Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014"

Transkript

1 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 44, 2014

2 Sammanfattning Ett rådande överutbud på oljemarknaden får priset att fortsätta sjunka. Under de senaste två veckorna har Brent-oljan handlats inom ett prisspann mellan dollar per fat. I onsdags släpptes lagerstatistiken över de amerikanska lagren, där rapporten visade på större uttag och därmed lägre lagervolymer än vad de flesta marknadsaktörer hade förväntat sig. På grund av dessa förväntningar om ytterligare signaler på ett överutbud gick priset ned i början av veckans handel, för att sedan gå upp då rapporten släpptes. I nyheter i korthet rapporterar vi om att: OPEC:s generalsekreterare försöker lugna marknaden USA:s energidepartement granskar de strategiska råoljelagren Skatteförändringar i Ryssland kan öka priset på oljeprodukter De europeiska hubbpriserna börjar stärkas i och med vintersäsongen närmar sig och att de än så länge låga temperaturerna inte väntas hålla i sig framöver. Priserna har därför börjat stiga från de låga prisnivåer som styrt marknaden under sommaren. Att uppvärmningssäsongen har börjat har lett till att europeiska handlare har börjat göra lageruttag de senaste veckorna. där sammanlagt 59 miljoner kubikmeter tagits ut från de europeiska hubbarna I nyheter i korthet rapporterar vi om att: Gasuppgörelse klar mellan Ryssland och Ukraina LNG-handeln kan komma att påverkas av det sjunkande oljepriset Ryssland lanserar ny gasbörs Överlag råder det fortfarande ett överutbud av kol i Europa med redan välfyllda lager inför vintern. Månadskontraket på API2 har de senaste två veckorna handlats för mellan dollar per ton. Kina har nyligen vidtagit en rad åtgärder för att främja inhemska kolproducenter. Detta väntas minska landets kolimport vilket har haft en dämpande effekt på de de globala kolpriserna. Europeiska utsläppsrättspriser steg till över 6,30 euro per ton under vecka 43, till följd av överenskommelsen mellan EU:s regeringschefers om unionens energioch klimatpolitiska mål till Priserna stabiliserades sedan runt 6,15 euro per ton under följande veckas handel. Marknadsrapporten har den här veckan även ett fokus, som den här gången tittar närmare på EU:s ramverk för klimat- och energipolitik till

3 Innehåll Oljemarknader 3 Nyheter i korthet: Olja... 4 Naturgasmarknader 6 Nyheter i korthet: Naturgas... 8 Kolmarknader 10 Utsläppsrätter 11 Fokus: EU:s ramverk för klimat- och energipolitik fram till

4 Oljemarknader Priset på Nordsjöolja Brent har de senaste veckorna handlats för under 90 dollar per fat. Det är det rådande överutbudet på marknaden som får priset att fortsätta sjunka. Under de senaste två veckorna har Brent-oljan handlats inom ett prisspann mellan dollar per fat. Priset på Brent-oljan steg under förra onsdagens handel till strax över 87 dollar per fat där det framför allt var två faktorer som fick priset att reagera med en uppgång. I onsdags släpptes lagerstatistiken över de amerikanska lagren, där rapporten visade på större uttag och därmed lägre lagervolymer än vad de flesta marknadsaktörer hade förväntat sig. På grund av dessa förväntningar om ytterligare signaler på ett överutbud gick priset ned i början av veckans handel, för att sedan gå upp då rapporten släpptes. Priset gick också upp en aning efter att OPEC:s generalsekreterare i mitten av förra veckan meddelade att han tror att det rådande oljepriset för tillfället inte fullt och helt styrs av rena marknadsfundament och att han har en stark tro på att marknaden kommer att balanser sig själv framöver (mer om detta under Nyheter i korthet: Olja på nästa sida). $120 Råoljepriser (USD/fat) $115 $110 $105 $100 $95 $90 $85 $80 Källa: Montel ICE Brent Front Month WTI, Fronth month Middle East Sour Crude, Fronth month 3

5 Nyheter i korthet: Olja OPEC:s generalsekreterare försöker lugna marknaden Marknad/politik: OPECs generalsekreterare Abdalla el-badri sa den 29 oktober att OPEC:s produktionstak på 30 miljoner fat per dag inte förväntas justeras från nuvarande nivåer under Uttalandet bekräftade marknadens spekulationer om att producentgruppen kommer att bibehålla nuvarande produktionsnivåer, eftersom de är bekväma med ett pris under 100 dollar per fat. Han poängterade dock att han inte försökte förutsäga vilket beslut som kommer att fattas under OPEC:s ministermöte den 27 november, utan att beslutet för om produktionsnivåerna kommer att behöva justeras till följd av att oljepriset har sjunkit kommer att tas av ministrarna under mötet. Badri meddelade även att han trodde att hälften av den amerikanska okonventionella oljeproduktionen riskerar att inte längre vara lönsam om priserna fortsätter att ligga runt 85 dollar per fat. Han trodde inte heller att den starka prisnedgången på Brent-olja, från 115 dollar per fat i mitten på juni till nuvarande nivåer på 85 dollar per fat, endast beror på rena marknadsfundament. Med bakgrund av detta menade han att marknaden kommer att balansera sig själv, men han trodde dock inte att produktionsnivåerna kommer att minska under Det viktigaste budskap till marknaden var att inte få panik över de rådande marknadsförhållandena. USA:s energidepartement granskar de strategiska råoljelagren Lager/marknad/reglering: USA:s energidepartement (DOE) har påbörjat en granskning av landets strategiska råoljelager. I och med den utveckling som den amerikanska men även globala oljemarknaden går igenom så kan storlek, lokalisering och komposition av landets strategiska lager komma att behöva förändras, menar DOE. DOE förväntas undersöka vilka typer av råolja som finns i landets strategiska råoljelager. Eftersom den amerikanska råoljeproduktionen av lätt olja fortsätter att växa kan detta innebära att det passar bättre att råoljelagren är placerade på den amerikanska gulfkusten. Oljeproduktionen har ökat kraftigt i norra delarna av landet, främst i North Dakota, vilket har lett till stora infrastrukturförändringar. Initiativet till undersökningen kom efter att en rapport släpptes från Government Accountability Office (GAO) om vilka effekter en eventuell råoljeexport skulle få på den amerikanska marknaden. Rapporten sammanfattade slutsatserna från fyra olika studier som hävdar att om de nuvarande restriktionerna för export av råolja skulle lyftas skulle det resultera i lägre konsumentpriser för bränsle under sommarperioden, samt öka den inhemska produktionen. GAO menar att de strategiska råoljelagren inte reflekterar den nuvarande produktionsökningen i USA, samt den reducerade importen från framför allt västafrikanska länder och oljeproducerande länder i Mellanöstern. Dessutom menar GAO att lagervolymerna ligger på nivåer som är tre gånger så stora som de volymer som det internationella energiorganet IEA kräver av sina 4

6 medlemsländer. Om exportförbudet för råolja upphör och produktionen ökar som rapporten hävdar, så kommer importen reduceras ytterligare vilket kommer att minska behovet av stora strategiska råoljelager, menar GAO. IEA har ett krav på att lagervolymerna i deras medlemsländer ska klara av 90 dagars förröjning. GAO menar att under maj månad så uppgick lagervolymerna i USA till 106 dagars försörjning och att kommersiella lager stod för ytterligare 141 dagar av försörjning, vilket tillsammans utgör 247 dagar. Istället för att hålla dessa höga lagervolymer menar GAO att dessa volymer istället skulle kunna säljas och finansiera andra prioriteringar. DOE kan också komma att överväga att flytta de strategiska lagren, i och med de stora infrastrukturförändringarna som skett i landet, exempelvis de nya rörledningarna som transporterar olja från den stora produktionen i Bakken. Dessa infrastrukturförändringar har gjort det svårt att transportera olja från de strategiska lagren till raffinaderierna i mellanvästern och västra delarna av landet. Rapporten föreslår även att granskningen ska utvärdera om det är möjligt att lagra tyngre oljor i de strategiska lagren, eftersom majoriteten av produktionstillväxten i USA har varit bland lättare oljor. Skatteförändringar i Ryssland kan öka priset på oljeprodukter Marknad/raffinaderi/reglering: Priset på oljeprodukter i Ryssland väntas öka nästa år på grund utav planerade skatteändringar, meddelade Rysslands vice premiär minister Arkady Dvorkovich den 22 oktober. Lagändringen kan leda till minskade exporttullsatser, i och med de ökade mineralutvinningsskatterna för olja. Många analytiker menar att detta kommer att drabba landets raffinaderimarginaler. Dvorkovich berättade för reportrar att det inhemska bensinpriset först och främst är beroende av produktionskostnaderna och punktskatten. Han fortsatte med att säga att punktskatten har ökat den senaste tiden, samtidigt som produktionskostnaden inte har sjunkit. Därför har ett beslut om ytterligare skatteökningar tagits i syfte att få bränslepriserna att öka. Dvorkovich meddelade dock att han inte visste hur mycket priserna kommer att öka, eftersom det till stor del beror på vilka beslut som kommer att fattas av det ryska parlamentet, som fortfarande diskuterar villkoren för skatteändringarna. Lukoils vice VD Leonid Fedun meddelade att han trodde att Rysslands raffinaderimarginaler med största sannolikhet kommer att halveras till följd av skatteändringarna. Detta väntas leda till att ett flertal små raffinaderier inte längre kommer att vara ekonomiskt effektiva. Fedun tillade att de stora raffinaderierna dock kommer fortsätta att gå med vinst, även om vinsterna kommer att reduceras. 5

7 Naturgasmarknader De europeiska hubbpriserna börjar stärkas i och med vintersäsongen närmar sig och att de än så länge låga temperaturerna inte väntas hålla i sig framöver. Priserna har därför börjat stiga från de låga prisnivåer som styrt marknaden under sommaren. Det brittiska hubb-priset NBP handlades för runt 34,6 p/th (5,55 dollar/mmbtu) under sommaren men har nu gått upp till 51 p/th under veckan. Samma prisutveckling har skett på den holländska hubben TTF, som under sommaren handlades för runt 46 p/th men nu istället handlas för runt 50 p/th. 35 Naturgaspriser (euro/mwh) TTF, Day ahead Gas Point Nordic, Day ahead US Henry Hub, Fronth month Källa: Montel 6

8 Fyllnadsgrad (%) Den europeiska uppvärmningssäsongen har börjat, vilket har lett till att europeiska handlare har börjat göra lageruttag de senaste veckorna. Sammanlagt har 59 miljoner kubikmeter tagits ut från de europeiska hubbarna. De största uttagen gjordes på Baumgarten, Iberia och i Storbritannien. Det är endast i Frankrike och i Italien som gas har injicerats i lager. Den europeiska marknaden har nu 10,91 miljarder kubikmeter (eller 16,9 procent) mer gas i lager jämfört med samma period förra året Fyllnadsgrad i europeiska gaslager Vecka Källa: GSE minus strategiska lagervolymer 7

9 Nyheter i korthet: Naturgas Gasuppgörelse klar mellan Ryssland och Ukraina Handel/politik/energisäkerhet: Efter de trepartsförhandlingar om gasleveranser som hållits mellan Ukraina, Ryssland och EU lyckades parterna sent torsdagen den 28 oktober enas om en uppgörelse inför vintern. Uppgörelsen omfattar gasleveranser på fyra miljarder kubikmeter från Ryssland till Ukraina, från november till och med mars nästa år. Den avtalade gasmängden på fyra miljarder kubikmeter väntas dock inte helt täcka Ukrainas gasbehov inför vintern. Ukraina ska enligt avtalet betala 378 dollar per tusen kubikmeter för gasen under resten nuvarande år och 365 dollar per tusen kubikmeter under första kvartalet Ukraina ska enligt uppgörelsen även betala 3,1 miljarder dollar till Ryssland för tidigare gasleveranser, baserat på förra vinterns pris på 268,5 dollar per tusen kubikmeter. Skulden ska betalas genom två delbetalningar innan årsskiftet. För den kommande vinterns leveranser ska Ukraina förskottsbetala 1,5 miljarder dollar, med stöd från EU och Internationella valutafonden (IMF). Från Rysslands sida har man tidigare efterfrågat garantier för Ukrainas betalningsförmåga, inte bara för den skuld som IMF och EU garanterat betalning för. Ryssland har gjort ett flertal tydliga uttalanden där man sagt att om inte EU garanterar betalning för gasen så kommer Ryssland själva att få stå för uteblivna betalningar om Ukraina inte har råd. LNG-handeln kan komma att påverkas av det sjunkande oljepriset LNG/marknad: Eftersom de globala LNG-priserna i stor utsträckning är oljeindexerade så kan den senaste tidens sjunkande oljepris komma att påverka den globala LNG-handeln framöver. Den globala LNG-marknaden har de senaste åren styrts av stabila oljeindexerade priser och en snäv marknad för flexibla leveranser. Genom den senaste utvecklingen på oljemarknaden har det skapats en större osäkerhet på den globala LNG-marknaden, men vilka effekter detta kommer att få är fortfarande oklart. De asiatiska spotpriserna på LNG har sjunkit den senaste tiden, till följd av höga lagervolymer och milda temperaturer. Även om uppvärmningssäsongen nu är igång så har priset på månadskontrakten för november sjunkit i Japan, Kina och Sydkorea de senaste veckorna. Från att ha handlats för runt 15 dollar/mmbtu i september och oktober har de sjunkit till nivåer kring 14 dollar/mmbtu. Under förra vintersäsongen nådde spotpriserna under vissa perioder 20 dollar/mmbtu och novemberkontrakten handlades för runt 17 dollar/mmbtu. Marknadens osäkerhet beror till stor del på hur efterfrågan kommer att utvecklas framöver. Sjunkande oljepriser kan leda till att stora gasanvändare byter bränsle till billigare bränslen som eldningsolja med mera, vilket med största sannolikhet kommer att pressa ned spotpriserna på LNG. Låga spotpriser på LNG kan också påverka producenternas marginaler. Om prisskillnaderna mellan amerikanska gaspriser och asitiska oljeindexerade 8

10 kontrakt skulle minska skulle det i sin tur även påverka utsikterna för export av LNG från USA. Många marknadsaktörer tror att ett lågt oljepris och ett högre pris på Henry Hub skulle minska viljan att exportera LNG från USA. Det finns även risk att gasproduktionen i USA påverkas om oljepriset fortsätter att sjunka. Om oljepriset sjunker så att produktionen av skifferolja i landet inte längre blir lönsam så kommer detta också att drabba gasproduktionen, eftersom mycket av gasproduktionen kommer från oljeproduktion, i form utav associerad gas. Ryssland lanserar ny gasbörs Handel: Den 24 oktober öppnades ny gasbörs på ryska St. Petersburg International Mercantile Exchange (SPIMEX). Gasbörsens syfte är att utveckla en konkurrenskraftig gasmarknad i Ryssland och sätta upp prisindikatorer som är mindre kopplade till värdet på olja. Börsen tros komma att bli den största marknaden för gashandel i Europa, där spothandeln initialt kommer att baseras på månadskontrakt. Tanken är dock att SPIMEX även ska kunna erbjuda tiodagarskontrakt och day ahead -kontrakt. För detta år kommer gasvolymer för november, december och januari finnas tillgängliga för handel. Leveranspunkterna för den handlade gasen kommer att finnas vid två olika kompressorstationer: Nadym och Vyngapurovskaya, i regionen Yamal-Nenets i norra delen av landet. Handeln kommer inledningsvis att äga rum den 20:e varje månad. Spothandel på gas initierades i Ryssland som ett pilotprojekt under 2006 på Gazproms elektroniska handelsgolv. Handeln upphörde under 2009 till följd av finanskrisen och på grund av att volymerna tillgängliga för handel var för små. Under den perioden nådde handeln aldrig det mål som satts upp av regeringen på 15 miljarder kubikmeter per år. Tiodagarskontrakten och day ahead -kontrakten förväntas bli tillgängliga under första kvartalet av Under den första handelsrundan handlades totalt 21 miljoner kubikmeter gas, meddelade SPIMEX vid handelsdagens slut. Om regeringens mål på handel av 35 miljarder kubikmeter gas per år nås under 2015 så kommer det motsvara 10 procent av landets totala inhemska konsumtion. De stora gasproducenterna Gazprom, Rosneft och Novatek väntas alla handla på SPIMEX. 9

11 Kolmarknader Kolpriset i Europa steg under vecka 43 där månadskontraket på API2 ökade från omkring 72 dollar per ton till runt 73 dollar per ton. Orsaken förmodas ha varit osäkerhet kring vilka länder som kommer att omfattas Kinas nyligen införda importskatt på kol, främst med Australien i åtanke. Samtidigt såg en strejk i Sydafrika ut att kunna påverka koltillförseln till Europa. Under vecka 44 föll dock priset tillbaka något, främst på grund av att euron försvagades mot dollarn vilket minskade efterfrågan på dollarbundet kol. Överlag råder det fortfarande ett överutbud av kol i Europa med redan välfyllda lager inför vintern. Kina införde den 15 oktober en importskatt för energikol på 6 procent. Dock undantas Indonesien, som står för den största delen av Kinas kolimport, genom ett frihandelsavtal mellan länderna. Australien uppges ligga i förhandling med Kina om att även de ska få undantag från importtullen. Som tidigare skrivits i marknadsrapporten har Kinas Nationella Komission för Utveckling och Reform (NDRC) dessutom nyligen ombett landets kraftbolag att halvera sin kolimport under resten av året, för att gynna inhemska kolproducenter. NDRC planerar även att införa ett importförbud för kol med högt askeller svavelinnehåll från årsskiftet, vilket väntas drabba framför allt Australiens kolexport till Kina. 90 Kolpris (USD/ton) Kol API 2, Fronth month Källa: Montel 10

12 Utsläppsrätter Europeiska utsläppsrättspriser steg till över 6,30 euro per ton under vecka 43, till följd av överenskommelsen mellan EU:s regeringschefers om unionens energioch klimatpolitiska mål till Priserna stabiliserades sedan runt 6,15 euro per ton under följande veckas handel. Under torsdagen den 23 oktober enades EU:s regeringschefer om ett ramverk för EU:s klimat- och energipolitik till Ramverket påverkar EU:s handelssystem för utsläppsrätter genom att utsläppstaket från och med 2021 årligen ska minska med 2,2 procent. Fram till 2020 minskas utsläppstaket årligen med 1,74 procent. Utöver beslutet om målsättningar till 2030 fortsatte förhandlingarna mellan EU:s medlemsländer om förslaget att införa en marknadsstabilitetsreserv inom EU ETS. Under förra veckan presenterade Storbritannien sin förhandlingsposition i frågan, där den brittiska regeringen anser att marknadsstabilitetsreserven är ett bra sätt att stabilisera tillgången på utsläppsrätter. Samtidigt förespråkar den brittiska regeringen att marknadsstabilitetsreserven ska träda i kraft redan 2017, alltså fyra år tidigare än kommissionens ursprungliga förslag om 2021 som startår. 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 Utsläppsrättspris EU ETS (euro/ton) Källa: Montel 1 För mer information om EU:s ramverk för klimat- och energipolitik, se EU-kommissionen: 11

13 Fokus: EU:s ramverk för klimat- och energipolitik fram till 2030 Brödtext Under torsdagen den 24 oktober enades EU:s regeringschefer om ett ramverk för EU:s klimat- och energipolitik till Ramverket innebär att utsläppen av växthusgaser inom EU ska minska med 40 procent till 2030, att andelen förnybar energi ska uppgå till 27 procent samt en energieffektivisering på 27 procent. EU:s permanente ordförande Hermann van Rompuy beskrev ramverket som både ambitiöst och balanserat. Reduktionsmål för växthusgasutsläpp En central del av EU:s ramverk till 2030 är ett mål om 40 procents minskning av växthusgasutsläpp inom EU till 2030, jämfört med basåret Ramverket och framför allt reduktionsmålet ska presenteras som förhandlingslinje av EU inför nästa års klimatförhandlingar i Paris, då förhoppningen är att få till ett globalt klimatavtal. I en konsekvensanalys av 2030-ramverket som presenterades i januari konstaterade EU-kommissionen att befintliga åtgärder och styrmedel för att nå målet om en utsläppsminskning av växthusgaser på 20 procent till 2020 även kommer att ha vissa fortsatta effekt efter år Dock beräknas utsläppsminskningarna endast uppgå till 32 procent till 2030 utan nya åtgärder. Reduktionsmålet ska fördelas mellan både de sektorer som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och de sektorer som inte omfattas av handelssystemet, den så kallade icke-handlande sektorn. Sektorerna som inte ingår i handelssystemet är bland annat transport, jordbruk och markanvändning. Det nya ramverket innebär att utsläppen inom EU ETS ska minska med 43 procent och inom den icke-handlande sektorn med 30 procent till 2030, jämfört med basåret Åtagandet för utsläppsminskning inom den icke-handlande sektorn kommer att fördelas mellan medlemsländerna. Den nuvarande fördelningen mellan medlemsstaterna för åtaganden till 2020 baseras på BNP per capita och regeringscheferna enades om att fortsätta med en fördelning baserad på BNP per capita även fram till Regeringscheferna betonade rollen som transport, jordbruk och markanvändning väntas spela för utsläppsminskningarna inom den icke-handlande sektorn. EU-kommissionen fick även ett särskilt uppdrag av regeringscheferna om att undersöka potentiella åtgärder och styrmedel för att främja teknikutveckling och öka andelen förnybar energi inom transportsektorn. För att åstadkomma kostnadseffektiva utsläppsminskningar inom den ickehandlande sektorn till 2030 ska även möjligheter till handel mellan EU:s 2 För mer information om EU:s ramverk för klimat- och energipolitik, se EU-kommissionen: 12

14 medlemsländer förbättras och främjas. Detta skulle innebära att länderna skulle kunna köpa eller sälja utsläppsutrymme sinsemellan för att uppnå sina nationella åtaganden i den icke-handlande sektorn. Bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering på EU-nivå EU:s regeringschefer enades också om att andelen förnybar energi i EU ska uppgå till minst 27 procent till Det övergripande målet på EU-nivå ska vara rättsligt bindande men ska dock inte bördefördelas mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska istället själva bestämma över åtaganden för att bidra till det övergripande målets uppfyllelse. Dessa åtaganden bör enligt kommissionen vägledas av behovet att gemensamt nå EU-målet och medlemsstaternas nuvarande mål till Åtaganden för 2030 kommer att följas upp genom nationella handlingsplaner för att garantera att det övergripande EU-målet nås. Ett bindande mål på EU-nivå öppnar även upp möjligheten för EU:s medlemsländer att sätta ambitiösa nationella mål för förnybar energi som går längre än det övergripande EU-målet kräver enligt regeringscheferna. Ett mål sattes också om 27 procents energieffektivisering på EU-nivå till Målet har definierats utifrån prognoser över framtida energianvändning. Regeringscheferna meddelade att målet ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och att målet inte ska bördefördelas mellan medlemsstaterna. EU-kommissionen har fått i uppdrag att regeringscheferna att identifiera prioriterade områden där det finns stor potential för kostnadseffektiva energibesparingar. Detta ska hjälpa medlemsstaterna med deras nationella arbete med energieffektivisering. EU:s handelssystem för utsläppsrätter efter 2020 EU:s ramverk till 2030 innebär även konsekvenser för EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Utsläppstaket ska från och med 2021 årligen minska med 2,2 procent. Fram till 2020 minskas utsläppstaket årligen med 1,74 procent. Regeringscheferna enades också om fortsatt gratis tilldelning av utsläppsrätter till konkurrensutsatta sektorer för att minska risken för så kallat koldioxidläckage. Koldioxidläckage innebär att industriföretag flyttar sin verksamhet till länder där det är billigare att släppa ut koldioxid istället för att minska på utsläppen. Indirekta kostnader som uppstår till följd av EU ETS som höjda elpriser ska också beaktas i utformning av eventuella kompensationsåtgärder för perioden efter Utöver gratis tilldelning till konkurrensutsatta sektorer ska utsläppsrätter även tilldelas gratis till elproducenter i åtta låginkomstländer i Östeuropa för att främja modernisering av det europeiska energisystemet, enligt artikel 10c i handelsdirektivet. För året 2013 tilldelas cirka 150 miljoner utsläppsrätter gratis enligt artikel 10c. Dessutom ska en ny fond skapas för att främja energieffektivisering och modernisering av energisystemet i dessa åtta medlemsländer. Fonden ska finanseras av auktionsintäkter från försäljningen av utsläppsrätter. 13

15 För att främja innovation och demonstrationsprojekt ska även NER-programmet utökas efter NER-programmet har hittills finansierat ny teknik och demonstrationsprojekt inom förnybar energi och koldioxidlagring (CCS). Det utökade NER-programmet efter 2020 ska även finansiera ny teknik och demonstrationsprojekt inom den elintensiva industrin. 14

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2014

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2014 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2014 Sammanfattning Referenspriset Brent har fortsätter att handlas på låga prisnivåer och sjönk under mitten av veckan

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Sammanfattning av 2014 Elin Akinci Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 36, 2015 Elin Akinci Alexander Meijer Samuel Ciszuk Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Vecka 45, 2016 Sammanfattning Nordsjöoljan Brent har under de senaste dagarna handlats för över strax 46 dollar per fat, vilket går att

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 23, 2015 Elin Akinci Alexander Meijer Samuel Ciszuk Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 23, 2014

Energimarknadsrapport olja, gas, kol. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 23, 2014 Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 23, 2014 1 Sammanfattning Oljepriserna sjönk något under de föregående två veckorna. Makroekonomiska data som visade på

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 21, 2015 Elin Akinci Alexander Meijer Samuel Ciszuk Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Vecka 41, 2016 2016-10-10 Sammanfattning I slutet av september steg oljepriserna efter att medlemmar av OPEC meddelade att man kommit överens

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 22 23, 2016 Samuel Ciszuk Shafagh Elhami Rebecka Bergström Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 8 9, 2016 Samuel Cizsuk Shafagh Elhami Rebecka Bergström Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Vecka 47, 2016 Sammanfattning Den globala oljemarknaden har de senaste veckorna styrts av volatila priser till följd av osäkerheten kring

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 46, 2015 Elin Akinci Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Vecka 35, 2017 sommarkrönika Sammanfattning Oljemarknaden har fortsatt röra sig mot balans mellan utbud och efterfrågan under slutet av

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 6, 2016 Samuel Cizsuk Shafagh Elhami Rebecka Bergström Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Vecka 51, 2016 Sammanfattning Den globala oljemarknaden styrs för närvarande av osäkerhet kring vilken effekt oljeproducentgruppen OPEC:s

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 42, 2015 Elin Akinci Alexander Meijer Samuel Ciszuk Shafagh Elhami Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet

EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kommenterad dagordning rådet 2015-10-14 Miljö- och energidepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Rådets möte (miljö) den 26 oktober 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen

Läs mer

Rekommendation längre sikt - Hedgeportfölj Vecka 24

Rekommendation längre sikt - Hedgeportfölj Vecka 24 Rekommendation längre sikt - Hedgeportfölj Vecka 24 Ingen ändring från förra veckan. Mycket kraft i systemet och svårigheter att få ut kraften från Norden gör att vi ser hög risk för mycket låga priser

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 16 17, 2016 Samuel Ciszuk Shafagh Elhami Rebecka Bergström Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Yttrande över M2015/03246/Kl: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030.

Yttrande över M2015/03246/Kl: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030. Dnr M2015/03246/Kl Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Yttrande över M2015/03246/Kl: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Läs mer

Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa

Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa Fokusbrev september Gasens utveckling i Europa I detta fokusbrev hoppas vi kunna ge er en bättre insikt i hur gasmarknaden fungerar och vad som styr utbud, efterfråga och prissättningen. Vi koncentrerar

Läs mer

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Vecka 17, 2017 Sammanfattning Oljepriserna har under de två senaste veckorna reagerat framför allt på stigande amerikanska bensinlager

Läs mer

UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN. Fyrisöverenskommelsen 2015

UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN. Fyrisöverenskommelsen 2015 UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN Fyrisöverenskommelsen 2015 Nedanstående klimatavtal har förhandlats fram vid Fyrisskolans COP21-förhandling den 3-10 december 2015. Avtalet kommer att ersätta Kyotoprotokollet

Läs mer

SEB Commodities Katarina Johnsson

SEB Commodities Katarina Johnsson SEB Commodities Katarina Johnsson Är världen på väg in i en guldålder för gas? SEB Commodities Råvarucertifikat Företag och Institutionella investerare Riskhantering råvaror 2 Primära energikällor och

Läs mer

PwC:s Energiprisindex november 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex november 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy november 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 6 7, 2016 Samuel Cizsuk Shafagh Elhami Rebecka Bergström Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 642 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Andra tvåårsrapporten från Europeiska unionen inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 10 11, 2016 Samuel Cizsuk Shafagh Elhami Rebecka Bergström Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Vecka 21, 2017 Sammanfattning Oljepriserna har de senaste veckorna rört sig relativt försiktigt uppåt från den rekordlåga nivån som nåddes

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

SveMins yttrande kring EU:s Vitbok om Energi och Klimat till 2030

SveMins yttrande kring EU:s Vitbok om Energi och Klimat till 2030 2014-02-24 Er referens dnr M2014/390/Kl Miljödepartementet SveMins yttrande kring EU:s Vitbok om Energi och Klimat till 2030 SveMin är bekymrade över en utveckling på energimarknaden som hotar att minska

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

2030 och EU ETS. Olle Björk

2030 och EU ETS. Olle Björk 2030 och EU ETS Olle Björk Atlas of pollution EU:s nuvarande klimat- och energimål 20 % lägre utsläpp till 2020 jämfört med 1990 utan ambitiös internationell överenskommelse 30 % lägre utsläpp till 2020

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 18 19, 2016 Samuel Ciszuk Shafagh Elhami Rebecka Bergström Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för biogas som används som motorbränsle året 2015

Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för biogas som används som motorbränsle året 2015 STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 Dnr 15-11667 1 (11) Analysavdelningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för biogas som används

Läs mer

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter Mia Bodin 2017-06-13 VI ÄR BODECKER PARTNERS Oberoende rådgivning...och förvaltning av Elcertifikat, EUA och nordiska elprisrisker Den nordiska Elmarknaden

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 40, 2015 Elin Akinci Alexander Meijer Samuel Ciszuk Shafagh Elhami Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN SWEDEN N AT U R A L A S S E T S A B ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN VÄRLDSPRODUKTION OCH KONSUMTION AV RÅOLJA 120 000 100 000 Produktion Oljebehov (Per dag i miljoner

Läs mer

EG- kommissionens förslag till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen (KOM(2001)581)

EG- kommissionens förslag till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen (KOM(2001)581) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri 103 33 Stockholm EG- kommissionens förslag till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen (KOM(2001)581)

Läs mer

ABCD-projektets roll i klimatpolitiken

ABCD-projektets roll i klimatpolitiken ABCD-projektets roll i klimatpolitiken Skogens roll i klimatpolitiken Innehåll: De första klimatpropositionerna avvaktande hållning till skogens som kolsänka Vision 2050 förändrade behov ger nya initiativ

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk PM Nr 24, 2014 Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk Miljöekonomiska enheten 2014-01-31 Konjunkturinstitutet Dnr 4.2-2-3-2014 Konsekvenser för Sverige

Läs mer

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com december 2013

Läs mer

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Vecka 25, 2017 Sammanfattning Oljepriserna de två senaste veckorna har påverkats bland annat av konflikten i Mellanöstern. Saudiarabien,

Läs mer

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter

Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Läget på energimarknaderna Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter Vecka 6, 2017 Sammanfattning Under de senaste två veckorna har antalet aktiva riggar i USA ökat rekordartat, med den största veckovisa

Läs mer

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik MILJÖEKONOMI 15 november 2012 En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 15 november 2012 Innehåll Bakgrund Effektiva och ineffektiva

Läs mer

Svensk Energis förslag till nytt energi- och klimatpaket bortom 2020

Svensk Energis förslag till nytt energi- och klimatpaket bortom 2020 SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI Produktion Cecilia Kellberg +4686772684, +46709885141 cecilia.kellberg@svenskenergi Datum 2013-02-13 1 (9) Svensk Energis förslag till nytt energi- och klimatpaket

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 2. Stora prisskillnader mellan elområdena i Sverige

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 2. Stora prisskillnader mellan elområdena i Sverige Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport från Svensk Mjölk NR 2. 2011 Sammanfattning Fortsatt stark mejerimarknad, även om världsmarknadspriserna för mejeriprodukter har sjunkit något den senaste tiden. Även priserna i Fonterras

Läs mer

EU:s och Sveriges klimatpolitik. Befintliga och kommande regelverk när det gäller skatter och avgifter för användning av diesel

EU:s och Sveriges klimatpolitik. Befintliga och kommande regelverk när det gäller skatter och avgifter för användning av diesel EU:s och Sveriges klimatpolitik Befintliga och kommande regelverk när det gäller skatter och avgifter för användning av diesel 1 Vilka möjligheter finns till fossilfri gruvproduktion? Vilka lösningar är

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Sammanfattning av 2015 Samuel Ciszuk Shafagh Elhami Alexander Meijer Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

En klimat- och energipolitisk ram för perioden

En klimat- och energipolitisk ram för perioden Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU3y En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020 2030 Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 6 februari att bereda miljö- och jordbruksutskottet

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 9. Elpriserna fortsätter uppåt.

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 9. Elpriserna fortsätter uppåt. Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

Prisutveckling på elmarknaden. Frank Krönert

Prisutveckling på elmarknaden. Frank Krönert Prisutveckling på elmarknaden Frank Krönert 1 214 22 23 214 214 214 22 22 22 23 23 23 Många faktorer pekar på en elprisutveckling i sidled de närmaste fem åren Ändringar inom det europeiska elsystemet

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 19, 2015 Elin Akinci Alexander Meijer Samuel Ciszuk Shafagh Elhami Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

PM om paketet förnybar energi och klimatförändring

PM om paketet förnybar energi och klimatförändring MEMO/08/33 Bryssel den 23 januari 2008 PM om paketet förnybar energi och klimatförändring 1. INLEDNING Under de senaste decennierna har vår livsstil och stigande förmögenheter påverkat energisektorn på

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Portföljerbjudande gashandel

Portföljerbjudande gashandel Portföljerbjudande gashandel Vi har förmodligen marknadens smartaste portföljerbjudande Det har aldrig varit enklare för storförbrukare av naturgas att hantera prisrisk och miljöpåverkan. I vårt Portföljerbjudande

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Handelsströmmar och Prisbildning. Katarina Johnsson. Head of Commodities Origination

Handelsströmmar och Prisbildning. Katarina Johnsson. Head of Commodities Origination Handelsströmmar och Prisbildning Katarina Johnsson Head of Commodities Origination SEB Commodities Råvarucertifikat - www.seb.se/cert Företag och Institutionella investerare Riskhantering råvaror 2 bcm

Läs mer

Ta bort och skrota utsläppsrätter i EU ETS

Ta bort och skrota utsläppsrätter i EU ETS Överskottet visar också att det varit billigare att uppnå målet än beräknat. Överskottet beror främst på; a) att tilldelningen av utsläppsrätter redan från början var mycket frikostig, särskilt FORES POLICY

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget och hur det genomförts

Sammanfattning. Uppdraget och hur det genomförts Sammanfattning Uppdraget och hur det genomförts Regeringen beslutade den 18 december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 21. Tillbakafallande priser på spotmarknaden, trots flera pågående kärnkraftsrevisioner och högre priser i Tyskland

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 21. Tillbakafallande priser på spotmarknaden, trots flera pågående kärnkraftsrevisioner och högre priser i Tyskland Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 19 år Ökade spotpriser under veckan

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 19 år Ökade spotpriser under veckan Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Energimarknadsrapport olja, gas, kol

Energimarknadsrapport olja, gas, kol Energimarknadsrapport olja, gas, kol Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna Vecka 17, 2015 Elin Akinci Alexander Meijer Samuel Ciszuk Analysavdelningen Kontakt: energimarknadsrapport-oljagaskol@energimyndigheten.se

Läs mer

Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot

Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot klimatförändringen. Målet med denna broschyr är att sprida information

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 15. Avbrott i Olkilouto 1 gav höga priser i Finland, men liten påverkan på resten av Norden.

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 15. Avbrott i Olkilouto 1 gav höga priser i Finland, men liten påverkan på resten av Norden. Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com oktober 2013

Läs mer

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com november 2013

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 27 år Kraftigt ökade spotpriser i Finland och Baltikum

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 27 år Kraftigt ökade spotpriser i Finland och Baltikum Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken. Maria Sunér Fleming

Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken. Maria Sunér Fleming Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag 50 bransch- och arbetsgivarförbund

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 41. Stigande systempris och spotpriser i Sverige under veckan.

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 41. Stigande systempris och spotpriser i Sverige under veckan. Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

PwC:s Energiprisindex okt 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling.

PwC:s Energiprisindex okt 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. okt 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com oktober

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM56. Ett ramverk för klimat och energi för 2013/14:FPM56 perioden från 2020 till Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM56. Ett ramverk för klimat och energi för 2013/14:FPM56 perioden från 2020 till Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ett ramverk för klimat och energi för perioden från 2020 till 2030 Miljödepartementet, Näringsdepartementet 2014-02-25 Dokumentbeteckning KOM (2014) 15 slutlig En klimat-

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer