reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning"

Transkript

1 reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning 1

2 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) UTTALANDE Denna utrustning har testats och uppfyller gränsvärdena för en klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av FCC reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiovågor och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den ge allvarliga radiokommunikationsstörningar. Det finns emellertid inga garantier att störningar inte kommer att ske i en särskild installation. Om denna utrustning inte orsakad skadliga störningar på radio- och TV-mottagningen, vilket kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen, uppmanas användaren att försöka rätta till störningen genom en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett nätuttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp. Varning: Använd endast skärmade kablar för att ansluta I/O enheter till denna utrustning. Du varnas för att ändringar eller modifikationer som uttryckligen inte godkänts av den part som är ansvarig för uppfyllelsen kan göra att du förlorar rätten att använda utrustningen. 2

3 Index INNEHÅLLSFÖRTECKNING Komma igång GENERELLA RIKTLINJER Komponenter Snabbinstallationsguide Installera program och drivrutiner Installera maskinvara Första kalibrering Installera Super 8 Scanner Hur film laddas på Super 8 Scanner Hur film rengörs med Super 8 scanner Fler funktioner Användargränssnitt I Inställningsfönster II Fönster för förhandsgranskning och infångning av film III Fönster för förhandsgranskning och kombinering av film Hur Super 8 film skannas STEG 1 -Skapa ett nytt filmprojekt STEG 2- Fånga Super 8 Filmbild STEG 3 Förhandsgranska och ställ in bildhastighet STEG 4 Kombinera film STEG 5 - Avsluta Hur ljusplattan kalibreras Teknisk support Felsökning

4 Komma igång Kontrollera förpackningens innehåll innan du börjar. För snabbinstallaiton se snabbinstallationsguiden. (Ref. sid. 6) Viktigt! Spara originalkartongen, kvitto och förpackningsmaterial för kommande transportbehov. Förpackningsinnehåll Super 8 Scanner. Filmhjul. Strömadapter Varning! Användning av någon annan strömadapter kan allvarligt skada skannern och kommer att göra produktgarantin ogiltig. Strömsladd. USB 2.0 kabel. Snabbinstallationsguide CyberView S8 program-cd med bruksanvisning i PDF-filformat. Minimum systemkrav OS: Windows XP med servicepaket 2 eller Windows Vista (32 bit och 64 bit) eller Win 7 (32 bit och 64 bit) eller Win 8 (32 bit och 64 bit) CPU: Intel Core 2 Duo /2G eller högre processor Minne: 4G eller mer Hårddiskutrymme: 35 GB eller högre processor. Notera: Hjultyp Super 8 Film med Super 8 Film med Hårddiskutrymme som 18 bildrutor/sekund 24 bildrutor/sekund behövs 1 524,00 cm (15 meter) 6 096,00 cm (60 meter) 9 144,00 cm (90 meter) ,00 cm (120 meter) 3,5 min 2,5 min 1 GB (0,45 GB för film) 13 min 10 min 4 GB (1.8 GB för film) 20 min 15 min 6 GB (2.7 GB för film) 26 min 20 min 8 GB (3.6 GB för film) 600 feet (180 meter) 40 min 30 min 12 GB (5.4GB film) Färgmonitor med 24-bit 4

5 Färgvideokort 1024 x 768 monitoruplösning GENERELLA RIKTLINJER: Använd endast den medföljande USB-kabeln. Anslut datorn direkt till skannern med USB 2.0 kabeln. Använd inte en hubb eller förlängningskabel. Använd endast USB-portarna på baksidan av bordsdatorer. Om det finns några andra enheter (flerfunktionsenheter, skrivare, skannrar, webbkameror) anslutna till datorn via USB. koppla bort dessa. Minst 4GB RAM-minne krävs. Omgivande drifttemperaturområde 10 ºC till 40 ºC Notera: Slå inte på skannern såvida inte den är inom detta område. Om skannern har lagrats eller transporterats utanför detta temperaturområde, låt den återfå en temperatur inom detta område innan den slås på. Omgivande fuktighetsområde för drift 15 % till 76 % relativ fuktighet (icke-kondenserande) Notera: Om skanner förvaras eller transporteras i en kall temperatur och sedan tas in i en varm/fuktig miljö kan kondensation uppstå. Denna enhet är endast designad för privat användning och är inte avsedd för kommersiellt bruk. Garantin har minskats från 2 år till 1 år om fel eller defekter uppstår på grund av felaktig användning kommer felaktig drift eller påkänningar att uppstå. Garantiperioden för privat användning är 2 år eller400,000 skanningar. 5

6 Komponenter Front (figur 1): 1) Matarhjul (Arm) 2) Upptagningshjul (Arm) 3) Matarkugghjul 4) Knapp framåt Kort tryckning (1 sek) matning av bildrutor en och en, Lång tryckning (mer är 3 sekunder)---kontinuerlig matning av bildrutor 5) Stoppknapp 6) Återspolningsknapp Kort tryckning och sedan släpp (1 sek) matning av bildrutor en och en, Lång tryckning och sedan släpp (mer är 3 sekunder)---kontinuerlig matning av bildrutor 7) Filmvalsar 8) Filmrengörare 9) Strömbrytare Baksida (Figur 2) : 10) Strömuttag 11) USB 2.0-port 6

7 Snabbinstallationsguide Se papperskopia eller PDF-fil på CD Installera program och drivrutiner Innan installation av skannerdrivrutin... Kontrollera dina Super 8 Filmhjul, Film och hårddiskutrymme Filmhjul: Super 8 Scanner stöder 1 tum~8tum standard Super 8 filmhjul Film: 1. Se till att filmen är jämn, om inte använd klipparen för att reparera och bibehåll jämnheten 2. Om filmen är skarvad, se listan nedan innan du sätter i filmen skarvade delar och filmhållare är jämna Cementen har torkat helt i annat fall kommer super 8 scannern att skadas 3. Använd speciallösning för super 8 scanner i annat fall kommer filmen att skadas. Hårddiskutrymme Kontrollera hårddiskutrymmet innan du skannar. Hårddiskutrymmet listas nedan Hjultyp Super 8 Film med Super 8 Film med Hårddiskutrymme som 18 bildrutor/sekund 24 bildrutor/sekund behövs 1 524,00 cm (15 meter) 6 096,00 cm (60 meter) 3,5 min 2,5 min 1 GB (0,17 GB för film) 13 min 10 min 4 GB (0,67 GB för film) 9 144,00 cm (90 20 min 15 min 6 GB (1GB för film) 7

8 meter) ,00 cm (120 meter) 600 feet (180 meter) 26 min 20 min 8 GB (1,34GB för film) 40 min 30 min 12 GB (2GB film) Installera programdrivrutiner a. Sätt in drivrutin-cd-skivan i datorns CD/DVD enhet och utforska innehållet. b. Dubbelklicka på CyberView S8 ikonen för att påbörja installationsprocessen. Följ uppmaningarna på skärmen för att fullfölja installationen. Notera: Se till att skannern INTE är ansluten till datorn under CyberView S8 drivrutininstallationen. c. Starta om datorn när installationsprocessen är klar. Installera maskinvara Anslut Super 8 Pro Scanner till en strömkälla. 1. Leta reda på strömbrytaren på nedre vänstra sidan av scannern. 2. Koppla in strömadaptern i en strömkälla INNAN den ansluts till scannern. 3. Fäst USB-kabeln till datorn med standard USB-adapteränden. Fäst USB-adapteränden av kabeln på baksidan av scannern. 4. Öppna hjularmen. Se till att scannern INTE har ett filmhjul laddat, slå på scannern. SE TILL ATT DET FINNS TILLRÄCKLIGT UTRYMME FRAMFÖR SCANNERN FÖR HJULARMEN FÖR ATT DRA UT DEN HELT. Kalibrering av ljuskälla (första användning) 1. Öppna höljet 2. Slå på strömmen 3. Ansluta USB till datorn 4. Vänta till LED-lampan lyser "Orange" 5. Aktivera CyberView S8 programmet 6. Skapa ett nytt filmprojekt och klicka på knappen "Nästa" 7. klicka på knappen "Kalibrering 8. När kalibreringen är klar klicka på knappen "OK för att avsluta kalibreringen Notera: Se till att film inte är laddad i Super 8 Scanner när du kalibrerar Installera Super 8 Scanner 8

9 1. Öppna höljet 2. Öppna Hjularmarna 3. Installera filmhjulet på Matarhjularmen och Upptagningshjularmen Notera: Se till att hjulet sitter fast 4. Slå på strömmen 5. Ladda film på Super 8 Scanner (Se "Hur film laddas ) 6. Ansluta USB till datorn 7. Vänta till LED-lampan lyser "Orange" 8. Aktivera CyberView S8 programmet 9. Börja att digitalisera din Super 8 film Hur film laddas på Super 8 Scanner 1. Slå på strömmen 2. Installera filmhjulet på Matarhjularmen och Upptagningshjularmen 3. Tryck på och håll kvar Knappen framåt 4. Matning av film på Uppmatningskugghjulet 5. Film matas automatiskt ut från Nedmatningskugghjulet 6. Matning av film in på Filmvalsar, Lås filmen på Upptagningshjulet 7. Rulla filmen tills tillräcklig längd finns på Upptagningshjulet tryck sedan på Stoppknappen 8. Mata film på Upptagningshjulet 9. Lås filmen på Upptagningshjulet 10. Börja att digitalisera din Super 8 film Hur film rengörs med Super 8 scanner 1. Ladda din film enligt Hur film laddas i Super 8 Scanner Steg 1~5 2. Öppna höljet på Filmrengöraren 3. Lägg till rengöringslösning på Yllefilten 4. Mata filmen genom yllefilten 5. Mata film på Upptagningshjulet 6. Klicka på Stoppknappen 7. Aktivera CyberView S8 programmet 8. Klicka på Rengöringsknappen för att börja göra rent filmen Fler funktioner 1 Hur film rengörs med Super 8 scanner 1.1 Ladda film från Filmupptagningshjulet till Matarhjulet. 1.2 Tryck på återspolningsknappen flera gånger och släpp sedan. 1.3 Digitaliseraren kommer att snabbspola filmen Matarhjulet 9

10 1.4 Lägg till rengöringslösning på kartongblocket för Filmrengöraren 1.5 Öppna gränssnittet och klicka på "filmrengöring för att göra rent filmen Notera: Se till att kartongblocket är vått, du kan stanna maskinen och lägga till tillräckligt med rengöringsvätska och sedan fortsätta göra rent filmen. Om kartongsblocket är smutsigt fråga hos din distributör eller kontakta Reflecta för att köpa ett nytt för byte 2 Hur filmen snabbspolas bakåt 2.1 När du är färdig med digitaliseringen eller rengöringen kommer all film att rullas till Matarhjulet. 2.2 Ta filmen från Matarhjulet till Upptagningshjulet, lås filmen på Upptagningshjulet. 2.3 Tryck på återspolningsknappen tills all film rullats över till Upptagningshjulet. 10

11 CyberView S8 introduktion Användargränssnitt I. Inställningsfönster II. Fönster för förhandsgranskning och infångning av film 11

12 III. Fönster för förhandsgranskning och kombinering av film Förhandsgranskningsfönster Utmatningsstorlek Kombinera Se på video Bildhastighet 12

13 Hur skanna Super 8 film med CyberView S8 program STEG 1 -Skapa ett nytt filmprojekt 1. Välj "Skapa ditt filmprojektnamn 2. Skriv projektnamnet 3. Välj standardexportmapp 4. Klicka på "Starta ditt projekt för att börja digitaliseringen STEG 2- Fånga Super 8 Filmbild 1. Efter isättning av filmen, kontrollera i förhandsgranskningsfönstret. Klicka "upp och/eller "ned för att rikta in första bildrutan eller filmjustering av beskärningsområde så att det passar bildrutan. 2. Välj filmtyp och justera exponeringstiden, klicka sedan på "Fånga för att starta digitalisering av S8 film. 13

14 3. Efter att digitaliseringen av S8 filmen avslutats kommer programmet att stoppa automatiskt. Klicka på Nästa för att förhandsgranska och kombinera din film. STEG 3 Förhandsgranska och ställ in bildhastighet 1. Se förhandsgranskningsfönstret 2. Välj super 8 filmbildruthastighet (18 eller 24 rutor/sek) 3. Klicka på knappen Spela för att förhandsgranska den digitaliserade bildrutan STEG 4 Kombinera film 1 Välj upplösningens utmatningsstorlek "1080p eller "720p 14

15 2 Klicka på "kombinera för att överföra bildrutor till film Efter kombinering av filmbilder kan du klicka på "se filmen" för att se den digitaliserade super 8 filmen STEG 5 - Avsluta 15

16 Hur ljusplattan kalibreras Notera: Kalibrerar inte när du först installerar CyberView S8. Återinstalleras program eller scanner som redan använts mer är 6 månader, gör kalibreringen 1. Öppna höljet 2. Slå på strömmen 3. Ansluta USB till datorn 4. Vänta till LED-lampan lyser "Orange" 5. Aktivera CyberView S8 programmet 6. Skapa ett nytt filmprojekt och klicka på knappen "Nästa" 7. klicka på knappen "Kalibrering 8. När kalibreringen är klar klicka på knappen "OK för att avsluta kalibreringen Notera: Se till att film inte är laddad i Super 8 Scanner när du kalibrerar 16

17 Teknisk support CyberView S8 För information beträffande filmscannerns och CyberView S8 drivrutiner besök ecta.de. Transport Av säkerhetsskäl, följ proceduren nedan för transport av skannern (d.v.s. innan scannern flyttas från en plats till en annan eller paketeras och skickas): 1. Kopla in strömadaptern. Slå på strömbrytaren. 2. Vänta medan skannern värms upp (ungefär 50 sekunder). LED-indikatorn kommer alltid att blinka under uppvärmningen. 3. När LED-indikatorn lyser, stäng av strömbrytaren. 17

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 40 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

MB168B/MB168B+ USB-bildskärm. Användarhandbok

MB168B/MB168B+ USB-bildskärm. Användarhandbok MB168B/MB168B+ USB-bildskärm Användarhandbok Innehållsförteckning Meddelanden... iii Säkerhetsinformation... iv Underhåll och rengöring... v Återtagningstjänster... vi 1.1 Välkommen!... 1-1 1.2 Förpackningsinnehåll...

Läs mer

AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok

AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok Svenska - 0 Innehåll Upphovsrättsinformation... 3 Kapitel 1 Säkerhetsinstruktioner... 4 Säkerhetsåtgärder... 5 FCC-varning... 5 EN55022 (CE Radiation) varning...

Läs mer

Snabbinstallationsguide

Snabbinstallationsguide Snabbinstallationsguide För nätverksansluten lagring Ver.2.3.1111 Innehållsförteckning Information... 3 Säkerhetsåtgärder... 4 1. Förpackningens innehåll... 5 2. Valfria tillbehör... 7 3. Installationsguide

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 12-13 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------14

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 12-13 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR DIN SÄKERHET------------------------------------------------------------------- 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER-------------------------------------------------- 2 SÄRSKILDA KOMMENTARER

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

Innehå llsförteckning ska ska ven ven

Innehå llsförteckning ska ska ven ven Innehållsförteckning 1 VIKTIG ANMÄRKNING Vänligen installera Jockey programmet (förinstallerat eller nedladdat till enheten) till datorn innan du använder enheten. För att skapa en avspelningslista, draochsläpp

Läs mer

Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och

Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och bas...10 Justera visningsvinkeln... 11 Ansluta blidskärmen...12

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Veriton 5600 series. Användarhandbok

Veriton 5600 series. Användarhandbok Veriton 5600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 5600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Svenska. EeeBox PC. Bruksanvisning. EeeBox EB1503

Svenska. EeeBox PC. Bruksanvisning. EeeBox EB1503 EeeBox PC Bruksanvisning EeeBox EB1503 SW7300 Första utgåvan V1 April 2012 Upphovsrätt 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat produkter och programvara

Läs mer

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer