RESULTATET VISAR STARK UPPGÅNG FÖRETAGET SÄTTER AMBITIÖSA MÅL FÖR FRAMTIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATET VISAR STARK UPPGÅNG FÖRETAGET SÄTTER AMBITIÖSA MÅL FÖR FRAMTIDEN"

Transkript

1 MEDDELANDE FRÅN ORDFÖRANDEN RESULTATET VISAR STARK UPPGÅNG FÖRETAGET SÄTTER AMBITIÖSA MÅL FÖR FRAMTIDEN Samuel R. Allen, ordförande och vd Vi kommer att minnas 2010 som ett betydelsefullt år för John Deere. Företaget uppnådde markant förbättrade finansiella resultat trots att försäljningen inom vissa regioner och verksamheter hölls tillbaka av tröga förhållanden i världsekonomin. John Deere fortsatte också att göra betydande investeringar för att bredda vårt täckningsområde inom tillverkning och utöka vår närvaro på den globala marknaden. Som ett resultat av detta har företaget goda möjligheter att dra fördel av tillväxten i världsekonomin och på lång sikt utnyttja kommande positiva ekonomiska trender. Vi bibehöll också vår goda ekonomiska ställning. Deeres utrustningsverksamhet avslutade året i huvudsak skuldfria på nettobasis, och balansräkningen för kreditverksamheten är fortsatt försiktigt kapitaliserad. Vi presenterade en ambitiös plan som kan få stor inverkan på företagets framtid och som ska leda vägen i våra ansträngningar att bemöta världens växande behov av mat, husrum och infrastruktur. I den fortsatta utvecklingen av John Deere-strategin läggs starkt fokus på att producera de lösningar för jordbruks- och byggnadsutrustning som krävs Nettoomsättning (miljoner dollar) på de allt större och viktigare $ $ $ globala marknaderna. För räkenskapsåret 2010 rapporterade Deere ett resultat på nära 1,9 miljarder USD med nettoförsäljning och intäkter på 26,0 miljarder USD. Båda siffrorna var de näst högsta i företagets historia, och Rörelseresultat (miljoner dollar) överstegs endast Intäkterna mer än fördubblades $3 420 $1 607 $3 408 med en omsättningsökning på 13 procent Nettointäkter *(miljoner dollar) $2 053 $873 $1 865 Resultatet ökade med nära 1 miljard USD, vilket var den största förbättringen någonsin för ett enskilt år. Samtliga verksamhetsenheter rapporterade högre vinst än år Företaget skapade återigen ett starkt kassaflöde som resultat av det stabila finansiella resultatet och att våra affärsplaner verkställdes på ett skickligt sätt. Kassanettot från den löpande *Nettointäkter som kan tillskrivas Deere & Company 1

2 John Deeres traktor 8345R är starkare än tidigare modeller och använder smart traktor -telematik. Telematiken integrerad med maskinkontrollerna erbjuder trådlös övervakning och ökad produktivitet. Deeres traktorer i serien 8R är utrustade med motorer som uppfyller de strängare utsläppsstandarder som träder i kraft verksamheten motsvarade 2,3 miljarder USD i hela koncernen. Det räckte mer än väl till att finansiera en sund nivå av kapitalprojekt, genomföra återköp av aktier och betala ut en rekordstor summa som utdelning till aktieägarna. Deeres resultat reflekterade fortsatta framgångar i att nå större vinst med kostnadseffektiva produktionstillgångar. Vår vinst- och tillgångsmodell syftar till att samtliga verksamheter ska tjäna in sin kapitalkostnad och skapa mervärde för aktieägarna (SVA) under verksamhetscykeln. År 2010 uppgick mervärdet för aktieägarna till rekordbeloppet 1,714 miljarder USD. Mervärdet för aktieägarna uppnådde högre resultat för företagets samtliga affärsenheter under året. Dessutom hölls tillgångsnivåerna under fortsatt kontroll, trots betydande ökningar i försäljning och fabriksproduktion. A&T satte ribban högt Agriculture and Turf (A&T) svarade för de främsta prestationerna och nådde särskilt imponerande resultat. Trots en försäljningsökning på endast tio procent rapporterade A&T ett nästan dubbelt så högt rörelseresultat och mer än fyra gånger högre mervärde för aktieägarna jämfört med Deeres största division hanterade tillgångar på ett effektivt sätt, introducerade nya avancerade produkter på marknaden och lyckades utöka kundbasen. Positiva villkor för lantbruket och stark försäljning av stora maskiner i framför allt USA bidrog till A&T:s resultat. Försäljningen ökade också stort i Brasilien efter en djup nedgång under I Europa, vår andra största marknad efter Nordamerika, noterades däremot fortsatt nedgång. Inom andra delar av vår verksamhet märktes en imponerande uppgång för Construction and Forestry (C&F), med en försäljningsökning på 41 procent och ett mycket positiv rörelseresultat. C&F lanserade framgångsrikt nya avancerade produkter, expanderade i nya geografiska områden och plockade marknadsandelar inom viktiga kategorier. Divisionens resultat var särskilt anmärkningsvärda med tanke på att byggindustrin i USA var svag. Trots årets starka uppgång fortsatte försäljningen att ligga en bra bit under det som traditionellt har räknats som en lägsta nivå. John Deere Credit bidrog också till förra årets resultat genom att de uppnådde betydligt högre finansiella resultat samtidigt som de fortsatte att erbjuda konkurrenskraftig finansiering till våra utrustningskunder. Förtjänsten för Credit steg med 85 procent till följd av högre lånemarginaler och lånekvalitet samt tillväxt i den genomsnittliga portföljen med omkring 1 miljard USD. Lånekvaliteten fortsatte att vara ganska stark eftersom värdereglering sjönk till mindre än 50 USD för varje portföljvärde på USD. 2

3 John Deeres traktormodell 5036C som lanserades på marknaden 2010 har designats och byggts i Indien och är avsedd som en hjälp att öka mekaniseringen och livsmedelsproduktionen. De två 5C-modellerna, med 35 och 41 hästkrafter, är de första John Deere-traktorerna som har designats i Indien. Ansvaret för teknik och design för företagets hela globala linje för transporttraktorer överfördes till Indien under Kraftig medvind formar våra planer Precis som vi har påpekat i tidigare meddelanden får vi stöd för våra nuvarande resultat och framtidsutsikter genom kraftfulla globala ekonomiska trender. Världens befolkning fortsätter att växa, vilket innebär nya munnar att mätta varje dag. Det är lika viktigt att ökat välstånd, särskilt i tillväxtekonomier som Kina och Indien, leder till ett större behov av mat och energi. Därför har världens lager av viktiga jordbruksvaror minskat till en nivå som knappt överstiger de lägsta i historien, i förhållande till användningen. Som ett svar på detta har spannmålspriserna stigit och jordbruksintäkterna drivits upp till nivåer utan motstycke. Kombinationen av låga spannmålsreserver och hög global efterfrågan bådar gott för priset på gröda på lång sikt. Detta skulle i sin tur bidra till våra kunders lönsamhet och utgöra en grund för fortsatt lönsam tillväxt för John Deere. Det anses allmänt att jordbruksproduktionen behöver fördubblas till mitten av århundradet om efterfrågan ska tillfredsställas och att produktionen måste ske utifrån i stort sett samma landvolym. Då krävs det att utvecklingen går framåt inom lantbrukets mekanisering och produktivitet. Vi menar att John Deere har en unik möjlighet att möta denna utmaning och vi investerar med den målsättningen. Samtidigt flyttar allt fler människor från landsbygd till städer med ett ökat behov av att utveckla infrastrukturen som följd. I dag lever mer än hälften av jordens befolkning i urbana områden. Procentandelen väntas stiga till 70 procent under de kommande 40 åren, vilket innebär att år 2050 kommer fler personer att bo i städer än de som utgör jordens befolkning i dag. En sådan migration skapar ett enormt behov av broar och byggnader och av den utrustning som krävs för att bygga dem. Detta har en tydlig och fängslande innebörd för vårt företag: Trender av den här typen kommer att leda till ökad efterfrågan på innovativa utrustningar för lantbruk, byggindustri, skogsbruk och grönyteskötsel i åratal, om inte generationer. 3

4 Slitvargar till fyrhjulsdrivna lastare som 744K hjälper leverantörer att möta världens växande behov av tak över huvudet och infrastruktur. 744K var den första Deere högeffektsmaskinen som var utrustad med en certifierad miljösteg III B-motor för minskade luftföroreningarna. SVA-tillväxt som målsättning Att utöka varumärket John Deere och nå en bredare publik i hela världen fortsätter att vara av högsta prioritet, delvis som ett resultat av dessa positiva makroekonomiska faktorer. Trots svagheten i Europa ökade försäljningen utanför USA och Kanada med 14 procent förra året, vilket motsvarade omkring 35 procent av företagets totala försäljning. Flera viktiga projekt avsedda att främja den globala tillväxten presenterades eller fortskred. Ett av dem var den nya tillverkningsoch reservdelsanläggning i Ryssland som togs i drift under året. Vi öppnade också en anläggning inom ett konsortium i Indien för tillverkning av grävmaskiner och fyrhjulsdrivna lastare, och vi påbörjade en ny anläggning för skördetröskor i Indien. I december 2010 tillkännagav Deere sina planer på att bygga en byggutrustningsfabrik i Kina, där fyrhjulsdrivna lastare och grävmaskiner ska produceras. Det här är en fortsättning på tidigare investeringar som lett till att vår kapacitet och närvaro på marknaden har ökat avsevärt i världen. Det är livsviktigt för vår tillväxt att vi utökar vårt produktutbud och kommer in i nya attraktiva branscher. Bland de nya produkterna förra året fanns en traktor i mellanstorlek. Den är byggd i Indien och har ett brett kundsegment i utvecklingsvärlden som målgrupp. Deere lanserade också våra hittills mest avancerade skördare och skotare för kunder i Nordamerika och ökade kraften i de största traktorerna för radgrödor. Dessutom introducerade företaget en serie gräsklippare med noll svängradie, avsedda för den komersiella marknaden, och högkapacitetstransportfordon med hastigheter på över 60 km i timmen. Belönade för innovation Under 2010 belönades företaget återigen på flera håll för sina mycket avancerade produkter och funktioner. Företaget mottog nio priser från en större jordbruksteknikgrupp i USA, en silvermedalj på en ledande mässa i Ryssland och fem medaljer på en internationell branschmässa för lantbruk i Spanien. Bland de produkter som belönades fanns företagets flaggskepp, traktor 8R, som har fått starkt gensvar från kunderna under hela det första året den funnits på marknaden, och ett innovativt styrsystem som leder till ökad effektivitet och säkerhet. Dessutom lanserade företaget nya motorer med lägre avgasutsläpp, som uppfyller kraven på kraft och effektivitet. Motorerna kommer att vara tillgängliga i större skala i produkter som lanseras eller säljs med start Som en återspegling av Deeres fokus på att tillhandahålla avancerade produkter i en alltmer världsomfattande skala öppnades eller utökades tekniska centrum i Tyskland och Kina. 4

5 John Deeres innovativa lastare 748H är en av flera produkter som sätts samman i företagets anläggning nära Moskva i Ryssland, som togs i drift under året. Fabriken producerar också traktorer med många hästkrafter, skördetröskor, grävmaskiner och lastare och väghyvlar för lovande marknader i Ryssland och omkringliggande områden. Investerare ser stark avkastning John Deeres investerare fick del av vår framgång Aktieägarnas avkastning blev på 72 procent under räkenskapsåret jämfört med omkring 17 procent för hela USA:s aktiemarknad. Detta innebar att den finansiella sektorn erkände våra bedrifter och våra attraktiva tillväxtutsikter i framtiden. Omkring en tredjedel av företagets kassaflöde från verksamheterna returnerades till våra ägare i form av utdelningar och återköp av aktier. Utdelningarna uppgick till omkring 500 miljoner USD för året, vilket var rekord, och samtidigt genomfördes återköp av aktier för nära 360 miljoner USD. Sedan mitten av 2004 har företaget ökat den kvartalsbaserade utdelningen vid åtta tillfällen (till och med första kvartalet 2011) och återköpt mer än 100 miljoner stamaktier. Omarbetad strategi presenterades När världen förändras måste John Deere göra detsamma. Med de orden presenterade företaget år 2010 en ambitiös plan som ska möta världens växande behov under de kommande åren. Den fortsatta utvecklingen av John Deere-strategin bygger på företagets starka framgångshistoria. Vi höjer ribban för tillväxt och lönsamhet och lägger tonvikten på global expansion. Enligt strategin koncentreras företagets fokus på två områden lösningar för jordbruksutrustning och byggutrustning. Andra verksamheter grönyteskötsel, skogsbruk, reservdelar, motorer, AMS-lösningar och finansiella tjänster är viktiga som stöd eller komplement för tillväxtverksamheterna. Deere lägger tonvikten på en uppsättning tätt sammanhållna verksamheter och skapar på så sätt större möjlighet att utnyttja styrkor, optimera investeringar, på ett effektivt sätt arbeta med ledarskap och medarbetarutveckling samt stärka potentialen att tävla på den globala arenan. I den omarbetade strategin ställs det också upp utmanande mål, däribland försäljning på 50 miljarder USD vid halvårscykel år 2018 och rörelsemarginaler på 12 procent vid halvårscykel år Om dessa mål uppnås skulle det innebära en nästan fördubblad försäljning, en hälsosam lönsamhetsökning och en närapå trefaldig ökning av den ekonomiska vinsten, eller SVA. Den strategiska planen har som mål att mer eller mindre hälften av företagets försäljning ska ske utanför USA och Kanada år 2018, jämfört med omkring en tredjedel i dag. Dessutom introduceras mått som ska bidra till ett fortsatt hållbart finansiellt resultat när vi ökar takten på våra tillväxtambitioner. De kallas för hälsomått och rör bland annat områdena produktkvalitet, marknadssandel och engagemang hos medarbetare. 5

6 Bland de mest kraftfulla transportfordon som finns tillgängliga är John Deere Gator XUV 825i med 50 hk en av många produkter med bred popularitet som ökar besöken hos återförsäljare och lockar nya kunder. Tack vare breda produktlinjer samt kundkännedom och serviceförmåga utan motstycke spelar oberoende John Deere-återförsäljare en avgörande roll för företagets framgångar. Högre sikte, fortare framåt John Deere-strategin uppmanar oss att sikta högre, gå fortare framåt och prestera bättre än någonsin. Ändå är vi övertygade om att det går att uppfylla dessa mål, tack vare företagets beprövade kapacitet och vår tidigare prestationshistorik. Genom att förverkliga strategin på ett framgångsrikt sätt kommer vi att ytterligare kunna bistå våra kunder, anställda, grannar, affärspartner och investerare på ett effektivare sätt under de kommande åren. Oavsett vilka förändringar som krävs för att förverkliga våra ambitioner kommer vi inte att omarbeta eller ompröva John Deeres fokus på hur vi gör affärer. Våra värden förenar oss. De särskiljer oss också. Våra värden har upprätthållit lojaliteten hos våra kunder i generationer och är en kraftfull inspirationskälla för tusentals talangfulla medarbetare, leverantörer och återförsäljare. De har också bidragit till att leverera stabil avkastning för våra investerare under många år. Därför bekräftar vi vårt engagemang för företagets värden integritet, kvalitet, engagemang och innovation för att göra framsteg överallt där vi gör affärer. Stolthet över utökat samhällsengagemang Att som företag ta ansvar i samhället och samtidigt vara en progressiv arbetsgivare är avgörande för att vara ett bra företag. Därför har företaget och John Deere Foundation under 2010 fortsatt att stödja värdiga organisationer som arbetar med frågor som svält, förbättring av samhället och utbildning. Svält förblev den främsta programpunkten för John Deere Foundation. KickStart International, som tillverkar manuellt drivna bevattningspumpar för självhushållande bönder, fortsatte att vara en av de största mottagarna av stöd från stiftelsen. Stödet fortsatte också till Opportunity International, en grupp som tillhandahåller mikrolån till lantarbetare i Afrika. I USA ökade företaget sin finansiering av ryggsäcksprogram för studenter, som ger mat till över behövande barn under helgerna. Ekonomisk utveckling fortsatte att vara ett annat prioriterat område, och bidrag på 2,8 miljoner USD godkändes för program i fem samhällen i USA där Deeres närvaro är betydande. Under 2010 ökade Deere sitt ledarskap vad gäller miljöansvar. Företagets enheter i Kina, Spanien och USA fick erkännande för sina framgångsrika miljömetoder, däribland hållbar byggnadsdesign och engagemang för energibesparing. På produktsidan uppnådde John Deeres traktor 8320R 6

7 John Deeres sockerrörsskördare 3522 är företagets första modell för två rader. Maskinen lanserades 2010 och ökar produktiviteten och sänker bränsleförbrukningen. Sockerrör odlas i stor skala i Brasilien som en källa till det förnyelsebara bränslet etanol. rekord i bränsleeffektivitet för sin storleksklass i tester i laboratoriet i Nebraska. Dessutom lanserades två program som bygger på GPS-teknik igrade och isteer som en hjälp för kunderna att hantera ytvatten och utrustningsverksamhet med större effektivitet och precision. Beträffande våra medarbetare uppnådde John Deere samma enastående säkerhetsresultat under På mer än hälften av 100 arbetsplatser har vi inte haft någon långtidsfrånvaro pga arbetsskada. På omkring en tredjedel av våra enheter hade man vid slutet av 2010 arbetat mer en miljon timmar sedan en sådan skada senast inträffade. Vi inser att den framgång vi uppnår inte kan bli större än de talanger vi lyckas locka till oss och utveckla, och därför presenterade John Deere en serie strikta kompetenser för sina chefer under året. Målet är att driva fram högre, mer hållbara nivåer av engagemang hos medarbetarna och samtidigt knyta chefernas roll i hela organisationen mer direkt till företagets affärsmål. En ny ledarskapskompetens, som ska leda förändring i framtiden, understryker vikten av förändring i vägledningen av John Deere mot nya resultatnivåer. Bra läge för framtiden Med det starka resultatet för 2010 behåller företaget sina goda möjligheter att utnyttja de ekonomiska medvindarna som lovar så gott för framtiden. Till stor del tack vare John Deeres talangfulla medarbetares engagemang och hårda arbete följer vi våra planer att kunna möta världens växande behov av avancerad utrustning för lantbruk och byggindustri, och vi gör framsteg i allt snabbare takt. Det är den främsta orsaken till att vi kan vara så säkra på företagets framtidsutsikter och på vår förmåga att leverera betydande värde till kunder och investerare under åren som kommer. Vi är övertygade om att det här är en bra tid att arbeta för John Deere. Till alla er som delar vårt engagemang att förbättra den globala levnadsstandarden och vår passion att tjäna dem som är kopplade till jorden, säger vi tack för ert fortsatta stöd. På John Deere-teamets vägnar, 17 december 2010 Samuel R. Allen 7

2011 var ett fantastiskt framgångsrikt år för John Deere

2011 var ett fantastiskt framgångsrikt år för John Deere MEDDELANDE FRÅN ORDFÖRANDEN 2011 var ett fantastiskt framgångsrikt år för John Deere Efter ett fantastiskt framgångsrikt år står nu John Deere inför firandet av företagets 175-årsjubileum. Företaget har

Läs mer

REKORDÅR FÖR DEERE Djärv tillväxtplan visar vägen framåt

REKORDÅR FÖR DEERE Djärv tillväxtplan visar vägen framåt MEDDELANDE FRÅN ORDFÖRANDEN REKORDÅR FÖR DEERE Djärv tillväxtplan visar vägen framåt John Deere har haft ännu ett starkt år 2012. Våra prestationer är resultatet av ett skickligt verkställande av våra

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Deere får rekordresultat när arbetet med att utöka den globala kundbasen fortsätter

Deere får rekordresultat när arbetet med att utöka den globala kundbasen fortsätter MEDDELANDE FRÅN ORDFÖRANDEN Deere får rekordresultat när arbetet med att utöka den globala kundbasen fortsätter 2013 var John Deeres bästa år hittills. Vi hade rekordhöga intäkter för tredje året i rad

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef

Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef Vi skapar större upplevelser Vi gör verklig skillnad för alla som skapar gröna ytor och urbana miljöer genom att vara ledande inom hållbara och användaranpassade

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef 1 Summering av 2013 Stabil omsättning men lägre resultat - Nettoomsättning +1% - Rörelseresultat -5% - Resultat per aktie 13:63 SEK (14:33) Finansiellt utmanande år men

Läs mer

Ärade aktieägare och gäster!

Ärade aktieägare och gäster! Ärade aktieägare och gäster! Som inledning till stämman såg vi en kavalkad av produktskisser från en utställning om Electrolux designhistoria, som visades förra året på Forum för Form i Stockholm. Som

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

FORD INKLUDERAR EUROPA I SIN ELBILSPLAN: FEM MODELLER SKA LANSERAS TILL 2013

FORD INKLUDERAR EUROPA I SIN ELBILSPLAN: FEM MODELLER SKA LANSERAS TILL 2013 PRESSMEDDELANDE FORD INKLUDERAR EUROPA I SIN ELBILSPLAN: FEM MODELLER SKA LANSERAS TILL 2013 Som en del av sin globala elbilsplan kommer Ford att presentera fem helt elektriska modeller och hybridmodeller

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014 (LTV 2014)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014 (LTV 2014) LTV 2014 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 11 april 2014 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

LTV 2011 i korthet. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram En plattform tre planer 3. Översikt 4. Aktiesparplan 5. Plan för nyckelpersoner 6

LTV 2011 i korthet. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram En plattform tre planer 3. Översikt 4. Aktiesparplan 5. Plan för nyckelpersoner 6 LTV 2011 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 13 april 2011 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre.

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre. Ärade aktieägare, herr ordförande 2009 var det mest utmanande året för SKF på många, många år. Den kraftiga nedgången i ekonomin påverkade nästan alla verksamheter och regioner i världen, men 2009 var

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

LTV 2015 i korthet. Innehåll

LTV 2015 i korthet. Innehåll LTV 2015 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 14 april 2015 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Svaren Företaget i siffror s bild 7 framåt (bild 1-6 genomgång av verbformer)

Svaren Företaget i siffror s bild 7 framåt (bild 1-6 genomgång av verbformer) Svaren Företaget i siffror s. 26-27 bild 7 framåt (bild 1-6 genomgång av verbformer) kan, vill, måste, ska borde, bör, brukar, råkar; behöver, hinner, försöker, har/hade beslutar etc. + + Infinitiivi Preesens

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Gunnar Brock. VD och koncernchef. 2008 kärvt slut på rekordår

Gunnar Brock. VD och koncernchef. 2008 kärvt slut på rekordår Gunnar Brock VD och koncernchef 28 kärvt slut på rekordår 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Produktutveckling Första kvartalet 29 Affärsområden och marknadspositioner

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 PRESSINFORMATION 2011-08- 05 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 28.1.2011 2010/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Årsstämma Sparbanken Skåne Arena Lund den 23 april. Lars Renström VD och koncernchef

Årsstämma Sparbanken Skåne Arena Lund den 23 april. Lars Renström VD och koncernchef Årsstämma 2015 Sparbanken Skåne Arena Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef Ett bra år för olja, gas och marin Mycket stark orderingång från varvsindustrin Starkt för olja och gas Vårt största

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016 Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling Delårsrapport för perioden jan-sep 216 Publicerad 15 november 216 INTEGRERAD I 24 MOBILA ENHETER I kvartal tre lanserades 24 mobila enheter med Precise

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer