1 (5) Kommunala Handikapprådet Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (5) Kommunala Handikapprådet 2009-09-21. Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl. 13.30 17."

Transkript

1 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, sal 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Måndag den 21 september 2009, kl Närvarande Ann-Britth Fröjd, SN, ordförande Madeleine Karlsson, KS Ingvar Håkansson, SBN Sonja Westberg, BUN Ragnar Sandberg, BN Maj-Britt Robertsson, SN Margret Lind, FUB Lennart Kristensson, SRF Ing-Marie Lagher-Kågerstig, DHR Christer Johnsson, HLF Berit Swärd, HRF Håkan Bäcklund, NHR Övriga Charlotte Rosborg, förvaltningschef, Byggnadsförvaltningen Magnus Wångblad, stadsarkitekt Charlotte Senneby, förvaltningssekreterare Anita Björcke, bygglovarkitekt Sture Johansson, socialchef Gunilla Samuelsson, administrativ chef Mia Harri, handikappkonsulent Peter Falk, sekreterare Underskrift Sekreterare Peter Falk Ordförande Ann-Britth Fröjd

2 2 (5) Mötets öppnande Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Deltagarna presenterar sig genom att gå en presentationsrunda. Ett speciellt välkomnande riktades till rådets nya ledamot Margret Lind, FUB. Margret ersätter Gun Lidström som meddelat att hon lämnat sin plats i Kommunala Handikapprådet. Information från Byggnadsförvaltningen Enligt Kommunala Handikapprådets aktivitetsplan för 2009, som är en övergripande planering av vilka gäster vi ska bjuda in till våra möten, hade vi till dagens möte bjudit in Byggnadsförvaltningen i Vänersborgs kommun. Följande representanter från Byggnadsförvaltningen deltog: Charlotte Rosborg, förvaltningschef, Magnus Wångblad, stadsarkitekt, Charlotte Senneby, förvaltningssekreterare och Anita Björcke, bygglovarkitekt. Byggnadsförvaltningen inledde med en kort presentation av sin verksamhet och sina ansvarsområden. Bland annat ansvarar de för publika lokaler (Lokaler där allmänheten har tillträde) och att de arbetar utifrån Plan och Bygglagen. Vidare uppgav man att Byggnadsförvaltningen är väl medvetna om tillgänglighetsaspekterna och att de integrerar tillgängligheten i bygglovsprocesserna. Tyvärr har man inte resurser att kontrollera så att fastighetsägarna efterlever tillgängligheten i sina fastigheter. KHR:s ordförande informerade att ritningsgranskningsgruppen nu mer kallas granskningsgruppen och står till Byggnadsförvaltningens förfogande för att vara behjälpliga med adekvata synpunkter av tillgängligheten. Rådet ansåg att granskningsgruppen kopplas in för sent i många fall. De hinner inte sätta sig in i de olika ärendena med så kort varsel. Byggnadsförvaltningen tog till sig av synpunkterna och hoppades på ett bra samarbete i framtiden. Information från Socialförvaltningen Extrainsatt information från Socialförvaltningen angående det ekonomiska läget. De inbjudna: Sture Johansson, socialchef och Gunilla Samuelsson, administrativ chef. Inför budgetåret 2010 har Kommunstyrelsen gett Socialförvaltningen en minskad budget med nästan 21 miljoner kronor. Detta innebär att vissa besparingar måste vidtagas såsom: Nedläggning av Bemanningsenheten Vaken nattjänstgöring görs om till sovande jour på vissa gruppbostäder Sammanslagning av personlig assistans och ledsagning (konsekvensen blir att 4 enhetschefer blir 3) Uppskjutna ombyggnationer av äldreboenden Neddragning av en tjänst inom dagverksamheten

3 3 (5) Genomgång av föregående minnesanteckningar På KHR:s förra möte besökte Lennart Blomberg, ordförande i Forum Vänersborgs Stad rådet för att delges synpunkter på bland annat den starkt undermåliga framkomligheten på gågatan i Vänersborgs centrum. Trots rådets påpekanden har inget synbart skett för att öka framkommigheten och tillgängligheten. Mia Harri fick rådets uppdrag att kontakta Forum Vänersborgs Stad i ärendet. Tillgänglighet på turistbyrån Rådet har tidigare diskuterat om tillgängligheten för hörselnedsatta på turistbyrån vid järnvägsstationen i Vänersborg. Hörselslinga saknas. Turistbyrån uppger att det finns en anställd som kan teckenspråk och man vänder bildskärmen mot den hörselnedsatte så att denne kan ta del av informationen. Turistbyrån hälsar att granskningsgruppen är välkomna att besöka dem och hjälpa till att utveckla tillgängligheten. Berit Swärd HRF kommer att bege sig till turistbyrån för att vara behjälplig. Tillgänglighet vid uteservering Tillgängligheten vid restaurang Italias uteservering har många gånger diskuterats i rådet. Det senaste beskedet är att uteserveringen inte kommer att anpassas under innevarande säsong. Men säsongen 2010 måste problemet vara åtgärdat. Italia är dock inte den enda restaurangen som har hinder i tillgängligheten. Rådet föreslog att man kunde använda media för att berätta om de serveringar som har god tillgänglighet i staden istället för att peka på de som är dåliga. Tillgänglighet vid uteserveringar inför nästa säsong Rådet diskuterade hur man ska gå vidare med att få bättre tillgänglighet på stadens uteserveringar till nästa säsong. Ledamot Ingvar Håkansson SBN tog med sig frågan till Samhällsbyggnadsnämnden. Tillgång på hjärtstartare Beträffande rådets synpunkter på att det bör finnas en hjärtstartare på Arena Vänersborg och en hjärtstartare tillgänglig i centrum gäller följande. Enhetschef Peter Nilsson, Arena Fritid Vänersborg tar med sig frågan till arenagruppen. Angående en hjärtstartare i centrum så är frågan under utredning.

4 4 (5) Tillgänglighet på tåg Under sommaren har funktionsnedsatta haft svårt att ta sig från Vänersborg till Göteborg med tåg. Detta på grund av att Banverket håller på med utbyggnad av järnvägsspåren från enkelspår till dubbelspår. Detta har medfört att det varit omfattande problem för personer med funktionsnedsättning att ta sig till Göteborg med kollektivtrafiken. Ann-Britth Fröjd och Ing-Marie Lagher Kågerstig ska tillskriva Västtrafik i ärendet. Övriga punkter Trafikingenjör Björn Magnusson, Vänersborgs kommun har skickat ett E-brev till KHR:s sekreterare med frågan om vad denne tycker om att permanent stänga av ljussignalerna i korsningen Edsgatan/Kungsgatan. Sekreteraren har vidarebefordrat brevet till HSO:s representanter i KHR. Ledamot Lennart Kristensson SRF tog upp frågan vid dagens möte och rådet tyckte samstämmigt att ett borttagande av ljussignalerna är helt förkastligt. Björn Magnusson har fått ett skriftligt svar från ledamot Annelit Sedin SRF. Margret Lind fick rådets förfrågan om hon kunde efterträda Gun Lidström i Granskningsgruppen. Margret bad om att få återkomma med svaret. Sekreteraren fick rådets uppdrag att skriva en information om granskningsgruppen och lägga ut den på kommunens hemsida. Länets alla kommuner har bjudits in till ett möte med Västra Götalandsregionens Handikappkommitte i folkets hus, Trollhättan den 16 oktober Följande ledamöter kommer att representera Vänersborg: Ann-Britth Fröjd, Ing-Marie Lagher Kågerstig, Christer Johnsson. Handikappkonsulent Mia Harri kommer också att delta. Kommunala Handikapprådet har fått en inbjudan från Boverket där rådet hälsas välkommen till en dag om tillgänglighet i Göteborg i november. Mia Harri ska mer ingående kolla upp vad dagen innehåller. Berit Swärd HRF sitter med som KHR:s representant i planeringsgruppen av äldremässan i Arena Vänersborg den 1 oktober. Berit informerade om dagen. Avdelningen Omsorg om Funktionshindrade planerar att hålla en mässa den 3 december i folkets hus lokaler på Kungsgatan 15 i Vänersborg. Mässan ska gå i glädjens och hälsans tecken, därför är den döpt till livet ska byggas av glädje. Ambitionen är att det ska bli en bred mässa med stort utbud som kommer att inspirera besökarna inför framtiden.

5 5 (5) Tanken på att arrangera en mässa växte successivt fram under våren När avdelningen startade ett så kallat må bra-projekt (se nästa punkt) så kändes det rätt att arrangera en mässa på samma tema. Besökare kommer bland annat att erbjudas: musik, idrott, manikyr, massage, teater, modeshow, läsning, fika. Dessutom ryktas det att självaste Elvis Presley ska uppträda från scenen på teatern under förmiddagen. Må bra- projektet är ett livsstilsprojekt inom avdelningen Omsorg om Funktionshindrade. Syftet med projektet är att uppmuntra människor att bryta vissa negativa livsstilsproblem och bidra till en hälsosammare livsstil. Projektets målsättning är att öka den fysiska aktiviteten och att utveckla sundare kostvanor hos brukarna. Personalen inom avdelningen kommer att utbildas genom två föreläsningar! Därefter kommer arbetet att påbörjas inom respektive verksamhet, där avdelningens arbetsterapeuter och sjukgymnast kommer att vara behjälpiga. Meningen är att personalen sedan ska överföra sin kunskap till avdelningens brukare samt att skapa en gemensam värdegrund för arbetet inom avdelningen. Projektet handlar inte om några fördömanden, tillrättavisningar eller pekpinnar. Projektet ska istället peka på alternativ som gör att man mår bättre och på de faktorer som kan skänka ett rikare liv. Nästa möte Nästa KHR-möte är den 25 november, kl , sal 225, Kommunhuset, Vänersborg.

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Idébok för Kommunala Handikappråd

Idébok för Kommunala Handikappråd Projektet är genomfört med stöd av Habilitering och hjälpmedel Idébok för Kommunala Handikappråd HSO Skåne 2007/LG Innehållsförteckning Inledande råd...... sidan 2 Några grundläggande frågor... sidan 3

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre 2015-01-15 Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre Anita Rosenquist Norrköpings Kommun PUFF-enheten Norrköpings Kommun PUFF-enheten 2014-01-29... 1 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung.

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Närvaro enligt separat närvarolista. 48 personer deltog. Eva Renström från Radio Dalarna var på plats och intervjuade

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare Självklart

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer