Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år 2011."

Transkript

1 Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond år Insamling via minnesblad, Pg och bankgiro , gav kr år 2011 (jfr år-10, år-09, kr år-08, kr år -07). Därav var inkomna gåvor och donationer med givarnas påskrift Storsjögläntan kr ( tidigare år kr, kr, kr, kr ) År 2011 utdelades totalt kr inklusive kostnad för info-kväll på Gamla Teatern. Tidigare donationer och arv ger utdelning via banken vilket delas ut. Storsjögläntans andel av utdelade stipendier år 2011 var kr, när de egna pengarna ej räcker får de från fondens övriga medel för bl.a. utbildningsdagar. Stipendierna försöker stödja, inspirera och utbilda de som arbeta i Jämtlands län i praktisk omvårdnad, speciellt då vid cancer, - i hemsjukvård, på hälsocentral eller på sjukhuset. År 2011 blev fondens 21:e år. Totalt har utdelats nästan 13.7 miljoner kr. Storsjögläntans stipendium till Ingrid Lindbergs minne gick hösten 2011 till Maria Espemo, för en mångårig god yrkesgärning där stipendiaten föredömligt spridit sina kunskaper till medarbetare och de stora undersköterskegrupperna som arbetar närmast vårdtagarna. Diplomet utdelades under palliativa dagen 2 nov i när aulan på sjukhuset. Övriga stipendiater framgår av bilagan nedan. Vid utdelningen försöker vi se till vad som kommer att göra sjukvården i Jämtland och Härjedalen bättre. Fonden icke har någon fast anställd - inga styrelsearvoden. Det dyraste är annonserna i telefonkatalog, revision och avgifter till kontrollinstanser. Minnnesblad skrives av personalen i Ambusväntrummet om det inte är noterat att minnesblad utfärdat på postgirotalongen. Frågor via ( ev fax ). Om du betalar via postgiro eller bankgiro, skriv vart minnesbladet skall sändas och önskad hälsning. Fondens finns i ENIRO-katalogen, rosa och gula delarna - men inte i alla extrakataloger, blir för dyrt. Stort TACK för bistånd och hjälp av begravningsbyråer, pastorsexpeditioner och blomsterfonder men även enskilda personer i länet - det är alla vänliga och duktiga jämtar och härjedalingar som bidrager och hjälper till som gör att vi finnes. Bokföringen för 2011 granskas via Grant Thornton i Östersund och ingives nu, efter styrelsemötet 29 mars, till Länsstyrelsen, Svensk Insamlingskontroll (www.insamlingskontroll.se) och Frivilligorganisationernas insamlingsråd (www.frii.se). Donationerna förvaltas av Eric Östlund och Johnny Lindman på Swedbank. Se gärna på vår hemsida med information om stipendiater, ansökningsblankett m.m.. Kommer att uppdateras efter påsk. Vi får hjälp av "Webbmyran" med hemsidan. Att leva med cancer var temat för vår informationskväll den 27 okt oo på Gamla Teatern med Susanna Rosenqvist från Sophiahemme. Ca 75 personer lyssnade till en föreläsning som enligt ÖstersundsPosten trollband åhörarna. Johnny och Imber Wiktorsson inledde med sång och musik. Den 25 okt-2012 på Gamla Teatern presenteras Hospice i Sundsvall av Matthias Brian varefter vi planera diskussion om ev Hospice i Jemtland relativt Storsjögläntans verksamhet. Önskar du ytterligare information - kontakta gärna ordf. eller styrelsen : Per Mårtensson, Kjell Lundberg, Margareta Kohrtz, Bertil Axelsson, Mia Ajax, Ingrid Thörngren och Anna de Flon. Östersund den 29 mars Mats E. Nilsson Ordförande. Fax: m a t s. e. n i l s s o j l l. s e Post via: Öronmottagningen, Sjukhuset, Östersund Redovisning av utdelade stipendier under år 2011: Joakim Hennings, överläkare vid kirurgen, åkte till Lyon i maj 2011 för att lära sig mer om tumörer på binjurarna som är hans särskilda nisch i vården. Där presenterades europeisk konsensus för utredning och behandling av dessa tumörer. Johan Johansson, läkare från Krokoms Hälsocentral som valt att arbeta med Storsjögläntan på 50-75%, har på uppmaning av Bertil Axelsson gått universitetskurs i palliation i Umeå. Åkte delvis buss och bodde hos bekanta. I kursledningen ingår Matthias Brian som är läkare vid Hospice i Sundsvall.

2 Kristina Nordqvist och Anna de Flon, läkare vid kvinnokliniken, fick stipendium för att täcka merkostnad i Umeå vid arbete 3 dagar per vecka under vardera 8 veckors tid. Avsikten var att bli bättre på att operera tumörpatienterna i Östersund. Det är generationsskifte vid kliniken så de yngre må lyftas fram. Susanne Lövenås Anteskog, kurator som år 2010 arbetat 50% på stipendium med patienter och personal i Storsjögläntan till stor nytta, fick fortsätta två månader in på år 2011 för att avsluta och sammanfatta sitt uppskattade arbete. Smärtmottagningens team genom överläkare Gunnar Green, har fått möjlighet att göra studiebesök på Karolinska sjukhuset Solna smärtcentrum, Huddinge multidisciplinära smärtavd samt Södersjukhusets smärtmottagning med hela sitt team som består av läkare, sjuksköterska, kurator, sekreterare, psykolog och sjukgymnast, totalt 6 personer. Diana Persson, undersköterska och Lillevi Erlandsson, sjuksköterska vid orto / neuro rehab på Remonthagen gick sårbehandlingssymposium januari 2011 i Stockholm för att bättre kunna behandla brännskador, cancersår, skavsår av proteser m.m.. Solweig Henriksson och Lena Broddesson från medicinkliniken avd 408 H for till Stockholm för att 31 mars och 1 april 2011 lära sig mer om immunologi, immunbrist samt behandling med immunoglobuliner. Detta med tanke på att blodpatienterna på avd 408 ofta är mycket känsliga för infektioner. Victoria Duvdal och Ulrika Olsson, sjuksköterskor, medicinkliniken avd 408, deltog i 5:e Nordiska Multiple Myeloma Debate 7-8 februari 2011 i Stockholm. Ett läkemedelsbolag stod för halva kostnaden för resa och boende och det lärorika mötet var fritt för inbjudna. Nordsvenska Bröstgruppens årliga möte hade hittat till Östersund våren 2011 och genom Christina Jansson vid kirurgkliniken fick de bidrag till mötet. Viktigt för vår lokala kompetens och för rekrytering. Peter Bartelmess, läkare vid kirurgkliniken, deltog april 2011 i EHPBA, en kongress om kirurgi i lever, bukspottkörtel och lever. Kongressen gick i Cape Town där de ser mycket skador av grovt våld men även utför avancerad kirurgi vid cancer. Lasse Salomonsson, en framåt operationssjuksköterska som tänker på hygien. Han hade en poster antagen till kongress i Philadelphia, USA mars 2011 och fick bidrag till resa, boende och kongressavgift för att visa upp det informationsmaterial som han tagit fram här på vår operationsavdelning. Cecilia Hamner och Milly Hammarberg, sjuksköterska och undersköterska på avd 211, samt Margaretha Höög och AnnaLisa Bäckström, sjuksköterskor vid mottagningen för urologi, reste till Regionmöte i Urologi i Umeå januari Där fick de lära sig hur män mådde 3 år efter radikal prostataoperation, om dottersvulster från små njurtumörer, PSA-testning, multiresistenta bakterier, behandling av infektioner inom urologi och mer därtill. Monica Fornander och Gun Westberg, trogna och entusiastiska sjuksköterskor vid Storsjögläntan, for till Lissabon maj 2011 för att deltaga i European Association for Palliativ Care, dvs lindrande behandling vid cancer. Vi försökte få med en läkare också men ingen hade tid. Kari Arhimaa, läkare vid barnkliniken, for till Stockholm för att höra de senaste rönen om blodsjukdomar och cancer hos barn. Utbildningsdagarna var kostnadsfria men han fick stipendium för resa och boende. Maria Hellbom, psykolog från Lund och chef för deras enhet för psykosocial onkologi kom till Östersund den 10 februari 2011 och höll en heldagsutbildning för sammanlagt 35 yngre läkare, sjuksköterskor och sjuksköterske-elever samt gäster från Trondheim och Sundsvall. Det gäller inte bara att bota en cancer, det gäller även att hjälpa till så att det går att komma tillbaka till livet efter tuffa behandlingar. Maria trivdes med oss och vi med henne så nu skall vi försöka bli bättre på att se människan bakom sjukdomen. Lina Jansson och Maria Wesslau, arbetsterapeuter med verksamhet vid hjärtinfarktavdelningen men även på kirurgavdelningarna, fick kursavgiften till 4-dagarskurs i Uppsala, fördjupning i "kongitiv rehabilitering". Detta för att bättre kunna hjälpa t.ex. de som haft stroke eller hjärntumör. Anna Löfroth och Lisen Hellblom, blivande hudspecialister som i sin gärning även sysslar med infektioner t.ex. i slidan och livmodern, fick bidrag att åka till en kurs "Att förebygga cervixcancer" den 9-11 februari 2011 på Huddinge sjukhus. Det är viktigt att kunna se förstadier till cancer hos de som söker på hud- och könsmottagningen. Helen Alvåsen, kurator rheumatologmottagningen, var på möte april 2011 på Karolinska Institutet varvid avhandlades "Hjärnans funktion och ohälsa", kuratorns roll för de som ha cancer samt ansvaret i yrkesutövningen. Hon fick även lyssna till hur några unga kvinnor upplevt "när pappa tog sitt liv". Lotta Lydén, undersköterska vid kvinnokliniken avd 107, fick på Årsta Holmar i Stockholm maj 2011 finslipa sitt kunnande i taktil massage men även genomgå examination, kallat "Tactil Pro".

3 Wiveca Forsell, sektionsledare vid datortomografen på röntgen, har fått bjuda hit Anders Sundin från Karolinska Sjukhuset för att på en utbildningsdag för all personal lyssna till Onkologi ur radiologiskt perspektiv. Bidrag till resa och boende för föreläsaren. Solveig Röisgård, barnläkare samt Lena Gimbring, Agneta Naalisvaara och Ulrika Ekman, barnsjuksköterskor på avd 107 & 108, har fått bidrag till deltagande i Svensk Barnsmärtförenings vårmöte i Uppsala april 2011 med tema "Smärta hos barn på sjukhus". Helene W. Fryklund, barnsjuksköterska på dagvården barn, går magisterutbildning i barnonkologi i Göteborg och har fått bidrag till resor januari, april, sept och dec Inköp av faktalitteratur inom hematologi = läran om sjukdomar i blod och lymfa. Medicinkliniken har 3 nya läkare och även om mycket står på nätet så borde böcker som är år gamla bytas ut. Margareta (= Malgorata) Maszkowska är en av smärtklinikens entusiastiska läkare. Fick resekostnaden till Svenskt Smärforum i Göteborg okt 2011 för att lära sig mer och följa utvecklingen. Hon fick även resa till ESRA Congress 7-10 sept 2011 i Dresden angående smärtkontroll, betalade resas själv men fick bidrag till boende och kongressavgift. Lotte Moebius, ambitiös sjuksköterska vid lungkliniken, deltagande i World Conference on Lung Cancer i Amsterdam 3-7 juli Många fina föredrag om denna sjukdom. Företag stod för 50%. Mickael Engberg, sjuksköterska vid hjärtenheten, deltagande i Karidovasculärt vårmöte i Örebro 4-6 maj Ambitiöst program om både diagnostik och behandlingar. Birgitta Haraldsson och Karin Sundin, sjuksköterskor Storsjögläntan, årskonferens för Svenska Palliativa Registret 12 april 2011 för att gå igenom arbetet i registret och se vad som kommer ut men även lyssna på föredrag om munvård, näring / ätande vid livets slut och anhörigstöd. Letat billigt boende och tågresa. Sandra Eriksson, sjuksköterska vid onkologmottagningen, utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning till onkologi, går i Umeå på "halvfart" vilket innebär att det tager 4 terminer. Söker för hösten 2011 bussresor och boende tre ggr, böcker i urval, ökade måltidskostnader m.m. Får stipendium för hösten 2011 och får sedan redovisa och kan räkna med fortsatt stöd under 2012 och våren Gunnar Green narkosläkare med intresse för smärtmottagningen, arrangerar utbildning i KBT= kognitiv beteendeterapi för all personal på smärtmottagningen och smärtrehab., dvs 13 personer. Detta för att kunna hantera det psykiska lidandet i samband med långvarig smärta. Inbjuder föreläsare till Östersund under 4 dagar till föreläsning, rollspelsövninger och direkt handledning så att hela gruppen blir delaktig. Maria Fälldin, sjukgymnast vid smärtrehabiliteringen, gick kurs här i Östersund i "Behandlingsmetod basal kroppskännedom" vilken användes vid långvarig smärta, stressrelaterade besvär samt ångest mm.. Maud Nolander, arbetsterapeut vid Rheumatologenheten, deltagande i "Mötesplats för arbetsterapeuter" 6-8 april 2011 i Göteborg. Väldigt bra program.. Tryggve Eriksson, röntgenläkare med inriktning på Mammografi, deltagande okt 2011 i certifierad "postgraduate" IPULS-kurs om bröstcancer. Avhandlar icke enbart mammografi utan även behandling. Ingrid Thörngren, nattdistriktssköterska och Mia Nilsson, undersköterska, - bägge lymfterapeuter - var på Lymfkonferens i Stockholm 26 mars 2011 för att fräscha upp sitt kunnande. Åkte nattåg ToR. Jenny Johansson, Sjuksköterska vid Onkologmottagningen, fick bidrag till två rullbord, flyttbara avlastningsbord till de patienter som sitter i fåtölj vid behandling, besöksstolar för anhöriga samt långa skohorn. Christina Gradin, uroterapeut vid kirurgkliniken, deltog 4-6 maj 2011 i "Stjerneskud i behandlingen", dvs uroterapiföreningens möte i Köpenhamn om urininkontinens men även avföringsinkontinens. Gun Jonsson och Ingrid Karlsson, undersköterskor avd 413, gick kurs "Professionell sårvård" maj 2011 i Stockholm. De får sköta om många sår av olika slag i sitt dagliga arbete. Eva Olofsson, avd barn 108, och Helene Wikstrand Fryklund, onkologsjuksköterskor dagvård barn, reste till nationellt möte om cancer hos barn i Bålsta 11-2 maj Linnea Westerlund, Caroline Hölzl, Emma Berg och Kristina Lindblad, sjuksköterskor vid kir avd 413, deltog i utbildningsdagar i Palliativ vård maj 2011 i Stockholm med föreläsningar om vägledning för vård av döende, att förebygga depression hos de som bara kan få lindrande behandling och om arbetsmiljön - att stötta varandra. Reste med tåg, bodde på vandrarhem. Monica Karlsson, dietist på Barn och Ungdomshabiliteringen ( BUH ),försökte ordna studiebesök vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachska barnsjukhuset för att lära sig mer om sväljning hos barn med

4 funktionshinder, medfödda sjukdomar i matstrupe, för tidigt födda m.fl.. Det blev i stället deltagande i kongress i Uppsala juni 2011 som avhandlade just detta. Tog med sig barnneurolog, logoped m.fl.. "Tisdagar med Morrie", en teaterföreställning här i Östersund om den sista tiden för en professor med ALS. Karin Sundin tog med sig sammanlagt 7 personer från Storsjögläntan som såg denna tänkvärda pjäs - med bara två skådespelare. Storsjögläntan arbetar numera med personer som har ALS. Det kändes som att pjäsen gav insyn i hur de drabbade och omgivningen kan uppleva sjukdomstiden. Östgärde Servicehus i Rätan, bidrag till uteplats med staket för att våga släppa ut sina dementa boende mellan två hus för att få lite sol och frisk luft. Även lite utemöbler via idé från Mona-Lisa Qvist. Martina Ånnegård och Linus Vainionpää gick omvårdnadsprogrammet i Östersund och hade enligt sin lärare bägge gjort ett strålande arbete i sin APU (= arbetsplatsförlagd utbildning ). De fick var sin blomsterkvast och en check på vardera kr som stipendium vilket överlämnades på avslutningsdagen av Ingrid Thörngren som representant för fonden. Detta för att premiera dem som valt att arbeta inom hemsjukvården som undersköterskor. Susanne Lövenås Anteskog, kurator vid kirurgklniken och även vid Storsjögläntan, studier om det "existentiella samtalet" 30 poäng, vid Södertörns högskola hösten Detta för att bättre kunna ge stöd vid samtal både med patienter och anhöriga. Mariusz Maszkowski arbetar som kärlkirurg, dvs tager hand om stora bråck på kroppspulsådern och även om skadade kärl vid stora canceroperationer. Han har fått bidrag till resa "5th World Congress on the abdominal compartment syndrome" i Orlando augusti men även för att i Athen vid kongress om kärlkirurgi sept 2011 presentera egna fall om reparation av trasiga pulsådror med bitar av ven. Maria Haeggblom, sjuksköterska vid Storsjögläntan, fick respengar för att närvara 30 maj 2011 vid disputation i Uppsala där en sjuksköterska presenterade sin avhandling om bemötande i vården. Även om det går att läsa avhandlingen hemma så kommer det ofta fram kommentarer under en disputation om hur avhandlingsarbetet utförts och om hur man skall gå vidare. Dessa kommentarer skrivs ej ned så det är viktigt att var på plats och lyssna. Bra bemötande ger bättre vård och gör att lidande undvikes eller uppleves som mindre besvärligt. Maria Larsdotter, barnsköterska vid barn- och ungdomshabiliteringen, deltog i "Rikskonferens för Snoezelen" i Stockholm 29-30sept Där talades om Mindfullness" och hur det användes praktiskt samt "Sinnena, känslorna och hjärnan" mm - viktigt i arbetet med barn i åldern 0-20 år med så kallad "Sinnesstimulering" för minskad stress, bygga upp relationer mm.. Marie Svensson och Lena Broddesson, sjuksköterskor vid avd 408 där sjukdomar i blod och lymfsystem behandlas, gick kurs vid MellanNorrlands Hospice i Sundsvall sept-2011 för att lära sig hantera situationen då vård avsedd att bota inte längre finns eller inte kan givas utan går över till att enbart ge lindrande = palliativ vård. Där togs upp etik, existentiella frågor mm som kommer upp då det blir tal om att avbryta en behandling som ej längre ger effekt. Då är bemötande och kvalitet viktigt. Anna Arnlo och Solveig Henriksson, sjuksköterskor avd 408, var i Umeå 8-9 sept 2011 för att i regi av HEMSIS ( hematologsjuksköterskor i Sverige) lära sig mer om lymfom, illamående vid behandling, vårdprogram vid Myelom och transfusionsmedicin. Dagvården avd 408 har fått köpa en TV för att kunna låta de som är på behandling koppla av under långa behandlingsdagar med TV eller film. Detta efter intitativ av Victoria Duvdahl, sjuksköterska avd 408. Undersköterskorna vid avd 107, kvinnokliniken, sammanlagt 30 st, fick resa med buss till Sundsvall för studiebesök vid MellanNorrlands Hospica samt information och praktiska övningar om taktil massage på Sidsjöns konferensanläggning. Britta Högström,ambitiös undersköterska vid avd för lungsjukdomar, har fått respengar och bidrag till boende för att under 3 terminer utbilda sig i cancervård, distansutbildning på 150Yh-poäng via yrkeshögskola i Eslöv. Storsjögläntans sjuksköterskor och läkare har haft utvecklingsdagar på Wången för att presentera kunskaper från kurser de gått, öva rollspel för att känna på patientens perspektiv samt tala om stress och medarbetarenkät. De fick även testa sin förmåga att hantera hästar i stallet och på travbanan. Ulla Näppä, Helena Sjöström, Birgitta Haraldsson och Karin Sundiin, sjuksköterskor arbetande på Storsjögläntan, deltog i Palliativa Nätverksdagar i Norra Regionen i Umeå 5-6 okt Mötet avhandlade "Avancerad Hemsjukvård". Cancercentrum och Hospice på Axlagården hälsade välkomna. Lena Gimbring, barnsjuksköterska avd 108, deltog i "Smärtbehandling av ungdomar med långvarig smärta", utbildning på Södersjukhuset 10 nov 2011 via Svensk Barnsmärtförening. Vart 3:e skolbarn uppgives ha smärtor minst en gång i veckan - många på flera ställen - med sänkt livskvalitet som följd. Kursen förmedlar praktisk kunskap om behandling via sjukgymnast, KBT mm..

5 Susanne Karlsson, sjuksköterska med ansvar för bl.a. behandling med blodförtunnande mediciner, reste på "Nätverksmöte" 14 okt 2011 i Stockholm om förebyggande behandling efter stroke, riskbedömning vid behandling, riktlinjer för behandling vid hjärtsjukdom och förebyggande behandling vid hjärtflimmer. Margareta Ring och Anna-Lisa Rehman, kuratorer vid smärtmottagningen respektive kirurgkliniken, deltog i "Socionomdagar" i Stockholm okt Ulla Eriksson och Lisbeth Eldh, sjuksköterskor vid öron- näs- & halsmottagningen med ansvar som "kontaktsköterskor" för cancerpatienter, deltog i utbildningsdag i Stockholm 18 nov 2011 om kommunikation för säkrare vård, näringsproblem vid cancer samt erfarenhetsutbyte om sjuksköterskemottagningar. Patienter på öron-näs-hals med cancer ha egen kontaktsköterska, nås via särskild telefon alla dagar. Susanne Hemå och Sara Andersson, sjuksköterskor på kir avd 211, deltog i Urologdagar i Uppsala om prostatacancer, blåscancer och njurcancer sept 2011 i Uppsala. Eftersom mycket av urologin skötes av stafettläkare får sjuksköterskorna vara beredda att taga stort ansvar för information och vård. Åkte tåg, bodde på vandrarhem. Agneta Söderlund och Maria Haeggblom, sjuksköterskor vid Storsjögläntan, deltog i kurs "Att arbeta nära död och sorg" i Stockholm dec 2011, en kurs med stor anknytning till deras arbetsuppgifter. Samma kurs gick även Maria Espemo och Anna-Karin Sundvisson, sjuksköterskor i hemsjukvården i Svenstavik. De arbeta för "Förenade Care". Fonden ser till vad stipendiaterna gör för patienterna i Jämtland - inte vem de är anställda av. Lyckades pruta bort kursavgiften för en av de 4 deltagarna. Storsjögläntans stipendium på kr till minne av Ingrid Lindberg tilldelades distriktssköterskan Maria Espemo verksam i Svenstavik. Hon fick den 2 nov-2011 diplom och stipendium. Nominerade var även Eva Arljung, Anna Warg och Anna Hult, de fick diplom och blommor. Mattias Nilsson och Mikael Eriksson, undersköterskor i hemtjänsten i Östersunds kommun, har år 2010 vunnit SM i Omvårdnad. Hösten 2011 blev det silvermedalj i WM i Omvårdnad i London. De erhöll nu ett diplom samt stipendium på vardera kr för sin fina insats för omvårdnaden i länet. Utdelades inför de ca 70 gästerna på GamlaTeatern strax innan Susanna Rosenqvist talade över Att leva med cancer. Hanna Ljungbåge, kirurgspecialist sedan dec 2008 som vill bli bättre på att operera cancer i ändtarmen och för den skull arbeta 6 månader på Ersta sjukhus på söder i Stockholm i 6 månader. Får då halv lön från Östersund. Flyttar med föräldraledig sambo plus två mindre barn, får stipendium pga ökade kostnader inkl resor och dubbelt boende. Östersunds Rehabcenter / Remonthagen genom enhetschef Margareta Östh fick bidrag för att sända Marie Jonsson mottagningssköterska, Emma Svedberg sjukgymnast, Eva Grenholm Arbetsterapeut, Eva Arvidsson logoped, Ceilia Högmark avdelningssköterska, Gerd-Marie Bergstedt kurator och Els-Margret Renström läkare till "Parkinsonkurs" i Lund nov i Lund. Tågresa. Ambitiöst program i 2 dagar. Annika Zakrisson arrangerade "Palliativ Dag" i Hörsalen på sjukhuset för all intresserad sjukvårdspersonal i länet. Bra program om Trötthet hos de som ha avancerad sjukdom, sjukgymnasten i palliativ vård och steg för rehabilitering vid cancer. Lina Eriksson, arbetsterapeut som arbetar med kirurgpatienter, fick 5.000:- för etikprövning av enkät till magisteruppsats angående aktivitetsbehov hos palliativa patienter som ofta är sängliggande. Hur värderar dessa personer betydelsen av aktivitet? Avser jobba med intervjuer och data- analys för att öka förståelsen för patienternas situation vid sjukhusvistelse. Bra projekt värt allt stöd. Linda Rönnberg, sjuksköterska anestesi /IVA fick bidrag till magisteruppsats 15 Hp som slutfas i magisterprogram omvårdnad, forskningsförberedande på halvfart. Avser skriva om följsamhet till WHO:s checklista om bl.a. trombosprofylax och antibiotika. Avsåg bilresor Umeå 3 ggr samt boende på vandrarhem. Reser på föräldraledighet och tager med sig sina barn. Elisabeth Amilon- Östlin är en av två sjuksköterskor på strokeavd 208 som söker via sin chef Helena Ivansson avseende "Medicinsk vård och omvårdnad vid akut stroke" 7.5 högskolepoäng vid Sophiahemmet i Stockholm. Tidigar fått löfte om bidrag till en sjuksköterska år 2011 för Stroke-kurs om avd betalar en person själv. Får stipendium för motsvarande kurs våren Helene Åhlin, arbetsterapeut vid smärtrehab, konferens "Bedömning av arbetsförmåga ur ett aktivitetsperspektiv" 31 jan 2012 i Stockholm. Detta för att söka göra det möjligt för smärtpatienter att återgå i arbete. Mef Nilbert, professor i onkologi, Malmö-Lund, talade i aulan på sjukhuset 24 nov., OM CANCER, med sång och musik av Imber och Johnny Wiktorsson där det gavs en fin översikt över olika typer av cancer men även hur behandlingar gives i olika delar av Sverige. Vi hade försökt aktivera politiker och administratörer för att ge aktuell kunskap på populärt och kompetent sätt men bara en folkvald person kom dit utöver vanliga åhörare.

6 Emmaföreningen i Jämtland fick bidrag med halva kostnaden för annonsering och genomförande av föredrag på Länsbiblioteket 23 okt 2011 i Östersund av Lena Raaby, Att vända motgång till framgång och sjukdom till insikt - utifrån egna erfarenheter av sjukdom. Lena betonade att vi kan använda vår tankes kraft mer än vi gör i dag. Veronica Bolin, sjukgymnast på strokavd på medicinkliniken, fick bidrag för att från engelska kunna översätta ett bedömningsinstrumen kallat Orpington Prognostic Scale till svenska. Skall användas i en studie där funktionen efter en stroke-attack tidigt utvärderas så att rätt åtgärder sätts in och det förhoppningsvis sker ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser. Veronica söker även FOU-medel via landstinget men översättningen brådskade så att hon kunde planera sitt arbete. Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond. Plus-Giro ( så kallas postgirot nu ). Bankgiro

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2011 Suzanne Reuter spelade socialdemokraternas partiledare

Läs mer

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast Pulsen Munnen är kroppens spegel som visar hur man mår SID 10 11 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2013 CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS SID 4 5 HOPP FÖR HÄLSAN Många ringer 1177 för råd

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 3 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, oktober och december).

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus.

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2012 Projektledarens viktigaste projekt Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. Debatt: Vem stödjer den som överklagar? 5 Rapport

Läs mer

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se HJÄRNTUMÖR HOS BARN Ågrenska arrangerar

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Sjukvårdsinformation. att skära sig. En stark reaktion på uppväxten. stora variationer i. orana behandlar svåra flickor

Sjukvårdsinformation. att skära sig. En stark reaktion på uppväxten. stora variationer i. orana behandlar svåra flickor stora variationer i kvalitetsarbetet # 1 Februari 2008 årg 2 Skandinavisk Sjukvårdsinformation orana behandlar svåra flickor från landsting till privat vård adad-forskning ger nya insikter att skära sig

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

men sluta glo! undvik fällorna när du väljer barnförsäkring Fyra unga överlevare berättar om sina liv under och efter sjukdomen fokus tonårscancer

men sluta glo! undvik fällorna när du väljer barnförsäkring Fyra unga överlevare berättar om sina liv under och efter sjukdomen fokus tonårscancer EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN Nr 3.11 Fyra unga överlevare berättar om sina liv under och efter sjukdomen men sluta glo! Malin är less på stirrande blickar: Gör som barnen fråga i stället fokus tonårscancer

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED Nr 1 APRIL 2014 SÄLLSYNTA DIAGNOSER Missa inte NFSD Samordnade satsningar förbättrar levnadsvillkor ÅGRENSKA Ökar kunskap och

Läs mer

Dalheimers Hus. Här har Göteborgsföreningen sina möten. NR 1 Mars 2014

Dalheimers Hus. Här har Göteborgsföreningen sina möten. NR 1 Mars 2014 MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 1 Mars 2014 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e Dalheimers Hus Här

Läs mer

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 1 Kunskaper ger färdighet sägs det Förbundet hade helgen 23-25 april en riktig arbetshelg. Först var det styrelsemöte fredag kväll,

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak 2 RTP-S Aktuellt Nr 3 2014 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Ett bra liv

Läs mer