Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)"

Transkript

1 Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig, vuxenstuderande) P= Pro Ålderspensionärer/Avtalspension Ef= Egen företagare F= Förvärvsarbetare SU= Studerande- Ungdom Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Utöka kollektivtrafiken till kustbyar. (P) Bättre kollektivtrafik. Fler bussturer lokalt under lördag, söndag samt på kvällar. Möjlighet att åka buss lokalt även på sommaren. (P) Obefintlig kollektivtrafik på sommaren, inte heller på lördag-söndag vintertid. (P) Ingen halv elva buss som går igenom Karlsborg nå mer. (SU) Kollektivtrafik bör utökas till byarna. (Ef) Busstationen är placerad på absolut bästa platsen nära till centrum. (F) Förnya centrala busshållplatsen. (F) Ökad kollektivtrafik till förorter. (F) Fler busshållplatser. Bättre kollektivtrafik (tätare turer). (F) Kollektivtrafik viktigt. Även antalet yngre individer utan både bil och körkort ökar. Äldre människor som inte bör köra bil måste ha kollektivtrafik som alternativ. En fungerande kollektivtrafik är viktigt för infrastrukturen i ett samhälle. (F) Öka lokaltrafiken, bättre busstider. Ska man bo i en by utanför centrum bör det finnas marginaltider om man ska först föra barn på dagis och sen ska man på arbetet. Lokaltrafiken vore finnas på helgerna. Bättre kvalitet på gå o cykelvägarna. Mer rondeller speciellt mot E4:an. Öka samarbetet mellan bl.a. företagarna i Kalix och i byarna. (F) Utvidga lokaltrafiken för att nå även Nyborg. (F) Fruktansvärt dåligt om inte en enda busstur går sommartid til lbåtskärsnäs. Vi betalar också skatt. (F) Mer kollektivtrafik. Försök få Kalixbona att använda kollektivtrafiken! (F) Bättre kollektivtrafik även ut till byarna. (F) Tidtabellen för lokaltrafiken bör anpassas till skoltider så att det under vintern finns möjlighet för eleverna som bor i Grytnäs kan åka lokalen till skolan utan att behöva ta bussen som går kl 07:10 för att ta sig 2 km när dom börjar kl 08:00. Kalix är ingen storstad och kan inte heller 1

2 konkurrera med en sådan tex Luleå, utan det vi har i Kalix är småstads idyll och det är något som vi måste framhäva. Miljömässigt och ekonomiskt så vill man att så många som möjligt ska ta bussen till arbetet, men för dom som pendlar till tex Haparanda eller Luleå och bor inom centrala Kalix så finns det inga långtidsparkeringar i anknytning till busstation, även om man bor i centrala Kalix så kan man ha några kilometer till bussen. (F) Lokalbussar även på helgen. (F) Lokaltrafik ut till månsbyn med vettiga tider tex ej Morgon buss 7, eftermiddag 12, 13, 14. (F) Kollektivtrafiken utanför centralorten bör utökas med kvällstur och helgturer. (F) Busstrafiken Töre-Kalix bör ökas, ingen buss finns mellan 7.20 och (F) Trafik Postgatan ner mot gallerian bör kunna enkelriktas. Trafiken på kvällarna har blivit outhärdig för boende där för det har blivit en rundgångskörning om nätterna med bilar som kör och "bränner" däck då dom kommer upp till köpmannagatan. Mopeder som smattrar om nätterna. Gör gatan enkelriktad med trafik som bara går neråt. det skulle vara bra även på dagarna då folk promenerar ner till Gallerian och slipper trängas med trafiken. (P) Stäng gatan mellan Swedbank och Gallerian. (P) Köpmannagatan och områdena över om den måste hållas levande och utvecklas som affärsområde. Kalix Nya centrum har tyvärr hamnat i kanten av samhället, alltså "hjulnavet" har hamnat nära fälgen. Kalixborna måste lära sig att inte i full fart korsa gatorna med cykel. Trafiken får inte försvåras ytterligare genom samhället. Försvårad trafik är inte miljövänlig. (P) Kalixbron ska vara där den är i framtiden. Konsekvens; Inga turister, Kalix utarmas. (P) Gör nya vägar! (SU) Kosta på vägarna i Töre. (SU) Trafiksituationen är en katastrof. (Ef) Trafiksituationen är DÅLIG, ofta köer i rondellen/backen vid valhall/hudverket. Varför enkelriktat på Köpmannagatan? Nu måste fler köra flera varv! för lite o trånga parkeringsplatser!!! Lång omväg om jag skall från ica till tex coop, är det meningen att man skall ut på E4? ofta kaos vid swedbank. Galleriaparkeringen trång med höga kanter som skadar bil. väg + korsning vid galleriapark. (Ef) Kommunen ska hjälpa Köpmannagatan inte göra gatan till en industrigata som de säger till mig. Kalix blir då för litet. Tänk på hur det ser ut i Piteå! (Ef) Stoppa den dagliga trafiken genom Folketshus torg. (F) Trafikintensiteten måste minskas och man måste se till att alla kan ta sig fram, då menar jag även de som har någon form av fysiskt handikapp. Man planerar inte för alla i samhället utan enbart för de besutna. Vi har en stor skara med rörelsehindrade och gamla som inte kan ta sig fram bara genom de höga kanter som finns på gatorna. (F) Lär folk aktuella trafikregler, man ska inte behöva vara rädd att åka bil in till eller i Kalix. (F) Stäng Centrumvägen. Samhället behöver inte delas i två delar. E4 och järnvägen räcker. (F) 2

3 Trafiken är ett kaos. Ex. Ordna utfarter till E4 som INTE går genom centrum och INTE heller förbi Rian/Gammelgården. Ny led som fångar upp södergående trafik (till E4)från Stenbäckenområdet. Ny bro över Vassholmen exv.. (Ö) Parkeringar Mer parkeringar mindre fartgupp inga mer rondeller inge mer nerdragande av stan till galleria vägen. (SU) Gör parkeringar för busspendlare som är nära busstationen och med tillhörande motorvärmare. (SU) Parkering vid Gallerian = Gör om gör rätt. (Ef) Parkering för de som kör med släp och husvagn, just nu är det helt omöjligt att handla i stan om man har släp el husvagn. (Ef) Tänk innan ni bygger parkeringar korkskallar. Bygg inte en parkering för en rullator utan för en bil... Och ta bort alla skarpa kantstenar så länge ni inte kan utforma vägar och parkeringar. (F) Att begränsa tiden för parkering till 2 timmar är löjeväckande i ett så litet samhälle som Kalix. (F) Urdumt med två timmars regeln. Om jag tex ska klippa och färga håret på en frisering tar det längre än två timmar...ska jag springa ut med färg i håret och flytta bilen eller ska min frisörska göra det.. och om man nu vill att folk ska handla och fika i stan så är inte två timmars parkering nog! väljer därför inte att spendera en shopping och mysdag på stan i Kalix! (F) Parkeringplatserna tex vid nya centrum har ju blivit mycket sämre och besvärligare. Totalt omöjligt att kunna parkera vid tex Ica Hjärtat eller Hemköp för bilar med husvagn eller släp. (F) Parkering längs Köpmangatan bör utökas. Parkering vid gallerian är under all kritik för trång. (F) För att få turister i Kalix behövs någon parkering för husvagnar vid centrum. (F) Parkeringstiden 2 timmar är för kort med ivriga parkeringsvakter om man ska handla annat än mat. (F) Bilparkering utanför centrumkärnan och lokalbuss in till centrum, taxera via parkeringsmätare avgift inne i centrum. (F) Fler p-platser. Bort med höga kantstenar runt p-platserna. Färre farthinder. Tänd gatu/väg belysn. en nedsläckt ort är snart borta. (F) Tag bort den dåliga parkeringen vid gallerian och ändra till vettiga parkeringsplatser. (F) Det är ont om parkeringar. 2 timmar är för kort tid då man ska uträtta ärenden. (P) Tag bort alla höga kanter vid parkeringar. (P) 2 timmar är för kort tid för parkering. Kommer till Kalix 1ggr/vecka - skall handla på flera ställen - samt göra övriga ärenden t.ex. post-bank-frissan. Ska inte behöva köra runt samhället med bil för att undvika att stå för lång tid på samma parkering. (P) Mycket trånga parkeringar vid Gallerian. Ta bort alla trottoarkanter. Hopplöst att komma fram med rullstolar, barnvagnar, rullatorer m.m. (P) 3

4 Mera handikapparkeringar (P) Parkeringsplatser görs för trånga och skadar bilar, vid oddfellowhuset och främst vid Gallerian! För mycket enkelriktad trafik, man får ibland köra runt hela stan för att komma dit man vill. Överdrivet med parkeringsvakt! (Ef) Cykeltrafik Jag vill ha trafikspeglar i gångtunnlarna under E4:an så att man kan se mötande cyklister så att man slipper panikbromsa med sin egen cykel, har mött 3 cyklister i bredd. (P) En cykelväg mellan Nyborg och Kalix. (P) Cykelväg till Nyborg. (P) Fler gång o cykelväg,på järnvägsgatan som är hårt trafikerad. Vill cykla så mycket som möjligt =miljö. Hur tar jag mig riskfritt över vitvattenväg från gångväg vid Strömbergs. Övergångsställe. Cykelväg till Gammelgården. (Ef) Gång och cykelbana från Nyborg/Vallen och fungerande lokaltrafik från samma orter. (F) Gång - cykelväg längs den hårt trafikerade Nyborgsvägen. (F) Mer respekt och stimulans för cyklande. (F) Det finns många som bor i byarna som cyklar till jobbet eller andra aktiviteter i centrum. Det finns ytterligare många som vill cykla till jobbet eller aktiviteter i centrum men som inte vågar pga avsaknad av cykelvägar. Med andra ord bör kommunen satsa på gång och cykelvägar som knyter an byarna med centrum. (F) Cykelväg ut till Nyborg. (F) Cykelbana till Nyborg. (F) Bör utöka gång och cykelvägar till byar så som gammelgården och rian från kalix centrum. (F) Gång och cykelväg till alla byar runt omkring. (F) Parker/grönområden/lekplatser Kalix centrum utvecklas automatiskt om man även ser till att de större byarna har estetiskt och praktiskt utbud i förhållande till befolkningen. ex. inte glömma bort parker, gräsytor, bussförbindelser etc. (P) Gör Kalix grönare med parker ex. bevara grodparken. (P) Spara området vid grodparken till just parkmark enligt den grönplan som antagits tidigare. (P) Rör inte grodparken. (P) Inte bygga fler hyreshus vid grodparken. (P) Rör inte Grodparken. (P) Ha kvar Grodparken, en gammal anrik park! (P) Grodparken måste förbli "orörd" samt parkeringen bakom kiosken. (P) 4

5 Mycket fler gröna ytor, växter, sittplatser. (P) Ta inte bort grönområden! Mer cykelstigar/vägar. Konsekvens; Bra motion och friskare Kalix. (P) Mer grönområden, mer blomlådor kring Kalix-,mer utomhusarrangemang på sommaren. kubbturning? Stor lekpark för barnen. (P) Mer parker och bryggor nere vid strandängarna. Solsidan för de som bor i stan och inte tar sej annanstans. Titta på Umeå som exempel! Folk är ute i parker och på bryggor hela sommaren!! (Ef) Mer grön områden, lekplatser. (Ef) Skapa grönområden för folk på strandängarna och inte bara för kommersiella syften. Gör strandängarna till en blomsterpark från Reningsverket och österut så långt det går, då får man en vacker entrén som fångar besökarnas intresse för ett uppehåll. Men för att det inte bara blir en fasad utåt måste hela samhället hållas rent och snyggt. (F) Strandängarna bör utvecklas med parkområde under kunnig personal. (F) Jag vill ha en central lekpark och mer grönområden. (F) Mera gröna mötesplatser. (F) Strandpromenaden bör RUSTAS UPP, ELÄNDIGT. (F) Utveckla strandpromenaden genom att göra den längre och utveckla en del med planteringar som ex. i Umeå. (F) Fortsättning av den planerade förlängningen av strandpromenaden mot Björknäs. (F) Mer gröna samligsplatser. Inga höghus-objekt i centrum, istället parkområden eller liknande. (F) Mer grönområden med blommor, träd. Tänker mig om centrumskolan ska stängas, riv den och gör en park/grönområde i anslutning till furuvallen. (F) Grönområden bör underhållas och fräschas upp. (F) Strandängarna är en utmärkt plats för en stadspark med någonting utöver det vanliga. Trädgårdsmiljöer uppbyggda som oaser lockar människor. Kompetent personal är ett måste! (F) Det saknas lekparker för barn - trots att det finns tillverkare av uteleksaker på orten. (F) Mer träd och grönområden lekparker. (F) Fortsätta med strandpromenaden åt Gammelgården. Behålla Grodparksområdet med intilliggande ytor som den är. (F) Det behövs mer lekplatser i Kalix. (SU) Mer parker. (SU) Fler lekparker. (Ö) 5

6 Stadskärnan Satsa på den döende Köpmannagatan, sk. veckohandlartur. (P) Göra något åt Köpmannagatan. (P) Centrum bör utvecklas beträffande köpmannagatan samt att bostadsbyggandet utvecklas till området där nuvarande centrumskola finns(p) Gallerian: mer sittplatser, en torgplats för försäljning av fisk, klådda, sockar, potatis m.m. (P) Sätta ut bänkar m bord utanför gallerian på sommaren.(su) TÄNK MER PÅ UNGDOMAR ÄN ATT KÖPA NÅN ORANGE BOLL FÖR FLERA MILJONER!!!!! eller gallerian, den var sjukt onödig. vi ungdomar får ju inte änns sitta där inne om vi inte köper något i cafét. VI HAR INGENSTANS ATT SITTA!!!! (SU) Caféerna stänger när skolan slutar - suger. Längre öppentider. Allting är typ dött på helger så man är ledig och har tid är inget öppet, bara korta konstiga tider. (SU) Fler sittplatser i gallerian. detta pga av att man inte får sitta på cafemoccas soffor och stolar om man inte köper något. (SU) Mer sittplatser i Gallerian. (SU) Mer sittplatser i Gallerian för som inte fikar på cafemocca. Sjukt dåligt att behöva flytta på sig för att man inte köper fika. (SU) Gallerian längre öppet på kvällarna. Gågatorna främst strandpromenaden, behöver ny beläggning, gropigare och med fler skarvar och knölar finns nog ingen annanstans. (F) Fyll lokalerna på Köpmannagatan med annan verksamhet (ej affärer). (F) Vissa affärer behöver se över sina öppettider. Ha längre öppet på lördagar på andra affärer än i gallerian. ordna aktiviteter i centrum oftare som tex loppis. (F) Caféer som har öppet kvällstid. (F) Betydligt fler och större lekplatser i centrum. (F) Städa upp på trottoarerna tidigt på våren, sanera klotter, Satsa på bänkar, grönt, skulptur på Galleria torget. (F) Det måste göras nåt åt Köpmannagatan. Den får inte förfalla bara för att alla pengar pumpas in i gallerian. (F) Handikappvänlig centrum. Tillgänglighet för rullstolar, rollatorer, barnvagnar vintertid (snöröjning dålig, ett hinder). Borttagande av nivåskillnader!! En lekpark/yta/park hade varit trevligt i anslutning till Kalix Galleria. I Boden tycker jag att de har en trevlig gågata genom centrum med bänkar/lekyta/träd/planteringar med klätterställning/rutchkana etc vilket gör att ngn av föräldrarna kan vara kvar ute med barnen och de har sysselsättning medans den ene kan gå in och besöka butiker/uträtta ärenden. (F) Göra det mer tillgängligt för funktionshindrade sänka/ta bort trottoar kanterna, fler ramper in till affärer. (F) Stora butikskedjor, kaféer även på söndagar. (F) Turistinformationen ska inte vara på gallerian utan på strandängarna. (F) 6

7 Viktigt att Köpmannagatan inte dör ut. Viktigt att få en koppling mellan Gallerian och Köpmannagatan. (F) Jag tycker absolut att det NU borde finnas en fiskresturang där alla kan äta våra goda råvaror - vars kan vi annars erbjuda våra turister en god Kalix rom och laxrätt. Det är verkligen dax att börja profiliera sig mer!!! (F) Ersätt de vassa, kvadratiska trottoarkantena vid parkeringarna. Bredda centralkärnan av affärer i stället för att klumpa ihop allt på mitten. Bättre bemötande i butiker, apotek mm Bättre öppethållande under sommaren på fritidsakt, bowling badhus mm. Bygg lekplats för barn! H&M. (F) Vad är centrum? splittrat, förvirrat, tomma öde skyltfönster på Köpmannagatan, dåliga parkeringar, inga parker och grönområden bara små plättar. Kalix bör utvecklas efter de förutsättningar vi har dvs. vi är en småstad, inte köpcentrum och halvtomma gallerior. Usel trafikplanering. (F) Stopp för byggande av hyreshus i centrum, där skall finnas öppna ytor affärer grönområden plats för div. tillställningar m.m trafikplaneringen är urursel torgatan måste öppnas igen så man kan köra runt vid busstationen,vidare måste parkeringarna bli bättre alla vassa kantstenar måste bort för all framtid, till sist måste DEMOKRATIN införas till kalixborna som det är nu så är den NOLL.. (F) Tyvärr har ivern att riva o bygga nya högre hus i betong varit för stor pga detta ligger delar av Köpmannagatan i skugga, bevara de få gamla hus som finns kvar - skapa en helhetsplan över centrums utseende. Mer grönområden - plantera barrträd som är gröna året om och inte bara lövträd. Skapa en småstadskänsla, satsa på kvalitet, se till att det s k 'Kalixunika' sortimentet och andra varor lätt går att få tag på utan att 'man' måste ha kontakter. Ur turistsynvinkel kanske det är trevligt om Kalix inte är helgstängt. (F) Locka företag att etablera sig efter Köpmannagatan. Det är alltför många tomma lokaler där. Gör denna gata mer attraktiv! Se till att plantera träd o. buskar utanför Folkets hus=asfaltöken! Plantera även slingerväxter e.dy.mot EFS-kyrkans vägg. Likaså planteringar utanför Gallerian!!! Se även till att plantera vid nya utomhuspoolen. Det är lätt att glömma det gröna, då det planeras för nya anläggningar här i kommunen. Se till att ändra på det!!!!! (F) Dåligt med offentlig konst i Kalix 1%regeln bör tillämpas. Vad hände med den offentliga utsmyckningen utanför Gallerian? Alla turister hamnar inte på campingen, det kommer att bli långt till Turistbyrån för de som kommer till centrum. (F) Tycker att handelsmännen i Kalix ska jobba på bemötande. Har provat att vara handikappad i ett halvår, saknar sittplatser bl.a. i Gallerian där man tagit bort dem. (P) Betydligt mer handikappanpassat vid övergångsställen korsningar och vid affärer, restauranger mm. (P) Titta vad händer tex i Luleå, levande torget till Kalix! Där vi ska köpa fisk, bröd och där ska vara loppis osv. (Ö) Vägen förbi Gallerian bör göras om till gångväg och torget utanför Gallerian bli ett grönområde med en fin lekpark för barnen! Parkeringen utanför Hemköp är för trång och behöver göras om. Skapa spontana mötesplatser där människor i alla åldrar kan träffas och aktiveras. Skapa fler grönområden inne i centrum. (Ö) Shopping Ta in HM, Gina Tricot! (SU) Vi bör locka hit fler nyetableringar i butiksväg. För många tomma lokaler på Köpmannagatan. Fler bänkar/sittplatser kring Köpmannagatan. (Ef) 7

8 Inför gågata åtminstone utanför Gallerian men gärna hela biten från Valhall. (Ef) Bredare utbud krävs, tomma lokaler behöver fyllas, krav på handlarna om att hålla rent och fräscht, snygga skyltfönster, hundbajspoliser!!! Fler parkbänkar efter Köpmannag, mer blommor etc... (Ef) Affärerna bör öka bredd på sortiment, skicka personal på charmkurs, utöka öppettider. (Ef) Få folk/ungdomar att förstå hur viktigt det är att shoppa allt man kan i Kalix, istället för på nätet! Förklara att butiker tvingas stänga till slut. Hade vi iaf 1 kedja (HM, kappahl, lindex) skulle flera stanna o shoppa mer i Kalix! (Ef) Större variation av butiker (prisläge, utbud). (F) Ta hit större butikskedjor!!! (F) Måste få in större etablerade kedjor till Kalix så att handeln blir mer attraktiv. Finns i stort sett ingen butik som säljer moderna kläder till män i Kalix. Alla butiker håller ett högre pris på sina produkter i Kalix pga att det är små privata företag som ej kan ha stora lager. (F) Främja shopping till billigare penning. (F) Bättre shopping ex Kappahl m.m. En del personal behöver gå på charmkurs... Att om affärerna har kvällsöppet så bör alla affärer ha det eller åtminstone nästan alla, eller annonsera vilka så man vet det. (F) Mer utbud på varor vi åker till andra kommuner och handlar (kläder och då fram för allt barnkläder). (F) Kvinnor shoppar! Män handlar! (F) Vi behöver få "lite billigare" affärer till Kalix. Ungdomar och personer som inte har arbete, familjer m småbarn har inte råd att handla här pga att de köper billigare kläder på tex Kapp Ahl, Lindex, Hm och när man ändå åker till Luleå så passar man ändå på att handla mat. Likaså med möbler... IKEA lockar och då finns Ica Maxi. (F) Utveckla handeln genom att klädkedjor som KappAhl, HM och Lindex öppnar butiker i Kalix för att människor ska stanna och handla här i större omfattning. (F) Ökat öppethållande i butiker på kvällar/helger. (F) Det måste bli ett större utbud av klädaffärer, typ Kappahl, H&M, Lindex, Hemtex eller liknande. Som det ser ut nu åker många till Luleå eller Haparanda för att handla kläder eller tillbehör till hemmet. De flesta har inte ekonomi för att handla på t ex Hanséns. (F) Inbjudande exteriört. Lättillgängligt till butikerna. Utbud som täcker det vanligaste behovet. Motorvärmare för inkommande shoppare på vintern. Glada, vänliga och kompetenta expediter. (F) Möjlighet att köpa ekologiska närodlad mat. (F) Det går fan inte att köpa något i kalix, inte shoppa eller någonting, det suger. (SU) Fler klädbutiker mera gallerior mera hm mera lindex mera ginatricot mera diva merameramera! (SU) Fixa bra affärer snarast. (SU) 8

9 Kalix bör, men kommer inte att behöva få större kedjor. Omkringvarande städer har redan större utbud. Nej, se på Haparanda och Luleå. Där finns det arbete och därtill konsumtion vilket visar sig i att utbudet ökar. (SU) Skaffa mer klädbutiker, roliga "hängställen" och varför i hela friden byggde ni gallerian för pengarna som dragits in från skolor, tänk efter?! Vem vill bo kvar här? (SU) Ta hit populära klädkedjor. (SU) Ta hit ett H&M. Alla har råd att handla och det finns kläder för alla. (SU) Fler klädaffärer riktade mot ungdomar - bättre priser och utbud. (SU) Jag tycker att Kalix bör utöka sitt utbud i kläder, alltså att man tar in mer moderna ungdomskläder. det finns endast för äldre. (SU) Bättre ungdomsbutiker som folk vill handla på! (SU) Mer klädbutiker. Klädaffärer för unga människor. (SU) Mer affärer. (SU) Bättre klädbutiker för ungdomar, exempelvis HM, Gina Tricot etc. (SU) Mer affärer! och mera logiskt tänkande. (SU) Det finns mycket lite affärer i Kalix. När man ska köpa kläder måste man fara till Luleå eller köpa via internet. Det finns teamsportia och intersport men det finns inte riktigt allt man behöver där heller. (SU) Bemötande/service vid köp av tjänst: Mkt sämre än längre söderut i storstadsregionerna på all service generellt i området/norrbotten. (P) Angående expediters klädsel: alla utsmyckningar av ögonbryn, mun, tunga, näsa vill jag inte handla av. Det stör mig -går ut om jag får se sådan klädd expedit. (P) Aktiviteter Mer att göra för seniorer, lite mer musik på gator och torg. (P) Trevligare uteservering vid Folkets hus. (P) Upprustning av Folkets hus. Se till att det finns fungerande ljud och ljus så att mindre föreställningar kan köras utan att dom själva måste ta hand om ljud och ljus. Snyggare temöbler vid folkets hus cafe. (P) Förbättring miljön Folkets hus gården. (P) Digital bio. Gubbdagis typ Claes Olsson. (P) Se över öppettider i simhallen, t.ex. att simhallen är öppen även (P) Öppethållande av simbassängen är numera uselt, t.ex. är det stängt varje dag, dvs den populäraste tiden. Öppenhållningstiderna för Folkets hus cafeteria är också ett skämt! (P) Jag vill gå på konserter oftare, alla slags musik! Jag har bland annat lyssnat till Viktoria Tolstoy, Stefan Arnold, Tommy Körberg, Artic Light, Rigmor Gustavsson mfl. på Folkets hus, 9

10 mer sånt! Satsa på kultur. (F) Om människor utifrån skall stanna och shoppa är det inte hur många affärer vi har om man inte har en orsak att stanna. Man bör tänka mer på sevärdheter och kulturella händelser. Annars far dom bara till Haparanda. (F) Ett allaktivitets hus för idrottsliga aktiviteter! (F) Mer satsningar för att öka möjligheterna till utomhusaktiviteter vintertid, ex fler dragna/skyltade skidspår uanför elljusspåren. (F) Ta tillvara på vintern med belysning och vinterfestival. (F) Mer aktivitet för barnen då de är en del av Kalixs framtid. (F) Mer naturliga mötesplatser som INTE kräver shopping. (F) Fler aktiviteter för ungdomar. (F) Aktiviteter för ungdomar (inte bara idrott inom förening)och mer mötesplats för småföräldrar (småbarns cafe???) (F) Utveckla kulturen bättre! (P) Dåliga anslag till kulturen! (P) Kommunen gör något för att få duktiga musiker, körledare etc för att bli kvar i Kalix. (P) Fler kulturevenemang (teater, musik etc.). Att man tar bättre vara på Vassholmen för olika aktiviteter och som utflyktsmål. (P) Det finns inte så många aktiviteter i Kalix heller. För lite underhållning, discon och liknande för unga. (SU) Skola Bara att estetiska linjen på Furuhedskolan borde få vara kvar. Varför ska kulturen alltid få lida. Det finns väl nog med elektriker i kalix? (SU) Satsa pengar på skolan och inte på skrytbyggen. Anlita en ekonom som faktiskt kan göra en långsiktig planering (kommunen). Låt ungdomarna komma med synpunkter och lyssna på vad de har att säga. (SU) Satsa mer pengar på skola och vardagstrivsel i stället för glassiga gallerior. (SU) Övrigt Se till att få bort hundskit från centrum och "strandpromenaden", fler ställen för skitpåsar? (P) Hur får man folk att plocka upp hundbajset? (P) Inför hundskatt för ett renare samhälle. Bort med hundar från centrala Kalix. (P) För ett renare Kalix inför hundskatt. Se till att få bort hundskit från centrala Kalix. (P) Mycket fler papperskorgar. Något för alla rökare, slippa alla fimpar. Att lära hundägare ta hand om hundbajs. (P) Ej göra investeringar i för stor omfattning. (P) 10

11 Riv ner lyktstolparna mellan Coop och Folksamhuset och plantera dit träd så det blir grönare i den parken. (P) Flera arbetstillfällen till ungdomar. Flera hyresrätter! Utökad hemtjänst till äldre! Kommunförvaltningen bör anställa från den egna kommunen, blir mera skattepengar. (P) Skapa mer arbetstillfällen för ungdom. skapa fler seniorboenden, inte bara åldringsvård. (P) Kalix har alltid varit en mer eller mindre död plats under sommarmånaderna. Då är det sommarstugorna i skärgården som gäller! (P) Istället för en playa borde Kalix satsa på mer historiska sevärdheter. Varför inte fixa strandängarna till hur det såg ut för 200 år sedan? Fiskestugor? Timmerflottning? Etc. Skulle locka turister och även Kalixbor. Mer historia istället för moderniteter! (SU) Mer uteställen där ungdomar i gymnasieålder kan träffas och umgås. (SU) Att ni tror att shoppingen är bra är skrattretande. Ni tar in butiker som säljer kläder där en klänning tar upp till 2/3 av månadspengen. Sen att ni faktiskt skickar ut enkäten när ni ändå skiter i vad ungdomar tycker. Vad menas med det? Vill ni bara ha väljare? Att jag faktiskt tog enkäten på allvar ska ni vara glada över. Mer uteställen för ungdomar. (SU) Skaffa crossbana och inte lika mycket farthinder. (SU) Bmx park NU!!!!! (SU) Mera gatulampor Bussar som går oftare. (SU) Man borde införa fler sportklubbar, t.ex. vollyboll. (SU) Inte lägga ner pengar på onödiga saker! T.ex. den där bollen var jäkligt onödig! Och det dom gjort på ica centrum! Man måste börja tänka på ekonomin! mkt bättre att lägga pengar på en ny bro! (SU) Tänk utanför ramarna, gör Kalix till en ort man vill besöka för att det är roligt och ett äventyr - Shopping kan vi inte tävla med Luleå eller Haparanda. Däremot så har vi en vacker miljö, fina naturupplevelser som vi bättre kan ta tillvara på och erbjuda besökare bättre. (Ef) Politiker VAKNA!! Det går inte att spara mer! Investera inte sen, utan NU! (Ef) Mindre företag och kontor som finns i utkanten av Kalix bör flytta in i centrum och skapa liv i samhället. (Ef) JA om Kalixborna skulle kunna medicineras mot "dom kan ju tjäna pengar på mig, då är det bättre att fara till Luleå och handla"(även om varan är lika dyr och blir mycket dyrare med bilresa, men man vill väl uppleva något annat och träffa alla Kalixbor i Luleå, men man får väl ha viss förståelse för beteendet, men handlandet blir ju då en legal ursäkt för att åka till Luleå för man kan ju ej vara så tokig att man bara åker till Luleå för att titta på folk och uppleva den större staden. Vad är då viktigt, jo det är att träffa och prata med människor och kanske äta eller fika något gott och kanske något kulturellt arrangemang. Jag personligen uppskattar mest mötet med människor på den lokala affären där man kan stå och prata en halvtimme eller när det är något arrangemang stannar man och pratar med människor man sällan träffar. (Ef) Först har ni gett hotellet till Lind From, nu bygger ni strandängarna till henne. Det är lika bra ni ger hela Kalix till henne. (Ef) 11

12 Bygg en stor lång ny kaj vid stranden intill strandängarna så småbåtar kan åka in och kanske till och med sova över i båten eller kanske åka till vissa förekommande aktiviteter. Ökar tillgängligheten till det nya aktivitetsområdet på grund av många båtburna människor i Kalix kommun. Kanske en bensinmack för tankning av båtar också. (Ef) Samarbete... (Ef) Kinarestaurangen för trångt, med mera med mera. (Ef) Fler anslagstavlor, fler reklamplatser. (Ef) Busstationen med godshantering bör flyttas och ersättas av en hållplats. Den nya placeringen bör vara intill lasarettet/skolor där även plats för parkeringar för pendlare och samåkande kan ordnas. När det gäller trafiken i centrum så bör man skilja på impulshandel och ärendehandel där den senare gärna får ha parkering vid dörren medan en förutsättning för impulshandel är att kunden kliver ur bilen. Skapa en säljutbildning med riksintag. Det skulle få ringar på vattnet och öka tillgången på säljande personal i Kalix, vilket är ett måste. (Ef) Sanera KLOTTER, STÄDA bort SKRÄP och HUNDSKIT. (F) Försöka stoppa förstörelse och klottring. (F) Fler papperskorgar. (F) Jag skulle vilja se mer sopkorgar och askkoppar... (F) Just nu behöver pengarna sättas på skolor och äldreomsorg. (F) Bättre anpassat för äldre och funktionshindrade. (F) Satsa på förskola, skola vi är snart sämst i Sverige! Ska man bo här när våra barn får den sämsta utbildningen? Att man vågar tala om hur bra man är! (F) Satsa på utemiljön på förskolorna, under all kritik. (F) Tillgång till acceptabel bredbandsuppkoppling och mobiltäckning i alla byar. Ungdomar vägrar bo i byar som har dålig data- och mobiltäckning. (F) Kalix är en bra ort med bra utbud av affärer, fler Kalixbor bör tänka på det handla lokalt. (F) Hämtnings- och avlämningsplats för skolelever vid Manhemsskolan saknas idag. Större satsning på barnfamiljer, t ex lekparker, aktiviteter/aktivitetsområde med möjlighet till picnic alt servering. Bjumisträsk badstrand bör hållas ren och fin! (F) Det tydliga mindrevärdeskomplexet gentemot Luleå och numer också Haparanda måste jobbas bort. Turismen och idrottsanläggningar är viktiga och behöver säkert satsas på, men när det blir på bekostnad av skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen (som kommunen enligt lag är skyldig att upprätthålla med en god kvalité) tycker jag att det är så fel som det kan bli. Vi som har valt att bo i Kalix börjar tveka, jag vill inte bo i en kommun där mina barn får gå i en dålig skola!!!!! Tack och lov är jag attraktiv på arbetsmarknaden i hela Sverige!! (Statistiken talar sitt klara språk skolverksamheten i Kalix fungerar inte, och de nödlösningar (Manhem) som nu gjorts kommer bara förvärra den situationen.)tack för ordet! (F) Flytta slalombacken till Raggdynan! :) (F) Det viktigaste är att ungdomarna får arbeten och kan skapa sig en framtid i Kalix. Vi behöver företag som producerar något och ger riktiga anställningar inte bara shopping och affärer. Vi behöver riktiga jobb och inte bara bidragsanställningar och korta anställningstider ned till dag 12

13 för dag som erbjuds idag av våra Kalixföretag. På sådana villkor kan tyvärr inga unga rekommenderas att stanna kvar i kommunen. (F) Jag tycker att man skall basera en ev. förändring i Kalix på småstadsidyllen. Tyvärr hjälper inte gallerians utseende detta tänk. Jag tycker att man som småstad inte skall försöka efterlika större städer, såsom Luleå mfl. genom att endast erbjuda sådant som redan finns, ex. en galleria. Vid en utveckling av centrum tycker jag man skall försöka vara nytänkande (göra något annorlunda som drar folk till centrum) och som skrivit ovan basera denna på en småstadsidyll i den småstad vi lever i. (F) Eftersom det är mörkt under en stor del av året anser jag att man bör lysa upp samhället mer, och framför allt E4 på väg in till Kalix. Nu känns det som att man väntar på ett bombanfall på kvällar och nätter. Mer öppet och ljust för att skapa en attraktivt samhälle som man vill besöka,för att inte tala om säkerheten. Öppettider i butikerna bör ändras, Ica drugstore har fattat vad det handlar om. Man kan ju inte stänga butikerna när folk börjar komma ut, lunchstängt finns bara i Kalix! Många företagare borde gå en charmkurs och lära sig hur man bemöter kunder. (F) Kalix behöver få någonting extra som lockar bilar in i stan och inte bara kör förbi... stora skyltar ut mot E4 hjälper inte för det finns överallt. En välkomnande infart och affärer som lockar ung som gammal och alla plånböcker. (F) Ej plocka bort fortfarande blommande och grönskande växter långt innan frosten kommer på hösten. Grannkommuner har kvar sina planteringar flera veckor upp till en månad efter att Kalix tömt alla sina rabatter. Mer offentlig utsmyckning. Båttrafik runt Kalix skärgård. Liknade den turisttrafik som finns i Luleå. (Det är inte alla Kalixbor som äger egen båt). Fast broförbindelse till Vassholmen. Utveckla torghandeln. Ordna mötesplatser för våra nyanlända medborgare (gäller även de med utländsk bakgrund) så att de stannar kvar i våran allt för avfolkade kommun. Följ upp våra utflyttade unga som utbildar sig på annan ort i Sverige och utlandet. Försök locka tillbaka dem efter avslutade studier. Personer mellan år blir allt färre i kommunen. De är de som är i barnafödande ålder. Finns inte de så påverkas alla samhällsfunktioner från förskola - skola till att service och butiker minskar och stänger. Lyssna, var lyhörd på vad våra barn och ungdomar vill ordnar, genomföra och förändra. Se till att de blir delaktiga och känner sig betydelsefull. Ökar oddsen för att de i framtiden ev. vill stanna kvar i kommunen. (F) Ang belysningen så är den bra när den lyser. (F) Mer glädje behövs för framtidstro. Tjafs bland politiken ger inte framtidstro. (F) Mycket mer offentlig konst, skulpturer, renovera hus i centrum smakfullt, gärna återställa de få gamla byggnader vi har kvar i ursprunglig stil, snyggare fasadskyltar och gatuskyltar, öka affärsskyltar i gammal stil, minska tals prägeln på centrum. Städa upp och röja i centrum samt infarter till Kalix från alla håll. Ser anskrämligt ut överallt. Skylta upp Kalixälven från båda hållen, Nationalälven, gärna med en lax och info om att den är outbyggd!!! Skylta upp att vi är en kustkommun med hav och skärgård. Genomföra t.ex projekt där man med barn och ungdomar målar och snyggar upp, kanske gör konstverk av elstationer som finns överallt. De klottras på ändå. Jobba med att privata fastighetsägare sanerar klotter inom 48 timmar samt Kalix kommun med 24 timmar. Statistiken i Sverige visar att klottret minskar då. (F) Satsa på en grön miljö i centrum med caféer och restauranger nere vid älven. Satsa även på kulturen och en meningsfull fritid för alla. I dag är Kalix en kulturöken med stort fokus på idrott och skoterkörning. Det är männens intressen som styr och denna negativa machokultur bidrar bl.a. till att många pojkar misslyckas i skolan och att flickorna flyttar härifrån. Om Kalix ska kunna utvecklas positivt måste vi erbjuda ett klimat som lockar hit välutbildade människor med ett nytt tänk.o rten ligger naturskönt med bra pendlingsavstånd till bl.a. Haparanda och Luleå. Med sina låga huspriser är Kalix ett bra boendealternativ, men som sagt bilden utåt av det vi har att erbjuda lockar inte till inflyttning och tyvärr vill många av oss inte heller uppmuntra våra barn att stanna kvar. (F) 13

14 Insatser för att öka företagandet bör öka och dessutom strategier för att behålla befolkningen kvar här i Kalix. Ungdomar bör ges tillfälle till aktiviteter så att även de trivs. Ungdomar behöver vuxnas stöd och idéer till aktiviteter! Gymnasienämnde behöver fundera flera gånger innan de lägger ner gymnasieprogram. Pengarna försvinner istället från Kalix om de åker till annan kommun. Gymnasienämnden behöver också omprioritera möjligheten till "priv" intagningar på olika gymnasieutbildningar. Annars finns risker för utslagning och likriktning av skolsystemet! (F) Ta vara på och framhäv Kalix som den lilla ort den är och de speciella fördelar som vi har här med älven, naturen, enkelheten. Gör inte Kalix till en "stad" den inte är. (F) Kalix borde utvecklas med en närhet till den enormt vackra skärgården med båtturer ut till öarna. En fast broförbindelse till Vassholmen. (F) Det är idag mycket viktigt att ha en trevlig miljö omkring oss, inte bara funktionellt som varit tradition i Kalix. Vi vill ju alla vara stolta över vår ort. Skärgården behöver bli mer tillgänglig. Skulle gärna ta kunder dit, men det är inte möjligt idag. Strandpromenaden måste renoveras! Vägarna underhållas! Ligg på Vägverket att reparera Kalixbron NU, OCH första intrycket i Kalix dvs. rondellen "kråkfällan". Gör något av alla tips ni får. Det måste hända saker. (F) Vill man bedriv handel i Kalix, MÅSTE man behandla ALLA kunder lika. Inte göra skillnad på vilka som är mer "coola" än andra. detta gäller framför allt en del klädbutiker.(berlins undantaget) Då åker jag hellre till Luleå, Boden eller Haparanda trots att jag vill stödja det som finns i Kalix. (Ö) Utveckla mötesplatser, parker, torg, oaser. (Ö) Bygg mera gång/ cyckelvägar i och från byarna. Bli mycket proffsigare och kunnigare speciellt hos politikerna och hos tjänstemännen på kommunalkontoret. (Ö) 14

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

SYNPUNKTER UNGDOMAR CENTRUM 1(6)

SYNPUNKTER UNGDOMAR CENTRUM 1(6) MANHEMSSKOLAN OCH FURUHEDSSKOLAN Synpunkter inkomna under framtidsmässa 100929 på Manhemsskolan och besök i klasser på Furuhedsskolan (Handelsprogrammet, Byggprogrammet, Teknikprogrammet och Samhällsvetenskapligaprogrammet

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Anteckningar från den fortsatta dialogen om staden och dess utvecklingsbehov

Anteckningar från den fortsatta dialogen om staden och dess utvecklingsbehov Anteckningar från den fortsatta dialogen om staden och dess utvecklingsbehov - som ägde rum mellan kl 18:30 och 22:00 den 13 januari 2008 i Blå hallen, Sala 1. Carola Gunnarsson hälsade alla ca 100 närvarande

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

FRÅGA 1 ÖKAD LIVSKVALITET. Antal

FRÅGA 1 ÖKAD LIVSKVALITET. Antal FRÅGA ÖKAD LIVSKVALITET Antal Fler restauranger och pubar 6 Scen/konserthall 5 Säkrare och tryggare stad 4 Cykelbanor, även ut till byarna Förtäta inte, bevara grönområdena Bättre sjukvård Bättre gemenskap

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 I den här skriften hittar du... Din kunskap behövs!...5 Förmöte...6 Andra mötet vandringen...6 Avslutande möte...8 Att tänka på under vandringen...9 Människan är viktigast...9

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun Företagsmässan 2013 Så här tyckte Enköpingsborna Enköpings kommun Det här tycker Enköpingsborna om kommunen och dess framtid Det här är en sammanställning av den interaktiva montern om framtidens Enköping

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Medborgarpanel 2 2015 Hällefors centrum

Medborgarpanel 2 2015 Hällefors centrum Medborgarpanel 2 2015 Hällefors centrum Är du man eller kvinna? Namn Antal % Man 21 47,7 Kvinna 23 52,3 Total 44 100 Svarsfrekvens 100% (44/44) Din ålder? Namn Antal % 25 år eller yngre 1 2,3 26 50 13

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12 RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Elisabet Ström 2012-06-12 Syfte med projektet Genom kompetensutveckling och affärsutveckling skapa tillväxt hos entreprenörsföretagen i Valdemarsviks

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB Lars-Hermans frågor Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? 2014-03-04 Janne Sandahl 1 Mina plattformar Mitt konsultföretag och dess nätverk KTH En förfärlig

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015

Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015 Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015 Kommunen och länsstyrelsen har för tillfället yttrat negativt gentemot förtätningen, den nuvarande är okej, förändring i denna med. (viktigt) Tomter: Förtätningsmöjligheter

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Uppföljning 2009-05-27 Reviderat 2009-12 Reviderat 2011-03-09 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 Samtliga citat på frågan Vad i Sunne vill du rekommendera till andra? Antal Fryksdalsdansen 26 Vattenlandet 25 Mårbacka 19 Allt 18 Berättarladan 17 Västanå teater 15 Camping

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust.

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust. BUR-ENKÄT. Sammanställning av kommentarer 1 antal lästa: 114 - varav endast framsidan ifylld: 7 NATUREN Två stora teman dominerar folks tankar om Bredäng. Det negativa är otrygghet, det positiva är den

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

PRISLISTA 2015 DIGITALA SKYLTAR

PRISLISTA 2015 DIGITALA SKYLTAR PRISLISTA 2015 DIGITALA SKYLTAR Digitala Skyltar Tänk stort för en liten kostnad Ett smart sätt att synas. Norrbottens Medias Digitala skyltar finns utplacerade på fyra strategiska platser i Luleå; Storheden,

Läs mer

Sammanställning av workshop

Sammanställning av workshop Bilaga 4 Sammanställning av workshop Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Framtidsworkshop Som en aktivitet bland flera under den så kallade

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

RESEBERÄTTELSE TYSKLAND-HOLLAND.

RESEBERÄTTELSE TYSKLAND-HOLLAND. RESEBERÄTTELSE 2010 TYSKLAND-HOLLAND. Vi åkte från Gullspång 14 april 2010 mot Varberg för att den 15 april färja Varberg-Grenå. Av ovanstående bild framgår att vi som åkte var Ove-Karin, Margareta-Rolf,

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer