HÅLLBARHETSREDOVISNING Coca-Cola Enterprises Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige"

Transkript

1

2 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010

3 BV-COC Hållbarhetsredovisning Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat Om Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör 16 Våra drycker 18 Energi och klimat 22 Hälsa och aktiv livsstil 26 Varsam vattenanvändning 28 Hållbara förpackningar 30 Medarbetare 32 Om redovisningen, GRI Text: Trossa AB Form: Cox Stockholm AB Omslagsfoto: Anton Renborg På omslaget: Från vänster till höger: Jonathan Lantz, Felix Danielsson, Linus Gustavsson och Oliver Ilic, från HK Eskil, pojkar -96 Foto: Stefan Nilsson S1 Bild, Tryck: HS Grafiska Klimatkompensation: har kompenserat för de koldioxidutsläpp som genererats vid pappersproduktion, tryck och distribution av hållbarhetsredovisningen. Klimatkompensation sker genom investering i kvalitetssäkrade projekt av högsta standard inom FN:s CDM-system och innebär motsvarande minskning av koldioxidutsläpp genom exempelvis förnyelsebar energiproduktion i Kina och Indien. 32 Hållbarhetsredovisningen är tryckt på Cocoon som är FSC-certifierat och Svanenmärkt. Cocoon tillverkas av 100 % använt träfritt returpapper. Cocoon uppfyller därför normen för åldringsbeständighet enligt ISO 9706.

4

5

6

7 VD har ordet Vår vision för Coca-Cola Enterprises Sverige handlar om hållbar tillväxt. Vi ska vara nummer 1 hos våra kunder och i branschen, och samhällsansvaret är en självklar del av vägen dit. Stark drivkraft för hållbarhet Det finns en tydlig trend med ökande förväntningar från kunder och konsumenter på hållbarhetsområdet, inte minst vad gäller klimatfrågan, miljöanpassning och hälsoprofilerade, naturliga drycker. Förväntningar vi vill motsvara och helst överträffa. Minst lika viktig är vår egen drivkraft att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Strävan att ligga i framkant och driva på utvecklingen mot en lite bättre värld kräver mod, långsiktiga investeringar, internt engagemang och goda samarbeten med kunder, leverantörer och andra intressenter. Klimatutmaningen är ett bra exempel på vårt förhållningssätt, där vi står fast vid målet att minska utsläppen med 80 % till 2020 jämfört med Detta trots att nya rön och successivt utökat ansvarstagande gör det svårt att beräkna och styra utsläppen till fullo. Resultatet visar att genomförda insatser har minskat utsläppen markant 2010 jämfört med Tillsammans med sju andra företag har vi också under 2010 bildat klimatnätverket Hagainitiativet, i syfte att lära av varandra och vara föregångare för övriga näringslivet. Den allra viktigaste framgångsfaktorn är självklart våra medarbetare och deras ansvarstagande, engagemang och delaktighet. Bland annat genom våra medarbetarundersökningar vet vi att samhällsengagemanget betyder mycket för dem. Ett förbättringsarbete där var och en bidrar aktivt, liksom möjlighet till volontärarbete på arbetstid, är viktiga delar i detta. Sedan oktober 2010 ingår vi efter ägarbyte i en ny familj, Coca-Cola Enterprises. Det innebär nya möjligheter att lära av andras styrkor och att bidra till koncernens utveckling inom de områden där vi är långt framme. Till utmaningarna hör att balansera vår nya mer internationella tillhörighet och organisation med att bibehålla och fortsätta stärka vår roll som lokal aktör Vårt åtagande Att driva på utvecklingen mot en bättre värld kräver mod och engagemang. Hållbarhetsredovisningen för 2010 är vår fjärde. Med en titt i backspegeln kan jag konstatera att vi åstadkommit en hel del för att göra vår egen verksamhet och världen utanför lite mer hållbar. En blick på vägen framåt visar att det finns mycket kvar att göra och det är med målmedvetenhet och engagemang vi tar oss an fortsättningen. Jag hoppas du har behållning av hållbarhetsredovisningen och tar gärna del av dina tankar om vår verksamhet. Göran Holm, VD

8 Hållbarhetsredovisning Resultat 2010 Resultat, utveckling och mål för våra viktigaste hållbarhetsparametrar inom. 80 % Nöjda medarbetare Vi arbetar aktivt för att vara en bra arbetsplats Produkt och marknad Utveckling Mål Läs mer Försäljning (miljoner liter dryck) 353,3 360,7 372,1 374,7 383,4-8 Kundnöjdhet (dagligvarukedjornas bedömning av Coca-Cola -0,4 0,6-0,5 0,1 0,5-14 Enterprises Sverige som leverantör, skala +2 till 2 där 0 avser medelvärde för branschen) Ny urvalsgrupp för benchmarking gäller från 2009 Kvalitetsindex, produkt (2015) 20 Medarbetare Nöjda medarbetare (index engagemang, enligt 74 Ej mätt Ej mätt - 85 (2012) 33 medarbetarundersökning) Sjukfrånvaro (% av total arbetstid) 6,0 6,5 6,5 5,8 6,1-27 Arbetsskador (som orsakat sjukfrånvaro, antal per 100 1,1 1,9 1,5 0,8 1,4 0,5 (2015) 34 anställda) Andel kvinnliga anställda (%) = - 34 Miljö Koldioxidutsläpp (totalt, antal ton) (43 784)* (2020) 22 Koldioxidutsläpp (gram per liter producerad dryck) Ej mätt Ej mätt 54,0 53,8 Ej mätt Vattenanvändning (liter per liter producerad dryck) 2,26 1,93 1,88 1,88 1,86 1,65 (2015) 29 Energianvändning (MJ per liter dryck) 0,43 0,43 0,40 0,39 0,39 = 0,32 (2015) 25 Avfallshantering (andel återvinning i %) 98,4 97,3 98,8 97,1 87,2** 99 (2015) 31 Fyllnadsgrad (fjärrtransporter från Jordbro, andel av tonnage i %) Gröna leveranser 25 *Ändrade beräkningsgrunder fr o m 2010, framförallt vad gäller utsläpp från elproduktion, har påverkat nyckeltalet. Motsvarande beräkning för 2009 ger ton CO2, vilket innebär att minskat sina faktiska utsläpp under det senaste året. **Anledningen till den relativt låga återvinningsgraden är det takras som inträffade i februari. Detta gav upphov till mycket byggavfall, varav merparten gick till deponi.

9 Det här är AB tillverkar, distribuerar, säljer och marknadsför drycker med några av världens starkaste varumärken. Vår ambition är en hållbar förstaplats har en tydlig lokal förankring, med stark egen drivkraft och utmanande mål för arbetet i Sverige. Ambitionen är att fortsätta stärka positionen på den svenska marknaden med sikte på vår vision 1: Nummer 1 hos våra kunder, 1 dryck till alla i Sverige, 1:a i lönsamhet inom Coca-Cola Enterprises. Att vara och uppfattas som ett ansvarsfullt företag med starka värderingar för hållbar tillväxt är en förutsättning för att nå vår vision. Våra drycker är marknadsledande inom läsksegmentet i Sverige, med över 50 % marknadsandel. Läsk, och då främst Coca-Cola, utgör den största delen av vår försäljning, medan juice och energidryck är de kategorier som växer mest. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och vårt sortiment. Från huvudvärk till världskändis Apotekaren John Pemberton uppfann världens mest kända läskedryck år 1886 i Atlanta, USA. När han experimenterade för att hitta ett botemedel mot huvudvärk fick han istället fram en blandning som blev Coca-Cola. Kort därefter grundades The Coca-Cola Company. Till Sverige kom Coca-Cola 1953, och såldes då uteslutande i den klassiska glasflaskan. Under årens lopp har sortimentet utvecklats till ett brett utbud av drycker i olika förpackningar AB 2010 Medelantal anställda: 756 (andel heltidsanställda 99 %, andel tillsvidareanställda 86 %) Omsättning: 2,9 miljarder kr Försäljningsvolym: 383,4 miljoner liter dryck Ägarförhållanden: AB är från och med den 2 oktober 2010 ett helägt dotterbolag till Coca-Cola Enterprises. Moderbolag för hela koncernen är Coca-Cola Enterprises Inc, Atlanta i USA. Läs mer om Coca-Cola Enterprises på sid 11. Företagsledning 2010 Övre raden från vänster: Göran Holm, VD och styrelseledamot Peter Bodor, informationsdirektör Anna Månsson, fältsälj direktör Håkan Lager, strategidirektör Anna Greisz, supply chain direktör Robert Lulek, chefsjurist och styrelseledamot Karim Eldin, kommersiell direktör Bengt Lagerman, finansdirektör och styrelseledamot Maria Fransson, VD-assistent Vakant, personaldirektör Bolagsstyrning Styrelse och ledning utgörs delvis av samma personer, då Coca-Cola Enterprises Sverige är ett helägt dotterbolag till Coca-Cola Enterprises. I enlighet med koncernens riktlinjer ingår Coca-Cola Enterprises europeiska chefsjurist (Frank Govaerts, styrelseordförande), supply chain direktör och finansdirektör i styrelsen. Minst hälften av ledamöterna ska representera det lokala bolaget. Två styrelseledamöter är arbetstagarrepresentanter. På koncernnivå finns tydliga riktlinjer för koncernstyrelsens sammansättning, oberoende och kompetens, liksom för arbetssätt och ansvar. En särskild kommitté finns för omhändertagande av hållbarhetsfrågorna. Riktlinjerna Board of Directors Guidelines i sin helhet och mer information om bolagsstyrningen för Coca-Cola Enterprises finns att läsa på

10 Hållbarhetsredovisning Ansvar genom hela värdekedjan Våra marknader Vår verksamhet Leverantörskedja Råvaror och leverantörer Distribution Vi arbetar aktivt med ansvarstagande för människor och miljö i hela kedjan, från råvara till konsument. Mycket av arbetet för en hållbar utveckling sker tillsammans med leverantörer, kunder och andra intressenter. Kunder Naturresurser Förpackningar Konsumenter Produktion - Coca-Cola Enterprises Sverige Återvinning Råvaror och leverantörer Våra drycker framställs med lokala och naturliga råvaror. Socker från Skåne, vatten från Mälardalen. Vi ställer tydliga krav vad gäller kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande på alla våra leverantörer. Produktion Kvalitet, säkerhet, resurseffektivitet och miljöhänsyn är högt prioriterat i vår dryckesproduktion. Optimerad användning av vatten och energi samt minimerad mängd restavfall är viktiga områden. Distribution Vi arbetar hela tiden för att effektivisera distributionen och minska utsläppen av växthusgaser. Vi övergår också successivt till förnybara drivmedel. Kunder Våra drycker säljs via dagligvaruhandel, servicehandel, hotell, restauranger och kaféer samt genom dryckesautomater. Dialogen med våra kunder är värdefull för att vi tillsammans ska utvecklas i en hållbar riktning. Bland annat samarbetar vi för minskad klimatpåverkan från våra dryckeskylar. Konsumenter Drycker och sortiment utvecklas ständigt, utifrån konsumenternas behov och önskemål samt hälsoaspekter. Vi är också måna om föredömlig marknadsföring och produktinformation. Återvinning Alla våra dryckesförpackningar kan återvinnas. Svenska konsumenter är världsmästare på återvinning av burkar och flaskor men vi genomför ändå kampanjer för att höja återvinningsgraden ytterligare.

11 Fortsättning Vårt huvudkontor, produktion och lager ligger i Jordbro, Haninge strax söder om Stockholm. Flertalet av våra anställda, cirka 600 personer arbetar här. Produktionsanläggningen är en av Europas modernaste och producerar varje dag cirka en miljon liter dryck. Regionala säljkontor (oftast med 1 2 anställda) och omlastningsstationer för distribution (4 20 anställda) finns på flera orter runtom i landet Borlänge 2 Borås 3 Eksjö 4 Gotland 5 Halmstad 6 Haninge 7 Helsingborg 8 Mora 9 Kallinge 10 Kalmar 11 Karlstad 12 Kristianstad 13 Linköping 14 Luleå 15 Malmö 16 Norrköping 17 Sandviken 18 Skövde 19 Skellefteå 20 Söråker 21 Söderhamn 22 Uddevalla 23 Umeå 24 Västerås 25 Växjö 26 Örebro 27 Östersund 28 Gävle 29 Katrineholm Huvudkontor Regionalt kontor Produktionsanläggning Distributionscentral 15

12 Om Coca Cola Enterprises Coca-Cola Enterprises (CCE) är världens tredje största oberoende producent av drycker från The Coca-Cola Company, samt ledande i Västeuropa avseende försäljning, distribution och tillverkning av icke-alkoholhaltiga drycker. Coca-Cola Enterprises är den enda licensierade producenten för produkter från The Coca-Cola Company i Belgien, Frankrike, Storbritannien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge Hållbarhetsredovisning 2010 och Sverige och har totalt 17 produktionsanläggningar. Coca-Cola Enterprises har haft en positiv årlig tillväxt de senaste fem åren och är noterat på New York-börsen (NYSE:CCE) samt på NYSE Euronext i Paris. Huvudkontoret ligger i Atlanta. 11 Coca-Cola Enterprises Höga ambitioner för hållbar utveckling Coca-Cola Enterprises har ambitionen att vara ledande i dryckesindustrin avseende ansvarstagande och hållbarhet genom att aktivt möta behov och förväntningar från olika intressenter. Inom CCE används begreppet CRS, Corporate Responsibility and Sustainability. CRS är en central del i verksamhetsstrategin och integreras i varje funktion i företaget. Som övergripande ramverk finns Our Commitment 2020 som innefattar specifika mål inom sju fokusområden. Försäljning 3180 miljoner liter dryck Antal anställda Energi och klimat: Minska koldioxidavtrycket från verksamheten med 15 % till 2020 (basår 2007). Hållbara förpackningar: Minska påverkan från förpackningarna; maximera användningen av förnybara, återanvändbara och återvinningsbara resurser. Varsam vattenanvändning: Minimera vattenanvändningen. Återföra den mängd vatten som använts för drycker och produktion till naturen, på ett säkert sätt. Våra drycker: Erbjuda läskande drycker för varje livsstil och tillfälle, och samtidigt hjälpa konsumenter att fatta välinformerade beslut. Mångfald och inkluderande kultur: Skapa en kultur där mångfald värdesätts, varje medarbetare är en respekterad del av teamet och personalen speglar lokalsamhällena där företaget verkar. Aktiv livsstil: Hjälpa till att öka nivån av fysisk aktivitet för att förbättra hälsan. Målet är att förbättra den fysiska konditionen globalt, genom stöd, partnerskap och gräsrotsprogram. Lokal samhällsaktör: Coca-Cola Enterprises är en global aktör med rötter i varje samhälle där verksamheten bedrivs. Företaget är engagerat i lokalsamhällenas behov genom en bred flora av program. We are looking for new innovation and ideas and are excited to learn from the sustainability successes of our colleagues in Sweden as we integrate their business with our own - Hubert Patricot, executive vice president och president, Coca-Cola Enterprises Europe Group Arbete med gott resultat Coca-Cola Enterprises rankades 1:a bland företag inom livsmedels- och dryckesindustrin för andra året i rad och 54:a totalt i Newsweek 2010 Green Rankings. Coca-Cola Enterprises är även fortsättningsvis kvalificerat för FTSE4Good:s hållbarhetsindex och kom 2010 in i Maplecroft Climate Innovation Index för första gången.

13 Bildtext Xxxx Vision 1 Vår vision 1 handlar om hållbar tillväxt. Vi ska ses som ett föredöme inom säkerhet, kvalitet, miljö- och samhällsansvar. Prioriterade satsningar med sikte på vision 1 Vår vision 1 handlar om hållbar tillväxt. 1 står för nummer 1 hos våra kunder, 1 dryck för alla i Sverige och 1:a i lönsamhet inom Coca-Cola Enterprises. En av våra sex delstrategier för att nå dit är hållbarhet; vi ska ses som ett föredöme inom säkerhet, kvalitet, miljö- och samhällsansvar. Från strategi till handling För att bli ännu bättre på att omsätta våra strategier och planer till handling har ett projektkontor inrättats under året. Projektkontoret ska stödja företagets viktigaste program och projekt. För att röra oss snabbare mot vår vision 1 har företagsledningen prioriterat tolv initiativ. För varje initiativ har en ansvarig person utsetts som leder arbetet långsiktigt med 2014 som horisont. Flera av initiativen är hållbarhetsrelaterade, såsom säker arbetsmiljö och förbättrad företagsimage. Ledningsgruppen följer löpande framdrift och säkerställer att initiativen har förutsättning att uppnå önskat resultat. Organisation för hållbarhet Det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet inom Coca-Cola Enterprises Sverige vilar på företagsledningen. Det operativa ansvaret för de olika sakområdena har förändrats under 2010 till följd av ägarbyte och omorganisation. Arbetet för säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö och förvaltningen av ledningssystemen omhändertas nu under verksamhetsdelen supply chain, med produktionsdirektören som högsta ansvarig. Under 2011 tillsätts en ny tjänst med ansvar för CRS-arbetet och hållbarhetskommunikation. Certifierade ledningssystem Verksamhetsanpassade ledningssystem utgör en viktig grund för vårt systematiska arbetssätt. är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 9001, ISO respektive OSHAS Sedan 2009 är vi också certifierade för livsmedelssäkerhet enligt ISO och PAS 220. Utgångspunkten för vårt integrerade verksamhetssystem är The Coca-Cola Company Management System, med ambitiösa riktlinjer som ofta sträcker sig förbi de övriga standardernas krav. CRS är en viktig del av vårt arbete Vision Hos våra kunder Dryck för alla i Sverige I lönsamhet inom CCE Mission Med ständigt fokus på våra kunder och konsumenter bygger vi den bästa dryckesorganisationen, på ett hållbart och lönsamt sätt. Kategoriledarskap Vi driver uthållig värdeutveckling tillsammans med våra kunder, med gemensam kategorivision och handlingsplan. Hållbarhet Vi ses som föredöme inom säkerhet, kvalitet, miljö och samhällsansvar. Strategier Värdebaserad tillväxt Vi ökar våra intäkter med ledande varumärken, förpackningsinnovation samt rätt pris och kampanjstrategi. Medarbetare och vinnande kultur Vi är en attraktiv arbetsgivare med mångfald och förmåga som reflekterar vår omvärld. Vårt medarbetarengagemang är i världsklass. Värderingar Vägen till marknaden Vi ger bäst service och genomförande till våra kunder, med hög effektivitet och kundfokuserad Supply Chain. Operational Excellence Vi levererar unikt kundvärde genom effektiva tvärfunktionella processer. Vi utvecklas i nära relation med The Coca-Cola Company Hållbarhet är en integrerad del i det strategiska ramverket för. Våra företagsgemensamma värderingar utgör grunden i allt vi gör. Vårt hållbarhetsarbete är inriktat på de områden där vår verksamhet har störst påverkan ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv, och där vi har störst möjlighet att göra positiv skillnad.

14 Hållbarhetsredovisning genomförda förbättringar har en gemensam värdegrund som ska genomsyra hela verksamheten och utgör grunden i hållbarhetsarbetet. Våra sex värderingar är Agera, Förbättra, Teamwork, Respekt, Personligt ledarskap och Glädjas. Varje medarbetares ansvar och engagemang i arbetet för ständiga förbättringar är ett exempel på hur värderingarna tar sig uttryck i vårt arbetssätt. Alla medarbetare uppmuntras att föreslå och genomföra förbättringar, stora som små, genom verktyget C2. Förbättringsarbetet är också integrerat i de individuella målen. Under 2011 genomfördes totalt förbättringar, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2009 (4 170 st). Detta motsvarar cirka 13 förbättringar per medarbetare (5 2009) och innebär att målet om 10 förbättringar per person överträffades. tilldelades Alan G Robinson Award 2011, en utmärkelse för framstående förbättringsarbete. Uppförandekoden visar vägen Våra relationer med kunder och leverantörer bygger på förtroende. Vi är måna om att agera ärligt och korrekt i alla affärsrelationer och förväntar oss detsamma av våra partners. Ett av världens starkaste varumärken Coca-Cola är vår största tillgång. Det innebär ett särskilt ansvar att agera föredömligt. Kunderna förväntar sig en oklanderlig image, våra drycker ska inte ha någon bismak av bristande etik eller tvivelaktiga affärer. Alla medarbetare inom ska följa företagets uppförandekod, vår Code of Business Conduct. Koden ger handfasta riktlinjer för hur vi ska agera ansvarsfullt gentemot varandra, leverantörer, kunder, konsumenter och myndigheter. Samtliga medarbetare får utbildning i riktlinjerna. I praktiken kan det handla om skydd av företagsinformation, ärlig produktinformation och hur man undviker potentiella risker vad gäller mutor och bestickning i leverantörs-, myndighets- och kundkontakter. Noggrann uppföljning Efterlevnad av uppförandekoden följs upp genom noggranna interna kontrollrutiner. Det som kontrolleras är bland annat att konferensupplägg, representation och reseräkningar hanterats korrekt. Resultatet visar att vi lever som vi lär, förekomsten av tveksamheter är mycket liten. Inga överträdelser av uppförandekoden har påträffats och rapporterats under The Coca-Cola Company har som ett av 140 multinationella företag skrivit på Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative (PACI). Det innebär ett löfte om nolltolerans mot korruption och att arbeta aktivt med god affärsetik. The Coca-Cola Company har också gjort en riskbedömning avseende korruption i samtliga länder där verksamhet bedrivs. Sverige klassas som ett land med låg korruptionsrisk.

15

16 Hållbarhetsredovisning Med intressenterna i fokus En aktiv och öppen dialog med omvärlden är avgörande för att vi ska lyckas utveckla vår affär och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Under 2010 har vi stärkt vårt engagemang i flera viktiga forum och initierat nya hållbara samarbeten. Medverkan i branschforum och nätverk deltar aktivt i flera branschorganisationer och andra nationella och internationella forum. Vår VD och andra nyckelpersoner i företaget sitter i styrelsen och innehar andra beslutsposter i flera av dessa forum. VD Göran Holm är styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, DLF, Sveriges Bryggerier och Svenska Returpack. I början av 2011 valdes han även till ordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen, Li. ingår tillsammans med sju andra företag i klimatnätverket Hagainitiativet. Förstärkt organisation för hållbar dialog Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla våra intressentdialoger. Som ett led i arbetet för en tätare konsumentrelation, kommer en ny roll med ansvar för sociala medier tillsättas under Organisationen kommer också förstärkas med en heltidstjänst för CRS och hållbarhetskommunikation. Cecilia Giertta, VD Sveriges Bryggerier Hälsotrend och förpackningar viktiga branschfrågor Som branschorganisation ser vi olika trender komma och gå. Just nu ska det vara naturligt, vilket betyder att regular läsk går bättre än lightprodukterna. Många av våra grannländer har infört socker- och fettskatter på läsk och smaksatt vatten som ett försök att komma till rätta med befolkningens ökade fetma. Fler gymnastiktimmar i skolan ger sannolikt större hälsoeffekt. På miljöområdet är förpackningar och transporter fortsatt i fokus, och det arbetar alla i branschen med. Hos Sveriges Bryggerier var returtänket det som låg bakom starten av hela föreningen för över hundra år sedan så det är en grundläggande fråga för oss. Idag arbetar vi för mer och mer resurseffektiva förpackningar och minskad klimatpåverkan. Coca-Cola är en god förebild, deras PlantBottle är en spännande utmaning. Det är roligt att branschmedlemmarna samarbetar, med t ex gemensamma transporter för minskad miljöpåverkan från distribution och energianvändning. Samarbete Livsmedelsindustrierna, Sveriges Bryggerier, Returpack, UNESDA (Europeiska läskedrycksorganisationen) m.fl Branschorganisationer Medarbetare Medarbetarsamtal och -undersökningar, informationsmöten fackligt arbete Kunder Möten, kundundersökningar, samarbets och utvecklingsprojekt Konsument och attitydundersökningar, konsumentkontakt och studiebesök Konsumenter Media Öppen kontinuerlig dialog Rapportering och regelbunden dialog Ägare Vi för en löpande och öppen dialog med våra intressenter, för att hålla oss uppdaterade om deras krav och förväntningar och för att kommunicera vårt förhållningssätt och ambitioner i olika frågor. Regelbunden dialog med kommun och exempelvis Livsmedelsverket. Rapportering till kommunens miljötillsynsmyndighet Myndigheter Utvärdering, samarbets och utvecklingsprojekt Leverantörer Samarbete lokalt med Mentor Sverige, globalt med WWF Ideella organisationer

17

18 Hållbarhetsredovisning ton Sommaren 2010 städades 174 stränder längs hela Sveriges kust av ungdomar från 82 idrottsföreningar. Över 40 ton skräp samlades in. Engagemang som ger engagemang För att utveckla satsningen på volontärarbete och underlätta för fler att delta, togs beslut i början av 2011 att varje medarbetare får avsätta två arbetsdagar per år åt volontärarbete. Ansökan görs direkt via intranätet där möjliga arbetsuppgifter och datum också finns presenterade. Deltagandet kommer att följas upp med start hösten Att vi som arbetsgivare tar samhällsansvar och möjliggör individuellt engagemang betyder mycket för våra medarbetare. Våra genomförda volontärdagar hittills har haft en tydlig positiv effekt på resultatet i medarbetarundersökningen vad gäller medarbetarnöjdhet, engagemang och stolthet. Samhällsekonomiskt bidrag Många av våra kunder runtom i Sverige är små företag. Kaféer, restauranger och kiosker med en eller ett par anställda. Våra drycker spelar ofta en viktig roll för deras verksamheter, med kända varumärken som tilltalar kunder och gäster, och en marginal som bidrar till lönsamheten. Europeiska Coca-Cola Enterprises har under 2010 gjort en analys av verksamhetens samhällsekonomiska bidrag i flera länder, bl a Storbritannien och Frankrike. Analysen visar att Coca-Cola-systemet har stor betydelse för lokalsamhället genom att generera arbetstillfällen, skatteintäkter etc. Någon motsvarande studie har ännu inte gjorts för den svenska marknaden, men uppskattningen är att Coca-Cola Enterprises Sverige har motsvarande betydelse här.

19

20 Hållbarhetsredovisning Ansvar från råvara till konsument ska erbjuda drycker för varje individ och varje tillfälle. Alla våra drycker ska uppfylla höga krav på socialt och miljö-mässigt ansvarstagande, i alla led från råvara till konsument. Information och valmöjlighet för bättre hälsa Hälsa och välmående blir allt viktigare frågor för våra konsumenter. Alltfler efterfrågar hälsoprofilerade och naturliga produkter utan tillsatta sötningsmedel och konserveringsmedel. Hur det vi äter och dricker påverkar vår hälsa står också högt på agendan i samhällsdebatten och media. Vi är lyhörda för konsumenternas behov och önskemål, och utvecklar kontinuerligt våra drycker utifrån trender och samhällsutveckling. Hälsotrenden har bland annat bidragit till att vitamindrycker blivit mer populära. Under året har vi fortsatt lanseringen av Glaceau Vitaminwater som är en lågkaloridryck berikad med vitaminer och mineraler, och får färg och smak av frukt- och grönsaksextrakt. En annan viktig uppgift är att på olika sätt stödja en aktiv livsstil. Vår utgångspunkt är att träning och fysisk aktivitet ger utrymme att njuta av den mat och dryck man tycker om i lagom mängd. Socker och sötningsmedel Våra osockrade drycker är ett alternativ för den som vill ha en söt dryck utan att få i sig några kalorier, och för till exempel diabetiker. Många väljer också dryck sötad med sötningsmedel för att de gillar smaken. Det vanligaste sötningsmedlet aspartam (E951) har testats i vetenskapliga studier under många år utan att visa på negativa hälsoeffekter.* Ansvarsfull marknadsföring och försäljning Vi följer gällande lagstiftning och riktlinjer för marknadsföring, och strävar efter att undvika etiska gråzoner. Vi bedriver aldrig aktiv marknadsföring direkt mot barn eller skolor. Under 2010 har medverkat i framtagandet av branschriktlinjer inom EU för marknadsföring av energidrycker. Riktlinjerna anger bland annat att energidrycker inte får marknadsföras till ungdomar under 15 år, och inte för kombination med alkohol. Under året anmäldes Sprite-kampanjen Sell your mother som könsdiskriminerande och stötande reklam till RON (Reklamombudsmannens opinionsnämnd). Kampanjen friades dock av RON. Hållbarhetsarbetet har under 2010 blivit en mer integrerad del av vår marknadsföring gentemot konsument. Temat för vår stora sommarkampanj var projektet Städa Strand, och samlade alla våra varumärken under samma miljöbudskap. * Mer information: European Food Safety Authority, Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm Bra konsumentinformation viktigast Diskussionen om socker och sötade livsmedels påverkan på folkhälsan behövs. Däremot är jag tveksam till hälsonyttan av en särskild sockerskatt och ser hellre en utveckling mot bättre konsumentinformation. För ett företag som Coca-Cola är ärlig marknadsföring avgörande för att vara en ansvarsfull aktör. Produktinformationen kan dock bli ännu mer tydlig och transparent. Den så kallade GDA-märkningen på 0,5-litersflaskorna anger t ex 0,25 l som portionsstorlek. Den tycker jag är för liten, man dricker ju ofta upp hela halvlitersflaskan som en portion. Lightläsk och buteljerat vatten är bra alternativ till söt läsk, men bäst är att dricka kranvatten om man är törstig, för både hälsan, miljön och plånboken. Det talas mycket om konsumentmakt idag, men det är modiga politiker och framsynta företag som verkligen kan göra skillnad. Stora företag med starka varumärken har ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Svenska Coca-Cola arbetar seriöst och deras ambitionsnivå visar att de är väl medvetna om detta. Anna Billman, Marknadschef operationell utveckling, Hållbarhet vägen till konsumenternas hjärtan Under året har vi tagit flera kliv för att möta svenska konsumenters efterfrågan på naturliga och ansvarsfullt producerade drycker. I september 2010 lanserade vi på Bonaqua och som första aktör i Sverige PlantBottle, en plastflaska delvis producerad av växtbaserat material, som väsentligt minskar koldioxidavtrycket från varje förpackning introducerar vi PlantBottle även på alla Coca-Colavarianter i 50 cl flaskor. Initiativen är våra första steg på väg mot det vi kallar framtidens flaska. Visionen är en plastflaska av 100 % växtbaserat material. En sådan är redan idag möjlig att åstadkomma i en laboratoriemiljö, utmaningen är att göra den kommersiellt gångbar för en bredare marknad. Vi har även investerat i att göra Fanta ännu mer naturlig: Utan tillsatta konserveringsmedel, bara naturliga färgämnen och utan konstgjorda smakämnen. Projektet har inneburit en hel del praktiska utmaningar, men vi anser absolut att det är värt mödan eftersom vi vet att naturliga drycker är viktigt för våra konsumenter.

21

22 Hållbarhetsredovisning Utvecklande leverantörsrelationer Vi eftersträvar långvariga relationer med leverantörer som delar våra värderingar och principer, för att tillsammans utveckla och förbättra produkter och tjänster. Ett exempel på framgångsrikt samarbete är nya PlantBottle. Koncerngemensamma riktlinjer Alla produkt- och produktionsrelaterade inköp samordnas centralt inom koncernen. För övriga så kallade indirekta inköp av varor och tjänster finns en lokal organisation gemensam för den svenska och norska delen av Coca-Cola Enterprises. Enligt koncernens policy ska lokala leverantörer användas i första hand. Tydliga krav på kvalitet samt socialt och miljömässigt ansvarstagande ställs vid alla inköp. Enligt avtal ska samtliga leverantörer följa våra Riktlinjer för leverantörer, vilket omfattar gällande lagar och regler rörande tillverkning, säkerhet, arbetsvillkor, föreningsfrihet, barnarbete, diskriminering och kollektivavtal. Dokumenterade kvalitets- och miljöledningssystem är ett grundläggande krav. Plastflaska av växter Specifika kvalitets- och miljökrav finns framtagna för många inköpsområden och skärps successivt med målet att driva utvecklingen framåt. Exempelvis ställs krav på allt högre andel återvunnet respektive förnybart material i förpackningar. De nya korta korkarna på PET-flaskorna och PlantBottle som delvis består av växtbaserat material är resultat av framgångsrika leverantörssamarbeten. Ambitionen är att under 2011 lansera de nya miljömässigt bättre förpackningarna på flera geografiska marknader, vilket ställer krav på leverantörerna att kunna leverera större volymer. Birgit Landquist, Sustainable development/ senior specialist sustainability intelligence, Nordic Sugar Sockerleverantör med hållbar profil Socker från skånska sockerbetor är ett bra val ur hållbarhetssynpunkt. Sockerbetor odlade i vårt klimat har ett mindre vattenavtryck jämfört med rörsocker och betor som odlas i varmare klimat. Vatten i odlingen är till största delen regnvatten, och i sockerproduktionen täcker vattnet i betorna mer än 95 % av vattenbehovet. Nordic Sugar bedriver ett aktivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan. Ett exempel är sockerfabriken i Arlöv där vi minskat energianvändningen och koldioxidutsläppen med 30 % under den senaste sexårsperioden. I betodlingen har användningen av växtskyddsmedel och gödningsmedel minskat väsentligt de senaste decennierna, samtidigt har sockerskörden per hektar ökat med cirka 25 %. Detta betyder att samma mängd socker kan odlas på mindre areal, med lägre resursåtgång per kg socker. Utvärdering och uppföljning Innan avtal tecknas med en ny leverantör görs en leverantörsutvärdering utifrån specificerade krav, tillsammans med en konsekvensanalys av miljöpåverkan. För befintliga leverantörer genomförs revisioner och platsbesök kontinuerligt. Leverantörer av produkter som ska bära logotypen Coca-Cola revideras varje år. En leverantör som inte uppfyller ställda krav måste korrigera detta omgående för att få fortsätta leverera. Under 2010 har leverantörsutvärderingar gjorts för flera leverantörer inom bland annat Sälj- & marknadsutrustning. Målet för 2011 är att genomföra leverantörsutvärderingar motsvarande 80 % av kostnaden för indirekta inköpen till. Lokala val Koncernens policy är att i första hand välja lokala leverantörer. Krav på kvalitet, socialt och miljömässigt ansvarstagande ställs vid alla inköp.

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid?

Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid? Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid? Hållbarhetsredovisning 2011 2012 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Om Coca-Cola Enterprises Sverige 5 Strategi och styrning 6 Vår värdekedja 7 Våra drycker

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Innehåll. Resan fortsätter. Coca-Cola Enterprises Sverige

Innehåll. Resan fortsätter. Coca-Cola Enterprises Sverige 3 HållbarhetsRedovisning 2010 AB Besöksadress: Dryckesvägen 2C Postadress: 136 87 Haninge Telefon: 08-500 750 00 www.coca-cola.se Innehåll 18 22 Resan fortsätter AB producerar, distribuerar och säljer

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Vd och hållbarhetschef har ordet

Vd och hållbarhetschef har ordet Vårt hållbarhetsarbete i korthet 2015/2016 Vd och hållbarhetschef har ordet Coca-Cola Enterprises för första gången med på Dow Jones Sustainability World Index. 100 000 måltider till människor i utsatthet,

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige AUGUSTI 27 En undersökning utförd av SIK för Konsumentföreningen Stockholm. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön 1 Klimatpåverkan 2013 och 2008 (VIT stapel) (kg CO 2e PER liter dryck) 33 cl returglas 0,093 50 cl returglas 0,106 33 cl engångsglas 0,350

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Gjord i Jordbro. 335 miljoner liter dryck producerad varumärken 74% av volymen såld dryck tillverkad i Sverige

Gjord i Jordbro. 335 miljoner liter dryck producerad varumärken 74% av volymen såld dryck tillverkad i Sverige Gjord i Jordbro lokal produktion för svenska marknaden Huvudkontor, produktion och lager i Jordbro 335 miljoner liter dryck producerad 2015 15 varumärken 74% av volymen såld dryck tillverkad i Sverige

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Korta. om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta. om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön BÄST I VÄRLDEN Svenskarna är bäst i världen på att panta. Tack vare det, blir svenskarnas påverkan på miljön mycket mindre än i andra länder,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Vår syn på tillsatser & vår mat

Vår syn på tillsatser & vår mat Vår syn på tillsatser & vår mat September 2009 Innehåll s.3 Vår syn på tillsatser s.4 Vår målsättning s.5-6 Vårt arbete s.7 Annat om vår mat s.8 Vår syn på kvalitet och ansvar s.9-10 Kort om Findus s.11-12

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer