högre effektivitet Större besparingar NYHET EFFEKTIVITET ÅRET RUNT A+++ HUSHÅLL // VärmE- och kylsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "högre effektivitet Större besparingar NYHET EFFEKTIVITET ÅRET RUNT A+++ HUSHÅLL // VärmE- och kylsystem 2012-2013"

Transkript

1 HUSHÅLL // VärmE- och kylsystem NYHET högre effektivitet Större besparingar SCOP A+++ EFFEKTIVITET ÅRET RUNT KONSTRUKTION I ENLIGHET MED NYA ECODESIGN-KRAVEN

2 ECO IDEAS FÖR FRITIDEN: VI KOMMER ATT FRÄMJA EN LIVSSTIL UTAN KOLDIOXIDUTSLÄPP ÖVER HELA VÄRLDEN. DET INNEBÄR MER SPECIFIKT: 30 % av vår försäljning ska utgöras av ekomärkta produkter. Det kan till exempel vara EU-blomman, den tyska Blå Ängel-certifieringen, den nordiska Svanen-märkningen eller motsvarande lokal märkning som visar produktens ledande position med hänsyn till miljön. 1) En reduktion av koldioxidutsläppen med ton med hjälp av energibesparande produkter som solpaneler, bränsleceller, värmepumpar, luftvärmeväxlare, LED och lågenergilampor. 2) Utbilda barn om miljörelaterade frågor genom kids scool, ett utbildningsprogram om miljön. ECO IDEAS FÖR ARBETET: VI KOMMER ATT EFTER- STRÄVA DEN MEST RESURS- OCH ENERGIEFFEKTIVA ARBETSMILJÖN: 99 % av avfallsprodukter som genereras av vår produktion i Europa ska återvinnas 3), vilket innebär att mindre än 1 % går till spillo. De sammanlagda utsläppen av koldioxid från Panasonics kontor runt om i Europa ska minska med ton. 4) En reduktion av koldioxidutsläppen med ton med hjälp av åtgärder inom produktionen. 5) 1) produkter som tilldelas märkningen eco ideas omfattar de produkter som vid introduktionen överträffar marknadens näst bästa produkt med 10 % eller mer, samt de som utmärker sig som bästa miljöprodukt enligt extern märkningsexpertis. 2) Mängden koldioxid jämfört med vad man uppskattat värdet till om inga åtgärder vidtas. Åtgärder vidtagna efter 31 mars ) Omfattar Panasonics europeiska tillverkningsanläggningar exklusive IPS-Alpha och Sanyo. 4) baserat på kontor med 100 anställda eller mer; baserat på siffror för bokföringsåret ) Den reducerade mängden koldioxid jämfört med en uppskattning av värdet om inga åtgärder vidtas. Åtgärder vidtagna efter 31 mars PANASONICs globala vision Panasonic strävar efter att vara ett miljövänligt företag som kommer med nya uppfinningar i det globala perspektivet. Målet är att vara det ledande gröna företaget inom elektroniksektorn år 2018 det år Panasonic firar sitt 100-årsjubileum. Uppvärmning och kylning Panasonics hushållsprodukter är ledande i Europa när det kommer till lösningar för att värma upp och kyla ner europeiska hem. Om man ser till marknadsandelarna är Panasonic störst i Europa på klimatanläggningar för hushållen. I de nordiska länderna är man idag nummer 1 när det gäller värmepumpssystem. Vi investerar betydande belopp i forskning och utveckling och har ett starkt nätverk av konstruktörer, tillverkare och servicepersonal över hela Europa. Som en del av Panasonics pågående tillväxtprogram öppnar nu ett nytt forsknings- och utvecklingscentrum i Langen, Tyskland med uppgift att fokusera på utvecklingen av produkter som särskilt möter europeiska behov och europeiska regelverk. ECO IDEAS som en livsstil Panasonic har gjort miljön till en central fråga för hela sin affärsverksamhet. Målet är att med hjälp av ECO IDEAS ta en ledande position som innovatör av miljöfrämjande teknik inom tillverkning av elektronik. ECO IDEAS är idéer som förändrar människors livsstil. Det är också idéer som påverkar vårt arbete. Panasonic strävar alltid efter att hitta lösningar som kan bidra till en bättre vardag, med ledord som glädje, säkerhet och bekvämlighet. Vi strävar också efter ett boende med praktiskt taget ingen miljöpåverkan alls. ECO IDEAS i arbetslivet Panasonic vill vara delaktig i byggandet av en företagskultur som alltid optimerar sin konsumtion av resurser och energi. Förutom produktion och leverans av miljömedvetna produkter, satsar Panasonic på att reducera mängden material som inte går att återvinna under tillverkningsprocessen. Dels granskar vi vår egen affärsverksamhet, dels tar vi på oss en aktiv roll kring miljömässiga utmaningar i samhället i stort. 2

3 INNEHÅLL ETT MILJÖMEDVETET BOENDE...4 EN HEL STAD BYGGD MED MILJÖN SOM UTGÅNGSPUNKT...6 Panasonics nya system för hemmet...8 Panasonic erbjuder den bekvämaste lösningen för ditt boende...10 Nya kraftfulla och effektiva Heatcharge...12 Enastående uppvärmningskapacitet...14 Nya Etherea med effektiv Econavi-teknik...16 Nanoe-G luftreningssystem...18 Panasonic utvecklar en helt ny produktlinje med värmepumpar i energiklass A Styr din värmepump med smartphone och internetuppkoppling...22 flexibilitet...24 Ett komplett sortiment för nordiska hushåll...26 FUNKTIONSBESKRIVNING...28 Funktionsjämförelse...29 Väggmonterad heatcharge // INVERTER+ // energy charge system...30 FLAGSHIP // INVERTER+ för väggmontering...32 Väggmonterad ETHEREA // INVERTER väggmonterad ETHEREA // INVERTER CE // INVERTER för VÄGGMONTERing...38 Golvmodeller // INVERTER FREE MULTI...42 Inomhusenheter för FREE MULTI-kOMBINATIONer...44 UTomhusenheter FÖR FREE MULTI-kombinationer...45 FREE MULTI-KOMBINATIONer...50 Beskrivning av felsökning och CHECKLista...52 EXTRA TILLBEHÖR

4 ETT MILJÖMEDVETET BOENDE Panasonic har ett globalt engagemang i att utveckla miljömedvetna produkter utifrån 3 aspekter: förhindrandet av växthuseffekten, effektivt utnyttjande av resurser och hanteringen av kemiska ämnen. För att vara mer exakt strävar vi efter att öka antalet produkter med olika typer av miljömärkning samtidigt som vi minskar antalet icke miljögranskade produkter. Målet är att bidra till en allt minskande inverkan när det gäller växthuseffekten. Vårt ECO IDEAS-hus har en ambition att inom 3-5 år vara helt CO 2 -neutralt. Här testar vi idéer av alla möjliga slag från idéer som skapar en skön inomhusmiljö till idéer som gör det mesta av vår senaste miljöteknik. Panasonic lyfter också gärna fram utveckling av energibesparande produkter som värmepumpar, bränsleceller, solpaneler och enheter för energilagring. 4

5 introduktion Idéer för en renare framtid Panasonic har ett globalt engagemang i att utveckla miljömedvetna produkter utifrån 3 aspekter: förhindrandet av växthuseffekten, effektivt utnyttjande av resurser och hantering av kemiska ämnen. EnergISTYRNING Styrsystemet SEG (Smart Energy Gateway) sammankopplar hemmets energikällor med smart hemelektronik med hjälp av ett trådlöst nätverk och en dataserver. SKAPA ENERGI Solpaneler och bränsleceller skapar en renare och effektivare energi. LED-LAMPA SOLPANELER LUFTKONDITIONERING TVÄTTMASKIN ventilationssystem KYLSKÅP energistyr- SYSTEM BRÄNSLE- CELL LAGRINGS- BATTERI VÄRMEPUMP LAGRA ENERGI Hushållsbatterier med lithium-ionteknik ger ett stabilt energiflöde. SPARA ENERGI Från besparingar vid framställning av energi, till effektiv uppvärmning Panasonic tillverkar en lång rad hushållsprodukter: LED-belysning, luftkonditionering, tvättmaskiner, kylskåp, värmepumpar. I en tid när världen samlar sig för att få ner koldioxidutsläppen, föreslår Panasonic ett normalt boende med praktiskt taget inga CO 2 -utsläpp alls. Genom att till exempel utveckla snålare hushållsmaskiner och byggnadsmaterial med bättre isolering kan utsläppen reduceras radikalt. Och den energi som krävs genereras genom att använda en kombination av solpaneler, bränsleceller och lagringsbatterier. Panasonics system för energistyrning skapar ett boende med praktiskt taget inga utsläpp av koldioxid genom att länka fördelarna till varandra och kontrollera energiförbrukningen på ett smart sätt. Samtidigt använder systemet naturens egna energiresurser som luft, ljus, vatten och värme för att skapa ett så behagligt klimat som möjligt. Med Panasonics produkter kan du uppleva ett boende som både är skönt och miljövänligt. 5

6 EN HEL STAD BYGGD MED MILJÖN SOM UTGÅNGSPUNKT MILJÖSTADEN TIANJIN Panasonic har engagerat sig som pionjärer tillsammans med Kina och Singapore för att skapa den ekologiska staden Tianjin, bara 40 km från Tianjins stadskärna och 150 km från Peking. Tanken med Tianjin Eco-city är att visa hur länderna samarbetar för att ta itu med miljöskydd, naturtillgångar och lagring av energi. Konstruktionen ska vara både praktisk, skalbar och enkel att kopiera samtidigt som den ska fungera som en modell för utvecklingen av andra städer runt om i Kina. Målet är att till år 2020 ha färdigställt en stad på 30 kvadratkilometer och en befolkning på personer. 6

7 introduktion ENERGISTYRNING I HEMMET Panasonic har levererat ett helt system för energistyrning av hemmet (HEMS) tillsammans med en mini-vrf till vart och ett av husen i Tianjin Eco-City. HEMS-systemet kommer att vara centralt för att hålla hushållets energiförbrukning i schack. Genom att länka en lång rad hushållsprodukter, den solstyrda elgeneratorn, uppladdningen av eldrivna fordon, batterilagring och andra enheter, kan HEMS-systemet visa hur mycket energi som förbrukas i hemmet. Systemet visar om besparingsmålen kommer att uppnås och om det finns ytterligare sätt att spara in. Lättavlästa skärmar finns uppsatta runt om i huset och påminner alla om de besparande aktiviteter som pågår och hjälper alla att anpassa sig till en mer naturlig och miljövänlig livsstil. FUJISAWA EN STAD MED HÅLLBAR MILJÖ Panasonic är som bäst i färd med att bygga om den tidigare tillverkningsanläggningen i Fujisawa City, 50 km väster om Tokyo, till en smart stad som använder tjänster och energisystem baserade på Panasonics ECO IDEAS för en grönare värld. I samarbete med åtta andra företag och Fujisawa City, arbetar nu Panasonic med att bygga en nyskapande, miljösmart stad. Alla inblandade från utvecklare och producenter till tjänsteleverantörer kommer att arbeta nära tillsammans under varje fas av projektet, från det övergripande planeringsstadiet och fram till själva driften av staden, som kommer att ha cirka hushåll på mer än 19 hektar. Bostäderna kommer att vara fullt utrustade med Panasonics mest avancerade system för energiproduktion, lagring och styrning. Många hus kommer att vara helt självförsörjande genom elen de genererar från effektiva solpaneler och bränslecellsystem, som lagrar energin i kraftfulla lithium-ion batterier. Lågenergibelysning, klimatanläggningar och hushållsapparater länkas samman genom ett datorsystem, medan TV och datorer kommer att användas för att visa den löpande energiförbrukningen och tipsa om smarta sparåtgärder. 7

8 Panasonics nya system för hemmet Vi har utvecklat vårt sortiment för att passa alla typer av hushåll Panasonic erbjuder ett komplett sortiment av värmepumpar speciellt för det nordiska klimatet och användningssättet. Det gör att du enkelt kan hitta bästa möjliga lösning för just ditt hem - från väggmonterade system till golvmodeller, från split- till multisplit-enheter. Dessutom ger Panasonics väggmonterade värmepumpar effektiv värme ner till -25 ºC och är samtidigt snälla mot miljön. 8

9 HUSHÅLL NORDEN ENERGIBESPARING VÄRMEKAPACITET VID -25 ºC ENLIGT TESTER AV SP* REN LUFT energibesparing i klass A värmekapacitet ner till -25 ºC OUTDOOR TEMPERATURE solljusdetektering supertyst fläkt 23 db SUPER QUIET förhindrar frysskador SUMMER HOUSE luftrening med nanoteknik 5 års garanti på kompressor Inverter+ systemet ger energibesparingar på upp till 50 %. Du och naturen vinner på det. Panasonics värmepump ger värme vid utomhustemperaturer ner till -25 C. Econavi-tekniken är utrustad med solljussensorer som känner av och minskar onödig drift genom att optimera systemet efter inomhusmiljön. Du kan effektivt spara energi med bara en knapptryckning. Inomhus- och utomhusenheterna ger tyst drift. Trycker man på tystlägesknappen sänks driftljudet ännu mer, till endast 23 db i kylläge för en inomhusenhet med låg fläkthastighet. Du kan även använda underhållsvärme, +8 ºC/+10 ºC grader. På så sätt förhindrar du att temperaturen i huset går ner mot fryspunkten under de kallaste vintermånaderna samtidigt som minimal mängd energi för uppvärmning förbrukas. Nanoe-G är ett system som använder nanoteknik för att rena luften i rummet. Det fungerar ytterst effektivt mot luftburna och vidhäftande mikroorganismer som bakterier, virus och mögel. Resultatet är ett renare inomhusklimat. 5 års garanti på kompressorn. *Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 9

10 Panasonic erbjuder den bekvämaste lösningen för ditt boende Panasonic har utformat ett komplett sortiment av värmepumpar speciellt för det nordiska klimatet och den nordiska livsstilen. Det gör att du enkelt kan hitta bästa möjliga lösning för just ditt hem - från väggmonterade modeller till golvmodeller, från split- till multisplit-enheter. Dessutom erbjuder Panasonic värmepumpsmodeller som ger effektiv värme ner till -25 ºC och som samtidigt är ovanligt miljövänliga. PANASONIC 1X4. KOMFORT ÅRET OM Panasonic har 30 års erfarenhet av att konstruera och installera klimatsystem som anpassats speciellt för nordiska klimatförhållanden. Våra värmepumpar hör till marknadens mest effektiva och i det breda sortimentet finns konkurrens-kraftiga alternativ till de flesta traditionella uppvärmnings- och kylningssystem. Med ett värmepumpssystem från Panasonic får du ett idealiskt inneklimat oavsett väder. Förutom ren och behaglig inomhusluft kan värmepumpen också hjälpa till att hålla uppvärmningskostnaderna nere även under kalla vintermånader. Vår Sommar Höst Vinter 10

11 HUSHÅLL NORDEN Värmepumpar för Behaglig uppvärmning även under de kalla vintermånaderna NYHET 2012 Väggmonterad heatcharge // Inverter+ // energy charge system Panasonic tar värmepumpstekniken till en ny nivå. Den revolutionerande lagringstekniken heatcharge tar vara på och lagrar värmeenergi som tidigare slösats bort. Tekniken går ut på att systemet laddar sig själv med spillvärmen och återanvänder den för uppvärmning under avfrostningsperioder. Systemet innebär att värmepumpen blir ännu mer kraftfull och effektiv. NYHET 2012 Väggmonterad FLAGSHIP // INVERTER+ Panasonics värmepumpar är enkla att använda och ger ett behagligt inomhusklimat. Pålitlig uppvärmning även under de kalla vintermånaderna. Panasonics värmepumpar har överlägsen prestanda i kallt klimat och ger en stabil uppvärmning även när utomhustemperaturen ligger långt under nollstrecket. Systemet ger effektiv uppvärmning även vid utomhustemperaturer ner till -20 C. NYHET 2012 Väggmonterad ETHEREA // INVERTER+ Econavi-tekniken med ny solljussensor anpassar temperaturen perfekt till en behaglig inomhusmiljö samtidigt som den sparar energi. Den innovativa luftreningstekniken Nanoe-G använder nanoteknik för att avlägsna och neutralisera 99 % av alla luftburna och vidhäftande mikroorganismer som till exempel bakterier, virus och mögel. väggmonterad CE // INVERTER+ CE-modellerna har ett större luftflöde jämfört med tidigare modeller i automatiskt fläktläge. Det ökade luftflödet gör att temperaturen i rummet snabbare kommer upp till inställd nivå. GOLVMODELL // INVERTER+ Våra värmepumpar för golvmontering är smidiga och eleganta och ger effektiv uppvärmning även om utomhustemperaturen är så låg som -15 C. Dubbla luftriktare kan fördela värmeflödet både uppåt och nedåt beroende på behov. Kylningsluften riktas uppåt och uppvärmningsluften riktas neråt för snabbast möjliga effekt. 11

12 Nya kraftfulla och effektiva Heatcharge Panasonic tar värmepumpstekniken till en ny nivå. Den revolutionerande lagringstekniken tar tillvara och lagrar värmeenergi som tidigare gått till spillo. Tekniken går ut på att systemet laddar sig själv med spillvärmen och återanvänder den för uppvärmning vid avfrostningsperioder. Resultatet är vår mest pålitliga och kraftfulla värmepump någonsin. Den håller dig varm även under kalla vintrar. 12

13 HUSHÅLL NORDEN Innovativ uppvärmningsmetod som använder spillvärme NYHET 2012 unik värmefunktion under avfrostning HEATCHARGE Kraftfull och pålitlig även vid låga vintertemperaturer När värmepumpen är i drift genererar kompressorn, som är systemets kraftkälla, egen värme. Med tidigare system har denna värme gått till spillo, men nu har Panasonic en lösning på problemet! Heatcharge är en unik och innovativ teknik som lagrar kompressorns värmeenergi och återanvänder den effektivt. Det lyfter systemets värmekapacitet och effektivitet till en ny nivå. Kontrollera laddstatus direkt på fjärrkontrollen Tryck på info-knappen och nivåstatus visas på LCDdisplayen i fem steg från 0 till 4. Traditionell uppvärmning När systemet är i drift genereras värme inuti kompressorn. Kompressor HEATCHARGE Värmen som genereras av kompressorn lagras i systemet och används för att värma köldmediet, vilket ökar systemets värmekapacitet.. Heatcharge-enheten Kompressorn packas in och utgående värme lagras i systemet. Heatchargetanken Spillvärme från kompressorn lagras. Kompressor Värme går förlorad i atmosfären. Spillvärme används effektivt för att ladda systemet. Värmeväxlare Lagrad värme omvandlas till energi. 13

14 Enastående uppvärmningskapacitet Mycket kraftfull startvärmning med CA 50 ºC varmluft Lagrad värme används för snabb uppvärmning när systemet sätts i drift. Tidigare kunde det ta en stund, men med heatcharge kommer effekten mycket snabbare. * Gäller CS-VE9NKE. * Testat i Panasonics miljörum, utomhustemperatur 7 C, inomhustemperatur 11 C, vald temperatur 23 C eller högre. * Vid drift med kraftfull effekt när systemet startas igen efter att ha varit avstängt i 8 timmar. * Utgångsluftens temperatur och tiden det tar kan variera beroende på i vilken kringmiljö enheten används samt driftsförhållandena. Stabil uppvärmning Genom att använda lagrad värme kan inomhustemperaturen hållas stabil Även när uppvärmningsdriften stängs av för avfrostning kan den lagrade värmen hålla en jämn och skön inomhusvärme. Det eliminerar tidigare besvär med varierande innetemperatur när uppvärmningen tillfälligt måste stängas av. Konventionellt system Driften stängs av fortsatt drift * Tiden det tar att frosta av och hur mycket temperaturen sjunker i rummet beror på i vilken kringmiljö systemet används (hur rummet är isolerat, tätat etc) driftsförhållanden och temperatur. * utgående lufttemperatur sjunker under avfrostningsprocessen. Hur mycket temperaturen i rummet sjunker beror på i vilken kringmiljö systemet används (hur rummet är isolerat, tätat etc) driftsförhållanden och temperatur. * Vid miljöer som orsakar mycket frostbildning, kan uppvärmningen tillfälligt upphöra vid avfrostning. Spillvärme Avfrostning Kompressor Rummet blir gradvis kallare Värmelagrande med simultan Avfrostning komponenter uppvärmning Kompressor Rummet hålls uppvärmt Avfrostning Mellan 11 och 15 minuter. Rumstemperaturen sjunker Avfrostning Rumstemperaturen sjunker Mellan 5 och 6 ºC Mellan 5 och 6 minuter. Mellan 1 och 2 ºC 14

15 HUSHÅLL NORDEN Stabil uppvärmning med mindre temperaturväxlingar Den lagrade värmen bidrar till en jämnare och stabilare uppvärmning. Ett problem med konventionella värmepumpar är att de vid avfrostning av utomhusenheten, kan upphöra att förse rummet med varmluft, med resultatet att temperaturen i rummet sjunker. Genom att använda lagrad värme kan man komma runt detta problem. Avancerade luftutsläpp skickar luften exakt dit du vill ha den En mer avancerad flödeskontroll med dubbla luftriktare och separata klaffar höger/vänster som styrs av en växeldrift. Luftflödet kan ställas in flexibelt så att varm luft blåser just till de ytor som behöver det bäst. Vänster/höger Koncentrerad luftriktning Luftflöde rakt framåt Pendlande luftflöde Lagrad värme ger en stabil inomhustemperatur även under avfrostning Separata vänster/höger klaffar Separata rörelser för en mer exakt styrning av luftflödet. *Utgående lufttemperatur sjunker under avfrostningsprocessen. Hur mycket temperaturen i rummet sjunker beror på i vilken kringmiljö systemet används (hur rummet är isolerat, tätat etc) driftsförhållanden och temperatur. * Vid miljöer som orsakar mycket frostbildning, kan uppvärmningen tillfälligt upphöra vid avfrostning. 12 m (Vid uppvärmning) Luftflödet pressas samman Stora luftriktare När värmepumpen startas trycks klaffen långt ut och vrids till en optimal vinkel för ett så kraftfullt luftflöde som möjligt. Värmepumpar med dubbla rörelser: Två klaffar pressar samman luftflödet så luften blåser längre och snabbare. Vet du hur avfrostningen fungerar? Vid uppvärmning skickas kall luft ut i det fria. I en miljö där utomhustemperaturen är låg kan under vissa omständigheter frost bildas på utomhusenhetens värmeväxlare. Avfrostningsfunktionen En vanlig värmepump kan inte både driva uppvärmningen och smälta frostbildningarna samtidigt, vilket normalt får till följd att uppvärmningen tillfälligt upphör medan systemet frostar av. ECO-uppvärmning förhindrar kraftförluster vid stabil drift Med hjälp av lagrad värme kan energiförlust undvikas. När inomhustemperaturen är stabil i ett rum som värms av en traditionell värmepump, slår termostaten ifrån och kompressorn slutar arbeta. När sedan kompressorn startar igen drar den extra energi, vilket kan undvikas med hjälp av Heatcharge-tekniken. Konstruerad för att ge optimalt luftflöde vid både kylning och uppvärmning Effekt vid golvuppvärmning: Vid uppvärmning styrs varmluften mot golvet. Vid golvet sprids värmen och stiger upp mot taket och ger hela rummet en behaglig värme. Duscheffekt vid kylning: Vid kylning blåser luften mot innertaket. När det sedan faller ner mot golvet får hela rummet en behaglig kylning. Luftflödet riktas nedåt Varma fötter är mer behagligt än en luftstråle direkt i ansiktet. Luftflödet riktas uppåt Sval luft blåser inte direkt nedåt, för att undvika kalla händer och fötter. 15

16 Ny effektiv Econavi-teknik NYHET 2012 Att miljöanpassa sitt boende behöver inte betyda att man måste dra ner på kraven på en skön inomhusmiljö. Inverter-kontrollen gör att du kan fortsätta njuta av en fräsch och behaglig inomhusluft samtidigt som du halverar energiförbrukningen. Med det nya Econavi-systemet kan dessutom ytterligare besparingar göras samtidigt som den nya Nanoe-G-tekniken hjälper till att rena både luften och miljön runt omkring. Sammantaget visar de tekniska landvinningarna Panasonics inställning till hur man använder sina kunskaper för att förbättra sin tillvaro - och hur man skapar ett bekvämt boende samtidigt som man visar omtanke om miljön. 16

17 HUSHÅLL NORDEN FÖR: SOLLJUSSENSOR solljusdetektering Econavi-systemets intelligenta sensorer känner av solljusets intensitet och undviker onödig energiförbrukning. Econavisensorerna anpassar automatiskt temperaturen för att spara så mycket energi som möjligt samtidigt som luften i rummet hålls varm och behaglig. NY SOLLJUSSENSOR (VID UPPVÄRMNING) Econavi-systemet känner av förändringar i solljusets intensitet i rummet och bedömer om det är soligt eller mulet eller om det är natt. Förbrukningen anpassas och reduceras när det är soligt. När vädret ändras från soligt till mulet/mörkt kommer Econavi-sensorerna att känna av en högre ljusintensitet och skicka signaler om att uppvärmningseffekten kan minskas. Om effekten inte justeras används energin i onödan. Econavi-tekniken känner av om systemet förbrukar energi i onödan och reducerar uppvärmningseffekten med vad som skulle motsvara en sänkning av 1 C. MULET avläsning reducerad förlorad energi Förlorad energi! Vald temperatur Vald temperatur Vald temperatur 26 ºC 26 ºC 25 ºC reducerad förlorad energi Econavi sätts på när det är mulet/mörkt. Econavi känner av och minskar uppvärmningseffekten. Reducerar uppvärmningseffekten med vad som skulle ha krävts för att sänka temperaturen med 1 C. NY SOLLJUSSENSOR (VID KYLNING) Econavi-systemet känner av förändringar i solljusets intensitet i rummet och bedömer om det är soligt eller mulet eller om det är natt. Förbrukningen anpassas och reduceras när det inte är soligt. När vädret ändras från soligt till mulet/mörkt kommer Econavi-sensorerna att känna av en lägre ljusintensitet och skicka signaler om att kylningseffekten kan minskas. Om kyleffekten inte justeras används energin i onödan. Econavi-tekniken känner av om systemet förbrukar energi i onödan och reducerar kyleffekten med vad som skulle motsvara en höjning av 1 C. SOLIGT avläsning reducerad förlorad energi Förlorad energi! Vald temperatur Vald temperatur Vald temperatur 23 ºC 23 ºC 24 ºC reducerad förlorad energi Econavi sätts på när det är soligt. Econavi känner av och minskar kyleffekten. Reducerar kyleffekten med vad som skulle ha krävts för att höja temperaturen med 1 C. 17

18 luftrening med nanoteknik Nanoe-G luftreningssystem Panasonics senaste värmepumpsmodeller är utrustade med ett nytt luftreningssystem som kallas Nanoe-G. Det använder nanoteknik för att rena luften i rummet. Det fungerar effektivt mot både luftburna och vidhäftande mikroorganismer som bakterier, virus och mögel och hjälper till att hålla boendeluften renare. FÖR: TAR BORT BAKTERIER, VIRUS OCH MÖGEL Luftburna föroreningar Nanoe-G tar bort 99 % av bakterier, virus och mögel från luften.*² NYHET Nanoe-G för med sig mikroorganismerna tillbaka in i filtret. Nanoe-G effekten *² Luftburen rening certifierad av Kitasato forskningscenter för miljövetenskap. KRCES-Bio. testrapport nr: 23_0182. Bakterie: Staphylococcus aureus (NBRC 12732) KRCES-miljö testrapport nr: 22_0008. Virus: escherichia coli phage (øx-174 ATCC B1): Influensa (H1N1) 2009 virus KRCES-miljö testrapport nr: 23_0140 Mögel: Penicillium pinophilum (NBRC 6345) Alla resultat har uppnåtts under specifika testförhållanden. Alla tester har inte redovisats vid verkliga användningsförhållanden. Skadliga mikroorganismer 2. Nanoe-G fångar mikroorganismerna. Bakterier, virus och mögel Certifierande institut: Kitasato forskningscenter för miljövetenskap KATEGORI MÅLSUBSTANS SUBSTANSENS NAMN EFFEKTIVITET TESTRAPPORT NR METOD RESULTAT LUFTBURET Bakterier Staphylococcus aureus 99 % KRCES-Bio. AC med Nanoe-G drevs i ett testrum på 25 m 3 och luften samlades in varpå man beräknade antalet 99 % luftrening efter 150 minuters drift. (NBRC 12732) Test Report No. 23_0182 bakterier. Virus Escherichia coli phage 99 % KRCES-Env. AC med Nanoe-G drevs i ett testrum på 25 m 3 och luftburen fag samlades in och beräknades i den 99 % luftrening efter 120 minuters drift. (øx-174 ATCC B1) Test Report No. 22_0008 samlade luften. 99 % KRCES-Env. Nanoe-G aktiverades i en testkammare på 200 liter och luftburen virus samlades in och beräknades i 99 % luftrening efter 5 minuters drift. Test Report No. 22_0008 den samlade luften. Influenza (H1N1) 2009 virus 99 % KRCES-Env. Nanoe-G aktiverades i en testkammare på 200 liter och influensavirus samlades in och virustitrarna 99 % luftrening efter 5 minuters drift. Test Report No. 22_0008 beräknades enligt Reed och Muench-metoden. Med hänsyn till hälsoriskerna förknippade med fördelning av influensavirus 2009 (H1N1) i luften, har reningseffekten av Nanoe-G inte kunnat testas i stora testrum på över 25 m 3. Vid tester i en 200 liters testkammare renade Nanoe-G luften från 99 % av influensavirus 2009 (H1N1) efter 5 minuters drift. När den testades i det större provrummet (25 m³) kunde Nanoe-G dessutom avlägsna upp till 99,5 % av coli fag virus efter 120 minuters drift. Det bekräftades att utvecklingen av influensavirus kunde beräknas med utgångspunkt från testresultaten i en testkammare på 200 liter. Det föreföll som om luftkonditioneringsapparaterna i ett större testrum (25 m³) skulle kunna avlägsna influensavirus lika effektivt som fag. Mögel Penicillium pinophilum 99 % KRCES-Bio. AC med Nanoe-G drevs i ett testrum på 25 m 3 och aerosoler samlades in och antalet sporer från 99 % luftrening efter 90 minuters drift. (NBRC 6345) Test Report No. 23_0140 mögelsvamp beräknades. 18 Not: Alla resultat har uppnåtts under specifika testförhållanden. Alla tester har inte redovisats vid verkliga användningsförhållanden.

19 HUSHÅLL NORDEN Nanoe-G, funktionsbeskrivning Nanoe är elektriskt laddade partiklar (-ive laddning) Nanoe-G fångar in mikroorganismer T ex bakterier Nanoe-G enhet Nanoe-G neutraliserar 99 % av mikroorganismerna mycket snabbare Neutraliseringsförhållande 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Nanoe-G is much faster Nanoe-G Positivt laddat E-ion-filter Nanoe-G är mycket snabbare Tid (Min) På en mikroskopisk skala Nanoe-partiklarna är mycket mindre och kan tränga in i tygernas strukturer. Nanoe-G, ca 5-20 nm Ånga, ca nm VIDHÄFTANDE Nanoe-G neutraliserar 99 %*³ av alla vidhäftande mikroorganismer som bakterier och virus samtidigt som den förhindrar uppkomst av mögel på ytor och tyger triljoner*¹ fina Nanoe-G partiklar släpps ut från generatorn. *³ Neutraliseringen av adhesiva föroreningar certifierades av Japan Food research. Testrapport nr: Bakterie: Staphylococcus aureus (NBRC 12732) Testrapport nr: Virus: Bacteriophage (Phi X 174 NBRC ) Testrapport nr: Mögel: Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348) Alla resultat har uppnåtts under specifika testförhållanden. Alla tester har inte redovisats vid verkliga användningsförhållanden. *¹ 3 triljoner är det simulerade antalet fina Nanoe-G partiklar vid givna förhållanden. Verkliga värden fina Nanoe-G partiklar mitt i rummet på 13 kvm: /cc under förutsättning att antalet fina Nanoe-G partiklar är jämnt fördelade över hela rummet. Alla resultat har uppnåtts under specifika testförhållanden. Alla tester har inte redovisats vid verkliga användningsförhållanden. Certifierande institut: Japan Food Research Laboratories KATEGORI MÅLSUBSTANS SUBSTANSENS NAMN EFFEKTIVITET TESTRAPPORT NR METOD REsULTAT VIDHÄFTANDE Bakterier Staphylococcus aureus (NBRC 12732) 99 % Test Report No En AC med Nanoe-G drevs i ett testutrymme på 10 m 3 och levande celler räknades genom en gjutningsmetod. 99 % eliminering efter 24 timmars drift av Nanoe-G (jämfört med vanlig luftkonditionering/ventilation). Virus Bacteriophage (Phi X 174 NBRC ) 99 % Test Report No Nanoe-G drevs i en testlåda på 90 liter och infekterade fager beräknades med hjälp av plack-teknik. 99 % eliminering efter 120 minuters drift av Nanoe-G (jämfört med en testbox som inte ventilerades med hjälp av ett AC-system). Mögel Cladosporium cladosporioides Förhindrar uppkomsten Test Report No. Nanoe-G drevs i en testbox på 1 m 3 och mögelkolonier räknades. Tillväxten av mögel förhindrades. (> 85 % efter 7 dagar) (NBRC 6348) av mögel Not: Alla resultat har uppnåtts under specifika testförhållanden. Alla tester har inte redovisats vid verkliga användningsförhållanden. Effektiviteten Varför är Nanoe-G bättre än e-ion? Nanoe-G fungerar lika bra mot luftburna som vidhäftande partiklar E-ion fungerar bara mot luftburna partiklar LUFTBURNA Avlägsnar 99 % BAKTERIER, VIRUS OCH MÖGEL VIDHÄFTANDE Neutraliserar 99 % av alla viruspartiklar Neutraliserar 99 % av alla bakterier Förhindrar uppkomst av mögel EFFEKTIVARE ÄN e-ion 19

20 Panasonic har utvecklat en helt ny produktlinje med värmepumpar i energiklass A+++ Som en effekt av Kyoto-protokollet har EU satt upp en mycket krävande målsättning för reduktion av växthuseffekterna. Före år 2020 ska samtliga EU s medlemsstater ha uppnått följande mål: utsläppen av växthusgaser ska ha reducerats med 20 % jämfört med 1990 års nivåer andelen förnybara energikällor ska ha ökat med 20 % energikonsumtionen generellt ska ha minskat med 20 % SCOP A+++ 20

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 Trygg värme från säker källa

Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 Trygg värme från säker källa Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 Trygg värme från säker källa 2 Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 AA Naturlig energi minskar dina uppvärmningskostnader Vill du uppleva fördelarna med förnyelsebar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

IVT luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

IVT luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. IVT luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Sveriges tryggaste värmepumpar. Principen med en luft/luftvärmepump

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Nevica Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

HÄRLIG VÄRME TILL DITT HEM LUFT/VATTEN-PUMPAR VÄRMESYSTEM NY TEKNIK FÖR MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING

HÄRLIG VÄRME TILL DITT HEM LUFT/VATTEN-PUMPAR VÄRMESYSTEM NY TEKNIK FÖR MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING HÄRLIG VÄRME TILL DITT HEM LUFT/VATTEN-PUMPAR VÄRMESYSTEM NY TEKNIK FÖR MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING DU SPARAR ENERGI UPP TILL 58% * MILJÖKLOK OCH PRISVÄRD TRYGGHET * Upp till 58 % av värmen som produceras

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Sveriges tryggaste värmepumpar. Principen med en luft/luftvärmepump

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen * Inverter luft-vat värmep Energibesparande lösningar för nya och existerande byggnader Monoblock Yutaki M Inverter Med Yutaki M Inverter luft-vattenvärmepump

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

Luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Principen med en luft/luftvärmepump är lika enkel som den

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Världens första luftvärmepump som har tilldelats energiklass A+++ Den högsta ErP-rankingen. Marknadens största besparing gör du med nya VE-serien från Panasonic med modeller

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer