1 NT. Visar med balanserad hand, normalt inte 5422 eller Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 NT. Visar med balanserad hand, normalt inte 5422 eller Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /."

Transkript

1 1 NT Visar med balanserad hand, normalt inte 5422 eller Med femkorts högfärg kan öppnaren välja mellan 1 NT och 1 /. 2 högfärgsfråga: a) delkontraktssökande med minst femkorts lågfärg och fyrkorts högfärg, eller kort klöver b) mild invit fem hjärter och fyra(fem) spader c) invitstyrka, femkorts spader d) utgångsstyrka, minst femkorts lågfärg (ev med högfärg, ej med andra lågfärgen) e) minst utgångsstyrka, balanserad hand f) minst utgångsstyrka, minst 5-4/4-5 i högfärgerna 2 överföringstyp: a) invitstyrka med fyra hjärter (ev även fyra spader) b) minst femkorts hjärter, obekant styrka (i regel inte fyrkorts spader) 2 överföringstyp: a) invitstyrka med fyra spader (ej fyrkorts hjärter), eller minst sex spader b) minst femkorts spader, avlägg eller utgångsstyrka (ej fyrkorts hjärter) 2 konventionellt, primärt en naturlig invit utan högfärgsintresse: a) avläggshand, båda lågfärgerna b) avlägg, minst sexkorts ruter (i regel utan fyrkorts högfärg) c) invithand, ingen fyrkorts högfärg d) utgångskrav, minst 5-4/4-5 i lågfärgerna 2 NT frågar efter svag dubbelton: a) invithand, med en lång lågfärg b) balanserad/semibalanserad utgångshand 3 avlägg, minst sexkorts klöver (i regel utan fyrkorts högfärg) 3 utgångskrav, trefärgshand med kort lågfärg 3 utgångskrav, trefärgshand med kort hjärter 3 utgångskrav, trefärgshand med kort spader utgång slutbud 4 / överföring till 4 / 4 NT kvantitativ invit med

2 1 NT 2 Öppnaren bjuder 2 utan fyrkorts högfärg, 2 / med fyra eller fem kort i bjuden högfärg och max tre kort i andra högfärgen, eller 2 NT/3 med 4-4 i högfärgerna och min resp max. 1 NT 2 ; 2 2 mild invit, med båda högfärgerna - eventuellt 5-5 (2 3-2 i hö eller max med 3-3 i högfärgerna [2 NT invit med 4 spader och 5hjärter; 3 / naturligt]; 2 NT max med trekorts hjärter) 2 invit med femkortsfärg (2 NT maximum med dubbelspader, sanginvit; 3 x positiv invit) 2 NT överföring till 3 ( avlägg; 3 kortfärg i endera lågfärgen [3 relä - 3 kort klöver; 3 NT kort ruter, ej krav; 4 singelruter, slaminvit; 4 minst sexkorts klöver, renons ruter, slaminvit]; 3 / kortfärg; 3 NT / , mild slaminvit; 4 minst sexkortsfärg, slaminvit utan singel; 4 NT , kvantitativ invit) 3 överföring till 3 ( avlägg; 3 / kortfärg; 3 NT / , mild slaminvit; 4 minst sexkortsfärg, slaminvit utan singel; 4 NT , kvantitativ invit) 3 lågfärgsfråga, slaminvit med fyr- eller femkorts lågfärg (ev 4-4 i lågfärgerna) (3 fyra eller fem klöver; 3 fyra eller fem ruter; 3 NT 4-4 i lågfärgerna; 4 / maximum, 5-2 i lågfärgerna) 3 / utgångskrav, minst fyrkortsfärg och minst fem kort i andra högfärgen) (efter 3 NT: slutbud med 5-5; mild slaminvit med 5-5; 4 / naturligt, slaminvit med / ; 4/5 / [långfärgen] mild resp stark slaminvit med 6-4; 4 NT , kvantitativ invit) 3 NT slutbud 4 / 5-5 i högfärgerna, kort lågfärg, stark slaminvit 4 / slutbud, 6-4 i högfärgerna 4 NT kvantitativ invit

3 1 NT 2 ; 2 2 invit med femkortsfärg (2 NT maximum med dubbelspader, sanginvit; 3 x positiv invit) 2 NT överföring till 3 ( avlägg; 3 kortfärg i endera lågfärgen [3 relä - 3 kort klöver; 3 NT kort ruter, ej krav; 4 singelruter, slaminvit; 4 minst sexkorts klöver, renons ruter, slaminvit]; 3 / kortfärg; 3 NT / , mild slaminvit; 4 minst sexkortsfärg, slaminvit utan singel; 4 / kortfärg med fyrkorts högfärgsstöd och minst femkorts klöver, slaminvit; 4 fyrkortsstöd och minst femkorts klöver, mild slaminvit; 4 NT , kvantitativ invit) 3 överföring till 3 ( avlägg; 3 / kortfärg; 3 NT / , mild slaminvit; 4 minst sexkortsfärg, slaminvit utan singel; 4 / kortfärg med fyrkorts högfärgsstöd och minst fem ruter, slaminvit; 4 fyrkortsstöd och minst fem ruter, mild slaminvit; 4 NT , kvantitativ invit) 3 lågfärgsfråga, slaminvit fyr- eller femkorts lågfärg (ev 4-4 i lågfärgerna) (3 fyra eller fem klöver; 3 fyra eller fem ruter; 3 NT ingen fyrkorts lågfärg - efter alla svar är öppnarens 4 slaminvit med ) 3 naturlig invit (med svag obalanserad hand) 3 fyrkorts hjärterstöd, 5-4 i högfärgerna, slamintresse (3 NT relä [4 / mild resp stark slaminvit; 4 / kortfärg]) 3 NT/4 slutbud 4 / kontrollbud med hjärterstöd, slaminvit 4 NT kvantitativ invit 1 NT 2 ; 2 2 NT överföring till 3 ( avlägg; 3 kortfärg i endera lågfärgen [3 relä - 3 kort klöver; 3 NT kort ruter, ej krav; 4 singelruter, slaminvit; 4 minst sexkorts klöver, renons ruter, slaminvit]; 3 / kortfärg; 3 NT / , mild slaminvit; 4 minst sexkortsfärg, slaminvit utan singel; 4 / kortfärg med fyrkorts högfärgsstöd och minst femkorts klöver, slaminvit; 4 fyrkortsstöd och minst femkorts klöver, mild slaminvit; 4 NT , kvantitativ invit) 3 överföring till 3 ( avlägg; 3 / kortfärg; 3 NT / , mild slaminvit; 4 minst sexkortsfärg, slaminvit utan singel; 4 / kortfärg med fyrkorts högfärgsstöd och minst femkorts ruter, slaminvit; 4 fyrkortsstöd och minst femkort ruter, mild slaminvit; 4 NT , kvantitativ invit) 3 lågfärgsfråga, slaminvit fyr- eller femkorts lågfärg (ev 4-4 i lågfärgerna) (3 fyra eller fem klöver; 3 fyra eller fem ruter; 3 NT ingen fyrkorts lågfärg - efter alla svar är öppnarens 4 slaminvit med )

4 1 NT 2 ; 2 (forts.) 3 fyrkorts spaderstöd, 5-4 i högfärgerna, slamintresse (3 relä [3 NT , stark slaminvit; 4 / kortfärg; 4 / mild slaminvit med resp ]) 3 naturlig invit (med svag obalanserad hand) 3 NT/4 slutbud 4 // kontrollbud med spaderstöd, slaminvit 4 NT kvantitativ invit 1 NT 2 ; 2 NT 3 överföring till 3 ( avlägg; 3 / kortfärg; 3 NT / , mild slaminvit; 4 minst sexkortsfärg, slaminvit utan singel; 4 / fyrkortsstöd och minst femkorts ruter, mild slaminvit; 4 NT , kvantitativ invit) 3 / överföring till 3 resp 3 ( avlägg; 3 NT slaminvit, ingen kortfärg; ny färg kortfärg, slaminvit) 3 minst femkorts klöver, slaminvit 4 minst sexkorts klöver, slaminvit (normalt ingen kortfärg) 3 NT/4 / slutbud 4 NT kvantitativ invit 1 NT 2 ; 3 3 / överföring till 3 resp 3 ( avlägg; 3 NT slaminvit, ingen kortfärg; ny färg kortfärg, slaminvit) 3 minst femkorts klöver, slaminvit 4 minst sexkorts klöver, slaminvit (normalt ingen kortfärg) 4 minst femkorts ruter, slaminvit 3 NT/4 / slutbud 4 NT kvantitativ invit

5 1 NT 2 Öppnaren bjuder 2 med minimum eller dubbelton hjärter, 2 som visar maximum och trekorts hjärter och 2 NT med maximum och fyr- eller femkorts hjärter. 1 NT 2 ; 2 avlägg 2 invit med fyra eller fem hjärter, max trekorts spader (2 NT minimum, två eller tre hjärter [ fyrkorts hjärter, annat femkorts hjärter]; 3 relä [3 kort lågfärg 3 frågar (3 kort klöver); 3 femkortsfärg; 3 singelspader; 3 NT jämn med fyra hjärter]; 3 accept med femkortsfärg) 2 NT invit med 4-4 (eller 4-5) i högfärgerna (3 relä [3 kortfärg, 3 femkortsfärg; 3 kort klöver; 3 NT jämn hand, ]) 3 allmänt utgångskrav med femkorts hjärter (ej 5-5, ej fyrkorts spader) (3 relä [3 kort spader eller med fyrkorts lågfärg - Öppnarens 3 ber svararen att bjuda annat än 3 NT med singelspader; 3 kort klöver; 3 NT kort ruter, ej krav; 4 kort ruter, slamintresse; 4 minst sexkorts hjärter och fyrkorts ruter, mild slaminvit; 4 sexkorts hjärter och fyrkorts klöver, mild slaminvit; , slaminvit; 4 NT , kvantitativ invit]; 3 minst trekorts hjärterstöd; 3 femkortsfärg; 4 / kontrollbud med minst trekorts hjärterstöd) 3 minst sexkorts hjärter, utgångs- eller slaminvit (3 minimum [3 /4 / kortfärg; 3 NT ingen kortfärg]; 3 accept [3 NT ingen kortfärg; 4 / kortfärg; 4 slutbud]; 3 NT H-x i hjärter + sidohåll [4 / kontrollbud; 4 slutbud]) 3 utgångskrav, minst 5-5 i hjärter och klöver (3 stark färg; 3 NT ingen anning; 4 preferens; 4 hjärterstöd, tilllägg; 4 minimum; 4 NT klöverstöd, 4 av 7 nyckelkort [fem ess + hjärterkung + trumfdam]) 3 utgångskrav, minst 5-5 i hjärter och ruter (3 NT ingen anning; 4 hjärterstöd, tillägg; 4 preferens; 4 minimum; 4 NT ruterstöd, 4 av 7 nyckelkort) 3 NT utgångsväljare med / minst sexkorts hjärter, mild slaminvit med singleton/renons i bjuden färg

6 1 NT 2 ; 2 2 NT fyrkorts hjärter (ej med 4-4 i högfärgerna) (3 relä [3 kort ruter; 3 kort klöver; 3 kort spader; 3 NT ingen kortfärg efter 3 / är öppnarens 3 naturligt med fyrkortsfärg]) 3 mild utgångsinvit, femkorts hjärter (3 avslag; övrigt accept) 3 överföring till 3 (sedan: avlägg; 3 /4 / kontrollbud; 3 NT utgångsväljare, ; 4 slutbud) 3 femkorts hjärter, slamintresse med och sidofärg i en lågfärg (3 relä [4 / sidofärg - öppnarens 4 slutbudsförslag]; 3 NT mild invit; övrigt kontrollbud) 3 /4 / kortfärg med minst femkorts hjärter, slamintresse 3 NT med 4-4 i högfärgerna 4 slutbud 1 NT 2 ; 2 NT 3 mild utgångsinvit, femkorts hjärter (3 avslag; övrigt accept) 3 överföring till 3 (sedan: avlägg; 3 /4 / kontrollbud; 3 NT utgångsväljare, ; 4 slutbud) 3 femkorts hjärter, slamintresse med och sidofärg i en lågfärg (3 relä [4 / sidofärg - öppnarens 4 slutbudsförslag]; 3 NT mild invit; övrigt kontrollbud) 3 /4 / kortfärg med minst femkorts hjärter, slamintresse 3 NT utgångsväljare med fyrkorts hjärter 4 slutbud

7 1 NT 2 Öppnaren återbjuder normalt 2, eftersom svararen inte har en invithand med precis fem spader, men med fyrkorts spader och maximum får han bjuda 2 NT. 1 NT 2 ; 2 avlägg 2 NT invit med fyrkorts spader (eller femkortsfärg med sangintresse) (3 relä [3 kort lågfärg - 3 frågar (3 kort klöver); 3 kort hjärter; 3 femkortsfärg; 3 NT normal hand]; 3 accept, femkortsfärg; 3/4 fyrkortsstöd) 3 allmänt utgångskrav med femkorts spader (ej 5-5, ej fyrkorts hjärter) (3 relä [3 kort hjärter eller med fyrkorts lågfärg - öppnarens 3 ber svararen att bjuda annat än 3 NT med singelhjärter; 3 kort klöver; 3 NT kort ruter, ej krav; 4 kort ruter, slaminvit; 4 minst sexkorts spader och fyrkorts ruter, mild slaminvit; , slaminvit; 4 sexkorts spader och fyrkorts klöver, mild slaminvit; 4 NT , kvantitativ invit]; 3 femkortsfärg; 3 minst trekorts spader; 4 / kontrollbud med minst trekorts spaderstöd) 3 minst sexkorts spader, utgångs- eller slaminvit (3 accept [3 ingen singel; 3 NT singelhjärter; 4 / singelton; 4 svagt]; 3 minimum [3 NT ingen kortfärg; 4 ny kortfärg]; 3 NT H-x i spader + sidohåll [4 ny kontrollbud; 4 avlägg]) 3 utgångskrav, minst 5-5 i spader och klöver (3 preferens; 3 NT dålig anning; 4 preferens; 4 / spaderstöd, kontrollbud; 4 minimum; 4 NT klöverstöd, 4 av 7 nyckelkort) 3 utgångskrav, minst 5-5 i spader och ruter (3 NT dålig anning; 4 / spaderstöd, kontrollbud; 4 preferens; 4 minimum; 4 NT ruterstöd, 4 av 7 nyckelkort) 3 NT utgångsväljare med // minst sexkorts spader, mild slaminvit med singleton/renons i bjuden färg

8 1 NT 2 ; 2 NT 3 mild utgångsinvit med femkorts spader (3 avslag; övrigt accept) 3 överföring till 3 (sedan: avlägg; 4 // kontrollbud; 3 NT utgångsväljare, ; 4 slutbud) 3 femkorts spader, slamintresse med och sidofärg i en lågfärg (3 NT relä [4 / sidofärg - öppnarens 4 slutbudsförslag]; övrigt kontrollbud) 3 NT utgångsväljare med fyrkorts spader 4 // kortfärg med minst femkorts spader, slamintresse 1 NT 2 Öppnaren återbjuder 2 NT om han inte vill spela utgång gentemot en balanserad invithand, bjuder 3 / (bästa lågfärg) med accepthand. 1 NT 2 ; 2 NT invithand 3 avlägg, båda lågfärgerna (/3 preferens) 3 avlägg med sexkorts ruter 3 / kortfärg, minst 5-4/4-5 i lågfärgerna (andra högfärgen naturligt trumfförslag; 3 NT dålig anning; 4 / trumffastställande; 4 / [höjning] maximum, inget i svararens kortfärg) 3 NT 5-5 i lågfärgerna, utgångsväljare (4 / maximum, ingenting i ahö) 4 / slaminvit, / NT 2 ; 3 avlägg 3 avlägg med sexkorts ruter 3 / kortfärg, minst 5-4/4-5 i lågfärgerna 3 NT invithanden, utan fyrkorts högfärg 4 slaminvit med minst femkorts klöver 4 slaminvit, NT 2 ; 3 avlägg 3 / kortfärg, minst 5-4/4-5 i lågfärgerna 3 NT invithanden, utan fyrkorts högfärg 4 slaminvit, slaminvit med minst femkorts ruter

9 1 NT 2 NT Svararen frågar efter en ogarderad dubbelton. Han kan bjuda så med en invithand och en sexkorts lågfärg, eller med utgångsstyrka och jämn hand. 3 x ogarderad dubbelton (i högfärg även J-x eller Q-x) (/3 invithand; 3 / krav, minst fyrkortsfärg; 3 NT slutbud; 4 / naturligt, ej krav; 4 NT båda lågfärgerna; 5 / slutbud) 3 NT honnör eller tre hackor i alla färger (4 x slaminvit, minst 5-färg) 1 NT 3 // Svararens hopp visar utgångsstarka trefärgshänder. 3 med korthet i endera lågfärgen, 3 / med korthet i den. Normalt är , men med femkorts lågfärg tolereras också. 1 NT 3 3 singelfråga, ingen fyrkorts högfärg (3 singelklöver; 3 NT/4 singelruter; , slamintresse [4 NT avslag]; , slamintresse [4 NT avslag]) 3 fyrkortsfärg (3 NT mild slaminvit; 4 / kortfärg, stark slaminvit) 3 NT slutbudsförslag, styrka i båda lågfärgerna (4 / slaminvit, fyrkortsfärg; ; 4 ; efter alla svar är öppnarens 4 NT avslag) 4 / fyrkorts hjärter, kontrollbud 4 fyrkorts hjärter, minimum oavsett vilken singel öppnaren har 1 NT 3 3 spikar trumfen (3 NT mild slaminvit; 4 / stark färg; 4 renons) 3 NT naturligt (4 slaminvit, ; ; ) 4 / stöd, svaghet i hjärter eller slamintresse 4 max-anning med någon lågfärg och ingen styrka i hjärter 4 /5 / fyrkortsstöd, dåliga kort 1 NT 3 3 NT naturligt ( , slamintresse; ; ) 4 a) fyrkortsfärg, bra kort b) fyrkorts hjärter, bra anning (4 relä, slamintresse [ÖH bjuder 4 med b); övrigt kontrollbud (4 NT kontrollbud i ruter)]) 4 fyrkortsstöd, bra kort 4 /5 / fyrkortsstöd, dåliga kort

10 1 NT 4 / Öppnaren bjuder normalt 4 /, men med idel toppkort kan han bjuda ett steg för att få spelföringen på SHs hand - något som samtidigt fungerar som mild slaminvit. 1 NT - 4 NT minimum 5 x essredovisning, maximum (5/6 NT slutbud; 6 x förslag, 4-färg och ) 6 x 5-kortsfärg, maximum Störd budgivning 1 NT - (2 [äkta]) -? U, relativt jämn hand ( straff; 2 // /NT naturligt; 3 // femkortsfärg, maximum; överbud stark hand, två hackor i inklivsfärgen) 2 // konkurrerande 2 NT minst invit med minst 5-4 i högfärgerna (3 tillägg, ingen fyrkorts högfärg; 3 / naturligt, ej fyrkortsstöd; 4 / fyrkortsstöd) 3 // minst invit med minst fem kort i närmast högre färg (relä minimum; annat accept på inviten) 1 NT - (2 [äkta]) -? U, relativt jämn hand ( straff; 2 / /NT naturligt; 3 // femkortsfärg, maximum; överbud stark hand, två hackor i inklivsfärgen) 2 / konkurrerande 3 minst invit med minst 5-4 i högfärgerna (3 tillägg, ingen fyrkorts högfärg; 3 / naturligt, ej fyrkortsstöd; 4 / fyrkortsstöd) 2 NT/3 / minst invit med minst fem kort i närmast högre färg (relä minimum; annat accept på inviten) 1 NT - (2 / ) -? U, relativt jämn hand ( straff; 2 fyrkortsfärg, obekant styrka; 2 NT max, ej fyrkorts spader [3 //ahö krav]; 3 /+ 3 [efter 2 ] fyrkortsfärg, minimum; 3 [efter 2 ] femkortsfärg, max; 3 NT max, bra håll) 2 konkurrerande 2 NT/3 minst invit med minst fem kort i närmast högre färg (relä minimum; annat accept på inviten) 3 minst invit med femkortsfärg i andra högfärgen (3 minimum; 3 /NT accept på inviten utan /med håll) 3 ahö utgångskrav, fyrkorts andra högfärgen + inklivshåll överbud utgångskrav, typ NT naturligt med inklivshåll

11 1 NT - (2 / [oäkta]) -? styrkedubbling, ca 9+ - skapar ej krav, men både öppnaren och svararen straffdubblar med längd i fi-färg. Öppnaren får även bjuda en femkortsfärg frivilligt. 2 / i visad färg: minst invitstyrka, fyrkorts andra högfärgen + längre lågfärg 2 // konkurrerande 2 NT/3 minst invit med minst fem kort i närmast högre färg (relä minimum; annat accept på inviten) 3 minst invit med en minst femkorts högfärg (3 minimum; 3 /NT accept på inviten utan /med håll) 3 ahö utgångskrav, fyrkorts andra högfärgen + inklivshåll 3 / i visad färg: utgångskrav, typ NT naturligt 4 / slaminvit 1 NT - (3 x) -? styrkedubbling - Öppnaren ar såvida han inte tror på utgång ny färg krav, minst femkortsfärg 3 NT naturligt överbud utgångsväljare 1 NT - (4 x) -? styrkedubbling 4 NT två- eller trefärgshand 1 NT - () -? R jämn hand utan att vilja att slinka ( normalt; 2 x femkortsfärg eller tät fyrkortsfärg; R 4-korts klöver + en fyrkortsfärg till) styrkevisande, krav till straffdubbling eller lägst 2 NT - både öppnaren och svararen straffdubblar i andra hand med fyrkortsfärg eller stark trekortsfärg, i fjärde hand med minst honnör tredje 2 slinkning, normalt femkorts klöver, men kan vara + eller + (efter (): R= +; 2 = + ) 2 slinkning, normalt femkorts ruter, men kan vara + (efter (): R= + med bättre spader; 2 = + med lika eller bättre hjärter) 2 / minst femkortsfärg 2 NT utgångskrav, obalanserad hand 3 x spärrbud med långfärg

D-club. Tomas Bergqvist & Göran Broström

D-club. Tomas Bergqvist & Göran Broström D-club Tomas Bergqvist & Göran Broström Version 0.15.2 24 februari 2017 Contents 0.0.1 Nyheter.......................... iv 0 Inledning 1 0.1 Några allmänna principer.................... 1 0.1.1 Klöverbudgivningens

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Budgivning efter 2. Svarsbud:

Budgivning efter 2. Svarsbud: Budgivning efter 2 Efter 2 klöver-öppningen finns många svarshänder att ta hänsyn till, men en hel budnivå har försvunnit, så det blir svårare än efter en naturlig 1 klöver-öppning. Å andra sidan har öppnaren

Läs mer

Lilla Högfärgen. Principer

Lilla Högfärgen. Principer Lilla Högfärgen Terence Reeses artificiella budsystem Little Major skapades ursprungligen som en protest mot den ökande floran av konstlade och kodifierade budmetoder, som enligt hans uppfattning började

Läs mer

SYSTEMBESKRIVNING Modern standard

SYSTEMBESKRIVNING Modern standard SYSTEMBESKRIVNING Modern standard Wexiöbridgen 2000-10-10 Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning........................... 2 1.2 Allmännakonventioner.........................

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Skapat den 2008-12-01 SÅT081026 Sidan 1 av 40

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Skapat den 2008-12-01 SÅT081026 Sidan 1 av 40 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ÖPPNINGSBUD... 6 ALLMÄNNA REGLER... 8 ÖPPNINGSBUDET 1... 10 ÖPPNINGSBUDET 1 OCH POSITIVT SVAR... 12 1 1 Hö... 12 1 1 NT... 13 1 2... 13 1 2... 14 1 2... 14

Läs mer

Carrot Club. Den entydigt starka klöveröppningen byttes så

Carrot Club. Den entydigt starka klöveröppningen byttes så Carrot Club Denna beskrivning utgör sammanfattande dokumentation av Carrot Club som det spelades 1988 av Sven-Olov Flodqvist, Per Olof Sundelin, Hans Göthe, Tommy Gullberg, Anders Morath och Sven-Åke Bjerregård.

Läs mer

1 Allmänna principer och konventioner

1 Allmänna principer och konventioner 1 Allmänna principer och konventioner 1.1 Naturlig budgivning Alla bud är naturliga om inget annat explicit sägs. Detta innebär bl a: Färgbud lovar minst 4 kort i den bjudna färgen. Ett andra färgbud lovar

Läs mer

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass

Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1. pass. pass Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s 2NT 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska öppna med 11. svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. har en minimiöppning och höjer till 2s som berättar om 13 15 stp.

Läs mer

ÖPPNINGSBUD... 5 ALLMÄNNA REGLER...

ÖPPNINGSBUD... 5 ALLMÄNNA REGLER... Innehåll ÖPPNINGSBUD... 5 ALLMÄNNA REGLER... 6 DEFINITION AV SLASKLÅ... 6 SPECIELLA BUDSEKVENSER... 6 FRÅN 3HÖ NÄR TRUMFEN ÄR FASTSTÄLLD... 6 EFTER 2 NT SOM KRAV/INVIT... 6 EFTER MARMICVISNING... 6 LAST

Läs mer

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1

Väst Öst. pass. 2s pass. Väst Öst 12 32 3NT pass. Extrauppgifter, kap 1. Uppgift 3. Uppgift 1 Extrauppgifter, kap 1 11 1s 2s Väst 2NT Öst 6NT Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna med 11. Öst svarar 1s för att visa minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst har en minimiöppning och höjer till 2s som

Läs mer

Bridgekonvention Stark Klöver

Bridgekonvention Stark Klöver Bridgekonvention Stark Klöver 2013-03-13 Våra öppningsbud 1 = 16+ 1 = 11-15, förnekar 5-korts HÖ 1 / = 11-15, 5-korts färg = 13-15, balanserad hand 2 = 11-15, 5-korts + 4-korts HÖ alt. 6+ 2 = 11-15, marmic

Läs mer

FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE

FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE SYSTEM DOCUMENTATION MADE BY ANDERS WIRGREN ASSISTED BY STEFAN HALLBÄCK INNEHÅLL Efter 1 - HÖ (svarshanden visar 8+ poäng Lite generella speltips och 5+ i HÖ) 10 2 Kortvärdering

Läs mer

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd.

Slamintresse i fragmentfärgen. Efter 2 h 2S; 3s är dock 4 d tvetydigt med högfärgsstöd. dth=45 valign=top style='width:33.5pt;padding:0pt 3.5pt 0pt 3.5pt'> 3h/s Invit (enda gången öppnaren kan passa under utgång). 3ny Primärt hållvisande 4c Krav 3ny 5431, 5530 eller 6430 3h/s/4c Naturliga

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3

K 9 6 kn 4 3 kn E D 6 E D K D 8 4 3 (Bridgetidningen 1985) MSKLÖVERN Max Ödlund Hur vill ni bjuda dessa händer? giv, alla i zonen. K 9 6 kn 4 3 kn 9 5 2 10 8 7 E D 6 E D 10 9 5 K D 8 4 3 Jaså, ni kom i 1 hjärter när utgången är i stort sett

Läs mer

Öppningsbud: Budgivning efter 1 lågfärg:

Öppningsbud: Budgivning efter 1 lågfärg: Öppningsbud: 1 lå 12+, 4+ lå 1 hö 11+, 4+ hö Med 4-4 i H och en färg till öppnar vi oftast med 1 H. Med 4-4 i andra färger oftast med den lägsta om inte färgkvalitén är stor. 1 NT 15-17 hp, balans. Eventuellt

Läs mer

Svarsbuden pass, 2NT, 3NT, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5 är helt naturliga

Svarsbuden pass, 2NT, 3NT, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5 är helt naturliga Delsystem: STG-sangen. Ursprung: Systemet konstruerades av Alvar Stenberg som vid denna tid spelade med Anders Wahlgren. Den senare skrev en artikel om systemet i majnumret 1966 av Skånebaserade, sedermera

Läs mer

Systemkompendium 5-korts högfärgsöppningar

Systemkompendium 5-korts högfärgsöppningar Systemkompendium 5-korts högfärgsöppningar 5-5-4-2 Med 2-över-1 som utgångskrav 2015 2015-03-15 Svante Hallén och Margareta Andersson Sida 1 Sammanfattning av systemet Systemet överensstämmer i stort sett

Läs mer

SYSTEMBESKRIVNING Precisionsklöver

SYSTEMBESKRIVNING Precisionsklöver SYSTEMBESKRIVNING Precisionsklöver Kristian Göstasson Jan Malmström Joakim Nivre 2001-04-23 Innehåll 1 Öppningsbud 3 2 Öppningsbudet 1 3 2.1 Svarsbud................................. 3 2.2 Fortsättning

Läs mer

En sammanfattning av öppningsbuden i Lilla Glada Säfflespadern:

En sammanfattning av öppningsbuden i Lilla Glada Säfflespadern: System: Lilla Glada Säfflespadern Ursprung: Einar Bergh, Pontus Svinhufvud Skapat datum: 1980-tal Syfte: Grundtanken i alla "Säfflesystem" är att man med så gott som alla händer innehållande 4+korts /

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

KONVENTIONER OCH DIVERSE BUDSEKVENSER

KONVENTIONER OCH DIVERSE BUDSEKVENSER KONVENTIONER OCH DIVERSE BUDSEKVENSER RUNE PETTERSSON SUNE FAGER GÄVLE BK 2015-01-12 1 Sidnummer Efter 1 i färg 3 Öppningshanden bjuder reverse 6 Efter 2 över 1 7 ÖH:s andra bud med trumfstöd 9 SH:s andra

Läs mer

Björn Sörling Björn Thalén

Björn Sörling Björn Thalén Version 2.6 19/11/12 Björn Sörling Björn Thalén (se 2.6.1 på sida 30) Innehållsförteckning Senaste ändringarna i korthet 2 Förkortningar 2 Generella överenskommelser 2 Öppningsbud (i första, andra och

Läs mer

Naturlig 2 med överföring

Naturlig 2 med överföring Naturlig 2 med överföring March 6, 2015 1 Öppningsbudet och svarsbud Denna modul är tänkt efter öppningsbudet 2 i ett system där 2 behövs som naturligt. 2 är begränsat och har antingen 6+ eller 5 och 4-korts

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson

Repetition. Grundkurs A+B. Johan Karlsson Repetition Grundkurs A+B VÅRA ÖPPNINGSBUD 1 / / / = 12-19 hp minst 4-kortsfärg 1NT = 15-17 hp, balanserad fördelning 2 = minst 20hp obalanserat, eller 22+hp balanserat 2 /2 /2 = 6-9hp 6-kortsfärg, ej 4-korts

Läs mer

Hissen lektion - 1-2

Hissen lektion - 1-2 1 Q92 Nord K7 Ingen Q6 8 74 964 2 J92 K3 94 K632 KJ8653 853 84-1 Sp Pass 2 Sp Pass 3 Sp Nord valde försiktiga 3 Sp, när 4 Sp var fullt rimligt. Så även ett direkt 4 Sp av Syd. 2 865 Öst K32 K32 J976 KJ94

Läs mer

LM-KLÖVERN Release

LM-KLÖVERN Release LM-KLÖVERN Release 8 2008-11-09 Sammanfattning Allmänt Defensiven 1 1 1 / 1NT 2 2 2 / 2NT 3 / 3 / 3NT 4 / Deklisar Sammanfattning System använt av Thomas Magnusson och Max Ödlund 2008 och framåt. 1 17+,

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16

DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 DEFENSIVEN Release 9.5 2008-11-16 Nyheter i denna release Andra hands bud Fjärde hands bud Fi stör efter vår öppning Utspel Markeringar Mot Multi Mot 1NT Nyheter i denna release - N1-2008-11-16 Mot stark

Läs mer

Vill du spela 3 NT? Bra body : många 10:or och 9:or

Vill du spela 3 NT? Bra body : många 10:or och 9:or Vill du spela 3 NT? E543 E54 D543 kn7 E543 E54 D543 kn7 ED3 E43 97532 kn6 ED3 E43 97532 kn6 A B C D Kkn2 Kkn3 Kkn2 K432 Kkn10 Kkn10 Kkn10 K1092 K42 KDkn ED 95432 K42 kn104 ED KD1092 Hissen 1999. Kap 1:1

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer

MODERN STANDARD. Innehåll

MODERN STANDARD. Innehåll MODERN STANDARD Fredrik Jangvik Joakim Nivre Innehåll 1 Allmänna principer och konventioner 2 1.1 Naturlig budgivning........................... 2 1.2 Allmännakonventioner......................... 2 1.3

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

BRIDGE Modern standard(enkel)

BRIDGE Modern standard(enkel) BRIDGE Modern standard(enkel) Poäng I varje färg finns det 10 hp och i hela leken 40 hp. I denna PM skiljer vi på hp och htp vid kortvärderingen. Kortfördelning, svit och valörer ger extra plus och minus.

Läs mer

Förbundet Svensk Bridge

Förbundet Svensk Bridge Förbundet Svensk Bridge Nya alerteringsregler (träder ikraft den 1 juli 2010) FÖRORD Sedan lång tid tillbaka har det funnits en skyldighet att uppmärksamma motståndarna på bud som inte betyder vad man

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

(Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund

(Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund (Bridgetidningen 1988) MS-klöver (3) Max Ödlund Vad är det som är så bra med ett klöversystem? Jo, man kan bjuda lågt och lugnt med starka kort - när svarshanden kan bjuda nåt positivt bud. Har svararen

Läs mer

GHH Release 8.0 (dvs Gammal Hederlig Hjortronklöver)

GHH Release 8.0 (dvs Gammal Hederlig Hjortronklöver) GHH Release 8.0 (dvs Gammal Hederlig Hjortronklöver) 2002-03-19 Läsaren Allmänna principer Nyheter i denna release Öppningsbud i första och andra hand: 1 1 1 1 1NT 2 2 2 2 2NT 3 / 3NT 4 / 4NT/5NT/6NT Öppningsbud

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE SYSTEM DOKUMENTATION MARS 2016 VERSION 14 THE KHAO LAK VERSION MADE BY ANDERS WIRGREN AND STEFAN HALLBÄCK

FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE SYSTEM DOKUMENTATION MARS 2016 VERSION 14 THE KHAO LAK VERSION MADE BY ANDERS WIRGREN AND STEFAN HALLBÄCK 1 FPB FALSTERBO PRECISION BRIDGE SYSTEM DOKUMENTATION MARS 2016 VERSION 14 THE KHAO LAK VERSION MADE BY ANDERS WIRGREN AND STEFAN HALLBÄCK 2!""#$%&&' ()*+,*'-.)*/'01,23*' 4! 05*.'567'859:;'+,*

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

SYSTEMSAMMANFATTNING... 5 NYA (ELLER GANSKA NYA) ÄNDRINGAR... 6 ATT FUNDERA PÅ (INGÅR INTE I SYSTEMET)... 6 ALLMÄNNA REGLER OCH MODULER...

SYSTEMSAMMANFATTNING... 5 NYA (ELLER GANSKA NYA) ÄNDRINGAR... 6 ATT FUNDERA PÅ (INGÅR INTE I SYSTEMET)... 6 ALLMÄNNA REGLER OCH MODULER... S T A M Sven-Åke Bjerregård - Tommy Gullberg - Anders Morath, Sweden Innehåll SYSTEMSAMMANFATTNING... 5 NYA (ELLER GANSKA NYA) ÄNDRINGAR... 6 ATT FUNDERA PÅ (INGÅR INTE I SYSTEMET)... 6 ALLMÄNNA REGLER

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

HJORTHORNSKLÖVER Release

HJORTHORNSKLÖVER Release HJORTHORNSKLÖVER Release 9.5 2008-11-16 Sammanfattning Allmänna principer Nyheter i denna release Tills vidare ratade fiffigheter Icke helt intuitiva lägen 1 1 1 / 1NT 2 / 2 / 2NT 3 / 3 / 3NT 4 / 4NT/5NT/6NT

Läs mer

Denna artikel beskriver överenskommelser då vår sida öppnat budgivningen och motståndarna inte bjuder annat än pass.

Denna artikel beskriver överenskommelser då vår sida öppnat budgivningen och motståndarna inte bjuder annat än pass. Delsystem: Ostörd budgivning i Bridge World Standard. Denna artikel beskriver överenskommelser då vår sida öppnat budgivningen och motståndarna inte bjuder annat än pass. Ursprung: Bridge World Standard

Läs mer

Om fi RD vår UD så är pass från sh endast passivt och förnekar normalt sett ett vettigt bud. Dubblaren bjuder vidare.

Om fi RD vår UD så är pass från sh endast passivt och förnekar normalt sett ett vettigt bud. Dubblaren bjuder vidare. System 2013-10-11 Lite principer som vi bestämt efterhand: Mellankommande Dubblingar stör i princip inte vårt system, men:....om vi visar en ospecificerad tvåfärgshand, t ex (1hj)-2hj och fi dubblar, då

Läs mer

Standard-konventioner. Fjärde Färg Splinter Stenbergs 2NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard

Standard-konventioner. Fjärde Färg Splinter Stenbergs 2NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard Standard-konventioner Fjärde Färg Splinter Stenbergs NT Kontrollbudgivning RomanKeyCard Några olika skäl för att bjuda 4:e färg Om partnern har håll vill jag spela 3 NT jag saknar håll eller tror att

Läs mer

Den breda vägen / Lärarhandledning

Den breda vägen / Lärarhandledning Den breda vägen / Lärarhandledning ALLMÄNT Grundkurs 2 Den breda vägen är på 10 kapitel. Ibland finns det hänvisningar till kommande kursböcker i serien, Den vidare vägen och Den vinnande vägen. Där kan

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

9 7 2 Q T Q 8

9 7 2 Q T Q 8 Sverige Danmark, Bricka 1 Pass (Pass) 1ru (Pass) 1sp (Pass) 3ru* (Pass) 3sp** (Pass) 4sp (All pass) *15-17, 6k ruter och 3-stöd i spader ** UK, vill inte vara spelförare i 3NT (vanligen ej 5-korts sp).

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

I normala fall är maximum för inkliv 18 hp (ett stycke lägre med stark färg).

I normala fall är maximum för inkliv 18 hp (ett stycke lägre med stark färg). Delsystem: Defensivbudgivningen i Bridge World Standard Ursprung: Bridge World Standard (BWS) sammanställer system, som spelas av amerikanska experter och bestäms genom en enkätundersökning. När experterna

Läs mer

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson

Presentation 9. Repetition. Grundkurs A. Johan Karlsson Presentation 9 Repetition Grundkurs A TIPS TILL SPELFÖRAREN Räkna hur många säkra stick du har I vilken/vilka färger kan du godspela stick Dra ut trumfen för motståndarna Ta stölder för att få extrastick

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Gör så här för att anmäla er till en tävling på BBO Nordic

Gör så här för att anmäla er till en tävling på BBO Nordic I N T E R N E T B B O N O R D I C Väljer du istället Lista alla bord får du, precis som med Lista alla tävlingar, upp alla bord som är i spel just då. Du kan därifrån hoppa in där det saknas en spelare

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

System - Ronny Ovesson Jan Erik Åsmo... 2 1. Allmänna principer... 2 2. Öppningsbud... 3 3. Speciella överenskommelser... 4 3.1. Antitomte... 4 3.2.

System - Ronny Ovesson Jan Erik Åsmo... 2 1. Allmänna principer... 2 2. Öppningsbud... 3 3. Speciella överenskommelser... 4 3.1. Antitomte... 4 3.2. System - Ronny Ovesson Jan Erik Åsmo... 2 1. Allmänna principer... 2 2. Öppningsbud... 3 3. Speciella överenskommelser... 4 3.1. Antitomte... 4 3.2. Vi kontrollbjuder honnörer (E,K,D) i partnerns färg...

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC

Innehåll. Tips om Bridge baserat på SAYC Innehåll Budgivning baserat på SAYC (Standard American Yellow Card) SAYC motsvarar moderns svensk standard (det finns några skillnader) Viktigaste skillnaden är att i Svensk standard öppnar man med 4 kort

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

Sangförsvar. Generell beskrivning av sangförsvar. Mot stark sang eller bättre

Sangförsvar. Generell beskrivning av sangförsvar. Mot stark sang eller bättre Generell beskrivning av sangförsvar Mot stark sang 14 16 eller bättre destruktivt försvar bör koncentrera sig på att störa och eventuellt slåss om ett delkontrakt Naturlig dubbling behövs inte, med en

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

ANDRA HELT KLART GODKÄNDA SAIJTER: SPELABRIDGE.COM, BRIDGEFEDERATION.SE, BRIDGEKURS.NU, BRIDGEPLAZA.COM

ANDRA HELT KLART GODKÄNDA SAIJTER: SPELABRIDGE.COM, BRIDGEFEDERATION.SE, BRIDGEKURS.NU, BRIDGEPLAZA.COM WWW.ZONE.COM ANRA HELT KLART GOKÄNA SAIJTER: SPELABRIGE.COM, BRIGEFEERATION.SE, BRIGEKURS.NU, BRIGEPLAZA.COM Fortfarande nyfiken? NU vet du lite. e kunskaper du fått i blaska ett räcker inte riktigt till

Läs mer

I det här avsnittet får ni en liten repetition av det vi gick igenom senast plus påbyggnad

I det här avsnittet får ni en liten repetition av det vi gick igenom senast plus påbyggnad KURSMATERIAL FEM ÖVERSIKT AVSNITT Budsystem & Upplägg Termer Värdera sin hand ch pänggränser Öppningsbud Svar på 1 trick i färg Öppningshandens andra bud Frtsatt budgivning Inkliv/Upplysningsdubbling Ett

Läs mer

Aggressiv budgivning. Jan Eric Larsson. Öst giv, Öst-Väst i zonen. Syd Väst Nord Öst pass 1d pass 1h pass 2h pass 3d pass 4h pass pass pass

Aggressiv budgivning. Jan Eric Larsson. Öst giv, Öst-Väst i zonen. Syd Väst Nord Öst pass 1d pass 1h pass 2h pass 3d pass 4h pass pass pass Aggressiv budgivning Jan Eric Larsson Öst giv, Öst-Väst i zonen s D-8-7-3 h kn-9 d kn-4 c D-kn-10-3-2 s 6-4-2 s kn-9 h E-K-2 h D-10-8-6-3 d K-8-6-3 d E-D-9-5 c E-7-4 c 9-8 s E-K-10-5 h 7-5-4 d 10-7-2 c

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång.

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång. KURSMATERIAL FYRA ÖVERSIKT AVSNITT Regler och termer Kommunikation Bonuspoäng Exempel Budsystem Vi kommer nu släppa spelföringen under resten av kursen fram till avslutningen (med undantag för några vidare

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

Nordisk standard 2012-08-22

Nordisk standard 2012-08-22 2012-08-22 Förkortningar mm lå lågfärg, dvs eller alå andra lågfärgen hö högfärg, dvs eller ahö andra högfärgen X betyder någon av färgerna / / / och inte sang. NT sang D budet dubbelt hp honnörspoäng

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Den rätta vägen / Lärarhandledning ALLMÄNT

Den rätta vägen / Lärarhandledning ALLMÄNT Den rätta vägen / Lärarhandledning ALLMÄNT Grundkursen Den rätta vägen är på 10 lektioner. Ibland finns det hänvisningar till kommande kursböcker i serien, Den breda vägen, Den vidare vägen och Den vinnande

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring.

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring. B U D G I V N I N G O F F R I N G A R Offringar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: SWANGAMES.COM När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer