Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)"

Transkript

1 Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig, vuxenstuderande) P= Pro Ålderspensionärer/Avtalspension Ef= Egen företagare F= Förvärvsarbetare SU= Studerande- Ungdom Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Utöka kollektivtrafiken till kustbyar. (P) Bättre kollektivtrafik. Fler bussturer lokalt under lördag, söndag samt på kvällar. Möjlighet att åka buss lokalt även på sommaren. (P) Obefintlig kollektivtrafik på sommaren, inte heller på lördag-söndag vintertid. (P) Ingen halv elva buss som går igenom Karlsborg nå mer. (SU) Kollektivtrafik bör utökas till byarna. (Ef) Busstationen är placerad på absolut bästa platsen nära till centrum. (F) Förnya centrala busshållplatsen. (F) Ökad kollektivtrafik till förorter. (F) Fler busshållplatser. Bättre kollektivtrafik (tätare turer). (F) Kollektivtrafik viktigt. Även antalet yngre individer utan både bil och körkort ökar. Äldre människor som inte bör köra bil måste ha kollektivtrafik som alternativ. En fungerande kollektivtrafik är viktigt för infrastrukturen i ett samhälle. (F) Öka lokaltrafiken, bättre busstider. Ska man bo i en by utanför centrum bör det finnas marginaltider om man ska först föra barn på dagis och sen ska man på arbetet. Lokaltrafiken vore finnas på helgerna. Bättre kvalitet på gå o cykelvägarna. Mer rondeller speciellt mot E4:an. Öka samarbetet mellan bl.a. företagarna i Kalix och i byarna. (F) Utvidga lokaltrafiken för att nå även Nyborg. (F) Fruktansvärt dåligt om inte en enda busstur går sommartid til lbåtskärsnäs. Vi betalar också skatt. (F) Mer kollektivtrafik. Försök få Kalixbona att använda kollektivtrafiken! (F) Bättre kollektivtrafik även ut till byarna. (F) Tidtabellen för lokaltrafiken bör anpassas till skoltider så att det under vintern finns möjlighet för eleverna som bor i Grytnäs kan åka lokalen till skolan utan att behöva ta bussen som går kl 07:10 för att ta sig 2 km när dom börjar kl 08:00. Kalix är ingen storstad och kan inte heller 1

2 konkurrera med en sådan tex Luleå, utan det vi har i Kalix är småstads idyll och det är något som vi måste framhäva. Miljömässigt och ekonomiskt så vill man att så många som möjligt ska ta bussen till arbetet, men för dom som pendlar till tex Haparanda eller Luleå och bor inom centrala Kalix så finns det inga långtidsparkeringar i anknytning till busstation, även om man bor i centrala Kalix så kan man ha några kilometer till bussen. (F) Lokalbussar även på helgen. (F) Lokaltrafik ut till månsbyn med vettiga tider tex ej Morgon buss 7, eftermiddag 12, 13, 14. (F) Kollektivtrafiken utanför centralorten bör utökas med kvällstur och helgturer. (F) Busstrafiken Töre-Kalix bör ökas, ingen buss finns mellan 7.20 och (F) Trafik Postgatan ner mot gallerian bör kunna enkelriktas. Trafiken på kvällarna har blivit outhärdig för boende där för det har blivit en rundgångskörning om nätterna med bilar som kör och "bränner" däck då dom kommer upp till köpmannagatan. Mopeder som smattrar om nätterna. Gör gatan enkelriktad med trafik som bara går neråt. det skulle vara bra även på dagarna då folk promenerar ner till Gallerian och slipper trängas med trafiken. (P) Stäng gatan mellan Swedbank och Gallerian. (P) Köpmannagatan och områdena över om den måste hållas levande och utvecklas som affärsområde. Kalix Nya centrum har tyvärr hamnat i kanten av samhället, alltså "hjulnavet" har hamnat nära fälgen. Kalixborna måste lära sig att inte i full fart korsa gatorna med cykel. Trafiken får inte försvåras ytterligare genom samhället. Försvårad trafik är inte miljövänlig. (P) Kalixbron ska vara där den är i framtiden. Konsekvens; Inga turister, Kalix utarmas. (P) Gör nya vägar! (SU) Kosta på vägarna i Töre. (SU) Trafiksituationen är en katastrof. (Ef) Trafiksituationen är DÅLIG, ofta köer i rondellen/backen vid valhall/hudverket. Varför enkelriktat på Köpmannagatan? Nu måste fler köra flera varv! för lite o trånga parkeringsplatser!!! Lång omväg om jag skall från ica till tex coop, är det meningen att man skall ut på E4? ofta kaos vid swedbank. Galleriaparkeringen trång med höga kanter som skadar bil. väg + korsning vid galleriapark. (Ef) Kommunen ska hjälpa Köpmannagatan inte göra gatan till en industrigata som de säger till mig. Kalix blir då för litet. Tänk på hur det ser ut i Piteå! (Ef) Stoppa den dagliga trafiken genom Folketshus torg. (F) Trafikintensiteten måste minskas och man måste se till att alla kan ta sig fram, då menar jag även de som har någon form av fysiskt handikapp. Man planerar inte för alla i samhället utan enbart för de besutna. Vi har en stor skara med rörelsehindrade och gamla som inte kan ta sig fram bara genom de höga kanter som finns på gatorna. (F) Lär folk aktuella trafikregler, man ska inte behöva vara rädd att åka bil in till eller i Kalix. (F) Stäng Centrumvägen. Samhället behöver inte delas i två delar. E4 och järnvägen räcker. (F) 2

3 Trafiken är ett kaos. Ex. Ordna utfarter till E4 som INTE går genom centrum och INTE heller förbi Rian/Gammelgården. Ny led som fångar upp södergående trafik (till E4)från Stenbäckenområdet. Ny bro över Vassholmen exv.. (Ö) Parkeringar Mer parkeringar mindre fartgupp inga mer rondeller inge mer nerdragande av stan till galleria vägen. (SU) Gör parkeringar för busspendlare som är nära busstationen och med tillhörande motorvärmare. (SU) Parkering vid Gallerian = Gör om gör rätt. (Ef) Parkering för de som kör med släp och husvagn, just nu är det helt omöjligt att handla i stan om man har släp el husvagn. (Ef) Tänk innan ni bygger parkeringar korkskallar. Bygg inte en parkering för en rullator utan för en bil... Och ta bort alla skarpa kantstenar så länge ni inte kan utforma vägar och parkeringar. (F) Att begränsa tiden för parkering till 2 timmar är löjeväckande i ett så litet samhälle som Kalix. (F) Urdumt med två timmars regeln. Om jag tex ska klippa och färga håret på en frisering tar det längre än två timmar...ska jag springa ut med färg i håret och flytta bilen eller ska min frisörska göra det.. och om man nu vill att folk ska handla och fika i stan så är inte två timmars parkering nog! väljer därför inte att spendera en shopping och mysdag på stan i Kalix! (F) Parkeringplatserna tex vid nya centrum har ju blivit mycket sämre och besvärligare. Totalt omöjligt att kunna parkera vid tex Ica Hjärtat eller Hemköp för bilar med husvagn eller släp. (F) Parkering längs Köpmangatan bör utökas. Parkering vid gallerian är under all kritik för trång. (F) För att få turister i Kalix behövs någon parkering för husvagnar vid centrum. (F) Parkeringstiden 2 timmar är för kort med ivriga parkeringsvakter om man ska handla annat än mat. (F) Bilparkering utanför centrumkärnan och lokalbuss in till centrum, taxera via parkeringsmätare avgift inne i centrum. (F) Fler p-platser. Bort med höga kantstenar runt p-platserna. Färre farthinder. Tänd gatu/väg belysn. en nedsläckt ort är snart borta. (F) Tag bort den dåliga parkeringen vid gallerian och ändra till vettiga parkeringsplatser. (F) Det är ont om parkeringar. 2 timmar är för kort tid då man ska uträtta ärenden. (P) Tag bort alla höga kanter vid parkeringar. (P) 2 timmar är för kort tid för parkering. Kommer till Kalix 1ggr/vecka - skall handla på flera ställen - samt göra övriga ärenden t.ex. post-bank-frissan. Ska inte behöva köra runt samhället med bil för att undvika att stå för lång tid på samma parkering. (P) Mycket trånga parkeringar vid Gallerian. Ta bort alla trottoarkanter. Hopplöst att komma fram med rullstolar, barnvagnar, rullatorer m.m. (P) 3

4 Mera handikapparkeringar (P) Parkeringsplatser görs för trånga och skadar bilar, vid oddfellowhuset och främst vid Gallerian! För mycket enkelriktad trafik, man får ibland köra runt hela stan för att komma dit man vill. Överdrivet med parkeringsvakt! (Ef) Cykeltrafik Jag vill ha trafikspeglar i gångtunnlarna under E4:an så att man kan se mötande cyklister så att man slipper panikbromsa med sin egen cykel, har mött 3 cyklister i bredd. (P) En cykelväg mellan Nyborg och Kalix. (P) Cykelväg till Nyborg. (P) Fler gång o cykelväg,på järnvägsgatan som är hårt trafikerad. Vill cykla så mycket som möjligt =miljö. Hur tar jag mig riskfritt över vitvattenväg från gångväg vid Strömbergs. Övergångsställe. Cykelväg till Gammelgården. (Ef) Gång och cykelbana från Nyborg/Vallen och fungerande lokaltrafik från samma orter. (F) Gång - cykelväg längs den hårt trafikerade Nyborgsvägen. (F) Mer respekt och stimulans för cyklande. (F) Det finns många som bor i byarna som cyklar till jobbet eller andra aktiviteter i centrum. Det finns ytterligare många som vill cykla till jobbet eller aktiviteter i centrum men som inte vågar pga avsaknad av cykelvägar. Med andra ord bör kommunen satsa på gång och cykelvägar som knyter an byarna med centrum. (F) Cykelväg ut till Nyborg. (F) Cykelbana till Nyborg. (F) Bör utöka gång och cykelvägar till byar så som gammelgården och rian från kalix centrum. (F) Gång och cykelväg till alla byar runt omkring. (F) Parker/grönområden/lekplatser Kalix centrum utvecklas automatiskt om man även ser till att de större byarna har estetiskt och praktiskt utbud i förhållande till befolkningen. ex. inte glömma bort parker, gräsytor, bussförbindelser etc. (P) Gör Kalix grönare med parker ex. bevara grodparken. (P) Spara området vid grodparken till just parkmark enligt den grönplan som antagits tidigare. (P) Rör inte grodparken. (P) Inte bygga fler hyreshus vid grodparken. (P) Rör inte Grodparken. (P) Ha kvar Grodparken, en gammal anrik park! (P) Grodparken måste förbli "orörd" samt parkeringen bakom kiosken. (P) 4

5 Mycket fler gröna ytor, växter, sittplatser. (P) Ta inte bort grönområden! Mer cykelstigar/vägar. Konsekvens; Bra motion och friskare Kalix. (P) Mer grönområden, mer blomlådor kring Kalix-,mer utomhusarrangemang på sommaren. kubbturning? Stor lekpark för barnen. (P) Mer parker och bryggor nere vid strandängarna. Solsidan för de som bor i stan och inte tar sej annanstans. Titta på Umeå som exempel! Folk är ute i parker och på bryggor hela sommaren!! (Ef) Mer grön områden, lekplatser. (Ef) Skapa grönområden för folk på strandängarna och inte bara för kommersiella syften. Gör strandängarna till en blomsterpark från Reningsverket och österut så långt det går, då får man en vacker entrén som fångar besökarnas intresse för ett uppehåll. Men för att det inte bara blir en fasad utåt måste hela samhället hållas rent och snyggt. (F) Strandängarna bör utvecklas med parkområde under kunnig personal. (F) Jag vill ha en central lekpark och mer grönområden. (F) Mera gröna mötesplatser. (F) Strandpromenaden bör RUSTAS UPP, ELÄNDIGT. (F) Utveckla strandpromenaden genom att göra den längre och utveckla en del med planteringar som ex. i Umeå. (F) Fortsättning av den planerade förlängningen av strandpromenaden mot Björknäs. (F) Mer gröna samligsplatser. Inga höghus-objekt i centrum, istället parkområden eller liknande. (F) Mer grönområden med blommor, träd. Tänker mig om centrumskolan ska stängas, riv den och gör en park/grönområde i anslutning till furuvallen. (F) Grönområden bör underhållas och fräschas upp. (F) Strandängarna är en utmärkt plats för en stadspark med någonting utöver det vanliga. Trädgårdsmiljöer uppbyggda som oaser lockar människor. Kompetent personal är ett måste! (F) Det saknas lekparker för barn - trots att det finns tillverkare av uteleksaker på orten. (F) Mer träd och grönområden lekparker. (F) Fortsätta med strandpromenaden åt Gammelgården. Behålla Grodparksområdet med intilliggande ytor som den är. (F) Det behövs mer lekplatser i Kalix. (SU) Mer parker. (SU) Fler lekparker. (Ö) 5

6 Stadskärnan Satsa på den döende Köpmannagatan, sk. veckohandlartur. (P) Göra något åt Köpmannagatan. (P) Centrum bör utvecklas beträffande köpmannagatan samt att bostadsbyggandet utvecklas till området där nuvarande centrumskola finns(p) Gallerian: mer sittplatser, en torgplats för försäljning av fisk, klådda, sockar, potatis m.m. (P) Sätta ut bänkar m bord utanför gallerian på sommaren.(su) TÄNK MER PÅ UNGDOMAR ÄN ATT KÖPA NÅN ORANGE BOLL FÖR FLERA MILJONER!!!!! eller gallerian, den var sjukt onödig. vi ungdomar får ju inte änns sitta där inne om vi inte köper något i cafét. VI HAR INGENSTANS ATT SITTA!!!! (SU) Caféerna stänger när skolan slutar - suger. Längre öppentider. Allting är typ dött på helger så man är ledig och har tid är inget öppet, bara korta konstiga tider. (SU) Fler sittplatser i gallerian. detta pga av att man inte får sitta på cafemoccas soffor och stolar om man inte köper något. (SU) Mer sittplatser i Gallerian. (SU) Mer sittplatser i Gallerian för som inte fikar på cafemocca. Sjukt dåligt att behöva flytta på sig för att man inte köper fika. (SU) Gallerian längre öppet på kvällarna. Gågatorna främst strandpromenaden, behöver ny beläggning, gropigare och med fler skarvar och knölar finns nog ingen annanstans. (F) Fyll lokalerna på Köpmannagatan med annan verksamhet (ej affärer). (F) Vissa affärer behöver se över sina öppettider. Ha längre öppet på lördagar på andra affärer än i gallerian. ordna aktiviteter i centrum oftare som tex loppis. (F) Caféer som har öppet kvällstid. (F) Betydligt fler och större lekplatser i centrum. (F) Städa upp på trottoarerna tidigt på våren, sanera klotter, Satsa på bänkar, grönt, skulptur på Galleria torget. (F) Det måste göras nåt åt Köpmannagatan. Den får inte förfalla bara för att alla pengar pumpas in i gallerian. (F) Handikappvänlig centrum. Tillgänglighet för rullstolar, rollatorer, barnvagnar vintertid (snöröjning dålig, ett hinder). Borttagande av nivåskillnader!! En lekpark/yta/park hade varit trevligt i anslutning till Kalix Galleria. I Boden tycker jag att de har en trevlig gågata genom centrum med bänkar/lekyta/träd/planteringar med klätterställning/rutchkana etc vilket gör att ngn av föräldrarna kan vara kvar ute med barnen och de har sysselsättning medans den ene kan gå in och besöka butiker/uträtta ärenden. (F) Göra det mer tillgängligt för funktionshindrade sänka/ta bort trottoar kanterna, fler ramper in till affärer. (F) Stora butikskedjor, kaféer även på söndagar. (F) Turistinformationen ska inte vara på gallerian utan på strandängarna. (F) 6

7 Viktigt att Köpmannagatan inte dör ut. Viktigt att få en koppling mellan Gallerian och Köpmannagatan. (F) Jag tycker absolut att det NU borde finnas en fiskresturang där alla kan äta våra goda råvaror - vars kan vi annars erbjuda våra turister en god Kalix rom och laxrätt. Det är verkligen dax att börja profiliera sig mer!!! (F) Ersätt de vassa, kvadratiska trottoarkantena vid parkeringarna. Bredda centralkärnan av affärer i stället för att klumpa ihop allt på mitten. Bättre bemötande i butiker, apotek mm Bättre öppethållande under sommaren på fritidsakt, bowling badhus mm. Bygg lekplats för barn! H&M. (F) Vad är centrum? splittrat, förvirrat, tomma öde skyltfönster på Köpmannagatan, dåliga parkeringar, inga parker och grönområden bara små plättar. Kalix bör utvecklas efter de förutsättningar vi har dvs. vi är en småstad, inte köpcentrum och halvtomma gallerior. Usel trafikplanering. (F) Stopp för byggande av hyreshus i centrum, där skall finnas öppna ytor affärer grönområden plats för div. tillställningar m.m trafikplaneringen är urursel torgatan måste öppnas igen så man kan köra runt vid busstationen,vidare måste parkeringarna bli bättre alla vassa kantstenar måste bort för all framtid, till sist måste DEMOKRATIN införas till kalixborna som det är nu så är den NOLL.. (F) Tyvärr har ivern att riva o bygga nya högre hus i betong varit för stor pga detta ligger delar av Köpmannagatan i skugga, bevara de få gamla hus som finns kvar - skapa en helhetsplan över centrums utseende. Mer grönområden - plantera barrträd som är gröna året om och inte bara lövträd. Skapa en småstadskänsla, satsa på kvalitet, se till att det s k 'Kalixunika' sortimentet och andra varor lätt går att få tag på utan att 'man' måste ha kontakter. Ur turistsynvinkel kanske det är trevligt om Kalix inte är helgstängt. (F) Locka företag att etablera sig efter Köpmannagatan. Det är alltför många tomma lokaler där. Gör denna gata mer attraktiv! Se till att plantera träd o. buskar utanför Folkets hus=asfaltöken! Plantera även slingerväxter e.dy.mot EFS-kyrkans vägg. Likaså planteringar utanför Gallerian!!! Se även till att plantera vid nya utomhuspoolen. Det är lätt att glömma det gröna, då det planeras för nya anläggningar här i kommunen. Se till att ändra på det!!!!! (F) Dåligt med offentlig konst i Kalix 1%regeln bör tillämpas. Vad hände med den offentliga utsmyckningen utanför Gallerian? Alla turister hamnar inte på campingen, det kommer att bli långt till Turistbyrån för de som kommer till centrum. (F) Tycker att handelsmännen i Kalix ska jobba på bemötande. Har provat att vara handikappad i ett halvår, saknar sittplatser bl.a. i Gallerian där man tagit bort dem. (P) Betydligt mer handikappanpassat vid övergångsställen korsningar och vid affärer, restauranger mm. (P) Titta vad händer tex i Luleå, levande torget till Kalix! Där vi ska köpa fisk, bröd och där ska vara loppis osv. (Ö) Vägen förbi Gallerian bör göras om till gångväg och torget utanför Gallerian bli ett grönområde med en fin lekpark för barnen! Parkeringen utanför Hemköp är för trång och behöver göras om. Skapa spontana mötesplatser där människor i alla åldrar kan träffas och aktiveras. Skapa fler grönområden inne i centrum. (Ö) Shopping Ta in HM, Gina Tricot! (SU) Vi bör locka hit fler nyetableringar i butiksväg. För många tomma lokaler på Köpmannagatan. Fler bänkar/sittplatser kring Köpmannagatan. (Ef) 7

8 Inför gågata åtminstone utanför Gallerian men gärna hela biten från Valhall. (Ef) Bredare utbud krävs, tomma lokaler behöver fyllas, krav på handlarna om att hålla rent och fräscht, snygga skyltfönster, hundbajspoliser!!! Fler parkbänkar efter Köpmannag, mer blommor etc... (Ef) Affärerna bör öka bredd på sortiment, skicka personal på charmkurs, utöka öppettider. (Ef) Få folk/ungdomar att förstå hur viktigt det är att shoppa allt man kan i Kalix, istället för på nätet! Förklara att butiker tvingas stänga till slut. Hade vi iaf 1 kedja (HM, kappahl, lindex) skulle flera stanna o shoppa mer i Kalix! (Ef) Större variation av butiker (prisläge, utbud). (F) Ta hit större butikskedjor!!! (F) Måste få in större etablerade kedjor till Kalix så att handeln blir mer attraktiv. Finns i stort sett ingen butik som säljer moderna kläder till män i Kalix. Alla butiker håller ett högre pris på sina produkter i Kalix pga att det är små privata företag som ej kan ha stora lager. (F) Främja shopping till billigare penning. (F) Bättre shopping ex Kappahl m.m. En del personal behöver gå på charmkurs... Att om affärerna har kvällsöppet så bör alla affärer ha det eller åtminstone nästan alla, eller annonsera vilka så man vet det. (F) Mer utbud på varor vi åker till andra kommuner och handlar (kläder och då fram för allt barnkläder). (F) Kvinnor shoppar! Män handlar! (F) Vi behöver få "lite billigare" affärer till Kalix. Ungdomar och personer som inte har arbete, familjer m småbarn har inte råd att handla här pga att de köper billigare kläder på tex Kapp Ahl, Lindex, Hm och när man ändå åker till Luleå så passar man ändå på att handla mat. Likaså med möbler... IKEA lockar och då finns Ica Maxi. (F) Utveckla handeln genom att klädkedjor som KappAhl, HM och Lindex öppnar butiker i Kalix för att människor ska stanna och handla här i större omfattning. (F) Ökat öppethållande i butiker på kvällar/helger. (F) Det måste bli ett större utbud av klädaffärer, typ Kappahl, H&M, Lindex, Hemtex eller liknande. Som det ser ut nu åker många till Luleå eller Haparanda för att handla kläder eller tillbehör till hemmet. De flesta har inte ekonomi för att handla på t ex Hanséns. (F) Inbjudande exteriört. Lättillgängligt till butikerna. Utbud som täcker det vanligaste behovet. Motorvärmare för inkommande shoppare på vintern. Glada, vänliga och kompetenta expediter. (F) Möjlighet att köpa ekologiska närodlad mat. (F) Det går fan inte att köpa något i kalix, inte shoppa eller någonting, det suger. (SU) Fler klädbutiker mera gallerior mera hm mera lindex mera ginatricot mera diva merameramera! (SU) Fixa bra affärer snarast. (SU) 8

9 Kalix bör, men kommer inte att behöva få större kedjor. Omkringvarande städer har redan större utbud. Nej, se på Haparanda och Luleå. Där finns det arbete och därtill konsumtion vilket visar sig i att utbudet ökar. (SU) Skaffa mer klädbutiker, roliga "hängställen" och varför i hela friden byggde ni gallerian för pengarna som dragits in från skolor, tänk efter?! Vem vill bo kvar här? (SU) Ta hit populära klädkedjor. (SU) Ta hit ett H&M. Alla har råd att handla och det finns kläder för alla. (SU) Fler klädaffärer riktade mot ungdomar - bättre priser och utbud. (SU) Jag tycker att Kalix bör utöka sitt utbud i kläder, alltså att man tar in mer moderna ungdomskläder. det finns endast för äldre. (SU) Bättre ungdomsbutiker som folk vill handla på! (SU) Mer klädbutiker. Klädaffärer för unga människor. (SU) Mer affärer. (SU) Bättre klädbutiker för ungdomar, exempelvis HM, Gina Tricot etc. (SU) Mer affärer! och mera logiskt tänkande. (SU) Det finns mycket lite affärer i Kalix. När man ska köpa kläder måste man fara till Luleå eller köpa via internet. Det finns teamsportia och intersport men det finns inte riktigt allt man behöver där heller. (SU) Bemötande/service vid köp av tjänst: Mkt sämre än längre söderut i storstadsregionerna på all service generellt i området/norrbotten. (P) Angående expediters klädsel: alla utsmyckningar av ögonbryn, mun, tunga, näsa vill jag inte handla av. Det stör mig -går ut om jag får se sådan klädd expedit. (P) Aktiviteter Mer att göra för seniorer, lite mer musik på gator och torg. (P) Trevligare uteservering vid Folkets hus. (P) Upprustning av Folkets hus. Se till att det finns fungerande ljud och ljus så att mindre föreställningar kan köras utan att dom själva måste ta hand om ljud och ljus. Snyggare temöbler vid folkets hus cafe. (P) Förbättring miljön Folkets hus gården. (P) Digital bio. Gubbdagis typ Claes Olsson. (P) Se över öppettider i simhallen, t.ex. att simhallen är öppen även (P) Öppethållande av simbassängen är numera uselt, t.ex. är det stängt varje dag, dvs den populäraste tiden. Öppenhållningstiderna för Folkets hus cafeteria är också ett skämt! (P) Jag vill gå på konserter oftare, alla slags musik! Jag har bland annat lyssnat till Viktoria Tolstoy, Stefan Arnold, Tommy Körberg, Artic Light, Rigmor Gustavsson mfl. på Folkets hus, 9

10 mer sånt! Satsa på kultur. (F) Om människor utifrån skall stanna och shoppa är det inte hur många affärer vi har om man inte har en orsak att stanna. Man bör tänka mer på sevärdheter och kulturella händelser. Annars far dom bara till Haparanda. (F) Ett allaktivitets hus för idrottsliga aktiviteter! (F) Mer satsningar för att öka möjligheterna till utomhusaktiviteter vintertid, ex fler dragna/skyltade skidspår uanför elljusspåren. (F) Ta tillvara på vintern med belysning och vinterfestival. (F) Mer aktivitet för barnen då de är en del av Kalixs framtid. (F) Mer naturliga mötesplatser som INTE kräver shopping. (F) Fler aktiviteter för ungdomar. (F) Aktiviteter för ungdomar (inte bara idrott inom förening)och mer mötesplats för småföräldrar (småbarns cafe???) (F) Utveckla kulturen bättre! (P) Dåliga anslag till kulturen! (P) Kommunen gör något för att få duktiga musiker, körledare etc för att bli kvar i Kalix. (P) Fler kulturevenemang (teater, musik etc.). Att man tar bättre vara på Vassholmen för olika aktiviteter och som utflyktsmål. (P) Det finns inte så många aktiviteter i Kalix heller. För lite underhållning, discon och liknande för unga. (SU) Skola Bara att estetiska linjen på Furuhedskolan borde få vara kvar. Varför ska kulturen alltid få lida. Det finns väl nog med elektriker i kalix? (SU) Satsa pengar på skolan och inte på skrytbyggen. Anlita en ekonom som faktiskt kan göra en långsiktig planering (kommunen). Låt ungdomarna komma med synpunkter och lyssna på vad de har att säga. (SU) Satsa mer pengar på skola och vardagstrivsel i stället för glassiga gallerior. (SU) Övrigt Se till att få bort hundskit från centrum och "strandpromenaden", fler ställen för skitpåsar? (P) Hur får man folk att plocka upp hundbajset? (P) Inför hundskatt för ett renare samhälle. Bort med hundar från centrala Kalix. (P) För ett renare Kalix inför hundskatt. Se till att få bort hundskit från centrala Kalix. (P) Mycket fler papperskorgar. Något för alla rökare, slippa alla fimpar. Att lära hundägare ta hand om hundbajs. (P) Ej göra investeringar i för stor omfattning. (P) 10

11 Riv ner lyktstolparna mellan Coop och Folksamhuset och plantera dit träd så det blir grönare i den parken. (P) Flera arbetstillfällen till ungdomar. Flera hyresrätter! Utökad hemtjänst till äldre! Kommunförvaltningen bör anställa från den egna kommunen, blir mera skattepengar. (P) Skapa mer arbetstillfällen för ungdom. skapa fler seniorboenden, inte bara åldringsvård. (P) Kalix har alltid varit en mer eller mindre död plats under sommarmånaderna. Då är det sommarstugorna i skärgården som gäller! (P) Istället för en playa borde Kalix satsa på mer historiska sevärdheter. Varför inte fixa strandängarna till hur det såg ut för 200 år sedan? Fiskestugor? Timmerflottning? Etc. Skulle locka turister och även Kalixbor. Mer historia istället för moderniteter! (SU) Mer uteställen där ungdomar i gymnasieålder kan träffas och umgås. (SU) Att ni tror att shoppingen är bra är skrattretande. Ni tar in butiker som säljer kläder där en klänning tar upp till 2/3 av månadspengen. Sen att ni faktiskt skickar ut enkäten när ni ändå skiter i vad ungdomar tycker. Vad menas med det? Vill ni bara ha väljare? Att jag faktiskt tog enkäten på allvar ska ni vara glada över. Mer uteställen för ungdomar. (SU) Skaffa crossbana och inte lika mycket farthinder. (SU) Bmx park NU!!!!! (SU) Mera gatulampor Bussar som går oftare. (SU) Man borde införa fler sportklubbar, t.ex. vollyboll. (SU) Inte lägga ner pengar på onödiga saker! T.ex. den där bollen var jäkligt onödig! Och det dom gjort på ica centrum! Man måste börja tänka på ekonomin! mkt bättre att lägga pengar på en ny bro! (SU) Tänk utanför ramarna, gör Kalix till en ort man vill besöka för att det är roligt och ett äventyr - Shopping kan vi inte tävla med Luleå eller Haparanda. Däremot så har vi en vacker miljö, fina naturupplevelser som vi bättre kan ta tillvara på och erbjuda besökare bättre. (Ef) Politiker VAKNA!! Det går inte att spara mer! Investera inte sen, utan NU! (Ef) Mindre företag och kontor som finns i utkanten av Kalix bör flytta in i centrum och skapa liv i samhället. (Ef) JA om Kalixborna skulle kunna medicineras mot "dom kan ju tjäna pengar på mig, då är det bättre att fara till Luleå och handla"(även om varan är lika dyr och blir mycket dyrare med bilresa, men man vill väl uppleva något annat och träffa alla Kalixbor i Luleå, men man får väl ha viss förståelse för beteendet, men handlandet blir ju då en legal ursäkt för att åka till Luleå för man kan ju ej vara så tokig att man bara åker till Luleå för att titta på folk och uppleva den större staden. Vad är då viktigt, jo det är att träffa och prata med människor och kanske äta eller fika något gott och kanske något kulturellt arrangemang. Jag personligen uppskattar mest mötet med människor på den lokala affären där man kan stå och prata en halvtimme eller när det är något arrangemang stannar man och pratar med människor man sällan träffar. (Ef) Först har ni gett hotellet till Lind From, nu bygger ni strandängarna till henne. Det är lika bra ni ger hela Kalix till henne. (Ef) 11

12 Bygg en stor lång ny kaj vid stranden intill strandängarna så småbåtar kan åka in och kanske till och med sova över i båten eller kanske åka till vissa förekommande aktiviteter. Ökar tillgängligheten till det nya aktivitetsområdet på grund av många båtburna människor i Kalix kommun. Kanske en bensinmack för tankning av båtar också. (Ef) Samarbete... (Ef) Kinarestaurangen för trångt, med mera med mera. (Ef) Fler anslagstavlor, fler reklamplatser. (Ef) Busstationen med godshantering bör flyttas och ersättas av en hållplats. Den nya placeringen bör vara intill lasarettet/skolor där även plats för parkeringar för pendlare och samåkande kan ordnas. När det gäller trafiken i centrum så bör man skilja på impulshandel och ärendehandel där den senare gärna får ha parkering vid dörren medan en förutsättning för impulshandel är att kunden kliver ur bilen. Skapa en säljutbildning med riksintag. Det skulle få ringar på vattnet och öka tillgången på säljande personal i Kalix, vilket är ett måste. (Ef) Sanera KLOTTER, STÄDA bort SKRÄP och HUNDSKIT. (F) Försöka stoppa förstörelse och klottring. (F) Fler papperskorgar. (F) Jag skulle vilja se mer sopkorgar och askkoppar... (F) Just nu behöver pengarna sättas på skolor och äldreomsorg. (F) Bättre anpassat för äldre och funktionshindrade. (F) Satsa på förskola, skola vi är snart sämst i Sverige! Ska man bo här när våra barn får den sämsta utbildningen? Att man vågar tala om hur bra man är! (F) Satsa på utemiljön på förskolorna, under all kritik. (F) Tillgång till acceptabel bredbandsuppkoppling och mobiltäckning i alla byar. Ungdomar vägrar bo i byar som har dålig data- och mobiltäckning. (F) Kalix är en bra ort med bra utbud av affärer, fler Kalixbor bör tänka på det handla lokalt. (F) Hämtnings- och avlämningsplats för skolelever vid Manhemsskolan saknas idag. Större satsning på barnfamiljer, t ex lekparker, aktiviteter/aktivitetsområde med möjlighet till picnic alt servering. Bjumisträsk badstrand bör hållas ren och fin! (F) Det tydliga mindrevärdeskomplexet gentemot Luleå och numer också Haparanda måste jobbas bort. Turismen och idrottsanläggningar är viktiga och behöver säkert satsas på, men när det blir på bekostnad av skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen (som kommunen enligt lag är skyldig att upprätthålla med en god kvalité) tycker jag att det är så fel som det kan bli. Vi som har valt att bo i Kalix börjar tveka, jag vill inte bo i en kommun där mina barn får gå i en dålig skola!!!!! Tack och lov är jag attraktiv på arbetsmarknaden i hela Sverige!! (Statistiken talar sitt klara språk skolverksamheten i Kalix fungerar inte, och de nödlösningar (Manhem) som nu gjorts kommer bara förvärra den situationen.)tack för ordet! (F) Flytta slalombacken till Raggdynan! :) (F) Det viktigaste är att ungdomarna får arbeten och kan skapa sig en framtid i Kalix. Vi behöver företag som producerar något och ger riktiga anställningar inte bara shopping och affärer. Vi behöver riktiga jobb och inte bara bidragsanställningar och korta anställningstider ned till dag 12

13 för dag som erbjuds idag av våra Kalixföretag. På sådana villkor kan tyvärr inga unga rekommenderas att stanna kvar i kommunen. (F) Jag tycker att man skall basera en ev. förändring i Kalix på småstadsidyllen. Tyvärr hjälper inte gallerians utseende detta tänk. Jag tycker att man som småstad inte skall försöka efterlika större städer, såsom Luleå mfl. genom att endast erbjuda sådant som redan finns, ex. en galleria. Vid en utveckling av centrum tycker jag man skall försöka vara nytänkande (göra något annorlunda som drar folk till centrum) och som skrivit ovan basera denna på en småstadsidyll i den småstad vi lever i. (F) Eftersom det är mörkt under en stor del av året anser jag att man bör lysa upp samhället mer, och framför allt E4 på väg in till Kalix. Nu känns det som att man väntar på ett bombanfall på kvällar och nätter. Mer öppet och ljust för att skapa en attraktivt samhälle som man vill besöka,för att inte tala om säkerheten. Öppettider i butikerna bör ändras, Ica drugstore har fattat vad det handlar om. Man kan ju inte stänga butikerna när folk börjar komma ut, lunchstängt finns bara i Kalix! Många företagare borde gå en charmkurs och lära sig hur man bemöter kunder. (F) Kalix behöver få någonting extra som lockar bilar in i stan och inte bara kör förbi... stora skyltar ut mot E4 hjälper inte för det finns överallt. En välkomnande infart och affärer som lockar ung som gammal och alla plånböcker. (F) Ej plocka bort fortfarande blommande och grönskande växter långt innan frosten kommer på hösten. Grannkommuner har kvar sina planteringar flera veckor upp till en månad efter att Kalix tömt alla sina rabatter. Mer offentlig utsmyckning. Båttrafik runt Kalix skärgård. Liknade den turisttrafik som finns i Luleå. (Det är inte alla Kalixbor som äger egen båt). Fast broförbindelse till Vassholmen. Utveckla torghandeln. Ordna mötesplatser för våra nyanlända medborgare (gäller även de med utländsk bakgrund) så att de stannar kvar i våran allt för avfolkade kommun. Följ upp våra utflyttade unga som utbildar sig på annan ort i Sverige och utlandet. Försök locka tillbaka dem efter avslutade studier. Personer mellan år blir allt färre i kommunen. De är de som är i barnafödande ålder. Finns inte de så påverkas alla samhällsfunktioner från förskola - skola till att service och butiker minskar och stänger. Lyssna, var lyhörd på vad våra barn och ungdomar vill ordnar, genomföra och förändra. Se till att de blir delaktiga och känner sig betydelsefull. Ökar oddsen för att de i framtiden ev. vill stanna kvar i kommunen. (F) Ang belysningen så är den bra när den lyser. (F) Mer glädje behövs för framtidstro. Tjafs bland politiken ger inte framtidstro. (F) Mycket mer offentlig konst, skulpturer, renovera hus i centrum smakfullt, gärna återställa de få gamla byggnader vi har kvar i ursprunglig stil, snyggare fasadskyltar och gatuskyltar, öka affärsskyltar i gammal stil, minska tals prägeln på centrum. Städa upp och röja i centrum samt infarter till Kalix från alla håll. Ser anskrämligt ut överallt. Skylta upp Kalixälven från båda hållen, Nationalälven, gärna med en lax och info om att den är outbyggd!!! Skylta upp att vi är en kustkommun med hav och skärgård. Genomföra t.ex projekt där man med barn och ungdomar målar och snyggar upp, kanske gör konstverk av elstationer som finns överallt. De klottras på ändå. Jobba med att privata fastighetsägare sanerar klotter inom 48 timmar samt Kalix kommun med 24 timmar. Statistiken i Sverige visar att klottret minskar då. (F) Satsa på en grön miljö i centrum med caféer och restauranger nere vid älven. Satsa även på kulturen och en meningsfull fritid för alla. I dag är Kalix en kulturöken med stort fokus på idrott och skoterkörning. Det är männens intressen som styr och denna negativa machokultur bidrar bl.a. till att många pojkar misslyckas i skolan och att flickorna flyttar härifrån. Om Kalix ska kunna utvecklas positivt måste vi erbjuda ett klimat som lockar hit välutbildade människor med ett nytt tänk.o rten ligger naturskönt med bra pendlingsavstånd till bl.a. Haparanda och Luleå. Med sina låga huspriser är Kalix ett bra boendealternativ, men som sagt bilden utåt av det vi har att erbjuda lockar inte till inflyttning och tyvärr vill många av oss inte heller uppmuntra våra barn att stanna kvar. (F) 13

14 Insatser för att öka företagandet bör öka och dessutom strategier för att behålla befolkningen kvar här i Kalix. Ungdomar bör ges tillfälle till aktiviteter så att även de trivs. Ungdomar behöver vuxnas stöd och idéer till aktiviteter! Gymnasienämnde behöver fundera flera gånger innan de lägger ner gymnasieprogram. Pengarna försvinner istället från Kalix om de åker till annan kommun. Gymnasienämnden behöver också omprioritera möjligheten till "priv" intagningar på olika gymnasieutbildningar. Annars finns risker för utslagning och likriktning av skolsystemet! (F) Ta vara på och framhäv Kalix som den lilla ort den är och de speciella fördelar som vi har här med älven, naturen, enkelheten. Gör inte Kalix till en "stad" den inte är. (F) Kalix borde utvecklas med en närhet till den enormt vackra skärgården med båtturer ut till öarna. En fast broförbindelse till Vassholmen. (F) Det är idag mycket viktigt att ha en trevlig miljö omkring oss, inte bara funktionellt som varit tradition i Kalix. Vi vill ju alla vara stolta över vår ort. Skärgården behöver bli mer tillgänglig. Skulle gärna ta kunder dit, men det är inte möjligt idag. Strandpromenaden måste renoveras! Vägarna underhållas! Ligg på Vägverket att reparera Kalixbron NU, OCH första intrycket i Kalix dvs. rondellen "kråkfällan". Gör något av alla tips ni får. Det måste hända saker. (F) Vill man bedriv handel i Kalix, MÅSTE man behandla ALLA kunder lika. Inte göra skillnad på vilka som är mer "coola" än andra. detta gäller framför allt en del klädbutiker.(berlins undantaget) Då åker jag hellre till Luleå, Boden eller Haparanda trots att jag vill stödja det som finns i Kalix. (Ö) Utveckla mötesplatser, parker, torg, oaser. (Ö) Bygg mera gång/ cyckelvägar i och från byarna. Bli mycket proffsigare och kunnigare speciellt hos politikerna och hos tjänstemännen på kommunalkontoret. (Ö) 14

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN Kommunfullmäktiges Bredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens har under året i samband med Hamnfestivalen och Arvikamârten träffat medborgare och då

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Vad är bra med Skolgatan idag? Bra tillgänglighet Bra framkomlighet Trevliga butiker som tyvärr saknar utemiljö Parkeringsvakter Man kan välja utfart

Vad är bra med Skolgatan idag? Bra tillgänglighet Bra framkomlighet Trevliga butiker som tyvärr saknar utemiljö Parkeringsvakter Man kan välja utfart Vad är bra med Skolgatan idag? Bra tillgänglighet Bra framkomlighet Trevliga butiker som tyvärr saknar utemiljö Parkeringsvakter Man kan välja utfart Framkomlighet och tillgänglighet Fördel med dubbelriktning

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Bilaga 1 / Enkät Torsby centrum sommaren 2016

Bilaga 1 / Enkät Torsby centrum sommaren 2016 Bilaga 1 / Enkät Torsby centrum sommaren 2016 Innehåll Allmänna data... 1 Kommunikationer och parkering... 2 Wifi... 3 Service, bemötande och utbud... 4 Förbättringar i centrum... 6 Övriga kommentarer...

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka?

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Här tas ämnen upp som medborgarna vill vara med och diskutera, påverka och vara delaktiga i. Skola & omsorg Barnomsorg Äldreomsorgen

Läs mer

Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012. Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se

Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012. Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012 2012 11 21 Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se 1 Innehållsförteckning Slutsats... 3 Swot- analys... 4 Styrkor... 4 Möjligheter... 4 Svagheter...

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

4,2 4,2 4,1 4,0 3,7 3,5 3,2 2,9 2,6 2,7 2,8 2,1 2013 3,4 3,0 2,8 2,6 2,4 2,0 1,6 2013 Affärer, stora kedjor Allmänt mer affärer. Att det blir en året runt stad, specielt på vinterhalvåret. Badhus Badhus,

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast bjöd

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION Tisdagen 26 maj 2015 kl 17 19 hölls ett första möte med fokusgruppen för ungdomar. Gruppen hade satts ihop med hjälp av ungdomsgården Musteriet och bestod av sex ungdomar

Läs mer

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

SYNPUNKTER UNGDOMAR CENTRUM 1(6)

SYNPUNKTER UNGDOMAR CENTRUM 1(6) MANHEMSSKOLAN OCH FURUHEDSSKOLAN Synpunkter inkomna under framtidsmässa 100929 på Manhemsskolan och besök i klasser på Furuhedsskolan (Handelsprogrammet, Byggprogrammet, Teknikprogrammet och Samhällsvetenskapligaprogrammet

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19

Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19 Synpunkter - Lanna badgruva - Samråd 2015-10-19 Alla gruppers samtliga synpunkter återges ordagrant i denna sammanställning. De är kategoriserade utifrån rubriker satta av kommunens tjänstemän. Syftet

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014?

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? Bilden av Nässjö: En enkät på webben 23 dec till 12 jan Vi ställde 4 frågor i en enkät via www.nassjo.se 55 respondenter 1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? 1.Ja 31(57%) 2.Nej

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Lyckeby Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Dialogmöte med gymnasieungdomar

Dialogmöte med gymnasieungdomar Dialogmöte med gymnasieungdomar Onsdagen den 10 november genomfördes ett möte med gymnasieungdomar på Furulundsskolan. Nu hade turen kommit till ungdomarna att dela med sig av sina tankar och visioner

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder 1 (7) Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder Plats Problem 1. Generellt Fastighetsägare sköter inte sina uppgifter tillexempel klipper ner sina häckar till rätt längd, blir svårt att se

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 n n kring Maren, gågatan, Centralen, Stadsparken, gör något för alkoholisterna och åt Lunahuset. Mindre trafik. Städa/sanera hela centrum. Mer träd och blommor. Glada

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning.

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning. MEDBORGARDIALOG OM SÖDERBÄRKE CENTRUM Söderbärke Folkets hus 18:30-20:30 2015-09-28 Vid tisdagskvällens möte närvarade ca 75-80 personer. Närvarande politiker och tjänstemän från kommunen var: Fredrik

Läs mer

Tyck till om babybonus 2016

Tyck till om babybonus 2016 Tyck till om babybonus 2016 DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA Din ålder: 0 11 67 1m 26s 64 10 8 4 0-15 år 16-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 71-80 år 80 + år 1

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huset,

Läs mer

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade.

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Under 2012-2014 har Göteborg stad blivit beviljade ett EU-projekt Ett blomstrande Rosenlund för att Göteborgs

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning metod för samhällsutveckling på Tjörn, 28 augusti 2015 Tinna Harling Tjörns kommun är en ö Belägen norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid 40 000

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till?

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? Totalt har 72 personer lämnat synpunkter via Netigate 40 Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? 35 34 30 31 29 29 27 25 20 15 17 12 13 18 17 17 15 Antal krysssvar Antal personer som kommenterat

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer