SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan ARKITEKTER I FOKUS UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER MEDVIND FÖR TRÄ

2 Företagsgruppen Nebopan på besök hos SCA Timber France i Rochefort. INNEHÅLL Medvind för trä 3 Hur ska SCA Timber France affärsstrategi se ut? 4 SCA Timber France öppnar sina dörrar för Nebopan 6 Utökad direktförsäljning till franska kunder 8 SCA Timber France erbjuder högkvalitativa, innovativa produkter 9 Nytt om namn 11 På väg mot en bättre balans mellan utbud och efterfrågan 11 Guldkvisten till Katarina Levin 12 Foto: Pascal Robin SCA Timber France med nordisk själ T rots dystra tider håller SCA kursen! Efter sammanslagningen av våra två bolag PLF och SCA Timber France i maj 2014 är vi nu en fullt integrerad del av SCA-koncernen. PLF försvann därmed och den nya strukturen SCA Timber France tar nu form med ett engagerat team suget på utmaningar. ÄVEN OM det fortfarande vilar en del orosmoln över den franska ekonomin, har vi bestämt oss för att fortsätta på den inslagna kursen och inte dra ner på takten när det gäller utvecklingen av verksamheten. Vi är övertygade om att just detta kommer att vara vår nyckel till framgång. DEN SATSNING som redan gjorts på förstärkning av säljkåren, liksom breddningen av vårt sortiment inför hösten, utgör de första signalerna till våra kunder och partners. Våra mål är tydligt formulerade: kostnadskontroll, effektivitet, service, tillförlitlighet, kundnöjdhet. VÅR STÖRSTA TILLGÅNG är att ha en koncern i ryggen som, i egenskap av skogsägare och en av Europas största sågverksaktörer, garanterar oss god ekonomisk stabilitet i dessa svåra tider. SCA ser Frankrike som ett dynamiskt land med stor framtidspotential. Vi är trots allt det land som har den bästa befolkningsutvecklingen i Europa! SCA TIMBER FRANCE kommer i framtiden att vara närvarande i varje litet hörn av Frankrike med ett komplett utbud från sågat virke till hyvlade trävaror och, även fortsättningsvis, paneler i massivträ. Tack vare våra nya satsningar på samarbete med aktörer i föreskrivande led och förstärkningen av vår forsknings- och utvecklingsverksamhet, kommer SCA Timber France att bli en tydligt positionerad och innovativ aktör. VÅR AMBITION ÄR ATT ha ett lyhört samarbete med våra partners för att säkra ömsesidig tillväxt så snart den ekonomiska ljusningen kommer för att tänka nordiskt handlar också om att visa att man är av det rätta virket! Patrick Fournier vd för SCA Timber France Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion KarMin kommunikation Repro & tryck Åtta.45 Tryckeri AB, Sundsvall För prenumeration av Timber News kontakta: Citera oss gärna, men ange källan. SCA TIMBER är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter med en årlig produktion på 2,1 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med service och distributionslösningar till kunder inom träindustri och byggvaruhandel. SCA Timber ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar. timbernews 2

3 Medvind för trä Foto: Jerker Norlander/IBL Bildbyrå Frankrike är en av Europas största marknader för sågade trävaror. Användningen av trä inom den franska byggsektorn har ökat stort. Och även om en haltande ekonomi inneburit en avsevärd nedgång i antalet byggstarter har trä på allvar fått fäste som byggmaterial. I Frankrike har av tradition de allra flesta hus länge byggts av sten, tegel eller betong. Jämfört med USA och de nordiska länderna är andelen trähus i Frankrike påfallande låg. Men sedan 2007, när dåvarande president Nicolas Sarkozy lyckades samla statsmakten, oppositionen, fackföreningarna, industrin och olika miljöorganisationer kring gemensamma målbilder för ett mer hållbart samhälle, märks en tydlig kursändring. Sarkozys initiativ kallas le Grenelle efter platsen Rue de Grenelle, där man efter majrevolten 1968 lyckades samla det officiella och civila Frankrike till samtal om landets ekonomi. Den tekniska utvecklingen med bärande konstruktioner av limträbalkar och lamellträ har också gjort det möjligt för franska arkitekter att genomföra avancerade konstruktioner av trähus i upp till tio våningar. Dessutom har flera av Frankrikes största byggföretag slutit upp bakom Grenelle-överenskommelsen vilket får målsättningen med trä i tio procent av alla nya hus i landet att vara inom räckhåll. Även om Frankrike för närvarande inte befinner sig i en högkonjunktur pågår nya byggprojekt överallt, med ett ökat inslag av industriellt byggande och en allt större andel trä, säger Staffan Åkerlund. DAGORDNINGEN för samtalen mellan parterna sommaren 2007 handlade om att ta fram ett femårsprogram med konkreta åtgärder för att tackla miljöproblematiken. Det område som dominerade samtalen var hur byggsektorn skulle bli mer miljöanpassad, med fler lågenergihus och sundare byggmaterial. En ökad användning av trä skulle minska utsläppen av koldioxid. Överenskommelsen har inneburit en ökad acceptans för trä i franskt husbyggande, menar Staffan Åkerlund, chefredaktör på den svenska branschtidningen Byggindustrin. Han pekar på flera pågående och redan avslutade satsningar på trähus i Frankrike. Annonsering i fackpress ingår i den franska kampanjen för att öka användningen av trä. SAMTIDIGT FINNS ANDRA TECKEN värda att uppmärksamma. Under det senaste året har andelen byggstarter för nya bostadshus minskat till cirka , eller 12 procent. Lågkonjunkturen har även fört med sig en tydlig nedgång för träkonsumtionen i landet. President Hollande har dessutom valt en annan väg att gå än den som stakades ut av hans företrädare Sarkozy. En uttalad satsning på sänkta koldioxidutsläpp genom att öka andelen trä i nya hus har ersatts med ett program för att förvandla gamla regeringsbyggnader till bostäder utan att specificera vilka material som ska användas. Därtill kommer att den nya regeringen i september 2013 presenterade ett program i 34 punkter som ska markera en nystart för den franska industrin. FÖR TRÄINDUSTRINS DEL sägs att den ska utvecklas till att utgöra en konkurrenskraftig framtida resurs för ekonomisk tillväxt, som ska bidra till energi, konstruktion och konsumtion. Jättebra, kommenterar Otto Bosch på franska konsultföretaget Wood Consult. Men merparten av den träråvara som finns tillgänglig i Frankrike är ädelträ. Det krävs mycket forskning och utvecklingsarbete innan det kan ersätta tätvuxen gran och tall. Otto Bosch menar därför att den franska regeringens satsning på en renässans för landets industri snarast kommer att föra med sig en ökad import av sågat virke från länder som Finland och Sverige. När dessutom den franska regeringen har som ambition att öka andelen höga och CO 2 -neutrala hus av trä stundar goda tider för landets tillverkare av limträ och lamellträ, CLT, något som ytterligare ökar behovet av importerat virke av hög kvalitet. Trots allt finns det mycket som tyder på en långsam men stabil ökning av efterfrågan på importerat virke, avgör Otto Bosch. Mats Wigardt Fotnot: Svenskt Trä genomför en informationskampanj i Frankrike med syfte att öka användningen av trä. Avsändare för kampanjen är bois.com som är en fortsättning på den tigare kampanjen Le bois c`est essentiel. Målet är att lyfta fram träets viktiga roll för miljön, med minskade koldioxidutsläpp och materialets förmåga att binda koldioxid. Målgrupp är allmänheten och byggbranschen. 3 timbernews

4 Hur ska SCA Timber France affärsstrategi se ut? Med gedigen erfarenhet som entreprenör inom import av träprodukter och försäljningschef för Sotrinbois (kund till SCA) antog Jérémy Roussarie utmaningen och accepterade Patrick Fourniers erbjudande att vara med och utveckla SCA Timber France. Här berättar han om sina planer. Du tillträdde befattningen som försäljningschef för SCA Timber France den 1 oktober. Vilka var dina första intryck av företaget? Jag mötte ett affärsteam som kändes mycket professionellt och som hade stora förväntningar på det förändrings- och tillväxtprojekt som SCAs förvärv av PLF innebar. Stämningen och framåtandan var mycket positiv och jag blev väl mottagen. Men SCA Timber France s affärsområden var dåligt definierade. På ett håll arbetade säljare vid importterminalen med att sälja virkesråvara till befintliga kunder under namnet SCA. På annat håll arbetade PLFs gamla säljteam, fortfarande under namnet PLF, med försäljning av trävaror och hyvlade produkter av olika träslag, i vissa fall till samma kunder. Det blev otydligt för kunderna och man behövde fastställa en klar och tydlig policy. Patrick Fournier hade för övrigt bett mig, när jag kom till företaget, att göra en bedömning av situationen och komma med rekommendationer. I början av januari antog vi tillsammans den nya färdplanen. Vad går då denna affärsstrategi ut på? Först och främst har jag velat göra vår kommunikation mer enhetlig och skapa en gemensam företags identitet: SCA Timber France, med ett brett kunnande inom allt från virkesråvara till färdiga produkter. Att namnet PLF försvinner och vi i stället marknadsför oss under SCAs namn ska tydliggöra vår position och visa för våra kunder att en förändring har skett. Vi fokuserar vårt utbud mer kring de nordiska träslagen (gran och furu) som är SCA-koncernens signum. Denna specialisering ska vi således uppnå genom att vi förstärker vår säljplan med innovativa och kompletterande produkter som fortfarande ryms inom vår nordiska profil. Och vilka är kunderna? Vi har identifierat fyra marknadssegment där SCA Timber France, i egenskap av både sågverksaktör och träförädlare, bör satsa på att växa: den professionella bygghandeln, gör-det-själv-marknaden, tillverkningsindustrin och exportmarknaden. Möjligheterna varierar inom de olika marknadssegmenten. När det gäller den professionella bygghandeln är målet att stärka vår närvaro hos specialiserade trävaruhandlare som köper stora volymer. Vägen dit går via en viss aggressivitet inom ramen för upphandlingar och en förstärkning av säljplanen för att erbjuda en bred produktmix i våra leveranser. När det gäller gör-det-själv-marknaden är det inte vårt mål att leverera direkt till butikerna, eftersom det innebär alltför mycket logistik. I stället vill vi fortsätta att arbeta i nära partnerskap med våra grossistkunder inom det segmentet. Däremot saknar vi produktrepresentation inom vissa områden, till exempel paneler och limfogsskivor. Vi har stor potential att gå in på de marknaderna. När det gäller tillverkningsindustrin finns stora möjligheter. Våra marknadsandelar är begränsade, förutom inom lamellträ. Jag tror att vårt dubbla kunnande, med både importterminal för våra sågverk och hyvlerier, är ett starkt kort som kan vara intressant för våra kunder, oavsett vad de tillverkar. Slutligen, vad exportmarknaden beträffar har vi stora möjligheter att växa där också, från att i dagsläget ha en ganska begränsad närvaro. De franska utomeuropeiska förvaltningsområdena är en intressant marknad, eftersom de exotiska träslagen har ersatts inom byggbranschen av nordiska trävaror. Priserna är ganska låga, men volymerna är stora. Vi riktar in oss på större distributörsgrupper, med målet att bygga upp solida och långsiktiga relationer. Dessutom vill vi inom ramen för exporten till närliggande länder, som Spanien, Italien och Benelux, utveckla partnerskap med befintliga distributörer. Som till exempel Storbritannien och enheten SCA Timber Supply UK, som vi redan samarbetar med, och som bland sina kunder har exempelvis butikskedjan Wickes. Hur ska ni på ett affärsmässigt plan följa upp de här fyra kundkategorierna? Varje segment måste följas upp av ett specifikt säljteam. Därför behövde vi omstrukturera säljstyrkan. Vi satsar nu på att ha sex säljansvariga för den professionella bygghandeln, två för industrin, lokala agenter med fokus på försäljningen till de franska utomeuropeiska förvaltningsområdena samt en direkt uppföljning från min sida av gör-det-själv-marknaden. I dagsläget har SCA Timber France bara ett enda säljteam, indelat efter marknadssegment, med ansvar för hela säljplanen, från trävaror till förädlade produkter. Eftersom vår ambition är att vinna marknadsandelar, kommer de säljansvariga att behöva intensi- timbernews 4

5 SCA Timber France har ett brett kunnande inom allt från virkesråvara till färdiga produkter. JÉRÉMY ROUSSARIE fiera utforskningen av nya terränger. Vi har därför inrättat en tjänst som samordnare på råvaruområdet, vid terminalen i Rochefort. Samordnaren ska finans tillgänglig för våra kunder för att svara på frågor om vad vi kan erbjuda. Vad har ni för omsättningsmål? Vi vill fördubbla vår omsättning på medellång sikt. Utöver strategin, vilka är era främsta tillgångar som ska hjälpa er att nå målet? Först och främst styrkan hos SCA-koncernen. Vissa av våra partners i distributörsledet letar efter större koncerner med kapacitet att driva affärsstrategier på europeisk eller global nivå. Vi kan svara mot distributörsnätens massmarknadsföringsstrategier. För övrigt kan det faktum att vi är Europas främsta skogsägare innebära en trygghet för våra kunder som lugnt kan planera framtida projekt och säkra sin tillgång till volymer, även om dessa sätts under press under kommande år. Dessutom är jag övertygad om att våra satsningar på närvaro i föreskrivande led, under Philippe Bence ansvar, kommer att ge oss ett erkännande hos arkitekter och föreskrivande led, vilket också kommer bidra med försäljning till större byggprojekt. Införandet av verktyg som SAP har också i hög grad förbättrat produkttillgängligheten. Servicenivån är för oss också en viktig utvecklingsaxel. Den som får sälja är den som har produkten och som levererar den snabbt till ett bra pris. Vilka hot finns det? De volymer som konsumeras har varit sjunkande under de senaste åren. Detta fenomen beror delvis på en svag konjunktur, men också på en våldsam konkurrens från andra material av typen kompositer, fibercement och annat. Detta tillsammans med en benhård konkurrens, sätter press på våra försäljningspriser och därmed på våra marginaler. Den enda lösningen består i att vinna marknadsandelar genom ett smart produktutbud, en oklanderlig servicenivå och en kraftfull affärsdynamik. Sammanfattningsvis? Jag är mycket glad över att vara en del av ett sammansvetsat och dynamiskt team. Färdplanen är utstakad och tydlig, det är bara att sätta igång! Jérémy Roussarie, försäljningschef vid SCA Timber France. 5 timbernews

6 SCA Timber France ÖPPNAR SINA DÖRRAR Foto: Pascal Robin Företagsgruppen Nebopan på besök vid SCA Timber Frances anläggning i Rochefort, Frankrike. Inköpsgruppen Nebopan hade valt en solig dag, den 22 april 2015, för sitt besök vid SCAs anläggning i Rochefort i Frankrike. 15 beslutsfattare från Nebopan, anslutna till CMEM, bekantade sig med SCAs virkesterminal liksom de tre hyvlingslinjerna vid anläggningen. Det är alltid roligt att få visa anläggningen och låta våra kunder titta närmare på vår verksamhet, säger Benjamin Bodet, platschef i Rochefort. S CA Timber France samarbetar redan med vissa av medlemmarna i gruppen Nebopan, men vill utöka sitt partnerskap med en grupp som denna, som är specialiserad inom trävaruhandeln. Därför gör vi nu särskilda satsningar med inriktning på säljplanen, samarbete med föreskrivande led och affärsutveckling, understryker Jérémy Roussarie från SCA Timber France. Vi tror att marknaden för försäljning till den professionella bygghandeln är under snabb utveckling. Framtiden tillhör företag som specialiserar sitt produktutbud inom en väl definierad sektor. Företag som ingår i Nebopan-gruppen Armor bois : Lionel Leprovost Bouney : Sebastien Rospide Corne : Frederic Maire Descamps : Samuel Viandier Lalliard Negoce : André Brasier Landre : Patrick Maignant Machot : Eric Machot Martens : Eric Martens Mba : Jean Pierre Roirand Ratheau : Daniel Remy Roger : Hugo Roger Rullier : Philippe Rullier Socobois : Eric Boichot Samordnare för Nebopan: Yves Gondran Teiller Det är med utgångspunkt i det konstaterandet som SCA Timber France vill samarbeta med företag som är specialister på trä, som Nebopan. Vi vill utveckla vår säljplan med fokus på trähus och de nordiska träslagen. Sammanslagningen av SCAs utbud av trävaror och PLFs hyvlade produkter i en gemensam säljplan, innebär att vi kan erbjuda en kraftfull produktmix. Gruppen Nebopan är i dagsläget en av de mest dynamiska aktörerna inom det här segmentet och vi är glada över att få samarbeta med gruppens medlemmar i alla deras projekt, säger Roussarie. Fyra frågor till medlemmarna i Nebopan: Vilka aspekter ser ni som er nyckel till framgång under de närmaste åren? Rådgivning är ett viktigt område som vi behöver utveckla. Kunderna måste få tillgång till all teknisk timbernews 6

7 FÖR NEBOPAN-GRUPPEN! information som behövs för att kunna genomföra sina projekt, menar Hugo Roger. Philippe Rullier är för sin del övertygad om att nyckeln ligger i att vara hantverkarens samarbetspartner ända fram till slutkunden. Hantverkaren med sitt pressade schema tar sig inte tid att presentera hela vårt produktutbud. Det resulterar i att slutkunden gör sina val i stor okunskap om alla de möjligheter som vi kan erbjuda. Vi måste bli kända för den stora allmänheten, och vår väg dit går framför allt genom yrkesutövarna. Därför ska vi samarbeta med dem och bistå dem genom vår kommunikation och våra säljare. Man måste ta saker hela vägen. Därför förväntar vi oss att våra leverantörspartners erbjuder regelbundet återkommande utbildning för våra säljteam. Ni måste göra era tekniska argument gällande, påpekar Patrick Maignant. Vilken utveckling ser ni för de nordiska sågverken? Philippe Rullier understryker att nordiska trävaror kommer att bli något som mer och mer används av specialister. Tack vare lamell- och limträprodukter som dyker upp på marknaden kan hantverkare vinna tid och produktivitet. Inom såväl byggnation som snickeri och inredning vinner förädlade produkter mark. Ni måste tillföra mervärde i era säljplaner, menar Jean-Pierre Roirand. Nebopan-gruppen Ledande grupp av oberoende specialister Nebopan bildades 1995 och representerar i dag: 21 små eller medelstora företag inom handel med virke, paneler och träprodukter 65 säljställen medarbetare kunder leverantörer en omsättning 2013 på 368 miljoner euro SOM DEN LEDANDE FRANSKA GRUPPEN av oberoende små eller medelstora företag verksamma inom handel med trä och träprodukter, verkar Nebopan i en anda av förtroende, vänskaplighet och solidaritet mellan alla sina medlemmar. Gruppen bygger på gemensamt utnyttjande av medel och utbyte av erfarenheter, och låter varje företag utvecklas enligt sin egen strategi samtidigt som man drar nytta av ett stort antal gemensamma initiativ. Vilken utveckling ser ni för Nebopan-gruppen? Nebopan består i dagsläget av 21 medlemmar. Det faller hela tiden bort några, och det kompenserar vi med att ta in nya medlemmar. Det finns ingen önskan att öka antalet medlemmar till 50 för sakens skull, men vi behöver vara representerade i hela Frankrike för att ha tyngd i förhandlingar, säger Eric Boichot. Men vi strävar efter att endast samla träspecialister i gruppen, för att vi ska ha utbyte av gemensamma problemställningar, understryker Lionel Leprovost. Är digitalisering ett utvecklingsområde för er? Vi planerar inga sådana specifika åtgärder, vi förlitar oss på CMEM och deras e-handelsprojekt, säger Frederic Maire. För övrigt har vi våra egna webbplatser och vissa projekt på gång, men det är mest på intern nivå, förtydligar Sebastien Rospide. Försäljningen av material på nätet översteg under 2014 en miljard euro, berättar Samuel Viandier. Det betyder förstås att det är ett viktigt strategiskt område för oss, och vissa webbplatser för nätförsäljning av material kontaktar oss och vill ha oss med i sitt logistiska utbud, sammanfattar Philippe Rullier. Foto: Pascal Robin 7 timbernews

8 UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER Sedan SCA Timber 2012 stärkte sin position i Frankrike, genom köpet av PLF, har marknaden förändrats och utvecklats. SCA Timber France introducerar därför en ny service, SCA Timber Mill Sales, med försäljning direkt från SCAs sågverk i Sverige till kunder i Frankrike. M edan SCA Timber France vänder sig till en bred palett med kunder och olika marknadssegment, så är SCA Timber Mill Sales inriktat på försäljning av större volymer, direktimporterat virke till den franska marknaden. SCA ERBJUDER såväl leveranser till byggvaruhandeln som anpassade ämnen till träindustrin och traditionella trävaror. För att ge bästa möjliga stöd och service till kunder med olika behov genomför SCA Timber France nu en omorganisation av sin verksamhet, med fokus på att utveckla försäljningen och bli ännu konkurrenskraftigare på större volymer i Frankrike. STRUKTUREN på vår organisation behöver förändras utifrån de nya förutsättningar som råder, konstaterar Ante Andersson, SCA Timbers marknadsdirektör. Vi vill vika särskilda resurser som har fullt fokus på de behov som våra större industrikunder har, summerar han. Verksamheten i Frankrike delas nu upp. SCA Timber France ser till att hyvlade och vidareförädlade produkter distribueras från Rochefort och Bonneuil-Matours till byggvaruhandeln, industrikunder och gördet-själv-kedjor. Patrick Fournier är vd för SCA Timber France. Tillsammans med försäljningsdirektör Jeremy Roussarie och ett säljteam, fortsätter Patrick Fournier nu att utveckla SCA Timber France. VI ERBJUDER VÅRA KUNDER fullservice. Det inkluderar till exempel direktleverans från vårt lager och möjlighet att blanda sågade, impregnerade och ytbehandlade produkter i en och samma leverans om så önskas. Service och ett effektivt och varierat produktutbud är en nyckel till framgång, säger Jeremy Roussarie. Ansvarig för Mill Sales är Raffaele Parlato, chef för SCA Timber Europe. Till sin hjälp, på plats i Rochefort, har han Marko Terho, försäljningsdirektör, Philippe Elias, försäljningschef och assistent Patricia Thomas. Högsta prioritet för oss är kundnöjdhet. I en slimmad organisation jobbar vi ännu effektivare, nära våra kunder. Ambitionen är att växa och utvecklas tillsammans med dem, förklarar försäljningsdirektör Marko Terho. Vi har ett effektivt flöde direkt från sågverk till kund, med en strömlinjeformad logistik av produkter som redan är sålda, säger Raffaele Parlato. Målsättningen är att kubikmeter sågade trävaror årligen ska gå den här vägen. FÖR ATT YTTERLIGARE stärka servicen och tryggheten för kunderna inrättas ett akutlager i Rochefort, avsett för större industrikunders, bland annat limträindustrins, behov. Ingen ska behöva hamna i en situation där man står utan råvara. Det här är en extra service som vi är unika med att erbjuda, säger Raffaele Parlato. Mats Wigardt För att tillmötesgå olika behov på den franska trävarumarknaden samt ge bästa möjliga stöd och service till kunder, har SCA Timbers verksamhet i Frankrike organiserats i två enheter. SCA Timber France distribuerar ett brett produktsortiment från Rochefort och Bonneuil-Matours till byggvaruhandel, träindustrier och DIYkedjor. SCA Timber Mill Sales säljer större volymer av sågade trävaror direkt från SCAs sågverk i Sverige till kunder i Frankrike. Det ska stå Mill Sales-teamet: Philippe Elias, försäljningschef, Patricia Thomas, assistent, och Marko Terho, försäljningsdirektör. timbernews 8

9 Innertak med träribbor. Pågående arbete: Fosse 9 Oigines (62). Design: Herault Arnod Arkitekter. Utförande: Anzalone. SCA Timber France erbjuder högkvalitativa och innovativa produkter Vi har insett att valet av de produkter eller tekniska lösningar som används i ett byggnads- eller inredningsprojekt, i allmänhet görs redan på konceptstadiet. Vi har därför beslutat att vi för att marknadsföra våra produkter på ett effektivt sätt måste stärka vårt agerande på tidiga projektstadier, gentemot arkitekter och andra aktörer i föreskrivande led*. Vad är vårt mål? Målet med den här satsningen är femfaldigt: För det första vill vi öka användningen av våra produkter och framför allt våra tekniska produkter. För det andra vill vi veta mer om vilka önskemål och förväntningar som byggprojektens föreskrivare har, för att kunna ta fram produkter som är bättre anpassade efter marknadens behov. För det tredje vill vi stärka SCA Timber France profil genom att se till att våra produkter används i framstående byggnadsverk. För det fjärde vill vi stödja våra distributörers verksamhet genom att öka efterfrågan och slutligen, för det femte vill vi, inom ramen för vårt ansvarstagande gentemot trävarubranschen, bidra till att mer allmänt främja träbaserade lösningar framför andra tekniska lösningar. Vilka är då aktörerna i föreskrivande led? Föreskrivarna är i de flesta fall arkitekter, men andra aktörer är också med och påverkar valet av produkter och material, till exempel inredningsarkitekter, byggnadsekonomer, teknikavdelningar inom större företag, myndigheter, hotellkedjor, nöjesparker, byggherrar, enskilda husbyggare eller allmännyttiga bostadsföretag. Vilka är deras förväntningar och behov? Föreskrivare är alltid mycket intresserade av produkternas funktionella dimension, och framför allt materialens mekaniska, termiska och akustiska egenskaper, men de har även förväntningar i fråga om komponenters hållbarhet, underhållskrav och kostnadseffektivitet. Miljöhänsyn är också en viktig dimension bland urvalskriterierna, och den estetiska aspekten är alltid avgörande i valet av inredningsmaterial och fasader. Det är därför stimulerande att se att tekniska och estetiska lösningar i trä och särskilt lösningar från SCA Timber France, som Premium XL, Premium 15, alternativet Dermawood, liksom även hela vårt utbud av paneler i massivträ, på ett utmärkt sätt svarar mot föreskrivarnas förväntningar. Vilka medel ska vi använda oss av? Först och främst måste vi naturligtvis erbjuda högpresterande och innovativa produkter, men det är minst lika viktigt att se till att marknaden får veta det. Vi har därför mobiliserat både mänskliga och materiella resurser för detta ändamål; ett team på tre personer, nya tjänster inriktade på föreskrivare, och kompletterande verktyg som utökar våra kommunikationsmöjligheter. Vi förbereder även en ny version av vår webbplats (www.scatimberfrance.fr), ett gränssnitt som används flitigt av arkitekter och designer, där vi stegvis kommer att integrera de nya verktyg som vi tar fram. Hur ser vår handlingsplan ut? Vi har, i samordning med våra distributionspartners, börjat genomföra riktade marknadsföringsinsatser gentemot viktiga aktörer i föreskrivande led, och vi ska se till att fortsätta att stärka vår närvaro där. Vi har också inlett satsningar på att mer organiserat identifiera och följa upp omfattande och framstående byggprojekt i hela landet, och slutligen arbetar vi på att utöka vårt utbud med innovativa tekniska lösningar. Vilka är våra framtidsutsikter? Vi lanserade det här projektet för bara några veckor sedan och det återstår ännu mycket att göra, men de första resultaten är mycket uppmuntrande. Många föreskrivare visar intresse för våra produkter, och våra partners och återförsäljare har välkomnat vår satsning på ett mycket positivt sätt. Det tycks alltså som att vi är på rätt väg och att vår riktade satsning på samarbete med föreskrivare kan vara ett viktigt steg för att driva på utvecklingen för oss och våra partners. * Vid större bygg-, och renoveringsprojekt föreskrivs ofta genomförandet av en arkitekt eller föreskrivare. Idag är detta i regel datoriserat med produkter och lösningar specificerade i digital form. Philippe Bence, marknadsutvecklingschef 9 timbernews

10 GATA ett lyft för alla inblandade UNDER 2014 driftssattes GATA SCAs nya system för transport- och virkesstyrning. GATA är ett system som knyter ihop lager, transport, mätning och lossning i en web-baserad lösning. Timmerbilar i Norrbotten har tillsammans med Munksunds sågverk varit snabba att ansluta sig till systemet. Alla bilar som regelbundet kör på uppdrag av SCA har idag en surfplatta eller smartphone i hytten där uppgifter registreras. Motsvarande platta finns även i timmertrucken på sågen. Åkarna knappar enkelt in volym per sortiment, väljer mottagningsplats och beräknar ankomsttid. I timmertrucken på sågen ser föraren på sin surfplatta planerad ankomsttid för olika bilar och järnvägsvagnar. Eftersom systemet är online uppdateras uppgifterna automatiskt. Alla parter är vinnare i detta system. Timmerbilsförare ser hur stort inkörningstryck det är till en viss industri och kan därmed undvika att lasta ett sortiment där det riskerar att bli köbildning. Truckförare får bättre möjligheter att planera sitt arbete och transportledare kan enkelt föra ut information online om öppettider, inkörningstopp med mera. SCA Timber levererar ytterpanel till e-shop SCA TIMBER SUPPLY SKANDINAVIEN har tagit fram ett kundanpassat erbjudande på ytbehandlad fasadpanel till Byggmax som utökat sina fysiska butiker med e-handel och Click and Collect funktionalitet. På byggvaruhandeln Byggmax hemsida klickar kunden i sina val, ser totalkostnaden, betalar och får sedan ett meddelande när varorna är klar för avhämtning eller leverans hem till dörren. SCA Timber Supply Skandinaviens leveransavtal till Byggmax omfattar ytterpanel med fyra färgval, fem olika profiler i två olika längder, sammanlagt ett 40-tal artiklar. Att handla byggvaror via e-handel kommer att växa. Det är ett bekvämt sätt för kunden att handla de varor som behövs utan att tänka på butikens öppettider, konstaterar, Kent Andersson, SCA Timber Supply Skandinaviens försäljningschef för den svenska marknaden. Ingrid Löfqvist GÄLLÖ TIMBER INVESTERAR I NYTT STYRSYSTEM GÄLLÖ TIMBER investerar 10 miljoner kronor i ett nytt styrsystem till såglinjen, ett nytt tredimensionellt inmätningssystem samt ett system för rundvridning och optimering av utbytet av varje enskild stock. Den här investeringen ger oss teknik att utnyttja virkesråvaran så väl som möjligt. Vi kommer att kunna ta ut högsta möjliga värde ur varje enskild stock säger Urban Wiklund, vd Gällö Timber. timbernews 10

11 Foto: Ulf Areskoog NYTT OM NAMN SCA Timber bygger målerianläggning i Tunadal FÖR ATT MÖTA den ökande efterfrågan på ytbehandlad fasadpanel kommer en ny målerianläggning att byggas vid Tunadals sågverk i Sundsvall. Anläggningen beräknas vara i drift under juni. SCA Timber Supply Skandinavien, som försörjer den skandinaviska byggvaruhandeln med trävaror, har sedan tidigare en målerianläggning i Stugun. För att möta byggvaruhandelns ökande behov av industriellt grund- och mellanstrukna fasadpaneler fördubblas nu målningskapaciteten med den nya anläggningen i Tunadal. SCA Timbers fasadpanel av torrkluven, tätvuxen norrländsk gran hyvlas i direkt anslutning till grundäggande ytbehandling för att garantera att ytan är helt fri från föroreningar. Efter grundmålning finns möjlighet att behandla panelvirket med ytterligare mellanstrykning och vid önskemål även färdigmålad panel. De olika behandlingsalternativen kan utföras med valfri färgkulör från välkända färgleverantörers sortiment utifrån det internationella färgsystemet NCS (Natural Color System). Ingrid Löfqvist JOAKIM NEHRER har anställts som försäljningschef för den svenska marknaden vid SCA Timber Supply Skandinavien. Joakim kommer närmast från en tjänst som varuhuschef på Bauhaus i Sundsvall och har dessförinnan bland annat varit försäljningschef Sverige för B2B inom K-rauta. Joakim tillträder sin nya tjänst den 1 augusti 2015 och efterträder Kent Andersson som kommer att gå i pension. URBAN WIKLUND, marknadschef vid SCA Timber Supply Skandinavien, tillträdde den 1 mars 2015 tjänsten som vd på Gällö Timber. Han efterträdde Johan Olofsson som samtidigt övergick till befattningen som sågverkschef vid Bollsta sågverk Efter en tids överutbud, främst på grund av höga produktionsnivåer i de nordiska länderna och ett stopp på den egyptiska marknaden under ett antal månader, är vi nu på väg mot en period med bättre balans. PRODUKTIONEN I CENTRALEUROPA har minskat och sedan några månader tillbaka minskar lagren av gran vid sågverken. Produktionen av nordisk furu är fortfarande ganska hög men marknaden är nu åter öppen för högre konsumtionsnivåer och vi räknar med att lagernivåerna på furu kommer att sjunka från april och framåt. LAGERNIVÅERNA på nordisk furu ligger fortfarande i överkant i slutet av april, så vi kommer att uppleva en fortsatt press på furupriserna under några veckor eller månader. Priskurvan för nordisk gran börjar nu plana ut och inom vissa segment ser vi även stigande priser. Överlag har marknadspriserna, i lokal valuta, sjunkit under ett antal månader, men svenska sågverk har varit hjälpta av en svagare svensk krona. Så lönsamheten vid de svenska sågverken ligger sannolikt kvar på en bra nivå generellt sett. SOM REDAN KONSTATERATS i denna marknadsuppdatering är jag ändå ganska optimistisk i ett 5-årsperspektiv. Konsumtionen ökade något mer än vad vi räknat med förra året och förväntningarna på konsumtionen de kommande åren är positiva. En årlig ökning med omkring tre procent väntas inom konsumtion av barrträvaror. Anders Ante Andersson, marknadsdirektör, SCA Timber 11 timbernews

12 Katarina Levin, näst längst till vänster, vid utdelningen av Guldkvisten. Prins Carl Philip, till höger om Katarina, delade ut utmärkelsen. Guldkvisten till Katarina Levin, SCA Timber Foto: Skogsindustrierna Katarina Levin, sågverkschef för Tunadals sågverk, har fått utmärkelsen Guldkvisten av Föreningen Skogen. Priset går till personer som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna och skogsbruket. H.K.H Prins Carl Philip delade ut Guldkvisten i samband med Skogsnäringsveckan. K atarina Levin får Guldkvisten med motiveringen: Katarina Levin har varit chef för Sveriges största sågverk och har nyligen övergått till att bli chef för det näst största, med ansvar att genomföra en investering på en halv miljard. I båda fallen är ambitionen att höra till Europas yppersta sågverkselit. Hon sågar mer än en miljon kubikmeter timmerstockar varje år och förvaltar ett kapital på runt en miljard. Men all hårdvara och hårdvaluta till trots, börjar hon varje presentation av sitt sågverk med att visa på anläggningens värdefullaste tillgång de medarbetare som kör sågen. Katarina Levin har ett ledarskap där hon försöker utveckla varje medarbetare och där hon söker laganda och en gemensam strävan mot ett tydligt mål. Katarina finns med på affärstidningen Veckans Affärers lista över de hundra mest framgångsrika kvinnorna i svenskt näringsliv och röjer väg för hundra- och tusentals andra kompetenta och kunniga kvinnor inom skogsbruk och skogsindustri på deras väg mot de mest ansvarsfulla och utsatta positionerna. Katarina Levin har höjt ribban för både produktion och ledarskap. Hon visar vägen för svensk träindustri, både som yrkesfält och global affärspartner. DET ÄR BÅDE ROLIGT OCH HEDERSAMT att få den här utmärkelsen. Speciellt roligt tycker jag att det är att en guldkvist hittar vägen till förädlingssidan, säger Katarina. Människor och trä ger mig energi, förklarar hon. Jag har förmånen att vara med och skapa värde tillsammans med mina engagerade och kompetenta medarbetare på sågen. Mångas förmåga att dra åt samma håll är avgörande. Jag tycker att jag jobbar i den bästa branschen, med den bästa råvaran. Trä är inte enbart skönt att leva med, det är också förnyelsebart och återvinningsbart. Att få vara med och ta ansvar för framtiden, bygga framtiden, med hållbara material från våra skogar det engagerar! Fotnot: Föreningen Skogen är en ideell och obunden medlemsorganisation som vill utveckla skogen, såväl alla ekonomiska värden som miljövärden och upplevelser. Målet är att skogens alla möjligheter ska tas tillvara bättre än i dag. Föreningen har varit verksam sedan 1882 och har i dag cirka medlemmar. timbernews 12

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel Ytbehandlad fasadpanel Fasadpanel, i sin funktion som byggnadens yttersta beklädnad, har ett utsatt läge påverkad av väderförhållanden och årstidsväxlingar med varierande

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12015 Höga krav på målad panel ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI Peter Sjöström, produktchef

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Kund och leverantör utvecklas tillsammans

Kund och leverantör utvecklas tillsammans timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22010 Kund och leverantör utvecklas tillsammans Affärsutveckling med kundfokus Frankrike satsar på trä Innovativ affärsutveckling tillsammans

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

SCA tar sikte på byggvaruhandeln

SCA tar sikte på byggvaruhandeln timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32008 SCA tar sikte på byggvaruhandeln Full fart framåt i Storbritannien Tunadals nya kaplinje invigd Full fart framåt i svåra tider timber

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare

Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor Staffan Brege, professor LiTH projekledare 1 Kartläggningens syfte Nyckelaktörer som kan verka som katalysatorer för innovation och hur dessa företags utvecklingsverksamhet

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Sveriges största bygghandelskedja satsar

Sveriges största bygghandelskedja satsar timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32012 Fortsatt trögt för Europas sågverksindustri VinDkraftverk i trä iljoner Sveriges största bygghandelskedja satsar timber news En perfekt

Läs mer

Erfaringar om bruk av tre fra Sverige och Finland

Erfaringar om bruk av tre fra Sverige och Finland Erfaringar om bruk av tre fra Sverige och Finland Seminar Tre for bygg och bygg i tre AHO, 8 April Tomas Nord Linköpings universitet Agenda Ramvillkor för byggsektorn Vad är affärsmodeller Träbyggande

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Svenska trävaror växer i Kina

Svenska trävaror växer i Kina timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12014 Svenska trävaror växer i Kina FOKUS PÅ SERVICE FÖR WICKES Utvecklat sortiment på norska marknaden Guo Xiangyang, grundare av Sampo Furniture

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Mycket mer än trä...

Mycket mer än trä... Mycket mer än trä... Det började 1923 På Fredricsons Trä AB erbjuder vi knowhow vi har funnits i trävarubranschen ända sedan 1923 då Karl Fredricson grundade sin firma med samma namn. De första åren sålde

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Närmare kunden i Europa

Närmare kunden i Europa timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22014 Fransk ytterpanel med 15 års garanti Brittiska lador klarar snön med virke från SCA Närmare kunden i Europa Vi bygger Storbritannien

Läs mer

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Siljan Skog AB (Mulitsite) Certifikatnr: 1700831 Revisionskriterium: PEFC ST 2002:2013

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012 Version 1.0 Designmanual Bankgirot 2012 02 Innehållsförteckning Introduktion...03 Vårt varumärke...04 Visuella byggstenar Logotyp Historia och logotyp vs namn...05 Versioner...06 Friyta...07 Placering...08

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Anseendekampanjens första år

Anseendekampanjens första år Anseendekampanjens första år Anseendekampanjens första år I september 2003 inleddes byggmaterialindustriernas treåriga kampanj för att stärka branschens anseende och öka kunskapen om industrin och dess

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com

timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com 12005 Kvistfritt från SCA till fönsterindustrin Altan i paket till engelska gör-det-själv-marknaden SCA håller lager åt danska VTI Magnet

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Helhetsanalyse for framtidas industri

Helhetsanalyse for framtidas industri Helhetsanalyse for framtidas industri Stora Enso Wood Products Omsättning miljarder Anställda Antal enheter* Produktion i 11 länder Global försäljning 1.2 4 400 23 Northern European Unit Central European

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Träemballage förflyttar världen

Träemballage förflyttar världen timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32014 Träemballage förflyttar världen Svenskt virke bygger Egypten Team SCA har kastat loss Nicklas Larsson, vd, Aven Forsa. Innehåll Foto:

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Potential 2020 - positivt scenario Totala bostadsbyggandet omkring 40 000 lgh 45 % småhusbyggande, trästommeandel 90% 12 000 trähus 55 % flerbostadsbyggande,

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer