Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)"

Transkript

1 Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig, vuxenstuderande) P= Pro Ålderspensionärer/Avtalspension Ef= Egen företagare F= Förvärvsarbetare SU= Studerande- Ungdom Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Utöka kollektivtrafiken till kustbyar. (P) Bättre kollektivtrafik. Fler bussturer lokalt under lördag, söndag samt på kvällar. Möjlighet att åka buss lokalt även på sommaren. (P) Obefintlig kollektivtrafik på sommaren, inte heller på lördag-söndag vintertid. (P) Ingen halv elva buss som går igenom Karlsborg nå mer. (SU) Kollektivtrafik bör utökas till byarna. (Ef) Busstationen är placerad på absolut bästa platsen nära till centrum. (F) Förnya centrala busshållplatsen. (F) Ökad kollektivtrafik till förorter. (F) Fler busshållplatser. Bättre kollektivtrafik (tätare turer). (F) Kollektivtrafik viktigt. Även antalet yngre individer utan både bil och körkort ökar. Äldre människor som inte bör köra bil måste ha kollektivtrafik som alternativ. En fungerande kollektivtrafik är viktigt för infrastrukturen i ett samhälle. (F) Öka lokaltrafiken, bättre busstider. Ska man bo i en by utanför centrum bör det finnas marginaltider om man ska först föra barn på dagis och sen ska man på arbetet. Lokaltrafiken vore finnas på helgerna. Bättre kvalitet på gå o cykelvägarna. Mer rondeller speciellt mot E4:an. Öka samarbetet mellan bl.a. företagarna i Kalix och i byarna. (F) Utvidga lokaltrafiken för att nå även Nyborg. (F) Fruktansvärt dåligt om inte en enda busstur går sommartid til lbåtskärsnäs. Vi betalar också skatt. (F) Mer kollektivtrafik. Försök få Kalixbona att använda kollektivtrafiken! (F) Bättre kollektivtrafik även ut till byarna. (F) Tidtabellen för lokaltrafiken bör anpassas till skoltider så att det under vintern finns möjlighet för eleverna som bor i Grytnäs kan åka lokalen till skolan utan att behöva ta bussen som går kl 07:10 för att ta sig 2 km när dom börjar kl 08:00. Kalix är ingen storstad och kan inte heller 1

2 konkurrera med en sådan tex Luleå, utan det vi har i Kalix är småstads idyll och det är något som vi måste framhäva. Miljömässigt och ekonomiskt så vill man att så många som möjligt ska ta bussen till arbetet, men för dom som pendlar till tex Haparanda eller Luleå och bor inom centrala Kalix så finns det inga långtidsparkeringar i anknytning till busstation, även om man bor i centrala Kalix så kan man ha några kilometer till bussen. (F) Lokalbussar även på helgen. (F) Lokaltrafik ut till månsbyn med vettiga tider tex ej Morgon buss 7, eftermiddag 12, 13, 14. (F) Kollektivtrafiken utanför centralorten bör utökas med kvällstur och helgturer. (F) Busstrafiken Töre-Kalix bör ökas, ingen buss finns mellan 7.20 och (F) Trafik Postgatan ner mot gallerian bör kunna enkelriktas. Trafiken på kvällarna har blivit outhärdig för boende där för det har blivit en rundgångskörning om nätterna med bilar som kör och "bränner" däck då dom kommer upp till köpmannagatan. Mopeder som smattrar om nätterna. Gör gatan enkelriktad med trafik som bara går neråt. det skulle vara bra även på dagarna då folk promenerar ner till Gallerian och slipper trängas med trafiken. (P) Stäng gatan mellan Swedbank och Gallerian. (P) Köpmannagatan och områdena över om den måste hållas levande och utvecklas som affärsområde. Kalix Nya centrum har tyvärr hamnat i kanten av samhället, alltså "hjulnavet" har hamnat nära fälgen. Kalixborna måste lära sig att inte i full fart korsa gatorna med cykel. Trafiken får inte försvåras ytterligare genom samhället. Försvårad trafik är inte miljövänlig. (P) Kalixbron ska vara där den är i framtiden. Konsekvens; Inga turister, Kalix utarmas. (P) Gör nya vägar! (SU) Kosta på vägarna i Töre. (SU) Trafiksituationen är en katastrof. (Ef) Trafiksituationen är DÅLIG, ofta köer i rondellen/backen vid valhall/hudverket. Varför enkelriktat på Köpmannagatan? Nu måste fler köra flera varv! för lite o trånga parkeringsplatser!!! Lång omväg om jag skall från ica till tex coop, är det meningen att man skall ut på E4? ofta kaos vid swedbank. Galleriaparkeringen trång med höga kanter som skadar bil. väg + korsning vid galleriapark. (Ef) Kommunen ska hjälpa Köpmannagatan inte göra gatan till en industrigata som de säger till mig. Kalix blir då för litet. Tänk på hur det ser ut i Piteå! (Ef) Stoppa den dagliga trafiken genom Folketshus torg. (F) Trafikintensiteten måste minskas och man måste se till att alla kan ta sig fram, då menar jag även de som har någon form av fysiskt handikapp. Man planerar inte för alla i samhället utan enbart för de besutna. Vi har en stor skara med rörelsehindrade och gamla som inte kan ta sig fram bara genom de höga kanter som finns på gatorna. (F) Lär folk aktuella trafikregler, man ska inte behöva vara rädd att åka bil in till eller i Kalix. (F) Stäng Centrumvägen. Samhället behöver inte delas i två delar. E4 och järnvägen räcker. (F) 2

3 Trafiken är ett kaos. Ex. Ordna utfarter till E4 som INTE går genom centrum och INTE heller förbi Rian/Gammelgården. Ny led som fångar upp södergående trafik (till E4)från Stenbäckenområdet. Ny bro över Vassholmen exv.. (Ö) Parkeringar Mer parkeringar mindre fartgupp inga mer rondeller inge mer nerdragande av stan till galleria vägen. (SU) Gör parkeringar för busspendlare som är nära busstationen och med tillhörande motorvärmare. (SU) Parkering vid Gallerian = Gör om gör rätt. (Ef) Parkering för de som kör med släp och husvagn, just nu är det helt omöjligt att handla i stan om man har släp el husvagn. (Ef) Tänk innan ni bygger parkeringar korkskallar. Bygg inte en parkering för en rullator utan för en bil... Och ta bort alla skarpa kantstenar så länge ni inte kan utforma vägar och parkeringar. (F) Att begränsa tiden för parkering till 2 timmar är löjeväckande i ett så litet samhälle som Kalix. (F) Urdumt med två timmars regeln. Om jag tex ska klippa och färga håret på en frisering tar det längre än två timmar...ska jag springa ut med färg i håret och flytta bilen eller ska min frisörska göra det.. och om man nu vill att folk ska handla och fika i stan så är inte två timmars parkering nog! väljer därför inte att spendera en shopping och mysdag på stan i Kalix! (F) Parkeringplatserna tex vid nya centrum har ju blivit mycket sämre och besvärligare. Totalt omöjligt att kunna parkera vid tex Ica Hjärtat eller Hemköp för bilar med husvagn eller släp. (F) Parkering längs Köpmangatan bör utökas. Parkering vid gallerian är under all kritik för trång. (F) För att få turister i Kalix behövs någon parkering för husvagnar vid centrum. (F) Parkeringstiden 2 timmar är för kort med ivriga parkeringsvakter om man ska handla annat än mat. (F) Bilparkering utanför centrumkärnan och lokalbuss in till centrum, taxera via parkeringsmätare avgift inne i centrum. (F) Fler p-platser. Bort med höga kantstenar runt p-platserna. Färre farthinder. Tänd gatu/väg belysn. en nedsläckt ort är snart borta. (F) Tag bort den dåliga parkeringen vid gallerian och ändra till vettiga parkeringsplatser. (F) Det är ont om parkeringar. 2 timmar är för kort tid då man ska uträtta ärenden. (P) Tag bort alla höga kanter vid parkeringar. (P) 2 timmar är för kort tid för parkering. Kommer till Kalix 1ggr/vecka - skall handla på flera ställen - samt göra övriga ärenden t.ex. post-bank-frissan. Ska inte behöva köra runt samhället med bil för att undvika att stå för lång tid på samma parkering. (P) Mycket trånga parkeringar vid Gallerian. Ta bort alla trottoarkanter. Hopplöst att komma fram med rullstolar, barnvagnar, rullatorer m.m. (P) 3

4 Mera handikapparkeringar (P) Parkeringsplatser görs för trånga och skadar bilar, vid oddfellowhuset och främst vid Gallerian! För mycket enkelriktad trafik, man får ibland köra runt hela stan för att komma dit man vill. Överdrivet med parkeringsvakt! (Ef) Cykeltrafik Jag vill ha trafikspeglar i gångtunnlarna under E4:an så att man kan se mötande cyklister så att man slipper panikbromsa med sin egen cykel, har mött 3 cyklister i bredd. (P) En cykelväg mellan Nyborg och Kalix. (P) Cykelväg till Nyborg. (P) Fler gång o cykelväg,på järnvägsgatan som är hårt trafikerad. Vill cykla så mycket som möjligt =miljö. Hur tar jag mig riskfritt över vitvattenväg från gångväg vid Strömbergs. Övergångsställe. Cykelväg till Gammelgården. (Ef) Gång och cykelbana från Nyborg/Vallen och fungerande lokaltrafik från samma orter. (F) Gång - cykelväg längs den hårt trafikerade Nyborgsvägen. (F) Mer respekt och stimulans för cyklande. (F) Det finns många som bor i byarna som cyklar till jobbet eller andra aktiviteter i centrum. Det finns ytterligare många som vill cykla till jobbet eller aktiviteter i centrum men som inte vågar pga avsaknad av cykelvägar. Med andra ord bör kommunen satsa på gång och cykelvägar som knyter an byarna med centrum. (F) Cykelväg ut till Nyborg. (F) Cykelbana till Nyborg. (F) Bör utöka gång och cykelvägar till byar så som gammelgården och rian från kalix centrum. (F) Gång och cykelväg till alla byar runt omkring. (F) Parker/grönområden/lekplatser Kalix centrum utvecklas automatiskt om man även ser till att de större byarna har estetiskt och praktiskt utbud i förhållande till befolkningen. ex. inte glömma bort parker, gräsytor, bussförbindelser etc. (P) Gör Kalix grönare med parker ex. bevara grodparken. (P) Spara området vid grodparken till just parkmark enligt den grönplan som antagits tidigare. (P) Rör inte grodparken. (P) Inte bygga fler hyreshus vid grodparken. (P) Rör inte Grodparken. (P) Ha kvar Grodparken, en gammal anrik park! (P) Grodparken måste förbli "orörd" samt parkeringen bakom kiosken. (P) 4

5 Mycket fler gröna ytor, växter, sittplatser. (P) Ta inte bort grönområden! Mer cykelstigar/vägar. Konsekvens; Bra motion och friskare Kalix. (P) Mer grönområden, mer blomlådor kring Kalix-,mer utomhusarrangemang på sommaren. kubbturning? Stor lekpark för barnen. (P) Mer parker och bryggor nere vid strandängarna. Solsidan för de som bor i stan och inte tar sej annanstans. Titta på Umeå som exempel! Folk är ute i parker och på bryggor hela sommaren!! (Ef) Mer grön områden, lekplatser. (Ef) Skapa grönområden för folk på strandängarna och inte bara för kommersiella syften. Gör strandängarna till en blomsterpark från Reningsverket och österut så långt det går, då får man en vacker entrén som fångar besökarnas intresse för ett uppehåll. Men för att det inte bara blir en fasad utåt måste hela samhället hållas rent och snyggt. (F) Strandängarna bör utvecklas med parkområde under kunnig personal. (F) Jag vill ha en central lekpark och mer grönområden. (F) Mera gröna mötesplatser. (F) Strandpromenaden bör RUSTAS UPP, ELÄNDIGT. (F) Utveckla strandpromenaden genom att göra den längre och utveckla en del med planteringar som ex. i Umeå. (F) Fortsättning av den planerade förlängningen av strandpromenaden mot Björknäs. (F) Mer gröna samligsplatser. Inga höghus-objekt i centrum, istället parkområden eller liknande. (F) Mer grönområden med blommor, träd. Tänker mig om centrumskolan ska stängas, riv den och gör en park/grönområde i anslutning till furuvallen. (F) Grönområden bör underhållas och fräschas upp. (F) Strandängarna är en utmärkt plats för en stadspark med någonting utöver det vanliga. Trädgårdsmiljöer uppbyggda som oaser lockar människor. Kompetent personal är ett måste! (F) Det saknas lekparker för barn - trots att det finns tillverkare av uteleksaker på orten. (F) Mer träd och grönområden lekparker. (F) Fortsätta med strandpromenaden åt Gammelgården. Behålla Grodparksområdet med intilliggande ytor som den är. (F) Det behövs mer lekplatser i Kalix. (SU) Mer parker. (SU) Fler lekparker. (Ö) 5

6 Stadskärnan Satsa på den döende Köpmannagatan, sk. veckohandlartur. (P) Göra något åt Köpmannagatan. (P) Centrum bör utvecklas beträffande köpmannagatan samt att bostadsbyggandet utvecklas till området där nuvarande centrumskola finns(p) Gallerian: mer sittplatser, en torgplats för försäljning av fisk, klådda, sockar, potatis m.m. (P) Sätta ut bänkar m bord utanför gallerian på sommaren.(su) TÄNK MER PÅ UNGDOMAR ÄN ATT KÖPA NÅN ORANGE BOLL FÖR FLERA MILJONER!!!!! eller gallerian, den var sjukt onödig. vi ungdomar får ju inte änns sitta där inne om vi inte köper något i cafét. VI HAR INGENSTANS ATT SITTA!!!! (SU) Caféerna stänger när skolan slutar - suger. Längre öppentider. Allting är typ dött på helger så man är ledig och har tid är inget öppet, bara korta konstiga tider. (SU) Fler sittplatser i gallerian. detta pga av att man inte får sitta på cafemoccas soffor och stolar om man inte köper något. (SU) Mer sittplatser i Gallerian. (SU) Mer sittplatser i Gallerian för som inte fikar på cafemocca. Sjukt dåligt att behöva flytta på sig för att man inte köper fika. (SU) Gallerian längre öppet på kvällarna. Gågatorna främst strandpromenaden, behöver ny beläggning, gropigare och med fler skarvar och knölar finns nog ingen annanstans. (F) Fyll lokalerna på Köpmannagatan med annan verksamhet (ej affärer). (F) Vissa affärer behöver se över sina öppettider. Ha längre öppet på lördagar på andra affärer än i gallerian. ordna aktiviteter i centrum oftare som tex loppis. (F) Caféer som har öppet kvällstid. (F) Betydligt fler och större lekplatser i centrum. (F) Städa upp på trottoarerna tidigt på våren, sanera klotter, Satsa på bänkar, grönt, skulptur på Galleria torget. (F) Det måste göras nåt åt Köpmannagatan. Den får inte förfalla bara för att alla pengar pumpas in i gallerian. (F) Handikappvänlig centrum. Tillgänglighet för rullstolar, rollatorer, barnvagnar vintertid (snöröjning dålig, ett hinder). Borttagande av nivåskillnader!! En lekpark/yta/park hade varit trevligt i anslutning till Kalix Galleria. I Boden tycker jag att de har en trevlig gågata genom centrum med bänkar/lekyta/träd/planteringar med klätterställning/rutchkana etc vilket gör att ngn av föräldrarna kan vara kvar ute med barnen och de har sysselsättning medans den ene kan gå in och besöka butiker/uträtta ärenden. (F) Göra det mer tillgängligt för funktionshindrade sänka/ta bort trottoar kanterna, fler ramper in till affärer. (F) Stora butikskedjor, kaféer även på söndagar. (F) Turistinformationen ska inte vara på gallerian utan på strandängarna. (F) 6

7 Viktigt att Köpmannagatan inte dör ut. Viktigt att få en koppling mellan Gallerian och Köpmannagatan. (F) Jag tycker absolut att det NU borde finnas en fiskresturang där alla kan äta våra goda råvaror - vars kan vi annars erbjuda våra turister en god Kalix rom och laxrätt. Det är verkligen dax att börja profiliera sig mer!!! (F) Ersätt de vassa, kvadratiska trottoarkantena vid parkeringarna. Bredda centralkärnan av affärer i stället för att klumpa ihop allt på mitten. Bättre bemötande i butiker, apotek mm Bättre öppethållande under sommaren på fritidsakt, bowling badhus mm. Bygg lekplats för barn! H&M. (F) Vad är centrum? splittrat, förvirrat, tomma öde skyltfönster på Köpmannagatan, dåliga parkeringar, inga parker och grönområden bara små plättar. Kalix bör utvecklas efter de förutsättningar vi har dvs. vi är en småstad, inte köpcentrum och halvtomma gallerior. Usel trafikplanering. (F) Stopp för byggande av hyreshus i centrum, där skall finnas öppna ytor affärer grönområden plats för div. tillställningar m.m trafikplaneringen är urursel torgatan måste öppnas igen så man kan köra runt vid busstationen,vidare måste parkeringarna bli bättre alla vassa kantstenar måste bort för all framtid, till sist måste DEMOKRATIN införas till kalixborna som det är nu så är den NOLL.. (F) Tyvärr har ivern att riva o bygga nya högre hus i betong varit för stor pga detta ligger delar av Köpmannagatan i skugga, bevara de få gamla hus som finns kvar - skapa en helhetsplan över centrums utseende. Mer grönområden - plantera barrträd som är gröna året om och inte bara lövträd. Skapa en småstadskänsla, satsa på kvalitet, se till att det s k 'Kalixunika' sortimentet och andra varor lätt går att få tag på utan att 'man' måste ha kontakter. Ur turistsynvinkel kanske det är trevligt om Kalix inte är helgstängt. (F) Locka företag att etablera sig efter Köpmannagatan. Det är alltför många tomma lokaler där. Gör denna gata mer attraktiv! Se till att plantera träd o. buskar utanför Folkets hus=asfaltöken! Plantera även slingerväxter e.dy.mot EFS-kyrkans vägg. Likaså planteringar utanför Gallerian!!! Se även till att plantera vid nya utomhuspoolen. Det är lätt att glömma det gröna, då det planeras för nya anläggningar här i kommunen. Se till att ändra på det!!!!! (F) Dåligt med offentlig konst i Kalix 1%regeln bör tillämpas. Vad hände med den offentliga utsmyckningen utanför Gallerian? Alla turister hamnar inte på campingen, det kommer att bli långt till Turistbyrån för de som kommer till centrum. (F) Tycker att handelsmännen i Kalix ska jobba på bemötande. Har provat att vara handikappad i ett halvår, saknar sittplatser bl.a. i Gallerian där man tagit bort dem. (P) Betydligt mer handikappanpassat vid övergångsställen korsningar och vid affärer, restauranger mm. (P) Titta vad händer tex i Luleå, levande torget till Kalix! Där vi ska köpa fisk, bröd och där ska vara loppis osv. (Ö) Vägen förbi Gallerian bör göras om till gångväg och torget utanför Gallerian bli ett grönområde med en fin lekpark för barnen! Parkeringen utanför Hemköp är för trång och behöver göras om. Skapa spontana mötesplatser där människor i alla åldrar kan träffas och aktiveras. Skapa fler grönområden inne i centrum. (Ö) Shopping Ta in HM, Gina Tricot! (SU) Vi bör locka hit fler nyetableringar i butiksväg. För många tomma lokaler på Köpmannagatan. Fler bänkar/sittplatser kring Köpmannagatan. (Ef) 7

8 Inför gågata åtminstone utanför Gallerian men gärna hela biten från Valhall. (Ef) Bredare utbud krävs, tomma lokaler behöver fyllas, krav på handlarna om att hålla rent och fräscht, snygga skyltfönster, hundbajspoliser!!! Fler parkbänkar efter Köpmannag, mer blommor etc... (Ef) Affärerna bör öka bredd på sortiment, skicka personal på charmkurs, utöka öppettider. (Ef) Få folk/ungdomar att förstå hur viktigt det är att shoppa allt man kan i Kalix, istället för på nätet! Förklara att butiker tvingas stänga till slut. Hade vi iaf 1 kedja (HM, kappahl, lindex) skulle flera stanna o shoppa mer i Kalix! (Ef) Större variation av butiker (prisläge, utbud). (F) Ta hit större butikskedjor!!! (F) Måste få in större etablerade kedjor till Kalix så att handeln blir mer attraktiv. Finns i stort sett ingen butik som säljer moderna kläder till män i Kalix. Alla butiker håller ett högre pris på sina produkter i Kalix pga att det är små privata företag som ej kan ha stora lager. (F) Främja shopping till billigare penning. (F) Bättre shopping ex Kappahl m.m. En del personal behöver gå på charmkurs... Att om affärerna har kvällsöppet så bör alla affärer ha det eller åtminstone nästan alla, eller annonsera vilka så man vet det. (F) Mer utbud på varor vi åker till andra kommuner och handlar (kläder och då fram för allt barnkläder). (F) Kvinnor shoppar! Män handlar! (F) Vi behöver få "lite billigare" affärer till Kalix. Ungdomar och personer som inte har arbete, familjer m småbarn har inte råd att handla här pga att de köper billigare kläder på tex Kapp Ahl, Lindex, Hm och när man ändå åker till Luleå så passar man ändå på att handla mat. Likaså med möbler... IKEA lockar och då finns Ica Maxi. (F) Utveckla handeln genom att klädkedjor som KappAhl, HM och Lindex öppnar butiker i Kalix för att människor ska stanna och handla här i större omfattning. (F) Ökat öppethållande i butiker på kvällar/helger. (F) Det måste bli ett större utbud av klädaffärer, typ Kappahl, H&M, Lindex, Hemtex eller liknande. Som det ser ut nu åker många till Luleå eller Haparanda för att handla kläder eller tillbehör till hemmet. De flesta har inte ekonomi för att handla på t ex Hanséns. (F) Inbjudande exteriört. Lättillgängligt till butikerna. Utbud som täcker det vanligaste behovet. Motorvärmare för inkommande shoppare på vintern. Glada, vänliga och kompetenta expediter. (F) Möjlighet att köpa ekologiska närodlad mat. (F) Det går fan inte att köpa något i kalix, inte shoppa eller någonting, det suger. (SU) Fler klädbutiker mera gallerior mera hm mera lindex mera ginatricot mera diva merameramera! (SU) Fixa bra affärer snarast. (SU) 8

9 Kalix bör, men kommer inte att behöva få större kedjor. Omkringvarande städer har redan större utbud. Nej, se på Haparanda och Luleå. Där finns det arbete och därtill konsumtion vilket visar sig i att utbudet ökar. (SU) Skaffa mer klädbutiker, roliga "hängställen" och varför i hela friden byggde ni gallerian för pengarna som dragits in från skolor, tänk efter?! Vem vill bo kvar här? (SU) Ta hit populära klädkedjor. (SU) Ta hit ett H&M. Alla har råd att handla och det finns kläder för alla. (SU) Fler klädaffärer riktade mot ungdomar - bättre priser och utbud. (SU) Jag tycker att Kalix bör utöka sitt utbud i kläder, alltså att man tar in mer moderna ungdomskläder. det finns endast för äldre. (SU) Bättre ungdomsbutiker som folk vill handla på! (SU) Mer klädbutiker. Klädaffärer för unga människor. (SU) Mer affärer. (SU) Bättre klädbutiker för ungdomar, exempelvis HM, Gina Tricot etc. (SU) Mer affärer! och mera logiskt tänkande. (SU) Det finns mycket lite affärer i Kalix. När man ska köpa kläder måste man fara till Luleå eller köpa via internet. Det finns teamsportia och intersport men det finns inte riktigt allt man behöver där heller. (SU) Bemötande/service vid köp av tjänst: Mkt sämre än längre söderut i storstadsregionerna på all service generellt i området/norrbotten. (P) Angående expediters klädsel: alla utsmyckningar av ögonbryn, mun, tunga, näsa vill jag inte handla av. Det stör mig -går ut om jag får se sådan klädd expedit. (P) Aktiviteter Mer att göra för seniorer, lite mer musik på gator och torg. (P) Trevligare uteservering vid Folkets hus. (P) Upprustning av Folkets hus. Se till att det finns fungerande ljud och ljus så att mindre föreställningar kan köras utan att dom själva måste ta hand om ljud och ljus. Snyggare temöbler vid folkets hus cafe. (P) Förbättring miljön Folkets hus gården. (P) Digital bio. Gubbdagis typ Claes Olsson. (P) Se över öppettider i simhallen, t.ex. att simhallen är öppen även (P) Öppethållande av simbassängen är numera uselt, t.ex. är det stängt varje dag, dvs den populäraste tiden. Öppenhållningstiderna för Folkets hus cafeteria är också ett skämt! (P) Jag vill gå på konserter oftare, alla slags musik! Jag har bland annat lyssnat till Viktoria Tolstoy, Stefan Arnold, Tommy Körberg, Artic Light, Rigmor Gustavsson mfl. på Folkets hus, 9

10 mer sånt! Satsa på kultur. (F) Om människor utifrån skall stanna och shoppa är det inte hur många affärer vi har om man inte har en orsak att stanna. Man bör tänka mer på sevärdheter och kulturella händelser. Annars far dom bara till Haparanda. (F) Ett allaktivitets hus för idrottsliga aktiviteter! (F) Mer satsningar för att öka möjligheterna till utomhusaktiviteter vintertid, ex fler dragna/skyltade skidspår uanför elljusspåren. (F) Ta tillvara på vintern med belysning och vinterfestival. (F) Mer aktivitet för barnen då de är en del av Kalixs framtid. (F) Mer naturliga mötesplatser som INTE kräver shopping. (F) Fler aktiviteter för ungdomar. (F) Aktiviteter för ungdomar (inte bara idrott inom förening)och mer mötesplats för småföräldrar (småbarns cafe???) (F) Utveckla kulturen bättre! (P) Dåliga anslag till kulturen! (P) Kommunen gör något för att få duktiga musiker, körledare etc för att bli kvar i Kalix. (P) Fler kulturevenemang (teater, musik etc.). Att man tar bättre vara på Vassholmen för olika aktiviteter och som utflyktsmål. (P) Det finns inte så många aktiviteter i Kalix heller. För lite underhållning, discon och liknande för unga. (SU) Skola Bara att estetiska linjen på Furuhedskolan borde få vara kvar. Varför ska kulturen alltid få lida. Det finns väl nog med elektriker i kalix? (SU) Satsa pengar på skolan och inte på skrytbyggen. Anlita en ekonom som faktiskt kan göra en långsiktig planering (kommunen). Låt ungdomarna komma med synpunkter och lyssna på vad de har att säga. (SU) Satsa mer pengar på skola och vardagstrivsel i stället för glassiga gallerior. (SU) Övrigt Se till att få bort hundskit från centrum och "strandpromenaden", fler ställen för skitpåsar? (P) Hur får man folk att plocka upp hundbajset? (P) Inför hundskatt för ett renare samhälle. Bort med hundar från centrala Kalix. (P) För ett renare Kalix inför hundskatt. Se till att få bort hundskit från centrala Kalix. (P) Mycket fler papperskorgar. Något för alla rökare, slippa alla fimpar. Att lära hundägare ta hand om hundbajs. (P) Ej göra investeringar i för stor omfattning. (P) 10

11 Riv ner lyktstolparna mellan Coop och Folksamhuset och plantera dit träd så det blir grönare i den parken. (P) Flera arbetstillfällen till ungdomar. Flera hyresrätter! Utökad hemtjänst till äldre! Kommunförvaltningen bör anställa från den egna kommunen, blir mera skattepengar. (P) Skapa mer arbetstillfällen för ungdom. skapa fler seniorboenden, inte bara åldringsvård. (P) Kalix har alltid varit en mer eller mindre död plats under sommarmånaderna. Då är det sommarstugorna i skärgården som gäller! (P) Istället för en playa borde Kalix satsa på mer historiska sevärdheter. Varför inte fixa strandängarna till hur det såg ut för 200 år sedan? Fiskestugor? Timmerflottning? Etc. Skulle locka turister och även Kalixbor. Mer historia istället för moderniteter! (SU) Mer uteställen där ungdomar i gymnasieålder kan träffas och umgås. (SU) Att ni tror att shoppingen är bra är skrattretande. Ni tar in butiker som säljer kläder där en klänning tar upp till 2/3 av månadspengen. Sen att ni faktiskt skickar ut enkäten när ni ändå skiter i vad ungdomar tycker. Vad menas med det? Vill ni bara ha väljare? Att jag faktiskt tog enkäten på allvar ska ni vara glada över. Mer uteställen för ungdomar. (SU) Skaffa crossbana och inte lika mycket farthinder. (SU) Bmx park NU!!!!! (SU) Mera gatulampor Bussar som går oftare. (SU) Man borde införa fler sportklubbar, t.ex. vollyboll. (SU) Inte lägga ner pengar på onödiga saker! T.ex. den där bollen var jäkligt onödig! Och det dom gjort på ica centrum! Man måste börja tänka på ekonomin! mkt bättre att lägga pengar på en ny bro! (SU) Tänk utanför ramarna, gör Kalix till en ort man vill besöka för att det är roligt och ett äventyr - Shopping kan vi inte tävla med Luleå eller Haparanda. Däremot så har vi en vacker miljö, fina naturupplevelser som vi bättre kan ta tillvara på och erbjuda besökare bättre. (Ef) Politiker VAKNA!! Det går inte att spara mer! Investera inte sen, utan NU! (Ef) Mindre företag och kontor som finns i utkanten av Kalix bör flytta in i centrum och skapa liv i samhället. (Ef) JA om Kalixborna skulle kunna medicineras mot "dom kan ju tjäna pengar på mig, då är det bättre att fara till Luleå och handla"(även om varan är lika dyr och blir mycket dyrare med bilresa, men man vill väl uppleva något annat och träffa alla Kalixbor i Luleå, men man får väl ha viss förståelse för beteendet, men handlandet blir ju då en legal ursäkt för att åka till Luleå för man kan ju ej vara så tokig att man bara åker till Luleå för att titta på folk och uppleva den större staden. Vad är då viktigt, jo det är att träffa och prata med människor och kanske äta eller fika något gott och kanske något kulturellt arrangemang. Jag personligen uppskattar mest mötet med människor på den lokala affären där man kan stå och prata en halvtimme eller när det är något arrangemang stannar man och pratar med människor man sällan träffar. (Ef) Först har ni gett hotellet till Lind From, nu bygger ni strandängarna till henne. Det är lika bra ni ger hela Kalix till henne. (Ef) 11

12 Bygg en stor lång ny kaj vid stranden intill strandängarna så småbåtar kan åka in och kanske till och med sova över i båten eller kanske åka till vissa förekommande aktiviteter. Ökar tillgängligheten till det nya aktivitetsområdet på grund av många båtburna människor i Kalix kommun. Kanske en bensinmack för tankning av båtar också. (Ef) Samarbete... (Ef) Kinarestaurangen för trångt, med mera med mera. (Ef) Fler anslagstavlor, fler reklamplatser. (Ef) Busstationen med godshantering bör flyttas och ersättas av en hållplats. Den nya placeringen bör vara intill lasarettet/skolor där även plats för parkeringar för pendlare och samåkande kan ordnas. När det gäller trafiken i centrum så bör man skilja på impulshandel och ärendehandel där den senare gärna får ha parkering vid dörren medan en förutsättning för impulshandel är att kunden kliver ur bilen. Skapa en säljutbildning med riksintag. Det skulle få ringar på vattnet och öka tillgången på säljande personal i Kalix, vilket är ett måste. (Ef) Sanera KLOTTER, STÄDA bort SKRÄP och HUNDSKIT. (F) Försöka stoppa förstörelse och klottring. (F) Fler papperskorgar. (F) Jag skulle vilja se mer sopkorgar och askkoppar... (F) Just nu behöver pengarna sättas på skolor och äldreomsorg. (F) Bättre anpassat för äldre och funktionshindrade. (F) Satsa på förskola, skola vi är snart sämst i Sverige! Ska man bo här när våra barn får den sämsta utbildningen? Att man vågar tala om hur bra man är! (F) Satsa på utemiljön på förskolorna, under all kritik. (F) Tillgång till acceptabel bredbandsuppkoppling och mobiltäckning i alla byar. Ungdomar vägrar bo i byar som har dålig data- och mobiltäckning. (F) Kalix är en bra ort med bra utbud av affärer, fler Kalixbor bör tänka på det handla lokalt. (F) Hämtnings- och avlämningsplats för skolelever vid Manhemsskolan saknas idag. Större satsning på barnfamiljer, t ex lekparker, aktiviteter/aktivitetsområde med möjlighet till picnic alt servering. Bjumisträsk badstrand bör hållas ren och fin! (F) Det tydliga mindrevärdeskomplexet gentemot Luleå och numer också Haparanda måste jobbas bort. Turismen och idrottsanläggningar är viktiga och behöver säkert satsas på, men när det blir på bekostnad av skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen (som kommunen enligt lag är skyldig att upprätthålla med en god kvalité) tycker jag att det är så fel som det kan bli. Vi som har valt att bo i Kalix börjar tveka, jag vill inte bo i en kommun där mina barn får gå i en dålig skola!!!!! Tack och lov är jag attraktiv på arbetsmarknaden i hela Sverige!! (Statistiken talar sitt klara språk skolverksamheten i Kalix fungerar inte, och de nödlösningar (Manhem) som nu gjorts kommer bara förvärra den situationen.)tack för ordet! (F) Flytta slalombacken till Raggdynan! :) (F) Det viktigaste är att ungdomarna får arbeten och kan skapa sig en framtid i Kalix. Vi behöver företag som producerar något och ger riktiga anställningar inte bara shopping och affärer. Vi behöver riktiga jobb och inte bara bidragsanställningar och korta anställningstider ned till dag 12

13 för dag som erbjuds idag av våra Kalixföretag. På sådana villkor kan tyvärr inga unga rekommenderas att stanna kvar i kommunen. (F) Jag tycker att man skall basera en ev. förändring i Kalix på småstadsidyllen. Tyvärr hjälper inte gallerians utseende detta tänk. Jag tycker att man som småstad inte skall försöka efterlika större städer, såsom Luleå mfl. genom att endast erbjuda sådant som redan finns, ex. en galleria. Vid en utveckling av centrum tycker jag man skall försöka vara nytänkande (göra något annorlunda som drar folk till centrum) och som skrivit ovan basera denna på en småstadsidyll i den småstad vi lever i. (F) Eftersom det är mörkt under en stor del av året anser jag att man bör lysa upp samhället mer, och framför allt E4 på väg in till Kalix. Nu känns det som att man väntar på ett bombanfall på kvällar och nätter. Mer öppet och ljust för att skapa en attraktivt samhälle som man vill besöka,för att inte tala om säkerheten. Öppettider i butikerna bör ändras, Ica drugstore har fattat vad det handlar om. Man kan ju inte stänga butikerna när folk börjar komma ut, lunchstängt finns bara i Kalix! Många företagare borde gå en charmkurs och lära sig hur man bemöter kunder. (F) Kalix behöver få någonting extra som lockar bilar in i stan och inte bara kör förbi... stora skyltar ut mot E4 hjälper inte för det finns överallt. En välkomnande infart och affärer som lockar ung som gammal och alla plånböcker. (F) Ej plocka bort fortfarande blommande och grönskande växter långt innan frosten kommer på hösten. Grannkommuner har kvar sina planteringar flera veckor upp till en månad efter att Kalix tömt alla sina rabatter. Mer offentlig utsmyckning. Båttrafik runt Kalix skärgård. Liknade den turisttrafik som finns i Luleå. (Det är inte alla Kalixbor som äger egen båt). Fast broförbindelse till Vassholmen. Utveckla torghandeln. Ordna mötesplatser för våra nyanlända medborgare (gäller även de med utländsk bakgrund) så att de stannar kvar i våran allt för avfolkade kommun. Följ upp våra utflyttade unga som utbildar sig på annan ort i Sverige och utlandet. Försök locka tillbaka dem efter avslutade studier. Personer mellan år blir allt färre i kommunen. De är de som är i barnafödande ålder. Finns inte de så påverkas alla samhällsfunktioner från förskola - skola till att service och butiker minskar och stänger. Lyssna, var lyhörd på vad våra barn och ungdomar vill ordnar, genomföra och förändra. Se till att de blir delaktiga och känner sig betydelsefull. Ökar oddsen för att de i framtiden ev. vill stanna kvar i kommunen. (F) Ang belysningen så är den bra när den lyser. (F) Mer glädje behövs för framtidstro. Tjafs bland politiken ger inte framtidstro. (F) Mycket mer offentlig konst, skulpturer, renovera hus i centrum smakfullt, gärna återställa de få gamla byggnader vi har kvar i ursprunglig stil, snyggare fasadskyltar och gatuskyltar, öka affärsskyltar i gammal stil, minska tals prägeln på centrum. Städa upp och röja i centrum samt infarter till Kalix från alla håll. Ser anskrämligt ut överallt. Skylta upp Kalixälven från båda hållen, Nationalälven, gärna med en lax och info om att den är outbyggd!!! Skylta upp att vi är en kustkommun med hav och skärgård. Genomföra t.ex projekt där man med barn och ungdomar målar och snyggar upp, kanske gör konstverk av elstationer som finns överallt. De klottras på ändå. Jobba med att privata fastighetsägare sanerar klotter inom 48 timmar samt Kalix kommun med 24 timmar. Statistiken i Sverige visar att klottret minskar då. (F) Satsa på en grön miljö i centrum med caféer och restauranger nere vid älven. Satsa även på kulturen och en meningsfull fritid för alla. I dag är Kalix en kulturöken med stort fokus på idrott och skoterkörning. Det är männens intressen som styr och denna negativa machokultur bidrar bl.a. till att många pojkar misslyckas i skolan och att flickorna flyttar härifrån. Om Kalix ska kunna utvecklas positivt måste vi erbjuda ett klimat som lockar hit välutbildade människor med ett nytt tänk.o rten ligger naturskönt med bra pendlingsavstånd till bl.a. Haparanda och Luleå. Med sina låga huspriser är Kalix ett bra boendealternativ, men som sagt bilden utåt av det vi har att erbjuda lockar inte till inflyttning och tyvärr vill många av oss inte heller uppmuntra våra barn att stanna kvar. (F) 13

14 Insatser för att öka företagandet bör öka och dessutom strategier för att behålla befolkningen kvar här i Kalix. Ungdomar bör ges tillfälle till aktiviteter så att även de trivs. Ungdomar behöver vuxnas stöd och idéer till aktiviteter! Gymnasienämnde behöver fundera flera gånger innan de lägger ner gymnasieprogram. Pengarna försvinner istället från Kalix om de åker till annan kommun. Gymnasienämnden behöver också omprioritera möjligheten till "priv" intagningar på olika gymnasieutbildningar. Annars finns risker för utslagning och likriktning av skolsystemet! (F) Ta vara på och framhäv Kalix som den lilla ort den är och de speciella fördelar som vi har här med älven, naturen, enkelheten. Gör inte Kalix till en "stad" den inte är. (F) Kalix borde utvecklas med en närhet till den enormt vackra skärgården med båtturer ut till öarna. En fast broförbindelse till Vassholmen. (F) Det är idag mycket viktigt att ha en trevlig miljö omkring oss, inte bara funktionellt som varit tradition i Kalix. Vi vill ju alla vara stolta över vår ort. Skärgården behöver bli mer tillgänglig. Skulle gärna ta kunder dit, men det är inte möjligt idag. Strandpromenaden måste renoveras! Vägarna underhållas! Ligg på Vägverket att reparera Kalixbron NU, OCH första intrycket i Kalix dvs. rondellen "kråkfällan". Gör något av alla tips ni får. Det måste hända saker. (F) Vill man bedriv handel i Kalix, MÅSTE man behandla ALLA kunder lika. Inte göra skillnad på vilka som är mer "coola" än andra. detta gäller framför allt en del klädbutiker.(berlins undantaget) Då åker jag hellre till Luleå, Boden eller Haparanda trots att jag vill stödja det som finns i Kalix. (Ö) Utveckla mötesplatser, parker, torg, oaser. (Ö) Bygg mera gång/ cyckelvägar i och från byarna. Bli mycket proffsigare och kunnigare speciellt hos politikerna och hos tjänstemännen på kommunalkontoret. (Ö) 14

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Nacka Strand enkät januari 2013

Nacka Strand enkät januari 2013 Nacka Strand enkät januari 2013 Procent Antal Arbetsplats i Nacka Strand 23,9% 89 Boende i Nacka Strand 51,6% 192 Elev i Nacka Strand 1,6% 6 Annat (t ex boende i angränsande område, besökande etc) 17,7%

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Idéer och synpunkter från medborgare som deltog i Öppen Workshop 17/11 Studion, Folkets Hus 44 deltagare, 50% män 50% kvinnor

Idéer och synpunkter från medborgare som deltog i Öppen Workshop 17/11 Studion, Folkets Hus 44 deltagare, 50% män 50% kvinnor Idéer och synpunkter från medborgare som deltog i Öppen Workshop 17/11 Studion, Folkets Hus 44 deltagare, 50% män 50% kvinnor Datum Vad vill du kunna göra på Rådhusesplanaden? Vad hindrar dig från att

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 522 31,4 B. Kvinna 1142 68,6 Min ålder A. yngre än 25 år 371 22,3 B. 26-45 år 534 32,1 C. 46-65 år 465 27,9 D. äldre än 65 294 17,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Samtliga kommentarer om Halloweenfirandet generellt

Samtliga kommentarer om Halloweenfirandet generellt Samtliga kommentarer om Halloweenfirandet generellt 1 Har ingenting med svensk kultur eller tradition att göra. Ett sätt för handeln att tjäna pengar. 2 Jag och mina barn tycker att det är superkul med

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

The circle of simplicity

The circle of simplicity The circle of simplicity Return to the good life - Cecilie Andrews En svensk sammanfattning Nedan finns en sammanfattning av den amerikanska boken The circle of simplicity som är skriven av Cecile Andrews

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Jag fascineras av förändring. Men jag fascineras nog ännu mer av motsatsen. Vi kan kalla det "oförändring".

Jag fascineras av förändring. Men jag fascineras nog ännu mer av motsatsen. Vi kan kalla det oförändring. Sammanfattning av Peter Eklund Free your mind och en landsbygd bortom lagom, på Södermanland Landsbygdsting den 11 april 2014 i Vadsbro- Blacksta föreningsgård. Vilken bild av landsbygden väljer vi att

Läs mer