Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2011."

Transkript

1 Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år Insamling via minnesblad, Pg och bankgiro , gav kr år 2011 (jfr år-10, år-09, kr år-08, kr år -07). Därav var inkomna gåvor och donationer med givarnas påskrift Storsjögläntan kr ( tidigare år kr, kr, kr, kr ) År 2011 utdelades totalt kr inklusive kostnad för info-kväll på Gamla Teatern. Tidigare donationer och arv ger utdelning via banken vilket delas ut. Storsjögläntans andel av utdelade stipendier år 2011 var kr, när de egna pengarna ej räcker får de från fondens övriga medel för bl.a. utbildningsdagar. Stipendierna försöker stödja, inspirera och utbilda de som arbeta i Jämtlands län i praktisk omvårdnad, speciellt då vid cancer, - i hemsjukvård, på hälsocentral eller på sjukhuset. År 2011 blev fondens 21:e år. Totalt har utdelats nästan 13.7 miljoner kr. Storsjögläntans stipendium till Ingrid Lindbergs minne gick hösten 2011 till Maria Espemo, för en mångårig god yrkesgärning där stipendiaten föredömligt spridit sina kunskaper till medarbetare och de stora undersköterskegrupperna som arbetar närmast vårdtagarna. Diplomet utdelades under palliativa dagen 2 nov i när aulan på sjukhuset. Övriga stipendiater framgår av bilagan nedan. Vid utdelningen försöker vi se till vad som kommer att göra sjukvården i Jämtland och Härjedalen bättre. Fonden icke har någon fast anställd - inga styrelsearvoden. Det dyraste är annonserna i telefonkatalog, revision och avgifter till kontrollinstanser. Minnnesblad skrives av personalen i Ambusväntrummet om det inte är noterat att minnesblad utfärdat på postgirotalongen. Frågor via ( ev fax ). Om du betalar via postgiro eller bankgiro, skriv vart minnesbladet skall sändas och önskad hälsning. Fondens finns i ENIRO-katalogen, rosa och gula delarna - men inte i alla extrakataloger, blir för dyrt. Stort TACK för bistånd och hjälp av begravningsbyråer, pastorsexpeditioner och blomsterfonder men även enskilda personer i länet - det är alla vänliga och duktiga jämtar och härjedalingar som bidrager och hjälper till som gör att vi finnes. Bokföringen för 2011 granskas via Grant Thornton i Östersund och ingives nu, efter styrelsemötet 29 mars, till Länsstyrelsen, Svensk Insamlingskontroll (www.insamlingskontroll.se) och Frivilligorganisationernas insamlingsråd (www.frii.se). Donationerna förvaltas av Eric Östlund och Johnny Lindman på Swedbank. Se gärna på vår hemsida med information om stipendiater, ansökningsblankett m.m.. Kommer att uppdateras efter påsk. Vi får hjälp av "Webbmyran" med hemsidan. Att leva med cancer var temat för vår informationskväll den 27 okt oo på Gamla Teatern med Susanna Rosenqvist från Sophiahemme. Ca 75 personer lyssnade till en föreläsning som enligt ÖstersundsPosten trollband åhörarna. Johnny och Imber Wiktorsson inledde med sång och musik. Den 25 okt-2012 på Gamla Teatern presenteras Hospice i Sundsvall av Matthias Brian varefter vi planera diskussion om ev Hospice i Jemtland relativt Storsjögläntans verksamhet. Önskar du ytterligare information - kontakta gärna ordf. eller styrelsen : Per Mårtensson, Kjell Lundberg, Margareta Kohrtz, Bertil Axelsson, Mia Ajax, Ingrid Thörngren och Anna de Flon. Östersund den 29 mars Mats E. Nilsson Ordförande. Fax: m a t s. e. n i l s s o j l l. s e Post via: Öronmottagningen, Sjukhuset, Östersund Redovisning av utdelade stipendier under år 2011: Joakim Hennings, överläkare vid kirurgen, åkte till Lyon i maj 2011 för att lära sig mer om tumörer på binjurarna som är hans särskilda nisch i vården. Där presenterades europeisk konsensus för utredning och behandling av dessa tumörer. Johan Johansson, läkare från Krokoms Hälsocentral som valt att arbeta med Storsjögläntan på 50-75%, har på uppmaning av Bertil Axelsson gått universitetskurs i palliation i Umeå. Åkte delvis buss och bodde hos bekanta. I kursledningen ingår Matthias Brian som är läkare vid Hospice i Sundsvall.

2 Kristina Nordqvist och Anna de Flon, läkare vid kvinnokliniken, fick stipendium för att täcka merkostnad i Umeå vid arbete 3 dagar per vecka under vardera 8 veckors tid. Avsikten var att bli bättre på att operera tumörpatienterna i Östersund. Det är generationsskifte vid kliniken så de yngre må lyftas fram. Susanne Lövenås Anteskog, kurator som år 2010 arbetat 50% på stipendium med patienter och personal i Storsjögläntan till stor nytta, fick fortsätta två månader in på år 2011 för att avsluta och sammanfatta sitt uppskattade arbete. Smärtmottagningens team genom överläkare Gunnar Green, har fått möjlighet att göra studiebesök på Karolinska sjukhuset Solna smärtcentrum, Huddinge multidisciplinära smärtavd samt Södersjukhusets smärtmottagning med hela sitt team som består av läkare, sjuksköterska, kurator, sekreterare, psykolog och sjukgymnast, totalt 6 personer. Diana Persson, undersköterska och Lillevi Erlandsson, sjuksköterska vid orto / neuro rehab på Remonthagen gick sårbehandlingssymposium januari 2011 i Stockholm för att bättre kunna behandla brännskador, cancersår, skavsår av proteser m.m.. Solweig Henriksson och Lena Broddesson från medicinkliniken avd 408 H for till Stockholm för att 31 mars och 1 april 2011 lära sig mer om immunologi, immunbrist samt behandling med immunoglobuliner. Detta med tanke på att blodpatienterna på avd 408 ofta är mycket känsliga för infektioner. Victoria Duvdal och Ulrika Olsson, sjuksköterskor, medicinkliniken avd 408, deltog i 5:e Nordiska Multiple Myeloma Debate 7-8 februari 2011 i Stockholm. Ett läkemedelsbolag stod för halva kostnaden för resa och boende och det lärorika mötet var fritt för inbjudna. Nordsvenska Bröstgruppens årliga möte hade hittat till Östersund våren 2011 och genom Christina Jansson vid kirurgkliniken fick de bidrag till mötet. Viktigt för vår lokala kompetens och för rekrytering. Peter Bartelmess, läkare vid kirurgkliniken, deltog april 2011 i EHPBA, en kongress om kirurgi i lever, bukspottkörtel och lever. Kongressen gick i Cape Town där de ser mycket skador av grovt våld men även utför avancerad kirurgi vid cancer. Lasse Salomonsson, en framåt operationssjuksköterska som tänker på hygien. Han hade en poster antagen till kongress i Philadelphia, USA mars 2011 och fick bidrag till resa, boende och kongressavgift för att visa upp det informationsmaterial som han tagit fram här på vår operationsavdelning. Cecilia Hamner och Milly Hammarberg, sjuksköterska och undersköterska på avd 211, samt Margaretha Höög och AnnaLisa Bäckström, sjuksköterskor vid mottagningen för urologi, reste till Regionmöte i Urologi i Umeå januari Där fick de lära sig hur män mådde 3 år efter radikal prostataoperation, om dottersvulster från små njurtumörer, PSA-testning, multiresistenta bakterier, behandling av infektioner inom urologi och mer därtill. Monica Fornander och Gun Westberg, trogna och entusiastiska sjuksköterskor vid Storsjögläntan, for till Lissabon maj 2011 för att deltaga i European Association for Palliativ Care, dvs lindrande behandling vid cancer. Vi försökte få med en läkare också men ingen hade tid. Kari Arhimaa, läkare vid barnkliniken, for till Stockholm för att höra de senaste rönen om blodsjukdomar och cancer hos barn. Utbildningsdagarna var kostnadsfria men han fick stipendium för resa och boende. Maria Hellbom, psykolog från Lund och chef för deras enhet för psykosocial onkologi kom till Östersund den 10 februari 2011 och höll en heldagsutbildning för sammanlagt 35 yngre läkare, sjuksköterskor och sjuksköterske-elever samt gäster från Trondheim och Sundsvall. Det gäller inte bara att bota en cancer, det gäller även att hjälpa till så att det går att komma tillbaka till livet efter tuffa behandlingar. Maria trivdes med oss och vi med henne så nu skall vi försöka bli bättre på att se människan bakom sjukdomen. Lina Jansson och Maria Wesslau, arbetsterapeuter med verksamhet vid hjärtinfarktavdelningen men även på kirurgavdelningarna, fick kursavgiften till 4-dagarskurs i Uppsala, fördjupning i "kongitiv rehabilitering". Detta för att bättre kunna hjälpa t.ex. de som haft stroke eller hjärntumör. Anna Löfroth och Lisen Hellblom, blivande hudspecialister som i sin gärning även sysslar med infektioner t.ex. i slidan och livmodern, fick bidrag att åka till en kurs "Att förebygga cervixcancer" den 9-11 februari 2011 på Huddinge sjukhus. Det är viktigt att kunna se förstadier till cancer hos de som söker på hud- och könsmottagningen. Helen Alvåsen, kurator rheumatologmottagningen, var på möte april 2011 på Karolinska Institutet varvid avhandlades "Hjärnans funktion och ohälsa", kuratorns roll för de som ha cancer samt ansvaret i yrkesutövningen. Hon fick även lyssna till hur några unga kvinnor upplevt "när pappa tog sitt liv". Lotta Lydén, undersköterska vid kvinnokliniken avd 107, fick på Årsta Holmar i Stockholm maj 2011 finslipa sitt kunnande i taktil massage men även genomgå examination, kallat "Tactil Pro".

3 Wiveca Forsell, sektionsledare vid datortomografen på röntgen, har fått bjuda hit Anders Sundin från Karolinska Sjukhuset för att på en utbildningsdag för all personal lyssna till Onkologi ur radiologiskt perspektiv. Bidrag till resa och boende för föreläsaren. Solveig Röisgård, barnläkare samt Lena Gimbring, Agneta Naalisvaara och Ulrika Ekman, barnsjuksköterskor på avd 107 & 108, har fått bidrag till deltagande i Svensk Barnsmärtförenings vårmöte i Uppsala april 2011 med tema "Smärta hos barn på sjukhus". Helene W. Fryklund, barnsjuksköterska på dagvården barn, går magisterutbildning i barnonkologi i Göteborg och har fått bidrag till resor januari, april, sept och dec Inköp av faktalitteratur inom hematologi = läran om sjukdomar i blod och lymfa. Medicinkliniken har 3 nya läkare och även om mycket står på nätet så borde böcker som är år gamla bytas ut. Margareta (= Malgorata) Maszkowska är en av smärtklinikens entusiastiska läkare. Fick resekostnaden till Svenskt Smärforum i Göteborg okt 2011 för att lära sig mer och följa utvecklingen. Hon fick även resa till ESRA Congress 7-10 sept 2011 i Dresden angående smärtkontroll, betalade resas själv men fick bidrag till boende och kongressavgift. Lotte Moebius, ambitiös sjuksköterska vid lungkliniken, deltagande i World Conference on Lung Cancer i Amsterdam 3-7 juli Många fina föredrag om denna sjukdom. Företag stod för 50%. Mickael Engberg, sjuksköterska vid hjärtenheten, deltagande i Karidovasculärt vårmöte i Örebro 4-6 maj Ambitiöst program om både diagnostik och behandlingar. Birgitta Haraldsson och Karin Sundin, sjuksköterskor Storsjögläntan, årskonferens för Svenska Palliativa Registret 12 april 2011 för att gå igenom arbetet i registret och se vad som kommer ut men även lyssna på föredrag om munvård, näring / ätande vid livets slut och anhörigstöd. Letat billigt boende och tågresa. Sandra Eriksson, sjuksköterska vid onkologmottagningen, utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning till onkologi, går i Umeå på "halvfart" vilket innebär att det tager 4 terminer. Söker för hösten 2011 bussresor och boende tre ggr, böcker i urval, ökade måltidskostnader m.m. Får stipendium för hösten 2011 och får sedan redovisa och kan räkna med fortsatt stöd under 2012 och våren Gunnar Green narkosläkare med intresse för smärtmottagningen, arrangerar utbildning i KBT= kognitiv beteendeterapi för all personal på smärtmottagningen och smärtrehab., dvs 13 personer. Detta för att kunna hantera det psykiska lidandet i samband med långvarig smärta. Inbjuder föreläsare till Östersund under 4 dagar till föreläsning, rollspelsövninger och direkt handledning så att hela gruppen blir delaktig. Maria Fälldin, sjukgymnast vid smärtrehabiliteringen, gick kurs här i Östersund i "Behandlingsmetod basal kroppskännedom" vilken användes vid långvarig smärta, stressrelaterade besvär samt ångest mm.. Maud Nolander, arbetsterapeut vid Rheumatologenheten, deltagande i "Mötesplats för arbetsterapeuter" 6-8 april 2011 i Göteborg. Väldigt bra program.. Tryggve Eriksson, röntgenläkare med inriktning på Mammografi, deltagande okt 2011 i certifierad "postgraduate" IPULS-kurs om bröstcancer. Avhandlar icke enbart mammografi utan även behandling. Ingrid Thörngren, nattdistriktssköterska och Mia Nilsson, undersköterska, - bägge lymfterapeuter - var på Lymfkonferens i Stockholm 26 mars 2011 för att fräscha upp sitt kunnande. Åkte nattåg ToR. Jenny Johansson, Sjuksköterska vid Onkologmottagningen, fick bidrag till två rullbord, flyttbara avlastningsbord till de patienter som sitter i fåtölj vid behandling, besöksstolar för anhöriga samt långa skohorn. Christina Gradin, uroterapeut vid kirurgkliniken, deltog 4-6 maj 2011 i "Stjerneskud i behandlingen", dvs uroterapiföreningens möte i Köpenhamn om urininkontinens men även avföringsinkontinens. Gun Jonsson och Ingrid Karlsson, undersköterskor avd 413, gick kurs "Professionell sårvård" maj 2011 i Stockholm. De får sköta om många sår av olika slag i sitt dagliga arbete. Eva Olofsson, avd barn 108, och Helene Wikstrand Fryklund, onkologsjuksköterskor dagvård barn, reste till nationellt möte om cancer hos barn i Bålsta 11-2 maj Linnea Westerlund, Caroline Hölzl, Emma Berg och Kristina Lindblad, sjuksköterskor vid kir avd 413, deltog i utbildningsdagar i Palliativ vård maj 2011 i Stockholm med föreläsningar om vägledning för vård av döende, att förebygga depression hos de som bara kan få lindrande behandling och om arbetsmiljön - att stötta varandra. Reste med tåg, bodde på vandrarhem. Monica Karlsson, dietist på Barn och Ungdomshabiliteringen ( BUH ),försökte ordna studiebesök vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachska barnsjukhuset för att lära sig mer om sväljning hos barn med

4 funktionshinder, medfödda sjukdomar i matstrupe, för tidigt födda m.fl.. Det blev i stället deltagande i kongress i Uppsala juni 2011 som avhandlade just detta. Tog med sig barnneurolog, logoped m.fl.. "Tisdagar med Morrie", en teaterföreställning här i Östersund om den sista tiden för en professor med ALS. Karin Sundin tog med sig sammanlagt 7 personer från Storsjögläntan som såg denna tänkvärda pjäs - med bara två skådespelare. Storsjögläntan arbetar numera med personer som har ALS. Det kändes som att pjäsen gav insyn i hur de drabbade och omgivningen kan uppleva sjukdomstiden. Östgärde Servicehus i Rätan, bidrag till uteplats med staket för att våga släppa ut sina dementa boende mellan två hus för att få lite sol och frisk luft. Även lite utemöbler via idé från Mona-Lisa Qvist. Martina Ånnegård och Linus Vainionpää gick omvårdnadsprogrammet i Östersund och hade enligt sin lärare bägge gjort ett strålande arbete i sin APU (= arbetsplatsförlagd utbildning ). De fick var sin blomsterkvast och en check på vardera kr som stipendium vilket överlämnades på avslutningsdagen av Ingrid Thörngren som representant för fonden. Detta för att premiera dem som valt att arbeta inom hemsjukvården som undersköterskor. Susanne Lövenås Anteskog, kurator vid kirurgklniken och även vid Storsjögläntan, studier om det "existentiella samtalet" 30 poäng, vid Södertörns högskola hösten Detta för att bättre kunna ge stöd vid samtal både med patienter och anhöriga. Mariusz Maszkowski arbetar som kärlkirurg, dvs tager hand om stora bråck på kroppspulsådern och även om skadade kärl vid stora canceroperationer. Han har fått bidrag till resa "5th World Congress on the abdominal compartment syndrome" i Orlando augusti men även för att i Athen vid kongress om kärlkirurgi sept 2011 presentera egna fall om reparation av trasiga pulsådror med bitar av ven. Maria Haeggblom, sjuksköterska vid Storsjögläntan, fick respengar för att närvara 30 maj 2011 vid disputation i Uppsala där en sjuksköterska presenterade sin avhandling om bemötande i vården. Även om det går att läsa avhandlingen hemma så kommer det ofta fram kommentarer under en disputation om hur avhandlingsarbetet utförts och om hur man skall gå vidare. Dessa kommentarer skrivs ej ned så det är viktigt att var på plats och lyssna. Bra bemötande ger bättre vård och gör att lidande undvikes eller uppleves som mindre besvärligt. Maria Larsdotter, barnsköterska vid barn- och ungdomshabiliteringen, deltog i "Rikskonferens för Snoezelen" i Stockholm 29-30sept Där talades om Mindfullness" och hur det användes praktiskt samt "Sinnena, känslorna och hjärnan" mm - viktigt i arbetet med barn i åldern 0-20 år med så kallad "Sinnesstimulering" för minskad stress, bygga upp relationer mm.. Marie Svensson och Lena Broddesson, sjuksköterskor vid avd 408 där sjukdomar i blod och lymfsystem behandlas, gick kurs vid MellanNorrlands Hospice i Sundsvall sept-2011 för att lära sig hantera situationen då vård avsedd att bota inte längre finns eller inte kan givas utan går över till att enbart ge lindrande = palliativ vård. Där togs upp etik, existentiella frågor mm som kommer upp då det blir tal om att avbryta en behandling som ej längre ger effekt. Då är bemötande och kvalitet viktigt. Anna Arnlo och Solveig Henriksson, sjuksköterskor avd 408, var i Umeå 8-9 sept 2011 för att i regi av HEMSIS ( hematologsjuksköterskor i Sverige) lära sig mer om lymfom, illamående vid behandling, vårdprogram vid Myelom och transfusionsmedicin. Dagvården avd 408 har fått köpa en TV för att kunna låta de som är på behandling koppla av under långa behandlingsdagar med TV eller film. Detta efter intitativ av Victoria Duvdahl, sjuksköterska avd 408. Undersköterskorna vid avd 107, kvinnokliniken, sammanlagt 30 st, fick resa med buss till Sundsvall för studiebesök vid MellanNorrlands Hospica samt information och praktiska övningar om taktil massage på Sidsjöns konferensanläggning. Britta Högström,ambitiös undersköterska vid avd för lungsjukdomar, har fått respengar och bidrag till boende för att under 3 terminer utbilda sig i cancervård, distansutbildning på 150Yh-poäng via yrkeshögskola i Eslöv. Storsjögläntans sjuksköterskor och läkare har haft utvecklingsdagar på Wången för att presentera kunskaper från kurser de gått, öva rollspel för att känna på patientens perspektiv samt tala om stress och medarbetarenkät. De fick även testa sin förmåga att hantera hästar i stallet och på travbanan. Ulla Näppä, Helena Sjöström, Birgitta Haraldsson och Karin Sundiin, sjuksköterskor arbetande på Storsjögläntan, deltog i Palliativa Nätverksdagar i Norra Regionen i Umeå 5-6 okt Mötet avhandlade "Avancerad Hemsjukvård". Cancercentrum och Hospice på Axlagården hälsade välkomna. Lena Gimbring, barnsjuksköterska avd 108, deltog i "Smärtbehandling av ungdomar med långvarig smärta", utbildning på Södersjukhuset 10 nov 2011 via Svensk Barnsmärtförening. Vart 3:e skolbarn uppgives ha smärtor minst en gång i veckan - många på flera ställen - med sänkt livskvalitet som följd. Kursen förmedlar praktisk kunskap om behandling via sjukgymnast, KBT mm..

5 Susanne Karlsson, sjuksköterska med ansvar för bl.a. behandling med blodförtunnande mediciner, reste på "Nätverksmöte" 14 okt 2011 i Stockholm om förebyggande behandling efter stroke, riskbedömning vid behandling, riktlinjer för behandling vid hjärtsjukdom och förebyggande behandling vid hjärtflimmer. Margareta Ring och Anna-Lisa Rehman, kuratorer vid smärtmottagningen respektive kirurgkliniken, deltog i "Socionomdagar" i Stockholm okt Ulla Eriksson och Lisbeth Eldh, sjuksköterskor vid öron- näs- & halsmottagningen med ansvar som "kontaktsköterskor" för cancerpatienter, deltog i utbildningsdag i Stockholm 18 nov 2011 om kommunikation för säkrare vård, näringsproblem vid cancer samt erfarenhetsutbyte om sjuksköterskemottagningar. Patienter på öron-näs-hals med cancer ha egen kontaktsköterska, nås via särskild telefon alla dagar. Susanne Hemå och Sara Andersson, sjuksköterskor på kir avd 211, deltog i Urologdagar i Uppsala om prostatacancer, blåscancer och njurcancer sept 2011 i Uppsala. Eftersom mycket av urologin skötes av stafettläkare får sjuksköterskorna vara beredda att taga stort ansvar för information och vård. Åkte tåg, bodde på vandrarhem. Agneta Söderlund och Maria Haeggblom, sjuksköterskor vid Storsjögläntan, deltog i kurs "Att arbeta nära död och sorg" i Stockholm dec 2011, en kurs med stor anknytning till deras arbetsuppgifter. Samma kurs gick även Maria Espemo och Anna-Karin Sundvisson, sjuksköterskor i hemsjukvården i Svenstavik. De arbeta för "Förenade Care". Fonden ser till vad stipendiaterna gör för patienterna i Jämtland - inte vem de är anställda av. Lyckades pruta bort kursavgiften för en av de 4 deltagarna. Storsjögläntans stipendium på kr till minne av Ingrid Lindberg tilldelades distriktssköterskan Maria Espemo verksam i Svenstavik. Hon fick den 2 nov-2011 diplom och stipendium. Nominerade var även Eva Arljung, Anna Warg och Anna Hult, de fick diplom och blommor. Mattias Nilsson och Mikael Eriksson, undersköterskor i hemtjänsten i Östersunds kommun, har år 2010 vunnit SM i Omvårdnad. Hösten 2011 blev det silvermedalj i WM i Omvårdnad i London. De erhöll nu ett diplom samt stipendium på vardera kr för sin fina insats för omvårdnaden i länet. Utdelades inför de ca 70 gästerna på GamlaTeatern strax innan Susanna Rosenqvist talade över Att leva med cancer. Hanna Ljungbåge, kirurgspecialist sedan dec 2008 som vill bli bättre på att operera cancer i ändtarmen och för den skull arbeta 6 månader på Ersta sjukhus på söder i Stockholm i 6 månader. Får då halv lön från Östersund. Flyttar med föräldraledig sambo plus två mindre barn, får stipendium pga ökade kostnader inkl resor och dubbelt boende. Östersunds Rehabcenter / Remonthagen genom enhetschef Margareta Östh fick bidrag för att sända Marie Jonsson mottagningssköterska, Emma Svedberg sjukgymnast, Eva Grenholm Arbetsterapeut, Eva Arvidsson logoped, Ceilia Högmark avdelningssköterska, Gerd-Marie Bergstedt kurator och Els-Margret Renström läkare till "Parkinsonkurs" i Lund nov i Lund. Tågresa. Ambitiöst program i 2 dagar. Annika Zakrisson arrangerade "Palliativ Dag" i Hörsalen på sjukhuset för all intresserad sjukvårdspersonal i länet. Bra program om Trötthet hos de som ha avancerad sjukdom, sjukgymnasten i palliativ vård och steg för rehabilitering vid cancer. Lina Eriksson, arbetsterapeut som arbetar med kirurgpatienter, fick 5.000:- för etikprövning av enkät till magisteruppsats angående aktivitetsbehov hos palliativa patienter som ofta är sängliggande. Hur värderar dessa personer betydelsen av aktivitet? Avser jobba med intervjuer och data- analys för att öka förståelsen för patienternas situation vid sjukhusvistelse. Bra projekt värt allt stöd. Linda Rönnberg, sjuksköterska anestesi /IVA fick bidrag till magisteruppsats 15 Hp som slutfas i magisterprogram omvårdnad, forskningsförberedande på halvfart. Avser skriva om följsamhet till WHO:s checklista om bl.a. trombosprofylax och antibiotika. Avsåg bilresor Umeå 3 ggr samt boende på vandrarhem. Reser på föräldraledighet och tager med sig sina barn. Elisabeth Amilon- Östlin är en av två sjuksköterskor på strokeavd 208 som söker via sin chef Helena Ivansson avseende "Medicinsk vård och omvårdnad vid akut stroke" 7.5 högskolepoäng vid Sophiahemmet i Stockholm. Tidigar fått löfte om bidrag till en sjuksköterska år 2011 för Stroke-kurs om avd betalar en person själv. Får stipendium för motsvarande kurs våren Helene Åhlin, arbetsterapeut vid smärtrehab, konferens "Bedömning av arbetsförmåga ur ett aktivitetsperspektiv" 31 jan 2012 i Stockholm. Detta för att söka göra det möjligt för smärtpatienter att återgå i arbete. Mef Nilbert, professor i onkologi, Malmö-Lund, talade i aulan på sjukhuset 24 nov., OM CANCER, med sång och musik av Imber och Johnny Wiktorsson där det gavs en fin översikt över olika typer av cancer men även hur behandlingar gives i olika delar av Sverige. Vi hade försökt aktivera politiker och administratörer för att ge aktuell kunskap på populärt och kompetent sätt men bara en folkvald person kom dit utöver vanliga åhörare.

6 Emmaföreningen i Jämtland fick bidrag med halva kostnaden för annonsering och genomförande av föredrag på Länsbiblioteket 23 okt 2011 i Östersund av Lena Raaby, Att vända motgång till framgång och sjukdom till insikt - utifrån egna erfarenheter av sjukdom. Lena betonade att vi kan använda vår tankes kraft mer än vi gör i dag. Veronica Bolin, sjukgymnast på strokavd på medicinkliniken, fick bidrag för att från engelska kunna översätta ett bedömningsinstrumen kallat Orpington Prognostic Scale till svenska. Skall användas i en studie där funktionen efter en stroke-attack tidigt utvärderas så att rätt åtgärder sätts in och det förhoppningsvis sker ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser. Veronica söker även FOU-medel via landstinget men översättningen brådskade så att hon kunde planera sitt arbete. Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond. Plus-Giro ( så kallas postgirot nu ). Bankgiro

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond 2007.

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond 2007. Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond 2007. Insamling via minnesblad till plusgiro 90 2002-5 och bankgiro 902-0025 gav år 2007 kr 845.376 kr ( år 2006 blev det 1.087.638,oo). Tack för alla bidrag -

Läs mer

Östersund den 27 mars 2014.

Östersund den 27 mars 2014. Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2013. Insamling via minnesblad, plusgiro 90 2002-5 & bankgiro 902-0025, gav 470.061 kr år 2013 ( 4331.053 kr år-12, 534.056 kr år-11, 538.425 år-10, 1.643.753

Läs mer

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2010. Insamling via minnesblad till plusgiro 90 2002-5 och bankgiro 902-0025 gav i år 538.

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2010. Insamling via minnesblad till plusgiro 90 2002-5 och bankgiro 902-0025 gav i år 538. Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2010. Insamling via minnesblad till plusgiro 90 2002-5 och bankgiro 902-0025 gav i år 538.425 kr (att jämföra med 1.643.753 år-09, 777.913 kr år-08, 845.376

Läs mer

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2009.

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2009. Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2009. Insamling via minnesblad till plusgiro 90 2002-5 och bankgiro 902-0025 samt stor donation gav 2009 kr 1.643.753 (777.913 kr år-08, 845.376 kr år -07).

Läs mer

BILAGA TILL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för år 2012:

BILAGA TILL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för år 2012: Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2012. Förvaltningsberättelse Insamling via minnesblad, plusgiro 90 2002-5 & bankgiro 902-0025, gav 431.053 kr år 2012 ( jämför: 534.056 kr år-11, 538.425 år-10,

Läs mer

Palliativ vård. betala för 3! Gå 4

Palliativ vård. betala för 3! Gå 4 Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Symtomlindring av smärta, illamående och andnöd Psykisk ohälsa i palliativ vård sorg och depression som kräver behandling Våga prata om döendet och döden att hantera svåra

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

19 oktober 2010 Örebro.

19 oktober 2010 Örebro. Sammanfattning av UFPO s utbildningsdag. 19 oktober Örebro. Nästan 8 undersköterskor var på plats i Konferens City Center, Sal Rex på höstens utbildningsdag som arrangerades av UFPO. På plats fanns även

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond 2008. Insamling via minnesblad till plusgiro 90 2002-5 och bankgiro 902-0025 gav 777.913 kr år 2008 ( år

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond 2008. Insamling via minnesblad till plusgiro 90 2002-5 och bankgiro 902-0025 gav 777.913 kr år 2008 ( år Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond 2008. Insamling via minnesblad till plusgiro 90 2002-5 och bankgiro 902-0025 gav 777.913 kr år 2008 ( år 2007 blev det 845.376 kr). År 2008 utdelades totalt 1.102.678

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Specialistsjukvården

Specialistsjukvården Sammanfattning av utvärderingar APU Vårterminen 2012 Omvårdnadsprogrammen 130 stycken 119 stycken Svarsfrekvens 92 % Vårterminen 2012 Område Psykiatri 12 stycken 11 stycken Svarsfrekvens 92 % Huvudhandledare:

Läs mer

PALLIATIV VÅRD I HEMMET

PALLIATIV VÅRD I HEMMET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 november 2012 TALARE FRÅN Ersta Sköndal högskola Anna Whitaker Lektor och docent i socialt arbete Mittuniversitetet Titti Melin-Johansson Sjuksköterska och

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond Årsredovisning för Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Sida 1-7

Läs mer

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Vem är vi som är här? Kontaktsjuksköterska Sjuksköterska Läkare Kurator

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44 PROTOKOLL 1(7) Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) 35-41 Eva Lundemo (C) ordf 42-44 Annika Nordin (S) Kjell Ekelund ersätter Magnus

Läs mer

Seminarium i Palliativ vård

Seminarium i Palliativ vård Seminarium i Palliativ vård Länets palliativa rådgivningsteam arrangerade ett stort seminarium i Palliativ vård 28 september 2010 på Nordkalotten Konferens & Hotell i Luleå. Seminariet vände sig till chefer

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kroppsuppfattning och sexualitet i samband med cancer

Läs mer

SFPM 20 år. Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem

SFPM 20 år. Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem SFPM 20 år Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem Hur svensk palliativ medicin startade Varför är vetenskapen viktig för en specialitet?

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Sammandrag av räkenskaperna för stiftelsen. Gävle Cancerfond

Sammandrag av räkenskaperna för stiftelsen. Gävle Cancerfond Sammandrag av räkenskaperna för stiftelsen Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2001 BERÄTTELSE ÖVER 2001 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Begnt

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Inom SABH har mer än 160 barn vårdats i livets slutskede.

Inom SABH har mer än 160 barn vårdats i livets slutskede. Inom SABH har mer än 160 barn vårdats i livets slutskede. medfödda missbildningar kromosomdefekter metabola sjukdomar neurologiska sjukdomar onkologiska sjukdomar SABH fungerar som ett kompetenscentrum

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriskt Utvecklingscentrum Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriskt Utvecklingscentrum Vår- och höstterminen 2010 Besöksadress Postadress Telefon 040 39 13 14 Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Innehall. Bakgrund Vad är ett hospice? Hospice, för vem? Patienter Anhöriga Personal

Innehall. Bakgrund Vad är ett hospice? Hospice, för vem? Patienter Anhöriga Personal Igelosa Hospice Innehall o Bakgrund Vad är ett hospice? Hospice, för vem? Patienter Anhöriga Personal Målsättning Litteraturstudier Evidensbaserad arkitektur Hospicefilosofin Studiebesök Enkäter Workshop

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 58 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011.

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Närvarande: Ingela Helling, Aino Holmgren, Helena Ljung, Ann Nilsson. Lennart Hillberg samt u.t. Ann berättade om hur hennes arbete i hemmet hos föräldrar

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Inga-Lena Fredrixon, Hillevi Jönsson Närvarande SKAIS; Jan Bränström, Katarina

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Personalförsörjning: Enkätsvar från chefer BILAGA 1.

Personalförsörjning: Enkätsvar från chefer BILAGA 1. 1 Enkätensvar från chefer inom Jämtlands läns landsting. (Frågornas numrering utgår från webenkätprogrammets där "fråga 1" inte var en fråga utan en beskrivning av vad enkäten avsåg och ifyllnadsanvisningar.

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna

Palliativ vård. De fyra hörnstenarna Palliativ vård De fyra hörnstenarna Symtomkontroll Teamarbete Kommunikation Stöd till närstående SYMTOMKONTROLL Fysiska Psykiska Sociala Existentiella FYSISKA SYMTOM ESAS Vanligast : trötthet, smärta,

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledningstal av Professor Åsa Engström i

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriskt Utvecklingscentrum Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriskt Utvecklingscentrum Vår- och höstterminen 2011 Besöksadress Postadress Telefon 040 39 13 14 Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

2006-03-13 LS-LED05-409. 25 Handledarstipendier 2006. Landstingsstyrelsens beslut

2006-03-13 LS-LED05-409. 25 Handledarstipendier 2006. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED05-409 25 Handledarstipendier 2006 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen utser följande handledarstipendiater 2006: - Överläkare Bernd Ritter, medicinkliniken,

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

Palliativ vård 2014. talare

Palliativ vård 2014. talare Palliativ vård 2014 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dig inom symptomlindring och symptomkontroll i den palliativa vården senaste rönen inom smärtlindring, illamående och andnöd! Det svåra samtalet

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Aktiviteter Grupper och föreläsningar Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län 1(5) BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län Styrelsemöte nr 4 2009 2009-03-26 kl 18.00 20.30 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr, Sundbyberg Närvarande: Özge Özen Zink, Catarina Larson,

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

Barn- och Ungdomskliniken

Barn- och Ungdomskliniken Barn- och Ungdomskliniken Verksamhet Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Allvårdsavdelning för barn och ungdomar Primärjour inneliggande barn, BB och förlossning Läkarkontroll av BB-barnen Läkarinsatser

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

Bilaga till förvaltningsberättelsen avseende år 2015.

Bilaga till förvaltningsberättelsen avseende år 2015. Bilaga till förvaltningsberättelsen avseende år 2015. Kurs i lindrande omvårdnad = palliation, oftast för de som har cancer bortom boten, på Hållandsgården 4-5 februari 2015 med Bertil Axelsson, Lena Lilja

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Palliativ vård ett förhållningssätt

Palliativ vård ett förhållningssätt Palliativ vård ett förhållningssätt Professor Peter Strang Överläkare, professor Sthlms sjukhem och Karolinska institutet Hur såg rötterna ut? medeltiden: kloster tog hand om sjuka - tid, värme, mat, medkänsla

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit?

Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit? Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för patienter med cancer, men hur når vi dit? Hans Hägglund Överläkare, docent Verksamhetschef Akademiska Sjukhuset Hemsjukvård efter benmärgstransplantation har

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Den palliativa vårdens utveckling och utmaningar

Den palliativa vårdens utveckling och utmaningar Den palliativa vårdens utveckling och utmaningar Professor Peter Strang Överläkare, professor Sthlms sjukhem och Karolinska institutet Hur såg rötterna ut? medeltiden: kloster tog hand om sjuka - tid,

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

39 Handledarstipendier Landstingsstyrelsens beslut. 1. Till handledarstipendiater 2007 utses:

39 Handledarstipendier Landstingsstyrelsens beslut. 1. Till handledarstipendiater 2007 utses: Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-03-12 LS-LED06-418 39 Handledarstipendier 2007 Landstingsstyrelsens beslut 1. Till handledarstipendiater 2007 utses: - Överläkare Karl-Ivar Pettersson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Datum: 160211-160212 Plats: Stockholm Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriska kliniken Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriska kliniken Vår- och höstterminen 2014 Besöksadress Postadress Telefon Skånes universitetssjukhus Geriatriska kliniken

Läs mer

Anhörigomsorg är frivilligt

Anhörigomsorg är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare

REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. REMEO är Linde Healthcares

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del.

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Möter du i ditt arbete eller privatliv människor i sorg, kris eller

Läs mer

MS-sällskapets Rehabiliteringsdag Torsdagen 20/9 2007

MS-sällskapets Rehabiliteringsdag Torsdagen 20/9 2007 MS-sällskapets Rehabiliteringsdag Torsdagen 20/9 2007 Ett mål med mötet är att formulera MS-sällskapets konsensus dokument kring rehabilitering vid MS i Sverige Rehabiliteringsutskottet Ulrika Einarsson

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård 2009 Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care of dying Pathway

Läs mer

Sammanställning av inkomna svar på Patientenkät med avseende på rehabilitering under och efter cancersjukdom en pilotenkät genomförd hösten 2011

Sammanställning av inkomna svar på Patientenkät med avseende på rehabilitering under och efter cancersjukdom en pilotenkät genomförd hösten 2011 Sammanställning av inkomna svar på Patientenkät med avseende på rehabilitering under och efter cancersjukdom en pilotenkät genomförd hösten 0 Patientenkät med avseende på rehabilitering under och efter

Läs mer