BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

2 Var beredd på ett snabbt depåstopp Megaliner 38' AG Stål 40' SAG Stål 38' SAG Installationstid minut/m 2 Megaliner den snabba och säkra kvarninfodringslösningen Det är viktigt att kunna byta kvarninfodring så snabbt och säkert som möjligt. Därför har vi utvecklat Metso Megaliner, med ett revolutionerande infästningssystem. Lita på Metso för ett rekordsnabbt byte för en säkrare, mer effektiv process. Lita på Metso Megaliner. Läs mer på

3 Historisk utveckling av bruk och bindemedel till murverk i Sverige Utvecklingen kan delas upp i fyra perioder från 1050 till 1621, till 1770, till 1866 och 1866 till Byggnation på land respektive i vatten har olika utveckling. Murat och putsat byggande kom till Sverige med den katolska kyrkan. De äldsta murade kyrkorna är Dalby utanför Lund och Varnhems gamla kyrka båda från mitten på tusentalet. Under mitten av elvahundratalet rådde i Västeuropa goda ekonomiska tider och religiös väckelse. Detta innebar omfattande byggnation av kyrkor vilket även omfattade delar av Sverige. För byggnation på land under perioden före 1621 användes kalkbruk och svagt hydrauliska bruk. Även bindemedel som har egenskaper mellan ren kalk och svagt hydraulisk kalk, så kallade subhydrauliska bruk, var vanliga. Långväga transport av kalk var resurskrävande varför främst kalk i närområdet användes. Denna gav vanligen ljust ockrafärgad puts. Dagens vita färg på kalkputsade kyrkor kom med industrialiseringen på artonhundratalet. Kalksten för framställning av rent kalkbruk fanns främst på Gotland. De perioder Gotland var svenskt användes gotlandskalk till vit puts i prestigeprojekt som Borgholms slott. Där putsades invändig med gotlandskalk, murning och fogning gjorde med ölandskalk. Murat byggande i vatten blev vanligt i och med konstruktionen av poldrar i Holland och utvidgningen av Amsterdam med dess kanalsystem i början på 1600-talet. Detta möjliggjordes av att holländarna utvecklat bruk baserat på blandning av kalk och vulkanisk aska, så kallad trass. Dessa bruk hade puzzolana egenskaper vilket innebar att de hårdnande i vatten. Amsterdam är imponerande ännu idag och på 1600-talet gjorde dessa projekt Figur 1. Allhelgonakyrkan i Lund som invigdes stort intryck på omvärlden inte i minst i Sverige. Göteborg anlades av holländska byggmästare efter samma stadsplan som Amsterdam. Hjälmare Kanal och Drottning Kristinas Sluss i Stockholm är andra exempel på byggnadsprojekt som genomfördes med hjälp av holländska byggmästare. Under denna period minskade variationen i brukens egenskaper för mur och puts på land samtidig som iblandning av lera och tegelkross blev allt vanligare. Inspirationen till dessa förändringar hämtades till stor del från studieresor i Europa. Under perioden 1770 till 1866 användes fortfarande de bruk som fanns tidigare. Dessutom fanns en internationell trend att utveckla bindemedel som kunde hårdna i vatten och därmed vara lämpliga för byggande i vatten. Detta kommer av 1700-talets nyttotänkande och utvecklingen av merkantilistiskt ekonomisk teori. Målet var att nyttiggöra det egna landets naturtillgångar. I övriga Europa låg fokus på utveckling av hydrauliska bindemedel, tidiga cementtyper som senare utvecklades till portlandcement. Sverige valde en annan inriktning med utveckling av bruk med bränd rödfyr hårdnar i vatten på samma sätt som trassbruken. Bruken var främst avsedda för byggnation i vatten som bygget av Göta Kanal och renovering av Hjälmare Kanal men även vid bygget av Saima Kanal i Finland. För byggnation på land användes dessa bruk främst i prestigebyggen och till militära anläggningar. Året 1866 presenteras dels Lindhagenplanen för Stockholm, dels får Göteborg ny stadsplan. Förebilden är främst hämtad från Haussmanns omkonstruktion av Paris. Därmed ökar volymerna som byggs med krav på kortare byggtider. Detta leder till en ökad industrialisering av byggprocessen. Snabbare byggande leder till ökad användning av hydrauliska och puzzolana bindemedel även i husbyggande. Val av bindemedel vid byggande i städerna under denna period kännetecknas av stor variation. Flera olika brukstyper kan ha använts till murning och fogning på ett hus. Samtidigt som kalkbruk fortfarande används introduceras nya hydrauliska och puzzolana material i husbyggande. Exempelvis förekommer importerat Parkers cement i Västsverige, rödfyrsbruk blir vanligare i husbyggande. Portlandcement introduceras först som import men med etablerandet av tillverkning i Sverige 1871 kom användningen kraftigt att öka. Ett exempel är Allhelgonakyrkan i Lund som invigdes 1891 och vars fönster och lister tillverkades ställningen 1930 kan ses som en markör för övergången från äldre tiders brukstyper. Murat vattenbyggande minskar i betydelse i och med introduktionen av betong. I Sverige brukar Olidans kraftverk ses som exempel på murad vattenkonstruktion men det är främst kraftverksbyggnadens fasad som är granitmurverk. Kontaktperson: Jan Erik Lindqvist, CBI Betonginstitutet

4 Boken om Sveriges okända storindustri, Berg för byggande om bergmaterialindustrin, berättar på drygt 60 sidor om hur bergmaterial produceras och varför. Den rikt illustrerade boken har producerats av Sveriges Bergmaterialindustri och beställs på Balkong Förlag, tel Beställ den nu!

5 Svensk BERGS-& BRUKS Svensk Bergs- & Brukstidning Adress: Box Malmö Tel Telefax E-post: Bankgiro Plusgiro Helårs - prenumeration: 233:- (inkl. moms) Redaktör och ansvarig utgivare: Jörgen Dahlquist I redaktionen: Jörgen Dahlquist Kjell Duberg Jan Hallonqvist Årgång 92 Tryckt hos Carlshamns Tryck & Media AB, Karlshamn ISSN: Omslagsfoto: Jan Hallonqvist luffande reporter Jan Hallonqvist har åkt mellan Oslo och Bergen på det som många anser vara världens vackraste järnvägssträcka. Årgång 92 Nr 4/2013 Konkret framtid i Garnisonen Betongbyggnadsdagen, som arrangeras av Svensk Betong, CBI Betonginstitutet och Cementa, var i år förlagd till Garnisonen, en unik betongbyggnad färdigställd Med sina kvm är det Stockholms största kontors fastighet. Sid. 6 tidning Europas största broprojekt Rapport från BEF:s regionmöte i Sundsvall BEF:s regionmöte hölls i höstas i Sundsvall på det högt belägna Södra Berget Hotell & Resort med vidsträckt utsikt över Sundsvallsfjärden. Från konferenssalens fönster kunde man se hur Sveriges näst längsta vägbro byggs, kronan på verket i den 21 kilometer långa nya sträckningen av E4 mellan Myre och Skönsberg. Kjell Duberg rapporterar. På räls över Hardangervidda Sid. 34 Sid. 24 METALLMARKNADEN: Kina styr kopparmarknaden Terrorister attackerar tunnelbygge i Italien PRODUKTNYHETER & FÖRETAGSNYTT bl.a. om avancerad utbildning för bergarbetare BRANSCHENS LEVERANTÖRER Annonsera i branschens informationskanal!

6 METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd INGET HAR I GRUNDEN ÄNDRATS sedan föregående krönika, annat än möjligtvis att den ständigt återkommande Ben Bernanke nu får finna sig i en lite mer undanskymd plats. Strålkastarljuset har flyttats från pappa Ben till mamma Janet, ja den tillträdande heter så i förnamn även om det är hennes efternamn Yellen som alltid står i rubrikerna. Spekulationerna om vad som ska hända har varit både många och vilda och som alltid blir det en del spill-overeffekter på metallerna. Bern - anke som skulle börja smygdra Guld Koppar Svensk Bergs- & Brukstidning 4/2013 METALLMARKNADEN Kina styr kopparmarknaden i svångremmen fick backa tillbaka när det visade sig att den amerikanska ekonomin inte alls var så rosenskimrande som det en stund verkade. När sedan tedrickande republikaner satte sig på tvären och hotade att ta död på hela statsapparaten åkte svångremmen tillbaka in i garderoben. Dags igen efter årsskiftet Nu dog inte statsapparaten, den bara stannade upp i några veckor. Helt absurt, och värst av allt är att det efter årsskiftet kan vara dags igen såvida tedrickarna inte har gått över till bättre drycker. Det sägs att president Obamas popularitet är låg, men vad ska då inte den republikanska populariteten vara? Yellen då? Jo hon fick mjukstarta lite med att indikera att stödköpen kommer att vara kvar så länge de behövs. Med det lugnade marknaden ner sig igen och metallpriserna stabiliserades. Tyvärr var även det en falsk signal för bara något dygn senare var det dags för nästa skräll. Den kinesiske presidenten Xi Jinping hade kallat till stormöte och alla var beredda på att här skulle stora visioner skapas och kablas ut över världen. Paralleller drogs till möten för trettio år sedan. Det var då som riktlinjerna drogs upp för vad som fram till nu har hänt, men den här gången känns det som om något fastnat i halsen. Om det är nostalgitårarna eller något annat är svårt att säga, men helt klart är att utfallet av mötet gav något av ett vakuum. Det kanske var så den där gången för trettio år sedan också, men nu kliar man sig i alla fall i huvudet. Kopparpriset under USD Marknaden är besviken och korrigerar återigen ner och det är nästan lite komiskt att kopparpriserna nu handlats ner genom USD/mt sam - tidigt som andra mer kopparspecifika signaler talar ett annat språk. Analytiker skriver upp prognoserna över Kinas kopparkonsumtionsökning till 10 procent för året, och den siffran backas upp med en energikonsumtionsökning på 9,5 procent, grymma siffror. Kopparpremierna i Kina går upp och Shanghai-premien ligger nu kring 200 dollar per ton. Från Chile har Codelco meddelat att man ämnar höja premien med 30 procent nästa år till 112 dollar och i Europa meddelade Arubis att man höjer premien, men lite mindre än Codelco och landar på 105 dollar. Samtidigt är premierna i USA upp 40 procent jämfört med året före. som marknaden säljs ner, snacka om att influenserna kommer från andra håll. För koppar tror de flesta analytiker på ett mindre överskott nästa år, kanske 200 tton, men det är så små volymer att det lätt suddas bort av lite produktionsstrul eller liknande. Sett i lite perspektiv bör metallen vara köpvärd på dagens nivåer. Det hot som finns är liksom tidigare hotet om att metall som hålls i lager skulle släppas fri, men det hotet har vi levt med länge. Det nya på den fronten är att också EU har börjat agera, även om det än så länge tycks ske mest i det tysta. Den stora nöten att knäcka är inte enbart de manipulerade uttagstiderna, utan den underliggande orsaken till detta nämligen att marknadsaktörer, i detta fall mäklarna, också tillåts äga och driva lagerhus. På detta sätt kan de till en del själva trigga priserna, lite grann som om fastighetsmäklarna satt på ett lager av bostadsrätter (ägda av någon annan) som de själva bestämde när de skulle släppa ut på marknaden. Snacka om bostadsbubbla! Risk för ytterligare fallande guldpris Guldet då, ja det visar lite grann samma takter som basmetallerna eftersom influenserna kommer från samma håll. Här är dock fundamenta lite svagare då efterfrågan på guld för det tredje kvartalet var det lägsta på fyra år och hela 20 procent lägre än året före. Åsikterna går isär men många tyngre aktörer håller sig undan, på ETF-fronten minskar volymerna och inget tyder på att det i en snar framtid ska bli inflation, så risk finns för ytterligare nedjuste - ringar. Köpvärd på dagens nivåer Det är med detta friskt i minnet Annonsera i branschens informationskanal!

7 Den ultimata kombinationen uni tronic 600 är ett elektronisk tänd- system som är utvecklat för att ge hög precision och flexibilitet och är anpassat för de flesta bergtäkter och ovanjords- gruvor. uni tronic 600 är mycket enkelt att använda och lära sig. Elektroniskt tändsystem Bulksystem Logistik Centra Gold är ett pumpbart emulsionssprängämne utvecklat för rationell laddning vid sprängningsarbeten ovan jord. Oricas egenutvecklade laddsystem ger möjlighet att ladda olika densiteter i ett och samma borrhåll. Orica har ett unik logistiksystem och en distributionskedja som säkerställer att kunderna får de produkter de skall ha i rätt tid. Vi har bulkstationer, tyngd- punktslager och återförsäljare spridda över hela Sverige. Det gör att vi alltid är tillgängliga, vi är aldrig långt borta, och vi kan snabbt leverera till nya kund- projekt. Orica Sweden AB Gyttorp Tel Nora Fax

8 BETONGBYGGNADSDAGEN I GARNISONEN Mingel i Gula Galleriet. Betongkonstruktionen framgår i väggar och tak med tydlig uppdelning av installationer och stommar. Garnisonens fasad mot Karlavägen är 347 m lång (infällda bilden). Konkret framtid Betongbyggnadsdagen, som arrangeras av Svensk Betong, CBI Betonginstitutet och Cementa, var i år förlagd till Garnisonen, en unik betongbyggnad färdigställd Med sina kvm är det Stockholms största kontors - fastighet. KONFERENSEN INLEDDES AV Mats Öberg, NCC, Betong - föreningens nye styrelseord - förande sedan årsmötet den 23 april. Han efterträder Michael Åhström, Trafikkontoret Stock - holm, som då lämnade styrelsen. Mats berättade att Garnisonen är byggd på ett gammalt kasernområde. Fasaden mot Karlavägen är 347 meter lång. RAPPORT: KJELL DUBERG Inomhus ser man tydligt betongen i väggar och tak, en genialisk konstruktion med en tydlig uppdelning av installationer och stommar. Lätta innerväggar tillåter stor flexibilitet efter hand som behoven ändras över tid. Väggarna av platsgjuten betong har ett dekorativt 6

9 Richard Mc Carthy och Johan Silfwerbrand flankerar två av dagens föreläsare, Sten Wetterblad, Akademiska hus, och Svante Torell, Torell & Partner. Göran Andreasson, GASC, föreningens vd Richard Mc Carthy och nye ordföranden Mats Öberg gör en sista kontroll av tekniken innan konferensen inleds. mönster från den grova klingan som sågat gjutformens brädor. En av konstruktörerna är betongspecialisten och arkitekten Tage Herzell. Han är författare till materialklassikern Betongens yta. Miljömässigt är Garnisonen min favoritarbetsplats, framhöll Mats Öberg. Som nybakad konstruktör kom jag hit 1980 och stannade sex år. Byggnaderna har en fantastisk luftkvalitet med jämn temperatur året runt och en mycket god ljudmiljö. På innergården som vetter mot de vackra gamla regementsbyggnaderna finns det gott om ytor där man kan träffas och vägar att promenera på utan att fjärma sig alltför mycket från arbetsplatsen. Mats har efter åren som konstruktör arbetat på Cementa, Betongvaruindustrins Riksförbund och Strängbetong. De senaste sju åren har han varit verksam på NCC med produkt - utveckling, plattformar och processutveckling. Betongbyggnadsdagens mode - rator, Richard Mc Carthy, presenterade så dagens föredragshållare och teman. Förmid - dagen hade som gemensam nämnare Betongen bygger Sverige och eftermiddagen Hur kan Sverige byggas? Trafikverket skapar förutsättningarna Mats Karlsson, chef för avdelningen Teknik och Miljö på Trafikverket, presenterade ver - kets vision som samhällsutvecklare både på kort och lång sikt. Alla transportsystem måste fungera smidigt och tryggt för att tillgodose näringslivets behov av utveckling. Den dagliga trafiken ska fungera på vägar och järnvägar. Flaskhalsar och det stora ackumulerade underhållsbehovet måste åtgärdas och investeringar i nybyggnation måste göras. Samhällsplanerings - analyser lägger grunden för de långa perspektiven. Mats presenterade en snabb - exposé över pågående och kommande projekt inom Anläggning. Investeringsverksamheten om - fattar för närvarande projekt med en total årsbudget på 20 miljarder kronor. Organisatoriskt delar man in projekten i två grupper. I Verksamhetsområde Investering drivs alla mindre projekt med en årsbudget mindre än fyra miljarder kronor. De 15 största projekten som kräver unika lösningar, både tekniskt och planeringsmässigt, drivs inom Verksamhetsområde Stora Projekt. Där kan slutsumman hamna på 30 miljarder. Utöver budget tillkommer också en del externfinansierade projekt. De många projekten kan delas in i tre huvudkategorier: 1. Snabbt växande tillväxtregioner som kräver högre kapacitet för pendling och regionalt resande. Exempel på pågående projekt i denna kategori är utbyggnaden av Mälarbanan. Den invigdes i slutet av 90-talet och sträckan Kalhäll-Tomteboda klarar inte längre kapacitets - behovet för arbetspendling. Den 20 km långa sträckan ska byggas ut till fyra spår och tre nya stationer ska anläggas. Första etappen mellan Kalhäll och Barkarby är redan i gång. I andra etappen, Barkarby-Tomteboda, skär järnvägstrafiken rakt igenom Sundbyberg. Den sträckan ska läggas ner i en tunnel. Det ger området möjlig - heter till en mycket positiv stadsutveckling. Söder om Mälaren finns liknande kapacitetsproblem på Svealandsbanan. Järnvägen mel - lan Eskilstuna och Södertälje är i huvudsak enkelspårig och 7

10 Mats Karlsson, chef för avdelningen Teknik och miljö på Trafikverket, presenterade Trafikverkets vision om ett transportsystem där alla kommer fram tryggt och smidigt. Visionen innebär satsningar på såväl nybyggnad som uppgradering och underhåll av befintlig infrastruktur. många förseningar inträffar. För att utöka kapaciteten läggs, som en av flera åtgärder, ett dubbelspår på sträckan Strängnäs-Härad. Denna utbyggnad är den första stora totalentreprenaden på järnvägssidan. 2. Projekt som binder ihop transportstråk och tar bort flaskhalsar. Förbifart Stockholm, Sveriges största projekt vid sidan om Västlänken i Göteborg, är ett exempel på både kategori 1 och kategori 2. Leden ska råda bot på både ökade kapacitetskrav och samtidigt eliminera en besvärande flaskhals. Essinge - leden trafikeras av fordon per dygn redan nu, klart över dess kapacitet. Förbifarten beräknas ta fordon per dygn år 2035, en nödvändig avlastning. Projekt E4 Sundsvall kommer att göra E4 till ett bättre transportstråk och förbättra miljön i Sundsvall. E4:an börjar i Lissabon. Det är väl att märka att det första trafikljuset på E4 kommer först i Njurunda en bit söder om Sundsvall. Nummer två kommer i Kvissleby, även det söder om Sundsvall. Projektet redovisas ingående i denna utgåva. Ett annat flaskhalsproblem är E4 förbifart Ljungby. I dag är det motorväg på E4 nästan hela vägen mellan Helsingborg och Gävle. Undantaget är tre mycket olycksdrabbade mil kring Ljungby med 2+1-väg. Normalt är det ett bra koncept, men det förutsätter rimliga trafikmängder. 3. Särskilda satsningar för att möta näringslivets behov. Hamnbanan i Göteborg är ett näringslivsprojekt som ska öka transportkapaciteten så att godset snabbt kommer ut från hamnarna på Hisingen och in till järnvägssystemet på fastlan- Stefan Persson, projektledare från Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting, vid en bild på Stadsgårdskajen där en lång rad bussar som vanligt står stilla i trafikstockningskö. Och värre blir det, Stockholmsregionen beräknas öka med nästan invånare till

11 En smart investering för hållbar produktivitet Med Atlas Copcos bergborraggregat SmartROC T35 och SmartROC T40 får du upp till 50% bättre bränsleeffektivitet jämfört med konventionella borriggar på marknaden idag. Se mer på futuredrilling.com

12 Mellan Vasastan och Karo - linska Sjukhuset i Stockholm inves teras 65 miljarder kronor i en helt ny stadsdel som heter Hagastaden en vetenskaps - stad i världsklass med hälsa i centrum. Svante Torell från Torell & Partner, samordnings - ansvarig för Hagastaden, presenterade projektet. det. En svår nöt att knäcka är att den befintliga järnvägstrafiken ska kunna fungera fullt ut under byggtiden. Projekt Malmbanan, Kiruna- Narvik, är ett annat exempel i samma kategori. Där transporterar LKAB i dag 22 miljoner ton/år. Man beräknar att behovet ska öka till 40 miljoner ton/år inom 10 år. Till detta kommer eventuellt även andra aktörer med ytterligare transportbehov. I gruvindustriprojektet MAKS, Malmtransport Kaunisvaara-Svappavara, ska malmen köras på vägnätet ner till Svappavara där den lastas över till järnväg. Transporten sker med 90-tonsfordon som kräver bärförmåga på vägar och broar för ett fordon var femte minut, dygnet runt, sju dagar i veckan. Här räcker det att förstärka den sida av vägen som går ner till Svappavara. Tillbaka går bilarna tomma. Mats Karlsson kom tillbaka med ett föredrag även på eftermiddagen, då med en genomgång av regelverket för byg - gande under rubriken Hur kan Sverige byggas. Rusningstrafik i snigelfart Stefan Persson inledde med en redogörelse för trafikförvaltningen inom landstinget, en sedan årsskiftet ny organisation där han är verksam som projektledare. Stockholms folkmängd beräknas öka med in - vånare till Detta faktum ställer stora krav på en utbyggnad av infrastrukturen i staden och Stefan Perssons anförande handlade om tunnelbanans utbyggnad sett ur detta perspektiv. En utbyggnad skulle möjliggöra nya bostäder i bl.a. Nacka, Värmdö, Barkarby och Hagastaden. Den skulle också avlasta de mest trafikerade sträckorna med minskad trängsel som resultat. Arbetspendlingen skulle ge en bättre fungerande arbetsmarknad. En av regeringen tillsatt grupp har till uppgift att förhandla fram en överenskommelse mellan stat, kommun och landsting som innefattar såväl tunnelbane - utbyggnad som ett utökat bostadsbyggande i Stockholms - området. Hela paketet av infrastrukturlösningar beräknas kosta 25 miljarder och vara färdigt kring år Närmast på agendan står en utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka, något man har haft planer på tidigare, men som då stoppats av ekonomiska skäl. Utbyggnaden av blå linjen från Kungsträdgården till Mikael Hallgren, specialist på betongkonstruktioner hos Tyréns och adjungerad professor på KTH, pekade på betongens betydelse i skapandet av det avancerade och högteknologiska projektet Maxlab i Lund. Vi gör det osynliga synligt så presenterar sig Max IV. Vad har då osynliga elektroner med betong att göra? 10

13

14 Betongen är en integrerad nödvändig del av acceleratorn och laboratoriet. Nacka Forum kan ske med sex möjliga sträckningar. Stefan redogjorde för olika för- och nackdelar med dessa och uppehöll sig särskilt vid sträckningen under Saltsjön. Man har där att välja mellan en djupt liggande bergtunnel eller en dyrare sänktunnel. Bergtunneln skulle kräva en lösning med snabbhissar. I pipelinen ligger också en koppling till grön linje mot Gullmarsplan, vilket skulle innebära en väsentlig kapaci - tetsökning på de södra grenarna. Här har man inlett en idé - studie. En ny tunnelbana till Bar - karby befinner sig på åtgärds - valsstadiet. Möjliga sträckningar är förlängningar endera från Akalla eller från Hjulsta ner till Barkarby station. Sedan 2008 har en tunnel - banelinje till Hagastaden varit på planeringsstadiet. Man skulle utgå från Odenplan och i en framtid ser man också en ut - vidg ning mot Solna-Täby. De ovan nämnda regeringsförhandlingarna blir avgörande för när projekten kan inledas och färdigställas. Man väntar besked inom kort. Tidigast möjliga byggstart är Vetenskapsstad i världsklass Svante Torell gav oss först några glimtar ur Hagaområdets tidiga historia. I dag är området intressant inte bara för dess närhet till innerstaden utan också tack vare de arbetsställen som Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset erbjuder. Begreppet Stockholm Life står för ett samarbete mellan akademiska institutioner, närings - liv och hälso- och sjukvård i närområdet. Detta samarbete beräknas kunna generera arbetsplatser och bostäder i Hagastaden. Byggandet av Hagastaden innebär att Norra länken och Värtabanan tunnlas in och förstärks (överdäckning) så att det nya området kan byggas där ovanpå. Området kommer att utvidga innerstaden och sam - tidigt knyta samman grannkommunerna Solna och Stock- Akademiska hus regionchef för Stockholm, Sten Wetterblad, berättade om byggplaner, inte minst för Albanoområdet som kommer att binda ihop och forma en kunskapspropeller med Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i väster, Stockholms Universitet i norr och Tekniska Högskolan, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Musikhögskolan och Stockholms Dramatiska Högskola mot sydost. 12

15 Bergsäkring Vatten- och frostsäkring Foto: Våre Veger Med vårt stora LAGERSORTIMENT kan vi garantera SNABBA LEVERANSER till KONKURRENS- KRAFTIGA PRISER! EGEN PRODUKTION gör oss dessutom flexibla och startsnabba! Let s connect Solbräckegatan Kungälv Sweden Tel Du hittar oss även i Norge: Pretec AS Tlf LET S CONNECT!

16 Bildkollage med Arkitekthuset, Arreheniuslabbet, Aula Medica (2 bilder), Biomedicum (2 bilder) och Widerströmska huset. holm. Tunnelprojektet beräknas vara klart 2017 och då kan marken ovanpå börja bebyggas. Redan i november invigdes det första stora kontorskomplexet, och sedan följer ett bostads - område med 800 bostadsrätter (2015), två 120 m höga torn ( Helix och Innovationen ) och ytterligare byggnation. År 2020 börjar man bygga Norra Stationsparken, ett område med öppna terrasser och ett parktorg. När Hagastaden står klar 2025 hoppas man ha skapat en modern och tät stadsdel med både storstadspuls och lugn. Här kommer man också att finna en innovativ arbets- och forskningsmiljö. För att kunna försörja om - rådet hoppas man få en tunnelbana till stånd, det vore väl tokigt annars, konstaterade Torell. Sluträkningen för hela projektet uppgår till 65 miljarder kronor. På frågan hur mycket betong som kommer att användas kunde Svante meddela att för trafiktunnlarna går det åt kubikmeter och för Nya Karolinska Sjukhuset kubikmeter betong. Utan betong, ingen synkrotronljusanläggning I Lunds universitets utbyggnad mot nordost uppförs Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom forskning, MAX IV. Det är en vidare - utveckling av Maxlaborato - rierna I- III och målet är att det ska bli världens bästa synkrotronljusanläggning med extrem precision. Lunds universitet började med att handla upp byggherren. Det blev klart i mars Peab och Wihlborgs fick uppdraget och bildade bolaget ML4. Tyréns är konstruktör. Byggherren hyr ut laboratoriet till Lunds Universitet men även till forskare från andra akademier som kan hyra in sig för olika projekt. Projektet drivs i samverkansform mellan bru - kare, byggherre och entreprenör. En cyklotronljusaccelerator är en fysikforskningsanläggning där man främst bedriver tre olika typer av forskning: 1. Acceleratorfysik där man utvecklar tekniken för den här typen av partikelacceleratorer. 2. Kärnfysik, forskning kring energirika elektroner och de allra minsta partiklarna. 3. Materialforskning, d.v.s. undersökning av materiens uppbyggnad. Man kan skapa effektivare läkemedel när man får kunskap om exakt var i en proteinmolekyl de olika atomerna sitter. Ett annat exempel är forskning för att öka smidighet och prestanda i batterier. Man har även tittat på fossil där man har hittat olika fiberproteiner, ett bevis på att det finns biomolekyler kvar i fossilet. På så sätt kan man öka kunskapen om deras uppbyggnad. Projektet är uppdelat i två etapper. I den första byggs en tunnel som är 420 meter lång och 10 meter bred och som har väggar och tak av upp till två meter tjock betong, bland annat som strålningsskydd. Tunneln byggs nedgrävd 4,5 meter under mark. Den ska ge plats för linjäracceleratorn som skjuter iväg synkrotronljusstrålen. I den andra etappen byggs en cirkelformad meter hög byggnad, med en omkrets på 650 meter, samt en kontorsoch besöksbyggnad. En mindre ring med omkretsen 96 meter kommer att producera elek - tron energi på MeV. Den stora lagringsringen producerar MeV i ett rör med omkretsen 528 meter. Vi behöver ett nytt miljonprogram, hävdade Hans Lind, professor från KTH. Vi behöver prisvärda bostäder som vanligt folk har råd med. De institutionella strukturer vi har i dag klarar inte av att genomföra storskaligt bostadsbyggande, utan staten måste direkt ansvara för byggandet. 14

17 Mångpoliga kontaktdon Robusta kontaktdon för kraft- eller signalöverföring med kåpor av pressgjuten aluminium och fjädrande låsbyglar av rostfritt stål. Från 3 till 216 poler. JONSSON SIKT & MATARE För stationära och mobila anläggningar Elproflex extremt vrid- och böjtålig kabel Jonsson matare finns från den minsta mataren JF0826, 2x2 kw till den största mataren som är JF1450, 2x13 kw. Elproflex är lämplig för användning i rörliga applikationer. Kabeln har överlägsen böjtålighet och är extremt nötningstålig. Särskilt lämplig i kabelsläpkedjor och industrirobotar. Gruvkabel 1 kv Jonsson siktar, JS finns från den minsta JS0610/1, 0,45 kw, till den största sikten som är JS1840/3, 2x13 kw. Flexibel anslutningsledning med Polyuretanmantel 4x mm 2. Manteln har överlägsen mekanisk tålighet. Specialkabel - vår specialitet Lövbacksvägen 3 Tel Segeltorp Fax Aktiebolaget P.J Jonsson & Söner Försäljningsrepresentant maskiner: Carl-Henrik Gustafsson Tel:

18 Elektronerna kommer att skjutas ut av en elektronkanon och därefter accelereras upp i en 400 meter lång tunnel, linjäraccelerator kallad LINAC, till maximalt MeV. Beroende på vilken av de två ringarna elektronerna ska injiceras i accelereras de olika långt i lin - järacceleratorn, de plockas helt enkelt ut vid den energi som passar för respektive ring. Till skillnad från dagens lagringsringar kommer därmed MAX IV-ringarna att kunna injiceras vid full energi. De kan fyllas på med elektroner kontinuerligt någon gång i minuten och hållas maximalt fyllda dygnet runt. Betongen är en integrerad del av laboratoriet Projektet har många utmaningar, bland annat strålskyddet. De två största utmaningarna är dels kraven på temperaturstabilitet, max +/- 1 grads temperaturskillnad i LINAC, dels de ytterst höga vibrationskraven. Anläggningen får inte utsättas för större vibrationer än 26 nanometer. En nanometer är en miljarddels meter. Innovativa lösningar krävs för att avvibrera trafikbullret från motorvägen, det kuperade landskapet är ett exempel på detta, men även vibrationerna från personalen som rör sig i byggnaden måste dämpas. Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, analyserade byggkonjunkturen för avseende bostäder, lokaler och anläggningar. Schaktmassor har använts för att skapa kullar i ett strukturerat mönster runt anläggningen och grundläggningen. Betongen i anläggningen klarar resten. Ringen och byggnaderna som hör ihop med LINAC är byggda av SW-element med ytterskal av vit betong. Kontorsbyggnaden är merendels en stålstomme. I LINAC-tunneln ligger två rör bredvid varandra. Ett brett för utrustning, installation och personal och ett smalare för strålröret. För att strålskyddet ska vara tillfredställande krävs en 1,5 meter massiv betongvägg. Ovanför tunneln ligger 4,5 meter jord ovanpå betong - taket. Bottenplattan är 600 mm. tjock. Allt är platsgjutet. LINAC-tunneln är färdigbyggd medan arbetet med ringarna pågår. Samverkande grundkonstruktion Lagringsringarna har också ett strålskydd av 1,5 meter betong. Över och vid sidan om rören ligger en hallkonstruktion. Ringens yttersidor består av krökta SW- och vitbetongselement. Markplattan är kraftigt armerad men bara 300 mm tjock, betydligt tunnare än vid andra liknande anläggningar. Styv - heten som behövs för att klara de höga vibrationskraven får man genom den speciella grundläggningen. Den skånska moränleran schaktas ur till 4 meters djup, 3,7 meter av dessa massor blandas med kalkbruk, återfylls och packas i lager på 300 mm. Det översta skiktet, 0,3 meter, blandas med Malin Lövsjögård, vd Svensk Betong (bilden t.h.), ledde en politikerdebatt om Sveriges framtida byggande. Alla deltagarna var riksdagsledamöter verksamma i civilutskottet. Samtliga menade att Sverige behöver öka sitt byggande och att det är en prioriterad fråga, däremot skiljde sig tillvägagångssättet något mellan partierna. Debatten finns på Youtube, sök på Betongbyggnadsdagen

19 KONFERENS I MINERALTEKNIK 4-5 februari 2014 Stadshusets plenisal, Luleå Workshop Avancerade analysmetoder inom processmineralogi 3 februari 2014, Luleå tekniska universitet För program och övrig information: Mineralteknik Luleå tekniska universitet Tel: Fax: E-post:

20 Glad arrangörsstab. Fr.v. Cecilia Fridell, Svensk Betong, Göran Andreasson, GASC, Karin Glaad, Nils Davant och Ann Thérèse Söderquist, CBI Betonginstitutet. cementbruk. Tillsammans med det 300 mm tjocka betonggolvet, som gjuts ovanpå ett lager av skyddsbetong, får man en samverkande konstruktion som blir väldigt styv och motståndskraftig mot vibrationer. Kunskapspropellern Sten Wetterblad, Akademiska Hus, berättade kort om före - taget som ägs av svenska staten och vars uppdrag är att erbjuda universitet och högskolor lokaler. Föredraget handlade om institutioner och projekt i Stockholmsregionen. Sten konstaterade att det är världsunikt att ha det koncentrat av hög - skoleutbildning och forskning som vi finner i kunskapspropellern Frescati Valhalla - vägen KI, KS. I och med det nya Albanoområdet kommer dessa kunskapsstråk att kopplas samman. Sten presenterade några av koncernens färdiga och planerade projekt: Karolinska Institutet Science Park, där den tredje huskroppen just har färdigställts. Storskalig biovetenskap hittar man här. Ytterligare två byggnader är på gång. Här skapas mötes - platser mellan näringsliv, akademi och samhälle. Widerströmska huset, nyligen invigt, inhyser bl.a. smittskyddsinstitutet. Biomedicum kvm. Mer forskningsyta och nya möjligheter att använda gemensam infrastruktur för experimentell medicinsk forskning. Aula Medica, Karolinska Insti - tutets nya aula med en hörsal för personer, Ett arkitektoniskt mästerverk. Albanoområdet kvm nya universitetslokaler åt KTH och Stockholms universitet. Dessutom studentbostäder. Det bildar navet som binder ihop och formar en kunskapspropeller med Karolinska Institutet och Sjukhuset i väster, Stockholms Universitet i norr och Tekniska Högskolan, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Musikhögskolan och Stockholms Dramatiska Hög - skola mot sydost. Arrheniuslaboratoriet. Nybyggnad om kvm på Norra Frescatiområdet. Bioteknik, färdigt inom två år. Akademiska Hus har också engagerat sig i den brännande frågan om bristen på studentbostäder. Tillsammans med andra aktörer har man föresatt sig att bygga minst nya studentbostäder till Sten avslutade med en bild på barn från Boston. När de är vuxna kan de mycket väl ha som dröm att få studera i Stockholm, menade han. Det går att bygga billigt Det hävdas allmänt att det byggs alldeles för få bostäder i landet i dag. Särskilt gäller det storstadsregionerna. Hans Lind, nationalekonom och professor på KTH, sökte de Victor Johansson och Maja Björnberg från KTH fick priset för Bästa examensarbete inom betongområdet

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum!

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! BETONGBYGGNADSDAGEN 2012 Människan och betongen 27 SEPTEMBER PÅ GRAND HOTEL, STOCKHOLM 100 ÅR 2012 BETONGBYGGNADSDAGEN BETONGBYGGNADSDAGENS TEMA: MÄNNISKAN

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista?

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista? Hållfasthet Kommer det bära eller brista? Kommer det bära eller brista? Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Vilket eller vilka material är föremålet gjort av? Vilken form har föremålet?

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD Stockholm 2012-10-01 Student/ungdomsbostäder i Nacka kommun, Dnr KFKS 2012/213-219 Intresseanmälan förslag Farstukvist/Alphyddan Härmed anmäler vi vårt intresse för att uppföra student-/ungdomsbostäder

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender. Roland Netterlind - BEF

Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender. Roland Netterlind - BEF Bergsprängardagarna 2013 Utbud och trender Roland Netterlind - BEF Utifrån,Ole, Lisas Lasses, Åkes, Ulrikas och övriga sprängares perspektiv. Delar kan säkert kallas partsinlaga. Definitioner Summering

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 910 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en uthyrningsbar

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Högsta betyg i hållbart byggande. Unikt projekt ställer krav. Välj rätt byggmetod. Utökad verksamhet. NYHETER prefabricerade betongelement

Högsta betyg i hållbart byggande. Unikt projekt ställer krav. Välj rätt byggmetod. Utökad verksamhet. NYHETER prefabricerade betongelement #1 NYHETER prefabricerade betongelement 2012 Högsta betyg i hållbart byggande Unikt projekt ställer krav Välj rätt byggmetod Utökad verksamhet Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria Lundgren,

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Att kommunisera i en politisk miljö. Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB

Att kommunisera i en politisk miljö. Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB Att kommunisera i en politisk miljö Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB Eller where did we go right? http://www.youtube.com/watch?v=o n46ctew8r0 Från särintresse till allmänintresse VännerAmbassadörer

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Håkan Ahlström, Stora Project, Specialist byggnadsverk Två spår 1871 10 tåg/dygn 2013 550 tåg/dygn 2 2015-05-08 Kort om Citybanan Färdigställande 2017 6 km lång

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Stadshuset. En manual för att bygga din egna bostad.

Stadshuset. En manual för att bygga din egna bostad. Stadshuset En manual för att bygga din egna bostad. Förord. Nästan en halv miljon människor står i bostadskö i Stockholm. Vi har byggt ett samhälle där människor är beroende av staden för att leva och

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer