Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder"

Transkript

1 PRODUKTVILLKOR 1 (11) Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder

2 PRODUKTVILLKOR 2 (11) Innehållsförteckning 1. Allmänt Tillämpningsområde och tillämpade villkor Åland Definitioner Adressklarering, eftersändning och obeställbara försändelser Förvaringstid Försändelsernas storlekar Kundens förpliktelser Laboratorieprov Betalningssätt Inrikes brevtjänster Tjänstebeskrivning Elektronisk ankomstavi Priority Economy Rekommenderat brev Brev med mottagningsbevis Assurerad försändelse Svarstjänster Tilläggstjänster för Svarstjänster Tilläggstjänster för Brevtjänster Direktmarknadsföringstjänster Tjänstebeskrivning Kunddirekt och Teaser Tilläggstjänster för Kunddirekt och Teaser Hemdirekt giltig ända till Tilläggstjänster för Hemdirekt giltig ända till Godsförsändelser Småförsändelse Tilläggstjänster för Småförsändelser... 11

3 PRODUKTVILLKOR 3 (11) PRODUKTVILLKOR FÖR INRIKES BREVTJÄNSTER FÖR AVTALSKUNDER 1. Allmänt 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor Dessa produktvillkor iakttas i :s (nedan Posti) inrikes brevtjänster (Tjänster) från och med den 1 juli Tjänsterna erbjuds till företags- och samfundskunder i fasta Finland, användning förutsätter avtal med Posti. Förutom produktvillkoren iakttas avtalet mellan Posti och Kunden och Posti Ab:s gällande allmänna avtalsvillkor (allmänna avtalsvillkor) samt lagstiftning som tillämpas på produkten (postlagen, lagen om vägbefordringsavtal eller Världspostkonventionen). Posti har rätt att ändra dessa villkor på det sätt som beskrivs i de allmänna avtalsvillkoren Åland Till de försändelser som adresserats till landskapet Åland och som innehåller varor ska fogas de handlingar som Tullen kräver Definitioner Grundutdelningen är utdelning på vardagar (mån fre). Försändelseuppföljning: Försändelsen kan ha en specificerad uppföljning, varvid försändelsen registreras under olika skeden av handläggningsprocessen. Kunden kan kontrollera i vilket skede försändelsen befinner sig med försändelsekoden Adressklarering, eftersändning och obeställbara försändelser I regel delar Posti ut försändelsen till adressen som avsändaren angett. Om adressklarering ingår i tjänsten som avsändaren valt, levererar Posti försändelsen vidare till adressatens nya adress utan separat avgift. Om adressklarering inte ingår i försändelsen, levereras försändelsen vidare endast om adressaten eller Kunden har avtalat separat om tjänsten (Informationstjänst, se kapitel ). Obeställbara försändelser behandlas enligt produktvillkoren för försändelsen och allmänna avtalsvillkor Förvaringstid Försändelser som hämtas på verksamhetsställen förvaras på verksamhetsstället två (2) hela kalenderveckor utöver ankomstveckan. I ankomstavin som skickas till adressaten ges information om inom vilken tid försändelsen ska hämtas. Vidaresändning från ett verksamhetsställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika verksamhetsställena Försändelsernas storlekar Försändelsernas maximi- och minimistorlekar anges i prislistan Kundens förpliktelser Förutom det som står i de allmänna avtalsvillkoren ska Kunden vid användningen av Tjänster följa Postis anvisningar gällande postning eller andra anvisningar. Kunden svarar för att försändelserna är försedda med rätta och uppdaterade namn-, adress- och betalningsanteckningar samt andra eventuella anteckningar som Tjänsten förutsätter. Försändelserna ska alltid förses med avsändarens namn och adress i fasta Finland för eventuell returnering av försändelsen. Om Kundens försändelser inte motsvarar kraven för produkten som Kunden valt (t.ex. storlek), har Posti rätt att handlägga och fakturera för försändelsen som en produkt, vars egenskaper motsvarar egenskaperna för Kundens försändelse. Genom att binda till dessa Produktvillkor Kunden ger rätt till underleverantörer att sortera leveranspartiet och dess adressregister med Posti Sorteringstjänst utan ett särskilt tillstånd. För att använda Posti Sorteringstjänst bör tryckeriet, postnings- eller utskriftshuset som fungerar som underleverantörer för Kunden ha ett giltigt avtal för användning med Posti Laboratorieprov Om försändelsen innehåller laboratorieprov svarar Kunden för att ämnet som ska transporteras har klassificerats och förpackats enligt lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). Förpackningen ska vara korrekt märkt och ämnets benämning, klassificering och andra uppgifter som fordras ska vara korrekt antecknade i nödvändiga dokument. Kunden ska instruera avsändaren att denne ska följa Postis villkor samt den särskilda anvisningen gällande sändning av

4 PRODUKTVILLKOR 4 (11) laboratorieprov. Varje leverans ska förses med avsändarens och kundens kontaktuppgifter Betalningssätt Gällande betalningssätt anges i prislistan. Kundens betalningssätt kan påverka tjänsteutbudet som står till förfogande eller priset på Tjänsten. 2. Inrikes brevtjänster 2.1. Tjänstebeskrivning Med inrikes brevtjänster kan man skicka personliga försändelser i Finland. Försändelserna omfattas av brevhemlighet. En brevförsändelse får väga högst 2 kg. För brevförsändelser görs en adressklarering och de skickas utan separat avgift till adressatens nya postadress. Om en försändelse inte kan delas ut till adressaten, returneras den utan separat avgift till den returadress i fasta Finland som avsändaren har antecknat på kuvertet. Försändelserna delas ut till adressaterna i grundutdelningen. Om försändelsen överlämnas mot kvittering eller om försändelsen inte kan delas ut på grund av dess storlek, skickas ett meddelande till adressaten att försändelsen kan hämtas på Postens verksamhetsställe. Postlagen tillämpas på brevtjänster. Postis ansvar för transporttiden upphör när försändelsen har delats ut eller ankomstavin har skickats adressaten Elektronisk ankomstavi Elektronisk Ankomstavi nämns separat i samband med de produkter, för vilka den erbjuds. Elektronisk ankomstavi kan användas endast om det har avtalats separat mellan kunden och Posti om den samt om elektronisk dataöverföring. Avsändaren ansvarar för förmedling av adressatens korrekta kontaktuppgifter till Posti samt för att ankomstavin kan skickas till adressaten till meddelandekanalen i fråga (t.ex. sms till mobiltelefonen, e-post eller vid överenskommelse till utdelningsadressen). Avsändaren ansvarar också för att adressaten informeras om att utlandsdebiteringsandelen för meddelanden som mottas i utlandet ligger på adressatens ansvar. Den Elektroniska Ankomstavin kan inte kopplas till Åland eller till försändelser som adresserats till företagspostnummer Priority Servicelöfte Priority-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller ett avtal mellan kunden och Posti en vardag (mån fre), delas ut så att merparten av försändelserna är framme den första vardagen efter inlämningsdagen och senast den andra vardagen efter inlämningsdagen Begränsningar Innehållsbegränsningar för försändelser enligt Postis allmänna avtalsvillkor Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Ett vanligt brev kan inte följas upp, och därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Enligt postlagen är den högsta ersättningen för ett vanligt brev som försvunnit, skadats eller försenats högst 50 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt, storlek, partistorlek, hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren Tilläggstjänster Extra hantering, Postförskott, Maxistorlek och Express 2.4. Economy Servicelöfte Economy-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti en vardag (mån fre), delas ut så att merparten av försändelserna är framme den andra vardagen efter inlämningsdagen och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen Begränsningar Innehållsbegränsningar för försändelser enligt Postis allmänna avtalsvillkor.

5 PRODUKTVILLKOR 5 (11) Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Ett vanligt brev kan inte följas upp, och därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Enligt postlagen är den högsta ersättningen för ett vanligt brev som försvunnit, skadats eller försenats högst 50 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt, storlek, partistorlek, hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren Tilläggstjänster Extra hantering, Postförskott, Maxistorlek Rekommenderat brev Servicelöfte I tjänsten Rekommenderat brev ingår uppföljning av försändelsen. När avsändaren postar ett rekommenderat brev får han eller hon ett kvitto med en specificerad försändelsekod som bevis. Kvittot kan också vara i elektroniskt format. Brevet levereras till Postis verksamhetsställe och kan hämtas där, om inte annat avtalats med adressaten. Försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället i regel den andra och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen. Adressaten får en ankomstavi om rekommenderat brev i grundutdelningen eller avsändaren kan överenskomma separat om användning av elektronisk ankomstavi. Brevet överlämnas mot kvittering till adressaten eller den person som adressaten har befullmäktigat. Avsändaren kan begränsa kvitteringsrätten med en tilläggstjänst så att brevet endast överlämnas till adressaten personligen Begränsningar Ett Rekommenderat brev ska användas enligt allmänna avtalsvillkor bland annat för sändning av värdepapper som utställts på en viss person, betalmedel eller identitetsbevis Ersättningar Om ett Rekommenderat brev har blivit försenat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 85 euro per brev. Om ett Rekommenderat brev har försvunnit eller blivit skadat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 340 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på försändelsernas vikt Tilläggstjänster Överlämning till adressaten personligen, andra ankomstavi som förutsätter användning av Elektronisk ankomstavi Brev med mottagningsbevis Servicelöfte I tjänsten Brev med mottagningsbevis ingår uppföljning av försändelserna. Avsändaren får en verifikation med en specificerad försändelsekod både för postning av Brev med mottagningsbevis och för överlämning av försändelsen till adressaten. Av verifikationen över överlämning som skickas till avsändaren framgår överlämningstid, till vem försändelsen har överlämnats. Verifikationerna kan också vara i elektroniskt format. Brevet levereras till Postis verksamhetsställe och kan hämtas där, om inte annat avtalats med adressaten. Försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället i regel den andra och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen. Adressaten får en ankomstavi om mottagningsbevis i grundutdelningen eller avsändaren kan överenskomma separat om användning av elektronisk ankomstavi. Brevet överlämnas mot kvittering till adressaten eller den person som adressaten har befullmäktigat. Avsändaren kan begränsa kvitteringsrätten med en tilläggstjänst så att brevet endast överlämnas till adressaten personligen Begränsningar Brev med mottagningsbevis lämpas sig för samma syften som ett rekommenderat brev samt för bevislig delgivning Ersättningar Om ett Brev med mottagningsbevis har blivit försenat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 85 euro per brev. Om ett Brev med mottagningsbevis har försvunnit

6 PRODUKTVILLKOR 6 (11) eller blivit skadat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 340 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på försändelsernas vikt Tilläggstjänster Överlämning till adressaten personligen, andra ankomstavi som förutsätter användning av Elektronisk ankomstavi Assurerad försändelse Servicelöfte Pengar, värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar och andra värdeföremål som skickas via Posti ska alltid skickas som Assurerade försändelser. På assurerade försändelser tillämpas en särskild säkerhetsbehandling. I priset för assurans ingår hantering av försändelsen som ömtåligt gods. På ömtåliga försändelser ska man fästa en Helposti särkyvä/ Ömtåligt -etikett som godkänts av Posti. Etiketter finns att få på posten. För Assurerad försändelse gäller uppföljning av försändelser. När avsändaren postar en Assurerad försändelse får han eller hon ett kvitto med en specificerad försändelsekod som bevis. Kvittot kan också vara i elektroniskt format. Försändelsen levereras till Postis verksamhetsställe och kan hämtas där, om inte annat avtalats med adressaten. Försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället i regel den andra och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen. Adressaten får en ankomstavi om försändelsen i grundutdelningen eller avsändaren kan överenskomma separat om användning av elektronisk ankomstavi. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller den person som adressaten har befullmäktigat Begränsningar Assurerad försändelse ska enligt allmänna avtalsvillkor användas bland annat för sändning av pengar, värdepapper och betalmedel. Försändelser eller försändelsepartier som innehåller avsevärda mängder pengar, värdepapper eller andra värdefulla föremål tar Posti varken emot eller transporterar överhuvudtaget, inte ens som assurerade försändelser Ersättningar Om en Assurerad försändelse har blivit försenad, är den högsta ersättningen enligt postlagen 150 euro per försändelse. Om en Assurerad försändelse har försvunnit eller blivit skadad, ersätter försäkringen endast verklig och påvisad skada högst till försändelsens assuransvärde. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på försändelsernas assuransvärde och vikt Tilläggstjänster Postförskott, Överlämning till adressaten personligen, Andra ankomstavi som förutsätter användning av elektronisk ankomstavi Svarstjänster Tjänstebeskrivning Svarstjänsten är en brevtjänst, med vilken Kunden kan erbjuda sina egna kunder möjligheten att avgiftsfritt ta kontakt. Brevtjänsternas tjänstebeskrivning gäller även för Svarstjänster, exklusive Adressklarering. Posti har rätt att makulera Svarstjänst-försändelser, om leveransadressen är felaktig/gammal eller om Kundens avtal gällande svarstjänster har upphört. Kunden ska avtala separat med Posti om användningen av Svarstjänster Servicelöfte Försändelserna transporteras med samma hastighet som Economy-brev och delas ut i separata buntar i grundutdelningen till leveransadressen som Kunden angett i avtalet Begränsningar Innehållsbegränsningar som gäller för försändelserna enligt allmänna avtalsvillkor. Leveransadressen för svarsförsändelsen ska vara i fasta Finland. Om eventuell leverans av försändelser vidare till utlandet ska avtalas separat Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Ett vanligt brev kan inte följas upp, och

7 PRODUKTVILLKOR 7 (11) därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Enligt postlagen är den högsta ersättningen för ett vanligt brev som försvunnit, skadats eller försenats högst 50 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Kundens ansvar Kunden ska ange en gällande adress i fasta Finland för Svarsförsändelser åt Posti. Ändringar av utdelningsadress ska meddelas minst 14 dagar före ändringen. Kunden förbinder sig att betala postavgifterna för sina Svarsförsändelser Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser samt vikt och storlek Tilläggstjänster Maxistorlek, Tilläggssortering (infokod), Expressvar, Lördagsutdelning, Volymsvar, Assurerad svarsförsändelse Tilläggstjänster för Svarstjänster Expressvar Svarsförsändelser delas ut på separat fastställda områden på samma sätt som tilläggstjänsten Express. I tjänsten ingår handläggning enligt tilläggstjänsten Express. Postis kundtjänst ger besked om områden där tjänsten är tillgänglig Tilläggssortering (infokod) I tilläggssorteringstjänsten sorterar Posti försändelser som markerats med överenskommen infokod separat från kundens övriga svarsförsändelser och det är möjligt att styra dem till en annan leveransadress än andra svarsförsändelser Volymsvar Med tilläggstjänsten Volymsvar levereras svarsförsändelser med samma hastighet som Priority-brev. Tjänsten kan användas endast då när adressaternas leveransadresser ligger på separat definierade postnummerområden. Områden där tjänsten är tillgänglig kan kontrolleras på Postis webbplats eller hos kundtjänsten. Användning av tilläggstjänsten förutsätter att kunden har minst Volymsvar per år Assurerad svarsförsändelse Med tilläggstjänsten returneras försändelserna till kunden som assurerade försändelser. Om användning av tilläggstjänst avtalas separat. Tilläggstjänsten lämpar sig för situationer där försändelsens innehåll förutsätter assurerad sändning. Försändelser eller försändelsepartier som innehåller avsevärda mängder pengar, värdepapper eller andra värdefulla föremål tar Posti varken emot eller transporterar överhuvudtaget, inte ens som assurerade försändelser Tilläggstjänster för Brevtjänster Tillgängliga tilläggstjänster kan variera enligt produkten som ska sändas och betalningssättet. Närmare upplysningar i prislistan Maxistorlek Man bör välja tilläggstjänsten Maxistorlek om storleken på ett enda brev överskrider 400 mm x 250 mm x 30 mm. Exakta storlekar anges i prislistan. Försändelser i Maxistorlek kan i princip inte delas ut i grundutdelningen på grund av storleken. En ankomstavi för försändelsen delas ut. Försändelsen kan också delas ut i grundutdelningen, om det är möjligt med tanke på arrangemang av postutdelningen Postförskott Försändelsen överlämnas till adressaten mot en avgift som definieras av Kunden. Adressaten meddelas att försändelsen kommit till adressorten med hjälp av en ankomstavi, som kan vara också i elektroniskt format. Försändelser överlämnas till adressaten mot kvittering och en avgift som definieras av Kunden. Posti betalar avgiften på Kundens konto i en bank som är verksam i Finland inom 2 4 vardagar (mån fre) efter betalningen. Posti ansvarar inte för den tid som går åt för gireringen mellan bankerna. Kunden ansvarar för att kontonumret och referensuppgifterna har angetts kompletta, felfria och enligt SEPA-standarder i Postförskottuppdraget. Den högsta summan för Postförskott är euro. Meddelanden förmedlas inte i betalningsrörelsen. Maximivikten för ett brev i maxistorlek med postförskott är 500 g. Posti har rätt att återdebitera postförskottsbeloppet om postförskottet har betalats med kreditkort och det företag som beviljat kreditkortet annullerar eller återdebiterar betalningen i enlighet med sina villkor på grund av exempelvis en invändning som köparen gjort om betalningen.

8 PRODUKTVILLKOR 8 (11) Express I tilläggstjänsten Express levereras försändelsen med samma hastighet som Priority-brev och mottagning vid Posti samt överlämnande till adressaten registreras i uppföljningssystemet. Användning av tilläggstjänsten Express förutsätter att försändelserna postas separat från andra försändelser på Postis verksamhetsställe eller en annan separat överenskommen plats. Om försändelsen inte har postats separat såsom ovan beskrivits, lämpar sig dess innehåll inte för flygtransport eller om försändelsen vidaresänds på grund av felaktig adress eller adressatens uppdrag, svarar Posti inte för att leveranstiden håller. Expressförsändelser delas ut i postbox endast om det är den enda adressen. Om ett Express förändelsen ar blivit försenat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 150 euro per brev. Om ett Express förändelsen har försvunnit eller blivit skadat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 340 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Lördagsutdelning Försändelser delas ut i separat utdelning på separat fastställda områden även på lördagar. I tjänsten ingår handläggning enligt tilläggstjänsten Express. Avsändaren ska kontrollera med adressaten att utdelaren har tillträde till adressatens postbox eller - låda. Om försändelsen inte kan delas ut på en lördag, delas försändelsen ut följande vardag i grundutdelningen. Områden där tjänsten är tillgänglig kan kontrolleras på Postis webbplats eller hos kundtjänsten Extra hantering I tilläggstjänsten Extra hantering kan Kunden köpa en förbehandling av försändelser hos Posti, då till exempel försändelsens tjocklek, hanterbarhet med maskin, buntning eller andra produktspecifika egenskaper avviker från dem som definieras i Prislistan för företag. Produktspecifika åtgärder för Extra hantering och priser anges i prislistan. Posti har rätt att debitera för tilläggstjänsten, även om Kunden inte har beställt den, om genomförande av tjänsten kräver detta, se kapitel 1 Allmänt/Kundens förpliktelser Andra ankomstavi Det är möjligt att få en andra ankomstavi som tilläggstjänst, om kunden har tagit elektronisk ankomstavi i bruk. I tilläggstjänsten ingår en påminnelse till adressaten, om försändelsen inte har hämtats på basis av den första ankomstavin som ingår i tjänsten Personligt överlämnande Med tilläggstjänsten kan överlämnande av försändelsen begränsas endast till den fysiska person som angetts som adressat. Då överlämnas inte försändelsen med fullmakt. En försändelse som adresserats till ett företag eller samfund kan inte begränsas med tilläggstjänsten. 3. Direktmarknadsföringstjänster 3.1. Tjänstebeskrivning Med Direktmarknadsföringstjänster kan man skicka marknadsföringsförsändelser, meddelanden eller andra motsvarande meddelanden som är avsedda för en stor mottagargrupp. I regel delar Posti ut försändelsen till adressen som avsändaren angett. I Direktmarknadsföringstjänsterna ingår inte adressklarering, vilket innebär att en försändelse inte skickas till adressatens nya adress, om adressaten inte har avtalat separat om detta med Posti. Om adressatens adress är felaktig, eller om försändelsen inte kan levereras på grund av en annan orsak som inte beror på Posti, har Posti rätt att makulera försändelsen enligt allmänna avtalsvillkor, om Kunden inte har separat avtalat annat (Informationstjänsten). Försändelserna delas ut till adressaterna i grundutdelningen Kunddirekt och Teaser Servicelöfte Kunddirekt och Teaser är adresserade försändelser för direktmarknadsföring eller information. Försändelserna som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti en vardag (mån fre), delas ut så att merparten av försändelserna är framme den andra vardagen efter inlämningsdagen och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen Begränsningar Innehållsbegränsningar som gäller för försändelserna enligt allmänna avtalsvillkor. Konfidentiella eller personliga försändelser, till exempel fakturor, kontoutdrag eller bonuspoängmeddelanden får inte skickas med Kunddirekt. För dessa ska man använda

9 PRODUKTVILLKOR 9 (11) Brevtjänster. Maximistorlek för enstaka försändelsen är 30 mm x 250 mm. Om försändelsen överskrider maximistorleken, har Posti rätt att vika försändelsen. Posti har rätt att debitera en avgift enligt prislistan för vikningen eller annat förorsakats ytterligare extraarbete, om kunden har inte förfarat enligt villkor eller andra instruktioner för postningen Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Kunddirektbrev kan inte följas upp, och därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Om brevet har försvunnit, blivit skadat eller försenat på grund av att Posti vållat det, ersätts högst försändelsens porto. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Kundens ansvar Kunden svarar för att försändelsen inte innehåller konfidentiella eller personliga meddelanden. Kunden svarar för att försändelserna är försedda med rätta och uppdaterade namn-, adress- och betalningsanteckningar samt andra eventuella anteckningar som Tjänsten förutsätter Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt, storlek, partistorlek, hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren Tilläggstjänster för Kunddirekt och Teaser Informationstjänst Förutom tilläggstjänster kan man till Kunddirekt och Teaser försändelser foga en separat Informationstjänst, där avsändaren meddelas ifall adressatens adress ändras och försändelserna eftersänds till den nya adressen eller returneras till avsändaren Extra hantering I tilläggstjänsten Extra hantering kan Kunden köpa en förbehandling av försändelser hos Posti, då till exempel försändelsens tjocklek, hanterbarhet med maskin, buntning eller andra produktspecifika egenskaper avviker från dem som definieras i Prislistan för företag eller Postis övriga instruktioner. Produktspecifika åtgärder för Extra hantering och priser anges i prislistan Hemdirekt giltig ända till Hemdirekt är en oadresserad försändelse för direktmarknadsföring eller information som delas ut på områden som Kunden valt och till en målgrupp i ett helt postnummerområde. Försändelser delas inte ut postboxadresser eller i fall där adressaten inte har möjliggjort utdelning av post till gatuadressen. Försändelser eftersänds eller sparas inte i fråga om avbrott i utdelningen och returneras inte till avsändaren. Posti har rätt att förstöra försändelser som inte delats ut Servicelöfte I Vissdagsutdelningen levereras försändelserna med samma hastighet som Economy-brev och i Veckoutdelningen under fem vardagar som överenskommits med Kunden. I Veckoutdelningen ska försändelserna lämnas till Posti två vardagar före den första överenskomna utdelningsdagen Målgrupper Hemdirekt kan adresseras till hela postnummerområden enligt följande. Hushåll, varvid försändelserna delas ut till alla hushåll utan reklamförbud. Full utdelning, varvid försändelserna delas ut till alla utdelningsställen (hushåll, företag, läroanstalter, servicehem osv., en försändelse/utdelningsställe) utan reklamförbud. Offentligt meddelande, varvid försändelserna delas ut till alla utdelningsställen trots reklamförbud. Svenskspråkiga, varvid försändelserna delas ut till svenskspråkiga och tvåspråkiga hushåll, om åtminstone en svenskspråkig postmottagare bor i hushållet och om hushållet inte har reklamförbud. Finskspråkiga, varvid försändelserna delas ut till alla andra hushåll förutom till dem som hör till den svenskspråkiga målgruppen och som inte har reklamförbud. Småhus, varvid försändelserna delas ut till egnahems-, par-, rad- och kedjehus samt till hushåll på jordbruksfastigheter utan reklamförbud Offentligt meddelande Offentligt meddelande är p:s oadresserade utdelningstjänst för medborgarinformation. Syftet med Offentligt meddelande är att förmedla information om myndighetsbestämmelser och offentlig service som i regel tillhandahålls kostnadsfritt.

10 PRODUKTVILLKOR 10 (11) Tjänsten gäller meddelanden från statens och kommunernas myndigheter samt information om sådana offentliga tjänster som kan anses vara viktiga för varje medborgare: bland annat tidtabeller för kollektivtrafik, telefonkataloger eller andra motsvarande dokument eller trycksaker som jämställs med offentliga meddelanden och vars innehåll är av allmän betydelse. För att ett Offentligt meddelande ska kunna delas ut i postlådor med reklamförbud förutsätts följande: Kommersiella bilagor från en tredje part får inte delas ut tillsammans med en oadresserad försändelse. På försändelser som delas ut som Offentligt meddelande ska alltid också tryckas: Julkinen tiedote och/eller Offentligt meddelande på svenska samt avsändaruppgifter. Buntetiketten ska vara försedd med Offentligt meddelande delas ut till alla utdelningsställen. Den som publicerar meddelandet ansvarar för utdelningen av meddelandet i postlådor med reklamförbud. Som Offentligt meddelande delas inte ut material som till största delen består av reklam, direktmarknadsföring eller material vars innehåll främst har kommersiell betydelse, även om en del av materialet är icke-kommersiellt Kundens ansvar Kunden svarar för att försändelsevolymen är tillräcklig för utdelningsområdet. Posti erbjuder Kunden en tjänst där kunden kan kontrollera riktgivande uppgifter om antalet utdelningsställen inom ett postnummerområde. Uppgifterna om antalet utdelningsställen grundar sig på uppgifter som Posti regelbundet samlar in i utdelningen. Därför motsvarar uppgiften om antalet inte fullständigt den verkliga situationen vid utdelningstidpunkten. Kunden förstår att det kan ske betydande ändringar i antalet utdelningsställen (till exempel på grund av reklamförbud eller en flyttningsrörelse) mellan tidpunkten då uppgifterna samlas in och utdelningen. Postis uppgifter gällande antalet utdelningsställen inom postnummerområdet eller andra motsvarande uppgifter är Postis egendom. Kunden har inte rätt att överlåta sådana uppgifter till instanser som inte omfattas av avtalet utan särskilt skriftligt samtycke från Posti. Kunden ska leverera försändelserna buntade och förpackade i transportenheter enligt Postis anvisningar. Enskilda försändelser ska vara vikta så att de ryms in i postlådan, dvs. storleken får vara högst 30 mm x 250 mm. Posti har rätt att debitera enligt prislistan för vikning eller annat tilläggsarbete, om kunden inte har följt villkoren eller anvisningar i sändningen. Kunden ska meddela i förväg om försändelser som väger över 200 g enligt Postis anvisningar senast sju veckor före sändningen Begränsningar Innehållsbegränsningar som gäller för försändelserna enligt allmänna avtalsvillkor. Försändelserna ska riktas till hela postnummerområden. Hemdirektförsändelser delas inte ut till adresser med reklamförbud. Utdelningstiden för partier på över exemplar och/eller Hemdirektförsändelser som väger över 600 g avtalas separat med Postis försäljning. Posti kan begränsa tillgången till tjänsten av produktionsrelaterade eller annars motiverade omständigheter, om man inte separat avtalat på förhand om utdelning av partiet vid tidpunkten i fråga. Under veckorna strax före jul kan det förekomma begränsningar i utdelningstiderna för Hemdirektförsändelser. Postis försäljning ger årligen närmare information om dessa. Försändelsen får inte innehålla separata bilagor Ersättningar Lagen om vägbefordringsavtal tillämpas på oadresserade försändelser. Enligt lagen om vägbefordringsavtal är den högsta ersättningen för försening transportavgiften och för skada eller försvinnande 20 euro per kilo av en försändelse. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder och tilläggsavgifter Prissättningen grundar sig på styckevikt, utdelningsområde, tjänstenivå och målgrupp. Posti debiterar för försändelser enligt antalet exemplar som Kunden angett på försändelseförteckningen Tilläggstjänster för Hemdirekt giltig ända till Vikning Posti viker försändelsen så att den ryms in i postlådan, dvs. storleken får vara högst 30 mm x 250 mm.

11 PRODUKTVILLKOR 11 (11) Förbehandling inom utdelningen Posti buntar och packar Kundens försändelser i transportenheter. 4. Godsförsändelser 4.1. Småförsändelse I Småförsändelsen delas små godsförsändelser ut till adressaterna i grundutdelningen. Om försändelsen på grund av storleken inte kan delas ut, förs försändelsen till Postens verksamhetsställe och adressaten får en ankomstavi. Postis ansvar för transporttiden upphör när försändelsen har delats ut eller ankomstavin har tillställts adressaten. Försändelsen kan väga högst 2 kg. För försändelser görs ingen adressklarering, varvid försändelsen inte levereras till adressatens nya adress, och obeställbara försändelser returneras inte till avsändaren, om inte Kunden avtalat separat om annat (Informationstjänst). Posti får förstöra eller sälja obeställbara Småförsändelser enligt allmänna avtalsvillkor. Lagen om vägbefordringsavtal tillämpas på Småförsändelser Tilläggstjänster för Småförsändelser Förutom tilläggstjänster kan man foga till Småförsändelsen en separat Informationstjänst, där avsändaren meddelas om adressatens adress ändras och försändelserna eftersänds till den nya adressen eller returneras till avsändaren Extra hantering I tilläggstjänsten Extra hantering kan Kunden köpa en förbehandling av försändelser hos Posti, då till exempel försändelsens tjocklek, hanterbarhet med maskin, buntning eller andra produktspecifika egenskaper avviker från dem som definieras i Prislistan för företag. Produktspecifika åtgärder för Extra hantering och priser anges i prislistan. Posti har rätt att debitera för Extra hantering, även om kunden inte har beställt tjänsten, om genomförande av tjänsten förutsätter detta, se kapitel 1 Allmänt/Kundens förpliktelser Servicelöfte Försändelserna levereras med samma hastighet som Economy-brev Begränsningar Innehållsbegränsningar för försändelser enligt Postis allmänna avtalsvillkor Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har haft ansvaret för försändelsen. Småförsändelser kan inte följas upp i omfattande utsträckning och därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda försändelsens ankomst, gång eller utdelning. Enligt lagen om vägbefordringsavtal är den högsta ersättningen för försening transportavgiften och för skada eller försvinnande 20 euro per kilo av en försändelse. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt, hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren

Produktvillkor för oadresserade utdelningstjänster

Produktvillkor för oadresserade utdelningstjänster PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för oadresserade utdelningstjänster 1.1.2017 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 3 Försändelsernas

Läs mer

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (13) Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 1.1.2016 PRODUKTVILLKOR 2 (13) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 4 1.2. Åland...

Läs mer

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (13) Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 6.3.2017 PRODUKTVILLKOR 2 (13) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 4 1.2. Åland...

Läs mer

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen PRODUKTVILLKOR 1 (8) Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen 18.7.2017 PRODUKTVILLKOR 2 (8) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade

Läs mer

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen

Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för inrikes tidningstjänster, avtalstjänster i grundutdelningen 4.4.2016 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade

Läs mer

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015. Brevtjänster

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015. Brevtjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Brevtjänster 9.2.2015 1. Inrikes brevtjänster 1.1. Första klass brev Ett 1:a klass brev som lämnats in på vardagar (mån fre) till det postningsställe

Läs mer

Godstransporttjänster

Godstransporttjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Godstransporttjänster 9.2.2015 1. Inrikes godstransporttjänster 1.1. Postpaket Posti levererar Postpaket för avhämtning till Postis Avhämtningsställe

Läs mer

Posten på Åland. Brevtjänster. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004

Posten på Åland. Brevtjänster. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Posten på Åland Godstransporttjänster Brevtjänster 3.1.2005 2.2.2004 Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Inrikes brevtjänster BREV Innehåll Posten ansvarar för postförsändelser

Läs mer

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (15) Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (15) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1. Tillämpningsområde... 4 1.2. Kundens skyldigheter...

Läs mer

Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Kundens

Läs mer

Servicebilaga för postala godstransporttjänster. Posten Åland Ab

Servicebilaga för postala godstransporttjänster. Posten Åland Ab Posten Åland Ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INRIKES POSTALA GODSTRANSPORTTJÄNSTER 2. INTERNATIONELLA POSTALA GODSTRANSPORTTJÄNSTER 1 7 1 INRIKES POSTALA GODSTRANSPORT- TJÄNSTER 1. INNEHÅLL Pengar, värdepapper,

Läs mer

POSTI AB MOTTAGNINGSTJÄNSTER PRODUKTVILLKOR

POSTI AB MOTTAGNINGSTJÄNSTER PRODUKTVILLKOR POSTI AB MOTTAGNINGSTJÄNSTER PRODUKTVILLKOR FRÅN OCH MED 4.4.2016 Hemort: Helsingfors FO-nummero 0109357-9 VAT-nummer FI0103579 1 (10) Iinnehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Postbox... 2 2.1 Tjänstens

Läs mer

Postningsanvisning för oadresserade tjänster

Postningsanvisning för oadresserade tjänster Postningsanvisning för oadresserade tjänster Tjänstereform fr.o.m. 1.10.2015 1 Postis oadresserade utdelningstjänster förnyas Nuvarande tjänster Nya tjänster Gratistidning Täckutdelning av tidning (buntad

Läs mer

Servicebilaga till Itella Posten Ab:s allmänna leveransvillkor 1.1.2014 Brevtjänster 1.1.2014

Servicebilaga till Itella Posten Ab:s allmänna leveransvillkor 1.1.2014 Brevtjänster 1.1.2014 Servicebilaga till Itella Posten Ab:s allmänna leveransvillkor 1.1.2014 Brevtjänster 1.1.2014 INRIKES BREVTJÄNSTER GEMENSAMMA ÄRENDEN Transportdokument På försändelser ska etiketterna för ifrågavarande

Läs mer

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1 1. POSTENS ERSÄTTNINGSANSVAR Posten Åland Ab:s ( Posten ) skadeståndsskyldighet för skada som vållats genom att en försändelse försenas, försvinner eller skadas eller

Läs mer

Posten på Åland. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004

Posten på Åland. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Posten på Åland Godstransporttjänster 3.1.2005 2.2.2004 Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Inrikes godstransporttjänster Innehåll Posten ansvarar för postförsändelser

Läs mer

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder 1 (7) Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Kundens skyldigheter... 3 1.3. Definitioner... 3 1.4.

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Posten Åland Ab

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Posten Åland Ab ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Posten Åland Ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. DEFINITIONER 3. TJÄNSTER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER SAMT PRISER OCH BETALNING 4. VÄRDEFÖRSÄNDELSER, FARLIGA ÄMNEN, ÖMTÅLIGA

Läs mer

Allmänna leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor Posti Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontakt och konsumentkunder 9.2.2015 INNEHÅLL 1. Tillämpningsområde och uppföljning av villkor...4 2. Definitioner...4 3. Priser och betalning...5 4. Försändelsernas

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

POSTI AB INRIKES FRAKT

POSTI AB INRIKES FRAKT Produktvillkor 1 (9) Domestic freight POSTI AB INRIKES FRAKT Produktvillkor VAT: 010 93 57-9 Produktvillkor [Nro] 2 (9) Index 1., Produktvillkor för... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Avtalsnummer,

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014 Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014 Sisältö 1 Tillämpningsområde... 4 2 Definitioner... 4 3 Tjänster och tilläggstjänster samt priser och betalning... 5 4

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER

PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER 1 (7) Produktvillkor PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER Bilaga till produktvillkoren för :s Inrikes godstransport- och frakttjänster 2 (7) Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde och giltighet... 3

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER

PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER 1 (7) Produktvillkor PRODUKTVILLKOR FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER Bilaga till produktvillkoren för :s Inrikes godstransport- och frakttjänster 2 (7) Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde och giltighet... 3

Läs mer

Produktvillkor för Trycksakstransporter

Produktvillkor för Trycksakstransporter PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Trycksakstransporter 1.2.2009 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde... 3 2. Trycksakstransporter... 3 2.1. Allmänt... 3 2.2. Transportkapacitet...

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.6.2011

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.6.2011 Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.6.2011 Innehåll 1 Tillämpningsområde... 4 2 Definitioner... 4 3 Tjänster och tilläggstjänster samt priser och betalning... 5

Läs mer

Produktvillkor för Avtalsutdelning av tidning

Produktvillkor för Avtalsutdelning av tidning PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för Avtalsutdelning av tidning 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde... 3 2. Avtalsutdelning av tidning... 3 2.1. Tidigutdelning...

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes 2 2014-04-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Ordinarie pris utgår från vid var tid gällande prislista, se www.posten.se/priser. Porto betalt Ordinarie pris 1:a-klassbrev

Läs mer

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008.

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008. Tjänster och priser för privatpersoner Portoguide Gäller fr o m 1 juli 2008. Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också köpa frimärken och förfrankerade

Läs mer

Postis allmänna avtalsvillkor för företagskunder

Postis allmänna avtalsvillkor för företagskunder AVTALSVILLKOR 1 (13) Postis allmänna avtalsvillkor för företagskunder 1.1.2016 AVTALSVILLKOR 2 (13) Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde... 3 2. Definitioner... 3 3. Produktionen av Tjänst... 3 4.

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Kontant- och konsumentkunder

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Kontant- och konsumentkunder ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Kontant- och konsumentkunder 1.1.2017 1. Tillämpningsområde och uppföljning av villkor Dessa allmänna leveransvillkor (nedan leveransvillkor ) tillämpas på Posti Ab:s (nedan Posti)

Läs mer

Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras

Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras 17.4.2015 Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras Brevförsändelser som ska kvitteras (rekommenderade brev, assurerade brevoch brev med mottagningsbevis) överlämnas

Läs mer

Servicebilaga för brevtjänster

Servicebilaga för brevtjänster Sviby, 24.5.2016 Servicebilaga för brevtjänster 1. Brevtjänster inom Åland 1.1. Allmänt Tillämpliga bestämmelser På brevtjänster inom Åland tillämpas landskapslagen (ÅFS 2007:60) om posttjänster, Åland

Läs mer

Produktvillkor för inrikes frakttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes frakttjänster för avtalskunder Produktvillikor 1 (7) Produktvillkor för inrikes frakttjänster för avtalskunder Produktvillikor 2 (7) Innehållsförteckning Produktvillkor för inrikes frakttjänster... 3 1. Tillämpningsområde... 3 2. Transporter

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Adressändrings allmänna kundvillkor

Adressändrings allmänna kundvillkor Adressändrings allmänna kundvillkor 1. OMFATTNING OCH BESTÄLLNING 1.1 Dessa kundvillkor gäller för Svensk Adressändrings ( SvAAB ) tjänster som avtalats mellan SvAAB och kunden enligt punkt 1.2 ("Tjänsterna

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Produktvillkor för målgruppstjänster

Produktvillkor för målgruppstjänster PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för målgruppstjänster 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 3 1.2. Prissättningsgrunder...

Läs mer

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor Utdelningstjänster

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor Utdelningstjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Utdelningstjänster 1.8.2011 1. Postutdelning 1.1. Allmänt Vid postutdelning ska postlagen och Kommunikationsverkets föreskrift (61/2011)

Läs mer

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 Posten Åland Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 SKATTEGRÄNSEN I ETT NÖTSKAL Tullkunder, finns två olika: Hemförtullare och

Läs mer

Lag. om ändring av postlagen

Lag. om ändring av postlagen Lag om ändring av postlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i postlagen (415/2011) 3 och 6 13, av dem 12 sådan den lyder delvis ändrad i lag 663/2012, ändras 2 7 punkten, 4 och 5, 23 2 mom. 3

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes Statligt Ramavtal / Brevförmedling 7501384847 2 2013-01-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms om inget annat anges.

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Inofficiell översättning

Inofficiell översättning 29.12.2011 1 (37) URVAL AV FÖRETAG FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV SAM- HÄLLSOMFATTANDE POSTTJÄNSTER 29.12.2011 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANHÄNGIGGÖRANDE AV URVALSFÖRFARANDET OCH BEHANDLING AV ÄRENDET PÅ

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

PTP (Planeringsapplikation för postning) Avgiftsfri internetapplikation. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

PTP (Planeringsapplikation för postning) Avgiftsfri internetapplikation. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. PTP (Planeringsapplikation för postning) Avgiftsfri internetapplikation. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. 1 PTP i korthet För vem? För att beställa utdelning av stora och återkommande tidnings- och

Läs mer

1 Dessa villkor är tillämpliga för samtliga distributionstjänster Mailworld åtar sig för kunders räkning, om annat inte angivits i skriftligt avtal.

1 Dessa villkor är tillämpliga för samtliga distributionstjänster Mailworld åtar sig för kunders räkning, om annat inte angivits i skriftligt avtal. ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE POSTDISTRIBUTION ENLIGT AVTAL MED MAILWORLD AB SAMT MAILWORLD OFFICE AB Dessa allmänna villkor är gällande samt tillämpas från och med 2015-12-01 tillsvidare. 1 Dessa villkor

Läs mer

AVTAL OM [ ] KONSULTATION

AVTAL OM [ ] KONSULTATION Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Servicebilaga för brevtjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Servicebilaga för brevtjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution för brevtjänster POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1.9.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BREVTJÄNSTER TILL FINLAND 2. BREVTJÄNSTER TILL SVERIGE 3. INTERNATIONELLA BREVTJÄNSTER 1 4 5 1 Pack & Distribution

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

Vägledning Postförmedling 2013

Vägledning Postförmedling 2013 Vägledning Postförmedling 2013 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 A-post... 3 Adresserad direktreklam (ADR)... 3 Avrop... 3 Avropsavtal... 3 Avropsberättigade

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

MODELL. Kund Ab. Fakturavägen 1 00100 HELSINGFORS. Faktura 0608116430 31.01.2015 TOTALT EUR 3.277,09

MODELL. Kund Ab. Fakturavägen 1 00100 HELSINGFORS. Faktura 0608116430 31.01.2015 TOTALT EUR 3.277,09 PB 6, FI-00011 POSTI Kund Ab Faktura 0608116430 31.01.2015 Faktureringsperiod 05/2015 Förfallodag 17.02.2015 Dröjsmålsränta 7,50% Referensnummer 19000 60811 64303 Faktureringsadressnummer 0000751064 Kundnummer

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

Prislista för avtalstjänster

Prislista för avtalstjänster Prislista för avtalstjänster 1.1.2016 INNEHÅLL Inrikes transporttjänster Prissättning för försändelser...5 Lastbärarzoner...5 SKICKA TILL KONSUMENTER Dimensioner...6 Tilläggstjänster...6 Economy...7 SmartPOST...7

Läs mer

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009 PRIVATPERSONER er och tjänster Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Bruksvillkor ) avtalar Kunden och Itella Posten Ab om användningen av den del av de webbtjänster

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Föreskrift OM PLACERING AV POSTLÅDOR. Meddelad i Helsingfors den 31 maj 2011

Föreskrift OM PLACERING AV POSTLÅDOR. Meddelad i Helsingfors den 31 maj 2011 1 (7) Föreskrift OM PLACERING AV POSTLÅDOR Meddelad i Helsingfors den 31 maj 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 48 i postlagen av den 29 april 2011 (415/2011) meddelat följande föreskrift: 1 kapitlet

Läs mer

Produktvillkor för Uppdateringstjänster

Produktvillkor för Uppdateringstjänster PRODUKTVILLKOR 1 (10) Produktvillkor för Uppdateringstjänster 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (10) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Användning av informationen som levereras i tjänsten... 3 3. Kundens

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

INFORMATION FRÅN KTH-POST

INFORMATION FRÅN KTH-POST 20120305 INFORMATION FRÅN KTH-POST Fr.o.m. 2012-01-01 har KTH övergått till streckkodskuvert Kuvert med streckkod beställs från Svanströms Det innebär att alla utgående brev ska vara försedda med skolans/avdelningens

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

1 Allmänt Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser Klassificeringar och användningsändamål... Sida 1 av 6 1176 E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning: 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

Läs mer

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3 för privatkunder produktbeskrivning 1 (5) Innehåll Gireringar...2 Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...2 Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...2 Tjänsten är tillgänglig

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Prislista för kontanttjänster

Prislista för kontanttjänster Prislista för kontanttjänster 9.2.2015 INNEHÅLL Brevtjänster, inrikes Brev...4 Tilläggstjänster...4 Fixvärdekuvert 2 klass...5 Expressbrev...5 Assurerad försändelse...5 Färdigt betalt expresskuvert...6

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men spara

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men

Läs mer

Bruksanvisning för elektronisk försändelseförteckning

Bruksanvisning för elektronisk försändelseförteckning 1 (22) Bruksanvisning för elektronisk försändelseförteckning Posti Oy Hemort: Helsingfors FO-nummer: 0109357-9 1 SNABBINSTRUKTION FÖR HUR DU SKAPAR EN FÖRSÄNDELSEFÖRTECKNING På skärmbilden Skapa ny skapar

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045).

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045). BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-03 Dnr: 11- Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se [Tillståndshavarens namn/firma Tillståndsvillkor för postverksamhet Saken

Läs mer

Posti material för distans- och näthandlare 1.1.2015

Posti material för distans- och näthandlare 1.1.2015 Posti material för distans- och näthandlare 1.1.2015 Instruktioner för presentation av Postis tjänster, bl.a. i näthandlares material och på webbplatser Att Postis leveranssätt presenteras på ett enhetligt

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket.

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. PORTOGUIDE Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. En del av din dag. Alla priser anges i SEK inkl 25% moms. Gäller fr o m 1 januari 2010. POGN Här kommer en liten hjälpreda för dig som

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer