Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014"

Transkript

1 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014

2 Sammanfattning Ett rådande överutbud på oljemarknaden får priset att fortsätta sjunka. Under de senaste två veckorna har Brent-oljan handlats inom ett prisspann mellan dollar per fat. I onsdags släpptes lagerstatistiken över de amerikanska lagren, där rapporten visade på större uttag och därmed lägre lagervolymer än vad de flesta marknadsaktörer hade förväntat sig. På grund av dessa förväntningar om ytterligare signaler på ett överutbud gick priset ned i början av veckans handel, för att sedan gå upp då rapporten släpptes. I nyheter i korthet rapporterar vi om att: OPEC:s generalsekreterare försöker lugna marknaden USA:s energidepartement granskar de strategiska råoljelagren Skatteförändringar i Ryssland kan öka priset på oljeprodukter De europeiska hubbpriserna börjar stärkas i och med vintersäsongen närmar sig och att de än så länge låga temperaturerna inte väntas hålla i sig framöver. Priserna har därför börjat stiga från de låga prisnivåer som styrt marknaden under sommaren. Att uppvärmningssäsongen har börjat har lett till att europeiska handlare har börjat göra lageruttag de senaste veckorna. där sammanlagt 59 miljoner kubikmeter tagits ut från de europeiska hubbarna I nyheter i korthet rapporterar vi om att: Gasuppgörelse klar mellan Ryssland och Ukraina LNG-handeln kan komma att påverkas av det sjunkande oljepriset Ryssland lanserar ny gasbörs Överlag råder det fortfarande ett överutbud av kol i Europa med redan välfyllda lager inför vintern. Månadskontraket på API2 har de senaste två veckorna handlats för mellan dollar per ton. Kina har nyligen vidtagit en rad åtgärder för att främja inhemska kolproducenter. Detta väntas minska landets kolimport vilket har haft en dämpande effekt på de de globala kolpriserna. Europeiska utsläppsrättspriser steg till över 6,30 euro per ton under vecka 43, till följd av överenskommelsen mellan EU:s regeringschefers om unionens energioch klimatpolitiska mål till Priserna stabiliserades sedan runt 6,15 euro per ton under följande veckas handel. Marknadsrapporten har den här veckan även ett fokus, som den här gången tittar närmare på EU:s ramverk för klimat- och energipolitik till

3 Innehåll Oljemarknader 3 Nyheter i korthet: Olja... 4 Naturgasmarknader 6 Nyheter i korthet: Naturgas... 8 Kolmarknader 10 Utsläppsrätter 11 Fokus: EU:s ramverk för klimat- och energipolitik fram till

4 Oljemarknader Priset på Nordsjöolja Brent har de senaste veckorna handlats för under 90 dollar per fat. Det är det rådande överutbudet på marknaden som får priset att fortsätta sjunka. Under de senaste två veckorna har Brent-oljan handlats inom ett prisspann mellan dollar per fat. Priset på Brent-oljan steg under förra onsdagens handel till strax över 87 dollar per fat där det framför allt var två faktorer som fick priset att reagera med en uppgång. I onsdags släpptes lagerstatistiken över de amerikanska lagren, där rapporten visade på större uttag och därmed lägre lagervolymer än vad de flesta marknadsaktörer hade förväntat sig. På grund av dessa förväntningar om ytterligare signaler på ett överutbud gick priset ned i början av veckans handel, för att sedan gå upp då rapporten släpptes. Priset gick också upp en aning efter att OPEC:s generalsekreterare i mitten av förra veckan meddelade att han tror att det rådande oljepriset för tillfället inte fullt och helt styrs av rena marknadsfundament och att han har en stark tro på att marknaden kommer att balanser sig själv framöver (mer om detta under Nyheter i korthet: Olja på nästa sida). $120 Råoljepriser (USD/fat) $115 $110 $105 $100 $95 $90 $85 $80 Källa: Montel ICE Brent Front Month WTI, Fronth month Middle East Sour Crude, Fronth month 3

5 Nyheter i korthet: Olja OPEC:s generalsekreterare försöker lugna marknaden Marknad/politik: OPECs generalsekreterare Abdalla el-badri sa den 29 oktober att OPEC:s produktionstak på 30 miljoner fat per dag inte förväntas justeras från nuvarande nivåer under Uttalandet bekräftade marknadens spekulationer om att producentgruppen kommer att bibehålla nuvarande produktionsnivåer, eftersom de är bekväma med ett pris under 100 dollar per fat. Han poängterade dock att han inte försökte förutsäga vilket beslut som kommer att fattas under OPEC:s ministermöte den 27 november, utan att beslutet för om produktionsnivåerna kommer att behöva justeras till följd av att oljepriset har sjunkit kommer att tas av ministrarna under mötet. Badri meddelade även att han trodde att hälften av den amerikanska okonventionella oljeproduktionen riskerar att inte längre vara lönsam om priserna fortsätter att ligga runt 85 dollar per fat. Han trodde inte heller att den starka prisnedgången på Brent-olja, från 115 dollar per fat i mitten på juni till nuvarande nivåer på 85 dollar per fat, endast beror på rena marknadsfundament. Med bakgrund av detta menade han att marknaden kommer att balansera sig själv, men han trodde dock inte att produktionsnivåerna kommer att minska under Det viktigaste budskap till marknaden var att inte få panik över de rådande marknadsförhållandena. USA:s energidepartement granskar de strategiska råoljelagren Lager/marknad/reglering: USA:s energidepartement (DOE) har påbörjat en granskning av landets strategiska råoljelager. I och med den utveckling som den amerikanska men även globala oljemarknaden går igenom så kan storlek, lokalisering och komposition av landets strategiska lager komma att behöva förändras, menar DOE. DOE förväntas undersöka vilka typer av råolja som finns i landets strategiska råoljelager. Eftersom den amerikanska råoljeproduktionen av lätt olja fortsätter att växa kan detta innebära att det passar bättre att råoljelagren är placerade på den amerikanska gulfkusten. Oljeproduktionen har ökat kraftigt i norra delarna av landet, främst i North Dakota, vilket har lett till stora infrastrukturförändringar. Initiativet till undersökningen kom efter att en rapport släpptes från Government Accountability Office (GAO) om vilka effekter en eventuell råoljeexport skulle få på den amerikanska marknaden. Rapporten sammanfattade slutsatserna från fyra olika studier som hävdar att om de nuvarande restriktionerna för export av råolja skulle lyftas skulle det resultera i lägre konsumentpriser för bränsle under sommarperioden, samt öka den inhemska produktionen. GAO menar att de strategiska råoljelagren inte reflekterar den nuvarande produktionsökningen i USA, samt den reducerade importen från framför allt västafrikanska länder och oljeproducerande länder i Mellanöstern. Dessutom menar GAO att lagervolymerna ligger på nivåer som är tre gånger så stora som de volymer som det internationella energiorganet IEA kräver av sina 4

6 medlemsländer. Om exportförbudet för råolja upphör och produktionen ökar som rapporten hävdar, så kommer importen reduceras ytterligare vilket kommer att minska behovet av stora strategiska råoljelager, menar GAO. IEA har ett krav på att lagervolymerna i deras medlemsländer ska klara av 90 dagars förröjning. GAO menar att under maj månad så uppgick lagervolymerna i USA till 106 dagars försörjning och att kommersiella lager stod för ytterligare 141 dagar av försörjning, vilket tillsammans utgör 247 dagar. Istället för att hålla dessa höga lagervolymer menar GAO att dessa volymer istället skulle kunna säljas och finansiera andra prioriteringar. DOE kan också komma att överväga att flytta de strategiska lagren, i och med de stora infrastrukturförändringarna som skett i landet, exempelvis de nya rörledningarna som transporterar olja från den stora produktionen i Bakken. Dessa infrastrukturförändringar har gjort det svårt att transportera olja från de strategiska lagren till raffinaderierna i mellanvästern och västra delarna av landet. Rapporten föreslår även att granskningen ska utvärdera om det är möjligt att lagra tyngre oljor i de strategiska lagren, eftersom majoriteten av produktionstillväxten i USA har varit bland lättare oljor. Skatteförändringar i Ryssland kan öka priset på oljeprodukter Marknad/raffinaderi/reglering: Priset på oljeprodukter i Ryssland väntas öka nästa år på grund utav planerade skatteändringar, meddelade Rysslands vice premiär minister Arkady Dvorkovich den 22 oktober. Lagändringen kan leda till minskade exporttullsatser, i och med de ökade mineralutvinningsskatterna för olja. Många analytiker menar att detta kommer att drabba landets raffinaderimarginaler. Dvorkovich berättade för reportrar att det inhemska bensinpriset först och främst är beroende av produktionskostnaderna och punktskatten. Han fortsatte med att säga att punktskatten har ökat den senaste tiden, samtidigt som produktionskostnaden inte har sjunkit. Därför har ett beslut om ytterligare skatteökningar tagits i syfte att få bränslepriserna att öka. Dvorkovich meddelade dock att han inte visste hur mycket priserna kommer att öka, eftersom det till stor del beror på vilka beslut som kommer att fattas av det ryska parlamentet, som fortfarande diskuterar villkoren för skatteändringarna. Lukoils vice VD Leonid Fedun meddelade att han trodde att Rysslands raffinaderimarginaler med största sannolikhet kommer att halveras till följd av skatteändringarna. Detta väntas leda till att ett flertal små raffinaderier inte längre kommer att vara ekonomiskt effektiva. Fedun tillade att de stora raffinaderierna dock kommer fortsätta att gå med vinst, även om vinsterna kommer att reduceras. 5

7 Naturgasmarknader De europeiska hubbpriserna börjar stärkas i och med vintersäsongen närmar sig och att de än så länge låga temperaturerna inte väntas hålla i sig framöver. Priserna har därför börjat stiga från de låga prisnivåer som styrt marknaden under sommaren. Det brittiska hubb-priset NBP handlades för runt 34,6 p/th (5,55 dollar/mmbtu) under sommaren men har nu gått upp till 51 p/th under veckan. Samma prisutveckling har skett på den holländska hubben TTF, som under sommaren handlades för runt 46 p/th men nu istället handlas för runt 50 p/th. 35 Naturgaspriser (euro/mwh) TTF, Day ahead Gas Point Nordic, Day ahead US Henry Hub, Fronth month Källa: Montel 6

8 Fyllnadsgrad (%) Den europeiska uppvärmningssäsongen har börjat, vilket har lett till att europeiska handlare har börjat göra lageruttag de senaste veckorna. Sammanlagt har 59 miljoner kubikmeter tagits ut från de europeiska hubbarna. De största uttagen gjordes på Baumgarten, Iberia och i Storbritannien. Det är endast i Frankrike och i Italien som gas har injicerats i lager. Den europeiska marknaden har nu 10,91 miljarder kubikmeter (eller 16,9 procent) mer gas i lager jämfört med samma period förra året Fyllnadsgrad i europeiska gaslager Vecka Källa: GSE minus strategiska lagervolymer 7

9 Nyheter i korthet: Naturgas Gasuppgörelse klar mellan Ryssland och Ukraina Handel/politik/energisäkerhet: Efter de trepartsförhandlingar om gasleveranser som hållits mellan Ukraina, Ryssland och EU lyckades parterna sent torsdagen den 28 oktober enas om en uppgörelse inför vintern. Uppgörelsen omfattar gasleveranser på fyra miljarder kubikmeter från Ryssland till Ukraina, från november till och med mars nästa år. Den avtalade gasmängden på fyra miljarder kubikmeter väntas dock inte helt täcka Ukrainas gasbehov inför vintern. Ukraina ska enligt avtalet betala 378 dollar per tusen kubikmeter för gasen under resten nuvarande år och 365 dollar per tusen kubikmeter under första kvartalet Ukraina ska enligt uppgörelsen även betala 3,1 miljarder dollar till Ryssland för tidigare gasleveranser, baserat på förra vinterns pris på 268,5 dollar per tusen kubikmeter. Skulden ska betalas genom två delbetalningar innan årsskiftet. För den kommande vinterns leveranser ska Ukraina förskottsbetala 1,5 miljarder dollar, med stöd från EU och Internationella valutafonden (IMF). Från Rysslands sida har man tidigare efterfrågat garantier för Ukrainas betalningsförmåga, inte bara för den skuld som IMF och EU garanterat betalning för. Ryssland har gjort ett flertal tydliga uttalanden där man sagt att om inte EU garanterar betalning för gasen så kommer Ryssland själva att få stå för uteblivna betalningar om Ukraina inte har råd. LNG-handeln kan komma att påverkas av det sjunkande oljepriset LNG/marknad: Eftersom de globala LNG-priserna i stor utsträckning är oljeindexerade så kan den senaste tidens sjunkande oljepris komma att påverka den globala LNG-handeln framöver. Den globala LNG-marknaden har de senaste åren styrts av stabila oljeindexerade priser och en snäv marknad för flexibla leveranser. Genom den senaste utvecklingen på oljemarknaden har det skapats en större osäkerhet på den globala LNG-marknaden, men vilka effekter detta kommer att få är fortfarande oklart. De asiatiska spotpriserna på LNG har sjunkit den senaste tiden, till följd av höga lagervolymer och milda temperaturer. Även om uppvärmningssäsongen nu är igång så har priset på månadskontrakten för november sjunkit i Japan, Kina och Sydkorea de senaste veckorna. Från att ha handlats för runt 15 dollar/mmbtu i september och oktober har de sjunkit till nivåer kring 14 dollar/mmbtu. Under förra vintersäsongen nådde spotpriserna under vissa perioder 20 dollar/mmbtu och novemberkontrakten handlades för runt 17 dollar/mmbtu. Marknadens osäkerhet beror till stor del på hur efterfrågan kommer att utvecklas framöver. Sjunkande oljepriser kan leda till att stora gasanvändare byter bränsle till billigare bränslen som eldningsolja med mera, vilket med största sannolikhet kommer att pressa ned spotpriserna på LNG. Låga spotpriser på LNG kan också påverka producenternas marginaler. Om prisskillnaderna mellan amerikanska gaspriser och asitiska oljeindexerade 8

10 kontrakt skulle minska skulle det i sin tur även påverka utsikterna för export av LNG från USA. Många marknadsaktörer tror att ett lågt oljepris och ett högre pris på Henry Hub skulle minska viljan att exportera LNG från USA. Det finns även risk att gasproduktionen i USA påverkas om oljepriset fortsätter att sjunka. Om oljepriset sjunker så att produktionen av skifferolja i landet inte längre blir lönsam så kommer detta också att drabba gasproduktionen, eftersom mycket av gasproduktionen kommer från oljeproduktion, i form utav associerad gas. Ryssland lanserar ny gasbörs Handel: Den 24 oktober öppnades ny gasbörs på ryska St. Petersburg International Mercantile Exchange (SPIMEX). Gasbörsens syfte är att utveckla en konkurrenskraftig gasmarknad i Ryssland och sätta upp prisindikatorer som är mindre kopplade till värdet på olja. Börsen tros komma att bli den största marknaden för gashandel i Europa, där spothandeln initialt kommer att baseras på månadskontrakt. Tanken är dock att SPIMEX även ska kunna erbjuda tiodagarskontrakt och day ahead -kontrakt. För detta år kommer gasvolymer för november, december och januari finnas tillgängliga för handel. Leveranspunkterna för den handlade gasen kommer att finnas vid två olika kompressorstationer: Nadym och Vyngapurovskaya, i regionen Yamal-Nenets i norra delen av landet. Handeln kommer inledningsvis att äga rum den 20:e varje månad. Spothandel på gas initierades i Ryssland som ett pilotprojekt under 2006 på Gazproms elektroniska handelsgolv. Handeln upphörde under 2009 till följd av finanskrisen och på grund av att volymerna tillgängliga för handel var för små. Under den perioden nådde handeln aldrig det mål som satts upp av regeringen på 15 miljarder kubikmeter per år. Tiodagarskontrakten och day ahead -kontrakten förväntas bli tillgängliga under första kvartalet av Under den första handelsrundan handlades totalt 21 miljoner kubikmeter gas, meddelade SPIMEX vid handelsdagens slut. Om regeringens mål på handel av 35 miljarder kubikmeter gas per år nås under 2015 så kommer det motsvara 10 procent av landets totala inhemska konsumtion. De stora gasproducenterna Gazprom, Rosneft och Novatek väntas alla handla på SPIMEX. 9

11 Kolmarknader Kolpriset i Europa steg under vecka 43 där månadskontraket på API2 ökade från omkring 72 dollar per ton till runt 73 dollar per ton. Orsaken förmodas ha varit osäkerhet kring vilka länder som kommer att omfattas Kinas nyligen införda importskatt på kol, främst med Australien i åtanke. Samtidigt såg en strejk i Sydafrika ut att kunna påverka koltillförseln till Europa. Under vecka 44 föll dock priset tillbaka något, främst på grund av att euron försvagades mot dollarn vilket minskade efterfrågan på dollarbundet kol. Överlag råder det fortfarande ett överutbud av kol i Europa med redan välfyllda lager inför vintern. Kina införde den 15 oktober en importskatt för energikol på 6 procent. Dock undantas Indonesien, som står för den största delen av Kinas kolimport, genom ett frihandelsavtal mellan länderna. Australien uppges ligga i förhandling med Kina om att även de ska få undantag från importtullen. Som tidigare skrivits i marknadsrapporten har Kinas Nationella Komission för Utveckling och Reform (NDRC) dessutom nyligen ombett landets kraftbolag att halvera sin kolimport under resten av året, för att gynna inhemska kolproducenter. NDRC planerar även att införa ett importförbud för kol med högt askeller svavelinnehåll från årsskiftet, vilket väntas drabba framför allt Australiens kolexport till Kina. 90 Kolpris (USD/ton) Kol API 2, Fronth month Källa: Montel 10

12 Utsläppsrätter Europeiska utsläppsrättspriser steg till över 6,30 euro per ton under vecka 43, till följd av överenskommelsen mellan EU:s regeringschefers om unionens energioch klimatpolitiska mål till Priserna stabiliserades sedan runt 6,15 euro per ton under följande veckas handel. Under torsdagen den 23 oktober enades EU:s regeringschefer om ett ramverk för EU:s klimat- och energipolitik till Ramverket påverkar EU:s handelssystem för utsläppsrätter genom att utsläppstaket från och med 2021 årligen ska minska med 2,2 procent. Fram till 2020 minskas utsläppstaket årligen med 1,74 procent. Utöver beslutet om målsättningar till 2030 fortsatte förhandlingarna mellan EU:s medlemsländer om förslaget att införa en marknadsstabilitetsreserv inom EU ETS. Under förra veckan presenterade Storbritannien sin förhandlingsposition i frågan, där den brittiska regeringen anser att marknadsstabilitetsreserven är ett bra sätt att stabilisera tillgången på utsläppsrätter. Samtidigt förespråkar den brittiska regeringen att marknadsstabilitetsreserven ska träda i kraft redan 2017, alltså fyra år tidigare än kommissionens ursprungliga förslag om 2021 som startår. 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 Utsläppsrättspris EU ETS (euro/ton) Källa: Montel 1 För mer information om EU:s ramverk för klimat- och energipolitik, se EU-kommissionen: 11

13 Fokus: EU:s ramverk för klimat- och energipolitik fram till 2030 Brödtext Under torsdagen den 24 oktober enades EU:s regeringschefer om ett ramverk för EU:s klimat- och energipolitik till Ramverket innebär att utsläppen av växthusgaser inom EU ska minska med 40 procent till 2030, att andelen förnybar energi ska uppgå till 27 procent samt en energieffektivisering på 27 procent. EU:s permanente ordförande Hermann van Rompuy beskrev ramverket som både ambitiöst och balanserat. Reduktionsmål för växthusgasutsläpp En central del av EU:s ramverk till 2030 är ett mål om 40 procents minskning av växthusgasutsläpp inom EU till 2030, jämfört med basåret Ramverket och framför allt reduktionsmålet ska presenteras som förhandlingslinje av EU inför nästa års klimatförhandlingar i Paris, då förhoppningen är att få till ett globalt klimatavtal. I en konsekvensanalys av 2030-ramverket som presenterades i januari konstaterade EU-kommissionen att befintliga åtgärder och styrmedel för att nå målet om en utsläppsminskning av växthusgaser på 20 procent till 2020 även kommer att ha vissa fortsatta effekt efter år Dock beräknas utsläppsminskningarna endast uppgå till 32 procent till 2030 utan nya åtgärder. Reduktionsmålet ska fördelas mellan både de sektorer som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och de sektorer som inte omfattas av handelssystemet, den så kallade icke-handlande sektorn. Sektorerna som inte ingår i handelssystemet är bland annat transport, jordbruk och markanvändning. Det nya ramverket innebär att utsläppen inom EU ETS ska minska med 43 procent och inom den icke-handlande sektorn med 30 procent till 2030, jämfört med basåret Åtagandet för utsläppsminskning inom den icke-handlande sektorn kommer att fördelas mellan medlemsländerna. Den nuvarande fördelningen mellan medlemsstaterna för åtaganden till 2020 baseras på BNP per capita och regeringscheferna enades om att fortsätta med en fördelning baserad på BNP per capita även fram till Regeringscheferna betonade rollen som transport, jordbruk och markanvändning väntas spela för utsläppsminskningarna inom den icke-handlande sektorn. EU-kommissionen fick även ett särskilt uppdrag av regeringscheferna om att undersöka potentiella åtgärder och styrmedel för att främja teknikutveckling och öka andelen förnybar energi inom transportsektorn. För att åstadkomma kostnadseffektiva utsläppsminskningar inom den ickehandlande sektorn till 2030 ska även möjligheter till handel mellan EU:s 2 För mer information om EU:s ramverk för klimat- och energipolitik, se EU-kommissionen: 12

14 medlemsländer förbättras och främjas. Detta skulle innebära att länderna skulle kunna köpa eller sälja utsläppsutrymme sinsemellan för att uppnå sina nationella åtaganden i den icke-handlande sektorn. Bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering på EU-nivå EU:s regeringschefer enades också om att andelen förnybar energi i EU ska uppgå till minst 27 procent till Det övergripande målet på EU-nivå ska vara rättsligt bindande men ska dock inte bördefördelas mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska istället själva bestämma över åtaganden för att bidra till det övergripande målets uppfyllelse. Dessa åtaganden bör enligt kommissionen vägledas av behovet att gemensamt nå EU-målet och medlemsstaternas nuvarande mål till Åtaganden för 2030 kommer att följas upp genom nationella handlingsplaner för att garantera att det övergripande EU-målet nås. Ett bindande mål på EU-nivå öppnar även upp möjligheten för EU:s medlemsländer att sätta ambitiösa nationella mål för förnybar energi som går längre än det övergripande EU-målet kräver enligt regeringscheferna. Ett mål sattes också om 27 procents energieffektivisering på EU-nivå till Målet har definierats utifrån prognoser över framtida energianvändning. Regeringscheferna meddelade att målet ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och att målet inte ska bördefördelas mellan medlemsstaterna. EU-kommissionen har fått i uppdrag att regeringscheferna att identifiera prioriterade områden där det finns stor potential för kostnadseffektiva energibesparingar. Detta ska hjälpa medlemsstaterna med deras nationella arbete med energieffektivisering. EU:s handelssystem för utsläppsrätter efter 2020 EU:s ramverk till 2030 innebär även konsekvenser för EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Utsläppstaket ska från och med 2021 årligen minska med 2,2 procent. Fram till 2020 minskas utsläppstaket årligen med 1,74 procent. Regeringscheferna enades också om fortsatt gratis tilldelning av utsläppsrätter till konkurrensutsatta sektorer för att minska risken för så kallat koldioxidläckage. Koldioxidläckage innebär att industriföretag flyttar sin verksamhet till länder där det är billigare att släppa ut koldioxid istället för att minska på utsläppen. Indirekta kostnader som uppstår till följd av EU ETS som höjda elpriser ska också beaktas i utformning av eventuella kompensationsåtgärder för perioden efter Utöver gratis tilldelning till konkurrensutsatta sektorer ska utsläppsrätter även tilldelas gratis till elproducenter i åtta låginkomstländer i Östeuropa för att främja modernisering av det europeiska energisystemet, enligt artikel 10c i handelsdirektivet. För året 2013 tilldelas cirka 150 miljoner utsläppsrätter gratis enligt artikel 10c. Dessutom ska en ny fond skapas för att främja energieffektivisering och modernisering av energisystemet i dessa åtta medlemsländer. Fonden ska finanseras av auktionsintäkter från försäljningen av utsläppsrätter. 13

15 För att främja innovation och demonstrationsprojekt ska även NER-programmet utökas efter NER-programmet har hittills finansierat ny teknik och demonstrationsprojekt inom förnybar energi och koldioxidlagring (CCS). Det utökade NER-programmet efter 2020 ska även finansiera ny teknik och demonstrationsprojekt inom den elintensiva industrin. 14

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2014

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2014 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2014 Sammanfattning Referenspriset Brent har fortsätter att handlas på låga prisnivåer och sjönk under mitten av veckan

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Sammanfattning av 2014 Elin Akinci Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 21, 2015 Elin Akinci Alexander Meijer Samuel Ciszuk Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 23, 2014

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 23, 2014 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 23, 2014 1 Sammanfattning Oljepriserna sjönk något under de föregående två veckorna. Makroekonomiska data som visade på

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa

Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa I detta fokusbrev hoppas vi kunna ge er en bättre insikt i hur gasmarknaden fungerar och vad som styr utbud, efterfråga och prissättningen. Vi koncentrerar

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

2030 och EU ETS. Olle Björk

2030 och EU ETS. Olle Björk 2030 och EU ETS Olle Björk Atlas of pollution EU:s nuvarande klimat- och energimål 20 % lägre utsläpp till 2020 jämfört med 1990 utan ambitiös internationell överenskommelse 30 % lägre utsläpp till 2020

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com december 2013

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 19, 2015 Elin Akinci Alexander Meijer Samuel Ciszuk Shafagh Elhami Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Portföljerbjudande gashandel

Portföljerbjudande gashandel Portföljerbjudande gashandel Vi har förmodligen marknadens smartaste portföljerbjudande Det har aldrig varit enklare för storförbrukare av naturgas att hantera prisrisk och miljöpåverkan. I vårt Portföljerbjudande

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com november 2013

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com oktober 2013

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Synpunkter på EU-kommissionens konsekvensanalys

Synpunkter på EU-kommissionens konsekvensanalys PM Nr 23, 2014 Synpunkter på EU-kommissionens konsekvensanalys Miljöekonomiska enheten 2014-01-23 Konjunkturinstitutet Dnr 4.2-2-3-2014 Synpunkter på EU-kommissionens konsekvensanalys SAMMANFATTNING EU-kommissionen

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2013

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2013 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2013 1 Sammanfattning På oljemarknaderna så har priset på Nordsjöolja, Brent, gått upp som svar på osäkerhetsfaktorer

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling MILJÖEKONOMI 10 december 2012 Sammanfattande slutsatser Mål för energieffektivisering och förnybar energi fördyrar klimatpolitiken Energiskattens många mål komplicerar styrningen och Program för energieffektivisering

Läs mer

KORTRUTT FINANSIERING 2014 03 07. 04 Bilaga 07 PM Oljeprisutvecklingen.docx 1(9) FÖRSTUDIE 2012 2013

KORTRUTT FINANSIERING 2014 03 07. 04 Bilaga 07 PM Oljeprisutvecklingen.docx 1(9) FÖRSTUDIE 2012 2013 04 Bilaga 07 PM Oljeprisutvecklingen.docx 1(9) Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Prisutvecklingen... 3 Kortrutten... 4 Faktorer som påverkar priset på olja... 4 Svaveldirektivet...

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy : Energiprisindex Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll :s Energiprisindex Bilagor :s Energiprisindex Carl-Wilhelm Levert M: 0709 29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius

Läs mer

Färdplan 2050. Nuläget - Elproduktion. Insatt bränsle -Elproduktion. Styrmedelsdagen 24 april 2013 El- och värme Klaus Hammes Enhetschef Policy ANALYS

Färdplan 2050. Nuläget - Elproduktion. Insatt bränsle -Elproduktion. Styrmedelsdagen 24 april 2013 El- och värme Klaus Hammes Enhetschef Policy ANALYS Färdplan 2050 Styrmedelsdagen 24 april 2013 El- och värme Klaus Hammes Enhetschef Policy ANALYS Nuläget - Elproduktion Insatt bränsle -Elproduktion 1 kton Fjärrvärme Insatt bränsle Utsläpp El- och Fjärrvärme

Läs mer

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex maj 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 45, 2013

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 45, 2013 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olja-, gas- och kolmarknaderna Vecka 45, 2013 Sammanfattning På oljemarknaden denna vecka har priset på Brent gått ned till den lägsta nivån på tre månader.

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 45. Prisfallet brutet och elpriserna vände åter uppåt Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 16

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 16 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com januari 2014

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Brent och WTI ska de återuppta sin tango?

Brent och WTI ska de återuppta sin tango? 2015-04-28 Brent och WTI ska de återuppta sin tango? NÅGRA SLUTSATSER Den gamla sanningen att den amerikanska oljan WTI och nordsjöoljan Brent handlas till nära nog samma pris stämmer inte längre. Högre

Läs mer

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk)

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk) Stockholm 11 april 2008 registrator@environment.ministry.se david.mjureke@environment.ministry.se Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring

Läs mer

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

En gemensam europeisk energipolitik ett viktigt steg framåt

En gemensam europeisk energipolitik ett viktigt steg framåt Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot klimatförändringen. Målet med denna broschyr är att sprida information

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

Intressant vecka trots kinesisk nyårsledighet!

Intressant vecka trots kinesisk nyårsledighet! RÅVAROR ALLMÄNT Intressant vecka trots kinesisk nyårsledighet! Vi hade väntat oss en lugn vecka på råvarumarknaden när kineserna hade ledigt efter söndagens nyårsfest. Volymerna har visserligen varit lägre

Läs mer

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden?

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden? Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden? STF - Kärnkraft 2009 Paul Westin, Energimyndigheten Hypotesen och frågan Elbilar och elhybridbilar, mer järnvägstransporter och en betydande värmepumpsanvändning.

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Klimatmötet i Köpenhamn ett fall framåt för skogsbruket? Hans Nilsagård, Ämnesråd, Jordbruksdepartementet

Klimatmötet i Köpenhamn ett fall framåt för skogsbruket? Hans Nilsagård, Ämnesråd, Jordbruksdepartementet Köpenhamn vad dhände egentligen, och hur fortsätter vi? Klimatmötet i Köpenhamn ett fall framåt för skogsbruket? KSLA 21 april 2010 Hans Nilsagård, Ämnesråd, ordbruksdepartementet Milstolpar i Köpenhamn

Läs mer

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Energiseminarium i Skövde Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Kommunal energiplanering Hållbar utveckling (från Väst till Öst..) Konsekventa åtgärder Angeläget för genomförarna

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Nya direktiv för utsläppshandeln

Nya direktiv för utsläppshandeln Nya direktiv för utsläppshandeln Rätt riktning på guppig väg Daniel Engström Stenson FORES Policy Paper 2015 Om författaren Daniel Engström Stenson är sedan 2010 chef för Fores klimat- och miljöprogram.

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan?

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? NOG seminarium 10 februari 2005 David Ringmar 14:e februari 2005 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer