Inledning Fikarapporten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning Fikarapporten 2013"

Transkript

1 Fikarapporten 2013

2 Inledning Fikarapporten 2013 Det är den lilla pausen från alla måsten, chansen att mötas och umgås på riktigt, stunden då vi delar allt från drömmar och hemligheter till skvaller och vardagsbekymmer. Att ta en fika står för betydligt mer än kaffedrickande och att hämta ny energi. För många är den svenska fikatraditionen i det närmaste helig, ett inslag i vardagen som vi har svårt att vara utan. För andra året i rad har Gevalia kartlagt svenskarnas fikavanor genom att fråga hur ofta vi fikar, vad vi helst dricker och vilket sällskap vi föredrar runt fikabordet. I årets rapport har vi även fördjupat oss i huruvida svenskar önskar att fika oftare och, i så fall, varför. Fikarapporten 2013 tar dessutom fasta på användandet av sociala medier och hur det påverkar fikastunden. Vilka samtalsämnen lämpar sig över en fika och vilka passar bättre i sociala medier? Hur, när och var delar vi med oss av fikaupplevelser? Och hur stor plats låter vi egentligen mobilen ta medan vi fikar tillsammans med andra? Eftersom fikatraditionen även har flyttat in de digitala kanalerna har Gevalia dessutom tagit pulsen på aktiviteten där. Vilken tid är höjdpunkt för fikasnack i bloggar, på Instagram och Twitter? Och i vilka kanaler pratas det mest? Med Fikarapporten vill Gevalia bidra med fördjupade insikter om vår stolta svenska fikatradition. Vår förhoppning är att resultaten kan inspirera till samtal och reflektioner som lämpar sig såväl i fikarummet som i de sociala medierna. 2

3 FIKA I SIFFROR: En fikapaus pågår i genomsnitt 14 minuter på jobbet och 24 minuter på fritiden. Vi fikar i genomsnitt 1,2 gånger på jobbet och 1,1 gånger på fritiden per dag.... vilket innebär att vi totalt fikar i genomsnitt 43 minuter de dagar vi jobbar (16 minuter på jobbet och 27 minuter på fritiden) På jobbet lägger vi 60 timmar eller 7,5 arbetsdagar om året på fikapauser. På fritiden lägger vi 167 timmar eller 20,8 arbetsdagar - om året på fikapauser. Totalt sett, jobb och fritid sammanlagt, fikar vi 227 timmar per år. Det motsvarar 9,5 dygn. 3

4 1.0 FIKAVANOR Så ofta och länge fikar vi på fritiden På fritiden fikar vi i genomsnitt 1,1 gånger per dag. Männen är de som fikar oftast 1,2 gånger per dag jämfört med 1 gång per dag för kvinnorna. När fikastunden sker på fritiden tar vi god tid på oss att njuta i genomsnitt pågår den i 24 minuter. Om männen är de som fikar oftast är det kvinnorna som tar längst fikapauser, i genomsnitt 25 minuter jämfört med 23 minuter bland männen. Det är också tydligt att yngre personer tar längre fikapauser på fritiden än äldre personer. I åldersgruppen pågår fikastunden nära en halvtimme, 28 minuter, vilket kan jämföras med personer i åldersgruppen som bara fikar i 20 minuter. Bland åringarna är den genomsnittliga fikastunden 27 minuter och bland åringarna 24 minuter. Längden på fikastunderna varierar även mellan regioner. Västsvenskar tar de längsta fikapauserna på fritiden, i genomsnitt 27 minuter, medan smålänningar tar de kortaste pauserna, i genomsnitt 22 minuter. Så lång är fikapausen på fritiden 28 minuter åringar 24 minuter åringar 27 minuter åringar 20 minuter åringar 4

5 1.2 Så ofta och länge fikar vi på jobbet Att fika är ett viktigt inslag på många arbetsplatser. Det kan innebära en social stund med kollegorna, eller helt enkelt några minuters paus i arbetet. Fikapauserna sker något oftare på jobbet än på fritiden, i genomsnitt 1,2 gånger under en normal arbetsdag. Männen tar fikapauser något oftare än kvinnorna i genomsnitt 1,3 gånger per dag, jämfört med 1 gång per dag bland kvinnorna. Fikastunden är betydligt kortare på jobbet än den är på fritiden. I genomsnitt varar en fikastund på jobbet i 14 minuter, vilket är 10 minuter kortare än fikan som sker på fritiden. Längden varierar dock mellan olika regioner, där Stockholm utmärker sig med den kortaste jobbfikan, i genomsnitt 12 minuter, vilket kan jämföras med Småland, östra Mellansverige och övre Norrland som har de längsta fikapauserna, i genomsnitt 15 minuter. Totalt sett fikar vi i snitt 16 minuter på jobbet varje dag, vilket innebär att varje svensk lägger 60 timmar om året eller 7,5 arbetsdagar på fikapauser varje år. Vi fikar 227 timmar per år, jobb och fritid sammanräknat. Det motsvarar 9,5 dygn. 1.3 Favoritdryckerna Svenskarna är traditionella i sitt val av dryck. En klar majoritet, 55 procent, svarar att de helst av allt dricker vanligt bryggkaffe när de fikar. Särskilt männen är förtjusta i bryggkaffe, 62 procent uppger det som favoritdryck, jämfört med 49 procent bland kvinnorna. Kvinnorna är å andra sidan dubbelt så förtjusta i att dricka te (17%) och kaffe latte (13%) som männen (te 8% respektive kaffe latte 7%). Bryggkaffets popularitet varierar dock mellan olika åldersgrupper och tilltalar främst de lite äldre. Medan 7 av 10 (72%) personer i åldersgruppen väljer vanligt kaffe gör bara 2 av 10 (22%) personer i åldersgruppen det. Att ha te som favoritdryck är vanligast bland åringar (13%) medan kaffe latte är populärast i åldersgruppen år (19%). Favoritdrycken skiljer sig även åt beroende på var i landet vi bor. Det traditionella bryggkaffet går bäst hem hos personer i norra Mellansverige (60%) och sämst hem hos stockholmarna (51%). Te är populärast i Smålandsregionen (16,5%) och minst populärt bland personer i Sydsverige (7%). Huvudstadsborna är de som är mest förtjusta i kaffe latte (18%), ett alternativ som endast 2 procent av invånarna i övre Norrland väljer som favoritdryck. 5

6 Populäraste dryckerna 1. BRYGGKAFFE 55% 2. TE 12,5% 60% Bryggkaffe är populärast i n o r r a Mellansverige 18% KAFFE LATTE är populärast i STOCKHOLMS- REGIONEN 3. KAFFE LATTE 10% 16,5% TE är populärast i SMÅLANDSREGIONEN 4. VARM CHOKLAD 4% Kommentar: 13% väljer svarsalternativet Annat och 5% Vet inte 6

7 1.4 Personer vi helst fikar med I bästa fall innebär fikastunden en känsla av gemenskap och en möjlighet att umgås under avslappnade former. Men stämning och samtalsämnen kan variera beroende på vilka som sitter runt fikabordet. Om vi själva får välja fikasällskap är det vänner och familjemedlemmar som står högst i kurs, med 43 respektive 37,5 procent av rösterna. Det minst populära sällskapet är någon vi inte känner, en främling (0,3%). Att ha grannarna (1%) eller chefen (0,4%) runt fikabordet är inte heller speciellt populärt. Dubbelt så många män som kvinnor (12% respektive 6%) föredrar att ta en fika tillsammans med kollegorna. Männen är också mer öppna än kvinnorna för att ta en fika med en dejt (3,3% respektive 0,8%). Kvinnorna är å sin sida mer intresserade av att fika med vänner och familjen än vad männen är (kvinnor 45,5% respektive 40% och män 40% respektive 35%). Topplista FIKASÄLLSKAP 1. Vänner 43% 2. Familj 37,5% 3. Kollegor 9% 4. En dejt 2% 5. Mor- och farföräldrar 1% 6. Grannar 1% 7. Chefen 0,4% 8. En främling 0,3% 6,3% väljer svarsalternativet Vet inte, då jag aldrig fikar 7

8 SAMMANFATTNING FIKAVANOR 2013 Genomsnittlig fikastund på fritiden Genomsnittlig fikastund på jobbet Antalet fikastunder på fritiden Antalet fikastunder på jobbet Totalt antal timmar som vi fikar, jobb och fritid sammanlagt Totalt antal dygn som vi fikar, jobb och fritid sammanlagt Favoritdryck vid fika Bästa fikasällskapet 24 minuter 14 minuter 1,1 gånger 1,2 gånger 227 timmar/år 9,5 dygn Bryggkaffe Vänner 1.5 Jämförelser med Fikarapporten 2012 Jämfört med resultaten i Fikarapporten 2012 har den genomsnittliga fikastunden blivit några minuter längre, både på fritiden och på jobbet. Samtidigt har fikafrekvensen, det vill säga antalet fikapauser, gått ned en aning jämfört med förra året, både på fritiden och på jobbet. Bryggkaffet fortsätter att ha en dominerande ställning och toppar för andra året i rad listan över våra favoritdrycker, följt av te på andra plats och kaffe latte på tredje plats. Även topplistan över fikasällskap är sig lik jämfört med föregående år. De vi allra helst tar en fika med är vännerna och familjen, och därefter kollegorna. 8

9 2.0 FIKA relationer och samtal 2.1 Så stort är fikasuget Vi ägnar onekligen en hel del tid åt att fika i Sverige, men det är tydligt att många önskar göra det i ännu större utsträckning. Mer än var tredje person (34%) anser att de inte fikar tillsammans med andra människor tillräckligt ofta. Framför allt kvinnorna anser att fikastunderna sker alltför sällan, då nära 4 av 10 (38,5%) uttrycker detta, jämfört med 3 av 10 (29,5%) män. Mer än var tredje person anser att de inte fikar tillsammans med andra människor tillräckligt ofta. Det är främst yngre personer som anser att de inte fikar tillräckligt ofta åringarna ligger i topp (38%), följt av personer i åldersgruppen (38%). I de äldre åldersgrupperna och är missnöjet inte lika utbrett (32,5% respektive 31%). Uppfattningarna skiljer sig åt även rent geografiskt. Det är framför allt personer i övre Norrland (40%) och Västsverige (37%) som anser sig fika för lite, medan åsikten att det fikas för lite är minst utbredd bland personer i Mellersta Norrland (28%). Önskan om att fika oftare är i första hand kopplat till att man vill träffas på riktigt i större utsträckning, vilket över hälften (54,5%) har uppgett som anledning. Näst vanligast är att man vill skapa nya relationer (16%), följt av att man ledsnat på att endast kommunicera via sociala medier, som exempelvis Facebook (12%). 9

10 Därför vill vi fika oftare 1. Vill träffas på riktigt oftare 54,5% 2. Vill skapa nya relationer 16% 3. Trött på att endast kommunicera via sociala medier 12% Det är i synnerhet kvinnor som svarar att de vill träffas på riktigt oftare (60%). Bland männen anger färre än hälften det som anledning (47%). Längtan efter att fika oftare och på så sätt träffas på riktigt är störst bland åringar (61%). Personer i åldersgruppen år är de som främst anger att de vill fika oftare för att skapa nya relationer (26%). Fråga: Anser du att du fikar tillsammans med andra tillräckligt ofta? Fråga: Vilken är den främsta anledningen till att du skulle vilja fika tillsammans med andra oftare? 2.2 Samtalsämnen man hellre tar över en fika än online Det finns mängder av sociala kanaler för den som vill uttrycka åsikter eller diskutera och kommentera olika ämnen. Men vi pratar inte om vad som helst, var som helst. En del samtal lämpar sig bäst i det fysiska mötet, till exempel runt ett fikabord, medan andra gör sig bättre på exempelvis Facebook, Instagram eller Twitter. Resultaten av undersökningen visar att samtal av privat karaktär är det som anses passa bäst för fikastunden och därmed sämre i sociala medier. Det ämne vi främst väljer att prata om över en fika framför online/sociala medier är familjen. På andra plats kommer sex och kärlek, och på tredje plats hamnar framtidsplaner. Att skvallra om kändisar eller diskutera sport är de ämnen som anses minst viktiga att prata om över en fika jämfört med online/sociala medier. Kvinnor och män skiljer sig dock åt i sin syn på vilka samtalsämnen som lämpar sig bäst för fikastunden jämfört med nätet. Medan familjen hamnar överst på kvinnornas lista är det sex och kärlek som hamnar överst på männens lista. En annan skillnad är att männen föredrar att prata arbete vid fikastunden i betydligt högre grad än kvinnorna. Bland männen hamnar jobbsnacket på tredje plats och bland kvinnorna först på sjätte plats. Bland kvinnor är istället skvaller om vänner och bekanta det tredje populäraste ämnet att avhandla över en fika jämfört med online/sociala medier. Att just familjesnacket lämpar sig bäst för fikastunden, jämfört med sociala medier, håller alla med om utom åringarna som istället helst vill prata om sex och kärlek över en fika. Fråga: Vilket av följande ämnen skulle du hellre prata om över en fika snarare än online/sociala medier? 10

11 Vilka av följande ämnen skulle du hellre prata om över en fika snarare än online/sociala medier? Totalt (andel som hellre pratar över en fika) A B C D E F G H I J Totalt A Familj 64,5% B. Sex och kärlek 60% C. Framtidsplaner 50% D. Skvaller om kompisar/bekanta 47% E. Ekonomi 46% F. Arbete 46% G. Politik 36% H. Kultur 33,5% I. Sport 31% J. Skvaller om kändisar 29% Män (andel som hellre pratar över en fika) A B C D E F G H I J Män A. Sex och kärlek 59% B. Familj 59% C. Arbete 49% D. Framtidsplaner 49% E. Ekonomi 48% F. Skvaller om kompisar/bekanta 43% G. Politik 42% H. Sport 38% I. Kultur 35% J. Skvaller om kändisar 29,5% Kvinnor (andel som hellre pratar över en fika) A B C D E F G H I J Kvinnor A. Familj 70% B. Sex och kärlek 60% C. Skvaller om kompisar/bekanta 52% D. Framtidsplaner 51% E. Ekonomi 44% F. Arbete 43% G. Kultur 32% H. Politik 30% I. Skvaller om kändisar 29% J. Sport 23% 11

12 3.1 Viktiga fikafaktorer 3.0 FIKASTUNDEN En fika kan vara mer eller mindre lyckad, beroende på faktorer som sällskapet, samtalet, miljön och själva smakupplevelsen. Majoriteten anser att sällskapet är den viktigaste faktorn för en trevlig fikastund (60%). Näst viktigast är att platsen för fikastunden erbjuder lugn och ro (19%) och tredje viktigast är att fikan smakar bra (13%). lugn och ro 19% sällskapet 60% GOD FIKA 13% Fråga: Vilken av följande faktorer är viktigast för en lyckad fikastund? Bland såväl kvinnor som män hamnar sällskapet överst på listan. Men kvinnorna värderar det i betydligt högre grad än männen, med 65 procent jämfört med 54 procent. Männen värderar å andra sidan smakupplevelsen, själva fikat, högre än kvinnorna. 15 procent anger svarsalternativet Att fikan smakar bra, jämfört med 10 procent bland kvinnorna. Det är framförallt personer i åldersgruppen som anser att sällskapet spelar en viktig roll (63%), medan personer mellan 15 och 22 år är de som är minst angelägna om detta (52%). De är å andra sidan den åldersgrupp som rankar faktorer som smakupplevelsen (15%) och lugn och ro (20,5%) högst. Våra prioriteringar ser olika ut beroende på var i landet vi bor. Sällskapet är viktigast för västsvenskar (68%) och minst viktigt för stockholmare, där färre än hälften (50%) väljer det som alternativ. Boende i huvudstaden är å andra sidan näst mest angelägna om att fikaplatsen erbjuder lugn och ro, vilket fler än var femte (23%) svarar. Men en ostörd fikastund är ändå viktigast för sydsvenskarna (24%). Stockholmare värdesätter inte bara lugn och ro högt. De anser i högst utsträckning att smakupplevelsen spelar en avgörande roll för en lyckad fikastund (18%). 12

13 Viktigaste fikafaktorerna 1. Trevligt sällskap 60% 2. lugn och ro 19% 3. god fika 13% 68% västsvenskar värderar sällskapet högst 18% Stockholmare värderar fikat/ smakupplevelsen högst 4. Intressant samtalsämne 7% 5. Att mitt sällskap får prata mest om sitt 2% 24% Sydsvenskar värderar lugn och ro högst 6. Att jag får prata mest om mitt 1% 13

14 3.2 Så delar vi fikaupplevelser Med hjälp av sociala plattformar som Instagram och Facebook kan fler ta del av den svenska fikakulturen. 15,5 procent har som vana att dela fikaupplevelser i sociala medier, alltid, ofta eller ibland. Majoriteten (66%) svarar dock att de sällan eller aldrig gör det. Kvinnor är mer än dubbelt så benägna som män att dela fikaupplevelser i sociala medier. Drygt 1 av 5 kvinnor (21%) gör det alltid, ofta eller ibland, vilket kan jämföras med 10 procent bland männen. Personer i åldersgruppen är de som är mest benägna att dela fikaupplevelser i sociala medier (29%), medan personer i åldersgruppen är minst benägna att göra det (5%). Anledningarna till att vi delar våra om fikastunder i sociala medier varierar, men det handlar främst om att man vill ha ett minne eller foto kvar (41%). Den näst vanligaste anledningen är önskan att andra ska veta vad man gör (27%) och tredje vanligast är önskan att visa att man är en social person (10%). Könen skiljer sig dock åt en aning. Den främsta anledningen bland kvinnor är att man vill ha ett minne eller foto kvar (49%), medan den främsta anledningen bland män är att andra ska veta vad man gör (30%). Fråga: Händer det att du delar din fikaupplevelse i sociala medier (till exempel lägger upp bilder eller statusuppdaterar)? Fråga: Om ja, vad är den främsta anledningen till att du delar dina fikaupplevelser? 3.3 Mobilanvändning under fikastunden Det är långt ifrån ovanligt att vi ägnar oss åt att exempelvis surfa, kolla mail och sms:a samtidigt som vi fikar tillsammans med andra. Mer än var tredje (35%) person uppger att de använder mobilen under fikastunder tillsammans med andra, allt från varje gång till ofta eller ibland. Men en stor andel väljer att strunta i mobilen 6 av 10 (61%) svarar att det sker sällan eller att det inte händer överhuvudtaget. Männen är något mer benägna än kvinnorna att använda mobilen medan de fikar, 35 procent jämfört med 34 procent. Den åldersgrupp som i störst utsträckning använder mobilen samtidigt som de fikar med någon annan är personer mellan 23 och 35 år. Här uppger nära 6 av 10 (58,5%) att de gör det alltid, ofta eller ibland. I åldersgruppen är det desto ovanligare att man använder mobilen under fikastunden, endast en tiondel (11%) gör det. Så stor andel använder mobilen samtidigt som de fikar med någon annan åringar 54% åringar 34% åringar 58,5% åringar 11% 14

15 Personer i mellersta Norrland (41%) och Stockholm (37%) är de som är mest benägna att använda mobilen under fikastunden, medan personer i norra Mellansverige (30%) och Småland (38%) är de som är minst benägna att göra det. Den aktivitet flest ägnar sig åt när de plockar upp mobilen under fikastunden är att skicka sms (37%). Näst vanligast är att kolla mailen (26%) och tredje vanligast är att använda sociala medier (24%). Det är dock stora skillnader mellan könen i valet av mobilaktivitet vid fikapausen. Medan kvinnor huvudsakligen skickar sms (47%) ägnar sig männen främst åt att kolla mailen (32%). Männen kollar dessutom nyheter i betydligt högre utsträckning än kvinnor, 13 procent respektive 4,5 procent. Åldersgruppen är de som sms:ar och använder sociala medier i störst utsträckning (45% respektive 38%), medan åldersgruppen och hellre ägnar sig åt att kolla mail (40% respektive 41%). Vad gör vi med mobilen under fikastunden TOTALT 1. Sms:ar 37% 2. Kollar mail 26% 3. Använder sociala medier 24% 4. Kollar nyheter 9% 5. Kollar banken 3% Män 1. Kollar mail 32% 2. Sms:ar 27% 3. Använder sociala medier 24% 4. Kollar nyheter 13% 5. Kollar banken 4% Kvinnor 1. Sms:ar 47% 2. Använder sociala medier 24% 3. Kollar mail 21% 4. Kollar nyheter 4,5% 5. Kollar banken 3% Mycket tyder på att mobilanvändning är ett socialt accepterat inslag i den svenska fikakulturen. Bland de som använder mobilen runt fikabordet svarar nära 9 av 10 (86%) att det inte sker i smyg. Kvinnor är något öppnare med sin mobilanvändning än män, med 89 procent jämfört med 83,5 procent. Personer i åldersgruppen är mest öppna med mobilaktivitet under fikastunden (90%), medan personer i åldersgruppen är de som är minst öppna med det (81%). Fråga: Händer det att du använder din mobil, till exempel sms:ar, kollar mail, Facebook eller nyheter, samtidigt som du fikar tillsammans med någon annan? Fråga: Brukar du göra det i smyg? Fråga: Vad gör du då vanligtvis när du fikar med någon annan? 15

16 4.0 Fikasnack i sociala medier 4.1 Fikasnack i sociala medier Den svenska fikatraditionen påverkar i hög grad hur vi lever och umgås, men även hur vi kommunicerar med omvärlden. I sociala medier som bloggar och forum, på Twitter och Instagram är fika ett vanligt inslag. Vi berättar gärna var, när, hur och med vem vi fikar, och delar bilder och filmer som beskriver våra fikaupplevelser. Det visar den mätning av fikasnack i sociala medier som Gevalia har låtit göra tillsammans med undersökningsföretaget Lissly*. Under mätperioden som pågick 7 till 22 oktober handlade inlägg, skrivna av unika personer, om fika i någon form. 4.2 Kanaler Att berätta om sina fikaupplevelser är framför allt populärt bland bloggare. Bloggar sticker ut i undersökningen som den sociala kanal med mest fikarelaterat innehåll, närmare bestämt 50 procent (8 389 st) av alla de inlägg som identifierades under mätperioden. Varje dag publicerades över 500 blogginlägg om fika. Även på Twitter är fika ett hett samtalsämne med 37 procent (6 180 tweets) av de identifierade inläggen. På Instagram är motsvarande andel 9 procent (1 513 st.) och i sociala forum på nätet är den 4 procent (660 st.). Var det pratas mest om fika i sociala medier. 1. Bloggar 2. Twitter 3. Instagram 4. Forum 50% (8 389 st) 37% (6180 tweets) 9% (1 513 st) 4% (660 st) 16

17 4.3 Tidpunkter Förmiddagsfika, eftermiddagsfika, kvällsfika Det som anses vara dagens viktigaste fikastund varierar mellan olika personer, familjer och arbetsplatser. Kanske är det ändå det klassiska tre-fikat som har starkast ställning för en paus eller en stunds gemenskap över en kopp kaffe? Precis som i verkliga livet finns det tydliga mönster för fikahöjdpunkter i sociala medier. Överlag sker majoriteten av fikasnacket under eftermiddagen och kvällen, med start klockan fram till Men tidpunkterna då det är som mest intensivt varierar beroende på kanal. På Instagram och Twitter pratar vi mest om fika mellan klockan och Blogginlägg om fika sker betydligt senare, vanligast mellan klockan och En trolig förklaring är att inläggen på Twitter- och Instagram sker i direkt anslutning till fikatillfällena, medan blogginläggen sker först i efterhand. Blogginlägg om att fika är vanligast mellan kl och är den populäraste tiden för att twittra om fika är den populäraste tiden för att instagramma om fika. 17

18 Om MÄTNINGEN i sociala medier Analysföretaget Lissly, specialister på att mäta och analysera innehåll i digitala kanaler, har på uppdrag av Gevalia undersökt svenskarnas beteende rörande fika och sociala medier under perioden 7-22 oktober. Kanalerna som ingick i undersökningen var svenska bloggar, nätforum, Twitter och Instagram. Mätningen inkluderade inlägg där personer skrivit om fika i någon form. Exempel på sökord är fika, fikade,fikat, kvällsfika, morgonfika etc. Facebook ingår inte i undersökningen eftersom inlägg om fika vanligtvis skrivs på privata/stängda konton, som inte är möjliga att mäta. undersökningen AV FIKAVANOR Undersökningen Fikarapporten 2013 genomfördes via webbenkät i september 2013 av det oberoendeundersökningsföretaget Cint/Snabba Svar på uppdrag av Gevalia. Den omfattar ett representativt urval på 1034 personer i åldrarna boende i Sverige. REGIONSINDELNING Stockholm (Stockholms län) Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland) Småland med öarna (Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland) Sydsverige (Blekinge, Skåne) Västsverige (Halland, Västra Götaland) Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna, Gävleborg) Mellersta Norrland (Västernorrland, Jämtland) Övre Norrland (Västerbotten, Norrbotten) 18

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

FULLT UPP I FRITIDSLANDET

FULLT UPP I FRITIDSLANDET FULLT UPP I FRITIDSLANDET En undersökning för IKEA om svenskarnas fritidsintressen 2011. Bakgrund 1082 kvinnor och män i åldrarna 18 år och uppåt har svarat på frågor om sina fritidsintressen. Undersökningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskars upplevelser av service på hotell

Svenskars upplevelser av service på hotell Undersökning från Hoist Technology: Svenskars upplevelser av service på hotell Maj 2011 Hoist Technology Vretenvägen 12 171 54 Solna www.hoistgroup.com Inledning Servicenivån på hotell är en avgörande

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Key Findings Jobbiga tankar

Key Findings  Jobbiga tankar Key Findings 48 procent av Sveriges unga känner sig antingen oroliga och ångestfyllda eller ledsna och nedstämda vid tanken på framtiden. 21 procent känner inget särskilt och endast 31 procent känner sig

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli Pressmeddelande 15 juli Var fjärde anställd man i Stockholms län snusar Hela 23 procent av de manliga anställda i Stockholms län snusar. Bland de kvinnliga anställda snusar 4 procent. Fler än en av tio

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Fyra av tio män i Stockholms län skippar frukten

Fyra av tio män i Stockholms län skippar frukten Pressmeddelande 17 juni Fyra av tio män i Stockholms län skippar frukten Fyra av tio manliga anställda i Stockholms län, 40 procent, äter inte frukt varje dag. Tre av tio män, 29 procent, äter inte heller

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Oktober 2012 Inledning sid 1 Vet du vad du har för ränta på ditt bolån? sid 2 Vet du vad du har för

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer