2011 var ett fantastiskt framgångsrikt år för John Deere

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 var ett fantastiskt framgångsrikt år för John Deere"

Transkript

1 MEDDELANDE FRÅN ORDFÖRANDEN 2011 var ett fantastiskt framgångsrikt år för John Deere Efter ett fantastiskt framgångsrikt år står nu John Deere inför firandet av företagets 175-årsjubileum. Företaget har uppnått enastående resultat redan från starten. Trots det har resultaten i många avseenden nått nya höjder under Vi har bland annat uppnått rekordhöga finansiella resultat, behållit vår konservativa kapitalstruktur och lanserat fler produkter än någonsin tidigare. Vi har även stärkt vårt samhällsengagemang och vidtagit ytterligare åtgärder för att fortsatt vara en mycket uppskattad arbetsgivare. Som ett resultat av detta har företaget goda möjligheter att dra fördel av tillväxten i världsekonomin och på lång sikt utnyttja kommande positiva ekonomiska trender. För räkenskapsåret 2011 rapporterade Deere intäkter på nära 2,8 miljarder USD och en nettoomsättning på 32,0 miljarder USD. Båda resultaten passerade tidigare toppnoteringar med stor mariginal. Intäkterna steg med 50 procent med en omsättningsökning på 23 procent. Deeres samtliga affärssegment rapporterade betydligt högre vinst än år Årets framgång är resultatet av ett skickligt verkställande av våra affärsplaner, vilka bygger på konsekvent verksamhetsdrift och noggrann hantering av kostnads- och kapitalstyrning. Ett exakt verkställande ger höga ekonomiska vinster, eller SVA (mervärde för aktieägarna*), och högt kassaflöde. År 2011 uppgick mervärdet för aktieägarna till rekordbeloppet 2,53 miljarder USD, och koncernens kassaflöde från driftsaktiviteter uppgick till 2,33 miljarder USD. De pengarna hjälpte oss att underhålla viktiga kapitalprojekt, en rekordstor utdelning till investerare och ett fortsatt återköp av aktier, till en summa av nästan 1,7 miljarder USD. Företaget stärktes av dessa resultat och kunde bibehålla de goda ekonomiska förhållandena. Deeres utrustningsverksamhet avslutade året i huvudsak skuldfria på nettobasis och de finansiella tjänsterna är fortsatt försiktigt kapitaliserade. Vid årets slut hade Deere 4,4 miljarder USD i likvida medel och säljbara värdepapper. * Finansmått, inte i enlighet med GAAP (god redovisningssed). Se sidan 11 för mer information. Modell D 7280R utnämndes till årets traktor av redaktörer för jordbrukstidskrifter i Europa och den uppfyller kundernas krav på kraft, bränsleeffektivitet och transporthastighet. Deere-traktorer har funnits länge i Europa, och ett exempel på detta är modell D som levererades till Europa för första gången år

2 Största divisionen visar vägen I täten för vår framgång gick divisionen Agriculture & Turf (A&T) som uppnådde ännu ett fantastiskt år. Försäljningen ökade med 4,2 miljarder USD, vilket är en av de största ökningarna någonsin för ett enskilt år. Deeres största division hanterade tillgångar på ett effektivt sätt, introducerade ett exempellöst antal produkter på marknaden och utökade samtidigt kundbasen. Positiva villkor för lantbruket och stark försäljning av stora maskiner i framför allt USA och Kanada bidrog till A&T:s resultat. Försäljning på nyckelmarknader som Västeuropa, Centraleuropa, Brasilien och Ryssland har även ökat betydligt. Inom andra delar av verksamheten fortsatte Construction & Forestry (C&F) med en dramatisk förändring som innebar att rörelseresultatet mer än tredubblades med en försäljningsökning på 45 procent. C&F lanserade framgångsrikt avancerade produkter, expanderade i nya geografiska områden och plockade marknadsandelar inom viktiga kategorier. Trots årets starka tillväxt, där försäljningen har mer än fördubblats på bara två år, ligger försäljningssiffrorna långt under det som förr har ansetts vara en normal nivå. John Deere Financial bidrog även till det goda resultatet genom att uppnå stora vinstförbättringar, samtidigt som de fortsatte att erbjuda konkurrenskraftig finansiering till våra kunder. Förtjänsten för finansiella tjänster steg med 26 procent, i hög grad till följd av en tillväxt i portföljen på nästan 3 miljarder USD. Kreditkvaliteten fortsatte att vara ganska stark, eftersom värdereglering sjönk till endast 4 USD för varje genomsnittligt portföljvärde på USD. Kraftig medvind för oss framåt Kraftfulla trender världen över ger stöd för våra nuvarande resultat och våra framtidsutsikter. Världens befolkning fortsätter att växa, och under året som gick blev vi fler än 7 miljarder. Det är också viktigt att notera att ökat välstånd, särskilt i tillväxtekonomier som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, leder till ett större behov av mat och energi. Som ett resultat därav har världens lager av baslivsmedel legat på nivåer i närheten av de lägsta i historien, i förhållande till användningen. Som ett svar på detta har spannmålspriserna stigit och jordbruksintäkterna drivits upp enormt. Bandtraktor 40C Genom att lyssna på anläggningsentreprenörer och företag inom vägbygge kunde företaget utveckla schaktmaskinen Deere 850K. Maskinens IT4-motor med 205 hk tillsammans med tvåvägs hydrostatisk transmission gör att kraft och hastighet kan matchas mot belastning. Tack vare innovativ kylning kan 850K uppnå mycket hög produktivitet på stora arbetsplatser. Input från våra kunder bidrog också till utvecklingen av Deeres tidigare maskiner, till exempel 40C som introducerades

3 Risbindare Deeres skördemaskiner, till exempel risbindaren från 1920-talet, har varit ett inslag i risskörden under generationer. Den nya skördetröskan R40 tillverkas i Kina och är utformad för skörd av oskalat ris och kan även användas för vete och andra mindre sädeskorn. Skördetröskan har ett avancerat urtrösknings- och separationssystem och hydrostatisk drivning. Många experter anser att jordbruksproduktionen behöver fördubblas till mitten av århundradet om efterfrågan ska tillfredsställas, och att produktionen måste ske utifrån i stort sett samma mängd land men med mindre vatten. Produktionsvinster av den här storleken har uppnåtts tidigare. Men liksom tidigare i historien kommer det att krävas ytterligare utveckling inom lantbrukets mekanisering och produktivitet för att uppnå detta. Samtidigt flyttar allt fler människor till städerna från landsbygden. Det ökar behovet av vägar, broar och byggnader samt den utrustning som krävs för att bygga dem. De här trenderna, som verkar ha en stor förmåga att komma igen, är positiva för John Deere. Vår uppfattning är att de gagnar efterfrågan på innovativa utrustningar för lantbruk, byggindustri, skogsbruk och grönyteskötsel och relaterade lösningar även på mycket lång sikt. Utökad närvaro på den globala marknaden Stark medvind är en sak, effektivt arbete för att dra nytta av den är en helt annan sak. John Deere arbetar därför utifrån en omfattande driftstrategi med målet att i mycket stor utsträckning utöka vår närvaro på den globala marknaden. Planens viktigaste punkt, ett försäljningsmål på 50 miljarder USD vid cykelns mitt 2018, kräver betydande investeringar i utökad kapacitet, distribution, kredit och eftermarknadssupport. Under det senaste året tillkännagav Deere planer på att bygga sju nya fabriker på marknader som är viktiga för vår tillväxt. Det är en vidareutveckling av tidigare investeringar som lett till att vår kapacitet och närvaro på marknaden har ökat avsevärt i världen. Tre av de nya fabrikerna finns i Kina och arbetar med byggutrustning, motorer och stora jordbruksmaskiner, två finns i Brasilien och arbetar med byggutrustning, och en i Indien där man arbetar med tillverkning av lantbrukstraktorer. Så sent som förra månaden avslöjades planer på att bygga en fabrik i Ryssland för utrustning för sådd, jordbearbetning och tillbehör. Dessutom öppnades nya eller utökade reservdelscentrum under 5

4 Lastare 440A Den hjulförsedda skördaren 843K är utformad för hög produktion och hög tillförlitlighet med kraftfulla axlar och robusta hydrauliska och elektriska system. Valfria JDLink-system styr användning och produktivitet och uppmärksammar föraren när underhåll krävs. John Deere har länge tillverkat maskiner för skogsbruk, till exempel lastaren 440A som lanserades året i Tyskland, Sverige, Kanada och Ryssland. Finansverksamheter lanserades i Kina och planeras i Ryssland. Samtidigt fortsatte vi att göra betydande investeringar i vår tillverkningsbas i USA. Under 2011 genomfördes även stora förbättringar av våra i fabriker i Davenport, Des Moines och Waterloo. Företaget förstärkte även personalstyrkan i USA med nya medarbetare. Trots att vi utökar vårt globala täckningsområde, fortsätter vi att fokusera på de viktiga marknaderna i USA och Kanada. Förra året stod de regionerna för 60 procent av våra intäkter och ungefär 75 procent av vår vinst. Mer än hälften av alla utgifter i kapitalprogrammen avsåg också de regionerna. Framtidens John Deere kommer att vara mer globalt och ha en mer internationell karaktär. Vi står dock som alltid fast vid målet att uppnå stor tillväxt i Nordamerika och vi skapar nya och bättre sätt att hjälpa de kunder som är en hörnsten i vår framgång. Rekordår för nya produkter En annan viktig del av våra tillväxtplaner är att utöka produktutbudet och komma in på nya attraktiva delar av marknaden. Förra året lanserade John Deere ett rekordstort antal produkter, de flesta med funktionsförbättringar gällande kraft, komfort och prestanda. Många omfattar John Deeres motorteknik som avsevärt minskar utsläpp och samtidigt uppfyller kundernas krav på kraft och effektivitet. Bland de nya produkterna finns högklassiga skördetröskor som skapar en standard för kapacitet och produktivitet, samt den mest kraftfulla serien John Deere-traktorer som någonsin har skapats. Andra produkter är de nya självgående sprutorna, våra största någonsin, en med en sprutramp på hela på 36,6 meter. Bland de nya modellerna för byggutrustning finns avancerade grävmaskiner, effektiva schaktmaskiner och lastmaskiner med hybrid-elektriska drivlinor. 6

5 Bomullsplockare nummer 8 Bomullsplockaren 7760 revolutionerar branschen i och med att behovet av arbetskraft och annan utrustning i skördeprocessen minskar. Maskinen komprimerar bomullen till moduler på 2,27 kg täckta med skyddsfolie. Föraren fortsätter skörda och modulerna flyttas till en upplockningspunkt. Tidigare bomullsplockare, till exempel nummer 8 från 1951, bidrog till att mekanisera skörden. John Deere har varit kända för vårt nyskapande ända sedan vår grundare skapade den originella stålplogen och företaget har under 2011 tilldelats ett antal teknikrelaterade utmärkelser. Bland dem fanns fem silvermedaljer som presenterades på Europas största evenemang för lantbruksutrustning, åtta utmärkelser från en ledande jordbruksteknikgrupp i USA och en guldmedalj som vi vann under en internationell tävling i Frankrike. De prisbelönta teknikerna är bland andra avancerad styrning, traktor/redskapsautomatik och skördelogistik. Dessutom utnämndes John Deere 7280R till årets traktor av redaktörer för jordbrukstidskrifter i Europa. Bundna till tidlösa principer Oavsett hur starka våra marknader är eller i vilken skala vi investerar, vilar John Deeres framtid på tidlösa principer. De har format vårt anseende som företag under 175 år och har gjort John Deere till en speciell typ av verksamhet. Våra värden både förenar och urskiljer oss. De har upprätthållit lojaliteten hos våra kunder i generationer och är en inspirationskälla för tusentals mycket skickliga medarbetare, leverantörer och återförsäljare. De har också bidragit till att leverera stabil avkastning för våra investerare under många år. Medan John Deere expanderar världen över fortsätter vi att ta fasta på företagets kärnvärden integritet, kvalitet, åtagande och innovation och vi är medvetna om att de är en viktig del av grunden som vår framgång vilar på. Byggt på ett utökat samhällsengagemang Att som företag ta ansvar i samhället och samtidigt vara en progressiv arbetsgivare är avgörande för att vara ett bra företag. Det har kännetecknat John Deere under alla år. 7

6 Modell LA Den nya kompakta transporttraktorn 1026R motsvarar kundernas behov av mångsidighet och enkel användning. Den kan användas med tre tillkopplade tillbehör, vilket minskar tiden för utbyte. Inga verktyg krävs för till- och frånkoppling av kompatibla tillbehör. Mångsidiga små traktorer, till exempel LA från 1941, var populära transporttraktorer på små lantbruk. Under året har John Deere Foundation fortsatt att stödja organisationer som arbetar för att förbättra jordbruksverksamhet i utvecklingsländer. En av de största mottagarna av stöd från stiftelsen är fortsatt Opportunity International, en grupp som erbjuder mikrolån till lantarbetare i Afrika. John Deeres medarbetare hjälper även samhället framåt genom omfattande volontärarbete. Vid lanseringen av företagets formella frivilligverksamhet år 2011 arbetade 20 av John Deeres ledare, däribland jag själv, under flera dagar på ett mindre lantbruk i Indien. Detta var en följd av stödet från stiftelsen för att hjälpa lantbruken att odla mer och öka sina inkomster. John Deere Foundation fortsatte även att stödja utbildningsprogram, med extra fokus på områdena jordbruk, naturvetenskap, teknik, maskinteknik och ekonomi. Genom samarbete med ett ledande tyskt universitet bidrog stiftelsen till att finansiera ett utbildningsprogram för jordbruksutveckling på fem skolor i Ryssland och Ukraina. Vårt samhällsengagemang syns även genom omsorgen och respekten för våra medarbetare. Exempelvis är John Deerearbetsplatser bland de säkraste i världen, och detta utmärkande resultat blev till och med ännu bättre under Antalet skador som ledde till frånvaro från arbetet sjönk kraftigt och låg i nivå med historiskt rekordlåga siffor. På fler än hälften av arbetsplatserna inträffade under året inte en enda skada som ledde till förlorad tid. En annan milstolpe är att företagets arbete med ledarskapsutveckling ledde till en placering på nionde plats i USA och på fjortonde plats globalt av tidsskriften Fortune. Deere 8

7 utnämndes också till ett av de bästa företagen att arbeta för i en framstående undersökning i Brasilien. Dessa är viktiga bevis på vår förmåga att urskilja, underhålla och utveckla talanger. Under 175 år har vi byggt för framtiden John Deere är redo för tillväxt och framtida framgångar. Med företagets starka prestationer från 2011 i ryggen har vi goda möjligheter att dra fördel av de positiva ekonomiska trender som innebär en enorm potential. Tack vare John Deeres medarbetare, återförsäljare och leverantörer världen över, följer vi våra planer att möta världens växande behov av avancerad utrustning för lantbruk och byggindustri, och vi gör framsteg i allt snabbare takt. Det är den främsta orsaken till att vi kan vara så säkra på företagets framtidsutsikter och på vår förmåga att leverera betydande värde till kunder och investerare under åren som kommer. Under 175 år har John Deere satt höga prestationsmål. Under alla dessa år har vi byggt inför framtiden. En framtid som enligt vår mening aldrig tidigare har varit så fylld av möjligheter för dem som medverkar till vår framgång. Det är därför vi med stolthet och övertygelse kan säga att tiden aldrig har varit bättre för att arbeta med John Deere! Vi vill tacka er alla för ert stöd och er uppmuntran och för att ni delar vår passion att tjäna dem som är kopplade till jorden och vår optimism inför de utmaningar som väntar. På John Deere-teamets vägnar, 19 december 2011 Samuel R. Allen 9

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

TÄNKA SMART LEVA SMART

TÄNKA SMART LEVA SMART TÄNKA SMART LEVA SMART ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2009 TÄNKA SMART Fantasi är en gåva som måste vårdas och utvecklas. Hos oss på Ericsson genomsyrar den verksamheten. Vi har ett rikt arv av innovationer från

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

välkommen till det uppkopplade samhället

välkommen till det uppkopplade samhället välkommen till det uppkopplade samhället Ericsson Årsredovisning 2014 innehåll Verksamheten Ericsson i korthet... 1 2014: en överblick... 2 Brev från VD... 4 Detta är Ericsson... 8 Strategisk inriktning...

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING Solberg The Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernen har en portfölj med fler än 400 hotell i drift och under utveckling med 87 000 rum i över 60 länder i Europa,

Läs mer