GRUVOR & METALLER nr 04.09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUVOR & METALLER nr 04.09"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS sidan 8 MARIAN RADETZKI KRÖNIKA sidan 22 GRUVOR & METALLER nr Det går bra men inte tillräckligt bra Lennart Gustavsson trycker till Jante sidan 12 NORDENS RESURSER läs mer om initiativet Mining for Development Mining & Minerals, with summaries in english sidan 18 INVESTERA MERA i gruvligt guld Torbjörn Iwarsson analyserar sidan 20 Drilling and Geo Service Contractors

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm PROJEKTLEDARE Johan Qvinth REDAKTÖR Cindy Ahrnewald SKRIBENTER Torbjörn Iwarsson, Magnus Ericsson Lennart Gustavsson, Hans Hjelmstad, Nanna Brickman, Tor Nordman, Cindy Ahrnewald, Linda Eriksson, Tomas From FORMGIVNING & PRODUKTION Primaform Produktion AB TRYCK BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik OMSLAGSFOTO Istockphoto MEDFÖLJER SOM BILAGA I Dagens Industri, oktober PROVISA INFORMATION AB inansierar, producerar och publicerar kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt, som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör Inger Ågren på telefon HOT ELLER MÖJLIGHET? Magnus Ericsson, Raw Materials Group, vrider och vänder på gruvindustrins framtid. Finanskrisen slår inte lika hårt i alla delar av ekonomin. Gruvindustrin har inte drabbats lika illa som till exempel bilindustrin. Men prospekt eringsbolagen som letar efter nya fyndigheter har tvingats skära ner kanske ännu mer än vad biltillverkarna har gjort. Tre metaller står för mellan hälften och 2/3 delar av gruvindustrins totala värde producerat på gruvstadiet: Järnmalm, koppar och guld. Guld har legat i topp och snuddat vid USD/oz strecket lera gånger under det senaste året. Kopparpriserna har visserligen sjunkit dramatiskt från sin toppnivå under första halvåret 2008, men dök aldrig ner till det tidiga talets katastrofnoteringar. Järnmalmspriset efter 2009 års förhandlingar är fortfarande det näst högsta sedan 1970-talet. Gruvindustrin som alltid varit en cyklisk bransch är dessutom van vid hastiga svängningar. Volymerna metall som produceras i gruvor runt om i världen har I världen som helhet står juniorerna för kanske uppemot 60 procent av de totala insatserna inte sjunkit särskilt mycket om man jämför med tidigare ekonom iska recessioner. Och speciellt inte om man istället för producerad mängd metall mäter hur mycket malm och gråberg som måste brytas. Med hänsyn till sjunkande halter av mera komplicerade malmer, vilket också ger lägre utbyte, och allt djupare gruvor och dagbrott med stigande så kallad strip ratio, det vill säga ökade volymer gråberg, är underlaget för gruvmaterielindustrin i stigande eller åtminstone konstant. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv är denna del av gruvklustret betydligt mycket mera viktigt än gruv industrin som sådan. Men eftersom mycket av prospekteringen drivs av små junior bolag som inte har något eget kassalöde utan inansieras via börsen eller får riskkapital på annat sätt, drabbas denna bransch utom ordentligt hårt av åt stramningen på inans marknaderna. I världen som helhet står juniorerna för kanske uppemot 60 procent av de totala insatserna. I inans krisens spår följer därför en kraftigt minskad prospektering. Men i de länder i första hand Kina men också andra utvecklingsländer som beinner sig i den mest metallintesiva fasen av sin ekonomiska och sociala utveckling, fortsätter efter frågan på metaller att öka, om än inte med samma fermitet som för några år sedan. I själva verket borde dock prospekteringsinsatserna öka kontinuerligt även vid konstant metallproduktion eftersom det blir allt svårare att hitta nya fyndig heter som ligger djupare och har lägre metall halt. Optimismen i gruvbranschen växer snabbt i det korta perspek tivet med positiva signaler från många håll framför allt en rekordstark efterfrågeåter hämtning i Kina. I Raw Materials Groups fram tids scenario för gruv branschen inns det därmed en stor risk/ möjlighet (beroende på om man köper eller säljer metaller) att det inom några år uppstår akut brist på nya fyndigheter och att därmed metallpriserna på nytt skjuter i taket. Branschen står på nytt inför en mycket spännan de period. Magnus Ericsson FOTO: STEFAN BORGIUS INNEHÅLL FOTO: ISTOCKPHOTO FOTO: KARL WESTERLUND FOTO: ISTOCKPHOTO NYHETER 4 TILLVÄXT: MERA METALLER Torbjörn Iwarsson om varför metaller ger en överlägsen avkastning 6 VÄRLDSSPELARE RÖR OM I SVENSKA GRUVOR En hjälp eller stjälp? Tomas From analyserar ANALYS 8 PROSPEKTERING Magnus Ericsson analyserar året som varken lägger högt eller lågt 10 INDUSTRISYSTEM FÖR FÖRÄDLING En fortsatt stark efterfrågan från industrin ökar kraven på Sverige som producent UTVECKLING 12 DET GÅR BRA MEN INTE TILLRÄCKLIGT BRA Lennart Gustavsson lägger Jante på gruvhyllan och tänker störst 14 INDUSTRISYSTEMET GRUVOR KRÄVER FoU Ledande teknik och konkurrenskraft för överlevnad 16 TEKNIKSPRÅNG MOT EN RENARE INDUSTRI Konkurrenskraft, politiska styrmedel och Köpenhamn AKTUELLT 18 M4D: ETT NYTT NORDISKT INITIATIV Magnus Ericsson om projektet som ska samla Nordens resurser RÅVAROR 20 INVESTERING: GRUVLIGT GULD Mynt i botten, fonder i toppen 22 KRÖNIKA Marian Radetzki om de senaste årens metallboomer Alcaston Exploration AB Box 275, , Uppsala Tel: Alcaston Exploration AB:s målsättningen är att inom 3 år påvisa ett gruvprojekt. Affärsidén är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Sverige. Bolaget fokuserar på nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten och till mindre del på diamanttillstånden i Norrbotten.

3 Skydda ditt företag mot stigande råvarupriser Tror du att råvarupriserna kommer att stiga? Vi kan hjälpa dig. RING GÄRNA MIG: Pär Melander Head of Commodity Sales Blasieholmstorg 11 SE Stockholm, Sweden Phone: Mobile: Fax: Handelsbanken Capital Markets is a division of Svenska Handelsbanken AB (publ), registered in Stockholm Sweden, No

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS NYHETER MERA METALLER Metaller, som investering via terminer, har sedan år 2000 haft en överlägsen avkastning. Speciellt utmärkande är råolja, guld och jordbruksprodukter. Råvaruanalytikern Torbjörn Iwarsson förklarar. TEXT: TORBJÖRN IWARSSON FOTO: ISTOCKPHOTO När man vill investera i råvaror köper man terminer på råvaror. Det är viktigt att inse skillnaden mellan varumarknaden och terminsmarknaden. Priset på metallmarknaden bestäms av utbud och efterfrågan på fysisk metall. Investerare köper termins kontrakt. Många tror investerare/spekulanter köper tackor, men det gör de alltså inte. Terminsmarknadens mekanism och syfte är att vara en marknadsplats för risk och fyller alltså samma funktion som ett försäkringsbolag. Det inns de som vill bli av med risk och de som mot ersättning är villiga att bära risken. GER ÖVERLÄGSEN AVKASTNING Producenter vill sälja på termin för att minska svängningarna i intäkt och resultat år från år. Genom att sälja på termin kan ett gruvbolag få ett fast pris på metallen lera år in i framtiden. Det gör att de behöver hålla mindre dyrt eget kapital för att absorbera förluster och de får också lättare att låna pengar. Det är värt en hel del för ett gruvbolag. Det gör att gruvbolaget är villigt att sälja terminskontrakten lite billigare än vad de tror att rätt pris ska vara. I inansbranschen kallar vi detta för priset på risk, eller riskpremie. Precis som det inns en riskpremie för aktiers risk, inns det en för råvaruterminers risk. John Maynard Keynes beskrev detta i sin bok A Treatise on Money som publicerades Metaller, som investering via terminer, har sedan år 2000 haft en överlägsen avkastning. Tabellen nedan visar totalavkastning från en strategi som köper terminskontrakt och får ränta på pengarna. TABELL A Totalavkastning/ Total return Spotprisförändring/ Spot price change Koppar/Copper 18.0% 13.0% Aluminium/Aluminium 0.1% 1.3% Zink/Zinc 2.8% 4.9% Nickel/Nickle 15.0% 8.0% Bly/Lead 19.3% 17.1% Guld/Gold 13.0% 13.7% Silver/Silver 11.4% 12.1% Råolja/Crude Oil 8.2% 11.0% Vete/Wheat -8.0% 6.5% OMX index/ Swedish stocks SHB:s obligationsindex/ Swedish Bond index Källa: Handelsbanken, Bloomberg -2.9% 5.7% Som tabellen illustrerar så har såväl bas- som ädelmetaller toppat avkastningen under 2000-talet, och till och med gett bättre avkastning än råolja. Aktier, som påstås ha bäst avkastning på lång sikt har bara varit bättre än den sämsta råvaran, vete. INVESTERING I TERMINSKONTRAKT Nuförtiden inns det många fonder som förvaltar en strategi som investerar i terminskontrakt åt sina sparare. Vanligtvis är de börshandlade fonder som Street Tracks Gold Shares och certikat som ishares. De inns även på Stockholmsbörsen och kallas då till exempel GULD H och KOPPAR H, som har en snabbt växande skara sparare. Ett bolag som har noterat börshandlade certiikat är ETF Securities. Deras fonder är bland annat noterade på Londonbörsen. Inlödet av investeringskapital syns i nedanstående diagram: De mest populära börshandlade råvarufonderna i världen är USO (råolja), GLD (guld) och DBA (jordbruksprodukter). Som diagrammet nedan visar står de, i jämförelse med andra råvarufonder, helt i en klass för sig: Råvaror som har lyft. Metaller är idag både en lönsam investering och diversiierar investeringsportföljen samtidigt som riskerna sprids BRA SPARTILLGÅNG Det är helt klart att guldmarknaden drivs av privata sparare genom fonder som Street Tracks Gold Inl öde MUSD 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,000-4,000 Källa: Handelsbanken, Bloomberg DBA GLD USO Shares (GLD). För att analysera vart priset på guld ska ta vägen på kort sikt är det av görande att gissa rätt på vad privata sparare ska göra. Gruvproduktion är mindre viktigt, i alla fall på kort sikt och i alla fall för guld Investerare i andra metaller köper terminskontrakt, vilket främst påverkar priset på terminer i förhållande till spotpris. Investerare kan möjligen göra terminer dyrare, vilket i så fall blir terminssäljarnas, gruvbolagens vinst. Trots att basmetallers efterfrågan och pris hänger ihop med industrikonjunkturen, liksom aktier, är korrelationen mellan basmetaller och aktier ganska låg, cirka procent. Investerare kan därför få en ökad riskspridning och diversiiering genom att investera i metaller, när de redan har aktier. Ädelmetaller har ännu lägre samvariation med aktier, vanligtvis negativ, vilket vi såg exempel på under förra året när guldpriset steg då aktierna föll. Detta har medfört att allt ler sparare ser att metaller som en bra tillgång att spara i. Omsättningen i de råvarucertiikat som inns noterade på NasdaqOmxNordic ökar kraftigt varje månad. Metals, both base and precious, have had superior returns as investments since the start of the new millennium, as shown in TABELL A (Source: Handelsbanken, Bloomberg) average annual returns. This has attracted an increasing amount of investment capital. The world s largest exchange-traded commodity fund is the Street Tracks Gold Shares (ticker GLD). It has had massive inlows of capital the last year. Even on the Swedish stock exchange there are certiicates that give the return from a strategy to invest in futures contracts on metals. Not surprisingly, GULD H, which tracks the gold price, is one of the more popular. This means that when analysing and forecasting the price of a metal, it is no longer enough to get industrial demand, mining supply and stocks right. Investment demand is increasingly important, and for gold, perhaps the most important factor.

5 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS 5 NORDIC MINES PÅ VÄG MOT STOR GULDPRODUKTION Nu väntar spännande tider för Nordic Mines. Parallellt med lera pågående prospekteringsprojekt är det dags att dra igång gruvan i egen regi i Laiva, mellersta Finland. Laiva är en av nordens största guldfyndigheter. TEXT: HANS HJELMSTAD FOTO: NORDIC MINES Den i början av året uppborrade tillgången omfattar en miljon uns guld, motsvarande trettio ton guld. Fyndigheten i Laiva är fortfarande öppen och det inns mer guld både på djupet och på ytan, säger Michael Nilsson, vd på Nordic Mines. Nordic Mines har utvecklats snabbt sedan starten år Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och bedriver verksamhet i Sverige och Finland. Företaget är precis i en övergång från att enbart vara ett prospekteringsbolag till att också börja gruvdrift i egen regi. EN AV NORDENS STÖRSTA GULDFYNDIGHETER Laiva är ett av Nordens största guldprojekt, och det område i vilket Nordic Mines s nabbast kommer att kunna börja gruvdrift i egen regi. År 2009 har för bolaget präglats av ett intensivt arbete att få de sista pusselbitarna på plats för att kunna starta gruvdrift i Laiva. Under första halvåret lämnades ett komplett beslutsunderlag till det inska Miljötillstånds verket, alla övriga tillstånd för gruvdrift inns redan. Prospektering i Laivas närområde pekar på ytterligare guldfyndigheter. Bara i själva Laiva räknar vi med en årlig guldproduktion över 3500 kg säger en optimistisk Michael Nilsson. Guld är den enda metall som Michael Nilsson nästan oavbrutet har ökat i pris under talet. Idag är priset 1000 dollar per uns, vilket motsvarar kronor per kilogram guld. Under lång tid har gruvproduktionen gått ner och guld priset upp, så förutsättningarna till god lönsamhet har ökat betydligt, avslutar Michael Nilsson. Nordic Mines has a vision to become one of the leading producers of gold in Europe. The company is now moving beyond the exploration phase to start their own mining production business in Lavia, in Finland next year. The total mineral supply up to 2009 was one million ounces. More is expected to be found at both greater depth and in the surrounding areas. Production in Lavia is expected to yield about oz of gold every year. Exploration indicates that there is a lot of gold in the areas surrounding Laiva as well. Since July 2008 Nordic Mines is quoted on the OMX Nordic Stock Exchange`s Small Cap list. Nordic Mines AB bedriver prospektering efter guld och andra metaller i Finland och Sverige. Bolaget startade 2005 och planerar gruvdrift i egen regi med början i Laiva under Nordic Mines har 20 anställda och nära 2000 ägare. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan Exempel på pågående projekt i Finland: Laiva (guld), Touruma (guld) och Kumiseva (platina). I Sverige: Fjälltuna (guld). För mer information kontakta huvudkontoret: Adress: Trädgårdsgatan 11 S Uppsala Telefon: E-post: Northland Resources Inc is moving ahead with a feasibility study on its Kaunisvaara Iron Ore Concentrate Project in northern Sweden. The Kaunisvaara Project could produce up to 5 Mtpa of a high-grade, high-quality iron concentrate, suitable for the production of both blast furnace and direct reduction pellets. Northland s iron ore resource base is growing and multiple satellite projects could potentially extend the life of the operations. Northland is also recommencing the permitting process for its nearby Hannukainen iron ore project in Finland. KAUNISVAARA HIGH-GRADE, HIGH-QUALITY IRON CONCENTRATE

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS VÄRLDSSPELARE RÖR OM I SVENSKA GRUVOR Metallindustrin inom EU spelar en signiikant roll i EU: s ekonomi. I kontrast till det stora behovet står dock den inhemska utvinningen av metaller. Tomas From förklarar varför EU-kommissionen behöver stäkra tillgången på metaller och mineral, och hur det ökade b ehovet påverkar svensk gruvindustri. I viss mån kompenseras metallproduktionens brister av en kraftigt ökad användning av skrot som sorteras innan återvinning TEXT: TOMAS FROM FOTO: SVEMIN Den europeiska metallindustrin har en omsättning över miljarder kronor och sysselsätter drygt 1,1 miljoner människor. Dock utvinns endast en liten del metaller inom unionen varför bristen på tillgångar har skapat ett stort importberoende - ett beroende som för de lesta metaller motsvarar över Tomas From 80 procent. För flera viktiga metaller sker ingen produktion alls inom EU. I viss mån kompenseras bristerna av en starkt ökande användning av skrot som idag står som bas för procent av den totala metallproduktionen. Av produktionen inom EU står emellertid Sverige för en betydande del. Av EU: s järnmalmsproduktion står LKAB för hela 90 procent och Sverige är näst störst på koppar, zink, guld och silver. KRÄVER SVENSKT ENGAGEMANG För att stärka tillgången på metaller och mineral i EU har EU-kommissionen presenterat ett förslag med en rad åtgärder. Bland annat vill man öka utvinningen inom EU. För Sverige som gruvland är detta mycket viktigt, men det ställer också krav på en svensk aktiv medverkan i EU: s arbete från stat, myndigheter och industri. För närvarande arbetar två grupper med experter från medlemsländerna med att lista vilka metaller som är kritiska för EU: s försörjning. Grupperna har också till uppgift att analysera lämpliga metoder för användning av mark, metoder som också tar hänsyn till mineral ut vinning i balans med andra markintressen. SGU och Miljöprocessutredningen har lagt ett förslag om ny lagtext med syfte att kunna avsätta geologiskt avgränsade områden som är av intresse för prospektering som riksintressen. RIKSINTRESSEN PÅ TAPETEN Möjligheterna att undersöka om det finns ekonomiskt intressanta mängder av efterfrågade metaller i berggrunden är nödvändiga för att kunna hitta och öppna nya gruvor. I Sverige inns mineralprovinser kartlagda och inom dessa områden är sannolikheten att hitta fyndigheter större än annars. Dessa områden kan skyddas som ett område av riksintresse för mineralutvinning. Inom ett sådant område får inte utvinningen försvåras. Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, och Miljöprocessutredningen har lagt ett förslag om ny lagtext med syfte att kunna avsätta geologiskt avgränsade områden som är av intresse för prospektering som riksintressen. Om detta förslag tas in i lagtexten är det ett viktigt steg för att öka efektiviteten i prospektering och utvinning. Sverige har då också större möjligheter att dra nytta av gruv industrin ENRICHING MINING A safer tailings dam in Aitik. New permits for gold miners in Lapland. Civil and structural engineering services in Kiruna. All examples of ways in which Sweco, in partnership with its clients, has created sustainable solutions for Sweden s mining industry. 50 years in the mining industry has given us strong local roots that enable us to work closely with our clients. What can we do for you? Find out more about our consultancy services at sweco.se Make an appointment with one of our 5,300 engineers, architects and environmental experts. Last year, we carried out 31,000 projects for clients from all over the world.

7 som regional tillväxtmotor, men även att motsvara behov och för väntningar i EU. Kina är det första landet någonsin att producera mer än 500 miljoner ton råstål under ett år nära 40 procent av världsproduktionen. ASIATISKA STÅLGIGANTER Världens produktion av råstål, drivkraften för efterfrågan på järnmalm, minskade under 2008 med drygt 1 procent, vilket motsvarar cirka 15 miljoner ton råstål. Trots detta, redovisade Asien och då speciellt Kina samt Mellanöstern, positiv tillväxt. Produktionsvolymen i Kina har mer än fördubblats under fem år; från 222 miljoner ton år 2002, till 502 miljoner ton år Detta gör Kina till det första landet någonsin att producera mer än 500 miljoner ton råstål under ett år nära 40 procent av världsproduktionen. Kinas järnmalmsimport under året uppgick till mer än 443 miljoner ton, en ökning med nästa 16 procent i jämförelse med föregående år. Den fortsatta och under året ökade efterfrågan har i sin tur lett till att LKAB under hösten kunnat åter ta sina anläggningar i full produktion, efter avställningar som konsekvens av den kraftiga nedgången i Europa. Även för basmetaller som koppar och zink har Kinas efterfrågan stor betydelse, varför marknaden nu börjat återhämta sig, med resultatet stigande metallpriser och börskurser. Hela denna tematidning är en annons The European metal industry has a turnover of billion Swedish crowns and employs more than 1.1 million people. However, only a small portion metals are actually mined within in the Union, due to the lack of resources has created a huge import dependency a dependency that for most metals is above 80 percent. For several important metals there is no production in Europe at all. To some extent the shortcomings are compensated for, by a strongly growing use of scrap, which today make up percent of the total metal production. Regarding the production within the Union, Sweden accounts for a significant part; LKAB produces 90 percent of the iron ore and Sweden is the second largest producer of copper, zinc, gold and silver. An opportunity to examine whether there are interesting amounts of metals demand in the bedrock is necessary to find and open new mines. In Sweden there are mineral provinces identifi ed, and these areas are likely to find deposits of more than otherwise. World production of crude steel and the drive of demand for iron ore, declined in 2008 by just over 1 percent, which is approximately 15 million tonnes of crude steel. Despite this, Asia, and particularly China, reported positive growth, as well as, did the Middle East. The production volume in China has more than doubled during the last fi ve years, from 222 million tons in 2002 to 502 million tons in The result makes China the fi rst country ever to produce more than 500 million tons of crude steel a year nearly 40 percent of world production. IdéoLuck AB # Guldrushen har börjat Sorsele e Storuman Vilhelmina Lycksele Skellefteå Umeå Lappland Goldminers AB är ett svenskt prospekteringsbolag med producerande gruvor. Bolaget har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten samt i Finland. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar på Guldlinjen i Sverige och vid verksamheterna i Finland. För mer information, välkommen till Rovaniemi FINLAND Tammerfors Helsingfors Våra senaste pressmeddelanden i urval: 1 okt. Lappland Goldminers förstärker ledningen och organiserar för framtiden 25 sept. Bolaget tillförs 82,4 miljoner kronor genom en riktad nyemission 31 aug. Delårsrapport januari-juni juli. Lappland Goldminers guld- produktion andra kvartalet juni. Rapport från produktionsstart i Blaiken 14 maj. Gynnsam start av guldproduktion i Pahtavaara och Blaiken Maskiner och Reservdelar - Nya och begagnade - Saxdalsvägen 2 Blötberget Ludvika Tel kontor Tel lager Fax Mobil , E-post PRIME TIME FOR A PERSONAL GIANT Despite a general grim prediction there are good prospects and successful and profitable investments. However, crucial to success in the mining business, is experience, personal commitment and a close customer relationship. Not to mention size - it really do matters. Annika Bjelkevik TEXT: CINDY AHRNEWALD PHOTO: SWECO Air photo over Aitik With such a signii cant size and many areas of expertise it would be understandable if Sweco had forgotten the big picture and smaller customers once in a while during the last three decades. But Sweco seems - despite its large size and extensive proi ciency - an unusually consistent and personal company. We work with our clients, not for them Annika Bjelkevik, Group Manager at Sweco, explains to me when I ask her what their key to success is. EXPERIENCE ABOVE ALL Some of Sweco s main areas are civil and structural engineering, environmental engineering, tailings storage facilities, water management, wet processes, slurry transportation, 3D modelling, logistic, closure and project management. With more than fourty years of experience within the Nordic region, it s fair to conclude that Sweco is a true expert in their i eld and a formidable partner in small, as well as long-term projects - for small, as well as large companies. However, right now the big thing in the industry is Mine Closure, which includes closure design, long term stability, chemical risk assessment just to name some parts of a closure plan. We do it all, from getting the ore out from the ground to handling the waste product. Taking care of the waste from mining activities, is truly enriching, laughs Annika Bjelkevik before she continues: During the past i fty years we have been the main consultant in the tehnical areas we are active, which in principle are all areas that are needed in the mining industry with the exception of the extraction process. It resultetd in close relationships with our customers. Where we perform the best and where the customer is most satisi ed, we also have the very nearest relations, like for example in Aitik, where Sweco is part of Boliden s dam safety organization. SUSTAINABLE ENGINEERING Last year the company s mining and metal sector reached a sale of about 150 million Swedish crowns in the Nordic countries. We always focus on long term sustainable solutions through all our projects and have gathered extensive knowledge through long and exiting cooperation with our clients. Being able to continue to implement both small and large projects - despite a current economic downturn - feels great, says Annika Bjelkevik. ENRICHING PARTNERSHIPS FOR THE FUTURE Sweco s recent years have been marked by unusually high activity, strong growth and good results. And Annika Bjelkevik sees no dii culty in following up the results. The variation in our projects is viable and important management tools. At Sweco expertise, the right man or woman, is placed at the right place with the right customer. But it s not always enough to be the best actor in the ield. In order to build a proi table partnership for sure you have to have expertise and a solid funding, but also objectivity. Our work is not made of pellets plants, pumps, dam designs or landscaping, it is merely our tools. It s the relationship with our clients we value and therefore no matter what we do, we do it for the future, concludes Annika Bjelkevik. Sweco is currently mostly active in the Nordic countries in the mining and metals sector, but the company also has international ambitions in Russia, Bulgaria and the former East European countries, where there is much to do especially on the environmental side. To learn more about: Tailings Dams, please contact Annika Bjelkevik at Structures, please contact Richard Furuhovde at Environment, please contact Helena Hed at Wet process, please contact Jan Lindack at

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS MINING FOR THE WORLD S HIGHEST GRADE NICKEL CONCENTRATE Sweden may soon have an open-pit mine producing up to 20 thousand tonnes of nickel yearly. In Rönnbäcken in northern Sweden, IGE Nordic has been successfully exploring for nickel since The current resource based on drilling of meters is now NI compliant. ANALYS TEXT: HANS HJELMSTAD PHOTO: MARIE HALLDESTAM Recent tests have demonstrated that a mine could produce a concentrate with 28 percent nickel, the highest nickel concentrate grade in the world, using conventional milling and lotation. In Rönnbäcken, we have invested over 30 million SEK in exploration and drilling. It is the largest nickel sulphide deposit in Sweden, says Fredric Bratt enthusiastically, CEO at IGE Nordic AB. - The more we drill, the more nickel we ind. The deposits have a very low contents of nickel, an average of about 0.2 percent, but due to the unique characteristics of the ore, it is possible to produce an exceptionally high-grade concentrate with a 28 percent nickel content. This grade was achieved in large scale pilot testing carried out by Boliden in the 1970 s and was recently conirmed by metallurgical tests conducted Fredric Bratt is IGE Nordic`s, CEO by Outotec Minerals Oy. The more we drill, the more nickel we ind GOAL TO START MINING IN 2014 Fredric Bratt, CEO, IGE Nordic, is a man with a mission and a lot of passion. If everything goes well, an open-pit mine could open in 2014, producing up to tonnes of nickel yearly for at least years. Fredric Bratt knows quite a lot about raw materials and nickel. He worked for more than eight years as Manager and later Director of Raw Materials for Falconbridge International in Brussels, and previous to that he worked for, ive years as General Manager for the Boliden and Falconbridge joint oice in Moscow. For success, you need large mineral resources that are proitable to mine, strong local community support, and evidence that your operation will conform to environmental requirements and regulations. From Falconbridge, I learned the importance of corporate social responsibility and community dialogue. Therefore we take the time to hold regular consultations with representatives from the local municipality and county council, and the Vapsten Sami village. Fredric Bratt emphasizes the project is fortunate to have well-established infrastructure already in place. It is only 140 km to the port in Mo i Rana in Norway, and the Skellefteå port is also close. Power supply is only 4 km away. Energy costs are low thanks to Sweden s plentiful hydro and nuclear power. NI COMPLIANCE IS A MILESTONE In April, the mineral resources at Rönnbäcken were certiied by Scott Wilson RPA, under the demanding rules of NI compliance for resource estimation. In total, there are 248 million tonnes of resources of which 55 million tonnes are indicated and 193 million tonnes are inferred. However, there are large areas of exposed serpentinite with nickel mineralization, which remain untested. These areas suggest there is potential for increasing the mineral resources by percent. In addition, the company is aiming to increase the recovery of nickel in sulphides from 75 to 80 percent during the next phase of metallurgical testing. Our nickel project is very environmentally friendly. The content of sulphur in tailings is very low, thus thus minimizing the risk of acid mine drainage (AMD). We have a very low strip ratio compared to many other mines. This means that less waste rock needs to be moved to access the ore. For this reason, we can proitably mine such a low grade of ore. THE NEXT STEPS IGE Nordic is continuing drilling activities to increase the mineral resources. Completion of the Preliminary Assessment (Scoping Study) is planned for the last quarter of 2009 along with an application for an Exploitation Concession, including an Environmental Impact Assessment. Next year, the company plans to focus on a Pre-Feasibility Study, which together with an application for an Environmental Permit, is expected to be completed by the end of Approval for the latter is anticipated by mid A Bankable Feasibility Study is expected to be inalized early in 2012, after which a production decision is expected before the end of the 2nd quarter of 2012, with commissioning targeted for the 3rd quarter of IGE Nordic AB is a subsidiary of International Gold Exploration IGE AB (publ), a Swedish exploration and mining group focused on diamonds, nickel and gold, with a portfolio of projects in Angola, Kenya, Sweden and Norway (www.ige.se). Its shares are listed on the Oslo Stock Exchange. IGE s corporate ofice is in Stockholm, Sweden. For more information about the Rönnbäcken Nickel Project, please visit us at or contact Fredric Bratt by at or by phone at Enligt Magnus Ericsson är prospektering en bransch som drabbats särskilt hårt av inanskrisen då stora delar av verksamheten baseras på riskpengar från aktieägare och inansinstitut ÅRETS PROSPEKTERING EN APTITRETARE Prospekteringsinsatserna i Sverige, Finland och Norge förväntas falla för första gången på fem år, varför 2009 års totala insats knappt kommer att nå över 100 miljoner Euro för hela Norden. Trots detta bubblar optimismen. Magnus Ericsson analyserar året som varken ligger högt eller lågt. TEXT: MAGNUS ERICSSON FOTO: NANR Mellan 2003 och 2008 steg prospekteringsutgifterna i Sverige, Finland och Norge raskt från 60 miljoner Euro till drygt 150 miljoner, trots att aktiviteten minskade dramatiskt under hösten förra året. Enligt Raw Materials Groups RMG, årliga översikt beräknas den totala insatsen 2009 inte nå upp till mer än lite drygt 100 miljoner Euro i hela Norden. Varför? KRISEN SLOG MOT JUNIORERNA Prospektering efter metaller är praktiskt taget direkt proportionell mot metallpriserna med något års fördröjning. Med sjunkande metall priser i 2008/2009 kommer prospekteringen att minska under 2009/2010. Dessutom är prospektering en branch som drabbats särskilt hårt av inanskrisen eftersom mycket av verksamheten baseras på riskpengar från aktieägare och inansinstitut. Prospektering och gruvdrift är naturliga delar av samhällsekonomin i lera regioner av norra Sverige och norra Finland, varför branschen accepteras av allmänheten på ett helt annorlunda sätt än i andra regioner i EU I och med att krisen slog till i början av hösten 2008 ströps mycket av de så kallade juniorbolagens verksamhet nästan över en natt. För att

9 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS 9 företagen skulle kunna övervintra stängdes mycket av verksam heten ner omgående. Prospekterings insatserna under 2008 blev därför något lägre än prognosticerat. NYA INITIATIV, GAMLA VANOR Men situationen är inte alls nattsvart. I Sverige har ett antal nya företag trots allt startats, som till exempel Botnia Exploration, Scandinavian Metals och Nordic Iron Ore. Andra, som exempelvis Lovisagruvan och Mineral Invest International, har tagit steget in på börsen. Ytterligare företag som Alcaston och Avalon Minerals har intensiierat sina insatser. Intresset från utlandet har också ökat på nytt. Det rapporteras om att nya sydafrikanska och Kazakhiska investorer har påbörjat arbeten i Sverige under hösten. Den största koppar producenten i Europa Polish Copper har aviserat att man är intreserade av att påbörja prospektering i Norden. Ytterligare några företag har tagit några avgörande steg mot fullskaleproduktion: Nordic Mines, Endomines tillhör denna kategori. Positivt är också EU: s nya Raw Materials Initiative, som publicerades i slutet av före gående år, i vilken kommissionen för första gången på många år uppmärksammar gruv branschens betydelse för Europas försörjning med metaller och mineral. I detta sammanhang konstateras att Östersjöländerna (Norden och Polen) spelar en viktig roll som Västeuropas helt dominerande gruvnationer, och att området i framtiden kommer att bli ännu mer betydelsefulla. Prognosen tar framförallt avstamp i att den geologiska potentialen är så mycket bättre än i övriga delar av Europa, samt att konkurrensen om marken är mindre än i andra, mera tätbefolkade regioner. Sveriges fördel kan främst härledas till tre stora aktörer med en väletablerad gruvproduktion och därmed ett gott kassalöde Sist men inte minst är prospektering och gruvdrift naturliga delar av samhällsekonomin i lera regioner av norra Sverige och norra Finland, varför branschen accepteras av allmänheten på ett helt annorlunda sätt än i andra regioner i EU. BUSD Exploration spending between (billion USD). GRUVJÄTTARNA SOM STÅR PALL Svenska prospekteringsinvesteringar har inte heller minskat lika kraftigt som de globala investeringarna i branschen. För 2009 uppskattar RMG att investeringarna minskar med procent, vilket innebär att årets slutsifra kommer att motsvara strax över 450 miljoner kronor. Detta kan jämföras med den globala nedgången som vid årsskiftet beräknas motsvara en minskning med procent, från miljarder dollar (2008) till 6-7 miljarder Sveriges fördel kan främst härledas till tre stora aktörer med en väletablerad gruvproduktion och därmed ett gott kassalöde; Boliden, LKAB och Lundin Mining som idag svarar för cirka hälften av all prospektering i Sverige. Gruvjättarna har därmed inte skurit ner lika drastiskt som juniorerna har varit tvugna att göra. Internationellt motsvarar junior -bolagen fortfarande 60 procent av insatserna medan bolag med egen produktion står för 40 procent av de totala investeringarna. Med stor sannolikhet kommer årets tidigare avmattning stoppas upp, för att eventuellt vända svagt uppåt resterade 2009 ETT VIDARE PERSPEKTIV, EN ÖKAD APTIT Norden och framförallt Sverige är fort farande en region som är nära slutanvändarna av metaller. Regionen är politiskt stabil med en allmänt positiv attityd till gruvbranschen, vilket är synnerligen viktigt när det kommer till nyinvesteringar. Detta kan jämföras med inställningen i vissa u-länder som har svängt från mycket investeringsvänlig till en önskan att behålla en större del av överskottet från gruvdriften, vilket resulterat i att många gruv- och prospekteringsbolag betraktas som att ländernas attraktivitet som investeringsmål minskas. Den efterfrågeökning för metaller med Kina i spetsen som under de senaste månaderna synts i utvecklingsekonomierna, kommer dock att medföra att prospekteringsaptiten ökar. RMG: s preliminära prognos för kommande år blir därför mer optimistisk, och med stor sanno likhet kommer årets tidigare avmattning stoppas upp för att eventu ellt vända svagt uppåt resterade Den deinitiva uppgången beräknas senast till år Sources: MEG, Raw Materials Group Utvecklingen av Kittilägruvan fortsätter EN BOTTENLÖS GULDGRUVA Efter mindre än ett år i bruk går Kittilägruvan i Finland redan på full produktion, och mer än en kilometer under markytan glittrar fortfarande guldet. TEXT: NANNA BRICKMAN FOTO: AGNICO-EAGLE Guldföretaget Agnico-Eagle grundades i Kanada år Först 2004 började man expandera internationellt, men sedan dess har det gått fort. För tre år sedan hade vi bara en gruva i produktion i Kanada. I dag har vi totalt fem gruvor i Kanada, Mexiko och Finland och håller på att bygga en sjätte, säger Ingmar Haga, vd för Agnico-Eagle Finland. I januari startade Agnico-Eagle produktionen i Kittilägruvan och under året har man successivt trappat upp den tills att man i höst nådde den planerade produktionsnivån. Vi bryter nu en million ton malm per år det är tre tusen ton malm per dag som går via vårt anrikningsverk och av det kommer vi att producera ungefär fem tusen kilo guld per år. Vi har konstaterat att guld förekomsten sträcker sig ner till meters djup, utan ett slut i sikte FRÅN PROSPEKTERING TILL GULDTACKA Agnico-Eagle behärskar alla skeden i guldarbetet från prospekteringen till brytandet av malm, anrikningen och guldproduktionen. Många företag sysslar enbart med prospektering, men eftersom vi också bryter malmen och utvinner guldet kan vi bättre bedöma hur guldgruvsprojekt ska utvecklas. FORTSATT INTERNATIONELL EXPANSION I dag är Agnico-Eagles vision att fortsätta sin expansion i Nordamerika och Europa. Företaget satsar medvetet på länder som är ekonomiskt och politiskt stabila, menar Ingmar Haga. Att utveckla ett gruvprojekt är mycket kapitalkrävande och företagen gör stora investeringar i enskilda projekt. Därför måste man noggrant bedöma riskerna och det är viktigt att landet där man verkar är stabilt och har en väl fungerande infrastruktur. Prospekteringen fortsätter också i Finland där Agnico-Eagle framförallt planerar att gradvis bygga ut Kittilägruvan. Vi har konstaterat att guldförekomsten sträcker sig ner till meters djup, utan ett slut i sikte. Vi undersöker nu också området runtomkring gruvan det inns goda möjligheter att inna andra förekomster i ett 25 kilometer långt område norrut och söderut. Agnico-Eagle is an international growth company focused on gold, with operations in Canada and Finland and advanced-stage projects and opportunities in Canada, Mexico and the U.S.A. The company s operating history includes more than 30 years of continuous gold production primarily from underground operations. Since its amalgamation in 1972, the company has produced over 4.0 million ounces of gold. Agnico-Eagle s shares are listed on The New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange under the ticker symbol AEM. The Kittil mine poured its irst gold in January 2009 and began a commercial production in May 2009 becoming Agnico-Eagle s mine to open pit outside Canada. Facts about the irst half of 2009: second Quarter tonnes per day and 65% gold recovery in June 2009 taking longer than anticipated designed gold production; results expected Q on resource to reserve conversion and other exploration around current reserves the largest exploration spending in the Company Agnico-Eagle bildades 1972 när silverproducenten Agnico Mines Limited gick samman med guldprospekteringsföretaget Eagle Gold Mines Limited. I dag har bolaget gruvor eller bedriver prospektering i Kanada, Finland, Mexiko och USA. För mer information om Kittilägruvan kontakta det lokala kontoret. Adress: Pokantie 541 F Kiistala Telefon: E-post:

10 10 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS INDUSTRISYSTEM FÖR FÖRÄDLING AV SVENSKA RÅVAROR En start global tillväxt har under senare år drivit upp efterfrågan från skogs- och mineral industrin. Den starka efterfrågan kan antas fortsatta i takt med en ökande världsbefolkning, en utvecklad välfärd och att allt ler länder ökar den industriella produktionen. TEXT OCH FOTO: CINDY AHRNEWALD Sverige har en viktig roll för att tillgodose den växande efterfrågan på produkter baserade på skogsoch mineralindustrier. Sverige är Europas största producent av papper, massa, sågade trävaror och järnmalm samt en av de ledande europeiska producenterna av guld, silver, koppar, bly och zink. I det närmaste all produktion av svensk järnmalm och ädelmetaller produceras i Norrbotten och Västerbotten. Skogen bidrar med förnybar Sveriges möjligheter att leverera produkter baserat på skog och mineraler som till exempel papper till en växande marknad, är starkt beroende av de till gångar som inns i Övre Norrland råvara till svensk skogsindustri och svarar samtidigt för mer än 90 procent av landets totala bioenergiproduktion. Sveriges möjligheter att leverera produkter baserat på skog och mineraler till en växande marknad är med andra ord starkt beroende av de till gångar som inns i Övre Norrland. EU BEROENDE AV SVERIGE EU: s industriella produktion är beroende av svensk råvara. Omkring 15 procent av EU: s intrahandel med papper och massa levereras från Sverige och omkring 10 procent av trävarorna. Av intrahandeln med malmer och metallskrot står Sverige för cirka 15 procent. Det monetära värde som EU håller kvar inom unionen som följd av handeln med Sverige, uppgår årligen till drygt 10 miljarder Euro. Industrisystemet gruvor smältverk halvfabrikat som plåt och rör, är en betydande del av svensk industri och utgör cirka 15 procent av förädlingsvärde och investeringar. Skog-, metall- och mineralindustrier utgjorde 98 procent av det svenska nettoexportvärdet år 2007, säger Tomas From, SveMin. STARKA EKONOMISKA SAMMANBAND Enligt en studie som WASP Strategi och Analys har genomfört så råder starka ekonomiska samband mellan skogs- och gruv/mineralindustrin respektive andra varu- och tjänsteproducerande näringar. En ökning av produktionen i de naturresursbaserade näringarna i Övre Norrland ger med andra ord upphov till lika stora indirekta ekonomiska efekter på andra näringar i landet. De indirekta efekterna på sysselsättningen i andra näringar blir därmed enligt samma studie, till och med mångdubbelt större än den ursprungliga sysselsättningsökningen i de naturresursbaserade näringarna, eftersom råvaruindustrier oftast är mer kapitalintensiva än övriga näringar. FRAMTIDA TEKNIK OCH PRODUKTIONS- PROCESSER Övre Norrlands naturresurser har grundläggande betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt i EU och Sverige. Framtida utmaningar kommer därför främst handla om att öka tillgängligheten och uthålligheten i nyttjandet av tillgångarna. Energins betydelse för den framtida tillväxten förstärker det avgörande behovet av att utveckla teknik och produktionsprocesser som optimerar energianvändningen och ökar utbudet av energi från förnybara källor. Hur ska man då göra detta? Förslagsvis genom att stärka transportinfrastrukturerna och sådan forskning som fokuserar på utveckling av ny kunskap och teknik som främjar naturresursrelaterad varu- och tjänsteproduktion. Genom att lyfta fram den kompetens och Övre Norrlands utbud kan tillgångarna stärkas även internationellt. Skulle Sverige på alla plan initiera diskussioner och överlägg- MER ÄN EN DOFT AV DIESEL Sverige hör till Europas stora aktörer när det gäller metallproduktion, men det inns fortfarande utrymme för utveckling både branschmässigt och imagemässigt. Genom att bredda synen på gruv- och prospekteringsindustrin skapas även nya förutsättningar inom branschen. TEXT: NANNA BRICKMAN FOTO: GEORANGE Vad säger ordet gruva? Mobiltelefoner, Arlanda Express eller en skitig gruvarbetare krypandes i en svart gång? Som ordförande för den ideella organisationen Georange lever och andas Lennart Gustavsson gruvindustrin. Och han tror att Sverige kan göra mer av sina metalltillgångar. Det är som jag brukar säga den fullständiga lyckan är inte stora hål i marken och en doft av diesel. Ja, Sverige är ett av Europas ledande gruvländer, men vi borde även kunna utveckla mer av kunskaps- och tjänstföretagandet inom branschen. EN INDUSTRI MED IMAGEPROBLEM Georange har som mål att bredda synen på samhälls- och näringslivsutvecklingen kring gruv- och mineralindustrin, i syfte att skapa förutsättningar för utvecklingen av nya och beintliga företag. För att göra detta arbetar man bland annat med frågor som folkbildning man vill utmana den syn som medelsvensson har på gruv- och prospekteringsindustrin. Trots att de allra lesta är överens om att metaller behövs i ett modernt samhälle har branschen nämligen ett imageproblem, menar Lennart Gustavsson. När jag nämner ordet gruva, vad ser du då framför dig mobiltelefoner, Arlanda Express och ditt favoritporslin eller en skitig arbetare krypandes igenom en svart gång? MILJÖN EN HJÄRTEFRÅGA En annan av Georanges hjärtefrågor är miljökunnandet, som Lennart Gustavsson anser vara en viktig framtidsbransch inom gruv- och prospekt eringsindustrin. Miljökunnandet är en exportmöjlighet. Men det är en utmaning att få fram resurserna till den här sortens forskning eftersom den har en mer långsiktig investeringsbild än till exempel prospekteringsforskning. Ändå har Georange under en treårsperiod satsat ungefär 70 procent av sina resurser, eller 17 miljoner kronor, på just miljöforskning. Gruvnäringen är till sin natur miljöpåverkande, men jag tror att det är oerhört viktigt att styra den mot en så miljövänlig produktion som möjligt. Vi vill inte lämna efter oss något som våra barn tvingas ta hand om. Georange Ideella Förening är en samordnande intresseorganisation med sin utgångspunkt i Sveriges malm- och mineraltillgångar. Föreningen har ett femtiotal medlemmar i form av bland annat företag, universitet och kommuner. För mer information kontakta ordförande Lennart Gustavsson. Adress: Skolgatan 4, S Malå Telefon: E-post:

11 Hela denna tematidning är en annons ningar i syfte att öka kunskapen om de synergi vinster som verksamheterna i Övre Norrland erbjuder kan även insatser i alla strategiska sammanhang där EU prioriterar och tillhandahåller olika former av generella eller riktade utvecklingsåtgärder, göras. Källa: Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresurser betydelse för hållbar tillväxt The EU`s industrial production is dependent on Swedish raw materials. About 15 percent of the Union`s internal commerce involving paper and pulp comes from Sweden, and about 10 percent of commerce involving timber. When it comes to ores and metal scrap, Sweden accounts for about 15 percent of such materials used in EU industries. The monetary value that the EU is still in the Union as a result of trade with Sweden, amounting annually to over 10 billion Euro. - Industrial system mines, smelters, and semi-inished steel and pipes, are a signiicant part of Swedish industry and represent about 15 percent of value added and investment. Forestry, metals and minerals industries accounted for 98 percent of the Swedish net export value in 2007, according to Tomas From, SveMin. Upper Norrland`s natural resources are obviously essential for sustainable growth in Europe and Sweden. Future challenges such as the availability of land, sustainable usage, and energy importance for the future growth reinforce the crucial need to develop technologies and manufacturing processes that optimize energy use and increase the supply of energy from renewable sources. Market studies and industry surveys for equipment suppliers and service vendors. Analysis and forecasts of investment trends. Market studies for iron ore & steel, base- and precious metals. Mineral policy development and institutional building. MÄSSAN FÖR MÖTEN I juni 2010 slår Euro Mine Expo upp portarna för andra gången. Genom att kombinera utställning med konferens vill man skapa norra Europas främsta mötespunkt för gruv- och prospekteringsbranschen. TEXT: NANNA BRICKMAN FOTO: NILS FREDRIKSSON FÖR PLAKAT Georanges Lennart Gustavsson med Maud Olofsson och Nolias Margaretha Lundquist på Euro Mine Expo 2008 Det här är en växande bransch med en mycket spännande utveckling, men fram tills nu har man saknat en mötesplats som vänder sig till alla dess verksamhetsområden. Det säger Magnus Ericsson, professor på Luleå Tekniska Universitet och medlem i Euro Mine Expos organisationskommitté. Euro Mine Expo inns till för gruvbolag, för kunskaps-, service- och utrustningsföretag, för politiker, kommuner och markägare för alla som är intresserade, helt enkelt. JÄTTAR OCH SMÅFÖRETAG Euro Mine Expo är uppdelad i en utställningsdel och en konferensdel. Under utställningen får allehanda företag inom gruv- och prospekteringsbranschen presentera sina verksamheter. Här kommer det självklart att innas stora aktörer, men även mindre, lokala företag får chansen att visa upp sig, säger Magnus Ericsson. Till konferensdelen kommer både svenska och internationella föredragshållare. Föredragen handlar bland annat om gruvsektorns tekniska utveckling och vilken roll den svenska gruvindustrin spelar i ett EU-sammanhang. Bryssel har börjat förstå vikten av gruvor och metaller, och att Sverige är en betydelsefull aktör i branschen. Ett annat hett ämne är samarbetsmöjligheterna mellan den svenska gruvsektorn och de mineralrika länderna i Afrika. Det här är ett mycket spännande tillväxtområde och vi har bjudit in experter på Afrika som kan hjälpa de svenska företagen att hitta nya kunder och kontakter. FRÅN MALÅ TILL SKELLEFTEÅ Mässan smygstartade för två år sedan i Malå, men efter mycket intresse har man lyttat till större lokaler i Skellefteå. Det är jättekul att mässan har växt så snabbt och att den har rönt så pass mycket internationell uppmärksamhet. Det är ett tecken på att branschen har fått ny luft under vingarna och har framtiden för sig, säger Magnus Ericsson. Euro Mine Expo hölls för första gången Gruv- och prospekteringsmässan Euro Mine Expo 2010 kommer att hållas den 8-10 juni i Skellefteå. Bakom mässan står organisationerna Georange och Nolia. För mer information kontakta Ann-Soie Greander. Adress: C/o Nolia AB, Signalvägen 3, S Umeå Telefon: E-post:

12 12 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS UTVECKLING DET GÅR BRA MEN INTE TILLRÄCKLIGT BRA Sveriges malm- och mineraltillgångar är unika. Genom att stärka konkurrenskraften när intresset för Sverige är tydligt, kan långsiktig och hållbar tillväxt säkras. Lennart Gustavsson förklarar hur gruvbranschen bör rusta sig för att blomma länge TEXT: LENNART GUSTAVSSON FOTO: KARL WESTERLUND Som ordförande i Georange är min utgångspunkt Sveriges malm- och mineraltillgångar. Unika tillgångar som för det första inte så lätt låter lytta på sig, för det andra är tillgångar som efterfrågas på en global marknad. Min tanke är att i en global bransch, med målmedvetet arbete, stärka såväl lokal, regional, nationell och internationell konkurrenskraft. Detta kan också ske när det ökade internationella intresset för Sverige är tydligt. TÄNK STÖRRE Efterfrågan från framförallt Kina och Indien ska ses sammantaget med det faktum att vi inom EU konsumerar cirka 20 procent av den globala metall produktionen, medan vi enbart producerar runt fem procent. Ur ett europeiskt perspektiv kommer strategiskt arbete med råvaruförsörjning därmed vara en stor utmaning. Sverige är ett viktigt gruvland med tillgångar i form av natur - resurser, kompetens, kultur och kunnande. Här Lennart Gustavsson BROBRYGGE MELLAN SVERIGE OCH SÖDRA AFRIKA Sveriges geologiska undersökning, SGU, driver i samarbete med Sida och intressenter från den svenska gruv- och mineralbranschen, MeetingPoints Mining ett projekt som syftar till att skapa samarbete mellan företag och organisationer i Sverige och södra Afrika. TEXT: TOR NORDMAN FOTO: KAARINA RINGSTAD, SGU Ett av projektets första steg var att bygga upp en webbplats som fungerar som en plattform för information, kontakter med mera. I dag kan besökare läsa om planerade och genomförda aktiviteter, samt anmäla sig till det nätverk som finns kopplat till projektet. Att vara med i nätverket innebär att man snabbt får ta del av information och nyheter, får kontakt med andra aktörer i Sverige eller Afrika, samt kan ge egna förslag till åtgärder och aktiviteter. GRUVSEKTORN VIKTIG MeetingPoints Mining har redan knutit kontakter i Nambia och Botswana,. Närmast står Sydafrika på tur. Det här är länder där gruv- och mineralsektorn är av stor betydelse. Det inns gedigen kapacitet och kunskap, och vi vill förmedla kontakten till de svenska aktörerna så att den ska kunna etablera sig och kunna göra afärer i Afrika, säger Rune Johansson på SGU. Intresset för projektet har varit stort och ska till hösten följas upp med en workshop i Sverige. Syftet är att utarbeta vidare gemensamma strategier och förslag till konkreta samarbeten. Vår roll är att vara ett smörjmedel för samarbeten mellan företag, myndigheter, universitet, högskolor med lera, som bygger på gemensamma intressen. För näringslivet är naturligtvis afärs möjligheterna den största vinsten med att delta, men de här länderna har en mycket kompetent gruv- och mineralsektor som även vi i Sverige kan lära oss mycket av, säger SGU: s Johan Anderberg. The Geological Survey of Sweden, SGU, is the national authority responsible to the Ministry of Enterprise, Energy and Communications for matters relating to Sweden s geological characteristics and mineral resources management. SGU is also responsible for MeetingPoints Mining, a project with a view to establishing long-term relationships between the Swedish minerals sector and its counterparts in Southern Africa. The principal countries involved are Botswana, Namibia and South Africa, i.e. countries in southern Africa where the Swedish policy on long-term development cooperation is being replaced with more selective cooperation strategies and where the minerals sector accounts for an important part of the economy. By establishing networks, creating meeting points and partner-driven cooperation projects based on mutual interest, MeetingPoint Mining will create potential for self-sustaining relationships between private enterprise, public authorities, universities and other organisations. The project is funded by the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida. SGU ansvarar för frågor som rör berg, jord och grundvatten, och arbetar med geologisk informationsförsörjning, hållbar naturresursanvändning och kunskapsutveckling. För mer information, kontakta SGU:s huvudkontor: Adress: Villavägen 18, S Uppsala Telefon: E-post: Koppar- och nickelgruvan i Selebe Pikwhe, Botswana

13 Hela denna tematidning är en annons inns också ett antal världsledande företag med kopplingar till gruv- och mineralsektorn som både påverkar och verkar på den globala marknaden. Dock så är det min sanna övertygelse att vi kan göra ännu mer och ännu bättre, i syfte att skapa långsiktigt hållbar tillväxt utifrån våra malm- och mineraltillgångar. Låt mig ge några exempel och förslag: ler internationellt konkurrenskraftiga företag kompetensen företagandet som en del i branschen frågor om markanvändning En bransch i teknisk framkant sektorn är större än man tror en europeiskt ledande roll ska vara till för alla g eo log iska undersöknings mineral informationskontor KOMMANDE UTMANINGAR En av de största utmaningarna torde vara hur vi utifrån våra globalt efterfrågade råvaror skapar stabila och internationellt konkurrenskraftiga sektorn, såväl som inom tradition ell verksamhet. som avgörande för hur vi lyckas skapa goda As president of Georange, a pro-mine nongovernmental organization attracting members from both businesses, universities and municipalities, I m convinced that we can do a lot in order to create long term sustainable growth within the mining industry. Here are some suggestions: develop more internationally competitive businesses international competence environment technology business within the industry regarding the use of land industry mining and mineral sector is larger than the open for everyone mineral resources information ofice within One of the main challenges we are facing is how we can create competitive international challenges in order to prosper in the future. Your laboratory partner in Northern Europe Sample preparation and analytical services based on international best practices All laboratory and testing services for mining from the same laboratory Environmental monitoring aba- Accreditation iso/iec finas t025 tel Raidetie 1, Rovaniemi, Finland MED FOKUS PÅ FRAMTIDENS MINERALER Norska Nordic Mining ASA arbetar med framtidens mineraler de som är strategiskt viktiga för utvecklingen av det moderna samhället, som till exempel titan, litium, volfram och platina. En viktig position när gruvindustrin lämnar sin traditionella roll som primär basindustri, för att bli en del av en avancerad och framtidsinriktad industri. TEXT: TOR NORDMAN FOTO: NORDIC MINING ASA En vanlig PC innehåller omkring 70 olika mineraler. När vi talar i mobiltelefon är ett 40-tal dels i överföringen av kommunikationen. Det moderna samhället är beroende av mineraler på ett otal sätt, som till exempel i bilar, vägar, lygplan, BYTER TRADITIONER MOT LÖNSAMHET han, liksom bolaget, har en industriell ilosoi och strategi som siktar mot en hållbar utveckling både spelare med långt perspektiv och vi vill utveckla Nordens geologiska potential till en hållbar och värde och göra goda afärer genom att utmana strategi som går ut på att vi för in strategiska Och marknaden inns. produktion av strategiska mineraler, men producerar bara tre procent på egen hand. De täten och bidra till utveckling av ny högvärdiga produkter och industri med ursprung från sina Det kommer hela tiden nya teknologier och användningsområden där de strategiska mineral erna är av central betydelse, som till exempel energiproduktion, läkarvetenskap, batterier, tänkande fönsterglas som släpper in respektive stänger ute värme beroende på utetemperaturen. PRODUKTION FÖR ETT HALVT SEKEL första produktion av litiumkarbonat en huvudråvara i modern batteriteknologi. De norska bolaget ett antal undersökningstillstånd i Norge, I Engebö utvecklar vi en av världens största fyndigheter av rutil som i princip är stor att vi kan producera titandioxid i närmare minerals for the future minerals with strategic value in the further development of the modern society titanium, lithium, tungsten and platinum, among others. industrial player, and to develop the minerals and ore, we will focus on how we may increase value and business by challeng- industrial development of its current anorthosite operation and development of a carbonate. -

14 14 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS LEDANDE TEKNIK OCH KONKURRENS- KRAFT En fortsatt stark position för svensk naturresursbaserad industri i Sverige och Övre Norrland är en viktig grund inte bara den inhemska produktionen i Sverige, utan för också för deras utvecklingsmöjligheter på de internationella marknaderna. TEXT OCH FOTO: CINDY AHRNEWALD Ska inte den svenska kompetensen sina och industrin ödeläggas krävs ytterligare satsningar på FoU, tycker Tomas From på SveMin NY GRUVLIG PARTNER FÖR LEDANDE BOLAG Från och med i vår inns en ny gruvkonsult permanent stationerad mitt i Europas gruvtätaste område. Vi känner att det är viktigt att vara stationär i det område där vi ska verka, säger Johan Bradley, vd för nystartade SRK Consulting Sweden AB TEXT OCH FOTO: JOAKIM NORDLUND Prospekteringen inom gruvnäringen har sedan 2003 ökat stadigt och just nu arbetas det kanske mer än någonsin för att hitta och utvärdera ler malmfyndigheter. Gruvkonsultkoncernen SRK Consulting har idag 900 anställda världen över och företaget är verksamt på 6 kontinenter. Det inns en lång och mycket gedigen bakgrund från internationell gruvnäring i SRK Consulting som är en viktig samarbetspartner för de lesta av världens ledande gruvföretag och banker. MÖJLIGHETERNAS TORG Sedan i våras inns nu SRK Consulting stationerat i Sverige. Kontoret ligger vackert beläget vid Möjligheternas Torg i Skellefteå och Johan Bradley är vd för det nystartade företaget. Att ha en bra kommunikation med varandra under arbetet är A och O. En av fördelarna, inte minst när man ska arbeta i Finland, är att kunna språket, berättar Johan på perfekt svenska. Johan är född i Sverige men har växt upp i Storbritannien och sedan 1997 är Johan Bradley han verksam som geolog med uppdrag i såväl Australien som Saudiarabien. Gruvnäringen växer här och potentialen för att hitta nya fyndigheter är stor, både i Finland, Norge och Sverige. I Tornedalen är gruvnäringen bara i sin linda men lera fyndigheter utvärderas just nu. - Vi har anlitats av det kanadensiska företaget Northland Resources som just nu genomför en feasibility study med målet att 2012 börja producera 5 miljoner ton järnmalm per år i Kaunisvaara utanför Pajala. Mineralindustrin har, liksom skogsindustrin, stor betydelse för Sveriges starka nettoexport med en andel av nettoexporten på 19 procent (år 2007). I Sverige produceras också 90 procent av all järnmalm och omkring en tredjedel av allt guld och bly som efterfrågas inom EU. Sverige producerar även drygt 10 procent av EU: s kopparproduktion, en femtedel av unionens silverproduktion och drygt en fjärdedel av EU: s samlade zinkproduktion. EN ÖKAD EXPORT Sedan 1995 har exporten av mineralvaror ökat kraftigt till de snabbast växande länderna i Asien och Afrika med i genomsnitt 25 procent per år. I likhet med en ökad efterfrågan på skogsråvaror driver de snabbt växande länderna i Asien och Afrika, med Kina och Indien i spetsen, upp konkurrensen också på svenska mineralvaror. En fortsatt stark position för svensk naturresursbaserad industri i Sverige och Övre Norrland är med GULDFÖRUTSÄTTNINGAR SRK Consultings roll i Northlands studie har växt till att i dag omfatta malmberäkning, bergmekanik, hydrologi, gråbergsupplag, ARD/ metallakning och gruvdesign. Nyligen anställdes inske gruvingenjören Ilpo Mäkinen och tanken är att företaget ska växa ytterligare. Våra planer är att utöka med ytterligare en geolog och en bergsingenjör, säger Johan Bradley. SRK anställer i första hand medarbetare med specialkompetens från den nordiska gruvbransch en. I företagets styrka ligger också att man kan kombinera all erfarenhet och kunskap som man införskafat sig från internationell gruvnäring, med den spetskompetens som krävs för att bli lyckosam även i Norden. SRK har lång erfarenhet av rapportering enligt bland annat JORC,NI och Equator Principles, vilket har blivit en förutsättning för internationell inansiering. Boliden Mineral AB är en annan samarbetspartner. Just nu leder SRK Consulting en konceptstudie för Bolidens Älgträsk-projekt i Västerbotten, där förutsättningarna för att starta en helt ny guldgruva utvärderas. Internationellt präglas SRK Consulting av hög aktivitet, stark utveckling och ett gott resultat. Trots inansiella kristider ser man inga svårig heter att starta upp den svenska verksamheten. andra ord väsentlig inte bara för företagen och Sverige, utan även internationellt. Men kostar det så smakar det. För att upprätthålla och utveckla konkurrensförmågan hos industrin krävs forskning och utveckling. De svenska gruvorna är krävande kunder och i samverkan med världsledande tillverkare av utrustning och system för gruvindustrin, som Atlas Copco och Sandvik, utvecklas ledande teknik, säger Tomas From, ordförande i SveMin. MINSKADE RESURSER Samtidigt hårdnar konkurrensen om naturresurserna och understryker det faktum att många resurser idag betraktas som bristvara. Tillgången till skogsvara är ett uppenbart exempel, men också metaller och mineraler är ändliga resurser även om återanvändningen av skrot ökar livslängden på råvaran. Därför blir forskning SRK Consulting is an independent, international consulting practice that provides focused advice and solutions to clients in the mining industry. SRK offers services from exploration through feasibility, mine planning, and production to mine closure. Formed in 1974, SRK now employs more than 900 professionals internationally in 38 permanent ofices on 6 continents. SRK recently opened an ofice in Skellefteå, northern Sweden, bringing the services of a leading mining consultancy to the Nordic Region. Vi är långsiktiga i vår målsättning och denna satsning är betydande för hela SRK, av slutar Johan Bradley. Gruvkonsultkoncernen SRK Consulting har en lång och mycket gedigen bakgrund från internationell gruvnäring och är en viktig samarbetspartner för de lesta av världens ledande gruvföretag och banker. För mer information om SRK Consulting Sweden, kontakta Anna Wiklund. Adress: Trädgårdsgatan S Skellefteå Telefon: E-post:

15 Hela denna tematidning är en annons och processtekniskt kunnande också allt mer avgörande för det långsiktigt hållbara nyttjandet av naturresurserna. I samverkan med världsledande tillverkare av utrustning och system för gruvindustrin, som Atlas Copco och Sandvik, utvecklas ledande teknik ENASTÅENDE KOMPETENS Övre Norrland har i många fall ledande kompetenser när det gäller forskning, utveckling och utbildning. I Regionen inns Umeå Universitet (UmU), fakulteten för Skogsvetenskap vid Sverige lantbrukaruniversitet (SLU) samt världens nordligaste tekniska universitet i Luleå (LTU). I Övre Norrland inns också ett lertal av världens ledande skogs- och mineralindustrier där LKAB, Boliden, SCA, SMurit Kappa, Billerud och Setra är några aktörer. Utifrån industriernas krav på teknikutveckling har också ett antal världsledande svenska verkstads- och maskinföretag utvecklats, som till exempel Atlas Copco, Sandvik, ABB, Ålö Maskiner, Komatsu Forest och Indexator. Men Jante tänker också större. Inom det Europeiska forskningssamarbetet har svenska initiativ genom gruvindustrins forskningsorganisation MITU och programmet Bergforsk, lett till omfattande projekt och för närvarande förbereds insatser för de mer långsyftande framtida gruvsystemen i Mine of the future. Inom dessa stora program på över 100 miljoner kronor, är nätverk och internationell samverkan avgörande för att nå högsta internationella kompetens, sammanfattar Tomas From. Upper Norrland is in many cases leading expertise in research, development and training. Within the region is the University of Umeå (Umeå University), Faculty of Forest Science at the Sweden Farmers Sciences (SLU) and the world s most northern technical university, the Luleå Technology University (LTU). Several of the world s leading forest and mineral industries is also settled in Upper Norrland, like for example LKAB, Boliden, SCA, Smurit Kappa, Billerud and Setra. Based on the industries demands for technology development has resulted in a number of leading engineering and machinery companies, such as Atlas Copco, Sandvik, ABB, Alo Machinery, Komatsu Forest and Indexator. But Jante won t settle. - Within the European research cooperation, the Swedish initiative by the mining industry s research and program MITU Mountain Research Board, called for major projects and is currently being prepared for action in the longer-looking future mining systems in the Mine of the Future. Within these major programs of over 100 million, is the networking and international collaboration essential for achieving the highest international skills, summarizing Thomas From, chairman of SveMin. Atlas Copcos bultningsrigg Boltec LC I november förra året beställde LKAB tolv nya riggar av Atlas Copco CMT Sweden. Det gjordes med anledning av den fördjupning man planerade för sin gruva i Kiruna. Kirunagruvan ska få en ny huvudnivå på 1365 meters djup och berget kommer att behöva utökad förstärkning, bland annat genom extra bergbultar och kvadratmeter stålnät. LKAB beslutade att gå djupare ner i berget och behövde bland annat nya typer av bergförstärkning, säger Markku Teräsvasara, vd för Atlas Copco CMT Sweden. Berget i Kirunagruvan visade sig vara mer seismiskt aktivt på de djupare nivåerna än man trodde från början. Ju längre ner man kommer, desto större blir spänningarna i berget och behovet av åtgärder för att förhindra ras ökar. BRA FUNGERANDE SAMARBETE Avtalet mellan LKAB och Atlas Copco omfattar nio Boltec LC bultningsriggar, en Boomer E2C30-rigg för borrning av bulthål samt två Cabletec LC för kabelbultning. Förutom riggarna HÖG SÄKERHET PÅ DJUPA NIVÅER 540 meter ner i LKAB: s Kirunagruva ligger Atlas Copco CMT Swedens serviceverkstad - en del i det samarbete som sedan länge pågått mellan företagen. TEXT: LINDA ERIKSSON FOTO: ATLAS COPCO omfattar även beställningen ett treårigt fullserviceavtal och certiieringsavtal av operatörerna som ska hantera riggarna. Tillsammans med kunden tittar vi på vilka behov som inns. Därefter bestämmer vi vad som ska göras. Alla samarbeten ser olika ut. Hos LKAB uttryckte man ett behov av att investera i rätt utrustning och vi kunde hjälpa dem med det. Vi började med riggarna och ingick även ett serviceavtal som innebär att vi sköter reparationer och underhåll av alla produkter, säger Markku Teräsvasara. Vi har hela tiden haft en fungerande dialog tillsammans med Atlas Copco. Vi talar kontinuerligt och samarbetet har lutit på bra hela vägen, säger Åke Kruukka, verksamhetschef för tillredning och rasborrning på LKAB. UTBILDNING OCH CERTIFIERING Förutom höga krav på utrustning och service omfattar det senaste köpet av riggar även certiieringsutbildning av operatörerna. Utbildning är en viktig del när man levererar utrustning. Både för att öka säkerheten för människorna men också för att minska slitaget på maskinerna. I FRAMKANT Atlas Copco har en historia med LKAB som sträcker sig långt bak i tiden. Relationen ser Markku Teräsvasara både som god och viktig. LKAB är ett av de gruvföretag i världen som ligger längst fram när det gäller gruvteknik och säkerhet. Därför är samarbetet viktigt för oss, det gör även oss och våra produkter bättre, avslutar Markku Teräsvasara. Markku Teräsvasara In November of last year LKAB ordered twelve new rigs from Atlas Copco CMT Sweden. The deal includes nine Boltec LC bolt rigs, one Boomer E2C30-rig for drilling and two Cabletec LC for cable bolting. In addition to the rigs the deal also includes service of the machines and certiication training of the operators. - LKAB decided to drill deeper in the Kiruna mine and was in need of a new form of rock reinforcement, says Markku Teräsvasara, General Manager of Atlas Copco CMT Sweden. Atlas Copco CMT Sweden and LKAB have been collaborating for many years. Atlas Copco CMT Sweden AB ansvarar för försäljning och service av gruv- och anläggningsutrustning i Sverige och Danmark. Som en av de ledande leverantör erna har de resurserna och kunskapen att skapa unika lösningar för varje kund. För mer information besök:

16 16 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS A NEED FOR TECHNOLOGY LEAP TEXT AND PHOTO: CINDY AHRNEWALD In several processes required for the extraction of metals, signiicant amounts of carbon dioxide are generated. Today, technology doesn t provide any alternatives. Should the industry wish to reduce emissions in their production, a technological leap is therefore necessary. And if that is to be successful, decent bets made on the process development must be done. Here, Sweden and the EU facing their own challenges, but with the potential to reach a global market with their solutions. COMPETITIVENESS AND COPENHAGEN Continued global growth will have to face two main challenges in relation to mitigating climate change; more energy-eicient production processes with greater endurance in the exploitation of natural resources that reduce environmental stress throughout production, and a greater understanding that the increasing demand for energy has to be fully met from renewable sources. The increasing demand for energy has to be fully met from renewable sources Sweden, and especially Upper Norrland with its mining industry, is from a European perspective at the forefront in terms of energy production based on renewable energy as well as more eicient production processes. But, with the EU s climate package and the commitments made by the Swedish government, the growing number of introduced measures is costing the energy-intensive mining industry big money. When these measures are introduced in Sweden or the EU alone, it af ects the competitiveness of enterprises since the cost increases do not af ect the Swedish mining companies competitors, which are usually located outside the EU where the prices are set in a global market without the opportunity for Swedish companies to inl uence them. For these reasons, binding agreement covering all competitors is a necessary result of the UN meeting in Copenhagen in December. POLITICAL INSTRUMENTS It is the same when it comes to other EU policy restrictions. The industry s response is research on the causes and context, and technological development, to meet the increasingly stringent demands of regulatory frameworks. Collaboration with the authorities and state funding is critical to developing reasonable requests and ef ective solutions. The industry should engage in more and more active cooperation, while respecting the different roles and integrity of businesses, especially with Naturvårdsverket, SGU and provincial governments. Sources: The report Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresurser betydelse för hållbar tillväxt, SveMin GRUVSTART 2010 LOVAR GYLLENE TIDER I KARELEN Finska Karelen är på väg att bli Nordens nya guldcentrum. Här finns Karelska guldlinjen, ett fyra mil långt område med 23 kända guldmineraliseringar. Nya beräkningar under våren 2009 visar på en ökning med 90 procent av malmreserverna. Nu finns också avtal om finansiering för att börja bryta guld 2010 TEXT: HANS HJELMSTAD FOTO: ENDOMINES Endomines AB prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i Finland. Bolaget äger undersökningstillstånd och två bearbetningskoncessioner för alla kända guldfyndigheter längs Karelska Guldlinjen, bland annat Pampalogruvan. Endomines har vidare tillstånd för under sökningar för ett antal guldfyndigheter i i nska Lappland. I augusti förvärvade dotterbolaget Endomines Oy 292 hektar av Pampalo-utmål. Markförvärvet var en viktig milstolpe för företaget. Vi har nu säkerställt ägandet av all mark som krävs för Pampaloprojektet. Alla tillstånd är på plats, vilket gör att projektet nu kan utvecklas fram till kommersiell tillverkning, säger Markus Ekberg, vd för Endomines AB. Men på uppdrag av Endomines har malmreserverna längs hela Karelska Guldlinjen beräknats tidigare i år av ett oberoende konsultbolag. EN ÖKNING MED 90 PROCENT Tidigare beräkningar har enbart gällt förekomsten av guld i Pampalo. De totala malmreserverna har ökat från 723 kton till 1378 kton (90 procent) och guldmängden har ökat 84 procent, från uns (3 363 kilo) till uns (6174 kilo). Vid en årlig gruvproduktion av 180 kton beräknas nu redovisade malmreserver medge drygt sju års brytning. Närmast till hands ligger nu gruvbrytningen i Pampalo För att påbörja guldproduktion under 2010 har Endomines styrelse nu i oktober beslutat om en till fullo garanterad företrädesemission och ingått avtal med Nordea om lån för att i - nansiera byggnation, start av gruva och anrikningsverk i Pampalo. PAMPALOPROJEKTET PÅ GÅNG I april ställde Endomines säkerhet enligt det miljötillstånd för Pampalo man tidigare har fått, vilket möjliggör en byggstart. I februari i år i ck Endomines 28 miljoner kronor i investeringsbidrag från det finska arbetsoch näringsministeriet. Det hel ägda dotterbolaget Endomines Oy fick Markus Ekberg i augusti en garanti om 6 miljoner Euro (cirka 61 miljoner kronor) från inansbolaget Finnvera Abp. Garantin är en del av Pampalo projektets lånei - nansieringsavtal med Nordea Bank Finland. Lånet är ett fantastiskt erkännande från Nordens största bank genom Nordea Bank Finland samt av Finnvera. De medverkar nu i vår i nansiering för att öppna en guldgruva. Vi kan starta byggnadsarbeten för Pampalo-gruvan för att sedan påbörja driften under sista kvartalet Med nuvarande guldpris på cirka dollar per uns är tidpunkten utmärkt för en produktionsstart, avslutar Markus Ekberg. Endomines AB explores and develops mineral deposits in Finland. The company owns mining concessions and claims over all the known gold deposits along the Karelian Gold Line, including the Pampalo mine where the company aims to start mining in In order to commence gold production in 2010, Endomines has resolved to carry out at fully guaranteed rights issue and signed an agreement with Nordea to finance the construction and start up of the Pampalo gold mine. - I am very satisfi ed to announce that we now can commence the construction work for the Pampalo mine and plant. Our plan is to start trial mining and processing during the last quarter of 2010, comments Markus Ekberg, CEO of Endomines. The shares of Endomines AB are listed on First North Premier Segment in Stockholm under ticker ENDO. Endomines AB prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i Finland. Bolaget äger undersökningstillstånd eller bearbetningsprocesser för samtliga kända guldfyndigheter i längs Karelska Guldlinjen, och har utöver detta även undersökningstillstånd för ett antal guldfyndigheter i finska Lappland. Endomines är listat på First North Premier under kortnamnet ENDO. För mer information kontakta Endomines vd Markus Ekberg. Adress: Hovslagargatan 5B S Stockholm Telefon: E-post:

17 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS 17 GOLD PRODUCER AND FURTHER GROWTH Our goldies ; Svartliden in Sweden and in Orivesi in Finland, are operating well and are proi table. Jokisivu has been developed under budget and will be a great contributor to the Vammala Production Centre. In 2008 Dragon Mining produced 74, 206 ounces of gold from its two gold mines in Sweden and Finland. This year the company expects to produce 80, 000 ounces, 40, 000 ounces from each production center. TEXT: CINDY AHRNEWALD PHOTO: DRAGON MINING LTD Open pit Svartliden The last i ve years has - without doubt - been fair, but 2009 has really been something special. We have produced proi tably from the Company s two production centers Svartliden, Sweden and Vammala, Finland, developed another gold mine at Jokisivu in Finland and added to reserves and resources. Being a proi table gold producer and having the i nancial capability to fully assess the exciting exploration and development assets in the Dragon portfolio, you easily understand why Peter Cordin, CEO at Dragon Mining, speaks with such enthusiasm. Also, selling gold for USD 1050 per ounce and enjoying very comfortable margins would probably make most of us happy. It s true that we now enjoy the full benei t of our production due delivering the i nal ounces into our hedge obligation and being able to the participate in the strong gold price, the Company is now an unhedged producer! Risky business yes, but it also takes a lot of hard work and a strong belief to achieve success in mining. And more over, it requires the extensive experience of our Scandinavian employees. A HISTORY Mining has been active in Sweden since 1926, when Boliden used its i rst gunpowder in the hunt for gold. Peter Cordin has been active in the company as Managing Director since late Our operating gold mines are performing very well which has provided the i nancial capability to expand the regionally exploration and better assess the exploration and development assets of the Company. So we ve focused on growth and which has lead to exploration success on our prospects. Exploration in Finland has been focused around the Hanhimaa Gold Area in Lapland and in the region surrounding the current operations in southern Finland. In Sweden, Dragon Mining s exploration efforts have concentrated on the underground resources at Svartliden and other prospects within trucking distance of Svartliden plant. FOR THE FUTURE One of this years success stories is the development of the Jokisivu Gold Mine, which has become Dragon Mining s third operating gold mine. It is the second mine located in Finland which will supply additional ore to the Vammala Production Centre. Results up to date have been very encouraging and I believe we re in a better position than ever before both i nancially and the potential of our existing operations and future prospects. Bedrock drilling Svartliden Gold Mine Please visit the website for more information or PÅ VÄG MOT BÖRSEN OCH NYEMISSION Värdet i bolaget ligger i att vi har ett stort antal undersökningstillstånd, framför allt av guld och har diamantborrat intensivt Det går raskt undan för prospekteringsbolaget Botnia Exploration. Med ett 30-tal undersökningstillstånd i prospekteringsportföljen, främst inriktat på guld, har både innehållet och värdet ökat betydligt under de senaste månaderna. TEXT: TOR NORDMAN FOTO: BOTNIA EXPLORATION AB Bengt Ljung Botnia Holding AB grundades så sent som mars 2007, men är redan på väg mot börsen. Guld är vår huvudprioritet, men vi arbetar även med koppar, zink och andra basmetaller som till exempel volfram. En dark horse som vi har handlar just om volfram, säger Bengt Ljung, vd och bolagets grundare. Värdet i bolaget ligger i att vi har ett stort antal undersökningstillstånd, framförallt av guld och har diamant borrat intensivt. Vi är ett renodlat pro spekt eringsföretag som utvecklar och höjer värdet på våra undersökningstillstånd som vi sedan säljer. I dagsläget har vi inga planer på att gå vidare till gruvdrift. LISTNING PÅ AKTIETORGET Planerna på att notera bolaget har funnits en tid. Förra året genomförde Botnia Exploration en private placement om knappt två miljoner kronor. Med hjälp av de pengarna kunde bolaget skaffa nya undersökningstillstånd och öka förädlingstakten. Nästa steg är att notera bolaget. Siktet är inställt på marknadsplatsen AktieTorget. I samband med listningen ska bolaget genomföra en nyemission om cirka tio miljoner kronor. Vi arbetar intensivt med de frågorna just nu. Listningen och emissionen kommer sannolikt att ske i oktober. AktieTorget anser att vi är börsfähiga och vi har nyligen förstärkt styrelsen med styrelseprof set Maria Lilja, säger Bengt Ljung. Pengarna vi ska ta in kommer att räcka hela nästa år och därmed kan vi intensii era och uppgradera värdeökningen i våra undersökningstillstånd. PRIORITERADE PROJEKT Med över 30 tillstånd i portföljen tvingas bolaget, som har en liten tight organisation, att prioritera. Vi har två, tre projekt som är högprioriterade och som vi be dömer är mycket lovande. Orgsjön i närheten av Åsele i Västerbotten och Vandelån i närheten av Ljus dal i Hälsingland är två av dem. I Orgsjön har vi borrat en hel del, men ännu inte hittat den rätta miljön. I Vandelån däremot tror vi att vi hittat grund basen vi har samma miljö i borrhålen som i blocken. Vår dark horse, ett volframprojekt i när heten av Söderhamn i Hälsingland, känns också mycket spännande. Swedish Botnia Exploration is an exploration company focused on precious and base metals in the Nordic countries, aiming at the early pha ses of development of ore de posits. Botnia, founded 2007, will soon issue shares (approximately 1 million Euro). The company s shares will be traded at the MTF AktieTorget in Stockholm. Bengt Ljung is CEO and founder: The business idea of Botnia Exploration is to be a purely exploration company, without any ambitions to start mining. We concentrate on gold. Botnia Exploration currently has around 30 approved exploration projects in Sweden. Three of them are considered high priority projects, located at Orgsjön in Västerbotten, Vandelån in Hälsingland, and in the Älvsby area in Norrbotten. In Hälsingland we also have a very exciting dark horse a very interesting tungsten project with reported high grades of tungsten, Bengt Ljung sums up. Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige och Norden. I samband med listningen på AktieTorget ska nyemission om cirka 10 miljoner kronor genomföras. För mer information kontakta bolagets vd och grundare, Bengt Ljung. Adress: Gåshaga Brygga 5 S Lidingö Telefon: E-post:

18 Hela denna tematidning är en annons AKTUELLT Competence and experience Advanced processing of scraps, residuals and wastes Recycling Tailor-made ferro alloys Roasting leaching crushing milling Crushers, Rod & Ball mills, chamber furnaces, rotary kilns, leaching, pelletizing, screens etc Analytical laboratory Consultants ores, minerals and recycling processes Environmental permits Please send inquiries to Minpro AB, Odalvägen 8, Stråssa, Sweden En fågel i handen är bättre än tio i skogen MINING FOR DEVELOPMENT A NEW NORDIC INITIATIVE The time is ripe to launch a joint Swedish/Finnish endeavor, Mining for Development a major, long term project to focus on exploration and mining as levers for social and economic development in emerging economies with minimum negative environmental impact. Magnus Ericsson presents the initiative. I ekonomiskt osäkra tider är det bättre att satsa dina pengar på papperslöften eller äkta guld? Tavex erbjuder Sveriges bredaste sortiment av investeringsguldmyntoch tackor till de bästa priserna och service. Skattefritt. Beställ via ring på eller besök oss på Smålandsgatan 9 Stockholm. BY: MAGNUS ERICSSON PHOTO: STEFAN BORGIUS Nordic experiences, both of modern mining and a historic transition from a resource-based economy to an industrialized one, could be used as an example in other countries. A modiied Norwegian Oil for Develop ment project, including a larger Environmental threats and socio-economic problems stemming from mining can be avoided involvement of the industry is a possible model for the new initiative. A project to unite all resources in the Nordic countries and within the EU. MINERALS AND METALS A BASIS FOR ECONOMIC GROWTH The metal intensity of economic and social development is a steeply s-shaped curve with a peak between a GDP/capita of USD. Demand for metals and minerals are expected to grow consistently even if there is a temporary slow down during the present inancial crisis. When economic growth takes of again metal prices are expected to reach to new record levels in a few years time. Most mines are increasingly located in developing countries and these countries could then harvest the beneits of the market boom. Recent experiences show that environmental threats and socio-economic problems stemming from mining can be avoided. Speciic policies are needed and these must pay particular attention to the needs of local communities and regions. Also industrial policies are necessary which, instead of exporting mineral raw materials, systematically strive towards value- addition. Good governance can make a diference, but it needs to be pervasive and comprehensive. Some ongoing, good mechanisms such as the EITI, the Sustainable Development Framework

19 Hela denna tematidning är en annons Carnegie your partner in financing Awarded best Corporate Finance in Sweden 2009 * New issue of convertible bonds in Alliance Oil Ltd USD 300 million Co-lead manager June, 2009 New issue of 10,000,000 SDR Alliance Oil Ltd USD 140 million Joint book-runner June, 2009 Acquisition of New Mining Company (RU) by Central Asia Gold (SE) SEK 450 million Adviser to New Mining Company March, 2009 Directed new share issue in Lappland Goldminers AB (SE) SEK 51.8 million Lead manager February, 2009 New issue of convertible bonds in PA Resources AB SEK 1.2 billion Sole adviser January, 2009 Directed new share issue in Nordic Mining ASA (NO) NOK 50 million Joint lead manager May, 2008 Please contact Lars-Erik Sjöberg, , Sweden and Finland have a unique position to drive the M4D initiative. *Survey by TNS Sifo Prospera, 13 October 2009 The M4D approach can bring Nordic experiences to the benei t of the developing world and the EU of the International Council on Mining and Metals, the Equator Principles and the environmental and social standards applied by the IFC, need to be supplemented by an all-inclusive coordination ef ort such as Mining for Development (M4D). EU S MINERALS POLICY AND CAPACITY DEVELOPMENT The high dependency of European industries and infrastructure building on imported minerals has urged the EU to set up minerals policy. European minerals security rests on minerals produced in the developing world, mainly Africa and Latin America. Development organizations, such as EuropeAid and the OECD, have recognized that the answer to generally low aid ef ectiveness is not more aid funding or technical assistance, but capacity development. A successful transformation of natural resources to physical and human capitals is a complex process, which depends on the ability of people, organizations and society as a whole (= capacity) to manage their affairs successfully. The M4D approach can bring Nordic experiences to the beneit of the develop ing world and the EU. WHY SWEDEN AND FINLAND? Sweden and Finland have a unique position to drive this initiative. Close interaction between Nordic mining companies and the supplier ind ustry has fostered world-class technologies that make mining safe and environmental friendly. Both countries have extensive experience in d evelopment contexts. The time is ripe for M4D. PHOTO: KARL WESTERLUND Most mines are increasingly located in developing countries. Gold industry in Africa

20 20 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS RÅVAROR GRUVLIGT Värd sin vikt i guld? Efter ett begynnande töväder under 90-talets slut, har guldet slagit i taket Guldet kämpar för att hålla ställningarna över magiska dollar. För bara fyra år sedan var det inte många som trodde på dollar guld. Vad har hänt? Analytikern Torbjörn Iwarsson tittar närmare på en av våra ädlaste metaller. TEXT: TORBJÖRN IWARSSON FOTO: ISTOCKPHOTO Enligt Gold Field Mineral Services, GFMS (ett Londonbaserat undersökningsbolag specialiserad på guld, reds.anmärkning), sjönk guldproduktionen med 134 ton till 2414 ton år Liksom på 70-talet är sjunkande gruvproduktion, i synner het när den är ur fas med efterfrågan, väldigt prisdrivande; cirka 18 procent upp ett år med oförändrad gruvproduktion. I takt med att priset nu stigit, har juvelefterfrågan minskat med 517 ton till 2191 ton år OSÄKER PRISNIVÅ PÅ GRUVGULD Många gruvbolag, framförallt efter Barrick Golds (världens största guldproducent, reds.anmärkning) besked för några månader sedan, har köpt tillbaka de terminskontrakt som såldes för att säkra framtida prisnivå på guldet. Man skulle lätt kunna tro att världen fått slut på köpare nu när priset är så högt gruvbolagen har ju själva stått för en efterfrågan på nästan 500 ton per år under 2000-talet. Detta är det emellertid slut på, för det inns inget guld kvar. Inte för gruvbolagen att köpa tillbaka i alla fall. Värt att notera för svenskt vidkommande är det nuvarande priset, cirka SEK per troy uns*, i jämförelse med tidigare i februari i år då guldet toppade på SEK. Guld har alltså inte varit en så bra investering i år som man kan tro, inte när det talas om dollar guld. Förra årets inansiella oro ledde emellertid till att privat investeringsefterfrågan ick ett rejält uppsving, och generellt har guldet som investering successivt tilltagit under 2000-talet. MYNT I BOTTEN, FONDER I TOPPEN Hösten 2008 blev året då folk jagade guld. Prisnoteringar på Krugerrand i detaljistled i Central europa nådde över 40 procent över rådande guldpris. Då var det var svårt att ens få tag på fysiskt material i behändig storlek, och på många svenska försäljares sidor kunde man läsa att produkterna var tillfälligt slut. Och visst efterfrågas fort farande fysiskt guld. American Eagles handlas 6 procent över guldpriset, i jämförelse med fjolårets september då de handlades två procent över guldpriset. Krugerrands handlas två procent över guldpriset efter de handlats nästan exakt mot svarande guldpriset innan september Premierna ligger alltså kvar på samma höga nivå som i början av året. GFMS beräknar också att investeringsefterfrågan kommer att öka från 624 ton förra året till ton i år. Men det är inte Krugerrands och Eagles som folk köper mest av. Bara en mindre del, 165 ton, köps som mynt eller tackor. Börshandlade certiikat och fonder däremot köps för motsvarande ton i år, enligt GFMS prognos. Även på Stockholmsbörsen inns BULL GULD och GULD noterade, som är certiikat på guld. Sammantaget handlades guld som investering på Stockholmsbörsen för 125 msek i september. EN FRAMTIDA ÖKAD PRODUKTION Guld ja, men allt är sannerligen inte gröna skogar. Juvelefterfrågan förväntas sjunka med ytterligare 421 ton, det vill säga nästan lika mycket som minskningen mellan Juvelefterfrågan tenderar att mattas när priset stiger hastigt då de nya nivåerna först måste smälta in hos köparna. Som exempel kan jag ge guldimporten till en av juvelindustrins största guldkonsumenter Turkiet som är rekordlåg i år. Vad visar då kristallkulan? En ledtråd kan vara GFMS, som prognostiserar med högre gruvproduktion än fjolårets 88 ton. Att gruvbolag vill öka produktionen är dock inte så konstigt. Cash cost för de tre största gruvbolagen Barrick Gold, Newmont och Goldcorp var 396 dollar per troy uns år 2008, en i och för sig stor Guld gör att du känner dig betydligt tryggare med ditt sparkapital

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka Piteå Rotaryklubb Brunnsprojekt i Sri Lanka Miningdag 26 augusti 2010 Furunäset hotell & konferens Piteå Dagens Program 14:00 Välkomna! Piteå Rotaryklubb 14:15 Wiking Mineral Vd Dick Levin 15:00 Endomines

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Aktieinvest Stockholm15 februari 2010 Aktietorget Stockholm16 februari 2010

Aktieinvest Stockholm15 februari 2010 Aktietorget Stockholm16 februari 2010 Aktieinvest Stockholm15 februari 2010 Aktietorget Stockholm16 februari 2010 Clive Sinclair-Poulton Jan-Ola Larsson www.beowulfmining.com Disclaimer Some of the statements contained in this release are

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN 1 24.4.2015 2 BOLAGETS MÅL MÅL PA KORT SIKT - Fortsätta och genomföra finansieringsförhandlingar

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning metaller och mineral Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning april 214 Nästa nummer kommer 14 maj nytt rekord för svensk malmproduktion under 213 213 blev ytterligare ett rekordår för malmproduktionen

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

How will the Nordic industry be affected by early decommissioning of nuclear? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

How will the Nordic industry be affected by early decommissioning of nuclear? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv How will the Nordic industry be affected by early decommissioning of nuclear? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv The industry is important for Sweden 2 85 % of the export is related to goods Jobs

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

PM till Villaägarna. Februari 2011 FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL

PM till Villaägarna. Februari 2011 FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL PM till Villaägarna FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL Pöyry Management Consulting is Europe's leading consultancy providing strategic, commercial, regulatory

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives

Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Shopping Center Industry Evolution from Global and Finnish Perspectives Eric Lind Managing Director Centrumutveckling Helsinki 2007-10-09 Content Centrumutveckling in brief Shopping Centre Market in the

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Pär Weihed Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten, Skellefteå 20121023 Metaller och mineral Metaller och mineral har

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Beowulf Mining plc. Minesite April 2011

Beowulf Mining plc. Minesite April 2011 Beowulf Mining plc Minesite April 2011 Disclaimer Some of the statements contained in this release are forward-looking statements. Forward looking statements include but are not limited to, statements

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Annika Korzinek EU-Kommissionens Representation i Sverige Europaforum Norra Sverige, 12 mars 2015 EU-kommissionen, Representationen i Sverige Vår

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer