RESULTATET VISAR STARK UPPGÅNG FÖRETAGET SÄTTER AMBITIÖSA MÅL FÖR FRAMTIDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATET VISAR STARK UPPGÅNG FÖRETAGET SÄTTER AMBITIÖSA MÅL FÖR FRAMTIDEN"

Transkript

1 MEDDELANDE FRÅN ORDFÖRANDEN RESULTATET VISAR STARK UPPGÅNG FÖRETAGET SÄTTER AMBITIÖSA MÅL FÖR FRAMTIDEN Samuel R. Allen, ordförande och vd Vi kommer att minnas 2010 som ett betydelsefullt år för John Deere. Företaget uppnådde markant förbättrade finansiella resultat trots att försäljningen inom vissa regioner och verksamheter hölls tillbaka av tröga förhållanden i världsekonomin. John Deere fortsatte också att göra betydande investeringar för att bredda vårt täckningsområde inom tillverkning och utöka vår närvaro på den globala marknaden. Som ett resultat av detta har företaget goda möjligheter att dra fördel av tillväxten i världsekonomin och på lång sikt utnyttja kommande positiva ekonomiska trender. Vi bibehöll också vår goda ekonomiska ställning. Deeres utrustningsverksamhet avslutade året i huvudsak skuldfria på nettobasis, och balansräkningen för kreditverksamheten är fortsatt försiktigt kapitaliserad. Vi presenterade en ambitiös plan som kan få stor inverkan på företagets framtid och som ska leda vägen i våra ansträngningar att bemöta världens växande behov av mat, husrum och infrastruktur. I den fortsatta utvecklingen av John Deere-strategin läggs starkt fokus på att producera de lösningar för jordbruks- och byggnadsutrustning som krävs Nettoomsättning (miljoner dollar) på de allt större och viktigare $ $ $ globala marknaderna. För räkenskapsåret 2010 rapporterade Deere ett resultat på nära 1,9 miljarder USD med nettoförsäljning och intäkter på 26,0 miljarder USD. Båda siffrorna var de näst högsta i företagets historia, och Rörelseresultat (miljoner dollar) överstegs endast Intäkterna mer än fördubblades $3 420 $1 607 $3 408 med en omsättningsökning på 13 procent Nettointäkter *(miljoner dollar) $2 053 $873 $1 865 Resultatet ökade med nära 1 miljard USD, vilket var den största förbättringen någonsin för ett enskilt år. Samtliga verksamhetsenheter rapporterade högre vinst än år Företaget skapade återigen ett starkt kassaflöde som resultat av det stabila finansiella resultatet och att våra affärsplaner verkställdes på ett skickligt sätt. Kassanettot från den löpande *Nettointäkter som kan tillskrivas Deere & Company 1

2 John Deeres traktor 8345R är starkare än tidigare modeller och använder smart traktor -telematik. Telematiken integrerad med maskinkontrollerna erbjuder trådlös övervakning och ökad produktivitet. Deeres traktorer i serien 8R är utrustade med motorer som uppfyller de strängare utsläppsstandarder som träder i kraft verksamheten motsvarade 2,3 miljarder USD i hela koncernen. Det räckte mer än väl till att finansiera en sund nivå av kapitalprojekt, genomföra återköp av aktier och betala ut en rekordstor summa som utdelning till aktieägarna. Deeres resultat reflekterade fortsatta framgångar i att nå större vinst med kostnadseffektiva produktionstillgångar. Vår vinst- och tillgångsmodell syftar till att samtliga verksamheter ska tjäna in sin kapitalkostnad och skapa mervärde för aktieägarna (SVA) under verksamhetscykeln. År 2010 uppgick mervärdet för aktieägarna till rekordbeloppet 1,714 miljarder USD. Mervärdet för aktieägarna uppnådde högre resultat för företagets samtliga affärsenheter under året. Dessutom hölls tillgångsnivåerna under fortsatt kontroll, trots betydande ökningar i försäljning och fabriksproduktion. A&T satte ribban högt Agriculture and Turf (A&T) svarade för de främsta prestationerna och nådde särskilt imponerande resultat. Trots en försäljningsökning på endast tio procent rapporterade A&T ett nästan dubbelt så högt rörelseresultat och mer än fyra gånger högre mervärde för aktieägarna jämfört med Deeres största division hanterade tillgångar på ett effektivt sätt, introducerade nya avancerade produkter på marknaden och lyckades utöka kundbasen. Positiva villkor för lantbruket och stark försäljning av stora maskiner i framför allt USA bidrog till A&T:s resultat. Försäljningen ökade också stort i Brasilien efter en djup nedgång under I Europa, vår andra största marknad efter Nordamerika, noterades däremot fortsatt nedgång. Inom andra delar av vår verksamhet märktes en imponerande uppgång för Construction and Forestry (C&F), med en försäljningsökning på 41 procent och ett mycket positiv rörelseresultat. C&F lanserade framgångsrikt nya avancerade produkter, expanderade i nya geografiska områden och plockade marknadsandelar inom viktiga kategorier. Divisionens resultat var särskilt anmärkningsvärda med tanke på att byggindustrin i USA var svag. Trots årets starka uppgång fortsatte försäljningen att ligga en bra bit under det som traditionellt har räknats som en lägsta nivå. John Deere Credit bidrog också till förra årets resultat genom att de uppnådde betydligt högre finansiella resultat samtidigt som de fortsatte att erbjuda konkurrenskraftig finansiering till våra utrustningskunder. Förtjänsten för Credit steg med 85 procent till följd av högre lånemarginaler och lånekvalitet samt tillväxt i den genomsnittliga portföljen med omkring 1 miljard USD. Lånekvaliteten fortsatte att vara ganska stark eftersom värdereglering sjönk till mindre än 50 USD för varje portföljvärde på USD. 2

3 John Deeres traktormodell 5036C som lanserades på marknaden 2010 har designats och byggts i Indien och är avsedd som en hjälp att öka mekaniseringen och livsmedelsproduktionen. De två 5C-modellerna, med 35 och 41 hästkrafter, är de första John Deere-traktorerna som har designats i Indien. Ansvaret för teknik och design för företagets hela globala linje för transporttraktorer överfördes till Indien under Kraftig medvind formar våra planer Precis som vi har påpekat i tidigare meddelanden får vi stöd för våra nuvarande resultat och framtidsutsikter genom kraftfulla globala ekonomiska trender. Världens befolkning fortsätter att växa, vilket innebär nya munnar att mätta varje dag. Det är lika viktigt att ökat välstånd, särskilt i tillväxtekonomier som Kina och Indien, leder till ett större behov av mat och energi. Därför har världens lager av viktiga jordbruksvaror minskat till en nivå som knappt överstiger de lägsta i historien, i förhållande till användningen. Som ett svar på detta har spannmålspriserna stigit och jordbruksintäkterna drivits upp till nivåer utan motstycke. Kombinationen av låga spannmålsreserver och hög global efterfrågan bådar gott för priset på gröda på lång sikt. Detta skulle i sin tur bidra till våra kunders lönsamhet och utgöra en grund för fortsatt lönsam tillväxt för John Deere. Det anses allmänt att jordbruksproduktionen behöver fördubblas till mitten av århundradet om efterfrågan ska tillfredsställas och att produktionen måste ske utifrån i stort sett samma landvolym. Då krävs det att utvecklingen går framåt inom lantbrukets mekanisering och produktivitet. Vi menar att John Deere har en unik möjlighet att möta denna utmaning och vi investerar med den målsättningen. Samtidigt flyttar allt fler människor från landsbygd till städer med ett ökat behov av att utveckla infrastrukturen som följd. I dag lever mer än hälften av jordens befolkning i urbana områden. Procentandelen väntas stiga till 70 procent under de kommande 40 åren, vilket innebär att år 2050 kommer fler personer att bo i städer än de som utgör jordens befolkning i dag. En sådan migration skapar ett enormt behov av broar och byggnader och av den utrustning som krävs för att bygga dem. Detta har en tydlig och fängslande innebörd för vårt företag: Trender av den här typen kommer att leda till ökad efterfrågan på innovativa utrustningar för lantbruk, byggindustri, skogsbruk och grönyteskötsel i åratal, om inte generationer. 3

4 Slitvargar till fyrhjulsdrivna lastare som 744K hjälper leverantörer att möta världens växande behov av tak över huvudet och infrastruktur. 744K var den första Deere högeffektsmaskinen som var utrustad med en certifierad miljösteg III B-motor för minskade luftföroreningarna. SVA-tillväxt som målsättning Att utöka varumärket John Deere och nå en bredare publik i hela världen fortsätter att vara av högsta prioritet, delvis som ett resultat av dessa positiva makroekonomiska faktorer. Trots svagheten i Europa ökade försäljningen utanför USA och Kanada med 14 procent förra året, vilket motsvarade omkring 35 procent av företagets totala försäljning. Flera viktiga projekt avsedda att främja den globala tillväxten presenterades eller fortskred. Ett av dem var den nya tillverkningsoch reservdelsanläggning i Ryssland som togs i drift under året. Vi öppnade också en anläggning inom ett konsortium i Indien för tillverkning av grävmaskiner och fyrhjulsdrivna lastare, och vi påbörjade en ny anläggning för skördetröskor i Indien. I december 2010 tillkännagav Deere sina planer på att bygga en byggutrustningsfabrik i Kina, där fyrhjulsdrivna lastare och grävmaskiner ska produceras. Det här är en fortsättning på tidigare investeringar som lett till att vår kapacitet och närvaro på marknaden har ökat avsevärt i världen. Det är livsviktigt för vår tillväxt att vi utökar vårt produktutbud och kommer in i nya attraktiva branscher. Bland de nya produkterna förra året fanns en traktor i mellanstorlek. Den är byggd i Indien och har ett brett kundsegment i utvecklingsvärlden som målgrupp. Deere lanserade också våra hittills mest avancerade skördare och skotare för kunder i Nordamerika och ökade kraften i de största traktorerna för radgrödor. Dessutom introducerade företaget en serie gräsklippare med noll svängradie, avsedda för den komersiella marknaden, och högkapacitetstransportfordon med hastigheter på över 60 km i timmen. Belönade för innovation Under 2010 belönades företaget återigen på flera håll för sina mycket avancerade produkter och funktioner. Företaget mottog nio priser från en större jordbruksteknikgrupp i USA, en silvermedalj på en ledande mässa i Ryssland och fem medaljer på en internationell branschmässa för lantbruk i Spanien. Bland de produkter som belönades fanns företagets flaggskepp, traktor 8R, som har fått starkt gensvar från kunderna under hela det första året den funnits på marknaden, och ett innovativt styrsystem som leder till ökad effektivitet och säkerhet. Dessutom lanserade företaget nya motorer med lägre avgasutsläpp, som uppfyller kraven på kraft och effektivitet. Motorerna kommer att vara tillgängliga i större skala i produkter som lanseras eller säljs med start Som en återspegling av Deeres fokus på att tillhandahålla avancerade produkter i en alltmer världsomfattande skala öppnades eller utökades tekniska centrum i Tyskland och Kina. 4

5 John Deeres innovativa lastare 748H är en av flera produkter som sätts samman i företagets anläggning nära Moskva i Ryssland, som togs i drift under året. Fabriken producerar också traktorer med många hästkrafter, skördetröskor, grävmaskiner och lastare och väghyvlar för lovande marknader i Ryssland och omkringliggande områden. Investerare ser stark avkastning John Deeres investerare fick del av vår framgång Aktieägarnas avkastning blev på 72 procent under räkenskapsåret jämfört med omkring 17 procent för hela USA:s aktiemarknad. Detta innebar att den finansiella sektorn erkände våra bedrifter och våra attraktiva tillväxtutsikter i framtiden. Omkring en tredjedel av företagets kassaflöde från verksamheterna returnerades till våra ägare i form av utdelningar och återköp av aktier. Utdelningarna uppgick till omkring 500 miljoner USD för året, vilket var rekord, och samtidigt genomfördes återköp av aktier för nära 360 miljoner USD. Sedan mitten av 2004 har företaget ökat den kvartalsbaserade utdelningen vid åtta tillfällen (till och med första kvartalet 2011) och återköpt mer än 100 miljoner stamaktier. Omarbetad strategi presenterades När världen förändras måste John Deere göra detsamma. Med de orden presenterade företaget år 2010 en ambitiös plan som ska möta världens växande behov under de kommande åren. Den fortsatta utvecklingen av John Deere-strategin bygger på företagets starka framgångshistoria. Vi höjer ribban för tillväxt och lönsamhet och lägger tonvikten på global expansion. Enligt strategin koncentreras företagets fokus på två områden lösningar för jordbruksutrustning och byggutrustning. Andra verksamheter grönyteskötsel, skogsbruk, reservdelar, motorer, AMS-lösningar och finansiella tjänster är viktiga som stöd eller komplement för tillväxtverksamheterna. Deere lägger tonvikten på en uppsättning tätt sammanhållna verksamheter och skapar på så sätt större möjlighet att utnyttja styrkor, optimera investeringar, på ett effektivt sätt arbeta med ledarskap och medarbetarutveckling samt stärka potentialen att tävla på den globala arenan. I den omarbetade strategin ställs det också upp utmanande mål, däribland försäljning på 50 miljarder USD vid halvårscykel år 2018 och rörelsemarginaler på 12 procent vid halvårscykel år Om dessa mål uppnås skulle det innebära en nästan fördubblad försäljning, en hälsosam lönsamhetsökning och en närapå trefaldig ökning av den ekonomiska vinsten, eller SVA. Den strategiska planen har som mål att mer eller mindre hälften av företagets försäljning ska ske utanför USA och Kanada år 2018, jämfört med omkring en tredjedel i dag. Dessutom introduceras mått som ska bidra till ett fortsatt hållbart finansiellt resultat när vi ökar takten på våra tillväxtambitioner. De kallas för hälsomått och rör bland annat områdena produktkvalitet, marknadssandel och engagemang hos medarbetare. 5

6 Bland de mest kraftfulla transportfordon som finns tillgängliga är John Deere Gator XUV 825i med 50 hk en av många produkter med bred popularitet som ökar besöken hos återförsäljare och lockar nya kunder. Tack vare breda produktlinjer samt kundkännedom och serviceförmåga utan motstycke spelar oberoende John Deere-återförsäljare en avgörande roll för företagets framgångar. Högre sikte, fortare framåt John Deere-strategin uppmanar oss att sikta högre, gå fortare framåt och prestera bättre än någonsin. Ändå är vi övertygade om att det går att uppfylla dessa mål, tack vare företagets beprövade kapacitet och vår tidigare prestationshistorik. Genom att förverkliga strategin på ett framgångsrikt sätt kommer vi att ytterligare kunna bistå våra kunder, anställda, grannar, affärspartner och investerare på ett effektivare sätt under de kommande åren. Oavsett vilka förändringar som krävs för att förverkliga våra ambitioner kommer vi inte att omarbeta eller ompröva John Deeres fokus på hur vi gör affärer. Våra värden förenar oss. De särskiljer oss också. Våra värden har upprätthållit lojaliteten hos våra kunder i generationer och är en kraftfull inspirationskälla för tusentals talangfulla medarbetare, leverantörer och återförsäljare. De har också bidragit till att leverera stabil avkastning för våra investerare under många år. Därför bekräftar vi vårt engagemang för företagets värden integritet, kvalitet, engagemang och innovation för att göra framsteg överallt där vi gör affärer. Stolthet över utökat samhällsengagemang Att som företag ta ansvar i samhället och samtidigt vara en progressiv arbetsgivare är avgörande för att vara ett bra företag. Därför har företaget och John Deere Foundation under 2010 fortsatt att stödja värdiga organisationer som arbetar med frågor som svält, förbättring av samhället och utbildning. Svält förblev den främsta programpunkten för John Deere Foundation. KickStart International, som tillverkar manuellt drivna bevattningspumpar för självhushållande bönder, fortsatte att vara en av de största mottagarna av stöd från stiftelsen. Stödet fortsatte också till Opportunity International, en grupp som tillhandahåller mikrolån till lantarbetare i Afrika. I USA ökade företaget sin finansiering av ryggsäcksprogram för studenter, som ger mat till över behövande barn under helgerna. Ekonomisk utveckling fortsatte att vara ett annat prioriterat område, och bidrag på 2,8 miljoner USD godkändes för program i fem samhällen i USA där Deeres närvaro är betydande. Under 2010 ökade Deere sitt ledarskap vad gäller miljöansvar. Företagets enheter i Kina, Spanien och USA fick erkännande för sina framgångsrika miljömetoder, däribland hållbar byggnadsdesign och engagemang för energibesparing. På produktsidan uppnådde John Deeres traktor 8320R 6

7 John Deeres sockerrörsskördare 3522 är företagets första modell för två rader. Maskinen lanserades 2010 och ökar produktiviteten och sänker bränsleförbrukningen. Sockerrör odlas i stor skala i Brasilien som en källa till det förnyelsebara bränslet etanol. rekord i bränsleeffektivitet för sin storleksklass i tester i laboratoriet i Nebraska. Dessutom lanserades två program som bygger på GPS-teknik igrade och isteer som en hjälp för kunderna att hantera ytvatten och utrustningsverksamhet med större effektivitet och precision. Beträffande våra medarbetare uppnådde John Deere samma enastående säkerhetsresultat under På mer än hälften av 100 arbetsplatser har vi inte haft någon långtidsfrånvaro pga arbetsskada. På omkring en tredjedel av våra enheter hade man vid slutet av 2010 arbetat mer en miljon timmar sedan en sådan skada senast inträffade. Vi inser att den framgång vi uppnår inte kan bli större än de talanger vi lyckas locka till oss och utveckla, och därför presenterade John Deere en serie strikta kompetenser för sina chefer under året. Målet är att driva fram högre, mer hållbara nivåer av engagemang hos medarbetarna och samtidigt knyta chefernas roll i hela organisationen mer direkt till företagets affärsmål. En ny ledarskapskompetens, som ska leda förändring i framtiden, understryker vikten av förändring i vägledningen av John Deere mot nya resultatnivåer. Bra läge för framtiden Med det starka resultatet för 2010 behåller företaget sina goda möjligheter att utnyttja de ekonomiska medvindarna som lovar så gott för framtiden. Till stor del tack vare John Deeres talangfulla medarbetares engagemang och hårda arbete följer vi våra planer att kunna möta världens växande behov av avancerad utrustning för lantbruk och byggindustri, och vi gör framsteg i allt snabbare takt. Det är den främsta orsaken till att vi kan vara så säkra på företagets framtidsutsikter och på vår förmåga att leverera betydande värde till kunder och investerare under åren som kommer. Vi är övertygade om att det här är en bra tid att arbeta för John Deere. Till alla er som delar vårt engagemang att förbättra den globala levnadsstandarden och vår passion att tjäna dem som är kopplade till jorden, säger vi tack för ert fortsatta stöd. På John Deere-teamets vägnar, 17 december 2010 Samuel R. Allen 7

2011 var ett fantastiskt framgångsrikt år för John Deere

2011 var ett fantastiskt framgångsrikt år för John Deere MEDDELANDE FRÅN ORDFÖRANDEN 2011 var ett fantastiskt framgångsrikt år för John Deere Efter ett fantastiskt framgångsrikt år står nu John Deere inför firandet av företagets 175-årsjubileum. Företaget har

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev Industriellt internet tar uppkoppling till nya höjder Unika produkter

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Innehåll. Finansiell kalender 2014. utvik. Concentric i korthet. Koncernens förändringar i eget kapital 39. Investment case 1

Innehåll. Finansiell kalender 2014. utvik. Concentric i korthet. Koncernens förändringar i eget kapital 39. Investment case 1 Technology + Innovation = Sustainability Årsredovisning 2013 Innehåll Concentric i korthet utvik Koncernens förändringar i eget kapital 39 Investment case 1 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

TÄNKA SMART LEVA SMART

TÄNKA SMART LEVA SMART TÄNKA SMART LEVA SMART ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2009 TÄNKA SMART Fantasi är en gåva som måste vårdas och utvecklas. Hos oss på Ericsson genomsyrar den verksamheten. Vi har ett rikt arv av innovationer från

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision 2012 Årsredovisning På väg mot vår vision INNEHÅLL SIFFROR 1 Swedish Match i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Swedish Match affärsmodell 6 Global marknadsöversikt 8 Swedish Match verksamhet 8 Snus

Läs mer

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 % I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi oljor som ökar värdet på deras produkter och processer. Oljor med lång livslängd som skapar ett hållbart mervärde. BINDANDE Bitumen binder samman de olika

Läs mer