SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan ARKITEKTER I FOKUS UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER MEDVIND FÖR TRÄ

2 Företagsgruppen Nebopan på besök hos SCA Timber France i Rochefort. INNEHÅLL Medvind för trä 3 Hur ska SCA Timber France affärsstrategi se ut? 4 SCA Timber France öppnar sina dörrar för Nebopan 6 Utökad direktförsäljning till franska kunder 8 SCA Timber France erbjuder högkvalitativa, innovativa produkter 9 Nytt om namn 11 På väg mot en bättre balans mellan utbud och efterfrågan 11 Guldkvisten till Katarina Levin 12 Foto: Pascal Robin SCA Timber France med nordisk själ T rots dystra tider håller SCA kursen! Efter sammanslagningen av våra två bolag PLF och SCA Timber France i maj 2014 är vi nu en fullt integrerad del av SCA-koncernen. PLF försvann därmed och den nya strukturen SCA Timber France tar nu form med ett engagerat team suget på utmaningar. ÄVEN OM det fortfarande vilar en del orosmoln över den franska ekonomin, har vi bestämt oss för att fortsätta på den inslagna kursen och inte dra ner på takten när det gäller utvecklingen av verksamheten. Vi är övertygade om att just detta kommer att vara vår nyckel till framgång. DEN SATSNING som redan gjorts på förstärkning av säljkåren, liksom breddningen av vårt sortiment inför hösten, utgör de första signalerna till våra kunder och partners. Våra mål är tydligt formulerade: kostnadskontroll, effektivitet, service, tillförlitlighet, kundnöjdhet. VÅR STÖRSTA TILLGÅNG är att ha en koncern i ryggen som, i egenskap av skogsägare och en av Europas största sågverksaktörer, garanterar oss god ekonomisk stabilitet i dessa svåra tider. SCA ser Frankrike som ett dynamiskt land med stor framtidspotential. Vi är trots allt det land som har den bästa befolkningsutvecklingen i Europa! SCA TIMBER FRANCE kommer i framtiden att vara närvarande i varje litet hörn av Frankrike med ett komplett utbud från sågat virke till hyvlade trävaror och, även fortsättningsvis, paneler i massivträ. Tack vare våra nya satsningar på samarbete med aktörer i föreskrivande led och förstärkningen av vår forsknings- och utvecklingsverksamhet, kommer SCA Timber France att bli en tydligt positionerad och innovativ aktör. VÅR AMBITION ÄR ATT ha ett lyhört samarbete med våra partners för att säkra ömsesidig tillväxt så snart den ekonomiska ljusningen kommer för att tänka nordiskt handlar också om att visa att man är av det rätta virket! Patrick Fournier vd för SCA Timber France Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion KarMin kommunikation Repro & tryck Åtta.45 Tryckeri AB, Sundsvall För prenumeration av Timber News kontakta: Citera oss gärna, men ange källan. SCA TIMBER är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter med en årlig produktion på 2,1 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med service och distributionslösningar till kunder inom träindustri och byggvaruhandel. SCA Timber ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar. timbernews 2

3 Medvind för trä Foto: Jerker Norlander/IBL Bildbyrå Frankrike är en av Europas största marknader för sågade trävaror. Användningen av trä inom den franska byggsektorn har ökat stort. Och även om en haltande ekonomi inneburit en avsevärd nedgång i antalet byggstarter har trä på allvar fått fäste som byggmaterial. I Frankrike har av tradition de allra flesta hus länge byggts av sten, tegel eller betong. Jämfört med USA och de nordiska länderna är andelen trähus i Frankrike påfallande låg. Men sedan 2007, när dåvarande president Nicolas Sarkozy lyckades samla statsmakten, oppositionen, fackföreningarna, industrin och olika miljöorganisationer kring gemensamma målbilder för ett mer hållbart samhälle, märks en tydlig kursändring. Sarkozys initiativ kallas le Grenelle efter platsen Rue de Grenelle, där man efter majrevolten 1968 lyckades samla det officiella och civila Frankrike till samtal om landets ekonomi. Den tekniska utvecklingen med bärande konstruktioner av limträbalkar och lamellträ har också gjort det möjligt för franska arkitekter att genomföra avancerade konstruktioner av trähus i upp till tio våningar. Dessutom har flera av Frankrikes största byggföretag slutit upp bakom Grenelle-överenskommelsen vilket får målsättningen med trä i tio procent av alla nya hus i landet att vara inom räckhåll. Även om Frankrike för närvarande inte befinner sig i en högkonjunktur pågår nya byggprojekt överallt, med ett ökat inslag av industriellt byggande och en allt större andel trä, säger Staffan Åkerlund. DAGORDNINGEN för samtalen mellan parterna sommaren 2007 handlade om att ta fram ett femårsprogram med konkreta åtgärder för att tackla miljöproblematiken. Det område som dominerade samtalen var hur byggsektorn skulle bli mer miljöanpassad, med fler lågenergihus och sundare byggmaterial. En ökad användning av trä skulle minska utsläppen av koldioxid. Överenskommelsen har inneburit en ökad acceptans för trä i franskt husbyggande, menar Staffan Åkerlund, chefredaktör på den svenska branschtidningen Byggindustrin. Han pekar på flera pågående och redan avslutade satsningar på trähus i Frankrike. Annonsering i fackpress ingår i den franska kampanjen för att öka användningen av trä. SAMTIDIGT FINNS ANDRA TECKEN värda att uppmärksamma. Under det senaste året har andelen byggstarter för nya bostadshus minskat till cirka , eller 12 procent. Lågkonjunkturen har även fört med sig en tydlig nedgång för träkonsumtionen i landet. President Hollande har dessutom valt en annan väg att gå än den som stakades ut av hans företrädare Sarkozy. En uttalad satsning på sänkta koldioxidutsläpp genom att öka andelen trä i nya hus har ersatts med ett program för att förvandla gamla regeringsbyggnader till bostäder utan att specificera vilka material som ska användas. Därtill kommer att den nya regeringen i september 2013 presenterade ett program i 34 punkter som ska markera en nystart för den franska industrin. FÖR TRÄINDUSTRINS DEL sägs att den ska utvecklas till att utgöra en konkurrenskraftig framtida resurs för ekonomisk tillväxt, som ska bidra till energi, konstruktion och konsumtion. Jättebra, kommenterar Otto Bosch på franska konsultföretaget Wood Consult. Men merparten av den träråvara som finns tillgänglig i Frankrike är ädelträ. Det krävs mycket forskning och utvecklingsarbete innan det kan ersätta tätvuxen gran och tall. Otto Bosch menar därför att den franska regeringens satsning på en renässans för landets industri snarast kommer att föra med sig en ökad import av sågat virke från länder som Finland och Sverige. När dessutom den franska regeringen har som ambition att öka andelen höga och CO 2 -neutrala hus av trä stundar goda tider för landets tillverkare av limträ och lamellträ, CLT, något som ytterligare ökar behovet av importerat virke av hög kvalitet. Trots allt finns det mycket som tyder på en långsam men stabil ökning av efterfrågan på importerat virke, avgör Otto Bosch. Mats Wigardt Fotnot: Svenskt Trä genomför en informationskampanj i Frankrike med syfte att öka användningen av trä. Avsändare för kampanjen är bois.com som är en fortsättning på den tigare kampanjen Le bois c`est essentiel. Målet är att lyfta fram träets viktiga roll för miljön, med minskade koldioxidutsläpp och materialets förmåga att binda koldioxid. Målgrupp är allmänheten och byggbranschen. 3 timbernews

4 Hur ska SCA Timber France affärsstrategi se ut? Med gedigen erfarenhet som entreprenör inom import av träprodukter och försäljningschef för Sotrinbois (kund till SCA) antog Jérémy Roussarie utmaningen och accepterade Patrick Fourniers erbjudande att vara med och utveckla SCA Timber France. Här berättar han om sina planer. Du tillträdde befattningen som försäljningschef för SCA Timber France den 1 oktober. Vilka var dina första intryck av företaget? Jag mötte ett affärsteam som kändes mycket professionellt och som hade stora förväntningar på det förändrings- och tillväxtprojekt som SCAs förvärv av PLF innebar. Stämningen och framåtandan var mycket positiv och jag blev väl mottagen. Men SCA Timber France s affärsområden var dåligt definierade. På ett håll arbetade säljare vid importterminalen med att sälja virkesråvara till befintliga kunder under namnet SCA. På annat håll arbetade PLFs gamla säljteam, fortfarande under namnet PLF, med försäljning av trävaror och hyvlade produkter av olika träslag, i vissa fall till samma kunder. Det blev otydligt för kunderna och man behövde fastställa en klar och tydlig policy. Patrick Fournier hade för övrigt bett mig, när jag kom till företaget, att göra en bedömning av situationen och komma med rekommendationer. I början av januari antog vi tillsammans den nya färdplanen. Vad går då denna affärsstrategi ut på? Först och främst har jag velat göra vår kommunikation mer enhetlig och skapa en gemensam företags identitet: SCA Timber France, med ett brett kunnande inom allt från virkesråvara till färdiga produkter. Att namnet PLF försvinner och vi i stället marknadsför oss under SCAs namn ska tydliggöra vår position och visa för våra kunder att en förändring har skett. Vi fokuserar vårt utbud mer kring de nordiska träslagen (gran och furu) som är SCA-koncernens signum. Denna specialisering ska vi således uppnå genom att vi förstärker vår säljplan med innovativa och kompletterande produkter som fortfarande ryms inom vår nordiska profil. Och vilka är kunderna? Vi har identifierat fyra marknadssegment där SCA Timber France, i egenskap av både sågverksaktör och träförädlare, bör satsa på att växa: den professionella bygghandeln, gör-det-själv-marknaden, tillverkningsindustrin och exportmarknaden. Möjligheterna varierar inom de olika marknadssegmenten. När det gäller den professionella bygghandeln är målet att stärka vår närvaro hos specialiserade trävaruhandlare som köper stora volymer. Vägen dit går via en viss aggressivitet inom ramen för upphandlingar och en förstärkning av säljplanen för att erbjuda en bred produktmix i våra leveranser. När det gäller gör-det-själv-marknaden är det inte vårt mål att leverera direkt till butikerna, eftersom det innebär alltför mycket logistik. I stället vill vi fortsätta att arbeta i nära partnerskap med våra grossistkunder inom det segmentet. Däremot saknar vi produktrepresentation inom vissa områden, till exempel paneler och limfogsskivor. Vi har stor potential att gå in på de marknaderna. När det gäller tillverkningsindustrin finns stora möjligheter. Våra marknadsandelar är begränsade, förutom inom lamellträ. Jag tror att vårt dubbla kunnande, med både importterminal för våra sågverk och hyvlerier, är ett starkt kort som kan vara intressant för våra kunder, oavsett vad de tillverkar. Slutligen, vad exportmarknaden beträffar har vi stora möjligheter att växa där också, från att i dagsläget ha en ganska begränsad närvaro. De franska utomeuropeiska förvaltningsområdena är en intressant marknad, eftersom de exotiska träslagen har ersatts inom byggbranschen av nordiska trävaror. Priserna är ganska låga, men volymerna är stora. Vi riktar in oss på större distributörsgrupper, med målet att bygga upp solida och långsiktiga relationer. Dessutom vill vi inom ramen för exporten till närliggande länder, som Spanien, Italien och Benelux, utveckla partnerskap med befintliga distributörer. Som till exempel Storbritannien och enheten SCA Timber Supply UK, som vi redan samarbetar med, och som bland sina kunder har exempelvis butikskedjan Wickes. Hur ska ni på ett affärsmässigt plan följa upp de här fyra kundkategorierna? Varje segment måste följas upp av ett specifikt säljteam. Därför behövde vi omstrukturera säljstyrkan. Vi satsar nu på att ha sex säljansvariga för den professionella bygghandeln, två för industrin, lokala agenter med fokus på försäljningen till de franska utomeuropeiska förvaltningsområdena samt en direkt uppföljning från min sida av gör-det-själv-marknaden. I dagsläget har SCA Timber France bara ett enda säljteam, indelat efter marknadssegment, med ansvar för hela säljplanen, från trävaror till förädlade produkter. Eftersom vår ambition är att vinna marknadsandelar, kommer de säljansvariga att behöva intensi- timbernews 4

5 SCA Timber France har ett brett kunnande inom allt från virkesråvara till färdiga produkter. JÉRÉMY ROUSSARIE fiera utforskningen av nya terränger. Vi har därför inrättat en tjänst som samordnare på råvaruområdet, vid terminalen i Rochefort. Samordnaren ska finans tillgänglig för våra kunder för att svara på frågor om vad vi kan erbjuda. Vad har ni för omsättningsmål? Vi vill fördubbla vår omsättning på medellång sikt. Utöver strategin, vilka är era främsta tillgångar som ska hjälpa er att nå målet? Först och främst styrkan hos SCA-koncernen. Vissa av våra partners i distributörsledet letar efter större koncerner med kapacitet att driva affärsstrategier på europeisk eller global nivå. Vi kan svara mot distributörsnätens massmarknadsföringsstrategier. För övrigt kan det faktum att vi är Europas främsta skogsägare innebära en trygghet för våra kunder som lugnt kan planera framtida projekt och säkra sin tillgång till volymer, även om dessa sätts under press under kommande år. Dessutom är jag övertygad om att våra satsningar på närvaro i föreskrivande led, under Philippe Bence ansvar, kommer att ge oss ett erkännande hos arkitekter och föreskrivande led, vilket också kommer bidra med försäljning till större byggprojekt. Införandet av verktyg som SAP har också i hög grad förbättrat produkttillgängligheten. Servicenivån är för oss också en viktig utvecklingsaxel. Den som får sälja är den som har produkten och som levererar den snabbt till ett bra pris. Vilka hot finns det? De volymer som konsumeras har varit sjunkande under de senaste åren. Detta fenomen beror delvis på en svag konjunktur, men också på en våldsam konkurrens från andra material av typen kompositer, fibercement och annat. Detta tillsammans med en benhård konkurrens, sätter press på våra försäljningspriser och därmed på våra marginaler. Den enda lösningen består i att vinna marknadsandelar genom ett smart produktutbud, en oklanderlig servicenivå och en kraftfull affärsdynamik. Sammanfattningsvis? Jag är mycket glad över att vara en del av ett sammansvetsat och dynamiskt team. Färdplanen är utstakad och tydlig, det är bara att sätta igång! Jérémy Roussarie, försäljningschef vid SCA Timber France. 5 timbernews

6 SCA Timber France ÖPPNAR SINA DÖRRAR Foto: Pascal Robin Företagsgruppen Nebopan på besök vid SCA Timber Frances anläggning i Rochefort, Frankrike. Inköpsgruppen Nebopan hade valt en solig dag, den 22 april 2015, för sitt besök vid SCAs anläggning i Rochefort i Frankrike. 15 beslutsfattare från Nebopan, anslutna till CMEM, bekantade sig med SCAs virkesterminal liksom de tre hyvlingslinjerna vid anläggningen. Det är alltid roligt att få visa anläggningen och låta våra kunder titta närmare på vår verksamhet, säger Benjamin Bodet, platschef i Rochefort. S CA Timber France samarbetar redan med vissa av medlemmarna i gruppen Nebopan, men vill utöka sitt partnerskap med en grupp som denna, som är specialiserad inom trävaruhandeln. Därför gör vi nu särskilda satsningar med inriktning på säljplanen, samarbete med föreskrivande led och affärsutveckling, understryker Jérémy Roussarie från SCA Timber France. Vi tror att marknaden för försäljning till den professionella bygghandeln är under snabb utveckling. Framtiden tillhör företag som specialiserar sitt produktutbud inom en väl definierad sektor. Företag som ingår i Nebopan-gruppen Armor bois : Lionel Leprovost Bouney : Sebastien Rospide Corne : Frederic Maire Descamps : Samuel Viandier Lalliard Negoce : André Brasier Landre : Patrick Maignant Machot : Eric Machot Martens : Eric Martens Mba : Jean Pierre Roirand Ratheau : Daniel Remy Roger : Hugo Roger Rullier : Philippe Rullier Socobois : Eric Boichot Samordnare för Nebopan: Yves Gondran Teiller Det är med utgångspunkt i det konstaterandet som SCA Timber France vill samarbeta med företag som är specialister på trä, som Nebopan. Vi vill utveckla vår säljplan med fokus på trähus och de nordiska träslagen. Sammanslagningen av SCAs utbud av trävaror och PLFs hyvlade produkter i en gemensam säljplan, innebär att vi kan erbjuda en kraftfull produktmix. Gruppen Nebopan är i dagsläget en av de mest dynamiska aktörerna inom det här segmentet och vi är glada över att få samarbeta med gruppens medlemmar i alla deras projekt, säger Roussarie. Fyra frågor till medlemmarna i Nebopan: Vilka aspekter ser ni som er nyckel till framgång under de närmaste åren? Rådgivning är ett viktigt område som vi behöver utveckla. Kunderna måste få tillgång till all teknisk timbernews 6

7 FÖR NEBOPAN-GRUPPEN! information som behövs för att kunna genomföra sina projekt, menar Hugo Roger. Philippe Rullier är för sin del övertygad om att nyckeln ligger i att vara hantverkarens samarbetspartner ända fram till slutkunden. Hantverkaren med sitt pressade schema tar sig inte tid att presentera hela vårt produktutbud. Det resulterar i att slutkunden gör sina val i stor okunskap om alla de möjligheter som vi kan erbjuda. Vi måste bli kända för den stora allmänheten, och vår väg dit går framför allt genom yrkesutövarna. Därför ska vi samarbeta med dem och bistå dem genom vår kommunikation och våra säljare. Man måste ta saker hela vägen. Därför förväntar vi oss att våra leverantörspartners erbjuder regelbundet återkommande utbildning för våra säljteam. Ni måste göra era tekniska argument gällande, påpekar Patrick Maignant. Vilken utveckling ser ni för de nordiska sågverken? Philippe Rullier understryker att nordiska trävaror kommer att bli något som mer och mer används av specialister. Tack vare lamell- och limträprodukter som dyker upp på marknaden kan hantverkare vinna tid och produktivitet. Inom såväl byggnation som snickeri och inredning vinner förädlade produkter mark. Ni måste tillföra mervärde i era säljplaner, menar Jean-Pierre Roirand. Nebopan-gruppen Ledande grupp av oberoende specialister Nebopan bildades 1995 och representerar i dag: 21 små eller medelstora företag inom handel med virke, paneler och träprodukter 65 säljställen medarbetare kunder leverantörer en omsättning 2013 på 368 miljoner euro SOM DEN LEDANDE FRANSKA GRUPPEN av oberoende små eller medelstora företag verksamma inom handel med trä och träprodukter, verkar Nebopan i en anda av förtroende, vänskaplighet och solidaritet mellan alla sina medlemmar. Gruppen bygger på gemensamt utnyttjande av medel och utbyte av erfarenheter, och låter varje företag utvecklas enligt sin egen strategi samtidigt som man drar nytta av ett stort antal gemensamma initiativ. Vilken utveckling ser ni för Nebopan-gruppen? Nebopan består i dagsläget av 21 medlemmar. Det faller hela tiden bort några, och det kompenserar vi med att ta in nya medlemmar. Det finns ingen önskan att öka antalet medlemmar till 50 för sakens skull, men vi behöver vara representerade i hela Frankrike för att ha tyngd i förhandlingar, säger Eric Boichot. Men vi strävar efter att endast samla träspecialister i gruppen, för att vi ska ha utbyte av gemensamma problemställningar, understryker Lionel Leprovost. Är digitalisering ett utvecklingsområde för er? Vi planerar inga sådana specifika åtgärder, vi förlitar oss på CMEM och deras e-handelsprojekt, säger Frederic Maire. För övrigt har vi våra egna webbplatser och vissa projekt på gång, men det är mest på intern nivå, förtydligar Sebastien Rospide. Försäljningen av material på nätet översteg under 2014 en miljard euro, berättar Samuel Viandier. Det betyder förstås att det är ett viktigt strategiskt område för oss, och vissa webbplatser för nätförsäljning av material kontaktar oss och vill ha oss med i sitt logistiska utbud, sammanfattar Philippe Rullier. Foto: Pascal Robin 7 timbernews

8 UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER Sedan SCA Timber 2012 stärkte sin position i Frankrike, genom köpet av PLF, har marknaden förändrats och utvecklats. SCA Timber France introducerar därför en ny service, SCA Timber Mill Sales, med försäljning direkt från SCAs sågverk i Sverige till kunder i Frankrike. M edan SCA Timber France vänder sig till en bred palett med kunder och olika marknadssegment, så är SCA Timber Mill Sales inriktat på försäljning av större volymer, direktimporterat virke till den franska marknaden. SCA ERBJUDER såväl leveranser till byggvaruhandeln som anpassade ämnen till träindustrin och traditionella trävaror. För att ge bästa möjliga stöd och service till kunder med olika behov genomför SCA Timber France nu en omorganisation av sin verksamhet, med fokus på att utveckla försäljningen och bli ännu konkurrenskraftigare på större volymer i Frankrike. STRUKTUREN på vår organisation behöver förändras utifrån de nya förutsättningar som råder, konstaterar Ante Andersson, SCA Timbers marknadsdirektör. Vi vill vika särskilda resurser som har fullt fokus på de behov som våra större industrikunder har, summerar han. Verksamheten i Frankrike delas nu upp. SCA Timber France ser till att hyvlade och vidareförädlade produkter distribueras från Rochefort och Bonneuil-Matours till byggvaruhandeln, industrikunder och gördet-själv-kedjor. Patrick Fournier är vd för SCA Timber France. Tillsammans med försäljningsdirektör Jeremy Roussarie och ett säljteam, fortsätter Patrick Fournier nu att utveckla SCA Timber France. VI ERBJUDER VÅRA KUNDER fullservice. Det inkluderar till exempel direktleverans från vårt lager och möjlighet att blanda sågade, impregnerade och ytbehandlade produkter i en och samma leverans om så önskas. Service och ett effektivt och varierat produktutbud är en nyckel till framgång, säger Jeremy Roussarie. Ansvarig för Mill Sales är Raffaele Parlato, chef för SCA Timber Europe. Till sin hjälp, på plats i Rochefort, har han Marko Terho, försäljningsdirektör, Philippe Elias, försäljningschef och assistent Patricia Thomas. Högsta prioritet för oss är kundnöjdhet. I en slimmad organisation jobbar vi ännu effektivare, nära våra kunder. Ambitionen är att växa och utvecklas tillsammans med dem, förklarar försäljningsdirektör Marko Terho. Vi har ett effektivt flöde direkt från sågverk till kund, med en strömlinjeformad logistik av produkter som redan är sålda, säger Raffaele Parlato. Målsättningen är att kubikmeter sågade trävaror årligen ska gå den här vägen. FÖR ATT YTTERLIGARE stärka servicen och tryggheten för kunderna inrättas ett akutlager i Rochefort, avsett för större industrikunders, bland annat limträindustrins, behov. Ingen ska behöva hamna i en situation där man står utan råvara. Det här är en extra service som vi är unika med att erbjuda, säger Raffaele Parlato. Mats Wigardt För att tillmötesgå olika behov på den franska trävarumarknaden samt ge bästa möjliga stöd och service till kunder, har SCA Timbers verksamhet i Frankrike organiserats i två enheter. SCA Timber France distribuerar ett brett produktsortiment från Rochefort och Bonneuil-Matours till byggvaruhandel, träindustrier och DIYkedjor. SCA Timber Mill Sales säljer större volymer av sågade trävaror direkt från SCAs sågverk i Sverige till kunder i Frankrike. Det ska stå Mill Sales-teamet: Philippe Elias, försäljningschef, Patricia Thomas, assistent, och Marko Terho, försäljningsdirektör. timbernews 8

9 Innertak med träribbor. Pågående arbete: Fosse 9 Oigines (62). Design: Herault Arnod Arkitekter. Utförande: Anzalone. SCA Timber France erbjuder högkvalitativa och innovativa produkter Vi har insett att valet av de produkter eller tekniska lösningar som används i ett byggnads- eller inredningsprojekt, i allmänhet görs redan på konceptstadiet. Vi har därför beslutat att vi för att marknadsföra våra produkter på ett effektivt sätt måste stärka vårt agerande på tidiga projektstadier, gentemot arkitekter och andra aktörer i föreskrivande led*. Vad är vårt mål? Målet med den här satsningen är femfaldigt: För det första vill vi öka användningen av våra produkter och framför allt våra tekniska produkter. För det andra vill vi veta mer om vilka önskemål och förväntningar som byggprojektens föreskrivare har, för att kunna ta fram produkter som är bättre anpassade efter marknadens behov. För det tredje vill vi stärka SCA Timber France profil genom att se till att våra produkter används i framstående byggnadsverk. För det fjärde vill vi stödja våra distributörers verksamhet genom att öka efterfrågan och slutligen, för det femte vill vi, inom ramen för vårt ansvarstagande gentemot trävarubranschen, bidra till att mer allmänt främja träbaserade lösningar framför andra tekniska lösningar. Vilka är då aktörerna i föreskrivande led? Föreskrivarna är i de flesta fall arkitekter, men andra aktörer är också med och påverkar valet av produkter och material, till exempel inredningsarkitekter, byggnadsekonomer, teknikavdelningar inom större företag, myndigheter, hotellkedjor, nöjesparker, byggherrar, enskilda husbyggare eller allmännyttiga bostadsföretag. Vilka är deras förväntningar och behov? Föreskrivare är alltid mycket intresserade av produkternas funktionella dimension, och framför allt materialens mekaniska, termiska och akustiska egenskaper, men de har även förväntningar i fråga om komponenters hållbarhet, underhållskrav och kostnadseffektivitet. Miljöhänsyn är också en viktig dimension bland urvalskriterierna, och den estetiska aspekten är alltid avgörande i valet av inredningsmaterial och fasader. Det är därför stimulerande att se att tekniska och estetiska lösningar i trä och särskilt lösningar från SCA Timber France, som Premium XL, Premium 15, alternativet Dermawood, liksom även hela vårt utbud av paneler i massivträ, på ett utmärkt sätt svarar mot föreskrivarnas förväntningar. Vilka medel ska vi använda oss av? Först och främst måste vi naturligtvis erbjuda högpresterande och innovativa produkter, men det är minst lika viktigt att se till att marknaden får veta det. Vi har därför mobiliserat både mänskliga och materiella resurser för detta ändamål; ett team på tre personer, nya tjänster inriktade på föreskrivare, och kompletterande verktyg som utökar våra kommunikationsmöjligheter. Vi förbereder även en ny version av vår webbplats (www.scatimberfrance.fr), ett gränssnitt som används flitigt av arkitekter och designer, där vi stegvis kommer att integrera de nya verktyg som vi tar fram. Hur ser vår handlingsplan ut? Vi har, i samordning med våra distributionspartners, börjat genomföra riktade marknadsföringsinsatser gentemot viktiga aktörer i föreskrivande led, och vi ska se till att fortsätta att stärka vår närvaro där. Vi har också inlett satsningar på att mer organiserat identifiera och följa upp omfattande och framstående byggprojekt i hela landet, och slutligen arbetar vi på att utöka vårt utbud med innovativa tekniska lösningar. Vilka är våra framtidsutsikter? Vi lanserade det här projektet för bara några veckor sedan och det återstår ännu mycket att göra, men de första resultaten är mycket uppmuntrande. Många föreskrivare visar intresse för våra produkter, och våra partners och återförsäljare har välkomnat vår satsning på ett mycket positivt sätt. Det tycks alltså som att vi är på rätt väg och att vår riktade satsning på samarbete med föreskrivare kan vara ett viktigt steg för att driva på utvecklingen för oss och våra partners. * Vid större bygg-, och renoveringsprojekt föreskrivs ofta genomförandet av en arkitekt eller föreskrivare. Idag är detta i regel datoriserat med produkter och lösningar specificerade i digital form. Philippe Bence, marknadsutvecklingschef 9 timbernews

10 GATA ett lyft för alla inblandade UNDER 2014 driftssattes GATA SCAs nya system för transport- och virkesstyrning. GATA är ett system som knyter ihop lager, transport, mätning och lossning i en web-baserad lösning. Timmerbilar i Norrbotten har tillsammans med Munksunds sågverk varit snabba att ansluta sig till systemet. Alla bilar som regelbundet kör på uppdrag av SCA har idag en surfplatta eller smartphone i hytten där uppgifter registreras. Motsvarande platta finns även i timmertrucken på sågen. Åkarna knappar enkelt in volym per sortiment, väljer mottagningsplats och beräknar ankomsttid. I timmertrucken på sågen ser föraren på sin surfplatta planerad ankomsttid för olika bilar och järnvägsvagnar. Eftersom systemet är online uppdateras uppgifterna automatiskt. Alla parter är vinnare i detta system. Timmerbilsförare ser hur stort inkörningstryck det är till en viss industri och kan därmed undvika att lasta ett sortiment där det riskerar att bli köbildning. Truckförare får bättre möjligheter att planera sitt arbete och transportledare kan enkelt föra ut information online om öppettider, inkörningstopp med mera. SCA Timber levererar ytterpanel till e-shop SCA TIMBER SUPPLY SKANDINAVIEN har tagit fram ett kundanpassat erbjudande på ytbehandlad fasadpanel till Byggmax som utökat sina fysiska butiker med e-handel och Click and Collect funktionalitet. På byggvaruhandeln Byggmax hemsida klickar kunden i sina val, ser totalkostnaden, betalar och får sedan ett meddelande när varorna är klar för avhämtning eller leverans hem till dörren. SCA Timber Supply Skandinaviens leveransavtal till Byggmax omfattar ytterpanel med fyra färgval, fem olika profiler i två olika längder, sammanlagt ett 40-tal artiklar. Att handla byggvaror via e-handel kommer att växa. Det är ett bekvämt sätt för kunden att handla de varor som behövs utan att tänka på butikens öppettider, konstaterar, Kent Andersson, SCA Timber Supply Skandinaviens försäljningschef för den svenska marknaden. Ingrid Löfqvist GÄLLÖ TIMBER INVESTERAR I NYTT STYRSYSTEM GÄLLÖ TIMBER investerar 10 miljoner kronor i ett nytt styrsystem till såglinjen, ett nytt tredimensionellt inmätningssystem samt ett system för rundvridning och optimering av utbytet av varje enskild stock. Den här investeringen ger oss teknik att utnyttja virkesråvaran så väl som möjligt. Vi kommer att kunna ta ut högsta möjliga värde ur varje enskild stock säger Urban Wiklund, vd Gällö Timber. timbernews 10

11 Foto: Ulf Areskoog NYTT OM NAMN SCA Timber bygger målerianläggning i Tunadal FÖR ATT MÖTA den ökande efterfrågan på ytbehandlad fasadpanel kommer en ny målerianläggning att byggas vid Tunadals sågverk i Sundsvall. Anläggningen beräknas vara i drift under juni. SCA Timber Supply Skandinavien, som försörjer den skandinaviska byggvaruhandeln med trävaror, har sedan tidigare en målerianläggning i Stugun. För att möta byggvaruhandelns ökande behov av industriellt grund- och mellanstrukna fasadpaneler fördubblas nu målningskapaciteten med den nya anläggningen i Tunadal. SCA Timbers fasadpanel av torrkluven, tätvuxen norrländsk gran hyvlas i direkt anslutning till grundäggande ytbehandling för att garantera att ytan är helt fri från föroreningar. Efter grundmålning finns möjlighet att behandla panelvirket med ytterligare mellanstrykning och vid önskemål även färdigmålad panel. De olika behandlingsalternativen kan utföras med valfri färgkulör från välkända färgleverantörers sortiment utifrån det internationella färgsystemet NCS (Natural Color System). Ingrid Löfqvist JOAKIM NEHRER har anställts som försäljningschef för den svenska marknaden vid SCA Timber Supply Skandinavien. Joakim kommer närmast från en tjänst som varuhuschef på Bauhaus i Sundsvall och har dessförinnan bland annat varit försäljningschef Sverige för B2B inom K-rauta. Joakim tillträder sin nya tjänst den 1 augusti 2015 och efterträder Kent Andersson som kommer att gå i pension. URBAN WIKLUND, marknadschef vid SCA Timber Supply Skandinavien, tillträdde den 1 mars 2015 tjänsten som vd på Gällö Timber. Han efterträdde Johan Olofsson som samtidigt övergick till befattningen som sågverkschef vid Bollsta sågverk Efter en tids överutbud, främst på grund av höga produktionsnivåer i de nordiska länderna och ett stopp på den egyptiska marknaden under ett antal månader, är vi nu på väg mot en period med bättre balans. PRODUKTIONEN I CENTRALEUROPA har minskat och sedan några månader tillbaka minskar lagren av gran vid sågverken. Produktionen av nordisk furu är fortfarande ganska hög men marknaden är nu åter öppen för högre konsumtionsnivåer och vi räknar med att lagernivåerna på furu kommer att sjunka från april och framåt. LAGERNIVÅERNA på nordisk furu ligger fortfarande i överkant i slutet av april, så vi kommer att uppleva en fortsatt press på furupriserna under några veckor eller månader. Priskurvan för nordisk gran börjar nu plana ut och inom vissa segment ser vi även stigande priser. Överlag har marknadspriserna, i lokal valuta, sjunkit under ett antal månader, men svenska sågverk har varit hjälpta av en svagare svensk krona. Så lönsamheten vid de svenska sågverken ligger sannolikt kvar på en bra nivå generellt sett. SOM REDAN KONSTATERATS i denna marknadsuppdatering är jag ändå ganska optimistisk i ett 5-årsperspektiv. Konsumtionen ökade något mer än vad vi räknat med förra året och förväntningarna på konsumtionen de kommande åren är positiva. En årlig ökning med omkring tre procent väntas inom konsumtion av barrträvaror. Anders Ante Andersson, marknadsdirektör, SCA Timber 11 timbernews

12 Katarina Levin, näst längst till vänster, vid utdelningen av Guldkvisten. Prins Carl Philip, till höger om Katarina, delade ut utmärkelsen. Guldkvisten till Katarina Levin, SCA Timber Foto: Skogsindustrierna Katarina Levin, sågverkschef för Tunadals sågverk, har fått utmärkelsen Guldkvisten av Föreningen Skogen. Priset går till personer som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna och skogsbruket. H.K.H Prins Carl Philip delade ut Guldkvisten i samband med Skogsnäringsveckan. K atarina Levin får Guldkvisten med motiveringen: Katarina Levin har varit chef för Sveriges största sågverk och har nyligen övergått till att bli chef för det näst största, med ansvar att genomföra en investering på en halv miljard. I båda fallen är ambitionen att höra till Europas yppersta sågverkselit. Hon sågar mer än en miljon kubikmeter timmerstockar varje år och förvaltar ett kapital på runt en miljard. Men all hårdvara och hårdvaluta till trots, börjar hon varje presentation av sitt sågverk med att visa på anläggningens värdefullaste tillgång de medarbetare som kör sågen. Katarina Levin har ett ledarskap där hon försöker utveckla varje medarbetare och där hon söker laganda och en gemensam strävan mot ett tydligt mål. Katarina finns med på affärstidningen Veckans Affärers lista över de hundra mest framgångsrika kvinnorna i svenskt näringsliv och röjer väg för hundra- och tusentals andra kompetenta och kunniga kvinnor inom skogsbruk och skogsindustri på deras väg mot de mest ansvarsfulla och utsatta positionerna. Katarina Levin har höjt ribban för både produktion och ledarskap. Hon visar vägen för svensk träindustri, både som yrkesfält och global affärspartner. DET ÄR BÅDE ROLIGT OCH HEDERSAMT att få den här utmärkelsen. Speciellt roligt tycker jag att det är att en guldkvist hittar vägen till förädlingssidan, säger Katarina. Människor och trä ger mig energi, förklarar hon. Jag har förmånen att vara med och skapa värde tillsammans med mina engagerade och kompetenta medarbetare på sågen. Mångas förmåga att dra åt samma håll är avgörande. Jag tycker att jag jobbar i den bästa branschen, med den bästa råvaran. Trä är inte enbart skönt att leva med, det är också förnyelsebart och återvinningsbart. Att få vara med och ta ansvar för framtiden, bygga framtiden, med hållbara material från våra skogar det engagerar! Fotnot: Föreningen Skogen är en ideell och obunden medlemsorganisation som vill utveckla skogen, såväl alla ekonomiska värden som miljövärden och upplevelser. Målet är att skogens alla möjligheter ska tas tillvara bättre än i dag. Föreningen har varit verksam sedan 1882 och har i dag cirka medlemmar. timbernews 12

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel Ytbehandlad fasadpanel Fasadpanel, i sin funktion som byggnadens yttersta beklädnad, har ett utsatt läge påverkad av väderförhållanden och årstidsväxlingar med varierande

Läs mer

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH SCA Timber Munksund / Holmsund Peter Henriksson Produktionschef Munksund / Holmsund Agenda SCA Timber Munksund / Holmsund Produkter Materialflöde Munksund Planering och styrning från försäljning till produktionsorder

Läs mer

Presentation SCA Timber. - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning

Presentation SCA Timber. - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning Presentation SCA Timber - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning SCA Timber 2008 En av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning, med en produktionsvolym på 1.8

Läs mer

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare.

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Vi gör det enkelt. Både för dig och dina kunder. Enkelt är verkligen ett nyckelord när det kommer till Martinsons byggprodukter för byggvaruhandeln.

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Svenska sågverk har det jobbigt varför och hur länge? Virkesforum 2013 Mikael Eliasson Svenskt Trä

Svenska sågverk har det jobbigt varför och hur länge? Virkesforum 2013 Mikael Eliasson Svenskt Trä Svenska sågverk har det jobbigt varför och hur länge? Virkesforum 2013 Mikael Eliasson Svenskt Trä Klar bild? De viktigaste faktorerna för lönsamheten Marknadspriser inklusive valutarelationer Råvarupriser

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Visionen för Martinsons Trä är att med engagerade medarbetare

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

PROJEKTFÖRSÄLJNING I FRANKRIKE. lyckat exempel på partnerskap SCA TIMBER SUPPLY UK INVESTORS IN PEOPLE STARK TILLVÄXT FÖR SVENSK BYGGHANDEL

PROJEKTFÖRSÄLJNING I FRANKRIKE. lyckat exempel på partnerskap SCA TIMBER SUPPLY UK INVESTORS IN PEOPLE STARK TILLVÄXT FÖR SVENSK BYGGHANDEL timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 42015 STARK TILLVÄXT FÖR SVENSK BYGGHANDEL PROJEKTFÖRSÄLJNING I FRANKRIKE lyckat exempel på partnerskap SCA TIMBER SUPPLY UK INVESTORS IN

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK

RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport. NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK NEWS Always moving forward NYTT SORTIMENT på väg in i hamn OLIEKOMPAGNIET BLIR LUKOILS AMBASSADÖR I DANMARK RACING PWR Racing Team vill lyfta svensk motorsport NR 2 2015 LUKOIL NEWS UTKOMMER CIRKA 4 GÅNGER

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål.

Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål. Limfog/möbel SCA Timber erbjuder kundanpassade trävaror för tillverkning av limfogskivor. Den norrländska furans attraktiva utseende och goda fiberegenskaper lämpar sig mycket väl för synlig användning.

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Värdekedja Biobaserat byggande

Värdekedja Biobaserat byggande Värdekedja Biobaserat byggande 2013-11-26 Per-Erik Eriksson, SP Trä Erik Serrano, Linnéuniversitetet Värdekedja Biobaserat byggande Bred definition alla aktiviteter från skogen till slutprodukter med högt

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. BE GROUP LÖSER DINA BEHOV Världens stål- och metalltillverkare genomgår sedan fl era år en stark förändring. Konsolidering, storskalig produktion och standardisering av produkter medför

Läs mer

En stund med Holmen Timber. Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken

En stund med Holmen Timber. Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken En stund med Holmen Timber Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken Globalt framtidsföretag med Sverige som hemmabas Holmen Timber är ett av de framåtsyftande företag som Renholmen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

i Storbritannien, Frankrike och Skandinavien SCA-leveranser ökar till limträ i Japan

i Storbritannien, Frankrike och Skandinavien SCA-leveranser ökar till limträ i Japan timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22012 SCA Timber Supply i Storbritannien, Frankrike och Skandinavien SCA-leveranser ökar till limträ i Japan Framgångsrecept för franska Hercule:

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SCA Timber. Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov. SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag

SCA Timber. Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov. SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag SCA Timber SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag Stark position inom växande marknadssegment Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov 1 SCA TIMBER 03/4 november 03/Info/A SCA Timber

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Mer trä i byggandet. Antaget av kommunfullmäktige 2005-02-17, 25

Mer trä i byggandet. Antaget av kommunfullmäktige 2005-02-17, 25 Mer trä i byggandet Antaget av kommunfullmäktige 2005-02-17, 25 Inledning Efter de stora stadsbränderna i slutet på 1800-talet förbjöds trä i bärande stommar för hus högre än 2 våningar. Detta förbud har

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Professionella idrottsklubbar har gjort Desso till världsledande i ytbeläggningslösningar för spelplaner, inom- och utomhus. DD GrassMaster, som har

Professionella idrottsklubbar har gjort Desso till världsledande i ytbeläggningslösningar för spelplaner, inom- och utomhus. DD GrassMaster, som har Professionella idrottsklubbar har gjort Desso till världsledande i ytbeläggningslösningar för spelplaner, inom- och utomhus. DD GrassMaster, som har utvecklats av Armstrongs dotterföretag Desso i Nederländerna,

Läs mer

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12015 Höga krav på målad panel ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI Peter Sjöström, produktchef

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

DET RÄTTA VIRKET KOMMER FRÅN DEROME TIMBER

DET RÄTTA VIRKET KOMMER FRÅN DEROME TIMBER DET RÄTTA VIRKET KOMMER FRÅN DEROME TIMBER Det rätta virket kommer från Derome Timber Deromegruppen arbetar med hela träförädlingskedjan - från skog till färdigt hus. Under namnet Derome Timber säljs och

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Nybyggarland i Kungens Kurva

Nybyggarland i Kungens Kurva Frågor och svar Uppdaterad i april 2013 Nybyggarland i Kungens Kurva Förslag till ny stadsdel för trähusbyggande Huddinge kommun Vi vill gärna ha en dialog om vårt förslag till ny stadsdel. För synpunkter

Läs mer

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint DEN STÖRSTA UTMANINGEN INOM FÖRETAGSLEDNING Ett företag som vill hålla sig i framkanten måste effektivt planera och följa sin strategi.

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

Ett nytt liv byggt för Dig på Din

Ett nytt liv byggt för Dig på Din MED KVALITET OCH KONSEKVENS BYGGER VI VÅR FRAMTID Ett nytt liv byggt för Dig på Din egen bit av paradiset! PATROCLOS GEORGHIOU Ordförande Några Ord Från Styrelsens Ordförande Kära vänner, Det är med

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Drömmen om ett vackrare hem

Drömmen om ett vackrare hem Drömmen om ett vackrare hem 1 Vår kärlek till trä har sin förklaring Vårt företag har byggt trappor i det lilla inlandssamhället Norsjö i Västerbotten sedan 1923. Det är ganska enkelt att förstå varifrån

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Kund och leverantör utvecklas tillsammans

Kund och leverantör utvecklas tillsammans timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22010 Kund och leverantör utvecklas tillsammans Affärsutveckling med kundfokus Frankrike satsar på trä Innovativ affärsutveckling tillsammans

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Allmännyttan och bostadsbyggandet. Petter Jurdell Chef Fastighetsutveckling SABO

Allmännyttan och bostadsbyggandet. Petter Jurdell Chef Fastighetsutveckling SABO Allmännyttan och bostadsbyggandet Petter Jurdell Chef Fastighetsutveckling SABO Kapacitetsbrist är ett faktum! Allmännyttans upphandlingar Snittstorlek projekt 51 lgh 80% Totalentreprenad 9% Generalentreprenad

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Den 31 augusti 2016 tillkännagav Genesys marknadsledande på omnikanallösningar för kundupplevelser och lösningar för kontaktcenter

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer