Renovera energismart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovera energismart"

Transkript

1 Renovera energismart 1

2 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till rimliga investeringskostnader. Detta är avgörande då många gamla fastigheter är i behov av en make over, inte minst hus i våra miljonprogramsområden. Renovera vilka hus energismart? Miljonprogrammet var ett projekt som inleddes 1965 då Sveriges riksdag beslutade att bygga en miljon bostäder på tio år. Det var en stor satsning som förbättrade boendet för många människor. Idag står vi inför en stor utmaning att rusta upp och energieffektivisera de här husen - och andra. De flesta av dem byggdes före energikrisen 1973 då oljan och elen var billig och kraven på värmeisolering låga. Därför är det viktigt att passa på att renovera energismart när en fastighet ändå renoveras av andra skäl. Det ger i förlängningen mervärde genom att öka boende komforten och sänka kostnaden då energiförbrukning och fasta avgifter blir lägre. Varför renovera energismart? Ett år gammalt flerbostadshus som har fått normalt underhåll är idag behov av åtgärder, inte minst för att kunna hyra ut lägenheterna lika många år till. När du ändå ska renovera, passa på att minska energibehovet och spara pengar. Åtgärderna kan snabbt visa sig bli lönsamma. Det kan däremot bli kostsamt att inte energieffektivisera därför att den gamla orenoverade fastigheten har ett högre energibehov och kostnader än den nyrenoverade. 2

3 Systematisk renovering lönsam Varje byggnad är såväl byggnadstekniskt som klimatmässigt unik. När du överväger energibesparande åtgärder måste byggnaden som helhet ses ur ett systemperspektiv. Renoveringar och energibesparande åtgärder påverkar varandra, men genomför du flera åtgärder i rätt ordning då blir det större besparing för pengarna. Med dagens tekniklösningar kan inneklimat och boendekomfort bli bättre samtidigt som energianvändningen minskar. Hur mycket energi det går att spara beror på byggnadens status och hur mycket du satsar på åtgärder. Här har vi gjort beräkningar på ett fiktivt hus i tre nivåer: liten, mellan och stor. Liten spara upp till 15 % Fokusera på att rusta upp grunden, ytterväggarna och taket. Satsa också på installationerna och lägenheternas ytskikt. Byt ut pumpar och fläktar. På så sätt minskar fastighetselen med 50 procent. Installera kondenserande torktumlare i tvättstugan samt effektivisera byggnadens allmänbelysning. Du sparar procent. Mellan spara upp till 40 % Komplettera nivån liten med bland annat tilläggsisolering av tak och installation av värmeåtervinning av ventilationen (FTX). Du sparar cirka 30 till 40 procent. Stor spara upp till 60 % Den stora renoveringen består av åtgärderna i nivåerna liten och mellan kompletterat med de åtgärder som ger störst energibesparing såsom nya fönster, tilläggsisolering av fasader och gavlar samt individuell mätning av tappvarmvatten. Du sparar cirka procent. För att det ska bli ekonomiskt lönsamt är det dock viktigt att åtgärderna görs i samband när det ändå föreligger behov av att renovera eller byta ut fönster och fasadmaterial. För mer information om renoveringarna läs på 3

4 Fyra steg för effektivare energianvändning i flerbostadshus Steg 1 Kartlägg Den största delen av den energin går åt till uppvärmning. Därför är det viktigt att kontrollerar hur mycket uppvärmningsenergi fastigheten använder och hur det fördelas. Då är det lättare at se var du kan minska användningen mest. Mät åtgång av varmvatten och fastighetsel då du här kan göra många enkla och kostnadseffektiva åtgärder. Läs av respektive mätare minst en gång per månad. I vissa fall är det befogat att installera flera mätare. Dessa går att läsa av manuellt eller via fjärravläsning. Bra datorsystem för energi- och driftstatistik finns. Steg 2 Jämför Nästa steg är att jämföra energianvändningen med andra fastigheter. SCB sammanställer och publicerar statistik årligen. Titta på den eller i din energideklaration. Om den egna energianvändningen avviker från genomsnittliga värden bör du ta reda på orsaken. Det är dock viktigt att vara medveten om att du jämför med ett genomsnitt av flerbostadshus som är byggda samma år, men att husen skiljer sig åt på många sätt. Lär mer om energistatistik Lagen om energideklaration innebär att alla ägare till flerbostadshus måste låta ett ackrediterat kontrollorgan deklarera respektive byggnads energianvändning minst vart tionde år. Kontrollorganet rapporterar sedan in byggnadernas energideklaration till Boverkets databas Gripen. Läs mer om energideklaration 4

5 Steg 3 identifiera möjligheter till förändringar Nu ska du hitta möjligheter att effektivisera energianvändningen. Fel utförda åtgärder riskerar att leda till försämrad inomhusmiljö. Det gäller alltså att hitta åtgärder som minskar energianvändningen utan att försämra fuktsäkerheten, skydd mot buller eller andra väsentliga egenskapskrav. Undersök fastighetens förutsättningar för förbättringar och diskutera detta med din organisations energiexpert eller kommunens energi- och klimatrådgivare. För att få en genomgripande analys kan du anlita en konsult som är energiexpert. Be konsulten ange en total investeringskostnad för åtgärdsförslagen inklusive moms. Det ger ett bra beslutsunderlag. Vilka åtgärder som är lönsamma och möjliga att genomföra beror på byggnadens förutsättningar men också på vilka avkastningskrav du ställer på investeringen. En minskad energianvändning innebär också en miljövinst vilket är svårt att värdera i pengar. I många fastigheter finns det brister i inomhusmiljön. En boendeenkät i samband med en energiinventering identifierar eventuella brister och involverar samtidigt de boende. När du sedan prioriterar bland lämpliga åtgärder kan det medföra ändrade förutsättningar för dimensioneringen av fastighetens värmesystem. Om du till exempel tillläggsisolerar vind och väggar eller byter fönster, kan effekt- och energibehov minska drastiskt. Det är därför nödvändigt att justera in värmesystemet. Annars riskerar du energislöseri och sämre inomhusklimat och att vinsten uteblir. Kontrollera också ditt abonnemang på fjärrvärme eller el regelbundet så att du inte betalar onödigt höga avgifter för till exempel en installerad effekt som du inte längre har behov av. Steg 4 Genom för åtgärder på kort och lång sikt Upprätta en budget som komplement till den vanliga underhållsplanen och en tidsplan som anger individuella ansvarsområden. Följ upp energi användning och för statistik. Uppgifterna om energimängd och energislag ger underlag för nyckeltal som tydliggör hur miljö- och klimatpåverkan förändras. Glöm inte att kommunicera resultat och mål med de boende. 5

6 Tips på åtgärder Fönster Energieffektiva fönster minskar drag och kallras. Det innebär att komforten ökar. Störst besparing ger ett nytt fönster med lågt U-värde, idag finns fönster med så låga U-värden som 0,7 W/(m2K). Energimärkning för fönster finns. Om fönsterkarmar och bågar är i bra skick finns flera sätt att förbättra de gamla fönstren energismart. Vilken metod som passar bäst beror på de befintliga fönstren. Här är några: Energiglas med oxidskikt Ersätt den inre fönsterrutan med ett energiglas, där ett tunt oxidskikt hindrar värme från att stråla ut genom glaset. På så vis kan du få ner U-värdet till cirka 1,8 W/(m2K). Tvåglas samt ädelgas En annan metod är att ersätta det inre glaset med en två-glas isolerruta med energiglas, där mellanrummet mellan glasen är fyllt med ädelgas. Det ger ett U-värde på cirka 1.3 W/(m2K). Men en sådan ruta är betydligt tyngre och tjockare än det glas du ersätter. Kontrollera därför att fönstret får plats och att fönsterbågen klarar den ökade tyngden. Tvättstugan Tvättstugor står för en relativt stor andel av energianvändningen i en fastighet. Konsumentverkets beräkningar visar att el- och vattensnåla tvättmaskiner och torktumlare halverar elanvändningen jämfört med äldre utrustning. Moderna maskiner har även stötdämpare som ger minskade vibrationer, vilket minskar olägenheter för boende nära tvättstugan. Det kostar mest att värma upp vattnet med el. Men genom att ansluta tvättmaskiner till både tappvarmvatten och kallvatten minskar du elanvändningen (fotnot: Förutsätter fjärrvärme, värmepump eller biobränsle). Dessutom blir tvättiden kortare genom att uppvärmningen av tvättvattnet går fortare. Köket Satsa på energisnåla vitvaror och installera resurseffektiva engreppsblandare eller perlatorer. 6

7 Badrum Genom att byta till ett snålspolande duschmunstycke kan du nästan halvera energikostnaden för det varmvatten som används i duschen. Andra åtgärder kan vara resurseffektiva engreppsblandare och snålspolande toaletter. Individuell mätning och debitering av varmvattenanvändning och återvinning av värmen ur avloppsvattnet kan också reducera energianvändningen. Belysning Av all belysning i en fastighet, går det åt mest energi åt belysningen i trapphuset. Belysningen i trapphus drar mest elenergi av all belysning i en fastighet. Närvarostyrning och effektivare hissbelysning kan spara energi. Numera använder vi energieffektiv belysning så som lågenergilampor, halogenlampor och lysdiodslampor (LED). Den gamla glödlampan är snart borta från marknaden. Energimyndigheten har testat lågenergilampor och köpråd finns att få av dem. Läs om belysning på 7

8 Ventilation En stor del av äldre byggnaders energiförlust sker genom ventilationen. Det är viktigt då du renoverar att ventilationen ger ett tillräckligt flöde av luft till och från byggnaden. På så vis undviker du luftföroreningar inne i lägenheterna och minimerar risken för fuktproblem. Hur stora besparingar det går att göra på ventilationen beror på utgångsläget. I äldre frånluftsventilerade hus är byte till mer eleffektiva fläktar ofta en enkel åtgärd. Installation av mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning, FTX, ger en större minskning av byggnadens totala energianvändning. Men för att FTX-systemet ska fungera optimalt kräver det att byggnadsskalet är tillräckligt lufttätt. Det förutsätter också möjlighet till kompletterande kanaldragningar och ett fläktrum kan behöva byggas. Gör alltid en injustering av luftflödena. Det är normalt sett en mycket kostnadseffektiv åtgärd som dessutom säkerställer en god inomhusmiljö. För att få bästa effekt gör du injusteringen efter att du åtgärdat klimatskal, fönster, fasad, vind och källare. Ventilationen ska med jämna mellanrum kontrolleras av behörig OVK-kontrollant för att säkerställa rätt mängd luft och ett bra inomhusklimat. Läs mer om ventilation på Yttervägg Att tilläggsisolera fasaden på utsidan minskar värmeförluster och bryter köldbryggor vid till exempel bjälklagskanter. Detta ger ett jämnare invändig yttemperatur och ökar komforten för de boende. Risken för fuktskador är dessutom liten eftersom den gamla väggen blir varmare och på så vis torrare. Vid invändig tilläggsisolering av yttervägg är risken för fuktskador större. Observera att vid tjock isolering kan fönster behöva flyttas ut av arkitektoniska skäl. Grund Hus med källare har i många fall dåligt isolerade källarväggar. Om byggnaden är i behov av dränering är utvändig tilläggsisolering av källarväggar en bra åtgärd som både ger en energibesparing och en fuktsäkrare konstruktion. Vind Tilläggsisolering av vindsbjälklag minskar energianvändningen och är en lönsam åtgärd. Om den befintliga isoleringen är torr kan den ligga kvar och lösull kan sprutas ovanpå till önskad tjocklek. Genom att jämföra kostnad och energibesparing för olika tjocklek på isolering kan du välja optimal tjocklek för det aktuella huset. 8

9 Styrning av ventilation och värme Moderna och rätt inställda styr- och reglersystem reglerar uppvärmning, ventilation och belysning så att de enbart används när de behövs. Det ger bättre komfort och sparar både el- och värmeenergi. En bra radiatorventil möjliggör reglering av rumstemperatur (om termostatventiler finns) vilket minskar övertemperaturer. Genom att isolera rören kan värmeförlusterna på vägen fram till radiatorn minska. Se även till att välja energieffektiva pumpar Ljud I flerbostadshus störs var fjärde boende av buller. Men de boende kommer säkerligen att uppleva en ny förbättrad boendemiljö som positiv. Ljud utifrån stör inte lika mycket tack vare förbättrade fönster och väggar. Dock kan de förbättringarna leda till att ljuden inifrån fastigheten från grannar, fläktar och trapphus blir tydligare. 9

10 Energismart renovering av fiktivt miljonprogramshus Här presenterar vi ett tidstypiskt flerbostadshus ur miljonprogrammet, analyserar energiprestanda och olika tekniska förbättringsåtgärder, samt beräknar energibesparingar från olika åtgärdsförslag. Åtgärdernas investeringskostnader kan vägas mot den besparing som åstadkoms genom att energiförbrukningen sänks. Exemplet visar vilka åtgärder och besparingar man kan åstadkomma i just det här fallet. De här åtgärderna kan ge andra resultat för ett annat hus eller i en annan del av landet beroende på energipriser, klimat, och byggnadens befintliga skick. Typ av hus: lamellhus Ort: Eskilstuna Byggår: någon gång mellan 1965 och 1975 Antal våningar: 3 Antal lägenheter per våning: 6 Antal kök och badrum/lägenhet: 1 Total våningsyta per plan: 444 m² (A temp ), varav invändigt trapphus 36 m²/vån Total A temp : m 2 Våningshöjd mellan bjälklag: 2,54 m Fönsterandel av A temp : 12 % Ventilation: frånluft, ingen värmeåtervinning Exempel på energipriser: fjärrvärme 0,82 kr/kwh, el 1,31 kr/kwh Bakgrundsdata till byggnaden i beräkningsexemplet, U-värden före renovering Beskrivning U-värde [W/m 2, K] Yttervägg Betongstomme, mineralullsisolering, luftspalt och fasad av tegel 0,430 Fönster Tvåglasfönster, original 2,73 Vindsbjälklag Mineralull på betong 0,247 Grund Platta på mark 0,263 10

11 Metodiken, som Energimyndighetens nätverk BELOK har utarbetat, är en möjlighet som flera fastighetsägare redan använder för lokaler. Det är ett av flera olika sätt att räkna på kostnader och lönsamhet för energieffektiv renovering. Metodiken är baserad på en etablerad internräntemetod. Resultaten presenteras i form av förräntning på kapital investerat i energieffektiviserande åtgärder. Metoden som synsätt kan även användas för bostadshus och används i flera av demonstrationsprojekten i BEBO. Figuren nedan visar investeringskostnader och besparing per år för olika energibesparande åtgärder. Besparing [kr/år] % 30 % 20 % 15 % 10 % 5 % 2 % % Injustering och sänkning av temperatur 0 % Tilläggsisolering fasad 150 mm Byte av fönster Tappvarmvattenåtgärder Byte till FTX och lufttätning 0 Antal år=34,5 Tilläggsisolering vind 250 mm Investering [kr] Beräkningarna åskådliggör investeringskostnader och besparing per år för olika energibesparande åtgärder. Åtgärderna kan vara både mer eller mindre lönsamma för olika byggnader och beroende på var i landet byggnaden finns. Men med ökande energipriser ökar även besparingen. En del åtgärder följer varandra så som lufttätning av klimatskalet i samband med byte till FTX-system. Genom att förbättra klimatskalets fönster och väggar och därmed höja temperaturen på insidan av väggars och fönsters ytor kan du sänka inomhustemperaturen något utan att påverka komforten för de boende. Redan en grads temperatursänkning ger en relativt stor besparing av uppvärmningskostnaden. Tappvarmvattenåtgärder inkluderar både byte till snålspolande munstycken och individuell avläsning av förbrukning. Avloppsvärmeväxlare är inte med i kalkylen. Läs mer om BelokTotal på BELOK är ett nätverk som består av Sveriges största privata och offentliga fastighetsägare av lokaler och BEBO är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare samt organisationer med inriktning mot bostäder. 11

12 Den här figuren visar energi besparing för den undersökta byggnaden kwh/m 2 /år Före El Värme Efter Kjell Berndtsson, energichef, Riksbyggen: Vi kallar den här typen av paketlösningar för Riksbyggens renoveringsverkstad och vi ser att vi kan minska energibehovet med minst en tredjedel i stora delar av vårt bostadsbestånd. En energieffektiv renovering ger dessutom ett bättre inomhusklimat som både är hälsosamt och som upplevs som komfortabelt. Roland Jonsson, energichef, HSB Riksförbund: Belokmetoden är ett bra komplement till den vanliga underhållsplanen. Fördelen är att den fokuserar på kombinerade åtgärdsförslag i stället för lösryckta åtgärder som inte öppnar upp möjligheten för stora energi- och kostnadsminskningar. När man bara tittar på enskilda åtgärder så missar man oftast kostnadssänkningarna på de fasta avgifterna. 12

13 Kostnader för energieffektivisering Om man antar att fasaden och fönstren är i så pass dåligt skick att de ändå måste renoveras belastas kalkylen endast med merkostnaderna av energieffektivare fönster och extra isolering. Figuren nedan visar investeringskostnader och besparing per år för olika energibesparande åtgärder när byggnaden ändå är i behov av omfattande renovering. Åtgärdsförslagen gäller inklusive åtgärder för tappvarmvatten. Den visar att det är möjligt att åstadkomma en, totalt sett, lönsam större sänkning av energiförbrukningen genom att kombinera flera energibesparande åtgärder med olika lönsamhet Besparing [kr/år] 50 % 30 % 20 % 15 % 10 % 5 % 2 % 1 % 0 % Injustering och sänkning av inomhustemperatur med 1 grad Ökning av tilläggsisolering fasad, från 50 till 150 mm, i samband med renovering Tappvarmvattenåtgärder Uppgradering till mer energieffektiva fönster i samband med fönsterbyte Byte till FTX och lufttätning 0 Antal år=30,0 Tilläggsisolering vind 250 mm Investering [kr] Läs mer om förutsättningar, åtgärdsförslag och kostnadsexempel i Kompendiet på 13

14 Behov i framtiden Att skapa fler hus med låg energianvändning och med förnybara energikällor är en önskvärd och nödvändig utveckling om vi i Sverige ska nå våra energi- och klimatmål. Vi kommer att behöva sänka vårt behov av värme och energi ytterligare framöver. Närmast är nya direktiv och byggregler på väg som kommer att ställa högre krav på effektivare energianvändning vid både renovering och nybyggnation. Vi kommer också att se allt fler hus som genererar mer energi än vad de förbrukar sett över hela året, de så kallade plusenergihusen. Tekniken är inte ny och den kan vara lönsam för fastighetsägaren. På sommaren kan ett plusenergihus med solceller leverera el till elnätet. På vintern köper du tillbaka en del av det du har producerat. Energianvändningen för uppvärmning blir låg genom att byggnaden är mycket välisolerad och lufttät. Du återvinner energi ur ventilationsluften och avloppsvattnet och producerar egen sol- eller vindenergi för att täcka det egna elbehovet. Energisnål teknik håller också elanvändningen nere. Allt detta är möjligt att genomföra även i flerbostadshus. Energianvändningens miljöpåverkan Hur mycket energi vi använder och vilket energislag vi väljer påverkar miljön. Den förbränning som sker i t ex fjärrvärmeverken kan påverka människors hälsa. Därför är det viktigt att vi inte slösar med energin för att undvika skadliga utsläpp. Ju mindre mängd energi som går åt till uppvärmning, varmvatten, belysning och apparater i hushållen, desto mindre påverkar vi klimat och miljö. Det är bra att snåla på både fossila och förnybara resurser. Det bränsle vi inte använder på ett ställe kan vi använda på ett annat - i Sverige eller utomlands. Byggsektorn står för cirka 40 % av Sveriges omsättning av material och energi och belastar miljön till lika stor del. Vi behöver se på den miljöpåverkan som material och ämnen medför under hela livscykeln. Det gäller framför allt avfall, kemikalier, produkter och energi. Läs mer på 14

15 Mer om Miljonprogrammet Miljonprogrammet var en unik satsning för att bygga bort bostadsbristen som rådde under 60-talet. Men idag har byggnader och installationer åldrats och behöver renoveras eller bytas ut. Problem med till exempel ventilationssystem, fönster, fasader, köldbryggor vid balkonger och loftgångar leder till stora energiförluster. Därför är nyttan med att energieffektivisera vid renoveringar mycket stor. De hus som byggdes under perioden uppfyllde vanligtvis kraven för dåtidens byggregler. Därför är de ganska lika ur både byggnads- och energisynpunkt, men varje fastighet har sina speciella förutsättningar. Trots detta går det att minska energianvändningen i de allra flesta av dessa byggnader som ännu inte genomgått några större renoveringar. Den typiska miljonprogramsbyggnaden använder årligen 155 kwh per kvadratmeter A temp * (exklusive hushållsel). Av dessa utgör cirka 70 procent värme, 20 procent tappvarmvatten och 10 procent fastighetsel. Kravet på nybyggda hus idag är i södra Sverige 110 kwh per kvadratmeter uppvärmd golvyta och år, exklusive hushållsenergi. Vi behöver spara på resurserna då byggnader förbrukar 30 procent av all energi i Sverige. När du renoverar, passa därför på att renovera energismart. Det kan bli en lönsam investering samtidigt som du höjer marknadsvärdet på din fastighet. 15

16 16 Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna Telefon Fax E-post ET2010: september Upplaga: 500. Grafisk form: Svensk Information / Foto: : Niklas Dahlskog, sid 10 Sara Winnfors. / Tryck: CM Gruppen.

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

Besparingspotential i miljonprogramhusen

Besparingspotential i miljonprogramhusen Besparingspotential i miljonprogramhusen Renovering till passivhusprestanda myt eller verklighet 23 okt 2007 Catarina Warfvinge Bitr Miljöchef Bengt Dahlgren AB Univ lekt vid Lunds Tekniska Högskola Den

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-16 Fastighetsbeteckning: Lomma 35:39 Adress/ort: Järnvägsgatan 16B, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TORMESTORP 78:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2010-10-07 Byggnadens adress: ÅKERVÄGEN 2 28146 TORMESTORP Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-28 Fastighetsbeteckning: Eken 55 Adress/ort: Lövstagatan 47, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-27 Fastighetsbeteckning: Tofta 1:11 Adress/ort: Österfäladsvägen 154, Asmundtorp Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-24 Fastighetsbeteckning: Sönnarslöv 9:13 Adress/ort: Östra Storgatan 114, Kvidinge Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-28 Fastighetsbeteckning: Hilda 5 Adress/ort: Östanväg 58, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-09-05 Fastighetsbeteckning: Lurblåsaren 9 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Lurblåsargatan 17, Västerås Niklas Saar (1053-CFX-3028) Eklund

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Lagmannen 5 Datum: 2015-05-27 Adress: Aspvägen 10, 302 23 Halmstad Rapportnummer: 991 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman Andersson

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Skärsta 1:83 Byggnadens adress Granlundsvägen 11 763 30 Hallstavik Datum 2016-12-16 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Lillsidan 26:3 Adress/ort: Strömgatan 21, Enköping Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HOPPAREN 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: MOTIONSVÄGEN 23 691 54 KARLSKOGA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering 2014-10-21 Kungsbro 1:225 Anders Väg 16, Ljungsbro Jaime

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TÖRESTORP 2:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-08-27 Byggnadens adress: JUNG SVEN BENGTSGÅRDEN 1 53592 KVÄNUM Utetemperatur: 16

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SILLEN 9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-22 Byggnadens adress: STOCKBERGSVÄGEN 28 12552 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 9 C Expert: Peter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 1/12-2014 Fastighetsbeteckning: Eskilstorp 8:6 Adress/ort: Pilgatan 5, Getinge Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FORSHÄLLA-RÖD 2:30 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-21 Byggnadens adress: AMMENÄSVÄGEN 10 45191 UDDEVALLA Utetemperatur: 15 C

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Astern 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-01-13 Byggnadens adress: Sunnanvägen 3 30237 Halmstad Utetemperatur: 4 C Expert: Kristoffer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Intagan 1:17 Adress/ort: Åkerström 108, Trollhättan Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer