Fordonsregler. Säkerhetskontroller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonsregler. Säkerhetskontroller"

Transkript

1 251 Säkerhetskontroller Före start kontrollera att färdskrivaren är besiktigad i tid sätt i diagramblad i färdskrivaren eller förarkort i digital färdskrivare se efter att nödvändiga transporthandlingar, farligt-godshandlingar och fordonshandlingar finns kontroll av läckage under fordonet kontroll av kylvätska, frostskyddsvätska och vindrutespolarvätska, oljenivå och drivmedel se till att förbandslåda och eventuell personlig skyddsutrustning finns i fordonet kontroll av farligt-godsutrustning kontrollera att kontrollampor för varningsfunktioner fungerar ställ in backspeglar Efter start lyssna efter missljud rengör och kontrollera strålkastare, blinkers, stoppljus, sidomarkeringsljus, skyltbelysning, bakljus, reflexer och signal om släpvagn finns, kontrollera släpvagnskoppling, bromsanslutning, elanslutning och att stoppklotsar finns kontrollera däck, ringtryck, hjulmuttrar. kontrollera lastsäkring, presenningar och flaklämmar Under körning kontrollera varningslampor och instrument lyssna efter missljud. Vid uppehåll rengör och kontrollera strålkastare, blinkers, stoppljus, sidomarkeringsljus, skyltbelysning, bakljus, reflexer och signal

2 252 Åkerihandbok 2013 om släpvagn finns, kontrollera släpvagnskoppling, bromsanslutning, elanslutning och att stoppklotsar finns kontrollera däck, ringtryck, hjulmuttrar kontrollera lastsäkring, presenningar och flaklämmar ställ eventuellt om färdskrivaren Efter körning tanka fordonet städa ur fordonet dränera bromstankar tag ur, eller byt diagramblad stäng huvudströmbrytare Besiktning av fordon Alla lastbilar, bussar och släpvagnar med totalvikt över 3,5 ton ska kontrollbesiktigas varje år, oavsett hur de används. Den första besiktningen sker senast 12:e månaden efter att fordonet togs i bruk första gången. Ibruktagandet styr den första besiktningen. Därefter sker kontrollbesiktning senast 12:e månaden efter föregående besiktningen genom en kallelse per post. Personbilar, lätta lastbilar och buss med totalvikt om högst 3,5 ton med slutsiffran 5 i registreringsnumret har ny besiktningstermin maj-september. Efterkontroll på verkstad är möjligt. Verkstäder kan bli ackrediterade för att få släcka 2:or i besiktningsprotokollet. När godkänd verkstad utfört reparationen skickas ett intyg om åtgärd och släckning av 2:or till Transportstyrelsen. Avgaskontroll sköts fortfarande av bilprovning. En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton, som stoppas för en flygande inspektion, ska inte kontrolleras om fordonets förare kan visa att fordonet under de senaste tre månaderna genomgått en fullständig kontrollbesiktning, en flygande inspektion eller en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning. Ovanstående gäller dock inte om fordonet har uppenbara brister, om kontrollen avser annan utrustning än den som kontrollerades vid den tidigare flygande inspektionen eller kontroll av att enkla brister avhjälpts. Hastighetsregulator Tung lastbil med släp eller påhängsvagn får från 1995 framföras med 80 km/h. Även lastbil med tillkopplad dolly och påhängsvagn får framföras i 80 km/h, om fordonen är försedda med låsningsfria bromsar. För en lastbil ska hastighetsregulatorn vara Fordonstyp Första besiktning Följande besiktningar Inställelsetermin Personbil, lätt lastbil buss med totalvikt högst 3,5 ton MC samt släpvagn med totalvikt högst 3,5 ton Lastbil, buss, släpvagn med totalvikt över 3,5 ton 34 månader efter ibruktagandet Senast 48:e månaden efter ibruktagandet Senast 12 månader efter ibruktagandet Första gången 24 månader efter föregående besiktning. Därefter 1 år efter föregående besiktning Senast 24:e månaden efter föregående besiktning. Senast 12:e månaden efter föregående besiktning 5 månader, tiden bestäms av fordonets slutsiffra Normalt 1 månad Normalt 1 månad

3 inställd på sådant sätt att lastbilen inte kan framföras med högre hastighet än 90 km/ tim. Regulatorn ska vara plomberad av ackrediterad verkstad. Lastbilar med en totalvikt över 12 ton som är av 1988 års modell eller senare ska ha hastighetsregulator. Lastbilar med en totalvikt över kg, och högst kg, och som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare ska ha hastighetsregulator 1. från och med den 1 januari 2005 om lastbilen används för trafik utanför Sverige, och 2. från och med den 1 januari 2008 om last bilen används för trafik endast i Sverige 2000, textkod T31CC enligt Vägverkets föreskrifter, VVFS 1993:2 om textkoder, ska ha hastighetsregulator 1. från och med den 1 januari 2006 om lastbilen används för trafik utanför Sverige, och 2. från och med den 1 januari 2008 om lastbilen används för trafik endast i Sverige. Lastbilar med en totalvikt över kg, och högst kg, och som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare ska ha hastighetsregulator. Lastbilar med en totalvikt över kg, och högst kg, och 253 Lastbilar med en totalvikt över kg, och högst kg, och som tagits i bruk mellan den 1 oktober 2001 och den 1 januari 2005 samt uppfyller gränsvärdena i direktiv 88/77/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG, Rad A, Miljöklass Observera Bakgavelhiss måste besiktigas var 24:e månad och fordonsmonterad kran över tolv tonmeter besiktigas var 12:e månad.

4 254 Vinterväglag 1 oktober man får använda dubbdäck Dubbdäck får användas under perioden 1 oktober 15 april. De får användas även under annan tid om det är vinterväglag som motiverar an-vändning av dubbade däck. Däck för tunga fordon vid vinterväglag 1 december 31 mars Vid färd på väg den 1 december 31 mars när vinterväglag råder får slitbanan på däck till tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3500 kg inte vara mer nött än att det kvarvarande profildjupet i huvudmönstret uppgår till 5 mm i de mittersta 75 % av slitbanans bredd. Detta krav gäller samtliga däck på fordonet, alltså även vid tvillingmontage. Det gäller inte vid tillfällig användning av reservhjul efter inträffad skada på ett däck. 1 december man ska använda vinterdäck vid vinterväglag Vinterdäck ska användas när det är vinterväglag under perioden 1 december 31 mars. Vinterdäck kan vara antingen dubbade eller odubbade. Kravet gäller för personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av sådant fordon. Sommardäck med snökedjor på fordonets samtliga hjul betraktas som likvärdig utrustning och kan vara ett alternativ till vinterdäck. 1 december minst 3 mm mönsterdjup vid vinterväglag Kravet gäller när det är vinterväglag under perioden 1 december 31 mars för personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av sådant fordon. Det utökade kravet på mönsterdjup från 1,6 mm till 3 mm gäller huvudsakligen vinterdäck, men även sommardäck som får användas enligt de undantag från vinterdäcksregeln som finns. Vinterväglag I praktiken är det polisen och eventuellt domstol, om man låter ett tveksamt fall bli prövat där, som gör bedömningen om/när det är vinterväglag. En generell definition av vinterväglag är: snö, is eller frost på vägbanan. Under en dag med ren och torr vägbana i januari kan alltså en bilist köra med sommardäck. Transportstyrelsen rekommenderar dock att vinterdäck används under hela vintern för säkerhets skull. Snö och halka kan komma snabbt och utan vinterdäck ökar olycksrisken. Man kan då riskera att få stanna längs vägen. Sommardäck hårdnar vid lägre temperaturer och kan redan vid 5 plusgrader ge ett försämrat väggrepp. Sammanställning av utbildnings- och besiktningskrav Typ av Utbildnings- Besiktnings- Besiktnings- Vem utrustning krav krav intervall besiktigar Lastkran Finns Ja f kap >12 tm 12 månader Bilprovningen Färdskrivare Finns ej Ja 24 månader Ackr. företag Bakgavellyft Finns Ja 24 månader Bilprovningen Kylaggregat (* Finns ej Ja 12 månader Bilprovningen (* Kontroll sker av ackr. verkstad, intyg om kontrollen visas i samband med årlig kontrollbesiktning Med bilprovningen avses även annat för utrustningen/fordonet ackrediterat företag

5 som tagits i bruk mellan den 1 oktober 2001 och den 1 januari 2005 samt uppfyller gränsvärdena i direktiv 88/77/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG, Rad A, Miljöklass 2000, textkod T31CC enligt Vägverkets föreskrifter, VVFS 1993:2 om textkoder, ska ha hastighetsregulator 1. från och med den 1 januari 2006 om lastbilen används för trafik utanför Sverige, och 2. från och med den 1 januari 2007 om lastbilen används för trafik endast i Sverige. DÄCK Däck ska vara dimensionerade för minst den axelbelastning de har att uppbära då fordonet är lastat till totalvikt eller, i fråga om fordon med flytande N-värde, den axelbelastning som fordonstillverkaren garanterat. Däck ska vara dimensionerade för den högsta hastighet som fordonet får framföras med. Samtliga däck på fordonet ska vara av en och samma typ (diagonal-, radial-, sommar- eller vinterdäck). Mönsterskurna däck Fordon får brukas med mönsterskurna däck om mönsterskärningen har utförts enligt metod som godkänts av Transportstyrelsen. Däcken måste också vara godkända för mönsterskärning. Den som är intresserad av att själv mönsterskära sina däck ska ta kontakt med Transportstyrelsen och beskriva metoden som ska användas. Överensstämmer metoden med Transportstyrelsens föreskrifter får man ett godkännande. Regummerade däck Fordon får brukas med regummerade däck om: däcken är lämpade för regummering regummeringen har utförts enligt metod som godkänts av Transportstyrelsen däcken är märkta på sätt som Transportstyrelsen anvisat i beslutet om godkännande av metoden Dubbade däck Om ett lätt fordon förses med dubbade däck ska samtliga däck vara dubbade. Undantag ges vid tillfällig användning av reservdäck p.g.a. skada på ett däck. Däck får inte ha s.k. rördubbar. Vid tvillingmontage av däck behöver dock endast det ena vara dubbat om de dubbade däcken är placerade symmetriskt i förhållande till fordonets längdaxel. Om släpvagn dras av fordon med dubbade däck ska, vid färd på halt väglag eller då sådant kan befaras, även däcken på släpvagnen vara dubbade. På tunga fordon är huvudregeln att alla däck på samma axel ska vara antingen dubbade eller odubbade. Vid dubbelmonterade hjul behöver dock enbart ett av däcken på vardera sida vara dubbade, men måste sitta placerade likadant på båda sidor, d.v.s. antingen innerst eller ytterst. Dubbade däck får inte användas under tiden 16 april till 30 september såvida inte under denna Observera Slitbana på däck får inte vara mer nött än att det kvarvarande profildjupet i huvudmönstret uppgår till 1,6 mm i de mittersta 75 % av slitbanans bredd. Särskilda bestämmelser gäller dock 1 december 31 mars. Vid dubbelmonterade hjul på fordon med totalvikt över 3500 kg får dock yttre däcks slitbana vara mer nött men inte så att däckets armering blottläggs. Däck, dock ej sådana som konstruerats för att under kortare tid köras lufttomma eller med reducerat tryck, får aldrig visa tecken på brott eller separation och får inte ha hål, skåra, eller annan skada som blottlägger däckets armering. 255

6 256 Åkerihandbok 2013 tid vinterväglag, som motiverar användning av dubbade däck, råder eller förutses. Personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn, som dras av sådant fordon, ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december till den 31 mars när vinterväglag råder. Undantag får göras om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten för provkörning eller bogsering i samband med reparation eller liknande ändamål, för färd kortast lämpliga väg till närmaste besiktningsorgan eller om fordonet är av en årsmodell som är trettio år eller äldre. Kommuner får genom lokala trafikföreskrifter meddela förbud för trafik med fordon med dubbdäck på en viss väg eller vägsträcka. SIDOSKYDD Lastbilar och släpvagnar med en totalvikt över 3,5 ton, som tas i bruk efter den 1 januari 1995 och som går i inrikes- eller utrikestrafik ska vara försedda med sidoskydd. Äldre fordon från 1 januari Vissa fordon är undantagna från kravet: lastbilar och släpvagnar som är äldre än 1988 års modell dragbilar för påhängsvagnar släpvagnar som konstruerats särskilt för transport av långt odelbart gods vissa påhängsvagnar med flyttbara axlar Alla lastbilar, bussar och släpvagnar med totalvikt över 3,5 ton ska kontrollbesiktigas varje år, oavsett hur de används. Den första besiktningen sker senast 12:e månaden efter att fordonet togs i bruk första gången. Ibruktagandet styr den första besiktningen. Därefter sker kontrollbesiktning senast 12:e månaden efter föregående besiktning. Man får en kallelse per post. Personbilar, lätta lastbilar och buss med totalvikt om högst 3,5 ton med slutsiffran 5 i registreringsnumret har ny besiktningstermin, maj-september. Bälteskrav från 2007 Den som färdas i en personbil, en lastbil eller en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri ska sitta på en sittplats som är utrustad med bilbälte om en sådan plats är tillgänglig och ska använda bältet. Barn som är kortare än 135 cm ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet. Ett barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 cm får inte färdas i ett fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn, annat än vid tillfälliga transporter under korta sträckor. Barnet ska i sådant fall i stället använda bilbältet när det är möjligt och får då inte färdas i framsätet i en personbil eller i en lätt lastbil.förare ska se till att passagerare som är under femton år använder bilbälte. Gäller också för lastbils- och taxiförare. Bilbälte behöver inte användas av den som i lokalt distributions- eller servicearbete färdas ett flertal kortare sträckor i följd och som mellan varje sådan kortare sträcka måste stiga ur fordonet för att fullgöra arbetsuppgiften. Undantaget gäller inte vid färd till eller från område där sådant arbete utförs eller om arbetsgivaren bestämt att bilbälte ska användas.

7 Däck för personbilar och lätta lastbilar (nya krav på märkning) Märkningens betydelse: - Bränsleförbrukning Den vänstra märkningen är en energieffektivitetsgradering som visar däckets inverkan på bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen. Rullmotståndet mäts i en maskin och 9 SV graderas mellan A och Europeiska G. Skillnaden unionens mellan officiella klass tidning A och G motsvarar ca 0,05 liter per L 342/53 mil. Samtidigt sänks CO2 med 12 g/km. BILAGA II - Inbromsning på vått underlag Den högra märkningen visar hur bra däckets inbromsningsförmåga är på vått underlag. Skillnaden i bromssträcka på vått underlag mellan en bil med klass A resp. klass MÄRKNINGENS UTFORMNING F-däck är över 10 meter. - Ljud utvändigt 1. Märkets format Den nedre märkningen visar vilken ljudnivå däcket avger utanför bilen, mätt i decibel. 1.1 Det märke som avses i artiklarna 4.1 och 5.1 ska vara utformat i enlighet med illustrationen nedan: Kommande skärpning Nya däck av klass G (rullmotstånd) eller klass F (inbromsning på vått underlag) får inte säljas, efter För tunga fordon väntas följande gälla från (obs ej beslutat vid boken tryckning): Tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxel under perioden 1 december 31 mars, när vinterväglag råder. Som likvärdig utrustning till vinterdäck bör däck betraktas som är försett med snökedjor eller att fordonet är försett med slirskydd av typ ONSpot, sandspridare eller liknande anordning. Framhjulsdrivna bilar ska vara försedda med vinterdäck även på fordonets bakre hjulaxel. Undantag från kraven finns för fordon som är äldre än 30 år, och körning i samband med reparation eller besiktning.

8 Förklaringar se baksidan Hastighetstablå Fordonsslag: 1 Ofyllda hjul = obromsade Fyllda hjul = bromsade Personbil, motorcykel, lätt lastbil samt buss med högst 3,5 tons totalvikt. För vissa fordon och fordonskombinationer gäller följande högsta hastigheter om inte lägre hastighetsgräns gäller för vägen. Vissa avvikelser kan dock förekomma. För exakta uppgifter, se trafikförordningen 1998:1276. I trafikförordningen finns också uppgifter om tillåtna vikter på fordon som dras av annat fordon. För vägen gällande hastighetsbestämmelser Buss med totalvikt över 3,5 ton. 2 Tung lastbil 258 Motorfordon med bromsad släpvagn. Bil med dolly och påhängsvagn, i vissa fall. Motorfordon med en obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, dock högst 750 kg. Motorcykel med en släpvagn. Tung terrängvagn eller motorredskap klass I med eller utan en bromsad släpvagn. Motorfordon med en släpvagn vilka är förbundna genom den gemensamma lasten. Motorfordon med en obromsad släpvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt om vagnen inte är lastad) överstiger halva dragfordonets tjänstevikt. Tung terrängvagn eller motorredskap klass I med en obromsad släpvagn. Motorfordon, motorredskap klass I och tung terrängvagn med två bromsade släpvagnar. Fordon särskilt inrättat för bärgning, som drar ett fordon vars ena ände är upplyft på en upphängningsanordning som är fast eller bogserad. Annan bil än bärgningsbil som bogserar med upphängningsanordning. Bogsering i andra fall. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med släpsläde eller efterfordon. Motordrivet fordon på band. Terrängmotorfordon vid färd på annan väg än enskild väg som i mindre omfattning används av allmänheten. Motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med hjulringar av järn eller annat hårt material. 1 Traktor, motorredskap klass II och moped är konstruerade för en viss högsta hastighet. För vissa fordonsslag och kombinationer har Vägverket föreskrivit om högsta tillåtna hastighet km/tim vid färd på motorväg eller motortrafikled

9 BROMSAR Kontroll av ett fordons maximala retardationsförmåga (bromsförmåga) görs bäst med fullastat fordon på torr asfaltbana. Sådana förhållande råder inte året om och även andra skäl gör att vid t.ex. besiktning av fordon är du hänvisad till rullbromsprovare och olastat fordon. Därför måste överslagsberäkning av maximal bromskraft göras hos fordon med tryckluftsbromssystem. Principen för beräkning är att förhållandet mellan bromskraft och manövertryck mäts upp med hjälp av rullbromsprovare och manometer. Samma förhållande används sedan för beräkning av den bromskraft som kan förväntas vid det högsta manövertryck som garanteras av fordonstillverkaren. Allmänna råd: kontrollera däcken (mönster, ringtryck) kontrollera bromstryck, bromsslangar, kranar till släpvagnsbromsen gör bromsprov vid körningens början kontrollera parkeringsbroms, släpvagnsbroms. Dragbil ALB ABS ALB+ABS Inget Släpvagn ALB, ABS, ALB+ABS Inget, ALB, ABS, ALB+ABS ALB, ABS, ALB+ABS Inget, ALB, ABS, ALB+ABS ALB = automatisk bromskraftregulator ABS = låsningshindrande anordning Inget = saknar ALB/ABS ALB/ABS får inte kopplas bort på bil och släpvagn av 1995 eller senare årsmodell Bromstester Bilprovningen och de ackrediterade märkesverkstäderna har kampanjer för frivilliga bromskontroller. Sveriges Åkeriföretag har ställt sig bakom kampanjerna. 259

10 260 Åkerihandbok 2013 KRANAR Kranbeteckningar De flesta kranar är försedda med en beteckning för att man ska kunna identifiera kapacitetsklassen. Beteckningen är inte bara en siffra vilken som helst, den som lärt sig vad den betyder, och hur den är uppbyggd, kan hämta värdefull information från den. Modellbeteckningen är ofta uppbyggd av en sifferkombination som anger kranens kapacitet och armlängd. Dessutom tillkommer i vissa fall en bokstavskombination som talar om hur många hydrauliska utskjut kranen är försedd med. Kapacitetsklass Kapacitetsklasser anger kranens relativa styrka i förhållande till övriga kranar i sortimentet. Styrkan eller kapaciteten anges i kilonewtonmeter (knm) eller tonmeter (t/m). Besiktning av kran med lastmoment Fordonsmonterade kranar med ett lastmoment större än 12 tonmeter ska besiktigas var 12:e månad. Det samma gäller för mobilkranar. Första besiktning krävs när en kran förses med personkorg och besiktning ska därefter ske var 12:e månad. Besiktning ska ske hos ackrediterat besiktningsorgan. Även om det inte finns krav för arbetsutrustning på regelbunden besiktning av ett ackrediterat besiktningsorgan, finns det krav från Arbetsmiljöverket om att utrustningen måste underhållas så att den uppfyller de krav som gäller för den så länge den används. Arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till farliga situationer ska genomgå regelbundna kontroller och, när så behövs, regelbundna prov. Kontrollen ska dokumenteras. För fordonsmonterade kranar med hytt där hytten är höj- och Lyftförmåga Den last kranen kan lyfta i krok på en viss armlängd inom ett visst arbetsområde (utan hänsyn till fordonsstabilitet). knm (kilonewtonmeter) Sort i vilken kranens lyftkapacitet anges. Äldre benämning på denna storlek är tonmeter (t/m). Hydraulisk räckvidd Den maximala armlängd man uppnår med hjälp av kranens hydrauliska funktioner kallas hydraulisk räckvidd.

11 sänkbar mer än 0,5 meter ska hytten besiktigas var 12:e månad även om kranen i sig inte behöver besiktigas. För personlyft se Entreprenadhandboken. BAKGAVELLYFT Arbetsmiljöverket kräver att den som använder lyftanordning eller lyftredskap, t.ex. bakgavellyft, i sitt arbete ska vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Kunskaperna ska omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets 1. uppbyggnad 2. drift 3. manövrering 4. egenskaper 5. användningsområde 6. begränsningar 7. underhåll och 8. kontroll. En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Arbetstagare och inhyrd personal ska ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet ska upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas. Kraven på dokumentation och tillstånd gäller inte vid avvändandet av hissar. Uppställning av container Enligt ordningslagen gäller att en offentlig plats inom detaljplanelagt område inte får användas för uppställning av container. utan tillstånd från polisen. Om man placerar container utan tillstånd på allmän plats riskerar man att mot föreläggande flytta containern. Ett föreläggande får, om det avser en container eller något annat skrymmande föremål som ställts upp på offentlig plats, också riktas mot föremålets ägare eller den som är i ägarens ställe, även om föremålet ställts upp för någon annans räkning. Det sagda gäller inte om det är uppenbart att någon annan än föremålets ägare eller den som är i hans ställe har bestämt platsen för uppställningen. 261 Observera Lagar m.m. kan ha ändrats sedan denna bok trycktes. Kontrollera uppgift i boken om den ska ligga till grund för mer betydelsefull åtgärd.

12 Container Utöver ordningslagen finns lokala föreskrifter som polisen utfärdar, för uppställning av containrar. Eftersom dessa varierar mellan polisdistrikten, återger vi här bara en del viktiga saker att tänka på i samband med containeruppställning: se till att containern inte utgör fara för trafiksäkerheten om containern placeras på körbanan, se till att den står i körriktningen utrusta containern med reflexer i varje hörn, och i dimma med gult blinkande sken märk containern med namn, adress och telefonnummer tänk på brandrisken, placera ej containern för nära bebyggelse eller dylikt se till att brandposter, räddningsvägar m.m ej blockeras täck containern så att inte innehållet blåser bort undvik utsättning och hämtning kvällar och nätter. 262

FORDONSREGLER. Säkerhetskontroller

FORDONSREGLER. Säkerhetskontroller FORDONSREGLER Fordonsregler 237 Säkerhetskontroller Före start sätt i diagramblad i färdskrivaren. se efter att nödvändiga transporthandlingar, farligt-godshandlingar och fordonshandlingar finns. kontroll

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

beslutade den 14 april Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:131.

beslutade den 14 april Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:131. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 14 april 2009. Ändringar

Läs mer

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran

Författningsförslag. Buss med fler än två axlar Ledbuss med en ledad sektion Ledbuss med mer än en ledad sektion Buss med släpvagn för personbefordran Bilaga 3 Författningsförslag Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) Härigenom föreskrivs att 4 kap. 17 a och 20 trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse. 4 kap. 17 a En buss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2003:250 Utkom från trycket den 5 juni 2003 beslutade den 23 maj 2003. Riksåklagarens

Läs mer

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) SFS 2016:378 Bilaga 2 Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar enligt 8 kap. 9 Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den 6 april 2011. TSFS 2011:37 Utkom från trycket den

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2017:610 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Regeringen föreskriver 1 att 4 kap. 14 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:240 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Regeringen föreskriver att 3 kap. 13, 17, 39

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 19 maj 2017. TSFS 2017:60 Utkom från trycket den 26 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2016:378 Utkom från trycket den 3 maj 2016 beslutade den 11

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:835 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver att 4 kap. 18

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag Vill du veta mer? För mer information om våra tjänster eller hur Bilprovningen kan underlätta din vardag kontakta ansvarig områdeschef för stationen eller ring 0771-600 900. Du är också välkommen att besöka

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator;

Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator; Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 16 fordonsförordningen

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1 Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization Page 1 Däcket En ovanlig god kompromiss Page 2 Däckens kvalitet är avgörande Köregenskaper Säkerhet Driftekonomi Page 3 Vägkänsla

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Rapport om tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Rapport om tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet Rapport 1 (109) Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2014-1419 Rapport om tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet Rapport 2 (109) Innehåll SAMMANFATTNING... 7 FÖRFATTNINGSFÖRSLAG...

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:85) om flygande inspektion; beslutade den 7 december 2011. TSFS 2011:109 Utkom från trycket den 16 december 2011 VÄGTRAFIK

Läs mer

Promemoria. Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet

Promemoria. Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet Promemoria Jordbruks- och skogsbruksfordon godkännande och marknadskontroll Näringsdepartementet 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 2 Författningsförslag... 6 2.1 Förslag

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen RP 40/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att vägtrafiklagen (267 l 1981) ändras så, att bestämmelserna

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 46 Nr 46 LANDSKAPSFÖRORDNING om fordonsdefinitioner Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Utfärdat i Mariehamn den 25 november 2004 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h; VVFS 2007:105 Utkom

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den. TSFS 2012: Utkom från trycket den 2012 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den 11 oktober 2012. TSFS 2012:110 Utkom från trycket den 31 oktober 2012 VÄGTRAFIK

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E

Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E Vid säkerhetskontrollen ska du kontrollera, värdera och motivera att fordonskombinationen kan framföras på ett trafiksäkert, lagligt och miljöanpassat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2006:1208 Utkom från trycket den 1 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fordonslag; utfärdad den 6 juni 2002. SFS 2002:574 Utkom från trycket den 19 juni 2002 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö;

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö; beslutade den 28 maj 2014. TSFS 2014:32 Utkom från trycket den 11 juni 2014 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Godkännande och marknadskontroll av fordon Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 september 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; beslutade den 13 maj 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 16 och 18 fordonsförordningen (2009:211)

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling VVFS 1995:19 Vägverkets föreskrifter om kompetenskrav för förare som anlitas för godstransporter; Utkom från trycket den 3 april 1995 Allmänna råd markeras med indragen text

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Fordon till försäljning

Fordon till försäljning Fordon till försäljning 1. Bogserbil 959, Lastbil, Volvo F85-26*S Motor OK. Dåliga bromsar. Halvautomatisk växellåda som inte fungerar. Däck 9.00R-20, mönsterdjup ca.15 mm. Mätarställning 51069 km. Kaross

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; Utkom från trycket den 26 september 2006 beslutade den 19 september

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; VVFS 2006:44 Utkom från trycket den 11 maj 2006

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal. Arbetsfordon

Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal. Arbetsfordon Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Arbetsfordon kravspecifikation, besiktning, funktionskontroll och underhåll av arbetsfordon 200/05 Fastställd

Läs mer

Säkra maskiner. Version 3

Säkra maskiner. Version 3 Säkra maskiner Version 3 Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att,

Läs mer

TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1

TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1 25 TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK 1 BILAGA A Avstånd i meter mellan Högsta tillåtna Avstånd i meter mellan Högsta tillåtna fordonets eller for- bruttovikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603); SFS 1998:1261 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver att 2, 7,

Läs mer

Utfall av kontrollbesiktningar 2011

Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Utfall av kontrollbesiktningar 2011 Under 2011 gjorde Bilprovningen sammanlagt 5,9 (5,6) miljoner besiktningar, dvs. kontrollbesiktningar, efterkontroller, registreringsbesiktningar och frivilliga besiktningar

Läs mer

TSFS 2016:54. beslutade den 11 juli 2016.

TSFS 2016:54. beslutade den 11 juli 2016. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och den 1 juli 2010 eller ; TSFS 2016:54 Utkom från trycket den 14 juli

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2010 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran.

2 Ett fordon som har erhållit undantag enligt 2 kap. eller 3 kap. får inte godkännas för yrkesmässig trafik för personbefordran. Transportstyrelsens föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente; beslutade den 8 juni 2010.

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

B96/BE ATT KÖRA MED SLÄPVAGN

B96/BE ATT KÖRA MED SLÄPVAGN B96/BE ATT KÖRA MED SLÄPVAGN Inledning När du ska köra med släpvagn är det lite mera att tänka på än att bara hänga på vagnen bakom bilen och ut och köra. Hela ekipaget beter sig annorlunda än när du kör

Läs mer

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon;

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon; Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon; beslutade den 24 juni 2009. Transportstyrelsen beslutar följande allmänna råd. TSFS 2009:64 Utkom från trycket den 2 juli 2009 VÄGTRAFIK

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk fattningssamling Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227); SFS 2009:1468 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 10 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 eskrivs i fråga

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner; SFS 2015:793 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2009:231 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 26 mars 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SE- PARATA TEKNISKA ENHETER. Fordons- kravet gäller. ny fordonstyp

DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH SE- PARATA TEKNISKA ENHETER. Fordons- kravet gäller. ny fordonstyp 1030 Bilaga 1 DEL I KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH S PARATA TEKNISKA ENHETER Fordons- Datum ikraftträdande Motsvarankategorier de sta 11. Föroreningar 72/306/EEG 24 M, N från

Läs mer

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift.

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift. HFD 2015 ref 33 Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 2 kap. EG-direktiv... 3 3 kap. ECE-reglementen...

Läs mer

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen?

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen? Säkra maskiner Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar Vägunderhållsmaskiner

Läs mer

Miljö och trafiksäkerhetskrav

Miljö och trafiksäkerhetskrav Miljö och trafiksäkerhetskrav Specifikationen består av: A. Obligatoriska krav (skall-krav) B. Utvärderingskriterier (kriterier som ligger till grund för utvärdering av anbuden) C. Utförandevillkor (Dessa

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed.

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed. 13.5.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 118/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 385/2009 av den 7 maj 2009 om ersättande av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om

Läs mer