Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR. Protokoll (A) Utgående handlingar (B) Diarier (C) Register, förteckningar, liggare m.m. (D)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR. Protokoll (A) Utgående handlingar (B) Diarier (C) Register, förteckningar, liggare m.m. (D)"

Transkript

1 Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR Protokoll (A) Riksmötes/ombudsmötesprotokoll med handlingar (Al) Styrelseprotokoll med handlingar (A2) AU/VU-protokoll med handlingar (A3) Ordförandekonferensen med handlingar (A4) Utgående handlingar (B) Cirkulär, BR/TR-nytt (Bl) Stadgar (B2) Diarier (C) Saknas Register, förteckningar, liggare m.m. (D) Medlemsförteckningar och adresslistor (Dl) Inkomna handlingar (E) Korrespondens (El) Inkommet från föreningar/kretsar (E2) Ämnesordnande handlingar (F) Handlingar rörande föreningen och dess verksamhet (Fl) Internationellt och nordiskt samarbete (F2) Handlingar rörande Bild i Skolan f.d. Teckning-Tidning för svensk Teckningsundervisning (F3) Räkenskaper (G) Kassaböcker, bokslut, årsböcker (Gl) Fotografier (K) Fotografier (Kl) Trycksaker (L) Bild i Skolan med föregångare (Ll)

2 Övriga handlingar (Ö) Pressklipp (Ö1) Litteratursamling (Ö2)

3 Protokoll (A) Riksmötes/ombudsmötesprotokoll med handlingar (A1) Enligt förbundets stadgar ägde riksmöte rum vart tredje år. Under riksmötet förrättades val, granskningar av revisionsberättelse, beslutades om avgiftens storlek samt överläggningar om lokalföreningarnas verksamhet. Utställningar av pedagogiskt material och elevarbeten upprättades. Vissa år förenades riksmötet med allmänt svenskt teckningslärarmöte. A1:1( ) Volymen innehåller kortfattade mötesanteckningar, program, skrivelser, utredningar, verksamhetsberättelser (enbart 1968 och 1970). Riks- och allmänt teckningslärarmöte 1929; Teckningslärarmöte 1930; Årsmöte 1935; Teckningslärarmöte 1938; Riksmöte 1941; Riksmöte 1944; Riksmöte 1946; Riksmöte 1947; Riksmöte 1949; Riksmöte 1951; Riksmöte 1953; Riksmöte 1955; Riksmöte 1957; Riksmöte 1961; Ombudsmöte och 50-årsjubileum 1964; Ombudsmöte 1966; Riksmöte 1968; Ombudsmöte 1970 A1:2 ( ) Handlingar från ombudsmöte innehållandes verksamhetsberättelser, motioner, styrelseförslag och annan verksamhetsplanering. Ombudsmöte i Umeå 1972; ombudsmöte och 60-årsjubileum 1974; ombudsmöte i Örebro 1976; ombudsmöte på Utö 1978 A1:3 ( ) Handlingar från ombudsmöte innehållandes protokoll, verksamhetsberättelser, styrelseförslag, motioner, valberedningens handlingar. Ombudsmöte 1980; ombudsmöte 1983; ombudsmöte 1986; ombudsmöte 1889; extra ombudsmöte Styrelseprotokoll med handlingar (A2) Riksförbundets lokalavdelningar valde en representant till styrelsen och Riksmötet valde tre representanter. Ledamöterna valdes på tre år. Inom sig utsåg styrelsen en ordförande, sekreterare och en skattmästare. A2:1 ( ) Protokoll och handlingar över styrelsens löpande verksamhet. A2:2 ( ) Protokoll, arbetsmaterial och handlingar över styrelsens löpande verksamhet. A2:3 ( ) Protokoll, arbetsmaterial och handlingar över styrelsens löpande verksamhet. AU/VU-protokoll med handlingar (A3) Förbundsstyrelsen valde inom sig ett verkställande utskott som skötte löpande ärenden. Utskottet bestod av ordföranden, sekreteraren och en tredje person som inte behövde vara styrelsemedlem. A3:1 ( ) Verkställande utskottets mötesprotokoll med beslut i övergripande verksamhetsfrågor. A3:2 ( ) Verkställande utskottets mötesprotokoll med beslut i övergripande verksamhetsfrågor. Ordförandekonferenser med handlingar (A4) A4:1 ( ) Ordförandena för länskretsarna höll konferens där övergripande frågor såsom läroplaner, avtalsrörelser och medlemstidningen diskuterades och där central information utbyttes. Konferenshandlingar från åren 1979, 1981, 1982, 1984, 1985 och Utgående handlingar (B) Cirkulär, BR/TR-nytt (B1)

4 B1:1( ) Innehåller cirkulär till medlemar, icke-medlemmar och lokalföreningar. Innehåller också medlemsbladet TR-nytt (medlemsbladet byter 1980 namn till BR-nytt). Innehåller även stadga för teckningslärarnas riksförbund 1914, stadga för teckningslärarnas riksförbund 1938, stadga för teckningslärarnas riksförbund 1961; stadga för teckningslärarnas riksförbund Häri även stadgar från närstående organ: Teckningslärarnas förlag, förening, Svenska Facklärarförbundet 1980, Öfningslärarnas sjukhjälpskassa 1895 samt stadgar och inträdeshandlingar för Svenska teckningslärarsällskapet. B1:2 ( ) Innehåller medlemsbladet BR-nytt. Stadgar (B2) Ingår i B1:1. Register, förteckningar, liggare m.m. (D) Medlems- och förtroendemannaförteckningar (D1) D1:1 ( ) Medlemsförteckningar och adresslistor. Medlemsmatrikel i småtryck vt 1950, vt 1951, vt 1952, vt 1953 och ht Häri även karta över föreningens distrikt samt kort för anmälan av medlemskap. Inkomna handlingar (E) Korrespondens (E1) E1:1 ( ) Korrespondens med myndigheter övrig korrespondens och utgående skrivelser. E1:2 ( ) Korrespondens , korrespondens i bokstavsordning efter avsändare och korrespondens med TCO E1:3 ( ) Korrespondens med svenska facklärarförbundet , inkommen korrespondens från Lärarnas riksförbund 1953, Inkommande skrivelser , utgående korrespondens samt utgående korrespondens E1:4 ( ) Inkomna skrivelser , inkomna skrivelser samt utgående skrivelser och yttranden till svenska facklärarförbundet och myndigheter E1:5 ( ) Inkommande och utgående korrespondens. E1:6 ( ) Inkommande och utgående korrespondens. E1:7 ( ) Inkommande och utgående korrespondens. Inkommit från föreningar/kretsar (E2) Stockholmsavdelningen har ett eget arkiv E2:1 ( ) Inkomna handlingar från avdelningarna, bland annat lokala stadgor. E2:2 ( ) Innehåller lokalavdelningarnas protokoll, verksamhetsberättelser och medlemsförteckningar (delvis indelat efter län).

5 Ämnesordnande handlingar (F) Handlingar rörande föreningen och dess verksamhet (F1) F1:1 ( ) Teckningsämnet , 1902 års läroverkskommitté, föreningens bildande m.m , Handskrivet manuskript angående abstraktion och konkretion i teckningsundervisningen från John Landquist, handlingar rörande 1928 års lönekommitté, utställningar av teckningsmodeller 1937, stilhistoriska kommittén, Berättelse om allmänna svenska teckningslärarmötet i Malmö juni 1914; F1:2 ( ) Handlingar rörande organisationsfrågor, halvklass (bland annat tidningsklipp), arbetsmiljö, Jubileumsskrift TR 60 år av Tord Örtenholm (1964) F1:3 ( ) Handlingar rörande bildlärarutbildningen, pedagogiska frågor, medier, utställningen Paradiset samt korrespondens angående sammanslagningen av bildoch slöjdlärarutbildningarna. Internationellt och nordiskt arbete (F2) I serien ingår handlingar från International Society of Education Through Arts (INSEA) F2:1 ( ) Stadgor, arbetsmaterial, korrespondens och andra handlingar rörande internationellt samarbete mellan teckningslärare. F2:2 ( ) Stadgor, arbetsmaterial, korrespondens och andra handlingar rörande internationellt samarbete mellan teckningslärare. F2:3 ( ) Stadgor, arbetsmaterial, korrespondens och andra handlingar rörande internationellt samarbete mellan teckningslärare. Handlingar rörande stipendier och fonder (F3) F3:1 ( ) Handlingarna rörande Bild i Skolan (tidigare Teckning-Tidning för svensk teckningsundervisning). Innehåller även utgivningsbevis. Räkenskaper (G) Kassaböcker, bokslut, årsböcker (G1) G1:1 ( ) Räkenskaper åren 1979 till och med 1990 för tidningen Bild i skolan, kassabok , kassabok , 1956 samt avräkningsbok Fotografier (K) Fotografier (K1) K1:1 (1949) Foton från riksmötet i Sigtuna (med namn) och från riksmötet i Kalmar 1944 samt övriga fotografier.

6 Trycksaker (L) Affischer (L1) L1:1 ( ) Teckningslärarnas Riksförbund: meddelande (nr , nr , nr ), Meddelande från Teckningslärarnas Riksförbund (1923), Svenska Teckningslärarnas Årsskrift ( , ), Tidning för svensk teckningsundervisning ( , 1941) Svenska Teckningslärarnas Medlemsblad ( ett band), Tecknings B-nummer (1942, 1942). L1:2 ( ) Teckning: tidning för svensk teckningsundervisning (inbunden tre band , , ) L1:3 ( ) Teckning: tidning för svensk teckningsundervisning (inbunden tre band 1950, 1951, 1952). L1:4 ( ) Teckning: tidning för svensk teckningsundervisning (inbunden två band 1953, 1954, i häfte 1955 och 1956) L1:5 ( ) Teckning: tidning för svensk teckningsundervisning (i häfte 1957, 1958, 1959, 1960 och 1961). L1:6 ( ) Teckning: tidning för svensk teckningsundervisning (i häfte 1962, 1963, 1964, 1965 och 1966) L1:7 ( ) Teckning: tidning för svensk teckningsundervisning (i häfte 1967, 1968, 1969, 1970 och 1971). L1:8 ( ) Teckning: tidning för svensk teckningsundervisning (i häfte 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 och 1977). L1:9 ( ) Teckning: tidning för svensk teckningsundervisning (i häfte 1978, 1979) och Bild i skolan (i häfte 1979, 1980, 1981 och 1982). L1:10 ( ) Bild i skolan (i häfte 1983, 1984, 1985, 1986 och 1987). L1:11 ( ) Bild i skolan (i häfte 1988, 1989, 1990). Övriga handlingar (Ö) Pressklipp (Ö1) Ö1:1 ( ); Ö1:2 ( ); Ö1:3 ( ); Ö1:4 ( ); Ö1:5 ( ); Ö1:6 ( ); Litteratursamling (Ö2) Ö2:1 ( ) Häri förteckning över samlingen Tidskrift för Byggnadskonst och Ingeniörvetenskap nr 3, (1859) Tidskrift för Byggnadskonst och Ingeniörvetenskap nr 9, 10 (1860) Traesnitt, efter originaltegninger af danske konstnere, Foreningen "Fremtiden Tredie haefte, Kjøbenhavn (1877) Lehrbuch des Projektionszeichnens, Verlag Julius Maier, Stuttgart (1889) Veiledning til Perspectivens Studium og anvendelse, G.F. Hetsch, Gyldendalske Boghandel, Kjøbenhavn, (1868) Spencer W. G. Populäer Geometri, Kjøbenhavn Brødrene Salmonsen. Die naturlichen Anshauungsge~ze des perspektivischen Körperzeichnens von Friedrich Stüler heft I, II Verlag Max Woywod, Breslau (1892) Kleyers Encyklopädie, Abteilung Das Projektionzeichnen, Verlag Julius Maier. Stuttgart, (1892) Lärobok i linearritning, Göteborg, (1893) Burman Conny, Vägledning i kartritning i skolans tjänst, Norstedt & Söner (1895) Ö2:2 ( )

7 Henriques P. Geometrisk Ritning, Stockholm (1889) Henriques P. Geometrisk skugglära, Stockholm (1906) Henriques P. Beskrifvande geometri, Stockholm (1907) Planscher till geometrisk ritning Stockholm, utan år. Haeder O. Schnell-Perspektive und Skizzieren, Selbstverlag, Duisburg (1907) Henriques P. Planscher i beskrivande geometri. AB Ljus till föreläsningar Stockholm (1909) Althin C. Chelius & Rit- och kalkeringsövningar. Kommanditbolaget Chelius & co Stockholm (1910) Møller Jensen J. Tegneundervisningen Haandverkerundervisningen og den nye tid V. Pios Boghandel-Poul Branner. Kjøbenhavn (1919) Report of the congress. VI international congress for art education, (fyra språk) Prag (1931) Ö2:3 ( ) Segerborg K. Hugo, Handbok i linearteckning. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1894) Segerborg K. Hugo, Teckningskurser och Metodik. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1899) Segerborg K. Hugo, Gifna nät (ytutbredningnar). P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1899) Segerborg K. Hugo, Ritbok för Småskolan och hemmet. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1900) Segerborg K. Hugo, Teckningskurser och Metodik. (häfte I och II), P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1900) Segerborg K. Hugo, Teckningshäftet, 4 och 5. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1900) Segerborg K. Hugo, Linearritning för folkskolan. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1901) Segerborg K. Hugo, Linearritning för seminarier. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1901) Ö2:4 ( ) Utkast till en utklippningsbok som ej blivit färdig från Hugo K. Segerborg, (1919) Ö2:5 ( ) Segerborg K. Hugo, Linearritning för folkskolan. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1901) Segerborg K. Hugo, De allmänna läroverkens linearritningskurser. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1904) Segerborg K. Hugo, Teckningsundervisningen på kongress i Bern samt i utländska skolor. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1901) Segerborg K. Hugo, De allmänna läroverkens linearritningskurser. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1905) Segerborg K. Hugo, Teckningshäftet, 3. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1905) Segerborg K. Hugo, Nya teckningskurser, häfte 1-5. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1906) Ö2:6 ( ) Segerborg K. Hugo, Friarmsteckning del I. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1909) Segerborg K. Hugo, Arbetsövningar i samband med undervisningen i hembygdskunskap, II delen. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1914) Segerborg K. Hugo, Teckningsövningar vid undervisningen i hembygdskunskap, 1:a 6:e terminen. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1914) Segerborg K. Hugo, De allmänna läroverkens linearritningskurser. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1915) Segerborg K. Hugo, Teckningsundervisningen i folkskolan, del I- II. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1901) Ö2:7 ( ) Segerborg K. Hugo, Handbok i linearritning för folkskolan. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1922)

8 Segerborg K. Hugo, De allmänna läroverkens linearritningskurser. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1923) Segerborg K. Hugo, Teckningsövningar vid undervisningen i Hembygdskunskap. P.A. Norstedt & Söners förlag. Stockholm (1923) Segerborg K. Hugo, Teckningsundervisningen i folkskolan, del IV. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1925) Segerborg K. Hugo, Utklippsövningar i samband med undervisningen i hembygdskunskap. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1925) Segerborg K. Hugo, Utklippsövningar i samband med undervisningen i hembygdskunskap, andra upplagan, P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm (1925) Segerborg K. Hugo, Anvisningar vid Ritning, Ornering och Målning i förbundelse med Papp-, trä, och metallslöjd. P.A. Norstedt & Söners förlag, (Svenska Bokförlaget) Ö2:8 ( ) Rothem R. Methodisshes Skizzenbuch I, II, IV, Deutscher Verlag für Jugend und Volk, Wien Leipzig (1933) Rothem R. Bastel, Bauen und Formen, Deutscher Verlag für Jugend und Volk, Wien Leipzig (1933) Rothem R. Der Baum im Zeichenunterricht Deutscher Verlag für Jugend und Volk, Wien Leipzig (1933) Normalskrift, utarbetad av Josef Peterson, Teckningsförlaget, Stockholm (1945) Tomlinson R. R. Children as artists, Penquin book, London and New York, (1944), (1947) Standman O, Teckning och konstkännedom, Gleerups, Malmö (1952) Ö2:9 ( ) Lenning E. Färgernas system och harmoni, Bröderna Lagerströms förlag, Stockholm (1936) Højberg-Pedersen, Brug Fantasien, Det danske forlag, København (1945) Read H., Education through art, Faber och Faber (1943) Meyers H., 130 bildnerische Techniken. Otto Maier Verlag, Ravensbrück (1955) Isenius A., Form och yta i slöjden, Svenska Bokförlaget (1959)

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer