AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok"

Transkript

1 AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok Svenska - 0

2 Innehåll Upphovsrättsinformation... 3 Kapitel 1 Säkerhetsinstruktioner... 4 Säkerhetsåtgärder... 5 FCC-varning... 5 EN55022 (CE Radiation) varning... 6 Kapitel 2 Förpackningsinnehåll... 7 Kapitel 3 Produktöversikt Placering av presentationsverktyget Korrekt användning... 9 Kapitel 4 Installation och anslutningar Systemdiagram Ansluta externa enheter Komma igång Installera drivrutin och ActiView-applikationen Kapitel 5 DIP-brytare Ansluta till projektor eller bildskärm Ansluta till en TV Kapitel 6 Introduktion till knapparna på kontrollpanelen/ fjärrkontrollen och bildskärmsmenyn Knappfunktionerna på kontrollpanelen och fjärrkontrollen Bildskärmsmeny Kapitel 7 Beskrivning av huvudfunktionerna Byta bildkälla Svenska - 1

3 7.2 Förtydliga text och göra bilder mer färgrika Zooma in/ut i en bild Använda autofokus Justera ljusstyrkan Tända/släcka lampan Automatisk justering av bildens optimala ljusstyrka och brännvidd Frysa bilder Ta bilder Bläddra ibland tagna bilder Radera sparade bilder Automatisk radering av sparade bilder när utrustningen stängs av (Autoradering) Panorera över en live-bld (PAN) Spelande Diabilder (Bildspel) Jämföra live-bilder med sparade bilder (PBP) Återställa fabriksinställningarna (fabriksåterställning) Datorrelaterade funktioner Sätta in ett foto i MS-Paint Sätta in en bild i ett Microsoft Word-dokument Ändra inställningarna på AV322 och sedan ta en bild i Microsoft Word Använda AV322 som webbkamera för Skype Använda AV322 som en datorkamera Ansluta till en interaktiv vittavla Kapitel 8 Ansluta till ett mikroskop Kapitel 9 Problemlösning Svenska - 2

4 Upphovsrättsinformation Copyright Promethean Ltd. Alla rättigheter förbehålles. Promethean är ett varumärke för närvarande registrerat av Promethean Ltd. Kopiering, reproduktion eller överföring av denna fil tillåts inte om licens ej erhållits av Promethean Ltd., såvida kopieringen inte görs i syfte att skapa en säkerhetskopia efter inköp av produkten. För att kunna fortsätta att förbättra produkten förbehåller sig Promethean Ltd. härmed rätten att ändra på produktspecifikationerna utan föregående meddelande. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varsel. För att kunna ge en fullödig förklaring av hur den här produkten fungerar kan handboken hänvisa till namn på andra produkter eller företag, dock utan avsikt på intrång. Garantifriskrivning: Promethean Ltd. är inte ansvarigt för vare sig möjliga tekniska redigeringsmisstag eller utelämnanden eller för tillfälliga eller relaterade skador som uppstår som resultat av att denna fil tillhandahålls eller av att denna produkt används. Svenska - 3

5 Kapitel 1 Säkerhetsinstruktioner Följ alltid dessa säkerhetsinstruktioner när presentationsverktyget sätts upp och används: 1. Placera det inte i lutande läge. 2. Ställ det inte på ostadig vagn, ställ eller bord. 3. Använd det inte i närheten av vatten eller värmekälla. 4. Använd endast rekommenderade tillbehör. 5. Använd sådan strömkälla som anges på presentationsverktyget. Om du är osäker på vilken strömtyp som finns tillgänglig, rådfråga återförsäljaren eller det lokala elbolaget. 6. Placera det på en plats där det lätt kan kopplas ifrån. 7. Vidta alltid följande försiktighetsåtgärder vid hantering av kontakten. Underlåtenhet att göra det kan orsaka gnistor eller brand. Se till att kontakten är ren från damm innan den sätts i eluttaget. Se till att kontakten sätts i eluttaget ordentligt. 8. Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller sladdosor eftersom det kan orsaka elektriska stötar. 9. Placera det inte så att nätsladden kan trampas på eftersom det kan resultera i förslitning eller skada på sladden eller kontakten. 10. Dra ur projektorns nätkontakt ur vägguttaget före rengöring. Använd en fuktad trasa vid rengöring. Använd inte vätska eller sprayrengöring. 11. Blockera inte projektorns ventilationsuttag och öppningar. De ger ventilering och förhindrar att presentationsverktyget överhettas. Placera det inte på soffa, matta eller annan mjuk yta eller i en inbyggd installation såvida inte fullgod ventilation ges. 12. Tryck aldrig in föremål i höljets öppningar. Låt aldrig vätska tränga in i det. 13. Försök inte att använda verktyget på annat sätt än som uttryckligen anges i den här handboken Att öppna eller ta bort höljen kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Hänvisa all service till behörig servicepersonal. 14. Dra ut presentationsverktygets kontakt ur eluttaget vid åskväder eller om det inte ska användas på en längre tid. Placera inte vare sig verktyget eller fjärrkontrollen ovanpå värmeavgivande utrustning eller uppvärmda föremål, t.ex. bilar o.s.v. Svenska - 4

6 15. Dra ut presentationsverktygets kontakt ur vägguttaget och överlåt service till behörig personal om följande situationer uppstår: om nätsladden eller kontakten förslits eller skadas. om vätska tränger in eller om verktyget har utsatts för regn eller väta. <Obs> Om fel batterityp används i fjärrkontrollen kan den gå sönder. Följ instruktionerna i ditt land för kassering av batterier. Säkerhetsåtgärder Varning: Utsätt inte utrustningen för regn eller fukt för att minska risken för brand eller elektrisk stöt. Detta presentationsverktyg har en tretrådig växelströmskontakt. Det är en säkerhetsåtgärd ämnad att garantera att kontakten passar i uttaget. Försök inte att inaktivera denna säkerhetsegenskap. Om presentationsverktyget inte kommer att användas under en längre tid, dra ut kontakten ur eluttaget. FÖRSIKTIGHET RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Försiktighet: För att minska risken för elektriska stötar: avlägsna inte höljet (eller baksidan). Det finns inga delar som användaren själv kan underhålla inuti. Hänvisa all service till behörig servicepersonal. Den här symbolen innebär att utrustningen kan innehålla farliga spänningar som kan orsaka elektriska stötar. FCC-varning ANMÄRKNING: TILLVERKAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR RADIO- ELLER TV-STÖRNINGAR ORSAKADE AV OBEHÖRIGA MODIFIKATIONER PÅ DENNA UTRUSTNING. SÅDANA MODIFIERINGAR KAN UPPHÄVA ANVÄNDARENS RÄTTIGHET ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN. Svenska - 5

7 Anmärkning: Denna utrustning har testats och motsvarar gränserna för digital utrustning av klass A eller B enligt del 15 i FCC:s regler. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid heminstallation. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och om den inte är korrekt installerad och använd i enlighet med anvisningarna kan den orsaka allvarliga störningar på radiokommunikationer. Inga garantier ges dock för att en viss installation inte kommer att orsaka störningar. Om den här utrustningen orsakar allvarliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att utrustningen slås på och av, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen med hjälp av en eller flera åtgärder: Rikta om eller flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Observera: (1) En icke avskärmad Nätsladd krävs för att uppfylla FCC:s strålningskrav och för att förebygga störning av radio- och tv-mottagning i närheten. Det är av högsta vikt att endast den medföljande nätsladden används. (2) Använd endast avskärmade sladdar vid anslutning av I/O-enheter till den här utrustningen. (3) Ändringar och modifikationer som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för regeluppfyllande kan leda till att användarens behörighet att använda utrustningen ogiltigförklaras. EN55022 (CE Radiation) varning Den här produkten är avsedd att användas i kommersiell, industriell och utbildningsmiljö. Den är inte avsedd för hemmabruk. Detta är en Klass A-produkt. I bostadsmiljö kan denna produkt orsaka radiofrekvensstörningar (RF), varvid användaren kan behöva vidta adekvata åtgärder. Typisk användning sker i konferensrum, mötesrum eller hörsalar. Svenska - 6

8 Kapitel 2 Förpackningsinnehåll AV322 Snabbreferensguide Användarhandbok (För andra språk, se cd-rom-skivan eller besök webbplatsen) Snabbreferensguiden för ActiView CD Fjärrkontroll USB-kabel C-video-kabel VGA-kabel Mikroskopadapter Tillbehörsväska Skyddsväska för presentationsverktyget Nätsladd (USA) Nätsladd (Storbritannien) Nätsladd (EC) Svenska - 7

9 Kapitel 3 Produktöversikt 1. Fjädrande lamphals 2. Lampa 3. Kontrollpanel 5. Fjärrkontrollsensor 4. LED-indikator 6. Objektiv 7. DIP-brytare (Undersida) Svenska - 8

10 3.1 Placering av presentationsverktyget 3.2 Korrekt användning * Ungefär 400 mm avstånd mellan kameran och skrivbordsytan rekommenderas. 400 mm Svenska - 9

11 Kapitel 4 Installation och anslutningar 4.1 Systemdiagram Projektor Bildskärm Television PC PC Svenska - 10

12 4.2 Ansluta externa enheter Steg 1: Anslut nätsladden från AC In på AV322 till eluttaget Växelströmsuttag <Obs>: Nätsladdens utseende kan variera mellan olika länder/regioner Steg 2: Ansluta projektor till annan hårdvaruutrustning Ansluta till projektor eller bildskärm Anslut VGA-kabeln till VGA OUT-porten på AV322 och till VGA IN-porten på projektorn eller bildskärmen. Ansluta till en TV 1. Anslut C-VIDEO-kabeln från C-VIDEO-porten på AV322 till C-VIDEO-porten på tv:n. Svenska - 11

13 2. Justera inställningarna för DIP-brytaren NTSC: USA, Taiwan, Panama, Filippinerna, Kanada, Chile, Japan Sydkorea och Mexico PAL: Ovan ej uppräknade länder/regioner <Obs> Bildskärmsmenyn är inte tillgänglig i C-VIDEO. Vissa funktioner på kontrollpanelen och fjärrkontrollen är inte tillgängliga i det här läget. <Obs> VGA OUT stöds inte när C-VIDEO aktiverats. 3. DIP-brytarens inställningar är inte tillgängliga förrän AV322 har startats om. Ansluta till en dator 1. Anslut USB-kabeln från USB-porten på AV322 till USB-porten på datorn. Installera sedan det medföljande ActiView-programmet. Svenska - 12

14 2. Anslut VGA-kabeln från VGA IN-porten på AV322 till VGA OUT-porten på datorn. 3. Anslut RS-232-adaptern (extra tillbehör) till RS-232-porten på AV322 och RS-232-porten på datorn. 4.3 Komma igång Kontrollpanel Fjärrkontroll ta AV322 med fjärrkontrollen genom att rikta fjärrkontrollens sensor mot AV322 och trycka på strömbrytaren. När AV322 startats blinkar lysdioden på projektorn några gånger innan den börjar lysa med ett fast sken. Kontakta din distributör om lysdioden inte tänds. Svenska - 13

15 4.4 Installera drivrutin och ActiView-applikationen När USB-drivrutinen och ActiView-applikationen startats, använd programvaran till att: kontrollera AV322. ta och registrera bilder. annotera bilder, markera viktiga detaljer och spara dem för senare bruk. använda helskärmsfunktionen Systemkrav Windows XP CPU: P4 1.8 GHz och högre Minne: 512MB Den grafiska adapterns kretsuppsättningar: NVIDIA GeForce 6200, ATI Radeon X850, Intel GMX3000 och högre Grafikminne: 256MB och högre Stöder DirectX 9.0c Upplösning: XGA (1024 x 768) eller högre Minsta hårddiskutrymme som krävs: 100MB Windows Vista CPU: P4 2.0 GHz och högre Minne: 1GB Den grafiska adapterns kretsuppsättningar: NVIDIA GeForce 6200, ATI Radeon X850, Intel GMX3000 och högre Grafikminne: 256MB och högre Stöder DirectX 9.0c Upplösning: XGA (1024 x 768) och högre Minsta hårddiskutrymme som krävs: 100MB MAC OS X v , v10.5 CPU: PowerPC G4 866MHz eller Intel Pentium 1.83GHz Intel Core 2 Duo processorer Minne: 512MB 1024 x 768-upplösning och 24-bits färgskärm Minsta hårddiskutrymme som krävs: 1GB QuickTime och högre Svenska - 14

16 4.4.2 Installationssteg (PC) 1. Ladda ned programvaran ActiView: 2. Se Kapitel 4 Installation och anslutningar för USB-anslutning. 3. Starta AV Starta installationsguiden för ActiView. 5. Tryck på [Next] och följ bildskärmsinstruktionerna för installation av programvaran. 6. När installationen avslutats, tryck på [Finish] för att starta om datorn. Svenska - 15

17 4.4.3 Installationssteg (MAC) 1. Ladda ned programvaran ActiView. 2. Se Kapitel 4: Installation och anslutningar för USB-anslutning. 3. Starta AV Välj [ActiView] för att starta installationen. Följ sedan instruktionerna på bildskärmen tills installationen avslutats Verifiera att installationen avslutats (PC) 1. Leta rätt på ActiView-ikonen på datorns skrivbord. 2. Dubbelklicka på ikonen eller välj [Program] / [Start] / [Programs] / [ActiView]. <Anmärkning> Se snabbreferensguiden för ActiView för ytterligare användarinstruktioner Verifiera att installationen avslutats (MAC) 1. Leta rätt på ActiView i [Applications]. <Anmärkning> Se snabbreferensguiden för ActiView för ytterligare användarinstruktioner. Svenska - 16

18 Kapitel 5 DIP-brytare <Obs>: Du måste starta om AV322 för att DIP-brytarens konfiguration ska börja gälla. 5.1 Ansluta till projektor eller bildskärm WXGA-utmatning (fabriksstandard): SXGA-utmatning: XGA-utmatning Reserverad Svenska - 17

19 5.2 Ansluta till en TV NTSC-inställningar: USA, Taiwan, Panama, Filippinerna, Kanada, Chile, Japan, Sydkorea och Mexico PAL-inställningar: Ovan ej uppräknade länder/regioner <Obs> VGA OUT stöds inte när C-VIDEO aktiverats. Svenska - 18

20 Kapitel 6 Introduktion till knapparna på kontrollpanelen/fjärrkontrollen och bildskärmsmenyn 6.1 Knappfunktionerna på kontrollpanelen och fjärrkontrollen <Anmärkning> Funktionerna nedan räknas upp i bokstavsordning Namn Funktionsbeskrivning Användning Startar och stänger av presentationsverktyget. Fjärrkontroll/ kontrollpanel,,, Rör sig uppåt, nedåt, till höger eller vänster för val av önskad funktion. Fjärrkontroll/ kontrollpanel AF AUTO TUNE Automatisk justering av brännvidden mellan objektivet och det visade föremålet. Automatisk justering av optimal ljusstyrka och brännvidd. Endera sidan av enhetens objektiv Fjärrkontroll BRT+/- Justerar bildens ljusstyrka. Fjärrkontroll CAPTURE Tar bilden och placerar den i internminnet. Fjärrkontroll/ kontrollpanel DELETE Raderar bilder lagrade i internminnet. Fjärrkontroll ENTER Öppnar/aktiverar funktioner. Fjärrkontroll/ kontrollpanel FREEZE Fryser tillfälligt visad bild på skärmen. Tryck Fjärrkontroll igen för att avbryta. MENU Aktiverar bildskärmsmenyn/stänger menyn. Fjärrkontroll/ kontrollpanel PAN Förflyttning över del av live-bilden. Fjärrkontroll PBP Låter användaren jämföra levande bilder med Fjärrkontroll tagna stillbildsfiler. PLAYBACK Visar tagna bilder. Fjärrkontroll/ kontrollpanel ROTATE Vrider bilden i 0 /90 /180 /270 Fjärrkontroll SLIDE SHOW Visar bilderna i ett bildspel. Fjärrkontroll SOURCE Växlar mellan olika bildkällor: 1. Live-bilder (standard). 2. PC. Fjärrkontroll/ kontrollpanel ZOOM +/- Ökar eller minskar bildstorleken. Fjärrkontroll/ kontrollpanel Svenska - 19

21 6.2 Bildskärmsmeny <Obs> Tryck på [Menu] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. Värdena i fetstil i följande tabell är grundinställningarna. Första nivån Huvudkom mandon Bildskärm (Display) Förvaring (Storage) Andra nivån Delkommandon Autoinställning (Auto Tune) Skärpa (Focus) Läge (Mode) Foto/Tex (Photo/Text) PBP PAN Enter Tredje nivån Justeringsvärden 0~Max Normal/Dia/Film/ Mikroskop Foto/Text/Grå Enter PÅ/AV Vrid (Rotate) 0 /90 /180 /270 Bildspel (Slide Show) Bildspelseffekt (Slide Show Effect) Fördröjning (Delay) Radera alla (Delete All) Formatera (Format) Enter Av/Slutare/Höger/Ned/ Sida/Öppna 1 sek/3 sek/5 sek/10 sek/manuell Ja/Nej Ja/Nej Funktionsbeskrivning Tryck på [ENTER] för att automatiskt justera optimal ljusstyrka och brännvidd. Justera brännvidden med vänster och höger piltangenter. Välj bildläge med vänster och höger piltangenter. Välj foto/tex/grå-läge med vänster och höger piltangenter. Tryck på [ENTER] för att genast aktivera läget för bildjämförelser. Förflyttning över live-bild med vänster och höger piltangenter. Vrid bilden med vänster och höger piltangenter. Tryck på [ENTER] för att visa bilderna lagrade i internminnet i bildspelsläge. Välj sidvändningsläge med vänster och höger piltangenter. Välj tid för sidvändning med vänster och höger piltangenter. (Välj manuellt läge för att vända på sidorna manuellt) Välj önskad bild med vänster och höger piltangent. Tryck sedan på [ENTER] för att bekräfta att fotot ska raderas. Välj med vänster och höger piltangent och formatera sedan internminnet. Svenska - 20

22 Inställningar (Setting) Avancerat (Advance) Autoradering (Auto Erase) USB-överföring(U SB Transfer) Lampa (Lamp) AE AWB Nattvision (Night Vision) Brusreducering (Noise Reduction) Språk (Language) Ladda förinställning (Preset Load) Spara förinställningar (Preset Save) Fabriksåterställning (Factory Reset) PÅ/AV Kamera/Lagringsenhet PÅ/AV PÅ/AV Enter PÅ/AV PÅ/AV English/ 简 中 /Deutsch/ Français/Español/ Русский/Nederlands/ Suomi/Polski/Italiano/ Português/Português-Br./ ع ربي/ Svenska/Dansk Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Använd vänster och höger piltangent för att aktivera/ inaktivera raderingsfunktionen som automatiskt raderar alla lagrade bilder när systemet stängs av. Välj USB-överföringsläge med vänster och höger piltangenter. Tänd/släck lampan med vänster och höger piltangenter. Stäng av/sätt på Autoradering (AE) med vänster och höger piltangenter. Tryck på [ENTER] för att genast aktivera automatisk vitbalans (AWB). Välj nattvisionsläge med vänster och höger piltangenter. Starta/stäng av brusreduceringsfunktionen med hjälp av vänster och höger piltangent. Välj önskat språk med vänster och höger piltangenter. Läs in värdet för aktuellt bildläge. Välj med vänster och höger piltangent och bekräfta sedan genom att trycka på [ENTER]. Lagra värdet för aktuellt bildläge. Välj med vänster och höger piltangent och bekräfta sedan genom att trycka på [ENTER]. Välj med vänster och höger piltangent och bekräfta sedan genom att trycka på [ENTER] för att återställa fabriksvärdena. Svenska - 21

23 Kapitel 7 Beskrivning av huvudfunktionerna 7.1 Byta bildkälla Live-bilder är standardbildkälla. Tryck på [SOURCE] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att växla mellan olika bildkällor: 1. Live-bilder (standard). 2. PC. 7.2 Förtydliga text och göra bilder mer färgrika Foto (Fotoläge) är grundinställningen i [Photo/Text/Gray]-läget [Photo] (Grundinställning) Visa bilder eller text med bilder i det här läget för att förbättra färgerna i bilderna. [Text]: Visa textfiler i det här läget för att förtydliga texten. [Gray]: Visa bilder i gråtoner eller svartvitt i det här läget. Ändra på inställningarna via fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja mellan [Photo/Text/Gray]-lägena. (Läs ovanstående beskrivning för bästa väl). 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta mellan [Photo/Text/Gray]-lägena. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 7.3 Zooma in/ut i en bild 1. Tryck på [ZOOM+] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att zooma in i en bild. 2. Tryck på [ZOOM-] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att zooma ut ur en bild. 7.4 Använda autofokus 1. I kontrollpanelen, tryck på [FOCUS]-knappen på objektivets högra sida. Svenska - 22

24 7.5 Justera ljusstyrkan 1. På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen, tryck på [BRT+] för att höja ljusstyrkan. 2. På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen, tryck på [BRT-] för att sänka ljusstyrkan. 7.6 Tända/släcka lampan På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Setting]. 3. Tryck på [ ] för att välja [Lamp]-lägena. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för [ON]/[OFF]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 7.7 Automatisk justering av bildens optimala ljusstyrka och brännvidd På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [AUTO TUNE] för optimal ljusstyrka och brännvidd. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja mellan [Auto Tune]-lägena. 4. Tryck på [ENTER]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 7.8 Frysa bilder 1. Tryck på [FREEZE] på fjärrkontrollen för att frysa bilden som visas på bildskärmen. Tryck igen för att avbryta. 7.9 Ta bilder 1. Tryck på [CAPTURE] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att ta och spara en bild. Svenska - 23

25 7.10 Bläddra ibland tagna bilder 1. Tryck på [PLAYBACK] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att visa tumnaglar av alla sparade bilder. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja tumnagel för visning. 3. Tryck på [ENTER] för att öppna bilden i fullskärmsläge. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra igenom sparade bilder. 5. Tryck på [PLAYBACK] för atta avsluta. 6. Tryck på [MENU] för atta avsluta Radera sparade bilder På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [PLAYBACK]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja önskad tumnagel för radering. 3. Tryck på [DELETE] för att radera önskad bild. 4. Tryck på [MENU] för atta avsluta. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att välja [Delete All]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Yes]. 5. Tryck på [ENTER] för att bekräfta val. 6. Tryck på [MENU] för atta avsluta Automatisk radering av sparade bilder när utrustningen stängs av (Autoradering) På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att öppna [Storage]-menyn. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att aktivera [Auto Erase]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja mellan [ON]-lägena. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. Svenska - 24

26 7.13 Panorera över en live-bld (PAN) <Obs> Panorering och zoomning är inte tillgängliga i mikroskopläge. På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [PAN] på fjärrkontrolen för att zooma in på en del av en live-bild. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att förflytta dig runt inzoomade delen av bilden. 3. Tryck på [PAN för att avsluta delvis inzoomning. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja [PAN]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja mellan [ON]-lägena. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 6. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att förflytta dig runt inzoomade delen av bilden Spelande Diabilder (Bildspel) Använda bildspelseffekten: 1. Tryck på [MENU] på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att aktivera [Slide Show Effect]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja sidvändningsläge [Off / Shutter / Right / Down / Side / Open]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta Ställa in tidsfördröjning 1. Tryck på [MENU] på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att aktivera [Delay]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja sidvändningsintervall [1 Sec/3 Sec/5 Sec/10Sec/Manual]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. Svenska - 25

27 Starta/Pausa/Stoppa bildvisning <Obs> Bilder över 8 MB kan inte visas. Vid uppspelning kan [ROTATE]-funktionen aktiveras så att bilderna vrids. På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [SLIDE SHOW] för att påbörja bildvisning 2. Tryck på [ENTER] för att pausa bildvisningen. 3. Tryck på [ENTER] en gång till för att fortsätta bildvisningen. 4. Tryck på [SLIDE SHOW] igen för att stoppa bildvisningen. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att aktivera [Slide Show]. 4. Tryck på [ENTER] för att visa bilder. 5. Tryck på [ENTER] för att pausa bildvisningen. 6. Tryck på [ENTER] en gång till för att fortsätta bildvisningen. 7. För att stoppa bildvisningen, upprepa steg 1 till Jämföra live-bilder med sparade bilder (PBP) Den här funktionen gör att du samtidigt kan visa en live-bild till höger och en sparad bild till vänster för jämförelse. C1 C3 C2 C4 C5 C6 C7 Lagrad bild Live-bild På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [PBP] för att öppna fönstret för val av foto. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja den fil som ska jämföras. 3. Tryck på [ENTER] för att aktivera bildjämförelse. 4. Tryck på [ENTER] för att växla mellan lagrad bild och live-bild. Svenska - 26

28 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta vald bild åt vänster eller höger 6. Tryck på [ZOOM+/-] för att zooma in/ut från live-bilden. 7. Tryck på [PBP] för att återgå till fönstret med den lagrade bilden. 8. Tryck på [MENU] för atta avsluta. På kontrollpanelen 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja [PBP]. 4. Tryck på [PBP] för att öppna fönstret för val av foto. 5. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja önskad fil för jämförelse. 6. Tryck på [ENTER] för att aktivera bildjämförelse. 7. Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra igenom bilderna. 8. Tryck på [ZOOM+/-] för att zooma in/ut från live-bilden. 9. Tryck på [PBP] för att återgå till fönstret med den lagrade bilden. 10. Tryck på [MENU] för atta avsluta Återställa fabriksinställningarna (fabriksåterställning) Använda fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Advance]. 3. Tryck på [ ] för att välja [Factory Reset]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Yes]. 5. Tryck på [ENTER] för att aktivera Datorrelaterade funktioner Se till att USB-kabeln är ansluten och att drivrutinerna är installerade innan de datorrelaterade funktionerna används. Se Ansluta till externa enheter och 4.4 Installera drivrutin och applikation ActiView i Kapitel 4 Installation och anslutningar i den här handboken. Svenska - 27

29 Sätta in ett foto i MS-Paint 1. Klicka på [File> From Scanner or Camera] i MS-Paint som visas i den nedre vänstra bilden. 2. Klicka på [Get Picture] för att avsluta som visas i den övre högra bilden Sätta in en bild i ett Microsoft Word-dokument 1. Klicka på [Insert/Image/From Scanner or Camera] i Microsoft Word. 2. Välj [Visual Presenter V2] och klicka på [Custom Insert]. Svenska - 28

30 3. Klicka på [Get Picture] för att avsluta Ändra inställningarna på AV322 och sedan ta en bild i Microsoft Word 1. Klicka på [Insert/Image/From Scanner or Camera] i Microsoft Word. 2. Välj [Visual Presenter V2 TWAIN] och klicka på [Custom Insert]. Svenska - 29

31 3. Ett fönster med en live-bild (se nedan) visas. 4. Tryck på [Setting]: När fönstret för kamerainställningar öppnas kan live-bilden justeras. Åtgärden är den samma från fjärrkontrollen och kontrollpanelen. Se Kapitel 6 Kontrollpanel/fjärrkontrollknapparna och bildskärmsmenyn för ytterligare information. 5. Tryck på [Capture] för att ta bilder i Microsoft Word. 6. Tryck på [Cancel] för atta avsluta Använda AV322 som webbkamera för Skype AV322 kan användas som webbkamera för direktmeddelandeprogram (IM) som Skype och MSN. Användning tillsammans med olika IM-program fungerar på liknande sätt. I Skype, exempelvis, följ nedanstående steg: 1. Öppna Skype-applikationen och välj [Tools] > [Options]. 2. Välj [Video Settings], markera [Start my video automatically when I am in a call] och välj [Visual Presenter V2] som önskad webbkamera som visas nedan. Svenska - 30

32 Ring önskad kontakt. När de två parterna kopplats upp visar Skype videoskärmen. Svenska - 31

33 Använda AV322 som en datorkamera 1. Öppna Min dator och klicka på [Visual Presenter V2] för att visa en live-bild Ansluta till en interaktiv vittavla Anslut till Prometheans interactive vita tavla genom att ladda ned referensguiden från Prometheans webbplats Svenska - 32

34 Kapitel 8 Ansluta till ett mikroskop 1 Montera mikroskopadaptern i tillbehörspaketet på mikroskopet <Obs> Mikroskopadaptern passar till sökare med en diameter på ungefär Ø28.4 mm. 2 Anslut AV322-objektivet till mikroskopadaptern. 3 Välj mikroskopläge 3.1. På kontrollpanelen eller fjärrkontrollen Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display] Tryck på [ ] för att välja mellan [Mode]-lägena Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Microscope]. 4 Om bilden är suddig: 4.1. Justera mikroskopets skärpa Tryck på [FOCUS]-knappen på endera sidan av AV322-objektivet för att aktivera autofokus. Svenska - 33

35 Kapitel 9 Problemlösning Det här kapitlet ger riktlinjer för lösningar på vanliga problem. För andra problem, kontakta din återförsäljare eller ditt servicecenter. Nr. Problem Lösningar 1 Ingen strömsignal Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget och utrustningen. 2 AV322 visar ingen bild 1. Kontrollera eluttaget. 2. Kontrollera anslutningen. Se Ansluta externa enheter i Kapitel 4 Installation och anslutningar i den här handboken. 3. Kontrollera signalkällan [SOURCE]. Se 7.1 Byta bildkälla i Kapitel 7 Beskrivning av huvudfunktioner i den här handboken. 4. Kontrollera inställningarna för projektorkälla. Se projektorns användarhandbok. 5. Kontrollera att DIP-brytaren är ordentligt inställd. Se Kapitel 5 DIP-brytaren för relaterade inställningar. 3 Kan inte fokusera Dokumentet är förmodligen för nära objektivet. Tryck på [ZOOM-] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen eller öka avståndet mellan objektiv och dokument och tryck sedan på [FOCUS]-knappen på objektivets högersida. 4 Kan inte se hela bilden 5 Presentationsverktyg V2, ActiView och andra applikationer kan inte användas samtidigt Kontrollera projektorns Autobild. Se projektorns användarhandbok. Presentationsverktyg V2, ActiView och andra applikationer kan inte användas samtidigt. Stäng de öppna applikationerna och utför sedan önskad applikation. Svenska - 34

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Introduktion Utsätt inte Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

DS409slim. Snabb installationsguide

DS409slim. Snabb installationsguide DS409slim Snabb installationsguide Säkerhetsinstruktioner Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta från

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

BeoSound 6. Handledning

BeoSound 6. Handledning BeoSound 6 Handledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA Din musik + vår passion Innehåll Anslutningar...3 Användarinstruktioner...4 LED-färger/blinkar...4 LED-färger...4 USB Class...4 För Mac...4 För Windows...5 Tekniska specifikationer...6

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

GEM. Användarmanual. Freedom Scientific Inc. 440525-001 Rev. D

GEM. Användarmanual. Freedom Scientific Inc. 440525-001 Rev. D GEM Användarmanual Freedom Scientific Inc. 440525-001 Rev. D PUBLICERAD AV Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com Informationen i detta

Läs mer

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning 1 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) UTTALANDE Denna utrustning har testats och uppfyller gränsvärdena för en klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av FCC

Läs mer

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Användarhandbok. Version 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Användarhandbok. Version 1.0 Voodoo Dragon Användarhandbok Version 1.0 Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller på något sätt, elektroniskt

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning Innehåll Kapitel 1: Installation av DVD MAKER USB2.0 maskinvara 1.1 Leveransens innehåll 1 1.2 Systemkrav 1 1.3 Installation av maskinvaran 1 Kapitel 2: DVD MAKER

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUT FLAT CAN UB 19200 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust Flat can UB 19200. Inga särskilda kunskaper krävs för installationen.

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Ljusridå för pekning

Ljusridå för pekning Ljusridå för pekning Innehållsförteckning Information om användning... 2 Ljusridå för pekning... 3 Installation av ljusridå för pekning... 4 Steg 1: Projektorinstallation... 5 Steg 2: Konfiguration av

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok Display Dock

Användarhandbok Display Dock Användarhandbok Display Dock Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Display Dock Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan 6 Ansluta

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer