Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild."

Transkript

1 Den moderna formen

2 Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med en av museets pedagoger eller arbeta med den på egen hand. På museets webbplats, nationalmuseum.se/skola, finns gott om material att använda såväl i klassrummet och på förskolan som före, under och efter ett besök på museet. Materialet är åldersanpassat och kompletterar på olika sätt skolans kurs- och läroplaner. Det finns flera olika teman att välja bland. Varje handledning innehåller bilder, fakta, övningar och praktiska tips för dig som är lärare. I det här häftet får du ett exempel. Fler handledningar finns att läsa och ladda ner på nationalmuseum.se/skola.

3 Interiör, plan talet blev formens århundrade! Basutställningen aéå ãççéêå~ ÑçêãÉå NVMMOMMM presenterar NVMM-talets formhistoria. Nationalmuseum har valt att berätta formens historia utifrån konkreta exempel på olika företeelser och riktningar. Tonvikten ligger på den svenska formhistorien. De utländska föremål som visas kan ses som referenser till utvecklingen i Sverige. Utställningen består av två delar: en introduktion som följer kronologiskt utmed en svart vägg och en fördjupning som presenteras på podier och utmed en vit vägg. Den svenska glasformgivningens historia presenteras kronologiskt längs en glasvägg placerad längs de två utställningssalarnas kortsidor. Alla föremålen ingår i Nationalmuseums samlingar av konsthantverk och design. Följande text ger en introduktion till utställningen. Syftet är att lärare och elever ska kunna bilda sig en uppfattning om basutställningens innehåll och struktur inför ett besök eller för att efterarbeta ett besök. Texten följer utställningens struktur. Sist finns en ordlista som kortfattat beskriver företeelser och begrepp som markerats med kursivt i texten. Texten kompletteras av en karta över utställningen. N

4 Arbetarservisen Wilhelm Kåge 1917, Gustavsberg 1910-talet Vackrare Vardagsvara Startpunkten för den moderna svenska konstindustrin var den så kallade Hemutställningen som visades på Liljevalchs NVNT. Utställningen presenterade OP billiga bostäder med enkla inredningar. De skulle inspirera arbetare och lägre tjänstemän till nytänkande när det gällde boende och inredning. Men det var inte de som främst besökte utställningen som inte fick den genomslagskraft för målgruppen som man hade tänkt sig. Hemutställningen kom till på initiativ av Svenska Slöjdföreningen, som arbetade för att knyta konstnärer till industrin. Industriell serietillverkning av bruksföremål av god estetisk kvalitet skulle göra produkterna tillgängliga för stora folkgrupper. Mottot Vackrare Vardagsvara, formulerades av Slöjdföreningens ordförande Gregor Paulsson. Han var starkt påverkad av Deutscher Werkbund i Tyskland. Önskan om vackrare vardagsvaror kom att prägla svensk konstindustri under nästan hela NVMMJtalet. Dekor och ornamentik kritiserades. En rad funktionella och väl formgivna bruksföremål för hemmet har tillverkats genom åren. Ett tidigt exempel som presenterades på Hemutställningen var Willem Kåges Arbetarservis, som man kan se i utställningen. Formerna och den flytande blå dekoren var relativt enkla och har sina rötter i NTMMJtalets svenska keramik. I montern Vackrare vardagsvara finns även glas av formgivaren Simon Gate med blå påklippt dekor från Orrefors och Uno Åhréns tapet för Kåbergs tapetaffär från NVNT. På den vita väggen (monter O) finns ytterligare exempel på NVNM-talets svenska formgivning. O

5 Draperiskålen Edward Hald 1919, Orrefors 1920-talet Swedish Grace Elegans och exklusivitet är kännetecknande för stilen Swedish Grace. Föremålen utfördes ofta i exklusiva material och i dyrbara tekniker. Inspiration hämtades från den klassiska antikens former och ornamentik men också från Kina och Egypten. Det var det sirliga, gracila formspråket gav upphov till namnet Swedish Grace. Flera offentliga byggnader med påkostade inredningar uppfördes i den här stilen, bland annat Stockholms stadshus, konserthus och stadsbibliotek. På den stora Parisutställningen NVOR fick den svenska formgivningen internationell uppmärksamhet. Orrefors visade där glas med graverad dekor, formgivna av Simon Gate och Edward Hald, vilka visas i montern. Carl Malmsten visade exklusiva möbler, så som skåpet Livets väg eller golvuret som står på podium B, sal NK P

6 Arbetsstol Bruno Mathsson 1934, Firma Karl Mathsson 1930-talet Modernism Stockholmsutställningen NVPM blev det stora genombrottet för modernismen i Sverige. Utställningen presenterade ett omfattande socialt program med funktionella bostäder för det moderna storstadslivet. Formspråket var stramt och avskalat. Stålrörsmöbeln var en nyhet för den breda publiken, men inte särskilt populär att köpa och ha hemma. Här återfanns influenser från den internationella modernism som slagit igenom i Europa under NVOMJtalet. Se exempel på podium A och D, sal NK Stockholmsutställningen föregicks av en aggressiv debatt mellan funktionalister och traditionalister. Funktionalisterna hävdade nödvändigheten av industriell produktion för att få fram billiga produkter till dem som inte hade råd att köpa hantverksmässigt producerade möbler. Traditionalisterna värnade om hantverkets kvalitet och var rädda att industriproduktionen skulle medföra en estetisk utarmning av vardagen. Nationalmuseum gjorde ett antal inköp till samlingarna från utställningen NVPM, bland andra Himmelsgloben i graverat glas av Edward Hald, som visas i den vita montern mittemot den svarta väggen. Då köpte man även Ingegerd Torhamns matta som syns i montern på den svarta väggen och Wiwen Nilssons silver, som visas på den vita väggen i monter U. I monter R längs den vita väggen kan man se exempel på fler tradis respektive funkis föremål. Funktionalismens idéer om praktiska, industriproducerade bruksföremål slog igenom under NVPMJtalet. Teknikutvecklingen medförde också nya möjligheter. Skiktlimmade böjträmöbler möjliggjorde en friare formgivning och flera formgivare experimenterade med olika ergonomiska lösningar bland andra Bruno Mathson, vars arbetsstol visas i montern. Fler exempel på stålrörsmöbler och skiktlimmande böjträmöbler finns på podium C och D. Q

7 Tygtryck, Svenska vårblommor Josef Frank 1945, Svenskt tenn Vattenkokare Ralp Lysell c 1940, Elektro-Helius 1940-talet Swedish Modern NVQM-talet karakteriserades av en mjukare funktionalism, som fick namnet Swedish Modern när den presenterades på världsutställningen i New York NVPV. Tryckta textilier med blommiga mönster, keramik i mjukt svepande former och möbler i ljust träslag, var vanliga inslag i decenniets inredningar. Intresset inriktades främst mot produkter för hemmiljö, vilket märktes i raden av bostadsundersökningar och Bo-cirklar, vars syfte var att förbättra hemmet och vardagslivet. Föremålen var ofta både praktiska och genomtänkta. De skulle fungera både till vardag och fest. Decenniets formspråk karaktäriserades av svängda linjer till exempel i Wilhelm Kåges De mjuka formernas servis, som visas i montern. Josef Frank skapade tryckta textilier med frodiga mönster i starka färger och möbler med omsorgsfullt utformade detaljer. Du kan se fler föremål som formgivits av Frank i monter T längs den vita väggen. Exempel på Svensk Tenns tidiga produktion hittar du i monter P. R

8 Tv-apparat för Luma Stig Lindberg 1962, Gustavsberg Vattenkanna Carl-Arne Breger 1957, Gustavsberg 1950-talet Scandinavian design Funktionalismens idé om den industriellt tillverkade produkten av hög formmässig kvalitet kom att förverkligas i Sverige under NVRMJtalet. På Svenska Slöjdföreningens utställning err i Helsingborg NVRR presenterades en rad vackra vardagsvaror, formgivna av landets främsta formgivare bland andra Stig Lindberg, Sigurd Persson och Karin Björnquist. Alla finns representerade i utställningen. Bruksföremål och möbler skulle vara praktiska och erbjuda flexibla lösningar. Nisse Strinnings Stringhylla, som visas i montern, kan utökas och arrangeras i många varianter. Konstglaset kännetecknades av teknisk och formmässig perfektion hos till exempel Ingebrog Lundin och Nils Landberg. Deras glas visas i glasväggen på salens kortsida. Eleganta linjer, släta ytor och väl proportionerade föremål karaktäriserade decenniets formgivning. NVRMJtalet genomsyrades av en stark framtidstro. Telefonen Ericofon, som visas i montern, gavs en nyskapande form som skulle ge uttryck för det moderna livet. S

9 Objekt Anders B. Liljefors 1956, Gustavsberg 1950-talet Förnyelse Redan under NVRMJtalets första hälft märktes en reaktion mot det eleganta formspråk som kallades Scandianvian Design. NVRS presenterade Anders B. Liljefors expressiva keramiska objekt, där den skrovliga leran tydligt framträder under glasyren. Objekten finns att se i montern längs den svarta väggen. Erik Höglunds glas med luftblåsor och tjock påklippt dekor bröt radikalt mot det tunna, eleganta glaset från samma tid. Glasen visas i glasväggen längs med salens kortsida. Denna motreaktion förebådade NVSMJtalets mer expressiva formspråk och friare hållning. T

10 Panton-chair Verner Panton talet En ny frihet och hantverkstradition Pop, färg, plats, papp och spånplattor kännetecknade NVSMJtalets nya, friare förhållningssätt. Ekonomin blomstrade och gamla traditioner skulle brytas. NVSM utropade inredningsarkitekten Lena Larsson Köp-slit-släng varmed hon hävdade behovet av omväxling och förnyelse. Uttalandet ledde till en livlig debatt om kvalitet, förbrukning och konsumtion. NVSQ presenterade Moderna Museet i Stockholm samtida amerikansk popkonst, vilken radikalt och respektlöst bröt med alla föreställningar om vad bildkonst skulle vara. Utställningen gav tydliga avtryck på formens område. Allt var möjligt. Möbler kunde tillverkas i plast, vara uppblåsbara eller bara bestå av en säck på golvet. På podium B, längs den vita väggen i monter Q och längs med den svarta väggen visas flera exempel på detta så som Verner Pantons Panton-chair. Parallellt med den radikala formförnyelsen fanns en grupp svenska formgivare som hävdade värdet av traditionens bevarande. Det handlade om kvalitet, respekt för äkta material och hantverkskunnande. Ett exempel var HI-gruppen som bestod av hantverkare och inredningsarkitekter, vars syfte var att hantverksmässigt ta fram nya produkter som sedan kunde industritillverkas. NVSM presenterade HI-gruppen sin första utställning. På podium A visas fler av deras möbler. U

11 Brödsåg Ergonomi Design Gruppen 1974, Gustavsberg 1970-talet Samhället i fokus NVSU var ett omvälvande år med studentrevolutioner över hela Europa. Samhället skulle förändras och förbättras. Formgivningen skulle ställas i samhällets tjänst. Och konsthantverket skulle återspegla tidens sociala engagemang. Flera konsthantverkare utförde verk med politiska budskap. I utställningen visas flera exempel till exempel Maria Adelcrantz vävnad I hennes ögon bevaras folkets ljus som inspirerats av foto från massakern i Song-My, i Vietnam. Under åren kring NVTM uppfattade många det traditionella konsthantverket som en alltför exklusiv verksamhet. I samma anda utvecklades studioglaset, där formgivare själva blåste sina alster utan att söka uppnå den tekniska perfektion som kännetecknade de stora glasbrukens produktion. I glasväggen längs salens kortsida visas exempel på studioglasets utveckling. Ett par år in på NVTM-talet började det politiska engagemanget på formgivningens område avta. Det traditionella konsthantverket, med stark känsla för materialets egenskaper, fick en renässans. I utställningen visas bland annat Gunnar Cyréns servis Helena som ett exempel på detta. Tidens engagemang i sociala frågor ledde till att problematiken kring hjälpmedel för funktionshindrade lyftes fram. Med en väl genomarbetad formgivning kunde både funktion och estetik förbättras. Ett tidigt exempel var Ergonomi Design Gruppens brödsåg från NVTQ, som du hittar i montern längs den svarta väggen. Längs den vita väggen i monter 6 visas fler exempel. V

12 Karmstol Concrete Jonas Bohlin 1981, Källemo Collection 1980-talet Postmodernism Begreppet postmodernism är mångtydigt, men innebär bokstavligen ett brott mot modernismen. På formgivningens område betecknar postmodernism färgstarka och expressiva formuttryck. Tendensen var internationell, med bland andra Memphisgruppen och Philip Starck. Objekten var ofta exklusiva samtidigt som formen uttryckte en, ofta provocerande lekfullhet. På podium C. visas bland annat Starcks fåtölj J. Serie long och Hans Holleins bord Schwarzenberg som exempel. I Sverige väckte Jonas Bohlins exklusivt numrerade betongstol och Mikael Löfströms och Johan Kandells fantasifulla skåp intensiva debatter. Bohlins stol visas på podium C och Kandells skåp i montern mittemot längs den svarta väggen. Objekten bröt med de krav på funktion, ergonomi och estetiska värderingar som varit rådande. Även på konsthantverkets område bröts gränser. Formgivare experimenterade med nya uttrycksfulla former och blandade olika material på ett friare sätt. Samtidigt utvecklades det traditionella konsthantverkets känsla för materialens egenskaper och karaktärer. NM

13 Fåtölj Cinema Gunilla Allard 1994, Lammhults Möbel Förpackning Mjölk Tom Hedqvist 1991, Arla mejerier, Tetra Pak 1990-talet Nyenkelhet NVVMJtalets svenska formspråk kan karaktäriseras som konstrast, mångfald och sökande. Liksom vid förra sekelskiftet har flera formgivare låtit sig inspireras av gångna tiders formspråk, främst NVPMJtalets funktionalism och NVRMJtalets Scandinavian Design. Ingerd Råmans Lilla servis, Skruf NVVO som visas i montern längs den svarta väggen är ett exempel på detta men också Gunilla Allards fåtölj Cinema som står på podium D. Företeelsen har kallats retro, nyminimalism och nyenkelhet. Enkla former, naturmaterial, ljusa träslag och raka linjer har dominerat bilden av svensk formgivning under decenniet. Under senare år har mer expressiva uttryck tydliggjorts, vid sidan av det nyenkla formspråket. Frodiga former och starka färger kan ses som en motreaktion mot den ljusa, strama nyenkelheten. Andra formgivare ställer nya frågor kring funktion och materialval. Längs den vita väggen i monter TI V och NM visas exempel på minimalism, expressivitet och mångfald inom svensk formgivning under NVVMJtalet. NN

14 Byrå You can t lay down your memory Teijo Remy 1991, Droog Design 2000-talet Form med innehåll Under åren kring OMMM har flera konsthantverkare och formgivare skapat nya uttryck. En föregångare var Droog Design, som startade i Rotterdam NVVO. Genom att låta föremålen bryta formens konventioner, ofta med humor, synliggjordes invanda förväntningar och beteenden. På podium E. visas byrån You can t lay down your memory av Teijo Remy från Droog som exempel på detta. Även i Sverige har formområdets normer diskuterats. I Per B. Sundbergs Älgradio från NVVV möttes industritekniken och konsthantverket. En klockradio fick ett hölje av keramik dekorerat med färdigköpta blomsterdekaler och prydnadsfigurer som på ett provokativt sätt bröt med den svenska enkelheten. Med ett halsband av tunn guldtråd och blomsterformer av äggskal ifrågasatte Helena Sandström modernismens krav på vackrare vardagsvaror som fungerade lika bra vid alla tillfällen. Sandströms halsband kommer knappast att överleva mer än en festlighet. Därför tvingas bäraren att välja ett tillfälle så betydelsefullt att det är värt att offra det sköra smycket. Alla livets dagar är inte vardagar NO

15 Assisten Alvar Lenning 1940, Electrolux Industridesign Tekniskt krävande produkter hade sedan industrialiserings inträde främst formgivits av ingenjörer. Under NVOM- och PMJtalet började en ny yrkesgrupp industridesignerna att växa fram i USA. Företeelsen spreds till Sverige under NVQMJtalet. Pionjärer på den svenska industridesignens område var Ralph Lysell, Allvar Lenning och Sixten Sason. De var alla starkt inspirerade av den amerikanska formgivningen. Den mjuka strömlinjeformen blev det ledande formidealet inom industridesignen fram till NVRMJtalets slut. Ett exempel är Alvar Lennings köksmaskin Assistenten från NVQM, vilken skulle underlätta husmoderns matlagning. Assistenten utstrålar teknisk professionalisering av hemarbetet. Se också Sixten Sasons golvbonare för Electrolux från NVRV som står på podium D i sal N. Vid NVSMJtalets början kom ett rakare, mera uppstramat formspråk. Då hade också industridesignen etablerats på ett bredare plan i Sverige, bland annat genom bildandet av organisationen SID, Föreningen Svenska Industridesigner, NVRT. I monter P längs den vita väggen i sal P visas fler exempel på svensk industridesign. NP

16 Förpackning Ögonkakao Olle Eksell 1956, Mazetti Grafisk design Utvecklingen av en professionell grafisk formgivning i Sverige tog fart efter andra världskriget. Tidigare hade affischer, böcker, logotyper med mera främst formgivits av konstnärer och illustratörer. Pionjären inom svensk bokformgivning var Akke Kumlien, vars formgivning kännetecknas av ett sirligt, kalligrafisk formspråk. Med funktionalismens genombrott i Sverige under NVPMJtalet stramades formerna upp främst i Anders Billows böcker. Det aerodynamiska formspråk som präglad den tidiga industridesignen under NVRM-talet återfanns även inom reklamkonsten, bland annat i Anders Beckmans affischer. Reklamen uttryckte modernitet och fascination över nya tekniska möjligheter. Under NVSMJtalet ökade intresset för grafisk formgivning. Man arbetade medvetet på att smälta samma grafiska form och textinnehåll till en enhet. Typografin blev kraftfullare och färgerna starkare. I sal P i monter O längs den vita väggen visas ytterligare exempel på svensk grafisk design. NQ

17 Liten ordlista Design Formgivning av hantverkligt eller industriellt framställda miljöer och produkter. En produkts form, utseende och funktion. Hantverk Produktionssätt som innebär att hantverkaren själv svarar för hela tillverkningen. Hantverket växte fram som en professionalisering av hemslöjden. Konsthantverk Hantverksmässig framställning av konstnärliga bruks- eller prydnadsföremål till exempel smide, glaskonst, textilkonst eller möbelkonst. Konstindustri Industrimässig framtagning av konstnärligt formgivna bruks- och prynadsföremål. Det är först efter NURM-talet som industriell tillverkningsteknik uppstår och produktionsform tar över. Slöjd Handarbete, hemslöjd och skolslöjd. I början av seklet kallades hantverk och industriformgivning för konstslöjd. Läs mer Här har vi tagit upp några möjligheter till fördjupning till det som nämns i texten ovan. Det har skrivits mycket om NVMM-talets formgivning och design. Vi har valt att lista litteratur som främst rör Nationalmuseums samlingar samt exempel på lättillgängligt material från webben. Samtliga av Nationalmuseums utställningskataloger går att beställa via museets Butik. Litteraturlistan är på intet sätt heltäckande. aéå ãççéêå~ ÑçêãÉå NVMMOMMMK Nationalmuseum utställningskatalog nr. SQMI OMMQK hçååééíçéëáöå Ó í~åâéåë ÑçêãK Cilla Robach. Nationalmuseum utställningskatalog nr. SQPI OMMRK kóíí~ ãéç å àék pîéåëâ âçåëíü~åíîéêâ NTMMÓNVSMK Nationalmuseum. Scala books NVVU. mçééáöíi ë~âäáöíi éçäáíáëâk lã NVSMJí~äÉíë âçåëíü~åíîéêâ çåü ÇÉëáÖå é k~íáçå~äãìëéìãk Nationalmusei årsbok RMI OMMQK «píáö iáåçäéêök Nationalmuseum utställningskatalog nr. SQVI OMMSK Länkar Mer om Hemutställningen på Liljevalchs på: Mer om Stockholms stadshus på: wwwo.stockholm.se/stadshuset/ Mer om ãççéêåáëãéå çåü píçåâüçäãëìíëí ääåáåöéå NVPM på: NR

18 Begrepp och företeelser Återges i den ordning de dyker upp i texten. Vad var Svenska Slöjdföreningen? Svenska Slöjdföreningen startades NUQR och verkade för att värna hantverkskunnandet gentemot industrins masstillverkade föremål. Föreningen stödde även den ritskola som hade grundats NUQQ och som senare blev Konstfack. NUUQ gav Svenska Slöjdföreningen sina samlingar av hantverk och slöjd till Nationalmuseum. Föreningen tog initiativ till flera utställningar som fick stor betydelse för utvecklingen av design och formgivning i Sverige som Stockholms-utställningen NVPM och err i Helsingborg NVRR. Föreningen har bytt namn och kallas idag för Svensk Form. Vad var Deutscher Werkbud? Deutscher Werkbud (DWD) var ett förbund av tyska konstnärer, arkitekter, tillverkare och politiker. Det grundades i München NVMT. DWD ville förena konst och industri och ge maskinellt tillverkade produkter högre status och konstnärlig kvalitet. DWD:s idéer spreds snabbt i Europa och systerföreningar bildades i flera länder. Vad betyder Swedish Grace? Swedish Grace är en internationell benämning på den svenska stil inom arkitektur och konsthantverk som utvecklades under NVOMJtalet. I Sverige kallas den också tjugotalsklassicism. Stilen kännetecknas av ett nyklassiskt formspråk med inslag av allmogekultur samt av höga krav på hantverkets kvalitet. Det mest representativa exemplet på denna inredningskonst finns i Stockholms stadshus. Den uttrycksfulla enkelheten hos tjugotalsklassicismens konsthantverk uppfattades i utlandet som specifikt svenska stildrag och kom att ge upphov till benämningen Swedish Grace. Vad var Stockholmsutställningen? Stockholmsutställningen NVPM, gjordes på Svenska Slöjdföreningens initiativ. Syftet var ursprungligen att visa hemmapubliken det konsthantverk som Sverige haft så stor framgång med på bland annat Parisutställningen NVOR. Men generalkommissarien Gregor Paulsson ändrade inriktningen mot hur vardagsvaran i det moderna industrisamhället kunde formas enligt funktionalismens principer. Många nya produkter togs fram för utställningen. Bostadsavdelningen baserades på en särskild utredning, som var ett pionjärarbete. De många bostäderna ritades och inreddes av bl.a. Sigurd Lewerentz, Uno Åhrén och Sven Markelius. Chefsarkitekt var Gunnar Asplund. Utställningen innebar funktionalismens genombrott i Sverige. NS

19 Vad var H55? err, e äëáåöäçêöëìíëí ääåáåöéå NVRR, arrangerades av Svenska Slöjdföreningen och Helsingborgs stad. err var en utställning om människans boendemiljö och redovisade utvecklingen sedan Stockholmsutställningen NVPM. Utställningen, som lockade NIO miljoner besökare, blev ett bevis för den moderna formens genomslagskraft i en allmänt uppåtgående konjunktur och bidrog till att göra NVRMJtalet till ett formgivningens årtionde. (ur NE) Vilka var HI-gruppen? HI-gruppen var en sammanslutning av hantverkare och inredningsarkitekter som grundades i Stockholm NVRT. De gjorde enskilda möbler och prototyper för industriell produktion. I gruppen ingick bl.a. arkitekterna Hans Johansson, John Kandell, Hans Kempe, Lars E. Ljunglöf och Stig Lönngren samt snickarmästarna Anders Berglund och David Sjölinder, tapetserarmästaren Gösta Engström och plåtslagarmästaren Holger Johansson. Gruppens upplöstes NVTO. Vad är Postmodernism? Post är latin och betyder efter. Postmodernismen kan ses som det som kommer efter modernismen en slags motrörelse eller avståndstagande från modernismen. Postmodernisterna kritiserade bland annat modernismen för likriktning d.v.s. att designen följde en stilriktning och att formgivningen koncentrerade sig alltför mycket på funktion och form. Man tyckte också att formgivningen i hög utsträckning saknade utsmyckning och dekorativa element och led av brist på humor. Postmodernisterna saknade även en diskussion om designbegreppet och vad det stod för. Postmodernisterna ville skapa mångfald. De tyckte att det var OK att blanda stilar från helt olika tidsepoker, de använde gärna historiska referenser och arbetade med dekorationer och humor i sin formgivning. De ifrågasatte ofta design begreppet med sin formgivning och utmanade givna normer. Vilka var Memphisgruppen? Italienaren Ettore Sottsass bildade Memphisgruppen tillsammans med en grupp andra antimodernister. De visade sina föremål första gången på möbelmässan i Milano NVUN. Memphisgruppen var intresserad av design som kommunikation, d v s vad produkten uttryckte med sin form var viktigare än funktionen. NT

20 Röhsska museets föremålsanalys Vi omger oss med mängder av saker. Några hjälper i vardagliga sysslor andra använder vi för att signalera identitet, grupptillhörighet, status och kanske till och med makt. Sällan stannar vi upp för att reflektera kring tandborstar, mobiltelefoner eller byxorna vi har på oss. Varför valde vi just den tandborsten? Varför ser mobilen ut som den gör? Alla föremål berättar något om sin ägare men också om sin egen tid. Föremålsanalysen hjälper elever att kritisk granska föremål. Genom att reflektera och diskutera ett föremåls form och funktion skapas medvetenhet kring konsumtion och användning, men också stil, trender och historia. Välj några föremål i utställningen, i klassrummet eller hemifrån och diskutera följande Funktion Vad kan föremålet användas till? Vem ska använda det? Hur är formen anpassad till funktionen? Form och färg Har föremålet en enkel eller komplicerad form? Samverkar formen och färgen på något sätt? Är formen typisk för sin tid? (jämför med andra föremål i utställningen från samma tid) Material Av vilka material är föremålet tillverkat? Är materialet återvinningsbart? Är materialet lämpligt för produkten? Uttryck Hur upplever ni föremålet? Är det gammaldags/modernt, enkelt/komplicerat, roligt/allvarlig, festligt/vardagligt, traditionellt/nyskapande, användarvänligt, vackert/fult etc. Omdöme Vad tycker du om föremålet? Vi tackar Röhsska museet för att vi fått tillåtelse att använda deras modell för föremålsanalys. NU

21 3 3 Så här hittar du i Den moderna formen , plan B D F 2 1 A C E SVART VÄGG SVART VÄGG SVART VÄGG 10 C A E 9 B 8 D GLASVÄGG GLASVÄGG 1 2 B A 4 3 GLASVÄGG Sal 1 Kabinett 1 Sal 2 Kabinett 2 Sal 3 Sal 1 SVART VÄGG Den svenska formens historia från NVNT till NVRMJtalet VIT VÄGG Fördjupningar i den svenska formens historia N. Märta Måås-Fjetterström vävnad OK Vackrare vardagsvara PK Svenskt Tenn QK NVOMJtalets klassicism RK Tradis-funkis SK Stil och standard TK Swedish Modern UK NVMMJtalets silversmide VK Nyttokonst NM. Konstgods från NVRMJtalet VITA PODIER Internationella jämförelser och svensk möbel design A. Möbler för en ny tid och Ute i Europa B. Swedish Grace C. Svensk modernism D. Modernism E. Scandinavian design F. Internationell design GLASVÄGG Det svenska glasets historia från NVMM till NVRM-talet Kabinett 1 Designprocessen Sal 2 SVART VÄGG Den svenska formens historia under NVSMJtalet VIT VÄGG Fördjupningar i den svenska formens historia under NVSMJtalet NK Konsthantverk med nytt innehåll OK Hantverket PK Form och fantasi Q. Pop VITA PODIER Internationella jämförelser och svensk möbel design A. Hi-gruppens möbler B. Möbler i nya material (plast) GLASVÄGG Det svenska glasets historia under NVSM-talet Kabinett 2 Industridesign och grafisk design Sal 3 SVART VÄGG Den svenska formens historia från NVTM till idag VIT VÄGG Fördjupningar i den svenska formens historia NVTM till idag NK Konsthantverk OK Grafisk design PK Industridesign 4. Postmodernism i konsthantverket RK Smycken S. Ergonomi TK Minimalism U. Nobeldukningen VK Expressivitet NM. Mångfald VITA PODIER Internationella jämförelser och svensk möbel design A. Expressivt B. Billigt och flexibelt C. Postmodernism D. Återblick E. Samtid GLASVÄGG Det svenska glasets historia från NVTM till idag

22 Nationalmuseum samarbetar med Accenture, Svenska Dagbladet, Fältman & Malmén och Grand Hôtel Stockholm

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur Kulturen Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson och Lars Westrup FÖREMÅLEN OMKRING OSS handlar om föremålens designhistoria under 1900- talet.

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter.

WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter. WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter. nu sätter vi skandinaviska klassiker på väggen 1950-talet var efterkrigstidens era då funktionalism och minimalism var trendsättande.

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

Carl Larsson vänner & ovänner

Carl Larsson vänner & ovänner Carl Larsson vänner & ovänner Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen, i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel

Läs mer

Formen i Sverige NRMMOMMM

Formen i Sverige NRMMOMMM ä ê ~ ê Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Formen i Sverige NRMMOMMM Målgrupp gymnasiet Vi lever i en konsumtionskultur där den ena inredningstrenden avlöser den andra i en allt snabbare takt. På nätet, i livsstilsmagasin

Läs mer

Avtackning & Hedersgåvor

Avtackning & Hedersgåvor Art.nr. 7531-15-7 Praktskål i äkta helkristall med handgraverat motiv Blåklockor eller Rosor. Höjd: 130 mm - Bredd: 230 x 230 mm - Vikt: 3,7 kg. Varje kristallprodukt är signerad undertill av glaskonstnären

Läs mer

FORMGIVNING. Ämnets syfte

FORMGIVNING. Ämnets syfte FORMGIVNING Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar

Läs mer

FORMGIVNING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FORMGIVNING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FORMGIVNING Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar

Läs mer

En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag

En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT KAFFEKANNAN SOM OBJEKT Magnus Liljedahl, Kandidatuppsats, Metallformgivning åk 3, Konstfack 2005 Handledare: Aurél Schiller INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Kaffekannan i silver ur ett historiskt perspektiv

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Vägen till Norrgavel Norrgavel startades 1991 av Nirvan Richter, arkitekt från KTH och utbildad i snickeri på Carl Malmstenskolan.

Vägen till Norrgavel Norrgavel startades 1991 av Nirvan Richter, arkitekt från KTH och utbildad i snickeri på Carl Malmstenskolan. Vägen till Norrgavel Norrgavel startades 1991 av Nirvan Richter, arkitekt från KTH och utbildad i snickeri på Carl Malmstenskolan. Hans intresse för möbler och möbelskapare väcktes tidigt och som nyexaminerad

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa

Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa formgivare med de skandinaviska trenderna som grund. Från

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

1900-TALETS NYA KONST

1900-TALETS NYA KONST 1900-TALETS NYA KONST Konst och design Konsten, arkitekturen och formgivningen av föremål har betytt mycket för varandra, speciellt under det tidiga 1900-talet. Det har funnits ett ständigt utbyte mellan

Läs mer

NYHETER OCH PRODUKTIONUTVECKLING

NYHETER OCH PRODUKTIONUTVECKLING Augusti 2009 NYHETER OCH PRODUKTIONUTVECKLING TRIUMF kallar designerduon Broberg & Riddarstråle sin ved- och tidningssamlare. Triumf är inspirerad av en klassisk förlaga men gjord för att passa nutidens

Läs mer

Carl Malmsten (1888-1972) foto Pål-Nils Nilsson/tiofoto

Carl Malmsten (1888-1972) foto Pål-Nils Nilsson/tiofoto Carl Malmsten (1888-1972) foto Pål-Nils Nilsson/tiofoto C A R L M A L M S T E N H A N T V E R K S G Y M N A S I U M välkommen till skolan med carl malmstens pedagogik, där grundtanken är»hand och tanke

Läs mer

Tema NW Kan saker betyda något? Om att berätta med hjälp av saker

Tema NW Kan saker betyda något? Om att berätta med hjälp av saker Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema NW Kan saker betyda något? Om att berätta med hjälp av saker Ett rött hjärta betyder kärlek. En streckgubbe med kjol på en dörr betyder toa för tjejer. Grön gubbe vi övergångsställe

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV BREV 27 POCKETBÖCKER Här kommer ett axplock av gamla, nya, svenska och utländska pocket. Olika formspråk och olika titlar. Den första pocketboken kom ut i England

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

l! tos netå mr fo eg lledo m ne ggyb NATIONALMUSEUM

l! tos netå mr fo eg lledo m ne ggyb NATIONALMUSEUM Bygg en modell ge form åt en stol! NATIONALMUSEUM Bygg en modell ge form åt en stol! Säkert har du byggt en koja, snögrotta eller en legobil någon gång. När man leker får man de allra smartaste och bästa

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

TREND RAPPORT HÖST/ VINTER

TREND RAPPORT HÖST/ VINTER TREND RAPPORT HÖST/ VINTER 2016 Add beauty to your home I en otrygg värld som är alltmer global och snabbrörlig ser vi att hemmet som symbol växer sig ännu starkare och att tiden tillsammans med nära och

Läs mer

jvhfslud gilvudfash göadugh öfguh adfgadö K-märkt

jvhfslud gilvudfash göadugh öfguh adfgadö K-märkt öadugh öfdiugh dföiughd fögiuhadf öguha dföguhad öfguh adfgadö K-märkt Källemo är familjeföretaget som alltid har blundat för trender och valt att lita mer på magkänslan när det gäller formgivare, uttrycksformer

Läs mer

Avskalat vs pråligt. Johanna Uddén

Avskalat vs pråligt. Johanna Uddén Avskalat vs pråligt Johanna Uddén 32 Hur mycket kan jag blanda utan att det blir för mycket? Kan det bli för mycket? Hur ska skålen användas? Är den bruksvänlig? Måste den vara det? Är den bra på att innehålla?

Läs mer

SAGA Kontor och Konferens möbler för kontor och hemmiljö

SAGA Kontor och Konferens möbler för kontor och hemmiljö SAGA Kontor och Konferens möbler för kontor och hemmiljö Stockholm Furniture Fair 2014 Bruno Mathsson ritade sits och rygg till våra stolar med avsikten att man obehindrat skall kunna ha en god kroppshållning

Läs mer

[RAPPORT] TMTS52 Möbeldesign och träteknisk produktutveckling. Stefan Axelsson Erik Edlund Sebastian Dahlin Johanna Trinh

[RAPPORT] TMTS52 Möbeldesign och träteknisk produktutveckling. Stefan Axelsson Erik Edlund Sebastian Dahlin Johanna Trinh Stefan Axelsson Erik Edlund Sebastian Dahlin Johanna Trinh 2009-03-05 Linköpings Tekniska Högskola [RAPPORT] TMTS52 Möbeldesign och träteknisk produktutveckling INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

MAGASINET OM SVENSK DESIGN. Unnamed Company Publishing

MAGASINET OM SVENSK DESIGN. Unnamed Company Publishing MAGASINET OM SVENSK DESIGN Unnamed Company Publishing Redaktören Redaktören Erik Bengtsson Född: 1990 i Göteborg Aktuell med: Som skapare och redaktör för det här magasinet. Mest kända verk: En spellista

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

TREND REPORT SPRING SUMMER

TREND REPORT SPRING SUMMER TREND REPORT SPRING SUMMER 2016 Add beauty to your home I en otrygg omvärld, ser vi hur intresset för hemmet växer sig allt starkare. Inredning har blivit både viktigare och mer komplicerat. Med ett seriöst

Läs mer

Perspektiv på romantiken

Perspektiv på romantiken Perspektiv på romantiken Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med

Läs mer

FÖREMÅLEN OMKRING OSS Ur Museernas Design Ung www.design-ung.se Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson Kulturen i Lund

FÖREMÅLEN OMKRING OSS Ur Museernas Design Ung www.design-ung.se Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson Kulturen i Lund FÖREMÅLEN OMKRING OSS Ur Museernas Design Ung www.design-ung.se Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson Kulturen i Lund Före 1900 1 En ny värld Industrialismen kommer successivt till Sverige under 1800-talet

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren J Jag älskar de internationella kontakterna i mitt jobb. De är oerhört berikande och den ena kontakten leder ofta till nästa. Ett möte i New York ledde till fabriken i Italien där jag tillverkar en del

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

KONSTNÄRSKROCKEN program

KONSTNÄRSKROCKEN program KONSTNÄRSKROCKEN program Förra säsongen blev en succé! Ateljén fylldes med människor nyfikna på våra gästande artister. Det pratades och skrattades. Det lyssnades och funderades. Kort sagt blev kvällarna

Läs mer

OSCARSSONS MÖBEL DESIGN & TILLVERKNING I SMÅLAND

OSCARSSONS MÖBEL DESIGN & TILLVERKNING I SMÅLAND OSCARSSONS MÖBEL DESIGN & TILLVERKNING I SMÅLAND VÄLKOMMEN TILL OSCARSSONS MÖBEL! BESÖK VÅR WEBB WWW.OSCARSSONSMOBEL.SE För att hitta din närmaste återförsäljare, se våra produkter eller få annan information

Läs mer

...om stolen Kulturarvet. För ett boende med själ i... Välkommen in! För lanthemmet

...om stolen Kulturarvet. För ett boende med själ i... Välkommen in! För lanthemmet För lanthemmet Stenestadstraktens nyuppförda lantgårdar på skånska Söderåsen, har varit inspirationskälla vid skapandet av Kulturarvets stol för lanthemmet....om stolen Kulturarvet För ett boende med själ

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

NY KOLLEKTION STOCKHOLM

NY KOLLEKTION STOCKHOLM NY KOLLEKTION STOCKHOLM EN AV MÅNGA SKICKLIGA MEDARBETARE BAKOM STOCKHOLM KOLLEKTIONEN. STOCKHOLM KOLLEKTIONEN För oss betyder hantverk design i varje detalj och de allra bästa materialen inifrån och ut

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

med nya ögon Vi har alltid fokuserat på att utmana mönster.

med nya ögon Vi har alltid fokuserat på att utmana mönster. 2012 NY HET ER Se ditt kök med nya ögon Utmana dig själv. Utmana dina föreställningar. Låt dig inspireras på nytt. Hos HTH är vi experter på att se kök i helt nya perspektiv och att ge dig inspirerande

Läs mer

Pressinformation Form 12

Pressinformation Form 12 Pressinformation Form 12 Stockholm furniture fair 2015 form12.se Med bakgrund i ett av Sveriges mest välrenommerade möbelvarumärken blandar Form 12 sin erfarenhet av vad som verkligen säljer med nya kreativa

Läs mer

KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem.

KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem. KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem. GÖR DITT PERSONLIGA FÄRGVAL! Att välja nya färger till sitt hem, så att de uttrycker din egen personliga smak är inte alltid så lätt.

Läs mer

Med kärlek till det massiva träet.

Med kärlek till det massiva träet. FEBRUARI 2015 PRESSINFORMATION FRÅN STOLAB Med kärlek till det massiva träet. Kärleken till det massiva träet har funnits på Stolab allt sedan starten 1907. Det är en kompromisslös övertygelse om att det

Läs mer

PRESSINFORMATION FRÅN STOLAB MASSIVT 2016

PRESSINFORMATION FRÅN STOLAB MASSIVT 2016 PRESSINFORMATION FRÅN STOLAB MASSIVT 2016 Kärleken till det massiva träet Stolab har tillverkat möbler sedan 1907. Det har gett företaget en värdefull skatt av kunskap som präglar hela verksamheten. Med

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

HÄR HITTAR DU OSS OM DU VILL KONTAKTA OSS BAKSIDA MOT VÄXJÖ GLASBRUK BUTIKEN I STRÖMBERGSHYTTAN HOVMANTORP LESSEBO MOT KALMAR

HÄR HITTAR DU OSS OM DU VILL KONTAKTA OSS BAKSIDA MOT VÄXJÖ GLASBRUK BUTIKEN I STRÖMBERGSHYTTAN HOVMANTORP LESSEBO MOT KALMAR FRAMSIDA Med farger, ljus och former som tagna fran naturen, likt mjuka kurvor pa en slingrande skogsvag, skapas Konst av glasmassan i hyttan pa Bergdala glasbruk dar tradition och nytankande lever i symbios.

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

eck utv relativt väl ecklade utv goda relativt väl ecklade elativt väl förhållandevis stor utv lade och r 213

eck utv relativt väl ecklade utv goda relativt väl ecklade elativt väl förhållandevis stor utv lade och r 213 ÖJD 3.16 ÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar

Läs mer

Introduktion till Konstfack & kvalitetssäkringsarbete. Vad utbildar vi till, och varför? Rektor Maria

Introduktion till Konstfack & kvalitetssäkringsarbete. Vad utbildar vi till, och varför? Rektor Maria Introduktion till Konstfack & kvalitetssäkringsarbete Vad utbildar vi till, och varför? Rektor Maria Vi utbildar på konstnärlig grund vad är det egentligen? 1. Skillnaden mellan konst och konstnärlig 1.

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i slöjd i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i slöjd i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i slöjd i grundskolan 3.16 Slöjd Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande

Läs mer

Scandinavian beauty. H ö g a n ä s. S y d n e y.

Scandinavian beauty. H ö g a n ä s. S y d n e y. Scandinavian beauty. H ö g a n ä s. S y d n e y. Design by Överst och mitten: Sydney ljusgrå. Nederst: Höganäs grågrön och ljusgrå. Stora bilden: Ljusgrå elegans, Sydney på väggen, Höganäs på golvet. Skandinavisk

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Väskor en passion Lyx, funktion och personlig stil

Väskor en passion Lyx, funktion och personlig stil Väskor en passion Johanna Davidsson Väskor en passion Lyx, funktion och personlig stil Miu Miu Innehåll Swarovski Duo Sac Moonlight Förord 7 VÄSKAN DEN MEST ÄLSKADE ACCESSOAREN 10 Väskan som statussymbol

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

Kort om byggnadsprinciper. Träbyggnasteknik. Träbyggnadshistoria 2013-11-26. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Kort om byggnadsprinciper. Träbyggnasteknik. Träbyggnadshistoria 2013-11-26. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Kort om byggnadsprinciper Träbyggnad var ursprunget Träbyggnadsteknik dominerande i Sverige Tegelbyggnadsteknik Hybridtekniker Korsvirke Revetering Tegelbeklädnad Armerad betong Stålbyggnad Massivträ Historiskt

Läs mer

Konstnärliga Kosta Boda

Konstnärliga Kosta Boda Konstnärliga Kosta Boda 13 Augusti, 2014 Med en knivskarp känsla för det grafiska och det samtida har Sara Woodrow skapat sin första kollektion för Kosta Boda. Det målade glaset har länge varit ett av

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN GARANTI BESKRIVNING UTÖKADGARANTI

PIET HEIN (1905-1996) BRUNO MATHSSON (1907-1988) ARNE JACOBSEN (1902-1971) DESIGN GARANTI BESKRIVNING UTÖKADGARANTI BORDSSERIE Bordsserien omfattar borden Super-Elliptisk och Super-Cirkulär designade av Piet Hein och Bruno Mathsson samt runda, fyrkantiga och rektangulära bord designade av Arne Jacobsen Inspirationen

Läs mer

MÅNGA TILLTALANDE UTTRYCK

MÅNGA TILLTALANDE UTTRYCK MONROE 2 Monroe Monroe 3 MONROE Med Monroe har varje kurva en mening. Varje linje ett syfte. Formgiven av Idesign och namngiven efter en klassisk skönhet. En vacker stol som är enkel att tycka om. Med

Läs mer

Broskolans röda tråd i Bild

Broskolans röda tråd i Bild Broskolans röda tråd i Bild Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket. Detta

Läs mer

hansk.se Y5. DESIGN SAMI KALLIO

hansk.se Y5. DESIGN SAMI KALLIO hansk.se Y5. DESIGN SAMI KALLIO Kanske detta är stolen som får dig att känna både lust och välbehag. Formgivaren Sami Kallio har testat sig fram i sin verkstad för att skapa en bekväm stol med ett helt

Läs mer

Oscarssons. i småland

Oscarssons. i småland Oscarssons Möbel design & Tillverkning i småland 1 2 Besök vår webb! www.oscarssonsmobel.se Genuint & äkta Vi har valt att inte tumma på den kvalitet som svensk tillverkning ger. Vi använder ek som fått

Läs mer

Stolen #2. Gunilla Allard. Maria Miesenberger

Stolen #2. Gunilla Allard. Maria Miesenberger Stolen #2 Gunilla Allard Maria Miesenberger 1 Stolen #2 Gunilla Allard Maria Miesenberger Omslag: COMET 2010 20 oktober - 16 december 2012 2 3 #108 Stolen #2 Mitt intresse för Stolen har en relativt kort

Läs mer

KÄLLEMO MÄSSMONTER 2014

KÄLLEMO MÄSSMONTER 2014 VÄLKOMMEN... till min portfolio där du kan se ett urval av projekt som jag genomfört under mina studier. Jag heter Marie Borgquist och brinner för färg och form. Min passion för kreativitet har funnits

Läs mer

Come together - ett bord utan ben

Come together - ett bord utan ben Come together - ett bord utan ben Det benlösa bordet Come Together stödjer människor att aktivt vara närvarande vid bordet, och får oss att reflektera över och diskutera våra vanor och konventioner. Bordet

Läs mer

Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda

Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda OPEN - EN SALUHALL FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK Det hela började i en potatislada i Båstad. I en lada full av sättpotatis formulerades idéen om en sommarbutik

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

världsarvsgården JON-LARS

världsarvsgården JON-LARS världsarvsgården JON-LARS Speciellt är också att det bara finns ett enda bostadshus på gården, men som byggdes i två identiskt lika delar för två bröder. on-lars i Långhed ståtar med den största byggnaden

Läs mer

grafisk design & layout regler

grafisk design & layout regler & layout regler Grafisk design eller grafisk formgivning är ett kreativt och konstnärligt språk, men till skillnad från en fri konstnär så får en grafisk designer i uppdrag att föra ut ett speciellt budskap.

Läs mer

New traditions ARKITEKTRITAT KONTOR FRÅN TENGBOM

New traditions ARKITEKTRITAT KONTOR FRÅN TENGBOM New traditions ARKITEKTRITAT KONTOR FRÅN TENGBOM ARKITEKTRITADE KONTOR TILL ALLA Med Architection lanserar vi på Senab ett enklare sätt att förverkliga drömmen om ett arkitektritat kontor. Ett koncept

Läs mer

Med stor fantasi, kreativitet & långt ifrån minimalismen

Med stor fantasi, kreativitet & långt ifrån minimalismen portfolio Med stor fantasi, kreativitet & långt ifrån minimalismen Finns jag; som älskar färg och prylar i mängder. Som vill skapa inspirerande miljöer och berättelser med inredning. Med mitt ordningssinne

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se PERSONLIGA KÖK Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se Made in Halland. Inte långt ifrån Varberg, ca 3 mil österut

Läs mer

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 1 Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 4 6 11 12 13 15 19 2 Grattis, du arbetar med Liljevalchs! I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa

Läs mer

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Arkitektens bästa tips inför HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Tony Sundberg, arkitekt SAR/MSA på Sävsjö Trähus, om hans bästa

Läs mer

als a ate anvandning

als a ate anvandning als a ate anvandning Myrorna är Sveriges största butikskedja för försäljning av secondhandvaror. Sedan starten för över 110 år sedan är huvudmålet att sälja begagnade kläder, möbler, böcker, glas, porslin

Läs mer

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40.

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Design och produktveckling Ett arbetsområde i Teknik Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Ur det centrala innehållet i kursplanen för teknik, årskurs 7-9: Bearbetning av råvara till färdig

Läs mer

världsarvsgården erik-anders

världsarvsgården erik-anders världsarvsgården erik-anders Copyright: Länsstyrelsen Gävleborg Form: Matador Kommunikation Skribent: Lenita Jansson Herlitz Källtexter: Ingela Broström Foto: Jakob Dahlström, Lars Lööv, Hälsingebilder,

Läs mer

i arkitektur, inredning och design Akryl

i arkitektur, inredning och design Akryl i arkitektur, inredning och design Akryl En lysande idé förtjänar ett lyhört material Att förverkliga en vision kräver ett material som är flexibelt, formbart och lättbearbetat. Akrylplast kan skäras,

Läs mer

En känsla av lätthet. Pressrelease 2014

En känsla av lätthet. Pressrelease 2014 En känsla av lätthet Pilot är en ny, elegant och komfortabel konferensstol som skapar känslan av lätthet i sin moderna och nätta form med millimetertunn kant. Ambitionen i designprocessen har varit att

Läs mer

www.projekthekla.se Följ oss på Facebook: Projekt Hekla

www.projekthekla.se Följ oss på Facebook: Projekt Hekla Projekt Hekla är ett unikt samarbete mellan den välkända formgivaren Ulrica Hydman Vallien och P. Rotola - Pukkila Oy. www.projekthekla.se Följ oss på Facebook: Projekt Hekla Möbelkonst Den svenska konstnären

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

RÖRSTRAND I STOCKHOLM

RÖRSTRAND I STOCKHOLM RÖRSTRAND I STOCKHOLM Tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-192 CARL-HENRIK ANKARBERG OCH BENGT NYSTRÖM STOCKHOLMIA FÖRLAG 1 N N E Innehåll Företal 9 Förord 11 Att berätta om en försvunnen

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Tro på din första idé!

Tro på din första idé! Tro på din första idé! Tom Hedqvist är en av våra mest kända formgivare och rektor för Beckmans Designhögskola i Stockholm. År 1991 designade Tom dekoren på Arlas randiga mjölkpaket. Jag gjorde en snabb

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

En skolmiljö som inspirerar och motiverar

En skolmiljö som inspirerar och motiverar En skolmiljö som inspirerar och motiverar 3 I grunden handlar det om trivsel Första dagen efter sommarlovet. Hela kroppen pirrar av förväntan och nervositet. Att träffa samma lärare och samma kamrater,

Läs mer

Den materiella kulturen den fysiska

Den materiella kulturen den fysiska Historia i sten - historisk arkeologi bland svenska gravstenar Stående kalkstenshäll vid Tygelsjö kyrka, 1828. 18 Den materiella kulturen den fysiska världen som människan skapar omkring sig kan säga mycket

Läs mer