grafisk manual OLOFSTRÖMS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "grafisk manual OLOFSTRÖMS KOMMUN"

Transkript

1 grafisk manual OLOFSTRÖMS KOMMUN 1

2 INNEHÅLL FÖRORD Vad håller du i? Olofströms kommun 3 Logotyp 4 - Historia 4 - Användning 5 - Placering och storlek 5 - Frizon 5 - Felaktig användning 5 I denna manual finner du tydliga regler och mallar för hur vi arbetar med vår grafiska profil. Målet med manualen är att ge en samlad gemensam bild utåt mot invånare och omvärld, men också inåt i organisationen för att öka delaktighet och gemenskap på arbetsplatsen. Manualen är enkel att använda och underlättar för dig i ditt marknadsföringsarbete. Vi är glada för att du är med och gör Olofströms kommun till den bästa platsen att befinna sig på. Trevlig läsning. Kommunens övergripande mål 6 Heja Olofström 7 Typsnitt 8 Färgpalett 9 Grafiska element 10 - Bakgrundsmönster 11 Bildmanér 12 EXEMPEL Trycksaker & annonser Korrespondesmaterial Profilartiklar 22 Grafisk ordlista 23 OLOFSTRÖMS KOMMUN Kort om Olofströms kommun Olofströms kommun är en av 5 kommuner i Blekinge län. Här finns ca: invånare. Inom kommunens gränser finns drygt 200 sjöar och i centrala tätorten möts tre åar, vilket är både unikt och attraktivt. Vatten, sport, kultur, vild natur och teknik är ord som förknippas med Olofströms kommun. Olofströms kommun är framåtsträvande och ser till barn och ungdomar. Kommunen vill även att äldre ska trivas och jobbar för det livslånga lärandet. Det finns många talangfulla sportprofiler och Olofström har flera lag på hög nivå, bland annat ishockey och innebandy. Kommunen har en varierande natur som ger invånare, företag och besökare tillgång till Sveriges sydligaste vildmark. Med ett varierande kulturutbud erbjuds det något för de flesta och om kulturen inte räcker till finns en av världens största kulturstäder, Köpenhamn, endast två timmar bort. 2

3 i barnen 0 Invånare och näringsidkare ska uppfatta Olofström som en välkomnande och framåtsrävande kommun där möjligheterna till utveckling och inflytande är goda. Olofström ska vara en plats som våra besökare gärna återvänder till. bb till 10 jo 0 Olofström ska vara en attraktiv plats, där människor, teknik, kultur och natur möts i ett samspel som skapar förutsättningar för såväl utveckling som trygghet och omtanke. n ill all at t är Olofströms kommuns vision rum nt ce Olofströms kommuns tre övergripande mål Olofströms kommun har tre övergripande mål. barntern i cen um livsmiljö Fokus ska ligga på att få fler barnfamiljer till kommunen och verksamheter och aktiviteter som riktar sig till barn och föräldrar. nära till allt upplevelsemiljö Närheten till såväl natur och människor som till det demokratiska styret ska vara en naturlig bas för kommunen. jobb till 1000 näringslivsmiljö Företagarna i Olofströms kommun ska uppleva att företagsklimatet i kommunen är bra. Oavsett ärende ska det vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. 3

