Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder"

Transkript

1 PRODUKTVILLKOR 1 (11) Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder

2 PRODUKTVILLKOR 2 (11) Innehållsförteckning 1. Allmänt Tillämpningsområde och tillämpade villkor Åland Definitioner Adressklarering, eftersändning och obeställbara försändelser Förvaringstid Försändelsernas storlekar Kundens förpliktelser Laboratorieprov Betalningssätt Inrikes brevtjänster Tjänstebeskrivning Elektronisk ankomstavi Priority Economy Rekommenderat brev Brev med mottagningsbevis Assurerad försändelse Svarstjänster Tilläggstjänster för Svarstjänster Tilläggstjänster för Brevtjänster Direktmarknadsföringstjänster Tjänstebeskrivning Kunddirekt och Teaser Tilläggstjänster för Kunddirekt och Teaser Hemdirekt giltig ända till Tilläggstjänster för Hemdirekt giltig ända till Godsförsändelser Småförsändelse Tilläggstjänster för Småförsändelser... 11

3 PRODUKTVILLKOR 3 (11) PRODUKTVILLKOR FÖR INRIKES BREVTJÄNSTER FÖR AVTALSKUNDER 1. Allmänt 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor Dessa produktvillkor iakttas i :s (nedan Posti) inrikes brevtjänster (Tjänster) från och med den 1 juli Tjänsterna erbjuds till företags- och samfundskunder i fasta Finland, användning förutsätter avtal med Posti. Förutom produktvillkoren iakttas avtalet mellan Posti och Kunden och Posti Ab:s gällande allmänna avtalsvillkor (allmänna avtalsvillkor) samt lagstiftning som tillämpas på produkten (postlagen, lagen om vägbefordringsavtal eller Världspostkonventionen). Posti har rätt att ändra dessa villkor på det sätt som beskrivs i de allmänna avtalsvillkoren Åland Till de försändelser som adresserats till landskapet Åland och som innehåller varor ska fogas de handlingar som Tullen kräver Definitioner Grundutdelningen är utdelning på vardagar (mån fre). Försändelseuppföljning: Försändelsen kan ha en specificerad uppföljning, varvid försändelsen registreras under olika skeden av handläggningsprocessen. Kunden kan kontrollera i vilket skede försändelsen befinner sig med försändelsekoden Adressklarering, eftersändning och obeställbara försändelser I regel delar Posti ut försändelsen till adressen som avsändaren angett. Om adressklarering ingår i tjänsten som avsändaren valt, levererar Posti försändelsen vidare till adressatens nya adress utan separat avgift. Om adressklarering inte ingår i försändelsen, levereras försändelsen vidare endast om adressaten eller Kunden har avtalat separat om tjänsten (Informationstjänst, se kapitel ). Obeställbara försändelser behandlas enligt produktvillkoren för försändelsen och allmänna avtalsvillkor Förvaringstid Försändelser som hämtas på verksamhetsställen förvaras på verksamhetsstället två (2) hela kalenderveckor utöver ankomstveckan. I ankomstavin som skickas till adressaten ges information om inom vilken tid försändelsen ska hämtas. Vidaresändning från ett verksamhetsställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika verksamhetsställena Försändelsernas storlekar Försändelsernas maximi- och minimistorlekar anges i prislistan Kundens förpliktelser Förutom det som står i de allmänna avtalsvillkoren ska Kunden vid användningen av Tjänster följa Postis anvisningar gällande postning eller andra anvisningar. Kunden svarar för att försändelserna är försedda med rätta och uppdaterade namn-, adress- och betalningsanteckningar samt andra eventuella anteckningar som Tjänsten förutsätter. Försändelserna ska alltid förses med avsändarens namn och adress i fasta Finland för eventuell returnering av försändelsen. Om Kundens försändelser inte motsvarar kraven för produkten som Kunden valt (t.ex. storlek), har Posti rätt att handlägga och fakturera för försändelsen som en produkt, vars egenskaper motsvarar egenskaperna för Kundens försändelse. Genom att binda till dessa Produktvillkor Kunden ger rätt till underleverantörer att sortera leveranspartiet och dess adressregister med Posti Sorteringstjänst utan ett särskilt tillstånd. För att använda Posti Sorteringstjänst bör tryckeriet, postnings- eller utskriftshuset som fungerar som underleverantörer för Kunden ha ett giltigt avtal för användning med Posti Laboratorieprov Om försändelsen innehåller laboratorieprov svarar Kunden för att ämnet som ska transporteras har klassificerats och förpackats enligt lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). Förpackningen ska vara korrekt märkt och ämnets benämning, klassificering och andra uppgifter som fordras ska vara korrekt antecknade i nödvändiga dokument. Kunden ska instruera avsändaren att denne ska följa Postis villkor samt den särskilda anvisningen gällande sändning av

4 PRODUKTVILLKOR 4 (11) laboratorieprov. Varje leverans ska förses med avsändarens och kundens kontaktuppgifter Betalningssätt Gällande betalningssätt anges i prislistan. Kundens betalningssätt kan påverka tjänsteutbudet som står till förfogande eller priset på Tjänsten. 2. Inrikes brevtjänster 2.1. Tjänstebeskrivning Med inrikes brevtjänster kan man skicka personliga försändelser i Finland. Försändelserna omfattas av brevhemlighet. En brevförsändelse får väga högst 2 kg. För brevförsändelser görs en adressklarering och de skickas utan separat avgift till adressatens nya postadress. Om en försändelse inte kan delas ut till adressaten, returneras den utan separat avgift till den returadress i fasta Finland som avsändaren har antecknat på kuvertet. Försändelserna delas ut till adressaterna i grundutdelningen. Om försändelsen överlämnas mot kvittering eller om försändelsen inte kan delas ut på grund av dess storlek, skickas ett meddelande till adressaten att försändelsen kan hämtas på Postens verksamhetsställe. Postlagen tillämpas på brevtjänster. Postis ansvar för transporttiden upphör när försändelsen har delats ut eller ankomstavin har skickats adressaten Elektronisk ankomstavi Elektronisk Ankomstavi nämns separat i samband med de produkter, för vilka den erbjuds. Elektronisk ankomstavi kan användas endast om det har avtalats separat mellan kunden och Posti om den samt om elektronisk dataöverföring. Avsändaren ansvarar för förmedling av adressatens korrekta kontaktuppgifter till Posti samt för att ankomstavin kan skickas till adressaten till meddelandekanalen i fråga (t.ex. sms till mobiltelefonen, e-post eller vid överenskommelse till utdelningsadressen). Avsändaren ansvarar också för att adressaten informeras om att utlandsdebiteringsandelen för meddelanden som mottas i utlandet ligger på adressatens ansvar. Den Elektroniska Ankomstavin kan inte kopplas till Åland eller till försändelser som adresserats till företagspostnummer Priority Servicelöfte Priority-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller ett avtal mellan kunden och Posti en vardag (mån fre), delas ut så att merparten av försändelserna är framme den första vardagen efter inlämningsdagen och senast den andra vardagen efter inlämningsdagen Begränsningar Innehållsbegränsningar för försändelser enligt Postis allmänna avtalsvillkor Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Ett vanligt brev kan inte följas upp, och därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Enligt postlagen är den högsta ersättningen för ett vanligt brev som försvunnit, skadats eller försenats högst 50 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt, storlek, partistorlek, hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren Tilläggstjänster Extra hantering, Postförskott, Maxistorlek och Express 2.4. Economy Servicelöfte Economy-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti en vardag (mån fre), delas ut så att merparten av försändelserna är framme den andra vardagen efter inlämningsdagen och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen Begränsningar Innehållsbegränsningar för försändelser enligt Postis allmänna avtalsvillkor.

5 PRODUKTVILLKOR 5 (11) Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Ett vanligt brev kan inte följas upp, och därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Enligt postlagen är den högsta ersättningen för ett vanligt brev som försvunnit, skadats eller försenats högst 50 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt, storlek, partistorlek, hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren Tilläggstjänster Extra hantering, Postförskott, Maxistorlek Rekommenderat brev Servicelöfte I tjänsten Rekommenderat brev ingår uppföljning av försändelsen. När avsändaren postar ett rekommenderat brev får han eller hon ett kvitto med en specificerad försändelsekod som bevis. Kvittot kan också vara i elektroniskt format. Brevet levereras till Postis verksamhetsställe och kan hämtas där, om inte annat avtalats med adressaten. Försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället i regel den andra och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen. Adressaten får en ankomstavi om rekommenderat brev i grundutdelningen eller avsändaren kan överenskomma separat om användning av elektronisk ankomstavi. Brevet överlämnas mot kvittering till adressaten eller den person som adressaten har befullmäktigat. Avsändaren kan begränsa kvitteringsrätten med en tilläggstjänst så att brevet endast överlämnas till adressaten personligen Begränsningar Ett Rekommenderat brev ska användas enligt allmänna avtalsvillkor bland annat för sändning av värdepapper som utställts på en viss person, betalmedel eller identitetsbevis Ersättningar Om ett Rekommenderat brev har blivit försenat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 85 euro per brev. Om ett Rekommenderat brev har försvunnit eller blivit skadat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 340 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på försändelsernas vikt Tilläggstjänster Överlämning till adressaten personligen, andra ankomstavi som förutsätter användning av Elektronisk ankomstavi Brev med mottagningsbevis Servicelöfte I tjänsten Brev med mottagningsbevis ingår uppföljning av försändelserna. Avsändaren får en verifikation med en specificerad försändelsekod både för postning av Brev med mottagningsbevis och för överlämning av försändelsen till adressaten. Av verifikationen över överlämning som skickas till avsändaren framgår överlämningstid, till vem försändelsen har överlämnats. Verifikationerna kan också vara i elektroniskt format. Brevet levereras till Postis verksamhetsställe och kan hämtas där, om inte annat avtalats med adressaten. Försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället i regel den andra och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen. Adressaten får en ankomstavi om mottagningsbevis i grundutdelningen eller avsändaren kan överenskomma separat om användning av elektronisk ankomstavi. Brevet överlämnas mot kvittering till adressaten eller den person som adressaten har befullmäktigat. Avsändaren kan begränsa kvitteringsrätten med en tilläggstjänst så att brevet endast överlämnas till adressaten personligen Begränsningar Brev med mottagningsbevis lämpas sig för samma syften som ett rekommenderat brev samt för bevislig delgivning Ersättningar Om ett Brev med mottagningsbevis har blivit försenat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 85 euro per brev. Om ett Brev med mottagningsbevis har försvunnit

6 PRODUKTVILLKOR 6 (11) eller blivit skadat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 340 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på försändelsernas vikt Tilläggstjänster Överlämning till adressaten personligen, andra ankomstavi som förutsätter användning av Elektronisk ankomstavi Assurerad försändelse Servicelöfte Pengar, värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar och andra värdeföremål som skickas via Posti ska alltid skickas som Assurerade försändelser. På assurerade försändelser tillämpas en särskild säkerhetsbehandling. I priset för assurans ingår hantering av försändelsen som ömtåligt gods. På ömtåliga försändelser ska man fästa en Helposti särkyvä/ Ömtåligt -etikett som godkänts av Posti. Etiketter finns att få på posten. För Assurerad försändelse gäller uppföljning av försändelser. När avsändaren postar en Assurerad försändelse får han eller hon ett kvitto med en specificerad försändelsekod som bevis. Kvittot kan också vara i elektroniskt format. Försändelsen levereras till Postis verksamhetsställe och kan hämtas där, om inte annat avtalats med adressaten. Försändelsen kan hämtas på verksamhetsstället i regel den andra och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen. Adressaten får en ankomstavi om försändelsen i grundutdelningen eller avsändaren kan överenskomma separat om användning av elektronisk ankomstavi. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller den person som adressaten har befullmäktigat Begränsningar Assurerad försändelse ska enligt allmänna avtalsvillkor användas bland annat för sändning av pengar, värdepapper och betalmedel. Försändelser eller försändelsepartier som innehåller avsevärda mängder pengar, värdepapper eller andra värdefulla föremål tar Posti varken emot eller transporterar överhuvudtaget, inte ens som assurerade försändelser Ersättningar Om en Assurerad försändelse har blivit försenad, är den högsta ersättningen enligt postlagen 150 euro per försändelse. Om en Assurerad försändelse har försvunnit eller blivit skadad, ersätter försäkringen endast verklig och påvisad skada högst till försändelsens assuransvärde. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på försändelsernas assuransvärde och vikt Tilläggstjänster Postförskott, Överlämning till adressaten personligen, Andra ankomstavi som förutsätter användning av elektronisk ankomstavi Svarstjänster Tjänstebeskrivning Svarstjänsten är en brevtjänst, med vilken Kunden kan erbjuda sina egna kunder möjligheten att avgiftsfritt ta kontakt. Brevtjänsternas tjänstebeskrivning gäller även för Svarstjänster, exklusive Adressklarering. Posti har rätt att makulera Svarstjänst-försändelser, om leveransadressen är felaktig/gammal eller om Kundens avtal gällande svarstjänster har upphört. Kunden ska avtala separat med Posti om användningen av Svarstjänster Servicelöfte Försändelserna transporteras med samma hastighet som Economy-brev och delas ut i separata buntar i grundutdelningen till leveransadressen som Kunden angett i avtalet Begränsningar Innehållsbegränsningar som gäller för försändelserna enligt allmänna avtalsvillkor. Leveransadressen för svarsförsändelsen ska vara i fasta Finland. Om eventuell leverans av försändelser vidare till utlandet ska avtalas separat Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Ett vanligt brev kan inte följas upp, och

7 PRODUKTVILLKOR 7 (11) därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Enligt postlagen är den högsta ersättningen för ett vanligt brev som försvunnit, skadats eller försenats högst 50 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Kundens ansvar Kunden ska ange en gällande adress i fasta Finland för Svarsförsändelser åt Posti. Ändringar av utdelningsadress ska meddelas minst 14 dagar före ändringen. Kunden förbinder sig att betala postavgifterna för sina Svarsförsändelser Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser samt vikt och storlek Tilläggstjänster Maxistorlek, Tilläggssortering (infokod), Expressvar, Lördagsutdelning, Volymsvar, Assurerad svarsförsändelse Tilläggstjänster för Svarstjänster Expressvar Svarsförsändelser delas ut på separat fastställda områden på samma sätt som tilläggstjänsten Express. I tjänsten ingår handläggning enligt tilläggstjänsten Express. Postis kundtjänst ger besked om områden där tjänsten är tillgänglig Tilläggssortering (infokod) I tilläggssorteringstjänsten sorterar Posti försändelser som markerats med överenskommen infokod separat från kundens övriga svarsförsändelser och det är möjligt att styra dem till en annan leveransadress än andra svarsförsändelser Volymsvar Med tilläggstjänsten Volymsvar levereras svarsförsändelser med samma hastighet som Priority-brev. Tjänsten kan användas endast då när adressaternas leveransadresser ligger på separat definierade postnummerområden. Områden där tjänsten är tillgänglig kan kontrolleras på Postis webbplats eller hos kundtjänsten. Användning av tilläggstjänsten förutsätter att kunden har minst Volymsvar per år Assurerad svarsförsändelse Med tilläggstjänsten returneras försändelserna till kunden som assurerade försändelser. Om användning av tilläggstjänst avtalas separat. Tilläggstjänsten lämpar sig för situationer där försändelsens innehåll förutsätter assurerad sändning. Försändelser eller försändelsepartier som innehåller avsevärda mängder pengar, värdepapper eller andra värdefulla föremål tar Posti varken emot eller transporterar överhuvudtaget, inte ens som assurerade försändelser Tilläggstjänster för Brevtjänster Tillgängliga tilläggstjänster kan variera enligt produkten som ska sändas och betalningssättet. Närmare upplysningar i prislistan Maxistorlek Man bör välja tilläggstjänsten Maxistorlek om storleken på ett enda brev överskrider 400 mm x 250 mm x 30 mm. Exakta storlekar anges i prislistan. Försändelser i Maxistorlek kan i princip inte delas ut i grundutdelningen på grund av storleken. En ankomstavi för försändelsen delas ut. Försändelsen kan också delas ut i grundutdelningen, om det är möjligt med tanke på arrangemang av postutdelningen Postförskott Försändelsen överlämnas till adressaten mot en avgift som definieras av Kunden. Adressaten meddelas att försändelsen kommit till adressorten med hjälp av en ankomstavi, som kan vara också i elektroniskt format. Försändelser överlämnas till adressaten mot kvittering och en avgift som definieras av Kunden. Posti betalar avgiften på Kundens konto i en bank som är verksam i Finland inom 2 4 vardagar (mån fre) efter betalningen. Posti ansvarar inte för den tid som går åt för gireringen mellan bankerna. Kunden ansvarar för att kontonumret och referensuppgifterna har angetts kompletta, felfria och enligt SEPA-standarder i Postförskottuppdraget. Den högsta summan för Postförskott är euro. Meddelanden förmedlas inte i betalningsrörelsen. Maximivikten för ett brev i maxistorlek med postförskott är 500 g. Posti har rätt att återdebitera postförskottsbeloppet om postförskottet har betalats med kreditkort och det företag som beviljat kreditkortet annullerar eller återdebiterar betalningen i enlighet med sina villkor på grund av exempelvis en invändning som köparen gjort om betalningen.

8 PRODUKTVILLKOR 8 (11) Express I tilläggstjänsten Express levereras försändelsen med samma hastighet som Priority-brev och mottagning vid Posti samt överlämnande till adressaten registreras i uppföljningssystemet. Användning av tilläggstjänsten Express förutsätter att försändelserna postas separat från andra försändelser på Postis verksamhetsställe eller en annan separat överenskommen plats. Om försändelsen inte har postats separat såsom ovan beskrivits, lämpar sig dess innehåll inte för flygtransport eller om försändelsen vidaresänds på grund av felaktig adress eller adressatens uppdrag, svarar Posti inte för att leveranstiden håller. Expressförsändelser delas ut i postbox endast om det är den enda adressen. Om ett Express förändelsen ar blivit försenat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 150 euro per brev. Om ett Express förändelsen har försvunnit eller blivit skadat, är den högsta ersättningen enligt postlagen 340 euro per brev. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Lördagsutdelning Försändelser delas ut i separat utdelning på separat fastställda områden även på lördagar. I tjänsten ingår handläggning enligt tilläggstjänsten Express. Avsändaren ska kontrollera med adressaten att utdelaren har tillträde till adressatens postbox eller - låda. Om försändelsen inte kan delas ut på en lördag, delas försändelsen ut följande vardag i grundutdelningen. Områden där tjänsten är tillgänglig kan kontrolleras på Postis webbplats eller hos kundtjänsten Extra hantering I tilläggstjänsten Extra hantering kan Kunden köpa en förbehandling av försändelser hos Posti, då till exempel försändelsens tjocklek, hanterbarhet med maskin, buntning eller andra produktspecifika egenskaper avviker från dem som definieras i Prislistan för företag. Produktspecifika åtgärder för Extra hantering och priser anges i prislistan. Posti har rätt att debitera för tilläggstjänsten, även om Kunden inte har beställt den, om genomförande av tjänsten kräver detta, se kapitel 1 Allmänt/Kundens förpliktelser Andra ankomstavi Det är möjligt att få en andra ankomstavi som tilläggstjänst, om kunden har tagit elektronisk ankomstavi i bruk. I tilläggstjänsten ingår en påminnelse till adressaten, om försändelsen inte har hämtats på basis av den första ankomstavin som ingår i tjänsten Personligt överlämnande Med tilläggstjänsten kan överlämnande av försändelsen begränsas endast till den fysiska person som angetts som adressat. Då överlämnas inte försändelsen med fullmakt. En försändelse som adresserats till ett företag eller samfund kan inte begränsas med tilläggstjänsten. 3. Direktmarknadsföringstjänster 3.1. Tjänstebeskrivning Med Direktmarknadsföringstjänster kan man skicka marknadsföringsförsändelser, meddelanden eller andra motsvarande meddelanden som är avsedda för en stor mottagargrupp. I regel delar Posti ut försändelsen till adressen som avsändaren angett. I Direktmarknadsföringstjänsterna ingår inte adressklarering, vilket innebär att en försändelse inte skickas till adressatens nya adress, om adressaten inte har avtalat separat om detta med Posti. Om adressatens adress är felaktig, eller om försändelsen inte kan levereras på grund av en annan orsak som inte beror på Posti, har Posti rätt att makulera försändelsen enligt allmänna avtalsvillkor, om Kunden inte har separat avtalat annat (Informationstjänsten). Försändelserna delas ut till adressaterna i grundutdelningen Kunddirekt och Teaser Servicelöfte Kunddirekt och Teaser är adresserade försändelser för direktmarknadsföring eller information. Försändelserna som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti en vardag (mån fre), delas ut så att merparten av försändelserna är framme den andra vardagen efter inlämningsdagen och senast den tredje vardagen efter inlämningsdagen Begränsningar Innehållsbegränsningar som gäller för försändelserna enligt allmänna avtalsvillkor. Konfidentiella eller personliga försändelser, till exempel fakturor, kontoutdrag eller bonuspoängmeddelanden får inte skickas med Kunddirekt. För dessa ska man använda

9 PRODUKTVILLKOR 9 (11) Brevtjänster. Maximistorlek för enstaka försändelsen är 30 mm x 250 mm. Om försändelsen överskrider maximistorleken, har Posti rätt att vika försändelsen. Posti har rätt att debitera en avgift enligt prislistan för vikningen eller annat förorsakats ytterligare extraarbete, om kunden har inte förfarat enligt villkor eller andra instruktioner för postningen Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har ansvaret för försändelsen. Kunddirektbrev kan inte följas upp, och därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda brevets ankomst, gång eller utdelning. Om brevet har försvunnit, blivit skadat eller försenat på grund av att Posti vållat det, ersätts högst försändelsens porto. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Kundens ansvar Kunden svarar för att försändelsen inte innehåller konfidentiella eller personliga meddelanden. Kunden svarar för att försändelserna är försedda med rätta och uppdaterade namn-, adress- och betalningsanteckningar samt andra eventuella anteckningar som Tjänsten förutsätter Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt, storlek, partistorlek, hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren Tilläggstjänster för Kunddirekt och Teaser Informationstjänst Förutom tilläggstjänster kan man till Kunddirekt och Teaser försändelser foga en separat Informationstjänst, där avsändaren meddelas ifall adressatens adress ändras och försändelserna eftersänds till den nya adressen eller returneras till avsändaren Extra hantering I tilläggstjänsten Extra hantering kan Kunden köpa en förbehandling av försändelser hos Posti, då till exempel försändelsens tjocklek, hanterbarhet med maskin, buntning eller andra produktspecifika egenskaper avviker från dem som definieras i Prislistan för företag eller Postis övriga instruktioner. Produktspecifika åtgärder för Extra hantering och priser anges i prislistan Hemdirekt giltig ända till Hemdirekt är en oadresserad försändelse för direktmarknadsföring eller information som delas ut på områden som Kunden valt och till en målgrupp i ett helt postnummerområde. Försändelser delas inte ut postboxadresser eller i fall där adressaten inte har möjliggjort utdelning av post till gatuadressen. Försändelser eftersänds eller sparas inte i fråga om avbrott i utdelningen och returneras inte till avsändaren. Posti har rätt att förstöra försändelser som inte delats ut Servicelöfte I Vissdagsutdelningen levereras försändelserna med samma hastighet som Economy-brev och i Veckoutdelningen under fem vardagar som överenskommits med Kunden. I Veckoutdelningen ska försändelserna lämnas till Posti två vardagar före den första överenskomna utdelningsdagen Målgrupper Hemdirekt kan adresseras till hela postnummerområden enligt följande. Hushåll, varvid försändelserna delas ut till alla hushåll utan reklamförbud. Full utdelning, varvid försändelserna delas ut till alla utdelningsställen (hushåll, företag, läroanstalter, servicehem osv., en försändelse/utdelningsställe) utan reklamförbud. Offentligt meddelande, varvid försändelserna delas ut till alla utdelningsställen trots reklamförbud. Svenskspråkiga, varvid försändelserna delas ut till svenskspråkiga och tvåspråkiga hushåll, om åtminstone en svenskspråkig postmottagare bor i hushållet och om hushållet inte har reklamförbud. Finskspråkiga, varvid försändelserna delas ut till alla andra hushåll förutom till dem som hör till den svenskspråkiga målgruppen och som inte har reklamförbud. Småhus, varvid försändelserna delas ut till egnahems-, par-, rad- och kedjehus samt till hushåll på jordbruksfastigheter utan reklamförbud Offentligt meddelande Offentligt meddelande är p:s oadresserade utdelningstjänst för medborgarinformation. Syftet med Offentligt meddelande är att förmedla information om myndighetsbestämmelser och offentlig service som i regel tillhandahålls kostnadsfritt.

10 PRODUKTVILLKOR 10 (11) Tjänsten gäller meddelanden från statens och kommunernas myndigheter samt information om sådana offentliga tjänster som kan anses vara viktiga för varje medborgare: bland annat tidtabeller för kollektivtrafik, telefonkataloger eller andra motsvarande dokument eller trycksaker som jämställs med offentliga meddelanden och vars innehåll är av allmän betydelse. För att ett Offentligt meddelande ska kunna delas ut i postlådor med reklamförbud förutsätts följande: Kommersiella bilagor från en tredje part får inte delas ut tillsammans med en oadresserad försändelse. På försändelser som delas ut som Offentligt meddelande ska alltid också tryckas: Julkinen tiedote och/eller Offentligt meddelande på svenska samt avsändaruppgifter. Buntetiketten ska vara försedd med Offentligt meddelande delas ut till alla utdelningsställen. Den som publicerar meddelandet ansvarar för utdelningen av meddelandet i postlådor med reklamförbud. Som Offentligt meddelande delas inte ut material som till största delen består av reklam, direktmarknadsföring eller material vars innehåll främst har kommersiell betydelse, även om en del av materialet är icke-kommersiellt Kundens ansvar Kunden svarar för att försändelsevolymen är tillräcklig för utdelningsområdet. Posti erbjuder Kunden en tjänst där kunden kan kontrollera riktgivande uppgifter om antalet utdelningsställen inom ett postnummerområde. Uppgifterna om antalet utdelningsställen grundar sig på uppgifter som Posti regelbundet samlar in i utdelningen. Därför motsvarar uppgiften om antalet inte fullständigt den verkliga situationen vid utdelningstidpunkten. Kunden förstår att det kan ske betydande ändringar i antalet utdelningsställen (till exempel på grund av reklamförbud eller en flyttningsrörelse) mellan tidpunkten då uppgifterna samlas in och utdelningen. Postis uppgifter gällande antalet utdelningsställen inom postnummerområdet eller andra motsvarande uppgifter är Postis egendom. Kunden har inte rätt att överlåta sådana uppgifter till instanser som inte omfattas av avtalet utan särskilt skriftligt samtycke från Posti. Kunden ska leverera försändelserna buntade och förpackade i transportenheter enligt Postis anvisningar. Enskilda försändelser ska vara vikta så att de ryms in i postlådan, dvs. storleken får vara högst 30 mm x 250 mm. Posti har rätt att debitera enligt prislistan för vikning eller annat tilläggsarbete, om kunden inte har följt villkoren eller anvisningar i sändningen. Kunden ska meddela i förväg om försändelser som väger över 200 g enligt Postis anvisningar senast sju veckor före sändningen Begränsningar Innehållsbegränsningar som gäller för försändelserna enligt allmänna avtalsvillkor. Försändelserna ska riktas till hela postnummerområden. Hemdirektförsändelser delas inte ut till adresser med reklamförbud. Utdelningstiden för partier på över exemplar och/eller Hemdirektförsändelser som väger över 600 g avtalas separat med Postis försäljning. Posti kan begränsa tillgången till tjänsten av produktionsrelaterade eller annars motiverade omständigheter, om man inte separat avtalat på förhand om utdelning av partiet vid tidpunkten i fråga. Under veckorna strax före jul kan det förekomma begränsningar i utdelningstiderna för Hemdirektförsändelser. Postis försäljning ger årligen närmare information om dessa. Försändelsen får inte innehålla separata bilagor Ersättningar Lagen om vägbefordringsavtal tillämpas på oadresserade försändelser. Enligt lagen om vägbefordringsavtal är den högsta ersättningen för försening transportavgiften och för skada eller försvinnande 20 euro per kilo av en försändelse. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder och tilläggsavgifter Prissättningen grundar sig på styckevikt, utdelningsområde, tjänstenivå och målgrupp. Posti debiterar för försändelser enligt antalet exemplar som Kunden angett på försändelseförteckningen Tilläggstjänster för Hemdirekt giltig ända till Vikning Posti viker försändelsen så att den ryms in i postlådan, dvs. storleken får vara högst 30 mm x 250 mm.

11 PRODUKTVILLKOR 11 (11) Förbehandling inom utdelningen Posti buntar och packar Kundens försändelser i transportenheter. 4. Godsförsändelser 4.1. Småförsändelse I Småförsändelsen delas små godsförsändelser ut till adressaterna i grundutdelningen. Om försändelsen på grund av storleken inte kan delas ut, förs försändelsen till Postens verksamhetsställe och adressaten får en ankomstavi. Postis ansvar för transporttiden upphör när försändelsen har delats ut eller ankomstavin har tillställts adressaten. Försändelsen kan väga högst 2 kg. För försändelser görs ingen adressklarering, varvid försändelsen inte levereras till adressatens nya adress, och obeställbara försändelser returneras inte till avsändaren, om inte Kunden avtalat separat om annat (Informationstjänst). Posti får förstöra eller sälja obeställbara Småförsändelser enligt allmänna avtalsvillkor. Lagen om vägbefordringsavtal tillämpas på Småförsändelser Tilläggstjänster för Småförsändelser Förutom tilläggstjänster kan man foga till Småförsändelsen en separat Informationstjänst, där avsändaren meddelas om adressatens adress ändras och försändelserna eftersänds till den nya adressen eller returneras till avsändaren Extra hantering I tilläggstjänsten Extra hantering kan Kunden köpa en förbehandling av försändelser hos Posti, då till exempel försändelsens tjocklek, hanterbarhet med maskin, buntning eller andra produktspecifika egenskaper avviker från dem som definieras i Prislistan för företag. Produktspecifika åtgärder för Extra hantering och priser anges i prislistan. Posti har rätt att debitera för Extra hantering, även om kunden inte har beställt tjänsten, om genomförande av tjänsten förutsätter detta, se kapitel 1 Allmänt/Kundens förpliktelser Servicelöfte Försändelserna levereras med samma hastighet som Economy-brev Begränsningar Innehållsbegränsningar för försändelser enligt Postis allmänna avtalsvillkor Ersättningar Förutsättningen för skadestånd är att skadan kan konstateras ha skett när Posti har haft ansvaret för försändelsen. Småförsändelser kan inte följas upp i omfattande utsträckning och därför är det oftast inte möjligt att i efterhand utreda försändelsens ankomst, gång eller utdelning. Enligt lagen om vägbefordringsavtal är den högsta ersättningen för försening transportavgiften och för skada eller försvinnande 20 euro per kilo av en försändelse. Principer som följs i fråga om skadestånd anges i de allmänna avtalsvillkoren Prissättningsgrunder Prissättningen grundar sig på antalet försändelser, vikt, hanterbarhet och förhandsarbetet som utförts av avsändaren

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015. Brevtjänster

Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015. Brevtjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Brevtjänster 9.2.2015 1. Inrikes brevtjänster 1.1. Första klass brev Ett 1:a klass brev som lämnats in på vardagar (mån fre) till det postningsställe

Läs mer

Godstransporttjänster

Godstransporttjänster Tjänstebilaga till Posti Ab:s allmänna leveransvillkor 9.2.2015 Godstransporttjänster 9.2.2015 1. Inrikes godstransporttjänster 1.1. Postpaket Posti levererar Postpaket för avhämtning till Postis Avhämtningsställe

Läs mer

Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för internationella godstransporttjänster för avtalskunder 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Kundens

Läs mer

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (15) Produktvillkor för inrikes godstransporttjänster för avtalskunder 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (15) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1. Tillämpningsområde... 4 1.2. Kundens skyldigheter...

Läs mer

Posten på Åland. Brevtjänster. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004

Posten på Åland. Brevtjänster. Godstransporttjänster. Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Posten på Åland Godstransporttjänster Brevtjänster 3.1.2005 2.2.2004 Tjänstebilaga till Posten på Ålands allmänna leveransvillkor 2.2.2004 Inrikes brevtjänster BREV Innehåll Posten ansvarar för postförsändelser

Läs mer

Servicebilaga för postala godstransporttjänster. Posten Åland Ab

Servicebilaga för postala godstransporttjänster. Posten Åland Ab Posten Åland Ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INRIKES POSTALA GODSTRANSPORTTJÄNSTER 2. INTERNATIONELLA POSTALA GODSTRANSPORTTJÄNSTER 1 7 1 INRIKES POSTALA GODSTRANSPORT- TJÄNSTER 1. INNEHÅLL Pengar, värdepapper,

Läs mer

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1 1. POSTENS ERSÄTTNINGSANSVAR Posten Åland Ab:s ( Posten ) skadeståndsskyldighet för skada som vållats genom att en försändelse försenas, försvinner eller skadas eller

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014 Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.1.2014 Sisältö 1 Tillämpningsområde... 4 2 Definitioner... 4 3 Tjänster och tilläggstjänster samt priser och betalning... 5 4

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

Produktvillkor för Trycksakstransporter

Produktvillkor för Trycksakstransporter PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Trycksakstransporter 1.2.2009 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde... 3 2. Trycksakstransporter... 3 2.1. Allmänt... 3 2.2. Transportkapacitet...

Läs mer

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.6.2011

Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.6.2011 Itella Posten Ab:s Allmänna leveransvillkor Kontant- och konsumentkunder 1.6.2011 Innehåll 1 Tillämpningsområde... 4 2 Definitioner... 4 3 Tjänster och tilläggstjänster samt priser och betalning... 5

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008.

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008. Tjänster och priser för privatpersoner Portoguide Gäller fr o m 1 juli 2008. Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också köpa frimärken och förfrankerade

Läs mer

Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras

Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras 17.4.2015 Kvitteringsrätt för och adressanteckningar på brevförsändelser som ska kvitteras Brevförsändelser som ska kvitteras (rekommenderade brev, assurerade brevoch brev med mottagningsbevis) överlämnas

Läs mer

Produktvillkor för målgruppstjänster

Produktvillkor för målgruppstjänster PRODUKTVILLKOR 1 (7) Produktvillkor för målgruppstjänster 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (7) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 3 1.2. Prissättningsgrunder...

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

PTP (Planeringsapplikation för postning) Avgiftsfri internetapplikation. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

PTP (Planeringsapplikation för postning) Avgiftsfri internetapplikation. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. PTP (Planeringsapplikation för postning) Avgiftsfri internetapplikation. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. 1 PTP i korthet För vem? För att beställa utdelning av stora och återkommande tidnings- och

Läs mer

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 Posten Åland Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 SKATTEGRÄNSEN I ETT NÖTSKAL Tullkunder, finns två olika: Hemförtullare och

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

MODELL. Kund Ab. Fakturavägen 1 00100 HELSINGFORS. Faktura 0608116430 31.01.2015 TOTALT EUR 3.277,09

MODELL. Kund Ab. Fakturavägen 1 00100 HELSINGFORS. Faktura 0608116430 31.01.2015 TOTALT EUR 3.277,09 PB 6, FI-00011 POSTI Kund Ab Faktura 0608116430 31.01.2015 Faktureringsperiod 05/2015 Förfallodag 17.02.2015 Dröjsmålsränta 7,50% Referensnummer 19000 60811 64303 Faktureringsadressnummer 0000751064 Kundnummer

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009 PRIVATPERSONER er och tjänster Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också

Läs mer

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat. 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Begrepp... 1 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura... 3 4 Finvoice-förmedlingstjänst

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men spara

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Prislista för kontanttjänster

Prislista för kontanttjänster Prislista för kontanttjänster 9.2.2015 INNEHÅLL Brevtjänster, inrikes Brev...4 Tilläggstjänster...4 Fixvärdekuvert 2 klass...5 Expressbrev...5 Assurerad försändelse...5 Färdigt betalt expresskuvert...6

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Posti material för distans- och näthandlare 1.1.2015

Posti material för distans- och näthandlare 1.1.2015 Posti material för distans- och näthandlare 1.1.2015 Instruktioner för presentation av Postis tjänster, bl.a. i näthandlares material och på webbplatser Att Postis leveranssätt presenteras på ett enhetligt

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Tilläggstjänster till 1:a-klassbrev inrikes Rek Express Postförskott Värde

Tilläggstjänster till 1:a-klassbrev inrikes Rek Express Postförskott Värde Gäller from 1 april 2008 Tilläggstjänster till 1:a-klassbrev inrikes Rek Express Postförskott Värde 1:a-klassbrev inrikes är en bastjänst som du kan kombinera på olika sätt beroende på dina behov. Lägg

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket.

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. PORTOGUIDE Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. En del av din dag. Alla priser anges i SEK inkl 25% moms. Gäller fr o m 1 januari 2010. POGN Här kommer en liten hjälpreda för dig som

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning

Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning Konsumenter, hushåll Dessa villkor iakttas av flyttföretag som hör till Suomen Muuttopalveluyritykset ry (SMPY) och Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information finns på posten.se och hos kundservice.

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

Beställa täckutdelning av tidning

Beställa täckutdelning av tidning Beställa täckutdelning av tidning PTP 1 Innehåll Logga in på Extranet-tjänsten Påbörja beställning av täckutdelning Välj det tidningsnummer som täckutdelningen hänför sig till Lägg till täckutdelning i

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod.

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod. Inrikes försändelser Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se Riksbrev 1,25 lod 2:a VK 2,5 lod 3:e VK 3,75 lod 4:e VK 5 lod 5:e VK 6,25 lod Tyngre brev 01.07.1855 30.06.1858 4 skilling 8 skilling

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Utförlig information om Postens allmänna villkor (PAV), tjänstevillkor, tjänstebeskrivningar och hur du gör en reklamation hittar

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Guide till Elektroniska Fakturaunderlag

Guide till Elektroniska Fakturaunderlag Guide till Elektroniska Fakturaunderlag Guide till Elektroniska Fakturaunderlag Elektroniska fakturaunderlag är till för dig som skickar brev och betalar via faktura Genom detta verktyg kan alla brevtjänster

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum.

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Avtal AVTAL om förmedling av adoption mellan er och Adoptionscentrum Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Box 11139, 161 11 Bromma, Sverige. Ekbacksvägen 22, 4

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

2012/91. Efter uppdragets färdigställande

2012/91. Efter uppdragets färdigställande Allmänna villkor för reparation och däckförvaring 2013 Villkor i enlighet med överenskommelsen 2012/18 mellan Konsumentverket och Däckspecialisternas Riksförbund 1. Definitioner A. Med konsument menas

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

INFORMATION TILL ENLIGT LAG (2011:914) OM KONSUMENTSKYDD VID AVTAL OM TIDSDELAT BOENDE

INFORMATION TILL ENLIGT LAG (2011:914) OM KONSUMENTSKYDD VID AVTAL OM TIDSDELAT BOENDE INFORMATION TILL ENLIGT LAG (2011:914) OM KONSUMENTSKYDD VID AVTAL OM TIDSDELAT BOENDE BILAGA A 1. SÄLJARE Fjällinvest AB, 556426-8380 Sälfjällsgården 780 67 Sälen 2. NYTTJANDERÄTTSANDELENS ÄGOFÖRHÅLLANDE

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM]

AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM] Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor enligt färdjänstkundernas

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer