SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan ARKITEKTER I FOKUS UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER MEDVIND FÖR TRÄ

2 Företagsgruppen Nebopan på besök hos SCA Timber France i Rochefort. INNEHÅLL Medvind för trä 3 Hur ska SCA Timber France affärsstrategi se ut? 4 SCA Timber France öppnar sina dörrar för Nebopan 6 Utökad direktförsäljning till franska kunder 8 SCA Timber France erbjuder högkvalitativa, innovativa produkter 9 Nytt om namn 11 På väg mot en bättre balans mellan utbud och efterfrågan 11 Guldkvisten till Katarina Levin 12 Foto: Pascal Robin SCA Timber France med nordisk själ T rots dystra tider håller SCA kursen! Efter sammanslagningen av våra två bolag PLF och SCA Timber France i maj 2014 är vi nu en fullt integrerad del av SCA-koncernen. PLF försvann därmed och den nya strukturen SCA Timber France tar nu form med ett engagerat team suget på utmaningar. ÄVEN OM det fortfarande vilar en del orosmoln över den franska ekonomin, har vi bestämt oss för att fortsätta på den inslagna kursen och inte dra ner på takten när det gäller utvecklingen av verksamheten. Vi är övertygade om att just detta kommer att vara vår nyckel till framgång. DEN SATSNING som redan gjorts på förstärkning av säljkåren, liksom breddningen av vårt sortiment inför hösten, utgör de första signalerna till våra kunder och partners. Våra mål är tydligt formulerade: kostnadskontroll, effektivitet, service, tillförlitlighet, kundnöjdhet. VÅR STÖRSTA TILLGÅNG är att ha en koncern i ryggen som, i egenskap av skogsägare och en av Europas största sågverksaktörer, garanterar oss god ekonomisk stabilitet i dessa svåra tider. SCA ser Frankrike som ett dynamiskt land med stor framtidspotential. Vi är trots allt det land som har den bästa befolkningsutvecklingen i Europa! SCA TIMBER FRANCE kommer i framtiden att vara närvarande i varje litet hörn av Frankrike med ett komplett utbud från sågat virke till hyvlade trävaror och, även fortsättningsvis, paneler i massivträ. Tack vare våra nya satsningar på samarbete med aktörer i föreskrivande led och förstärkningen av vår forsknings- och utvecklingsverksamhet, kommer SCA Timber France att bli en tydligt positionerad och innovativ aktör. VÅR AMBITION ÄR ATT ha ett lyhört samarbete med våra partners för att säkra ömsesidig tillväxt så snart den ekonomiska ljusningen kommer för att tänka nordiskt handlar också om att visa att man är av det rätta virket! Patrick Fournier vd för SCA Timber France Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion KarMin kommunikation Repro & tryck Åtta.45 Tryckeri AB, Sundsvall För prenumeration av Timber News kontakta: Citera oss gärna, men ange källan. SCA TIMBER är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter med en årlig produktion på 2,1 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med service och distributionslösningar till kunder inom träindustri och byggvaruhandel. SCA Timber ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar. timbernews 2

3 Medvind för trä Foto: Jerker Norlander/IBL Bildbyrå Frankrike är en av Europas största marknader för sågade trävaror. Användningen av trä inom den franska byggsektorn har ökat stort. Och även om en haltande ekonomi inneburit en avsevärd nedgång i antalet byggstarter har trä på allvar fått fäste som byggmaterial. I Frankrike har av tradition de allra flesta hus länge byggts av sten, tegel eller betong. Jämfört med USA och de nordiska länderna är andelen trähus i Frankrike påfallande låg. Men sedan 2007, när dåvarande president Nicolas Sarkozy lyckades samla statsmakten, oppositionen, fackföreningarna, industrin och olika miljöorganisationer kring gemensamma målbilder för ett mer hållbart samhälle, märks en tydlig kursändring. Sarkozys initiativ kallas le Grenelle efter platsen Rue de Grenelle, där man efter majrevolten 1968 lyckades samla det officiella och civila Frankrike till samtal om landets ekonomi. Den tekniska utvecklingen med bärande konstruktioner av limträbalkar och lamellträ har också gjort det möjligt för franska arkitekter att genomföra avancerade konstruktioner av trähus i upp till tio våningar. Dessutom har flera av Frankrikes största byggföretag slutit upp bakom Grenelle-överenskommelsen vilket får målsättningen med trä i tio procent av alla nya hus i landet att vara inom räckhåll. Även om Frankrike för närvarande inte befinner sig i en högkonjunktur pågår nya byggprojekt överallt, med ett ökat inslag av industriellt byggande och en allt större andel trä, säger Staffan Åkerlund. DAGORDNINGEN för samtalen mellan parterna sommaren 2007 handlade om att ta fram ett femårsprogram med konkreta åtgärder för att tackla miljöproblematiken. Det område som dominerade samtalen var hur byggsektorn skulle bli mer miljöanpassad, med fler lågenergihus och sundare byggmaterial. En ökad användning av trä skulle minska utsläppen av koldioxid. Överenskommelsen har inneburit en ökad acceptans för trä i franskt husbyggande, menar Staffan Åkerlund, chefredaktör på den svenska branschtidningen Byggindustrin. Han pekar på flera pågående och redan avslutade satsningar på trähus i Frankrike. Annonsering i fackpress ingår i den franska kampanjen för att öka användningen av trä. SAMTIDIGT FINNS ANDRA TECKEN värda att uppmärksamma. Under det senaste året har andelen byggstarter för nya bostadshus minskat till cirka , eller 12 procent. Lågkonjunkturen har även fört med sig en tydlig nedgång för träkonsumtionen i landet. President Hollande har dessutom valt en annan väg att gå än den som stakades ut av hans företrädare Sarkozy. En uttalad satsning på sänkta koldioxidutsläpp genom att öka andelen trä i nya hus har ersatts med ett program för att förvandla gamla regeringsbyggnader till bostäder utan att specificera vilka material som ska användas. Därtill kommer att den nya regeringen i september 2013 presenterade ett program i 34 punkter som ska markera en nystart för den franska industrin. FÖR TRÄINDUSTRINS DEL sägs att den ska utvecklas till att utgöra en konkurrenskraftig framtida resurs för ekonomisk tillväxt, som ska bidra till energi, konstruktion och konsumtion. Jättebra, kommenterar Otto Bosch på franska konsultföretaget Wood Consult. Men merparten av den träråvara som finns tillgänglig i Frankrike är ädelträ. Det krävs mycket forskning och utvecklingsarbete innan det kan ersätta tätvuxen gran och tall. Otto Bosch menar därför att den franska regeringens satsning på en renässans för landets industri snarast kommer att föra med sig en ökad import av sågat virke från länder som Finland och Sverige. När dessutom den franska regeringen har som ambition att öka andelen höga och CO 2 -neutrala hus av trä stundar goda tider för landets tillverkare av limträ och lamellträ, CLT, något som ytterligare ökar behovet av importerat virke av hög kvalitet. Trots allt finns det mycket som tyder på en långsam men stabil ökning av efterfrågan på importerat virke, avgör Otto Bosch. Mats Wigardt Fotnot: Svenskt Trä genomför en informationskampanj i Frankrike med syfte att öka användningen av trä. Avsändare för kampanjen är bois.com som är en fortsättning på den tigare kampanjen Le bois c`est essentiel. Målet är att lyfta fram träets viktiga roll för miljön, med minskade koldioxidutsläpp och materialets förmåga att binda koldioxid. Målgrupp är allmänheten och byggbranschen. 3 timbernews

4 Hur ska SCA Timber France affärsstrategi se ut? Med gedigen erfarenhet som entreprenör inom import av träprodukter och försäljningschef för Sotrinbois (kund till SCA) antog Jérémy Roussarie utmaningen och accepterade Patrick Fourniers erbjudande att vara med och utveckla SCA Timber France. Här berättar han om sina planer. Du tillträdde befattningen som försäljningschef för SCA Timber France den 1 oktober. Vilka var dina första intryck av företaget? Jag mötte ett affärsteam som kändes mycket professionellt och som hade stora förväntningar på det förändrings- och tillväxtprojekt som SCAs förvärv av PLF innebar. Stämningen och framåtandan var mycket positiv och jag blev väl mottagen. Men SCA Timber France s affärsområden var dåligt definierade. På ett håll arbetade säljare vid importterminalen med att sälja virkesråvara till befintliga kunder under namnet SCA. På annat håll arbetade PLFs gamla säljteam, fortfarande under namnet PLF, med försäljning av trävaror och hyvlade produkter av olika träslag, i vissa fall till samma kunder. Det blev otydligt för kunderna och man behövde fastställa en klar och tydlig policy. Patrick Fournier hade för övrigt bett mig, när jag kom till företaget, att göra en bedömning av situationen och komma med rekommendationer. I början av januari antog vi tillsammans den nya färdplanen. Vad går då denna affärsstrategi ut på? Först och främst har jag velat göra vår kommunikation mer enhetlig och skapa en gemensam företags identitet: SCA Timber France, med ett brett kunnande inom allt från virkesråvara till färdiga produkter. Att namnet PLF försvinner och vi i stället marknadsför oss under SCAs namn ska tydliggöra vår position och visa för våra kunder att en förändring har skett. Vi fokuserar vårt utbud mer kring de nordiska träslagen (gran och furu) som är SCA-koncernens signum. Denna specialisering ska vi således uppnå genom att vi förstärker vår säljplan med innovativa och kompletterande produkter som fortfarande ryms inom vår nordiska profil. Och vilka är kunderna? Vi har identifierat fyra marknadssegment där SCA Timber France, i egenskap av både sågverksaktör och träförädlare, bör satsa på att växa: den professionella bygghandeln, gör-det-själv-marknaden, tillverkningsindustrin och exportmarknaden. Möjligheterna varierar inom de olika marknadssegmenten. När det gäller den professionella bygghandeln är målet att stärka vår närvaro hos specialiserade trävaruhandlare som köper stora volymer. Vägen dit går via en viss aggressivitet inom ramen för upphandlingar och en förstärkning av säljplanen för att erbjuda en bred produktmix i våra leveranser. När det gäller gör-det-själv-marknaden är det inte vårt mål att leverera direkt till butikerna, eftersom det innebär alltför mycket logistik. I stället vill vi fortsätta att arbeta i nära partnerskap med våra grossistkunder inom det segmentet. Däremot saknar vi produktrepresentation inom vissa områden, till exempel paneler och limfogsskivor. Vi har stor potential att gå in på de marknaderna. När det gäller tillverkningsindustrin finns stora möjligheter. Våra marknadsandelar är begränsade, förutom inom lamellträ. Jag tror att vårt dubbla kunnande, med både importterminal för våra sågverk och hyvlerier, är ett starkt kort som kan vara intressant för våra kunder, oavsett vad de tillverkar. Slutligen, vad exportmarknaden beträffar har vi stora möjligheter att växa där också, från att i dagsläget ha en ganska begränsad närvaro. De franska utomeuropeiska förvaltningsområdena är en intressant marknad, eftersom de exotiska träslagen har ersatts inom byggbranschen av nordiska trävaror. Priserna är ganska låga, men volymerna är stora. Vi riktar in oss på större distributörsgrupper, med målet att bygga upp solida och långsiktiga relationer. Dessutom vill vi inom ramen för exporten till närliggande länder, som Spanien, Italien och Benelux, utveckla partnerskap med befintliga distributörer. Som till exempel Storbritannien och enheten SCA Timber Supply UK, som vi redan samarbetar med, och som bland sina kunder har exempelvis butikskedjan Wickes. Hur ska ni på ett affärsmässigt plan följa upp de här fyra kundkategorierna? Varje segment måste följas upp av ett specifikt säljteam. Därför behövde vi omstrukturera säljstyrkan. Vi satsar nu på att ha sex säljansvariga för den professionella bygghandeln, två för industrin, lokala agenter med fokus på försäljningen till de franska utomeuropeiska förvaltningsområdena samt en direkt uppföljning från min sida av gör-det-själv-marknaden. I dagsläget har SCA Timber France bara ett enda säljteam, indelat efter marknadssegment, med ansvar för hela säljplanen, från trävaror till förädlade produkter. Eftersom vår ambition är att vinna marknadsandelar, kommer de säljansvariga att behöva intensi- timbernews 4

5 SCA Timber France har ett brett kunnande inom allt från virkesråvara till färdiga produkter. JÉRÉMY ROUSSARIE fiera utforskningen av nya terränger. Vi har därför inrättat en tjänst som samordnare på råvaruområdet, vid terminalen i Rochefort. Samordnaren ska finans tillgänglig för våra kunder för att svara på frågor om vad vi kan erbjuda. Vad har ni för omsättningsmål? Vi vill fördubbla vår omsättning på medellång sikt. Utöver strategin, vilka är era främsta tillgångar som ska hjälpa er att nå målet? Först och främst styrkan hos SCA-koncernen. Vissa av våra partners i distributörsledet letar efter större koncerner med kapacitet att driva affärsstrategier på europeisk eller global nivå. Vi kan svara mot distributörsnätens massmarknadsföringsstrategier. För övrigt kan det faktum att vi är Europas främsta skogsägare innebära en trygghet för våra kunder som lugnt kan planera framtida projekt och säkra sin tillgång till volymer, även om dessa sätts under press under kommande år. Dessutom är jag övertygad om att våra satsningar på närvaro i föreskrivande led, under Philippe Bence ansvar, kommer att ge oss ett erkännande hos arkitekter och föreskrivande led, vilket också kommer bidra med försäljning till större byggprojekt. Införandet av verktyg som SAP har också i hög grad förbättrat produkttillgängligheten. Servicenivån är för oss också en viktig utvecklingsaxel. Den som får sälja är den som har produkten och som levererar den snabbt till ett bra pris. Vilka hot finns det? De volymer som konsumeras har varit sjunkande under de senaste åren. Detta fenomen beror delvis på en svag konjunktur, men också på en våldsam konkurrens från andra material av typen kompositer, fibercement och annat. Detta tillsammans med en benhård konkurrens, sätter press på våra försäljningspriser och därmed på våra marginaler. Den enda lösningen består i att vinna marknadsandelar genom ett smart produktutbud, en oklanderlig servicenivå och en kraftfull affärsdynamik. Sammanfattningsvis? Jag är mycket glad över att vara en del av ett sammansvetsat och dynamiskt team. Färdplanen är utstakad och tydlig, det är bara att sätta igång! Jérémy Roussarie, försäljningschef vid SCA Timber France. 5 timbernews

6 SCA Timber France ÖPPNAR SINA DÖRRAR Foto: Pascal Robin Företagsgruppen Nebopan på besök vid SCA Timber Frances anläggning i Rochefort, Frankrike. Inköpsgruppen Nebopan hade valt en solig dag, den 22 april 2015, för sitt besök vid SCAs anläggning i Rochefort i Frankrike. 15 beslutsfattare från Nebopan, anslutna till CMEM, bekantade sig med SCAs virkesterminal liksom de tre hyvlingslinjerna vid anläggningen. Det är alltid roligt att få visa anläggningen och låta våra kunder titta närmare på vår verksamhet, säger Benjamin Bodet, platschef i Rochefort. S CA Timber France samarbetar redan med vissa av medlemmarna i gruppen Nebopan, men vill utöka sitt partnerskap med en grupp som denna, som är specialiserad inom trävaruhandeln. Därför gör vi nu särskilda satsningar med inriktning på säljplanen, samarbete med föreskrivande led och affärsutveckling, understryker Jérémy Roussarie från SCA Timber France. Vi tror att marknaden för försäljning till den professionella bygghandeln är under snabb utveckling. Framtiden tillhör företag som specialiserar sitt produktutbud inom en väl definierad sektor. Företag som ingår i Nebopan-gruppen Armor bois : Lionel Leprovost Bouney : Sebastien Rospide Corne : Frederic Maire Descamps : Samuel Viandier Lalliard Negoce : André Brasier Landre : Patrick Maignant Machot : Eric Machot Martens : Eric Martens Mba : Jean Pierre Roirand Ratheau : Daniel Remy Roger : Hugo Roger Rullier : Philippe Rullier Socobois : Eric Boichot Samordnare för Nebopan: Yves Gondran Teiller Det är med utgångspunkt i det konstaterandet som SCA Timber France vill samarbeta med företag som är specialister på trä, som Nebopan. Vi vill utveckla vår säljplan med fokus på trähus och de nordiska träslagen. Sammanslagningen av SCAs utbud av trävaror och PLFs hyvlade produkter i en gemensam säljplan, innebär att vi kan erbjuda en kraftfull produktmix. Gruppen Nebopan är i dagsläget en av de mest dynamiska aktörerna inom det här segmentet och vi är glada över att få samarbeta med gruppens medlemmar i alla deras projekt, säger Roussarie. Fyra frågor till medlemmarna i Nebopan: Vilka aspekter ser ni som er nyckel till framgång under de närmaste åren? Rådgivning är ett viktigt område som vi behöver utveckla. Kunderna måste få tillgång till all teknisk timbernews 6

7 FÖR NEBOPAN-GRUPPEN! information som behövs för att kunna genomföra sina projekt, menar Hugo Roger. Philippe Rullier är för sin del övertygad om att nyckeln ligger i att vara hantverkarens samarbetspartner ända fram till slutkunden. Hantverkaren med sitt pressade schema tar sig inte tid att presentera hela vårt produktutbud. Det resulterar i att slutkunden gör sina val i stor okunskap om alla de möjligheter som vi kan erbjuda. Vi måste bli kända för den stora allmänheten, och vår väg dit går framför allt genom yrkesutövarna. Därför ska vi samarbeta med dem och bistå dem genom vår kommunikation och våra säljare. Man måste ta saker hela vägen. Därför förväntar vi oss att våra leverantörspartners erbjuder regelbundet återkommande utbildning för våra säljteam. Ni måste göra era tekniska argument gällande, påpekar Patrick Maignant. Vilken utveckling ser ni för de nordiska sågverken? Philippe Rullier understryker att nordiska trävaror kommer att bli något som mer och mer används av specialister. Tack vare lamell- och limträprodukter som dyker upp på marknaden kan hantverkare vinna tid och produktivitet. Inom såväl byggnation som snickeri och inredning vinner förädlade produkter mark. Ni måste tillföra mervärde i era säljplaner, menar Jean-Pierre Roirand. Nebopan-gruppen Ledande grupp av oberoende specialister Nebopan bildades 1995 och representerar i dag: 21 små eller medelstora företag inom handel med virke, paneler och träprodukter 65 säljställen medarbetare kunder leverantörer en omsättning 2013 på 368 miljoner euro SOM DEN LEDANDE FRANSKA GRUPPEN av oberoende små eller medelstora företag verksamma inom handel med trä och träprodukter, verkar Nebopan i en anda av förtroende, vänskaplighet och solidaritet mellan alla sina medlemmar. Gruppen bygger på gemensamt utnyttjande av medel och utbyte av erfarenheter, och låter varje företag utvecklas enligt sin egen strategi samtidigt som man drar nytta av ett stort antal gemensamma initiativ. Vilken utveckling ser ni för Nebopan-gruppen? Nebopan består i dagsläget av 21 medlemmar. Det faller hela tiden bort några, och det kompenserar vi med att ta in nya medlemmar. Det finns ingen önskan att öka antalet medlemmar till 50 för sakens skull, men vi behöver vara representerade i hela Frankrike för att ha tyngd i förhandlingar, säger Eric Boichot. Men vi strävar efter att endast samla träspecialister i gruppen, för att vi ska ha utbyte av gemensamma problemställningar, understryker Lionel Leprovost. Är digitalisering ett utvecklingsområde för er? Vi planerar inga sådana specifika åtgärder, vi förlitar oss på CMEM och deras e-handelsprojekt, säger Frederic Maire. För övrigt har vi våra egna webbplatser och vissa projekt på gång, men det är mest på intern nivå, förtydligar Sebastien Rospide. Försäljningen av material på nätet översteg under 2014 en miljard euro, berättar Samuel Viandier. Det betyder förstås att det är ett viktigt strategiskt område för oss, och vissa webbplatser för nätförsäljning av material kontaktar oss och vill ha oss med i sitt logistiska utbud, sammanfattar Philippe Rullier. Foto: Pascal Robin 7 timbernews

8 UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER Sedan SCA Timber 2012 stärkte sin position i Frankrike, genom köpet av PLF, har marknaden förändrats och utvecklats. SCA Timber France introducerar därför en ny service, SCA Timber Mill Sales, med försäljning direkt från SCAs sågverk i Sverige till kunder i Frankrike. M edan SCA Timber France vänder sig till en bred palett med kunder och olika marknadssegment, så är SCA Timber Mill Sales inriktat på försäljning av större volymer, direktimporterat virke till den franska marknaden. SCA ERBJUDER såväl leveranser till byggvaruhandeln som anpassade ämnen till träindustrin och traditionella trävaror. För att ge bästa möjliga stöd och service till kunder med olika behov genomför SCA Timber France nu en omorganisation av sin verksamhet, med fokus på att utveckla försäljningen och bli ännu konkurrenskraftigare på större volymer i Frankrike. STRUKTUREN på vår organisation behöver förändras utifrån de nya förutsättningar som råder, konstaterar Ante Andersson, SCA Timbers marknadsdirektör. Vi vill vika särskilda resurser som har fullt fokus på de behov som våra större industrikunder har, summerar han. Verksamheten i Frankrike delas nu upp. SCA Timber France ser till att hyvlade och vidareförädlade produkter distribueras från Rochefort och Bonneuil-Matours till byggvaruhandeln, industrikunder och gördet-själv-kedjor. Patrick Fournier är vd för SCA Timber France. Tillsammans med försäljningsdirektör Jeremy Roussarie och ett säljteam, fortsätter Patrick Fournier nu att utveckla SCA Timber France. VI ERBJUDER VÅRA KUNDER fullservice. Det inkluderar till exempel direktleverans från vårt lager och möjlighet att blanda sågade, impregnerade och ytbehandlade produkter i en och samma leverans om så önskas. Service och ett effektivt och varierat produktutbud är en nyckel till framgång, säger Jeremy Roussarie. Ansvarig för Mill Sales är Raffaele Parlato, chef för SCA Timber Europe. Till sin hjälp, på plats i Rochefort, har han Marko Terho, försäljningsdirektör, Philippe Elias, försäljningschef och assistent Patricia Thomas. Högsta prioritet för oss är kundnöjdhet. I en slimmad organisation jobbar vi ännu effektivare, nära våra kunder. Ambitionen är att växa och utvecklas tillsammans med dem, förklarar försäljningsdirektör Marko Terho. Vi har ett effektivt flöde direkt från sågverk till kund, med en strömlinjeformad logistik av produkter som redan är sålda, säger Raffaele Parlato. Målsättningen är att kubikmeter sågade trävaror årligen ska gå den här vägen. FÖR ATT YTTERLIGARE stärka servicen och tryggheten för kunderna inrättas ett akutlager i Rochefort, avsett för större industrikunders, bland annat limträindustrins, behov. Ingen ska behöva hamna i en situation där man står utan råvara. Det här är en extra service som vi är unika med att erbjuda, säger Raffaele Parlato. Mats Wigardt För att tillmötesgå olika behov på den franska trävarumarknaden samt ge bästa möjliga stöd och service till kunder, har SCA Timbers verksamhet i Frankrike organiserats i två enheter. SCA Timber France distribuerar ett brett produktsortiment från Rochefort och Bonneuil-Matours till byggvaruhandel, träindustrier och DIYkedjor. SCA Timber Mill Sales säljer större volymer av sågade trävaror direkt från SCAs sågverk i Sverige till kunder i Frankrike. Det ska stå Mill Sales-teamet: Philippe Elias, försäljningschef, Patricia Thomas, assistent, och Marko Terho, försäljningsdirektör. timbernews 8

9 Innertak med träribbor. Pågående arbete: Fosse 9 Oigines (62). Design: Herault Arnod Arkitekter. Utförande: Anzalone. SCA Timber France erbjuder högkvalitativa och innovativa produkter Vi har insett att valet av de produkter eller tekniska lösningar som används i ett byggnads- eller inredningsprojekt, i allmänhet görs redan på konceptstadiet. Vi har därför beslutat att vi för att marknadsföra våra produkter på ett effektivt sätt måste stärka vårt agerande på tidiga projektstadier, gentemot arkitekter och andra aktörer i föreskrivande led*. Vad är vårt mål? Målet med den här satsningen är femfaldigt: För det första vill vi öka användningen av våra produkter och framför allt våra tekniska produkter. För det andra vill vi veta mer om vilka önskemål och förväntningar som byggprojektens föreskrivare har, för att kunna ta fram produkter som är bättre anpassade efter marknadens behov. För det tredje vill vi stärka SCA Timber France profil genom att se till att våra produkter används i framstående byggnadsverk. För det fjärde vill vi stödja våra distributörers verksamhet genom att öka efterfrågan och slutligen, för det femte vill vi, inom ramen för vårt ansvarstagande gentemot trävarubranschen, bidra till att mer allmänt främja träbaserade lösningar framför andra tekniska lösningar. Vilka är då aktörerna i föreskrivande led? Föreskrivarna är i de flesta fall arkitekter, men andra aktörer är också med och påverkar valet av produkter och material, till exempel inredningsarkitekter, byggnadsekonomer, teknikavdelningar inom större företag, myndigheter, hotellkedjor, nöjesparker, byggherrar, enskilda husbyggare eller allmännyttiga bostadsföretag. Vilka är deras förväntningar och behov? Föreskrivare är alltid mycket intresserade av produkternas funktionella dimension, och framför allt materialens mekaniska, termiska och akustiska egenskaper, men de har även förväntningar i fråga om komponenters hållbarhet, underhållskrav och kostnadseffektivitet. Miljöhänsyn är också en viktig dimension bland urvalskriterierna, och den estetiska aspekten är alltid avgörande i valet av inredningsmaterial och fasader. Det är därför stimulerande att se att tekniska och estetiska lösningar i trä och särskilt lösningar från SCA Timber France, som Premium XL, Premium 15, alternativet Dermawood, liksom även hela vårt utbud av paneler i massivträ, på ett utmärkt sätt svarar mot föreskrivarnas förväntningar. Vilka medel ska vi använda oss av? Först och främst måste vi naturligtvis erbjuda högpresterande och innovativa produkter, men det är minst lika viktigt att se till att marknaden får veta det. Vi har därför mobiliserat både mänskliga och materiella resurser för detta ändamål; ett team på tre personer, nya tjänster inriktade på föreskrivare, och kompletterande verktyg som utökar våra kommunikationsmöjligheter. Vi förbereder även en ny version av vår webbplats (www.scatimberfrance.fr), ett gränssnitt som används flitigt av arkitekter och designer, där vi stegvis kommer att integrera de nya verktyg som vi tar fram. Hur ser vår handlingsplan ut? Vi har, i samordning med våra distributionspartners, börjat genomföra riktade marknadsföringsinsatser gentemot viktiga aktörer i föreskrivande led, och vi ska se till att fortsätta att stärka vår närvaro där. Vi har också inlett satsningar på att mer organiserat identifiera och följa upp omfattande och framstående byggprojekt i hela landet, och slutligen arbetar vi på att utöka vårt utbud med innovativa tekniska lösningar. Vilka är våra framtidsutsikter? Vi lanserade det här projektet för bara några veckor sedan och det återstår ännu mycket att göra, men de första resultaten är mycket uppmuntrande. Många föreskrivare visar intresse för våra produkter, och våra partners och återförsäljare har välkomnat vår satsning på ett mycket positivt sätt. Det tycks alltså som att vi är på rätt väg och att vår riktade satsning på samarbete med föreskrivare kan vara ett viktigt steg för att driva på utvecklingen för oss och våra partners. * Vid större bygg-, och renoveringsprojekt föreskrivs ofta genomförandet av en arkitekt eller föreskrivare. Idag är detta i regel datoriserat med produkter och lösningar specificerade i digital form. Philippe Bence, marknadsutvecklingschef 9 timbernews

10 GATA ett lyft för alla inblandade UNDER 2014 driftssattes GATA SCAs nya system för transport- och virkesstyrning. GATA är ett system som knyter ihop lager, transport, mätning och lossning i en web-baserad lösning. Timmerbilar i Norrbotten har tillsammans med Munksunds sågverk varit snabba att ansluta sig till systemet. Alla bilar som regelbundet kör på uppdrag av SCA har idag en surfplatta eller smartphone i hytten där uppgifter registreras. Motsvarande platta finns även i timmertrucken på sågen. Åkarna knappar enkelt in volym per sortiment, väljer mottagningsplats och beräknar ankomsttid. I timmertrucken på sågen ser föraren på sin surfplatta planerad ankomsttid för olika bilar och järnvägsvagnar. Eftersom systemet är online uppdateras uppgifterna automatiskt. Alla parter är vinnare i detta system. Timmerbilsförare ser hur stort inkörningstryck det är till en viss industri och kan därmed undvika att lasta ett sortiment där det riskerar att bli köbildning. Truckförare får bättre möjligheter att planera sitt arbete och transportledare kan enkelt föra ut information online om öppettider, inkörningstopp med mera. SCA Timber levererar ytterpanel till e-shop SCA TIMBER SUPPLY SKANDINAVIEN har tagit fram ett kundanpassat erbjudande på ytbehandlad fasadpanel till Byggmax som utökat sina fysiska butiker med e-handel och Click and Collect funktionalitet. På byggvaruhandeln Byggmax hemsida klickar kunden i sina val, ser totalkostnaden, betalar och får sedan ett meddelande när varorna är klar för avhämtning eller leverans hem till dörren. SCA Timber Supply Skandinaviens leveransavtal till Byggmax omfattar ytterpanel med fyra färgval, fem olika profiler i två olika längder, sammanlagt ett 40-tal artiklar. Att handla byggvaror via e-handel kommer att växa. Det är ett bekvämt sätt för kunden att handla de varor som behövs utan att tänka på butikens öppettider, konstaterar, Kent Andersson, SCA Timber Supply Skandinaviens försäljningschef för den svenska marknaden. Ingrid Löfqvist GÄLLÖ TIMBER INVESTERAR I NYTT STYRSYSTEM GÄLLÖ TIMBER investerar 10 miljoner kronor i ett nytt styrsystem till såglinjen, ett nytt tredimensionellt inmätningssystem samt ett system för rundvridning och optimering av utbytet av varje enskild stock. Den här investeringen ger oss teknik att utnyttja virkesråvaran så väl som möjligt. Vi kommer att kunna ta ut högsta möjliga värde ur varje enskild stock säger Urban Wiklund, vd Gällö Timber. timbernews 10

11 Foto: Ulf Areskoog NYTT OM NAMN SCA Timber bygger målerianläggning i Tunadal FÖR ATT MÖTA den ökande efterfrågan på ytbehandlad fasadpanel kommer en ny målerianläggning att byggas vid Tunadals sågverk i Sundsvall. Anläggningen beräknas vara i drift under juni. SCA Timber Supply Skandinavien, som försörjer den skandinaviska byggvaruhandeln med trävaror, har sedan tidigare en målerianläggning i Stugun. För att möta byggvaruhandelns ökande behov av industriellt grund- och mellanstrukna fasadpaneler fördubblas nu målningskapaciteten med den nya anläggningen i Tunadal. SCA Timbers fasadpanel av torrkluven, tätvuxen norrländsk gran hyvlas i direkt anslutning till grundäggande ytbehandling för att garantera att ytan är helt fri från föroreningar. Efter grundmålning finns möjlighet att behandla panelvirket med ytterligare mellanstrykning och vid önskemål även färdigmålad panel. De olika behandlingsalternativen kan utföras med valfri färgkulör från välkända färgleverantörers sortiment utifrån det internationella färgsystemet NCS (Natural Color System). Ingrid Löfqvist JOAKIM NEHRER har anställts som försäljningschef för den svenska marknaden vid SCA Timber Supply Skandinavien. Joakim kommer närmast från en tjänst som varuhuschef på Bauhaus i Sundsvall och har dessförinnan bland annat varit försäljningschef Sverige för B2B inom K-rauta. Joakim tillträder sin nya tjänst den 1 augusti 2015 och efterträder Kent Andersson som kommer att gå i pension. URBAN WIKLUND, marknadschef vid SCA Timber Supply Skandinavien, tillträdde den 1 mars 2015 tjänsten som vd på Gällö Timber. Han efterträdde Johan Olofsson som samtidigt övergick till befattningen som sågverkschef vid Bollsta sågverk Efter en tids överutbud, främst på grund av höga produktionsnivåer i de nordiska länderna och ett stopp på den egyptiska marknaden under ett antal månader, är vi nu på väg mot en period med bättre balans. PRODUKTIONEN I CENTRALEUROPA har minskat och sedan några månader tillbaka minskar lagren av gran vid sågverken. Produktionen av nordisk furu är fortfarande ganska hög men marknaden är nu åter öppen för högre konsumtionsnivåer och vi räknar med att lagernivåerna på furu kommer att sjunka från april och framåt. LAGERNIVÅERNA på nordisk furu ligger fortfarande i överkant i slutet av april, så vi kommer att uppleva en fortsatt press på furupriserna under några veckor eller månader. Priskurvan för nordisk gran börjar nu plana ut och inom vissa segment ser vi även stigande priser. Överlag har marknadspriserna, i lokal valuta, sjunkit under ett antal månader, men svenska sågverk har varit hjälpta av en svagare svensk krona. Så lönsamheten vid de svenska sågverken ligger sannolikt kvar på en bra nivå generellt sett. SOM REDAN KONSTATERATS i denna marknadsuppdatering är jag ändå ganska optimistisk i ett 5-årsperspektiv. Konsumtionen ökade något mer än vad vi räknat med förra året och förväntningarna på konsumtionen de kommande åren är positiva. En årlig ökning med omkring tre procent väntas inom konsumtion av barrträvaror. Anders Ante Andersson, marknadsdirektör, SCA Timber 11 timbernews

12 Katarina Levin, näst längst till vänster, vid utdelningen av Guldkvisten. Prins Carl Philip, till höger om Katarina, delade ut utmärkelsen. Guldkvisten till Katarina Levin, SCA Timber Foto: Skogsindustrierna Katarina Levin, sågverkschef för Tunadals sågverk, har fått utmärkelsen Guldkvisten av Föreningen Skogen. Priset går till personer som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna och skogsbruket. H.K.H Prins Carl Philip delade ut Guldkvisten i samband med Skogsnäringsveckan. K atarina Levin får Guldkvisten med motiveringen: Katarina Levin har varit chef för Sveriges största sågverk och har nyligen övergått till att bli chef för det näst största, med ansvar att genomföra en investering på en halv miljard. I båda fallen är ambitionen att höra till Europas yppersta sågverkselit. Hon sågar mer än en miljon kubikmeter timmerstockar varje år och förvaltar ett kapital på runt en miljard. Men all hårdvara och hårdvaluta till trots, börjar hon varje presentation av sitt sågverk med att visa på anläggningens värdefullaste tillgång de medarbetare som kör sågen. Katarina Levin har ett ledarskap där hon försöker utveckla varje medarbetare och där hon söker laganda och en gemensam strävan mot ett tydligt mål. Katarina finns med på affärstidningen Veckans Affärers lista över de hundra mest framgångsrika kvinnorna i svenskt näringsliv och röjer väg för hundra- och tusentals andra kompetenta och kunniga kvinnor inom skogsbruk och skogsindustri på deras väg mot de mest ansvarsfulla och utsatta positionerna. Katarina Levin har höjt ribban för både produktion och ledarskap. Hon visar vägen för svensk träindustri, både som yrkesfält och global affärspartner. DET ÄR BÅDE ROLIGT OCH HEDERSAMT att få den här utmärkelsen. Speciellt roligt tycker jag att det är att en guldkvist hittar vägen till förädlingssidan, säger Katarina. Människor och trä ger mig energi, förklarar hon. Jag har förmånen att vara med och skapa värde tillsammans med mina engagerade och kompetenta medarbetare på sågen. Mångas förmåga att dra åt samma håll är avgörande. Jag tycker att jag jobbar i den bästa branschen, med den bästa råvaran. Trä är inte enbart skönt att leva med, det är också förnyelsebart och återvinningsbart. Att få vara med och ta ansvar för framtiden, bygga framtiden, med hållbara material från våra skogar det engagerar! Fotnot: Föreningen Skogen är en ideell och obunden medlemsorganisation som vill utveckla skogen, såväl alla ekonomiska värden som miljövärden och upplevelser. Målet är att skogens alla möjligheter ska tas tillvara bättre än i dag. Föreningen har varit verksam sedan 1882 och har i dag cirka medlemmar. timbernews 12

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12015 Höga krav på målad panel ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI Peter Sjöström, produktchef

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning Bra billiga byggvaror 2012 Årsredovisning Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD

TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD Axel Johnson AB Box 26008 (Villagatan 6) 100 41 Stockholm Tel: 08-701 61 00 Fax: 08-21 30 26 www.axeljohnson.se Teamwork som gör skillnad Axel Johnson Årsberättelse 2013 Axel Johnson Årsberättelse 2013

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Sikens Glittrande guld

Sikens Glittrande guld EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2011 Skogens hjältar Sikens Glittrande guld Djungelns lag råder för sågverken Flerträdshantering vinner terräng 1 Ledaren Gör skogen till en bättre miljö för gaseller! Vårt

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 S. 7 S. 13 S.

Läs mer

news www.ad-europe.com har ett nytt utseende 20 Ferodo: Guldmedalj till ECO-FRICTION -teknologi i detta nummer Upplaga: 12/2013 s. 12 s. 10 s.

news www.ad-europe.com har ett nytt utseende 20 Ferodo: Guldmedalj till ECO-FRICTION -teknologi i detta nummer Upplaga: 12/2013 s. 12 s. 10 s. Ansvarig utgivare: Autodistribution International, Kortenberg, Belgium news w w w. a d - e u r o p e. c o m Upplaga: 12/2013 www.ad-europe.com har ett nytt utseende i detta nummer Förord av Olivier Roux

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Byggmaxpris. 99 95 /st. på kvalitetsvaror: Därför kan vi sätta. 179 00 /st. FOKUSERAT sortiment

Byggmaxpris. 99 95 /st. på kvalitetsvaror: Därför kan vi sätta. 179 00 /st. FOKUSERAT sortiment Årsredovisning 2014 Byggmax i Åkersberga Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamheten 10 Medarbetare

Läs mer