Å R S R E D O V I S N I NG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I NG"

Transkript

1 1 Å R S R E D O V I S N I NG för Tjejzonen (Org nr ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar (noter) 8-9 Revisorspåteckning 10

2 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Tjejzonen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tjejzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som startade 1998 vars målgrupp är tjejer mellan år. Vi tar avstånd från rasism, våld, mobbing, förtryck och missbruk och är öppet för alla tjejer och kvinnor oavsett kultur, etnicitet, sexualitet eller religion. Verksamheten inom föreningen bygger på tron att det medmänskliga mötet och samtalet i sig är förändrande, bärande och stärkande kraft. Verksamheten bygger på öppenhet och reflektion kring tjejernas idéer och behov samt samverkan och kommunikation med andra organisationer, myndigheter och experter. Verksamheten är drogfri och arbetar för ett jämställt samhälle. Föreningen har som syfte och mål: Att stärka tjejers självkänsla, självförtroende och tillit till sig själva Att ge tjejer möjlighet att använda sig av sin kreativitet till personlig utveckling Att få tjejer att känna att de behövs och har en plats i samhället Att få tjejer att våga lita på vuxenvärlden Att stimulera tjejer till att inhämta kunskaper och utbilda sig Att förebygga psykisk ohälsa hos tjejer Tjejzonen fokuserar på varje tjejs positiva kraft tjejkraft. Vi erbjuder olika möjligheter till stöd, allt utgår från vad som passar tjejen bäst. Vår målsättning är att förebygga psykisk ohälsa hos tjejer. Tjejzonen är genom sin virtuella verksamhet chatt och mejl rikstäckande. Genom att kombinera erfarenhet och förmågan att lyssna till tjejernas behov vill vi växa och finnas på de platser och i de forum där tjejerna behöver oss. Visionen är: Tjejzonen skall finnas där och när tjejerna behöver Tjejzonen har under 2010 haft 250 medlemmar. Under året har vi haft kontakter via chatt, mejl, stödsamtal, Storasystrar, mentorer samt chatt och mejl i Ätstörningszonen. Tjejzonens grundverksamhet 2010 Tjejzonens grundverksamhet består av chatt, mejljour och stödsamtal. Verksamheten finansieras av Stockholm stad, Socialstyrelsen och Landstinget. Vi finns representerade på ungdomsfestivaler, samarbetar med organisationer och marknadsför oss på skolor, ungdomsmottagningar, BUP mm. Tjejzonen fungerar tack vare alla våra engagerade volontärer och en viktig del i vår grundverksamhet är att erbjuda dem utbildning, handledning och möjligheter att träffas och utbyta erfarenheter.

3 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (forts) Chatten erbjuder tjejer att få prata av sig om det som bekymrar dem. Volontärer bemannar chatten och målet är att med det goda virtuella, oftast anonyma, mötet skapa förtroende, hopp, mod och en tro på att det finns människor som kan hjälpa även i den fysiska världen. De teman som är mest frekventa, i fallande skala, är ångest och oro, skola, kompisar, Elevhälsa, familj, självmord och sexuella övergrepp. Ätstörningszonen erbjuder stöd till främst tonårstjejer och unga kvinnor med ätstörningsproblematik eller närstående som har frågor kring ätstörningar. Hjälpen sker i form av internetbaserat stöd, via chatt och e-post, samt via telefon och enskilda stödsamtal. Mejljouren är ett komplement till chatten där tjejerna kan berätta mer ingående vad de har för problem. För att ge möjlighet till att skapa ett förtroende och upprätta en relation så får tjejerna svar från samma volontär varje gång hon mejlar. Stödsamtalen äger rum på Tjejzonens kansli och är en möjlighet att få stöd för de tjejer som vill komma till Tjejzonen. De kan ha börjat med chatt eller mejl men känner att förtroendet för Tjejzonen är starkt och vill träffa någon att prata med. Samtalen ska vara just stödjande och stärkande. Tjejzonen bedriver ingen terapiverksamhet. Tjejzonens viktigaste pelare är våra volontärer. Våra volontärer ser vi som våra anställda och vi lägger stor omsorg att ta hand om dem på bästa sätt genom utbildning, fortbildning/handledning och utvecklingssamtal. En volontär stannar bara om de känner att de bidrar och att de har en uppgift som de trivs med. Volontärerna får inte någon lön så en av våra viktigaste uppgifter är att hela tiden få volontärerna att känna att de behövs, för då stannar de. Tjejzonen utbildar alla volontärer innan de får börja arbeta för oss. Tjejzonens tvådagars grundutbildning i samtalsmetodik och professionell hållning ger volontärerna en gemensam grund och kontinuerlig gemensam handledning verkar för känslan av sammanhang och professionalitet inom volontärgruppen. Tjejzonen arrangerade tillsammans med Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen Östergötland ett seminarium om att bemöta unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Tjejzonen var inbjuden att delta på SIME som är norra Europas största konferens för alla som är intresserade av digital utveckling på olika sätt. I år körde man även igång SIME Non-Profit där ideella organisationer fick t tillgång till världens främsta experter när det gäller socialt engagemang på internet. Ulf Kristersson föd socialborgarråd inbjöd Tjejzonen till ett lunchsamtal om Socialtjänst online Tjejzonen har varit på 2 föreläsningar arrangerade av HOPP Ankytningsteorin och våldtäkt Tjejzonen blev inbjuden 2 ggr under året till BUP.nu till en dag för utbyte av erfarenheter med de som på olika sätt erbjuder unga stöd, råd och mötesforum på nätet kring psykiska svårigheter såsom Vårdguiden, Schedo, Bris. Umo.se samt Cecilia Löfberg och Margareta Aspan från Pedagogiska Institutionen som forskar om att uttrycka det svåra online tillsammans med Umo.se, Tjejzonen och Killfrågor.se Tjejzonen medverkade på World Child and Youth Forum på Slottet inbjuden av kungen

4 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (forts) Tjejzonen har vid flera tillfällen varit inbjuden till dialogmöten till Stockholms Stad för att diskutera en lokal Överenskommelse liknande den nationella Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna och Sveriges kommuner och Landsting. Det är viktigt för Tjejzonen att synas och nå ut till tjejer och till de vuxna som tjejerna har i sin närhet. Vi har under 2010 gjort 2 informationsutskick till grund och gymnasieskolor i Stockholms län, ungdomsmottagningar, fältassistenter, folkhögskolor mm totalt 800 adresser. Tjejzonen har haft två konferenser Matnyttigt om ätstörningar och Självskadebeteende hos unga. Bägge dessa lyckades dra fulla hus som bestod av elevhälsan, ungdomsmottagningar, socialtjänst, andra organisationer mal. Tjejzonen stod på Skolforum en mötes och inspirationsplats för lärare och skolledare från hela landet Under 2010 har vi utvärderats av Ingela Näsström Att stödja unga tjejer utifrån en volontär roll. En studie hur man upplever sin volontärroll i en social verksamhet på hemmaplan. Vi har under året haft ca kontakter genom chatt, mejl, stödsamtal, Storasyster, mentor, samt Ätstörningszonens chatt och mejl. Tjejzonen har skickat ut 4 pressmeddelande under året. Det har genererat 11 artiklar i tidningar både lokalt och riks, Vi har vid flera tillfällen varit omnämnda i tidningar såsom DI, Dn, Svd m.fl. Tjejzonen har också varit med i Rapport vid 2 tillfällen. Bloggen startades under sommaren 2010 i samband med projektet Sommarchatten. Syftet med bloggen är att vara en positiv kraft på nätet, att peppa och inspirera unga tjejer till att ta hand om sig själva och varandra. Tjejzonens projektverksamhet 2010 Utöver vår grundverksamhet har vi flera projekt knutna till oss; Storasyster mot droger! och Storasyster på nätet, Chattutveckling och Sommarchatten. Storasyster är någon man kan prata med, få stöd av och bli peppad av. Storasysterprojektet handlar om personlig utveckling och om att bli sedd och förstådd för den man är. Storasysterprojektet fokuserar på varje tjejs positiva kraft tjejkraft och vi vill bidra till ökat självförtroende och ökad självkänsla hos unga tjejer. Vi tror på att stärka självkänslan hos en ung tjej och det i sig är drogförebyggande. Storasyster och Lillasyster träffas varannan vecka 1-2 tim och vänder sig till tjejer i Stockholms Län. Vi strävar efter att försöka ha ca 10 år mellan Storasyster och Lillasyster. Medel beviljades av Socialstyrelsen. Tjejzonen har, i samarbete med föreningen Maskrosbarn, under 2010 fortsatt från förstudie till projekt i det vi kallar Storasyster på nätet. Vi erbjuder tjejer att få chatta 1 tim/vecka upp till 1 år med en och samma person. Medel beviljades av Socialstyrelsen

5 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (forts) Det är viktigt för Tjejzonen att synas och nå ut till tjejer och till de vuxna som tjejerna har i sin närhet. Vi har under 2010 gjort 2 informationsutskick till grund och gymnasieskolor i Stockholms län, ungdomsmottagningar, fältassistenter, folkhögskolor mm totalt 800 adresser. Tjejzonen har haft två konferenser Matnyttigt om ätstörningar och Självskadebeteende hos unga. Bägge dessa lyckades dra fulla hus som bestod av elevhälsan, ungdomsmottagningar, socialtjänst, andra organisationer mal. Tjejzonen stod på Skolforum en mötes och inspirationsplats för lärare och skolledare från hela landet Under 2010 har vi utvärderats av Ingela Näsström Att stödja unga tjejer utifrån en volontär roll. En studie hur man upplever sin volontärroll i en social verksamhet på hemmaplan. Vi har under året haft ca kontakter genom chatt, mejl, stödsamtal, Storasyster, mentor, samt Ätstörningszonens chatt och mejl. Tjejzonen har skickat ut 4 pressmeddelande under året. Det har genererat 11 artiklar i tidningar både lokalt och riks, Vi har vid flera tillfällen varit omnämnda i tidningar såsom DI, Dn, Svd m.fl. Tjejzonen har också varit med i Rapport vid 2 tillfällen. Bloggen startades under sommaren 2010 i samband med projektet Sommarhatten. Syftet med bloggen är att vara en positiv kraft på nätet, att peppa och inspirera unga tjejer till att ta hand om sig själva och varandra. Tjejzonens projektverksamhet 2010 Utöver vår grundverksamhet har vi flera projekt knutna till oss; Storasyster mot droger! och Storasyster på nätet, Chattutveckling och Sommarchatten. Storasyster är någon man kan prata med, få stöd av och bli peppad av. Storasysterprojektet handlar om personlig utveckling och om att bli sedd och förstådd för den man är. Storasysterprojektet fokuserar på varje tjejs positiva kraft tjejkraft och vi vill bidra till ökat självförtroende och ökad självkänsla hos unga tjejer. Vi tror på att stärka självkänslan hos en ung tjej och det i sig är drogförebyggande. Storasyster och Lillasyster träffas varannan vecka 1-2 tim och vänder sig till tjejer i Stockholms Län. Vi strävar efter att försöka ha ca 10 år mellan Storasyster och Lillasyster. Medel beviljades av Socialstyrelsen. Tjejzonen har, i samarbete med föreningen Maskrosbarn, under 2010 fortsatt från förstudie till projekt i det vi kallar Storasyster på nätet. Vi erbjuder tjejer att få chatta 1 tim/vecka upp till 1 år med en och samma person.. Medel beviljades av Socialstyrelsen..

6 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE (forts) Projektet Chattutveckling på Tjejzonen låg i träda under första halvåret av 2010 då projektledaren var sjukskriven. Från augusti har projektet varit igång igen och främst fokuserat på samordning av Öppen linje, utveckling av chattutbildning och rekrytering och handledning av volontärer. Projektet har deltagit vid Tjejzonens konferens, november 2010, om självskadebeteende hos unga för Elevhälsan i Stockholms län, med föreläsningen Tjejzonens chattverksamhet Tema; ångest och självskadebeteende. Vidare har projektet nätverkat med Nätvandrarna, BUP och gett konsultation till Riksföreningen HOPP och Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS, samt deltagit i forskningsprojektet Svåra samtal online med pedagogiska institutionen. Projektet finansieras av World Childhood Foundation. Vi startade Sommarchatten sommaren 2010 för att vi vet att många tjejer som lever med föräldrar som missbrukar alkohol och/eller droger eller är psykiskt sjuka har det extra svårt under sommarmånaderna då de inte får möjlighet till daglig kontakt med andra vuxna som kan stötta. Vi vet också att tjejer med ätstörningar eller andra former av självskadebeteende, till exempel tjejer som skär sig själva och har självmordstankar, blir oerhört ensamma under sommaren när hjälpen stänger. Sommarchatten finansierades av World Childhood Foundation och Stiftelsen Karin och August Bångs Minne samt Stiftelsen Oscar Hirsch. Tjejzonens Terapifond är till för tjejer som av egen vilja och kraft söker hjälp och förändring genom psykoterapi. Fonden vänder sig inte till tjejer i akut kris utan för tjejer med hög motivation att med en terapeuts hjälp forcera sina egna hinder till att må bra. Målgrupp år. Under 2010 tilldelades Tjejzonen ett 90 - konto av Svensk Insamlingskontroll, SFI. Innehavet av 90 konto borgar för att Tjejzonen är en seriös organisation, vars räkenskaper är i ordning och där insamlade medel och donerade medel går till de ändamål som uppges. Tjejzonen är också med i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). FRII är en sammanslutning av landets största insamlingsorganisationer. FRII utarbetar riktlinjer för etiks och professionell insamlingsverksamhet. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

7 7 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m m Summa rörelseintäkter m m Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

8 8 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

9 9 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. NOTER Not 1 Specifikation intäkter Projekt/ bidragsgivare Tjejzonen grundverksamheten/ Socialsyrelsen Tjejzonen grundverksamheten/ Sthlm stad Ätstörningszonen 2009/ Sthlm läns landsting Ätstörningszonen 2010/ Hälso och sjukv. nämnden Ätstörningszonen/ Childhood Storasyster mot droger 2009/ socialstyrelsen Storasyster mot droger 2010/ socialstyrelsen Storasyster på nätet 2009/ Socialstyrelsen Storasyster på nästet 2010/ Socialstyrelsen Chatutveckling/ Childhood Sommarchat/ Bång Sommarchat/Childhood Lagervall 2009/ SKR Summa Övriga bidrag Terapifonden/ gåvor Medlemsavgifter för Övrigt TOTALT Not 2 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag

10 10 Not 3 Personal Medelantal anställda Medeltalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 3,5 4 varav kvinnor 3,5 4 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Not 5 Övriga skulder Projekt Terapifonden Tjejzonen Chatutveckling Lagervall SKR Storasyster mot droger Storasyster på nätet Ätstörningszonen childhood Ätstörningszonen Sommarchat Blogg Summa erhållna ej förbrukade projektmedel Övriga kortfristiga skulder TOTALT

11 11 Stockholm den / 2011 Thintin Strandman Ordförande Frida Lennholm Carina Norrbom Kassör Susanne McCusker Ulf Gripkow Anne Liljeroth Caroline Snellman Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / Mats Blennå Godkänd revisor

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens

Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Årskrönika 2010 Årskrönika 2010 Diakonistiftelsen Samariterhemmet avger här redogörelse för år 2010. Vi hoppas att den skall ge information om stiftelsens arbete och utveckling

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

STIFTELSEN SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN ÅRSREDOVISNING 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STIFTELSEN SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN ÅRSREDOVISNING 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Sida 1 av 16 STIFTELSEN SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen får härmed avlägga årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. INLEDNING

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR Första året med Självmordsupplysningen INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Självmordsupplysningens utformning... 4 Vid hot om självmord... 6 3. Vad säger man i chattarna?... 7 Om

Läs mer