Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar"

Transkript

1 Protokollsböcker Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Inbunden. I volymen ingår även E:1 och F: Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag tog ut protokollen och de ligger här precis som de satt i boken. I volymen ingår även A: Ingår i volym A1:2. Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag tog ut protokollen och de ligger här precis som de satt i boken Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag tog ut protokollen och de ligger här precis som de satt i boken. I volymen ingår även D: Inbunden. Arbetsutskottets protokoll. I volymen ingår även A: Inbunden Inbunden Inbunden Ingår i volym A1: I volymen ingår även A: Ingår i volym A1: I volymen ingår även A: Ingår i volym A1: I volymen ingår även L:5.

2 Verksamhetsberättelser Seriesignum: A Serien i arkivkartong. I volymen ingår även E: Ingår i volym A2: Ingår i volym A2: Ingår i volym A2: I volymen ingår även A: , D:6, E:5, G:5 och L: Ingår i volym A2:2. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ej original. Ingår i volym E2: Ej original. Ingår i volym E2: Ingår i volym B10:1. Årsmötesprotokoll/Bolagsstämmoprotokoll. Ej original. Styrelseprotokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ej original. Ingår i volym E2: Ingår i volym B10:1. Ej originalprotokoll.

3 Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Jubiléumskommitténs protokoll. Ingår i volym B10: Ingår i volym B14:1. Kommitén för utredning av förbundets medlemsavgifter Ingår i volym G6:3. Protokoll fört vid sammanträde med Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB 18 april Ingår i volym E2:2. Östergötlands Köpmannaförbunds Arbetsutskott Ingår i volym B10:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB och Östergötlands Köpmannaförbunds Arbetsutskott. Spridda årtal. Ej originalprotokoll Ingår i volym B10:1. Protokoll från sammanträde med AMB-gruppen i Norrköping 24/ Ingår i volym K2:1. Häfte, 40-års jubileum. Historiker Seriesignum: B 1 Serien i arkivkartong. Ingår i volym K2:1. Odaterade fotostatkopior av anteckningar gjorda Märkta "För Minuthandel. Något af egna anteckningar antecknade år 1906 af Gust. Sundström." Ingår i volym K2:1. Diverse handlingar man använt sig utav då man gjort 50-års historiken. Skrivelser, fotografier mm. Dock saknas själva resultatet - 50-års historiken. Program Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym D2:1. Programblad jubileum. 50-, 60 och 70-år.

4 Programblad, skrivelser, cirkulä Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym E1:1. Varubredskap i kristid Ingår i volym L4:1. År 1960 saknas. Programblad stämmor, referenser mm Ingår i volym L4: saknas Ingår i volym L4:1. Spridda årtal. Remisser Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym L4:1. Översiktsplan för del av Norsholm. Stadgar Seriesignum: B Serien i arkivkartong. I volymen ingår även D:1, G:1 1989, K:1, L:5 och L: Serien i arkivkartong. Nyetableringar. (Manufaktur/textil) Spridda årtal. I volymen ingår även D:5, K:1. Rapporter Seriesignum: B 6

5 Avgående cirkulär Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. De anslutna medlemmarnas cirkulär Aktuellt från ÖK mm. I volymen ingår F:5 och G: Ingår i volym F2:1. Aktuellt från ÖK till medlemmarna Ingår i volym G10: Ingår i volym B10: Ingår i volym B8:1. Undersökning Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Undersökning angående OMS och återbäring. I volymen ingår även B:7, D:4, F:3 och H:1. Listor Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Debiteringslistor. Nya medlemmar. I volymen ingår även D: Registreringsbevis Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Registreringsbevis + Ändringsbevis för aktiebolag. Östergötlands Köpmannaförbunds Service Aktiebolag. I volymen ingår även A:3, A:4, A:5, B:7, B:11, B:12, B:13, E:1, E:3, F:9, G:8, L:1 och L:7. Avtal Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Avtal/Överenskommelse angående ungdomsplats för Angela Tinnerholm Ingår i volym B10:1. Bilavtal mellan Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB och Rolf Bengtsson. Ansökan Serien i arkivkartong. Ingår i volym B10:1. Företagskort, IKANO Finans AB. Seriesignum: B12

6 Avgående skrivelser Ingår i volym B10:1. Spridda årtal. Seriesignum: B13 Jubileum Serien i arkivkartong. Diverse handlingar rörande jubileumsfirande - 50 år. I volymen ingår även A:5, D:4, E:5, F:4, G:5, G:8, G:9 och H: Ingår i volym G10:1. 80 år. Seriesignum: B14 Hyreskontrakt Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym B5:1. Inventarierbok Seriesignum: D Ingår i volym B5:1. Märkt Östergötlands Köpmannaförbund Service AB Ingår i volym K1:3. Märkt "Köpmannaförbundets bokföringsbyrå, Linköping." Serien i arkivkartong. Avregistrerade medlemmar. I volymen ingår även B:2 och D: Avregistrerade medlemmar. Registerkort Seriesignum: D 2 Förteckning Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym D2:1. Förteckning över årsmöten - datum och ort.

7 Medlemsregister Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:3. Medlemmar i övriga branscher I volymen ingår även L: Ingår i volym D4: I volymen ingår även G:5 och G: Ingår i volym G2: Ingår i volym B8:1. Nya medlemmar Ingår i volym B14:1. Alla medlemmar föreningsvis + redovisning av lokalföreningsavgifter Ingår i volym G5:3. Inklusive uppgifter om inbetalade avgifter Ingår i volym G3: Ingår i volym B9:1. Matrikeluppgifter från lokalföreningarna Ingår volym F2:1. Passiva Ingår i volym G5:2. Nya medlemmar Ingår i volym L4: Ingår i volym F4:1.

8 Ingår i volym G5:2. Förteckning över funktionärer Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:1. Funktionärsmatriklar Spridda årtal Ingår i volym D5:1. Spridda årtal. Lönelistor Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Lön- och semesterlista för Köpmannaförbundets Service AB Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Inkomna skrivelser Seriesignum: E I volymen ingår även E:5 och L: Ingår i volym B10:1.

9 Ansökan om medlemskap Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym G3:1. Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög, Vikbolandet, Aska och Hammarkind. Spridda årtal Ingår i volym A2:1. Norrköping. Spridda årtal Linköping. Spridda årtal Boxholm, Finspång, Kinda, Linköpingsorten och Skänninge. Spridda årtal. I volymen ingår även A:3, A:4 och A: Ingår i volym A1:10. Mjölby och Motala Ingår i volym E2:1. Korrespondens Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Spridda årtal. Telegram, inbjudningar och tackkort. I volymen ingår även E:4, F:3 och L: Ingår i volym G10:1. Diverse. Spridda årtal Ingår i volym B10: Ingår i volym G10:1. Diverse. Spridda årtal.

10 Inkomna protokoll Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Borensbygdens Köpmannaförening Ingår i volym G10:1. Östergötlands Speceri- och Livsmedelshandlareförening Ingår i volym G10:1. Östergötlands Textilhandlareförening Ingår i volym E3:1. Från föreningen Norrköpings Köpmän. Innehåller protokoll och verksamhetsberättelser.

11 Inkomna handlingar Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Ekonomiska rapporter från anslutna föreningar Ingår i volym A2:2. Styrelseberättelse för föreningen Norrköpings Köpmäns Ungdomsförening Ingår i volym B14:1. Ekonomiska rapporter Ingår i volym E1:1. Konkurshandlingar för firma Mattboden, W Nyström, Norrköping Ingår i volym A2:2. Ek. rapporter Inkomna ekonomiska rapporter/handlingar Ingår i volym E1:1. Årsberättelse för Norrköpings Minuthandelsförening Inkomna handlingar från anslutna föreningar/klubbar. Spridda årtal. Linköpings Köpmannaförening, Linköpings Livsmedelshandlareförening, Linköpings Textilhandlareförening, Linköpings Tobakshandlareförening, Föreningen Norrköpings Köpmän mm Ingår i volym G10:1. Motion angående kommunernas roll inom detaljhandeln ställd till Motala Köpmannaförenings årsmöte Ingår i volym A2:2. Från anslutna föreningar, diverse. Spridda årtal Ingår i volym G5:3. Inkomna handlingar från Cityföreningen i Linköping Ek förening som bildades 4 maj Utträdesansökningar Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Makulerade företag. I volymen ingår även F: Avgångar Ingår i volym E6:1. Makulerade företag. Konkurser.

12 Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Historik över Norrköpings Minuthandelsförening som fyllde 100 år Serien i arkivkartong. Östgötatrafiken. I volymen ingår även B:7 och D:4. Redovisning Seriesignum: F 2 Intyg Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym E3:1. Intyg på genomgången terminskurs på Kömannainstitutet för Kurt Persson och Sven Johansson Ingår i volym B8:1. Intyg att Citykiosken AB, Linden Köpcentrum, Norrköping, är medlem i Köpmannaförbundet sedan 1 januari Löner Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B14:1. Sammanställning över Länsförbundens butikskonsulenters löner Ingår i volym G6:3. Reklambyrån Spridda årtal. I volymen ingår även D: och L: Ingår i volym F5:3.

13 Arbetslöshetskassan Seriesignum: F Serien i arkivkartong. I volymen ingår även F: Ingår i volym G5:2. Köpa och info Ingår i volym F5:7. Tillgångar I volymen ingår även F:5 1994, passiva a-kassor Ingår i volym F5: Ingår i volym L2: Ingår i volym B7:1. Avgångna A-kassor från och med till Ingår i volym F5:2. Passiva a-kassor Avgångar A-kassa och mak. företag. I volymen ingår även F: Nya arbetslösa. Tillgångar Ingår i volym F5: Ingår i volym E6:1. Avgångar Ingår i volym G5:1. KÖPA, beståndslistor

14 Nya arbetslösa och tillgångar. I volymen ingår även F: Avgångar A-kassan. SKF 13:s körningar (KÖPA). I volymen ingår även F:5 1992, tillgångar Medlemsförsäkringen. KPK-3-bas. Redovisade. I volymen ingår även G: Försäkringar Seriesignum: F Ingår i volym G6:2. Medlemsförsäkringen. KPK, 3-bas. Redovisning Ingår i volym G5:2. Medlemsförsäkringen. Rutiner, vilkor mm Ingår i volym G5:2. Medlemsförsäkringen. Premiebefriade Ingår i volym G5:2. Medlemsförsäkringen. Anmälningar och hälsodeklarationer. Regler Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym G5:3. PM angående regler gällande vid uttdelande av förtjänsttecken Ingår i volym G10:1. Tvångssparande. Utredningar Seriesignum: F 8 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. PM rörande beslut fattade av kommittén för utredning av Reklambyråns ekonomiska verksamhet Ingår i volym G5:3. Studie av varuhandeln i Vadstena, Åtvidaberg, Mjölby, Linköping, Norrköping och Finspångs kommuner. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B10:1. Diverse handlingar rörande angående presentkort.

15 Ämnesordnade handlingar Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Tillsättande av ny VD. Seriesignum: F10 Ämnesordnade handlingar Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Fadderverksamhet för telefonkiosker. Televerket. Seriesignum: F11 Förslag Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Förslag till ändring av stadgar. Seriesignum: F12

16 Dagbok Seriesignum: G Ingår i volym G1:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB Serien i arkivkartong Ingår i volym G1:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB Ingår i volym G1:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB Ingår i volym G1:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB Ingår i volym G1:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB Ingår i volym B5:1. Östergötlands Köpmannaförbund Service AB Ingår i volym G6: Ingår i volym F6: ÖK Service AB Ingår i volym G6: ÖK Service AB Ingår i volym G6: Ingår i volym G6:2.

17 Ingår i volym G6: Ingår i volym G6: Ingår i volym G6: Ingår i volym G5: Ekonomiska redovisningar Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Redovisning av konsignationslager. Presentkort. I volymen ingår även D: Ingår i volym G3:1. Redovisning av konsignationslager. Presentkort. Ekonomiska redovisningar Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Storföretag. I volymen ingår även D:4 1993, G: och E: Ingår i volym B7:1. Journalbok Seriesignum: G 4

18 Bokslutshandlingar Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Ingår i volym B14: Ingår i volym L2: Årsbokslut. Ingår i volym A2: Ingår i volym G6:1. Årsbokslut Ingår i volym D4:2. Årsbokslut/redovisningar I volymen ingår även F: Köpa Ingår i volym G6:1. Årsbokslut Ingår i volym G6:1. Årsbokslut Ingår i volym G6:2. Årsbokslut I volymen ingår även D:4, F:5, F:6 och H: Ingår i volym G6:2. Årsbokslut Årsbokslut. I volymen ingår även D:4, E:5, F:7, F:8, G:1, G:6 och L:5.

19 Huvudböcker Seriesignum: G Serien i arkivkartong. I volymen ingår även G:1, G:5 och G: Ingår i volym D4: Ingår i volym G6: Ingår i volym G6: Ingår i volym G6: I volymen ingår även F:6, G:1, G:5, G:7 och G: Ingår i volym G6: Ingår i volym G6: Ingår i volym G5: I volymen ingår även A:5, F:4, G:10, H:1, J:1 och L: Serien i arkivkartong. Ingår i volym G6:1. Kontoplan Seriesignum: G Ingår i volym G6:2.

20 Reverser Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Ingår i volym B14:1. Skuldsedel Ingår i volym G6:2. Reverser och pantbrev Ingår i volym B10: Serien i arkivkartong. Ingår i volym B14.1. Fonder Seriesignum: G 9 Ekonomiska redovisningar Serien i arkivkartong. Ingår i volym G6:3. 50-års jubileum. Seriesignum: G I volymen ingår även B:7, B:11, B:14, B:15, E:3, E:4, E:5, F:7, F:8, F:10, F:11, F:12, H:1 och L: Ingår i volym G6:3. Diverse ekonomiska redovisningar Ingår i volym G6:3. Medlemsavgifter/serviceavgifter.

21 Statistik Seriesignum: H Serien i arkivkartong. Ingår i volym B14:1. Medlemsstatistik Ingår i volym G6:3. Medlemmar Ingår i volym G6:3. Finansstatistik för företag Ingår i volym G10:1. Medlemsstatistik Ingår i volym G5: Ingår i volym B8:1. Medlems- och serviceavgifter. Ritningar Seriesignum: J Serien i arkivkartong. Ingår i volym G6:3. Förslag till ventilation av affärslokal. AB Sagoland, Linköping.

22 Fotografier Seriesignum: K 1 Ingår i volym B6:1. ÖK:s första sammanträde i Finspång. Utan årtal. Ingår i volym K1:2. Mannekänguppvisning. Märkt med texten omkring år Ingår i volym B6:1. Utan årtal. Ser ut att vara tagna på en utställning. Handelns utveckling under 75 år. Ingår i volym B5:1. Utan årtal. Bild på byggnad med skylt på fasaden, Sveriges Köpmannaförbund, Köpmannainstitutet. 1 Serien i arkivkartong. Odaterade fotografier Ingår i volym K1:1. Sveriges Köpmannaförbunds jubileumsbankett på Grand Hotell den 21 september Ingår i volym K1:1. Sveriges Köpmannaförbunds kongress i september 1933 i Stockholm Östergötlands Köpmannaförbunds kongress på Göta Hotell Norrköping den 12 maj Styrelsen Ingår i volym K1:1. Sammanträde i Gusum och Valdemarsvik 21 augusti Ingår i volym B5:1. Solstickebil i Barnens Dag kortege Ingår i volym K1:1. Föreningen Norrköpings Köpmäns sammanträde på Standard Hotell 9 mars Ingår i volym K1:1. Köpmannaförbundets monter på utställningen i Motala Ingår i volym B6:1. Motalautställningen. Motala Ingår i volym K1:1. Föreningen Norrköpings Köpmäns första årsmöte på Göta Hotell den 28 februari Styrelsen.

23 Ingår i volym K2:1. Norrköpings Minuthandelsförenings 50 års jubileum på Göta Hotell den 26 februari Presidiet Ingår i volym K1:2. Konferens på Frimurarhotellet den 3 november angående lärlings- och yrkesskolorna i Östergötland Ingår i volym K1:2. Lärar och rektorskonferensen i Linköping den 13 och 14 april Ingår i volym K1:2. Östergötlands Köpmannaförbunds högtidsmiddag på Standard Hotell i Norrköping den 16 juli Husmoderns Dag Matlagningsdemonstration. I volymen ingår även D:1 och L: Ingår i volym K1:3. Det första Köpmansbrevet som togs i Östergötland den 24 september Ingår i volym K1:3. Den första provskrivningen i Östergötland för Köpmansbrevet. Stora Hotellet i Linköping den 6 maj Fotoalbum Seriesignum: K Serien i arkvikartong. Fotoalbum märkt "Östergötlands Köpmannaförbunds bokföringsbyrå, Norrköping." I volymen ingår även B:1, K: och L:2. Trycksaker Seriesignum: L 1 Serien i arkivkartong. Ingår i volym K1:3. Skylt/plakat "Möt freden utan skulder. Handla kontant". Utan årtal. Ingår i volym B10:1. Reklambladet En bil om dagen! Polisen och Köpmännen i samarbete. Utan årtal Plakat. Vår bortgångne hövdings testamente till medlemmarna. E A Thunholm. Inslaget i papper Ingår i volym K1:3. Skylt/plakat "Köpmännens presentkort inlöses här".

24 Böcker Seriesignum: L Serien i arkivkartong. Ingår i volym K2:1. Kalkylbok. Utgiven av Alvar Samuelson, Norrköping. Sjunde upplagan Viljen i veta Ett bidrag till konsumentupplysningen. Husmoderstjänsten. Häfte. I volymen ingår även F: och G: Serien i arkivkartong. Del Prisböcker Seriesignum: L Del Ingår i volym D4:1. ÖK:s prisbok för tobakshandeln Ingår i volym E1: Ingår i volym E1:1. Tobaksprisbok Klippbok Seriesignum: L Serien i arkivkartong. I volymen ingår även B:3, B:4 och D:4.

25 Trycksaker Seriesignum: L 5 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:10. Medlemsansökningsblock. Utan årtal men märkt 195 (1950-tal) Ingår i volym G5:3. Köper du effektivt? En självrannsakan i 12 punkter. Häfte Ingår i volym G6:3. Broschyren "Franska veckan i Norrköping" maj Ingår i volym B5:1. Broschyren Aktuellt Ingår i volym B5:1. Östergötlands Köpmannaförbunds kom ihåg dagar. Broschyr Ingår i volym G10:1. Dekaler/Klistermärken. Medlem i Köpmannaförbundet. Sveriges Köpmannaförbund, Stockholm. Böcker Seriesignum: L Serien i arkivkartong. Ingår i volym B5:1. Årsbok och medlemsmatrikel Serien i arkivkartong. Externa anläggningar. ningsklipp Seriesignum: L Ingår i volym E3: Ingår i volym B10:1. Handböcker Seriesignum: L Serien i arkivkartong. Ingår i volym F4:1. Handbok medlemshantering. Köpmännens arbetslöshetskassa. Åke Lindfors Data AB. Visor Seriesignum: L 9 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Visor från gängets julfest. Utan årtal men låg bland handlingar från åren

26 Föremål Seriesignum: M 1 1 Två avlånga tavlor. Inramade programblad som är odaterade. Märkta "utställning i samband med husmodersdag". Inslagna i papper Tavla. Inramat fotografi. Motiv: Ordinarie årsmöte på Stora Hotellet den 25 mars Förteckning på vem de närvarande personerna är finns på baksidan av ramen. Inslagen i papper.

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Årsberättelser Seriesignum: A 1 1 1939 1965 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även B:3 och B:5. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1950 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:2. 1 1962 1967

Läs mer

Arkiv: 629 Folkpartiets Valkretsförbund Östergötland Plats: 10/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 02

Arkiv: 629 Folkpartiets Valkretsförbund Östergötland Plats: 10/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01 1 1949 1976 Serien i arkivkartong. Även verksamhetsberättelser med bilagor. 1977 1984 Ingår i volym E08:1. Inklusive verksamhetsberättelser. 1985 1988 Ingår i volym

Läs mer

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1964 1970 Serien i arkivkartong. Med bilagor. 1971 1977 Med bilagor. 1978 1986 Med bilagor. 2 1987 1999 Med bilagor. 1 1964 1975 Serien i arkivkartong. Med bilagor.

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 2008 Serien i arkivkartong. Protokoll för 1979, 1981, 1983 och 1984 saknas. I volymen ingår även A:2. 1976 1979 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Styrelseprotokoll

Läs mer

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08.

Anmärkningar. 2002 2002 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Protokoll från ordinarie föreningsmöte och tillika 10-årsjubileum 2002-11-08. Årsmötesprotokoll A 1 1 2003 2003 Serien i arkivkartong. Protokoll från ordinarie årsmöte 2003-02-14. På årsmötet beslöts att Föreningen Aktiv Hörselvård fusioneras med Hörselskadades förening i Linköping.

Läs mer

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar.

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar. Kallelser A 1 1961 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B1:1. Kallelse å vittne. Göta Hovrätt IB avdelningen Jönköping. Minnesanteckningar A 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade

Läs mer

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1.

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 1 Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. 1920 1925 Dikter, prosa, kupletter med

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Arkiv: 311 Sv Transportarbetareförbundet avd 30, Linköping Plats: 01/a. Protokoll representantskapet Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 311 Sv Transportarbetareförbundet avd 30, Linköping Plats: 01/a. Protokoll representantskapet Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Protokoll representantskapet A 1 1 1964 1979 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, D:1 och E:1. VU-protokoll A 2 1965 1979 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Styrelseprotokoll

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Arkiv: 1149 Östergötlands läns Turisttrafikförening (ÖTF) Plats: 15. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1149 Östergötlands läns Turisttrafikförening (ÖTF) Plats: 15. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 2 1916 1931 I denna volym ingår även: A:2 1913-1931+1933, A:11 1922-1935, A:12, B:2 1913, B:6, B:7, D:3 Björlingsson+1926, L:40 1932, L:50 1927-1933, K:1 Bjärka Säby, Getå pensionat

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET Förbundet Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000 Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004 Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006 Reviderade av kongressen 4-5 oktober

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås.

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås. Anteckningar 2014-10-23/24 1(4) Närvarande: Maria Pihlajärvi Per Linnér Malin Hultegård Karolina Hedlund Annelie Vestergren Yngve Blomberg Inger Alf-Johansson Göran Kugelberg Linnéa Salbark Karin Sigvardsson

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Grön IT-lots förstudie

Grön IT-lots förstudie Grön IT-lots förstudie Foto G Almesåker Gunilla Almesåker Christer Svensson 10-11-20 Page 1 Projektdeltagare Professor Sture Hägglund, IDA, LiU, adm. ansvarig Civ. ing. Gunilla Almesåker, projektledare

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE +9 PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, CAROLINE REMULA, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON FRÅN 11

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA Bevarandelistan har utarbetats av Jernkontorets Bergshistoriska utskotts kommitté 90031/84 Arkivfrågor. Den ursprungliga listan kom redan 1984 och

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt.

Visning av Vadstena bibliotek, Tack Nils som guidade oss genom biblioteket på ett förnämligt sätt. Nätverksträff - barnverksamhet 2009-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Gudrun Sandström Linköping, Karin Hermansson Ödeshög, Johanna Hellstrand Söderköping, Susanna Berggren Kinda, Clara Nyström Åtvidaberg,

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07 1 (5) Tid: 19.30-20.15 Plats: Närvarande: Telefonsammanträde Ledamöter Ulla Y Gustafsson, ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Alf Svensson, kassör Ulla Norman, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande

Läs mer

Fakturering. Betalningsansvar. Rapporter ur Meddix. Pat som är överflyttade till annan avdelning. Fakturan

Fakturering. Betalningsansvar. Rapporter ur Meddix. Pat som är överflyttade till annan avdelning. Fakturan Fakturering Betalningsansvar Har vi inom slutenvården justerat vårdplanen senare än 24 timmar efter vårdplaneringen så att det inte blir något betalningsansvar för kommunen, får slutenvården stå för detta

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

stadgar för SÄG:s Elevkår

stadgar för SÄG:s Elevkår stadgar för SÄG:s Elevkår INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Beslutande organ 3 3 Verksamhets- och räkenskapsår 3 4 Firmateckning 3 5 Tolkning av stadgan 3 6 Ändring av stadgan 3

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Korttidsboende - en kort tids boende?

Korttidsboende - en kort tids boende? Korttidsboende - en kort tids boende? LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-25389-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2004:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2004-09-07 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-22828-2003

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2003-08-13 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-623-2003

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer