Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny ledning. Ny organisation. Ny vision"

Transkript

1 Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002

2 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till det välkända och aktade konsultföretag det är idag. Med ett högt förtroendekapital i näringslivet och i topp bland de konsultföretag som unga tekniker säger sig helst vilja arbeta hos. Ångpanneföreningen kan vara stolt över sin historia. Det är det arvet vi är satta att förvalta. Det är det kapitalet vi nu ska bygga vidare på. Eftersom min egen historia tillsammans med ÅF begränsar sig till några få månader har jag här valt att avstå från djupare tillbakablickar, för att i stället fokusera på den framtid vi kan och snabbt måste påverka. Den nya organisationen, där verksamheten i ett tjugotal dotterbolag samlats till fem divisioner, trädde i kraft den 1 januari I slutet av samma månad träffades den nya ledningen för ett samtal om den framtid som näringsliv och samhälle just nu rustar sig för att möta. ÅFs resultat för 2002 hittar du under rubriken Dåtid redan på nästa sida. Rubriken Nytid på sidan mittemot vill indikera den vilja till förnyelse som kännetecknar arbetet i den nya ledningen. Och ambitionen att skapa ett framtidsorienterat konsultföretag, där förståelse för kundens kommersiella villkor har samma vikt som tekniskt kunnande och problemlösande förmåga. Jonas Wiström VD/Koncernchef AB Ångpanneföreningen

3 I S A M M A N D R A G Dåtid 2002 i sammandrag Koncernresultat före skatt 151 (88) MSEK. Resultatet belastas med jämförelsestörande kostnader på 110 MSEK. Utdelningsförslag 2 (13) kronor per aktie. Koncernens nyckeltal Rörelsens intäkter, MSEK Resultat efter finansnetto, MSEK Vinstmarginal, procent 6,2 3,4 18,9 4,5 7,9 Antal årsanställda inklusive intressebolag Soliditet, procent 47,0 33,1 39,1 41,3 29,9 Avkastning på eget kapital, procent 12,6 10,2 52,6 10,6 29,7 Resultat per aktie efter skatt, kronor 8,35 6,35 40,04 9,91 22,18 Substansvärde per aktie, kronor Utdelning per aktie, kronor 15,00 3,50 13,00 13,00 2,00* *Styrelsens förslag till bolagsstämman Resultat och utdelning per aktie, SEK Utdelning Resultat efter skatt

4 Å F I F Ö R Ä N D R I N G 3 Nytid Sedan den 1 januari 2003 verkar ÅF i en ny organisation, där ett tjugotal dotterbolag reducerats till fem divisioner. Trimningen av organisationen innebär en anpassning till det rådande konjunkturläget, samtidigt som vi ökar vår marknadsorientering inför den uppgång knappast någon ännu vågar placera i tiden. Nytt är ett stärkt affärsmannaskap och ökade lokala befogenheter. Kvar finns det breda och djupa kunnandet och den okuvliga viljan att bidra till utvecklingen av näringsliv och samhälle. Men ett optimalt resultat kan inte nås bara genom besparingar och trimning av organisationen. I ett delvis nytt ÅF nöjer vi oss inte med att snabbt reagera på det som händer i våra uppdragsgivares omvärld. Sekelskiftesekonomin har påmint oss om att framtiden är ett rörligt mål som vi aldrig får ta blicken från. Samtidigt som vi levererar nytta till våra uppdragsgivare i dag, måste vi söka nya vägar att bidra till deras intjäningsförmåga i morgon. Divisionscheferna och cheferna för ekonomi och administration utgör tillsammans med koncernchefen som också tar ansvaret för divisionen Nya Marknader den nya ledningsgruppen. På de två följande uppslagen kan du ta del av divisionschefernas samtal om framtiden, lett av chefsekonomen Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv. Med början på sidan 8 presenterar de nya divisionscheferna sina respektive verksamheter.

5 Mot rörligt mål En kall januaridag samlades ÅFs nya divisionschefer på Landsort för ett samtal om framtiden. Moderator var chefsekonomen Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv. Deltagare var Per Göransson, Christer Karlsson, Mats Junghem, Jan Nordling och Jonas Wiström. Stefan Fölster, chefsekonom Svenskt Näringsliv SF: En lotsutkik som den här är bra för den som vill försöka se lite längre. Vad gäller näringslivet tycker jag att man kan se en ljusning vid horisonten. Delar av industrin kunde se en uppgång i order och volym fjärde kvartalet 2002 och 2003 har börjat positivt för transportsektorn. Ni har ambitiösa lönsamhets- och tillväxtmål. Men var ska tillväxten komma? JW: Att vara framtidsinriktad innebär att hela tiden sikta mot rörligt mål. Så länge näringslivet avvaktar måste vi skapa lönsamhet genom att bromsa och gasa samtidigt, det vill säga att anpassa kostymen samtidigt som vi rustar oss inför en kommande uppgång. PG: En möjlighet ligger i den ökade outsourcing av funktionsansvar som vi kan se. Från att tidigare bara ha levererat konstruktion av till exempel en specificerad ventilationsanläggning, kommer vi att ta ansvar för den slutliga funktionen, kostnader och tidplan, utan att entreprenaden för den skull går genom vår resultaträkning. JW: Internationaliseringen öppnar möjligheter att följa kunderna ut i världen. Mats brukar imponera med alla exotiska orter där Massa & Papper är representerade. Den närvaron är ofta konsekvensen av svenska uppdragsgivares behov. SF: Om vi återvänder hem så kan vi konstatera att många mindre företag faktiskt går väldigt bra. Vi måste tala om att inget uppdrag är för litet för oss. CK: Det där är viktigt. Samtidigt går många mindre uppdrag ÅFs näsa förbi i tron att vi bara intresserar oss för de stora. Vi behöver

6 F R A M T I D E N 5 Christer Karlsson, Industri & System Jonas Wiström, Nya Marknader/koncernchef bli bättre på att tala om att inget uppdrag är för litet för oss. SF: Du Jonas talade om att gasa och bromsa samtidigt. Gör ni det också för kundernas räkning? JW: Ja, att sänka deras kostnader samtidigt som vi hjälper dem i förberedelserna inför en kommande högkonjunktur är ett exempel. Som kompetenskonsulter kommer vi in tidigare i värdekedjan. Det gör att en konjunkturuppgång når oss före resurskonsulterna, vars kompetens ligger i att ha ett stort antal ingenjörer på lager. Det fanns mycket kapital men få idéer om vad vi skulle fylla bredbanden med. SF: År 2000 var viljan att investera i ny teknik stor men nu tycks det vara tvärstopp. 85% av det amerikanska fiberoptiknätet är till exempel outnyttjat hur ser ni på det? CK: Det fanns mycket kapital men få idéer om vad vi skulle fylla bredbanden med. Man satsade så stort och fort att marknaden inte hann med. PG: För några år sedan betalade vi 800 kronor per kvartal för telefon hemma. Nu är telefon- och internetkostnaderna uppe i kronor per år för ett 5-personers hushåll! Samma utveckling drabbar näringslivet. Och i en kärv ekonomi vill man se en rimlig nytta per krona. SF: Vi svenskar sägs vara världsmästare i att äga GSM-telefoner men dåliga på att använda dem. När lyfter 3G? Mats Junghem, Massa & Papper CK: Det är klart att 3G kommer. Men mer i form av förbättringar i takt med att vi ersätter gammal teknik än som den boom många trodde. Kanske som en del av den intelligens man bygger in i nyproducerade fastigheter. SF: Det talas mycket om telefoni och bredband. Finns det annat intressant? I förlängningen kan vi få se Nalle Puh dansa fram på sidorna. MJ: Hus, krockkuddar och värktabletter. Allt ska vara intelligent idag. Inom pappersindustrin ligger man långt framme när man presenterar Det intelligenta papperet papper laddat med föränderliga budskap. I förlängningen kan vi få se Nalle Puh dansa fram på sidorna i vad som ser ut som en vanlig sagobok.

7 6 F R A M T I D E N förutsättningar än vi att tjäna pengar på att kärnkraften avvecklas. Det skulle kräva en enorm satsning på att utveckla alternativ teknik. Om vi avvecklar kärnkraften kommer det att fattas 70 TWh år Då har man ändå räknat med att sol-, vind- och vattenkraft har ersatt 25 av de 70 TWh som kärnkraften levererat. Min första mobiltelefon vägde 7,5 kg. Den jag har nu väger 78 gram. SF: Hur utvecklar ni er själva? Scannar ni marknaden efter nya innovationer? JW: Problem är alla uppfinningars moder och kundernas problem är ÅFs dagliga universitet. ÅF har konsulter inom många discipliner. De flesta har hög teknisk utbildning. Alla har en individuell utvecklingsplan och vi driver kontinuerligt utvecklingsprojekt tillsammans med högskolorna. MJ: Inom massa och papper leder vi i Skandinavien den tekniska utvecklingen på ett sätt som gett oss möjlighet att verka med vår kunskap över hela världen. JN: Inom energiområdet har vi det lite svårare eftersom de frågorna är så politiskt laddade. Samtidigt behövdes det bara en köldknäpp som den i vintras för att stora delar av södra Sverige skulle bli mörklagt. Få har bättre förutsättningar än vi att tjäna pengar på att kärnkraften avvecklas. SF: Ser du en risk att ni förlorar jobb när kärnkraften avvecklas? JN: Nej, faktiskt inte. Få har bättre JW: Jag tycker att man kan märka en förändring i retoriken nu. Från att ha haft 2010 som bortre gräns talar man nu om reaktorernas tekniska livslängd. Det innebär ännu högre fokus på säkerhet och där har vi just ingått ett joint venture mellan ÅF-Kontroll och tyska TÜV Nord för besiktning av svenska kärnkraftverk. Vare sig man bestämmer sig för att köra vidare eller avveckla snabbare, så kommer det att kräva mer av vår kompetens. SF: Vad händer med naturgasen, Jan ser du den som en del av lösningen på energiproblemet? JN: Absolut. Det finns ett förslag om en gasledning på motsvarande 400 TWh från Ryssland via Finland och Gävle ner till Europa. Som industrins och värmeverkens nya energikälla beräknas naturgasen ersätta ca 20 av de 70 TWh som försvinner när kärnkraften avvecklas. SF: Vad händer med vindkraften? JN: Det kommer nog att bli svårt

8 F R A M T I D E N 7 Landsorts fyr på ön Öja, byggd redan år Per Göransson, Installation med lokaliseringen. När man skulle presentera ett förslag om en vindkraftanläggning i Öregrundsgrepen var stämningen så hätsk att man kallade upp väktare från Stockholm och förberedde presentatörerna på att bli utlotsade bakvägen. SF: Ingen kärnkraft och inga vindmöllor och naturgasen är inte här än. Hur klarar vi det? JN: Det handlar om energieffektivisering. På 80-talet vägde marknadens lättaste mobiltelefon 7,5 kg. Den jag har nu väger 78 gram. Inte för att batterierna har blivit så mycket effektivare, utan för att telefonerna kräver ett minimum av energi när man inte pratar i dem. Miljöfrågorna kommer att drivas av näringslivet, helt enkelt för att det är en bra affär. SF: För några år sedan sa man att bilarna måste bli mindre. I dag tycks alla anse sig ha rätt till en stadsjeep. PG: Jag tror att miljöfrågorna kommer att drivas av näringslivet, helt enkelt för att det är en bra affär. När fastighetsägarna inser att vi kan leverera system som minimerar energianvändningen på samma sätt som tekniken i Jannes mobiltelefon, då kommer miljömedvetandet utan att de ens funderar över det. SF: Jag såg ett förslag om att övervaka bilisterna via ett GPRS-system som registrerar var bilen är och hur fort den kör. En tia dras automatiskt från bilägarens konto varje gång Jan Nordling, Energi & Miljö den kör in i centrum eller körs för fort. Kommer ÅF att växa inom infrastruktur, vad säger du Jonas? JW: Absolut. Det politiska klimatet är gott för satsningar på infrastruktur och flera stora projekt är i annalkande. Det är därför vi samlar styrkorna på det sätt som vi nu gör. SF: Till sist ser ni utvecklingsmöjligheter utanför era traditionella områden? CK: Jag tror det finns tillräcklig potential för utveckling inom de branscher där vi redan är representerade. Industrin lider ingen brist på innovationer, allt är en fråga om timing. Och när tiden är inne finns vi här med lämplig kompetens. JW: En ny tid ställer nya krav på vår förmåga att samordna kompetens från olika dicipliner vilket blir en kompetens i sig. Att reducera 20 dotterbolag till fem divisioner är ett sätt att möta den utvecklingen.

9 8 ENERGI & MILJÖ Vi är det ledande kunskapsföretaget inom energi, miljö och process på den svenska industri- och energimarknaden. Jan Nordling Energi & Miljö

10 ENERGI & MILJÖ 9 Energi i balans med ekonomi och miljö När ÅF anställde sin första miljökonsult i början av förra seklet hade man redan lång erfarenhet av att skapa säker energiförsörjning till svensk industri. Det är mot den bakgrunden vi hundra år senare erbjuder strategisk, teknisk och ekonomisk rådgivning inom energi, miljö, process- och anläggningsteknik till näringsliv och samhälle. Men det räcker inte att ha kompetens inom specifika områden. I en ny tid har förmågan att sammanföra kompetens från olika discipliner blivit en kompetens i sig. I ett effektivt konsultarbete leder jakten på ekonomiska processer till energieffektivisering, som blir ett led i miljöarbetet. Och omvänt. Helhetstänkandet har lett till större behov av managementrådgivning, utredningar och strategiska studier. Vi kommer in tidigare i planeringskedjan och kan ta ett övergripande ansvar, från förstudie och tillståndsansökningar via tekniska beräkningar, anläggnings- och detaljprojektering, till drifttagande. Våra kunder finns bland energibolag, industrier, statliga myndigheter, verk och departement och vi driver projekt åt svenska och utländska biståndsorganisationer. Trygg energiförsörjning Affärsområde Energi bidrar till att säkerställa processer och skapa balans mellan ekonomiska och miljömässiga krav, överallt där energi omvandlas, distribueras eller nyttiggörs. Det kan handla om att efter utredning ge rekommendationer inför en anläggnings optimala uppförande och drift. Eller att bidra med forskning, utveckling och demonstration (FUD) och ta fram tekniskt-ekonomiskt underlag för modifiering av processer. Vi fungerar som stöd för beställare och leverantörer, gör analyser och tar hand om tillståndsärenden. Miljötänkande som affärsidé När vi inom affärsområde Miljö hjälper företag i miljöarbetet är det allt oftare utifrån ett besparingseller konkurrensperspektiv. Eftersom ett kvalificerat beslutsunderlag är en förutsättning för att våra kunder snabbt ska kunna förändra sin verksamhet, genomför vi kontinuerligt undersökningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. Vi erbjuder strategiska studier, miljöledning, miljökontroll, miljöeffektstudier, MKB, due diligence, miljörelaterad affärsutveckling, riskanalys, analys av produkters miljöpåverkan, reningsteknik, vi hanterar avfalls- och riskhanteringsprojekt och tillståndsärenden. Ambitionen är att vara en partner oavsett var i världen våra kunder bedriver verksamhet. En femtedel av affärsområdets omsättning ligger utanför Norden.

11 10 ENERGI & MILJÖ AMERSHAM BIOSCIENCE Uppdraget bestod i ett omfattande tillståndsärende som bland annat inkluderat MKB, miljökontroll, kemikalieutredning, ledningssystem och externrening. Från förstudie till fungerande anläggning Affärsområdet Process & Anläggning erbjuder hög teknisk kompetens kring process- och anläggningsteknik samt distributionssystem för värme, kyla, stadsgas och ånga. Kunskapen omfattar hela kedjan från anläggningsspecifika utredningar, förstudier, problemlösning, processimuleringar, detaljprojektering och byggledning fram till idrifttagning. Vi genomför strömningsmekaniska beräkningar för att simulera och utveckla funktion och verkningsgrad inom energi-, miljö- och industriprocesser samt analyser och dimensioneringar inom fastkroppsmekanik. Kunderna finns inom kärnkraftsoch övriga energiområdet, kemisk industri samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. Teknisk ekonomi kräver kvalificerat underlag Utvecklingen kräver ständigt uppdaterad kunskap. Affärsområdet Utredning & Analys lägger all kraft på kvalificerade utredningar och analyser av energimarknaderna ur ett tekniskt-ekonomiskt och miljömässigt perspektiv inom enskilda branscher, men har ofta en nationell omfattning. Vi har många internationella uppdrag och tjänsteutbudet omfattar projektledning, strategiska studier, energimarknadsutredningar och analyser. Specialområden är elmarknad, naturgas, energianvändning, transport, miljöoch klimatstudier. Här är kunderna departement, myndigheter, privata eller statliga organisationer, större energi-, gas- och andra kraftföretag. Vi har ledande roller i forsknings- och utvecklingsuppdrag nationellt och inom EU och vi driver till exempel nätverket Energiledargruppen. Europa, Afrika, Asien och Latinamerika ÅF-International bidrar till svenskt och internationellt utvecklingsarbete, i huvudsak inom områdena

12 ENERGI & MILJÖ 1 1 VATTENFALL Barsebäck 2 drabbades vid årsskiftet av ett långvarigt driftstopp och ett tiotal av ÅFs beräkningsingenjörer deltog i arbetet med att få igång reaktorn. NÄRINGSDEPARTEMENTET ÅFs uppdrag var att utröna om villkoren för en stängning av Barsebäck 2 är uppfyllda samt värdera och analysera de åtgärder som gjorts för att villkoren ska kunna uppfyllas. PANASIA PAPER COMPANY Vi arbetar med att minska problemen vid eldning av fiber- och bioslam, till exempel vid tre förbränningsanläggningar i Sydkorea. SVENSK NATURGAS Marknaden och förutsättningarna för utbyggnad av naturgasnät i Mellansverige utreds. ÅF gör en förprojektering av ett naturgasnät till Mellansverige som totalt ska omfatta cirka 475 km ledningssträckningar. energi och miljö, grafisk industri, sektorreform, organisationsutveckling och utbildning. Europa, Afrika, Asien och Latinamerika är våra marknader och flertalet uppdrag finansieras genom biståndsmedel. Bland uppdragsgivarna finns Sida, Världsbanken, EU samt Europeiska Utvecklingsbanken. I ett antal uppdrag har vi kombinerat kompetens inom teknik och sektorreformer, till exempel för fjärrvärmebolag i Östeuropa och inom telekom i Tanzania. Från Sida har vi fått uppdraget att utveckla och genomföra en serie internationella utbildningar inom exempelvis Wind Power Management. Division Energi & Miljö belastning på miljön, har industrin fått dubbla incitament att satsa på energieffektivisering och kärnkraftsindustrin kan inte längre skjuta upp sina investeringar. Frågan hur man ska hantera en växande mängd avfall är aktuell över hela världen och efterfrågan på tjänster inom miljö-hälsa-säkerhet kommer att öka. Sammantaget innebär detta ökad efterfrågan på divisionens tjänster. Med vår samlade energi- och miljökompetens är vi mycket konkurrenskraftiga när marknaden tar ny fart. Divisionen planerar en expansion i Norden, främst i Danmark och Norge. Inom olika specialområden finns en marknad över hela världen och det är vår ambition att växa även här. Med energi- och miljöfrågorna i fokus finns möjlighet för expansion I takt med stigande elpriser har miljöfrågorna kommit i fokus. Eftersom lägre energiuttag innebär minskad Antal årsanställda 300 Antal kontor 11 Uppdragsvolym 320 MSEK, 16% av koncernens omsättning Kundfördelning Industri 33%, Utland 30%, Energi 20%, Kärnkraftsindustri 10%, Stat/Kommun 7% Kompetenser Energi, miljö, utredning/analys, anläggningsteknik, tekniska beräkningar Några konkurrenter Carl Bro, Swedpower, Ramböl, Jakko Pöyry Group

13 12 INDUSTRI & SYSTEM En produktutvecklare som inte redan på idéstadiet tar in produktionsaspekterna i arbetet riskerar att skapa en olönsam produkt. Christer Karlsson Industri & System

14 INDUSTRI & SYSTEM 1 3 och Produktion. Det helhetstänkande som växer sig starkare inom näringslivet innebär allt oftare att ett utvecklingsprojekt utöver Produktutveckling och Produktion även involverar divisionens affärsområden Automation, System, Elteknik och Management. Våra uppdrag kommer från tillverknings- och processindustrin och från samhällssektorn. Våra konkurrensfördelar handlar om förmågan att leverera kostnadseffektiva lösningar i rätt tid, från idé till färdig anläggning eller produkt. Med kunden från början till start Att hjälpa näringslivets innovatörer att utveckla idéer och intentioner till färdiga produkter kräver stor kompetensbredd, eftersom vi på förhand inte kan veta vilka specialkunskaper som kommer att krävas. Kanske är det därför produktutveckling är det största affärsområdet inom division Industri & System. Förmågan att utveckla snillrika produkter med unika egenskaper leder inte längre självklart till framgång. En produktutvecklare som inte redan på idéstadiet tar in produktionsaspekterna i arbetet löper stor risk att skapa en olönsam produkt. Alltså är det inte bara de sju första bokstäverna som förenar affärsområdena Produktutveckling Är en bulle en taxi eller ett bakverk? Ett gemensamt språk är en given förutsättning för effektivt samarbete. På samma sätt förväntar sig våra uppdragsgivare att vi är hemmastadda i den verklighet de verkar i. Med rätt kompetens i kombination med branschkunskap och förståelse för kundens interna processer och problem, kan vi hela tiden anpassa verksamheten och vårt tjänsteutbud. Genom att grupper av specialister fokuserar branscher som life science, myndigheter och verk, fordon, process, telekom och energi kan vi paketera våra erbjudanden till kunderna optimalt. Från prototyp till verifierad produkt Över 200 medarbetare inom affärsområde Produktutveckling är specia-

15 14 INDUSTRI & SYSTEM VOLVOHANDELNS UTVECKLINGS AB Tacdis Volvohandelns egen framgångsrika ITlösning för säljstöd kommer åtminstone fram till 2008 att förvaltas och utvecklas av ÅF. Tacdis är minsta gemensamma nämnare för det mesta som sker med Volvos bilar, såväl på för- som eftermarknad. I säljsituationen hjälper den köparen att välja exempelvis modell, färg, motoralternativ, utrustning, finansiering och försäkring. lister på att utveckla våra kunders idéer till färdiga produkter. Styrkan är här den unika mixen av kompetenser, med konsulter inom allt från mekanik och elektronik till mjukvara. Här tar vi hand om hela kedjan från design till komplett produktionsunderlag, från prototypframtagning till verifierad slutprodukt. Nyckelfärdiga produktionsanläggningar Affärsområde Produktion riktar sig i första hand mot tillverkningsindustrin. Våra experter effektiviserar befintliga verksamheter och industrialiserar nya produkter. De tar hand om upphandling, idrifttagning och validering av produktionssystem. Här återfinns konsulter som representerar en rad branscher, specialiserade på att ta fram nyckelfärdiga och kundanpassade produktionsanläggningar. Ledning som specialistfunktion Förmågan att identifiera och samordna vitt skilda kompetenser kännetecknar projektledarna inom affärsområde Management. Utöver projektledning har de gedigen kompetens inom till exempel verksamhetsutveckling, behovsanalyser och kvalitetsstyrning. Genom deras bredd kan vi stötta våra kunder med i stort sett alla processer som berör analyser, ledning och styrning. Stabil driftmiljö för affärskritiska system Våra specialister inom affärsområde System har kraftfull kompetens inom IS/IT och ägnar sina dagar åt att utveckla, integrera och förvalta olika typer av system. En uttalad ambition inom detta område är att förse våra kunder med säker och stabil driftmiljö för affärskritiska interna system eller genom outsourcing. Selektivplaner och dynamiska simuleringar Affärsområde Elteknik har funnits inom ÅF sedan lång tid tillbaka. Här utför vi t ex projektering, upphandling, idrifttagning och besiktning av elkrafttekniska anläggningar. Vi utför mätningar, analyser och åtgärder för att uppnå bättre elkvalitet och elkrafttekniska beräkningar som kortslutningsberäkningar, selektivplaner och dynamiska simuleringar.

16 INDUSTRI & SYSTEM 1 5 OBTECH Produktutveckling av magstrypare som opereras in runt magsäcken på kraftigt överviktiga personer. Genom extern apparatur kan läkaren vid behov justera implantatets strypeffekt. Kraftigare strypning minskar magsäckens volym och därmed inträffar mättnadskänslan tidigare. BÄCKHAMMARS BRUK Upprepade haverier i växellådan till en 20MW turbingenerator visade sig efter lång utredning bero på undermålig elkvalitet. ÅF genomförde omfattande mätningar på industrinätet, lokaliserade felkällan och åtgärdade genom trimning av en regulator. FMV ÅF genomför uppdrag åt FMV runt försvarets nya radiosystem TARAS som bland annat kommer att användas av JAS 39 Gripen. Dessa uppdrag tar stöd i en djup teknisk kompetens rörande radiosystem. Vår förståelse för framtida teknik och vår förmåga att analysera och simulera uppträdandet hos komplexa system tidigt i projektfasen efterfrågas i detta åtagande. Styrsystem och industriell IT Automation är det affärsområde där vi samlat den kunskap som behövs för att automatisera processer i industrin och hos kommunala förvaltningar. Specialisterna här projekterar och levererar anläggningar för till exempel kemi-, process- och livsmedelsindustrin eller vatten- och reningsverk. Förutom projektering är programmering av styrsystem och industriell IT utmärkande kompetenser inom affärsområdet. en bestående trend. Life Science bedöms ha god potential under 2003 och där ser vi möjlighet att ta marknadsandelar. Detsamma gäller för branschområdet Myndigheter & Verk som ökar starkt. Delar av fordonsindustrin ökar något under fortsatt prispress. På systemsidan ser vi flera intressanta outsourcingprojekt för Möjligheter för tillväxt och lönsamhet ligger i större åtaganden och satsningar på branscher. Framtid och tillväxt Vår bedömning är att tillväxten i Sverige inom divisionens affärsområden kommer att vara svag under Prispressen på konsulttjänster kommer att hålla i sig, framför allt när det gäller resurskonsulter som saknar unik kompetens. Vi noterar dock en något högre aktivitet inom vissa branscher, men det är för tidigt att avgöra om det är Division Industri & System Antal årsanställda 800 Antal kontor 26 Uppdragsvolym 638 MSEK, 31% av koncernens omsättning Kundfördelning Life Science 15%, Myndigheter & Verk 15%, Fordon 25%, Process 10%, Energi 10%, övriga 25% Kompetenser Produktutveckling, produktion, elteknik, automation, system och management Några konkurrenter Tieto Enator, Teleca, Semcon

17 1 6 I N S TA L L AT I O N Utmaningen är att leverera enklast tänkbara installationstekniska lösningar utan att ta blicken från den önskade funktionen. Per Göransson Installation

18 I N S TA L L AT I O N 1 7 Fokus på funktion MUSIKHÖGSKOLAN I ÖREBRO ÅF har genomfört installationsprojektering för den nya musikhögskolan i Örebro med ovanliga och framsynta lösningar på akustik, värme- och kylförsörjning. Division Installations viktigaste uppdrag handlar om projektering av ny- och ombyggnader med stort teknikinnehåll. Vår uppgift är att genom enklast tänkbara lösningar se till att våra kunder får väl fungerande byggnader eller processer, vare sig det gäller sjukhus, laboratorier, industri, kommersiella eller offentliga lokaler. Kunskap och erfarenhet inom sjukhusprojektering har etablerat oss som kompetenskonsult inom de flesta landsting, särskilt i mellersta och södra Sverige. Inom divisionen finns också ÅFs samlade kompetens när det gäller fastighetssystem och system som försörjer processteknisk utrustning inom industri- och verksamhetslokaler. Oavsett om vi rör oss inom läkemedels-, fordons- eller livsmedelsindustrin söker vi administrativa och tekniska system som motsvarar funktionskraven optimalt. Bygga om, bygga nytt eller förvalta Våra kompetenser omfattar elkraft-, belysnings- och teleanläggningar inom förvaltning, ny- eller ombyggnad. Det kan gälla funktioner som larm, telefoni, data, styrning och övervakning, audiovisuella system eller signalsystem. Andra exempel är komfort- och industriventilation, produktion och distribution av värme och kyla samt vatteninstallationer, till exempel med specifik vattenkvalitet för processanvändning. Distribution av medicinska gaser, laboratorie- och energigaser är också viktiga kompetensområden. Ökat intresse för helhetstänkande Vi ser idag ett klart ökat intresse från våra kunder att samarbeta på ett övergripande plan, snarare än i avgränsade delar av ett byggprojekt. Skälet är att installationerna blir allt mer komplexa, vilket i sin tur beror på att systemägarna ställer allt större krav på funktionalitet. Fler system byggs in som måste integreras med varandra. Vårt angreppssätt utgår från de krav som ställs på funktion, ekonomi och tid i ett väl fungerande samarbete med kund och övriga aktörer. Utmaningen är att genom alla skeden leverera enklast tänkbara installationstekniska lösningar

19 1 8 I N S TA L L AT I O N SKANSKA OCH POLISFASTIGHETER ÅF projekterar de el- och teletekniska installationerna i polisbyggnader på Kungsholmen i Stockholm och i Uppsala. Byggnaderna omfattar m² respektive m². BIOVITRUM I en omfattande ombyggnad av Biovitrums produktionslokaler i Hornsberg i Stockholm deltar ÅF med utredningar, kvalitetsarbete och projektering. m² med bibehållet fokus på den önskade funktionen. Vanliga helhetsåtaganden är ombyggnader av klimatanläggningar, produktionslokaler för industrin, produktionsanläggningar för kyla samt energihushållning. Hög kompetens, ekonomiskt tänkande och stor ingenjörsmässig kapacitet gör att vi kan leverera en komplett funktion, oavsett om det handlar om ett renrum till en läkemedelsindustri eller ett IT-baserat fastighetssystem. Och vi har kompetensen att formulera de krav som ska uppfyllas tillsammans med den kunskap som krävs inom projektledning och styrning, verifiering samt driftsättning, mätning och uppföljning. Koncept och paketlösningar Även om våra kunder uppfattar oss som en funktionsleverantör som tar hand om hela projektet med en väl utvecklad kostnadsstyrning, levererar vi ändå till största delen avgränsade tjänster i olika skeden av byggprocessen eller tjänster av specialistkaraktär. Vi ser dock en tydlig utveckling mot färdigpaketerade koncept som bygger på vårt stora tekniska kunnande och vår breda kompetens. Bredare och djupare samarbete Marknaden för installationstekniska tjänster är helt naturligt beroende av byggkonjunkturen, samtidigt som verksamheten i hög grad påverkas av behoven inom förvaltningsområdet. En allt tydligare trend är att uppdragsgivarna söker samarbeten som innebär ett bredare och djupare åtagande. Ser man till hela byggmarknaden, det vill säga all husbyggnadsverksamhet, är marknaden relativt stabil. Den tydliga nedgång som gäller nybyggnad på den kommersiella sidan är i hög utsträckning kopplad till Stockholmsregionen och i någon mån Göteborg och Malmö. Inom installationsområdet är ombyggnadsmarknaden större än marknaden för nybyggnad och här ser vi snarare en ökad aktivitet. Ombyggnad utgör den dominerande delen när det gäller installationsinvesteringar. Denna marknad är av största betydelse för oss samtidigt som vi

20 I N S TA L L AT I O N 1 9 STOCKHOLMS GATU- OCH FASTIGHETS- KONTOR Delar av Sergels torg byggs om och glasas in för att öka tillgängligheten och skapa en trygg och attraktiv miljö. Ombyggnaden beräknas vara klar under ÅF ansvarar för effektiva klimatlösningar. VÄSTFASTIGHETER Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg byggs ut med 300 vårdplatser. Nybyggnaden, som omfattar m², kommer att innehålla avdelningar för dialys, medicin, allmänkirurgi, hematologi och ett transplantationscentrum. ÅF ansvarar för VVS-installationerna. ser en växande marknad inom teknisk förvaltning. Ett område som kommer än mer i fokus är effektiv energianvändning. Lagstiftning baserad på EU-direktiv kommer att ge en kraftig marknadstillväxt när fastigheter under de närmaste åren ska energideklareras. tjänsteinnehåll, framför allt metoder för kvalitetssäkring av funktioner i byggnader och vår metodik avseende projektstyrning av funktionsrelaterade åtaganden. Vi ser också framför oss en förbättrad marknadsposition när det gäller samarbeten av partnerkaraktär med stora fastighets- och industrikunder samt med byggföretag. Andra prioriterade områden är marknadstillväxt genom att bredda verksamheten geografiskt samt att utveckla kapaciteten inom elinstallationsområdet och öka marknadsandelarna i främst Stockholms- och Malmöregionen. Vi har också för avsikt att bygga upp en bred installationskompetens i Norge. Geografisk expansion Tack vare ÅFs nya organisation får installationsverksamheten en tydligare profil på marknaden. Detta bidrar till att göra oss till en naturlig samarbetspartner när det gäller större och mer långtgående samarbeten. I den nya organisationen har också mer resurser skapats för att paketera tjänster. Under år 2003 prioriterar vi den fortsatta utvecklingen av vårt Division Installation Antal årsanställda 450 inklusive utland Antal kontor i Sverige 21 Uppdragsvolym 399 MSEK, 20% av koncernens omsättning Kundfördelning Sjukhus, laboratorier samt läkemedelsindustri 30 %, övriga offentliga kunder 25%, övrig industri 20%, kommersiella lokaler 20 %, övriga 5% Kompetenser Projektering av el- och teletekniska anläggningar, IT- och automationslösningar samt VVS-, kyla- och gassystem för industrilokaler samt kommersiella och offentliga fastigheter. Projektledning/styrning av byggprojekt, besiktning av installationer, energihushållning, mätning, uppföljning, brandskydd Konkurrenter Sweco, Theorells, WSP, SCC, Carl Bro Utlandsbolag ÅF-Nielsen og Borge AS

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer