Periodens händelser. År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Periodens händelser. År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Nämndens text till delårsrapporten År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Periodens händelser Händelser som lyfts till KF i delårsrapporten *Piteå går från från 22:a till 11:e plats på rankingen "Årets Friluftskommun i Sverige". *Flytt och invigning av biblioteksfilialen i Sjulnäs *Norrbotten 2014 (kulturhuvudstad Umeå 2014) invigt och lanserat hemsida *Konstgräsplan för 7-manna fotboll anlagd vid Strömbackaskolan *Piteå utsedd till arrangör av SM-veckan vinter 2016 *Utsmyckning med Strömförar mitt mot Strömkajen *Avtal med Ticnet och blir nationellt Ticnetombud *Bondökanalen har fått miljötillstånd *Ny uthyrningsstuga på Storräbben och turbåtsbrygga på Stenskär Fritid (enbart till KFN) *FRALLA projektet har startat upp *Ett samarbete kring utvecklingen av fotbollen och planer i Piteå har startat upp. *Kvällsöppet fik under sommaren *Ny mötesplats har startat upp i Norrmalmia foajé (Reggae Jam). *Samtliga elevråd har diskuterat ungas frågor med kommunens politiker. *YPAD haft 2 konferenser. *Pitebor på stan, föreningar vandrat under 11 helger i sommar. *Balkongverksamhet ökade antalet deltagare. *Smultronställen i skärgården- reportageserie i PT *Kvällsöppet fik i centrala stan under 8 fredagar. *Skatecamp under 6 veckor i Centrala Piteå, Pitholm, Bergsviken, Rosvik, Norrfjärden och på Pite havsbad. Kultur (enbart till KFN) *Invigning och födelsedagskalas av bibliotekssamarbetet Biblioteket i Norrbotten *Upphandlingen av RFID-utrustning till filialerna *Transporterna mellan länets olika bibliotek har börjat rulla *Riktlinjer för ansökningar till Kulturmiljonen upprättade *Bibliotekskonferens för hela länet i Piteå *SERN-konferens i Scandiano, Italien *Active age-konferens i Imola, Italien *Arbetet med den nya Kulturmötesplatsen påbörjat *Världsbokdagen firad 23/4 *Läsprojektet Norrbotten läser genomfört för första gången *Bokbussen på havsbadet och loppislördag *Beslut om ny upphandlingsomgång avseende bibliotekslänsportalen *Beslut om ny bidragsnorm för kulturföreningarna *Konstutställningar och konstkaféer *Konstkaninen Harry på turné på bokbuss, skolor, förskolor och fritids *Kafé å läs, Stick å läs samt bokcirklar *Sommarlovsläsningen på biblioteken *Flest bokprat i Sverige *Bokpratsturné i byaskolorna *Mangakurs i stadsbiblioteket i samarbetet med Allmänkulturen *Biblioteken i Piteå i fokus vid studie avseende skönlitterärt arbete för vuxna Anläggningar (enbart till KFN) *Lindbäcksboa på Lindbäcksstadion färdigställd. *Nya entreprenören på Lindbäcksstadion renoverat café, bättre utbud, uthyrning öppnad.

2 *Rekordförsäljning av liftkort på Lindbäcksstadion. *Sverigecuptävling jibbing i samverkan med Luleå. *Spiraprojektet "Besökscentrum Lindbäcksstadion" förlängt till *Ombyggnation av friidrottshallen för 43 Mkr påbörjad, klar juni Park (enbart till KFN) *Piteå Ice Arena har lockat en stor och delvis ny målgrupp, 3km slinga öppen ca 22/1-16/4. *Leklandet på Norrstrand utbyggt med kryptunnlar och "snurrkälke". *Påsktuppen dekorerad av elever från Strömnäs skola. *Den krånglande Lundbergaren utbytt till en ny Wille *Sommarblomsdekorationer på temat "Love is in the air". *Lekparkerna på bruksvägen, Storfors samt Djupviksparken renoverade (invigning kvarstår). *Layout för de nya parkskyltarna framtagen. Stadsparken och Idéträdgårdarna klara och uppsatta. *Idéträdgårdarna i Stadsparken med 7 rum uppbyggda, invigda 8/8 *Parkvandring genomförd med trädgårdsskolor från Rovaniemi samt med Lycksele kommun. *Utegym nästan färdigbyggda på Grisberget och Strömlida. *Utbildningar: 3-delad personalkurs om projektering och kostnadsberäkning (10), Beskärningsutbildning (15), Lastsäkring, hjärt o lungräddning(40), underhållsskulden (1) *Frisbeegolfbanan på Norrstrand flyttad till området runt grusplanen *Fruktparken renoverad Studio Acusticum (enbart till KFN) *Inleder ett samarbete med nationalorkestern Göteborgs Symfoniorkester. *Ett utökat samarbete med produktionsbolag. Piteå blir under året spelplats för större produktionen såsom Benny Anderssons orkester, YOHIO, Cirkus Cirkör, Stiftelsen med flera. *Utökat samarbete genom Digital Live Arena med nationella aktörer såsom Dalhalla, Göterborgsoperan, Berwaldhallen, Musik på Slottet, Drottningholms Slottsteater, Sveriges Radio *Kulturrådsstött samarbete med Sunderby Sjukhus i syfte att tillgängliggöra kultur för sjukhusmiljön. *Konstnärsnämnden beslutar att placera Sveriges första kompositionsresidence i Studio Acusticum. Skärgård (enbart till KFN) *Tre nya bastuaggregat på öarna, i samverkan med Bottenvikensskärgård. *Servicehus/bastu och bryggor i Mare Boreale-projektet "Midnattssolskajen" på Fingermanholmen tack vare Fredrik Burström. Sökt medel för betongbryggor och fotoutställning. *Samverkansdag i skärgården med politiker och tjänstemän i Bottenvikensskärgård genomförd 28 augusti. *Bottenvikens Skärgårdsfest på Västra Kajen arrangerades för sjunde gången slog publikrekord (5000 besökare). *Röjning av stranden/sandängen på Koskäret fortlöper i samverkan med "mark o skog" och "miljö o bygg". *Utredning av den gamla soptippen på Västra Kajen gör att utvecklingen av området tillfälligt? stoppats upp. Ekonomi Utfall Jan- Aug 2013 Utfall Jan- Aug 2012 Prognos Jan Dec 2013 Utfall Jan- Dec 2012 Nettokostnader Resultat Varav Acusticum Investeringar

3 Mål och prognos av måluppfyllelse Måluppfyllelse Augusti 2013 ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) 4 Måluppfyllelse December 2012 har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 3 3 har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga 3 Piteå ska år 2020 ha invånare 2 Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Ej bedömt Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 3 Ej bedömt Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet) Ej bedömt Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv 3 3 Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del i det livslånga lärandet 3 Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 2 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 3 Genomföra minst en jämställdhetskartläggning inom en specifik verksamhet för att kartlägga vem som får vad och på vilka villkor samt vidta åtgärder utifrån analys. Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) 3 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Ej bedömt Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Ej bedömt Ej bedömt 2

4 Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt 4 4 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 3 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimatoch energiplan, Folkhälsa) Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang 3 Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare 3 Nämnden ska verka för en kulturmötesplats i centralt läge 2 Personal Personal Personal Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Personal Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna 3 3 Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Ej bedömt Ekonomi Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Ej bedömt Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 4

5 Analys Ekonomi och personal Periodens ekonomiska resultat visar ett nollresultat för perioden. För helåret prognostiseras ett underskott på 0,4 mkr. Studio Acusticum drivs som en egen resultatenhet och visar underskott på 0,8 mkr för perioden och ett prognosticerat underskott på 1,5 mkr för helåret. Kultur- och fritidsnämnden exklusive Studio Acusticum visar ett överskott både för perioden och för helåret. Överskottet härrör främst från Fritids- och bidragsverksamheten. I överskottet ingår även kapitaltjänst med 0,4 mkr (0,5 mkr helårsprognos), vilket beror på att investeringar avseende LF Arena samt Skärgårdspaketet till största delen blir klart under Studio Acusticum har en något försämrad årsprognos jämfört med tidigare delårsbokslut. Studio Acusticum har idag den bemanning som krävs för att driva ett konserthus på ett professionellt sätt. Sedan årsskiftet innebär detta två nyanställningar, en tekniktjänst och en ytterligare receptionstjänst. Dessa ökade lönekostnader finns inte inkluderad i de ursprungliga verksamhetsmedlen för Studio Acusticum. Fyra större produktioner är inplanerade i höst, och det ekonomiska utfallet av dessa är svåra att beräkna då det är osäkert hur biljettförsäljningen fortlöper. Trots Piteås ambitioner att vara en arrangörsstad har bokningsbolagen valt att lägga turnéer på andra intilliggande större orter. Vi hoppas att vi med denna satsning ska bli ett mer naturligt stopp för de nationella turnéerna. Vi har redan sett ett trendbrott och får fler förfrågningar på våra lokaler. Nämnden har en låg sjukfrånvaro och hög frisknärvarao vilket är tecken på hälsofrämjande arbetsplatser. Det är attraktivt att arbeta inom Kultur och fritid visar det stora antalet sökande med god kompetens på de tjänster som rekryterats under perioden. Under sommaren anställs ett 40-tal personer inom parkenheten. Av dessa är det dock endast 6 personer som har en kombinationstjänst och kan erbjudas sysselsättning på årsbasis. Strategiska områden Utveckling av verksamheter och aktiviteter sker alltid i dialog med unga. Ung kreativ, Garage rock och Reggae jam är exempel på nya ungdomsprojekt som lockat många besökare. Vid renovering av lekparkerna i Storfors och Djupviken har alla barn på närliggande skolor haft möjlighet att vara delaktiga. Genom projektet "Ung skärgård" har ungdomar fått kunskap om Bottenvikens skärgård och blivit goda ambassadörer. Under sommarperioden har ett flertal aktiviteter erbjudits ex. fiskeläger, aktiviteter på näridrottsplatser, skatecamp och idrottsläger för funktionshindrade. Balkongprojektet där unga genomför aktiviteter för unga har haft rekordmånga deltagare. Utifrån önskemål från unga har det ett antal fredagar varit kvällsöppet på ett fik. Utvärderingen är inte klar men finns intresse kommer det att fortsätta. Alla ungdomsarrangemang är alkoholfria dessutom arbetas förebyggande mot doping med flera aktörer i samverkan. Pitebor på stan har fortsatt utifrån samma lyckade koncept som tidigare. Stora ungdomshelger har upplevts som relativt lugna med lite stök centralt. En ny näridrottsplats i Bergsviken som tillkommit i samarbete mellan skola, idrottsförening och näringsidkare färdigställs i höst. Mötesplats i Rosvik har startat upp även den i samverkan med flera aktörer. Piteås unga finner formen (PUFF) har utvecklats och innehåller nu fler aktiviteter för en bredare målgrupp vilket resulterat i ökat antal deltagare. Piteå är den kommun som håller flest bokprat för barn och unga i Sverige. Biblioteken har genomfört bokpratsturné i byaskolorna, sommarlovsläsning och mangakurs på stadsbiblioteket. Vidare arrangerades i samarbete med Allmänkulturen ett antal musik- och teaterföreställningar på filialerna. Konstpedagogen hade även många klasser på besök samt har gjort ett flertal konstpedagogiska nedslag ute i verksamheterna. Utlånen av barnmedia sjunker något vilket kan bero på att skolan blivit ersättningsskyldiga för borttappade medier. En annan förklaring är nytt datasystem och att statistiken inte fullt ut är jämförbar med tidigare år. Kultur och fritid är strategiskt viktigt för attraktivitet och tillväxt i kommunen och direkt kopplat mot målet invånare. Fritiden värdesätts allt högre och många gånger kan den vara avgörande vid val av bostadsort. Detta är något som stöds av SCB-enkäten som visar att fritiden bidrar starkt till en attraktiv kommun.

6 Det är därför viktigt att erbjuda aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat till alla som svarar upp mot efterfrågan. Resultaten i SCB enkäten visar att Piteborna är mer nöjda än övriga kommuner med kultur och fritidsmöjligheter. Piteås arbete med skönlitteratur för vuxna i form av bokcirklar, programverksamhet och bokkassar uppmärksammades av en nationell studie i ämnet. Ansvariga personer intervjuades och resultatet presenteras i en rapport som publiceras efter årsskiftet. Utredningen kring Dansinstitutionens placering fortsätter men något beslut är inte taget. Utvecklingen av Studio Acusticum fortsätter. Digital live arena (DLA) har uppmärksammats nationellt och samarbete har inletts med bl.a. Dalhalla, Göterborgsoperan, Berwaldhallen, Musik på Slottet, Drottningholms Slottsteater och Sveriges Radio. Många produktionsbolag har upptäckt fördelarna med Piteå och valt att förlägga stora produktioner som Benny Anderssons orkester, YOHIO, Cirkus Cirkör, Stiftelsen med flera hit vilket är ett trendbrott. Nya kundenkäter med fokus på bl.a. tillgänglighet, bemötande och service har genomförts under sommaren. Enkäterna kommer att analyseras på kön för att upptäcka eventuella skillnader. Mångfaldsfrågan är viktig och FRALLA-projektet arbetar för att alla oavsett funktionshinder eller etnicitet ska ha en meningsfull fritid. Genomförda aktiviteter är bl.a. utbildning av instruktörer i handikappsimning samt gruppverksamheter. Aktiviteter för äldre är ett område där utveckling pågår i samverkan med förenings- och näringsliv samt inom EU-projektet AGE. Reggae Jam är exempel på en ny mångkulturell mötesplats som startat upp och haft många besökare. Bidragskriterier för kulturmiljonen för kulturevenemang och upplevelser har beslutats och mångfald, integration och jämställdhet är några av kriterierna. Bibliotekssammanslagningen där 15 bibliotek i Norrbotten slagits samman är genomförd. Nu kan norrbottningarna ta del av över en miljon medier, möjliga att låna eller återlämna på vilken ort som helst i länet. Transporterna blev dyrare än beräknat men eftersom kostnaderna för datasystemet sjönk bör det inte påverka ekonomin nämnvärt. Den planerade kulturmötesplatsen börjar ta form i fysik bemärkelse, innehållsmässigt är inte planerna klara. Under förutsättning att det formella beslutet fattas kommer konsthallen att flyttas. Kultur och fritid strävar efter att erbjuda anläggningar, miljöer och verksamhet med god tillgänglighet som ger möjlighet till hälsosamma val i vardagen. Öjeby simhalls öppettider under sommaren har uppskattats visar antalet besökare som varit betydligt högre än tidigare år. Även Actic gym har varit välbesökt under sommaren och Norrstrandpoolens öppettider förlängdes en vecka för att möta önskemål från besökarna. Antalet gruppklasser har utökats, en nyhet är kick ass mama för gravida och nyblivna mammor. I Hortlax har duschväggar satts upp efter ett förslag från elevrådet, tanken är att fortsätta montera och se över behovet av insynsskydd. På LF arena pågår anpassning av anläggningen utifrån kraven från fotbollsförbundet med bl.a. ny omklädningsbyggnad, ny läktare för 800 sittande under tak och ett nytt konstgräs. Som en del i folkhälsoarbetet har två utegym på Grisberget och Strömlida anlagts. Trots att de inte är helt färdigställda har de redan väckt stort intresse från allmänheten. Ca passager registrerades på isarenan vilket är närmare fler passager än förra året och även fler än på Grisberget under motsvarande period. Detta visar att Piteå Ice Arena är en populär arena som lockar allt fler besökare samt bidrar till att Piteå upplevs som en attraktiv ort under vinterhalvåret. Isbanan och skidspåret lockar besökare i alla åldrar till rörelse och aktivitet vilket ger ett stort bidrag till folkhälsan. Allt fler familjer nyttjar även leklandet. Spåret som dras runt Fårön samt de förbindelser som finns till Grisberget och golfbanan uppskattas av skidåkare. För att utveckla den gröna staden fortsätter arbetet med att ge platser en egen identitet och karaktär. Under sommaren har sju Idéträdgårdar anlagts i Stadsparken. De olika trädgårdsrummen har skapats i samverkan med lokala företag med tanken att de ska inspiration till den egna trädgården. De fungerar även som mötes- och aktivitetsplats med många sittplatser och mycket att upptäcka. Hållbar jämställdhet Jämställdhetsfrågan är viktig och alla ska oavsett kön ha samma resurser och möjligheter till en aktiv kultur och fritidssysselsättning. Kultur och fritid har integrerat handlingsplan för Jämställdhet med Verksamhetsplanen samt beslutat om förvaltningsmålet "Genomföra minst en jämställdhetskartläggning inom en specifik verksamhet för att kartlägga vem som får vad och på vilka villkor samt vidta åtgärder utifrån anlys". Under 2013 pågår en taxeutredning samt analys av föreninsgstödet. Förvaltningen har en person som deltagit i utbildningen för Jämställdhetsstrateger och som fungerar som stöd mot verksamheterna. Inom enheterna har ett flertal pilotprojekt genomförts inom ramen för HÅJ-projektet. Förändrat upplägg vid Påse pengar (PÅPP) information för ungdomar, jämn fördelning mellan könen på huvudperson i barnböcker och löpande uppföljning av besökare till Studio Acusticum är några av de förändringar som genomförts i verksamheterna efter genomförda pilotprojekt.

7 Synpunkten Under perioden har 33 synpunkter inkommit samt behandlats. De flesta har varit synpunkter på underhåll och skötsel av olika anläggningar samt brist på hundlatriner. Skatepark, mötesplats för unga, kvälls- och helgaktiviteter efterfrågas. Bedömningen är att 2 synpunkter kopplat till verksamhetsutveckling har åtgärdats.

8 Åtgärder och uppdrag i VEP instanceid: 15 instanceid Åtgärd Status Beskrivning Instruktion Kommentar 15 Utreda möjlighet till att avyttra Sågforsbron Ej Åtgärd i ÅR påbörjad Plan för aktivt åldrande Pågår Åtgärd i delår aug Ansvarsfördelning av rörligt friluftsliv Pågår Åtgärd i delår aug Se över nämndens styrdokument och beslutsnivå för dessa Väntar Åtgärd i delår aug 2011 Utveckla kultur och fritidsverksamheter för äldre för att bidra till ett aktivt åldrande Tillsammans med berörda verksamheter se över ansvarsfördelningen och ta fram en handlingsplan för fortsatt utveckling Åtgärd i delår aug 2011 Möjligheter utreds. Plan är framtagen och åtgärder utifrån plan pågår. Arbetet pågår tillsammans med berörda förvaltningar. Kultur och fritidspolitiskt målprogram är inte längre aktuellt eftersom vision och mål från styr och ledningssystemet beslutats.

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag Kultur- och fritidsnämnden Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2010 2014 Måluppfyllelse för strategiska områden 2014 2013 2012 2011 2010 Barn och unga 3 3 3

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisningen År: 2014 Period: December Nämnd: Kommunstyrelsen Nämndens uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Del i Piteå Kommuns avsiktsförklaring 43 000 invånare 2020 Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Budgetframställning inför VEP 2013-2015

Budgetframställning inför VEP 2013-2015 Budgetframställning inför VEP 2013-2015 Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde är strategiskt viktigt för attraktivitet och tillväxt i kommunen. Människan värdesätter fritiden allt högre och många gånger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

BEHOV AV FLER KOLONILOTTER I PITEÅ

BEHOV AV FLER KOLONILOTTER I PITEÅ MARKNADSUNDERSÖKNING BEHOV AV FLER KOLONILOTTER I PITEÅ Bakgrund: Kultur- och fritidsförvaltningen fick efter kommunfullmäktiges beslut 2009-05-18 62 i uppdrag att i samarbete med miljö- och byggkontoret

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

450 kr/dygn. Hyr en stuga. Ny översiktsplan visar vägen för Piteås utveckling. Bli flyktingvän Integration startar i mötet mellan människor

450 kr/dygn. Hyr en stuga. Ny översiktsplan visar vägen för Piteås utveckling. Bli flyktingvän Integration startar i mötet mellan människor Ny översiktsplan visar vägen för Piteås utveckling Läs mer på sidan 4 Bli flyktingvän Integration startar i mötet mellan människor Läs mer på sidan 7 Välkommen ut i skärgården! Hyr en stuga 450 kr/dygn

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Nolia City Konferens, Tingsholmen Tisdag den 8 maj 2012, kl 09.30-15.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (kd) Justeringens tid och plats Kultur-

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr 2013-09-18 KFN13/78

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr 2013-09-18 KFN13/78 Kultur- och fritidsnämnden Datum Dnr KFN13/78 Internöverenskommelse Kultur- och fritidsnämnden Nyköpings Arenor 2014 Internöverenskommelse Dnr KFN13/78 2/5 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Kultur-

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Andra viktiga områden: Utveckla demokratin Nya mötesplatser Andra viktiga områden: Underlätta för näringsliv och nyföretagande Ungdomar i arbete, företagande och utbildning

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer