Periodens händelser. År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Periodens händelser. År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Nämndens text till delårsrapporten År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Periodens händelser Händelser som lyfts till KF i delårsrapporten *Piteå går från från 22:a till 11:e plats på rankingen "Årets Friluftskommun i Sverige". *Flytt och invigning av biblioteksfilialen i Sjulnäs *Norrbotten 2014 (kulturhuvudstad Umeå 2014) invigt och lanserat hemsida *Konstgräsplan för 7-manna fotboll anlagd vid Strömbackaskolan *Piteå utsedd till arrangör av SM-veckan vinter 2016 *Utsmyckning med Strömförar mitt mot Strömkajen *Avtal med Ticnet och blir nationellt Ticnetombud *Bondökanalen har fått miljötillstånd *Ny uthyrningsstuga på Storräbben och turbåtsbrygga på Stenskär Fritid (enbart till KFN) *FRALLA projektet har startat upp *Ett samarbete kring utvecklingen av fotbollen och planer i Piteå har startat upp. *Kvällsöppet fik under sommaren *Ny mötesplats har startat upp i Norrmalmia foajé (Reggae Jam). *Samtliga elevråd har diskuterat ungas frågor med kommunens politiker. *YPAD haft 2 konferenser. *Pitebor på stan, föreningar vandrat under 11 helger i sommar. *Balkongverksamhet ökade antalet deltagare. *Smultronställen i skärgården- reportageserie i PT *Kvällsöppet fik i centrala stan under 8 fredagar. *Skatecamp under 6 veckor i Centrala Piteå, Pitholm, Bergsviken, Rosvik, Norrfjärden och på Pite havsbad. Kultur (enbart till KFN) *Invigning och födelsedagskalas av bibliotekssamarbetet Biblioteket i Norrbotten *Upphandlingen av RFID-utrustning till filialerna *Transporterna mellan länets olika bibliotek har börjat rulla *Riktlinjer för ansökningar till Kulturmiljonen upprättade *Bibliotekskonferens för hela länet i Piteå *SERN-konferens i Scandiano, Italien *Active age-konferens i Imola, Italien *Arbetet med den nya Kulturmötesplatsen påbörjat *Världsbokdagen firad 23/4 *Läsprojektet Norrbotten läser genomfört för första gången *Bokbussen på havsbadet och loppislördag *Beslut om ny upphandlingsomgång avseende bibliotekslänsportalen *Beslut om ny bidragsnorm för kulturföreningarna *Konstutställningar och konstkaféer *Konstkaninen Harry på turné på bokbuss, skolor, förskolor och fritids *Kafé å läs, Stick å läs samt bokcirklar *Sommarlovsläsningen på biblioteken *Flest bokprat i Sverige *Bokpratsturné i byaskolorna *Mangakurs i stadsbiblioteket i samarbetet med Allmänkulturen *Biblioteken i Piteå i fokus vid studie avseende skönlitterärt arbete för vuxna Anläggningar (enbart till KFN) *Lindbäcksboa på Lindbäcksstadion färdigställd. *Nya entreprenören på Lindbäcksstadion renoverat café, bättre utbud, uthyrning öppnad.

2 *Rekordförsäljning av liftkort på Lindbäcksstadion. *Sverigecuptävling jibbing i samverkan med Luleå. *Spiraprojektet "Besökscentrum Lindbäcksstadion" förlängt till *Ombyggnation av friidrottshallen för 43 Mkr påbörjad, klar juni Park (enbart till KFN) *Piteå Ice Arena har lockat en stor och delvis ny målgrupp, 3km slinga öppen ca 22/1-16/4. *Leklandet på Norrstrand utbyggt med kryptunnlar och "snurrkälke". *Påsktuppen dekorerad av elever från Strömnäs skola. *Den krånglande Lundbergaren utbytt till en ny Wille *Sommarblomsdekorationer på temat "Love is in the air". *Lekparkerna på bruksvägen, Storfors samt Djupviksparken renoverade (invigning kvarstår). *Layout för de nya parkskyltarna framtagen. Stadsparken och Idéträdgårdarna klara och uppsatta. *Idéträdgårdarna i Stadsparken med 7 rum uppbyggda, invigda 8/8 *Parkvandring genomförd med trädgårdsskolor från Rovaniemi samt med Lycksele kommun. *Utegym nästan färdigbyggda på Grisberget och Strömlida. *Utbildningar: 3-delad personalkurs om projektering och kostnadsberäkning (10), Beskärningsutbildning (15), Lastsäkring, hjärt o lungräddning(40), underhållsskulden (1) *Frisbeegolfbanan på Norrstrand flyttad till området runt grusplanen *Fruktparken renoverad Studio Acusticum (enbart till KFN) *Inleder ett samarbete med nationalorkestern Göteborgs Symfoniorkester. *Ett utökat samarbete med produktionsbolag. Piteå blir under året spelplats för större produktionen såsom Benny Anderssons orkester, YOHIO, Cirkus Cirkör, Stiftelsen med flera. *Utökat samarbete genom Digital Live Arena med nationella aktörer såsom Dalhalla, Göterborgsoperan, Berwaldhallen, Musik på Slottet, Drottningholms Slottsteater, Sveriges Radio *Kulturrådsstött samarbete med Sunderby Sjukhus i syfte att tillgängliggöra kultur för sjukhusmiljön. *Konstnärsnämnden beslutar att placera Sveriges första kompositionsresidence i Studio Acusticum. Skärgård (enbart till KFN) *Tre nya bastuaggregat på öarna, i samverkan med Bottenvikensskärgård. *Servicehus/bastu och bryggor i Mare Boreale-projektet "Midnattssolskajen" på Fingermanholmen tack vare Fredrik Burström. Sökt medel för betongbryggor och fotoutställning. *Samverkansdag i skärgården med politiker och tjänstemän i Bottenvikensskärgård genomförd 28 augusti. *Bottenvikens Skärgårdsfest på Västra Kajen arrangerades för sjunde gången slog publikrekord (5000 besökare). *Röjning av stranden/sandängen på Koskäret fortlöper i samverkan med "mark o skog" och "miljö o bygg". *Utredning av den gamla soptippen på Västra Kajen gör att utvecklingen av området tillfälligt? stoppats upp. Ekonomi Utfall Jan- Aug 2013 Utfall Jan- Aug 2012 Prognos Jan Dec 2013 Utfall Jan- Dec 2012 Nettokostnader Resultat Varav Acusticum Investeringar

3 Mål och prognos av måluppfyllelse Måluppfyllelse Augusti 2013 ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) 4 Måluppfyllelse December 2012 har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 3 3 har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga 3 Piteå ska år 2020 ha invånare 2 Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Ej bedömt Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 3 Ej bedömt Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet) Ej bedömt Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv 3 3 Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del i det livslånga lärandet 3 Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 2 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 3 Genomföra minst en jämställdhetskartläggning inom en specifik verksamhet för att kartlägga vem som får vad och på vilka villkor samt vidta åtgärder utifrån analys. Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) 3 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Ej bedömt Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Ej bedömt Ej bedömt 2

4 Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt 4 4 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 3 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimatoch energiplan, Folkhälsa) Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang 3 Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare 3 Nämnden ska verka för en kulturmötesplats i centralt läge 2 Personal Personal Personal Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Personal Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna 3 3 Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Ej bedömt Ekonomi Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Ej bedömt Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 4

5 Analys Ekonomi och personal Periodens ekonomiska resultat visar ett nollresultat för perioden. För helåret prognostiseras ett underskott på 0,4 mkr. Studio Acusticum drivs som en egen resultatenhet och visar underskott på 0,8 mkr för perioden och ett prognosticerat underskott på 1,5 mkr för helåret. Kultur- och fritidsnämnden exklusive Studio Acusticum visar ett överskott både för perioden och för helåret. Överskottet härrör främst från Fritids- och bidragsverksamheten. I överskottet ingår även kapitaltjänst med 0,4 mkr (0,5 mkr helårsprognos), vilket beror på att investeringar avseende LF Arena samt Skärgårdspaketet till största delen blir klart under Studio Acusticum har en något försämrad årsprognos jämfört med tidigare delårsbokslut. Studio Acusticum har idag den bemanning som krävs för att driva ett konserthus på ett professionellt sätt. Sedan årsskiftet innebär detta två nyanställningar, en tekniktjänst och en ytterligare receptionstjänst. Dessa ökade lönekostnader finns inte inkluderad i de ursprungliga verksamhetsmedlen för Studio Acusticum. Fyra större produktioner är inplanerade i höst, och det ekonomiska utfallet av dessa är svåra att beräkna då det är osäkert hur biljettförsäljningen fortlöper. Trots Piteås ambitioner att vara en arrangörsstad har bokningsbolagen valt att lägga turnéer på andra intilliggande större orter. Vi hoppas att vi med denna satsning ska bli ett mer naturligt stopp för de nationella turnéerna. Vi har redan sett ett trendbrott och får fler förfrågningar på våra lokaler. Nämnden har en låg sjukfrånvaro och hög frisknärvarao vilket är tecken på hälsofrämjande arbetsplatser. Det är attraktivt att arbeta inom Kultur och fritid visar det stora antalet sökande med god kompetens på de tjänster som rekryterats under perioden. Under sommaren anställs ett 40-tal personer inom parkenheten. Av dessa är det dock endast 6 personer som har en kombinationstjänst och kan erbjudas sysselsättning på årsbasis. Strategiska områden Utveckling av verksamheter och aktiviteter sker alltid i dialog med unga. Ung kreativ, Garage rock och Reggae jam är exempel på nya ungdomsprojekt som lockat många besökare. Vid renovering av lekparkerna i Storfors och Djupviken har alla barn på närliggande skolor haft möjlighet att vara delaktiga. Genom projektet "Ung skärgård" har ungdomar fått kunskap om Bottenvikens skärgård och blivit goda ambassadörer. Under sommarperioden har ett flertal aktiviteter erbjudits ex. fiskeläger, aktiviteter på näridrottsplatser, skatecamp och idrottsläger för funktionshindrade. Balkongprojektet där unga genomför aktiviteter för unga har haft rekordmånga deltagare. Utifrån önskemål från unga har det ett antal fredagar varit kvällsöppet på ett fik. Utvärderingen är inte klar men finns intresse kommer det att fortsätta. Alla ungdomsarrangemang är alkoholfria dessutom arbetas förebyggande mot doping med flera aktörer i samverkan. Pitebor på stan har fortsatt utifrån samma lyckade koncept som tidigare. Stora ungdomshelger har upplevts som relativt lugna med lite stök centralt. En ny näridrottsplats i Bergsviken som tillkommit i samarbete mellan skola, idrottsförening och näringsidkare färdigställs i höst. Mötesplats i Rosvik har startat upp även den i samverkan med flera aktörer. Piteås unga finner formen (PUFF) har utvecklats och innehåller nu fler aktiviteter för en bredare målgrupp vilket resulterat i ökat antal deltagare. Piteå är den kommun som håller flest bokprat för barn och unga i Sverige. Biblioteken har genomfört bokpratsturné i byaskolorna, sommarlovsläsning och mangakurs på stadsbiblioteket. Vidare arrangerades i samarbete med Allmänkulturen ett antal musik- och teaterföreställningar på filialerna. Konstpedagogen hade även många klasser på besök samt har gjort ett flertal konstpedagogiska nedslag ute i verksamheterna. Utlånen av barnmedia sjunker något vilket kan bero på att skolan blivit ersättningsskyldiga för borttappade medier. En annan förklaring är nytt datasystem och att statistiken inte fullt ut är jämförbar med tidigare år. Kultur och fritid är strategiskt viktigt för attraktivitet och tillväxt i kommunen och direkt kopplat mot målet invånare. Fritiden värdesätts allt högre och många gånger kan den vara avgörande vid val av bostadsort. Detta är något som stöds av SCB-enkäten som visar att fritiden bidrar starkt till en attraktiv kommun.

6 Det är därför viktigt att erbjuda aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat till alla som svarar upp mot efterfrågan. Resultaten i SCB enkäten visar att Piteborna är mer nöjda än övriga kommuner med kultur och fritidsmöjligheter. Piteås arbete med skönlitteratur för vuxna i form av bokcirklar, programverksamhet och bokkassar uppmärksammades av en nationell studie i ämnet. Ansvariga personer intervjuades och resultatet presenteras i en rapport som publiceras efter årsskiftet. Utredningen kring Dansinstitutionens placering fortsätter men något beslut är inte taget. Utvecklingen av Studio Acusticum fortsätter. Digital live arena (DLA) har uppmärksammats nationellt och samarbete har inletts med bl.a. Dalhalla, Göterborgsoperan, Berwaldhallen, Musik på Slottet, Drottningholms Slottsteater och Sveriges Radio. Många produktionsbolag har upptäckt fördelarna med Piteå och valt att förlägga stora produktioner som Benny Anderssons orkester, YOHIO, Cirkus Cirkör, Stiftelsen med flera hit vilket är ett trendbrott. Nya kundenkäter med fokus på bl.a. tillgänglighet, bemötande och service har genomförts under sommaren. Enkäterna kommer att analyseras på kön för att upptäcka eventuella skillnader. Mångfaldsfrågan är viktig och FRALLA-projektet arbetar för att alla oavsett funktionshinder eller etnicitet ska ha en meningsfull fritid. Genomförda aktiviteter är bl.a. utbildning av instruktörer i handikappsimning samt gruppverksamheter. Aktiviteter för äldre är ett område där utveckling pågår i samverkan med förenings- och näringsliv samt inom EU-projektet AGE. Reggae Jam är exempel på en ny mångkulturell mötesplats som startat upp och haft många besökare. Bidragskriterier för kulturmiljonen för kulturevenemang och upplevelser har beslutats och mångfald, integration och jämställdhet är några av kriterierna. Bibliotekssammanslagningen där 15 bibliotek i Norrbotten slagits samman är genomförd. Nu kan norrbottningarna ta del av över en miljon medier, möjliga att låna eller återlämna på vilken ort som helst i länet. Transporterna blev dyrare än beräknat men eftersom kostnaderna för datasystemet sjönk bör det inte påverka ekonomin nämnvärt. Den planerade kulturmötesplatsen börjar ta form i fysik bemärkelse, innehållsmässigt är inte planerna klara. Under förutsättning att det formella beslutet fattas kommer konsthallen att flyttas. Kultur och fritid strävar efter att erbjuda anläggningar, miljöer och verksamhet med god tillgänglighet som ger möjlighet till hälsosamma val i vardagen. Öjeby simhalls öppettider under sommaren har uppskattats visar antalet besökare som varit betydligt högre än tidigare år. Även Actic gym har varit välbesökt under sommaren och Norrstrandpoolens öppettider förlängdes en vecka för att möta önskemål från besökarna. Antalet gruppklasser har utökats, en nyhet är kick ass mama för gravida och nyblivna mammor. I Hortlax har duschväggar satts upp efter ett förslag från elevrådet, tanken är att fortsätta montera och se över behovet av insynsskydd. På LF arena pågår anpassning av anläggningen utifrån kraven från fotbollsförbundet med bl.a. ny omklädningsbyggnad, ny läktare för 800 sittande under tak och ett nytt konstgräs. Som en del i folkhälsoarbetet har två utegym på Grisberget och Strömlida anlagts. Trots att de inte är helt färdigställda har de redan väckt stort intresse från allmänheten. Ca passager registrerades på isarenan vilket är närmare fler passager än förra året och även fler än på Grisberget under motsvarande period. Detta visar att Piteå Ice Arena är en populär arena som lockar allt fler besökare samt bidrar till att Piteå upplevs som en attraktiv ort under vinterhalvåret. Isbanan och skidspåret lockar besökare i alla åldrar till rörelse och aktivitet vilket ger ett stort bidrag till folkhälsan. Allt fler familjer nyttjar även leklandet. Spåret som dras runt Fårön samt de förbindelser som finns till Grisberget och golfbanan uppskattas av skidåkare. För att utveckla den gröna staden fortsätter arbetet med att ge platser en egen identitet och karaktär. Under sommaren har sju Idéträdgårdar anlagts i Stadsparken. De olika trädgårdsrummen har skapats i samverkan med lokala företag med tanken att de ska inspiration till den egna trädgården. De fungerar även som mötes- och aktivitetsplats med många sittplatser och mycket att upptäcka. Hållbar jämställdhet Jämställdhetsfrågan är viktig och alla ska oavsett kön ha samma resurser och möjligheter till en aktiv kultur och fritidssysselsättning. Kultur och fritid har integrerat handlingsplan för Jämställdhet med Verksamhetsplanen samt beslutat om förvaltningsmålet "Genomföra minst en jämställdhetskartläggning inom en specifik verksamhet för att kartlägga vem som får vad och på vilka villkor samt vidta åtgärder utifrån anlys". Under 2013 pågår en taxeutredning samt analys av föreninsgstödet. Förvaltningen har en person som deltagit i utbildningen för Jämställdhetsstrateger och som fungerar som stöd mot verksamheterna. Inom enheterna har ett flertal pilotprojekt genomförts inom ramen för HÅJ-projektet. Förändrat upplägg vid Påse pengar (PÅPP) information för ungdomar, jämn fördelning mellan könen på huvudperson i barnböcker och löpande uppföljning av besökare till Studio Acusticum är några av de förändringar som genomförts i verksamheterna efter genomförda pilotprojekt.

7 Synpunkten Under perioden har 33 synpunkter inkommit samt behandlats. De flesta har varit synpunkter på underhåll och skötsel av olika anläggningar samt brist på hundlatriner. Skatepark, mötesplats för unga, kvälls- och helgaktiviteter efterfrågas. Bedömningen är att 2 synpunkter kopplat till verksamhetsutveckling har åtgärdats.

8 Åtgärder och uppdrag i VEP instanceid: 15 instanceid Åtgärd Status Beskrivning Instruktion Kommentar 15 Utreda möjlighet till att avyttra Sågforsbron Ej Åtgärd i ÅR påbörjad Plan för aktivt åldrande Pågår Åtgärd i delår aug Ansvarsfördelning av rörligt friluftsliv Pågår Åtgärd i delår aug Se över nämndens styrdokument och beslutsnivå för dessa Väntar Åtgärd i delår aug 2011 Utveckla kultur och fritidsverksamheter för äldre för att bidra till ett aktivt åldrande Tillsammans med berörda verksamheter se över ansvarsfördelningen och ta fram en handlingsplan för fortsatt utveckling Åtgärd i delår aug 2011 Möjligheter utreds. Plan är framtagen och åtgärder utifrån plan pågår. Arbetet pågår tillsammans med berörda förvaltningar. Kultur och fritidspolitiskt målprogram är inte längre aktuellt eftersom vision och mål från styr och ledningssystemet beslutats.

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Tjänsteskrivelse 2013-01-26 KFN 2013.0023 Handläggare: Madelene Hedström Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Sammanfattning Kultur- och föreningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer