Inledning Fikarapporten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning Fikarapporten 2013"

Transkript

1 Fikarapporten 2013

2 Inledning Fikarapporten 2013 Det är den lilla pausen från alla måsten, chansen att mötas och umgås på riktigt, stunden då vi delar allt från drömmar och hemligheter till skvaller och vardagsbekymmer. Att ta en fika står för betydligt mer än kaffedrickande och att hämta ny energi. För många är den svenska fikatraditionen i det närmaste helig, ett inslag i vardagen som vi har svårt att vara utan. För andra året i rad har Gevalia kartlagt svenskarnas fikavanor genom att fråga hur ofta vi fikar, vad vi helst dricker och vilket sällskap vi föredrar runt fikabordet. I årets rapport har vi även fördjupat oss i huruvida svenskar önskar att fika oftare och, i så fall, varför. Fikarapporten 2013 tar dessutom fasta på användandet av sociala medier och hur det påverkar fikastunden. Vilka samtalsämnen lämpar sig över en fika och vilka passar bättre i sociala medier? Hur, när och var delar vi med oss av fikaupplevelser? Och hur stor plats låter vi egentligen mobilen ta medan vi fikar tillsammans med andra? Eftersom fikatraditionen även har flyttat in de digitala kanalerna har Gevalia dessutom tagit pulsen på aktiviteten där. Vilken tid är höjdpunkt för fikasnack i bloggar, på Instagram och Twitter? Och i vilka kanaler pratas det mest? Med Fikarapporten vill Gevalia bidra med fördjupade insikter om vår stolta svenska fikatradition. Vår förhoppning är att resultaten kan inspirera till samtal och reflektioner som lämpar sig såväl i fikarummet som i de sociala medierna. 2

3 FIKA I SIFFROR: En fikapaus pågår i genomsnitt 14 minuter på jobbet och 24 minuter på fritiden. Vi fikar i genomsnitt 1,2 gånger på jobbet och 1,1 gånger på fritiden per dag.... vilket innebär att vi totalt fikar i genomsnitt 43 minuter de dagar vi jobbar (16 minuter på jobbet och 27 minuter på fritiden) På jobbet lägger vi 60 timmar eller 7,5 arbetsdagar om året på fikapauser. På fritiden lägger vi 167 timmar eller 20,8 arbetsdagar - om året på fikapauser. Totalt sett, jobb och fritid sammanlagt, fikar vi 227 timmar per år. Det motsvarar 9,5 dygn. 3

4 1.0 FIKAVANOR Så ofta och länge fikar vi på fritiden På fritiden fikar vi i genomsnitt 1,1 gånger per dag. Männen är de som fikar oftast 1,2 gånger per dag jämfört med 1 gång per dag för kvinnorna. När fikastunden sker på fritiden tar vi god tid på oss att njuta i genomsnitt pågår den i 24 minuter. Om männen är de som fikar oftast är det kvinnorna som tar längst fikapauser, i genomsnitt 25 minuter jämfört med 23 minuter bland männen. Det är också tydligt att yngre personer tar längre fikapauser på fritiden än äldre personer. I åldersgruppen pågår fikastunden nära en halvtimme, 28 minuter, vilket kan jämföras med personer i åldersgruppen som bara fikar i 20 minuter. Bland åringarna är den genomsnittliga fikastunden 27 minuter och bland åringarna 24 minuter. Längden på fikastunderna varierar även mellan regioner. Västsvenskar tar de längsta fikapauserna på fritiden, i genomsnitt 27 minuter, medan smålänningar tar de kortaste pauserna, i genomsnitt 22 minuter. Så lång är fikapausen på fritiden 28 minuter åringar 24 minuter åringar 27 minuter åringar 20 minuter åringar 4

5 1.2 Så ofta och länge fikar vi på jobbet Att fika är ett viktigt inslag på många arbetsplatser. Det kan innebära en social stund med kollegorna, eller helt enkelt några minuters paus i arbetet. Fikapauserna sker något oftare på jobbet än på fritiden, i genomsnitt 1,2 gånger under en normal arbetsdag. Männen tar fikapauser något oftare än kvinnorna i genomsnitt 1,3 gånger per dag, jämfört med 1 gång per dag bland kvinnorna. Fikastunden är betydligt kortare på jobbet än den är på fritiden. I genomsnitt varar en fikastund på jobbet i 14 minuter, vilket är 10 minuter kortare än fikan som sker på fritiden. Längden varierar dock mellan olika regioner, där Stockholm utmärker sig med den kortaste jobbfikan, i genomsnitt 12 minuter, vilket kan jämföras med Småland, östra Mellansverige och övre Norrland som har de längsta fikapauserna, i genomsnitt 15 minuter. Totalt sett fikar vi i snitt 16 minuter på jobbet varje dag, vilket innebär att varje svensk lägger 60 timmar om året eller 7,5 arbetsdagar på fikapauser varje år. Vi fikar 227 timmar per år, jobb och fritid sammanräknat. Det motsvarar 9,5 dygn. 1.3 Favoritdryckerna Svenskarna är traditionella i sitt val av dryck. En klar majoritet, 55 procent, svarar att de helst av allt dricker vanligt bryggkaffe när de fikar. Särskilt männen är förtjusta i bryggkaffe, 62 procent uppger det som favoritdryck, jämfört med 49 procent bland kvinnorna. Kvinnorna är å andra sidan dubbelt så förtjusta i att dricka te (17%) och kaffe latte (13%) som männen (te 8% respektive kaffe latte 7%). Bryggkaffets popularitet varierar dock mellan olika åldersgrupper och tilltalar främst de lite äldre. Medan 7 av 10 (72%) personer i åldersgruppen väljer vanligt kaffe gör bara 2 av 10 (22%) personer i åldersgruppen det. Att ha te som favoritdryck är vanligast bland åringar (13%) medan kaffe latte är populärast i åldersgruppen år (19%). Favoritdrycken skiljer sig även åt beroende på var i landet vi bor. Det traditionella bryggkaffet går bäst hem hos personer i norra Mellansverige (60%) och sämst hem hos stockholmarna (51%). Te är populärast i Smålandsregionen (16,5%) och minst populärt bland personer i Sydsverige (7%). Huvudstadsborna är de som är mest förtjusta i kaffe latte (18%), ett alternativ som endast 2 procent av invånarna i övre Norrland väljer som favoritdryck. 5

6 Populäraste dryckerna 1. BRYGGKAFFE 55% 2. TE 12,5% 60% Bryggkaffe är populärast i n o r r a Mellansverige 18% KAFFE LATTE är populärast i STOCKHOLMS- REGIONEN 3. KAFFE LATTE 10% 16,5% TE är populärast i SMÅLANDSREGIONEN 4. VARM CHOKLAD 4% Kommentar: 13% väljer svarsalternativet Annat och 5% Vet inte 6

7 1.4 Personer vi helst fikar med I bästa fall innebär fikastunden en känsla av gemenskap och en möjlighet att umgås under avslappnade former. Men stämning och samtalsämnen kan variera beroende på vilka som sitter runt fikabordet. Om vi själva får välja fikasällskap är det vänner och familjemedlemmar som står högst i kurs, med 43 respektive 37,5 procent av rösterna. Det minst populära sällskapet är någon vi inte känner, en främling (0,3%). Att ha grannarna (1%) eller chefen (0,4%) runt fikabordet är inte heller speciellt populärt. Dubbelt så många män som kvinnor (12% respektive 6%) föredrar att ta en fika tillsammans med kollegorna. Männen är också mer öppna än kvinnorna för att ta en fika med en dejt (3,3% respektive 0,8%). Kvinnorna är å sin sida mer intresserade av att fika med vänner och familjen än vad männen är (kvinnor 45,5% respektive 40% och män 40% respektive 35%). Topplista FIKASÄLLSKAP 1. Vänner 43% 2. Familj 37,5% 3. Kollegor 9% 4. En dejt 2% 5. Mor- och farföräldrar 1% 6. Grannar 1% 7. Chefen 0,4% 8. En främling 0,3% 6,3% väljer svarsalternativet Vet inte, då jag aldrig fikar 7

8 SAMMANFATTNING FIKAVANOR 2013 Genomsnittlig fikastund på fritiden Genomsnittlig fikastund på jobbet Antalet fikastunder på fritiden Antalet fikastunder på jobbet Totalt antal timmar som vi fikar, jobb och fritid sammanlagt Totalt antal dygn som vi fikar, jobb och fritid sammanlagt Favoritdryck vid fika Bästa fikasällskapet 24 minuter 14 minuter 1,1 gånger 1,2 gånger 227 timmar/år 9,5 dygn Bryggkaffe Vänner 1.5 Jämförelser med Fikarapporten 2012 Jämfört med resultaten i Fikarapporten 2012 har den genomsnittliga fikastunden blivit några minuter längre, både på fritiden och på jobbet. Samtidigt har fikafrekvensen, det vill säga antalet fikapauser, gått ned en aning jämfört med förra året, både på fritiden och på jobbet. Bryggkaffet fortsätter att ha en dominerande ställning och toppar för andra året i rad listan över våra favoritdrycker, följt av te på andra plats och kaffe latte på tredje plats. Även topplistan över fikasällskap är sig lik jämfört med föregående år. De vi allra helst tar en fika med är vännerna och familjen, och därefter kollegorna. 8

9 2.0 FIKA relationer och samtal 2.1 Så stort är fikasuget Vi ägnar onekligen en hel del tid åt att fika i Sverige, men det är tydligt att många önskar göra det i ännu större utsträckning. Mer än var tredje person (34%) anser att de inte fikar tillsammans med andra människor tillräckligt ofta. Framför allt kvinnorna anser att fikastunderna sker alltför sällan, då nära 4 av 10 (38,5%) uttrycker detta, jämfört med 3 av 10 (29,5%) män. Mer än var tredje person anser att de inte fikar tillsammans med andra människor tillräckligt ofta. Det är främst yngre personer som anser att de inte fikar tillräckligt ofta åringarna ligger i topp (38%), följt av personer i åldersgruppen (38%). I de äldre åldersgrupperna och är missnöjet inte lika utbrett (32,5% respektive 31%). Uppfattningarna skiljer sig åt även rent geografiskt. Det är framför allt personer i övre Norrland (40%) och Västsverige (37%) som anser sig fika för lite, medan åsikten att det fikas för lite är minst utbredd bland personer i Mellersta Norrland (28%). Önskan om att fika oftare är i första hand kopplat till att man vill träffas på riktigt i större utsträckning, vilket över hälften (54,5%) har uppgett som anledning. Näst vanligast är att man vill skapa nya relationer (16%), följt av att man ledsnat på att endast kommunicera via sociala medier, som exempelvis Facebook (12%). 9

10 Därför vill vi fika oftare 1. Vill träffas på riktigt oftare 54,5% 2. Vill skapa nya relationer 16% 3. Trött på att endast kommunicera via sociala medier 12% Det är i synnerhet kvinnor som svarar att de vill träffas på riktigt oftare (60%). Bland männen anger färre än hälften det som anledning (47%). Längtan efter att fika oftare och på så sätt träffas på riktigt är störst bland åringar (61%). Personer i åldersgruppen år är de som främst anger att de vill fika oftare för att skapa nya relationer (26%). Fråga: Anser du att du fikar tillsammans med andra tillräckligt ofta? Fråga: Vilken är den främsta anledningen till att du skulle vilja fika tillsammans med andra oftare? 2.2 Samtalsämnen man hellre tar över en fika än online Det finns mängder av sociala kanaler för den som vill uttrycka åsikter eller diskutera och kommentera olika ämnen. Men vi pratar inte om vad som helst, var som helst. En del samtal lämpar sig bäst i det fysiska mötet, till exempel runt ett fikabord, medan andra gör sig bättre på exempelvis Facebook, Instagram eller Twitter. Resultaten av undersökningen visar att samtal av privat karaktär är det som anses passa bäst för fikastunden och därmed sämre i sociala medier. Det ämne vi främst väljer att prata om över en fika framför online/sociala medier är familjen. På andra plats kommer sex och kärlek, och på tredje plats hamnar framtidsplaner. Att skvallra om kändisar eller diskutera sport är de ämnen som anses minst viktiga att prata om över en fika jämfört med online/sociala medier. Kvinnor och män skiljer sig dock åt i sin syn på vilka samtalsämnen som lämpar sig bäst för fikastunden jämfört med nätet. Medan familjen hamnar överst på kvinnornas lista är det sex och kärlek som hamnar överst på männens lista. En annan skillnad är att männen föredrar att prata arbete vid fikastunden i betydligt högre grad än kvinnorna. Bland männen hamnar jobbsnacket på tredje plats och bland kvinnorna först på sjätte plats. Bland kvinnor är istället skvaller om vänner och bekanta det tredje populäraste ämnet att avhandla över en fika jämfört med online/sociala medier. Att just familjesnacket lämpar sig bäst för fikastunden, jämfört med sociala medier, håller alla med om utom åringarna som istället helst vill prata om sex och kärlek över en fika. Fråga: Vilket av följande ämnen skulle du hellre prata om över en fika snarare än online/sociala medier? 10

11 Vilka av följande ämnen skulle du hellre prata om över en fika snarare än online/sociala medier? Totalt (andel som hellre pratar över en fika) A B C D E F G H I J Totalt A Familj 64,5% B. Sex och kärlek 60% C. Framtidsplaner 50% D. Skvaller om kompisar/bekanta 47% E. Ekonomi 46% F. Arbete 46% G. Politik 36% H. Kultur 33,5% I. Sport 31% J. Skvaller om kändisar 29% Män (andel som hellre pratar över en fika) A B C D E F G H I J Män A. Sex och kärlek 59% B. Familj 59% C. Arbete 49% D. Framtidsplaner 49% E. Ekonomi 48% F. Skvaller om kompisar/bekanta 43% G. Politik 42% H. Sport 38% I. Kultur 35% J. Skvaller om kändisar 29,5% Kvinnor (andel som hellre pratar över en fika) A B C D E F G H I J Kvinnor A. Familj 70% B. Sex och kärlek 60% C. Skvaller om kompisar/bekanta 52% D. Framtidsplaner 51% E. Ekonomi 44% F. Arbete 43% G. Kultur 32% H. Politik 30% I. Skvaller om kändisar 29% J. Sport 23% 11

12 3.1 Viktiga fikafaktorer 3.0 FIKASTUNDEN En fika kan vara mer eller mindre lyckad, beroende på faktorer som sällskapet, samtalet, miljön och själva smakupplevelsen. Majoriteten anser att sällskapet är den viktigaste faktorn för en trevlig fikastund (60%). Näst viktigast är att platsen för fikastunden erbjuder lugn och ro (19%) och tredje viktigast är att fikan smakar bra (13%). lugn och ro 19% sällskapet 60% GOD FIKA 13% Fråga: Vilken av följande faktorer är viktigast för en lyckad fikastund? Bland såväl kvinnor som män hamnar sällskapet överst på listan. Men kvinnorna värderar det i betydligt högre grad än männen, med 65 procent jämfört med 54 procent. Männen värderar å andra sidan smakupplevelsen, själva fikat, högre än kvinnorna. 15 procent anger svarsalternativet Att fikan smakar bra, jämfört med 10 procent bland kvinnorna. Det är framförallt personer i åldersgruppen som anser att sällskapet spelar en viktig roll (63%), medan personer mellan 15 och 22 år är de som är minst angelägna om detta (52%). De är å andra sidan den åldersgrupp som rankar faktorer som smakupplevelsen (15%) och lugn och ro (20,5%) högst. Våra prioriteringar ser olika ut beroende på var i landet vi bor. Sällskapet är viktigast för västsvenskar (68%) och minst viktigt för stockholmare, där färre än hälften (50%) väljer det som alternativ. Boende i huvudstaden är å andra sidan näst mest angelägna om att fikaplatsen erbjuder lugn och ro, vilket fler än var femte (23%) svarar. Men en ostörd fikastund är ändå viktigast för sydsvenskarna (24%). Stockholmare värdesätter inte bara lugn och ro högt. De anser i högst utsträckning att smakupplevelsen spelar en avgörande roll för en lyckad fikastund (18%). 12

13 Viktigaste fikafaktorerna 1. Trevligt sällskap 60% 2. lugn och ro 19% 3. god fika 13% 68% västsvenskar värderar sällskapet högst 18% Stockholmare värderar fikat/ smakupplevelsen högst 4. Intressant samtalsämne 7% 5. Att mitt sällskap får prata mest om sitt 2% 24% Sydsvenskar värderar lugn och ro högst 6. Att jag får prata mest om mitt 1% 13

14 3.2 Så delar vi fikaupplevelser Med hjälp av sociala plattformar som Instagram och Facebook kan fler ta del av den svenska fikakulturen. 15,5 procent har som vana att dela fikaupplevelser i sociala medier, alltid, ofta eller ibland. Majoriteten (66%) svarar dock att de sällan eller aldrig gör det. Kvinnor är mer än dubbelt så benägna som män att dela fikaupplevelser i sociala medier. Drygt 1 av 5 kvinnor (21%) gör det alltid, ofta eller ibland, vilket kan jämföras med 10 procent bland männen. Personer i åldersgruppen är de som är mest benägna att dela fikaupplevelser i sociala medier (29%), medan personer i åldersgruppen är minst benägna att göra det (5%). Anledningarna till att vi delar våra om fikastunder i sociala medier varierar, men det handlar främst om att man vill ha ett minne eller foto kvar (41%). Den näst vanligaste anledningen är önskan att andra ska veta vad man gör (27%) och tredje vanligast är önskan att visa att man är en social person (10%). Könen skiljer sig dock åt en aning. Den främsta anledningen bland kvinnor är att man vill ha ett minne eller foto kvar (49%), medan den främsta anledningen bland män är att andra ska veta vad man gör (30%). Fråga: Händer det att du delar din fikaupplevelse i sociala medier (till exempel lägger upp bilder eller statusuppdaterar)? Fråga: Om ja, vad är den främsta anledningen till att du delar dina fikaupplevelser? 3.3 Mobilanvändning under fikastunden Det är långt ifrån ovanligt att vi ägnar oss åt att exempelvis surfa, kolla mail och sms:a samtidigt som vi fikar tillsammans med andra. Mer än var tredje (35%) person uppger att de använder mobilen under fikastunder tillsammans med andra, allt från varje gång till ofta eller ibland. Men en stor andel väljer att strunta i mobilen 6 av 10 (61%) svarar att det sker sällan eller att det inte händer överhuvudtaget. Männen är något mer benägna än kvinnorna att använda mobilen medan de fikar, 35 procent jämfört med 34 procent. Den åldersgrupp som i störst utsträckning använder mobilen samtidigt som de fikar med någon annan är personer mellan 23 och 35 år. Här uppger nära 6 av 10 (58,5%) att de gör det alltid, ofta eller ibland. I åldersgruppen är det desto ovanligare att man använder mobilen under fikastunden, endast en tiondel (11%) gör det. Så stor andel använder mobilen samtidigt som de fikar med någon annan åringar 54% åringar 34% åringar 58,5% åringar 11% 14

15 Personer i mellersta Norrland (41%) och Stockholm (37%) är de som är mest benägna att använda mobilen under fikastunden, medan personer i norra Mellansverige (30%) och Småland (38%) är de som är minst benägna att göra det. Den aktivitet flest ägnar sig åt när de plockar upp mobilen under fikastunden är att skicka sms (37%). Näst vanligast är att kolla mailen (26%) och tredje vanligast är att använda sociala medier (24%). Det är dock stora skillnader mellan könen i valet av mobilaktivitet vid fikapausen. Medan kvinnor huvudsakligen skickar sms (47%) ägnar sig männen främst åt att kolla mailen (32%). Männen kollar dessutom nyheter i betydligt högre utsträckning än kvinnor, 13 procent respektive 4,5 procent. Åldersgruppen är de som sms:ar och använder sociala medier i störst utsträckning (45% respektive 38%), medan åldersgruppen och hellre ägnar sig åt att kolla mail (40% respektive 41%). Vad gör vi med mobilen under fikastunden TOTALT 1. Sms:ar 37% 2. Kollar mail 26% 3. Använder sociala medier 24% 4. Kollar nyheter 9% 5. Kollar banken 3% Män 1. Kollar mail 32% 2. Sms:ar 27% 3. Använder sociala medier 24% 4. Kollar nyheter 13% 5. Kollar banken 4% Kvinnor 1. Sms:ar 47% 2. Använder sociala medier 24% 3. Kollar mail 21% 4. Kollar nyheter 4,5% 5. Kollar banken 3% Mycket tyder på att mobilanvändning är ett socialt accepterat inslag i den svenska fikakulturen. Bland de som använder mobilen runt fikabordet svarar nära 9 av 10 (86%) att det inte sker i smyg. Kvinnor är något öppnare med sin mobilanvändning än män, med 89 procent jämfört med 83,5 procent. Personer i åldersgruppen är mest öppna med mobilaktivitet under fikastunden (90%), medan personer i åldersgruppen är de som är minst öppna med det (81%). Fråga: Händer det att du använder din mobil, till exempel sms:ar, kollar mail, Facebook eller nyheter, samtidigt som du fikar tillsammans med någon annan? Fråga: Brukar du göra det i smyg? Fråga: Vad gör du då vanligtvis när du fikar med någon annan? 15

16 4.0 Fikasnack i sociala medier 4.1 Fikasnack i sociala medier Den svenska fikatraditionen påverkar i hög grad hur vi lever och umgås, men även hur vi kommunicerar med omvärlden. I sociala medier som bloggar och forum, på Twitter och Instagram är fika ett vanligt inslag. Vi berättar gärna var, när, hur och med vem vi fikar, och delar bilder och filmer som beskriver våra fikaupplevelser. Det visar den mätning av fikasnack i sociala medier som Gevalia har låtit göra tillsammans med undersökningsföretaget Lissly*. Under mätperioden som pågick 7 till 22 oktober handlade inlägg, skrivna av unika personer, om fika i någon form. 4.2 Kanaler Att berätta om sina fikaupplevelser är framför allt populärt bland bloggare. Bloggar sticker ut i undersökningen som den sociala kanal med mest fikarelaterat innehåll, närmare bestämt 50 procent (8 389 st) av alla de inlägg som identifierades under mätperioden. Varje dag publicerades över 500 blogginlägg om fika. Även på Twitter är fika ett hett samtalsämne med 37 procent (6 180 tweets) av de identifierade inläggen. På Instagram är motsvarande andel 9 procent (1 513 st.) och i sociala forum på nätet är den 4 procent (660 st.). Var det pratas mest om fika i sociala medier. 1. Bloggar 2. Twitter 3. Instagram 4. Forum 50% (8 389 st) 37% (6180 tweets) 9% (1 513 st) 4% (660 st) 16

17 4.3 Tidpunkter Förmiddagsfika, eftermiddagsfika, kvällsfika Det som anses vara dagens viktigaste fikastund varierar mellan olika personer, familjer och arbetsplatser. Kanske är det ändå det klassiska tre-fikat som har starkast ställning för en paus eller en stunds gemenskap över en kopp kaffe? Precis som i verkliga livet finns det tydliga mönster för fikahöjdpunkter i sociala medier. Överlag sker majoriteten av fikasnacket under eftermiddagen och kvällen, med start klockan fram till Men tidpunkterna då det är som mest intensivt varierar beroende på kanal. På Instagram och Twitter pratar vi mest om fika mellan klockan och Blogginlägg om fika sker betydligt senare, vanligast mellan klockan och En trolig förklaring är att inläggen på Twitter- och Instagram sker i direkt anslutning till fikatillfällena, medan blogginläggen sker först i efterhand. Blogginlägg om att fika är vanligast mellan kl och är den populäraste tiden för att twittra om fika är den populäraste tiden för att instagramma om fika. 17

18 Om MÄTNINGEN i sociala medier Analysföretaget Lissly, specialister på att mäta och analysera innehåll i digitala kanaler, har på uppdrag av Gevalia undersökt svenskarnas beteende rörande fika och sociala medier under perioden 7-22 oktober. Kanalerna som ingick i undersökningen var svenska bloggar, nätforum, Twitter och Instagram. Mätningen inkluderade inlägg där personer skrivit om fika i någon form. Exempel på sökord är fika, fikade,fikat, kvällsfika, morgonfika etc. Facebook ingår inte i undersökningen eftersom inlägg om fika vanligtvis skrivs på privata/stängda konton, som inte är möjliga att mäta. undersökningen AV FIKAVANOR Undersökningen Fikarapporten 2013 genomfördes via webbenkät i september 2013 av det oberoendeundersökningsföretaget Cint/Snabba Svar på uppdrag av Gevalia. Den omfattar ett representativt urval på 1034 personer i åldrarna boende i Sverige. REGIONSINDELNING Stockholm (Stockholms län) Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland) Småland med öarna (Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland) Sydsverige (Blekinge, Skåne) Västsverige (Halland, Västra Götaland) Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna, Gävleborg) Mellersta Norrland (Västernorrland, Jämtland) Övre Norrland (Västerbotten, Norrbotten) 18

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2013 Version 1.0 2013 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Ungar & medier / Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning. Är du pojke eller flicka?. Hur mycket fyller du

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin. BloggSverige 2 En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare Augusti 2006 Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.net Hans Kullin, www.kullin.net, augusti 2006 - Some rights

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Trendrapporten 2014. Boende Inredning Ekonomi Teknik & Miljö Familjeliv

Trendrapporten 2014. Boende Inredning Ekonomi Teknik & Miljö Familjeliv Trendrapporten 2014 Boende Inredning Ekonomi Teknik & Miljö Familjeliv Sammanfattning sid. 4 Trendexperter sid. 5 Boende sid. 6 10 Inredning sid. 11 15 Ekonomi sid. 16 20 Teknik & Miljö sid. 21 25 Familjeliv

Läs mer

FINANS & HANDEL / ARTIKLAR

FINANS & HANDEL / ARTIKLAR FINANS & HANDEL / ARTIKLAR LANTBRUKSBAROMETERN 2014: STORA VARIATIONER I LÖNSAMHET Årets barometer visar på stor geografisk spridning med kraftiga toppar och dalar när vi jämför de svenska böndernas lönsamhet.

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer