Världens enklaste reläsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens enklaste reläsystem"

Transkript

1 Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg som trumf, så att man kan saka förlorare. Efter ruter ut går 6h inte hem, men är säkert. I Modern Standard skulle man till exempel kunna bjuda så här: 4c 4s 5d s visar en äkta klöver, som höjer. Efter kontrollbud och essfråga bjuder man slammen i klöver. Men ärligt talat, hur troligt är det att man i praktisk bridge lyckas lägga slammen i klöver? Jag tror att 6h skulle bli det vanligaste slutbudet i de flesta sammanhang. För att bjuda måste man ju nästan veta att man har ess hacka mot dubbelton i ruter, och man måste hitta klöverfärgen efter att man redan har hittat hjärtern. Använder man till exempel singelvisning efter Stenberg, är risken stor att man missar klöverfärgen. Reläsystem Det finns metoder som gör att man kan ta reda på både exakt fördelning och placering av honnörer. Den mest kända typen är reläsystem, där den ena handen frågar med närmaste bud och den andra beskriver först fördelning och sedan topphonnörer. Med sådana system är det lätt att hantera slammar som den som beskrivs ovan. Tyvärr är det också så att reläsystem brukar vara ganska (eller mycket) komplicerade att komma ihåg. Det finns många reläsystem. Ett av de första var Monaco. Danska reläer är ett enklare system av Lars Blakset och Søren Christiansen. Ron Klinger använder ganska komplicerade reläer i sitt Power System. Jon Baldursson har utvecklat Ice Relay. Glen Grøtheim skapade Viking Club Precision. Magnus Lindkvist, Björn Fallenius och Peter Fredin skapade ett svensk reläsystem på nittiotalet. Det kanske mest kända är Symmetric Relay som utvecklats av australiensaren Roy Kerr och ingår i bland annat systemet Moscito. Ett av de mer komplexa är Ultimate Club, som skapades av Dave Cliff, Ron Rubin, Matt Granovetter och Micheal Becker. Daniel Auby och Johan Ebenius utvecklade ett system som spelas av bland andra Johan Upmark och Per-Ola Cullin. I denna artikel presenterar jag ett reläsystem som har som viktigaste egenskap att det är naturligt, systematiskt och därmed ganska lätt att komma ihåg. Fördelningen visas huvudsakligen med samma metoder som färglängderna i naturlig budgivning. Budgivningsexempel Reläsystemet ar bäst med stark klöver, eftersom det är lätt att fastställa utgångskrav redan på låg nivå. Så här skulle budgivning kunna se ut för händerna ovan. Samtliga bud förklaras nedan. 4c 1 (9)

2 öppnar med stark och s är utgångskrav utan femkortsfärg. s är reläbud och s visar tvåkorts ruter. s är nytt relä och s visar trekorts spader. s har alltså s är essfråga och s (två steg) visar 0 eller 3 ess. kan se på sin egen hand att det måste röra sig om noll ess. s ruter frågar efter kungar. svarar 4c (3 steg) vilket visar två kungar av samma färg. kan se att det måste vara klöver kung och spader kung. s frågar efter damer. s visar damer i låg- eller högfärgerna. kan se att damerna finns i högfärgerna. vet nu att har följande hand: S K-D-x h D-x-x-x d x-x c K-x-x-x ser att 6h inte är bra och bjuder. Skillnaden mot Modern Standard är att vet att har dubbelton i ruter och kung fjärde i klöver. Låt oss nu se hur reläsystemet är uppbyggt. Som vi redan konstaterat ar det bäst med stark klöver, så låt oss först se hur det fungerar som svar på stark. Vilka bud är reläbud Det är viktigt att veta när ett bud är reläbud. Följande regler gäller: Under utgångsnivå (4h) gäller att närmaste bud är reläbud. Budet 3N är aldrig reläbud utan slutbud. Från och med utgångsnivå är bud i en färg där svararen visat minst fyra kort slutbud. I så fall blir närmaste bud där svararen inte visat fyrkortsfärg reläbud. Fördelningsrelä Den viktigaste delen av reläsystemet är det naturliga system genom vilket svararen visar sin fördelning. Efter öppningsbudet använder svararen överföringar: 1d spader 8+ ingen femkortsfärg klöver ruter hjärter Överföringar leder ofta till att öppnaren med första reläbudet tar över spelföringen i svararens färg. Det är något som kan rekommenderas varmt även om man inte har något reläsystem efter stark klöver. Händer utan femkortsfärg Den vanligaste fördelningen är händer utan femkortsfärg, vilka visas med svaret. Det handlar om fördelningarna 4432, 4333 och Den exakta fördelningen visas på följande sätt: Med 4432 bjuder svararen tvåkortsfärgen på tvåläget. Efter nästa relä bjuder han trekortsfärgen, varefter fördelningen är känd. Med 4333 bjuder svararen, och efter nästa relä () överför han till fyrkortsfärgen och fördelningen är känd. Med 4441 hoppar han till treläget i sin korta färg, varefter fördelningen är känd. Låt oss se hur systemet fungerar. s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 s visar en hand utan femkortsfärger. På visar 4432 med tvåkorts ruter. På visar trekorts spader. har alltså den exakta fördelningen (9)

3 s kn-3 s K-D-7-4 d E-3 d c E-D-10-4 c K-2 Budgivningen inleds som tidigare. s visar 4432 med tvåkorts klöver. På visar trekorts ruter. har alltså När svararen bjuder sang, visar det reläfärgen, alltså i detta fall ruter. s kn-3 s K-D-7 d E-3 d c E-D-10-4 c K-5-2 Tvåfärgshänder Alla fördelningar som innehåller en färg med minst fem kort och en annan färg med minst fyra kort visas som tvåfärgshänder. Metoden för dessa händer är som följer: Första budet visar den längsta färgen med överföring. Andra budet visar den nästa längsta färgen, också med överföring. Det tredje budet avgör de exakta längderna i de två visade färgerna. Det fjärde budet visar längderna i de två återstående färgerna. Fördelningen 5440 visas med ett hopp i renonsfärgen i andra ronden. När två färger är visade, använder svararens i tredje ronden en stegskala för att beskriva den exakta längden i de två färgerna: 1 steg steg steg steg 6-5 I andra ronden visar med fördelningen Efter s relä använder överföring för att visa sin fyrkortsfärg. s kn-3 s K-D-6-4 d E-3 d 6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Med fördelningen 4441 hoppar i andra ronden till treläget i sin korta färg. Notera att svararen överför till fyrkortsfärg men bjuder kortare färger. Detta för att spelföringen ska hamna på s hand så ofta som möjligt. Dessa steg är normalt de enda man behöver använda. Den kompletta skalan är 54, 55, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 84, 85, samt 94. När den exakta längden i de två långa färgerna är känd, används i fjärde ronden en andra stegskala för att beskriva längden i de två korta färgerna. Skalan är olika beroende på hur många kort man har i de kvarvarande färgerna. Antal kort Steg Steg Steg Steg Första steget visar så jämn fördelning som möjligt, och lägre färg går före högre färg. 3 (9)

4 Låt oss se hur systemet fungerar. s K-kn h E-kn-4 h d E-D-6-5 d K-kn-3-2 c D-10-8 c E s visar minst femkorts spader. bjuder relä och s överföring visar 54+ i spader och ruter. s nästa reläbud frågar efter exakt längd i spader och ruter. går ett steg och visar 54. s frågar efter fördelningen i klöver och hjärter. går tre steg och visar 1-3. har alltså fördelningen Notera att blir spelförare i både spader och ruter. s K-kn h E-kn-4 h 10-3 d E-D-6-5 d K-kn-3-2 c D-10-8 c E visar minst 5-4 i spader och ruter. På reläbudet går tre steg och visar därmed 6-4 i spader och ruter. På reläbudet går två steg och visar 1-2 i klöver och hjärter. Han har alltså s K-kn h E-kn-4 h d E-D-6-5 d K-kn-3-2 c D-10-8 c visar först femkorts spader, och hoppar i andra ronden till, vilket visar Enfärgshänder Om svararens har en färg på minst sex kort, men ingen andra färg längre än tre kort, räknas fördelningen som enfärgshand. Fördelningarna i fråga är 5332, 6322, 6331, 7222, 7321, 7330, samt åttakortsfärger. Dessa bjuds på följande sätt: Överföring till i andra budet visar fördelningen 5332, och svararen bjuder tvåkortsfärgen i tredje ronden. Med minst sexkortsfärg överför svararen två gånger till färgen. Om svararen bjuder sang i tredje ronden har han 6322, och bjuder trekortsfärgen i nästa rond. Om svararen bjuder ny färg i tredje ronden är det kortfärgen i Ett tredje ombud visar sjukortsfärg. Låt oss se hur systemet fungerar. s K-kn h E-kn-4 h d E-D-6-5 d K-kn-3 c D-10-8 c E-2 s visar minst femkorts spader. På s relä överför till sang, vilket visar bjuder relä och visar sin tvåkortsfärg med. Han har alltså s K-kn h E-kn-4 h 10-3 d E-D-6-5 d K-kn-2 c D-10-8 c E-8 visar först femkorts och i nästa rond sexkorts spader. I tredje ronden bjuder han 4 (9)

5 sang och visar 6322, och i fjärde ronden bjuder han trekortsfärgen, alltså s K-kn h E-kn-4 h d E-D-6-5 d K-kn-2 c D-10-8 c E visar först femkorts och i nästa rond sexkorts spader. I tredje bjuder han klöver och visar alltså Tre ombud i rad visar sjukortsfärg. Här kan man använda följande mer komplexa regler: Tre ombud i följd visar Hoppande ombud i andra ronden visar Svararen bjuder renonsen i nästa rond. Två ombud samt hopp i färg visar den korta färgen i Man skiljer inte på två- och trekortsfärgerna. Men jag tycker att det är enklare att låta tre ombud visa vilken sjukortsfärg som helst och strunta i resten av fördelningen. Det finns ingen särskild metod att visa åttakortsfärger, utan svararen behandlar sin hand som om den innehöll en sjukortsfärg. Det här reläsystemet skulle ju vara enkelt (!) Honnörsrelä När svararens fördelning är känd, blir reläbjudarens nästa reläbud honnörsrelä. Detta system är exakt likt Glenn Grøtheims system som det beskrivs i boken Viking Club Precision. Det första honnörsreläet frågar efter antal ess. Svarsskalan är: 1 steg 1 eller 4 ess 2 steg 0 eller 3 ess 3 steg 2 ess av samma färg 4 steg 2 ess av samma rang 5 steg 2 ess av samma form Minnesregeln lyder crash vilket ska tolkas som color-rank-shape. Color är två ess i samma färg (cs eller dh), rank är två ess i låg- eller högfärger (cd eller hs), och shape är två ess av samma form på toppen (ch runda, ds spetsiga). Det andra honnörsreläet frågar efter kungar med motsvarande svarsskala och det tredje efter damer. Om budnivån når upp till 4h är det viktigt att komma håg att alla bud i färger där svararen visat minst fyra kort är slutbud. Reläbudet är alltså närmaste bud där svararen inte har visat fyra kort. Nästrelä Om reläbjudaren behöver veta var de visade honnörerna finns bjuder han inte reläbudet, utan nästa bud som inte är slutbud (alltså en färg där svararen visat mindre än fyra kort). Detta bud kallas nästrelä. Svarsskalan beror på hur många ess svararen visat. Ett visat ess 1 steg ess i längsta färg 2 steg ess i näst längsta färg 3 steg ess i näst kortaste färg 4 steg ess i kortaste färg Om två färger är lika långa visas lägre färg först. Två visade ess 1 steg essen i de två längre färgerna 2 steg essen i de två kortare färgerna Tre visade ess 1 steg ess saknas i kortaste färg 2 steg ess saknas i näst kortaste färg 3 steg ess saknas i näst längsta färg 4 steg ess saknas i längsta färg Vid lika längd visas lägre färg först. Efter svar på nästrelä är reläbud en fråga efter antal honnörer av nästa sort. Efter en essfråga är alltså reläbudet en fråga efter antal kungar, medan nästrelä frågar efter essens placering, varefter nästa relä frågar 5 (9)

6 efter antal kungar. Efter kungsfrågan är reläbudet en damfråga, medan nästrelä frågar efter kungarnas placering. Systemet fortsätter på samma vis och man kan fråga efter damer och ibland även knektar. Det högsta honnörsreläet är dock 6s. Högre bud är slutbud. Låt oss se på några fullständiga exempel s K-4-3 h K-D-6-4 h E d 3 d E-5 c E-kn-7 c h 3N s visar en hand utan femkortsfärger. På visar 4432 med tvåkorts ruter. På visar trekorts spader. har alltså s frågar efter antal ess, och går tre steg och visar två ess av samma färg. s frågar efter kungar och visar en kung. s är nästrelä och frågar efter kungens placering. går tre steg och visar kungen i tredje längsta färgen. nöjer sig med sex hjärter. Notera att slammen kan vara lite svårbjuden. Man har 5-3 i spader, men 6s är hopplöst, medan 6h går hem med rimliga sitsar. Här är åter ett fall där det är bättre att spela med en jämnt fördelad trumf, så att man kan saka förlorare på den ojämnt fördelade färgen. s E-D-5 s K-7-4 h E h K-7-3 d K-D d E c c c 4s 3N 5N 6h I andra ronden visar med fördelningen Efter s relä använder överföring för att visa s 4c frågar efter ess och visar ett. s 4s är nästrelä, och visar att esset finns i den längsta färgen, ruter. s frågar efter kungar. går fyra steg och visar två kungar av samma rang, vilket måste vara hjärter och spader. frågar efter damer med och när inte har någon, kan a. s K-kn h E-kn-4 h 10-3 d E-D-6-5 d K-kn-3-2 c D-10-8 c E 4c 5h 7d 3N 5N 7c visar minst 5-4 i spader och ruter. På reläbudet går tre steg och visar därmed 6-4 i spader och ruter. På reläbudet går två steg och visar 1-2 i klöver och hjärter. Han har alltså s frågar efter ess och visar ett. frågar efter kungar och går fem steg och visar två kungar i mjuk- eller hårdfärgerna. Eftersom redan visat singelklöver och 6 (9)

7 klöver ess, måste det röra sig om ruter och spader kung. frågar efter damer med 5h, men har inga. frågar till siste efter knektar med och får veta att har två, i hård- eller mjukfärgerna. kan se att knektarna också finns i ruter och spader och kan bjuda storslammen. s E-D-7-5 s K h E h d K-D d E c c N 7d 3N 5h visar först femkorts spader, och hoppar i andra ronden till, vilket visar frågar efter ess och visar ett. måste fråga efter var esset finns med nästrelä. Sedan frågar han efter kungar och får veta att har en kung. Om det är spader kung är det en säker storslam, men om det är klöver kung hänger storslammen på en mask. Oddsen för en storslam är alltså cirka 75 % och bjuder den. Här är nivån för hög för att ska kunna fråga efter kungens placering och sedan stanna i lillslam. Utbrytning Reläbjudaren kan när som helst låta bli att bjuda nästa reläbud. Detta kallas utbrytning. Under utgångsnivå blir budgivningen naturlig, och man fortsätter att leta efter bästa utgång eller slam, med användning av kontrollbud och Blackwood. I det fall utbrytningen sker på utgångsnivå eller högre, är den att betrakta som slutbud. Även om budet är en av svararens kortare färger, kan reläbjudaren ha en lång färg han vill spela. Relä efter övriga öppningsbud Reläsystemet kan användas även efter övriga öppningsbud. I detta fall är det öppnaren som beskriver sin hand. Med femkorts högfärger kan öppningsbuden se ut som följer: Bud Poäng Fördelning Reläbud 16+ alla händer 1d slask hjärter spader balanserad klöver Efter är det öppnaren som är reläbjudare. Efter, och fungerar systemet på samma sätt som efter och positivt färgsvar. Efter föreslår jag att är Stayman med invitstyrka och relä. Efter öppningsbudet 1d måste man komma överens om några sekvenser innan man kan börja reläbjuda. 1d 54+ i ds 4432/4443/4441/ i dc 6+ i d 54+ i dh Efter 1d ; blir fortsättningen: 1d 5332 med 5 ruter s tvåkortsfärgen i d tvåkortsfärgen i 4432 s kortfärgen i cd kortfärgen i 4441 Efter detta är det bara att koppla på reläsystemet som vanligt. 7 (9)

8 Även efter fungerar reläsystemet bra: s i c och hs hs kortfärgen i 6321/6330 3N 7+ c Om man använder reläsystemet efter öppningsbuden 1d,, och, kan man ändra resten av budgivningen så att de flesta svarsbud blir naturliga och inte är krav. Alla trumfhöjningar är spärrande Ny färg på lägsta nivå är svagt inviterande men i huvudsak förslag till slutbud Hoppande bud i ny färg är spärrande och förslag till slutbud. Negativ används mest för att söka en bättre trumffärg. Svarsbudet är inviterande Stenberg. Vill man göra en vanlig utgångsinvit bjuder man startrelä men undviker reläbudet i nästa rond. Några exempel på hur detta fungerar: har ingen bra spader, och när visar ruterfärg föredrar detta kontrakt. utgångsinvit. har trekorts hjärterstöd och accepterar inviten. Låt oss avsluta med ett par godingar. Det första exemplet är från R. Hughes, Building a Bidding System. s E-kn-5-3 s K h E-9-6 h kn d K-D d E-kn-6-2 c E-kn-10-2 c K-D-4 4h 5N 7c 4s 5s 6h visar minst 54 i spader och ruter. Sedan förnekar han extra längd och visar med fördelningen s är första honnörsrelä, och visar ett ess, två kungar och en dam. s frågar var damen finns och s 5s visar klöver dam. Till sist frågar efter knektar, och visar två i samma färg. ser att han kan stjäla två hjärter och saka två spaderhackor på höga ruter, och kan bjuda storslammen i klöver. föreslår att man har ett bättre kontrakt i hjärter. 4h börjar med startrelä men bryter sedan ut och visar hjärterfärg med en stark 8 (9)

9 Det andra exemplet kommer från G. Grøtheim, Viking Club Precision. s E s K-D-kn-4 h 4 h E-kn-6-3 d E-K-10-5 d 8-2 c D-8 c K-kn-2 4s 6s visar 54+ i spader och ruter, och sedan exakt s är första honnörsrelä och visar två ess av samma form, (måste vara ruter och spader). visar sedan en kung. Slammen är svår att bjuda i naturliga system. Om har en extra hjärter i stället för en spader är den ju hopplös med hjärterutspel. För att vara ett reläsystem är det beskrivna systemet enkelt, men frågan är om det är enkelt nog. Är det världens enklaste reläsystem? Det överlåter jag åt läsaren att ta ställning till. c d h s 9 (9)

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

Lilla Högfärgen. Principer

Lilla Högfärgen. Principer Lilla Högfärgen Terence Reeses artificiella budsystem Little Major skapades ursprungligen som en protest mot den ökande floran av konstlade och kodifierade budmetoder, som enligt hans uppfattning började

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Carrot Club. Den entydigt starka klöveröppningen byttes så

Carrot Club. Den entydigt starka klöveröppningen byttes så Carrot Club Denna beskrivning utgör sammanfattande dokumentation av Carrot Club som det spelades 1988 av Sven-Olov Flodqvist, Per Olof Sundelin, Hans Göthe, Tommy Gullberg, Anders Morath och Sven-Åke Bjerregård.

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Bridgekonvention Stark Klöver

Bridgekonvention Stark Klöver Bridgekonvention Stark Klöver 2013-03-13 Våra öppningsbud 1 = 16+ 1 = 11-15, förnekar 5-korts HÖ 1 / = 11-15, 5-korts färg = 13-15, balanserad hand 2 = 11-15, 5-korts + 4-korts HÖ alt. 6+ 2 = 11-15, marmic

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

1 NT. Visar med balanserad hand, normalt inte 5422 eller Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /.

1 NT. Visar med balanserad hand, normalt inte 5422 eller Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /. 1 NT Visar 14-16 med balanserad hand, normalt inte 5422 eller 6322. Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /. 2 högfärgsfråga: a) delkontraktssökande med minst femkorts lågfärg och fyrkorts

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Budgivning efter 2. Svarsbud:

Budgivning efter 2. Svarsbud: Budgivning efter 2 Efter 2 klöver-öppningen finns många svarshänder att ta hänsyn till, men en hel budnivå har försvunnit, så det blir svårare än efter en naturlig 1 klöver-öppning. Å andra sidan har öppnaren

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

1 Allmänna principer och konventioner

1 Allmänna principer och konventioner 1 Allmänna principer och konventioner 1.1 Naturlig budgivning Alla bud är naturliga om inget annat explicit sägs. Detta innebär bl a: Färgbud lovar minst 4 kort i den bjudna färgen. Ett andra färgbud lovar

Läs mer

Hissen lektion - 1-2

Hissen lektion - 1-2 1 Q92 Nord K7 Ingen Q6 8 74 964 2 J92 K3 94 K632 KJ8653 853 84-1 Sp Pass 2 Sp Pass 3 Sp Nord valde försiktiga 3 Sp, när 4 Sp var fullt rimligt. Så även ett direkt 4 Sp av Syd. 2 865 Öst K32 K32 J976 KJ94

Läs mer

SYSTEMBESKRIVNING Modern standard

SYSTEMBESKRIVNING Modern standard SYSTEMBESKRIVNING Modern standard Wexiöbridgen 2000-10-10 Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning........................... 2 1.2 Allmännakonventioner.........................

Läs mer

Standard-konventioner. Fjärde Färg Splinter Stenbergs 2NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard

Standard-konventioner. Fjärde Färg Splinter Stenbergs 2NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard Standard-konventioner Fjärde Färg Splinter Stenbergs NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard Några olika skäl för att bjuda 4:e färg Om partnern har håll vill jag spela 3 NT jag saknar håll eller tror att

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

(Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund

(Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund (Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund Vad är det som är så bra med ett klöversystem? Jo, man kan bjuda lågt och lugnt med starka kort - när svarshanden kan bjuda nåt positivt bud. Har svararen

Läs mer

Denna artikel beskriver överenskommelser då vår sida öppnat budgivningen och motståndarna inte bjuder annat än pass.

Denna artikel beskriver överenskommelser då vår sida öppnat budgivningen och motståndarna inte bjuder annat än pass. Delsystem: Ostörd budgivning i Bridge World Standard. Denna artikel beskriver överenskommelser då vår sida öppnat budgivningen och motståndarna inte bjuder annat än pass. Ursprung: Bridge World Standard

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Skapat den 2008-12-01 SÅT081026 Sidan 1 av 40

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Skapat den 2008-12-01 SÅT081026 Sidan 1 av 40 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ÖPPNINGSBUD... 6 ALLMÄNNA REGLER... 8 ÖPPNINGSBUDET 1... 10 ÖPPNINGSBUDET 1 OCH POSITIVT SVAR... 12 1 1 Hö... 12 1 1 NT... 13 1 2... 13 1 2... 14 1 2... 14

Läs mer

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 Nyheter i denna release Andra hands bud Fjärde hands bud Fi stör efter vår öppning Utspel Markeringar Mot Multi Mot 1NT Nyheter i denna release - N1-2008-11-16 Mot stark

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

ÖPPNINGSBUD... 5 ALLMÄNNA REGLER...

ÖPPNINGSBUD... 5 ALLMÄNNA REGLER... Innehåll ÖPPNINGSBUD... 5 ALLMÄNNA REGLER... 6 DEFINITION AV SLASKLÅ... 6 SPECIELLA BUDSEKVENSER... 6 FRÅN 3HÖ NÄR TRUMFEN ÄR FASTSTÄLLD... 6 EFTER 2 NT SOM KRAV/INVIT... 6 EFTER MARMICVISNING... 6 LAST

Läs mer

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång.

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång. KURSMATERIAL FYRA ÖVERSIKT AVSNITT Regler och termer Kommunikation Bonuspoäng Exempel Budsystem Vi kommer nu släppa spelföringen under resten av kursen fram till avslutningen (med undantag för några vidare

Läs mer

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3 (Bridgetidningen 1985) MSKLÖVERN Max Ödlund Hur vill ni bjuda dessa händer? giv, alla i zonen. K 9 6 kn 4 3 kn 9 5 2 10 8 7 E D 6 E D 10 9 5 K D 8 4 3 Jaså, ni kom i 1 hjärter när utgången är i stort sett

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer

LM-KLÖVERN Release

LM-KLÖVERN Release LM-KLÖVERN Release 8 2008-11-09 Sammanfattning Allmänt Defensiven 1 1 1 / 1NT 2 2 2 / 2NT 3 / 3 / 3NT 4 / Deklisar Sammanfattning System använt av Thomas Magnusson och Max Ödlund 2008 och framåt. 1 17+,

Läs mer

En sammanfattning av öppningsbuden i Lilla Glada Säfflespadern:

En sammanfattning av öppningsbuden i Lilla Glada Säfflespadern: System: Lilla Glada Säfflespadern Ursprung: Einar Bergh, Pontus Svinhufvud Skapat datum: 1980-tal Syfte: Grundtanken i alla "Säfflesystem" är att man med så gott som alla händer innehållande 4+korts /

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Förbundet Svensk Bridge

Förbundet Svensk Bridge Förbundet Svensk Bridge Nya alerteringsregler (träder ikraft den 1 juli 2010) FÖRORD Sedan lång tid tillbaka har det funnits en skyldighet att uppmärksamma motståndarna på bud som inte betyder vad man

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd.

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd. dth=45 valign=top style='width:33.5pt;padding:0pt 3.5pt 0pt 3.5pt'> 3h/s Invit (enda gången öppnaren kan passa under utgång). 3ny Primärt hållvisande 4c Krav 3ny 5431, 5530 eller 6430 3h/s/4c Naturliga

Läs mer

Vill du spela 3 NT? Bra body : många 10:or och 9:or

Vill du spela 3 NT? Bra body : många 10:or och 9:or Vill du spela 3 NT? E543 E54 D543 kn7 E543 E54 D543 kn7 ED3 E43 97532 kn6 ED3 E43 97532 kn6 A B C D Kkn2 Kkn3 Kkn2 K432 Kkn10 Kkn10 Kkn10 K1092 K42 KDkn ED 95432 K42 kn104 ED KD1092 Hissen 1999. Kap 1:1

Läs mer

Naturlig 2 med överföring

Naturlig 2 med överföring Naturlig 2 med överföring March 6, 2015 1 Öppningsbudet och svarsbud Denna modul är tänkt efter öppningsbudet 2 i ett system där 2 behövs som naturligt. 2 är begränsat och har antingen 6+ eller 5 och 4-korts

Läs mer

ANDRA HELT KLART GODKÄNDA SAIJTER: SPELABRIDGE.COM, BRIDGEFEDERATION.SE, BRIDGEKURS.NU, BRIDGEPLAZA.COM

ANDRA HELT KLART GODKÄNDA SAIJTER: SPELABRIDGE.COM, BRIDGEFEDERATION.SE, BRIDGEKURS.NU, BRIDGEPLAZA.COM WWW.ZONE.COM ANRA HELT KLART GOKÄNA SAIJTER: SPELABRIGE.COM, BRIGEFEERATION.SE, BRIGEKURS.NU, BRIGEPLAZA.COM Fortfarande nyfiken? NU vet du lite. e kunskaper du fått i blaska ett räcker inte riktigt till

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

BRIDGE Modern standard(enkel)

BRIDGE Modern standard(enkel) BRIDGE Modern standard(enkel) Poäng I varje färg finns det 10 hp och i hela leken 40 hp. I denna PM skiljer vi på hp och htp vid kortvärderingen. Kortfördelning, svit och valörer ger extra plus och minus.

Läs mer

MODERN STANDARD. Innehåll

MODERN STANDARD. Innehåll MODERN STANDARD Fredrik Jangvik Joakim Nivre Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning........................... 2 1.2 Allmännakonventioner......................... 2 1.3

Läs mer

I det här avsnittet får ni en liten repetition av det vi gick igenom senast plus påbyggnad

I det här avsnittet får ni en liten repetition av det vi gick igenom senast plus påbyggnad KURSMATERIAL FEM ÖVERSIKT AVSNITT Budsystem & Upplägg Termer Värdera sin hand ch pänggränser Öppningsbud Svar på 1 trick i färg Öppningshandens andra bud Frtsatt budgivning Inkliv/Upplysningsdubbling Ett

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE

FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE SYSTEM DOCUMENTATION MADE BY ANDERS WIRGREN ASSISTED BY STEFAN HALLBÄCK INNEHÅLL Efter 1 - HÖ (svarshanden visar 8+ poäng Lite generella speltips och 5+ i HÖ) 10 2 Kortvärdering

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Sangförsvar. Generell beskrivning av sangförsvar. Mot stark sang eller bättre

Sangförsvar. Generell beskrivning av sangförsvar. Mot stark sang eller bättre Generell beskrivning av sangförsvar Mot stark sang 14 16 eller bättre destruktivt försvar bör koncentrera sig på att störa och eventuellt slåss om ett delkontrakt Naturlig dubbling behövs inte, med en

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

D-club. Tomas Bergqvist & Göran Broström

D-club. Tomas Bergqvist & Göran Broström D-club Tomas Bergqvist & Göran Broström Version 0.15.2 24 februari 2017 Contents 0.0.1 Nyheter.......................... iv 0 Inledning 1 0.1 Några allmänna principer.................... 1 0.1.1 Klöverbudgivningens

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer