VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Örträsk hembygdsförening 2008 Ordinarie led. Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare Kassör: Styrelseledamot Samlingsvårdare: Margoth Elfving Valdy Eliasson Ingela Adbo Linda Öhrman Evald Axelsson Margareta Dahlgren Suppleanter : Anita Henriksson Margaretha Jacobsson Uno Persson Nils Thorstensson Medlemmar Örträsk hembygdsförening har den 31 dec medlemmar, en minskning med 13 Styrelsemöten Styrelsen har under kalenderåret haft 7 styrelsesammanträden 16/2, 26/4, 31/5, 24/6, 12/7, 30/8, 15/11 AKTIVITETER Valborgsmässofirande nationaldags- och midsommaraftonens firande Valborgsmässoafton: Traditionellt firande med vårtal och brasa på hembygdsgården. Körsång med Svante Axelssons kör. Vårtal Lars Gunnarsson Servering och korvförsäljning: Margaretha Jacobsson och Evald Axelsson Nationaldagen: Öppethållande med servering Servering: Valdy Eliasson, Linda Öhrman, Anna Börjesson Midsommarafton: Dans och lekar runt midsommarstången var planerad men regnet gjorde att aktiviteterna fick flytta inomhus. Istället för midsommarstång blev det en spann med blomster. Musiker: Svante Axelsson och David Henriksson Lekledare: Anita Henriksson och Sigbritt Rasmark Servering: Margareta Dahlgren Serveringen vid dessa arrangemang gav netto kronor 1

2 Midsommardansen midsommardagen 22 juni Under förra verksamhetsåret fattade hembygdsföreningen beslut om att ställa in midsommardansen eftersom ingen längre vill ta på sig det arbete som krävs för att ta hand om krossat glas, burkar och skräp ute i åkrarna runt hembygdsgården. Kostnader för att anordna en offentlig dans har dessutom ökat till den gräns där lönsamheten ifrågasattes. Vid årsmötet 2008 framförde Anna Börjesson och Ida och Charlotte Gustavsson sina synpunkter på detta beslut. Ungdomarna ville ha kvar traditionen med midsommardans och efter diskussion beslutade årsmötet att ungdomarna skulle lämna förslag på upplägg och genomförande där Anna Börjesson tog på sig ansvaret för arrangemanget. Förslaget skulle sedan godkännas av styrelsen. Orkestern Riff Raff Ruff med David Henriksson engagerades och man vände sig med utskick till alla hushåll i byn för att få en bredare publiktillströmning. Det visade sig att flera vuxna besökte tillställningen och att fler ställde upp i både för- och efterarbetet. Det blev ett mycket lyckat och lönsamt arrangemang. Dansen med 455 betalande inbringade ett netto med servering på kr Bemanning Insläppet logen: Evald och Svante Axelsson, Bibbi och Ulf Rasmark Servering i Dalgården Valdy Eliasson, Monica Jonsson, Veronica Blom Anita Henriksson Kassan Margaretha Jacobsson Hamburgeriet Anna Stina och Janne Gustavsson Korvförsäljningen: Uno och Gunilla Persson Utegrillning: Rose-Marie Thoren och Håkan Eleblad Organisationsansvarig: Anna Börjesson och Evald Axelsson Kassaansvarig: Linda Öhrman Utestädning Brandmännen Städning logen: Evald Axelsson, Margaretha Jacobsson Städning Dalgården: Valdy Eliasson, Ingela Landström, Carolina och Linn Landström Hembygdsdagen 13 juli med krönikespel Vid den inledande friluftsgudstjänsten medverkade Svantekören under ledning av Svante Axelsson. Gudstjänsten leddes av Tommy Hellqvist En färgklick i programmet stod Vindelådalens spelmanslag och dansare för. Grethel Jansson och Zaida Lycksell visade upp Örträskdräkten och Margoth Elfving berättade om dräktens historia. Gun Rehnman presenterade Årets Örträskare som detta år blev Svante Axelsson. Krönikespelet genomfördes detta år med fina väderförhållanden. Musiken som inramade spelet framfördes av Siv Berggren med Sandra och Lovisa Berggren, Anna Sjöberg och Åsa Lindström Lycksele. Ljudtekniker var Andreas Grafström och Christoffer Björklund, Lycksele. Ture Örestig filmade förställningen. Antalet besökare var detta år ca 400 Inträde togs detta år från kl med 20 kr. 285 betalande har registrerats. 2

3 Bemanning Vid entrén: Ingela och Tomas Adbo. Programförsäljning: Svante Axelsson Biljettförsäljn. Palt,fika Elsebeth Wällivaara, Ingela Adbo Paltserveringen: Valdy Eliasson, Birgitta Jacobsson Inga-Britt Sigurdsson med två från sin familj. Fikaservering: Zaida och Lilian Lycksell I kassan: Margareta Jacobsson. I disken; Anita Edvinsson, Birgitta Jacobsson, Karin Svensson Fiskdamm och barnaktiviteter: Anita Henriksson, Marika och Linnea Nilsson Försäljning av Saker och ting : Agneta Höglund och Ingrid Näslund. Utlottning av trasmatta och fågelbord: Karin Svensson Praktiska arrangemang: Nils Thorstensson, Fred Elfving Kassör: Linda Öhrman Blomsterflickor krönikespelet Vilma Nilsson och Sanna Gidlund Blommor och dekorationer Margareta Dahlgren Lotteri Karin Svensson Fågelbordet till lotteriet skänktes av Alex Andersson. Ella Lagedal hade vävt trasmattan. Palten tillagades av Valdy Eliasson, Eine Strömgren, Evy Persson, Margoth Elfving Potatis skänktes av Sture och Kristina Holmgren. Hembygdsdagen med Krönikespelet resulterade i ett netto på kronor Loppmarknad och Örträsklopp Nytt för i år var den loppmarknad som anordnades samma dag som Örträskloppet med prisutdelning nere på hembygdsgården gick av stapeln Alla som ville kunde hyra ett bord för att sälja saker och ting. I serveringen blev det stor anstormning i slutet av dagen när det mesta började ta slut. Vi hade ingen paltförsäljning detta år istället serverades våfflor med mera matigt pålägg samt köttbullar och mos. Vi borde också haft korvförsäljning. Bordsloppiset visade sig vara uppskattat. I serveringen: Margoth Elfving och Valdy Eliasson I kassan Margareta Dahlgren, Linda Öhrman Serveringen och uthyrning av bord gav netto Berättarkvällar Under juli månad anordnade föreningen tre berättarkvällar. Hans Gustavsson berättade om hur skog och träd kan påverka oss i vår tillvaro. Nöjesstället Skogsblomman var temat för en annan berättarkväll. Gerdy Eggesten kunde ge oss sina minnesbilder från den tid då hennes far, Axel Thorén, organiserade tillställningar där. Den tredje kvällen skulle handlat om Maria Matsdotter, kvinnan som i början på 1700-talet gick hela vägen till huvudstaden Stockholm för att få reda på om det malmfynd hon gjort var av något värde. Ingen kom till den berättarkvällen så det blev inget av. 3

4 Surströmmingsfesten 30 augusti Inga-Britt och Berthold Sigurdsson och Monica och Hans-Bertil Johansson stod som arrangörer för en uppskattad surströmmingsfest. De förhandsanmälda gästerna fick njuta av hembakt tunnbröd, hemodlad mandelpotatis, musik och dans. Pengar som inte går åt till köpta råvaror och omkostnader tillfaller hembygdsföreningen, sammanlagt kronor Teateraktiviteter: Den teatergrupp som bildades i samband med krönikespelet planerar för ett framträdande sommaren Detta år blir det urpremiär för ett helt nytt teaterstycke med tema - Skrönor från Örträskbygden - Sommarens öppethållande 2 juli 3 augusti. Öppettiden har varit Alla söndagar utom en har lokalerna varit uppbokade. Vi har detta år inte haft tillgång till någon feriearbetare trots att vi fått löfte om det från Lycksele kommun. Ansvariga har varit: 1 3 juli Ann-Sofie Andersson 7-8 juli Evy Persson 9-11 juli Inga-Britt Sigurdsson juli Barbro Myrbäck juli Valdy Eliasson 21 juli Linda Öhrman juli Birgitta Jacobsson och Anita Edvinsson juli Lilian och Zaida Lycksell juli Ingela Adbo, Valdy Eliasson juli Margareta Dahlgren, Margoth Elfving 1aug Ingela Landström 2 aug Inga- Britt Sigurdsson 3 aug Margaretha Jacobsson En pensionärsgrupp från Bjurholm (14 pers.) gästade oss i augusti. Margoth Elfving guidade och berättade byns historia. Försäljningen under öppethållandet har gett netto: kronor Brödbakning till sommarens aktiviteter Många har bakat kakor och bullar till vår försäljning. Valdy Eliasson har organiserat brödbaket och skaffat fram villiga bagare som med sin arbetsinsats gjort det möjligt att kunna erbjuda hembakt bröd i vårt sommarkafé. Delaktiga har varit: Anita Svensson, Inga Britt Sigurdsson, Kristina Holmgren, Anita Edvinsson, Birgitta Jacobsson, Daivi Jonsson, Elisabeth Nilsson, Ethel Jacobsson, Ragnborg Jonsson, Anita Henriksson, Ingela Adbo, Margareta Jacobsson, Valdy Eliasson, Evy Persson, Barbro Öhrman, Linda Öhrman, Siv Vinter, Asta Haraldsson, Ingela Landström 4

5 Uthyrning: Uthyrning av logen inbringade 1300 kronor Uthyrning av Dalgården: har gett Bagarstugan har hyrts ut för sammanlagt 300 kr Totalt inbringade uthyrningen Reparationer och byggnadsvård Efter ansökan om vägvisning till hembygdsgården har Vägverket installerat en tydlig skylt uppe vid väg 597. Den gamla skylten är flyttad ner till hembygdsgården. Nils Torstensson har ombesörjt att både denna skylt och handikappskyltarna vid parkeringen nu står stadigt förankrade. Karl Göran Svalberg har iordningställt fönsterfoder på insidan av fönstren i Bagarstugan och spikat lockpanel på söderväggens utsida. Linn Landström har sedan målat väggen. För att förhindra halkolyckor har räcken byggts på båda sidor om uppfartsrampen till logen. Ett försök har också gjorts att stryka på halkskydd på rampen, men det har knappast den effekt man vill uppnå. Fred Elfving och Nils Thorstensson har varit byggmästare. Först i oktober blev det klart med de åtgärder som skulle vidtas för att nyttja de bygdeavgiftsmedel vi beviljats för att spara energi. Elmätaren i Erik Lars gården har nu plockats bort. All elförsörjning går nu via mätaren i Dalgården.. Kommunens energirådgivare Jamal Mouneimne rådde oss att installera luftvärmepumpar som håller 10 grader. Under vinterhalvåret kan vi då också få en luftcirkulation i byggnaden och motverka fukt och unken lukt. Eftersom det visade sig att inte en pump räckte installerades två. Kostnaderna för energibesparande åtgärder: 2 luftvärmepumpar med installation samt omdragning av elkablar Byte av två elradiatorer i toaletterna Grävningsarbete Avgår bygdeavgiftsmedel Nettokostnad för föreningen: För att avleda vatten från Dalgårdens hängrännor har avloppsrör anslutits. I de övre hörnen på Dalgården ligger rören än så länge ovan mark, men ska så småningom grävas ned. Vintring, som innebär att toaletterna töms och rören blåses ur med tryckluft, har även detta år skötts av Karl-Gunnar Olofsson och Kurt Söder. För att kunna tömma varmvattenberedaren helt har Peder Landström monterat en anslutning till golvbrunn Timmerränna i Storforsen Skellefteå kraft invigde i början på juni den timmerränna som Hembygdsföreningen bidragit till att projektera. Peder Dahlström, Vilhelmina, som tidigare haft timringskurser på hembygdsgården kontaktades och visade sig vara villig att åta sig projektet. Ett önskemål från vår sida var att rännan skulle förlängas ytterligare, men till det behövdes ytterligare kapital. Karl Gunnar Olofsson, Martin Adbo, Karl Gerhard Larsson, Dan Olof Alperud, Staffan Königsson ställde upp från byn med ideellt arbete för att slutföra projektet. 5

6 Besiktning skorstenar Erik Lars gården 22 maj genomfördes en besiktning av de två skorstenarna i Erik Larsgården. Eldningsförbud har gällt sedan 1996 då brister påtalades. Reglementet har ändrats sedan dess. De åtgärder som behövs för att vi ska få elda i de öppna spisarna är att skorstensdelarna på taket ses över och lösa stenar åtgärdas samt att brandstegar installeras. Högtalaranläggning Under året har föreningen investerat i en högtalaranläggning till en kostnad av kr. Örträsk sportklubb bidrar med halva kostnaden Under 2009 ska den gamla anläggningen säljas. Behållningen delas mellan hembygdsföreningen och sportklubben Gräsklippning och tillsyn Under hela säsongen har Åke Runnman som vanligt skött gräsklippningen på området. Inför krönikespelet ombesörjde Öhrmans att gräset blev slaget. Anders och Alexander Forsberg forslade bort gräset. Uppmärkning av våra klenoder Under våren levererades de inplastade skyltar som Maria Paulsson, Länsmuseet hjälpt oss med. Margareta Dahlgren och Margoth Elfving har ombesörjt att skyltarna kommit upp vid de föremål vi har i Dalgården. En tillfällig lösning har vi under sommaren haft för att skylta upp våra hus och berätta historien om vår träskulptur och dess förebild. Ytterligare skyltning kommer att ske inne i Erik Lars gården för att beskriva de göromål som kunde förekomma i ett hushåll och för att skapa en förståelse för hur redskap och hjälpmedel använts. Handlingsplan för livsmedelshygien Myndighetsenheten i Lycksele har efter tillsyn under sommaren bestämt att Dalgården inte är godkänd som livsmedelsanläggning på grund av att vi inte skickat in faroanalys. I en överklagan till Länsstyrelsen förde vi fram invändningar mot att vi som ideell förening ska betraktas som ett företag och dessutom som ett livsmedelsföretag. Vi fick avslag på överklagan med motiveringen att alla som säljer någon typ av livsmedel över disk ska betraktas som livsmedelsföretag och inordnas under de bestämmelser som gäller. Föreningen har nu skickat in en faroanalys där vi i detalj beskriver alla faror som kan uppstå i samband med att vår palt tillverkas och bjuds ut till försäljning eller när vi en gång per år säljer grillade hamburgare. Återstår att se hur mycket vi ska betala härefter för livsmedelstillsyn och vilka påbud som kommer härnäst. Det har nu kommit intresseanmälan till personalutbildning i livsmedelshygien. Vid det höstmöte som Västerbottens läns hembygdsförbund hade i Dorotea beslutades, att en motion angående formerna för livsmedelstillsyn ska lämnas till Hembygdsförbundets riksstämma Det har visat sig vara stora skillnader när det gäller 6

7 myndighetsutövningen i olika kommuner, och i hur föreningarna drabbas av de påbud som gäller enligt livsmedelslagstiftningen. Motionsdanser Under sommaren har anordnats motionsdanser ett antal söndagar. Bernt Heginuz Lycksele har stått som arrangör. Antalet besökande har inte varit vad som förväntats och två av danserna ställdes in. Föreningen beslutade att efterskänka hyreskostnaden för logen. Hembygdsföreningen har ansvarat för serveringen i Dalgården. Ansvariga för serveringen har varit: Ingela och Linn Landström, Margoth och Fred Elfving, Agneta Höglund och Ingrid Näslund, Valdy Eliasson, Evald Axelsson och Margareta Jacobsson Serveringen gav netto kronor Representation Ett möte med Ö-gruppen anordnades på Hembygdsgården den 9 september. Gruppen är anknuten till Lycksele bibliotek. Länsmuseet har tagit initiativ till att bilda dessa informationsöar där man har som mål att skapa ett forum i stadsbiblioteken där medborgarna kan lära om sin hemkommun. Västerbottens läns hembygdsförbund hade ett höstmöte i Dorotea i oktober. Margoth Elfving medverkade för att presentera föreningens handlingsplan för tillgänglighet. Vid Hembygdsförbundets riksstämma i Kiruna juni deltog Margareta Dahlgren och Margoth Elfving. Årsmötet beslutade att bjuda Margareta Dahlgren på deltagaravgiften som ett tack för hennes arbete i föreningen, då hon avgick som kassör vid årsmötet Motioner Föreningen har lämnat in en motion till Örträskbygdens intresseförening angående sammanslagning av de två föreningarna till en organisation. Föreningen har även lämnat in en motion till Örträsk byamän angående underhåll av väg ner till hembygdsgården. Minnesfonden Till minne av Sixten Persson och Tore Nyström som båda varit verksamma i föreningen har 2150 kr inkommit till föreningens minnesfond. Ekonomi Årets nettoinkomst från verksamheten är Efter avdrag för investeringar och köpta inventarier, samt Reparation och energiåtgärder, Efter intäkter bidrag och gåvor samt finansiella intäkter 9600 är årets resultat kr som överförs i ny räkning. 7

8 Styrelsen vill tacka stort alla, som med sin tid och kraft ställt upp för sin Hembygdsförening detta verksamhetsår. Det är många dagsverken som kräver både tid och engagemang. Vi tackar också alla som skänkt material och ingredienser till våra projekt och medverkat till att vi kunnat genomföra dem. STORT TACK och väl mött till ett nytt verksamhetsår Örträsk den 21 mars 2009 Margoth Elfving Linda Öhrman Valdy Eliasson Ordförande Kassör Vice ordförande Ingela Adbo Evald Axelsson Sekreterare Övrig styrelseledamot 8

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Krusenbergs byalag 1991-2001

Krusenbergs byalag 1991-2001 Krusenbergs byalag 1991-2001 Förord I en liten ideell förening som vår händer det trots allt rätt mycket under 10 år. Som sekreterare under alla år har jag nu två fullproppade pärmar med papper. Kopior

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Utges av Mo Samhällsförening - Molidens IK - Mo Församling. Årsmöte. Tisdag 10 mars Klubbstugan kl 19.00 Efter mötet bjuder vi på fika!

Utges av Mo Samhällsförening - Molidens IK - Mo Församling. Årsmöte. Tisdag 10 mars Klubbstugan kl 19.00 Efter mötet bjuder vi på fika! Mo Bla Nr 1 Mars 2015 Utges av Mo Samhällsförening - Molidens IK - Mo Församling Årsmöte Tisdag 10 mars Klubbstugan kl 19.00 Efter mötet bjuder vi på fika! PRESSTOPP -Just Du kan göra en ovärderlig insats...

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 1. Fakta om året som gått Styrelse Styrelsen har under 2011 bestått av: Ordförande: Marianne Gustafsson Kassör: Olle Sundin (fram till augusti) Ordinarie ledamöter:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 22

Hänt på bögda... sidan 22 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 4 Årgång 68 2013 Höslåtter i Horred 10 juli 2013. Årets Hembygdsförening sidan 5 Profilen - Åke Carksson

Läs mer

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan.

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan. 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 Ordföranden har ordet Tidig morgon och jag sitter vid fönstret nere i hallen och har utsikt över sjön och soluppgången. Nyss när jag var nere och

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson Rödakorsbladet Nr 4/4 November 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland MR-dag Kulturens Hus Luleå Foto: Richard Renberg Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10.

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 6 * 2014. Föreningsinformation

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 6 * 2014. Föreningsinformation LJUSTORPSBLADET Årgång 20 Nr 6 * 2014 Artiklar Sid 4 Höstmarknad Sid 6 Grannsamverkan Sid 8 Konstutställning Sid 10 En mykologivecka Sid 12 Invigning gym Sid 16 Ljustorps IF fotboll Sid 16 Boken i fokus

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

BABBLA. Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32. I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning

BABBLA. Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32. I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning BABBLA Brf Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32 I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning Felanmälan/Fastighetens skötsel Telefon: tel 6086800 Telefontid: Månd onsd 08.00 16.30, torsd

Läs mer

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren Bertil Sigge Siggelin med sonen Håkan bygger första kolonistugan på C 06 november 1988. foto/ bs Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren December 2007 foto/bs Dom första tio

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick Tjörns Golfklubb 10 år En återblick av Lars-Åke Lindeborg Boab Tryckeri AB, Skärhamn 2000 Så började det Idén till en golfbana på Tjörn föddes i samband med att Sven Öhman, som under 80-talet var stadsarkitekt

Läs mer

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com. Leg optiker Fia Göransson Glasögon & Kontaktlinser

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com. Leg optiker Fia Göransson Glasögon & Kontaktlinser GT Går hem överallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com LOKALTIDNINGEN 1986-2009 Årgång 24 V. 19 6 MAJ 2009 Smulstronboxar 50:-/6-pack SÖNDAG 10 MAJ kl. 10-14 Athi Lugnås

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer