Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder"

Transkript

1 PRODUKTVILLKOR 1 (11) Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder

2 PRODUKTVILLKOR 2 (11) Innehållsförteckning 1. Allmänt Tillämpningsområde och tillämpade villkor Åland Definitioner Adressklarering, eftersändning och obeställbara försändelser Förvaringstid Försändelsernas storlekar Kundens förpliktelser Laboratorieprov Betalningssätt Inrikes brevtjänster Tjänstebeskrivning Elektronisk ankomstavi Priority Economy Rekommenderat brev Brev med mottagningsbevis Assurerad försändelse Svarstjänster Tilläggstjänster för Svarstjänster Tilläggstjänster för Brevtjänster Direktmarknadsföringstjänster Tjänstebeskrivning Kunddirekt och Teaser Tilläggstjänster för Kunddirekt och Teaser Hemdirekt giltig ända till Tilläggstjänster för Hemdirekt giltig ända till Godsförsändelser Småförsändelse Tilläggstjänster för Småförsändelser... 11

3 PRODUKTVILLKOR 3 (11) PRODUKTVILLKOR FÖR INRIKES BREVTJÄNSTER FÖR AVTALSKUNDER 1. Allmänt 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor Dessa produktvillkor iakttas i :s (nedan Posti) inrikes brevtjänster (Tjänster) från och med den 1 juli Tjänsterna erbjuds till företags- och samfundskunder i fasta Finland, användning förutsätter avtal med Posti. Förutom produktvillkoren iakttas avtalet mellan Posti och Kunden och Posti Ab:s gällande allmänna avtalsvillkor (allmänna avtalsvillkor) samt lagstiftning som tillämpas på produkten (postlagen, lagen om vägbefordringsavtal eller Världspostkonventionen). Posti har rätt att ändra dessa villkor på det sätt som beskrivs i de allmänna avtalsvillkoren Åland Till de försändelser som adresserats till landskapet Åland och som innehåller varor ska fogas de handlingar som Tullen kräver Definitioner Grundutdelningen är utdelning på vardagar (mån fre). Försändelseuppföljning: Försändelsen kan ha en specificerad uppföljning, varvid försändelsen registreras under olika skeden av handläggningsprocessen. Kunden kan kontrollera i vilket skede försändelsen befinner sig med försändelsekoden Adressklarering, eftersändning och obeställbara försändelser I regel delar Posti ut försändelsen till adressen som avsändaren angett. Om adressklarering ingår i tjänsten som avsändaren valt, levererar Posti försändelsen vidare till adressatens nya adress utan separat avgift. Om adressklarering inte ingår i försändelsen, levereras försändelsen vidare endast om adressaten eller Kunden har avtalat separat om tjänsten (Informationstjänst, se kapitel ). Obeställbara försändelser behandlas enligt produktvillkoren för försändelsen och allmänna avtalsvillkor Förvaringstid Försändelser som hämtas på verksamhetsställen förvaras på verksamhetsstället två (2) hela kalenderveckor utöver ankomstveckan. I ankomstavin som skickas till adressaten ges information om inom vilken tid försändelsen ska hämtas. Vidaresändning från ett verksamhetsställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika verksamhetsställena Försändelsernas storlekar Försändelsernas maximi- och minimistorlekar anges i prislistan Kundens förpliktelser Förutom det som står i de allmänna avtalsvillkoren ska Kunden vid användningen av Tjänster följa Postis anvisningar gällande postning eller andra anvisningar. Kunden svarar för att försändelserna är försedda med rätta och uppdaterade namn-, adress- och betalningsanteckningar samt andra eventuella anteckningar som Tjänsten förutsätter. Försändelserna ska alltid förses med avsändarens namn och adress i fasta Finland för eventuell returnering av försändelsen. Om Kundens försändelser inte motsvarar kraven för produkten som Kunden valt (t.ex. storlek), har Posti rätt att handlägga och fakturera för försändelsen som en produkt, vars egenskaper motsvarar egenskaperna för Kundens försändelse. Genom att binda till dessa Produktvillkor Kunden ger rätt till underleverantörer att sortera leveranspartiet och dess adressregister med Posti Sorteringstjänst utan ett särskilt tillstånd. För att använda Posti Sorteringstjänst bör tryckeriet, postnings- eller utskriftshuset som fungerar som underleverantörer för Kunden ha ett giltigt avtal för användning med Posti Laboratorieprov Om försändelsen innehåller laboratorieprov svarar Kunden för att ämnet som ska transporteras har klassificerats och förpackats enligt lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). Förpackningen ska vara korrekt märkt och ämnets benämning, klassificering och andra uppgifter som fordras ska vara korrekt antecknade i nödvändiga dokument. Kunden ska instruera avsändaren att denne ska följa Postis villkor samt den särskilda anvisningen gällande sändning av

4 PRODUKTVILLKOR 4 (11) laboratorieprov. Varje leverans ska förses med avsändarens och kundens kontaktuppgifter Betalningssätt Gällande betalningssätt anges i prislistan. Kundens betalningssätt kan påverka tjänsteutbudet som står till förfogande eller priset på Tjänsten. 2. Inrikes brevtjänster 2.1. Tjänstebeskrivning Med inrikes brevtjänster kan man skicka personliga försändelser i Finland. Försändelserna omfattas av brevhemlighet. En brevförsändelse får väga högst 2 kg. För brevförsändelser görs en adressklarering och de skickas utan separat avgift till adressatens nya postadress. Om en försändelse inte kan delas ut till adressaten, returneras den utan separat avgift till den returadress i fasta Finland som avsändaren har antecknat på kuvertet. Försändelserna delas ut till adressaterna i grundutdelningen. Om försändelsen överlämnas mot kvittering eller om försändelsen inte kan delas ut på grund av dess storlek, skickas ett meddelande till adressaten att försändelsen kan hämtas på Postens verksamhetsställe. Postlagen tillämpas på brevtjänster. Postis ansvar för transporttiden upphör när försändelsen har delats ut eller ankomstavin har skickats adressaten Elektronisk ankomstavi Elektronisk Ankomstavi nämns separat i samband med de produkter, för vilka den erbjuds. Elektronisk ankomstavi kan användas endast om det har avtalats separat mellan kunden och Posti om den samt om elektronisk dataöverföring. Avsändaren ansvarar för förmedling av adressatens korrekta kontaktuppgifter till Posti samt för att ankomstavin kan skickas till adressaten till meddelandekanalen i fråga (t.ex. sms till mobiltelefonen, e-post eller vid överenskommelse till utdelningsadressen). Avsändaren ansvarar också för att adressaten informeras om att utlandsdebiteringsandelen för meddelanden som mottas i utlandet ligger på adressatens ansvar. Den Elektroniska Ankomstavin kan inte kopplas till Åland eller till försändelser som adresserats till företagspostnummer Priority Servicelöfte Priority-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller ett avtal mellan kunden och Posti en vardag (mån fre), delas ut så att merparten av försändelserna är framme den första vardagen efter inlämningsdagen och senast den andra vardagen efter inlämningsdagen Begränsningar Innehållsbegränsningar för försändelser enligt Postis allmänna avtalsvillkor Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Ett vanligt brev kan inte följas upp, och därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Enligt postlagen är den högsta ersättningen för ett vanligt brev som försvunnit, skadats eller försenats högst 50 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt, storlek, partistorlek, hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren Tilläggstjänster Extra hantering, Postförskott, Maxistorlek och Express 2.4. Economy Servicelöfte Economy-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti en vardag (mån fre), delas ut så att merparten av försändelserna är framme den andra vardagen efter inlämningsdagen och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen Begränsningar Innehållsbegränsningar för försändelser enligt Postis allmänna avtalsvillkor.

5 PRODUKTVILLKOR 5 (11) Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Ett vanligt brev kan inte följas upp, och därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Enligt postlagen är den högsta ersättningen för ett vanligt brev som försvunnit, skadats eller försenats högst 50 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt, storlek, partistorlek, hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren Tilläggstjänster Extra hantering, Postförskott, Maxistorlek Rekommenderat brev Servicelöfte I tjänsten Rekommenderat brev ingår uppföljning av försändelsen. När avsändaren postar ett rekommenderat brev får han eller hon ett kvitto med en specificerad försändelsekod som bevis. Kvittot kan också vara i elektroniskt format. Brevet levereras till Postis verksamhetsställe och kan hämtas där, om inte annat avtalats med adressaten. Försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället i regel den andra och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen. Adressaten får en ankomstavi om rekommenderat brev i grundutdelningen eller avsändaren kan överenskomma separat om användning av elektronisk ankomstavi. Brevet överlämnas mot kvittering till adressaten eller den person som adressaten har befullmäktigat. Avsändaren kan begränsa kvitteringsrätten med en tilläggstjänst så att brevet endast överlämnas till adressaten personligen Begränsningar Ett Rekommenderat brev ska användas enligt allmänna avtalsvillkor bland annat för sändning av värdepapper som utställts på en viss person, betalmedel eller identitetsbevis Ersättningar Om ett Rekommenderat brev har blivit försenat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 85 euro per brev. Om ett Rekommenderat brev har försvunnit eller blivit skadat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 340 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på försändelsernas vikt Tilläggstjänster Överlämning till adressaten personligen, andra ankomstavi som förutsätter användning av Elektronisk ankomstavi Brev med mottagningsbevis Servicelöfte I tjänsten Brev med mottagningsbevis ingår uppföljning av försändelserna. Avsändaren får en verifikation med en specificerad försändelsekod både för postning av Brev med mottagningsbevis och för överlämning av försändelsen till adressaten. Av verifikationen över överlämning som skickas till avsändaren framgår överlämningstid, till vem försändelsen har överlämnats. Verifikationerna kan också vara i elektroniskt format. Brevet levereras till Postis verksamhetsställe och kan hämtas där, om inte annat avtalats med adressaten. Försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället i regel den andra och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen. Adressaten får en ankomstavi om mottagningsbevis i grundutdelningen eller avsändaren kan överenskomma separat om användning av elektronisk ankomstavi. Brevet överlämnas mot kvittering till adressaten eller den person som adressaten har befullmäktigat. Avsändaren kan begränsa kvitteringsrätten med en tilläggstjänst så att brevet endast överlämnas till adressaten personligen Begränsningar Brev med mottagningsbevis lämpas sig för samma syften som ett rekommenderat brev samt för bevislig delgivning Ersättningar Om ett Brev med mottagningsbevis har blivit försenat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 85 euro per brev. Om ett Brev med mottagningsbevis har försvunnit

6 PRODUKTVILLKOR 6 (11) eller blivit skadat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 340 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på försändelsernas vikt Tilläggstjänster Överlämning till adressaten personligen, andra ankomstavi som förutsätter användning av Elektronisk ankomstavi Assurerad försändelse Servicelöfte Pengar, värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar och andra värdeföremål som skickas via Posti ska alltid skickas som Assurerade försändelser. På assurerade försändelser tillämpas en särskild säkerhetsbehandling. I priset för assurans ingår hantering av försändelsen som ömtåligt gods. På ömtåliga försändelser ska man fästa en Helposti särkyvä/ Ömtåligt -etikett som godkänts av Posti. Etiketter finns att få på posten. För Assurerad försändelse gäller uppföljning av försändelser. När avsändaren postar en Assurerad försändelse får han eller hon ett kvitto med en specificerad försändelsekod som bevis. Kvittot kan också vara i elektroniskt format. Försändelsen levereras till Postis verksamhetsställe och kan hämtas där, om inte annat avtalats med adressaten. Försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället i regel den andra och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen. Adressaten får en ankomstavi om försändelsen i grundutdelningen eller avsändaren kan överenskomma separat om användning av elektronisk ankomstavi. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller den person som adressaten har befullmäktigat Begränsningar Assurerad försändelse ska enligt allmänna avtalsvillkor användas bland annat för sändning av pengar, värdepapper och betalmedel. Försändelser eller försändelsepartier som innehåller avsevärda mängder pengar, värdepapper eller andra värdefulla föremål tar Posti varken emot eller transporterar överhuvudtaget, inte ens som assurerade försändelser Ersättningar Om en Assurerad försändelse har blivit försenad, är den högsta ersättningen enligt postlagen 150 euro per försändelse. Om en Assurerad försändelse har försvunnit eller blivit skadad, ersätter försäkringen endast verklig och påvisad skada högst till försändelsens assuransvärde. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på försändelsernas assuransvärde och vikt Tilläggstjänster Postförskott, Överlämning till adressaten personligen, Andra ankomstavi som förutsätter användning av elektronisk ankomstavi Svarstjänster Tjänstebeskrivning Svarstjänsten är en brevtjänst, med vilken Kunden kan erbjuda sina egna kunder möjligheten att avgiftsfritt ta kontakt. Brevtjänsternas tjänstebeskrivning gäller även för Svarstjänster, exklusive Adressklarering. Posti har rätt att makulera Svarstjänst-försändelser, om leveransadressen är felaktig/gammal eller om Kundens avtal gällande svarstjänster har upphört. Kunden ska avtala separat med Posti om användningen av Svarstjänster Servicelöfte Försändelserna transporteras med samma hastighet som Economy-brev och delas ut i separata buntar i grundutdelningen till leveransadressen som Kunden angett i avtalet Begränsningar Innehållsbegränsningar som gäller för försändelserna enligt allmänna avtalsvillkor. Leveransadressen för svarsförsändelsen ska vara i fasta Finland. Om eventuell leverans av försändelser vidare till utlandet ska avtalas separat Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Ett vanligt brev kan inte följas upp, och

7 PRODUKTVILLKOR 7 (11) därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Enligt postlagen är den högsta ersättningen för ett vanligt brev som försvunnit, skadats eller försenats högst 50 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Kundens ansvar Kunden ska ange en gällande adress i fasta Finland för Svarsförsändelser åt Posti. Ändringar av utdelningsadress ska meddelas minst 14 dagar före ändringen. Kunden förbinder sig att betala postavgifterna för sina Svarsförsändelser Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser samt vikt och storlek Tilläggstjänster Maxistorlek, Tilläggssortering (infokod), Expressvar, Lördagsutdelning, Volymsvar, Assurerad svarsförsändelse Tilläggstjänster för Svarstjänster Expressvar Svarsförsändelser delas ut på separat fastställda områden på samma sätt som tilläggstjänsten Express. I tjänsten ingår handläggning enligt tilläggstjänsten Express. Postis kundtjänst ger besked om områden där tjänsten är tillgänglig Tilläggssortering (infokod) I tilläggssorteringstjänsten sorterar Posti försändelser som markerats med överenskommen infokod separat från kundens övriga svarsförsändelser och det är möjligt att styra dem till en annan leveransadress än andra svarsförsändelser Volymsvar Med tilläggstjänsten Volymsvar levereras svarsförsändelser med samma hastighet som Priority-brev. Tjänsten kan användas endast då när adressaternas leveransadresser ligger på separat definierade postnummerområden. Områden där tjänsten är tillgänglig kan kontrolleras på Postis webbplats eller hos kundtjänsten. Användning av tilläggstjänsten förutsätter att kunden har minst Volymsvar per år Assurerad svarsförsändelse Med tilläggstjänsten returneras försändelserna till kunden som assurerade försändelser. Om användning av tilläggstjänst avtalas separat. Tilläggstjänsten lämpar sig för situationer där försändelsens innehåll förutsätter assurerad sändning. Försändelser eller försändelsepartier som innehåller avsevärda mängder pengar, värdepapper eller andra värdefulla föremål tar Posti varken emot eller transporterar överhuvudtaget, inte ens som assurerade försändelser Tilläggstjänster för Brevtjänster Tillgängliga tilläggstjänster kan variera enligt produkten som ska sändas och betalningssättet. Närmare upplysningar i prislistan Maxistorlek Man bör välja tilläggstjänsten Maxistorlek om storleken på ett enda brev överskrider 400 mm x 250 mm x 30 mm. Exakta storlekar anges i prislistan. Försändelser i Maxistorlek kan i princip inte delas ut i grundutdelningen på grund av storleken. En ankomstavi för försändelsen delas ut. Försändelsen kan också delas ut i grundutdelningen, om det är möjligt med tanke på arrangemang av postutdelningen Postförskott Försändelsen överlämnas till adressaten mot en avgift som definieras av Kunden. Adressaten meddelas att försändelsen kommit till adressorten med hjälp av en ankomstavi, som kan vara också i elektroniskt format. Försändelser överlämnas till adressaten mot kvittering och en avgift som definieras av Kunden. Posti betalar avgiften på Kundens konto i en bank som är verksam i Finland inom 2 4 vardagar (mån fre) efter betalningen. Posti ansvarar inte för den tid som går åt för gireringen mellan bankerna. Kunden ansvarar för att kontonumret och referensuppgifterna har angetts kompletta, felfria och enligt SEPA-standarder i Postförskottuppdraget. Den högsta summan för Postförskott är euro. Meddelanden förmedlas inte i betalningsrörelsen. Maximivikten för ett brev i maxistorlek med postförskott är 500 g. Posti har rätt att återdebitera postförskottsbeloppet om postförskottet har betalats med kreditkort och det företag som beviljat kreditkortet annullerar eller återdebiterar betalningen i enlighet med sina villkor på grund av exempelvis en invändning som köparen gjort om betalningen.

8 PRODUKTVILLKOR 8 (11) Express I tilläggstjänsten Express levereras försändelsen med samma hastighet som Priority-brev och mottagning vid Posti samt överlämnande till adressaten registreras i uppföljningssystemet. Användning av tilläggstjänsten Express förutsätter att försändelserna postas separat från andra försändelser på Postis verksamhetsställe eller en annan separat överenskommen plats. Om försändelsen inte har postats separat såsom ovan beskrivits, lämpar sig dess innehåll inte för flygtransport eller om försändelsen vidaresänds på grund av felaktig adress eller adressatens uppdrag, svarar Posti inte för att leveranstiden håller. Expressförsändelser delas ut i postbox endast om det är den enda adressen. Om ett Express förändelsen ar blivit försenat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 150 euro per brev. Om ett Express förändelsen har försvunnit eller blivit skadat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 340 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Lördagsutdelning Försändelser delas ut i separat utdelning på separat fastställda områden även på lördagar. I tjänsten ingår handläggning enligt tilläggstjänsten Express. Avsändaren ska kontrollera med adressaten att utdelaren har tillträde till adressatens postbox eller - låda. Om försändelsen inte kan delas ut på en lördag, delas försändelsen ut följande vardag i grundutdelningen. Områden där tjänsten är tillgänglig kan kontrolleras på Postis webbplats eller hos kundtjänsten Extra hantering I tilläggstjänsten Extra hantering kan Kunden köpa en förbehandling av försändelser hos Posti, då till exempel försändelsens tjocklek, hanterbarhet med maskin, buntning eller andra produktspecifika egenskaper avviker från dem som definieras i Prislistan för företag. Produktspecifika åtgärder för Extra hantering och priser anges i prislistan. Posti har rätt att debitera för tilläggstjänsten, även om Kunden inte har beställt den, om genomförande av tjänsten kräver detta, se kapitel 1 Allmänt/Kundens förpliktelser Andra ankomstavi Det är möjligt att få en andra ankomstavi som tilläggstjänst, om kunden har tagit elektronisk ankomstavi i bruk. I tilläggstjänsten ingår en påminnelse till adressaten, om försändelsen inte har hämtats på basis av den första ankomstavin som ingår i tjänsten Personligt överlämnande Med tilläggstjänsten kan överlämnande av försändelsen begränsas endast till den fysiska person som angetts som adressat. Då överlämnas inte försändelsen med fullmakt. En försändelse som adresserats till ett företag eller samfund kan inte begränsas med tilläggstjänsten. 3. Direktmarknadsföringstjänster 3.1. Tjänstebeskrivning Med Direktmarknadsföringstjänster kan man skicka marknadsföringsförsändelser, meddelanden eller andra motsvarande meddelanden som är avsedda för en stor mottagargrupp. I regel delar Posti ut försändelsen till adressen som avsändaren angett. I Direktmarknadsföringstjänsterna ingår inte adressklarering, vilket innebär att en försändelse inte skickas till adressatens nya adress, om adressaten inte har avtalat separat om detta med Posti. Om adressatens adress är felaktig, eller om försändelsen inte kan levereras på grund av en annan orsak som inte beror på Posti, har Posti rätt att makulera försändelsen enligt allmänna avtalsvillkor, om Kunden inte har separat avtalat annat (Informationstjänsten). Försändelserna delas ut till adressaterna i grundutdelningen Kunddirekt och Teaser Servicelöfte Kunddirekt och Teaser är adresserade försändelser för direktmarknadsföring eller information. Försändelserna som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti en vardag (mån fre), delas ut så att merparten av försändelserna är framme den andra vardagen efter inlämningsdagen och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen Begränsningar Innehållsbegränsningar som gäller för försändelserna enligt allmänna avtalsvillkor. Konfidentiella eller personliga försändelser, till exempel fakturor, kontoutdrag eller bonuspoängmeddelanden får inte skickas med Kunddirekt. För dessa ska man använda

9 PRODUKTVILLKOR 9 (11) Brevtjänster. Maximistorlek för enstaka försändelsen är 30 mm x 250 mm. Om försändelsen överskrider maximistorleken, har Posti rätt att vika försändelsen. Posti har rätt att debitera en avgift enligt prislistan för vikningen eller annat förorsakats ytterligare extraarbete, om kunden har inte förfarat enligt villkor eller andra instruktioner för postningen Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Kunddirektbrev kan inte följas upp, och därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Om brevet har försvunnit, blivit skadat eller försenat på grund av att Posti vållat det, ersätts högst försändelsens porto. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Kundens ansvar Kunden svarar för att försändelsen inte innehåller konfidentiella eller personliga meddelanden. Kunden svarar för att försändelserna är försedda med rätta och uppdaterade namn-, adress- och betalningsanteckningar samt andra eventuella anteckningar som Tjänsten förutsätter Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt, storlek, partistorlek, hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren Tilläggstjänster för Kunddirekt och Teaser Informationstjänst Förutom tilläggstjänster kan man till Kunddirekt och Teaser försändelser foga en separat Informationstjänst, där avsändaren meddelas ifall adressatens adress ändras och försändelserna eftersänds till den nya adressen eller returneras till avsändaren Extra hantering I tilläggstjänsten Extra hantering kan Kunden köpa en förbehandling av försändelser hos Posti, då till exempel försändelsens tjocklek, hanterbarhet med maskin, buntning eller andra produktspecifika egenskaper avviker från dem som definieras i Prislistan för företag eller Postis övriga instruktioner. Produktspecifika åtgärder för Extra hantering och priser anges i prislistan Hemdirekt giltig ända till Hemdirekt är en oadresserad försändelse för direktmarknadsföring eller information som delas ut på områden som Kunden valt och till en målgrupp i ett helt postnummerområde. Försändelser delas inte ut postboxadresser eller i fall där adressaten inte har möjliggjort utdelning av post till gatuadressen. Försändelser eftersänds eller sparas inte i fråga om avbrott i utdelningen och returneras inte till avsändaren. Posti har rätt att förstöra försändelser som inte delats ut Servicelöfte I Vissdagsutdelningen levereras försändelserna med samma hastighet som Economy-brev och i Veckoutdelningen under fem vardagar som överenskommits med Kunden. I Veckoutdelningen ska försändelserna lämnas till Posti två vardagar före den första överenskomna utdelningsdagen Målgrupper Hemdirekt kan adresseras till hela postnummerområden enligt följande. Hushåll, varvid försändelserna delas ut till alla hushåll utan reklamförbud. Full utdelning, varvid försändelserna delas ut till alla utdelningsställen (hushåll, företag, läroanstalter, servicehem osv., en försändelse/utdelningsställe) utan reklamförbud. Offentligt meddelande, varvid försändelserna delas ut till alla utdelningsställen trots reklamförbud. Svenskspråkiga, varvid försändelserna delas ut till svenskspråkiga och tvåspråkiga hushåll, om åtminstone en svenskspråkig postmottagare bor i hushållet och om hushållet inte har reklamförbud. Finskspråkiga, varvid försändelserna delas ut till alla andra hushåll förutom till dem som hör till den svenskspråkiga målgruppen och som inte har reklamförbud. Småhus, varvid försändelserna delas ut till egnahems-, par-, rad- och kedjehus samt till hushåll på jordbruksfastigheter utan reklamförbud Offentligt meddelande Offentligt meddelande är p:s oadresserade utdelningstjänst för medborgarinformation. Syftet med Offentligt meddelande är att förmedla information om myndighetsbestämmelser och offentlig service som i regel tillhandahålls kostnadsfritt.

10 PRODUKTVILLKOR 10 (11) Tjänsten gäller meddelanden från statens och kommunernas myndigheter samt information om sådana offentliga tjänster som kan anses vara viktiga för varje medborgare: bland annat tidtabeller för kollektivtrafik, telefonkataloger eller andra motsvarande dokument eller trycksaker som jämställs med offentliga meddelanden och vars innehåll är av allmän betydelse. För att ett Offentligt meddelande ska kunna delas ut i postlådor med reklamförbud förutsätts följande: Kommersiella bilagor från en tredje part får inte delas ut tillsammans med en oadresserad försändelse. På försändelser som delas ut som Offentligt meddelande ska alltid också tryckas: Julkinen tiedote och/eller Offentligt meddelande på svenska samt avsändaruppgifter. Buntetiketten ska vara försedd med Offentligt meddelande delas ut till alla utdelningsställen. Den som publicerar meddelandet ansvarar för utdelningen av meddelandet i postlådor med reklamförbud. Som Offentligt meddelande delas inte ut material som till största delen består av reklam, direktmarknadsföring eller material vars innehåll främst har kommersiell betydelse, även om en del av materialet är icke-kommersiellt Kundens ansvar Kunden svarar för att försändelsevolymen är tillräcklig för utdelningsområdet. Posti erbjuder Kunden en tjänst där kunden kan kontrollera riktgivande uppgifter om antalet utdelningsställen inom ett postnummerområde. Uppgifterna om antalet utdelningsställen grundar sig på uppgifter som Posti regelbundet samlar in i utdelningen. Därför motsvarar uppgiften om antalet inte fullständigt den verkliga situationen vid utdelningstidpunkten. Kunden förstår att det kan ske betydande ändringar i antalet utdelningsställen (till exempel på grund av reklamförbud eller en flyttningsrörelse) mellan tidpunkten då uppgifterna samlas in och utdelningen. Postis uppgifter gällande antalet utdelningsställen inom postnummerområdet eller andra motsvarande uppgifter är Postis egendom. Kunden har inte rätt att överlåta sådana uppgifter till instanser som inte omfattas av avtalet utan särskilt skriftligt samtycke från Posti. Kunden ska leverera försändelserna buntade och förpackade i transportenheter enligt Postis anvisningar. Enskilda försändelser ska vara vikta så att de ryms in i postlådan, dvs. storleken får vara högst 30 mm x 250 mm. Posti har rätt att debitera enligt prislistan för vikning eller annat tilläggsarbete, om kunden inte har följt villkoren eller anvisningar i sändningen. Kunden ska meddela i förväg om försändelser som väger över 200 g enligt Postis anvisningar senast sju veckor före sändningen Begränsningar Innehållsbegränsningar som gäller för försändelserna enligt allmänna avtalsvillkor. Försändelserna ska riktas till hela postnummerområden. Hemdirektförsändelser delas inte ut till adresser med reklamförbud. Utdelningstiden för partier på över exemplar och/eller Hemdirektförsändelser som väger över 600 g avtalas separat med Postis försäljning. Posti kan begränsa tillgången till tjänsten av produktionsrelaterade eller annars motiverade omständigheter, om man inte separat avtalat på förhand om utdelning av partiet vid tidpunkten i fråga. Under veckorna strax före jul kan det förekomma begränsningar i utdelningstiderna för Hemdirektförsändelser. Postis försäljning ger årligen närmare information om dessa. Försändelsen får inte innehålla separata bilagor Ersättningar Lagen om vägbefordringsavtal tillämpas på oadresserade försändelser. Enligt lagen om vägbefordringsavtal är den högsta ersättningen för försening transportavgiften och för skada eller försvinnande 20 euro per kilo av en försändelse. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder och tilläggsavgifter Prissättningen grundar sig på styckevikt, utdelningsområde, tjänstenivå och målgrupp. Posti debiterar för försändelser enligt antalet exemplar som Kunden angett på försändelseförteckningen Tilläggstjänster för Hemdirekt giltig ända till Vikning Posti viker försändelsen så att den ryms in i postlådan, dvs. storleken får vara högst 30 mm x 250 mm.

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet RP 216/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till postlag samt om godkännande av världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen

Läs mer

BETALNING OCH FAKTUROR

BETALNING OCH FAKTUROR BETALNING OCH FAKTUROR Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A2.7 1.1.2013/1 Kund Efternamn: Alla förnamn: Personnummer: Servicespråk: svenska finska engelska Nationalitet: Hemort: Postadress: Telefon: (hem/arbete/ mobil):

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online ALLMÄNT ALLMÄNNA KÖPVILLKOR Följande allmänna köpvillkor ( Köpvillkor ) gäller vid beställning av produkter via www.kappahl.com genom KappAhl

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Tilläggstjänster till 1:a-klassbrev inrikes Rek Express Postförskott Värde

Tilläggstjänster till 1:a-klassbrev inrikes Rek Express Postförskott Värde Gäller from 1 april 2008 Tilläggstjänster till 1:a-klassbrev inrikes Rek Express Postförskott Värde 1:a-klassbrev inrikes är en bastjänst som du kan kombinera på olika sätt beroende på dina behov. Lägg

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer