Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny ledning. Ny organisation. Ny vision"

Transkript

1 Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002

2 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till det välkända och aktade konsultföretag det är idag. Med ett högt förtroendekapital i näringslivet och i topp bland de konsultföretag som unga tekniker säger sig helst vilja arbeta hos. Ångpanneföreningen kan vara stolt över sin historia. Det är det arvet vi är satta att förvalta. Det är det kapitalet vi nu ska bygga vidare på. Eftersom min egen historia tillsammans med ÅF begränsar sig till några få månader har jag här valt att avstå från djupare tillbakablickar, för att i stället fokusera på den framtid vi kan och snabbt måste påverka. Den nya organisationen, där verksamheten i ett tjugotal dotterbolag samlats till fem divisioner, trädde i kraft den 1 januari I slutet av samma månad träffades den nya ledningen för ett samtal om den framtid som näringsliv och samhälle just nu rustar sig för att möta. ÅFs resultat för 2002 hittar du under rubriken Dåtid redan på nästa sida. Rubriken Nytid på sidan mittemot vill indikera den vilja till förnyelse som kännetecknar arbetet i den nya ledningen. Och ambitionen att skapa ett framtidsorienterat konsultföretag, där förståelse för kundens kommersiella villkor har samma vikt som tekniskt kunnande och problemlösande förmåga. Jonas Wiström VD/Koncernchef AB Ångpanneföreningen

3 I S A M M A N D R A G Dåtid 2002 i sammandrag Koncernresultat före skatt 151 (88) MSEK. Resultatet belastas med jämförelsestörande kostnader på 110 MSEK. Utdelningsförslag 2 (13) kronor per aktie. Koncernens nyckeltal Rörelsens intäkter, MSEK Resultat efter finansnetto, MSEK Vinstmarginal, procent 6,2 3,4 18,9 4,5 7,9 Antal årsanställda inklusive intressebolag Soliditet, procent 47,0 33,1 39,1 41,3 29,9 Avkastning på eget kapital, procent 12,6 10,2 52,6 10,6 29,7 Resultat per aktie efter skatt, kronor 8,35 6,35 40,04 9,91 22,18 Substansvärde per aktie, kronor Utdelning per aktie, kronor 15,00 3,50 13,00 13,00 2,00* *Styrelsens förslag till bolagsstämman Resultat och utdelning per aktie, SEK Utdelning Resultat efter skatt

4 Å F I F Ö R Ä N D R I N G 3 Nytid Sedan den 1 januari 2003 verkar ÅF i en ny organisation, där ett tjugotal dotterbolag reducerats till fem divisioner. Trimningen av organisationen innebär en anpassning till det rådande konjunkturläget, samtidigt som vi ökar vår marknadsorientering inför den uppgång knappast någon ännu vågar placera i tiden. Nytt är ett stärkt affärsmannaskap och ökade lokala befogenheter. Kvar finns det breda och djupa kunnandet och den okuvliga viljan att bidra till utvecklingen av näringsliv och samhälle. Men ett optimalt resultat kan inte nås bara genom besparingar och trimning av organisationen. I ett delvis nytt ÅF nöjer vi oss inte med att snabbt reagera på det som händer i våra uppdragsgivares omvärld. Sekelskiftesekonomin har påmint oss om att framtiden är ett rörligt mål som vi aldrig får ta blicken från. Samtidigt som vi levererar nytta till våra uppdragsgivare i dag, måste vi söka nya vägar att bidra till deras intjäningsförmåga i morgon. Divisionscheferna och cheferna för ekonomi och administration utgör tillsammans med koncernchefen som också tar ansvaret för divisionen Nya Marknader den nya ledningsgruppen. På de två följande uppslagen kan du ta del av divisionschefernas samtal om framtiden, lett av chefsekonomen Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv. Med början på sidan 8 presenterar de nya divisionscheferna sina respektive verksamheter.

5 Mot rörligt mål En kall januaridag samlades ÅFs nya divisionschefer på Landsort för ett samtal om framtiden. Moderator var chefsekonomen Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv. Deltagare var Per Göransson, Christer Karlsson, Mats Junghem, Jan Nordling och Jonas Wiström. Stefan Fölster, chefsekonom Svenskt Näringsliv SF: En lotsutkik som den här är bra för den som vill försöka se lite längre. Vad gäller näringslivet tycker jag att man kan se en ljusning vid horisonten. Delar av industrin kunde se en uppgång i order och volym fjärde kvartalet 2002 och 2003 har börjat positivt för transportsektorn. Ni har ambitiösa lönsamhets- och tillväxtmål. Men var ska tillväxten komma? JW: Att vara framtidsinriktad innebär att hela tiden sikta mot rörligt mål. Så länge näringslivet avvaktar måste vi skapa lönsamhet genom att bromsa och gasa samtidigt, det vill säga att anpassa kostymen samtidigt som vi rustar oss inför en kommande uppgång. PG: En möjlighet ligger i den ökade outsourcing av funktionsansvar som vi kan se. Från att tidigare bara ha levererat konstruktion av till exempel en specificerad ventilationsanläggning, kommer vi att ta ansvar för den slutliga funktionen, kostnader och tidplan, utan att entreprenaden för den skull går genom vår resultaträkning. JW: Internationaliseringen öppnar möjligheter att följa kunderna ut i världen. Mats brukar imponera med alla exotiska orter där Massa & Papper är representerade. Den närvaron är ofta konsekvensen av svenska uppdragsgivares behov. SF: Om vi återvänder hem så kan vi konstatera att många mindre företag faktiskt går väldigt bra. Vi måste tala om att inget uppdrag är för litet för oss. CK: Det där är viktigt. Samtidigt går många mindre uppdrag ÅFs näsa förbi i tron att vi bara intresserar oss för de stora. Vi behöver

6 F R A M T I D E N 5 Christer Karlsson, Industri & System Jonas Wiström, Nya Marknader/koncernchef bli bättre på att tala om att inget uppdrag är för litet för oss. SF: Du Jonas talade om att gasa och bromsa samtidigt. Gör ni det också för kundernas räkning? JW: Ja, att sänka deras kostnader samtidigt som vi hjälper dem i förberedelserna inför en kommande högkonjunktur är ett exempel. Som kompetenskonsulter kommer vi in tidigare i värdekedjan. Det gör att en konjunkturuppgång når oss före resurskonsulterna, vars kompetens ligger i att ha ett stort antal ingenjörer på lager. Det fanns mycket kapital men få idéer om vad vi skulle fylla bredbanden med. SF: År 2000 var viljan att investera i ny teknik stor men nu tycks det vara tvärstopp. 85% av det amerikanska fiberoptiknätet är till exempel outnyttjat hur ser ni på det? CK: Det fanns mycket kapital men få idéer om vad vi skulle fylla bredbanden med. Man satsade så stort och fort att marknaden inte hann med. PG: För några år sedan betalade vi 800 kronor per kvartal för telefon hemma. Nu är telefon- och internetkostnaderna uppe i kronor per år för ett 5-personers hushåll! Samma utveckling drabbar näringslivet. Och i en kärv ekonomi vill man se en rimlig nytta per krona. SF: Vi svenskar sägs vara världsmästare i att äga GSM-telefoner men dåliga på att använda dem. När lyfter 3G? Mats Junghem, Massa & Papper CK: Det är klart att 3G kommer. Men mer i form av förbättringar i takt med att vi ersätter gammal teknik än som den boom många trodde. Kanske som en del av den intelligens man bygger in i nyproducerade fastigheter. SF: Det talas mycket om telefoni och bredband. Finns det annat intressant? I förlängningen kan vi få se Nalle Puh dansa fram på sidorna. MJ: Hus, krockkuddar och värktabletter. Allt ska vara intelligent idag. Inom pappersindustrin ligger man långt framme när man presenterar Det intelligenta papperet papper laddat med föränderliga budskap. I förlängningen kan vi få se Nalle Puh dansa fram på sidorna i vad som ser ut som en vanlig sagobok.

7 6 F R A M T I D E N förutsättningar än vi att tjäna pengar på att kärnkraften avvecklas. Det skulle kräva en enorm satsning på att utveckla alternativ teknik. Om vi avvecklar kärnkraften kommer det att fattas 70 TWh år Då har man ändå räknat med att sol-, vind- och vattenkraft har ersatt 25 av de 70 TWh som kärnkraften levererat. Min första mobiltelefon vägde 7,5 kg. Den jag har nu väger 78 gram. SF: Hur utvecklar ni er själva? Scannar ni marknaden efter nya innovationer? JW: Problem är alla uppfinningars moder och kundernas problem är ÅFs dagliga universitet. ÅF har konsulter inom många discipliner. De flesta har hög teknisk utbildning. Alla har en individuell utvecklingsplan och vi driver kontinuerligt utvecklingsprojekt tillsammans med högskolorna. MJ: Inom massa och papper leder vi i Skandinavien den tekniska utvecklingen på ett sätt som gett oss möjlighet att verka med vår kunskap över hela världen. JN: Inom energiområdet har vi det lite svårare eftersom de frågorna är så politiskt laddade. Samtidigt behövdes det bara en köldknäpp som den i vintras för att stora delar av södra Sverige skulle bli mörklagt. Få har bättre förutsättningar än vi att tjäna pengar på att kärnkraften avvecklas. SF: Ser du en risk att ni förlorar jobb när kärnkraften avvecklas? JN: Nej, faktiskt inte. Få har bättre JW: Jag tycker att man kan märka en förändring i retoriken nu. Från att ha haft 2010 som bortre gräns talar man nu om reaktorernas tekniska livslängd. Det innebär ännu högre fokus på säkerhet och där har vi just ingått ett joint venture mellan ÅF-Kontroll och tyska TÜV Nord för besiktning av svenska kärnkraftverk. Vare sig man bestämmer sig för att köra vidare eller avveckla snabbare, så kommer det att kräva mer av vår kompetens. SF: Vad händer med naturgasen, Jan ser du den som en del av lösningen på energiproblemet? JN: Absolut. Det finns ett förslag om en gasledning på motsvarande 400 TWh från Ryssland via Finland och Gävle ner till Europa. Som industrins och värmeverkens nya energikälla beräknas naturgasen ersätta ca 20 av de 70 TWh som försvinner när kärnkraften avvecklas. SF: Vad händer med vindkraften? JN: Det kommer nog att bli svårt

8 F R A M T I D E N 7 Landsorts fyr på ön Öja, byggd redan år Per Göransson, Installation med lokaliseringen. När man skulle presentera ett förslag om en vindkraftanläggning i Öregrundsgrepen var stämningen så hätsk att man kallade upp väktare från Stockholm och förberedde presentatörerna på att bli utlotsade bakvägen. SF: Ingen kärnkraft och inga vindmöllor och naturgasen är inte här än. Hur klarar vi det? JN: Det handlar om energieffektivisering. På 80-talet vägde marknadens lättaste mobiltelefon 7,5 kg. Den jag har nu väger 78 gram. Inte för att batterierna har blivit så mycket effektivare, utan för att telefonerna kräver ett minimum av energi när man inte pratar i dem. Miljöfrågorna kommer att drivas av näringslivet, helt enkelt för att det är en bra affär. SF: För några år sedan sa man att bilarna måste bli mindre. I dag tycks alla anse sig ha rätt till en stadsjeep. PG: Jag tror att miljöfrågorna kommer att drivas av näringslivet, helt enkelt för att det är en bra affär. När fastighetsägarna inser att vi kan leverera system som minimerar energianvändningen på samma sätt som tekniken i Jannes mobiltelefon, då kommer miljömedvetandet utan att de ens funderar över det. SF: Jag såg ett förslag om att övervaka bilisterna via ett GPRS-system som registrerar var bilen är och hur fort den kör. En tia dras automatiskt från bilägarens konto varje gång Jan Nordling, Energi & Miljö den kör in i centrum eller körs för fort. Kommer ÅF att växa inom infrastruktur, vad säger du Jonas? JW: Absolut. Det politiska klimatet är gott för satsningar på infrastruktur och flera stora projekt är i annalkande. Det är därför vi samlar styrkorna på det sätt som vi nu gör. SF: Till sist ser ni utvecklingsmöjligheter utanför era traditionella områden? CK: Jag tror det finns tillräcklig potential för utveckling inom de branscher där vi redan är representerade. Industrin lider ingen brist på innovationer, allt är en fråga om timing. Och när tiden är inne finns vi här med lämplig kompetens. JW: En ny tid ställer nya krav på vår förmåga att samordna kompetens från olika dicipliner vilket blir en kompetens i sig. Att reducera 20 dotterbolag till fem divisioner är ett sätt att möta den utvecklingen.

9 8 ENERGI & MILJÖ Vi är det ledande kunskapsföretaget inom energi, miljö och process på den svenska industri- och energimarknaden. Jan Nordling Energi & Miljö

10 ENERGI & MILJÖ 9 Energi i balans med ekonomi och miljö När ÅF anställde sin första miljökonsult i början av förra seklet hade man redan lång erfarenhet av att skapa säker energiförsörjning till svensk industri. Det är mot den bakgrunden vi hundra år senare erbjuder strategisk, teknisk och ekonomisk rådgivning inom energi, miljö, process- och anläggningsteknik till näringsliv och samhälle. Men det räcker inte att ha kompetens inom specifika områden. I en ny tid har förmågan att sammanföra kompetens från olika discipliner blivit en kompetens i sig. I ett effektivt konsultarbete leder jakten på ekonomiska processer till energieffektivisering, som blir ett led i miljöarbetet. Och omvänt. Helhetstänkandet har lett till större behov av managementrådgivning, utredningar och strategiska studier. Vi kommer in tidigare i planeringskedjan och kan ta ett övergripande ansvar, från förstudie och tillståndsansökningar via tekniska beräkningar, anläggnings- och detaljprojektering, till drifttagande. Våra kunder finns bland energibolag, industrier, statliga myndigheter, verk och departement och vi driver projekt åt svenska och utländska biståndsorganisationer. Trygg energiförsörjning Affärsområde Energi bidrar till att säkerställa processer och skapa balans mellan ekonomiska och miljömässiga krav, överallt där energi omvandlas, distribueras eller nyttiggörs. Det kan handla om att efter utredning ge rekommendationer inför en anläggnings optimala uppförande och drift. Eller att bidra med forskning, utveckling och demonstration (FUD) och ta fram tekniskt-ekonomiskt underlag för modifiering av processer. Vi fungerar som stöd för beställare och leverantörer, gör analyser och tar hand om tillståndsärenden. Miljötänkande som affärsidé När vi inom affärsområde Miljö hjälper företag i miljöarbetet är det allt oftare utifrån ett besparingseller konkurrensperspektiv. Eftersom ett kvalificerat beslutsunderlag är en förutsättning för att våra kunder snabbt ska kunna förändra sin verksamhet, genomför vi kontinuerligt undersökningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. Vi erbjuder strategiska studier, miljöledning, miljökontroll, miljöeffektstudier, MKB, due diligence, miljörelaterad affärsutveckling, riskanalys, analys av produkters miljöpåverkan, reningsteknik, vi hanterar avfalls- och riskhanteringsprojekt och tillståndsärenden. Ambitionen är att vara en partner oavsett var i världen våra kunder bedriver verksamhet. En femtedel av affärsområdets omsättning ligger utanför Norden.

11 10 ENERGI & MILJÖ AMERSHAM BIOSCIENCE Uppdraget bestod i ett omfattande tillståndsärende som bland annat inkluderat MKB, miljökontroll, kemikalieutredning, ledningssystem och externrening. Från förstudie till fungerande anläggning Affärsområdet Process & Anläggning erbjuder hög teknisk kompetens kring process- och anläggningsteknik samt distributionssystem för värme, kyla, stadsgas och ånga. Kunskapen omfattar hela kedjan från anläggningsspecifika utredningar, förstudier, problemlösning, processimuleringar, detaljprojektering och byggledning fram till idrifttagning. Vi genomför strömningsmekaniska beräkningar för att simulera och utveckla funktion och verkningsgrad inom energi-, miljö- och industriprocesser samt analyser och dimensioneringar inom fastkroppsmekanik. Kunderna finns inom kärnkraftsoch övriga energiområdet, kemisk industri samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. Teknisk ekonomi kräver kvalificerat underlag Utvecklingen kräver ständigt uppdaterad kunskap. Affärsområdet Utredning & Analys lägger all kraft på kvalificerade utredningar och analyser av energimarknaderna ur ett tekniskt-ekonomiskt och miljömässigt perspektiv inom enskilda branscher, men har ofta en nationell omfattning. Vi har många internationella uppdrag och tjänsteutbudet omfattar projektledning, strategiska studier, energimarknadsutredningar och analyser. Specialområden är elmarknad, naturgas, energianvändning, transport, miljöoch klimatstudier. Här är kunderna departement, myndigheter, privata eller statliga organisationer, större energi-, gas- och andra kraftföretag. Vi har ledande roller i forsknings- och utvecklingsuppdrag nationellt och inom EU och vi driver till exempel nätverket Energiledargruppen. Europa, Afrika, Asien och Latinamerika ÅF-International bidrar till svenskt och internationellt utvecklingsarbete, i huvudsak inom områdena

12 ENERGI & MILJÖ 1 1 VATTENFALL Barsebäck 2 drabbades vid årsskiftet av ett långvarigt driftstopp och ett tiotal av ÅFs beräkningsingenjörer deltog i arbetet med att få igång reaktorn. NÄRINGSDEPARTEMENTET ÅFs uppdrag var att utröna om villkoren för en stängning av Barsebäck 2 är uppfyllda samt värdera och analysera de åtgärder som gjorts för att villkoren ska kunna uppfyllas. PANASIA PAPER COMPANY Vi arbetar med att minska problemen vid eldning av fiber- och bioslam, till exempel vid tre förbränningsanläggningar i Sydkorea. SVENSK NATURGAS Marknaden och förutsättningarna för utbyggnad av naturgasnät i Mellansverige utreds. ÅF gör en förprojektering av ett naturgasnät till Mellansverige som totalt ska omfatta cirka 475 km ledningssträckningar. energi och miljö, grafisk industri, sektorreform, organisationsutveckling och utbildning. Europa, Afrika, Asien och Latinamerika är våra marknader och flertalet uppdrag finansieras genom biståndsmedel. Bland uppdragsgivarna finns Sida, Världsbanken, EU samt Europeiska Utvecklingsbanken. I ett antal uppdrag har vi kombinerat kompetens inom teknik och sektorreformer, till exempel för fjärrvärmebolag i Östeuropa och inom telekom i Tanzania. Från Sida har vi fått uppdraget att utveckla och genomföra en serie internationella utbildningar inom exempelvis Wind Power Management. Division Energi & Miljö belastning på miljön, har industrin fått dubbla incitament att satsa på energieffektivisering och kärnkraftsindustrin kan inte längre skjuta upp sina investeringar. Frågan hur man ska hantera en växande mängd avfall är aktuell över hela världen och efterfrågan på tjänster inom miljö-hälsa-säkerhet kommer att öka. Sammantaget innebär detta ökad efterfrågan på divisionens tjänster. Med vår samlade energi- och miljökompetens är vi mycket konkurrenskraftiga när marknaden tar ny fart. Divisionen planerar en expansion i Norden, främst i Danmark och Norge. Inom olika specialområden finns en marknad över hela världen och det är vår ambition att växa även här. Med energi- och miljöfrågorna i fokus finns möjlighet för expansion I takt med stigande elpriser har miljöfrågorna kommit i fokus. Eftersom lägre energiuttag innebär minskad Antal årsanställda 300 Antal kontor 11 Uppdragsvolym 320 MSEK, 16% av koncernens omsättning Kundfördelning Industri 33%, Utland 30%, Energi 20%, Kärnkraftsindustri 10%, Stat/Kommun 7% Kompetenser Energi, miljö, utredning/analys, anläggningsteknik, tekniska beräkningar Några konkurrenter Carl Bro, Swedpower, Ramböl, Jakko Pöyry Group

13 12 INDUSTRI & SYSTEM En produktutvecklare som inte redan på idéstadiet tar in produktionsaspekterna i arbetet riskerar att skapa en olönsam produkt. Christer Karlsson Industri & System

14 INDUSTRI & SYSTEM 1 3 och Produktion. Det helhetstänkande som växer sig starkare inom näringslivet innebär allt oftare att ett utvecklingsprojekt utöver Produktutveckling och Produktion även involverar divisionens affärsområden Automation, System, Elteknik och Management. Våra uppdrag kommer från tillverknings- och processindustrin och från samhällssektorn. Våra konkurrensfördelar handlar om förmågan att leverera kostnadseffektiva lösningar i rätt tid, från idé till färdig anläggning eller produkt. Med kunden från början till start Att hjälpa näringslivets innovatörer att utveckla idéer och intentioner till färdiga produkter kräver stor kompetensbredd, eftersom vi på förhand inte kan veta vilka specialkunskaper som kommer att krävas. Kanske är det därför produktutveckling är det största affärsområdet inom division Industri & System. Förmågan att utveckla snillrika produkter med unika egenskaper leder inte längre självklart till framgång. En produktutvecklare som inte redan på idéstadiet tar in produktionsaspekterna i arbetet löper stor risk att skapa en olönsam produkt. Alltså är det inte bara de sju första bokstäverna som förenar affärsområdena Produktutveckling Är en bulle en taxi eller ett bakverk? Ett gemensamt språk är en given förutsättning för effektivt samarbete. På samma sätt förväntar sig våra uppdragsgivare att vi är hemmastadda i den verklighet de verkar i. Med rätt kompetens i kombination med branschkunskap och förståelse för kundens interna processer och problem, kan vi hela tiden anpassa verksamheten och vårt tjänsteutbud. Genom att grupper av specialister fokuserar branscher som life science, myndigheter och verk, fordon, process, telekom och energi kan vi paketera våra erbjudanden till kunderna optimalt. Från prototyp till verifierad produkt Över 200 medarbetare inom affärsområde Produktutveckling är specia-

15 14 INDUSTRI & SYSTEM VOLVOHANDELNS UTVECKLINGS AB Tacdis Volvohandelns egen framgångsrika ITlösning för säljstöd kommer åtminstone fram till 2008 att förvaltas och utvecklas av ÅF. Tacdis är minsta gemensamma nämnare för det mesta som sker med Volvos bilar, såväl på för- som eftermarknad. I säljsituationen hjälper den köparen att välja exempelvis modell, färg, motoralternativ, utrustning, finansiering och försäkring. lister på att utveckla våra kunders idéer till färdiga produkter. Styrkan är här den unika mixen av kompetenser, med konsulter inom allt från mekanik och elektronik till mjukvara. Här tar vi hand om hela kedjan från design till komplett produktionsunderlag, från prototypframtagning till verifierad slutprodukt. Nyckelfärdiga produktionsanläggningar Affärsområde Produktion riktar sig i första hand mot tillverkningsindustrin. Våra experter effektiviserar befintliga verksamheter och industrialiserar nya produkter. De tar hand om upphandling, idrifttagning och validering av produktionssystem. Här återfinns konsulter som representerar en rad branscher, specialiserade på att ta fram nyckelfärdiga och kundanpassade produktionsanläggningar. Ledning som specialistfunktion Förmågan att identifiera och samordna vitt skilda kompetenser kännetecknar projektledarna inom affärsområde Management. Utöver projektledning har de gedigen kompetens inom till exempel verksamhetsutveckling, behovsanalyser och kvalitetsstyrning. Genom deras bredd kan vi stötta våra kunder med i stort sett alla processer som berör analyser, ledning och styrning. Stabil driftmiljö för affärskritiska system Våra specialister inom affärsområde System har kraftfull kompetens inom IS/IT och ägnar sina dagar åt att utveckla, integrera och förvalta olika typer av system. En uttalad ambition inom detta område är att förse våra kunder med säker och stabil driftmiljö för affärskritiska interna system eller genom outsourcing. Selektivplaner och dynamiska simuleringar Affärsområde Elteknik har funnits inom ÅF sedan lång tid tillbaka. Här utför vi t ex projektering, upphandling, idrifttagning och besiktning av elkrafttekniska anläggningar. Vi utför mätningar, analyser och åtgärder för att uppnå bättre elkvalitet och elkrafttekniska beräkningar som kortslutningsberäkningar, selektivplaner och dynamiska simuleringar.

16 INDUSTRI & SYSTEM 1 5 OBTECH Produktutveckling av magstrypare som opereras in runt magsäcken på kraftigt överviktiga personer. Genom extern apparatur kan läkaren vid behov justera implantatets strypeffekt. Kraftigare strypning minskar magsäckens volym och därmed inträffar mättnadskänslan tidigare. BÄCKHAMMARS BRUK Upprepade haverier i växellådan till en 20MW turbingenerator visade sig efter lång utredning bero på undermålig elkvalitet. ÅF genomförde omfattande mätningar på industrinätet, lokaliserade felkällan och åtgärdade genom trimning av en regulator. FMV ÅF genomför uppdrag åt FMV runt försvarets nya radiosystem TARAS som bland annat kommer att användas av JAS 39 Gripen. Dessa uppdrag tar stöd i en djup teknisk kompetens rörande radiosystem. Vår förståelse för framtida teknik och vår förmåga att analysera och simulera uppträdandet hos komplexa system tidigt i projektfasen efterfrågas i detta åtagande. Styrsystem och industriell IT Automation är det affärsområde där vi samlat den kunskap som behövs för att automatisera processer i industrin och hos kommunala förvaltningar. Specialisterna här projekterar och levererar anläggningar för till exempel kemi-, process- och livsmedelsindustrin eller vatten- och reningsverk. Förutom projektering är programmering av styrsystem och industriell IT utmärkande kompetenser inom affärsområdet. en bestående trend. Life Science bedöms ha god potential under 2003 och där ser vi möjlighet att ta marknadsandelar. Detsamma gäller för branschområdet Myndigheter & Verk som ökar starkt. Delar av fordonsindustrin ökar något under fortsatt prispress. På systemsidan ser vi flera intressanta outsourcingprojekt för Möjligheter för tillväxt och lönsamhet ligger i större åtaganden och satsningar på branscher. Framtid och tillväxt Vår bedömning är att tillväxten i Sverige inom divisionens affärsområden kommer att vara svag under Prispressen på konsulttjänster kommer att hålla i sig, framför allt när det gäller resurskonsulter som saknar unik kompetens. Vi noterar dock en något högre aktivitet inom vissa branscher, men det är för tidigt att avgöra om det är Division Industri & System Antal årsanställda 800 Antal kontor 26 Uppdragsvolym 638 MSEK, 31% av koncernens omsättning Kundfördelning Life Science 15%, Myndigheter & Verk 15%, Fordon 25%, Process 10%, Energi 10%, övriga 25% Kompetenser Produktutveckling, produktion, elteknik, automation, system och management Några konkurrenter Tieto Enator, Teleca, Semcon

17 1 6 I N S TA L L AT I O N Utmaningen är att leverera enklast tänkbara installationstekniska lösningar utan att ta blicken från den önskade funktionen. Per Göransson Installation

18 I N S TA L L AT I O N 1 7 Fokus på funktion MUSIKHÖGSKOLAN I ÖREBRO ÅF har genomfört installationsprojektering för den nya musikhögskolan i Örebro med ovanliga och framsynta lösningar på akustik, värme- och kylförsörjning. Division Installations viktigaste uppdrag handlar om projektering av ny- och ombyggnader med stort teknikinnehåll. Vår uppgift är att genom enklast tänkbara lösningar se till att våra kunder får väl fungerande byggnader eller processer, vare sig det gäller sjukhus, laboratorier, industri, kommersiella eller offentliga lokaler. Kunskap och erfarenhet inom sjukhusprojektering har etablerat oss som kompetenskonsult inom de flesta landsting, särskilt i mellersta och södra Sverige. Inom divisionen finns också ÅFs samlade kompetens när det gäller fastighetssystem och system som försörjer processteknisk utrustning inom industri- och verksamhetslokaler. Oavsett om vi rör oss inom läkemedels-, fordons- eller livsmedelsindustrin söker vi administrativa och tekniska system som motsvarar funktionskraven optimalt. Bygga om, bygga nytt eller förvalta Våra kompetenser omfattar elkraft-, belysnings- och teleanläggningar inom förvaltning, ny- eller ombyggnad. Det kan gälla funktioner som larm, telefoni, data, styrning och övervakning, audiovisuella system eller signalsystem. Andra exempel är komfort- och industriventilation, produktion och distribution av värme och kyla samt vatteninstallationer, till exempel med specifik vattenkvalitet för processanvändning. Distribution av medicinska gaser, laboratorie- och energigaser är också viktiga kompetensområden. Ökat intresse för helhetstänkande Vi ser idag ett klart ökat intresse från våra kunder att samarbeta på ett övergripande plan, snarare än i avgränsade delar av ett byggprojekt. Skälet är att installationerna blir allt mer komplexa, vilket i sin tur beror på att systemägarna ställer allt större krav på funktionalitet. Fler system byggs in som måste integreras med varandra. Vårt angreppssätt utgår från de krav som ställs på funktion, ekonomi och tid i ett väl fungerande samarbete med kund och övriga aktörer. Utmaningen är att genom alla skeden leverera enklast tänkbara installationstekniska lösningar

19 1 8 I N S TA L L AT I O N SKANSKA OCH POLISFASTIGHETER ÅF projekterar de el- och teletekniska installationerna i polisbyggnader på Kungsholmen i Stockholm och i Uppsala. Byggnaderna omfattar m² respektive m². BIOVITRUM I en omfattande ombyggnad av Biovitrums produktionslokaler i Hornsberg i Stockholm deltar ÅF med utredningar, kvalitetsarbete och projektering. m² med bibehållet fokus på den önskade funktionen. Vanliga helhetsåtaganden är ombyggnader av klimatanläggningar, produktionslokaler för industrin, produktionsanläggningar för kyla samt energihushållning. Hög kompetens, ekonomiskt tänkande och stor ingenjörsmässig kapacitet gör att vi kan leverera en komplett funktion, oavsett om det handlar om ett renrum till en läkemedelsindustri eller ett IT-baserat fastighetssystem. Och vi har kompetensen att formulera de krav som ska uppfyllas tillsammans med den kunskap som krävs inom projektledning och styrning, verifiering samt driftsättning, mätning och uppföljning. Koncept och paketlösningar Även om våra kunder uppfattar oss som en funktionsleverantör som tar hand om hela projektet med en väl utvecklad kostnadsstyrning, levererar vi ändå till största delen avgränsade tjänster i olika skeden av byggprocessen eller tjänster av specialistkaraktär. Vi ser dock en tydlig utveckling mot färdigpaketerade koncept som bygger på vårt stora tekniska kunnande och vår breda kompetens. Bredare och djupare samarbete Marknaden för installationstekniska tjänster är helt naturligt beroende av byggkonjunkturen, samtidigt som verksamheten i hög grad påverkas av behoven inom förvaltningsområdet. En allt tydligare trend är att uppdragsgivarna söker samarbeten som innebär ett bredare och djupare åtagande. Ser man till hela byggmarknaden, det vill säga all husbyggnadsverksamhet, är marknaden relativt stabil. Den tydliga nedgång som gäller nybyggnad på den kommersiella sidan är i hög utsträckning kopplad till Stockholmsregionen och i någon mån Göteborg och Malmö. Inom installationsområdet är ombyggnadsmarknaden större än marknaden för nybyggnad och här ser vi snarare en ökad aktivitet. Ombyggnad utgör den dominerande delen när det gäller installationsinvesteringar. Denna marknad är av största betydelse för oss samtidigt som vi

20 I N S TA L L AT I O N 1 9 STOCKHOLMS GATU- OCH FASTIGHETS- KONTOR Delar av Sergels torg byggs om och glasas in för att öka tillgängligheten och skapa en trygg och attraktiv miljö. Ombyggnaden beräknas vara klar under ÅF ansvarar för effektiva klimatlösningar. VÄSTFASTIGHETER Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg byggs ut med 300 vårdplatser. Nybyggnaden, som omfattar m², kommer att innehålla avdelningar för dialys, medicin, allmänkirurgi, hematologi och ett transplantationscentrum. ÅF ansvarar för VVS-installationerna. ser en växande marknad inom teknisk förvaltning. Ett område som kommer än mer i fokus är effektiv energianvändning. Lagstiftning baserad på EU-direktiv kommer att ge en kraftig marknadstillväxt när fastigheter under de närmaste åren ska energideklareras. tjänsteinnehåll, framför allt metoder för kvalitetssäkring av funktioner i byggnader och vår metodik avseende projektstyrning av funktionsrelaterade åtaganden. Vi ser också framför oss en förbättrad marknadsposition när det gäller samarbeten av partnerkaraktär med stora fastighets- och industrikunder samt med byggföretag. Andra prioriterade områden är marknadstillväxt genom att bredda verksamheten geografiskt samt att utveckla kapaciteten inom elinstallationsområdet och öka marknadsandelarna i främst Stockholms- och Malmöregionen. Vi har också för avsikt att bygga upp en bred installationskompetens i Norge. Geografisk expansion Tack vare ÅFs nya organisation får installationsverksamheten en tydligare profil på marknaden. Detta bidrar till att göra oss till en naturlig samarbetspartner när det gäller större och mer långtgående samarbeten. I den nya organisationen har också mer resurser skapats för att paketera tjänster. Under år 2003 prioriterar vi den fortsatta utvecklingen av vårt Division Installation Antal årsanställda 450 inklusive utland Antal kontor i Sverige 21 Uppdragsvolym 399 MSEK, 20% av koncernens omsättning Kundfördelning Sjukhus, laboratorier samt läkemedelsindustri 30 %, övriga offentliga kunder 25%, övrig industri 20%, kommersiella lokaler 20 %, övriga 5% Kompetenser Projektering av el- och teletekniska anläggningar, IT- och automationslösningar samt VVS-, kyla- och gassystem för industrilokaler samt kommersiella och offentliga fastigheter. Projektledning/styrning av byggprojekt, besiktning av installationer, energihushållning, mätning, uppföljning, brandskydd Konkurrenter Sweco, Theorells, WSP, SCC, Carl Bro Utlandsbolag ÅF-Nielsen og Borge AS

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper 4 2 D I V I S I O N P R O C E S S A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper P R O C Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster för

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Omsättningen uppgick till 64,3 Mkr (54,4) Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,4 Mkr (1,6) Debiteringsgraden ökade med 8 % procent

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn. Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt

Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn. Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt Projektledning Swecos projektledare erbjuder kvalificerade

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

DEKRA DEKRA Automobil GmbH. När tekniken måste fungera

DEKRA DEKRA Automobil GmbH. När tekniken måste fungera DEKRA DEKRA Automobil GmbH När tekniken måste fungera DEKRA kontrollerar tåg, för din säkerhet. Verkligheten kan vara en brutal testare Vi använder kunskap, erfarenhet och finess Kortare utvecklingstider,

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS www.ifsworld.com MOBIL ARBETSORDER-HANTERING VIA FLOW Dalkia AB i samarbete med NovaCura AB 2 2014 IFS DALKIA CREATING ENERGY PROGRESS

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V CONMORE KUNSKAP, TRYGGHET OCH TEAM SPIRIT CONMORE ÄR DEN TRYGGA INGENJÖRSBYRÅN INOM PRODUKT- UTVECKLING MED MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING, KONSTRUKTION, PROVNING OCH KVALITET. I SAMVERKAN

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

Omvärld och marknad 40% 60%

Omvärld och marknad 40% 60% Detta är ÅF Omvärld och marknad Omvärld och marknad ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag som fokuserar på energi, infrastruktur och industri. Basen finns i Europa, men verksamhet och kunder finns i hela

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

OM OSS ÅRSBOKSLUT KVARTALSRAPPORT

OM OSS ÅRSBOKSLUT KVARTALSRAPPORT Om oss Dedicare AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Övergripande budskap Den allvarliga personalbristen är ett hot mot tillgänglighet och vårdkvalitet

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer