UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil"

Transkript

1 UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil En dialog med unga om kulturen i Värmland inför Kultursamverkansmodellen 2013

2 Är du mellan 13 och 26 år? Vill du vara med och diskutera kulturen i Värmland? Vill du ge dina synpunkter på vad som behöver utvecklas och stärkas? Vilka behov och brister tycker du finns? Vill du träffa en poet, en fotograf, en artist och två personer som driver en produktionsbyrå och diskutera med dem om hur möjligheterna ser ut för att etablera sig i Värmland och hur de gjort för att leva sin dröm? Kom på Uppdrag kultur På slakteriet i Kil! Uppdrag kultur På Slakteriet är ett initiativ taget av Region Värmland för att skapa en mötesplats för unga i Värmland att diskutera kulturfrågor. Under hösten och vintern 2011 genomförde samtliga kommuner i Värmland kulturdialogmöten, som ett led i arbetet med samverkansmodellen. Genomgående var att ungas representation var svag. Bara en kommun genomförde en separat dialog för barn och unga, Kils kommun. Därför valde Region Värmland att tillsammans med Kils kommun förlägga en dialog för unga från hela Värmland i Kil. Den 10 mars 2012 samlades 45 personer på KilArena. Drygt 30 stycken var unga mellan 13 och 26 år, fem stycken var inbjudna gäster och yngre yrkesverksamma inom olika konstområden, fyra stycken kom från Film i Värmlands sommarpraktik Aspiranterna och de hade till uppgift att livesända delar av arrangemanget och resterande bestod av Kina Strandberg, processledare samt representanter från Region Värmland, Kils kommun och Film i Värmland. Totalt fanns representation från sex av länets sexton kommuner. Dagen inleddes med att de medverkande yrkesverksamma gav deltagarna en teaser, ett litet nedslag i sitt konstnärskap. Medverkande var Ismael Ataria, poet från Hagfors, Ina Forsberg, artist från Sunne, Oskar Kardemark, fotograf från Karlstad och Josefine Alsén och Niclas Barenfeld som driver en produktionsbyrå tillsammans, från Karlstad respektive Kil. Därefter inledde processledaren Kina Strandberg ett arbete med hjälp av Cafémetoden. Deltagarna fick möjlighet att själva sätta agendan och skriva ner de frågorna som de tyckte var mest relevanta att diskutera. Därefter grupperades frågorna och samlades under sex stycken rubriker, som blev sex stycken bord vid vilka deltagarna kunde fika och sitta och diskutera, formulera och problematisera frågorna. Dagen avslutades med ett litet panelsamtal med medverkande där de fick svara på förberedda frågor om utbildning, förebilder, varför de bor eller inte bor kvar i Värmland och svara på deltagarna egna frågor. Delar av dagen livesändes och spreds via Region Värmlands hemsida och via olika sidor på facebook. Därför fanns det en möjlighet att delta under arrangemanget genom att följa med live och nu i efterhand finns en unik möjlighet för politiker, tjänstemän och andra som är intresserade av ungas röster om kulturen att ta del av klippen. Det finns ingen tradition i Värmland av att skapa dessa former av mötesplatser, där unga möter yngre yrkesverksamma inom olika konstområden. Men dagen visade att det finns ett behov, en önskan om att lära av varandra, inspirera och stötta varandra och leva sin dröm. I Värmland och i världen. Josefin Berger Kulturutvecklare Region Värmland

3 Mötesplatser, plattformar och nya sätt att mötas på Underlag som framkom på frågelappar: Nätverk för musiker och konstnärer osv. Ute: öppen scen. Finns det lagliga väggar för graffiti så blir det kanske mindre på de ställen där man inte får måla. Centrum för gatukulturen skate, graffiti, dans etc. Bygg vidare på UNO, kan man ha små UNO:s? Ställen för ungdomar under 16, inte bara i Karlstad. Lokaler för att repa/ateljé/fotostudio. Fler ställen för konstnärer att ställa ut sin konst, lyft fram konsten! Fler lokaler för kultur som t. ex. ateljéer och replokaler. Vill ha mer musik i Värmland och ställen där man får visa upp sig. Plattformer för unga att visa upp sig och sin talang oavsett sin ålder.

4 Synpunkter som formulerades vid bordsdiskussionerna: Synd att fritidshus försvinner, det fysiska mötet är viktigt med t.ex. kompisar. Vi vill ha en plats att vara på som har öppet under t.ex. högtider då många unga är ute och festar. Vill man träffa sina kompisar och umgås utan att dricka alkohol så är det skönt med ett ställe som håller öppet. UNO har stängt på sommaren, vart ska då vi unga vara? UNO räcker inte riktigt till som lokal och behöver utvecklas. Åldersgränserna på UNO är dåliga. Mer utrymme för konstnärer och artister, fler lokaler behövs. Synd att viss konst i Värmland ska betraktas som mindre värdefull. Vill man måla graffiti finns en vägg i skogen vid Rud i Karlstad, medan Lars Lerin får ett helt eget hus inne i centrum. Man diskriminerar på så viss konst och gynnar annan. Utnyttja mötesplatser som redan finns. Mötesplatser för vuxna skulle kunna lyfta fram unga lite mer så kan alla ta del av det som också redan finns. Fritidsgårdarna skulle kunna anordna olika temakvällar som t.ex. en filmskaparkväll där filmintresserade ungdomar kan mötas och göra film tillsammans. Nätverk för unga kulturutövare som t.ex. musiker, konstnärer och dansare som vill mötas. Det saknas just nu plattformer där man kan få visa upp sig och sin konst. Kreativa väggar på allmän plats. Kulturhus i Karlstad Underlag som framkom på frågelappar: Helgöppna fritidsgårdar. Öppna fritidsgårdar på storhelger. Var har vi lokalerna att t.ex. repa och måla i? Graffiti centralt. Det behövs mer utrymme för konstformer som street art och graffiti. Ge oss pennor och en duk att måla på så blir vi alla barnsliga barn igen. Kan man inte göra ett 365-hus?

5 Vi vill ha kreativa väggar på allmän plats. Kulturhus för alla, cafékväll? Photoshopkurs, dramakurs och sätta upp pjäser. Fotostudio. Få jobba med stylister och låna utrustning. Kulturhus i småorterna. Kulturhus ska innehålla scener, replokaler, datorer, kreativa rum, Adobeprogram och studiehörnor. Fler gästföreläsare. Förbättra UNO. Poetry Slam, Karlstad, Värmland. Musikscen. Synpunkter som formulerades vid bordsdiskussionerna: Begränsa inte kulturhuset bara till Karlstad utan för ut det i länet till de mindre orterna, även om ett kulturhus i Karlstad också önskas. skulle vara en rolig grej. Det ska vara en öppen plats för alla som gillar kultur utan en fast åldersgräns. Kanske kan kulturhuset inte bara drivas av anställda utan också av ideella krafter som har tid och intresse för kultur. Alla ska få vara med och bestämma vad som ska finnas i kulturhuset. Adobeprogram skulle kunna finnas på kulturhuset eftersom det är så dyrt för en enskild person att köpa t.ex. Photoshop. Begränsa inte kulturhuset enbart till Karlstad, det ska vara till för alla. I kulturhuset skulle det kunna finnas servering, datorer, kreativa rum, kurser, scener och en studiehörna etc. Ett kulturråd skulle kunna ha ansvar för vad som ska finnas i kulturhuset och diskutera vad kultur egentligen är och vad som räknas som kultur.

6 Samarbeta i hela Värmland Underlag som framkom på frågelappar: Kulturvänlig kollektivtrafik. Vill ha mer/bättre förbindelser med buss/tåg. Göra mer saker tillsammans. Lupp i alla kommuner i Värmland Värmland är ganska stort. Det mesta händer i Karlstad. Hur når man ut? Organisation? Pengar? Låt hela Värmland mötas. Billigare att ta sig till sina aktiviteter. Uppvärdera kulturarbetarna! Mer UKM! Ungdomsråd regionalt/lokalt som hjälps åt.

7 Synpunkter som formulerades vid bordsdiskussionerna: Förstärk vi-känslan mellan kommunerna i Värmland. Man kan ha mer samarbeten och fler utbyten mellan två eller flera kommuner. Ex) Vid UKM kan man bättre bjuda in andra kommuner och visa hur vi arrangerat UKM-festivalen här och hur vi gjort. Det ska gå kulturbussar dit sakerna händer. Då kan man också möta andra från andra kommuner och kanske undkomma vi-och-dem -känslan. Kulturbussning på ungas villkor. Fritidshus och kulturhus borde ha bättre samarbete i hela Värmland. Det mesta av kulturen finns i Karlstad, hur kan man också nå ut till de mindre orterna? Bättre kollektivtrafik. Kulturbusskort eller liknande skulle kunna användas för att inte resorna till/från olika kulturevenemang skulle bli så dyrt. Ungdomsråd som redan finns ska hjälpa kommuner som inte har något att starta upp ett eget kommunalt ungdomsråd. Bättre ungdomsråd så att man kan nå fram med vad man tycker till politiker och tjänstemän. Så kan det fungera som en plattform där man praktiskt kan jobba tillsammans. Man får kraft om ungdomsråden kan jobba tillsammans och få en gemensam röst gentemot politiker etc. Få politiker och kommuner att förstå vad UKM går ut på och varför unga vill göra dem. Då kan man kanske få mer bidrag etc. för att kunna göra festivalerna lite större, eller lite oftare. Detta speciellt viktigt på Riks- och Länsfestivaler. Skicka inte bara ungdomar till t.ex. Wermland Opera. Låt ungdomar själva få ta del av de pengarna och själva kunna skapa och bestämma vad de faktiskt är intresserade av. Kommunerna måste arbeta bättre tillsammans för att få ett Värmland. Coaching, hjälp och att bli lyssnad på Underlag som framkom på frågelappar: Man måste äga sin kreativitet, det måste vara roligt, inte bara en massa mål. Vad ska vi göra på sommaren? Nätverkande för att knyta kontakter är viktigt.

8 Vi vill ha utrymme att ställa ut på. Uno är jättebra, men åldersgränsen är dålig. Vore kul med en variant av korpenlag där man kan ses och spela t.ex. fotboll utan krav på tävlande. Utnyttja arbetsplatser som redan finns. En hemsida där man kan ta del av vad som händer, värmland.se eller karlstad.se? Det finns för lite möjligheter och vi har inga replokaler och inget kulturhus. Ingen har satsat på konst eller kultur. Vad händer med de små orterna som inte är en stad, en ort? Man vill inte bli bortglömd i de mindre orterna. Hur kan man få andra att göra sina egna röster hörda? Låt unga ha ansvar över kulturen. Faddergrupper. Unga som har idéer borde få en fadder som har kontakter i arbetslivet. Handlingsplaner och checka av mål. Hur får man politiker att lyssna/bry sig? Synpunkter som formulerades vid bordsdiskussionerna: Många vet vart man vill nå men det är svårt att ta sig dit. Hur hittar man någon som har kunskap och kan hjälpa till? Är det lätt att hitta hjälp i sitt kulturarbete så får man behålla mer kraft, inspiration och eget driv till det man gör. UKM flera gånger om året kan bidra till företagsanda. Ungdomsråd måste få driva sin verksamhet och inte bara finnas för syns skull. En budget på 5000 kr/ år går inte att driva någon ungdomsverksamhet utifrån. Faddergrupper, coaching och peppning behövs. Ha tillgång till en fadder/mentor som redan har en fot inne i arbetslivet och kan hjälpa till med handlingsplaner, mål och kanske praktik. Så att man kan gå från potential till handling. Unga på mindre orter vill också känna sig hörda.

9 Idébank Underlag som framkom på frågelappar: Musikcafé! Musikscenen, var är du/vart tog du vägen? Utställningar för oss ungdomar, vart ska vi? TV-program ledda av ungdomar på t.ex. kanal 12. Starta en youtube-kanal om kultur. Kulturföretag. Musikcafé och bio. Makeupkurser. Fotokurser. Lagliga graffitiväggar Bio. Poesitävling i hela Värmland.

10 Sommarläger i Kil. Ha ett kulturhus där alla samlas: dans, teater, fotokurs, öppen scen och makeup. Skaffa en biograf och badhus, dra folk till Kil! Gör ett tv-program med ung kultur. Jag skulle vilja ha en stor fotostudie i Kil som man kan hyra in sig på och att man får hjälp med olika saker inom foto. PR, måste synas överallt och tänka nytt. Stor dramakurs Sommarläger med unga poeter, fotografer, författare och musiker. Kanske i Mariebergsskogen? Långhelgsträff. Veckoläger. Ge mer uppmuntran. Mer teater! Mixa olika kulturaktiviteter. Skapa en public access del på Karlstads hemsida där ungdomar kan visa upp sina verk som kanske gjorts i anknytning med fritidsgårdar/kommuner. Utrustning borde kunna lånas. Synpunkter som formulerades vid bordsdiskussionerna: Man måste bli bättre på att visa upp ung kultur. Bättre information om vad som händer i Värmland. Man måste inkludera sociala medier som Facebook eftersom det är där de unga är. Vi behöver lagliga graffitiväggar. Fler olika kurser som är tillgängliga för unga: foto, smink, drama och musik etc. Mixa olika kulturaktiviteter. Öppen scen, som man kan boka. En webbplats, eller en del av en webbplats, där ungdomar kan visa upp sig och sina verk. Man borde kunna få låna viss utrustning när man ska göra film eller musik. Bli bättre på att skylta med Värmland och vad som faktiskt händer här.

11 Stöd/Pengar Frågan utvecklades inte vid bordsdiskussion då inga deltagare valde alternativet. Mer resurser till konsten. Arrangörsstöd. Avslutande reflektion från deltagarna Man blir väldigt inspirerad. Kul att få säga vad man tycker. Man har fått knyta användbara kontakter. Man har blivit full av kreativitet! Det känns bra, så länge det som vi sagt idag följs upp. Den här dagen har skapat diskussion. Jag tänkte först inte anmäla mig. Jag tänkte: man kan ju ändå inte vara med och påverka. Men nu när jag är här känner jag att jag är med och påverkar.

12 Region Värmland Ung Kultur En dialog med unga om kulturen i Värmland inför kultursamverkansmodellen 2013 Adress: Region Värmland Box 1022, Karlstad Besöksadress: Lagergrens gata 2, Karlstad Kontakt: Tel: Sammanställning: Josefin Wallin Foto: Josefin Wallin Webbklipp: bambuser.com/channel/regionvarmland

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011 Framtidsspaning hulebäcksgymnasiet 2011 Framtidsspaning 2011 1 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2011 För tredje året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer