AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok"

Transkript

1 AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok Svenska - 0

2 Innehåll Upphovsrättsinformation... 3 Kapitel 1 Säkerhetsinstruktioner... 4 Säkerhetsåtgärder... 5 FCC-varning... 5 EN55022 (CE Radiation) varning... 6 Kapitel 2 Förpackningsinnehåll... 7 Kapitel 3 Produktöversikt Placering av presentationsverktyget Korrekt användning... 9 Kapitel 4 Installation och anslutningar Systemdiagram Ansluta externa enheter Komma igång Installera drivrutin och ActiView-applikationen Kapitel 5 DIP-brytare Ansluta till projektor eller bildskärm Ansluta till en TV Kapitel 6 Introduktion till knapparna på kontrollpanelen/ fjärrkontrollen och bildskärmsmenyn Knappfunktionerna på kontrollpanelen och fjärrkontrollen Bildskärmsmeny Kapitel 7 Beskrivning av huvudfunktionerna Byta bildkälla Svenska - 1

3 7.2 Förtydliga text och göra bilder mer färgrika Zooma in/ut i en bild Använda autofokus Justera ljusstyrkan Tända/släcka lampan Automatisk justering av bildens optimala ljusstyrka och brännvidd Frysa bilder Ta bilder Bläddra ibland tagna bilder Radera sparade bilder Automatisk radering av sparade bilder när utrustningen stängs av (Autoradering) Panorera över en live-bld (PAN) Spelande Diabilder (Bildspel) Jämföra live-bilder med sparade bilder (PBP) Återställa fabriksinställningarna (fabriksåterställning) Datorrelaterade funktioner Sätta in ett foto i MS-Paint Sätta in en bild i ett Microsoft Word-dokument Ändra inställningarna på AV322 och sedan ta en bild i Microsoft Word Använda AV322 som webbkamera för Skype Använda AV322 som en datorkamera Ansluta till en interaktiv vittavla Kapitel 8 Ansluta till ett mikroskop Kapitel 9 Problemlösning Svenska - 2

4 Upphovsrättsinformation Copyright Promethean Ltd. Alla rättigheter förbehålles. Promethean är ett varumärke för närvarande registrerat av Promethean Ltd. Kopiering, reproduktion eller överföring av denna fil tillåts inte om licens ej erhållits av Promethean Ltd., såvida kopieringen inte görs i syfte att skapa en säkerhetskopia efter inköp av produkten. För att kunna fortsätta att förbättra produkten förbehåller sig Promethean Ltd. härmed rätten att ändra på produktspecifikationerna utan föregående meddelande. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varsel. För att kunna ge en fullödig förklaring av hur den här produkten fungerar kan handboken hänvisa till namn på andra produkter eller företag, dock utan avsikt på intrång. Garantifriskrivning: Promethean Ltd. är inte ansvarigt för vare sig möjliga tekniska redigeringsmisstag eller utelämnanden eller för tillfälliga eller relaterade skador som uppstår som resultat av att denna fil tillhandahålls eller av att denna produkt används. Svenska - 3

5 Kapitel 1 Säkerhetsinstruktioner Följ alltid dessa säkerhetsinstruktioner när presentationsverktyget sätts upp och används: 1. Placera det inte i lutande läge. 2. Ställ det inte på ostadig vagn, ställ eller bord. 3. Använd det inte i närheten av vatten eller värmekälla. 4. Använd endast rekommenderade tillbehör. 5. Använd sådan strömkälla som anges på presentationsverktyget. Om du är osäker på vilken strömtyp som finns tillgänglig, rådfråga återförsäljaren eller det lokala elbolaget. 6. Placera det på en plats där det lätt kan kopplas ifrån. 7. Vidta alltid följande försiktighetsåtgärder vid hantering av kontakten. Underlåtenhet att göra det kan orsaka gnistor eller brand. Se till att kontakten är ren från damm innan den sätts i eluttaget. Se till att kontakten sätts i eluttaget ordentligt. 8. Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller sladdosor eftersom det kan orsaka elektriska stötar. 9. Placera det inte så att nätsladden kan trampas på eftersom det kan resultera i förslitning eller skada på sladden eller kontakten. 10. Dra ur projektorns nätkontakt ur vägguttaget före rengöring. Använd en fuktad trasa vid rengöring. Använd inte vätska eller sprayrengöring. 11. Blockera inte projektorns ventilationsuttag och öppningar. De ger ventilering och förhindrar att presentationsverktyget överhettas. Placera det inte på soffa, matta eller annan mjuk yta eller i en inbyggd installation såvida inte fullgod ventilation ges. 12. Tryck aldrig in föremål i höljets öppningar. Låt aldrig vätska tränga in i det. 13. Försök inte att använda verktyget på annat sätt än som uttryckligen anges i den här handboken Att öppna eller ta bort höljen kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Hänvisa all service till behörig servicepersonal. 14. Dra ut presentationsverktygets kontakt ur eluttaget vid åskväder eller om det inte ska användas på en längre tid. Placera inte vare sig verktyget eller fjärrkontrollen ovanpå värmeavgivande utrustning eller uppvärmda föremål, t.ex. bilar o.s.v. Svenska - 4

6 15. Dra ut presentationsverktygets kontakt ur vägguttaget och överlåt service till behörig personal om följande situationer uppstår: om nätsladden eller kontakten förslits eller skadas. om vätska tränger in eller om verktyget har utsatts för regn eller väta. <Obs> Om fel batterityp används i fjärrkontrollen kan den gå sönder. Följ instruktionerna i ditt land för kassering av batterier. Säkerhetsåtgärder Varning: Utsätt inte utrustningen för regn eller fukt för att minska risken för brand eller elektrisk stöt. Detta presentationsverktyg har en tretrådig växelströmskontakt. Det är en säkerhetsåtgärd ämnad att garantera att kontakten passar i uttaget. Försök inte att inaktivera denna säkerhetsegenskap. Om presentationsverktyget inte kommer att användas under en längre tid, dra ut kontakten ur eluttaget. FÖRSIKTIGHET RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Försiktighet: För att minska risken för elektriska stötar: avlägsna inte höljet (eller baksidan). Det finns inga delar som användaren själv kan underhålla inuti. Hänvisa all service till behörig servicepersonal. Den här symbolen innebär att utrustningen kan innehålla farliga spänningar som kan orsaka elektriska stötar. FCC-varning ANMÄRKNING: TILLVERKAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR RADIO- ELLER TV-STÖRNINGAR ORSAKADE AV OBEHÖRIGA MODIFIKATIONER PÅ DENNA UTRUSTNING. SÅDANA MODIFIERINGAR KAN UPPHÄVA ANVÄNDARENS RÄTTIGHET ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN. Svenska - 5

7 Anmärkning: Denna utrustning har testats och motsvarar gränserna för digital utrustning av klass A eller B enligt del 15 i FCC:s regler. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid heminstallation. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och om den inte är korrekt installerad och använd i enlighet med anvisningarna kan den orsaka allvarliga störningar på radiokommunikationer. Inga garantier ges dock för att en viss installation inte kommer att orsaka störningar. Om den här utrustningen orsakar allvarliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att utrustningen slås på och av, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen med hjälp av en eller flera åtgärder: Rikta om eller flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Observera: (1) En icke avskärmad Nätsladd krävs för att uppfylla FCC:s strålningskrav och för att förebygga störning av radio- och tv-mottagning i närheten. Det är av högsta vikt att endast den medföljande nätsladden används. (2) Använd endast avskärmade sladdar vid anslutning av I/O-enheter till den här utrustningen. (3) Ändringar och modifikationer som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för regeluppfyllande kan leda till att användarens behörighet att använda utrustningen ogiltigförklaras. EN55022 (CE Radiation) varning Den här produkten är avsedd att användas i kommersiell, industriell och utbildningsmiljö. Den är inte avsedd för hemmabruk. Detta är en Klass A-produkt. I bostadsmiljö kan denna produkt orsaka radiofrekvensstörningar (RF), varvid användaren kan behöva vidta adekvata åtgärder. Typisk användning sker i konferensrum, mötesrum eller hörsalar. Svenska - 6

8 Kapitel 2 Förpackningsinnehåll AV322 Snabbreferensguide Användarhandbok (För andra språk, se cd-rom-skivan eller besök webbplatsen) Snabbreferensguiden för ActiView CD Fjärrkontroll USB-kabel C-video-kabel VGA-kabel Mikroskopadapter Tillbehörsväska Skyddsväska för presentationsverktyget Nätsladd (USA) Nätsladd (Storbritannien) Nätsladd (EC) Svenska - 7

9 Kapitel 3 Produktöversikt 1. Fjädrande lamphals 2. Lampa 3. Kontrollpanel 5. Fjärrkontrollsensor 4. LED-indikator 6. Objektiv 7. DIP-brytare (Undersida) Svenska - 8

10 3.1 Placering av presentationsverktyget 3.2 Korrekt användning * Ungefär 400 mm avstånd mellan kameran och skrivbordsytan rekommenderas. 400 mm Svenska - 9

11 Kapitel 4 Installation och anslutningar 4.1 Systemdiagram Projektor Bildskärm Television PC PC Svenska - 10

12 4.2 Ansluta externa enheter Steg 1: Anslut nätsladden från AC In på AV322 till eluttaget Växelströmsuttag <Obs>: Nätsladdens utseende kan variera mellan olika länder/regioner Steg 2: Ansluta projektor till annan hårdvaruutrustning Ansluta till projektor eller bildskärm Anslut VGA-kabeln till VGA OUT-porten på AV322 och till VGA IN-porten på projektorn eller bildskärmen. Ansluta till en TV 1. Anslut C-VIDEO-kabeln från C-VIDEO-porten på AV322 till C-VIDEO-porten på tv:n. Svenska - 11

13 2. Justera inställningarna för DIP-brytaren NTSC: USA, Taiwan, Panama, Filippinerna, Kanada, Chile, Japan Sydkorea och Mexico PAL: Ovan ej uppräknade länder/regioner <Obs> Bildskärmsmenyn är inte tillgänglig i C-VIDEO. Vissa funktioner på kontrollpanelen och fjärrkontrollen är inte tillgängliga i det här läget. <Obs> VGA OUT stöds inte när C-VIDEO aktiverats. 3. DIP-brytarens inställningar är inte tillgängliga förrän AV322 har startats om. Ansluta till en dator 1. Anslut USB-kabeln från USB-porten på AV322 till USB-porten på datorn. Installera sedan det medföljande ActiView-programmet. Svenska - 12

14 2. Anslut VGA-kabeln från VGA IN-porten på AV322 till VGA OUT-porten på datorn. 3. Anslut RS-232-adaptern (extra tillbehör) till RS-232-porten på AV322 och RS-232-porten på datorn. 4.3 Komma igång Kontrollpanel Fjärrkontroll ta AV322 med fjärrkontrollen genom att rikta fjärrkontrollens sensor mot AV322 och trycka på strömbrytaren. När AV322 startats blinkar lysdioden på projektorn några gånger innan den börjar lysa med ett fast sken. Kontakta din distributör om lysdioden inte tänds. Svenska - 13

15 4.4 Installera drivrutin och ActiView-applikationen När USB-drivrutinen och ActiView-applikationen startats, använd programvaran till att: kontrollera AV322. ta och registrera bilder. annotera bilder, markera viktiga detaljer och spara dem för senare bruk. använda helskärmsfunktionen Systemkrav Windows XP CPU: P4 1.8 GHz och högre Minne: 512MB Den grafiska adapterns kretsuppsättningar: NVIDIA GeForce 6200, ATI Radeon X850, Intel GMX3000 och högre Grafikminne: 256MB och högre Stöder DirectX 9.0c Upplösning: XGA (1024 x 768) eller högre Minsta hårddiskutrymme som krävs: 100MB Windows Vista CPU: P4 2.0 GHz och högre Minne: 1GB Den grafiska adapterns kretsuppsättningar: NVIDIA GeForce 6200, ATI Radeon X850, Intel GMX3000 och högre Grafikminne: 256MB och högre Stöder DirectX 9.0c Upplösning: XGA (1024 x 768) och högre Minsta hårddiskutrymme som krävs: 100MB MAC OS X v , v10.5 CPU: PowerPC G4 866MHz eller Intel Pentium 1.83GHz Intel Core 2 Duo processorer Minne: 512MB 1024 x 768-upplösning och 24-bits färgskärm Minsta hårddiskutrymme som krävs: 1GB QuickTime och högre Svenska - 14

16 4.4.2 Installationssteg (PC) 1. Ladda ned programvaran ActiView: 2. Se Kapitel 4 Installation och anslutningar för USB-anslutning. 3. Starta AV Starta installationsguiden för ActiView. 5. Tryck på [Next] och följ bildskärmsinstruktionerna för installation av programvaran. 6. När installationen avslutats, tryck på [Finish] för att starta om datorn. Svenska - 15

17 4.4.3 Installationssteg (MAC) 1. Ladda ned programvaran ActiView. 2. Se Kapitel 4: Installation och anslutningar för USB-anslutning. 3. Starta AV Välj [ActiView] för att starta installationen. Följ sedan instruktionerna på bildskärmen tills installationen avslutats Verifiera att installationen avslutats (PC) 1. Leta rätt på ActiView-ikonen på datorns skrivbord. 2. Dubbelklicka på ikonen eller välj [Program] / [Start] / [Programs] / [ActiView]. <Anmärkning> Se snabbreferensguiden för ActiView för ytterligare användarinstruktioner Verifiera att installationen avslutats (MAC) 1. Leta rätt på ActiView i [Applications]. <Anmärkning> Se snabbreferensguiden för ActiView för ytterligare användarinstruktioner. Svenska - 16

18 Kapitel 5 DIP-brytare <Obs>: Du måste starta om AV322 för att DIP-brytarens konfiguration ska börja gälla. 5.1 Ansluta till projektor eller bildskärm WXGA-utmatning (fabriksstandard): SXGA-utmatning: XGA-utmatning Reserverad Svenska - 17

19 5.2 Ansluta till en TV NTSC-inställningar: USA, Taiwan, Panama, Filippinerna, Kanada, Chile, Japan, Sydkorea och Mexico PAL-inställningar: Ovan ej uppräknade länder/regioner <Obs> VGA OUT stöds inte när C-VIDEO aktiverats. Svenska - 18

20 Kapitel 6 Introduktion till knapparna på kontrollpanelen/fjärrkontrollen och bildskärmsmenyn 6.1 Knappfunktionerna på kontrollpanelen och fjärrkontrollen <Anmärkning> Funktionerna nedan räknas upp i bokstavsordning Namn Funktionsbeskrivning Användning Startar och stänger av presentationsverktyget. Fjärrkontroll/ kontrollpanel,,, Rör sig uppåt, nedåt, till höger eller vänster för val av önskad funktion. Fjärrkontroll/ kontrollpanel AF AUTO TUNE Automatisk justering av brännvidden mellan objektivet och det visade föremålet. Automatisk justering av optimal ljusstyrka och brännvidd. Endera sidan av enhetens objektiv Fjärrkontroll BRT+/- Justerar bildens ljusstyrka. Fjärrkontroll CAPTURE Tar bilden och placerar den i internminnet. Fjärrkontroll/ kontrollpanel DELETE Raderar bilder lagrade i internminnet. Fjärrkontroll ENTER Öppnar/aktiverar funktioner. Fjärrkontroll/ kontrollpanel FREEZE Fryser tillfälligt visad bild på skärmen. Tryck Fjärrkontroll igen för att avbryta. MENU Aktiverar bildskärmsmenyn/stänger menyn. Fjärrkontroll/ kontrollpanel PAN Förflyttning över del av live-bilden. Fjärrkontroll PBP Låter användaren jämföra levande bilder med Fjärrkontroll tagna stillbildsfiler. PLAYBACK Visar tagna bilder. Fjärrkontroll/ kontrollpanel ROTATE Vrider bilden i 0 /90 /180 /270 Fjärrkontroll SLIDE SHOW Visar bilderna i ett bildspel. Fjärrkontroll SOURCE Växlar mellan olika bildkällor: 1. Live-bilder (standard). 2. PC. Fjärrkontroll/ kontrollpanel ZOOM +/- Ökar eller minskar bildstorleken. Fjärrkontroll/ kontrollpanel Svenska - 19

21 6.2 Bildskärmsmeny <Obs> Tryck på [Menu] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. Värdena i fetstil i följande tabell är grundinställningarna. Första nivån Huvudkom mandon Bildskärm (Display) Förvaring (Storage) Andra nivån Delkommandon Autoinställning (Auto Tune) Skärpa (Focus) Läge (Mode) Foto/Tex (Photo/Text) PBP PAN Enter Tredje nivån Justeringsvärden 0~Max Normal/Dia/Film/ Mikroskop Foto/Text/Grå Enter PÅ/AV Vrid (Rotate) 0 /90 /180 /270 Bildspel (Slide Show) Bildspelseffekt (Slide Show Effect) Fördröjning (Delay) Radera alla (Delete All) Formatera (Format) Enter Av/Slutare/Höger/Ned/ Sida/Öppna 1 sek/3 sek/5 sek/10 sek/manuell Ja/Nej Ja/Nej Funktionsbeskrivning Tryck på [ENTER] för att automatiskt justera optimal ljusstyrka och brännvidd. Justera brännvidden med vänster och höger piltangenter. Välj bildläge med vänster och höger piltangenter. Välj foto/tex/grå-läge med vänster och höger piltangenter. Tryck på [ENTER] för att genast aktivera läget för bildjämförelser. Förflyttning över live-bild med vänster och höger piltangenter. Vrid bilden med vänster och höger piltangenter. Tryck på [ENTER] för att visa bilderna lagrade i internminnet i bildspelsläge. Välj sidvändningsläge med vänster och höger piltangenter. Välj tid för sidvändning med vänster och höger piltangenter. (Välj manuellt läge för att vända på sidorna manuellt) Välj önskad bild med vänster och höger piltangent. Tryck sedan på [ENTER] för att bekräfta att fotot ska raderas. Välj med vänster och höger piltangent och formatera sedan internminnet. Svenska - 20

22 Inställningar (Setting) Avancerat (Advance) Autoradering (Auto Erase) USB-överföring(U SB Transfer) Lampa (Lamp) AE AWB Nattvision (Night Vision) Brusreducering (Noise Reduction) Språk (Language) Ladda förinställning (Preset Load) Spara förinställningar (Preset Save) Fabriksåterställning (Factory Reset) PÅ/AV Kamera/Lagringsenhet PÅ/AV PÅ/AV Enter PÅ/AV PÅ/AV English/ 简 中 /Deutsch/ Français/Español/ Русский/Nederlands/ Suomi/Polski/Italiano/ Português/Português-Br./ ع ربي/ Svenska/Dansk Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Använd vänster och höger piltangent för att aktivera/ inaktivera raderingsfunktionen som automatiskt raderar alla lagrade bilder när systemet stängs av. Välj USB-överföringsläge med vänster och höger piltangenter. Tänd/släck lampan med vänster och höger piltangenter. Stäng av/sätt på Autoradering (AE) med vänster och höger piltangenter. Tryck på [ENTER] för att genast aktivera automatisk vitbalans (AWB). Välj nattvisionsläge med vänster och höger piltangenter. Starta/stäng av brusreduceringsfunktionen med hjälp av vänster och höger piltangent. Välj önskat språk med vänster och höger piltangenter. Läs in värdet för aktuellt bildläge. Välj med vänster och höger piltangent och bekräfta sedan genom att trycka på [ENTER]. Lagra värdet för aktuellt bildläge. Välj med vänster och höger piltangent och bekräfta sedan genom att trycka på [ENTER]. Välj med vänster och höger piltangent och bekräfta sedan genom att trycka på [ENTER] för att återställa fabriksvärdena. Svenska - 21

23 Kapitel 7 Beskrivning av huvudfunktionerna 7.1 Byta bildkälla Live-bilder är standardbildkälla. Tryck på [SOURCE] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att växla mellan olika bildkällor: 1. Live-bilder (standard). 2. PC. 7.2 Förtydliga text och göra bilder mer färgrika Foto (Fotoläge) är grundinställningen i [Photo/Text/Gray]-läget [Photo] (Grundinställning) Visa bilder eller text med bilder i det här läget för att förbättra färgerna i bilderna. [Text]: Visa textfiler i det här läget för att förtydliga texten. [Gray]: Visa bilder i gråtoner eller svartvitt i det här läget. Ändra på inställningarna via fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja mellan [Photo/Text/Gray]-lägena. (Läs ovanstående beskrivning för bästa väl). 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta mellan [Photo/Text/Gray]-lägena. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 7.3 Zooma in/ut i en bild 1. Tryck på [ZOOM+] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att zooma in i en bild. 2. Tryck på [ZOOM-] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att zooma ut ur en bild. 7.4 Använda autofokus 1. I kontrollpanelen, tryck på [FOCUS]-knappen på objektivets högra sida. Svenska - 22

24 7.5 Justera ljusstyrkan 1. På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen, tryck på [BRT+] för att höja ljusstyrkan. 2. På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen, tryck på [BRT-] för att sänka ljusstyrkan. 7.6 Tända/släcka lampan På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Setting]. 3. Tryck på [ ] för att välja [Lamp]-lägena. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för [ON]/[OFF]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 7.7 Automatisk justering av bildens optimala ljusstyrka och brännvidd På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [AUTO TUNE] för optimal ljusstyrka och brännvidd. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja mellan [Auto Tune]-lägena. 4. Tryck på [ENTER]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 7.8 Frysa bilder 1. Tryck på [FREEZE] på fjärrkontrollen för att frysa bilden som visas på bildskärmen. Tryck igen för att avbryta. 7.9 Ta bilder 1. Tryck på [CAPTURE] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att ta och spara en bild. Svenska - 23

25 7.10 Bläddra ibland tagna bilder 1. Tryck på [PLAYBACK] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att visa tumnaglar av alla sparade bilder. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja tumnagel för visning. 3. Tryck på [ENTER] för att öppna bilden i fullskärmsläge. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra igenom sparade bilder. 5. Tryck på [PLAYBACK] för atta avsluta. 6. Tryck på [MENU] för atta avsluta Radera sparade bilder På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [PLAYBACK]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja önskad tumnagel för radering. 3. Tryck på [DELETE] för att radera önskad bild. 4. Tryck på [MENU] för atta avsluta. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att välja [Delete All]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Yes]. 5. Tryck på [ENTER] för att bekräfta val. 6. Tryck på [MENU] för atta avsluta Automatisk radering av sparade bilder när utrustningen stängs av (Autoradering) På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att öppna [Storage]-menyn. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att aktivera [Auto Erase]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja mellan [ON]-lägena. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. Svenska - 24

26 7.13 Panorera över en live-bld (PAN) <Obs> Panorering och zoomning är inte tillgängliga i mikroskopläge. På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [PAN] på fjärrkontrolen för att zooma in på en del av en live-bild. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att förflytta dig runt inzoomade delen av bilden. 3. Tryck på [PAN för att avsluta delvis inzoomning. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja [PAN]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja mellan [ON]-lägena. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 6. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att förflytta dig runt inzoomade delen av bilden Spelande Diabilder (Bildspel) Använda bildspelseffekten: 1. Tryck på [MENU] på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att aktivera [Slide Show Effect]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja sidvändningsläge [Off / Shutter / Right / Down / Side / Open]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta Ställa in tidsfördröjning 1. Tryck på [MENU] på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att aktivera [Delay]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja sidvändningsintervall [1 Sec/3 Sec/5 Sec/10Sec/Manual]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. Svenska - 25

27 Starta/Pausa/Stoppa bildvisning <Obs> Bilder över 8 MB kan inte visas. Vid uppspelning kan [ROTATE]-funktionen aktiveras så att bilderna vrids. På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [SLIDE SHOW] för att påbörja bildvisning 2. Tryck på [ENTER] för att pausa bildvisningen. 3. Tryck på [ENTER] en gång till för att fortsätta bildvisningen. 4. Tryck på [SLIDE SHOW] igen för att stoppa bildvisningen. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att aktivera [Slide Show]. 4. Tryck på [ENTER] för att visa bilder. 5. Tryck på [ENTER] för att pausa bildvisningen. 6. Tryck på [ENTER] en gång till för att fortsätta bildvisningen. 7. För att stoppa bildvisningen, upprepa steg 1 till Jämföra live-bilder med sparade bilder (PBP) Den här funktionen gör att du samtidigt kan visa en live-bild till höger och en sparad bild till vänster för jämförelse. C1 C3 C2 C4 C5 C6 C7 Lagrad bild Live-bild På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [PBP] för att öppna fönstret för val av foto. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja den fil som ska jämföras. 3. Tryck på [ENTER] för att aktivera bildjämförelse. 4. Tryck på [ENTER] för att växla mellan lagrad bild och live-bild. Svenska - 26

28 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta vald bild åt vänster eller höger 6. Tryck på [ZOOM+/-] för att zooma in/ut från live-bilden. 7. Tryck på [PBP] för att återgå till fönstret med den lagrade bilden. 8. Tryck på [MENU] för atta avsluta. På kontrollpanelen 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja [PBP]. 4. Tryck på [PBP] för att öppna fönstret för val av foto. 5. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja önskad fil för jämförelse. 6. Tryck på [ENTER] för att aktivera bildjämförelse. 7. Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra igenom bilderna. 8. Tryck på [ZOOM+/-] för att zooma in/ut från live-bilden. 9. Tryck på [PBP] för att återgå till fönstret med den lagrade bilden. 10. Tryck på [MENU] för atta avsluta Återställa fabriksinställningarna (fabriksåterställning) Använda fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Advance]. 3. Tryck på [ ] för att välja [Factory Reset]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Yes]. 5. Tryck på [ENTER] för att aktivera Datorrelaterade funktioner Se till att USB-kabeln är ansluten och att drivrutinerna är installerade innan de datorrelaterade funktionerna används. Se Ansluta till externa enheter och 4.4 Installera drivrutin och applikation ActiView i Kapitel 4 Installation och anslutningar i den här handboken. Svenska - 27

29 Sätta in ett foto i MS-Paint 1. Klicka på [File> From Scanner or Camera] i MS-Paint som visas i den nedre vänstra bilden. 2. Klicka på [Get Picture] för att avsluta som visas i den övre högra bilden Sätta in en bild i ett Microsoft Word-dokument 1. Klicka på [Insert/Image/From Scanner or Camera] i Microsoft Word. 2. Välj [Visual Presenter V2] och klicka på [Custom Insert]. Svenska - 28

30 3. Klicka på [Get Picture] för att avsluta Ändra inställningarna på AV322 och sedan ta en bild i Microsoft Word 1. Klicka på [Insert/Image/From Scanner or Camera] i Microsoft Word. 2. Välj [Visual Presenter V2 TWAIN] och klicka på [Custom Insert]. Svenska - 29

31 3. Ett fönster med en live-bild (se nedan) visas. 4. Tryck på [Setting]: När fönstret för kamerainställningar öppnas kan live-bilden justeras. Åtgärden är den samma från fjärrkontrollen och kontrollpanelen. Se Kapitel 6 Kontrollpanel/fjärrkontrollknapparna och bildskärmsmenyn för ytterligare information. 5. Tryck på [Capture] för att ta bilder i Microsoft Word. 6. Tryck på [Cancel] för atta avsluta Använda AV322 som webbkamera för Skype AV322 kan användas som webbkamera för direktmeddelandeprogram (IM) som Skype och MSN. Användning tillsammans med olika IM-program fungerar på liknande sätt. I Skype, exempelvis, följ nedanstående steg: 1. Öppna Skype-applikationen och välj [Tools] > [Options]. 2. Välj [Video Settings], markera [Start my video automatically when I am in a call] och välj [Visual Presenter V2] som önskad webbkamera som visas nedan. Svenska - 30

32 Ring önskad kontakt. När de två parterna kopplats upp visar Skype videoskärmen. Svenska - 31

33 Använda AV322 som en datorkamera 1. Öppna Min dator och klicka på [Visual Presenter V2] för att visa en live-bild Ansluta till en interaktiv vittavla Anslut till Prometheans interactive vita tavla genom att ladda ned referensguiden från Prometheans webbplats Svenska - 32

34 Kapitel 8 Ansluta till ett mikroskop 1 Montera mikroskopadaptern i tillbehörspaketet på mikroskopet <Obs> Mikroskopadaptern passar till sökare med en diameter på ungefär Ø28.4 mm. 2 Anslut AV322-objektivet till mikroskopadaptern. 3 Välj mikroskopläge 3.1. På kontrollpanelen eller fjärrkontrollen Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display] Tryck på [ ] för att välja mellan [Mode]-lägena Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Microscope]. 4 Om bilden är suddig: 4.1. Justera mikroskopets skärpa Tryck på [FOCUS]-knappen på endera sidan av AV322-objektivet för att aktivera autofokus. Svenska - 33

35 Kapitel 9 Problemlösning Det här kapitlet ger riktlinjer för lösningar på vanliga problem. För andra problem, kontakta din återförsäljare eller ditt servicecenter. Nr. Problem Lösningar 1 Ingen strömsignal Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget och utrustningen. 2 AV322 visar ingen bild 1. Kontrollera eluttaget. 2. Kontrollera anslutningen. Se Ansluta externa enheter i Kapitel 4 Installation och anslutningar i den här handboken. 3. Kontrollera signalkällan [SOURCE]. Se 7.1 Byta bildkälla i Kapitel 7 Beskrivning av huvudfunktioner i den här handboken. 4. Kontrollera inställningarna för projektorkälla. Se projektorns användarhandbok. 5. Kontrollera att DIP-brytaren är ordentligt inställd. Se Kapitel 5 DIP-brytaren för relaterade inställningar. 3 Kan inte fokusera Dokumentet är förmodligen för nära objektivet. Tryck på [ZOOM-] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen eller öka avståndet mellan objektiv och dokument och tryck sedan på [FOCUS]-knappen på objektivets högersida. 4 Kan inte se hela bilden 5 Presentationsverktyg V2, ActiView och andra applikationer kan inte användas samtidigt Kontrollera projektorns Autobild. Se projektorns användarhandbok. Presentationsverktyg V2, ActiView och andra applikationer kan inte användas samtidigt. Stäng de öppna applikationerna och utför sedan önskad applikation. Svenska - 34

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten korrekt.

Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten korrekt. Säkerhetssymboler Effekt Installation Användning och rengöring Säkerhetssymboler Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Divar MR digital videoinspelare

Divar MR digital videoinspelare Divar MR digital videoinspelare Typnummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L sv Bruksanvisning_sv Digital videoinspelare Innehållsförteckning sv 1 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 3 1.1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

CX U UNIVERSALSPELARE

CX U UNIVERSALSPELARE CXU UNIVERSALSPELARE nehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 77 Begränsad garanti... 79 Skivtyper som stöds... 80 Skivor som inte kan spelas... 80 Anslutningar på bakpanelen... 8 Kontroller på frontpanelen...

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer