Verkstadshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkstadshandbok 510 16 77-01"

Transkript

1 Verkstadshandbok

2 Verkstadshandbok Jonsered CS 2240 och CS 2240S Innehållsförteckning Innehållsförteckning Index... 4 Introduktion och säkerhetsföreskrifter... 6 Tekniska data... 0 Serviceverktyg... 2 Servicedata... 4 Säkerhetsutrustning... 6 Reparationsanvisningar Förgasare Felsökning Jonsered arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande. Svenska 3

3 Index A Index Avvibreringssystem 43 Demontering 43 Montering 43 Rengöring och kontroll 43 B Bränslesystem 44 Byte av bränslefilter 44 Byte av bränsleslang/returslang 44 Byte av bränslepump 44 Luftning av bränsletank 42 C Centrifugalkoppling 30 Demontering av centrifugalkoppling 30 Montering av centrifugalkoppling 3 Rengöring och kontroll 30 F Felsökning 54 Felsökningsmetoder 55 Förgasare 33 Demontering 35 Funktion 34 Justering av förgasare 4 Montering 38 Rengöring och kontroll 37 Tryckprovning av förgasare 39 Uppbyggnad 33 G Gasreglagespärr, gasreglage och fjäder 22 Demontering av gasreglagespärr, gasreglage och fjäder 22 Montering av gasreglagespärr, gasreglage och fjäder 23 Rengöring och kontroll 23 Gängor 5 Reparation av skadade gängor 5 I Insugssystem 32 Demontering av insugssystem 32 Montering av insugssystem 32,48 Rengöring och kontroll 32 Introduktion och säkerhetsföreskrifter 7 Allmänna anvisningar 8 Allmänt 7 Målgrupp 7 Numreringar 7 Speciella anvisningar 8 K Symboler i verkstadshandboken 9 Symboler på sågen 9 Säkerhet 7 Upplägg 7 Verktyg 7 Ändringar 7 Kedjebroms 7 Demontering av kedjebroms 7 Montering av kedjebroms 8 Rengöring och kontroll 7 Kedjefångare 20 Byte av kedjefångare 20 Kolv och cylinder 45 Demontering av kolv och cylinder 45 Fel och felorsaker 47 Montering av kolv och cylinder 47 Rengöring och kontroll 45 Tryckprovning av cylinder 49 L Ljuddämpare 9 Demontering av ljuddämpare 9 Montering av ljuddämpare 9 O Oljepump och sil 3 Demontering av oljepump och sil 3 Montering av oljepump och sil 32 Rengöring och kontroll 3 S Servicedata 4 Serviceverktyg 2 Startapparat 25,26 Byte av brusten eller sliten startlina 26 Byte av brusten returfjäder 27 Demontering av startapparat 25 Montering av startapparat 27 Rengöring och kontroll 25 Rengöring och kontroll 26 Uppspänning av returfjäder 26 Stoppfunktion 2 Resistansmätning - stoppfunktion 2 Stoppreglage 20 Demontering av start-/stoppreglage 20 Montering av start-/stoppreglage 2 Svärdsbult 52 Byte av svärdsbult 52 4 Svenska

4 Index T Tankenhet 42 Demontering 42 Montering 43 Tekniska data 0 Tändmodul och svänghjul 28 Demontering av tändmodul och svänghjul 28 Montering av tändmodul och svänghjul 29 Rengöring och kontroll 28 Test av tändmodul 27 V Vevhus och vevaxel 50 Byte av vevaxellager 50 Demontering av vevhus och vevaxel 50 Montering av komplett vevaxel 5 Svenska 5

5 Introduktion och säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion och säkerhetsföreskrifter Innehållsförteckning 2. Allmänt Säkerhet Målgrupp Ändringar Verktyg Upplägg Numreringar Allmänna anvisningar Speciellla anvisningar Symboler på sågen Symboler i verkstadshandboken Svenska

6 Introduktion och säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion och säkerhetsföreskrifter 2. Allmänt Denna verkstadshandbok beskriver utförligt hur motorsågen ska felsökas, repareras och testas. Här beskrivs även de olika säkerhetsåtgärder som ska vidtagas i samband med reparationer. 2.2 Säkerhet Observera! Avsnittet som behandlar säkerhet ska läsas och förstås av alla som utför reparation eller service på motorsågen. I denna verkstadshandbok samt på motorsågen finns varningssymboler angivna. Se Symboler på sågen och Symboler i verkstadshandboken. Om någon varningssymbol på motorsågen blivit deformerad eller saknas ska en ny monteras fortast möjligt för att största möjliga säkerhet ska uppnås vid användandet av motorsågen. 2.3 Målgrupp Denna verkstadshandbok är skriven för personal som förutsätts ha allmänna kunskaper om reparation och service av motorsågar. Verkstadshandboken ska läsas och förstås av den personal som ska utföra reparation och service på motorsågen. Handboken är även lämplig att använda vid utbildning av nyanställd personal. 2.4 Ändringar Under pågående produktion kommer ändringar att succesivt införas på motorsågen. Då dessa ändringar påverkar service och/eller reservdelar kommer särskilt servicemeddelande att sändas ut vid varje tillfälle. Detta innebär att denna verkstadshandbok med tiden blir inaktuell. För att förhindra detta, ska handboken läsas tillsammans med samtliga utsända servicemeddelalnden som gäller för den aktuella motorsågen. 2.5 Verktyg Under vissa moment ska specialverktyg användas. I denna verkstadshandbok finns samtliga serviceverktyg listade. Användningen framgår i respektive avsnitt. Använd alltid Husqvarnas original: Reservdelar Serviceverktyg Tillbehör 2.6 Upplägg Denna verkstadshandbok kan användas på två olika sätt: Reparation av ett visst system på motorsågen. Demontering och montering av hela motorsågen. Reparation av ett visst system Då ett visst system på motorsågen ska repareras, gör på följande sätt:. Slå upp sidan för det aktuella systemet. 2. Utför punkterna: Demontering Rengöring och kontroll Montering Demontering och montering av hela motorsågen Då hela motorsågen ska tas isär och sättas ihop, gör på följande sätt:. Slå upp kapitel Reparationsanvisningar, som behandlar Startapparaten och utför instruktionerna som finns under rubriken Demontering. 2. Bläddra framåt i boken och utför Demontering i den ordning avsnitten förekommer. 3. Gå tillbaka till Startapparaten och utför instruktionerna under Rengöring och kontroll. 4. Bläddra framåt i boken och utför Rengöring och kontroll i den ordning avsnitten förekommer. 5. Beställ eller hämta ut samtliga erforderliga reservdelar från reservdelslagret. 6. Slå upp kapitel Reparationsanvisningar som behandlar Vevhuset och utför instruktionerna under Montering. 7. Bläddra bakåt i boken och utför Montering i den ordning avsnitten förekommer. För att öka förståelsen innehåller vissa avsnitt först en Beskrivning av den aktuella enheten. 2.7 Numreringar Positionshänvisningar till detaljer inne i figurerna betecknas med A, B osv. Figurerna numreras, 2 osv. Positionshänvisningar och figurnummer börjar om på nytt vid varje nytt avsnitt. Svenska 7

7 Introduktion och säkerhetsföreskrifter 2.8 Allmänna anvisningar Verkstaden där motorsågen repareras ska vara utrustad med säkerhetsanordningar enligt lokala bestämmelser. Ingen får reparera motorsågen utan att ha läst och förstått innehållet i denna verkstadshandbok. I denna verkstadshandbok finns nedanstående rutor på aktuella ställen. VARNING! Varningsrutan varnar för risk för personskada om inte anvisningarna följs. OBSERVERA! Denna ruta varnar för materialskada om inte anvisningarna följs. 2.9 Speciella anvisningar Bränslet som används till motorsågen har följande farliga egenskaper: Vätskan och dess ångor är giftiga. Kan ge ögon- och hudirritationer. Kan ge andningssvårigheter. Är mycket brandfarligt. Vid användning av tryckluft, rikta inte tryckluftstrålen mot kroppen. Luft kan tränga in i blodomloppet, vilket innebär livsfara. Använd hörselskydd vid provkörning. Efter provkörning, rör inte ljuddämparen förrän den har kallnat. Risk för brännskador. Använd skyddshandskar vid arbete med ljuddämpare. Svärd, kedja och kopplingskåpa (kedjebroms) måste vara monterade innan sågen startas, annars kan kopplingen lossna och förorsaka personskador. Otillräcklig smörjning av kedjan kan resultera i kedjebrott vilket kan orsaka allvarlig eller till och med livshotande skada. Var aktsam så att fjädern till startapparaten inte sprätter upp och orsakar personskada. Använd skyddsglasögon. Om fjäderspänningen är aktiverad på linhjulet då det tas upp, kan fjädern sprätta upp och orsaka personskada. Då tryckfjädern till kedjebromsen skall tas bort, kontrollera att bromsen är i bromsat läge. Annars kan tryckfjädern sprätta upp och orsaka personskada. Efter reparation ska kedjebromsen kontrolleras, se Montering av kedjebroms \ Funktionskontroll. Tänk på brandfaran. Motorsågen kan avge gnistor som orsakar antändning. Kontrollera kedjefångaren och byt ut den om den är skadad. 8 Svenska

8 Introduktion och säkerhetsföreskrifter 2.0 Symboler på sågen Nedanstående symboler är ingjutna i motorsågen. 2. Symboler i verkstadshandboken Chokereglage Denna symbol varnar för personskada om inte anvisningarna följs. Bränslepåfyllning Stoppknapp Påfyllning av sågkedjeolja Bränslepump Kedjebroms, aktiverad (höger) Kedjebroms, ej aktiverad (vänster) Svenska 9

9 Tekniska data 3 Tekniska data Slagvolym Cylinderdiameter Slaglängd Max. effekt/varvtal cm3/kubiktum Ømm/Øtum mm/tum kw/hp/ r/min CS 2240/S: 40,9 / 2,49 4 /,6 3 /,22,8 / 2,4 / Elektrodavstånd Tändsystem Luftgap Förgasartyp mm/tum mm/tum CS 2240/S: 0,5 / 0,02 Walbro MBU-6 0,3 / 0,02 Zama EL4A CT Effektiv skärlängd Kedjehastighet vid Kedjedelning Drivlänk cm/tum maxeffekt -varvtal mm/tum mm/tum m/s - r/min CS 2240/S: / 3-8 7,3 / ,25 / 0,325,3 / 0,050 -,5 / 0,058 0 Svenska

10 Tekniska data rpm Tomgångsvarvtal Ingreppsvarvtal Tändstift r/min r/min CS 2240/S: NGK BPMR 7A Champion RCJ 7Y GAS OIL Volym bränsletank Kapacitet oljepump vid Volym oljetank Automatisk oljepump Liter/US.pint r/min, Liter/US.pint ml/min CS 2240/S: 0,37 / 0,78 9 0,25 / 0,53 Ja Vikt utan svärd och kedja kg / lbs Vikt med svärd och kedja kg / lbs CS 2240/S: 4,4 / 97 5,7 / 2,6 Svenska

11 Serviceverktyg 4 Serviceverktyg M5 M5 M Svenska

12 Serviceverktyg 2 3a 4 3b 5 6b 6c 7 6a 8 Pos Benämning Används till Best. nr. Kopplingsverktyg Centrifugalkopplingen Kolvstopp Låsa vevaxeln Krok för bränslefilter Upptagning av bränslefilter Sexkantnyckel, 4mm Till M5-skruvar Sexkantnyckel, 4mm Till M5-skruvar Sexkantnyckel, 5mm Till M6-skruvar Trycktestare Tryckprovning av cylinder Bladmått Inställning, tändmodul Monteringsfixtur Fastsättning av motorsåg Tryckmätare Tryckprovning Testtändstift Kontroll av tändmodul Varvräknare Inställning av förgasare Monteringstång Montering av tändstiftsskydd a Täckplatta, utlopp Förslutning av utlopp b Täckplattor, inlopp Förslutning av inlopp Monteringsverktyg Montering av fjäder kedjebroms Avdragare Demontering av svänghjul a Hylsa Montering av vevaxel b Axelförlängning Svänghjulssida c Axelförlängning Kopplingssida Slagstål Demontering av svänghjul Justerskruvmejsel Justering av förgasare Svenska 3

13 Servicedata 5 Servicedata 4 Svenska

14 Servicedata Svenska 5

15 Säkerhetsutrustning 6 Säkerhetsutrustning Innehållsförteckning 6. Demontering av kedjebroms Montering av kedjebroms Demontering av ljuddämpare Montering av ljuddämpare Byte av kedjefångare Demontering av stoppreglage Resistansmätning - stoppfunktion Montering av start-/stoppreglage Demontering av gasreglagespärr, gasreglage och fjäder Montering av gasreglagespärr, gasreglage och fjäder Svenska

16 Säkerhetsutrustning 6 Säkerhetsutrustning 6. Demontering av kedjebroms Frigör bromsen genom att föra kastskyddet bakåt. Lossa svärdsmuttern och tag bort kopplingskåpa, kedja och svärd (se figur ). 2 Spänn försiktigt fast kopplingskåpan i ett skruvstäd. Utlös bromsen genom att använda sågens kastskydd (A) som verktyg. Dess ingrepp passas in mot bromsens och dras moturs tills bromsen aktiveras (se figur 2). VARNING! Var aktsam så att fjädern inte sprätter upp och orsakar personskada. Bär skyddsglasögon. Fig Fig 2 3 Lossa skruvarna och tag försiktigt bort täcklocket över bromsfjädern (se figur 3). Fig 3 4 Håll ena handen över bromsfjädern, tryck in en smal skruvmejsel mellan bakre delen av fjädern och kopplingskåpan. Bänd försiktigt uppåt tills fjädern frigörs och äntrar på mejselskaftet (se figur 4). Fig 4 Rengöring och kontroll Rengör och kontrollera noga, alla detaljer. Finns det sprickor eller andra defekter skall dessa detaljer ersättas med nya. Använd alltid original reservdelar. Mät kedjebromsbandets tjocklek. Det får ej vara mindre än 0,6 mm på något ställe (se figur 5). Smörj knäleden med fett. Fig 5 min 0,6 mm Svenska 7

17 Säkerhetsutrustning 6.2 Montering av kedjebroms Skruva ihop knäled och bromsband (se figur 5), åtdragningsmoment -,5 Nm. Placera knäleden med ditsatt kedjebromsband i dess uttag i kopplingskåpan. Utrymmet för fjädern i kåpan ska smörjas med fett (se figur 6). Lås fast spårryttaren (A) (se figur 6) Fig 6 2 Sätt fast kopplingskåpan i ett skruvstäd. Tryck ihop fjädern med specialverktyg och tryck ner den med tummen (se figur 7). VARNING! Var aktsam så att fjädern inte sprätter upp och orsakar personskada. Bär skyddsglasögon. Fig 7 3 Montera täcklocket över bromsfjädern, åtdragningsmoment -,5 Nm (se figur 8). Fig 8 4 Spänn upp bromsen genom att använda sågens kastskydd som verktyg. Dess ingrepp passas in mot bromsens och dras medurs tills bromsen är i obromsat läge (se figur 9). 5 Skruva kedjespännaren moturs till stopp. Montera: svärd kedja kopplingskåpa Fig 9 OBSERVERA! Efter reparation skall kedjebromsen kontrolleras enligt nedanstående instruktion. 8 Svenska

18 Säkerhetsutrustning Funktionskontroll: Vid kontrollen ska motorn inte vara igång. Svärdslängd 38cm/5" Höjd 50 cm/20" Håll motorsågen över en stadig yta. Avstånd mellan svärd och yta framgår av tabellen ovan. Släpp taget om främre handtaget och låt motorsågen falla ner mot underliggande yta. När svärdet slår i ytan ska kedjebromsen utlösas (se figur 0). 6.3 Demontering av ljuddämpare Fig 0 VARNING! Rör inte ljuddämparen förrän den kallnat. Risk för brännskador. Tag bort cylinderkåpa, eventuellt ljuddämparstöd, ljuddämpare, packning och kylplåt. 2 Om sågen är utrustad med gnistfångarnät (A) skall detta tas bort. Använd vid behov kombinyckeln för att trycka ner plåtkanten och skjuta ut gnistfångarnätet (se figur ). Fig Rengöring och kontroll Rengör och kontrollera alla detaljer noga. Finns det sprickor eller andra defekter skall dessa detaljer ersättas med nya. Gnistfångarnätet rengöres bäst med en stålborste. Vid eventuella skador på nätet skall detta bytas. Med ett igensatt nät överhettas sågen med skador på cylinder och kolv som följd. Använd aldrig sågen med en ljuddämpare som är i dåligt skick. Använd alltid original reservdelar. 6.4 Montering av ljuddämpare Om sågen är utrustad med gnistfångarnät ska detta sättas dit först. Vid montering av nät, var uppmärksam på att nätet är inskjutet i rätt position. Använd vid behov kombinyckeln för att skjuta in nätet 2 Montera: kylplåt packning ljuddämpare, åtdragningsmoment 2-4 Nm. cylinderkåpan 3 Varmkör sågen minst minut och efterdrag ljuddämparens skruvar med 2-4 Nm. Svenska 9

19 Säkerhetsutrustning 6.5 Byte av kedjefångare En sliten kedjefångare skall alltid ersättas mot en ny. Frigör bromsen genom att föra kastskyddet bakåt. Lossa svärdsmuttrarna och tag bort kopplingskåpa, kedja och svärd. 2 Tag bort kedjefångaren och ersätt med ny. Kontrollera att vibrationselementet sitter korrekt mot vevhus när ny kedjefångare skruvas dit (se figur 2). Fig Demontering av start-/stoppreglage Tag loss cylinderkåpa och luftfilter. 2 Lossa skruven och demontera reglaget (se figur 3). Rengöring och kontroll Rengör och kontrollera noga alla detaljer. Finns det sprickor eller andra defekter skall dessa detaljer ersättas med nya. Använd alltid original reservdelar. Fig 3 20 Svenska

20 Säkerhetsutrustning 6.7 Resistansmätning - stoppfunktion Rengör kontaktytorna och kontrollera resistansen på följande sätt: Mät resistansen genom att koppla en multimeter till tändspolen. OBS! Strömbrytaren måste vara i läge på (A) för att få rätt utslag (se figur 4). Resistansen får vara max 0,5 Ohm med strömbrytaren i påslaget läge. Stoppkontakten är i på-läge då knappen hålls nertryckt (A) (se figur 4) och i av-läge då knappen är neutral (B) (se figur 5). Fig 4 Fig Montering av start-/stoppreglage Montera nytt reglage och skruva fast skruven. 2 Sätt dit luftfilter och cylinderkåpa. Fig 6 Svenska 2

21 Säkerhetsutrustning 6.9 Demontering av gasreglagespärr, gasreglage och fjäder Lossa gastryckstången på förgasaren, bränsleslangen och sugslangen till bränslepumpen. A 2 Demontera tankenheten från motorenheten genom att lossa skruvarna A (se figur 7). Fig 7 A A 2xA A 3 Demontera handtagsinlägg (B) genom att lossa skruven C på handtaget (se figur 8). Fig 8 4 Tryck ut gasreglagets stift (D) med hjälp av en dorn (se figur 9). Fig 9 5 Lossa gaspärren enl. bild med hjälp av en skruvmejsel el. dyl. Demontera den därefter från axeln i handtaget (se figur 20). 6 Demontera gasreglage (se figur 2). 7 Lossa därefter fjädern. Fig 20 Fig 2 22 Svenska

22 Säkerhetsutrustning Rengöring och kontroll Rengör och kontrollera noga alla detaljer. Finns det sprickor eller andra defekter skall dessa detaljer ersättas med nya. Använd alltid original reservdelar. Kontrollera att fjädern är hel och har kvar sin spänst. 6.0 Montering av gasreglagespärr, gasreglage och fjäder Smörj alla stift och sammanfogade ytor med tunn olja. 2 Montera gasreglage (B) och fjäder (C) (se figur 22). 3 Håll fast fjädern och för in gasreglaget i urtaget i handtaget (se figur 23). 4 Montera gasreglagets stift (E) med hjälp av en dorn (se figur 23). Fig 22 5 Montera gasreglagespärren (D) genom att trycka fast den på axeln i handtaget (se figur 24). 7 Montera handtagsinlägg med en skruv, när gasreglage, hävarm, gasvajer och gasreglagespärr med stift är korrekt monterat (se figur 8). Fig 23 Fig 24 Svenska 23

23 7 Reparationsanvisningar Innehållsförteckning 7. Demontering av startapparat Byte av brusten eller sliten startlina Uppspänning av returfjäder Byte av brusten returfjäder Montering av startapparat Test av tändmodul Demontering av tändmodul och svänghjul Montering av tändmodul och svänghjul Demontering av centrifugalkoppling Montering av centrifugalkoppling Demontering av oljepump och sil Montering av oljepump och sil Demontering av insugssystem Montering av insugssystem Förgasare Tankenhet Luftning av bränsletank Avvibreringssystem Byte av bränslefilter Byte av bränsle-/returslang Byte av bränslepump Demontering av kolv och cylinder Montering av kolv och cylinder Tryckprovning av cylinder Demontering av vevhus och vevaxel Byte av vevaxellager Montering av komplett vevaxel Reparation av skadade gängor Byte av svärdsbult Svenska

24 7 Reparationsanvisningar 7. Demontering av startapparat Lossa de fyra skruvarna som håller startapparaten mot vevhuset och lyft bort startapparaten (se figur ). Fig 2 Drag ut linan ca 30 cm och lyft upp den i urtaget i linhjulets ytterkant. Släpp spänningen i returfjädern genom att låta linhjulet rotera sakta baklänges (se figur 2). 2 VARNING! Om fjäderspänningen är aktiverad på linhjulet kan fjädern sprätta upp och orsaka personskada. Använd skyddsglasögon. Fig 2 3 Lossa skruven i linhjulets centrum och lyft bort hjulet (se figur 3). Rengöring och kontroll Rengör delarna och kontrollera: Startlinan. Att starthakarna på svänghjulet är intakta, dvs att de fjädrar tillbaka mot centrum och går lätt. Smörj returfjädern med tunn olja. Fig 3 Svenska 25

25 Reparationsanvisnigar 7.2 Byte av brusten eller sliten startlina När startlinan är sliten och ska bytas, måste spänningen i returfjädern släppas. Drag ut linan ca 30 cm och lyft upp den i urtaget i linhjulets ytterkant. Släpp spänningen i returfjädern genom att låta linhjulet rotera sakta baklänges (se figur 2). VARNING! Om fjäderspänningen är aktiverad på linhjulet kan fjädern sprätta upp och orsaka personskada. Använd skyddsglasögon. 2 Lossa skruven i linhjulets centrum och lyft bort hjulet (se figur 3). 3 När linhjulet lyfts bort för man in och fäster en ny startlina i linhjulet. För andra änden av startlinan genom hålet i startapparathuset och starthandtaget och slå en dubbelknut på linan. Linda ca 3 varv av startlinan på linhjulet. Fäst skruven i linhjulets centrum, åtdragningsmoment 2-3 Nm. Rengöring och kontroll: Rengör och kontrollera noga alla detaljer. Skadade eller defekta detaljer skall bytas. Returfjädern smörjes med tunn olja. 7.3 Uppspänning av returfjäder Drag ut startlinan i urtaget på linhjulet och vrid linhjulet ca 3 varv medurs. Kontrollera att linhjulet kan vridas ytterligare minst /2 varv då startlinan är hel utdragen (se figur 4). 2 Sträck linan med handtaget. Ta bort tummen och släpp tillbaka linan (se figur 5). Fig 4 Fig 5 26 Svenska

26 7.4 Byte av brusten returfjäder VARNING! Var aktsam så att fjädern inte sprätter upp och orsakar personskada. Bär skyddsglasögon. Lossa skruven i linhjulets centrum och lyft bort linhjulet med fjäder. 2 Tag bort den brustna returfjädern och ersätt med en ny. 3 Fäst skruven i linhjulets centrum, åtdragningsmoment 2-3 Nm. Spänn upp returfjädern, se Uppspänning av returfjäder. 7.5 Montering av startapparat Sätt dit startapparaten mot vevhuset och drag fast skruvarna, åtdragningsmoment 2,5-3,5 Nm. Fig Test av tändmodul Vid fel på tändsystemet ska tändmodulen testas innan tändsystemet tas bort. Kontrollera tändmodulen på följande sätt: Anslut testtändstift till tändkabeln och kläm fast testtändstiftet på cylindern. Drag runt motorn med startlinan. Om gnista visas på testtändstiftet är tändmodulen felfri (se figur 7). Fig 7 Svenska 27

27 7.7 Demontering av tändmodul och svänghjul Tag bort cylinderkåpan. Lossa tändhatten och tag bort tändstiftet, sätt i kolvstopp Tag bort startapparaten, vik loss kablarna från ledskenan och tag bort denna (se figur 8). Fig 8 2 Om tändmodulen (B) skall bytas, lossa kabelskon (C) och skruv (A) och skruva loss den. Vid enbart svänghjulsdemontering kan tändmodulen sitta kvar (se figur 9). 3 Lossa svänghjulsmuttern (E) med lämplig hylsnyckel och ta sedan bort muttern (se figur 0). Vid byte av kablarna monteras de på stoppreglaget enligt bild (se figur 9). Fig 9 4 Slå på slagstålet med lämplig metallhammare tills svänghjulet lossnar från axeln. Ta bort slagstål och svänghjul (se figur 0). Rengöring och kontroll Rengör samtliga delar, speciellt svänghjulets och axelns kona. Kontrollera att svänghjulet inte har några sprickor eller är skadat på annat sätt. Fig 0 28 Svenska

28 7.8 Montering av tändmodul och svänghjul Montera svänghjulet på vevaxeltappen. Vrid svänghjulet tills kilen går i kilspåret på axeln. Sätt dit brickan och muttern på axeln, åtdragningsmoment Nm (se figur ). Fig 2 Om tändmodulen skall monteras gör enligt följande: Vrid svänghjulet så att magneterna kommer mitt för tändmodulen. Montera samtidigt tändmodul och plastbladmått ( ) utan att dra åt skruvarna. Sätt dit jordkabel (svart) (A). Ställ in avståndet 0,3 +/- 0, mm, mellan tändmodul och magnet. Måttet gäller de två nedersta klackarna på tändmodulen. Drag åt skruvarna, åtdragningsmoment 4,5-6 Nm. Sätt dit den blå kabeln på tändmodulen (C) (se figur 2). 3 Montera därefter: ledskenan och tryck fast kablarna tändhatten startapparaten, åtdragningsmoment 2,5-3,5 Nm cylinderkåpan Fig 2 Vid byte av kablarna monteras de på stoppreglaget enligt mittenbild på föregående sida. Svenska 29

29 7.9 Demontering av centrifugalkoppling Tag bort cylinderkåpan. Frigör bromsen genom att föra kastskyddet bakåt. Lossa svärdsmuttern och tag bort kopplingskåpa, kedja och svärd (se figur 3). 2 Lossa tändhatten och tag bort tändstiftet, sätt i kolvstopp (A) (se figur 4). Fig 3 3 Lossa kopplingen med verktyg (B) och lämplig hylsnyckel alternativt kombinyckel. Vrid kopplingen medurs för att lossa den (se figur 5). A Fig 4 4 Fäst kopplingen i ett skruvstäd enligt bild. Tag försiktigt loss kopplingsfjädrarna (C) (se figur 6) OBSERVERA! Var försiktig med kopplingsfjädrarna, om de öppnas för mycket kan det uppstå materielskada. B Fig 5 Rengöring och kontroll Rengör och kontrollera samtliga detaljer noga. Finns det sprickor eller andra defekter skall dessa detaljer ersättas med nya. Använd alltid original reservdelar. Kontrollera tjockleken på kopplingsbackarna genom att mäta med skjutmått över hela kopplingscentrum. Om måttet understiger 60 mm skall hela kopplingen bytas (se figur 6). Fig 6 30 Svenska

30 7.0 Montering av centrifugalkoppling Sätt dit kopplingsfjädrarna på backarna. 2 Gänga kopplingen (moturs) tills stopp. Drag sen åt med verktyg och lämlig hylsnyckel alt. kombinyckel. Åtdragningsmoment min. 20 Nm 3 Tag bort kolvstoppet och sätt dit tändstift, åtdragningsmoment 20 Nm, och tändhatten. Montera därefter: cylinderkåpa svärd kedja kopplingskåpa Fig 7 7. Demontering av oljepump och sil Töm och rengör oljetanken. Tag bort cylinderkåpan. Frigör bromsen genom att föra kastskyddet bakåt. Lossa svärdsmuttern och tag bort kopplingskåpa, kedja och svärd. Lossa tändhatten och tag bort tändstiftet, sätt i kolvstopp Lossa kopplingen (medurs) med verktyg och lämplig hylsnyckel alternativt kombinyckel. Fig 8 2 Demontera centrifugalkopplingen (A). Lossa kopplingstrumman (B), nållager (C) och pumpdrivhjul (D) (se figur 7). 3 Skruva bort kedjeledarplåten (se figur 8). 4 Lossa oljepumpen (E) från vevhuset och ta bort den tillsammans med oljetrycksslangen (se figur 9). Fig 9 E 5 Oljepumpen (E) är inte justerbar (se figur 20). Rengöring och kontroll Rengör och kontrollera samtliga detaljer noga Finns det sprickor eller andra defekter skall dessa detaljer ersättas med nya. Använd alltid original reservdelar. Smörj alla rörliga delar med sågkedjeolja. E Fig 20 Svenska 3

31 7.2 Montering av oljepump och sil Sätt dit kedjeledarplåten med åtdragningsmoment -,5 Nm. Montera drivhjulet, nållagret, kopplingstrumman och kopplingen (min. 20 Nm). Montera kedja, svärd och kopplingskåpa. VARNING! Otillräcklig smörjning av kedjan kan resultera i kedjebrott vilket kan orsaka allvarlig personskada. 7.4 Montering av insugssystem Montera insugsbälgen (A) och mellanväggarna (B och C) på cylindern med hjälp av verktyg (se figur 2). Rengöring och kontroll Rengör och kontrollera samtliga detaljer noga. Finns det sprickor eller andra defekter skall dessa detaljer ersättas med nya. Använd alltid original reservdelar. 7.3 Demontering av insugssystem Insugssystemet består av: insugsbälg (A) plastmellanvägg (B) gummimellanvägg (C) (se figur 2) Lossa skruvarna med verktyg Fig 2 32 Svenska

32 7.5 Förgasare VARNING! Bränslet som används till motorsågen har följande farliga egenskaper:. Vätskan och dess ångor är giftiga. 2. Kan ge hudirritationer. 3. Är mycket brandfarligt. Beskrivning Bilderna till denna beskrivning stämmer inte överens med förgasaren på motorsågen. De visar endast principen för uppbyggnad och funktion. Uppbyggnad Förgasaren är uppbyggd av tre delsystem: Doseringsenhet (A). Blandningsenhet (B). Pumpenhet (C). Fig 22 I doseringsenheten (A) är munstyckena och bränslets styrfunktioner placerade. Här avvägs rätt bränslemängd för det aktuella varvtalet och effektuttaget (se figur 22). I blandningsenheten (B) är choke, gasspjäll och spridare placerade. Här blandas luft och bränsle till en bränsleluftblandning som kan antändas av tändgnistan (se figur 23). Fig 23 I pumpenheten (C) pumpas bränsle från tanken till förgasarens doseringssystem. Pumpmembranets ena sida är förbunden med vevhuset och pulserar i takt med vevhusets tryckförändringar. Membranets andra sida pumpar bränslet (se figur 24). Fig 24 Svenska 33

33 Funktion Förgasaren fungerar olika i följande lägen: Kallstartläge Tomgångsläge Delgasläge Fullgasläge I kallstartläget är chokespjället (H) helt stängt. Detta gör att undertrycket i förgasaren ökar och bränsle sugs lättare ur samtliga spridare (D, E och F). Gasspjället (I) är delvis öppet. Gasspjäll (J) är stängt (se figur 25). Fig 25 I tomgångsläget är gasspjället (I och J) stängt och chokespjället (H) öppet. Luft sugs genom en öppning i gasspjället och en liten mängd bränsle tillförs genom spridaren (D) (se figur 26). Fig 26 I delgasläget är gasspjället (I) delvis öppet och chokespjället (H) öppet. Bränsle tillförs genom spridarna (D och E). Gasspjället (J) börjar öppna (se figur 27). Fig 27 Fullgasläget är alla spjällen öppna och bränsle tillförs genom alla tre spridarna (D, E, F och G). Gasspjäll (J) är också fullt öppet (se figur 28). Fig Svenska

34 Demontering av förgasare. Demontera cylinderkåpan och luftfiltret. 2. Demontera styrhållaren (se figur 29). Fig För fram gastrycksstången ur handtagsdelen. Haka av den från förgasaren (se figur 30). Fig Tag loss returslang (B) och sugslang (C). Lossa bränslepumpen (D). Låt bränsleslangen (G) sitta kvar (se figur 3). OBSERVERA! Var försiktig när du lyfter ur förgasaren så att inte bränsleslangen lossnar. 5. Lossa skruvarna (E) och haka ur gummiupphängningen (F) (se figur 32). Fig 3 Fig 32 Svenska 35

35 6. Demontera pumplocket (G) över mätkammarlocket (R) och tag försiktigt bort styrmembranet (H) med packning (J). 7. Demontera skruven (K) och tag ur nålventilen (L) med hävarm (M), axel (N) och fjäder (P). 8. Demontera skruv (Q) över pumpenheten och tag försiktigt bort packningen (S) och membran (T). 9. Använd en nål ed. och tag försiktigt upp bränslesilen (U). 0. Demontera hög (V)- och lågvarvsskruvarna (W) (se figur 34).. Vid behov, demontera gasspjäll (X), chokespjäll (Z) och luftspjäll (Y) samt tag ur axlarna med hävarmar och fjädrar (se figur 34). Fig Svenska

36 Rengöring och kontroll Rengör samtliga enheter i ren bensin. Använd tryckluft och blås samtliga delar torra från bensin. Blås igenom förgasarhusets alla kanaler och kontrollera att de inte är blockerade. Kontrollera följande: 5. Att spetsarna på hög (V)- och lågvarvsskruvarna (W) inte är skadade (se figur 34). 6. Att insugningsröret (R2) är helt (se figur 33). 7. Förgasaren har ett extra luftspjäll anslutet parallellt med ordinarie gasspjäll.. Att packning, pumpmembran och styrmembran är felfria. 2. Att axlarna till gasspjäll och chokespjäll inte glappar. 3. Att nålventilen (L) och dess hävarm (M) inte är slitna (se figur 33). 4. Att bränslesilen (U) är intakt och ren (se figur 33). Fig 34 Svenska 37

37 Montering Iakttag renlighet vid montering av förgasaren. Minsta förorening kan orsaka driftstörningar.. Om gas- och chokespjäll med axlar, hävarmar och fjädrar är borttagna skall dessa monteras. Fjädrarna spänns -2 varv. Smörj axlarnas lagringar med tunn olja. 2. Montera hög (V)- och lågvarvsskruvarna (W) med fjädrar. Observera! Drag ej åt skruvarna mot bottnarna. Detta skadar säten och nålspetsar. 3. Montera bränslesilen (U) med hjälp av skaftet på en liten skruvmejsel (se figur 33). 4. Montera pumplock (G), packning (S) och mätkammarlock (R) över pumpenheten (se figur 33). 5. Montera nålventilen (L) med hävarm (M), axel (N) och fjäder (P) samt skruva i skruven (K). Montera expansionsbricka (F) (se figur 35). 6. Kontrollera med en linjal ed. att hävarmen ligger i nivå med lockets monteringsplan. Vid behov kan hävarmen bockas (se figur 36). Fig 35 Fig Montera styrmembranet (T) med packning (S) och mätkammarlock (R) över doseringsenheten (se figur 37). 8. Tryck dit silen (U). Montera mätkammarlock (R) och skruva fast skruven (Q) (se figur 37). 9. Sätt ihop packning (J) och styrmembranet (H) och tryck upp (se figur 37). 0. Sätt ihop alla delar och skruva fast de fyra skruvarna (se figur 37).. Utför tryckprovning. Fig Svenska

38 Tryckprovning av förgasare Tryckprovningen skall utföras på fullt ihopsatt förgasare. Provningen skall alltid utföras efter att förgasaren är reparerad, men kan även utföras som felsökning innan förgasaren plockas isär. Se figur och utför kontrollen på följande sätt: Ställ hög- och lågfartsskruven två varv från botten. 2 Anslut tryckprovare till förgasarens bränsleinlopp. Fig 38 3 Sänk ner förgasaren i en bägare med vatten (se figur 38). 4 Pumpa upp trycket till 50 kpa. 5 Inget läckage är tillåtet. Vid läckage, se tabellen nedan. Läckage vid Spridarna Läckage i impulsröret Ventilationshålet över doseringsenheten Fel på Nålventilen Pumpmembranet Styrmembranet Svenska 39

39 Montering i sågen. Tryck ner förgasaren mot mellanväggen. Se till att den kommer i rätt läge. 2. Montera filterhållaren genom att haka i choke reglaget i chokehävarmen (A). 3. Haka dit gummiupphängningen. Skruva dit skruvarna. Fig Sätt dit returslangen (B) i sitt läge i filterhållaren. 5. Tryck dit bränsleblåsan (D). Sätt dit sugslang (C) och returslang (B). Fig Haka i gastrycksstången i förgasaren. Trä i styrhållaren i gastrycksstången (A). Tryck fram stången så att det går att få in den i handtagsdelen. 7. Tryck ner styrhållaren i filterhållaren (se figur 42). Fig 4 8. Montera luftfilter och cylinderkåpa. 9. Montera styrhållare. Fig Svenska

40 Justering av förgasare Förutsättningar under justering Vid all justering skall luftfiltret vara rent och cylinderkåpan vara monterad. OBS! Justeras förgasaren med ett smutsigt luftfilter erhålls en för mager bränsleblandning nästa gång luftfiltret rengörs. Detta kan orsaka svåra motorskador. Montera en för denna modell godkänd kombination av kedja och svärd (se Tekniska data i bruksanvisningen). Fig 43 CS 2240/S 6" Kedjan ska inte spännas mer än att det är ungefär 0,5 cm kvar in till svärdet. (Se figur 43) Byte av H-nål eller hel förgasare. Skruva den nya H-nålen i botten och vrid den A varv motsols. CS 2240/S A = 2 2. Starta motorn. Justera vid behov tomgången med T-skruven tills kedjan stannar. 3. Justera H-nålen så att en topphastighet av B varv/min erhålls. Använd en varvräknare. CS 2240/S B = , varvtalsbegränsning Använd skruvmejsel Låt motorn gå med B rpm i ungefär minut, tills den är varm. L H Byte av L-nål. Skruva den nya L-nålen medsols till stängd position och vrid den därefter D varv motsols T CS 2240/S D = 2,5 Fig 44 (Se figur 44) Svenska 4

41 7.6 Tankenhet VARNING! Bränslet som används till motorsågen har följande farliga egenskaper:. Vätskan och dess ångor är giftiga. 2. Kan ge hudirritationer. 3. Är mycket brandfarligt. Demontering. Tappa ur bränslet ur tanken. 2. Demontera cylinderkåpa, kedja och svärd. Se bruksanvisning. 3. Haka av gastryckstång (G) från förgasaren (se figur 45). 4. Demontera bränsleslang (B) och bränslepumpreturslang (D) (se figur 45). 5. Demontera skruvarna (A). Lossa handtagsbygeln (se figur 46). 6. Demontera bränsletank. Fig 45 OBSERVERA! Var försiktig så att inte bränsleslang och gasvajer skadas. 7.7 Luftning av bränsletank Tvåvägsventilen (C) har följande egenskaper (se figur 47): Kontrollerat öppningstryck i båda riktningar, vilket förhindrar övertryck eller vakum som utvecklas i bränsletanken och försämrar motorns funktion. Detta förhindrar även bränsleläckage. Öppningstryck utåt mbar. Öppningstryck inåt (vakum) max. 70 mbar. (2 ställen) Test Öppningstryck utåt:. Öppna tanklocket och låt locket vara öppet under hela testet. Töm ut bränslet från tanken. 2. Anslut pumpen, ref.nr , till tankventilen (C). 3. Växla pumpen till vakumläge. 4. Efter pumpning ska indikatorn stanna mellan 0-45 kpa. Öppningstryck inåt:. Öppna tanklocket och låt locket vara öppet under hela testet. Töm ut bränslet från tanken. 2. Anslut pumpen, ref.nr , till tankventilen. (C) 3. Växla pumpen till tryckläge. 4. Efter pumpning ska indikatorn stanna på max. 7 kpa. A Fig 46 Fig 47 3xA 2xE A 42 Svenska

42 Montering. Om gasspärren är borttagen skall denna monteras innan tankenhet och motorenhet sätts ihop. 2. Lyft på motorenheten över tankenheten och för in bränsleslang (i J) och returslang (i H) i förgasarrumsbotten (se figur 48). 3. Montera handtagsbyglen med skruvarna (A). Drag skruvarna med moment enligt servicedata (se figur 46). 4. Montera bränsleslang (B) och bränslepumpreturslang (D) på förgasaren (se figur 45). 5 Montera gastryckstång (G) (se figur 45). 6 Montera cylinderkåpa, kedja och svärd. Se bruksanvisning. Fig Avvibreringssystem Demontering. Demontera följande delar: Kedja och svärd. Se bruksanvisningen. Cylinderkåpa. Se bruksanvisningen. Tankenhet och handtagsbygel. 2. Demontera fjädern på cylindern med hjälp av en 5 mm insexnyckel (se figur 49). 3. Demontera fjädrarna på tankenheten med hjälp av 5 mm insexnyckel (verktyg ) (se figur 50). Rengöring och kontroll Rengör och kontrollera samtliga delar. Montering. Montera fjädrarna på cylindern med hjälp av en 5 mm insexnyckel (verktyg ). Notera! Fjädrar med större motstånd finns att tillgå men skall endast användas tillsammans med längre svärd. Se reservdelslistan för reservdelsnummer. 2. Montera följande delar: Tankenhet och handtagsbygel. Cylinderkåpa. Se bruksanvisningen. Kedja och svärd. Se bruksanvisningen. Fig 49 Fig 50 Svenska 43

43 7.9 Byte av bränslefilter OBSERVERA! Räfflad tång får ej användas till bränsleslangen. Det kan orsaka materialskada som leder till brott på bränsleslangen. Vid byte av bränslefilter skall det gamla bränslefiltret tas ur tankenheten med hjälp av specialverktyg Drag ut bränsleslangen (B) ur tankenheten och drag loss filtret. 3 Montera på det nya bränslefiltret (A) och tryck in bränsleslangen på plats igen Byte av bränsleslang/returslang Bränsleslangen är formgjuten och går endast att demontera från utsidan av bränsletank. Använd lämplig tång med slät bityta och lossa slangen (B) (se figur 46) från bränsletanken. Vid ditsättning ska urtaget passa in mot plasttappen. Returslang bytes vid behov. Fig Byte av bränslepump Demontera. Demontera cylinderkåpan och luftfiltret. 2. Lossa sugslang (C) och returslang från bränslepumpen. (se figur 3) 3. Snäpp loss bränslepumpen från filterhållaren. Montera. Montera returslang på bränslepumpen. 2. Snäpp fast bränslepumpen i filterhållaren (se figur 5). 3. Montera luftfilter och cylinderkåpa. Fig Svenska

44 7.22 Demontering av kolv och cylinder Demontera: cylinderkåpa förgasare (se Demontering av förgasare ) ljuddämpare tändstift tankenhet 2 Skruva ur cylinderns fyra skruvar från undersidan, och lyft försiktigt bort cylindern (se figur 52). 3 Täck över vevhusöppningen (se figur 54). Fig 53 4 Tag bort kolvbultens trådsäkringar och pressa ut kolvbulten. Lyft sedan av kolven (se figur 53 och 54). 5 Tag bort kolvbultslagret (se figur 54). Fig 54 Vid byte av cylinder: Tag bort insugssystemet, se Demontering av insugningssystem. Fig 55 Rengöring och kontroll Rengör samtliga delar, skrapa bort alla packningsrester och sot från följande ställen: Kolvtoppen Cylindertoppen (inuti) Avgasporten i cylindern Dekompressionsventilens kanal Cylinderfoten och/eller vevhuset (Se figur 56) Fig 56 Svenska 45

45 Kontrollera följande: Att cylinderns ytbeläggning inte är utsliten. Speciellt i övre delen av cylindern. Att cylindern inte har några slit- och skärningsmärken. Att kolven är fri från skärningsmärken. Mindre repor kan putsas bort med ett fint slippapper. Att kolvringen inte är fastbränd i sitt spår. (Se figur 57) Fig 57 Mät kolvringens slitage. Detta får uppgå till max mm (se figur 58). Använd kolven för att trycka ner kolvringen. Att kolvbultslagret är intakt. Att insugsbälgen är hel. Att luftslangar och impulsslang är intakta. Tryckprova dekompressionsventilen. Fig Svenska

46 Fel och felorsaker Skärningsmärken i kolven (A). Felaktig förgasarinställning. För högt rusvarvtal. 2. För lågt oktantal i bensinen. 3. För lite eller felaktig olja i bränslet. A B Sotbildning (B). Felaktig förgasarinställning. För lågt rusvarvtal. 2. För mycket eller felaktig olja i bränslet. Fig 59 Kolvringsbrott. För högt motorvarvtal. 2. Kolvringen utsliten. 3. Kolvringsspåret uppglappat. (Se figur 59) 7.23 Montering av kolv och cylinder Olja in kolvbultslagret med tvåtaktsolja och sätt dit det i vevstaken (se figur 60). 2 Sätt dit kolven med pilen riktad mot avgasporten, skjut in kolvbulten och sätt fast trådsäkringarna. OBS! Använd nya trådsäkringar (se figur 60). 3 Sätt dit insugsbälgen med isolerplatta på cylindern (4 skruvar). 4 Olja in kolvringen och kolven med tvåtaktsolja. Fig 60 5 Sätt dit nya cylinderfotspackningar. Tryck ihop kolvringen och sätt försiktigt dit cylindern. 6 Fäst cylindern, skruvarna ska dras korsvis med åtdragningsmoment 3 5 Nm. OBSERVERA! Det är mycket viktigt att insugningssystemet är tätt, annars kan motorn skära. Fig 6 Svenska 47

47 Insugningsrör Insugningssystemet har två inlopp.. Nedre inlopp leder bränsle- och luftblandningen från förgasaren till cylindern. 2. Övre inlopp leder luft till cylindern. Montering av insugssystem Montera insugsbälgen (A) och mellanväggarna (B och C) på cylindern med hjälp av verktyg (se figur 6). Fig Svenska

48 7.24 Tryckprovning av cylinder Lossa: cylinderkåpa förgasare tändstift 2 Fäst täckplatta (se figur 63). 3 Lossa skruvarna till ljuddämparen och stick ner täckbricka mellan ljuddämpare och cylinder. Drag åt skruvarna till ljuddämparen (se figur 64). Fig 63 4 Skruva i trycktestanslutning Anslut verktyg till nippeln (se figur 63). 5 Pumpa upp trycket till 80 kpa (0,8 bar). Vänta 30 sekunder. Avläs, trycket får ej understiga 60 kpa (0,6 bar). Tag bort täckbrickorna vid förgasare och ljuddämpare, drag åt skruvarna till angivet moment. Tag bort trycktestanslutning och montera tändstift. VARNING! Efter genomförd tryckprovning av cylindern ska säkerställas att insugningsröret sitter rätt monterat, annars kan skada uppstå på motorsågen. Fig 64 Fig 65 Svenska 49

49 7.25 Demontering av vevhus och vevaxel Demontera följande: kedja och svärd kopplingskåpa cylinderkåpa startapparat * centrifugalkoppling * förgasare* ljuddämpare* handtagssystem kastskydd kolv och cylinder* * Se särskild anvisning. Fig 66 2 Lyft vevaxel komplett ur vevhuset (se figur 66) Byte av vevaxellager Tag bort: Vevaxel komplett från vevhuset. Drag ut vevaxellagret från vevaxeln (se figur 67). Fig 67 2 Montera nya lagret på vevaxeln med hjälp av verktyg (se figur 68). Fig Svenska

50 7.27 Montering av komplett vevaxel Sätt dit vevaxel komplett i vevhuset. Sätt dit följande delar: kolv och cylinder * handtagssystem kastskydd ljuddämpare* förgasare* centrifugalkoppling* startapparat* cylinderkåpa kopplingskåpa kedja och svärd * Se särskild anvisning Reparation av skadade gängor Om motorsågens gängor är slitna finns det reparationssatser, , att tillgå. Borra först med: 6, mm borr till plastvevhus Skruva därefter in gänginsatsen med hjälp av en passande skruv och nyckel. Denna typ av gänginsats lämpar sig väl för plast och magnesium, dock inte för att reparera gängor i aluminium. Där ska istället helicoil och metrisk skruv användas (se figur 69). Fig 69 Svenska 5

51 7.29 Byte av svärdsbult Byte av främre svärdsstyrning. Töm oljetanken. 2 Slå in den gamla svärdsbulten utifrån så att den hamnar i oljetanken. 3 Tag bort bulten från oljetanken. 4 Fäst en ståltråd i ytterdelen av svärdsbulten (A), träd in ståltråden genom oljetanken och ut genom bultens hål i vevhuset (se figur 70). Fig 70 5 Drag i ståltråden så att bulten kommer ut i sitt hål. (se figur 7). 6 Kontrollera att bultens fyrkantsskalle passar in i brickan (D) som ska ligga i urtaget i vevhuset. 7 Drag ut svärdsbulten med dess mutter. Placera ett mellanlägg mellan muttern och vevhuset (se figur 7). 8 Fyll på sågkedjeolja. Fig 7 Byte av bakre svärdsstyrning Dra ut svärdsstyrningen (C) med hjälp av en polygrip (se figur 70). 2 Montera svärdsstyrningen genom att slå in den med hjälp av en hammare. 52 Svenska

52 Felsökning 8 Felsökning Innehållsförteckning 8. Felsökning Felsökningsmetoder...55 Svenska 53

53 Felsökning 8. Felsökning De olika fel som kan förekomma på motorsågen är indelade i fyra grupper. Inom varje grupp är tänkbara funktionsfel listade till vänster och möjliga felalternativ till höger. Det mest troliga felet kommer först osv. Start Tomgång (lågvarv) (fortsättning) Svårstartad Förgasaren läcker bränsle Flödar då motorn inte är igång Justera L-skruven Luftfiltret är igensatt Choken fungerar inte Sliten chokeaxel Slitet chokespjäll Bränslefiltret är igensatt Bränsleledningen är igensatt Kolvringen har fastnat Igensatt impulskanal Lös eller felaktig bränsleslang Hål i membranet Sliten nål/nålspets Reglersystemet kärvar Reglersystemet ställt för högt Läckage i reglersystemet (luft eller bränsle) Locket på förgasarens pumpsida är löst Sliten nål/nålspets Reglersystemet ställt för högt Reglersystemet kärvar Går på tomgång med stängd L- skruv Ojämn tomgång Sliten nål/nålspets Läckage styrmembran/ täckplatta Reglersystemet kärvar Sliten hävarm i reglersystemet Felaktiga spridarventiler Bränslefiltret är igensatt Bränsleledningen är igensatt Läckande insugningsslang (gummi) Lösa fästskruvar förgasare Sliten gasspjällaxel Gasspjällets skruv är lös Gasspjället är slitet Reglersystemet kärvar Läckage i reglersystemet (luft eller bränsle) Reglersystemets centrumknapp är sliten Hål i membranet Läckage styrmembran/ täckplatta Vevhusläckage Tomgång (lågvarv) Går ej på tomgång För fet tomgång Justera L-skruven Läckande insugningsslang (gummi) Lösa fästskruvar förgasare Lös eller felaktig bränsleslang Bränslefiltret är igensatt Bränsleledningen är igensatt Tankluftningen igensatt Gasspjällaxeln är trög Gasstag kärvar Defekt gasreturfjäder Böjt spjällaxelstopp Felaktiga spridarventiler Justera L-skruven Sliten nål/nålspets Reglersystemet ställt för högt Sliten hävarm i reglersystemet Läckage styrmembran/ täckplatta Reglersystemet kärvar L-skruven behöver ständigt justeras För mycket bränsle på tomgång Bränsleledningen är igensatt Reglersystemet ställt för högt Reglersystemet kärvar Läckage i reglersystemet (luft eller bränsle) Läckage styrmembran/ täckplatta Felaktiga spridarventiler Vevhusläckage Reglersystemet ställt för högt Reglersystemet kärvar Reglersystemet är skadat Sliten nål/nålspets Läckage styrmembran/ täckplatta Reglersystemet är fel monterat 54 Svenska

54 Felsökning Högvarv Går ej på fullgas Låg effekt Fyrtaktar ej Justera H-skruven Igensatt luftfilter Tankluftningen är igensatt Bränslefiltret är igensatt Bränsleledningen är igensatt Lös eller felaktig bränsleslang Impulskanalen läcker Igensatt impulskanal Locket på förgasarens pumpsida är löst Felaktigt pumpmembran Läckande insugningsslang (gummi) Lösa fästskruvar förgasare Reglersystemet ställt för lågt Reglersystemet är skadat Reglersystemet är felmonterat Läckage styrmembran/täckplatta Reglersystemet kärvar Igensatt ljuddämpare Justera H-skruven Tankluftningen är igensatt Bränslefiltret är igensatt Impulskanalen läcker Igensatt impulskanal Locket på förgasarens pumpsida är löst Felaktigt pumpmembran Igensatt luftfilter Reglersystemet kärvar Läckage i reglersystemet (luft eller bränsle) Reglersystemet felmonterat Lös membrannit Hål i membranet Läckage styrmembran/täckplatta Tankluftningen är igensatt Bränslefiltret är igensatt Bränsleledningen är igensatt Lös eller felaktig bränsleslang Impulskanalen läcker Igensatt impulskanal Locket på förgasarens pumpsida är löst Felaktigt pumpmembran Läckande insugningsslang (gummi) Lösa fästskruvar förgasare Reglersystemet ställt för lågt Läckage i reglersystemet (luft eller bränsle) Reglersystemet felmonterat Lös membrannit Hål i membranet Läckage styrmembran/täckplatta Acceleration och retardation Accelerar ej Motorn stannar då gasen släpps Överfet acceleration Justera L-skruven Justera H-skruven Igensatt luftfilter Tankluftningen är igensatt Bränslefiltret är igensatt Bränsleledningen är igensatt Lös eller felaktig bränsleslang Igensatt impulskanal Locket på förgasarens pumpsida är löst Felaktigt pumpmembran Läckande insugningsslang (gummi) Lösa fästskruvar förgasare Reglersystemet ställt för lågt Reglersystemet är felmonterat Reglersystemet kärvar Felaktiga spridarventiler Igensatt ljuddämpare Justera L-skruven Justera H-skruven Felaktigt pumpmembran Reglersystemet ställt för högt Reglersystemet kärvar Felaktiga spridarventiler Justera L-skruven Justera H-skruven Igensatt luftfilter Felaktigt pumpmembran Felaktiga spridarventiler 8.2 Felsökningsmetoder Utöver funktionsfel enligt föregående scheman kan felsökning utföras på viss del eller visst system på motorsågen. De olika procedurerna är beskrivna i respektive avsnitt, se innehållsförteckning, och är följande: Funktionskontroll av kedjebroms Resistansmätning av stoppbleck Tryckprovning av förgasare Tryckprovning av dekompressionsventil Tryckprovning av cylinder Svenska 55

55 W39

Verkstadshandbok 340 345 346XP 350 351 353

Verkstadshandbok 340 345 346XP 350 351 353 Verkstadshandbok 0 5 6XP 50 5 5 Svenska Verkstadshandbok Husqvarna 0/5/6XP/50/5/5 Innehåll Inledning... Säkerhetsföreskrifter... Allmänna anvisningar... Speciella anvisningar... Specialverktyg... Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Toppsåg och häcksax - Art och

Toppsåg och häcksax - Art och Toppsåg och häcksax - Art 9044212 och 9044213 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Toppsåg // Häcksax Art.: 9044212 och 9044213 Beskrivning: 2

Läs mer

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK AVD.4 (41) PERSONVAGNAR KOPPLING 164 VERKSTADS HANDBOK .. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifi kjtioner Verktyg..... Beskrivning.... Reparationsanvisn i ngar Justering av kopplingspedalens spel... Byte av kopplingsvajer............

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok Svenska Radne Motor AB Användar Handbok Inledning Vi på Radne Motor gratulerar dej till din nya kartmotor - Raket 60. Vi har gjort allt vad som står i vår makt för att du skall få en bra motor som skall

Läs mer

HOMOLOGERINGSBLAD KARTING Raket 95 Formel mini Index Utgåva 3 Sida 1/30 Publiceringsdatum / Giltig t.o.m / 1212

HOMOLOGERINGSBLAD KARTING Raket 95 Formel mini Index Utgåva 3 Sida 1/30 Publiceringsdatum / Giltig t.o.m / 1212 Index Sida 1/30 Index Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Sid 22 Sid 23 Sid 24 Sid 25 Sid 26 Sid 27 Sid 28

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Motorrenovering Husqvarna 118cc motor. Av Steffe A

Motorrenovering Husqvarna 118cc motor. Av Steffe A Motorrenovering Husqvarna 118cc motor Av Steffe A 2014-02-13 Förberedelser Ställ i ordning och rengör en ordentlig bänk där man kan vara och plocka ner motorn. Skriv ut och läs genom hela instruktionen

Läs mer

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN Säkerhetsbestämmelser 1. Anslut aldrig verktyget tillluftnätet med spik i magasinet. 2. Rikta aldrig verktyget mot någon, även om du antar

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Borttagning. Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn. Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn.

Borttagning. Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn. Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn. Borttagning Palla upp bilen och ta bort skyddskåpan under motorn Lossa remjusteringen Ta bort spännjärnets fästskruv och mutter från motorn. Ta bort slangarna 1 och 2 Placera en oljeback under servopumpen.

Läs mer

System för betongskärning BRUKSANVISNING. ICS, Blount Europe SA Rue Buisson-Aux-Loups, 8 B-1400 Nivelles BELGIEN. www.icsbestway.com.

System för betongskärning BRUKSANVISNING. ICS, Blount Europe SA Rue Buisson-Aux-Loups, 8 B-1400 Nivelles BELGIEN. www.icsbestway.com. System för betongskärning BRUKSANVISNING ICS, Blount Europe SA Rue Buisson-Aux-Loups, 8 B-1400 Nivelles BELGIEN www.icsbestway.com December, 2002 www.icsbestway.com 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET 3 TEKNISKA

Läs mer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok Svenska Radne Motor AB Användar Handbok Introduktion Vi på Radne Motor gratulerar dej till din nya kartmotor - Raket 85. Vi har gjort allt vad som står i vår makt för att du skall få en bra motor som skall

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

Stora paketet. Ford Explorer 1997-2001

Stora paketet. Ford Explorer 1997-2001 1 Nu är det dags att sätta igång med stora kamkedjepaketet på din explorer-motor. Du behöver lite verktyg och delar. OTC har en sats med specialverktyg. Den behöver du. 2 Diverse nya reservdelar. Sid 1

Läs mer

HOMOLOGERINGSBLAD KARTING Raket 95cc Formel Micro och Formel Mini Index Utgåva 8 Sida 1 av 26 Publiceringsdatum / Giltig t.o.m.

HOMOLOGERINGSBLAD KARTING Raket 95cc Formel Micro och Formel Mini Index Utgåva 8 Sida 1 av 26 Publiceringsdatum / Giltig t.o.m. Sida 1 av 26 Innehåll Sida Teknisk data 2-3 Exteriör fram 4 Exteriör bak 5 Exteriör drevsida 6 Exteriör svänghjulssida 7 Exteriör med manuell start 8 Vevaxel 9 Vevhus svänghjulssida 10 Vevhus drevsida

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Bruksanvisning. Art.: 90 xx xxx Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Art.: 90 xx xxx Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Overskrift Motorsåg 45,1cc Art.: 90 xx xxx Art.: 90 32 386 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från

Läs mer

PV 444-445 ( Avd.4 ) KARDANAXEL

PV 444-445 ( Avd.4 ) KARDANAXEL PV 444-445 ( Avd.4 ) KARDANAXEL Innehållsförteckning Beskrivning..................................................... l Reparationsanvisningar............................................ 2 Arbeten på kardanaxel,

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Servicehandbok. Reparation och underhåll 1976-1978. Avd. 4 (43) Växellådor M 45. M 46 240.260

Servicehandbok. Reparation och underhåll 1976-1978. Avd. 4 (43) Växellådor M 45. M 46 240.260 Servicehandbok Reparation och underhåll Avd. 4 (43) Växellådor M 45. M 46 240.260 1976-1978 Väx ella d a M45 c Växellåda M 46 M 45, M 46 Innehåll Specifikationer. Specialverktyg.. Innehåll... Sida 3 4

Läs mer

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: &

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: & Bruksanvisning Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: 90 37 121 & 90 39 263 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Rider ProFlex. Montering av redskap

Rider ProFlex. Montering av redskap Rider ProFlex Montering av redskap 101 89 49-01 1 Svenska 31 Inledning... 1 Montering av aggregat... 1 Inställning av parallellitet och höjd... 3 Demontering av aggregat... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Balder 210 Revolver Teal (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara

Läs mer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. 37 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid användning. Symbolerna

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Bruksanvisning. K960 Chain. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. K960 Chain. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning K960 Chain Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt

Läs mer

engines Homologeringsblad - Raket 85 Mini

engines Homologeringsblad - Raket 85 Mini Homologeringsblad - Raket 85 Micro Sprängskiss Teknisk data 55146 Motor Raket 85 Cylindervolym 84,9 cc Cylinderdiameter 52,0 mm Slaglängd 40,0 mm Squisch min 1,30 mm Avgas max öp. vinkel 146 grader Insug

Läs mer

Lossa på remjusteringen och ta bort remmen Lägg några trasor under pumpen.

Lossa på remjusteringen och ta bort remmen Lägg några trasor under pumpen. Lossa på remjusteringen och ta bort remmen Lägg några trasor under pumpen. Ta bort slangarna från pumpen Sätt först dit låsbara slangtänger på slangarna från oljebehållaren. Ta bort servopumpen från motorn

Läs mer

Ventiljustering, Honda CRF 450R

Ventiljustering, Honda CRF 450R Ventiljustering, Honda CRF 450R Honda Mc Svenska AB April 2002 22 Allmänt om ventiljusteringen En fyrtaktsmotor har ventiler som öppnas av en kamaxel. Denna kamaxel drivs med hjälp av en kedja från vevaxeln.

Läs mer

1 av :49

1 av :49 1 av 5 2017-02-09 13:49 Husqvarna 550 XP G har utvecklats för professionella skogshuggare och kunniga markägare. Sågen har banbrytande design och mängder med nyskapande lösningar för effektiv och behändig

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Symboler SYMBOLFÖRKLARING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga Slarvigt eller felaktigt

Läs mer

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL..

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL.. GGP Silex 360-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE

Läs mer

Vedklyv, turbo Bensinmotor

Vedklyv, turbo Bensinmotor Bruksanvisning Art. 9051051 Vedklyv, turbo Bensinmotor Vedklyv, turbo Art. 90 51 051 Beskrivning: Vedklyv med 6,5 HK 4-takts bensinmotor med mekanisk matning. Användning: Utrustningen får endast användas

Läs mer

E-twin. Kompletterande monteringsanvisning. i denna bruksanvisning

E-twin. Kompletterande monteringsanvisning. i denna bruksanvisning Kompletterande monteringsanvisning E-twin Läs denna bruksanvisning och den ordinarie bruksanvisningen innan utrustningen tas i bruk. Bruksanvisningen innehåller varningsföreskrifter. Varning. Risk för

Läs mer

Monteringsanvisning Källa lådor grund 60 o 90cm Källa lådor djup 60 o 90cm

Monteringsanvisning Källa lådor grund 60 o 90cm Källa lådor djup 60 o 90cm Monteringsanvisning Källa lådor grund 60 o 0cm Källa lådor djup 60 o 0cm (6) Övre låda i kommod med urtag för avloppsrör 4 5 0-08-6 0 = förpackning. Innehåller delar till en låda. Påsen som ingår med 4

Läs mer

325HS75/HS99. Bruksanvisning 101 90 46-01. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan Du använder häcksaxen.

325HS75/HS99. Bruksanvisning 101 90 46-01. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan Du använder häcksaxen. 325HS75/HS99 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan Du använder häcksaxen. 101 90 46-01 Symboler SYMBOLFÖRKLARING VARNING Häcksaxen kan vara farlig Slarvigt eller

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

1.8 DOHC 4G93, B4184SJ, B4184SM. Fig. 1. Det förekommer två huvud orsaker vid montering av kamrem/spännare:

1.8 DOHC 4G93, B4184SJ, B4184SM. Fig. 1. Det förekommer två huvud orsaker vid montering av kamrem/spännare: Spännings inställning Mitsubishi/Volvo 1.8 16V bensin motorer GATES ART. NUMMER: TILLVERKARE: MODELL: MOTOR TYP: MOTOR KOD: 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

K950 CHAIN. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

K950 CHAIN. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. K950 CHAIN Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Symboler på diamantkedjesågen: SYMBOLFÖRKLARING Symboler i bruksanvisningen: VARNING Diamantkedjesågar

Läs mer

Bruksanvisning. Motorsåg, 62CC Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Motorsåg, 62CC Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Motorsåg, 62CC Art.: 90 27 029 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR RLF50

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR RLF50 SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR RLF50 Säkerhetsbestämmelser 1. Anslut aldrig verktyget tillluftnätet med spik i magasinet. 2. Rikta aldrig verktyget mot någon, även om du antar att det är oladdat

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning 371K 375K. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning 371K 375K. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning 371K 375K Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Symboler på kapmaskinen: SYMBOLFÖRKLARING Symboler i bruksanvisningen: VARNING Kapmaskiner

Läs mer

TELESKOP KEDJESÅG PS007E

TELESKOP KEDJESÅG PS007E TELESKOP KEDJESÅG PS007E HN 10055 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan produkten används, och spara bruksanvisningen för senare användning. SYMBOLERNAS BETYDELSE Vissa av dessa symboler används

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning. Kombimaskin, 43 cc bensindriven Art.:

Bruksanvisning. Kombimaskin, 43 cc bensindriven Art.: Bruksanvisning Kombimaskin, 43 cc bensindriven Art.: 90 41 505 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

PRESENTATION SV 1. Bästa kund,

PRESENTATION SV 1. Bästa kund, PRESENTATION SV 1 Bästa kund, vi vill först och främst tacka för att du har valt en av våra produkter. Vi hoppas användning av din nya maskin kommer att medföra tillfredsställelse och att den kommer att

Läs mer

Byta signaltråd Limma värja

Byta signaltråd Limma värja Byta signaltråd Limma värja Klingor går av, signaltrådar går sönder, spetsar slutar fungera. Förr eller senare händer det att vapnet slits ut i olika delar. Detta behöver inte betyda att man måste köpa

Läs mer

MOTORSPRUTA. klass 2 Fox 2000

MOTORSPRUTA. klass 2 Fox 2000 MOTORSPRUTA klass 2 Fox 2000 PUMPKURVA Fox 2000 SUGHOJD SUCLINJE -3 m STORZ A ANGORING TILL ÖPPET VATTENTAG Stall upp motorsprutan vågrätt och stadigt. Slapp ned stödbenen. Koppla ihop sugslangarna. Se

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Inverterad sågning får endast tillämpas med bensindriven motorsåg, ej med elektrisk såg eller annat aggregat.

Inverterad sågning får endast tillämpas med bensindriven motorsåg, ej med elektrisk såg eller annat aggregat. Solosågen Manual -Inverterad sågning med Solosågen M7 Läs varningsföreskrifterna. I vissa situationer kan det vara säkrare att lägga sågverket på stocken istället för att lägga stocken på sågverket. Genom

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

engines Homologeringsblad - Raket 85 Micro

engines Homologeringsblad - Raket 85 Micro Sprängskiss Teknisk data 55146 Motor Raket 85 Cylindervolym 84,9 cc Cylinderdiameter 52,0 mm Slaglängd 40,0 mm Squisch min 1,30 mm Avgas max öp. vinkel 146 grader Insug max öp. vinkel 132 grader Volym

Läs mer

FELSÖKNING 1-55 PV Motorn startar ej

FELSÖKNING 1-55 PV Motorn startar ej FELSÖKNING Uppsökande eller klarläggande av fel på en motor och dess hjälpapparater är i många fall en svår uppgift. Ett villkor vid all felsökning är därför att denna lägges upp på rätt sätt. Ett fel

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Bruksanvisning. K650 Cut-n-Break. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning. K650 Cut-n-Break. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning K650 Cut-n-Break Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen: VARNING Maskinen kan felaktigt eller

Läs mer

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 S 1 2 1 2 3 4 3 4 1. 2. F E E 3. 4. Multiclip 46 SE ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 5. Briggs & Stratton LS 45 6. Briggs & Stratton ES 45 G STOP I N

Läs mer

http://localhost/vida/jsp/information/xml/xmldocprintpreview.jsp

http://localhost/vida/jsp/information/xml/xmldocprintpreview.jsp Page 1 of 15 21: Cylinderhuvud, B5204T5 V70 (00-08), 2002, B5204T5, AW55-50/51SN 22/1/2015 SKRIV UT 21: Cylinderhuvud, B5204T5 Cylinderhuvud/- packning, byte Specialverktyg: 999 5452 999 5454 999 5670

Läs mer

Räddningsverket, Karlstad Telefon , telefax Internet

Räddningsverket, Karlstad Telefon , telefax Internet Räddningsverket, 651 80 Karlstad Telefon 054-10 40 00, telefax 054-10 28 89. Internet http://www.srv.se Beställningsnummer: TIO-359197. Telefon 054-10 42 86, telefax 054-10 42 10 ANGORING TILL ÖPPET VATTENTAG

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av Rune Sahlberg. Rune Sahlberg 2015

Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av Rune Sahlberg. Rune Sahlberg 2015 Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av 2015 BYTE AV FRÄMRE STÖTDÄMPARE (Long Stroke Shock Absorber) 1. Bilen på pallbockar fram, använd en domkraft passande för bilens vikt och den höjd den

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30 Bruksanvisning kulventil VM 4095-4096 Serie 30 3-vägs kulventil i flänsat utförande, med fullt genomlopp, ansättningsbar packbox och bottenlagrad kula för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING Rev. 2013-11-15 INNEHÅLL SID Skyltar som sitter på EMECO Vedklipp 3 När du köpt en EMECO Vedklipp 4 Före användning 4 Säkerhetsinformation 4 Uppstart 4 Användning

Läs mer

Instruktionsbok. Minilunnare

Instruktionsbok. Minilunnare Instruktionsbok Minilunnare Denna instruktionsbok bör samtliga som handhar OXEN studera. Den innehåller instruktioner om service, underhåll och körning, som om de följs kommer att gynna ägaren genom hög

Läs mer