Kompetensutveckling för arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling för arbetslivet"

Transkript

1 Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1

2 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud finns en hel del kurser som fungerar lika bra som fortbildning av medarbetare inom både den privata och offentliga sektorn. Därutöver kan vi hjälpa dig att skräddarsy uppdragsutbildningar. Uppdragsutbildningar kan se ut på många olika sätt, men alla arbetas fram tillsammans med uppdragsgivaren och kan därför motsvara exakt de behov som finns. Det kan handla om allt från ett fåtal föreläsningar till fleråriga utbildningsprogram. En uppdragsutbildning kan även utformas för att ge deltagarna akademiska högskolepoäng med de förutsättningar som gäller för poänggivande uppdragsutbildning. 2 Innehåll Inledning 3 Kompetensutveckling 4 Skräddarsy utbildning, Söka kurser på universitetet 6 Fristående kurser 7 Språk 7 Ekonomi 9 Maskinteknik/Systemekonomi 11 Allmän information, Kontaktuppgifter 18

3 Inledning Ömsesidigt samarbete Linnéuniversitetets utbildningar och forskning berör många människor, även utanför campus. Vi vill bidra till tillväxt och utveckling samt öka konkurrenskraften i hela regionen genom att samarbeta med företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer. Tillsammans kan vi utveckla verksamheter och höja kompetensnivån genom att skapa nya produkter, tjänster och idéer. Olika samarbetsvägar Hos oss på Linnéuniversitetet finns många möjligheter till samverkan med studenter i form av praktik, examensarbete och andra projekt. Kontakterna med Linnéuniversitetets studenter kan se olika ut. Flera utbildningar har praktik och andra utbildningar har partnerprogram och examensarbeten. Andra sätt att samarbeta kan vara att personer i företag och organisationer gästföreläser, tar emot studiebesök eller deltar vid arbetsmarknadsdagar. Se våra duktiga studenter som en resurs när ditt företag eller organisation behöver hjälp med att utveckla nya tankar och idéer. Tiden är en knapp resurs, en student kan hjälpa till att utföra projekt eller pröva idéer som ni inte själva hinner med. Studenter ger ditt företag ett kreativt tillskott och får i gengäld ett bredare perspektiv på sin utbildning och möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Är du och din organisation intresserad av forskningssamverkan med Linnéuniversitetets forskare finns flera olika former för samarbete. Det kan handla om alltifrån att utbyta erfarenheter, lösa specifika problem och frågeställningar till större forskningsprojekt. Fördelarna med ett samarbete är ömsesidigt. Forskningsresultaten kan komma till nytta i företaget eller i organisationen och forskarna får kunskap om viktiga utvecklingsområden och tillgång till reella problem och idéer att arbeta med. Ta del av vårt utbud Låt oss på Linnéuniversitetet hjälpa till att höja kompetensen hos dina medarbetare! I denna skrift presenterar vi en del av vårt kursutbud som är anpassat för fortbildning av medarbetare. Därutöver erbjuder vi även skräddarsydda uppdragsutbildningar. Kontakta oss gärna om du söker särskild kompetens, eller har ett specifikt behov av kompetensutveckling. Känner du att det skulle vara intressant att knyta kontakter med universitetet men vet inte riktigt på vilket sätt? Vi som arbetar med samverkan hjälper dig att hitta rätt. Mats Nordänger Chef samverkansavdelningen Läs mer på: Lnu.se/samhalle-och-naringsliv Viktigt att stärka banden mellan universitet och näringsliv Många av våra företag konkurrerar på en global marknad. De är väl medvetna om vad som krävs för att klara detta och kompetensutveckling är absolut en av dessa ingredienser. Därför är det extra glädjande att Linnéuniversitetet nu släpper den första utbildningskatalogen någonsin som riktar sig till yrkesverksamma. Denna kommer att leda till ännu kortare avstånd mellan universitet och näringsliv samt kommer att stärka företagens konkurrenskraft ytterligare. John Rosén Handelskammaren 3

4 Kompetensutveckling Susanne utbildade sig till ledare mitt i yrkeslivet Uppdragsutbildningar i ledarskap i offentlig förvaltning är ständigt efterfrågade. För deltagarna innebär kurserna tid för reflektion och tillfälle att hitta lösningar på rätt formulerade problem, säger Anders Hytter, lektor i företagsekonomi som efterlyser fler arenor för möten mellan akademin, företag och organisationer. Alla organisationer behöver duktiga ledare som förstår skillnaden mellan chefskap och ledarskap, som gillar att arbeta med förändring och förnyelse men som samtidigt värnar organisationens grundläggande värderingar. Vår specialitet är ledarutvecklingsprogram för politiskt styrda organisationer, säger Anders Hytter som skräddarsytt kompetensutvecklingsprogram för HSB och ledarutveckling för chefsaspiranter i kommuner. Ett lyft för Susanne Susanne Johansson är anställd i Växjö kommun. Hon hade jobbat både med IT och som handläggare för löner och personalfrågor när hon sökte till det tvååriga traineeprogrammet I dag arbetar hon som lönechef med ansvar för sex handläggare. Det var spännande, utmanande och utvecklande. Programmet var väldigt varierande och matnyttigt och innehöll allt från praktiska tips för hur man leder projekt till chans att tillsammans med 4 Susanne Johansson gick ledarutvecklingsprogram och arbetar nu som lönechef i Växjö kommun. en psykolog lära känna sig själv, säger Susanne Johansson. Efter ett drygt år på chefsstolen börjar hon känna sig varm i kläderna men också inse vilket stort ansvar som följer med att vara mellanchef. Utbildningen var väldigt varierande och matnyttig Universitetet har varit delaktigt i fem kommunala traineeprogram, vissa endast för Växjö kommun medan andra har varit länsövergripande. Vi ser det som ett gott betyg att vi fått förtroendet att fortsätta med kurserna och väldigt bra att kommunerna ger anställda chansen att utvecklas och komma vidare i karriären. Alla kanske inte blir chefer och en del kanske söker sig till andra arbetsgivare men intentionen att låta människor utvecklas är framsynt, säger Anders Hytter. För fjärde gången En annan återkommande kund är HSB som snart drar igång sitt fjärde program med värdebaserat ledarskap. Den innehåller bland annat omvärldsbevakning, självkännedom, teorier kring professionella organisationer, ledarskap och management och konkreta verktyg som behövs i det dagliga arbetet. Förutom ledarutvecklingsprogram för nya eller blivande chefer erbjuder vi också avgiftsfria utbildningar för mer erfarna chefer med minst fem års arbetslivserfarenhet, säger Anders Hytter.

5 Kompetensutveckling De vågade tro på framtiden och kompetensutvecklade När lågkonjunkturen slog till med full kraft hösten 2008 ställdes Volvo CE i Braås inför ett svårt val: säga upp personal och slippa kostnader eller låta dem studera och lita på att konjunkturen skulle vända. I backspegeln kan vi se att vi gjorde helt rätt, säger Jörgen Sjöstrand, platschef. Volvo CE vågade tro på att krisen skulle bli kortvarig och passade på att utnyttja tillfället för kompetensutveckling. Ett 80-tal anställda blev erbjudna att läsa på universitetet. Två dagar i veckan studerade de logistik eller produktionsteknik, tre dagar var de i Braås och gjorde projektarbeten om förbättringar och effektiviseringar direkt kopplade till det egna arbetet. Flera av de förbättringsförslag som togs fram har vi haft direkt nytta av med rejäla ekonomiska besparingar som följd. När produktionen är i full gång finns sällan tid att analysera och reflektera så metodiskt som det blev nu, säger Jörgen Sjöstrand, platschef och chef för produktionen. En spark i baken Både Annika Nilsson och Jesper Davidsen valde att gå produktionsteknik och är mycket nöjda med utbildningen. Lärarna var väldigt duktiga på att anpassa studierna till vår erfarenhet och lägga sig på rätt nivå, säger Annika Nilsson. Jag har inte läst på universitet tidigare så det var spännande att få knyta ihop teori och praktik, säger Jesper Davidsen. Båda beskriver utbildningen som något av en spark i baken. Suget att vidareutbilda sig fanns men nu kom äntligen tillfället. För mig var det guld värt att få börja läsa, säger Annika Nilsson som nu går Jörgen Sjöstrand, Annika Nilsson och Jesper Davidsen på Volvo CE i Braås är mycket nöjda med företagets utbildningssatsning. För mig var det guld värt att få börja läsa en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till produktionstekniker. Jesper Davidsen läser företagsekonomi på kvartsfart vid sidan av heltidsjobbet. Det är så himla roligt och inte alls så svårt som jag befarade. Båda har redan fått mer ansvarsfulla uppgifter och är övertygade om att Volvo också tjänat på utbildningsinsatsen. Jörgen Sjöstrand håller med och tror också att utbildningsmodellen går att spinna vidare på. Volvos samarbete med universitetet har pågått i många år och är välutvecklat men mer finns att göra. För oss är det en viktig rekryteringsbas, vi behöver ständigt ingenjörer och folk med teknisk utbildning. Dialogen med dessa utbildningar kan utvecklas, säger Jörgen Sjöstrand. 5

6 Att söka kurser Vi skräddarsyr efter era behov Passar inte vårt kursutbud ert företag kan vi skräddarsy en utbildning efter de behov ni har. Det ger er möjlighet att bestämma såväl innehåll, deltagare och tidpunkt, som lokal och tempo för utbildningen. Anpassar efter behov Antingen kan vi i samarbete med er utveckla en helt ny kurs eller så anpassar vi en befintlig kurs. Alla våra utbildningar är uppbyggda i moduler. På så sätt kan vi lätt kombinera olika delar från olika kurser så att de stämmer överens med just ert utbildningsbehov. Vi kan med kort varsel starta kurser och har erfarenhet av att genomföra utbildningar både i Sverige och utomlands. Ett exempel på skräddarsydd utbildning är kursen Marknadsföring med tilllägg, som innehåller både säljteknik och marknadsföring kopplad till deltagarnas egna företag. Kontaktuppgifter Om ni är intresserade av en specialanpassad utbildning kontakta: eller kontaktperson på aktuell institution. Läs mer på: Lnu.se/samhalle-och-naringsliv Söka kurser på universitetet På Lnu.se hittar ni hela vårt utbud av kurser och program. Anmäl er på: studera.nu. Att söka till Linnéuniversitetets fristående kurser görs via webben mellan den 15 mars och 15 april för sommar och höstterminen. Webbanmälan för vårterminen görs 15 september till 15 oktober. Krav på förkunskaper behörighet Förkunskapskraven till högskoleutbildning benämns behörigheter. Dessa delas för utbildning på grundnivå in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta. Förutom grundläggande behörighet krävs ibland särskild behörighet, det vill säga kunskaper som anses Hitta alla våra kurser på: Lnu.se Anmälan på: studera.nu nödvändiga för den specifika utbildningen. Dessa kunskaper står oftast beskrivna som krav hämtade ur gymnasieskolan, högskolan, yrkesliv eller andra relevanta områden. Studievägledning Våra studievägledare är specialiserade inom olika områden. De kan förse er med detaljerad information om utbildningar och antagningskrav. Ni når studievägledarna via Linnéuniversitetets växel Fullständiga kontaktuppgifter hittar ni på Lnu.se. 6

7 Exempel på fristående kurser Här följer ett urval av Linnéuniversitetets ordinarie kursutbud. Dessa, och övriga kurser, kan anpassas till ert utbildningsbehov. Fullständig kursförteckning finns på: Lnu.se/utbildning/kurser. Språk Språkkurserna leds av lärare vid Institutionen för språk och litteratur. Är du säljare, administratör, kundansvarig eller chef på ett företag och behöver förbättra dina språkkunskaper och därmed ditt företags möjligheter att konkurrera på den nationella och internationella marknaden har vi språkkurserna för dig. Du har idén och vi har kompetensen. Tillsammans skapar vi en utbildning som passar just ditt företag och din organisation. Kontakta! Institutionen för språk och litteratur: Christina Rosén E-post: Engelska Business Talking, 3 hp Kurskod: 1EN108 Business Talking är en kurs i muntlig engelska som erbjuds i den virtuella världen Second Life. Du övar dina färdigheter i att ge tekniska/administrativa presentationer på engelska, och detlar i formella och informella diskussioner, med respons och feedback från läraren. För att delta i kursen måste du skapa ett konto i Second Life och en avatar, samt ha tillgång till dator med rätt teknisk specifikation. Kursplatsen inom Second Life är Kamino Island. Studietakt och ort: 25 % distans Kursperiod: v /2011 Business Writing, 8 hp Kurskod: 1EN109 Kursen ger en förståelse för hur olika former av engelska fungerar i olika affärssammanhang. Genom praktiska övningar i att skriva affärsbrev, , PM och affärsrapporter skapas en förståelse för att arbeta med det skrivna ordet i ett affärssammanhang. Kursperiod: v /2011 Studietakt: 25 % distans Franska Nybörjarkurs i franska I, 15 hp Kurskod: 0FR011 Denna kurs ger dig vissa färdigheter i franska språket, såväl i tal som i skrift. Du arbetar med baskunskaper i grammatik och med ett grundläggande ordförråd, och får översiktliga kunskaper om franskt samhälle och kultur. Studietakt och ort: 50 % kväll, Växjö Kursperiod: v. 35/2011 2/2012 Sverigekunskap och fransk korrespondens, 7,5 hp Kurskod: 1FR101 I kursen läses fackspråkliga texter och ett ordförråd med inriktning mot administration och ekonomi inhämtas. Kunskaperna tränas genom övningar i att kommunicera muntligt och skriftligt med olika instanser i franskspråkiga länder. Studietakt: 100 % kväll, Växjö Kursperiod: v. 45/2011 2/2012 Spanska Spanska, 15 hp Kurskod: 0SP100 Är du intresserad av att studera spanska för nybörjare vid Linnéuniversitetet? Då har vi kursen för dig! Under höstterminen 2011 erbjuder Linnéuniversitetet en deltidskurs (50 %) i spanska för nybörjare. Kursen ger en introduktion till spanska och både muntliga och skriftliga färdig 7

8 heter övas. Kursen ges på campus Växjö av både svensk- och spanskspråkiga lärare och sker genom veckovisa träffar. Kursperiod: v. 35/ /2012 Studietakt och ort: 50 % kväll, Växjö Svenska Att skriva och tala bättre i jobbet, 10 (5+5) hp Kurskod: 1SV02U och 1SV03U I arbetslivet ställs allt högre krav på att man kan använda det svenska språket effektivt och korrekt i många olika situationer. Vi ger sedan länge skräddarsydda utbildningar i muntlig och skriftlig framställning för företag och offentlig sektor där du som kursdeltagare får träna dina språkliga färdigheter för att med professionell tydlighet och säkerhet kunna hålla föredrag och skriva texter i arbetet. Studietakt och kursperiod: 50 % dag, v /2011, Växjö, eller distans, v. 41/2011 2/2012 Tyska Nybörjarkurs i tyska II, 15 hp Kurskod: 0TY021 Då denna kurs utgör del II i våra tyska nybörjarkurser är den lämplig för dig som har vissa förkunskaper sedan tidigare kanske vill du fräscha upp din gymnasietyska?. Med denna kurs skaffar du dig behörighet till den ordinarie grundkursen i tyska på högskolenivå. Studietakt och ort: 25 % kväll, Växjö Kursperiod: v. 35/ /2012 Fokus Schweden I. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, 10 hp Kurskod: 1TY202 I denna kurs får du lära dig att presentera Sverige på tyska. Kursen behandlar huvuddragen i den svenska historien, med tyngdpunkt på 1900-talet och Sverige jämförs med de politiska systemen i de tyskspråkiga länderna. Studietakt och ort: 33 % eftermiddag, Växjö Kursperiod: v /2011 Tyska med ekonomisk inriktning, 7,5 hp Kurskod: 1TY01U Målet med denna kurs är att du förbättrar din språkliga kompetens (i till exempel jobbintervjuer och kundsamtal) och att du på tyska ska kunna kommunicera skriftligt i form av brevskrivning, e-mejl och ansökningshandlingar. Alla övningar i kursen innehåller ekonomiska termer. Studietakt och ort: 25 % sen em, Växjö Kursperiod: v. 38/2011 4/2012 EU och interkulturell kommunikation, 7,5 hp Kurskod: 1TY117 En kurs för dig som jobbar med Tyskland. Kursen ger dig en översikt över Europeiska unionens historia och organisation och tar upp aktuella frågeställningar och interkulturell kommunikation. I kursen ingår läsning av sakprosa och tidningstext på tyska. Kursperiod: v. 45/2011 2/2012 8

9 Ekonomi Ekonomihögskolans Uppdragsverksamhet, ELnuU, är en underavdelning till Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. ELnuU arbetar med kompetensutveckling och vänder sig till yrkesverksamma inom skilda organisationer företag, förvaltningar, myndigheter. Här erbjuds kompetensutveckling och utbildningar inom ett brett spektrum med ämnesområdet företagsekonomi, och därtill kopplade ämnen, i centrum. Kontakta! Ekonomihögskolan: Per-Olof Johansson E-post: Ekonomi Projeketledning I, 15 hp Kurskod: 1FE530 Kursens två delar är Projektarbete och Projektledare. Projektarbete innebär att utifrån metoder och verktyg planera, förbereda och genomföra projekt. Projektledare innebär ledarskapet i projekt. Kursen ger en översikt av ämnesområdet och etablerar ett generellt synsätt på projekt som organisations- och verksamhetsform. Till denna kurs finns en påbyggnadskurs, 1FE535. Kursperiod: v. 35/2011 2/2012 Studietakt: 50 % distans Projektledning II, 15 hp Kurskod: 1FE535 Kursen praktisk projektledning, hp är en påbyggnadskurs som utifrån det teoretiska ledarskapet och den teoretiska metodsynen i projektledning I, 1 15 hp övergår till ett praktiskt projektarbete. Detta görs genom att du under kursen jobbar i ett projekt. Du tar på dig rollen som projektledare och använder dina kunskaper från första kursen för att leda ditt projekt. Kursperiod: v. 35/2011 2/2012 Studietakt: 50 % distans Handelsrättslig grundkurs, 15 hp Kurskod: 1RV900 Kursen ger översiktliga kunskaper om rättsreglernas funktion och juridiska systematik, kännedom om samhällets olika medel som tillämpas för att reglera relationerna mellan enskilda personer, företag och myndigheter, kännedom om företagets plats i rättsordningen samt kunskaper i rättsregler av särskild betydelse för näringsverksamhet. Kursperiod: v. 35/2011 2/2012 Studietakt: 50 % distans Företagande och affärsutveckling, 7,5 hp Kurskod: 1FE908 Hur uppstår och hur organiseras verksamhet som syftar till förnyelse och utveckling? Kursen syftar bland annat till att du ska kunna identifiera och formulera affärsmöjligheter, kunna bedöma och revidera en affärsplan, samt att du ska kunna etablera nära kontakt med en entreprenör/ företagare. Kursperiod: v. 43/2011 2/2012 Studietakt: 50 % distans Logistik, 7,5 hp Kurskod: 1FE907 Logistik handlar om att se flödet av material och information inom och mellan företag som en värdeskapande men kostnadskrävande process. Kursen ger grundläggande kunskaper i leveransservice, distribution, produktionsplanering och materialförsörjning samt kvantitativa tillämpningar. Studietakt: 50 % distans Storytelling, 7,5hp Kurskod: 1FE435 En viktig del i företagskulturen är berättelser om företaget, dess medarbetare och chefer. Historierna skapar intresse och mytologi runt produkter, personer, roller eller arbete vilket kan användas i många olika sammanhang. Kursen ger en översikt av vad storytelling är och hur det kan användas för att skapa levande berättelser från verkligheten. Kursperiod: v. 35/2011 2/2012 Studietakt: 25 % distans Grundläggande Företagsekonomi, 4 x 7,5 hp Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kurskod: 1FE920 Marknadsföring, 7,5 hp Kurskod: 1FE925 Kursperiod: v. 43/2011 2/2012 9

10 Redovisning, 7,5 hp Kurskod: 1FE909 Kalkylering, 7,5 hp Kurskod: 1FE910 Kursperiod: v. 43/2011 2/2012 Lön och löneadministration, 7,5 hp Kurskod: 1FE650 Kursen behandlar grundläggande innebörden av anställning och löneadministration. I detta innefattas beräkning och behandling av ledigheter, frånvaro, förmåner och semester. I kursen ingår också ett självständigt arbete med ett case och arbete i ett löneadministrativt program. Studietakt: 50 % dagtid, Kalmar Arbetsrättlig grundkurs, 7,5 hp Kurskod: 1RV009 Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbetsrätt såsom regler om avtals ingående och upphörande och arbetsrättens placering i det juridiska regelsystemet. En kort historisk bakgrund till den svenska arbetsrättsliga regleringens särdrag, bland annat kollektivavtalet och dess rättsverkningar behandlas. Studietakt: 100 % dagtid, Växjö Affärsutveckling och personligt entreprenörskap, 7,5 p Kurskod: 1FE620 Kursen ger kunskaper om processen från idéstadium till en stabilt etablerad verksamhet. Centrala begrepp är affärsidé, affärsplan och marknadsplanering. I kursen ingår framtagandet av en affärsplan innehållande strategi- och åtgärdspaket för att starta och utveckla ett företag Kursperiod: v. 43/2011 2/2012 Studietakt: 50 % dagtid, Kalmar Det hälsosamma ledarskapet, 7,5 p Kurskod: 1FE016 Förståelsen för vad som leder till att såväl 10 Hittar du inte din kurs? Vi skräddarsyr lämplig utbildning! medarbetare som chefer får en bättre hälsa har ökat och det har blivit viktigt att skapa hållbara organisationer. Ledarskap är att få andra att växa. Hur kan ledarskapet medverka till medarbetarnas utveckling? Ledarskap för långsiktig organisatorisk hållbarhet. Vad krävs av ledarskapet för att stödja en utveckling mot långsiktig organisatorisk hållbarhet? I kursen ingår också tillämpningsorienterade delar och moment. Kursperiod: v /2011 Studietakt: 33 % kvällstid, Växjö E-handel, 7,5 hp Kurskod: 1FE640 Kursen ger kunskaper om Internet som handelskanal och marknadsplats. B2B/B2C: strategier, modeller, produkter och tjänster. E-handelskundens trender, beteenden, marknadsundersökning och marknadsföring. B2B portaler: samarbets-, inköps-, försäljnings-, logistikprocesser E-handelsprojekt: utveckling och lansering av e-handel, metoder och verktyg för utvärdering av e-handelsinvesteringar, design och implementeringsaspekter Kursperiod: v /2011 Studietakt: 100 % dagtid, Kalmar Introduktion till turism, 15 hp Kurskod: 1TR510 Kursen ska ge de studerande en inledande insikt i och förståelse för turism, såväl nationellt som internationellt. Kursen fokuserar till största delen på turismen i västvärlden. I kursen ingår också delmomenten Resandets motiv, Turismföretagande samt en exkursion. Studietakt: 100 % dagtid, Kalmar Svensk affärsrätt, 7,5 hp Kurskod: 1RV415 Den svenska marknaden är liten och fler och fler företag söker nya marknader. Denna kurs ger dig grundläggande kunskap och förståelse för rättsliga problem som kan uppstå i svensk handel. Kursperiod: v. 48/2011 2/2012 Studietakt och ort: 100 % dag, Kalmar

11 Teknik Institutionen för teknik (TEK) har sedan länge ett väl utvecklat samarbete med regionens näringsliv. Samverkan är ett förhållningssätt som är väl integrerat i såväl forskning som utbildning. Målet är bland annat utveckling av våra utbildningar, kunskapsutveckling och tillväxt. TEK erbjuder skräddarsydda utbildningar anpassade till enskilda företags utbildningsbehov. Bland våra resurser finns våra lärare och forskare, samt ett nätverk av konsulter och experter från näringslivet. Kontakta! Institutionen för teknik: Jan Novak, E-post: Maskinteknik/ Systemekonomi Produktionsteknik Principer för lean produktion, 7,5 hp Kurskod: 1MT010 Kursen omfattar följande moment: Grundläggande introduktion i verksamhets- och inköpsstyrning Hur konkurrensfördelar uppnås Hur tillverkningsprocesser kan organiseras Six sigma kvalitet Strategiska inköp Logistik En översikt av metoder inom resurssnål produktion såsom JIT ( Just in Time), 5S, visuell produktion, nollfelsstrategi, TPU (Totalt Produktivt Underhåll), ställtidsreduktion, ständig förbättring (kaizen) Kursperiod: v. 3 11/2012 Undervisningsspråk: Engelska Kostnadsanalys (LCC), 7,5 hp Kurskod: 2SE014 LCC-analys är en metod som kan användas som beslutsunderlag för förbättringsarbeten inom hela produktionsprocessen, inte bara vid anskaffande av anläggningstillgångar. Studietakt: 50 % dag, Växjö Undervisningsspråk: Engelska Underhållsplanering, 7,5 hp Kurskod: 1SE016 Denna kurs ger dig kunskaper om underhållsstrategier, metoder och filosofier och grundläggande kunskaper om teorier och metoder inom underhållsplanering. Den ekonomiska betydelsen av underhållsverksamheten för olika tillverkningssystem berörs också. Undervisningsspråk: Engelska Tillståndsövervakningssystem I, 7,5 hp Kurskod: 1SE015 Tillståndsövervakning handlar om att ta redan på hur en maskin mår genom olika övervakningsmetoder, till exempel vibrations- eller temperaturmätning. Kursen ger kunskaper om teori och metoder inom tillståndsövervakning samt dess tekniska och ekonomiska betydelse för tillverkningsmaskiner och processer, och dess roll i underhålls- och produktionsplanering. Undervisningsspråk: Engelska Kvalitetsstyrning, 7,5 hp Kurskod: 1SE010 Kursen ger en översikt av koncept för kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll, med fokus på Total Quality Management (TQM) och kvalitativa analysmetoder. Studietakt: 50 % dag, Växjö Undervisningsspråk: Engelska Kvalitetsteknik, 7,5 hp Kurskod: 1ZT002 Kursen behandlar kunskaper och verktyg för kvalitetsutveckling, processanalys, processledning, verksamhetsegenskaper och ständiga förbättringar. Den visar också kopplingen mellan kvalitet, marknad, lönsamhet, miljöaspekter samt organisation och ledarskap. Avancerad CAD i 3D, 7,5 hp Kurskod: 1MT005 Kursen omfattar följande moment: Detaljmodellering i 3D Sammanställningar i 3D Detalj och samanställningsritningar från 3D modeller Importera/exportera modeller Ytmodellering Standarddetaljer Plåtutbredning e-drawings Visualisering genom PhotoWorks application Animeringar FEM-beräkningar från 3D modell med COSMOSXpress Kursperiod: v. 3 11/

12 Materiallära, 7,5 hp Kurskod: 1MT021 Kursen behandlar och visar på samband mellan struktur och egenskaper hos metalliska, keramiska och polymera material. Kursen ger också en introduktion till hur materialval vid produktframtagning görs och vilka faktorer som avgör ett materials användningsmöjligheter i olika sammanhang. Kursen behandlar även olika materials miljöbelastning. Studietakt: 50 % dag, Växjö Material- och produktionsstyrning, 7,5 hp Kurskod: 1MT023 Här skaffar du dig en överblick över processer och ekonomiska faktorer i den moderna produktionen, bland annat genom materialstyrning, produktionsstyrning, prognostisering och produktionsekonomiska begrepp. Ett upptaktssmöte En kursträff under kursen En kursavslutsträff Upptaktsmötet är obligatoriskt. Träffarna sker fredagar em och lördagar fm. Kursen ges i distansplattformen Blackboard. Studietakt: 50 % distans, Ljungby Ledarskap i producerande företag, 7,5 hp Kurskod: 1MT024 Ledarskap utgörs av hörnstenar planering, organisation och uppföljning. Dessa ligger till grund för olika fördjupningar som kommunikation och konflikthantering på arbetsplatsen, ledning av projektarbete, Supply Chain Managent samt inslag av Total Quality Management och vinklas mot tillverkningsindustrin. Ett upptaktssmöte En kursträff under kursen En kursavslutsträff Upptaktsmötet är obligatoriskt. Träffarna sker fredagar em och lördagar fm. 12 Kursen ges i distansplattformen Blackboard. Kursperiod: v. 44/ /2012 Studietakt: 50 % distans, Ljungby Produktionsledning för yrkesverksamma, 30 hp Kursperiod: 1MT025 Kurspaketet vänder sig i första hand till dig som jobbat några år inom näringslivet och vill kunna matcha kraven när det gäller näringslivets omställning mot ökad effektivitet genom att lära dig hantera förändringar, processer och effektiva produktionsflöden. Ett upptaktssmöte, en kursträff och en kursavslutsträff inför varje delkursstart. Upptaktsmötet är obligatoriskt. Träffarna sker fredagar em och lördagar fm. Kursen ges i distansplattformen Blackboard. Kursperiod: v. 35/ /2012 Studietakt: 50 % distans, Ljungby Byggteknik Byggteknik 1, 7,5 hp Kurskod: 1BY008 Kursen är en introduktionskurs med småhusbebyggelsens byggteknik i fokus. Byggmaterial och byggkomponenter studeras. Småhusets uppbyggnad, grundläggning, golv, väggar och tak studeras i detalj och detaljritningar utförs. Inom byggfysiken behandlas värme- och fuktproblematiken. Laborationer ingår och behandlar materialen trä och betong samt fukt i byggprocessen. Studiebesök till byggarbetsplatser, och materialleverantörer ingår också. Byggteknik 2, 7,5 hp Kurskod: 1BY009 Kursen omfattar områdena byggnadsfysik, byggnadsmaterial och byggnadsakustik och förutsätter grundläggande kunskaper om hur ett enkelt enfamiljshus är uppbyggt. I jämförelse med kursen Byggteknik I, som ger sådana grundläggande kunskaper omfattar kursen Byggteknik 2 en djupare genomgång av byggnadsfysik och akustik samt en mer ingående studie av flertalet vanliga byggnadsmaterial. Kursen ger också träning i att analysera olika konstruktionslösningar med avseende på värme- och fuktproblematik samt akustik. Installationsteknik och energihushållning, 7,5 hp Kurskod: 1BY033 Syftet med denna kurs är att ge kunskaper om allmänna principer för värme, ventilation, vatten och sanitet, elektriska ledningsdragningar och installationer. Dessutom ska den ge insikt om installationsteknikens betydelse för upprätthållande av termisk komfort, god luftkvalitet samt hygienmässiga förhållanden inomhus, samt kunskap för dimensionering av installationstekniska system.

13 Byggnadsproduktion 1, 7,5 hp Kurskod: 1BY005 Efter genomgången kurs ska du ha grundläggande kunskaper om byggprocessens förlopp, de olika aktörernas arbetsuppgifter och de hjälpmedel som tillämpas i projektering och produktion. Kursen beskriver administrativa, ekonomiska och entreprenadjuridiska frågeställningar som är förknippade med projektering byggande och förvaltning. Kursperiod: v. 3 11/2012 Byggnadsproduktion 2, 7,5 hp Kurskod: 1BY006 Målet med kursen är att ge dig kunskaper om byggentreprenadföretagets produktionskalkylering, anbudsförfarande och produktionsstyrning med tillhörande planeringsteknik, produktionsmetoder och produktionsteknik. Kursperiod: v. 3 11/2012 Studietakt: 50 % dag, Växjö Byggnadsmekanik, 7,5 hp Kurskod: 1BY012 Kursen, som är en nödvändig grund för fortsatta studier inom till exempel betong-, stål- och träkonstruktion, omfattar beräkning av inre krafter (snittkrafter) hos statiskt bestämda stänger, fackverk och balkar. Den omfattar också spännings- och töjningsbegreppen, elastiskt och elastoplastiskt materialbeteende, spänningar vid dragning, böjning, skjuvning, vridning och kombinerad påverkan. Elastiska linjens ekvation, statiskt obestämda balkar, andra ordningens teori och knäckning ingår också. Stål- och träkonstruktioner, 7,5 hp Kurskod: 1BY072 Kursen syftar till att lära ut materialen stål och trä som konstruktionsmaterial och hur man dimensionerar stål- och träkonstruktioner. För att underlätta arbetet med projektet ges föreläsningar och räkneövningar under kursens gång. Bedömningen av projektarbetet tillsammans med en tentamen utgör grunden för betygsättningen i kursen. Betongkonstruktioner, 7,5 hp Kurskod: 1BY052 Kursen är en grundkurs i betongbyggnad men den kräver vissa förkunskaper i byggteknik. Kursen inleds med att beskriva vilka laster som en byggnadskonstruktion kan utsättas för. Denna del är allmängiltig för alla byggnadskonstruktioner. Därefter får man lära sig om materialet betong som konstruktionsmaterial och hur betong kan samverka med armering i olika konstruktioner. Byggnadsvård 2 Projektering, 7,5 hp Kurskod: 1BY036 Kursen utvecklar kunskaper om projektering anpassad till kvaliteter i befintlig historisk bebyggelse, analys av skador i byggnader om omgestaltningar av äldre byggnader inför nya behov och funktioner. Kursen behandlar också uppmätningsmetoder och upphandlingar, skadeinventering, skadeanalys med åtgärder. Tillgänglighetsfrågor uppmärksammas särskilt. Kursperiod: v. 3 11/2012 Bioenergi Uthållig energiförsörjning, 7,5 hp Kurskod: 1BT002 I den här kursen introduceras kort och översiktligt de olika tekniker som idag står till buds för att producera olika kommersiella energibärare. Även kärnkraft ingår i kursen, även om det inte är en långsiktigt uthållig teknik eftersom bränsleresurserna är begränsade. Kursperiod: v. 3 22/2012, alt. 25 % distans Miljöteknik Inriktning Hållbar Utveckling, 7,5 hp Kurskod: 1ZT001 Kursen består av två block ett om grundläggande ekologi och ett som behandlar naturresurser och mänsklig aktivitet ur ett allmänt perspektiv men med exempel i första hand valda från Sverige. Tillsammans kan vi arbeta fram en lämplig utbildning för just er! Skog- och träteknik Skogsproduktion, 7,5 hp Kurskod: 1TS911 Vi förklarar med olika modeller hur enskilda träd och bestånd växer, hur olika skötselregimer påverkar tillväxten, hur vi genomför dessa i praktiken och vilken produktionspotentialen är idag. Vi följer också den historiska utvecklingen av skogsproduktionsforskningen i Sverige. Kursperiod: v /2012 Studietakt och ort: 50 % distans (blandade tider), Växjö Sammankomster: Två obligatoriska träffar. Övrigt: Undervisning sker huvudsakligen via en webbaserad lärplattform. 13

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING

GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING RÅDET FÖR HÖGRE UTBILDNING COUNCIL FOR THE RENEWAL OF HIGHER EDUCATION Box 7285, SE-103 89 Stockholm, Sweden Besöksadress/Visiting Address: Luntmakargatan

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer