AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok"

Transkript

1 AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok Svenska - 0

2 Innehåll Upphovsrättsinformation... 3 Kapitel 1 Säkerhetsinstruktioner... 4 Säkerhetsåtgärder... 5 FCC-varning... 5 EN55022 (CE Radiation) varning... 6 Kapitel 2 Förpackningsinnehåll... 7 Kapitel 3 Produktöversikt Placering av presentationsverktyget Korrekt användning... 9 Kapitel 4 Installation och anslutningar Systemdiagram Ansluta externa enheter Komma igång Installera drivrutin och ActiView-applikationen Kapitel 5 DIP-brytare Ansluta till projektor eller bildskärm Ansluta till en TV Kapitel 6 Introduktion till knapparna på kontrollpanelen/ fjärrkontrollen och bildskärmsmenyn Knappfunktionerna på kontrollpanelen och fjärrkontrollen Bildskärmsmeny Kapitel 7 Beskrivning av huvudfunktionerna Byta bildkälla Svenska - 1

3 7.2 Förtydliga text och göra bilder mer färgrika Zooma in/ut i en bild Använda autofokus Justera ljusstyrkan Tända/släcka lampan Automatisk justering av bildens optimala ljusstyrka och brännvidd Frysa bilder Ta bilder Bläddra ibland tagna bilder Radera sparade bilder Automatisk radering av sparade bilder när utrustningen stängs av (Autoradering) Panorera över en live-bld (PAN) Spelande Diabilder (Bildspel) Jämföra live-bilder med sparade bilder (PBP) Återställa fabriksinställningarna (fabriksåterställning) Datorrelaterade funktioner Sätta in ett foto i MS-Paint Sätta in en bild i ett Microsoft Word-dokument Ändra inställningarna på AV322 och sedan ta en bild i Microsoft Word Använda AV322 som webbkamera för Skype Använda AV322 som en datorkamera Ansluta till en interaktiv vittavla Kapitel 8 Ansluta till ett mikroskop Kapitel 9 Problemlösning Svenska - 2

4 Upphovsrättsinformation Copyright Promethean Ltd. Alla rättigheter förbehålles. Promethean är ett varumärke för närvarande registrerat av Promethean Ltd. Kopiering, reproduktion eller överföring av denna fil tillåts inte om licens ej erhållits av Promethean Ltd., såvida kopieringen inte görs i syfte att skapa en säkerhetskopia efter inköp av produkten. För att kunna fortsätta att förbättra produkten förbehåller sig Promethean Ltd. härmed rätten att ändra på produktspecifikationerna utan föregående meddelande. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varsel. För att kunna ge en fullödig förklaring av hur den här produkten fungerar kan handboken hänvisa till namn på andra produkter eller företag, dock utan avsikt på intrång. Garantifriskrivning: Promethean Ltd. är inte ansvarigt för vare sig möjliga tekniska redigeringsmisstag eller utelämnanden eller för tillfälliga eller relaterade skador som uppstår som resultat av att denna fil tillhandahålls eller av att denna produkt används. Svenska - 3

5 Kapitel 1 Säkerhetsinstruktioner Följ alltid dessa säkerhetsinstruktioner när presentationsverktyget sätts upp och används: 1. Placera det inte i lutande läge. 2. Ställ det inte på ostadig vagn, ställ eller bord. 3. Använd det inte i närheten av vatten eller värmekälla. 4. Använd endast rekommenderade tillbehör. 5. Använd sådan strömkälla som anges på presentationsverktyget. Om du är osäker på vilken strömtyp som finns tillgänglig, rådfråga återförsäljaren eller det lokala elbolaget. 6. Placera det på en plats där det lätt kan kopplas ifrån. 7. Vidta alltid följande försiktighetsåtgärder vid hantering av kontakten. Underlåtenhet att göra det kan orsaka gnistor eller brand. Se till att kontakten är ren från damm innan den sätts i eluttaget. Se till att kontakten sätts i eluttaget ordentligt. 8. Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller sladdosor eftersom det kan orsaka elektriska stötar. 9. Placera det inte så att nätsladden kan trampas på eftersom det kan resultera i förslitning eller skada på sladden eller kontakten. 10. Dra ur projektorns nätkontakt ur vägguttaget före rengöring. Använd en fuktad trasa vid rengöring. Använd inte vätska eller sprayrengöring. 11. Blockera inte projektorns ventilationsuttag och öppningar. De ger ventilering och förhindrar att presentationsverktyget överhettas. Placera det inte på soffa, matta eller annan mjuk yta eller i en inbyggd installation såvida inte fullgod ventilation ges. 12. Tryck aldrig in föremål i höljets öppningar. Låt aldrig vätska tränga in i det. 13. Försök inte att använda verktyget på annat sätt än som uttryckligen anges i den här handboken Att öppna eller ta bort höljen kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Hänvisa all service till behörig servicepersonal. 14. Dra ut presentationsverktygets kontakt ur eluttaget vid åskväder eller om det inte ska användas på en längre tid. Placera inte vare sig verktyget eller fjärrkontrollen ovanpå värmeavgivande utrustning eller uppvärmda föremål, t.ex. bilar o.s.v. Svenska - 4

6 15. Dra ut presentationsverktygets kontakt ur vägguttaget och överlåt service till behörig personal om följande situationer uppstår: om nätsladden eller kontakten förslits eller skadas. om vätska tränger in eller om verktyget har utsatts för regn eller väta. <Obs> Om fel batterityp används i fjärrkontrollen kan den gå sönder. Följ instruktionerna i ditt land för kassering av batterier. Säkerhetsåtgärder Varning: Utsätt inte utrustningen för regn eller fukt för att minska risken för brand eller elektrisk stöt. Detta presentationsverktyg har en tretrådig växelströmskontakt. Det är en säkerhetsåtgärd ämnad att garantera att kontakten passar i uttaget. Försök inte att inaktivera denna säkerhetsegenskap. Om presentationsverktyget inte kommer att användas under en längre tid, dra ut kontakten ur eluttaget. FÖRSIKTIGHET RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Försiktighet: För att minska risken för elektriska stötar: avlägsna inte höljet (eller baksidan). Det finns inga delar som användaren själv kan underhålla inuti. Hänvisa all service till behörig servicepersonal. Den här symbolen innebär att utrustningen kan innehålla farliga spänningar som kan orsaka elektriska stötar. FCC-varning ANMÄRKNING: TILLVERKAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR RADIO- ELLER TV-STÖRNINGAR ORSAKADE AV OBEHÖRIGA MODIFIKATIONER PÅ DENNA UTRUSTNING. SÅDANA MODIFIERINGAR KAN UPPHÄVA ANVÄNDARENS RÄTTIGHET ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN. Svenska - 5

7 Anmärkning: Denna utrustning har testats och motsvarar gränserna för digital utrustning av klass A eller B enligt del 15 i FCC:s regler. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid heminstallation. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och om den inte är korrekt installerad och använd i enlighet med anvisningarna kan den orsaka allvarliga störningar på radiokommunikationer. Inga garantier ges dock för att en viss installation inte kommer att orsaka störningar. Om den här utrustningen orsakar allvarliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att utrustningen slås på och av, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen med hjälp av en eller flera åtgärder: Rikta om eller flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Observera: (1) En icke avskärmad Nätsladd krävs för att uppfylla FCC:s strålningskrav och för att förebygga störning av radio- och tv-mottagning i närheten. Det är av högsta vikt att endast den medföljande nätsladden används. (2) Använd endast avskärmade sladdar vid anslutning av I/O-enheter till den här utrustningen. (3) Ändringar och modifikationer som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för regeluppfyllande kan leda till att användarens behörighet att använda utrustningen ogiltigförklaras. EN55022 (CE Radiation) varning Den här produkten är avsedd att användas i kommersiell, industriell och utbildningsmiljö. Den är inte avsedd för hemmabruk. Detta är en Klass A-produkt. I bostadsmiljö kan denna produkt orsaka radiofrekvensstörningar (RF), varvid användaren kan behöva vidta adekvata åtgärder. Typisk användning sker i konferensrum, mötesrum eller hörsalar. Svenska - 6

8 Kapitel 2 Förpackningsinnehåll AV322 Snabbreferensguide Användarhandbok (För andra språk, se cd-rom-skivan eller besök webbplatsen) Snabbreferensguiden för ActiView CD Fjärrkontroll USB-kabel C-video-kabel VGA-kabel Mikroskopadapter Tillbehörsväska Skyddsväska för presentationsverktyget Nätsladd (USA) Nätsladd (Storbritannien) Nätsladd (EC) Svenska - 7

9 Kapitel 3 Produktöversikt 1. Fjädrande lamphals 2. Lampa 3. Kontrollpanel 5. Fjärrkontrollsensor 4. LED-indikator 6. Objektiv 7. DIP-brytare (Undersida) Svenska - 8

10 3.1 Placering av presentationsverktyget 3.2 Korrekt användning * Ungefär 400 mm avstånd mellan kameran och skrivbordsytan rekommenderas. 400 mm Svenska - 9

11 Kapitel 4 Installation och anslutningar 4.1 Systemdiagram Projektor Bildskärm Television PC PC Svenska - 10

12 4.2 Ansluta externa enheter Steg 1: Anslut nätsladden från AC In på AV322 till eluttaget Växelströmsuttag <Obs>: Nätsladdens utseende kan variera mellan olika länder/regioner Steg 2: Ansluta projektor till annan hårdvaruutrustning Ansluta till projektor eller bildskärm Anslut VGA-kabeln till VGA OUT-porten på AV322 och till VGA IN-porten på projektorn eller bildskärmen. Ansluta till en TV 1. Anslut C-VIDEO-kabeln från C-VIDEO-porten på AV322 till C-VIDEO-porten på tv:n. Svenska - 11

13 2. Justera inställningarna för DIP-brytaren NTSC: USA, Taiwan, Panama, Filippinerna, Kanada, Chile, Japan Sydkorea och Mexico PAL: Ovan ej uppräknade länder/regioner <Obs> Bildskärmsmenyn är inte tillgänglig i C-VIDEO. Vissa funktioner på kontrollpanelen och fjärrkontrollen är inte tillgängliga i det här läget. <Obs> VGA OUT stöds inte när C-VIDEO aktiverats. 3. DIP-brytarens inställningar är inte tillgängliga förrän AV322 har startats om. Ansluta till en dator 1. Anslut USB-kabeln från USB-porten på AV322 till USB-porten på datorn. Installera sedan det medföljande ActiView-programmet. Svenska - 12

14 2. Anslut VGA-kabeln från VGA IN-porten på AV322 till VGA OUT-porten på datorn. 3. Anslut RS-232-adaptern (extra tillbehör) till RS-232-porten på AV322 och RS-232-porten på datorn. 4.3 Komma igång Kontrollpanel Fjärrkontroll ta AV322 med fjärrkontrollen genom att rikta fjärrkontrollens sensor mot AV322 och trycka på strömbrytaren. När AV322 startats blinkar lysdioden på projektorn några gånger innan den börjar lysa med ett fast sken. Kontakta din distributör om lysdioden inte tänds. Svenska - 13

15 4.4 Installera drivrutin och ActiView-applikationen När USB-drivrutinen och ActiView-applikationen startats, använd programvaran till att: kontrollera AV322. ta och registrera bilder. annotera bilder, markera viktiga detaljer och spara dem för senare bruk. använda helskärmsfunktionen Systemkrav Windows XP CPU: P4 1.8 GHz och högre Minne: 512MB Den grafiska adapterns kretsuppsättningar: NVIDIA GeForce 6200, ATI Radeon X850, Intel GMX3000 och högre Grafikminne: 256MB och högre Stöder DirectX 9.0c Upplösning: XGA (1024 x 768) eller högre Minsta hårddiskutrymme som krävs: 100MB Windows Vista CPU: P4 2.0 GHz och högre Minne: 1GB Den grafiska adapterns kretsuppsättningar: NVIDIA GeForce 6200, ATI Radeon X850, Intel GMX3000 och högre Grafikminne: 256MB och högre Stöder DirectX 9.0c Upplösning: XGA (1024 x 768) och högre Minsta hårddiskutrymme som krävs: 100MB MAC OS X v , v10.5 CPU: PowerPC G4 866MHz eller Intel Pentium 1.83GHz Intel Core 2 Duo processorer Minne: 512MB 1024 x 768-upplösning och 24-bits färgskärm Minsta hårddiskutrymme som krävs: 1GB QuickTime och högre Svenska - 14

16 4.4.2 Installationssteg (PC) 1. Ladda ned programvaran ActiView: 2. Se Kapitel 4 Installation och anslutningar för USB-anslutning. 3. Starta AV Starta installationsguiden för ActiView. 5. Tryck på [Next] och följ bildskärmsinstruktionerna för installation av programvaran. 6. När installationen avslutats, tryck på [Finish] för att starta om datorn. Svenska - 15

17 4.4.3 Installationssteg (MAC) 1. Ladda ned programvaran ActiView. 2. Se Kapitel 4: Installation och anslutningar för USB-anslutning. 3. Starta AV Välj [ActiView] för att starta installationen. Följ sedan instruktionerna på bildskärmen tills installationen avslutats Verifiera att installationen avslutats (PC) 1. Leta rätt på ActiView-ikonen på datorns skrivbord. 2. Dubbelklicka på ikonen eller välj [Program] / [Start] / [Programs] / [ActiView]. <Anmärkning> Se snabbreferensguiden för ActiView för ytterligare användarinstruktioner Verifiera att installationen avslutats (MAC) 1. Leta rätt på ActiView i [Applications]. <Anmärkning> Se snabbreferensguiden för ActiView för ytterligare användarinstruktioner. Svenska - 16

18 Kapitel 5 DIP-brytare <Obs>: Du måste starta om AV322 för att DIP-brytarens konfiguration ska börja gälla. 5.1 Ansluta till projektor eller bildskärm WXGA-utmatning (fabriksstandard): SXGA-utmatning: XGA-utmatning Reserverad Svenska - 17

19 5.2 Ansluta till en TV NTSC-inställningar: USA, Taiwan, Panama, Filippinerna, Kanada, Chile, Japan, Sydkorea och Mexico PAL-inställningar: Ovan ej uppräknade länder/regioner <Obs> VGA OUT stöds inte när C-VIDEO aktiverats. Svenska - 18

20 Kapitel 6 Introduktion till knapparna på kontrollpanelen/fjärrkontrollen och bildskärmsmenyn 6.1 Knappfunktionerna på kontrollpanelen och fjärrkontrollen <Anmärkning> Funktionerna nedan räknas upp i bokstavsordning Namn Funktionsbeskrivning Användning Startar och stänger av presentationsverktyget. Fjärrkontroll/ kontrollpanel,,, Rör sig uppåt, nedåt, till höger eller vänster för val av önskad funktion. Fjärrkontroll/ kontrollpanel AF AUTO TUNE Automatisk justering av brännvidden mellan objektivet och det visade föremålet. Automatisk justering av optimal ljusstyrka och brännvidd. Endera sidan av enhetens objektiv Fjärrkontroll BRT+/- Justerar bildens ljusstyrka. Fjärrkontroll CAPTURE Tar bilden och placerar den i internminnet. Fjärrkontroll/ kontrollpanel DELETE Raderar bilder lagrade i internminnet. Fjärrkontroll ENTER Öppnar/aktiverar funktioner. Fjärrkontroll/ kontrollpanel FREEZE Fryser tillfälligt visad bild på skärmen. Tryck Fjärrkontroll igen för att avbryta. MENU Aktiverar bildskärmsmenyn/stänger menyn. Fjärrkontroll/ kontrollpanel PAN Förflyttning över del av live-bilden. Fjärrkontroll PBP Låter användaren jämföra levande bilder med Fjärrkontroll tagna stillbildsfiler. PLAYBACK Visar tagna bilder. Fjärrkontroll/ kontrollpanel ROTATE Vrider bilden i 0 /90 /180 /270 Fjärrkontroll SLIDE SHOW Visar bilderna i ett bildspel. Fjärrkontroll SOURCE Växlar mellan olika bildkällor: 1. Live-bilder (standard). 2. PC. Fjärrkontroll/ kontrollpanel ZOOM +/- Ökar eller minskar bildstorleken. Fjärrkontroll/ kontrollpanel Svenska - 19

21 6.2 Bildskärmsmeny <Obs> Tryck på [Menu] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. Värdena i fetstil i följande tabell är grundinställningarna. Första nivån Huvudkom mandon Bildskärm (Display) Förvaring (Storage) Andra nivån Delkommandon Autoinställning (Auto Tune) Skärpa (Focus) Läge (Mode) Foto/Tex (Photo/Text) PBP PAN Enter Tredje nivån Justeringsvärden 0~Max Normal/Dia/Film/ Mikroskop Foto/Text/Grå Enter PÅ/AV Vrid (Rotate) 0 /90 /180 /270 Bildspel (Slide Show) Bildspelseffekt (Slide Show Effect) Fördröjning (Delay) Radera alla (Delete All) Formatera (Format) Enter Av/Slutare/Höger/Ned/ Sida/Öppna 1 sek/3 sek/5 sek/10 sek/manuell Ja/Nej Ja/Nej Funktionsbeskrivning Tryck på [ENTER] för att automatiskt justera optimal ljusstyrka och brännvidd. Justera brännvidden med vänster och höger piltangenter. Välj bildläge med vänster och höger piltangenter. Välj foto/tex/grå-läge med vänster och höger piltangenter. Tryck på [ENTER] för att genast aktivera läget för bildjämförelser. Förflyttning över live-bild med vänster och höger piltangenter. Vrid bilden med vänster och höger piltangenter. Tryck på [ENTER] för att visa bilderna lagrade i internminnet i bildspelsläge. Välj sidvändningsläge med vänster och höger piltangenter. Välj tid för sidvändning med vänster och höger piltangenter. (Välj manuellt läge för att vända på sidorna manuellt) Välj önskad bild med vänster och höger piltangent. Tryck sedan på [ENTER] för att bekräfta att fotot ska raderas. Välj med vänster och höger piltangent och formatera sedan internminnet. Svenska - 20

22 Inställningar (Setting) Avancerat (Advance) Autoradering (Auto Erase) USB-överföring(U SB Transfer) Lampa (Lamp) AE AWB Nattvision (Night Vision) Brusreducering (Noise Reduction) Språk (Language) Ladda förinställning (Preset Load) Spara förinställningar (Preset Save) Fabriksåterställning (Factory Reset) PÅ/AV Kamera/Lagringsenhet PÅ/AV PÅ/AV Enter PÅ/AV PÅ/AV English/ 简 中 /Deutsch/ Français/Español/ Русский/Nederlands/ Suomi/Polski/Italiano/ Português/Português-Br./ ع ربي/ Svenska/Dansk Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Använd vänster och höger piltangent för att aktivera/ inaktivera raderingsfunktionen som automatiskt raderar alla lagrade bilder när systemet stängs av. Välj USB-överföringsläge med vänster och höger piltangenter. Tänd/släck lampan med vänster och höger piltangenter. Stäng av/sätt på Autoradering (AE) med vänster och höger piltangenter. Tryck på [ENTER] för att genast aktivera automatisk vitbalans (AWB). Välj nattvisionsläge med vänster och höger piltangenter. Starta/stäng av brusreduceringsfunktionen med hjälp av vänster och höger piltangent. Välj önskat språk med vänster och höger piltangenter. Läs in värdet för aktuellt bildläge. Välj med vänster och höger piltangent och bekräfta sedan genom att trycka på [ENTER]. Lagra värdet för aktuellt bildläge. Välj med vänster och höger piltangent och bekräfta sedan genom att trycka på [ENTER]. Välj med vänster och höger piltangent och bekräfta sedan genom att trycka på [ENTER] för att återställa fabriksvärdena. Svenska - 21

23 Kapitel 7 Beskrivning av huvudfunktionerna 7.1 Byta bildkälla Live-bilder är standardbildkälla. Tryck på [SOURCE] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att växla mellan olika bildkällor: 1. Live-bilder (standard). 2. PC. 7.2 Förtydliga text och göra bilder mer färgrika Foto (Fotoläge) är grundinställningen i [Photo/Text/Gray]-läget [Photo] (Grundinställning) Visa bilder eller text med bilder i det här läget för att förbättra färgerna i bilderna. [Text]: Visa textfiler i det här läget för att förtydliga texten. [Gray]: Visa bilder i gråtoner eller svartvitt i det här läget. Ändra på inställningarna via fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja mellan [Photo/Text/Gray]-lägena. (Läs ovanstående beskrivning för bästa väl). 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta mellan [Photo/Text/Gray]-lägena. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 7.3 Zooma in/ut i en bild 1. Tryck på [ZOOM+] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att zooma in i en bild. 2. Tryck på [ZOOM-] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att zooma ut ur en bild. 7.4 Använda autofokus 1. I kontrollpanelen, tryck på [FOCUS]-knappen på objektivets högra sida. Svenska - 22

24 7.5 Justera ljusstyrkan 1. På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen, tryck på [BRT+] för att höja ljusstyrkan. 2. På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen, tryck på [BRT-] för att sänka ljusstyrkan. 7.6 Tända/släcka lampan På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Setting]. 3. Tryck på [ ] för att välja [Lamp]-lägena. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för [ON]/[OFF]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 7.7 Automatisk justering av bildens optimala ljusstyrka och brännvidd På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [AUTO TUNE] för optimal ljusstyrka och brännvidd. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja mellan [Auto Tune]-lägena. 4. Tryck på [ENTER]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 7.8 Frysa bilder 1. Tryck på [FREEZE] på fjärrkontrollen för att frysa bilden som visas på bildskärmen. Tryck igen för att avbryta. 7.9 Ta bilder 1. Tryck på [CAPTURE] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att ta och spara en bild. Svenska - 23

25 7.10 Bläddra ibland tagna bilder 1. Tryck på [PLAYBACK] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att visa tumnaglar av alla sparade bilder. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja tumnagel för visning. 3. Tryck på [ENTER] för att öppna bilden i fullskärmsläge. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra igenom sparade bilder. 5. Tryck på [PLAYBACK] för atta avsluta. 6. Tryck på [MENU] för atta avsluta Radera sparade bilder På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [PLAYBACK]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja önskad tumnagel för radering. 3. Tryck på [DELETE] för att radera önskad bild. 4. Tryck på [MENU] för atta avsluta. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att välja [Delete All]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Yes]. 5. Tryck på [ENTER] för att bekräfta val. 6. Tryck på [MENU] för atta avsluta Automatisk radering av sparade bilder när utrustningen stängs av (Autoradering) På fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att öppna [Storage]-menyn. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att aktivera [Auto Erase]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja mellan [ON]-lägena. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. Svenska - 24

26 7.13 Panorera över en live-bld (PAN) <Obs> Panorering och zoomning är inte tillgängliga i mikroskopläge. På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [PAN] på fjärrkontrolen för att zooma in på en del av en live-bild. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att förflytta dig runt inzoomade delen av bilden. 3. Tryck på [PAN för att avsluta delvis inzoomning. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja [PAN]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja mellan [ON]-lägena. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. 6. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att förflytta dig runt inzoomade delen av bilden Spelande Diabilder (Bildspel) Använda bildspelseffekten: 1. Tryck på [MENU] på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att aktivera [Slide Show Effect]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja sidvändningsläge [Off / Shutter / Right / Down / Side / Open]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta Ställa in tidsfördröjning 1. Tryck på [MENU] på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att aktivera [Delay]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja sidvändningsintervall [1 Sec/3 Sec/5 Sec/10Sec/Manual]. 5. Tryck på [MENU] för atta avsluta. Svenska - 25

27 Starta/Pausa/Stoppa bildvisning <Obs> Bilder över 8 MB kan inte visas. Vid uppspelning kan [ROTATE]-funktionen aktiveras så att bilderna vrids. På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [SLIDE SHOW] för att påbörja bildvisning 2. Tryck på [ENTER] för att pausa bildvisningen. 3. Tryck på [ENTER] en gång till för att fortsätta bildvisningen. 4. Tryck på [SLIDE SHOW] igen för att stoppa bildvisningen. På kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Storage]. 3. Tryck på [ ] för att aktivera [Slide Show]. 4. Tryck på [ENTER] för att visa bilder. 5. Tryck på [ENTER] för att pausa bildvisningen. 6. Tryck på [ENTER] en gång till för att fortsätta bildvisningen. 7. För att stoppa bildvisningen, upprepa steg 1 till Jämföra live-bilder med sparade bilder (PBP) Den här funktionen gör att du samtidigt kan visa en live-bild till höger och en sparad bild till vänster för jämförelse. C1 C3 C2 C4 C5 C6 C7 Lagrad bild Live-bild På fjärrkontrollen: 1. Tryck på [PBP] för att öppna fönstret för val av foto. 2. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja den fil som ska jämföras. 3. Tryck på [ENTER] för att aktivera bildjämförelse. 4. Tryck på [ENTER] för att växla mellan lagrad bild och live-bild. Svenska - 26

28 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta vald bild åt vänster eller höger 6. Tryck på [ZOOM+/-] för att zooma in/ut från live-bilden. 7. Tryck på [PBP] för att återgå till fönstret med den lagrade bilden. 8. Tryck på [MENU] för atta avsluta. På kontrollpanelen 1. Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display]. 3. Tryck på [ ] för att välja [PBP]. 4. Tryck på [PBP] för att öppna fönstret för val av foto. 5. Tryck på [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] för att välja önskad fil för jämförelse. 6. Tryck på [ENTER] för att aktivera bildjämförelse. 7. Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra igenom bilderna. 8. Tryck på [ZOOM+/-] för att zooma in/ut från live-bilden. 9. Tryck på [PBP] för att återgå till fönstret med den lagrade bilden. 10. Tryck på [MENU] för atta avsluta Återställa fabriksinställningarna (fabriksåterställning) Använda fjärrkontrollen eller kontrollpanelen: 1. Tryck på [MENU] på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Advance]. 3. Tryck på [ ] för att välja [Factory Reset]. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Yes]. 5. Tryck på [ENTER] för att aktivera Datorrelaterade funktioner Se till att USB-kabeln är ansluten och att drivrutinerna är installerade innan de datorrelaterade funktionerna används. Se Ansluta till externa enheter och 4.4 Installera drivrutin och applikation ActiView i Kapitel 4 Installation och anslutningar i den här handboken. Svenska - 27

29 Sätta in ett foto i MS-Paint 1. Klicka på [File> From Scanner or Camera] i MS-Paint som visas i den nedre vänstra bilden. 2. Klicka på [Get Picture] för att avsluta som visas i den övre högra bilden Sätta in en bild i ett Microsoft Word-dokument 1. Klicka på [Insert/Image/From Scanner or Camera] i Microsoft Word. 2. Välj [Visual Presenter V2] och klicka på [Custom Insert]. Svenska - 28

30 3. Klicka på [Get Picture] för att avsluta Ändra inställningarna på AV322 och sedan ta en bild i Microsoft Word 1. Klicka på [Insert/Image/From Scanner or Camera] i Microsoft Word. 2. Välj [Visual Presenter V2 TWAIN] och klicka på [Custom Insert]. Svenska - 29

31 3. Ett fönster med en live-bild (se nedan) visas. 4. Tryck på [Setting]: När fönstret för kamerainställningar öppnas kan live-bilden justeras. Åtgärden är den samma från fjärrkontrollen och kontrollpanelen. Se Kapitel 6 Kontrollpanel/fjärrkontrollknapparna och bildskärmsmenyn för ytterligare information. 5. Tryck på [Capture] för att ta bilder i Microsoft Word. 6. Tryck på [Cancel] för atta avsluta Använda AV322 som webbkamera för Skype AV322 kan användas som webbkamera för direktmeddelandeprogram (IM) som Skype och MSN. Användning tillsammans med olika IM-program fungerar på liknande sätt. I Skype, exempelvis, följ nedanstående steg: 1. Öppna Skype-applikationen och välj [Tools] > [Options]. 2. Välj [Video Settings], markera [Start my video automatically when I am in a call] och välj [Visual Presenter V2] som önskad webbkamera som visas nedan. Svenska - 30

32 Ring önskad kontakt. När de två parterna kopplats upp visar Skype videoskärmen. Svenska - 31

33 Använda AV322 som en datorkamera 1. Öppna Min dator och klicka på [Visual Presenter V2] för att visa en live-bild Ansluta till en interaktiv vittavla Anslut till Prometheans interactive vita tavla genom att ladda ned referensguiden från Prometheans webbplats Svenska - 32

34 Kapitel 8 Ansluta till ett mikroskop 1 Montera mikroskopadaptern i tillbehörspaketet på mikroskopet <Obs> Mikroskopadaptern passar till sökare med en diameter på ungefär Ø28.4 mm. 2 Anslut AV322-objektivet till mikroskopadaptern. 3 Välj mikroskopläge 3.1. På kontrollpanelen eller fjärrkontrollen Tryck på [MENU] för att öppna bildskärmsmenyn Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Display] Tryck på [ ] för att välja mellan [Mode]-lägena Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Microscope]. 4 Om bilden är suddig: 4.1. Justera mikroskopets skärpa Tryck på [FOCUS]-knappen på endera sidan av AV322-objektivet för att aktivera autofokus. Svenska - 33

35 Kapitel 9 Problemlösning Det här kapitlet ger riktlinjer för lösningar på vanliga problem. För andra problem, kontakta din återförsäljare eller ditt servicecenter. Nr. Problem Lösningar 1 Ingen strömsignal Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget och utrustningen. 2 AV322 visar ingen bild 1. Kontrollera eluttaget. 2. Kontrollera anslutningen. Se Ansluta externa enheter i Kapitel 4 Installation och anslutningar i den här handboken. 3. Kontrollera signalkällan [SOURCE]. Se 7.1 Byta bildkälla i Kapitel 7 Beskrivning av huvudfunktioner i den här handboken. 4. Kontrollera inställningarna för projektorkälla. Se projektorns användarhandbok. 5. Kontrollera att DIP-brytaren är ordentligt inställd. Se Kapitel 5 DIP-brytaren för relaterade inställningar. 3 Kan inte fokusera Dokumentet är förmodligen för nära objektivet. Tryck på [ZOOM-] på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen eller öka avståndet mellan objektiv och dokument och tryck sedan på [FOCUS]-knappen på objektivets högersida. 4 Kan inte se hela bilden 5 Presentationsverktyg V2, ActiView och andra applikationer kan inte användas samtidigt Kontrollera projektorns Autobild. Se projektorns användarhandbok. Presentationsverktyg V2, ActiView och andra applikationer kan inte användas samtidigt. Stäng de öppna applikationerna och utför sedan önskad applikation. Svenska - 34

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning 1 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) UTTALANDE Denna utrustning har testats och uppfyller gränsvärdena för en klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av FCC

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Ladibug 3.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning - Svenska

Ladibug 3.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning - Svenska Ladibug 3.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Systemkrav... 3 3. Installera Ladibug... 4 3.1. Installera med Windows Vista/7/8...4

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 Nya Solo HD Artikelnummer 20120010 Bruksanvisning Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. Nya Solo

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

REHAN ELECTRONICS LIMITED

REHAN ELECTRONICS LIMITED Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll -------------------------------------------------------3 Rengöring av LCD-skärmen ----------------------------------------------------------------3

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer