upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen"

Transkript

1 Snaguide Starta här FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Läs först Produktsäkerhetsguiden, oh läs därefter Snaguiden för korrekt installationsproedur. För att läsa Snaguide på andra språk, esök Os Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. De flesta illustrationerna i denna guide visar FAX Paka upp maskinen oh kontrollera innehållet i förpakningen Cd-skiva med dokumentation Telefonsladd Grundläggande ruksanvisning Snaguide Nätkael Trumma oh tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide ADF:ens utmatningsstöd Telefonlur (för FAX-2845) Spiralsladd för telefonlur (för FAX-2845) För användare i Danmark Nätkaeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift. För användare i Sverige, Norge oh Finland Nätkaeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två lek. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två lek. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en ehörig elektriker. Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är jordat på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Ike jordad utrustning kan orsaka stötar oh elektroniska störningar. SWE Version 0 1

2 VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre skador. VARNING Plastpåsar används för att slå in maskinen. Håll påsarna undan från spädarn oh arn för att undvika risken för kvävning. Plastpåsar är inga leksaker. CAUTION VAR FÖRSIKTIG För att flytta maskinen, fatta ett fast tag i sidohandtagen från maskinens framsida. Os Se till att det finns fritt utrymme runt maskinen såsom visas på ilden. 250 mm 100 mm 100 mm 210 mm Komponenterna som medföljer i förpakningen kan variera eroende på land. Vi rekommenderar att du sparar originalförpakningen. Om du av någon anledning måste transportera maskinen, ska den förpakas omsorgsfullt i dess originalförpakning så att inga skador uppstår under transporten. Maskinen ör okså vara lämpligt försäkrad hos transportfirman. Information om hur maskinen ska förpakas finns i Förpaka oh transportera maskinen, i Avanerad ruksanvisning. (FAX-2940 endast) Gränssnittskaeln medföljer inte som standard. Köp lämplig gränssnittskael. 2

3 2 Ta ort förpakningsmaterialet från maskinen d Lyft trummans gummiand. VIKTIGT Anslut INTE nätkaeln ännu. a Avlägsna tejpen från maskinens utsida. Öppna den främre lukan. e Dra i pappersremsan för att ta ort skyddsmaterialet såsom visas på ilden. Ploka ut silikonförpakningen ur maskinen. f Ploka ut trumman oh tonerkassetten. CAUTION VAR FÖRSIKTIG Silikonförpakningen får INTE förtäras. Släng denna. Skulle innehållet i silikonförpakningen sväljas, kontakta omedelart läkare. 3

4 g Skaka enheten försiktigt från sida till sida flera gånger för att fördela tonern jämnt inuti enheten. a 3 Fästa ADF:ens utmatningsstöd Fäll ut ADF:ens utmatningsstöd. h Sätt tillaka trumman oh tonerkassetten i maskinen. Öppna kontrollpanelslukan genom att lyfta den akåt. Kontrollpanelsluka i Stäng maskinens främre luka. 4

5 Fäst ADF dokumentmatarens utmatningsstöd. a 5 Fylla på papper i papperskassetten Dra ut papperskassetten helt ur maskinen. d a 4 Installera Stäng kontrollpanelslukan. telefonluren (FAX-2845 endast) Anslut lurens spiralsladd till maskinen oh till telefonluren. Tryk på pappersguidernas gröna-frigöringsarm a oh anpassa pappersguiderna efter storleken på det papper du fyller på. Kontrollera att guiderna sitter ordentligt i spåren. 1 5

6 Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen. e Skjut in papperskassetten ordentlig i maskinen. Kontrollera att den är helt inskjuten i maskinen. d Lägg papper i faket oh se till att: Papperet ligger under linjen som anger högsta tillåtna arkhöjd ( ) a. För myket papper i pappersfaket medför papperstrassel. Utskriftssidan ligger nedåt. Pappersguiderna ligger kant i kant med papperen så att matningen sker korrekt. 1 f Fäll ut stödfliken a för att att förhindra att papperet glider av från utmatningsfaket för textsidan nedåt. 1 Mer information om rekommenderat papper finns i Rekommenderat papper oh utskriftsmaterial, i Grundläggande ruksanvisning. 6

7 a 6 Anslut nätkaeln oh telefonsladden VIKTIGT Koppla INTE in gränssnittskaeln än. (FAX-2940 endast) Anslut nätkaeln till maskinen oh anslut den sedan till ett vägguttag. Slå på strömrytaren. Eftersom maskinen jordas via vägguttaget, kan du skydda dig mot eventuella riskfyllda elektriska tillstånd på telefonlinjen genom att ha nätkaeln kopplad till maskinen när du kopplar den till telefonlinjen. Du kan även skydda dig själv när du vill flytta maskinen genom att koppla från telefonlinjen först oh sedan nätkaeln. Os Om en sidoapparat används på telefonlinjen, ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan. 1 2 Anslut telefonsladden. Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen märkt LINE oh den andra änden till ett telefonuttag. a Sidoapparat Extern telefon Os Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen enligt eskrivningen nedan. 1 2 a Sidotelefonsvarare (ej tillåtet) Extern telefonsvarare Ställ in svarsläget på Ext:Tel/Tsv om du använder en extern telefonsvarare. Se Välja ett svarsläge på sidan 8. Mer information finns i Ansluta en extern TSV i Grundläggande ruksanvisning. VIKTIGT Telefonsladden får ENDAST anslutas till uttaget märkt LINE på maskinen. VARNING Maskinen måste vara jordad med en jordad kontakt. 7

8 7 Ställa in land 9 Välja ett svarsläge Du måste ställa in land för att maskinen ska fungera i det aktuella landets telefonnät. a d e f 8 Inställning Kontrollera att nätkaeln är isatt oh strömmen påslagen. Tryk på OK. Set Country Press OK Key Tryk på a eller för att välja aktuellt land (Norge, Sverige, Suomi, Danmark eller Others). Sverige Selet a or OK Tryk på OK när rätt land visas på LCDskärmen. På LCD-skärmen visas en egäran om ekräftelse. Sverige? 1.Ja 2.Nej Gör något av följande: Tryk på 1 för att fortsätta med steg f om rätt land visas på LCD-skärmen. Tryk på 2 för att gå till steg oh välja land igen. När Aepterat har visats på LCD-skärmen under två sekunder visas Var god vänta. av lokalt språk Skärmspråket kan ställas in på Norska, Svenska, Danska, Finska oh Engelska. a Tryk på Menu, 0, 0. Tryk på a eller för att välja språk. Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. Det finns fyra mottagningslägen: Endast fax, Fax/Tel, Manuell oh Ext:Tel/Tsv. a Tryk på Menu, 0, 1. Vill du använda maskinens telefonfunktioner (i förekommande fall) eller en extern telefon eller en extern telefonsvarare som är ansluten till samma linje som maskinen? Ja Använder du röstmeddelandefunktionen i en extern telefonsvarare? Nej Vill du att maskinen ska esvara fax- oh telefonsamtal automatiskt? Ja Nej Ja Välj mottagningsläget genom att tryka på a eller. Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. Endast fax Fax/Tel Manuell Nej Maskinen esvarar automatiskt alla samtal som faxsamtal. Maskinen kontrollerar linjen oh esvarar varje samtal automatiskt. Om samtalet inte är ett fax, ringer telefonen för att du ska ta emot samtalet. Du kontrollerar telefonlinjen oh måste esvara varje samtal själv. Ext:Tel/Tsv Din externa telefonsvarare (TSV) esvarar varje samtal automatiskt. Röstmeddelanden sparas i den externa telefonsvararen. Faxmeddelanden skrivs ut automatiskt. För ytterligare information, se Använda mottagningslägena, i Grundläggande ruksanvisning. 8

9 10 Justera LCD-skärmens kontrast (om det ehövs) 12 Ange din personliga information (Fax-ID) Om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen, kan du ändra kontrastinställningen. a Tryk på Menu, 1, Tryk på för att öka kontrasten. ELLER Tryk på d för att minska kontrasten. Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. Ställa in datum oh tid Maskinen visar tiden, oh om du ställer in Fax-ID, läggs datum oh tid till varje fax som du sänder. a Tryk på Menu, 0, 2, 1. d e f Ange de två sista siffrorna i årtalet med knappsatsen oh tryk sedan på OK. Datum oh tid År:2013 (Exempel: skriv 1, 3 för 2013.) Ange de två siffrorna för månaden med knappsatsen oh tryk sedan på OK. Datum oh tid Månad:03 (Exempel: skriv 0, 3 för mars.) Ange de två siffrorna för dagen med knappsatsen oh tryk sedan på OK. Datum oh tid Dag:25 (Exempel: skriv 2, 5 för den 25:e.) Ange tiden i 24-timmarsformat med knappsatsen oh tryk sedan på OK. Datum oh tid Tid:15:25 (Exempel: skriv 1, 5, 2, 5 för 15:25.) Tryk på Stop/Exit. Maskinen visar datum oh tid, oh om du ställer in Fax-ID läggs detta till på alla fax du skikar. a Tryk på Menu, 0, 3. d e Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med knappsatsen oh tryk på OK. Fax-ID Fax: Ange ditt telefonnummer (högst 20 siffror) med knappsatsen oh tryk på OK. Om ditt telefonnummer oh faxnummer är desamma, ange samma nummer igen. Fax-ID Tel: Använd knappsatsen för att skriva ditt namn (upp till 20 teken) oh tryk sedan på OK. Fax-ID Namn: Os Se taellen nedan för att skriva ditt namn. Om du vill skriva en okstav som finns på samma knapp som det sista teknet, tryk på för att flytta markören till höger. Om du har angett ett felaktigt teken oh vill ändra det, tryk på d eller för att flytta markören till det felaktiga teknet, oh tryk sedan på Clear. Tryk på knappen En gång Två gånger Tryk på Stop/Exit. Tre gånger Fyra gånger Fem gånger 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 För ytterligare information, se Skriva text, i Grundläggande ruksanvisning. 9

10 Os Om du gör fel oh vill örja om, tryk på Stop/Exit oh gå tillaka till steg a. 15 Ställa in telefonlinjetypen 13 Faxöverföringsrapport Brother-maskinen har en funktion för överföringsrapporter som kan användas när du vill kontrollera om ett faxmeddelande har sänts. Rapporten visar mottagarens namn eller faxnummer, datum, klokslag, överföringens tidslängd, antalet sidor som sänts samt om överföringen lykades eller ej. Om du vill använda funktionen för faxöverföringsrapporter, se Skriva ut rapporter, i Avanerad ruksanvisning. 14 Ställa in telefonlinjekompatiilitet Om du ansluter maskinen till en VoIP-tjänst (via Internet) måste du ändra kompatiilitetsinställningen. a Tryk på Menu, 2, 0, 1. Os Om du använder en analog telefonlinje kan du hoppa över detta steg. Tryk på a eller oh välj Enkel(för VoIP). Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. Om du ansluter maskinen till en linje som har en telefonväxel (PABX/PBX) eller ISDN för att sända oh ta emot faxmeddelanden, måste du även ändra telefonlinjetypen genom att utföra följande åtgärder. a Tryk på Menu, 0, 5. d e Tryk på a eller oh välj Telefonväxel, ISDN eller Normal. Tryk på OK. Gör något av följande: Om du väljer ISDN eller Normal, gå till steg f. Om du väljer Telefonväxel, gå till steg. Gör något av följande: Om du vill ändra nuvarande prefixnummer, tryk på 1 oh gå till steg d. Om du vill ändra nuvarande prefixnummer, tryk på 2 oh gå till steg f. Os Standardinställningen är!. När du samtidigt tryker på Tel/R eller Tel/Mute/R oh Shift (endast FAX- 2845), visas! på LCD-skärmen. Tryk på Clear för att radera standardinställningen, ange därefter prefixet (upp till 5 siffror) med knappsatsen oh tryk sedan på OK. Os Du kan använda siffrorna 0 till 9, #, l oh!. Tryk samtidigt på Tel/R eller Tel/Mute/R oh Shift (endast FAX-2845) för att visa!. Du kan inte använda! med något annat nummer eller teken. Om ditt telefonsystem kräver en TBR (timed reak reall), tryk samtidigt på Tel/R eller Tel/Mute/R oh Shift (endast FAX-2845) för att ange avrottet. Tryk på a eller för att välja På eller Alltid oh tryk på OK. 10

11 f Os Om du väljer På, oh tryker på Tel/R eller Tel/Mute/R oh Shift samtidigt (endast FAX-2845) (skärmen visar! ) kan du komma ut på en extern linje. Om du väljer Alltid, kan du komma ut på en extern linje utan att tryka på Tel/R eller Tel/Mute/R oh Shift samtidigt (endast FAX-2845). Tryk på Stop/Exit. Os Telefonväxel oh anknytningsnummer Maskinen är fariksinställd på Normal som gör att den kopplas in på det allmänna telefonnätet. Emellertid använder många kontor ett entralt telefonsystem eller en automatisk telefonväxel (PABX). Din maskin kan kopplas till de flesta telefonväxelsystem PABX (PBX). Maskinens återuppringningsfunktion har endast stöd för timed reak reall (TBR). TBR fungerar med de flesta telefonväxelsystem PABX (PBX) så att du kan öppna en utgående linje eller koppla samtal till en annan anknytning. Funktionen fungerar när du tryker på Tel/R eller då du tryker på Tel/Mute/R oh Shift samtidigt (endast FAX-2845). 16 Automatisk sommartid Du kan ställa in maskinen så att den automatiskt anpassas till sommartid. Den återställer sig själv framåt en timme på våren oh en timme akåt på hösten. a Tryk på Menu, 0, 2, 2. Tryk på a eller oh välj På (eller Av). Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. 11

12 Övrig information Ladda ner valfria programvaror (endast FAX-2940-användare) Du kan ladda ner drivrutiner för skrivare oh skannrar, oh programvara för PC-Fax sändning från Brother Solutions Center. Dessa ger dig möjlighet att använda din Brother fax som skrivare eller skanner, eller skika fax från din dator. Besök oss på Notera att FAX-2940 inte stöder skanningfunktionen för Ma OS X användare. Brother CreativeCenter Bli inspirerad. Duelklika på ikonen Brother CreativeCenter på skrivordet för att komma till en KOSTNADSFRI weplats med många uppslag oh resurser för personligt ruk oh yrkesruk för dig som använder Windows. Denna ikon visas efter installationen av MFL-Pro Suite eller den valfria programvaran från Brother Solutions Center. Om du använder Ma får du tillgång till Brother CreativeCenter på följande adress: 12

13 Förrukningsartiklar Förrukningsartiklar När det är dags att yta förrukningsartiklar, indikeras ett fel på LCD-skärmen på kontrollpanelen. För ytterligare information om förrukningsartiklarna till din maskin, esök eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare. Tonerkassetter Standard tonerkassett: TN-2210 Tonerkassett med hög kapaitet: TN-2220 Trumma DR

14 Varumärken Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Mirosoft oh Windows är registrerade varumärken som tillhör Mirosoft Corporation i USA oh/eller andra länder. Apple, Maintosh oh Ma OS är varumärken som tillhör Apple In., registrerade i USA oh andra länder. För varje företag vars program nämns i den här ruksanvisningen finns liensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga. Alla övriga märken oh produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Sammanställning oh puliering Denna ruksanvisning har sammanställts oh pulierats under överinseende av Brother Industries Ltd. oh ger en eskrivning oh speifikationerna för den senaste produktversionen. Innehållet i ruksanvisningen oh produktens speifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Brother förehåller sig rätten att göra ändringar i speifikationerna oh innehållet utan föregående meddelande oh kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följdskador) som uppstått på grund av att denna ruksanvisning har använts. Detta gäller okså, men inte enart, typografiska fel oh andra fel som kan härledas till pulieringen. Upphovsrätt oh liens 2012 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt.

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. FAX-355 FAX-360 FAX-460 Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. Installera maskinen Installationen

Läs mer

Ställa in maskinen. Du är klar!

Ställa in maskinen. Du är klar! Snabbguide FAX-1820C Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning. Ställa in maskinen Du är

Läs mer

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200SF Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. MFC-8460N MFC-8860DN Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs den här snabbguide så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg

Läs mer

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar!

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar! MFC-235C MFC-260C Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs anvisningarna i denna Snabbguide för information om hur du gör korrekta inställningar

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Snabbguide MFC-8870DW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide MFC-8870DW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara MFC-8870DW Snabbguide Du måste ställa in maskinvaran och installera drivrutinen innan du kan använda den här maskinen. Läs denna snabbguiden innan du gör några inställningar eller installationer. Steg

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella

Läs mer

Snabbguide MFC-9440CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide MFC-9440CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara MFC-9440CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Installationshandbok för maskinvaran

Installationshandbok för maskinvaran Packa upp Ta bort allt skyddsmaterial. Illustrationerna i den här handboken är för en liknande modell. De kan skilja sig från din faktiska modell, men de hanteras på samma sätt. Anslut produkten till en

Läs mer

Installationshandbok för maskinvaran

Installationshandbok för maskinvaran Packa upp Ta bort allt skyddsmaterial. Illustrationerna i den här handboken är för en liknande modell. De kan skilja sig från din faktiska modell, men de hanteras på samma sätt. Ta bort allt skyddsmaterial.

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-J220 MFC-J265W MFC-J40 MFC-J45W Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J220, MFC-J265W,

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Varumärken Viktigt meddelande Definitioner av anmärkningar

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i följande information för framtida bruk. Modellnummer: FAX-1355, FAX-1360 och FAX-1460 (ringa in din modell) Serienummer:

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Ställa in maskinen. Du är klar!

Ställa in maskinen. Du är klar! Du måste ställa in maskinvaran och installera drivrutinen innan du kan använda den här maskinen. Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning och installation av

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version A

Läs mer

Snabbguide MFC-5460CN MFC-5860CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide MFC-5460CN MFC-5860CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara MFC-5460CN MFC-5860CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Telefonsladd Grundläggande bruksanvisning Säkerhet och juridisk information

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Telefonsladd Grundläggande bruksanvisning Säkerhet och juridisk information Snaguide Starta här MFC-7860DW Läs roshyren Säkerhet oh juridisk information innan du installerar maskinen. Information om hur du installerar maskinen finns i denna Snaguide. Snaguide finns även på andra

Läs mer

FAX 1195L Grundläggande bruksanvisning

FAX 1195L Grundläggande bruksanvisning FAX 1195L Grundläggande bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200S Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående utseende på en anmärkning används i den här

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUKSANVISNING MFC-240C. Version A BRUKSANVISNING MFC-240C Version A Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i följande uppgifter för framtida referens: Modellnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort: 1 Serienumret sitter på

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version A SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online-bruksanvisning Den grundläggande bruksanvisningen innehåller inte all information om din maskin. För mer detaljerad information,

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE

Guide för AirPrint. Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE Guide för AirPrint Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE Tillämpliga modeller Den här guiden gäller följande modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definitioner

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J825DW DCP-J925DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8)

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Med hjälp av webbtjänstprotokollet kan användare med Windows Vista (SP2 eller senare), Windows

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Snabbguide MFC-7440N MFC Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide MFC-7440N MFC Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara MFC-7440N MFC-7320 Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

FAX 1190L Bruksanvisning

FAX 1190L Bruksanvisning FAX 1190L Bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet Viktig information i denna

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500W och ADS-2600W Definition av anmärkningar Följande ikon används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N. Version D

BRUKSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N. Version D BRUKSANVISNING FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N Version D Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: FAX-2820, FAX-2920 och MFC-7225N

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna guide gäller följande modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

MFC-9880 BRUKSANVISNING

MFC-9880 BRUKSANVISNING MFC-9880 BRUKSANVISNING DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar för att

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J680DW MFC-J880DW Online-bruksanvisning Denna grundläggande bruksanvisning innehåller grundläggande information om din Brother-maskin. För mer avancerade instruktioner

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J430W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUKSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUKSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N Version C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-7420 och MFC-7820N (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start.

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 multifunktionsskrivare Så här kopierar du. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger. Tryck på på kontrollpanelen

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 SWE BRUKSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-250C, MFC-290C och MFC-297C

Läs mer

BRUKSANVISNING. FAX-T104 Serien FAX-T106 Serien

BRUKSANVISNING. FAX-T104 Serien FAX-T106 Serien BRUKSANVISNING FAX-T104 Serien FAX-T106 Serien Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

LBP-800 Laserskrivare

LBP-800 Laserskrivare LBP-800 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Med ensamrätt. All information

Läs mer

Snabbguide MFC-885CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide MFC-885CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara MFC-885CW Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1 Installera

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-750CW Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1 Installera

Läs mer

Guide för AirPrint. Version 0 SWE

Guide för AirPrint. Version 0 SWE Guide för AirPrint Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs I anmärkningarna får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Snabbguide DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer.

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Web Connect-guide. Version A SWE

Web Connect-guide. Version A SWE Web Connect-guide Version A SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW Definition av anmärkningar Vi använder följande ikoner i den här

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-5490CN. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING MFC-5490CN. Version 0 SWE BRUKSANVISNING MFC-5490CN Version 0 SWE Kontakta kundtjänst vid behov Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-5490CN Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsäkerhetsguide 1 (HL-S7000DN) Läs detta häfte innan du använder produkten eller utför underhållsarbete. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till ökad risk för brand, elektrisk stöt,

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW

BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-8460N, MFC-8860DN och MFC-8870DW (Ringa

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Så här kopierar du Tjänster Hem Jobbstatus Pekskärm Start Rensa allt Stopp. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet

Läs mer

Guide för AirPrint. Version 0 SWE

Guide för AirPrint. Version 0 SWE Guide för irprint Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs I anmärkningarna får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J615W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information Snabbguide Grundläggande

Läs mer

Produktsäkerhetsguide 1

Produktsäkerhetsguide 1 Produktsäkerhetsguide 1 DCP-J525W/J725DW/J925DW/MFC-J430W/J625DW/J825DW/J5910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Läs igenom den här dokumentationen innan du

Läs mer

Snabbguide DCP-9040CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-9040CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-9040CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Inköpsdatum:

Läs mer

Säkerhet och juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Säkerhet och juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Säkerhet och juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Läs igenom den här dokumentationen innan du använder maskinen eller genomför något underhåll. Om du inte följer

Läs mer

Snabbguide DCP-130C. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-130C. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-130C Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt. Steg 1 Installera

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion...

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J5320DW Version 0 SWE Om du måste kontakta vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida referens: Modellnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Inköpsdatum:

Läs mer

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet Viktig information i denna handbok

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. DCP-7010 DCP-7025 Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1

Läs mer

Produktsäkerhetsguide 1

Produktsäkerhetsguide 1 Produktsäkerhetsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Läs igenom den här dokumentationen innan du använder maskinen eller genomför något underhåll.

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW

BRUKSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW BRUKSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-680CN och MFC-885CW (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer