Kompetensutveckling för arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling för arbetslivet"

Transkript

1 Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1

2 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud finns en hel del kurser som fungerar lika bra som fortbildning av medarbetare inom både den privata och offentliga sektorn. Därutöver kan vi hjälpa dig att skräddarsy uppdragsutbildningar. Uppdragsutbildningar kan se ut på många olika sätt, men alla arbetas fram tillsammans med uppdragsgivaren och kan därför motsvara exakt de behov som finns. Det kan handla om allt från ett fåtal föreläsningar till fleråriga utbildningsprogram. En uppdragsutbildning kan även utformas för att ge deltagarna akademiska högskolepoäng med de förutsättningar som gäller för poänggivande uppdragsutbildning. 2 Innehåll Inledning 3 Kompetensutveckling 4 Skräddarsy utbildning, Söka kurser på universitetet 6 Fristående kurser 7 Språk 7 Ekonomi 9 Maskinteknik/Systemekonomi 11 Allmän information, Kontaktuppgifter 18

3 Inledning Ömsesidigt samarbete Linnéuniversitetets utbildningar och forskning berör många människor, även utanför campus. Vi vill bidra till tillväxt och utveckling samt öka konkurrenskraften i hela regionen genom att samarbeta med företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer. Tillsammans kan vi utveckla verksamheter och höja kompetensnivån genom att skapa nya produkter, tjänster och idéer. Olika samarbetsvägar Hos oss på Linnéuniversitetet finns många möjligheter till samverkan med studenter i form av praktik, examensarbete och andra projekt. Kontakterna med Linnéuniversitetets studenter kan se olika ut. Flera utbildningar har praktik och andra utbildningar har partnerprogram och examensarbeten. Andra sätt att samarbeta kan vara att personer i företag och organisationer gästföreläser, tar emot studiebesök eller deltar vid arbetsmarknadsdagar. Se våra duktiga studenter som en resurs när ditt företag eller organisation behöver hjälp med att utveckla nya tankar och idéer. Tiden är en knapp resurs, en student kan hjälpa till att utföra projekt eller pröva idéer som ni inte själva hinner med. Studenter ger ditt företag ett kreativt tillskott och får i gengäld ett bredare perspektiv på sin utbildning och möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Är du och din organisation intresserad av forskningssamverkan med Linnéuniversitetets forskare finns flera olika former för samarbete. Det kan handla om alltifrån att utbyta erfarenheter, lösa specifika problem och frågeställningar till större forskningsprojekt. Fördelarna med ett samarbete är ömsesidigt. Forskningsresultaten kan komma till nytta i företaget eller i organisationen och forskarna får kunskap om viktiga utvecklingsområden och tillgång till reella problem och idéer att arbeta med. Ta del av vårt utbud Låt oss på Linnéuniversitetet hjälpa till att höja kompetensen hos dina medarbetare! I denna skrift presenterar vi en del av vårt kursutbud som är anpassat för fortbildning av medarbetare. Därutöver erbjuder vi även skräddarsydda uppdragsutbildningar. Kontakta oss gärna om du söker särskild kompetens, eller har ett specifikt behov av kompetensutveckling. Känner du att det skulle vara intressant att knyta kontakter med universitetet men vet inte riktigt på vilket sätt? Vi som arbetar med samverkan hjälper dig att hitta rätt. Mats Nordänger Chef samverkansavdelningen Läs mer på: Lnu.se/samhalle-och-naringsliv Viktigt att stärka banden mellan universitet och näringsliv Många av våra företag konkurrerar på en global marknad. De är väl medvetna om vad som krävs för att klara detta och kompetensutveckling är absolut en av dessa ingredienser. Därför är det extra glädjande att Linnéuniversitetet nu släpper den första utbildningskatalogen någonsin som riktar sig till yrkesverksamma. Denna kommer att leda till ännu kortare avstånd mellan universitet och näringsliv samt kommer att stärka företagens konkurrenskraft ytterligare. John Rosén Handelskammaren 3

4 Kompetensutveckling Susanne utbildade sig till ledare mitt i yrkeslivet Uppdragsutbildningar i ledarskap i offentlig förvaltning är ständigt efterfrågade. För deltagarna innebär kurserna tid för reflektion och tillfälle att hitta lösningar på rätt formulerade problem, säger Anders Hytter, lektor i företagsekonomi som efterlyser fler arenor för möten mellan akademin, företag och organisationer. Alla organisationer behöver duktiga ledare som förstår skillnaden mellan chefskap och ledarskap, som gillar att arbeta med förändring och förnyelse men som samtidigt värnar organisationens grundläggande värderingar. Vår specialitet är ledarutvecklingsprogram för politiskt styrda organisationer, säger Anders Hytter som skräddarsytt kompetensutvecklingsprogram för HSB och ledarutveckling för chefsaspiranter i kommuner. Ett lyft för Susanne Susanne Johansson är anställd i Växjö kommun. Hon hade jobbat både med IT och som handläggare för löner och personalfrågor när hon sökte till det tvååriga traineeprogrammet I dag arbetar hon som lönechef med ansvar för sex handläggare. Det var spännande, utmanande och utvecklande. Programmet var väldigt varierande och matnyttigt och innehöll allt från praktiska tips för hur man leder projekt till chans att tillsammans med 4 Susanne Johansson gick ledarutvecklingsprogram och arbetar nu som lönechef i Växjö kommun. en psykolog lära känna sig själv, säger Susanne Johansson. Efter ett drygt år på chefsstolen börjar hon känna sig varm i kläderna men också inse vilket stort ansvar som följer med att vara mellanchef. Utbildningen var väldigt varierande och matnyttig Universitetet har varit delaktigt i fem kommunala traineeprogram, vissa endast för Växjö kommun medan andra har varit länsövergripande. Vi ser det som ett gott betyg att vi fått förtroendet att fortsätta med kurserna och väldigt bra att kommunerna ger anställda chansen att utvecklas och komma vidare i karriären. Alla kanske inte blir chefer och en del kanske söker sig till andra arbetsgivare men intentionen att låta människor utvecklas är framsynt, säger Anders Hytter. För fjärde gången En annan återkommande kund är HSB som snart drar igång sitt fjärde program med värdebaserat ledarskap. Den innehåller bland annat omvärldsbevakning, självkännedom, teorier kring professionella organisationer, ledarskap och management och konkreta verktyg som behövs i det dagliga arbetet. Förutom ledarutvecklingsprogram för nya eller blivande chefer erbjuder vi också avgiftsfria utbildningar för mer erfarna chefer med minst fem års arbetslivserfarenhet, säger Anders Hytter.

5 Kompetensutveckling De vågade tro på framtiden och kompetensutvecklade När lågkonjunkturen slog till med full kraft hösten 2008 ställdes Volvo CE i Braås inför ett svårt val: säga upp personal och slippa kostnader eller låta dem studera och lita på att konjunkturen skulle vända. I backspegeln kan vi se att vi gjorde helt rätt, säger Jörgen Sjöstrand, platschef. Volvo CE vågade tro på att krisen skulle bli kortvarig och passade på att utnyttja tillfället för kompetensutveckling. Ett 80-tal anställda blev erbjudna att läsa på universitetet. Två dagar i veckan studerade de logistik eller produktionsteknik, tre dagar var de i Braås och gjorde projektarbeten om förbättringar och effektiviseringar direkt kopplade till det egna arbetet. Flera av de förbättringsförslag som togs fram har vi haft direkt nytta av med rejäla ekonomiska besparingar som följd. När produktionen är i full gång finns sällan tid att analysera och reflektera så metodiskt som det blev nu, säger Jörgen Sjöstrand, platschef och chef för produktionen. En spark i baken Både Annika Nilsson och Jesper Davidsen valde att gå produktionsteknik och är mycket nöjda med utbildningen. Lärarna var väldigt duktiga på att anpassa studierna till vår erfarenhet och lägga sig på rätt nivå, säger Annika Nilsson. Jag har inte läst på universitet tidigare så det var spännande att få knyta ihop teori och praktik, säger Jesper Davidsen. Båda beskriver utbildningen som något av en spark i baken. Suget att vidareutbilda sig fanns men nu kom äntligen tillfället. För mig var det guld värt att få börja läsa, säger Annika Nilsson som nu går Jörgen Sjöstrand, Annika Nilsson och Jesper Davidsen på Volvo CE i Braås är mycket nöjda med företagets utbildningssatsning. För mig var det guld värt att få börja läsa en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till produktionstekniker. Jesper Davidsen läser företagsekonomi på kvartsfart vid sidan av heltidsjobbet. Det är så himla roligt och inte alls så svårt som jag befarade. Båda har redan fått mer ansvarsfulla uppgifter och är övertygade om att Volvo också tjänat på utbildningsinsatsen. Jörgen Sjöstrand håller med och tror också att utbildningsmodellen går att spinna vidare på. Volvos samarbete med universitetet har pågått i många år och är välutvecklat men mer finns att göra. För oss är det en viktig rekryteringsbas, vi behöver ständigt ingenjörer och folk med teknisk utbildning. Dialogen med dessa utbildningar kan utvecklas, säger Jörgen Sjöstrand. 5

6 Att söka kurser Vi skräddarsyr efter era behov Passar inte vårt kursutbud ert företag kan vi skräddarsy en utbildning efter de behov ni har. Det ger er möjlighet att bestämma såväl innehåll, deltagare och tidpunkt, som lokal och tempo för utbildningen. Anpassar efter behov Antingen kan vi i samarbete med er utveckla en helt ny kurs eller så anpassar vi en befintlig kurs. Alla våra utbildningar är uppbyggda i moduler. På så sätt kan vi lätt kombinera olika delar från olika kurser så att de stämmer överens med just ert utbildningsbehov. Vi kan med kort varsel starta kurser och har erfarenhet av att genomföra utbildningar både i Sverige och utomlands. Ett exempel på skräddarsydd utbildning är kursen Marknadsföring med tilllägg, som innehåller både säljteknik och marknadsföring kopplad till deltagarnas egna företag. Kontaktuppgifter Om ni är intresserade av en specialanpassad utbildning kontakta: eller kontaktperson på aktuell institution. Läs mer på: Lnu.se/samhalle-och-naringsliv Söka kurser på universitetet På Lnu.se hittar ni hela vårt utbud av kurser och program. Anmäl er på: studera.nu. Att söka till Linnéuniversitetets fristående kurser görs via webben mellan den 15 mars och 15 april för sommar och höstterminen. Webbanmälan för vårterminen görs 15 september till 15 oktober. Krav på förkunskaper behörighet Förkunskapskraven till högskoleutbildning benämns behörigheter. Dessa delas för utbildning på grundnivå in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta. Förutom grundläggande behörighet krävs ibland särskild behörighet, det vill säga kunskaper som anses Hitta alla våra kurser på: Lnu.se Anmälan på: studera.nu nödvändiga för den specifika utbildningen. Dessa kunskaper står oftast beskrivna som krav hämtade ur gymnasieskolan, högskolan, yrkesliv eller andra relevanta områden. Studievägledning Våra studievägledare är specialiserade inom olika områden. De kan förse er med detaljerad information om utbildningar och antagningskrav. Ni når studievägledarna via Linnéuniversitetets växel Fullständiga kontaktuppgifter hittar ni på Lnu.se. 6

7 Exempel på fristående kurser Här följer ett urval av Linnéuniversitetets ordinarie kursutbud. Dessa, och övriga kurser, kan anpassas till ert utbildningsbehov. Fullständig kursförteckning finns på: Lnu.se/utbildning/kurser. Språk Språkkurserna leds av lärare vid Institutionen för språk och litteratur. Är du säljare, administratör, kundansvarig eller chef på ett företag och behöver förbättra dina språkkunskaper och därmed ditt företags möjligheter att konkurrera på den nationella och internationella marknaden har vi språkkurserna för dig. Du har idén och vi har kompetensen. Tillsammans skapar vi en utbildning som passar just ditt företag och din organisation. Kontakta! Institutionen för språk och litteratur: Christina Rosén E-post: Engelska Business Talking, 3 hp Kurskod: 1EN108 Business Talking är en kurs i muntlig engelska som erbjuds i den virtuella världen Second Life. Du övar dina färdigheter i att ge tekniska/administrativa presentationer på engelska, och detlar i formella och informella diskussioner, med respons och feedback från läraren. För att delta i kursen måste du skapa ett konto i Second Life och en avatar, samt ha tillgång till dator med rätt teknisk specifikation. Kursplatsen inom Second Life är Kamino Island. Studietakt och ort: 25 % distans Kursperiod: v /2011 Business Writing, 8 hp Kurskod: 1EN109 Kursen ger en förståelse för hur olika former av engelska fungerar i olika affärssammanhang. Genom praktiska övningar i att skriva affärsbrev, , PM och affärsrapporter skapas en förståelse för att arbeta med det skrivna ordet i ett affärssammanhang. Kursperiod: v /2011 Studietakt: 25 % distans Franska Nybörjarkurs i franska I, 15 hp Kurskod: 0FR011 Denna kurs ger dig vissa färdigheter i franska språket, såväl i tal som i skrift. Du arbetar med baskunskaper i grammatik och med ett grundläggande ordförråd, och får översiktliga kunskaper om franskt samhälle och kultur. Studietakt och ort: 50 % kväll, Växjö Kursperiod: v. 35/2011 2/2012 Sverigekunskap och fransk korrespondens, 7,5 hp Kurskod: 1FR101 I kursen läses fackspråkliga texter och ett ordförråd med inriktning mot administration och ekonomi inhämtas. Kunskaperna tränas genom övningar i att kommunicera muntligt och skriftligt med olika instanser i franskspråkiga länder. Studietakt: 100 % kväll, Växjö Kursperiod: v. 45/2011 2/2012 Spanska Spanska, 15 hp Kurskod: 0SP100 Är du intresserad av att studera spanska för nybörjare vid Linnéuniversitetet? Då har vi kursen för dig! Under höstterminen 2011 erbjuder Linnéuniversitetet en deltidskurs (50 %) i spanska för nybörjare. Kursen ger en introduktion till spanska och både muntliga och skriftliga färdig 7

8 heter övas. Kursen ges på campus Växjö av både svensk- och spanskspråkiga lärare och sker genom veckovisa träffar. Kursperiod: v. 35/ /2012 Studietakt och ort: 50 % kväll, Växjö Svenska Att skriva och tala bättre i jobbet, 10 (5+5) hp Kurskod: 1SV02U och 1SV03U I arbetslivet ställs allt högre krav på att man kan använda det svenska språket effektivt och korrekt i många olika situationer. Vi ger sedan länge skräddarsydda utbildningar i muntlig och skriftlig framställning för företag och offentlig sektor där du som kursdeltagare får träna dina språkliga färdigheter för att med professionell tydlighet och säkerhet kunna hålla föredrag och skriva texter i arbetet. Studietakt och kursperiod: 50 % dag, v /2011, Växjö, eller distans, v. 41/2011 2/2012 Tyska Nybörjarkurs i tyska II, 15 hp Kurskod: 0TY021 Då denna kurs utgör del II i våra tyska nybörjarkurser är den lämplig för dig som har vissa förkunskaper sedan tidigare kanske vill du fräscha upp din gymnasietyska?. Med denna kurs skaffar du dig behörighet till den ordinarie grundkursen i tyska på högskolenivå. Studietakt och ort: 25 % kväll, Växjö Kursperiod: v. 35/ /2012 Fokus Schweden I. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, 10 hp Kurskod: 1TY202 I denna kurs får du lära dig att presentera Sverige på tyska. Kursen behandlar huvuddragen i den svenska historien, med tyngdpunkt på 1900-talet och Sverige jämförs med de politiska systemen i de tyskspråkiga länderna. Studietakt och ort: 33 % eftermiddag, Växjö Kursperiod: v /2011 Tyska med ekonomisk inriktning, 7,5 hp Kurskod: 1TY01U Målet med denna kurs är att du förbättrar din språkliga kompetens (i till exempel jobbintervjuer och kundsamtal) och att du på tyska ska kunna kommunicera skriftligt i form av brevskrivning, e-mejl och ansökningshandlingar. Alla övningar i kursen innehåller ekonomiska termer. Studietakt och ort: 25 % sen em, Växjö Kursperiod: v. 38/2011 4/2012 EU och interkulturell kommunikation, 7,5 hp Kurskod: 1TY117 En kurs för dig som jobbar med Tyskland. Kursen ger dig en översikt över Europeiska unionens historia och organisation och tar upp aktuella frågeställningar och interkulturell kommunikation. I kursen ingår läsning av sakprosa och tidningstext på tyska. Kursperiod: v. 45/2011 2/2012 8

9 Ekonomi Ekonomihögskolans Uppdragsverksamhet, ELnuU, är en underavdelning till Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. ELnuU arbetar med kompetensutveckling och vänder sig till yrkesverksamma inom skilda organisationer företag, förvaltningar, myndigheter. Här erbjuds kompetensutveckling och utbildningar inom ett brett spektrum med ämnesområdet företagsekonomi, och därtill kopplade ämnen, i centrum. Kontakta! Ekonomihögskolan: Per-Olof Johansson E-post: Ekonomi Projeketledning I, 15 hp Kurskod: 1FE530 Kursens två delar är Projektarbete och Projektledare. Projektarbete innebär att utifrån metoder och verktyg planera, förbereda och genomföra projekt. Projektledare innebär ledarskapet i projekt. Kursen ger en översikt av ämnesområdet och etablerar ett generellt synsätt på projekt som organisations- och verksamhetsform. Till denna kurs finns en påbyggnadskurs, 1FE535. Kursperiod: v. 35/2011 2/2012 Studietakt: 50 % distans Projektledning II, 15 hp Kurskod: 1FE535 Kursen praktisk projektledning, hp är en påbyggnadskurs som utifrån det teoretiska ledarskapet och den teoretiska metodsynen i projektledning I, 1 15 hp övergår till ett praktiskt projektarbete. Detta görs genom att du under kursen jobbar i ett projekt. Du tar på dig rollen som projektledare och använder dina kunskaper från första kursen för att leda ditt projekt. Kursperiod: v. 35/2011 2/2012 Studietakt: 50 % distans Handelsrättslig grundkurs, 15 hp Kurskod: 1RV900 Kursen ger översiktliga kunskaper om rättsreglernas funktion och juridiska systematik, kännedom om samhällets olika medel som tillämpas för att reglera relationerna mellan enskilda personer, företag och myndigheter, kännedom om företagets plats i rättsordningen samt kunskaper i rättsregler av särskild betydelse för näringsverksamhet. Kursperiod: v. 35/2011 2/2012 Studietakt: 50 % distans Företagande och affärsutveckling, 7,5 hp Kurskod: 1FE908 Hur uppstår och hur organiseras verksamhet som syftar till förnyelse och utveckling? Kursen syftar bland annat till att du ska kunna identifiera och formulera affärsmöjligheter, kunna bedöma och revidera en affärsplan, samt att du ska kunna etablera nära kontakt med en entreprenör/ företagare. Kursperiod: v. 43/2011 2/2012 Studietakt: 50 % distans Logistik, 7,5 hp Kurskod: 1FE907 Logistik handlar om att se flödet av material och information inom och mellan företag som en värdeskapande men kostnadskrävande process. Kursen ger grundläggande kunskaper i leveransservice, distribution, produktionsplanering och materialförsörjning samt kvantitativa tillämpningar. Studietakt: 50 % distans Storytelling, 7,5hp Kurskod: 1FE435 En viktig del i företagskulturen är berättelser om företaget, dess medarbetare och chefer. Historierna skapar intresse och mytologi runt produkter, personer, roller eller arbete vilket kan användas i många olika sammanhang. Kursen ger en översikt av vad storytelling är och hur det kan användas för att skapa levande berättelser från verkligheten. Kursperiod: v. 35/2011 2/2012 Studietakt: 25 % distans Grundläggande Företagsekonomi, 4 x 7,5 hp Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kurskod: 1FE920 Marknadsföring, 7,5 hp Kurskod: 1FE925 Kursperiod: v. 43/2011 2/2012 9

10 Redovisning, 7,5 hp Kurskod: 1FE909 Kalkylering, 7,5 hp Kurskod: 1FE910 Kursperiod: v. 43/2011 2/2012 Lön och löneadministration, 7,5 hp Kurskod: 1FE650 Kursen behandlar grundläggande innebörden av anställning och löneadministration. I detta innefattas beräkning och behandling av ledigheter, frånvaro, förmåner och semester. I kursen ingår också ett självständigt arbete med ett case och arbete i ett löneadministrativt program. Studietakt: 50 % dagtid, Kalmar Arbetsrättlig grundkurs, 7,5 hp Kurskod: 1RV009 Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbetsrätt såsom regler om avtals ingående och upphörande och arbetsrättens placering i det juridiska regelsystemet. En kort historisk bakgrund till den svenska arbetsrättsliga regleringens särdrag, bland annat kollektivavtalet och dess rättsverkningar behandlas. Studietakt: 100 % dagtid, Växjö Affärsutveckling och personligt entreprenörskap, 7,5 p Kurskod: 1FE620 Kursen ger kunskaper om processen från idéstadium till en stabilt etablerad verksamhet. Centrala begrepp är affärsidé, affärsplan och marknadsplanering. I kursen ingår framtagandet av en affärsplan innehållande strategi- och åtgärdspaket för att starta och utveckla ett företag Kursperiod: v. 43/2011 2/2012 Studietakt: 50 % dagtid, Kalmar Det hälsosamma ledarskapet, 7,5 p Kurskod: 1FE016 Förståelsen för vad som leder till att såväl 10 Hittar du inte din kurs? Vi skräddarsyr lämplig utbildning! medarbetare som chefer får en bättre hälsa har ökat och det har blivit viktigt att skapa hållbara organisationer. Ledarskap är att få andra att växa. Hur kan ledarskapet medverka till medarbetarnas utveckling? Ledarskap för långsiktig organisatorisk hållbarhet. Vad krävs av ledarskapet för att stödja en utveckling mot långsiktig organisatorisk hållbarhet? I kursen ingår också tillämpningsorienterade delar och moment. Kursperiod: v /2011 Studietakt: 33 % kvällstid, Växjö E-handel, 7,5 hp Kurskod: 1FE640 Kursen ger kunskaper om Internet som handelskanal och marknadsplats. B2B/B2C: strategier, modeller, produkter och tjänster. E-handelskundens trender, beteenden, marknadsundersökning och marknadsföring. B2B portaler: samarbets-, inköps-, försäljnings-, logistikprocesser E-handelsprojekt: utveckling och lansering av e-handel, metoder och verktyg för utvärdering av e-handelsinvesteringar, design och implementeringsaspekter Kursperiod: v /2011 Studietakt: 100 % dagtid, Kalmar Introduktion till turism, 15 hp Kurskod: 1TR510 Kursen ska ge de studerande en inledande insikt i och förståelse för turism, såväl nationellt som internationellt. Kursen fokuserar till största delen på turismen i västvärlden. I kursen ingår också delmomenten Resandets motiv, Turismföretagande samt en exkursion. Studietakt: 100 % dagtid, Kalmar Svensk affärsrätt, 7,5 hp Kurskod: 1RV415 Den svenska marknaden är liten och fler och fler företag söker nya marknader. Denna kurs ger dig grundläggande kunskap och förståelse för rättsliga problem som kan uppstå i svensk handel. Kursperiod: v. 48/2011 2/2012 Studietakt och ort: 100 % dag, Kalmar

11 Teknik Institutionen för teknik (TEK) har sedan länge ett väl utvecklat samarbete med regionens näringsliv. Samverkan är ett förhållningssätt som är väl integrerat i såväl forskning som utbildning. Målet är bland annat utveckling av våra utbildningar, kunskapsutveckling och tillväxt. TEK erbjuder skräddarsydda utbildningar anpassade till enskilda företags utbildningsbehov. Bland våra resurser finns våra lärare och forskare, samt ett nätverk av konsulter och experter från näringslivet. Kontakta! Institutionen för teknik: Jan Novak, E-post: Maskinteknik/ Systemekonomi Produktionsteknik Principer för lean produktion, 7,5 hp Kurskod: 1MT010 Kursen omfattar följande moment: Grundläggande introduktion i verksamhets- och inköpsstyrning Hur konkurrensfördelar uppnås Hur tillverkningsprocesser kan organiseras Six sigma kvalitet Strategiska inköp Logistik En översikt av metoder inom resurssnål produktion såsom JIT ( Just in Time), 5S, visuell produktion, nollfelsstrategi, TPU (Totalt Produktivt Underhåll), ställtidsreduktion, ständig förbättring (kaizen) Kursperiod: v. 3 11/2012 Undervisningsspråk: Engelska Kostnadsanalys (LCC), 7,5 hp Kurskod: 2SE014 LCC-analys är en metod som kan användas som beslutsunderlag för förbättringsarbeten inom hela produktionsprocessen, inte bara vid anskaffande av anläggningstillgångar. Studietakt: 50 % dag, Växjö Undervisningsspråk: Engelska Underhållsplanering, 7,5 hp Kurskod: 1SE016 Denna kurs ger dig kunskaper om underhållsstrategier, metoder och filosofier och grundläggande kunskaper om teorier och metoder inom underhållsplanering. Den ekonomiska betydelsen av underhållsverksamheten för olika tillverkningssystem berörs också. Undervisningsspråk: Engelska Tillståndsövervakningssystem I, 7,5 hp Kurskod: 1SE015 Tillståndsövervakning handlar om att ta redan på hur en maskin mår genom olika övervakningsmetoder, till exempel vibrations- eller temperaturmätning. Kursen ger kunskaper om teori och metoder inom tillståndsövervakning samt dess tekniska och ekonomiska betydelse för tillverkningsmaskiner och processer, och dess roll i underhålls- och produktionsplanering. Undervisningsspråk: Engelska Kvalitetsstyrning, 7,5 hp Kurskod: 1SE010 Kursen ger en översikt av koncept för kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll, med fokus på Total Quality Management (TQM) och kvalitativa analysmetoder. Studietakt: 50 % dag, Växjö Undervisningsspråk: Engelska Kvalitetsteknik, 7,5 hp Kurskod: 1ZT002 Kursen behandlar kunskaper och verktyg för kvalitetsutveckling, processanalys, processledning, verksamhetsegenskaper och ständiga förbättringar. Den visar också kopplingen mellan kvalitet, marknad, lönsamhet, miljöaspekter samt organisation och ledarskap. Avancerad CAD i 3D, 7,5 hp Kurskod: 1MT005 Kursen omfattar följande moment: Detaljmodellering i 3D Sammanställningar i 3D Detalj och samanställningsritningar från 3D modeller Importera/exportera modeller Ytmodellering Standarddetaljer Plåtutbredning e-drawings Visualisering genom PhotoWorks application Animeringar FEM-beräkningar från 3D modell med COSMOSXpress Kursperiod: v. 3 11/

12 Materiallära, 7,5 hp Kurskod: 1MT021 Kursen behandlar och visar på samband mellan struktur och egenskaper hos metalliska, keramiska och polymera material. Kursen ger också en introduktion till hur materialval vid produktframtagning görs och vilka faktorer som avgör ett materials användningsmöjligheter i olika sammanhang. Kursen behandlar även olika materials miljöbelastning. Studietakt: 50 % dag, Växjö Material- och produktionsstyrning, 7,5 hp Kurskod: 1MT023 Här skaffar du dig en överblick över processer och ekonomiska faktorer i den moderna produktionen, bland annat genom materialstyrning, produktionsstyrning, prognostisering och produktionsekonomiska begrepp. Ett upptaktssmöte En kursträff under kursen En kursavslutsträff Upptaktsmötet är obligatoriskt. Träffarna sker fredagar em och lördagar fm. Kursen ges i distansplattformen Blackboard. Studietakt: 50 % distans, Ljungby Ledarskap i producerande företag, 7,5 hp Kurskod: 1MT024 Ledarskap utgörs av hörnstenar planering, organisation och uppföljning. Dessa ligger till grund för olika fördjupningar som kommunikation och konflikthantering på arbetsplatsen, ledning av projektarbete, Supply Chain Managent samt inslag av Total Quality Management och vinklas mot tillverkningsindustrin. Ett upptaktssmöte En kursträff under kursen En kursavslutsträff Upptaktsmötet är obligatoriskt. Träffarna sker fredagar em och lördagar fm. 12 Kursen ges i distansplattformen Blackboard. Kursperiod: v. 44/ /2012 Studietakt: 50 % distans, Ljungby Produktionsledning för yrkesverksamma, 30 hp Kursperiod: 1MT025 Kurspaketet vänder sig i första hand till dig som jobbat några år inom näringslivet och vill kunna matcha kraven när det gäller näringslivets omställning mot ökad effektivitet genom att lära dig hantera förändringar, processer och effektiva produktionsflöden. Ett upptaktssmöte, en kursträff och en kursavslutsträff inför varje delkursstart. Upptaktsmötet är obligatoriskt. Träffarna sker fredagar em och lördagar fm. Kursen ges i distansplattformen Blackboard. Kursperiod: v. 35/ /2012 Studietakt: 50 % distans, Ljungby Byggteknik Byggteknik 1, 7,5 hp Kurskod: 1BY008 Kursen är en introduktionskurs med småhusbebyggelsens byggteknik i fokus. Byggmaterial och byggkomponenter studeras. Småhusets uppbyggnad, grundläggning, golv, väggar och tak studeras i detalj och detaljritningar utförs. Inom byggfysiken behandlas värme- och fuktproblematiken. Laborationer ingår och behandlar materialen trä och betong samt fukt i byggprocessen. Studiebesök till byggarbetsplatser, och materialleverantörer ingår också. Byggteknik 2, 7,5 hp Kurskod: 1BY009 Kursen omfattar områdena byggnadsfysik, byggnadsmaterial och byggnadsakustik och förutsätter grundläggande kunskaper om hur ett enkelt enfamiljshus är uppbyggt. I jämförelse med kursen Byggteknik I, som ger sådana grundläggande kunskaper omfattar kursen Byggteknik 2 en djupare genomgång av byggnadsfysik och akustik samt en mer ingående studie av flertalet vanliga byggnadsmaterial. Kursen ger också träning i att analysera olika konstruktionslösningar med avseende på värme- och fuktproblematik samt akustik. Installationsteknik och energihushållning, 7,5 hp Kurskod: 1BY033 Syftet med denna kurs är att ge kunskaper om allmänna principer för värme, ventilation, vatten och sanitet, elektriska ledningsdragningar och installationer. Dessutom ska den ge insikt om installationsteknikens betydelse för upprätthållande av termisk komfort, god luftkvalitet samt hygienmässiga förhållanden inomhus, samt kunskap för dimensionering av installationstekniska system.

13 Byggnadsproduktion 1, 7,5 hp Kurskod: 1BY005 Efter genomgången kurs ska du ha grundläggande kunskaper om byggprocessens förlopp, de olika aktörernas arbetsuppgifter och de hjälpmedel som tillämpas i projektering och produktion. Kursen beskriver administrativa, ekonomiska och entreprenadjuridiska frågeställningar som är förknippade med projektering byggande och förvaltning. Kursperiod: v. 3 11/2012 Byggnadsproduktion 2, 7,5 hp Kurskod: 1BY006 Målet med kursen är att ge dig kunskaper om byggentreprenadföretagets produktionskalkylering, anbudsförfarande och produktionsstyrning med tillhörande planeringsteknik, produktionsmetoder och produktionsteknik. Kursperiod: v. 3 11/2012 Studietakt: 50 % dag, Växjö Byggnadsmekanik, 7,5 hp Kurskod: 1BY012 Kursen, som är en nödvändig grund för fortsatta studier inom till exempel betong-, stål- och träkonstruktion, omfattar beräkning av inre krafter (snittkrafter) hos statiskt bestämda stänger, fackverk och balkar. Den omfattar också spännings- och töjningsbegreppen, elastiskt och elastoplastiskt materialbeteende, spänningar vid dragning, böjning, skjuvning, vridning och kombinerad påverkan. Elastiska linjens ekvation, statiskt obestämda balkar, andra ordningens teori och knäckning ingår också. Stål- och träkonstruktioner, 7,5 hp Kurskod: 1BY072 Kursen syftar till att lära ut materialen stål och trä som konstruktionsmaterial och hur man dimensionerar stål- och träkonstruktioner. För att underlätta arbetet med projektet ges föreläsningar och räkneövningar under kursens gång. Bedömningen av projektarbetet tillsammans med en tentamen utgör grunden för betygsättningen i kursen. Betongkonstruktioner, 7,5 hp Kurskod: 1BY052 Kursen är en grundkurs i betongbyggnad men den kräver vissa förkunskaper i byggteknik. Kursen inleds med att beskriva vilka laster som en byggnadskonstruktion kan utsättas för. Denna del är allmängiltig för alla byggnadskonstruktioner. Därefter får man lära sig om materialet betong som konstruktionsmaterial och hur betong kan samverka med armering i olika konstruktioner. Byggnadsvård 2 Projektering, 7,5 hp Kurskod: 1BY036 Kursen utvecklar kunskaper om projektering anpassad till kvaliteter i befintlig historisk bebyggelse, analys av skador i byggnader om omgestaltningar av äldre byggnader inför nya behov och funktioner. Kursen behandlar också uppmätningsmetoder och upphandlingar, skadeinventering, skadeanalys med åtgärder. Tillgänglighetsfrågor uppmärksammas särskilt. Kursperiod: v. 3 11/2012 Bioenergi Uthållig energiförsörjning, 7,5 hp Kurskod: 1BT002 I den här kursen introduceras kort och översiktligt de olika tekniker som idag står till buds för att producera olika kommersiella energibärare. Även kärnkraft ingår i kursen, även om det inte är en långsiktigt uthållig teknik eftersom bränsleresurserna är begränsade. Kursperiod: v. 3 22/2012, alt. 25 % distans Miljöteknik Inriktning Hållbar Utveckling, 7,5 hp Kurskod: 1ZT001 Kursen består av två block ett om grundläggande ekologi och ett som behandlar naturresurser och mänsklig aktivitet ur ett allmänt perspektiv men med exempel i första hand valda från Sverige. Tillsammans kan vi arbeta fram en lämplig utbildning för just er! Skog- och träteknik Skogsproduktion, 7,5 hp Kurskod: 1TS911 Vi förklarar med olika modeller hur enskilda träd och bestånd växer, hur olika skötselregimer påverkar tillväxten, hur vi genomför dessa i praktiken och vilken produktionspotentialen är idag. Vi följer också den historiska utvecklingen av skogsproduktionsforskningen i Sverige. Kursperiod: v /2012 Studietakt och ort: 50 % distans (blandade tider), Växjö Sammankomster: Två obligatoriska träffar. Övrigt: Undervisning sker huvudsakligen via en webbaserad lärplattform. 13

14 14

15 Skoglig planering, 7,5 hp Kurskod: 1TS612 Kursen avser att ge kunskaper om hur underlag för skoglig planering tas fram, bearbetas och presenteras. De studerande ska efter genomgången kurs ha kunskap om hur en skogsbruksplan framställs med moderna hjälpmedel och kunna tolka planens innehåll., alt. 50 % distans (blandade tider) Skogsbränslekunskap, 7,5 hp Kurskod: 1TS251 Den studerande ska få insikt i skogsbrukets möjlighet att tänka bioenergi, det vill säga när och hur skogen kan leverera råvara till den energiomvandlande industrin. Kursen belyser hur olika former av lagring och hantering påverkar skogsbränslets kvalitetsfaktorer och energiinnehåll. Dessutom tar kursen upp natur- och miljöhänsyn i samband med uttag av skogsenergi. Kursperiod: v. 3 11/2012, alt. 50 % distans (blandade tider) Sammankomster: Två obligatoriska träffar. Övrigt: Undervisning sker huvudsakligen via en webbaserad lärplattform. Skogsföretagande, 7,5 hp Kurskod: 1TS242 Vill du lära dig mer om affärsutveckling i skogsföretag? Kursen i Skogsföretagande fokuserar på företag med inriktning mot produktion och försäljning av skogliga och skogsrelaterade produkter och tjänster. Studietakt och ort: 50 % distans, Växjö Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster. Övrigt: All undervisning och kommunikation sker via en webbaserad distansplattform. Skogsproduktion och virkets användbarhet, 7,5 hp Kurskod: 2TS363 I kursen arbetar vi med olika träförädlares krav på materialets kvalitet för att kunna uppnå en fullgod produkt. Det kan handla om till exempel trähus, möbler, skivmaterial eller biobränsle. Vilka är de viktigaste kraven på råvaran och i vilka led i kedjan från skog till slutprodukt uppträder kvalitetsbrister? Kan man genom skogsskötsel, avverkning, virkeshantering eller i industriell förädling se till att öka andelen råvara av rätt kvalitet? Kursperiod: v. 3 11/2012 Studietakt och ort: 50 % distans, Växjö Sammankomster: Två obligatoriska träffar. Tillgång till dator med internetanslutning krävs. Övrigt: Undervisning sker huvudsakligen via en webbaserad lärplattform. Inköp och försäljning, 7,5 hp Kurskod: 2TS994 Inköp och försäljning inom skogsbruket. Hur påverkar relationer och personliga möten säljprocessen? Kursen riktar sig till dig som arbetar eller ska arbeta med inköp och försäljning inom skogsbruk, till exempel som inspektor, virkesinköpare eller förvaltare. Studietakt och ort: 50 % distans, Växjö Sammankomster: Antal sammankomster 1 2. Övrigt: Undervisning sker huvudsakligen via en webbaserad lärplattform. Ledarskap, 7,5 hp Kurskod: 2TS995 Kursen passar dig som arbetar på, eller kommer att arbeta på, arbetsledande befattningar som till exempel drivningsoch avverkningsledare. Du lär dig om såväl arbetsrättsliga frågor som konflikthantering. En del i kursen handlar också om hur du kan förenkla kontakten med media. Studietakt och ort: 50 % distans, Växjö Sammankomster: Två obligatoriska träffar. Övrigt: Undervisning sker huvudsakligen via en webbaserad lärplattform. Skogsnäringens marknader, 7,5 hp Kurskod: 2TS033 Skogstillgångar och skogsindustri ur ett globalt och nationellt perspektiv, Världsmarknaden för skogsindustriprodukter, handelsmönster och faktorer som påverkar dessa mönster. Häri ingår såväl konjunkturfenomen som olika typer av regleringar. Undervisningen relateras till Sveriges dåtida, nuvarande och framtida position på marknaden. Kursperiod: v. 3 11/2012 alt. 50 % distans Sammankomster: Två obligatoriska sammankomster. Övrigt: All undervisning och kommunikation sker via en webbaserad distansplattform. Kursen ges på engelska om det förekommer utbytesstudenter. Logistik, 7,5 hp Kurskod: 1TS022 Logistikkursen ger dig grundläggande kunskaper i logistik som synsätt; dess grundläggande funktioner (distribution, produktion samt inköp/materialförsörjning), totalkostnadsanalys, samt effektiviseringsmöjligheter. Kursen består av en serie föreläsningar och ett praktiskt arbete där de studerande kartlägger de grundläggande funktionerna och finner effektiviseringsmöjligheter. Kursperiod: v /2012 Studietakt och ort: 50 % distans, Växjö Sammankomster: Två obligatoriska träffar. Övrigt: Undervisning sker huvudsakligen via en webbaserad lärplattform. 15

16 Yrkeskunnande och teknologi Risk- och säkerhetsanalys i arbetslivet, 15 hp Kurskod: 1TE002 Kursen behandlar teorierna bakom riskoch säkerhetsanalys samt modeller och arbetssätt för genomförande av analyser. I kursen genomförs ett större projektarbete som är kopplat till den del av arbetslivet du arbetar inom. Kursen vänder sig till verksamma lärare i gymnasieskolans yrkesämnen, yrkesverksamma eller andra som har intresse inom området. Kursperiod: v. 35/ /2012 Studietakt och ort: 25 % distans, Växjö Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Övrigt: Två till tre träffar per termin i Växjö och Kalmar. De studerande skall ha tillgång till dator och internet Orienterande kurs i Yrkeskunnande och teknologi, 7,5 hp Kurskod: 1TE001 Kursen har en tvärvetenskaplig karaktär och ger grundläggande kunskaper om förhållandet mellan den formaliserade kunskapen i form av teknologi och regelsystem och det personligt utvecklade kunnandet inom yrkeslivet. Kursen vänder sig till dig med yrkeserfarenhet eller dig som har intresse av att studera förhållandet mellan teoretisk utbildning och praktiskt kunnande. Studietakt och ort: 50 % distans, Växjö. Övrigt: Utbildningen ges på distans med 4 5 träffar per termin. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Avancerad kurs i Yrkeskunnande och teknologi, 7,5 hp Kurskod: 4TE001 Kursen vänder sig till dig med yrkeserfarenhet eller dig som har intresse av att studera förhållandet mellan teoretisk utbildning och praktiskt kunnande, och i vid 16 mening förhållandet mellan formaliserade modeller och yrkeskunnande i arbetslivet. Studietakt och ort: 50 % distans, Växjö Övrigt: Utbildningen ges på distans med 4 5 träffar per termin. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Introduktion till forskarutbildning i Yrkeskunnande och teknologi, 7,5 hp Kurskod: 4TE002 Kursen innebär en förberedelse för en forskarutbildning i ämnet och kräver genomgången Avancerad kurs i Yrkeskunnande och teknologi. Kursen har karaktären av en pröva på kurs och genomgången kurs är en förutsättning för den som vill söka till en forskarutbildning i ämnet Yrkeskunnande och teknologi. Kursen kan också studeras fristående. Studietakt och ort: 50 % distans, Växjö Övrigt: Utbildningen ges på distans med 4 5 träffar per termin. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Avancerad nivå Bygg och Maskin Produktutveckling i ett livscykelperspektiv, 7,5 hp Kurskod: 4MT014 All produktutveckling är komplex. Därför behöver man ett arbetssätt som systematiskt bryter ner komplexiteten i mindre och hanterbara delar. Utvecklingsfasen utgörs av att definiera och fastställa vad som är problemen och hur dessa skall lösas innan konstruktionsarbetet startar. Teknisk modellering: Bärverksanalys, 7,5 hp Kurskod: 4BY066 Kursen omfattar bland annat följande moment: Härledningar av differentialekvationer för stång- och balkverkan samt endimensionell värmeledning Analys av system av elastiska fjädrar, fackverk och ramverk med matrisformulerad förskjutningsmetod Analys av problem inom värmeledning, rörströmning, diffusion och elektriska kretsar med matrisformulerad förskjutningsmetod Finita Elementmetoden, 7,5 hp Kurskod: 4MT001 Kursen omfattar följande moment: Starka och svaga formuleringar i en och flera dimensioner för värmelednings och elasticitetsproblem, elastisk balkböjning Finita elementformuleringar, basfunktioner olika approximationer Konstitutiva samband (samband mellan spänningar töjningar eller flöde temperaturgradienter etc.) Huvudspänningar, olika effektivspänningsmått, flytspänning Avbildningar isoparametriska element, numerisk integration, konvergensegenskaper Kursperiod: v. 44/ /2012 Trä i byggsystem, 7,5 hp Kurskod: 4BY064 Det moderna träbyggandet ger många möjligheter men kräver också specifika kunskaper hos konstruktören. Denna kurs ger kunskap inom följande områden: Trä som konstruktionsmaterial, konstruktion av enskilda träelement och förband, stora limträkonstruktioner, stabilisering av flervåningshus och akustik och vibrationer. Kursperiod: v. 44/ /2012

17 Undervisningsspråk: Engelska Strukturdynamik, 7,5 hp Kurskod: 4MT015 Strukturdynamik är ett ämne med ett brett applikationsområde; allt från rymd, flyg, fordon och maskiner till byggnader. Inom ämnet studeras strukturers dynamiska beteende inkluderande prestanda, komfort, livslängd och vibrationer. Kursperiod: v /2012 Studietakt: 50 % dag, Växjö Undervisningsspråk: Engelska Utförlig information, såväl beträffande kursernas innehåll och nödvändiga förkunskaper som eventuella detaljer omkring distansstudier, hittar du på Lnu.se/utbildning/kurser 17

18 Övrigt Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetets bibliotek finns på Nygatan i Kalmar och mitt på campus i Växjö. Universitetsbiblioteket fungerar som ett kunskapscentrum och mötesplats för universitetets anställda och studenter, men är även öppet för allmänheten. För att du ska få en överblick över vad universitetsbiblioteket har att erbjuda dig, har vi här samlat praktisk information: lnu.se/ub Magasinet Fokus Lnu Fokus ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet distribueras till företag och organisationer i regionen. Vill du ha tidningen? Hör av dig till: Öppna föreläsningar Ämnena presenteras av forskare från Linnéuniversitetet. Efter varje föreläsning ingår en frågestund som ger möjlighet till dialog mellan forskaren och åhörarna. Föreläsningarna går av stapeln tidiga morgnar och förutom trevlig populärvetenskaplig föreläsning bjuds det på frukost. Läs mer på: lnu.se/samhalle-och-naringsliv Kontakta oss gärna Institutionen för språk och litteratur: Christina Rosén, E-post: Studievägledare: Petra Hunt, E-post: Institutionen för teknik: Jan Novak, E-post: Studievägledare: Stanley Neergaard, E-post: Ekonomihögskolan: Per-Olof Johansson, E-post: Studievägledare: Åsa Sjöblom, E-post: Samverkansavdelningen E-post: Linnéuniversitetet Information om utbildningar samt anmälan till Lnu.se för program och kurser, se studera.nu All information hittar du på Lnu.se 18

19 Produktion Linnéuniversitetet i samarbete med Giv Akt Information. Tryck KST Infoservice, Växjö, 2011 Upplaga ex

20 Kalmar / Växjö Telefon E-post 20

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp

Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp Kurs-PM Va rme och fukt i tra hus, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Björn Mattsson och Anders Olsson Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4BY105 Syftet med kursen Syftet

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014

SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014 Institutionen för skog och träteknik Hållbart familjeskogsbruk, del B 16 30 hp Grundkurs 1TS031 (kvartsfart) Kursansvarig: Nils Fagerberg 2009-12-11 SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014 På Skog och trä är vi måna

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 KURSPLAN FÖR FÖRETAGSEKONOMI, SYSTEM FÖR EKONOMISK STYRNING, FEC 335, 10 POÄNG 1. Fastställande och giltighet Kursplanen har

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Ekonomihögskolan INFC55, Informatik: Webbutveckling, 7,5 högskolepoäng Informatics: Web Development, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1 TEK125 Logistik Chalmers University of Technology 1 Kursens syfte och innehåll Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel planering,

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik information Byggnadsteknik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING I BYGGNADSTEKNIK

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer