PMI Sweden Congress welcome. PMI Sweden Congress Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter"

Transkript

1 PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter

2 Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat Passion for Projects. I det här programbladet hittar ni information om programmet och om våra talare, utställare och sponsorer. Innehållsförteckning Program sid 4 Tisdag 1 mars sid 4 Onsdag 2 mars sid 6 Talare sid 8 Huvudtalare sid 8 Ledarskap sid 9 Kompetens sid 10 Utmanade Projekt sid 12 Kompetens/Ledarskap sid 12 Call for papers sid 13 Utställare sid 14 Utställartorg sid 17 Sponsorer sid 18 Övrig Information sid 22 Arrangör PMI SC Om PMI PMI grundades 1969 och är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av professionell projektledning. PMI representerar idag ca 500,000 medlemmar och PMP er i 180 länder. Det är en fristående och icke vinstdrivande organisation vars syfte är att främja och utveckla projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för projektledning. PMI Sweden Chapter PMI finns representerade över hela världen i form av lokalavdelningar vilka tillhandahåller PMIs tjänster samt arrangerar lokala aktiviteter för sina medlemmar. I januari 1998 bildades den första lokala avdelningen i Skandinavien; PMI är en fristående och icke vinstdrivande organisation vars syfte är att främja och utveckla projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för projektledning. Central Sweden Chapter, vilken har utvecklats till den rikstäckande PMI Sweden Chapter. Styrelsen består av representanter från svenskt näringsliv och höll det första styrelsemötet den 30 mars 1998 i Göteborg. Liksom PMI har Sweden Chapter som mål att sprida kunskap om projektledning, förankra projektledning som yrke och enskilt kunskapsområde samt att utgöra ett nätverk för utbyte av erfarenheter mellan personer som arbetar i projektform. Sweden Chapter är indelat i fyra geografiska områden, med lokala arbetsgrupper, för att kunna arrangera lokalt anpassade aktiviteter på plats i alla landsändar. För speciella intresseområden finns möjlighet att delta i rikstäckande nätverk. För närvarande är nätverket Program och portföljledning aktivt och nya nätverk startas när intresse finns. Sweden Chapter gör det möjligt att bevaka nyheter, trender och möjligheter för projektledning och att styra kompetensutvecklingen av projektledare genom att bland annat anordna olika seminarier, träffar och andra aktiviteter. 2, 3

3 Program Tisdag 1 Mars spår 3: Ledarskap/Kompetens Susanna Broome & Martin Asztely, Capgemini Erfarenheter av Projektramverk från några Svenska företag och hur detta hanteras i PMBOK? Susanna och Martin har rullat ut ett PMBOK baserat arbetsätt för verksamhetsutvecklingsprojekt på Volvo Personvagnar och har när de gjort detta kommit i kontakt med många olika företag från olika branscher alla med sitt eget ramverk för att arbeta med projekt. En komplexitet som ofta uppkommer är att i ett projekt eller program förekommer många olika aktörer varför flera modeller kan vara svårt att arbeta med. Du kommer få en översikt av olika ramverk och förståelse hur du skall applicera dem i projekt, men vi skall också se på om detta hanteras tillräckligt i PMBOK. helena Cedersjö, Faveo Projektledning PMBOK Guide på ren svenska Kan man bli passionerad av projekt genom att tillämpa en standard? Helenas och Faveos passion till PMBOK Guide går tillbaka till 1996 när den första guiden kom i sin nuvarande form. Då bidrog den med kunskap och struktur till den projektledning som redan utövades. Den blev grunden till det synsätt på projekt och projektledning som tillämpas inom Faveo än idag. Helena kommer att berätta varför Faveo översatt PMBOK Guide till svenska fyra gånger och hur organisationer kan dra nytta av att arbeta systematiskt, särskilt i en miljö med kreativa och passionerade människor. Den senaste fjärde utgåvan av PMBOK Guide beskriver skillnaden mellan projektledning och produktframtagning tydligare. Dessutom har kunskapsområde 9. Personella resurser förändrats och metoder för att skapa en framgångsrik projektgrupp förbättrats. Processerna inriktas mot att säkerställa projektresultat genom ett tydligt, och kanske mer passionerat, ledarskap Registrering dag Anders Bjurestig, President PMI Sweden Chapter, Kongressen öppnar Louis J. Mercken, PMI Board of Directors, Opening Speech Project Management as a Strategic Competency The 20th century brought organizational management of routine operations to a high level. But executing change in an increasingly fast-paced and competitive world remained a challenge one that project management has evolved to meet. This presentation emphasizes that project management is a discipline distinct from management in general, and gives examples of organizations that are aligning their projects and programs with strategic goals Kaffe/Te med bakverk Frank P. Saladis, iil, Keynote Speech Project Management - The Power of the Profession The challenges of todays economic environment, the fast paced changes in technology, and the need fororganizations to embrace the initiatives that support sustainability have driven many leaders to focus their attention on the benefits of a well organized and executed project management methodology. This presentation addresses the connection between project management, strategic thinking, innovation, and passionate project leadership, the essential ingredients for success Kaffebuffé mix antura, Mattias Andersson, Patrik Strömbeck och Anders Haglund därför väljer alla företag Antura Projects! Välkommen till en visning av Sveriges främsta projektverktyg med flest och nöjdast kunder! Vi ger er en praktisk genomgång av systemet och delar med oss av ett antal intressanta kundcase. Kom och besök oss även du för att få veta mer om varför Antura Projects idag har en särställning på svenska marknaden för projektverktyg. Camako, Johan Enfeldt camako visar möjligheterna i Microsoft Project Server 2010 Camako visar den nya versionen av MS Project och Project Server. Fokus ligger på nya funktioner, inte minst inriktade på samarbete och rapportering. webforum, Albert Huth, VD Projekthantering i molnet Hur ser man till att ha allt från projekt- och resursplaner till dokument och all annan information kring projekt på ett och samma ställe utan dyra investeringar? spår 1: Verktyg & Modeller spår 2: Verktyg & Modeller Semcon Project Management, peter Hedberg XLPM Resan till framgång XLPM är en metodik för att leda och styra projekt, program och projektportföljer i en projektbaserad verksamhet. Vi kommer presentera projektmetodiken XLPM samt visa hur XLPM kan användas i praktiken i olika organisationer. CANEA Projects 2011, Daniel Sten CANEA presenterar nästa generations projektverktyg, CANEA Projects 2011; en heltäckande webblösning för projekt-, portfölj- och resurshantering som sätter användaren i fokus. Vi kommer att presentera hur verktyget stödjer alla roller i projektverksamheten och hur det snabbt genererar nytta genom lättanvänd tidplanering, effektiv kommunikation och oslagbar portföljöverblick. tieto PPS, Tieto PPS, Åke Norman Senior Consultant/PPS Teacher PPS OnLine 2011, även ett strategiskt verktyg Tieto PPS presenterar nya PPS OnLine Några av nyheterna beskrivs mer i detalj, såsom effektstyrning, uppbyggnad av business case - en förstärkning för affärsnivån KAFFE/TE & FRUKT Årsmöte PMI Sweden Chapter, Anders Bjurestig President PMI SC Rikard Larsson & Ingela Goteman, Decision Dynamics outstanding project leadership: engaging the competence and motivation of members using one of the world s leading career tools Great project leadership requires both the competencies that are needed to accomplish the project task and the motivation of the members to contribute these competencies all the way to the project s completion. These tough dual requirements make engagement the key project leadership tool for high project performance. This workshop will present Decision Dynamics Career tool for engaging project leaders and members to accomplish this with passion. 2: call for papers spår 1: Ledarskap Alicia Medina Spänningar mellan projektledare och funktionschefer och hur Passion för projekt kan minimera dessa Presentationen består av två delar där den första innehåller en del resultat från ett pågående forskningsarbete som syftar till att identifiera de underliggande faktorer som genererar konflikter och spänningar mellan projektledare och linjechefer. En del upptäckter angående vilka konsekvenser dessa spänningar har för projektets resultat kommer också att presenteras. Den andra delen innehåller exempel från talarens 20-åriga erfarenhet från industrin avseende hur projektledare med passion för projekt har lyckats minimera dessa spänningar och konflikter och på så sätt höja projektledarens profession eric Stein, IBM resan att bli ett globalt projektbaserat företag IBM har sedan början av 1990 talet genomgått en transformation från produktleverans till mer tjänster. En viktig del i detta var beslutet att göra IBM till ett projektbaserat företag. En stor utmaning där PMI och dess standards har spelat en viktig roll. spår 1: call for papers 2: call for papers Paus Mindgames Mingelbuffé Kongressen Stänger dag 1 Project Management har nu blivit en nyckelkompetens för globaliseringen. MArtin Lindahl, Storstockholms Lokaltrafik SU2011 Samordnad upprustning av Hagsätragrenen 2011 Martin Lindahl kommer tala om bakgrund och syfte med samordnade upprustningsprojekt av tunnelbanans infrastruktur. Martin kommer belysa skillnaden mellan detta projekt och tidigare projekt ur resenärssynpunkt. Tidigare projekt har mest påverkat resenärer på aktuell gren, men detta projekt påverkar samtliga resenärer på grön linje. Samordnad upprustning av gröna linjens Hagsätragren är ett mycket komplext projekt. Mycket arbete ska utföras under 27 veckor, i ett projekt som kommer att omsätta ca 5 mnkr/dag. Martin fortsätter att tala om uppbyggnaden av projektets organisation, hur riskhanteringen bedrivs, SL:s och projektets tillämpning av PROPS och avslutar med att påtala vikten av att anlita projektledare med gedigen projektledningskompetens som arbetar på ett strukturerat och likartat sätt. Mindgames A mind-blowing show with Lars-Peter Loeld Lars-Peter Loeld is an accomplished performer with over 20 years of experience as a mystery entertainer. Over the years he has amazed, entertained and delighted thousands of people from hundreds of the top corporations in Europe. Why do these companies seek Lars-Peter Loeld s services year after year? It s simple: because he continuous to amaze people with his virtually limitless repertoire of mind reading, second sight, mental projection and other astounding feats. He uses his five senses to create the illusion as if he has a sixth. There is always astonishment and not to forget, laughter! This is an interactive show for an intelligent audience! 4, 5

4 onsdag 2 Mars Registrering dag Kongressen öppnar roger Lundegård Och Per-ola Nibleus, Capgemini Strategi, struktur, kultur och ledarskap: Vad driver behovet av samverkan i moderna organisationer och vilka är framgångsfaktorerna för att säkra en hög och hållbar prestanda Som individ, team och organisation? Människans vardag har övergått från att man tidigare utförde enkla sysslor i en enkel miljö, till idag då allt fler utför komplicerade uppgifter i en allt mer komplex miljö. Under denna resa har dock den grundläggande konfigurationen av den mänskliga hjärnan varit densamma vilket ibland resulterar att individer, team eller organisationer ej presterar. Vad beror detta på och vilka är framgångsfaktorerna för att säkra en hög och hållbar prestanda? Detta föredrag kommer att ge en bild av hur strategi, struktur, kultur och ledarskap bör hanteras för att etablera en miljö som möjliggör att människor mår bra, utvecklas och kan prestera på en hög nivå som individ, team och organisation. spår 1: Ledarskap spår 2: kompetens 3: utmanande projekt joseph R. Czarnecki, ESI International Passion for Project Management Making good project managers great As the world continues to work through the economic crisis, project managers are being asked to take on more business-oriented tasks. It is no longer enough to be good at managing the scope, time and cost on projects. Great project managers need to be able to work beyond the project, these additional tasks include communicating with executive stakeholders, managing business change, thinking more critically, leading larger teams and making complex business decisions. These are the emerging areas that differentiate the good project manager from the great project manager. Unfortunately, it is becoming clear that many of the project managers today are not equipped with the business knowledge and soft skills necessary to succeed in their new role. We can bring a new sense of passion to our project managers by giving them the skills needed to succeed. In this presentation we will examine these areas and offer 6 crucial focus areas necessary for success for today s project managers. Attendees will take away some practical next steps for implementing these essential business skills into the repertoire of the project manager. apollon Nikolouzos & Vesna Stauber, Volvo IT Stockholm Stad GSIT projekt - Mission Possible Volvo IT vann våren 2009 Stockholm stads jätteupphandling, en av de största outsourcingaffärerna i offentlig sektor någonsin i Sverige. Det på förhand omöjliga projektet har lyckats leverera helt enligt avtalad tidsplan. Du får en inblick i projektet och de erfarenheter som hittills samlats. Absoluta majoritet i avtalet är levererad av projekten som kommer att avslutas under Kaffe/Te med smörgås jan Fellenius, Wenell Management förstå dina medarbetare om beteendebaserat ledarskap På arbetsplatser fokuserar ledare ofta på Strategier och Processer för att få en effektiv organisation. Det är viktigt och måste finnas. Ett projekt måste t ex vara strategiskt förankrat, ha väl definierade mål och följa en modell som på tid ska säkra ett resultat. Däremot saknar organisationer och ledare ofta kunskap om vilken roll människors Beteenden har för att Strategier och Processer ska fungera. Ett beteendefokus är nyckeln till framgångsrika projektorganisationer. Kunskaper om vad som styr och påverkar beteenden är grunden för resultat, trivsel och motivation på arbetsplatser. Det är en förutsättning för att skapa förändring och, inte minst, vidmakthålla prestationer över tid. spår 1: LEdarskap 2: kompetens 3: utmanande projekt dr. David Hancock, The London Underground risk Leadership on Complex Projects The introduction of programme and more recently portfolio management has added a new level of uncertainty for managers. How should project and risk professionals respond to this new world of future uncertainly? Not by returning to a reliance on quantitative assessments and statistics where none exists. We need to embrace this complexity and ambiguity before applying our tools and techniques to uncover solutions. To address risk in the future we need to develop the concept of risk leadership. Per Åkesson, Faveo Projektledning resan mot målet citytunneln i Malmö Föredraget kommer att ge bilden av hur man med konsekvent fokus på risk bygger upp, leder och lyckas genomföra ett komplicerat projekt med ett lyckat resultat Lunchbuffé Restauang Estrad hans Carlstedt, Svenska Projektakademien ledning av multipla komplexa bilprojekt de senaste 20 åren Bilindustrin har sedan 60-talet varit mycket internationell. Konkurrensen mycket stark. Bilproduktion är en mycket integrerad process där allt skall fungera direkt. Projektarbetet att utveckla bilar och dess industriella system växte i kraft på 80-talet och har sedan dess varit mycket tvärfunktionell. Under 90-talet utvecklades plattformstänkandet. På 2000-talet skedde detta tvärs olika företag med helt olika målsättningar. En viktig del har varit teknik, ledarskap och målstyrning tvärs olika kulturer och intresseinriktningar. 1: LEdarskap 2: KOMpetens 3: kompetens amy Hemviken, Mindset retorik Konsten att övertyga Som projektledare behöver du övertyga många intressenter. Under denna inspirerande föreläsning inom retorik behandlar vi hur du övertygar istället för att övertala. Du får praktiska verktyg som gör dig till en skickligare kommunikatör och därmed en mer framgångsrik projektledare. Ur innehållet: - Övertyga istället för att övertala - Retorikens grunder - Övertygande disposition - Fånga din målgrupp hans Jonasson determining Project Requirements Poor project requirements are often cited as the most common reason for project failures. This session explores best practices for capturing requirements based on project types and stakeholder personalities. It puts an extra focus on requirements workshops and how to make them successful Kaffe/Te med bakverk rikard larsson & Ingela Goteman Decision Dynamics ( ) develop your Decision styles and advance along both the project and leadership pipelines. Decision-making is a key ingredient in project leadership. Decision Dynamics and PMI have cooperated during the last year in mapping what is seen as great project leadership and what the different decision style requirements are at different project manager levels. This workshop will expand on how project leaders and members can develop their decision styles to perform better at different managerial levels in both the leadership and project pipelines of bigger organizations. 1: Ledarskap 1: utmanande projekt 2 : Ledarskap/ Kompetens 3: Ledarskap Spår 3: Kompetens paus mark Gibbons ( ) climbing Kilimanjaro - A Personal and Project Management Challenge? Climbing to the summit of the highest free standing mountain in the world is no mean achievement. It takes a high degree of personal preparation, stamina and mental strength to remain positive as your body and mind are taken into a completely new and challenging environment. But behind every successful climb, there has been a very complex and detailed logistical exercise put in place to provide the support network and infrastructure required to take groups of non-alpinists to the summit. This talk takes an informed and light-hearted look at the key principles that underpin all project management methods and considers how these can be successfully applied to scaling Kilimanjaro. It will do so by introducing the scale and complexity associated with the climb and see how good project management principles and practice can underpin a successful outcome. mikael Nilsson, Siemens utveckling av en ny gasturbin-plattform. Att utveckla en gasturbin i en global miljö kräver passion i projektgenomförandet med delegerat ansvar och tydliga krav på arbetssätt. Synkronisering av konstruktion, inköp och produktion med hjälp av avancerade planeringsverktyg och enkla möten med öppenhet som ledstjärna. Projekterfarenheter från högteknologisk utveckling med pressad ledtid med mer än 10 år till återföring av resultatet. ellinor Bille, Cohn & Wolfe ( ) hur skapar man engagemang för målet? Hur får man projektmedlemmarna engagerade i projektmålet, så att de vill ta egna initiativ, i rätt riktning? Skriftlig information om målet räcker inte långt. Vill man åstadkomma engagemang, ansvar och kanske t o m passion spelar projektledarens kommunikativa ledarskap en avgörande roll. Föreläsningen ger projektledaren en grundläggande inblick i möjligheterna. CAP ( ) titel saknas text saknas Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima Peter Taylor, avslutningstal the Art of Productive Laziness Progress isn t made by early risers. It s made by lazy men trying to find easier ways to do something. Robert Heinlein. Learn about the art of productive laziness with The Lazy Project Manager; understanding what is meant by the productive lazy approach to Projects (and life) and learn how to apply these lessons to be twice as productive and still leave the office early. The session will cover the definition of productive laziness, the science behind the theory (yes there really is some), and will share some personal learning experiences that led to the creation of The Lazy Project Manager. In addition the audience will be led through the three key project stages, one of which the lazy project manager works very hard in and the second they should be in the comfortable position of enjoying the comfy chair safe in the knowledge that the project is well under control. A specific focus will be made on the third area, project closure, which can be done so much better with very little effort but with a significant value add for all would be lazy project managers Anders Bjurestig, President PMI Sweden Chapter, Kongressen stänger dag 2 6, 7

5 Talare Huvudtalare Louis J. Mercken, PMI Board of Directors Louis J. Mercken has more than 25 years of experience as an executive in large multinational companies, and has held positions including European Information Technology Executive for Exxon Chemical, CIO of CSC Europe, and Worldwide CIO of Union Miniere (Suez Group). Mr. Mercken is a former owner, international partner, and chairman of the board for the Threon Group, an organization that provides services in project management consulting, assessment and training throughout Europe. In this role, he worked with large international organizations to promote and introduce a project management culture, and he has had more than 4,800 participants in his programs since Mr. Mercken is a Project Management Professional (PMP ) credential. He holds a bachelor s degree in Economics and an MBA in Finance/Accountancy, as well as degrees in Operations Research and Computer Sciences. He also followed the INSEAD Management Program (France) and the IMEDE (Switzerland) extended program for executives. He was also honored as a PMI fellow in October Frank P. Saladis, IIL Frank P. Saladis, PMP, is a consultant, trainer and motivational speaker with over 35 years of experience in Project Management and Project Management training. He holds a Masters Certificate in Commercial Project Management from George Washington University and the past chair of the PMI Education and Training Specific Interest Group and past president of the PMI NYC Chapter. He is a senior consultant and trainer for the International Institute For Learning, Inc., and has been involved in the development of several project management learning programs. Frank has been a featured presenter at the Project Management Institute Annual Symposiums, Project World, PMI World Congress, and many PMI Chapter professional development programs. He has written numerous leadership and project management related articles and is the coauthor with Dr. Harold Kerzner for a three book series, Value Driven Project Management, What Executives Need To Know About Project Management and What Functional Managers Need To Know About Project Management,published by The International Institute for Learning and John Wiley & Sons. Mr. Saladis was recognized as PMI Person of the Year in Peter Taylor Peter is a dynamic and commercially astute professional who has achieved notable success in Project Management. His background is in project management across three major business areas over the last 26 years, MRP/ERP systems with various software houses and with KPMG; Business Intelligence with Cognos; and product lifecycle management (PLM) with Siemens. He has spent the last 8 years leading PMOs and developing project managers. He is also an accomplished communicator and leader and is a professional speaker as well as the author of The Lazy Project Manager and Leading Successful PMOs. Talare Ledarskap Roger Lundegård, Capgemini Roger Lundegård är civilingenjör och teknologie doktor inom Industriell Organisation från Chalmers Tekniska Högskola. Som managementkonsult och forskare har han under drygt 20 års tid arbetat med strategi, organisationsdesign och förändringsledning inom större organisationer i en rad olika branscher. Roger är verksam inom Capgemini Consulting som är Capgemini s globala managementkonsult-division med drygt managementkonsulter. Per-Ola Nibleus, capgemini Per-Ola Niblaeus är civilingenjör i Teknisk fysik från KTH samt MSc från RPI, New York. P-O har över 30 års erfarenhet från näringsliv och förvaltning både som managementkonsult och linjechef. Hans fokus ligger på strategisk IT-styrning och komplex förändringsledning. Per-Ola är chef för enheten Technology Transformation inom Capgemini Consulting, som är Capgemini s globala managementkonsult-division med drygt managementkonsulter. Jan Fellenius, Wenell Management Jan Fellenius är MScPsych och senior konsult. Den allmänna inriktningen i Jans konsultroll är att arbeta med uppdrag inom kommunikation och ledarskap. Det innebär ansvar för öppna utbildningar men också kundspecifika uppdrag som t ex problemlösning och grupp- och ledarutveckling. Jan handleder chefer, projektledare och arbetsgrupper. Han vill gärna bistå organisationer med att införa och tillämpa psykologisk kunskap för förståelse av strategier, processer och beteenden i organisationer.han är internt inom Wenell ansvarig för utbildningar i ledarskap och kommunikation samt utveckling av verksamheten projektpsykologi. Jan anställdes som konsult i Wenell 2001 och blev några år senare delägare. Hans Carlstedt, Svenska Projektakademien Hans Carlstedt har ett långt projektliv bakom sig och är nu pensionär. Hans är verksam inom Svenska projektakademin och utnämndes 1999 till årets projektledare. Hans har lett Volvo Personvagnars största tekniska projekt i framtagning av bilar, plattformar sedan 80-talet. Rikard Larsson, Decision Dynamics Professor Rikard larsson på Ekonomihögskolan vid lunds universitet och partner i det forskningsbaserade konsultföretaget Decision Dynamics är en internationellt ledande forskare och konsult inom beslutsfattande, karriärutveckling, ledarskap och strategisk förändring. Ingela Goteman, Decision Dynamics Certifierad coach Ingela Goteman, civilekonom, MBA och master trainer hos Decision Dynamics arbetar med organisations- och individutveckling utifrån Decision Dynamics modeller och verktyg. 8, 9

6 Ellinor Bille, Cohne & Wolfe Ellinor Bille är seniorkonsult hos kommunikationskonsulterna Cohn & Wolfe Göteborg. Ellinor har mångårig erfarenhet av rådgivning och utbildning inom bl a strategisk intern kommunikation, inte minst när det gäller betydelsen av ledarens kommunikation vid förändring och utveckling. Ellinor är diplomerad ICF ACC coach och civilekonom med en vidareutbildning inom Communication och Organizational Behaviour. PMI SC arrangerar olika former av aktiviteter. Här kan du träffa projektledare från olika branscher, knyta kontakter, lära dig nya arbetsmetoder, utbyta problemställningar och höra de senaste trenderna. Läs mer om hur du blir medlem på Talare Kompetens Joe Czarnecki, ESI International Joseph R. Czarnecki, PMP, Senior Consultant, Global Learning Solutions, ESI International, leads the development and customization of learning programs including courseware, executive workshops, coaching programs and assessments for ESI clients with euro-centric programs as well as many of the company s global clients. An expert in project management and instructional design he leverages ESI s expertise and resources to maximize client investments in improving the performance of programme management, project management and business analyst professionals as well as PM and BA operations. An active member of the Project Management Institute (PMI) and the International Institute of Business Analysis (IIBA), Joe holds a bachelor s degree from the University of Wyoming, Laramie and a master s degree from Louisiana Tech University, Ruston. Dr. David Hancock, The London Underground Dr David Hancock is Head of reporting, analysis and controls for London Underground s 10 billion capital projects upgrade programme, (part of Transport for London) and an internationally renowned author and thought leader in risk management. He has spoken and lectured across Europe, Asia, Africa, North and South America. Educated at the University of Nottingham where he obtained a degree and PhD in engineering and later added an MBA from the University of Bath and a political and social science qualification from the University of Oxford. He is a Chartered Engineer, Chartered Fellow of the Institute of Personnel and Development, Fellow of the Institute of Materials, Minerals and Mining and was Public sector risk manager of the year in Ami Hemviken, Mindset Ami kan konsten att inspirera och motivera stora grupper. Hon omsätter sina egna retoriska kunskaper i praktiken på scenen. Med ett stort mått humor och massor av energi fångar hon sin publik som får uppleva energin och glädjen i att våga mötas och utvecklas. Ami har samarbetat med flera av Sveriges stora branschnätverk och är flitigt anlitad av stora företag. Hon är beteendevetare i grunden och är en av Mindsets främsta utbildare inom kommunikation. Hans Jonasson Hans is a speaker and a trainer in Project Management and Business Analysis for companies and organizations around the world. His specialty is requirements gathering and he is the author of Determining Project requirements. Hans is a certified Project Management Professional (PMP) and Business Analysis Professional (CBAP). 10, 11

7 Talare Utmanande projekt Apollon Nikolouzos, Volvo it Projektledare med 12 års erfarenhet av IT projekt inom Volvo koncernen och externa kunder till Volvo IT. Nu senast i rollen som Volvo IT s huvudprojektledare för Stockholms stad projektet. Apollon är en generalist som har drivit stora som små, interna och externa projekt, förstudier som utvecklingsprojekt inom Automotive industrin. Vesna Stauber, Volvo it PMP certifierad projektledare med över 15 års erfarenhet av IT projekt inom Volvo koncernen och externa kunder till Volvo IT. Nu senast i rollen som Biträdande IT projektledare för Stockholms stad projektet. Vesna är en generalist som har drivit stora som små, interna och externa projekt, förstudier som utvecklingsprojekt inom Automotive. Per Åkesson, Faveo Projektledning ab Per Åkesson, PMP, Civilingenjör V TLTH. Per har under de senaste 25 åren arbetat med riskhantering blev han anställd på Öresundskonsortiet och har sedan dess arbetat med riskhantering i projekt. Sedan år 2000 har han arbetat som projektledningskonsult för Faveo Projektledning AB. För tillfället avslutar Per sitt uppdrag som Projektkoordinator på Citytunnelprojektet i Malmö. Vidare har han sedan en tid tillbaka uppdraget som Project Manager, Risk Management på Fehmarnbelt-projektet i Danmark. De ska etablera en fast förbindelse mellan Rødby i Danmark och Puttgarden i Tyskland. Mark Gibbons Mark brings in excess of 20 years business experience to his role at Hudson & Yorke selling and delivering global telecommunications services both as consultant and service provider. Mark is experienced in strategic consultancy. Since joining Hudson & Yorke, he has managed and contributed to strategic projects looking at Managed Data networks procurement, global mobility, conferencing and voice transformation strategies and a contract review of a global outsourcing contract. Mark holds a Masters Degree in Information Technology and is a Chartered Engineer (BCS). Talare Kompetens/Ledarskap Mikael Nilsson, Siemens Industrial Turbomachinery Mikael är programledare för Siemens nya industriella gasturbin SGT-750, med lång erfarenhet som chef inom konstruktion, förändringsarbete -s ix sigma och utveckling. Han har undervisat på Linköpings tekniska högskola och är teknisk licentiat inom maskinkonstruktion. Susanna Broome, Capgemini Susanna Broomé (PMP) arbetar med projektrelaterad verksamhetsutveckling på Volvo Personvagnar. Hon har länge arbetat med processer och metoder inom projektledning och IT på flera stora svenska företag. Martin Asztely, Capgemini Martin Asztély (PMP) arbetar med affärsförändring i olika former. Han har en bakgrund inom Projekt, Program och Portföljledning och använder alla dessa tre standards i sitt arbete. Just hur man knyter ihop dessa delar med allt annat som görs i ett företag är en vanlig frågeställning som Martin ofta möter. Helena Cedersjö, Faveo Projektledning Helena Cedersjö är civilingenjör och certifierad professionell projektledare PMP sen Hon arbetar som verksamhetsutvecklare med specialistkunskaper inom projektverksamhet. I mer än 12 år har hon bidragit till att höja projektledningskompetensen och säkerställa projektverksamheten i stora organisationer inom industrin, samhällsbyggnads- och energisektorn. När den tredje utgåvan av PMBOK Guide översattes till svenska var Helena projektledare för arbetet. Vid den fjärde utgåvans översättningsarbete var hon rådgivare och granskare. Med kunskaper från kvalitetsrevision utvecklade Helena ett koncept för projektrevisioner med PMBOK Guide som grund samt hur den tillämpades av Faveos projektledare. Resultat från genomförda revisioner i megaprojekt såsom Citytunneln i Malmö, Botniabanan och stora industriprojekt har givit värdefull kunskap om projektmognad och ett mått på förbättringspotentialen. talare Call for papers Alicia Medina 20 år av passion för projekt från olika befattningar såsom projektledare, produktchef, avdelningschef, strategichef, programchef samt verksamhets & förändringsledare från företag såsom Ericsson, Telefonica, Telia, AstraZeneca, SonyEricsson, IKEA m.fl. Alicia håller följande titlar; M.Sc. Math & CS, B.Sc. Psy och Ph.D. Candidate Strategy, Project and Programme Management. Eric Stein, IBM IBM Certifierad Executive Project Manager, ledare för det Nordiska projektkontoret för IT Outsourcing. Han har mångårig erfarenhet av att leda projekt, program och projektkontor. Metod och process ledare. Genomför projektgranskning och projektmognadsmätning. Tidigare styrelseledamot av PMI Sweden. Martin Lindahl, Storstockholms Lokaltrafik Martin Lindahl är projektledare och har arbetet på Storstockholms Lokaltrafik sedan Martin har en bakgrund som Civilingenjör från Väg och Vatten med inriktning Trafikens Infrastruktur. De senaste fem åren har han främst fokuserat på projektledning. Som projektledare har Martin främst jobbat med upprustningsprojekt i Stockholms tunnelbana. Bland projektet kan nämnas upprustning av trafikdepåer, Samordnad upprustning av Fruängsgrenen 2006 och Samordnad upprustning av Farstagrenen Sedan 2008 är det projektledare för samordnad upprustning av Hagsätragrenen som har varit Martins huvudsakliga arbetsuppgift. 12, 13

8 Utställare resursallokering och kommunikation inom projekt den nya funktionaliteten för strategisk analys och prioritering av en projektportfölj Väl mött i vår monter! Microsoft finns i 103 länder med över anställda och en omsättning på drygt 60 miljarder dollar. Sverige är sedan länge en viktig marknad för Microsoft och med Microsoft Project 2010 och Microsoft Project Server 2010 är EPM ett område Microsoft satsar extra mycket på. Semcon Project Management Semcon Project Management utvecklar framgångsrik projektkultur i organisationer över hela världen genom konsultuppdrag och utbildningar. Vi erbjuder bland annat analyser, rådgivning, coaching, utbildningar, och implementering av projektmodeller. Under de senaste 5 åren har vi utbildat över deltagare i projektledning i mer än 60 länder. XLPM Excellence in Project Management är en världsledande metodik för styrning och ledning av projekt, program och projektportföljer. XLPM har utvecklats av Semcon Project Management AB och är baserad på de grundläggande koncept som ingår i PROPS. XLPM ger stöd för projektverksamheten i alla typer och storlekar av organisationer och företag. ESI INTERNATIONAL, Talarsponsor ESI International är ett konsult- och utbildningsföretag som i över 30 år hjälpt organisationer och individer runt om i världen att förbättra sättet som de hanterar sina projekt, kontrakt, och leverantörsrelationer. Våra utbildningsprogram består av dynamiska kurser där teori blandas med fallstudier och livliga diskussioner. Deltagarna får lära sig väl beprövade tekniker och metoder för att framgångsrikt leda varje fas i projektets livscykel. ESI är även registrerad utbildningsanordnare hos PMI och våra kurser täcker alla de kunskapsområden som testas vid en PMP- certifiering. Webforum, Projektverktygssponsor Webforums vision är att erbjuda marknadens bästa projektverktyg med stöd för samarbete, projekt och projektkontor som en webbtjänst. Webforums kunder kan vara igång med att planera och arbeta i ett nytt projekt på några minuter. Det unika med Webforums projektverktyg är möjligheten till kundanpassning av innehåll, färg och form utan krav på installation eller programmeringskunskaper. Tjänsten har ett komplett stöd för att planera, genomföra och följa upp projekt. Mindset, Talarsponsor Mindset är en av Sveriges ledande utbildningsleverantörer med kontor i Stockholm, Göteborg, Johannesburg och Durban med 95 anställda och en omsättning på 100 MSEK. Mindset är en komplett utbildningsleverantör med ett erbjudande som innefattar öppna och anpassade utbildningar inom kärnområdena Ledarskap, Projektledning, Försäljning, Affärsspråk och Kommunikation likväl som tjänster relaterade till utbildning och e-learning. Bland våra kunder märks Granngården, Göteborg Energi, Göteborg Stad, Ericsson, Sandvik, Scania, SEB, Skanska, Stena Metall, TeliaSonera och Vattenfall. DaTaföRENINGEN Dataföreningen är Sveriges största sammanslutning av individer som har anledning att följa IT branschen. Dataföreningens motto är För Kunskap och Kontakter och För IT i Sverige. ANTURA ANTURA Projects är en webbaserad helhetslösning för projekt- och portföljhantering. Systemet är mycket enkelt att införa och använda och är idag det ledande systemet på svenska marknaden. Under senaste åren har bland annat SJ, Husqvarna, Folksam, Intrum Justitia, Sveriges Radio, Fagerhult och Västra Götalandsregionen valt AN TURA Projects för hela sin projektverksamhet. Camako och Microsoft Vi vet hur du lyckas med IT-stöd för portfölj- projekt- och resursstyrning med Microsofts produkter! Camako är Sveriges ledande implementatör av Microsoft EPM, det vill säga MS Project, Project Server samt Sharepoint. Vi hjälper företag i Norden att bli effektivare i sitt arbete med portfölj, projekt och resursstyrning. I vår monter visar vi dig den nya versionen av MS Project och MS Project Server 2010 där du bland annat kan utföra alltmer projektarbete direkt i webbläsaren. Vi visar bland annat: hur Project blivit lättare att använda och passar fler viktiga nyheter för projektledare som bättre vill kommunicera sina projektplaner och bli effektivare i faveo Projektledning, Talarsponsor Faveo är ett resultat av samgåendet mellan Swepro och norska PTL, och är ett av Nordens mest expansiva företag inom professionell projektledning. Vi erbjuder planering, ledning och genomförande av komplexa projekt huvudsakligen inom områdena energi, samhällsbyggnad och verksamhetsutveckling. Faveo är samarbetspartner till Project Management Institute och är certifierat enligt ISO 9001 och ISO Vi har 320 medarbetare fördelade på tio kontor i Norge och Sverige. Företaget ägs av medarbetarna och är helt oberoende i förhållande till andra aktörer på marknaden. Decision Dynamics Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling som syftar till att förbättra samspelet mellan organisation och medarbetare. Vi presenterar vår portfölj av modeller och verktyg för karriärutveckling, ledarutveckling, beslutsfattande, urval, bemanning och 360 återkoppling; CareerViewTM, StyleViewTM, 360View, Facet5 och typeviewtm JtI (en modern, europeisk motsvarighet till MBtI). Våra publicerade artiklar kring ledarskap och projektledning (projektdiamanten) från bl a ProjektForum och Harvard Business Review finns för distribution. Under dagen kan du prova CareerViewTM karriärprofil som ger en bild av din karriärinriktning och bakomliggande drivkrafter. 14, 15

9 Finland CANEA CANEA har hjälpt många organisationer att effektivisera sin projektverksamhet under åren. Vår utgångspunkt är att framgångsrik projektledning bygger på fem kritiska framgångsfaktorer: användarvänlig projektmodell, kontinuerlig kompetensutveckling av projektpersonalen, processer som länkar projektflödet med organisationens övriga processer, ett användarvänligt projekthanteringssystem och en projektsamordningsfunktion för att styra organisationens projekt. Olika organisationer har olika behov inom dessa områden. Med små enkla förbättringar på rätt ställe kan organisationen markant öka andelen framgångsrika projekt och realiserade effektmål. Tieto PPS Tietos projektmodell PPS Praktisk ProjektStyrning stödjer enskilda projekt, program och portföljhantering. Webbapplikationen PPS OnLine ger enkla rollanpassade ingångar till modellen. Med modell, utbildningar, kunskapsprov och tjänster stärker vi hela er projektverksamhet. Volvo Trucks, Huvudsponsor Volvo Trucks provides complete transport solutions for professional and business-driven customers. The company offers a full range of medium to heavy duty trucks worldwide, with a strong global network of 3,000 service points in more than 140 countries. Volvo Trucks is part of the Volvo Group, one of the world s leading manufacturers of trucks, buses and construction equipment, drive systems for marine and industrial applications, aerospace components and services. The Group also provides solutions for financing and service. Capgemini, Huvudsponsor Capgemini är en av världens största leverantörer av konsult-, teknik- och outsourcingtjänster. Vi gör det möjligt för våra kunder att förändra sin affärsverksamhet och åstadkomma enastående resultat med hjälp av it. Tillsammans med oss får våra kunder insikten och möjligheten att öka sin frihet på marknaden genom vårt unika sätt att samarbeta Collaborate Business ExperienceTM och genom vår globala leveransmodell Rightshore, som möjliggör ett erbjudande av rätt resurser på rätt plats till ett konkurrenskraftigt pris. Capgemini finns i fler än 35 länder med över anställda globalt, varav cirka 1200 i Sverige, och 2009 omsatte vi 8,4 miljarder Euro. Mer information finns på Rightshore är ett av Capgemini registrerat varumärke IIL, keynotesponsor International Institute for Learning, Inc. (IIL) is a global leader in offering innovative learning solutions of Project, Program and Portfolio Management, Microsoft Project and Project Server, Business Analysis, Lean Six Sigma, PRINCE2, ITIL and Leadership and Interpersonal Skills. As a member of the Project Management Institute s Corporate Council, IIL is committed to the advancement of project management in the global community. IIL Finland serves international companies in Nordic, Baltic and Russian-speaking regions. We can arrange training in traditional, virtual and blended solutions learning forms Project management Institu te Sweden Chapter Utställartorg PMI Sweden chapter PMI finns representerade över hela världen i form av lokalavdelningar- Chapters, vilka tillhandahåller PMIs tjänster samt arrangerar lokala aktiviteter för sina medlemmar. I januari 1998 bildades den första lokala avdelningen i Skandinavien; Central Sweden Chapter, vilken har utvecklats till den rikstäckande PMI Sweden Chapter. PMI Sweden Chapter har som mål att sprida kunskap om projektledning, förankra projektledning som yrke och enskilt kunskapsområde samt att utgöra ett nätverk för utbyte av erfarenheter mellan personer som arbetar i projektform. Besök BP oss gärna i montern och lär dig mer om PMI och hur en certifiering kan hjälpa dig BP i din fortsatta karriär inom projektledning. PMI Sweden G15 Canea G01 G03 G05 G07 G09 G11 G13 G15 G19 G01 Semcon Project Management G02 PMI Sweden Chapter G03 Antura G05 Mindset G07 Tieto PPS G02 G08 0 G08 Volvo Trucks G09 Dataföreningen G11 Faveo Projektledning G13 ESI International Finland G19 IIL 0 Capgemini 1 Decision Dynamics 3 Camako & Microsoft 9 Webforum 16, 17

10 Sponsorer LEQM, kaffesponsor LEQM AB utvecklar och marknadsför effektiva projektledningssystem som ger hundraprocentig kontroll över tid, kvalitet och finanser i komplexa utvecklingsprojekt. Våra applikationer är utvecklade med över 20 års erfarenhet av projektledning hos OEM och underleverantörer. Applikationerna möjliggör skräddarsydda personliga beslutstöd och har integrerade statusrapporter med full transparens och koppling till verklig planering i realtid. Vår applikation Virtual Project Leader - VPL är standard hos Sveriges ledande biltillverkare och används av leverantörer i ett tiotal länder. Capgemini, Huvudsponsor Capgemini är en av världens största leverantörer av konsult-, teknik- och outsourcingtjänster. Vi gör det möjligt för våra kunder att förändra sin affärsverksamhet och åstadkomma enastående resultat med hjälp av it. Tillsammans med oss får våra kunder insikten och möjligheten att öka sin frihet på marknaden genom vårt unika sätt att samarbeta Collaborate Business ExperienceTM och genom vår globala leveransmodell Rightshore, som möjliggör ett erbjudande av rätt resurser på rätt plats till ett konkurrenskraftigt pris. Capgemini finns i fler än 35 länder med över anställda globalt, varav cirka 1200 i Sverige, och 2009 omsatte vi 8,4 miljarder Euro. Mer information finns på Rightshore är ett av Capgemini registrerat varumärke Jeppesen, programsponsor Det amerikanska företaget Jeppesen är världsledande på navigationssystem och kartor för flyg och marinsektorn. I takt med att kartorna har digitaliserats har Jeppesen expanderat sin verksamhet till att omfatta bland annat ruttplanering, väderdata och system för schemaläggning för flyg- och tågpersonal. Företaget, ett dotterbolag till Boeing, har drygt 3300 anställda på ett 40-tal kontor över hela världen. Jeppesen i Göteborg startades som Carmen Systems köptes det av Boeing och integrerades i Jeppesen. Företagets system är idag världsledande vad gäller besättningsplanering för flygbolag. Jeppessen har över 300 anställda i Göteborg, främst mjukvaruutvecklare. Finland Volvo Trucks, Huvudsponsor Volvo Trucks provides complete transport solutions for professional and business-driven customers. The company offers a full range of medium to heavy duty trucks worldwide, with a strong global network of 3,000 service points in more than 140 countries. Volvo Trucks is part of the Volvo Group, one of the world s leading manufacturers of trucks, buses and construction equipment, drive systems for marine and industrial applications, aerospace components and services. The Group also provides solutions for financing and service. IIL, keynotesponsor International Institute for Learning, Inc. (IIL) is a global leader in offering innovative learning solutions of Project, Program and Portfolio Management, Microsoft Project and Project Server, Business Analysis, Lean Six Sigma, PRINCE2, ITIL and Leadership and Interpersonal Skills. As a member of the Project Management Institute s Corporate Council, IIL is committed to the advancement of project management in the global community. IIL Finland serves international companies in Nordic, Baltic and Russian-speaking regions. We can arrange training in traditional, virtual and blended solutions learning forms. Manpower, adminsponsor Manpower ptofessional erbjuder rekrytering och uthyrning av chefer och specialister, framför allt inom Finance, Engineering, Sales & Marketing, Healthcare, HR och Executive. Vi hjälper dig att hitta den du söker, oavsett om du behöver höja den interna kompetensen för ett tillfälligt projekt, eller om du har en ledig stol som väntar på en kvalificerad kollega med flerårig erfarenhet. För ytterligare information, gå in på hemsida: HIQ, programsponsor HiQ är ett IT- och managementkonsultbolag - specialiserat på kommunikation och mjukvaruutveckling. Med nordiskt hjärta, och som renodlat konsultbolag, behärskar vi tekniken och hur våra kunder tjänar pengar på den.. Vi tror på att leverera resultat, ta ansvar och att göra svåra saker enkla. Dessutom lägger vi gärna till lite glädje i våra samarbeten med kunderna. Idag är vi 1000 medarbetare, på 10 kontor i fyra länder, som levererar resultat till våra kunder - varje dag. Vi tror på att leverera resultat, ta ansvar och att göra svåra saker enkla. Dessutom lägger vi gärna till lite glädje i våra samarbeten med kunderna. HiQ startades 1995 och är sedan mer än 10 år noterade på OMX Mid Cap lista. HiQ utsågs till Sveriges Bästa IT-konsult 2007, 2008, 2009 och Wenell Management, talarsponsor Wenell har sedan mer än 40 år som konsultföretag bistått ett stort antal organisationer som insett att effektiva projekt är avgörande för bestående framgång. Idag har vi glädjen att se mer än 500 verksamheter som våra kunder, varav åtskilliga med internationell projektverksamhet. För många av dem handlar det om att ge oss förtroendet att utveckla medarbetarnas projektkompetens. Men fler och fler talar om oss som sin projektpartner, där våra konsulter anlitas fortlöpande för att stödja och förädla projektformens tillämpning. Hos oss hittar du också marknadens mest omfattande program av öppna kurser i praktisk projektledning och ledarskap och kommunikation för projektledare. Välkommen till Wenell! 18, 19

11 Svenska Projektakademien, talarsponsor Svenska ProjektAkademien arbetar för utveckling och förnyelse i projektledning och övergripande styrning av projektverksamhet (project governance). Akademien följer kunskapsutvecklingen inom området och uppmuntrar till en mångsidig dialog kring forskningsrön och dess tillämpbarhet. Akademien stimulerar till initiativ inom forskning och utveckling, framförallt i samarbete mellan akademin (högskolor, universitet), offentlig förvaltning och näringsliv. Ledamöterna, som är tekniker, ekonomer, beteendevetare och humanister från näringsliv, offentlig förvaltning, organisationer, universitet och högskolor är invalda på deras meriter inom projektområdet och ett långsiktigt intresse. Liksom läkare, advokater, revisorer etc. har sin legitimation och auktorisation för att skilja lekmän från professionella behövs motsvarande även för projektledare. PMI tillhandahåller världens största och mest etablerade certifieringar för projektledare. Volvo IT, talarsponsor Volvo Information Technology AB är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. Med sina rötter i fordonsindustrin levererar företaget idag IT-lösningar och tjänster för alla typer av företag och organisationer. Bland kunderna finns AB Volvo, Ford Motor Company, Volvo Personvagnar, SCA, Assa Abloy, Stockholms stad, Göteborgs Stad och andra stora verksamheter inom industri och offentlig förvaltning. År 2009 omsatte Volvo IT:s globala verksamhet 7,4 miljarder kronor och hade drygt anställda i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Siemens, talarsponsor Siemens, med ca anställda globalt, utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Siemens är den enda aktören i världen som erbjuder tjänster, produkter och lösningar som omfattar alla steg i energiförsörjningen: från produktion, via transmission och distribution, till elanvändning. Av Siemens medarbetare i Sverige arbetar på Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) i Finspång. SIT levererar industriella ång- och gasturbiner samt kraftverk till kunder över hela världen. Fokus ligger på säker drift och energieffektivitet för att möta såväl det ökade energibehovet som kravet på minsta möjliga miljöpåverkan. 20, 21

12 Övrig Information Genom medlemskapet i PMI SC kan du även arbeta aktivt som volontär i någon av våra arbetsgrupper och få insyn i PMI:s spännande värld och därigenom bredda ditt konataktnät samt ta del av det senaste inom projektledning. Kontaktpersoner Anders Tjernberg, Eventgeneral Lotta Ericsson, Platskoordinator, Utställartorg Marly Nilsson, Sponsorer Annelie Jansson, Utställare Jan-Erik Larsson, Teknik Mattias Georgson Petrén, Moderator Konferensen Konferensen har tre spår; Ledarskap, Kompetens & Utmanande Projekt. Dessa spår går parallellt i salarna, &. Vi ber er att gå in i salen 5 minuter före start. Det finns alltid ett spår på engelska. Dessa föreläsningar är markerade med en engelsk flagga i programmet. Information till medlemmar PDU poäng Registrering måste ske båda dagarna för att få 10 PDU poäng. PMP gåva Ni som är certifierade inom PMI kan hämta ut en gåva vid PMI SC monter. Utvärderingslappar Vid varje föreläsning kommer ni att få en utvärderingslapp. Vi ber er att fylla i denna och ge den till konferensvärden när ni går ut från föreläsningssalen. Vi tackar för er medverkan. WI-FI Det finns fri tillgång till trådlöst internet i G-hallen under hela kongressen. Inloggningsuppgifter: Namn: PMI 2011 Lösenord: PMI2011% 22, 23

13 Project Project Management management Institu Institu te te Sweden Sweden Chapter Chapter PMI PMI Sweden Congress, March March Hotel

sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER

sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER KON F E R E N S G U I D E sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER 2 010 SASTs styrelse Pablo Garcia Muños Internationella kontakter Gerson de Almeida Ledamot Lisbeth Beijner Ordförande Jörgen Damberg Webbansvarig

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra?

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Mycket att göra? Nr 3 OKTOBER 2013 FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER Missa inte LYCKAS I PROJEKTET Magnus Mähring

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Enterprise and Industry

e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Enterprise and Industry e-ledarskap Kompetens för konkurrenskraft och innovation Forskningsrön utvecklade av: Framtaget för Europeiska kommissionen, GD Enterprise and Industry Innehållsförteckning OM PROJEKTET... 2 TACK... 2

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

4 5 mars Svenska Mässan Göteborg

4 5 mars Svenska Mässan Göteborg 4 5 mars Svenska Mässan Göteborg SVERIGES STÖRSTA KONFERENS INOM IT, HR, VERKSAMHETSUTVECKLING OCH LEDARSKAP DEVELOPMENT LEADERSHIP MANAGEMENT INSPIRE SUCCESS RESULT REVENUE FUTURE SVERIGES STÖRSTA KONFERENS

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer