Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar"

Transkript

1 Protokollsböcker Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Inbunden. I volymen ingår även E:1 och F: Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag tog ut protokollen och de ligger här precis som de satt i boken. I volymen ingår även A: Ingår i volym A1:2. Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag tog ut protokollen och de ligger här precis som de satt i boken Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag tog ut protokollen och de ligger här precis som de satt i boken. I volymen ingår även D: Inbunden. Arbetsutskottets protokoll. I volymen ingår även A: Inbunden Inbunden Inbunden Ingår i volym A1: I volymen ingår även A: Ingår i volym A1: I volymen ingår även A: Ingår i volym A1: I volymen ingår även L:5.

2 Verksamhetsberättelser Seriesignum: A Serien i arkivkartong. I volymen ingår även E: Ingår i volym A2: Ingår i volym A2: Ingår i volym A2: I volymen ingår även A: , D:6, E:5, G:5 och L: Ingår i volym A2:2. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ej original. Ingår i volym E2: Ej original. Ingår i volym E2: Ingår i volym B10:1. Årsmötesprotokoll/Bolagsstämmoprotokoll. Ej original. Styrelseprotokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Ej original. Ingår i volym E2: Ingår i volym B10:1. Ej originalprotokoll.

3 Övriga protokoll Seriesignum: A Serien i arkivkartong. Jubiléumskommitténs protokoll. Ingår i volym B10: Ingår i volym B14:1. Kommitén för utredning av förbundets medlemsavgifter Ingår i volym G6:3. Protokoll fört vid sammanträde med Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB 18 april Ingår i volym E2:2. Östergötlands Köpmannaförbunds Arbetsutskott Ingår i volym B10:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB och Östergötlands Köpmannaförbunds Arbetsutskott. Spridda årtal. Ej originalprotokoll Ingår i volym B10:1. Protokoll från sammanträde med AMB-gruppen i Norrköping 24/ Ingår i volym K2:1. Häfte, 40-års jubileum. Historiker Seriesignum: B 1 Serien i arkivkartong. Ingår i volym K2:1. Odaterade fotostatkopior av anteckningar gjorda Märkta "För Minuthandel. Något af egna anteckningar antecknade år 1906 af Gust. Sundström." Ingår i volym K2:1. Diverse handlingar man använt sig utav då man gjort 50-års historiken. Skrivelser, fotografier mm. Dock saknas själva resultatet - 50-års historiken. Program Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym D2:1. Programblad jubileum. 50-, 60 och 70-år.

4 Programblad, skrivelser, cirkulä Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym E1:1. Varubredskap i kristid Ingår i volym L4:1. År 1960 saknas. Programblad stämmor, referenser mm Ingår i volym L4: saknas Ingår i volym L4:1. Spridda årtal. Remisser Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym L4:1. Översiktsplan för del av Norsholm. Stadgar Seriesignum: B Serien i arkivkartong. I volymen ingår även D:1, G:1 1989, K:1, L:5 och L: Serien i arkivkartong. Nyetableringar. (Manufaktur/textil) Spridda årtal. I volymen ingår även D:5, K:1. Rapporter Seriesignum: B 6

5 Avgående cirkulär Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym B8:1. De anslutna medlemmarnas cirkulär Aktuellt från ÖK mm. I volymen ingår F:5 och G: Ingår i volym F2:1. Aktuellt från ÖK till medlemmarna Ingår i volym G10: Ingår i volym B10: Ingår i volym B8:1. Undersökning Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Undersökning angående OMS och återbäring. I volymen ingår även B:7, D:4, F:3 och H:1. Listor Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Debiteringslistor. Nya medlemmar. I volymen ingår även D: Registreringsbevis Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Registreringsbevis + Ändringsbevis för aktiebolag. Östergötlands Köpmannaförbunds Service Aktiebolag. I volymen ingår även A:3, A:4, A:5, B:7, B:11, B:12, B:13, E:1, E:3, F:9, G:8, L:1 och L:7. Avtal Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Avtal/Överenskommelse angående ungdomsplats för Angela Tinnerholm Ingår i volym B10:1. Bilavtal mellan Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB och Rolf Bengtsson. Ansökan Serien i arkivkartong. Ingår i volym B10:1. Företagskort, IKANO Finans AB. Seriesignum: B12

6 Avgående skrivelser Ingår i volym B10:1. Spridda årtal. Seriesignum: B13 Jubileum Serien i arkivkartong. Diverse handlingar rörande jubileumsfirande - 50 år. I volymen ingår även A:5, D:4, E:5, F:4, G:5, G:8, G:9 och H: Ingår i volym G10:1. 80 år. Seriesignum: B14 Hyreskontrakt Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Seriesignum: B Serien i arkivkartong. Ingår i volym B5:1. Inventarierbok Seriesignum: D Ingår i volym B5:1. Märkt Östergötlands Köpmannaförbund Service AB Ingår i volym K1:3. Märkt "Köpmannaförbundets bokföringsbyrå, Linköping." Serien i arkivkartong. Avregistrerade medlemmar. I volymen ingår även B:2 och D: Avregistrerade medlemmar. Registerkort Seriesignum: D 2 Förteckning Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym D2:1. Förteckning över årsmöten - datum och ort.

7 Medlemsregister Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:3. Medlemmar i övriga branscher I volymen ingår även L: Ingår i volym D4: I volymen ingår även G:5 och G: Ingår i volym G2: Ingår i volym B8:1. Nya medlemmar Ingår i volym B14:1. Alla medlemmar föreningsvis + redovisning av lokalföreningsavgifter Ingår i volym G5:3. Inklusive uppgifter om inbetalade avgifter Ingår i volym G3: Ingår i volym B9:1. Matrikeluppgifter från lokalföreningarna Ingår volym F2:1. Passiva Ingår i volym G5:2. Nya medlemmar Ingår i volym L4: Ingår i volym F4:1.

8 Ingår i volym G5:2. Förteckning över funktionärer Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym B6:1. Funktionärsmatriklar Spridda årtal Ingår i volym D5:1. Spridda årtal. Lönelistor Seriesignum: D Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Lön- och semesterlista för Köpmannaförbundets Service AB Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Inkomna skrivelser Seriesignum: E I volymen ingår även E:5 och L: Ingår i volym B10:1.

9 Ansökan om medlemskap Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym G3:1. Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög, Vikbolandet, Aska och Hammarkind. Spridda årtal Ingår i volym A2:1. Norrköping. Spridda årtal Linköping. Spridda årtal Boxholm, Finspång, Kinda, Linköpingsorten och Skänninge. Spridda årtal. I volymen ingår även A:3, A:4 och A: Ingår i volym A1:10. Mjölby och Motala Ingår i volym E2:1. Korrespondens Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Spridda årtal. Telegram, inbjudningar och tackkort. I volymen ingår även E:4, F:3 och L: Ingår i volym G10:1. Diverse. Spridda årtal Ingår i volym B10: Ingår i volym G10:1. Diverse. Spridda årtal.

10 Inkomna protokoll Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Borensbygdens Köpmannaförening Ingår i volym G10:1. Östergötlands Speceri- och Livsmedelshandlareförening Ingår i volym G10:1. Östergötlands Textilhandlareförening Ingår i volym E3:1. Från föreningen Norrköpings Köpmän. Innehåller protokoll och verksamhetsberättelser.

11 Inkomna handlingar Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Ekonomiska rapporter från anslutna föreningar Ingår i volym A2:2. Styrelseberättelse för föreningen Norrköpings Köpmäns Ungdomsförening Ingår i volym B14:1. Ekonomiska rapporter Ingår i volym E1:1. Konkurshandlingar för firma Mattboden, W Nyström, Norrköping Ingår i volym A2:2. Ek. rapporter Inkomna ekonomiska rapporter/handlingar Ingår i volym E1:1. Årsberättelse för Norrköpings Minuthandelsförening Inkomna handlingar från anslutna föreningar/klubbar. Spridda årtal. Linköpings Köpmannaförening, Linköpings Livsmedelshandlareförening, Linköpings Textilhandlareförening, Linköpings Tobakshandlareförening, Föreningen Norrköpings Köpmän mm Ingår i volym G10:1. Motion angående kommunernas roll inom detaljhandeln ställd till Motala Köpmannaförenings årsmöte Ingår i volym A2:2. Från anslutna föreningar, diverse. Spridda årtal Ingår i volym G5:3. Inkomna handlingar från Cityföreningen i Linköping Ek förening som bildades 4 maj Utträdesansökningar Seriesignum: E Serien i arkivkartong. Makulerade företag. I volymen ingår även F: Avgångar Ingår i volym E6:1. Makulerade företag. Konkurser.

12 Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Historik över Norrköpings Minuthandelsförening som fyllde 100 år Serien i arkivkartong. Östgötatrafiken. I volymen ingår även B:7 och D:4. Redovisning Seriesignum: F 2 Intyg Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym E3:1. Intyg på genomgången terminskurs på Kömannainstitutet för Kurt Persson och Sven Johansson Ingår i volym B8:1. Intyg att Citykiosken AB, Linden Köpcentrum, Norrköping, är medlem i Köpmannaförbundet sedan 1 januari Löner Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B14:1. Sammanställning över Länsförbundens butikskonsulenters löner Ingår i volym G6:3. Reklambyrån Spridda årtal. I volymen ingår även D: och L: Ingår i volym F5:3.

13 Arbetslöshetskassan Seriesignum: F Serien i arkivkartong. I volymen ingår även F: Ingår i volym G5:2. Köpa och info Ingår i volym F5:7. Tillgångar I volymen ingår även F:5 1994, passiva a-kassor Ingår i volym F5: Ingår i volym L2: Ingår i volym B7:1. Avgångna A-kassor från och med till Ingår i volym F5:2. Passiva a-kassor Avgångar A-kassa och mak. företag. I volymen ingår även F: Nya arbetslösa. Tillgångar Ingår i volym F5: Ingår i volym E6:1. Avgångar Ingår i volym G5:1. KÖPA, beståndslistor

14 Nya arbetslösa och tillgångar. I volymen ingår även F: Avgångar A-kassan. SKF 13:s körningar (KÖPA). I volymen ingår även F:5 1992, tillgångar Medlemsförsäkringen. KPK-3-bas. Redovisade. I volymen ingår även G: Försäkringar Seriesignum: F Ingår i volym G6:2. Medlemsförsäkringen. KPK, 3-bas. Redovisning Ingår i volym G5:2. Medlemsförsäkringen. Rutiner, vilkor mm Ingår i volym G5:2. Medlemsförsäkringen. Premiebefriade Ingår i volym G5:2. Medlemsförsäkringen. Anmälningar och hälsodeklarationer. Regler Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym G5:3. PM angående regler gällande vid uttdelande av förtjänsttecken Ingår i volym G10:1. Tvångssparande. Utredningar Seriesignum: F 8 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. PM rörande beslut fattade av kommittén för utredning av Reklambyråns ekonomiska verksamhet Ingår i volym G5:3. Studie av varuhandeln i Vadstena, Åtvidaberg, Mjölby, Linköping, Norrköping och Finspångs kommuner. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F Serien i arkivkartong. Ingår i volym B10:1. Diverse handlingar rörande angående presentkort.

15 Ämnesordnade handlingar Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Tillsättande av ny VD. Seriesignum: F10 Ämnesordnade handlingar Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Fadderverksamhet för telefonkiosker. Televerket. Seriesignum: F11 Förslag Serien i arkivkartong. Ingår i volym G10:1. Förslag till ändring av stadgar. Seriesignum: F12

16 Dagbok Seriesignum: G Ingår i volym G1:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB Serien i arkivkartong Ingår i volym G1:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB Ingår i volym G1:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB Ingår i volym G1:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB Ingår i volym G1:1. Östergötlands Köpmannaförbunds Service AB Ingår i volym B5:1. Östergötlands Köpmannaförbund Service AB Ingår i volym G6: Ingår i volym F6: ÖK Service AB Ingår i volym G6: ÖK Service AB Ingår i volym G6: Ingår i volym G6:2.

17 Ingår i volym G6: Ingår i volym G6: Ingår i volym G6: Ingår i volym G5: Ekonomiska redovisningar Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Redovisning av konsignationslager. Presentkort. I volymen ingår även D: Ingår i volym G3:1. Redovisning av konsignationslager. Presentkort. Ekonomiska redovisningar Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Storföretag. I volymen ingår även D:4 1993, G: och E: Ingår i volym B7:1. Journalbok Seriesignum: G 4

18 Bokslutshandlingar Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Ingår i volym B14: Ingår i volym L2: Årsbokslut. Ingår i volym A2: Ingår i volym G6:1. Årsbokslut Ingår i volym D4:2. Årsbokslut/redovisningar I volymen ingår även F: Köpa Ingår i volym G6:1. Årsbokslut Ingår i volym G6:1. Årsbokslut Ingår i volym G6:2. Årsbokslut I volymen ingår även D:4, F:5, F:6 och H: Ingår i volym G6:2. Årsbokslut Årsbokslut. I volymen ingår även D:4, E:5, F:7, F:8, G:1, G:6 och L:5.

19 Huvudböcker Seriesignum: G Serien i arkivkartong. I volymen ingår även G:1, G:5 och G: Ingår i volym D4: Ingår i volym G6: Ingår i volym G6: Ingår i volym G6: I volymen ingår även F:6, G:1, G:5, G:7 och G: Ingår i volym G6: Ingår i volym G6: Ingår i volym G5: I volymen ingår även A:5, F:4, G:10, H:1, J:1 och L: Serien i arkivkartong. Ingår i volym G6:1. Kontoplan Seriesignum: G Ingår i volym G6:2.

20 Reverser Seriesignum: G Serien i arkivkartong. Ingår i volym B14:1. Skuldsedel Ingår i volym G6:2. Reverser och pantbrev Ingår i volym B10: Serien i arkivkartong. Ingår i volym B14.1. Fonder Seriesignum: G 9 Ekonomiska redovisningar Serien i arkivkartong. Ingår i volym G6:3. 50-års jubileum. Seriesignum: G I volymen ingår även B:7, B:11, B:14, B:15, E:3, E:4, E:5, F:7, F:8, F:10, F:11, F:12, H:1 och L: Ingår i volym G6:3. Diverse ekonomiska redovisningar Ingår i volym G6:3. Medlemsavgifter/serviceavgifter.

21 Statistik Seriesignum: H Serien i arkivkartong. Ingår i volym B14:1. Medlemsstatistik Ingår i volym G6:3. Medlemmar Ingår i volym G6:3. Finansstatistik för företag Ingår i volym G10:1. Medlemsstatistik Ingår i volym G5: Ingår i volym B8:1. Medlems- och serviceavgifter. Ritningar Seriesignum: J Serien i arkivkartong. Ingår i volym G6:3. Förslag till ventilation av affärslokal. AB Sagoland, Linköping.

22 Fotografier Seriesignum: K 1 Ingår i volym B6:1. ÖK:s första sammanträde i Finspång. Utan årtal. Ingår i volym K1:2. Mannekänguppvisning. Märkt med texten omkring år Ingår i volym B6:1. Utan årtal. Ser ut att vara tagna på en utställning. Handelns utveckling under 75 år. Ingår i volym B5:1. Utan årtal. Bild på byggnad med skylt på fasaden, Sveriges Köpmannaförbund, Köpmannainstitutet. 1 Serien i arkivkartong. Odaterade fotografier Ingår i volym K1:1. Sveriges Köpmannaförbunds jubileumsbankett på Grand Hotell den 21 september Ingår i volym K1:1. Sveriges Köpmannaförbunds kongress i september 1933 i Stockholm Östergötlands Köpmannaförbunds kongress på Göta Hotell Norrköping den 12 maj Styrelsen Ingår i volym K1:1. Sammanträde i Gusum och Valdemarsvik 21 augusti Ingår i volym B5:1. Solstickebil i Barnens Dag kortege Ingår i volym K1:1. Föreningen Norrköpings Köpmäns sammanträde på Standard Hotell 9 mars Ingår i volym K1:1. Köpmannaförbundets monter på utställningen i Motala Ingår i volym B6:1. Motalautställningen. Motala Ingår i volym K1:1. Föreningen Norrköpings Köpmäns första årsmöte på Göta Hotell den 28 februari Styrelsen.

23 Ingår i volym K2:1. Norrköpings Minuthandelsförenings 50 års jubileum på Göta Hotell den 26 februari Presidiet Ingår i volym K1:2. Konferens på Frimurarhotellet den 3 november angående lärlings- och yrkesskolorna i Östergötland Ingår i volym K1:2. Lärar och rektorskonferensen i Linköping den 13 och 14 april Ingår i volym K1:2. Östergötlands Köpmannaförbunds högtidsmiddag på Standard Hotell i Norrköping den 16 juli Husmoderns Dag Matlagningsdemonstration. I volymen ingår även D:1 och L: Ingår i volym K1:3. Det första Köpmansbrevet som togs i Östergötland den 24 september Ingår i volym K1:3. Den första provskrivningen i Östergötland för Köpmansbrevet. Stora Hotellet i Linköping den 6 maj Fotoalbum Seriesignum: K Serien i arkvikartong. Fotoalbum märkt "Östergötlands Köpmannaförbunds bokföringsbyrå, Norrköping." I volymen ingår även B:1, K: och L:2. Trycksaker Seriesignum: L 1 Serien i arkivkartong. Ingår i volym K1:3. Skylt/plakat "Möt freden utan skulder. Handla kontant". Utan årtal. Ingår i volym B10:1. Reklambladet En bil om dagen! Polisen och Köpmännen i samarbete. Utan årtal Plakat. Vår bortgångne hövdings testamente till medlemmarna. E A Thunholm. Inslaget i papper Ingår i volym K1:3. Skylt/plakat "Köpmännens presentkort inlöses här".

24 Böcker Seriesignum: L Serien i arkivkartong. Ingår i volym K2:1. Kalkylbok. Utgiven av Alvar Samuelson, Norrköping. Sjunde upplagan Viljen i veta Ett bidrag till konsumentupplysningen. Husmoderstjänsten. Häfte. I volymen ingår även F: och G: Serien i arkivkartong. Del Prisböcker Seriesignum: L Del Ingår i volym D4:1. ÖK:s prisbok för tobakshandeln Ingår i volym E1: Ingår i volym E1:1. Tobaksprisbok Klippbok Seriesignum: L Serien i arkivkartong. I volymen ingår även B:3, B:4 och D:4.

25 Trycksaker Seriesignum: L 5 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:10. Medlemsansökningsblock. Utan årtal men märkt 195 (1950-tal) Ingår i volym G5:3. Köper du effektivt? En självrannsakan i 12 punkter. Häfte Ingår i volym G6:3. Broschyren "Franska veckan i Norrköping" maj Ingår i volym B5:1. Broschyren Aktuellt Ingår i volym B5:1. Östergötlands Köpmannaförbunds kom ihåg dagar. Broschyr Ingår i volym G10:1. Dekaler/Klistermärken. Medlem i Köpmannaförbundet. Sveriges Köpmannaförbund, Stockholm. Böcker Seriesignum: L Serien i arkivkartong. Ingår i volym B5:1. Årsbok och medlemsmatrikel Serien i arkivkartong. Externa anläggningar. ningsklipp Seriesignum: L Ingår i volym E3: Ingår i volym B10:1. Handböcker Seriesignum: L Serien i arkivkartong. Ingår i volym F4:1. Handbok medlemshantering. Köpmännens arbetslöshetskassa. Åke Lindfors Data AB. Visor Seriesignum: L 9 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A2:2. Visor från gängets julfest. Utan årtal men låg bland handlingar från åren

26 Föremål Seriesignum: M 1 1 Två avlånga tavlor. Inramade programblad som är odaterade. Märkta "utställning i samband med husmodersdag". Inslagna i papper Tavla. Inramat fotografi. Motiv: Ordinarie årsmöte på Stora Hotellet den 25 mars Förteckning på vem de närvarande personerna är finns på baksidan av ramen. Inslagen i papper.

Arkiv: 1149 Östergötlands läns Turisttrafikförening (ÖTF) Plats: 15. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1149 Östergötlands läns Turisttrafikförening (ÖTF) Plats: 15. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 2 1916 1931 I denna volym ingår även: A:2 1913-1931+1933, A:11 1922-1935, A:12, B:2 1913, B:6, B:7, D:3 Björlingsson+1926, L:40 1932, L:50 1927-1933, K:1 Bjärka Säby, Getå pensionat

Läs mer

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1964 1970 Serien i arkivkartong. Med bilagor. 1971 1977 Med bilagor. 1978 1986 Med bilagor. 2 1987 1999 Med bilagor. 1 1964 1975 Serien i arkivkartong. Med bilagor.

Läs mer

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 2008 Serien i arkivkartong. Protokoll för 1979, 1981, 1983 och 1984 saknas. I volymen ingår även A:2. 1976 1979 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Styrelseprotokoll

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Handbok för kassörer

Handbok för kassörer 2012-04-11 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget.

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget. 1 Ändringsanmälan stiftelseregistret Datum Anmälan sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Blanketten används till alla typer av stiftelser. (Anvisningar finns till blanketten.)

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer