Monteringssinstruktioner. för Copeland Scroll kompressorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringssinstruktioner. för Copeland Scroll kompressorer"

Transkript

1 Monteringssinstruktioner för Copeland Scroll kompressorer

2 Säkerhetsinstruktioner för Copeland kompressorer Läs dessa säkerhetsinstruktioner noga före installationen. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i personskador. Dessa instruktioner bör behållas genom hela kompressorns livscykel. Copeland kompressorer är avsedda för installation i system som är byggda enligt Maskindirektivet. De får tas i bruk endast om de har installerats i dessa system enligt anvisningarna och överensstämmer med motsvarande bestämmelser i lagstiftningen. Säkerhetsmeddelanden Kylkompressorer får brukas endast för sin avsedda användning. Endast kvalificerad och auktoriserad personal får installera, starta och underhålla denna utrustning. Elektriska anslutningar måste göras av kvalificerad personal. Alla gällande standarder för anslutning av el- och kylanläggningar måste följas. Använd personlig säkerhetsutrustning. Skyddsglasögon, handskar, skyddskläder, skyddsskor och hjälm skall användas vid behov. Allmänna instruktioner Risk för kollaps! Personskador! Använd rätt utrustning för att flytta kompressorer. Ställ kompressorn i upprätt läge. Vid förvaring får aggregaten staplas om de inte väger mer än 300kg, max 3 högt. Vid transport får de staplas max 2 högt. Stapla inte enstaka kartonger på varandra Se till att emballaget alltid är torrt. Snabbt utsläpp av trycksatt gas! Risk för personskador! Kompressorerna är från fabrik trycksatta till mellan 1,35 och 1,5 bar med torr luft för att säkerställa att ingen inträngning av luft eller fukt uppstår under transporten. Trycket måste sänkas under säkra förhållanden innan anslutningar öppnas eller tätningar tas bort. Systemhaveri! Personskador! System som inte är fyllt med köldmedium eller med ventilerna stängda bör vara elektriskt låst och/eller noggrant uppmärkt om det lämnas utan uppsikt. Endast godkända köldmedier och oljor får användas. Högt tryck! Risk för skador på hud och ögon! Var försiktig när du öppnar en trycksatt komponent eller ett system. Högt tryck! Personskador! Användning av tryckavsäkring enligt EN 378 är obligatoriskt. Gör en säkerhetsbedömning och kontrollera högsta tillåtna tryck före test. Elledningar! Elektrisk stöt! Stäng av kraftmatning och ta ur alla säkringar före ingrepp i elkretsen. Dieseleffekt! Kompressorhaveri! En blandning av luft och olja vid hög temperatur kan leda till explosion. Undvik att köra aggregatet med luft i systemet. Explosion i systemet! Personskada! ANVÄND ALDRIG andra gaser än de tillåtna. Explosiv eld! Brännskada! Blandningar av olja och köldmedium är mycket brandfarliga. Ta bort allt köldmedium innan ett system öppnas. Använd aldrig öppen eld på ett sytem som är fyllt med köldmedium eller trycksatt på annat sätt. Hög yttemperatur! Brännskada! Rör inte kompressorn eller rören innan de har kallnat. Se till så att material runt kompressorn inte kommer i kontakt med kompressorn. Låg yttemperatur! Frysskada! Rör ingen del av kompressor eller rör innan de håller rumstemperatur. 2

3 Monteringssinstruktioner för Copeland Scroll kompressorer Dessa monteringsanvisningar gäller för alla Copeland Scroll -kompressorer i singelutförande. Anvisningarna är avsedda för användaren och för säker installation, igångkörning, drift och underhåll av Copeland Scroll -kompressorer. De är inte avsedda att ersätta den systemkunskap som finns hos systemtillverkare. 1 Produktbeskrivning 1.1 Lämpliga köldmedier och oljor Modeller Köldmedier Copeland standardoljor Kyloljor ZP, ZPD ZR, ZH ZRD, ZH...KVE ZB, ZS, ZF ZBD, ZFD R410A R407C, R134a R407C R404A, R507, R407A/C/F, R134a R404A, R407F Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Mobil Arctic 22CC ZO, ZOD R744 Emkarate RL68 HB Emkarate RL68 HB Tabell 1: Lämpliga kylmedier och oljor 1.2 Användningsbegränsningar För information om olika användningar för Copeland -produkter hänvisas till urvalsprogrammet Selection Software på 2 Installation 2.1 Hantera kompressorn Transport och förvaring Risk för krosskador! Personskador! Flytta kompressorn endast med lämplig mekanisk utrustning eller annan hanteringsutrustning avpassad för dess vikt. Håll kompressorn upprätt. Pallar kan staplas på varandra så länge vikten inte överstiger 300 kg. Stapla inte enstaka kartonger på varandra. Se till att kartongen alltid är torr. Storage Transport Single Box Figur Placering och fastsättning VIKTIGT Hanteringsskada! Skada på kompressorn! Använd endast lyftöglorna när du behöver flytta kompressorn. Om hetgas- eller suganslutningarna används vid lyft kan skador eller läckage orsakas. Kompressorn ska i möjligaste mån hållas vertikalt under hanteringen. Tätningen på hetgassidan ska tas bort först när tätningen på sugsidan har tagits bort för att den torra luften inuti kompressorn ska ventileras bort. Att ta bort tätningarna i den här ordningen förhindrar beläggning av oljedimma på sugsidans rör vilket annars skulle försvåra hårdlödningen. De kopparpläterade stålrören på sugsidan ska rengöras före hårdlödning. Föremål som t.ex. uppdorningsverktyg får inte föras in längre än 51 mm på sugsidan. I annat fall kan sugfiltret eller motorn skadas. 3

4 2.1.3 Installationsplats Installera kompressorn på ett plant, fast underlag Monteringsdelar Fyra vibrationsdämpande gummifötter medföljer kompressorn. De dämpar kompressorns startvibrationer och minimerar överföringen av ljud och vibrationer till kompressorunderlaget under drift. Metallhylsan i gummifoten håller foten på plats. Hylsan ingår inte i den lastbärande konstruktionen och ett alltför stort moment på bultarna kan skada hylsan. Innerdiametern är avpassat för att passa till t.ex. en M8-skruv. Åtdragningsmomentet är 13 ± 1 Nm. Det är ytterst viktigt att gummifoten inte komprimeras. OBS! För information om monteringsdetaljer hänvisas till Technical Information C Scroll Mounting Parts på 2.2 Hårdlödning VIKTIGT Stopp! Kompressorhaveri! Torr kvävgas under mycket lågt tryck ska hela tiden flöda genom systemet under hårdlödningen. Kvävgasen undantränger luften och förhindrar att kopparoxid bildas i systemet. Kopparoxid kan, om det bildas, senare svepas med genom systemet och blockera filter vid t.ex. kapillärrör, termiska expansionsventiler eller returhål för oljan i vätskeavskiljaren. Föroreningar eller fukt! Lagerhaveri! Ta inte bort tätningarna innan kompressorn har monterats i enheten. Det minimimerar risken för föroreningar och fukt. Copeland Scroll -kompressorer har kopparpläterade stålrör på sug- och hetgassidan. Dessa rör är mycket slitstarkare och mindre läckagebenägna än kopparrör. På grund av att stål och koppar har olika termiska egenskaper måste hårdlödningen göras på ett särskilt sätt. Figur 2 visar rätt tillvägagångssätt för att löda rören på sug- och hetgassidan till en Scroll-kompressor. Figur 2: Hårdlödning av sugsidans rör De kopparpläterade stålrören på Scroll-kompressorerna kan lödas på ungefär samma sätt som vanliga kopparrör. Rekommenderad lödmetall: Alla silfos-material är lämpliga, min. 5 % silver är att föredra. Det är dock möjligt att använda 0 % silver. Kontrollera att rörpassningens inneryta och rörets ytteryta är rena innan du löder. Använd dubbla munstycken och värm upp område 1. Flytta lågan till område 2 när röret närmar sig lödningstemperaturen. Värm område 2 tills lödningstemperaturen har uppnåtts, flytta lågan uppåt, nedåt och runt röret för att röret ska värmas upp så jämnt som möjligt. Tillför lödmaterial till fogen och flytta lågan runt fogen så att lödmaterialet flyter runt hela omkretsen. När lödmaterialet flyter runt hela fogen flyttar du lågan till område 3. På så vis dras lödmaterialet in i fogen. Värm område 3 under kortast möjliga tid. Som med alla lödfogar kan överhettning vara förödande för det slutliga resultatet. Demontera: Värm fogområde 2 och 3 långsamt och jämnt tills lödmaterialet mjuknar och rören kan dras ut ur anslutningarna. Återansluta: Rekommenderad lödmetall: Silfos med min 5 % silver eller silverlod som används för andra kompressorer. På grund av att stål och koppar har olika termiska egenskaper måste hårdlödningen göras på ett särskilt sätt. OBS! Eftersom det finns en kontrollventil på hetgassidans rörfäste är det viktigt att detta inte överhettas så att lödmaterialet flyter in i ventilen. 4

5 2.3 Avstängningsventiler och adaptrar FÖRSIKTIGT Läckage i systemet! Systemhaveri! Det är en stark rekommendation att regelbundet efterdra alla gängade anslutningar efter att systemet har tagits i drift. Figur 3 Copeland Scroll -kompressorer levereras med löd- eller rotalockanslutningar. Det är möjligt att montera rotalockventiler eller rotalockadaptrar, eller att helt enkelt löda anslutningarna. Åtdragningsmoment [Nm] Rotalock 3/4-16UNF Rotalock 1-14UNF Rotalock 1 1/4-12UNF Rotalock 1 3/4-12UNF Rotalock 2 1/4-12UNF OBS! Mer information om adaptrar och avstängningsventiler finns i reservdelslistan. Tabell 2: Rätt åtdragningsmoment 3 Elektrisk anslutning 3.1 Allmänna rekommendationer Det finns ett kopplingsschema på insidan av locket till kompressorns kopplingsbox. Kontrollera att driftspänning, faser och frekvens stämmer med uppgifterna på märkplåten innan du ansluter kompressorn. 3.2 Elektrisk anslutning Rekommenderade kopplingsscheman (matning och manöverkrets) finns på sidorna 11 och 12. OBS! För luftkonditionerings- och värmeapplikationer är det lämpligt att använda en kontakt i manöverkretsen för att uppfylla föreskrifterna i EN Tabell 3 Enfas PF* Trefas TF* med INT69SC2 Trefas TW* med INT69SCY2 Matning Figuur 5 Figuur 6 Figuur 7 Manöver Figuur 9/10 Figuur 11 Figuur 12 Enfaskompressorer ansluts till anslutningarna C (Common), S (Start) och R (Run). Trefaskompressorer ansluts till anslutningarna T1, T2 och T3 (se Figur 8). 5

6 3.3 Vevhusvärmare VIKTIGT Oljeutspädning! Fel på lager! Slå på vevhusvärmaren 12 timmar innan kompressorn startas. En vevhusvärmare används för att förhindra köldmedieansamling i kompressorn under stillestånd. Tack vare Copeland Scrolls inneboende förmåga att hantera köldmediet i överskottssituationer behövs ingen vevhusvärmare så länge systemfyllningen inte överstiger påfyllningsbegränsningen som visas i Tabell 4. Vevhusvärmare är alltid nödvändigt för ZO-kompressorer. Modell Mediumtemperatur Lågtemperatur Luftkonditionering Värme ZR18K* ZB15K* till ZB26K* ZS21K* till ZS26K* ZB30K* till ZB45K* ZS30K* till ZS45K* ZB56K* till ZB11M* ZB50K* till ZB114K* ZS56K* till ZS11M* ZF06K* till ZF11K* ZF13K* och ZF18K* ZF24K* till ZF48K* ZR22K* till ZR81K* ZP24K* till ZP83K* ZR94K* till ZR190K* ZP24K* till ZP91K* ZH15K* till ZH26K* ZH09KVE ZH30K* till ZH45K* ZH13KVE till ZH18KVE ZH56K* till ZH11M* ZH24KVE till ZH48KVE Påfyllningsbegränsning ZB220K* ZR250K* och ZP235K* 11,3 kg ZR310K* till ZR380K* ZP295K* till ZP385K* 13,6 kg ZP485K* 16,0 kg Tabell 4: Påfyllningsbegränsningar 2,7 kg 3,6 kg 4,5 kg 7,0 kg 7,5 kg När vevhusvärmare finns är det lämpligt att slå på den minst 12 timmar innan kompressorn startas. På så vis undviks utspädning av oljan och lagerbelastning vid igångkörningen. Vevhusvärmaren ska vara på under kompressorns stilleståndsperioder. Vevhusvärmaren ska monteras under schraderventilen på höljets undersida. Figur 4: Vevhusvärmarens läge 6

7 3.4 Kontroller för trycksäkerhet Högtrycks- och lågtrycksbrytare med manuell återställningsfunktion ger högsta möjliga systemsäkerhet. Nödvändiga börvärden anges i Tabell 5 nedan: Högtryck bar(g) Lågtryck bar(g) ZB, ZBD 2,6 ZS ZF 28 0,3 (R404A), 0,0 (R22), 1,5 (R134a) ZFD 0,3 (R404A) ZH 0,5 (R407C), 0,0 (R134a) ZR 2-0,5*( R407C), 2,3 (R134a), 28,8 2,8 (R22) ZRD 2-0,5* ZP, ZPD 4,4-2* 43 ZO, ZOD 5,8 * Rekommendation för användning i värmepumpssystem Tabell Motorskydd Motorskyddssystemet identifieras av bokstaven i mitten av motorbeteckningen: F för konventionellt inbyggt överströmsrelä för motorskydd W för elektroniskt motorskyddssystem. 3.6 Hetgasskydd Den interna hetgastemperatur som uppnås under vissa extrema driftförhållanden (t.ex. förlust av köldmedieinsprutning eller extremt höga komprimeringsgrader) kan orsaka skador på kompressorn. Tabell 6 nedan anger olika hetgasskydd som kan beställas till Scroll-kompressorer. Mer information om hetgasskydd finns i tillämpningsguiden Application Guidelines. Inbyggt värmeskydd Klixon Inbyggt värmeskydd ASTP Inbyggt termistor + Elektronikmodul ZR ZP ZB ZF ZS ZH ZO ZR18K* till ZR81K* ZR94K* till ZR190K* ZP24K* till ZP83K* ZP90K* till ZP182K* ZB15K* till ZB45K* ZB50K* till ZB114K* Endast motorversion TW.. Extern termostat ZRD / ZRH ZPD ZBD / ZBH Endast TF.. eller PF.. alla NTC-givare ZRD ZPD ZBD ZFD alla Tabell 6: Hetgasskydd 4.7 Djupvakuumanvändning Strömkablar! Elektrisk stöt! Stäng av spänningen innan du gör ett högspänningstest. FÖRSIKTIGT Interna ljusbågar! Motorhaveri! Utför inte högspännings- eller isoleringstest om kompressorhuset är vakuumsatt. 7

8 Emerson Climate Technologies utsätter alla Scroll-kompressorer för högspänningstest efter slutmontering. Varje faslindning i motorn kontrolleras enligt EN 0530 eller VDE 0530 del 1 vid en spänningsdifferens på 1000 V plus två gånger nominella spänningen. Eftersom högspänningstester medför extra slitage på lindningsisoleringen rekommenderas inte ytterligare tester av den typen. Använd en lägre spänning om det av någon anledning ändå är nödvändigt. Lossa alla elektroniska enheter, t.ex. modulen för motorskydd, fläktstyrning osv., före testet. 4 Uppstart och drift Dieseleffekt! Kompressorhaveri! Blandningen av luft och olja vid hög temperatur kan leda till explosion. Det får inte finnas luft i systemet vid drift. VIKTIGT Oljeutspädning! Fel på lager! Slå på vevhusvärmaren 12 timmar innan kompressorn startas. 4.1 Test av tryckhållfasthet Kompressorns hållfasthet har kontrollerats vid tillverkningen. Det är inte nödvändigt för kunderna att göra fler hållfasthets- eller läckagetester även om kompressorn normalt sett ska testas under systemkontrollen. 4.2 Täthets-/trycktest Högt tryck! Personskador! Beakta personsäkerhetskrav och kontrollera vilka testtryck som ska användas innan du påbörjar testet. Systemexplosion! Personskador! ANVÄND INTE andra industrigaser. FÖRSIKTIGT Systemföroreningar! Fel på lager! Använd endast torr kvävgas eller torr luft för trycktest. Isolera kompressorn om torr luft används i trycktestet och kompressorn inte behöver testas. Använd aldrig köldmedium och testgas (som läckageindikator) tillsammans. 4.3 Systemevakuering Innan installationen tas i drift måste den evakueras med en vakuumpump. En korrekt evakuering minskar kvarvarande fukt till 50 ppm. Under initieringen ska avstängningsventilerna på kompressorns sug- och hetgassidor vara stängda. Lämpligt dimensionerade ventiler bör även installeras på sug- och hetgasledningarna så långt bort från kompressorn som möjligt. 8

9 4.4 Påfyllning FÖRSIKTIGT Lågtrycksdrift! Kompressorskada! Använd inte kompressorn med begränsning på sugsidan. Använd inte kompressorn med en byglad lågtrycksbrytare. Använd inte kompressorn utan tillräcklig systempåfyllning för att upprätthålla minst 0,5 bars tryck på sugsidan. Om trycker faller under 0,5 bar under längre tid än några sekunder överhettas scrollarna och det kan orsaka skador på lagren. Köldmediet till systemet ska fyllas i vätskefas genom påfyllningsventilen för vätska eller en ventil i vätskeledningen. Det är lämpligt att använda ett torkfilter i påfyllningsröret. Eftersom scrollkompressorer har backventil på hetgassidan bör vätska fyllas på samtidigt på högtrycksidan och lågtryckssidan för att säkerställa att köldmedietrycket i kompressorn är positivt innan kompressorn startas. Huvuddelen av påfyllningen ska göras på högtryckssidan i systemet för att förhindra att lagren genomspolas vid första starten efter tillverkning. 4.5 Preliminära kontroller före igångkörning Diskutera installationen i detalj med installatören. Inhämta ritningar, kopplingsschema osv. om det är möjligt. Det är lämpligt att använda en checklista, men kontrollera alltid följande: Visuell kontroll av el, ledningsdragning, säkringar osv. Visuell kontroll av läckage, lösa anslutningar t.ex. expansionsbulber osv. i anläggningen. Oljenivån i kompressorn Justering av högtrycks- och lågtrycksbrytare och eventuella tryckstyrda ventiler Inställning och funktion hos alla säkerhetsfunktioner och skyddsenheter Alla ventiler i rätt driftsläge Tryck- och differenstryckmätare monterade Köldmediet korrekt påfyllt Kompressorns elektriska brytare på rätt plats 4.6 Rotationsriktning Scroll-kompressorer, liksom flera andra typer av kompressorer, komprimerar endast i den ena rotationsriktningen. Rotationsriktningen är inget problem vid enfaskompressorer eftersom dessa alltid startar och går åt rätt håll. Trefaskompressorer roterar åt olika håll beroende på ordningen på faserna L1, L2 och L3. Eftersom risken att koppla spänningen så att rotationen blir fel är 50 % är det viktigt att anslå meddelanden och anvisningar på lämpliga ställen på utrustningen för att säkerställa rätt rotationsriktning när systemet installeras och används. 4.7 Djupvakuumanvändning FÖRSIKTIGT Vakuumdrift! Kompressorskada! Copeland Scroll -kompressorer får aldrig användas för att evakuera kylanläggningar eller luftkonditioneringssystem. Scroll-kompressorer kan användas för att pumpa in köldmedium i en enhet så länge trycken kvarstår inom driftsintervallen. Lågt sugtryck resulterar i överhettning av scrollarna och permanenta skador på kompressorns drivlager. Scroll-kompressorer har ett inbyggt lågtrycksskydd; den flytande tätningen avlastar när tryckskillnaden överstiger ca 20:1 för ZS och ZF eller 10:1 för ZB, ZH, ZO, ZP och ZR. 9

10 5 Underhåll och reparationer 5.1 Rotalockventiler Rotalockventiler ska efterdras regelbundet för att förebygga läckage. 5.2 Byta kompressor FÖRSIKTIGT Otillräcklig smörjning! Lagerhaveri! Byt vätskeavskiljare efter att en kompressor med bränd motor har bytts ut. Vätskeavskiljarens oljeretur eller filter kan vara igensatt med föroreningar eller kan komma att sättas igen. Det resulterar i brist på olja för den nya kompressorn och ett andra haveri. 5.3 Löda loss systemkomponenter Explosionsbrand! Brännskador! Blandningar av olja-köldmedier är mycket brandfarliga. Evakuera allt klökdmedium innan systemet öppnas. Undvik att arbeta med öppen eld i system med köldmedier. 6 Demontering och deponering Töm ur oljan och köldmediet: Släpp inte ut det i miljön. Använd lämplig utrustning och metod för tömning. Deponera olja och köldmedium på lämpligt sätt. Deponera kompressorn på lämpligt sätt. 10

11 7 Kopplingsscheman 7.1 Förklaring till kopplingsschema B1... Rumstermostat B3... Termostat för hetgas C2... Startkondensator F1, F6. Säkringar F3... Högtrycksbrytare F4... Lågtrycksbrytare K1... Kontakt K2... Rekommenderad kontakt som uppfyller EN 60335, luftkonditionering/värme K35... Strömrelä (vid behov) Q1... Huvudbrytare R2... Vevhusvärmare S1... Extra brytare Y5... Insprutningsventil (i förekommande fall) 7.2 Kopplingsscheman Figur 5 Figur 6 TW* - INT69SCY2 Figur 8 Figur 7 11

12 PF*, TF* ZR, ZP, ZH PF*, TF* ZB, ZF, ZO, ZS Figur 9 Figur 10 TW* ZR, ZP, ZH TW* ZB, ZF, ZS Figur 11 Figur 12 12

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter DOC-1352, Rev: november 2016 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Schematiskt diagram... 3 2 Installation... 3 2.1 Uppackning... 3 2.2 Förberedelser... 3

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Allmänt Denna instruktion är avsedd för användning av professionell drifts- och underhållspersonal. Installation, igångkörning och drift av fläktarna

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Utgåva: 12.2009 610.44482.65.000 Driftinstruktion i original Svenska Tilläggsbruksanvisning G-BH7 Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Apparater av grupp II, kategori 3/2GD och 3GD 2BH7 2 2BH7

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Bruksanvisning Art Målarspruta 210 bar

Bruksanvisning Art Målarspruta 210 bar Bruksanvisning Art. 9047383 Målarspruta 210 bar Beskrivning: 220V målarspruta för målning med färg och träskydd. Levereras komplett med motor, kolvpump, sugslang, tryckslang och färg pistol. Målarsprutan

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Bitzer skruvkompressorer typ HS

Bitzer skruvkompressorer typ HS 1.11.12 Bitzer skruvkompressorer typ HS Allmänt Bitzers skruvkompressorer typ HS finns i ett antal modeller och två olika typer. Typerna är dels HSK/HSN utan inbyggd oljeavskiljare samt HSKC, en skruvkompressor

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

AC-STATION / ECK 760P AC-STATION ECK 760P ANVÄNDARMANUAL

AC-STATION / ECK 760P AC-STATION ECK 760P ANVÄNDARMANUAL AC-STATION ECK 760P ANVÄNDARMANUAL 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PERSONAL Endast behörig personal får använda AC-stationen läs alltid igenom manualen Använd alltid skyddsglasögon och handskar under arbete med

Läs mer

Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Installation. EFX 25/S RSK nr VIKTIGT!

Installation. EFX 25/S RSK nr VIKTIGT! EFX 25/S19-2100 RSK nr 755 9752 Inkommande vatten: 3/4" Utgående vatten: 1" Temperaturområde: 18-35 C Fabriksinställd temperatur: 29 C Max tryckdifferens mellan KV & VV: 10% Max arbetstryck: 8,6 bar Inkommande

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER. Aquatron Pumpbrunn 04

INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER. Aquatron Pumpbrunn 04 INSTALLATION & DRIFTINSTRUKTIONER Aquatron Pumpbrunn 04 Allmänt Kontrollera först höjdskillnaden. Pumpbrunnen levereras komplett med pump. Vid tveksamhet gällande dimensionering, rådfråga Avloppscenter

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Minimikrav på färdigheter och kunskaper som ska prövas av bedömningsorganen

Minimikrav på färdigheter och kunskaper som ska prövas av bedömningsorganen 18.11.2015 L 301/33 BILAGA I Minimikrav på färdigheter och kunskaper som ska prövas av bedömningsorganen 1. Proven för var och en av de kategorier som anges i artikel 3.2 ska omfatta följande: a) Ett teoretiskt

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Gasförbrukningsmätare FlowLog

Gasförbrukningsmätare FlowLog Gasförbrukningsmätare FlowLog 150330_080404:14 QMT 7FL-XX-XXX-X Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380

DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380 DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380 Läs noga igenom anvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor OMD380-SE.indd 100-63 2012-07-06 1 11 1 Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC EDGE

Operationsmanual för HYTORC EDGE Operationsmanual för HYTORC EDGE VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast personal

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 6-010 Kyldisk Skolserie HANDBOK Viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att installera

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare.

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare. Funktionskontroll och Felsökning. Del 1. Kompressorn Det finns flera typer av kompressorkonstruktioner men kylteknikern kan lämna de flesta skillnaderna därhän när man kommer ut på en anläggning. Artikeln

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer