Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2"

Transkript

1 Styrelseprotokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Serien i arkivkartong. Med bilagor. VU-protokoll Seriesignum: A Med bilagor I denna volym ingår även: A: , A:6, A:7, A:8, A:9 och A:10. Distriktsstämmoprotokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Med bilagor, även verksamhets- och revisionsberättelser Med bilagor, även verksamhets- och revisionsberättelser Med bilagor, även verksamhets- och revisionsberättelser Inklusive bilagor. Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Spridda år. I denna volymen ingår också B:1, B:2, B:3 och B:4.

2 Verksamhetsberättelser Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Inklusive bilagor. Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Allmänpolitiska utskottet. Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Politiska utskottet. Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Personalmöte. Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Nomineringsstämma Övriga protokoll Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Ordförandekonferens. Seriesignum: A10 Övriga protokoll Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:12, A:13 och F:8. Landstingsgruppens protokoll. Seriesignum: A11 Utdrag ur protokoll Serien i arkivkartong. Ingår i volym A11:1. Seriesignum: A12

3 Minnesanteckningar Serien i arkivkartong. Ingår i volym A11:1. Minnesanteckningar från besök i Mjölby/Skänninge avd. Seriesignum: A Ingår i volym A11:1. De samverkande partiernas anteckningar samt anteckningar från gruppledarmöten Ingår i volym A11:1. Valutskottet Ingår i volym A11:1. KDS landstingsgrupper i E, F, G och H-län Ingår i volym A11:1. Eftervalskonferens i KDS-kansliet, Norrköping Ingår i volym A11:1. Redaktionskommittén för medlemstidningen Östergyllen Ingår i volym A11:1. Samverkansmöte Ingår i volym A11:1. Möte med KDS-seniorer i Östergötland Ingår i volym B8:1. Presidieöverläggningar Ingår i volym A11:1. Nomineringskommittén inför kommunfullmäktigevalet. Inklusive bilagor. Övriga protokoll Serien i arkivkartong. Kommunorganisationsmöten. Inklusive bilagor. I volymen ingår även: B:1, B: , B:13 & F: Seriesignum: A14

4 Avgående skrivelser Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym A4: I denna volym ingår även: E: , 1987 Namnändring och lokalavd Ingår i volym A14: Ingår i volym A4: Ingår i volym A14:1. Uttalanden Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Yttranden över generalplaneberedningens publikation nr 2. Ingår i volym A4: Ingår i volym B9:1. Angående revisionen Ingår i volym B9:1. Uttalande angående samlingsregering för ekonomin Ingår i volym B9:1. Uttalande om abortsituationen Ingår i volym B9:1. Uttalande om att Sverige bör inrätta en familjeminister. Stadgar Seriesignum: B Serien i arkivkartong.1964, 1965, 1971 och Ingår i volym A4:1. Inbjudningar Seriesignum: B 4 Serien i arkivkartong. Spridda år. Ingår i volym A4:1.

5 Pressmeddelande Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Utgående cirkulär Seriesignum: B Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: B: , B: Hälso & sjukvård, D: och F:21. Kanslimeddelanden Ingår i volym B6:1. Diverse olika cirkulär Ingår i volym B6:1. Hälso och sjukvård Kanslimeddelanden. I volymen ingår även: D:8, E:6, F: , F: , F:41, L: och L: Ingår i volym A14:1. Kanslimeddelanden. Rapporter Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym F7:4. Rapport från ombudsmannakonferensen i Jönköping. Interpellationer Seriesignum: B Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A: , D:4, E:4, E:5, F: Mandatstöd, F: , F: , F:30, F:31, F:32, F:33, F:34, F:35, F:36, F:37, F:38, F:39, F:40, H: samt Medlemsblad Seriesignum: B Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: B:2, B:10, B:11, B:12, D:5, D:6, F:12, L: , L:5 och L:6. Programblad, skrivelser, cirkulä Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Programblad. Utan årtal. Seriesignum: B Ingår i volym B9:1.

6 Hyreskontrakt Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Hyreskontrakt lokaler, Stångåstaden Avtal Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Avtal med PK-banken angående kredit på transaktionskonto. Seriesignum: Seriesignum: B11 B Ingår i volym B9:1. Avtal med Posten, kreditavtal. Listor Serien i arkivkartong. Ingår i volym A14:1. Kretslistor A-Ö. Seriesignum: B13 Adresslistor Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Funktionärer. I denna volymen ingår också E:1, E:2 och F: Styrelseledamöter KDU Förtroendevalda. I denna volym ingår även: D: , D: , D: , F: , F: och L: Ingår i volym D1:2. Förtroendvalda.

7 Medlemsmatriklar Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Spridda år Ingår i volym B6:1. Medlemsansökningar och intresseanmälningar Ingår i volym D1: Ingår i volym D1:2. Register Seriesignum: D Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: F: , F:20, F:22, F:23, F:24 och G:9. Objektregister. Prenumeranter på Kristdemokraten och Samhällsgemenskap. Förteckning Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Fördelning av uppdrag i landstingets organisation. Förteckning Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Närvarande vid beslutssammanträden Förteckning Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Inventarieförteckningar, materialförteckningar samt lagerrapporter. 1 Registerkort. Medlemmar kretsarna. I brun registerask. Utan årtal. Register Seriesignum: D 7 2 I blå registerask. Medlemmar kretsarna. Utan årtal. Förteckning över funktionärer Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:2. Funktionärer i distrikten.

8 Inkomna skrivelser Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym D1: Ingår i volym B1: Ingår i volym B1:1. Skrivelse angående namnändring Ingår i volym B1:1. Från lokalavdelningarna. Korrespondens Seriesignum: E Serien i arkivkartong. 1982, 1985 och Ingår i volym D1: I denna volym ingår även: E: , 1994 Corren, 1995 Löndebidragstjänst, F:18, F:19 och G:6. Korrespondens angående Norrköping avdelningens skuld Ingår i volym E2: Ingår i volym E2:1. Angående insändare i Corren Ingår i volym E2:1. Angående lönebidragstjänst. Inkomna protokoll Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym F7:4. KDS Kvinnoförbund Östergötland. Inkomna protokoll Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. De samverkande partierna. Inkomna protokoll Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Inspektionsprotokoll från Yrkesinspektionen.

9 Fullmakter Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:2. Firmatecknare.

10 Val Seriesignum: F Serien i arkivkartong Ingår i volym F1: Ingår i volym F1: Ingår i volym F1: Ingår i volym F1: Ingår i volym F1:6. Kyrkliga val I denna volym ingår även: F: samt 1979 Landsting och kommunalval Ingår i volym F1: Ingår i volym F1:3. Landsting och kommunalval I denna volym ingår även: F:1 1980, Folkomröstning i kärnkraftsfrågan Ingår i volym F1:4. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan Ingår i volym F1: Ingår i volym F1:6.

11 Ingår i volym B6: Ingår i volym F1: Ingår i volym F7:4. Beräkning av mandatstöd i de olika kommunerna Val och provval. Ingår i volym F1: I denna volym ingår även: F: Kyrkliga val samt F: Valstatistik kommunerna. I denna volym ingår även: F: Val och provval, F: och F: Lilla valrörelsen Ingår i volym F7:1. Sammanställning av skolvalet Ingår i volym B8:1. Beräkning av mandatstöd i de olika kommunerna I denna volym ingår även: F: Ingår i volym F1: Ingår i volym B6:2. Valanalys Lilla valrörelsen. Ingår i volym F1: Landstingsvalet Ingår i volym F1:8.

12 Provval Provval Riksdagsvalet. Nomineringar Provvalsresultat. Motioner Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Även uttalanden. I denna volymen ingår också F:03, F:05 och F: Ingår i volym F7: Ingår i volym F2: Ingår i volym D1:2. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Uttalanden i författningsfrågan första Rikstinget. Ingår i volym F02:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Riksting i Linköping. Ingår i volym D1: Riksting i Norrköping Ingår i volym F7:4. Diverse handlingar rörande rikstinget.

13 Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Landstings- och kommunpolitiskt program och Ingår i volym F02: Landstingsprogram. Ingår i volym D1:2. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ledamöter invalda i styrelser och nämnder. Spridda år. Ingår i volym F02:1.

14 Inkomna handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Handlingar från lokalföreningarna K - M. Ingår i volym F07: Handlingar från lokalföreningarna T - V. Ingår i volym F07: Handlingar från lokalföreningarna A - J Handlingar från lokalföreningarna N - S Handlingar från lokalföreningarna Y - Ö I denna volym ingår även: B:7 1990, E:3, F: mandatstöd och 1991 skolvalet, F: , F: , F: Motioner, F: Vikbolandet, F: Borensberg, F:26 & F:27. Motala lokalavdelning Ingår i volym F7:4. Vikbolandets lokalavdelning Ingår i volym F7:4. Inkomna motioner från lokalavdelningarna Ingår i volym F7:4. Handlingar från Borensbergs lokalavdelning Inkomna handlingar från lokalföreningarna. Årsrapporter Handlingar från lokalföreningarna. Årsrapporter. I denna volym ingår även: F:28, F:29 och H:2. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Studieverksamhet - Samhällsskolan. I denna volymen ingår också F:09, F:10, F:11, F:12, F:13, F:14, F:15, H:1, K.1, L:1, L:2, L:3 och L: Ingår i volym A14:1. Samhällsskolan Ingår i volym A11:1.

15 Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Statsvetenskapligt proseminarium Stig Zetterström. Ingår i volym F08:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Samhälls-Ideologisk konferens Harry Staaf. Ingår i volym F08:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Veteraner. Ingår i volym F08:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Låneförbindelser. Ingår i volym F08: Ingår i volym B9:1. Lån och skuldebrev. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Handlingar rörande lotterier. Ingår i volym F08:1. Historiker Seriesignum: F Serien i arkivkartong. 10 och 20 år. Ingår i volym F08: Ingår i volym B8:1. KDS 30 år. Jubileum 19-26/ i Vadstena. Sånghäfte Ingår i volym D3:1. Fakta och kort historik om KDS. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Rikstingsvisa. Ingår i volym F08:1.

16 Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Inbunden, grön almanacka Dagbokskalender, röd, inbunden Röd, inbunden, dagbokskalender Grön, inbunden, kontorsagenda Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender Grön, inbunden, kontorsagenda Grön, inbunden, kontorsagenda Grön, inbunden, kontorsagenda Grön, inbunden, kontorsagenda Svart, inbunden, kontorsagenda Svart, inbunden, kontorsagenda.

17 I denna volym ingår även: K:1 & K:2. Grön/svart, inbunden, kontorsagenda Röd, inbunden, dagbokskalender Grön/svart, inbunden, kontorsagenda Grön/svart, inbunden, kontorsagenda Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender Röd, inbunden, dagbokskalender. Personal Seriesignum: F Serien i arkivkartong. A - K Diverse handlingar rörande personalen såsom löner, anställningsbevis mm L - Ö Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym E2:1. Handlingar rörande tjänsten som ombudsman. Personal Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym E1:2. Arbetstidsuppföljning. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 20 Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1. Vår värdemeny för trygghet i vården. Utan årtal.

18 Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:1. Diverse handlingar rörande de samverkande partierna. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 22 Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1. Intervju med KDS riksdagskandidat i Östergötland - Sven Ingvar Nilsson. Utan årtal. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1. Enkät om kansliservicen på KDS Östgötadistrikt. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1. Frågor rörande regional utveckling i framtidens Östergötland. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1. Kommunikationsseminarium i Motala, dokumentation. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 26 Serien i arkivkartong. Ingår i volym F7:4. Ersättningsprinciper för de som har förtroendeuppdrag som tillsätts av Landstinget. Utan årtal. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 27 Serien i arkivkartong. Ingår i volym F7:4. Rutiner för fakturahantering. Utan årtal. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym F7:6 Sammanträdesteknik av Levi Eckeskog. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartng. Ingår i volym F7: kampanjen - en medlemsvärvningskampanj 1 februari - 7 maj 1988 i Östergötland Ingår i volym B8:1. Medlemsvärvningskampanj.

19 Arbetsbeskrivning Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Arbetsbeskrivningar för ombudsmän, politisk sekreterare samt gruppledare. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Diverse handlingar angående organisationskonto i PK-banken. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Remissyttrande över medicinsk-etiska riktlinjer. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1 Anförande av Sven E andersson vid landstingets budgetdebatt. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 34 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Den kyrkopolitiska arbetsgruppens uppgifter och arbetsformer. Utan årtal. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Kristdemokraternas småföretagarråd i Östergötlands län. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Almanacksligan i Östgötadistriktet Ingår i volym B8:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Brottsanmälningar. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Landstingsgruppens arbete.

20 Överenskommelser Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Överenskommelse angående oklara ekonomiska mellanhavanden mellan KDS Östgötadistriktet och KDS i Norrköpings lokalvadelning Ingår i volym B8:1. Överrenskommelse mellan riksoganisationen, distrikten och lokalavdelningarna inför valet till Europaparlamentet. Kalendarium Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:2. Grupparbetet Politisk teori Serien i arkivkartong. Kassaböcker Seriesignum: G I denna volymen ingår också G:2, G:3, G:4 och G: Ingår i volym G1: Ingår i volym G1: Ingår i volym G1: Inbunden. Röd/svart randig Ingår i volym G1: Ingår i volym G1:1.

21 Kassabok dagbok Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Ingår i volym G1: Kassabok Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Avräkning lokalavdelning. Ingår i volym G1:2. Kassabok Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Postgirokonton. Ingår i volym G1:2. Kassabok Seriesignum: G Serien i arkivkartong. KDS Kisa. Ingår i volym G1:2. Kassabok Seriesignum: G Ingår i volym E2:1. Samhällsskolan. Grön, häftad kassabok Serien i arkivkartong. Huvudbok Seriesignum: G 7 Ekonomiska redovisningar Seriesignum: G Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: G: Diverse ekonomiska redovisningar Ingår i volym G8: Kontoplan Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Ingår i volym D3:1.

22 Medlemsstatistik Seriesignum: H Serien i arkivkartong. Ingår i volym F08: Ingår i volym B8: Ingår i volym B8:1. Statistik Seriesignum: H Serien i arkivkarong. Ingår i volym F7:6. Valstatistik Ingår i volym F7:6. Valstatistik. Fotografier Seriesignum: K 1 Ingår i volym F16:2. Fotografier på Alf Svensson. Utan årtal. Ingår i volym F16:2. Diverse fotogfrafier utan årtal. Ingår i volym F16:2. Fotografier på Dan Ericsson och Anders Andersson. Utan årtal. Serien i arkivkartong. Utan år. Ingår i volym F08:1. Negativ, fotografier Seriesignum: K 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym F16:2. Utan årtal. ningsklipp Seriesignum: L Serien i arkivkartong. Spridda år. Ingår i volym F08: Ingår i volym B9:1.

23 skrifter Seriesignum: L Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:2. KDS-bladet Östergyllen. Nr 2 och nr KDS-bladet Östergyllen och Ingår i volym F08: KDS-bladet Östergyllen. Ingår i volym D1:2. Trycksaker Seriesignum: L 3 Serien i arkivkartong. Vykort. Spridda år. Ingår i volym F08:1. Trycksaker Seriesignum: L Serien i arkivkartong. ningar Livskvalitet-SG-special. Ingår i volym F08:1. Trycksaker Seriesignum: L 5 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Diverse flygblad. Utan årtal. Trycksaker Seriesignum: L 6 Ingår i volym B6:2. Utan årtal. Föreningskunskap av Bengt Gullbergh. Utgiven av KDS Studieråd, Östgötadistriktet. Serien i arkivkartong. Ingår i volym B9:1. Valtryck. Utan årtal.

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 2008 Serien i arkivkartong. Protokoll för 1979, 1981, 1983 och 1984 saknas. I volymen ingår även A:2. 1976 1979 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Styrelseprotokoll

Läs mer

Arkiv: 1149 Östergötlands läns Turisttrafikförening (ÖTF) Plats: 15. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1149 Östergötlands läns Turisttrafikförening (ÖTF) Plats: 15. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 2 1916 1931 I denna volym ingår även: A:2 1913-1931+1933, A:11 1922-1935, A:12, B:2 1913, B:6, B:7, D:3 Björlingsson+1926, L:40 1932, L:50 1927-1933, K:1 Bjärka Säby, Getå pensionat

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR. Protokoll (A) Utgående handlingar (B) Diarier (C) Register, förteckningar, liggare m.m. (D)

Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR. Protokoll (A) Utgående handlingar (B) Diarier (C) Register, förteckningar, liggare m.m. (D) Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR Protokoll (A) Riksmötes/ombudsmötesprotokoll med handlingar (Al) Styrelseprotokoll med handlingar (A2) AU/VU-protokoll med handlingar (A3) Ordförandekonferensen med

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse

Arbetsordning för klubbstyrelse Arbetsordning för klubbstyrelse 1. Styrelsemöten 2. Klubbmöten 3. Suppleanter 4. Kallelse 5. Protokoll 6. Styrelsens befogenheter 7. Firmatecknare 8. Attesträtt 9. Utåtriktad information och klubbens korrespondens

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Avdelning: Kommunens finanser; Aktiebrev Arkiv 80 Låsbart skåp i Ägarbevis över kommunens bostadsrätter Lista över ägarposter i kommunala bolag Lista över banklån Avräkningsnota, kopia Arkiv 80 Låsbart

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer