2011 PROPOSITIONER 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 PROPOSITIONER 1"

Transkript

1 2011 PROPOSITIONER 1

2 PROPOSITION 2011:1 VERKSAMHETSINRIKTNING Upptäcka och dela tro Svenska Kyrkans Unga är stolt över vara en kristen rörelse som vill göra skillnad. Vi vill med Kristus i centrum och dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. Till Svenska Kyrkans Unga ska alla kunna komma oavsett om de har hittat sin tro eller fortfarande söker. Vi vill verka för alla får känslan av Gud alltid finns med hos oss och skapa möjligheter för unga människor samlas för utbyta tankar och erfarenheter och växa tillsammans. För bättre lära känna oss själva och vår tro behöver vi också lära känna andra och möta dem i deras livssituationer. Alla ska kunna känna sig välkomna, sedda och accepterade, oavsett trosuppfning och varje individ har rätt till sin egen tro. Därför är ständiga samtal viktiga, både inom den egna rörelsen och med barn och unga som tillhör en annan kristen trostradition eller religion eller som har en annan livsåskådning. Idéer för genomförande Utmana, uppmana och uppmuntra våra medlemmar diskutera kristen tro på våra arrangemang Låta medlemstidningen Troligt på ett ännu tydligare sätt lyfta tros- och livsfrågor Verka för bön lyfts fram under våra arrangemang Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta låta vår kristna identitet genomsyra rörelsen på ett mer tydligt sätt skapa möjligheter för unga människor dela med sig av och växa i sin kristna tro verka för möten mellan Svenska Kyrkans Ungas medlemmar och andra livsåskådningar, religioner samt andra kristna trostraditioner 3

3 I hela guds skapelse Som människor har vi fått det viktiga uppdraget förvalta Guds skapelse. Konflikter, orättvisor och klimatförändringar kan inte lämna oss oberörda. Vår rörelses kristna identitet visas bland annat när vi vågar ta oss an dessa frågor och ta ställning. Svenska Kyrkans Unga har under de senaste åren arbetat mycket med frågor kring rättvisa och klimatförändringar. Detta arbete vill vi fortsätta med. Svenska Kyrkans Unga har bland annat varit mycket engagerade i Fairtrade och Rena kläder. Vi har även de senaste två åren börjat jobba mer med etisk konsumtion, bland annat genom en utställning och genom projektet makeitfair. Samtliga av dessa delar vill vi vidareutveckla genom ett tydligare fokus mot orättvisor och genom tydligare värna om de allra svagaste i samhället. Idag bedriver vi många av de internationella frågorna i samarbete med Svenska kyrkan. För Svenska Kyrkans Unga är denna samverkan viktig, inte minst då vi visar Svenska kyrkan ett sätt vara ung och kristen idag. En del i detta arbete är ge unga en möjlighet växa i tro och ansvar genom internationellt utbyte och en delaktighet i den världsvida kyrkan. Svenska Kyrkans Unga har under flera år tillsammans med Svenska kyrkan drivit Volontäråret som en möjlighet för unga uppleva hur det är arbeta i en församling. Då Svenska kyrkan är osäker på hur och om de vill driva Volontäråret vidare, är Volontärårets framtid osäker. Svenska Kyrkans Unga vill använda sig av kunskaperna från Volontäråret för även fortsättningsvis möjliggöra för unga göra praktik i församlingsarbete. Idéer för genomförande Samarbeta med andra kristna barn- och ungdomsorganisationer Fortsätta utveckla arbetet kring globala påverkansfrågor Vidareutveckla vårt engagemang i olika samhällsfrågor och som organisation föra en modig och tydlig röst mot förtryck samt för mänskliga rättigheter, fred och rättvisa Ge unga möjlighet till nationella och internationella utbyten Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta med Kristus som förebild fortsätta utveckla vårt internationella och globala engagemang fortsätta samarbeta med Svenska kyrkan och andra aktörer kring internationella och globala frågor med hänsyn till skapelsen och vår nästa aktivt arbeta för bli en ännu mer klimatsmart rörelse med grunden i vårt kristna uppdrag aktivt arbeta för mänskliga rättigheter och mot förtryck använda kunskapen från Volontäråret för fortsätta möjliggöra för unga göra praktik i församling 4

4 Av barn och unga Svenska Kyrkans Unga arbetar för vara Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Vår relation till Svenska kyrkan är god, men viktig utveckla. Genom fortsätta ha ett gott samarbete med Svenska kyrkan vill Svenska Kyrkans Unga tydliggöra barn och ungas rätt till andlig utveckling, samt vara ett verktyg för utveckla demokratiskt ansvar för vår kyrka och värld. Vi arbetar med information till de som har eller är på väg mot en arbetsplats med barn och unga i Svenska kyrkan. Genom våra möten vill vi tydliggöra såväl anställda som ideella ledare oavsett ålder är viktiga för Svenska Kyrkans Unga och bär en uppgift möjliggöra för oss växa i tro och ansvar. Idéer för genomförande Närvaro under Kyrkomötet för tydliggöra de ungas röst i Svenska kyrkan Nära samarbete med Svenska kyrkans program 0-18 år Synas på Svenska kyrkans profilutbildningar Ta stöd i Barnkonventionen samt verka för dess efterlevnad i såväl kyrka som samhälle Stödja och inspirera våra distriktsstyrelser Uppmuntra lokalavdelningarna till ha en god dialog med församlingarna Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta Svenska Kyrkans Unga ska sträva efter en god kontakt med Svenska kyrkan Svenska Kyrkans Unga ska arbeta för barn och unga får vara en tydlig röst såväl i Svenska kyrkan som i den världsvida kyrkan Svenska Kyrkans Unga ska stötta distrikten i deras arbete Svenska Kyrkans Unga målmedvetet ska arbeta för stärka varje lokalavdelning och rörelsens medlemmar 5

5 Öppen gemenskap Svenska Kyrkans Unga är stolt över den mångfald som finns i vår öppna gemenskap. Mångfalden är en styrka och något vi vill värna, bland annat genom alla ska ha möjlighet få sin röst hörd. Vi vill Svenska Kyrkans Unga ska vara en öppen famn där alla ska kunna vara med och där vi aktivt arbetar för alla människors lika värde. Alla är vi unika människor skapade till Guds avbild som tillsammans ges möjlighet växa i tro och ansvar. Med den bakgrunden är det viktigt för oss jobba med vilka normer som finns inom vår organisation. Hur möter vi varandra och andra? Hur ser vi på våra medmänniskor? Genom samtal inom organisationen och med andra kan Svenska Kyrkans Unga lära sig mer om sig själv och utvecklas som rörelse. Idéer för genomförande Visa på den enorma mångfald som finns inom vår organisation Dela Svenska Kyrkans Ungas öppna gemenskap genom olika sociala medier Uppmana till diskussion kring vilka värden som finns inom Svenska Kyrkans Unga Stärka ungas ideella engagemang i Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga Arbeta med riktlinjer för tillgänglighetsfrågor, såsom allergier och funktionsnedsättning Samarbeta med och låta oss inspireras av andra organisationer Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta Svenska Kyrkans Unga ska arbeta med tillgänglighetsfrågor Svenska Kyrkans Unga ska ta tillvara mångfalden i den öppna gemenskapen Svenska Kyrkans Unga ska arbeta med normmedvetenhet 6

6 PROPOSITION 2011:2 STÖDMEDLEMSKAPSAVGIFT Stora årsmötet ska enligt stadgarna för Svenska Kyrkans Unga fastställa kommande års stödmedlemskapsavgift. Tidigare år har avgiften varit 200 kr, men det står givetvis stödmedlemmen fritt betala in mer. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta fastställa stödmedlemskapsavgiften för till 200 kronor 7

7 PROPOSITION 2011:3 ÄRENDE FRÅN STORA ÅRSMÖTET 2009 Språklig revidering av stadgarna Bakgrund På Stora årsmötet 2007 fick förbundsstyrelsen i uppdrag göra en språklig och innehållsmässig revidering av förbundsstadgarna. På Stora årsmötet 2009 gick dessa igenom med enkel majoritet och därför yrkar nu förbundsstyrelsen på de ska gå igenom i en andra läsning. Genomförande Vi har valt lägga fram alla språkliga förändringar som ett samlat dokument till förbundsstadgar. I arbetet med de nya stadgarna har vi försökt få språket mer konsekvent, flyttat enstaka stycken samt uppdaterat språket. Detta förslag innebär inte några innehållsmässiga förändringar, utan syftar endast till snygga upp stadgarna. De tidigare stadgarna bifogas som bilaga 1 och förbundsstyrelsen förslag till nya stadgar som bilaga 2. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta anta förbundsstyrelsens förslag till språklig revidering av förbundsstadgar. 8

8 PROPOSITION 2011:4 MÖJLIGGÖRANDE AV SAMARBETE Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse blev i slutet av 2010 kontaktad av KFUK-KFUM:s * scoutförbund angående möjligheten till ett eventuellt samarbete. Förbundsstyrelsen tyckte det verkade intressant undersöka möjligheten till ett samarbete, men konstaterade ett beslut fat av Stora årsmötet 1999 gör det omöjligt ens diskutera ett samarbete. Som svar på proposition 1999:5 beslutade Stora årsmötet inte samarbeta med KFUK-KFUM scout. Ett eventuellt samarbete med KFUK-KFUM:s scoutförbund skulle kunna vara ett sätt dela erfarenheter av vara en kristen barn- och ungdomsorganisation, samt en möjlighet till ökad kunskap särskilt när det gäller aktiviteter och utbildningar med friluftsinriktning. Förbundsstyrelsen tycker Svenska Kyrkans Unga ska vara en organisation som har möjlighet samarbeta med alla rörelser och organisationer som ger ett gott erfarenhetsutbyte. Förbundsstyrelsen föreslår därför Stora årsmötet besluta öppna upp för möjligheten till samarbete med KFUK-KFUM * KFUK betyder Kristliga Föreningen Unga Kvinnor och KFUM betyder Kristliga Föreningen Unga Män. 9

9 PROPOSITION 2011:5 VEGANSK MÅLTID VID ARRANGEMANG Idag äter vi dubbelt så mycket kött som vi gjorde för 20 år sedan och köttkonsumtionen fortsätter öka. Svenska Kyrkans Unga vill vara en rörelse som står för kristen solidaritet med omvärlden och som värnar om hela Guds skapelse. Därför vill vi reagera på det obestridliga faktum det går åt mellan 10 och 20 gånger mer energi för producera animaliska produkter än vegetabiliska. Faktum är köttproduktionen, enligt FN:s klimatpanel, står för mer utsläpp än alla världens transporter. Dessutom kräver animaliska livsmedel mycket större markytor än vegetabiliska vilket påverkar jordens klimat. Svenska Kyrkans Unga har en möjlighet påverka och utforska nya sätt förvalta vår skapelse. Att reflektera över hur vårt köttätande påverkar djur och natur och skapa möjligheten välja bort kött blir ett handfast sätt älska sin nästa och Guds skapelse. Förbundsstyrelsen föreslår därför Stora årsmötet besluta Svenska Kyrkans Unga vid riksförbundets arrangemang ska ha en vegansk måltid per dag 10

10 PROPOSITION 2011:6 RAMBUDGET FÖR 2012 OCH 2013 Sammanfning Förbundsstyrelsen föreslår i sin rambudget för 2012 och 2013 resultatet blir noll. Under våren 2011 ska den fastighet vi äger i Sigtuna säljas vilket kommer bygga upp förbundets kapital. Budgetskrivelsens upplägg Skrivelsen är upplagd så här: först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För mer detaljerad information hänvisas till årsredovisningen med kringmaterial. Den andra delen är rambudgeten som täcker de ordinarie inkomsterna och utgifterna som vi har under ett år. Svenska Kyrkans Ungas ekonomiska situation Svenska Kyrkans Unga gjorde 2008 ett underskott på ca 3,4 miljoner kronor. Dels minskade intäkterna genom vi fick ett särskilt bidrag istället för det ordinarie statsbidraget, vi satsade på utveckling av en ny version av Medlemssidorna och genomförde riksmötet Uppdraget i Kristianstad. Sedan dess har intäkterna forts minska och under 2009 gjordes en omorganisation på förbundskansliet som minskades med en tjänst. Målsättningen har sedan varit bygga upp det kapital som försvann i och med underskottet Bokslutet för 2010 visar på ett överskott med ca kronor. Förbundet äger sedan länge ett hus i Sigtuna. Målsättningen har varit sälja huset. I början av 2011 gjordes en ny värdering och förbundsstyrelsen anser nu det ska gå sälja huset. Detta kommer ge ett bra tillskott till Svenska Kyrkans Ungas kapital. Utmaningar En stor andel av våra intäkter kommer från statsbidraget (för 2010 nästan en tredjedel). Hur stort det bidraget blir beror på hur många medlemmar och aktiva lokalavdelningar vi har. Det beror också på hur de andra barn- och ungdomsorganisationerna utvecklas eftersom det är en fast pott pengar som alla delar på. För Svenska Kyrkans Unga har statsbidraget minskat den största minskningen på en miljon kronor var från 2010 till 2011 En trend är antalet aktiva lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga minskar. Detta innebär statsbidraget minskar ytterligare. Värt notera för Förbundsstyrelsen har gjort bedömningen det finns ett utbildningsbehov i rörelsen, bland annat när det gäller föreningskunskap. Under de kommande två åren bör därför detta behov dels undersökas ytterligare, dels hanteras genom en särskilt utbildningssatsning utifrån behoven. Det minskade statsbidraget gör Svenska Kyrkans Unga redan nu har påbörjat arbetet med se över möjligheten till andra intäkter, till exempel genom sponsring, men även hur det går minska utgifterna. Som ett led i detta genomfördes under våren 2010 förändringar i avtalet mellan Svenska Kyrkans Unga och Kyrkokansliet angående datorer och support, vilket kommer medföra minskade kostnader. Svenska Kyrkans Unga har påbörjat samtalen med Svenska kyrkan på nationell nivå angående ett förnyat samarbetsavtal. Det befintliga avtalet skrevs i samband med Svenska Kyrkans Unga bildades och efterlevs i nuläget varken av Svenska kyrkan eller Svenska Kyrkans Unga. En förhoppning är avtalet tydliggör Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation deltog Svenska Kyrkans Unga i Världens fest genom Ung på Världens fest kommer Världens fest hållas i Malmö och Svenska Kyrkans Unga har för avsikt vara en tydlig del i såväl planerandet som genomförandet, vilket kommer kosta en del pengar. 11

11 RAMBUDGET FÖR ÅREN 2012 OCH 2013 Rambudgeten är en bruttoredovisning: För vissa projekt vi genomför har vi lika stora intäkter som kostnader. Då finns samma summa upptagen både under intäkter och kostnader (bruttoredovisning). (Alla siffror är i tusen kronor) INTÄKTER Statliga bidrag Kollekter Svenska kyrkan Kommunikation Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd Utbildning Utveckling, samverkan, bevakning Stödmedl avg, gåvor och anslag Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Ledning Personal Kontor Lokalavdelningsstöd Kommunikation Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd Utbildning Arbetsgrupper och projekt Utveckling, samverkan, bevakning Övriga kostnader Summa kostnader RESULTAT 0 0 Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta anta den föreslagna rambudgeten 12

12 KOMMENTARER TILL BUDGETSKRIVELSEN INTÄKTER Statliga bidrag Svenska Kyrkans Unga får bidrag av staten. Det får alla demokratiska barn och ungdomsorganisationer. Bidraget grundar sig på antalet medlemmar och lokalavdelningar. Av detta bidrag betalar riksförbundet ut en del till lokalavdelningarna. Tidigare var detta delat i Statliga bidrag och Svenska spel, där beloppet från Svenska spel berodde på hur mycket överskott Svenska spel gjorde under föregående år. Detta upphörde från och med 2010 och istället betalas ett högre belopp statsbidrag ut. Kollekter Svenska Kyrkans Unga har två och en halv årliga rikskollekter som tas upp i alla församlingar i hela Svenska kyrkan. De söndagar vi brukar få är Jungfru Maria bebådelsedag, fjärde söndagen i påsktiden och tredje söndagen i Advent. Svenska kyrkan Detta är ett årligt stöd från Svenska kyrkan. Eftersom vi tidigare hade tre hela kollekter får vi kompensation för den halva som försvunnit av Kyrkostyrelsen. Vi får även andra pengar från Svenska kyrkan för speciell verksamhet - de bidragen återfinns tillsammans med den verksamhet det gäller. Kommunikation De distrikt som har egna sidor i Troligt betalar för dessa. Här finns också intäkterna för annonserna i Troligt. Verksamhetsintäkter Demokrati, mötesplatser och medlemsstöd Här finns bland annat Världens fest och årsmöten. Andra poster är medlemsförsäkringen, Medlemssidorna, utskick av medlemskort med mera. Varje år bjuds distriktsstyrelserna in till en gemensam helg och regelbundet träffas distriktens ordförande varandra och några från förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Utbildning Den största enskilda posten är Volontäråret. Till den verksamheten får vi bland annat pengar från Svenska kyrkan och församlingarna som har en volontär. De som är ordförande i distrikten träffas en gång varje år. Utveckling, samverkan, bevakning Insatser vi gör tillsammans med andra. Den största posten är Globala påverkansfrågor ett arbete vi gör tillsammans med Svenska kyrkan. Svenska kyrkan och Sida bekostar arbetet. Andra exempel är ekumeniska kontakter och Bibelsajten. Övriga intäkter Här ryms bland annat de profilprodukter vi säljer i Materiallagret. Vi får även ränta på pengarna som finns på banken. 13

13 KOSTNADER Ledning I denna post ingår olika kostnader som har med ledningen av Svenska Kyrkans Ungas riksförbund göra. Det är bland annat Förbundsstyrelsens sammanträden och förbundsstyrelsen övriga resor och omkostnader (till exempel distriktsbesök). Förbundsordförande. Vi har en heltidsarvoderad ordförande som har en lön motsvarande heltid. När man räknar med resor, kompetensutveckling, kontor, dator med mera kostar det ungefär kronor per år. Medlemsavgifter ibland annat i Arbetsgivaralliansen, ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) och LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer). Personal För genomföra Stora årsmötets och förbundsstyrelsens beslut har vi ett kansli och många frivilliga. De frivilliga redovisas under verksamhet. En anställd kostar med alla omkostnader ungefär kronor. Då inkluderas lön, arbetsgivaravgifter, resor, traktamenten, löneadministration, hälso- och friskvård, rekrytering, kompetensutveckling, fika och konferenser med mera. Under personalrubriken finns bara den personal med som arbetar med administration och ledning. Övriga personalkostnader finns utlagda på den verksamhet det gäller. Kontor Förbundskansliet ligger i Uppsala. I denna post ingår hyra, köpta vaktmästartjänster, kontorsmaterial, datorer, telefoner och telefonväxel, lager, utskick och kopiering. I genomsnitt kostar det kronor per arbetsplats. Vi har tretton arbetsplatser: personalen är nio personer, förbundsordförande behöver en arbetsplats, vi har i genomsnitt en till två projektanställda. Dessutom vill vi ha minst en frivilligplats. Den är för dem som sitter i våra arbetsgrupper, förbundsstyrelsen eller andra som behöver en tillfällig plats arbeta från. Lokalavdelningsstöd Den här posten består av de pengar vi förmedlar till lokalavdelningarna. Det är delar av statsbidraget som delas ut till alla lokalavdelningar som är aktiva. För 2010 är summorna: kronor samt 10 kronor/medlem. Nystartade lokalavdelningar får 800 kronor i ett engångsstöd. Kommunikation I denna post ingår bland annat Medlemstidningen Troligt Information - hemsida, nyhetsbreven Kors & Tvärs och Sagt & Gjort, kollektmaterial och utveckling av informationskanalerna. Marknadsföring - informationsmaterial, annonser, utställningar och deltagande på mässor. Medlemsrekrytering Dokumentation av rörelsen, till exempel av foton från våra arrangemang. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnaderna skiljer sig inte nämnvärt från intäkter för samma område. Här finns också personalkostnaderna för respektive område, samt kostnader för arbetsgrupper och projekt, till exempel demokratigruppen och genusgruppen. Övriga kostnader Inköp av profilprodukter och kostnader för revisorn granskar våra räkenskaper. 14

14 BILAGA 1 TILL PROPOSITION 2011:3 NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 1 SYFTE Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 2 ORGANISATION Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga som beviljats inträde av riksorganisationens styrelse. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktsstyrelsen väljs vid distriktsårsmöte. Riksorganisationens styrelse kallas förbundsstyrelse och väljs vid Stora årsmötet. 3 MEDLEMSKAP Medlem i Svenska Kyrkans Unga kan den under 30 år bli som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom organisationens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, varje medlem tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Stödmedlem i Svenska Kyrkans Unga är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och erlagt av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och möjlighet av dessa välja till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen efter skriftlig ansökan som skall åtföljas av yttrande från distriktsorganisationens styrelse. Detta yttrande kan dock ej hindra bildandet av en lokalavdelning. 4 REPRESENTATION Till Stora Årsmötet och Extra Årsmötet får lokalavdelning utse ombud. Antalet ombud bestäms av antalet rapporterade medlemmar 31 december föregående år. Varje aktiv lokalavdelning har två ombud för medlemmar och ytterligare ett ombud om man har fler än 100 medlemmar. Till Lilla Årsmötet får distrikten utse ombud; varje distrikt har två basmandat varefter övriga mandat upp till och med 51 mandat fördelas i proportion till antalet rapporterade medlemmar 31 december föregående år enligt jämkad uddatalsmetod. 15

15 Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare. Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid Stora Årsmötet, Lilla Årsmötet och Extra Årsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena. 5 BESLUT Beslut fas med enkel majoritet om ej annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten. 6 STORA ÅRSMÖTET Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Stora Årsmötet som skall hållas ojämna år före 20 augusti. Kallelse till Stora Årsmötet utsänds av förbundsstyrelsen minst två månader före årsmötet. Stora Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av förbundsstyrelsen och förrättar val. Propositioner till Stora Årsmötet skall skickas till lokalavdelningar och distriktsorganisationer senast den 15 april. Tilläggspropositioner kan skickas senare. Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning och distriktsorganisation. Motion skall vara hos förbundsstyrelsen senast den 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet. Motionssvaren skall vara lokalavdelningarna, ombud och distriktsstyrelser tillsända senast 15 maj, dock senast fyra veckor före årsmötet. Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöterna väljs på två år. Vid Stora Årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1) Justering av röstlängd. 2) Fråga om mötets behöriga utlysande. 3) Fastställande av sammanträdesordning. 4) Fastställande av föredragningslista. 5) Val av presidium för Årsmötet. 6) Val för justering. 7) Verksamhetsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla Årsmötet. 8) Revisionsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla Årsmötet. 9) Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 10) Behandling av propositioner. 11) Behandling av motioner. 12) Fastställande av stödmedlemskapsavgift. 13) Fastställande av budget och verksamhetsplaner för kommande och nästkommande år. 14) Val av förbundsordförande. 15) Val av vice förbundsordförande. 16) Val av förbundsstyrelseledamöter. 17) Val av två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) och två suppleanter. 18) Val av två sakrevisorer och två suppleanter. 19) Val av valberedning. 7 LILLA ÅRSMÖTET Lilla Årsmötet beslutar när det gäller fyllnadsval och inkallande av Extra Årsmötet samt granskar verksamheten. Lilla Årsmötet skall hållas före 20 juni jämna år. Kallelse till Lilla Årsmötet utsänds av förbundsstyrelsen minst två månader före årsmötet. Enskild medlem, lokalavdelning, distriktsorganisation och förbundsstyrelsen kan väcka fråga på Lilla Årsmötet. Frågan skall gälla verksamhetsberättelse, verksamhetsplan eller förvaltning. 16

16 Frågan skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 april före årsmötet för beredning. Svaren skall vara lokalavdelningarna, ombud och distriktsstyrelserna tillsända senast 15 maj. Vid Lilla Årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1) Justering av röstlängd. 2) Fråga om mötets behöriga utlysande. 3) Fastställande av sammanträdesordning. 4) Fastställande av föredragningslista. 5) Val av presidium för årsmötet. 6) Val för justering. 7) Verksamhetsberättelse för föregående år. 8) Revisionsberättelse för föregående år. 9) Granskningsuttalande om föregående års verksamhet och förvaltning. 10) Eventuellt fyllnadsval fram till nästa Stora eller Extra Årsmöte. 11) Svar om åtgärder med anledning av väckta frågor. 8 STYRELSE Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är förbundsstyrelsen som består av ordförande och tolv ledamöter, däribland vice ordförande. Förbundsstyrelsens ledamöter får ej representera lokalavdelning eller distriktsorganisation vid riksorganisationens årsmöte. Förbundsstyrelsen sammankallas av ordförande eller på dennes uppdrag. Förbundsstyrelsen har delegationsrätt. Förbundsstyrelsen har företräda Svenska Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan och gentemot externa organisationer och myndigheter. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst åtta ledamöter är närvarande. Valbar till förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i Svenska Kyrkans Unga. 9 FÖRVALTNING Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revisorerna senast 1 april. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till förbundsstyrelsen senast 30 april och skall vara hos de utsedda ombuden senast 15 maj före riksårsmöte. 10 EXTRA ÅRSMÖTET Extra Årsmötet skall hållas när Lilla Årsmötet eller förbundsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av lokalavdelningarna så begär. För Extra Årsmötet gäller tillämpliga delar av vad som sagts om Stora Årsmötet. 11 STADGEÄNDRING Motion om stadgeändring ska vara hos förbundsstyrelsen senast 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet. Ändringar av stadgarna fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande Stora årsmöten eller 3/4 majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie Stora årsmöte. 12 UTTRÄDE Lokalavdelning som bedriver verksamhet som skadar riksorganisationens syfte kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet. Beslutet om uteslutning träder i kraft då Stora årsmötet hållits och uteslutningen bekräftas av 2/3 majoritet av antalet avgivna röster. Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga skall sända protokollsutdrag från ordinarie årsmöte eller medlemsmöte till förbundsstyrelsen. 17

17 Lokalavdelning som trots påminnelse ej inkommit med medlemsrapport två år i rad kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga. 13 UPPLÖSNING Upplösning av Svenska Kyrkans Unga kan endast ske om beslut fas med mer än 2/3 majoritet vid två på varandra följande Stora årsmöten av vilka det ena skall vara ordinarie. Svenska Kyrkans Ungas tillgångar ska vid upplösning överlämnas till barn- och ungdomsarbetet inom Svenska kyrkan. Stora årsmötet beslutar om detta. 18

18 BILAGA 2 TILL PROPOSITION 2011:3 NYTT FÖRSLAG 19

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till att bygga en kyrka

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN 1 Förbundet Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna ideella medlemsföreningar.

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade (VIKING RFHLT) 2008 2016-05-17 1 Föreningens namn Föreningens namn är VIKING - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade och är ansluten

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet.

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. Stadgar för 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. 2 Logotyp Förbundets logotyp är de två barnen med tillhörande text ovan. Endast denna logotyp ska användas i förbundets och anslutna föreningarnas

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer