Periodens händelser. År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Periodens händelser. År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Nämndens text till delårsrapporten År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Periodens händelser Händelser som lyfts till KF i delårsrapporten *Piteå går från från 22:a till 11:e plats på rankingen "Årets Friluftskommun i Sverige". *Flytt och invigning av biblioteksfilialen i Sjulnäs *Norrbotten 2014 (kulturhuvudstad Umeå 2014) invigt och lanserat hemsida *Konstgräsplan för 7-manna fotboll anlagd vid Strömbackaskolan *Piteå utsedd till arrangör av SM-veckan vinter 2016 *Utsmyckning med Strömförar mitt mot Strömkajen *Avtal med Ticnet och blir nationellt Ticnetombud *Bondökanalen har fått miljötillstånd *Ny uthyrningsstuga på Storräbben och turbåtsbrygga på Stenskär Fritid (enbart till KFN) *FRALLA projektet har startat upp *Ett samarbete kring utvecklingen av fotbollen och planer i Piteå har startat upp. *Kvällsöppet fik under sommaren *Ny mötesplats har startat upp i Norrmalmia foajé (Reggae Jam). *Samtliga elevråd har diskuterat ungas frågor med kommunens politiker. *YPAD haft 2 konferenser. *Pitebor på stan, föreningar vandrat under 11 helger i sommar. *Balkongverksamhet ökade antalet deltagare. *Smultronställen i skärgården- reportageserie i PT *Kvällsöppet fik i centrala stan under 8 fredagar. *Skatecamp under 6 veckor i Centrala Piteå, Pitholm, Bergsviken, Rosvik, Norrfjärden och på Pite havsbad. Kultur (enbart till KFN) *Invigning och födelsedagskalas av bibliotekssamarbetet Biblioteket i Norrbotten *Upphandlingen av RFID-utrustning till filialerna *Transporterna mellan länets olika bibliotek har börjat rulla *Riktlinjer för ansökningar till Kulturmiljonen upprättade *Bibliotekskonferens för hela länet i Piteå *SERN-konferens i Scandiano, Italien *Active age-konferens i Imola, Italien *Arbetet med den nya Kulturmötesplatsen påbörjat *Världsbokdagen firad 23/4 *Läsprojektet Norrbotten läser genomfört för första gången *Bokbussen på havsbadet och loppislördag *Beslut om ny upphandlingsomgång avseende bibliotekslänsportalen *Beslut om ny bidragsnorm för kulturföreningarna *Konstutställningar och konstkaféer *Konstkaninen Harry på turné på bokbuss, skolor, förskolor och fritids *Kafé å läs, Stick å läs samt bokcirklar *Sommarlovsläsningen på biblioteken *Flest bokprat i Sverige *Bokpratsturné i byaskolorna *Mangakurs i stadsbiblioteket i samarbetet med Allmänkulturen *Biblioteken i Piteå i fokus vid studie avseende skönlitterärt arbete för vuxna Anläggningar (enbart till KFN) *Lindbäcksboa på Lindbäcksstadion färdigställd. *Nya entreprenören på Lindbäcksstadion renoverat café, bättre utbud, uthyrning öppnad.

2 *Rekordförsäljning av liftkort på Lindbäcksstadion. *Sverigecuptävling jibbing i samverkan med Luleå. *Spiraprojektet "Besökscentrum Lindbäcksstadion" förlängt till *Ombyggnation av friidrottshallen för 43 Mkr påbörjad, klar juni Park (enbart till KFN) *Piteå Ice Arena har lockat en stor och delvis ny målgrupp, 3km slinga öppen ca 22/1-16/4. *Leklandet på Norrstrand utbyggt med kryptunnlar och "snurrkälke". *Påsktuppen dekorerad av elever från Strömnäs skola. *Den krånglande Lundbergaren utbytt till en ny Wille *Sommarblomsdekorationer på temat "Love is in the air". *Lekparkerna på bruksvägen, Storfors samt Djupviksparken renoverade (invigning kvarstår). *Layout för de nya parkskyltarna framtagen. Stadsparken och Idéträdgårdarna klara och uppsatta. *Idéträdgårdarna i Stadsparken med 7 rum uppbyggda, invigda 8/8 *Parkvandring genomförd med trädgårdsskolor från Rovaniemi samt med Lycksele kommun. *Utegym nästan färdigbyggda på Grisberget och Strömlida. *Utbildningar: 3-delad personalkurs om projektering och kostnadsberäkning (10), Beskärningsutbildning (15), Lastsäkring, hjärt o lungräddning(40), underhållsskulden (1) *Frisbeegolfbanan på Norrstrand flyttad till området runt grusplanen *Fruktparken renoverad Studio Acusticum (enbart till KFN) *Inleder ett samarbete med nationalorkestern Göteborgs Symfoniorkester. *Ett utökat samarbete med produktionsbolag. Piteå blir under året spelplats för större produktionen såsom Benny Anderssons orkester, YOHIO, Cirkus Cirkör, Stiftelsen med flera. *Utökat samarbete genom Digital Live Arena med nationella aktörer såsom Dalhalla, Göterborgsoperan, Berwaldhallen, Musik på Slottet, Drottningholms Slottsteater, Sveriges Radio *Kulturrådsstött samarbete med Sunderby Sjukhus i syfte att tillgängliggöra kultur för sjukhusmiljön. *Konstnärsnämnden beslutar att placera Sveriges första kompositionsresidence i Studio Acusticum. Skärgård (enbart till KFN) *Tre nya bastuaggregat på öarna, i samverkan med Bottenvikensskärgård. *Servicehus/bastu och bryggor i Mare Boreale-projektet "Midnattssolskajen" på Fingermanholmen tack vare Fredrik Burström. Sökt medel för betongbryggor och fotoutställning. *Samverkansdag i skärgården med politiker och tjänstemän i Bottenvikensskärgård genomförd 28 augusti. *Bottenvikens Skärgårdsfest på Västra Kajen arrangerades för sjunde gången slog publikrekord (5000 besökare). *Röjning av stranden/sandängen på Koskäret fortlöper i samverkan med "mark o skog" och "miljö o bygg". *Utredning av den gamla soptippen på Västra Kajen gör att utvecklingen av området tillfälligt? stoppats upp. Ekonomi Utfall Jan- Aug 2013 Utfall Jan- Aug 2012 Prognos Jan Dec 2013 Utfall Jan- Dec 2012 Nettokostnader Resultat Varav Acusticum Investeringar

3 Mål och prognos av måluppfyllelse Måluppfyllelse Augusti 2013 ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) 4 Måluppfyllelse December 2012 har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 3 3 har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga 3 Piteå ska år 2020 ha invånare 2 Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Ej bedömt Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 3 Ej bedömt Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet) Ej bedömt Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv 3 3 Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del i det livslånga lärandet 3 Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 2 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 3 Genomföra minst en jämställdhetskartläggning inom en specifik verksamhet för att kartlägga vem som får vad och på vilka villkor samt vidta åtgärder utifrån analys. Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) 3 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Ej bedömt Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Ej bedömt Ej bedömt 2

4 Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt 4 4 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 3 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimatoch energiplan, Folkhälsa) Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang 3 Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare 3 Nämnden ska verka för en kulturmötesplats i centralt läge 2 Personal Personal Personal Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Personal Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna 3 3 Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Ej bedömt Ekonomi Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Ej bedömt Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 4

5 Analys Ekonomi och personal Periodens ekonomiska resultat visar ett nollresultat för perioden. För helåret prognostiseras ett underskott på 0,4 mkr. Studio Acusticum drivs som en egen resultatenhet och visar underskott på 0,8 mkr för perioden och ett prognosticerat underskott på 1,5 mkr för helåret. Kultur- och fritidsnämnden exklusive Studio Acusticum visar ett överskott både för perioden och för helåret. Överskottet härrör främst från Fritids- och bidragsverksamheten. I överskottet ingår även kapitaltjänst med 0,4 mkr (0,5 mkr helårsprognos), vilket beror på att investeringar avseende LF Arena samt Skärgårdspaketet till största delen blir klart under Studio Acusticum har en något försämrad årsprognos jämfört med tidigare delårsbokslut. Studio Acusticum har idag den bemanning som krävs för att driva ett konserthus på ett professionellt sätt. Sedan årsskiftet innebär detta två nyanställningar, en tekniktjänst och en ytterligare receptionstjänst. Dessa ökade lönekostnader finns inte inkluderad i de ursprungliga verksamhetsmedlen för Studio Acusticum. Fyra större produktioner är inplanerade i höst, och det ekonomiska utfallet av dessa är svåra att beräkna då det är osäkert hur biljettförsäljningen fortlöper. Trots Piteås ambitioner att vara en arrangörsstad har bokningsbolagen valt att lägga turnéer på andra intilliggande större orter. Vi hoppas att vi med denna satsning ska bli ett mer naturligt stopp för de nationella turnéerna. Vi har redan sett ett trendbrott och får fler förfrågningar på våra lokaler. Nämnden har en låg sjukfrånvaro och hög frisknärvarao vilket är tecken på hälsofrämjande arbetsplatser. Det är attraktivt att arbeta inom Kultur och fritid visar det stora antalet sökande med god kompetens på de tjänster som rekryterats under perioden. Under sommaren anställs ett 40-tal personer inom parkenheten. Av dessa är det dock endast 6 personer som har en kombinationstjänst och kan erbjudas sysselsättning på årsbasis. Strategiska områden Utveckling av verksamheter och aktiviteter sker alltid i dialog med unga. Ung kreativ, Garage rock och Reggae jam är exempel på nya ungdomsprojekt som lockat många besökare. Vid renovering av lekparkerna i Storfors och Djupviken har alla barn på närliggande skolor haft möjlighet att vara delaktiga. Genom projektet "Ung skärgård" har ungdomar fått kunskap om Bottenvikens skärgård och blivit goda ambassadörer. Under sommarperioden har ett flertal aktiviteter erbjudits ex. fiskeläger, aktiviteter på näridrottsplatser, skatecamp och idrottsläger för funktionshindrade. Balkongprojektet där unga genomför aktiviteter för unga har haft rekordmånga deltagare. Utifrån önskemål från unga har det ett antal fredagar varit kvällsöppet på ett fik. Utvärderingen är inte klar men finns intresse kommer det att fortsätta. Alla ungdomsarrangemang är alkoholfria dessutom arbetas förebyggande mot doping med flera aktörer i samverkan. Pitebor på stan har fortsatt utifrån samma lyckade koncept som tidigare. Stora ungdomshelger har upplevts som relativt lugna med lite stök centralt. En ny näridrottsplats i Bergsviken som tillkommit i samarbete mellan skola, idrottsförening och näringsidkare färdigställs i höst. Mötesplats i Rosvik har startat upp även den i samverkan med flera aktörer. Piteås unga finner formen (PUFF) har utvecklats och innehåller nu fler aktiviteter för en bredare målgrupp vilket resulterat i ökat antal deltagare. Piteå är den kommun som håller flest bokprat för barn och unga i Sverige. Biblioteken har genomfört bokpratsturné i byaskolorna, sommarlovsläsning och mangakurs på stadsbiblioteket. Vidare arrangerades i samarbete med Allmänkulturen ett antal musik- och teaterföreställningar på filialerna. Konstpedagogen hade även många klasser på besök samt har gjort ett flertal konstpedagogiska nedslag ute i verksamheterna. Utlånen av barnmedia sjunker något vilket kan bero på att skolan blivit ersättningsskyldiga för borttappade medier. En annan förklaring är nytt datasystem och att statistiken inte fullt ut är jämförbar med tidigare år. Kultur och fritid är strategiskt viktigt för attraktivitet och tillväxt i kommunen och direkt kopplat mot målet invånare. Fritiden värdesätts allt högre och många gånger kan den vara avgörande vid val av bostadsort. Detta är något som stöds av SCB-enkäten som visar att fritiden bidrar starkt till en attraktiv kommun.

6 Det är därför viktigt att erbjuda aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat till alla som svarar upp mot efterfrågan. Resultaten i SCB enkäten visar att Piteborna är mer nöjda än övriga kommuner med kultur och fritidsmöjligheter. Piteås arbete med skönlitteratur för vuxna i form av bokcirklar, programverksamhet och bokkassar uppmärksammades av en nationell studie i ämnet. Ansvariga personer intervjuades och resultatet presenteras i en rapport som publiceras efter årsskiftet. Utredningen kring Dansinstitutionens placering fortsätter men något beslut är inte taget. Utvecklingen av Studio Acusticum fortsätter. Digital live arena (DLA) har uppmärksammats nationellt och samarbete har inletts med bl.a. Dalhalla, Göterborgsoperan, Berwaldhallen, Musik på Slottet, Drottningholms Slottsteater och Sveriges Radio. Många produktionsbolag har upptäckt fördelarna med Piteå och valt att förlägga stora produktioner som Benny Anderssons orkester, YOHIO, Cirkus Cirkör, Stiftelsen med flera hit vilket är ett trendbrott. Nya kundenkäter med fokus på bl.a. tillgänglighet, bemötande och service har genomförts under sommaren. Enkäterna kommer att analyseras på kön för att upptäcka eventuella skillnader. Mångfaldsfrågan är viktig och FRALLA-projektet arbetar för att alla oavsett funktionshinder eller etnicitet ska ha en meningsfull fritid. Genomförda aktiviteter är bl.a. utbildning av instruktörer i handikappsimning samt gruppverksamheter. Aktiviteter för äldre är ett område där utveckling pågår i samverkan med förenings- och näringsliv samt inom EU-projektet AGE. Reggae Jam är exempel på en ny mångkulturell mötesplats som startat upp och haft många besökare. Bidragskriterier för kulturmiljonen för kulturevenemang och upplevelser har beslutats och mångfald, integration och jämställdhet är några av kriterierna. Bibliotekssammanslagningen där 15 bibliotek i Norrbotten slagits samman är genomförd. Nu kan norrbottningarna ta del av över en miljon medier, möjliga att låna eller återlämna på vilken ort som helst i länet. Transporterna blev dyrare än beräknat men eftersom kostnaderna för datasystemet sjönk bör det inte påverka ekonomin nämnvärt. Den planerade kulturmötesplatsen börjar ta form i fysik bemärkelse, innehållsmässigt är inte planerna klara. Under förutsättning att det formella beslutet fattas kommer konsthallen att flyttas. Kultur och fritid strävar efter att erbjuda anläggningar, miljöer och verksamhet med god tillgänglighet som ger möjlighet till hälsosamma val i vardagen. Öjeby simhalls öppettider under sommaren har uppskattats visar antalet besökare som varit betydligt högre än tidigare år. Även Actic gym har varit välbesökt under sommaren och Norrstrandpoolens öppettider förlängdes en vecka för att möta önskemål från besökarna. Antalet gruppklasser har utökats, en nyhet är kick ass mama för gravida och nyblivna mammor. I Hortlax har duschväggar satts upp efter ett förslag från elevrådet, tanken är att fortsätta montera och se över behovet av insynsskydd. På LF arena pågår anpassning av anläggningen utifrån kraven från fotbollsförbundet med bl.a. ny omklädningsbyggnad, ny läktare för 800 sittande under tak och ett nytt konstgräs. Som en del i folkhälsoarbetet har två utegym på Grisberget och Strömlida anlagts. Trots att de inte är helt färdigställda har de redan väckt stort intresse från allmänheten. Ca passager registrerades på isarenan vilket är närmare fler passager än förra året och även fler än på Grisberget under motsvarande period. Detta visar att Piteå Ice Arena är en populär arena som lockar allt fler besökare samt bidrar till att Piteå upplevs som en attraktiv ort under vinterhalvåret. Isbanan och skidspåret lockar besökare i alla åldrar till rörelse och aktivitet vilket ger ett stort bidrag till folkhälsan. Allt fler familjer nyttjar även leklandet. Spåret som dras runt Fårön samt de förbindelser som finns till Grisberget och golfbanan uppskattas av skidåkare. För att utveckla den gröna staden fortsätter arbetet med att ge platser en egen identitet och karaktär. Under sommaren har sju Idéträdgårdar anlagts i Stadsparken. De olika trädgårdsrummen har skapats i samverkan med lokala företag med tanken att de ska inspiration till den egna trädgården. De fungerar även som mötes- och aktivitetsplats med många sittplatser och mycket att upptäcka. Hållbar jämställdhet Jämställdhetsfrågan är viktig och alla ska oavsett kön ha samma resurser och möjligheter till en aktiv kultur och fritidssysselsättning. Kultur och fritid har integrerat handlingsplan för Jämställdhet med Verksamhetsplanen samt beslutat om förvaltningsmålet "Genomföra minst en jämställdhetskartläggning inom en specifik verksamhet för att kartlägga vem som får vad och på vilka villkor samt vidta åtgärder utifrån anlys". Under 2013 pågår en taxeutredning samt analys av föreninsgstödet. Förvaltningen har en person som deltagit i utbildningen för Jämställdhetsstrateger och som fungerar som stöd mot verksamheterna. Inom enheterna har ett flertal pilotprojekt genomförts inom ramen för HÅJ-projektet. Förändrat upplägg vid Påse pengar (PÅPP) information för ungdomar, jämn fördelning mellan könen på huvudperson i barnböcker och löpande uppföljning av besökare till Studio Acusticum är några av de förändringar som genomförts i verksamheterna efter genomförda pilotprojekt.

7 Synpunkten Under perioden har 33 synpunkter inkommit samt behandlats. De flesta har varit synpunkter på underhåll och skötsel av olika anläggningar samt brist på hundlatriner. Skatepark, mötesplats för unga, kvälls- och helgaktiviteter efterfrågas. Bedömningen är att 2 synpunkter kopplat till verksamhetsutveckling har åtgärdats.

8 Åtgärder och uppdrag i VEP instanceid: 15 instanceid Åtgärd Status Beskrivning Instruktion Kommentar 15 Utreda möjlighet till att avyttra Sågforsbron Ej Åtgärd i ÅR påbörjad Plan för aktivt åldrande Pågår Åtgärd i delår aug Ansvarsfördelning av rörligt friluftsliv Pågår Åtgärd i delår aug Se över nämndens styrdokument och beslutsnivå för dessa Väntar Åtgärd i delår aug 2011 Utveckla kultur och fritidsverksamheter för äldre för att bidra till ett aktivt åldrande Tillsammans med berörda verksamheter se över ansvarsfördelningen och ta fram en handlingsplan för fortsatt utveckling Åtgärd i delår aug 2011 Möjligheter utreds. Plan är framtagen och åtgärder utifrån plan pågår. Arbetet pågår tillsammans med berörda förvaltningar. Kultur och fritidspolitiskt målprogram är inte längre aktuellt eftersom vision och mål från styr och ledningssystemet beslutats.

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Periodens händelser. Städenheten mottar utmärkelse Great place to work i Stockholm för Sveriges bästa arbetsplatser.

Periodens händelser. Städenheten mottar utmärkelse Great place to work i Stockholm för Sveriges bästa arbetsplatser. Nämndens text till delårsrapporten År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Teknik- och servicenämnden Periodens händelser * Attraktivare och säkrare gatumiljö med ny teknik, exempelvis optimerad uppvärmning av

Läs mer

Periodens händelser. År: 2014 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Periodens händelser. År: 2014 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Nämndens text till delårsrapport År: 2014 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Periodens händelser KF Piteå 18:e plats i SVT:s ranking av årets idrottsstad. Midnattssolskaj, bastu och nya

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag Kultur- och fritidsnämnden Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2010 2014 Måluppfyllelse för strategiska områden 2014 2013 2012 2011 2010 Barn och unga 3 3 3

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisningen År: 201 Period: December Nämnd: Teknik- och servicenämnden Nämndens uppdrag Nämnden har uppdraget att utifrån ett professionellt agerande tillhandahålla ändamålsenlig

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur, park och Fritid

Verksamhetsplan Kultur, park och Fritid 2014 Verksamhetsplan Kultur, park och Fritid Innehåll 1. Kultur och fritidsnämndens uppdrag... - 2-2. Verksamhetsidé... - 2-3. Organisation... - 2-4. Nuläge... - 3-5. Styrning och ledning... - 3-6. Vision...

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 2015-01-01 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 2016-11-02 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Del i Piteå Kommuns avsiktsförklaring 43 000 invånare 2020 Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisningen År: 2014 Period: December Nämnd: Kommunstyrelsen Nämndens uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med Nämnd/förvaltning: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Strategiska

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm kl. 09:30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (KD) Justeringens plats och tid Kultur,

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat.

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat. Medborgarperspektiv Helhetssyn Dialog Tydlighet Vision Vision Kommunmål Resultat kommunmål Nämndens mål Nämndens resultat Politik Förvaltningen Förvaltningens resultat Förvaltning Enheten Medarbetaren

Läs mer

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Vad innebär vår boendestrategi? Vision Tibro 2017 är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Plan för hållbarhet. Ett stöddokument för arbetet med hållbarhetsfrågor kopplat till Piteå kommuns verksamhetsplan

Plan för hållbarhet. Ett stöddokument för arbetet med hållbarhetsfrågor kopplat till Piteå kommuns verksamhetsplan Plan för hållbarhet Ett stöddokument för arbetet med hållbarhetsfrågor kopplat till Piteå kommuns verksamhetsplan Plan för hållbarhet 2015-06-08 En sammanställning av hållbarhetsperspektiven, mål och nyckeltal

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Plan för hållbarhet. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Plan för hållbarhet Plan 2015-06-08, 189 Kommunstyrelsen

Plan för hållbarhet. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Plan för hållbarhet Plan 2015-06-08, 189 Kommunstyrelsen Plan för hållbarhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Plan för hållbarhet Plan 2015-06-08, 189 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Verksamhetsplan Nämnd

Verksamhetsplan Nämnd Socialtjänsten Datum 2015-09-01 Diarienr: 2015-07-704 Verksamhetsplan 2016 - Nämnd Socialnämnd Inledning Verksamhetsplanen för 2016 är förvaltningens samlade budget- och styrdokument. Verksamhetsplanen

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Underlag till investeringsprojekt

Underlag till investeringsprojekt Bilaga 2.4 Underlag till investeringsprojekt Investeringsprojekt: Folkhälsa.2 Folkhälsoåtgärder år 2 av 5 Folkhälsoåtgärder år 3 av 5 Folkhälsoåtgärder år 4 av 5 Belopp: 2015: 500 000 kr 2016: 500 000

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Budgetframställning inför VEP 2013-2015

Budgetframställning inför VEP 2013-2015 Budgetframställning inför VEP 2013-2015 Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde är strategiskt viktigt för attraktivitet och tillväxt i kommunen. Människan värdesätter fritiden allt högre och många gånger

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Kulturnämnden Kulturnämnden ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar. Flera av nämndens verksamheter riktar sig direkt till barn och ungdomar, medan

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Idrottspolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-02 119 Hälsa Stillasittande fritid har blivit allt vanligare i vårt samhälle. Vi ser också en ökad fysisk inaktivitet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Program. med viljeinriktning för perioden

Program. med viljeinriktning för perioden STYRDOKUMENT 1(7) Program med viljeinriktning för perioden 2016-2019 Program Viljeinriktning för mandatperioden Fastställd KF 2016-04-25 Plan Riktlinje Giltighetstid 2019-12-31 Dokumentansvar Koncernstab

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer