Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2"

Transkript

1 Styrelseprotokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Serien i arkivkartong. Med bilagor. VU-protokoll Seriesignum: A Med bilagor I denna volym ingår även: A: , A:6, A:7, A:8, A:9 och A:10. Distriktsstämmoprotokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Med bilagor, även verksamhets- och revisionsberättelser Med bilagor, även verksamhets- och revisionsberättelser Med bilagor, även verksamhets- och revisionsberättelser Inklusive bilagor. Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Spridda år. I denna volymen ingår också B:1, B:2, B:3 och B:4.

2 Verksamhetsberättelser Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Inklusive bilagor. Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Allmänpolitiska utskottet. Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Politiska utskottet. Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Personalmöte. Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Nomineringsstämma Övriga protokoll Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Ordförandekonferens. Seriesignum: A10 Övriga protokoll Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:12, A:13 och F:8. Landstingsgruppens protokoll. Seriesignum: A11 Utdrag ur protokoll Serien i arkivkartong. Ingår i volym A11:1. Seriesignum: A12

3 Minnesanteckningar Serien i arkivkartong. Ingår i volym A11:1. Minnesanteckningar från besök i Mjölby/Skänninge avd. Seriesignum: A Ingår i volym A11:1. De samverkande partiernas anteckningar samt anteckningar från gruppledarmöten Ingår i volym A11:1. Valutskottet Ingår i volym A11:1. KDS landstingsgrupper i E, F, G och H-län Ingår i volym A11:1. Eftervalskonferens i KDS-kansliet, Norrköping Ingår i volym A11:1. Redaktionskommittén för medlemstidningen Östergyllen Ingår i volym A11:1. Samverkansmöte Ingår i volym A11:1. Möte med KDS-seniorer i Östergötland Ingår i volym B8:1. Presidieöverläggningar Ingår i volym A11:1. Nomineringskommittén inför kommunfullmäktigevalet. Inklusive bilagor. Övriga protokoll Serien i arkivkartong. Kommunorganisationsmöten. Inklusive bilagor. I volymen ingår även: B:1, B: , B:13 & F: Seriesignum: A14

4 Avgående skrivelser Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym A4: I denna volym ingår även: E: , 1987 Namnändring och lokalavd Ingår i volym A14: Ingår i volym A4: Ingår i volym A14:1. Uttalanden Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Yttranden över generalplaneberedningens publikation nr 2. Ingår i volym A4: Ingår i volym B9:1. Angående revisionen Ingår i volym B9:1. Uttalande angående samlingsregering för ekonomin Ingår i volym B9:1. Uttalande om abortsituationen Ingår i volym B9:1. Uttalande om att Sverige bör inrätta en familjeminister. Stadgar Seriesignum: B Serien i arkivkartong.1964, 1965, 1971 och Ingår i volym A4:1. Inbjudningar Seriesignum: B 4 Serien i arkivkartong. Spridda år. Ingår i volym A4:1.

5 Pressmeddelande Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Utgående cirkulär Seriesignum: B Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: B: , B: Hälso & sjukvård, D: och F:21. Kanslimeddelanden Ingår i volym B6:1. Diverse olika cirkulär Ingår i volym B6:1. Hälso och sjukvård Kanslimeddelanden. I volymen ingår även: D:8, E:6, F: , F: , F:41, L: och L: Ingår i volym A14:1. Kanslimeddelanden. Rapporter Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym F7:4. Rapport från ombudsmannakonferensen i Jönköping. Interpellationer Seriesignum: B Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A: , D:4, E:4, E:5, F: Mandatstöd, F: , F: , F:30, F:31, F:32, F:33, F:34, F:35, F:36, F:37, F:38, F:39, F:40, H: samt Medlemsblad Seriesignum: B Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: B:2, B:10, B:11, B:12, D:5, D:6, F:12, L: , L:5 och L:6. Programblad, skrivelser, cirkulä Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Programblad. Utan årtal. Seriesignum: B Ingår i volym B9:1.

6 Hyreskontrakt Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Hyreskontrakt lokaler, Stångåstaden Avtal Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Avtal med PK-banken angående kredit på transaktionskonto. Seriesignum: Seriesignum: B11 B Ingår i volym B9:1. Avtal med Posten, kreditavtal. Listor Serien i arkivkartong. Ingår i volym A14:1. Kretslistor A-Ö. Seriesignum: B13 Adresslistor Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Funktionärer. I denna volymen ingår också E:1, E:2 och F: Styrelseledamöter KDU Förtroendevalda. I denna volym ingår även: D: , D: , D: , F: , F: och L: Ingår i volym D1:2. Förtroendvalda.

7 Medlemsmatriklar Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Spridda år Ingår i volym B6:1. Medlemsansökningar och intresseanmälningar Ingår i volym D1: Ingår i volym D1:2. Register Seriesignum: D Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: F: , F:20, F:22, F:23, F:24 och G:9. Objektregister. Prenumeranter på Kristdemokraten och Samhällsgemenskap. Förteckning Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Fördelning av uppdrag i landstingets organisation. Förteckning Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Närvarande vid beslutssammanträden Förteckning Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Inventarieförteckningar, materialförteckningar samt lagerrapporter. 1 Registerkort. Medlemmar kretsarna. I brun registerask. Utan årtal. Register Seriesignum: D 7 2 I blå registerask. Medlemmar kretsarna. Utan årtal. Förteckning över funktionärer Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:2. Funktionärer i distrikten.

8 Inkomna skrivelser Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym D1: Ingår i volym B1: Ingår i volym B1:1. Skrivelse angående namnändring Ingår i volym B1:1. Från lokalavdelningarna. Korrespondens Seriesignum: E Serien i arkivkartong. 1982, 1985 och Ingår i volym D1: I denna volym ingår även: E: , 1994 Corren, 1995 Löndebidragstjänst, F:18, F:19 och G:6. Korrespondens angående Norrköping avdelningens skuld Ingår i volym E2: Ingår i volym E2:1. Angående insändare i Corren Ingår i volym E2:1. Angående lönebidragstjänst. Inkomna protokoll Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym F7:4. KDS Kvinnoförbund Östergötland. Inkomna protokoll Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. De samverkande partierna. Inkomna protokoll Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Inspektionsprotokoll från Yrkesinspektionen.

9 Fullmakter Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:2. Firmatecknare.

10 Val Seriesignum: F Serien i arkivkartong Ingår i volym F1: Ingår i volym F1: Ingår i volym F1: Ingår i volym F1: Ingår i volym F1:6. Kyrkliga val I denna volym ingår även: F: samt 1979 Landsting och kommunalval Ingår i volym F1: Ingår i volym F1:3. Landsting och kommunalval I denna volym ingår även: F:1 1980, Folkomröstning i kärnkraftsfrågan Ingår i volym F1:4. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan Ingår i volym F1: Ingår i volym F1:6.

11 Ingår i volym B6: Ingår i volym F1: Ingår i volym F7:4. Beräkning av mandatstöd i de olika kommunerna Val och provval. Ingår i volym F1: I denna volym ingår även: F: Kyrkliga val samt F: Valstatistik kommunerna. I denna volym ingår även: F: Val och provval, F: och F: Lilla valrörelsen Ingår i volym F7:1. Sammanställning av skolvalet Ingår i volym B8:1. Beräkning av mandatstöd i de olika kommunerna I denna volym ingår även: F: Ingår i volym F1: Ingår i volym B6:2. Valanalys Lilla valrörelsen. Ingår i volym F1: Landstingsvalet Ingår i volym F1:8.

12 Provval Provval Riksdagsvalet. Nomineringar Provvalsresultat. Motioner Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Även uttalanden. I denna volymen ingår också F:03, F:05 och F: Ingår i volym F7: Ingår i volym F2: Ingår i volym D1:2. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Uttalanden i författningsfrågan första Rikstinget. Ingår i volym F02:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Riksting i Linköping. Ingår i volym D1: Riksting i Norrköping Ingår i volym F7:4. Diverse handlingar rörande rikstinget.

13 Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Landstings- och kommunpolitiskt program och Ingår i volym F02: Landstingsprogram. Ingår i volym D1:2. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ledamöter invalda i styrelser och nämnder. Spridda år. Ingår i volym F02:1.

14 Inkomna handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Handlingar från lokalföreningarna K - M. Ingår i volym F07: Handlingar från lokalföreningarna T - V. Ingår i volym F07: Handlingar från lokalföreningarna A - J Handlingar från lokalföreningarna N - S Handlingar från lokalföreningarna Y - Ö I denna volym ingår även: B:7 1990, E:3, F: mandatstöd och 1991 skolvalet, F: , F: , F: Motioner, F: Vikbolandet, F: Borensberg, F:26 & F:27. Motala lokalavdelning Ingår i volym F7:4. Vikbolandets lokalavdelning Ingår i volym F7:4. Inkomna motioner från lokalavdelningarna Ingår i volym F7:4. Handlingar från Borensbergs lokalavdelning Inkomna handlingar från lokalföreningarna. Årsrapporter Handlingar från lokalföreningarna. Årsrapporter. I denna volym ingår även: F:28, F:29 och H:2. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Studieverksamhet - Samhällsskolan. I denna volymen ingår också F:09, F:10, F:11, F:12, F:13, F:14, F:15, H:1, K.1, L:1, L:2, L:3 och L: Ingår i volym A14:1. Samhällsskolan Ingår i volym A11:1.

15 Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Statsvetenskapligt proseminarium Stig Zetterström. Ingår i volym F08:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Samhälls-Ideologisk konferens Harry Staaf. Ingår i volym F08:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Veteraner. Ingår i volym F08:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Låneförbindelser. Ingår i volym F08: Ingår i volym B9:1. Lån och skuldebrev. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Handlingar rörande lotterier. Ingår i volym F08:1. Historiker Seriesignum: F Serien i arkivkartong. 10 och 20 år. Ingår i volym F08: Ingår i volym B8:1. KDS 30 år. Jubileum 19-26/ i Vadstena. Sånghäfte Ingår i volym D3:1. Fakta och kort historik om KDS. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Rikstingsvisa. Ingår i volym F08:1.

16 Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Inbunden, grön almanacka Dagbokskalender, röd, inbunden Röd, inbunden, dagbokskalender Grön, inbunden, kontorsagenda Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender Grön, inbunden, kontorsagenda Grön, inbunden, kontorsagenda Grön, inbunden, kontorsagenda Grön, inbunden, kontorsagenda Svart, inbunden, kontorsagenda Svart, inbunden, kontorsagenda.

17 I denna volym ingår även: K:1 & K:2. Grön/svart, inbunden, kontorsagenda Röd, inbunden, dagbokskalender Grön/svart, inbunden, kontorsagenda Grön/svart, inbunden, kontorsagenda Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender. Personal Seriesignum: F Serien i arkivkartong. A - K Diverse handlingar rörande personalen såsom löner, anställningsbevis mm L - Ö Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym E2:1. Handlingar rörande tjänsten som ombudsman. Personal Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym E1:2. Arbetstidsuppföljning. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 20 Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1. Vår värdemeny för trygghet i vården. Utan årtal.

18 Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:1. Diverse handlingar rörande de samverkande partierna. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 22 Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1. Intervju med KDS riksdagskandidat i Östergötland - Sven Ingvar Nilsson. Utan årtal. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1. Enkät om kansliservicen på KDS Östgötadistrikt. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1. Frågor rörande regional utveckling i framtidens Östergötland. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1. Kommunikationsseminarium i Motala, dokumentation. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 26 Serien i arkivkartong. Ingår i volym F7:4. Ersättningsprinciper för de som har förtroendeuppdrag som tillsätts av Landstinget. Utan årtal. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 27 Serien i arkivkartong. Ingår i volym F7:4. Rutiner för fakturahantering. Utan årtal. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym F7:6 Sammanträdesteknik av Levi Eckeskog. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartng. Ingår i volym F7: kampanjen - en medlemsvärvningskampanj 1 februari - 7 maj 1988 i Östergötland Ingår i volym B8:1. Medlemsvärvningskampanj.

19 Arbetsbeskrivning Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Arbetsbeskrivningar för ombudsmän, politisk sekreterare samt gruppledare. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Diverse handlingar angående organisationskonto i PK-banken. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Remissyttrande över medicinsk-etiska riktlinjer. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1 Anförande av Sven E andersson vid landstingets budgetdebatt. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 34 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Den kyrkopolitiska arbetsgruppens uppgifter och arbetsformer. Utan årtal. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Kristdemokraternas småföretagarråd i Östergötlands län. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Almanacksligan i Östgötadistriktet Ingår i volym B8:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Brottsanmälningar. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Landstingsgruppens arbete.

20 Överenskommelser Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Överenskommelse angående oklara ekonomiska mellanhavanden mellan KDS Östgötadistriktet och KDS i Norrköpings lokalvadelning Ingår i volym B8:1. Överrenskommelse mellan riksoganisationen, distrikten och lokalavdelningarna inför valet till Europaparlamentet. Kalendarium Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:2. Grupparbetet Politisk teori Serien i arkivkartong. Kassaböcker Seriesignum: G I denna volymen ingår också G:2, G:3, G:4 och G: Ingår i volym G1: Ingår i volym G1: Ingår i volym G1: Inbunden. Röd/svart randig Ingår i volym G1: Ingår i volym G1:1.

21 Kassabok dagbok Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Ingår i volym G1: Kassabok Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Avräkning lokalavdelning. Ingår i volym G1:2. Kassabok Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Postgirokonton. Ingår i volym G1:2. Kassabok Seriesignum: G Serien i arkivkartong. KDS Kisa. Ingår i volym G1:2. Kassabok Seriesignum: G Ingår i volym E2:1. Samhällsskolan. Grön, häftad kassabok Serien i arkivkartong. Huvudbok Seriesignum: G 7 Ekonomiska redovisningar Seriesignum: G Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: G: Diverse ekonomiska redovisningar Ingår i volym G8: Kontoplan Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1.

22 Medlemsstatistik Seriesignum: H Serien i arkivkartong. Ingår i volym F08: Ingår i volym B8: Ingår i volym B8:1. Statistik Seriesignum: H Serien i arkivkarong. Ingår i volym F7:6. Valstatistik Ingår i volym F7:6. Valstatistik. Fotografier Seriesignum: K 1 Ingår i volym F16:2. Fotografier på Alf Svensson. Utan årtal. Ingår i volym F16:2. Diverse fotogfrafier utan årtal. Ingår i volym F16:2. Fotografier på Dan Ericsson och Anders Andersson. Utan årtal. Serien i arkivkartong. Utan år. Ingår i volym F08:1. Negativ, fotografier Seriesignum: K 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym F16:2. Utan årtal. ningsklipp Seriesignum: L Serien i arkivkartong. Spridda år. Ingår i volym F08: Ingår i volym B9:1.

23 skrifter Seriesignum: L Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:2. KDS-bladet Östergyllen. Nr 2 och nr KDS-bladet Östergyllen och Ingår i volym F08: KDS-bladet Östergyllen. Ingår i volym D1:2. Trycksaker Seriesignum: L 3 Serien i arkivkartong. Vykort. Spridda år. Ingår i volym F08:1. Trycksaker Seriesignum: L Serien i arkivkartong. ningar Livskvalitet-SG-special. Ingår i volym F08:1. Trycksaker Seriesignum: L 5 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Diverse flygblad. Utan årtal. Trycksaker Seriesignum: L 6 Ingår i volym B6:2. Utan årtal. Föreningskunskap av Bengt Gullbergh. Utgiven av KDS Studieråd, Östgötadistriktet. Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Valtryck. Utan årtal.

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Årsberättelser Seriesignum: A 1 1 1939 1965 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även B:3 och B:5. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1950 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:2. 1 1962 1967

Läs mer

Arkiv: 629 Folkpartiets Valkretsförbund Östergötland Plats: 10/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 02

Arkiv: 629 Folkpartiets Valkretsförbund Östergötland Plats: 10/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01 1 1949 1976 Serien i arkivkartong. Även verksamhetsberättelser med bilagor. 1977 1984 Ingår i volym E08:1. Inklusive verksamhetsberättelser. 1985 1988 Ingår i volym

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1912 1923 Serien i arkivkartong. Inbunden. I volymen ingår även E:1 och F:1. 2 1926 1934 Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag

Läs mer

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 2008 Serien i arkivkartong. Protokoll för 1979, 1981, 1983 och 1984 saknas. I volymen ingår även A:2. 1976 1979 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Styrelseprotokoll

Läs mer

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08.

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08. Årsmötesprotokoll A 1 1 2003 2003 Serien i arkivkartong. Protokoll från ordinarie årsmöte 2003-02-14. På årsmötet beslöts att Föreningen Aktiv Hörselvård fusioneras med Hörselskadades förening i Linköping.

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar.

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar. Kallelser A 1 1961 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B1:1. Kallelse å vittne. Göta Hovrätt IB avdelningen Jönköping. Minnesanteckningar A 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Arkiv: 311 Sv Transportarbetareförbundet avd 30, Linköping Plats: 01/a. Protokoll representantskapet Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 311 Sv Transportarbetareförbundet avd 30, Linköping Plats: 01/a. Protokoll representantskapet Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Protokoll representantskapet A 1 1 1964 1979 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, D:1 och E:1. VU-protokoll A 2 1965 1979 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Styrelseprotokoll

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse

Arbetsordning för klubbstyrelse Arbetsordning för klubbstyrelse 1. Styrelsemöten 2. Klubbmöten 3. Suppleanter 4. Kallelse 5. Protokoll 6. Styrelsens befogenheter 7. Firmatecknare 8. Attesträtt 9. Utåtriktad information och klubbens korrespondens

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1.

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 1 Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. 1920 1925 Dikter, prosa, kupletter med

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR. Protokoll (A) Utgående handlingar (B) Diarier (C) Register, förteckningar, liggare m.m. (D)

Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR. Protokoll (A) Utgående handlingar (B) Diarier (C) Register, förteckningar, liggare m.m. (D) Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR Protokoll (A) Riksmötes/ombudsmötesprotokoll med handlingar (Al) Styrelseprotokoll med handlingar (A2) AU/VU-protokoll med handlingar (A3) Ordförandekonferensen med

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Arkiv: 997 Linköpings motorsällskap Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 997 Linköpings motorsällskap Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01 1 1953 1957 Inbunden. I denna volym ingår också: A:2, A:3 och E:1. 2 1958 1965 Inbunden. I denna volym ingår också A:2, A:3 och E:1. 3 1964 1967 inbunden. I denna volym

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS 2003-04-28 Telefonmöte Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, Karin Nilsson, Anders Ling, Patrik Steen (utom punkt 9, 10, 11 2, 12-14) samt Sonja Nilsson

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Avdelning: Kommunens finanser; Aktiebrev Arkiv 80 Låsbart skåp i Ägarbevis över kommunens bostadsrätter Lista över ägarposter i kommunala bolag Lista över banklån Avräkningsnota, kopia Arkiv 80 Låsbart

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer