Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild."

Transkript

1 Den moderna formen

2 Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med en av museets pedagoger eller arbeta med den på egen hand. På museets webbplats, nationalmuseum.se/skola, finns gott om material att använda såväl i klassrummet och på förskolan som före, under och efter ett besök på museet. Materialet är åldersanpassat och kompletterar på olika sätt skolans kurs- och läroplaner. Det finns flera olika teman att välja bland. Varje handledning innehåller bilder, fakta, övningar och praktiska tips för dig som är lärare. I det här häftet får du ett exempel. Fler handledningar finns att läsa och ladda ner på nationalmuseum.se/skola.

3 Interiör, plan talet blev formens århundrade! Basutställningen aéå ãççéêå~ ÑçêãÉå NVMMOMMM presenterar NVMM-talets formhistoria. Nationalmuseum har valt att berätta formens historia utifrån konkreta exempel på olika företeelser och riktningar. Tonvikten ligger på den svenska formhistorien. De utländska föremål som visas kan ses som referenser till utvecklingen i Sverige. Utställningen består av två delar: en introduktion som följer kronologiskt utmed en svart vägg och en fördjupning som presenteras på podier och utmed en vit vägg. Den svenska glasformgivningens historia presenteras kronologiskt längs en glasvägg placerad längs de två utställningssalarnas kortsidor. Alla föremålen ingår i Nationalmuseums samlingar av konsthantverk och design. Följande text ger en introduktion till utställningen. Syftet är att lärare och elever ska kunna bilda sig en uppfattning om basutställningens innehåll och struktur inför ett besök eller för att efterarbeta ett besök. Texten följer utställningens struktur. Sist finns en ordlista som kortfattat beskriver företeelser och begrepp som markerats med kursivt i texten. Texten kompletteras av en karta över utställningen. N

4 Arbetarservisen Wilhelm Kåge 1917, Gustavsberg 1910-talet Vackrare Vardagsvara Startpunkten för den moderna svenska konstindustrin var den så kallade Hemutställningen som visades på Liljevalchs NVNT. Utställningen presenterade OP billiga bostäder med enkla inredningar. De skulle inspirera arbetare och lägre tjänstemän till nytänkande när det gällde boende och inredning. Men det var inte de som främst besökte utställningen som inte fick den genomslagskraft för målgruppen som man hade tänkt sig. Hemutställningen kom till på initiativ av Svenska Slöjdföreningen, som arbetade för att knyta konstnärer till industrin. Industriell serietillverkning av bruksföremål av god estetisk kvalitet skulle göra produkterna tillgängliga för stora folkgrupper. Mottot Vackrare Vardagsvara, formulerades av Slöjdföreningens ordförande Gregor Paulsson. Han var starkt påverkad av Deutscher Werkbund i Tyskland. Önskan om vackrare vardagsvaror kom att prägla svensk konstindustri under nästan hela NVMMJtalet. Dekor och ornamentik kritiserades. En rad funktionella och väl formgivna bruksföremål för hemmet har tillverkats genom åren. Ett tidigt exempel som presenterades på Hemutställningen var Willem Kåges Arbetarservis, som man kan se i utställningen. Formerna och den flytande blå dekoren var relativt enkla och har sina rötter i NTMMJtalets svenska keramik. I montern Vackrare vardagsvara finns även glas av formgivaren Simon Gate med blå påklippt dekor från Orrefors och Uno Åhréns tapet för Kåbergs tapetaffär från NVNT. På den vita väggen (monter O) finns ytterligare exempel på NVNM-talets svenska formgivning. O

5 Draperiskålen Edward Hald 1919, Orrefors 1920-talet Swedish Grace Elegans och exklusivitet är kännetecknande för stilen Swedish Grace. Föremålen utfördes ofta i exklusiva material och i dyrbara tekniker. Inspiration hämtades från den klassiska antikens former och ornamentik men också från Kina och Egypten. Det var det sirliga, gracila formspråket gav upphov till namnet Swedish Grace. Flera offentliga byggnader med påkostade inredningar uppfördes i den här stilen, bland annat Stockholms stadshus, konserthus och stadsbibliotek. På den stora Parisutställningen NVOR fick den svenska formgivningen internationell uppmärksamhet. Orrefors visade där glas med graverad dekor, formgivna av Simon Gate och Edward Hald, vilka visas i montern. Carl Malmsten visade exklusiva möbler, så som skåpet Livets väg eller golvuret som står på podium B, sal NK P

6 Arbetsstol Bruno Mathsson 1934, Firma Karl Mathsson 1930-talet Modernism Stockholmsutställningen NVPM blev det stora genombrottet för modernismen i Sverige. Utställningen presenterade ett omfattande socialt program med funktionella bostäder för det moderna storstadslivet. Formspråket var stramt och avskalat. Stålrörsmöbeln var en nyhet för den breda publiken, men inte särskilt populär att köpa och ha hemma. Här återfanns influenser från den internationella modernism som slagit igenom i Europa under NVOMJtalet. Se exempel på podium A och D, sal NK Stockholmsutställningen föregicks av en aggressiv debatt mellan funktionalister och traditionalister. Funktionalisterna hävdade nödvändigheten av industriell produktion för att få fram billiga produkter till dem som inte hade råd att köpa hantverksmässigt producerade möbler. Traditionalisterna värnade om hantverkets kvalitet och var rädda att industriproduktionen skulle medföra en estetisk utarmning av vardagen. Nationalmuseum gjorde ett antal inköp till samlingarna från utställningen NVPM, bland andra Himmelsgloben i graverat glas av Edward Hald, som visas i den vita montern mittemot den svarta väggen. Då köpte man även Ingegerd Torhamns matta som syns i montern på den svarta väggen och Wiwen Nilssons silver, som visas på den vita väggen i monter U. I monter R längs den vita väggen kan man se exempel på fler tradis respektive funkis föremål. Funktionalismens idéer om praktiska, industriproducerade bruksföremål slog igenom under NVPMJtalet. Teknikutvecklingen medförde också nya möjligheter. Skiktlimmade böjträmöbler möjliggjorde en friare formgivning och flera formgivare experimenterade med olika ergonomiska lösningar bland andra Bruno Mathson, vars arbetsstol visas i montern. Fler exempel på stålrörsmöbler och skiktlimmande böjträmöbler finns på podium C och D. Q

7 Tygtryck, Svenska vårblommor Josef Frank 1945, Svenskt tenn Vattenkokare Ralp Lysell c 1940, Elektro-Helius 1940-talet Swedish Modern NVQM-talet karakteriserades av en mjukare funktionalism, som fick namnet Swedish Modern när den presenterades på världsutställningen i New York NVPV. Tryckta textilier med blommiga mönster, keramik i mjukt svepande former och möbler i ljust träslag, var vanliga inslag i decenniets inredningar. Intresset inriktades främst mot produkter för hemmiljö, vilket märktes i raden av bostadsundersökningar och Bo-cirklar, vars syfte var att förbättra hemmet och vardagslivet. Föremålen var ofta både praktiska och genomtänkta. De skulle fungera både till vardag och fest. Decenniets formspråk karaktäriserades av svängda linjer till exempel i Wilhelm Kåges De mjuka formernas servis, som visas i montern. Josef Frank skapade tryckta textilier med frodiga mönster i starka färger och möbler med omsorgsfullt utformade detaljer. Du kan se fler föremål som formgivits av Frank i monter T längs den vita väggen. Exempel på Svensk Tenns tidiga produktion hittar du i monter P. R

8 Tv-apparat för Luma Stig Lindberg 1962, Gustavsberg Vattenkanna Carl-Arne Breger 1957, Gustavsberg 1950-talet Scandinavian design Funktionalismens idé om den industriellt tillverkade produkten av hög formmässig kvalitet kom att förverkligas i Sverige under NVRMJtalet. På Svenska Slöjdföreningens utställning err i Helsingborg NVRR presenterades en rad vackra vardagsvaror, formgivna av landets främsta formgivare bland andra Stig Lindberg, Sigurd Persson och Karin Björnquist. Alla finns representerade i utställningen. Bruksföremål och möbler skulle vara praktiska och erbjuda flexibla lösningar. Nisse Strinnings Stringhylla, som visas i montern, kan utökas och arrangeras i många varianter. Konstglaset kännetecknades av teknisk och formmässig perfektion hos till exempel Ingebrog Lundin och Nils Landberg. Deras glas visas i glasväggen på salens kortsida. Eleganta linjer, släta ytor och väl proportionerade föremål karaktäriserade decenniets formgivning. NVRMJtalet genomsyrades av en stark framtidstro. Telefonen Ericofon, som visas i montern, gavs en nyskapande form som skulle ge uttryck för det moderna livet. S

9 Objekt Anders B. Liljefors 1956, Gustavsberg 1950-talet Förnyelse Redan under NVRMJtalets första hälft märktes en reaktion mot det eleganta formspråk som kallades Scandianvian Design. NVRS presenterade Anders B. Liljefors expressiva keramiska objekt, där den skrovliga leran tydligt framträder under glasyren. Objekten finns att se i montern längs den svarta väggen. Erik Höglunds glas med luftblåsor och tjock påklippt dekor bröt radikalt mot det tunna, eleganta glaset från samma tid. Glasen visas i glasväggen längs med salens kortsida. Denna motreaktion förebådade NVSMJtalets mer expressiva formspråk och friare hållning. T

10 Panton-chair Verner Panton talet En ny frihet och hantverkstradition Pop, färg, plats, papp och spånplattor kännetecknade NVSMJtalets nya, friare förhållningssätt. Ekonomin blomstrade och gamla traditioner skulle brytas. NVSM utropade inredningsarkitekten Lena Larsson Köp-slit-släng varmed hon hävdade behovet av omväxling och förnyelse. Uttalandet ledde till en livlig debatt om kvalitet, förbrukning och konsumtion. NVSQ presenterade Moderna Museet i Stockholm samtida amerikansk popkonst, vilken radikalt och respektlöst bröt med alla föreställningar om vad bildkonst skulle vara. Utställningen gav tydliga avtryck på formens område. Allt var möjligt. Möbler kunde tillverkas i plast, vara uppblåsbara eller bara bestå av en säck på golvet. På podium B, längs den vita väggen i monter Q och längs med den svarta väggen visas flera exempel på detta så som Verner Pantons Panton-chair. Parallellt med den radikala formförnyelsen fanns en grupp svenska formgivare som hävdade värdet av traditionens bevarande. Det handlade om kvalitet, respekt för äkta material och hantverkskunnande. Ett exempel var HI-gruppen som bestod av hantverkare och inredningsarkitekter, vars syfte var att hantverksmässigt ta fram nya produkter som sedan kunde industritillverkas. NVSM presenterade HI-gruppen sin första utställning. På podium A visas fler av deras möbler. U

11 Brödsåg Ergonomi Design Gruppen 1974, Gustavsberg 1970-talet Samhället i fokus NVSU var ett omvälvande år med studentrevolutioner över hela Europa. Samhället skulle förändras och förbättras. Formgivningen skulle ställas i samhällets tjänst. Och konsthantverket skulle återspegla tidens sociala engagemang. Flera konsthantverkare utförde verk med politiska budskap. I utställningen visas flera exempel till exempel Maria Adelcrantz vävnad I hennes ögon bevaras folkets ljus som inspirerats av foto från massakern i Song-My, i Vietnam. Under åren kring NVTM uppfattade många det traditionella konsthantverket som en alltför exklusiv verksamhet. I samma anda utvecklades studioglaset, där formgivare själva blåste sina alster utan att söka uppnå den tekniska perfektion som kännetecknade de stora glasbrukens produktion. I glasväggen längs salens kortsida visas exempel på studioglasets utveckling. Ett par år in på NVTM-talet började det politiska engagemanget på formgivningens område avta. Det traditionella konsthantverket, med stark känsla för materialets egenskaper, fick en renässans. I utställningen visas bland annat Gunnar Cyréns servis Helena som ett exempel på detta. Tidens engagemang i sociala frågor ledde till att problematiken kring hjälpmedel för funktionshindrade lyftes fram. Med en väl genomarbetad formgivning kunde både funktion och estetik förbättras. Ett tidigt exempel var Ergonomi Design Gruppens brödsåg från NVTQ, som du hittar i montern längs den svarta väggen. Längs den vita väggen i monter 6 visas fler exempel. V

12 Karmstol Concrete Jonas Bohlin 1981, Källemo Collection 1980-talet Postmodernism Begreppet postmodernism är mångtydigt, men innebär bokstavligen ett brott mot modernismen. På formgivningens område betecknar postmodernism färgstarka och expressiva formuttryck. Tendensen var internationell, med bland andra Memphisgruppen och Philip Starck. Objekten var ofta exklusiva samtidigt som formen uttryckte en, ofta provocerande lekfullhet. På podium C. visas bland annat Starcks fåtölj J. Serie long och Hans Holleins bord Schwarzenberg som exempel. I Sverige väckte Jonas Bohlins exklusivt numrerade betongstol och Mikael Löfströms och Johan Kandells fantasifulla skåp intensiva debatter. Bohlins stol visas på podium C och Kandells skåp i montern mittemot längs den svarta väggen. Objekten bröt med de krav på funktion, ergonomi och estetiska värderingar som varit rådande. Även på konsthantverkets område bröts gränser. Formgivare experimenterade med nya uttrycksfulla former och blandade olika material på ett friare sätt. Samtidigt utvecklades det traditionella konsthantverkets känsla för materialens egenskaper och karaktärer. NM

13 Fåtölj Cinema Gunilla Allard 1994, Lammhults Möbel Förpackning Mjölk Tom Hedqvist 1991, Arla mejerier, Tetra Pak 1990-talet Nyenkelhet NVVMJtalets svenska formspråk kan karaktäriseras som konstrast, mångfald och sökande. Liksom vid förra sekelskiftet har flera formgivare låtit sig inspireras av gångna tiders formspråk, främst NVPMJtalets funktionalism och NVRMJtalets Scandinavian Design. Ingerd Råmans Lilla servis, Skruf NVVO som visas i montern längs den svarta väggen är ett exempel på detta men också Gunilla Allards fåtölj Cinema som står på podium D. Företeelsen har kallats retro, nyminimalism och nyenkelhet. Enkla former, naturmaterial, ljusa träslag och raka linjer har dominerat bilden av svensk formgivning under decenniet. Under senare år har mer expressiva uttryck tydliggjorts, vid sidan av det nyenkla formspråket. Frodiga former och starka färger kan ses som en motreaktion mot den ljusa, strama nyenkelheten. Andra formgivare ställer nya frågor kring funktion och materialval. Längs den vita väggen i monter TI V och NM visas exempel på minimalism, expressivitet och mångfald inom svensk formgivning under NVVMJtalet. NN

14 Byrå You can t lay down your memory Teijo Remy 1991, Droog Design 2000-talet Form med innehåll Under åren kring OMMM har flera konsthantverkare och formgivare skapat nya uttryck. En föregångare var Droog Design, som startade i Rotterdam NVVO. Genom att låta föremålen bryta formens konventioner, ofta med humor, synliggjordes invanda förväntningar och beteenden. På podium E. visas byrån You can t lay down your memory av Teijo Remy från Droog som exempel på detta. Även i Sverige har formområdets normer diskuterats. I Per B. Sundbergs Älgradio från NVVV möttes industritekniken och konsthantverket. En klockradio fick ett hölje av keramik dekorerat med färdigköpta blomsterdekaler och prydnadsfigurer som på ett provokativt sätt bröt med den svenska enkelheten. Med ett halsband av tunn guldtråd och blomsterformer av äggskal ifrågasatte Helena Sandström modernismens krav på vackrare vardagsvaror som fungerade lika bra vid alla tillfällen. Sandströms halsband kommer knappast att överleva mer än en festlighet. Därför tvingas bäraren att välja ett tillfälle så betydelsefullt att det är värt att offra det sköra smycket. Alla livets dagar är inte vardagar NO

15 Assisten Alvar Lenning 1940, Electrolux Industridesign Tekniskt krävande produkter hade sedan industrialiserings inträde främst formgivits av ingenjörer. Under NVOM- och PMJtalet började en ny yrkesgrupp industridesignerna att växa fram i USA. Företeelsen spreds till Sverige under NVQMJtalet. Pionjärer på den svenska industridesignens område var Ralph Lysell, Allvar Lenning och Sixten Sason. De var alla starkt inspirerade av den amerikanska formgivningen. Den mjuka strömlinjeformen blev det ledande formidealet inom industridesignen fram till NVRMJtalets slut. Ett exempel är Alvar Lennings köksmaskin Assistenten från NVQM, vilken skulle underlätta husmoderns matlagning. Assistenten utstrålar teknisk professionalisering av hemarbetet. Se också Sixten Sasons golvbonare för Electrolux från NVRV som står på podium D i sal N. Vid NVSMJtalets början kom ett rakare, mera uppstramat formspråk. Då hade också industridesignen etablerats på ett bredare plan i Sverige, bland annat genom bildandet av organisationen SID, Föreningen Svenska Industridesigner, NVRT. I monter P längs den vita väggen i sal P visas fler exempel på svensk industridesign. NP

16 Förpackning Ögonkakao Olle Eksell 1956, Mazetti Grafisk design Utvecklingen av en professionell grafisk formgivning i Sverige tog fart efter andra världskriget. Tidigare hade affischer, böcker, logotyper med mera främst formgivits av konstnärer och illustratörer. Pionjären inom svensk bokformgivning var Akke Kumlien, vars formgivning kännetecknas av ett sirligt, kalligrafisk formspråk. Med funktionalismens genombrott i Sverige under NVPMJtalet stramades formerna upp främst i Anders Billows böcker. Det aerodynamiska formspråk som präglad den tidiga industridesignen under NVRM-talet återfanns även inom reklamkonsten, bland annat i Anders Beckmans affischer. Reklamen uttryckte modernitet och fascination över nya tekniska möjligheter. Under NVSMJtalet ökade intresset för grafisk formgivning. Man arbetade medvetet på att smälta samma grafiska form och textinnehåll till en enhet. Typografin blev kraftfullare och färgerna starkare. I sal P i monter O längs den vita väggen visas ytterligare exempel på svensk grafisk design. NQ

17 Liten ordlista Design Formgivning av hantverkligt eller industriellt framställda miljöer och produkter. En produkts form, utseende och funktion. Hantverk Produktionssätt som innebär att hantverkaren själv svarar för hela tillverkningen. Hantverket växte fram som en professionalisering av hemslöjden. Konsthantverk Hantverksmässig framställning av konstnärliga bruks- eller prydnadsföremål till exempel smide, glaskonst, textilkonst eller möbelkonst. Konstindustri Industrimässig framtagning av konstnärligt formgivna bruks- och prynadsföremål. Det är först efter NURM-talet som industriell tillverkningsteknik uppstår och produktionsform tar över. Slöjd Handarbete, hemslöjd och skolslöjd. I början av seklet kallades hantverk och industriformgivning för konstslöjd. Läs mer Här har vi tagit upp några möjligheter till fördjupning till det som nämns i texten ovan. Det har skrivits mycket om NVMM-talets formgivning och design. Vi har valt att lista litteratur som främst rör Nationalmuseums samlingar samt exempel på lättillgängligt material från webben. Samtliga av Nationalmuseums utställningskataloger går att beställa via museets Butik. Litteraturlistan är på intet sätt heltäckande. aéå ãççéêå~ ÑçêãÉå NVMMOMMMK Nationalmuseum utställningskatalog nr. SQMI OMMQK hçååééíçéëáöå Ó í~åâéåë ÑçêãK Cilla Robach. Nationalmuseum utställningskatalog nr. SQPI OMMRK kóíí~ ãéç å àék pîéåëâ âçåëíü~åíîéêâ NTMMÓNVSMK Nationalmuseum. Scala books NVVU. mçééáöíi ë~âäáöíi éçäáíáëâk lã NVSMJí~äÉíë âçåëíü~åíîéêâ çåü ÇÉëáÖå é k~íáçå~äãìëéìãk Nationalmusei årsbok RMI OMMQK «píáö iáåçäéêök Nationalmuseum utställningskatalog nr. SQVI OMMSK Länkar Mer om Hemutställningen på Liljevalchs på: Mer om Stockholms stadshus på: wwwo.stockholm.se/stadshuset/ Mer om ãççéêåáëãéå çåü píçåâüçäãëìíëí ääåáåöéå NVPM på: NR

18 Begrepp och företeelser Återges i den ordning de dyker upp i texten. Vad var Svenska Slöjdföreningen? Svenska Slöjdföreningen startades NUQR och verkade för att värna hantverkskunnandet gentemot industrins masstillverkade föremål. Föreningen stödde även den ritskola som hade grundats NUQQ och som senare blev Konstfack. NUUQ gav Svenska Slöjdföreningen sina samlingar av hantverk och slöjd till Nationalmuseum. Föreningen tog initiativ till flera utställningar som fick stor betydelse för utvecklingen av design och formgivning i Sverige som Stockholms-utställningen NVPM och err i Helsingborg NVRR. Föreningen har bytt namn och kallas idag för Svensk Form. Vad var Deutscher Werkbud? Deutscher Werkbud (DWD) var ett förbund av tyska konstnärer, arkitekter, tillverkare och politiker. Det grundades i München NVMT. DWD ville förena konst och industri och ge maskinellt tillverkade produkter högre status och konstnärlig kvalitet. DWD:s idéer spreds snabbt i Europa och systerföreningar bildades i flera länder. Vad betyder Swedish Grace? Swedish Grace är en internationell benämning på den svenska stil inom arkitektur och konsthantverk som utvecklades under NVOMJtalet. I Sverige kallas den också tjugotalsklassicism. Stilen kännetecknas av ett nyklassiskt formspråk med inslag av allmogekultur samt av höga krav på hantverkets kvalitet. Det mest representativa exemplet på denna inredningskonst finns i Stockholms stadshus. Den uttrycksfulla enkelheten hos tjugotalsklassicismens konsthantverk uppfattades i utlandet som specifikt svenska stildrag och kom att ge upphov till benämningen Swedish Grace. Vad var Stockholmsutställningen? Stockholmsutställningen NVPM, gjordes på Svenska Slöjdföreningens initiativ. Syftet var ursprungligen att visa hemmapubliken det konsthantverk som Sverige haft så stor framgång med på bland annat Parisutställningen NVOR. Men generalkommissarien Gregor Paulsson ändrade inriktningen mot hur vardagsvaran i det moderna industrisamhället kunde formas enligt funktionalismens principer. Många nya produkter togs fram för utställningen. Bostadsavdelningen baserades på en särskild utredning, som var ett pionjärarbete. De många bostäderna ritades och inreddes av bl.a. Sigurd Lewerentz, Uno Åhrén och Sven Markelius. Chefsarkitekt var Gunnar Asplund. Utställningen innebar funktionalismens genombrott i Sverige. NS

19 Vad var H55? err, e äëáåöäçêöëìíëí ääåáåöéå NVRR, arrangerades av Svenska Slöjdföreningen och Helsingborgs stad. err var en utställning om människans boendemiljö och redovisade utvecklingen sedan Stockholmsutställningen NVPM. Utställningen, som lockade NIO miljoner besökare, blev ett bevis för den moderna formens genomslagskraft i en allmänt uppåtgående konjunktur och bidrog till att göra NVRMJtalet till ett formgivningens årtionde. (ur NE) Vilka var HI-gruppen? HI-gruppen var en sammanslutning av hantverkare och inredningsarkitekter som grundades i Stockholm NVRT. De gjorde enskilda möbler och prototyper för industriell produktion. I gruppen ingick bl.a. arkitekterna Hans Johansson, John Kandell, Hans Kempe, Lars E. Ljunglöf och Stig Lönngren samt snickarmästarna Anders Berglund och David Sjölinder, tapetserarmästaren Gösta Engström och plåtslagarmästaren Holger Johansson. Gruppens upplöstes NVTO. Vad är Postmodernism? Post är latin och betyder efter. Postmodernismen kan ses som det som kommer efter modernismen en slags motrörelse eller avståndstagande från modernismen. Postmodernisterna kritiserade bland annat modernismen för likriktning d.v.s. att designen följde en stilriktning och att formgivningen koncentrerade sig alltför mycket på funktion och form. Man tyckte också att formgivningen i hög utsträckning saknade utsmyckning och dekorativa element och led av brist på humor. Postmodernisterna saknade även en diskussion om designbegreppet och vad det stod för. Postmodernisterna ville skapa mångfald. De tyckte att det var OK att blanda stilar från helt olika tidsepoker, de använde gärna historiska referenser och arbetade med dekorationer och humor i sin formgivning. De ifrågasatte ofta design begreppet med sin formgivning och utmanade givna normer. Vilka var Memphisgruppen? Italienaren Ettore Sottsass bildade Memphisgruppen tillsammans med en grupp andra antimodernister. De visade sina föremål första gången på möbelmässan i Milano NVUN. Memphisgruppen var intresserad av design som kommunikation, d v s vad produkten uttryckte med sin form var viktigare än funktionen. NT

20 Röhsska museets föremålsanalys Vi omger oss med mängder av saker. Några hjälper i vardagliga sysslor andra använder vi för att signalera identitet, grupptillhörighet, status och kanske till och med makt. Sällan stannar vi upp för att reflektera kring tandborstar, mobiltelefoner eller byxorna vi har på oss. Varför valde vi just den tandborsten? Varför ser mobilen ut som den gör? Alla föremål berättar något om sin ägare men också om sin egen tid. Föremålsanalysen hjälper elever att kritisk granska föremål. Genom att reflektera och diskutera ett föremåls form och funktion skapas medvetenhet kring konsumtion och användning, men också stil, trender och historia. Välj några föremål i utställningen, i klassrummet eller hemifrån och diskutera följande Funktion Vad kan föremålet användas till? Vem ska använda det? Hur är formen anpassad till funktionen? Form och färg Har föremålet en enkel eller komplicerad form? Samverkar formen och färgen på något sätt? Är formen typisk för sin tid? (jämför med andra föremål i utställningen från samma tid) Material Av vilka material är föremålet tillverkat? Är materialet återvinningsbart? Är materialet lämpligt för produkten? Uttryck Hur upplever ni föremålet? Är det gammaldags/modernt, enkelt/komplicerat, roligt/allvarlig, festligt/vardagligt, traditionellt/nyskapande, användarvänligt, vackert/fult etc. Omdöme Vad tycker du om föremålet? Vi tackar Röhsska museet för att vi fått tillåtelse att använda deras modell för föremålsanalys. NU

21 3 3 Så här hittar du i Den moderna formen , plan B D F 2 1 A C E SVART VÄGG SVART VÄGG SVART VÄGG 10 C A E 9 B 8 D GLASVÄGG GLASVÄGG 1 2 B A 4 3 GLASVÄGG Sal 1 Kabinett 1 Sal 2 Kabinett 2 Sal 3 Sal 1 SVART VÄGG Den svenska formens historia från NVNT till NVRMJtalet VIT VÄGG Fördjupningar i den svenska formens historia N. Märta Måås-Fjetterström vävnad OK Vackrare vardagsvara PK Svenskt Tenn QK NVOMJtalets klassicism RK Tradis-funkis SK Stil och standard TK Swedish Modern UK NVMMJtalets silversmide VK Nyttokonst NM. Konstgods från NVRMJtalet VITA PODIER Internationella jämförelser och svensk möbel design A. Möbler för en ny tid och Ute i Europa B. Swedish Grace C. Svensk modernism D. Modernism E. Scandinavian design F. Internationell design GLASVÄGG Det svenska glasets historia från NVMM till NVRM-talet Kabinett 1 Designprocessen Sal 2 SVART VÄGG Den svenska formens historia under NVSMJtalet VIT VÄGG Fördjupningar i den svenska formens historia under NVSMJtalet NK Konsthantverk med nytt innehåll OK Hantverket PK Form och fantasi Q. Pop VITA PODIER Internationella jämförelser och svensk möbel design A. Hi-gruppens möbler B. Möbler i nya material (plast) GLASVÄGG Det svenska glasets historia under NVSM-talet Kabinett 2 Industridesign och grafisk design Sal 3 SVART VÄGG Den svenska formens historia från NVTM till idag VIT VÄGG Fördjupningar i den svenska formens historia NVTM till idag NK Konsthantverk OK Grafisk design PK Industridesign 4. Postmodernism i konsthantverket RK Smycken S. Ergonomi TK Minimalism U. Nobeldukningen VK Expressivitet NM. Mångfald VITA PODIER Internationella jämförelser och svensk möbel design A. Expressivt B. Billigt och flexibelt C. Postmodernism D. Återblick E. Samtid GLASVÄGG Det svenska glasets historia från NVTM till idag

22 Nationalmuseum samarbetar med Accenture, Svenska Dagbladet, Fältman & Malmén och Grand Hôtel Stockholm

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT KAFFEKANNAN SOM OBJEKT Magnus Liljedahl, Kandidatuppsats, Metallformgivning åk 3, Konstfack 2005 Handledare: Aurél Schiller INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Kaffekannan i silver ur ett historiskt perspektiv

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

KONSTNÄRSKROCKEN program

KONSTNÄRSKROCKEN program KONSTNÄRSKROCKEN program Förra säsongen blev en succé! Ateljén fylldes med människor nyfikna på våra gästande artister. Det pratades och skrattades. Det lyssnades och funderades. Kort sagt blev kvällarna

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

l! tos netå mr fo eg lledo m ne ggyb NATIONALMUSEUM

l! tos netå mr fo eg lledo m ne ggyb NATIONALMUSEUM Bygg en modell ge form åt en stol! NATIONALMUSEUM Bygg en modell ge form åt en stol! Säkert har du byggt en koja, snögrotta eller en legobil någon gång. När man leker får man de allra smartaste och bästa

Läs mer

SAGA Kontor och Konferens möbler för kontor och hemmiljö

SAGA Kontor och Konferens möbler för kontor och hemmiljö SAGA Kontor och Konferens möbler för kontor och hemmiljö Stockholm Furniture Fair 2014 Bruno Mathsson ritade sits och rygg till våra stolar med avsikten att man obehindrat skall kunna ha en god kroppshållning

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem.

KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem. KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem. GÖR DITT PERSONLIGA FÄRGVAL! Att välja nya färger till sitt hem, så att de uttrycker din egen personliga smak är inte alltid så lätt.

Läs mer

Konstnärliga Kosta Boda

Konstnärliga Kosta Boda Konstnärliga Kosta Boda 13 Augusti, 2014 Med en knivskarp känsla för det grafiska och det samtida har Sara Woodrow skapat sin första kollektion för Kosta Boda. Det målade glaset har länge varit ett av

Läs mer

Pressinformation Form 12

Pressinformation Form 12 Pressinformation Form 12 Stockholm furniture fair 2015 form12.se Med bakgrund i ett av Sveriges mest välrenommerade möbelvarumärken blandar Form 12 sin erfarenhet av vad som verkligen säljer med nya kreativa

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Sara Szyber. Sara Szyber Inredningsarkitekt

Sara Szyber. Sara Szyber Inredningsarkitekt Sara Szyber Inredningsarkitekt utbildad på Konstfack. Gör bland annat produkter för Design House Stockholm och Formtanke. Arbetar också regelbundet med utställningar i samarbete med bland andra Futurniture

Läs mer

KÄLLEMO MÄSSMONTER 2014

KÄLLEMO MÄSSMONTER 2014 VÄLKOMMEN... till min portfolio där du kan se ett urval av projekt som jag genomfört under mina studier. Jag heter Marie Borgquist och brinner för färg och form. Min passion för kreativitet har funnits

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Romansk stil (1050 till

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se PERSONLIGA KÖK Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se Made in Halland. Inte långt ifrån Varberg, ca 3 mil österut

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

RÖRSTRAND I STOCKHOLM

RÖRSTRAND I STOCKHOLM RÖRSTRAND I STOCKHOLM Tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-192 CARL-HENRIK ANKARBERG OCH BENGT NYSTRÖM STOCKHOLMIA FÖRLAG 1 N N E Innehåll Företal 9 Förord 11 Att berätta om en försvunnen

Läs mer

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p Form 180 p 2. Arbetsprover skickas i Postens blåa kartong avsedd för A3- format. Paketet skickas som företagspaket. Vikt upp till 3 kg kostar 215 kr. Spara paketnummer. Märk kartongens kortsida med ditt

Läs mer

En stolt historia för en storartad framtid.

En stolt historia för en storartad framtid. En stolt historia för en storartad framtid. Femtio år med övertygelse att människan blir gladare och vänligare i vackra, triv samma miljöer. Under vår resa har vi arbetat för att skapa skönare offentliga

Läs mer

Oscarssons. i småland

Oscarssons. i småland Oscarssons Möbel design & Tillverkning i småland 1 2 Besök vår webb! www.oscarssonsmobel.se Genuint & äkta Vi har valt att inte tumma på den kvalitet som svensk tillverkning ger. Vi använder ek som fått

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

HÄR HITTAR DU OSS OM DU VILL KONTAKTA OSS BAKSIDA MOT VÄXJÖ GLASBRUK BUTIKEN I STRÖMBERGSHYTTAN HOVMANTORP LESSEBO MOT KALMAR

HÄR HITTAR DU OSS OM DU VILL KONTAKTA OSS BAKSIDA MOT VÄXJÖ GLASBRUK BUTIKEN I STRÖMBERGSHYTTAN HOVMANTORP LESSEBO MOT KALMAR FRAMSIDA Med farger, ljus och former som tagna fran naturen, likt mjuka kurvor pa en slingrande skogsvag, skapas Konst av glasmassan i hyttan pa Bergdala glasbruk dar tradition och nytankande lever i symbios.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 3 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Sanna designer/konstnär /Sanna slipar en möbel, köper blommor, visar upp sina konstverk, målar i en studio./ SANNA designer & konstnär.

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Ateljéstipendium för keramiker vid The Pottery Workshop i Jingdezhen, Kina.

Ateljéstipendium för keramiker vid The Pottery Workshop i Jingdezhen, Kina. Maria Skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm Tel: 08 50 65 50 00 / Fax: 08 50 65 50 90 info@iaspis.se / www.iaspis.se Ateljéstipendium för keramiker vid The Pottery Workshop i Jingdezhen, Kina. Iaspis Konstnärsnämndens

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Tro på din första idé!

Tro på din första idé! Tro på din första idé! Tom Hedqvist är en av våra mest kända formgivare och rektor för Beckmans Designhögskola i Stockholm. År 1991 designade Tom dekoren på Arlas randiga mjölkpaket. Jag gjorde en snabb

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

Furu en träskalles ångestresa. Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt

Furu en träskalles ångestresa. Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt Furu en träskalles ångestresa Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt 1 Förord: Furu är fult Det är en kommentar man ofta får höra när man nämner furu, många har åsikter om materialet vissa positiva men det

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

ÖNSKEDRÖM KOLLEKTION MED OLLE EKSELL 10 APRIL 2015. Inter IKEA Systems B.V. 2015

ÖNSKEDRÖM KOLLEKTION MED OLLE EKSELL 10 APRIL 2015. Inter IKEA Systems B.V. 2015 MED OLLE EKSELL 10 APRIL 2015 Inter IKEA Systems B.V. 2015 PH124641 Gör din vardag lite gladare! På IKEA tycker vi att vardagen är veckans viktigaste dag, och vi skapar produkter för att göra den bättre.

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende.

Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende. PROJEKT Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende. Genom att inreda fönstren kan du lyfta upplevelsen

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Vi omfamnar olikheten

Vi omfamnar olikheten Vi omfamnar olikheten I gränslandet mellan det privata och offentliga rummet En källa av kunskap och erfarenhet Att dra lärdom av historien är viktigt. Både för människa och miljö. På NC använder vi vår

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

2011 w w w. s c h e r l i n. s e

2011 w w w. s c h e r l i n. s e 2011 www.scherlin.se Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat-

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL Brf Solslingan Inredningsstilar Våra inredningsstilar är noga utvalda. I bilderna längre fram ser du exempel på våra stilar som du kan göra som egna val. Vårt grundutförande

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se

Vi ses i Glasriket! Har du frågor eller funderingar kontakta oss! 0481 452 15 info@glasriket.se Vi ses i Glasriket! Glasriket är ett resmål som är öppen året runt och kan erbjuda spännande sevärdheter för såväl gammal som ung. Här finns många fina besöksmål från glaset och shopping, till utvandrarbygden

Läs mer

SA Möbler - Platform. Formgivare: Daniel Lavonius Jarefeldt och Josef Zetterman

SA Möbler - Platform. Formgivare: Daniel Lavonius Jarefeldt och Josef Zetterman Ragnars - Metro Metro är ett flexibelt och dynamiskt kontorsmöbelsystem med ett helhetstänk kring kontorsmiljön. Syftet är att koppla samman arbetsplatsens, olika delar informella som formella och samtidigt

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

NOVA PRO utdragssystem

NOVA PRO utdragssystem NOVA PRO utdragssystem Det kompletta programmet för lådor med precision och individualitet. www.grass.eu NOVA PRO utdragssystem Nova Pro Originalet Klassikern som inspirerar även morgondagens design. Hur

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

ENTRADA II. Entrada II 3

ENTRADA II. Entrada II 3 ENTRADA II 2 Entrada II Entrada II 3 ENTRADA II Nu öppnar vi dörren till något nytt. Tar något bra och gör det ännu bättre. Entrada II är en vidareutveckling av en populär arbetsstol. Ett nytt kapitel

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

LET THE STORY BEGIN... FÖREMÅL SOM HAR EN HISTORIA ATT BERÄTTA

LET THE STORY BEGIN... FÖREMÅL SOM HAR EN HISTORIA ATT BERÄTTA INSPIRATION 2013/2014 FÖREMÅL SOM HAR EN HISTORIA ATT BERÄTTA Ett bruksföremål från Living Story är en hyllning till det vackra, personliga och funktionella. Det är noga utvalt för att kunna vara en naturlig

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Våtbarriär - Ytskikt och tätskikt i ett G O D K Ä N D V Å T B A R R I Ä R. Butikens ex. våtbarriär. med design & funktion. Försäkringsbolagen

Våtbarriär - Ytskikt och tätskikt i ett G O D K Ä N D V Å T B A R R I Ä R. Butikens ex. våtbarriär. med design & funktion. Försäkringsbolagen Våtbarriär - Ytskikt och tätskikt i ett G O D K Ä N D V Å T B A R R I Ä R Butikens ex. Försäkringsbolagen En våtbarriär G O D K Ä N D med design & funktion våtbarriär Eterno GODKÄND Design som förändrar!

Läs mer

10 w w w. s c h e r l i n. s e

10 w w w. s c h e r l i n. s e www.scherlin.se 10 Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat- och

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

Materials egenskaper

Materials egenskaper Materials egenskaper Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex?

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Dokumentär fotografi Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Enligt Wikipedia: Avser en slags Bildjournalistik där Fotografen försöker skapa en sanningsenlig

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

PRESSINFORMATION Kasthall nyheter 2013

PRESSINFORMATION Kasthall nyheter 2013 PRESSINFORMATION Kasthall nyheter 2013 Kinna, januari 2013 1(7) Kasthalls nya kollektion för år 2013 kännetecknas av ett kreativt och inspirerande möte mellan färger, strukturer och mönster. Vi lägger

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till fortbildning för arkitekter på Capella gården i kreativitetens tecken. Vi utforskar

Läs mer

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

INREDNINGSGUIDEN TILL DITT NYA HEM! stil.

INREDNINGSGUIDEN TILL DITT NYA HEM! stil. INREDNINGSGUIDEN TILL DITT NYA HEM! stil. Hitta hem med stil. Nu börjar det roliga! 3 Du formulerar dagens första och sista tanke i sovrummet, du njuter av ledighet i vardagsrummet och du lagar dina favoriträtter

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Det är svårare än vad man tror så enkelt är det

Det är svårare än vad man tror så enkelt är det Det är svårare än vad man tror så enkelt är det Skillnaden mellan att göra en uppdragsbild eller en egen bild är väldigt enkel för mig. Med mina egna bilder är jag uppdragsgivare, det är min egen berättelse

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Företaget Paola lenti Paola Lenti inomhus kollektion Mattor inomhus Felt Rugs Area Rugs Natural Rugs

Företaget Paola lenti Paola Lenti inomhus kollektion Mattor inomhus Felt Rugs Area Rugs Natural Rugs Företaget Paola Lenti producerar möbler och mattor för både indoor och outdoor. Företaget har genom ständig utveckling av nya material och nya produktionstekniker hittat en alldeles egen nisch i designvärlden.

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

hansk.se Design Markus Johansson COLIBRI

hansk.se Design Markus Johansson COLIBRI hansk.se Design Markus Johansson COLIBRI COLIBRI - EN SAMTIDSKLASSIKER Ek som är både tunt flexibelt och massivt rejält. Trä för både öga och hand. I Markus Johanssons senaste kollektion för Hans K förenas

Läs mer

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud.

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Monica Månsson Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Det är precis trettio år sedan som Monica Månsson, 23 år gammal, började undervisa i akvarell. Då hade hon redan målat på allvar i fem år

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

Personliga Kök. Made in Halland.

Personliga Kök. Made in Halland. Personliga Kök. Made in Halland. Kungsäter Kök, Gårdshorn 21, 519 92 Kungsäter. Tel. +46320-20 70 30. Fax +46320-811 60. info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se Personliga kök sid 4 Helmassiva kök sid

Läs mer

EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM. www.kadesign.se

EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM. www.kadesign.se EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM www.kadesign.se EXKLUSIV FÖRVARING vårt hantverk på dina villkor Söker du någonting extra? Ställer du höga krav på materialval, design och kvalité?

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld Design och kommunikation ateljé Johan ferner Ström Utbildning, workshops och föreläsningar Omvärldsanalys och strategi Johan Ferner Ström Konstnär,

Läs mer

OM HANTVERK OCH SKRÅVÄSENDE VEM FORMGAV FÖRR?

OM HANTVERK OCH SKRÅVÄSENDE VEM FORMGAV FÖRR? OM HANTVERK OCH SKRÅVÄSENDE VEM FORMGAV FÖRR? Vem gjorde sakerna och vem bestämde hur de skulle se ut före industrialismens genombrott? Innan det fanns fabriker och industrier tillverkades saker antingen

Läs mer