4 LOGOTYPEN HISTORIA Olofströms kommuns logotyp är en kombination av kommunvapnet och text. Det är helheten som utgör logotypen. Logotypen ska alltid vara svart på vit bakgrund. Om nödvändigt får vit logotyp användas (negativ). Inga andra varianter finns. Det är inte tillåtet att ta bort, ändra eller lägga till något. Kommunvapnet som symbol får användas som dekorelement i formgivning, se sid 10. FORMAT Olofstroms_kommun_Black.eps Används till tryck med dekorfärger Olofstroms_kommun_SV.eps Används till fyrfärgstryck Olofstroms_kommun_rgb.jpg Används till webb Olofstroms_kommun_office.png Används till Powerpoint presentationer och worddokument Historia Kommunvapnet Olofströms kommunfullmäktige beslöt på sammanträde den 30 aug 1949 att godkänna ett av de förslag till vapen som riksheraldikerämbetet (Riksarkivet) föreslagit. De ansökte om vapnet hos kungen. Den 10 augusti 1950 fick Olofström ett vapen som riksheraldikerämbetet beskrev på följande vis: I fält av guld en stolpvis ställd svart smideshammare omgiven av elva i cirkel ordnade svarta rundlar (cirklar). Varifrån kom idén till vapnet? Den 30 maj 1639 tillhörde Jämshögs socken Willands Härad. Willands Härad använde redan 1524 en symbol med en tång och en smideshammare som stod bredvid varandra. Det första järnbruket i Blekinge (Petrefors 1735), som låg vid Holjeån, hade en stångjärnsstämpel med bokstäverna P.F. omgivna av elva cirklar. Petrefors räknades in i Kronobergs läns område och stämpeln blev nummer 11 av de stämplar som blivit godkända. På förslag av riksheraldikerämbetet beslöt kommunfullmäktige att använda sig av smideshammaren i Willands Härads vapen samt cirklarna i Johan Wilhelm Petrés stångjärnsstämpel. Bokstäverna P.F. kunde inte användas eftersom bokstäver inte får förekomma i ett heraldiskt vapen. 4

5 LOGOTYPEN REGLER Storlek A4 Minimistorlek Användning Olofströms kommun logotyp ska finnas med som avsändare i alla sammanhang där kommunen agerar; dokument, trycksaker, affischer, brevpapper och visitkort etc, i annonser, och på bilar och arbetskläder. Frizon 55 mm 25 mm Placering och storlek Logotypen ska alltid placeras horisontellt. Storleken ska stå i god proportion till det sammanhang där den förekommer. På en A4-sida är exempelvis en bra logotypstorlek 55 cm bred. Minimistorleken för profilmaterial och annonser är 25 mm. Frizon Det ska alltid finnas luft runt logotypen. Ju mer luft desto tydligare framstår den. Avståndet ska vara minst storleken på bokstaven O och ingen annan text får förekomma innanför ytan. Friytan är proportionell med logotypens storlek. Felaktig användning Man får inte förändra teckensnitt eller byta färg på text eller symbol. Logotypen får ej förvrängas eller placeras direkt på bilder. Förändra inte teckensnitt Olofströms Kommun Förändra inte proportioner Byt inte färg Placera ej på bilder 5

6 TRE ÖVERGRIPANDE MÅL REGLER Lorem ipsum dolor sit amet Användning Olofströms kommuns tre övergripande mål ska finnas med på utvalda trycksaker och i annonser. Målen är en viktig del i varumärkesbyggandet. Målen monteras in i dokument på samma sätt som logotypen. Placering och storlek De tre olika målen/ payofferna har en fast uppställning tillsammans med en avgränsande linje. Enligt mall placeras de till höger om logotypen. Frizon Likt logotypen ska det alltid finnas luft runt målen för att dessa ska framstå tydligt. Felaktig användning Man får inte förändra teckensnitt eller lägga till mål. Exempel FORMAT 3Mal_Olofstroms_kommun_Black.eps Används till tryck med dekorfärger 3Mal_Olofstroms_kommun_SV.eps Används till fyrfärgstryck 3Mal_Olofstroms_kommun_rgb.jpg Används till webb 3Mal_Olofstroms_kommun_office.png Används till Powerpoint presentationer och worddokument 6

7 HEJA OLOFSTRÖM REGLER Användning I mässammanhang och liknande används en payoff som förmedlar glädje, stolthet och gemenskap. Heja Olofström finns som logotyp bestående av text och kommunvapnet. Den ska alltid vara vit på rosa platta VILSHULT. Exempel på använding är rollups, kläder och profiltryck. Placering och storlek Payoffen ska alltid placeras horisontellt. Storleken ska stå i god proportion till det sammanhang där den förekommer. Frizon Likt Olofströms kommuns logotype och mål ska det alltid finnas luft runt payoffen för att den ska framstå tydligt. FORMAT Heja_Olofstrom.eps Används till tryck med dekorfärger och fyrfärgstryck Heja_Olofstrom.jpg Används till webb Heja_Olofstrom_office.png Används till Powerpoint presentationer och worddokument 7

8 TYPSNITT VARIANTER Olofströms kommun har två olika typsnitt. Arial för att vara kommunikativ och Amatic för att sticka ut och mjuka upp i olika sammanhang. Arial är ett vanligt linjärt typsnitt som är lätttillgängligt och fungerar i trycksaker och webb. Det används i rubriker, ingresser och brödtext. Amatic är ett lekfullt typsnitt som ger känslan av att vara handskrivet. Det får i särskilda fall användas som rubriktypsnitt på omslag, affischer och i annonser samt i puffar. Arial Bold AaBbCcDdEeFf ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Arial Regular AaBbCcDdEeFf ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö EXEMPEL Lorem ipsum dolor Tue conulputetum adignis molutpa tionsed tatum digna acing endit auguer si. Odit, quipsum ipismod eugue feum quismodolore volorpe riurero dolorem quat. Conullam ilisi. Irillamcon henit augait praesed tat vullaore exeros nim zzrilit la conse dui te ex et prat. Se magna consequatuer sequat lummy niamcon sequisi. Re tat. Odo dipit acipsusto dolore consend iamcommy nonse consed dolestrud tet deliqui et nonsent nonsequatuer at lamcorem velit erillandre magnim irilis- molore magnisisis adit praesectem velit irit praessed delenis. Arial Italic abcdefghijklmno abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Amatic BOLD abcdefghijklmno ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

9 FÄRGER PALETT Profilfärger Olofströms kommun har två profilfärger och fyra komplementfärger uppkallade efter ortsnamn*. Färgerna kan användas för sig själv eller i kombination med varandra. Olika färgtoner får användas. I texter används 100% svart eller vitt. jämshög CMYK: 59/0/13/0 RGB: 103/196/216 PMS: 631EC HTML: # 65c5dd 70% 40% 15% vilshult CMYK: 0/90/7/0 RGB: 229/46/129 PMS: 205EC HTML: # e % 40% 15% Profilfärgerna används på färgplattan i trycksaker och komplementfärgerna på mindre detaljer och på puffar. Informationen som ska kommuniceras ut avgör vilken färg som passar bäst. I vissa fall får accentfärgerna utgöra färgplattan ex trädgårdsdag Kyrkhult.) Komplementfärger * Namnen på färgerna är för lättare komihåg och ska inte kopplas till kommunikation gällande resp. ort. olofström CMYK: 57/0/0/34 RGB: 78/150/179 PMS: 549 EC HTML: # 5096b4 gränum CMYK: 0/40/99/0 RGB: 246/168/0 PMS:143EC HTML: #f7a600 FÄRGSYSTEM PMS PMS kallas även Pantone eller dekorfärg. I tryck ger PMS bäst resultat när man vill få exakta färger. Används för enfärgstyck, korrespondensmaterial och profiltryck. 70% 40% 15% 70% 40% 15% CMYK Färgläget CMYK används för annonser och trycksaker med fyrfärgstryck. RGB: RGB är för bildskärm. Webb, powerpoints med mera. kyrkhult CMYK: 52/0/50/20 RGB: 117/169/129 PMS: 556EC HTML: # 75aa84 hemsjö CMYK: 0/13/100/0 RGB: 255/216/0 PMS: 109EC HTML: #ffd800 HTML: Webbsidor i HTML använder sig av HEX-färger. 70% 40% 15% 70% 40% 15% 9

10 GRAFISKA ELEMENT VARIANTER lorem ipsum! Kommunvapnet i logotypen används som grafiskt element i trycksaker. Symbolen ska vara negativ på färgplatta. Storleken ska stå i god proportion till det sammanhang där den förekommer. Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Som grafiskt element finns också pricken plockad från symbolen som kan användas som en puff. Puffen skapas med cirkelverktyg med pålagd text. För mer avancerad layout får även andra dekorelement användas. FORMAT Kommunvapnet.eps Används till tryck med dekorfärger och till fyrfärgstryck Kommunvapnet.jpg Används till webb Kommunvapnet_office.png Används till webb, powerpoint presentationer och worddokument 10

11 GRAFISKA ELEMENT BAKGRUNDSMÖNSTER Vi använder i speciella fall ett grafiskt bakgrundsmönster i specifika trycksaker såsom diplom, anslag och förmånshäfte. prickar hjärtan FORMAT Olofstroms_kommun_Prickar_pms.eps Olofstroms_kommun_Hjartan_pms.eps Olofstroms_kommun_Harlequin_pms.eps Olofstroms_kommun_Trianglar_pms.eps Används till tryck med dekorfärger Olofstroms_kommun_Prickar_cmyk.eps Olofstroms_kommun_Hjartan_cmykeps Olofstroms_kommun_Harlequin_cmyk.eps Olofstroms_kommun_Trianglar_cmyk.eps Används till fyrfärgstryck Olofstroms_kommun_Prickar_rgb.jpg Olofstroms_kommun_Hjartan_rgb.jpg Olofstroms_kommun_Harlequin_rgb.jpg Olofstroms_kommun_Trianglar_rgb.jpg Används till webb, powerpoint presentationer och worddokument trianglar harlequin 11

12 BILDMANÉR EXEMPEL Vi vill förmedla en känsla av gemenskap, glädje och trivsel. Bilderna vi väljer i vår kommunikation har stor betydelse. Motiv beror på vad som ska förmedlas men vi använder i de flesta sammanhang bilder med människor. Tonaliteten i bilderna ska vara ljus, positiv och äkta, gärna fångade med liv och rörelse och med ett djup. Bilder kan användas både i färg och svartvitt. Övriga bildtyper kan vara rena porträttbilder, fasadbilder, miljöbilder, instruktionsbilder, illustrationer & 3D. 12

13 TRYCKSAKER EXEMPEL Alt 1 Framsida A5 format Alt 1 Baksida A5 format Lorem ipsum dolor sit amet Färgplatta 70 mm hög Alla våra trycksaker ska ha en tydlig igenkänning med vår grafiska profil. Använd exemplen på dessa sidor som grund för dina trycksaker. Specifikationer för A5: Framsida alt 1: Rubrik: Arial Bold pkt beroende på rubrikens längd. Högerställd. Färgplatta: Färgplatta ska vara 70 mm hög. Bild: Utfallande bild på resterande yta. Vit platta 25 mm hög Symbol 30 mm i diameter placeras i övre vänstra hörnet. Puffen ca 35 mm placeras på bildytan. Baksida alt 2: Logotyp och mål: Logotypstorlek 50 mm bred. Målen 20 mm bred. Placeras på en vit platta som är 25 mm hög i trycksakens nedre del. Utfallande bild på resterande yta. Lorem ipsum dolor sit amet Färgplatta 70 mm hög I alternativ 2 placeras logotyp och mål enligt mall på framsidan och bild eller färgplatta på baksidan. Vit platta 25 mm hög Alt 2 Framsida A5 format Alt 2 Baksida A5 format 13

14 TRYCKSAKER EXEMPEL Alt 1 Framsida A5 format Alt 2 Baksida A5 format Trycksaker såsom diplom, anslag och förmånshäfte ska ha våra grafiska bakgrundsmönster. Ej i kombination med bild. Välj färg efter innehåll. Lorem ipsum dolor sit amet Specifikationer för A5: Framsida: Rubrik: Arial Bold pkt beroende på rubrikens längd. Centrerad. Symbolen 30 mm i diameter centrerad ovanför rubrik. Vit platta 25 mm hög Baksida: Logotyp och mål: Logotypstorlek 50 mm bred. Målen 20 mm bred. Placeras på en vit platta som är 25 mm hög i trycksakens nedre del. Utfallande bakgrundsmönster på resterande yta. I alternativ 2 placeras logotyp och mål enligt mall på framsidan och bild eller färgplatta på baksidan. Lorem ipsum dolor sit amet Vit platta 25 mm hög 14 Alt 2 Framsida A5 format Alt 2 Baksida A5 format

15 ANNONSER EXEMPEL Annonser ska ha logotypen och målen i nedre delen. Informationen i annonsen avgör höjden. En 3 mm hög linje i profilfärg ligger i ovankant och nederkant. Rubriken ska sättas i Arial bold pkt beroende på rubrikens längd. Brödtext 8 pkt. Puffen får gärna användas för ansök senast... skriven i Amatic Bold. Olofströms kommun söker Semestervikarier till vård och omsorg Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. För mer info och ansökan se Ansök senast Ansök senast mm kant i profilfärg Olofströms kommun söker Semestervikarier till vård och omsorg För mer info och ansökan se Ansök senast Ansök senast Platsannons 80x65 mm Platsannons 80x110 mm 15

16 KORRESPONDENSMATERIAL EXEMPEL Brevpapper, kuvert, visitkort, e-postsignatur och annat kontorsmaterial ska ge ett enhetligt uttryck. Materialet ska vara utformat enligt anvisningar nedan. Visitkort Visitkort ska ha logotypen och målen i övre delen av kortet. Person och titel vänsterställt i mitten av visitkortet och adress och kontaktuppgifter vänsterställt i nedre delen av kortet. E-postsignatur Alla e-postanvändare inom Olofströms kommun ska använda en e-postsignatur som är uppbygd på ett enhetligt sätt. Namnet sätts i 10 pkt Arial Bold. Övrig text i 8 pkt med kommunnamn och webbadress i bold. Linda Rydkvist Kommunikationssansvarig Olofströms kommun Postadress: Östra Storgatan 5, Box 302, Olofström Tfn: , E-post: Skala 1:1 Linda Rydkvist Kommunikationssansvarig Olofströms kommun Östra Storgatan 5, Box 302, Olofström Tfn:

17 KORRESPONDENSMATERIAL EXEMPEL Korrespondenskort Korreskondenskort ska ha logotypen och målen i övre delen av kortet och adress och kontaktuppgifter vänsterställt i nedre delen av kortet. Övernattbefordran Mottagaren tillhanda inom 3 dagar Kuvert Kuvert ska ha logotypen i nedre vänstra hörnet och målen i nedre högra hörnet. Brevpapper Brevpapper ska ha logotypen i övre vänstra hörnet och målen i övre högra hörnet. Adress och kontaktuppgifter ska vara tydligt uppställda i nedre delen på sidan. Olofströms kommun Postadress: Öströ Storgatan 5, Box 302, Olofström Tfn: , E-post: Skala 1:2 Olofströms kommun Postadress Besöksadress Webbplats E-post Tfn. Växel Org.nr Box 302, Olofström Öströ Storgatan xxxxxxxx-xxxx 17

18 PROFILARTIKLAR EXEMPEL Profilmaterial På profilmaterial får antingen logotypen användas eller payoffen Heja Olofström. Placeringen skall anpassas efter typ av material. Tänk på att logotypen inte får läggs direkt mot färgad bakgrund. Profilkläder En enhetlig klädsel är ett bra sätt att profilera Oloströms kommun. Logotypen ska vara placerad på bröstet på vänster sida. På ryggen får payoffen Heja Olofström användas. 18

19 GRAFISK ORDLISTA De här termerna är bra att känna till vid kontakt med tryckerier och beställning av broschyrer och dylikt. A-formaten Standardiserad formatserie för papper, t ex A3, A4, A5 osv. Acrobat Reader Gratisprogram från Adobe för att läsa pdf-filer (hämtas från www. adobe.com). Arkivbeständighet Ett mått på livslängd och hållbarhet hos ett papper. Bestruket papper Papper vars yta jämnats ut med en särskild beläggning för att erhålla goda tryckegenskaper. Bigning När man gör en vikmarkering, big, för att underlätta falsning eller vikning av styva eller tjocka papper. Bildbehandling Att skapa, bearbeta, förändra eller retuschera bilder i datorn. Bildupplösning Informationstätheten i en digital pixelbaserad bild. En bild lämplig för offsettryck ska t ex ha en upplösning på 300 dpi i det format den ska tryckas i. CMYK Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Key-colour (svart) är ett kulörsystem som används t ex vid fyrfärgstryck och i färgskrivare. För att kunna återges korrekt i fyrfärgstryck måste en färg anges med rätt blandning och en digital bild vara sparad i CMYKläge. Dekorfärger Tryckfärger i speciella kulörer, exempelvis Pantone-systemet (PMS). Används vanligen som komplement till svart eller för att uppnå en exakt kulör som inte fyrfärg kan ge. Blandas ihop efter recept. Digitalt provtryck Digitala provtryck görs från de datafiler som man sedan ska trycka ifrån. Skrivs ut på högkvalitativa färgskrivare. Digitalt tryck Tryckpress som trycker information direkt från datorn på liknande sätt som en skrivare. Dummy Ett provexemplar av t ex en utskjutning, bindning eller färdig trycksak, vanligen handgjord. Efterbehandling Samlingsbegrepp för alla de arbetsmoment som utförs med de färdigtryckta pappersarken tills man har en färdig trycksak, t ex skärning, falsning och bindning. EPS Encapsulated Postscript. Ett filformat för digitala bilder och illustrationer. Folder En trycksak som enbart består av ett falsat ark och alltså saknar bindning. Fyrfärgstryck Tryckning med de fyra grundkulörerna CMYK cyan/blå, magenta/röd, yellow/ gul och key-color/svart. Provtryck Ett prov på hur den färdiga trycksaken kommer att se ut. Var noga med att kontrollera att alla detaljer och färger är riktiga. Gemena/Gemener Små bokstäver, motsats till versaler. GIF Graphic Interchange Format. Ett filformat som i huvudsak används för Internet. Kan innehålla upp till 256 kulörer. Glättat papper Papper som har behandlats för att uppnå en glansig yta. Kallas även för gloss. Grad Teckenstorlek anges i punkter. Högupplöst bild Bild med tillräckligt hög Högupplöst bild Bild med tillräckligt hög upplösning för trycket, kräver mycket lagringsutrymme. Illustrationsprogram Används för att göra illustrationer. Oftast objektbaserade. Adobe Illustrator är ett sådant program. JPEG / JPG Joint Photographic Experts Group. En förstörande komprimeringsmetod för bilder som dessutom fungerar som ett eget bildformat. Komprimering Att koda om och ibland minska informationsinnehållet i en fil med hjälp av särskilt komprimeringsprogram. Används ofta vid digital transport av filer. Lackning En teknik för att få en blank yta på trycksaken, oftast mest en estetisk funktion. Laminering Det tryckta arket beläggs med ett skyddande plastskikt laminat. Läggs på i en speciell lamineringmaskin. Layoutprogram Behövs för att skapa layouter och färdiga sidor av text och bild, t ex QuarkXpress, InDesign och Adobe PageMaker. Moiré Ett rasterfenomen som ger störande mönster i bilder och tonplattor. Motsvarande fenomen uppträder i TV, t ex när man visar en rutig kavaj. NCS Natural Color System, ett svenskt kulörsystem. Används mest inom textil- och måleribranschen. PDF Portable Document Format. Ett filformat från Adobe som skapas med programmet Acrobat Distiller bl a. Perforering Ett slags rivanvisning. Gör det lättare att riva av exempelvis en talong eller ett svarskort. Pixel En digital bild eller en bildskärms minsta visuella beståndsdel. Antalet pixlar per tum beskriver t ex bilders och skärmars upplösning. PMS-färger Pantone Matching System, bygger på blandningar av nio särskilda kulörer. Används främst för dekorfärger i tryck. RGB Rött, grönt och blått. Kulörsystem som används i exempelvis bildskärmar och scannrar. Slutkorrektur Absolut sista korrektur innan man ska börja trycka. Var mycket noga med att kontrollera alla detaljer innan godkännande av ett slutkorrektur. Typsnitt En uppsättning bokstäver, som kännetecknas av ett speciellt utseende. Typografi Att sätta och utforma text. Upphovsrättslagen Skyddar alster av andligt skapande, d v s skönlitteratur, texter, handböcker, film, musik, konst m m. För att skyddas av upphovsrättslagen ska verket anses ha en viss unik särprägel, s k verkshöjd, en individualitet och originalitet. Upplösning Beskriver informationstätheten i en digital bild. Mäts i dpi eller ppi. Utfall Bilder eller objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste göras med utfall, d v s fortsätta en bit utanför sidans format, ca 5 mm, i tryckoriginalet. Versaler Stora bokstäver i motsats till gemener små bokstäver. 19

20 20

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 Grafisk Ordlista Innehåll Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 2 Ord och uttryck Adressering Vid adressering printas mottagarens adress på den trycksak som ska postinlämnas.

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015

GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015 GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Inledning 3 Bakgrund 4 Inspiration 5 Idé 6 Lokalavdelning och distrikt 7 Större idé 8 Samtliga logotyper 9 Grafiskt material

Läs mer

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor.

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. Grundläggande HTML HTML Steg-för-steg Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. doctype Linköpings universitet I textdokument som används på internet finns på första raden information

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011

Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011 Kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk Göteborg 18 oktober 2011 Bikupa Varför finns svenska och svenska som andraspråk som skolämnen? Utgångspunkter Samma språk Olika förutsättningar Rätten

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Nya samlade läroplaner

Nya samlade läroplaner Nya samlade läroplaner Nya kursplaner Ämnesforum Samråd Samråd Samråd Samråd Samordnings grupp Ämnesarbets grupper Referensgrupper Kursplan Kursplan utkast Referensgrupper Remiss W E B B Kursplane -förslag

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94

LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94 LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

Schildts & Söderströms LOGOTYP

Schildts & Söderströms LOGOTYP Brand manual Schildts & Söderströms LOGOTYP SAFE AREA 8x x x LOGOTYPENS FÄRG VARIATIONER Logotypen används främst i en av dessa fyra varianter. Logotypens namndel är alltid svart eller negativ. Märket

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

SKURUPS KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Antagen av Kommunstyrelsen 2007-01-10

SKURUPS KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Antagen av Kommunstyrelsen 2007-01-10 SKURUPS KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Antagen av Kommunstyrelsen 2007-01-10 Innehållsförteckning Syftet med en enhetlig profil... 4 Att använda den grafiska profilen... 4 Logotyperna som är knutna till kommunen:

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual - Kulturcentrum, Kulturskolan, Folkbiblioteket och Konsthallen

Grafisk manual - Kulturcentrum, Kulturskolan, Folkbiblioteket och Konsthallen Grafisk manual - Kulturcentrum, Kulturskolan, Folkbiblioteket och Konsthallen Logotype Kulturcentrum Logotypen är ett återbruk. Min första tanke och det jag kommer ihåg från föregångaren Äntligen! är utropstecknet.

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

guide till centerpartiets nya profilering

guide till centerpartiets nya profilering guide till centerpartiets nya profilering ett hållbart val Varför finns Centerpartiet? För oss som är aktiva inom partiet är svaret förstås självklart. Men för många väljare är det tyvärr inte det. Inte

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 8 30 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 8 30 nov 2015 Projektuppgift (LAB2) IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift, egen planering Basuppgift för E, välj till extrauppgifter

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

DESIGN HANDBOKEN. 15.09.28, Version 2

DESIGN HANDBOKEN. 15.09.28, Version 2 DESIGN HANDBOKEN 15.09.28, Version 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Organisationsbeskrivning... 4 Färger... 5 Typografi... 6 Vår logotyp... 7 Visitkort... 8-9 Brevmallar... 10-11 Rapportmall... 12

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Planera smidiga utskick. Guide för planering av maskinsorterbara försändelser

Planera smidiga utskick. Guide för planering av maskinsorterbara försändelser Planera smidiga utskick Guide för planering av maskinsorterbara försändelser Väl planerat är hälften skickat Kom ihåg att beakta Postis krav på maskinell hantering när du planerar en försändelse, till

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

TDDD52 CSS. Färger. Färger 1/3/13

TDDD52 CSS. Färger. Färger 1/3/13 Jag önskar göra det lä0are för användarna genom a0 markera vissa delar med en annan färg? HTML är bra, men det är inte så snyggt? TDDD52 - CSS CSS regler och selectors gör a0 jag kan styla min HTML precis

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Innehåll. En fråga om identitet 1. Kuvert 11. Stadsvapnets historik 2. Annonser 12. Mölndals stads logotyp 3. Powerpointmallar och skyltar 13

Innehåll. En fråga om identitet 1. Kuvert 11. Stadsvapnets historik 2. Annonser 12. Mölndals stads logotyp 3. Powerpointmallar och skyltar 13 Grafisk manual Innehåll En fråga om identitet 1 Kuvert 11 Stadsvapnets historik 2 Annonser 12 Mölndals stads logotyp 3 Powerpointmallar och skyltar 13 Förvaltningsnamn 4 Fordon 14 Placering, mått och frizoner

Läs mer

A M E N S A F I F I A N U N U O G O T Y P. Mölndals stad

A M E N S A F I F I A N U N U O G O T Y P. Mölndals stad G R A F I S K M A N U A L E E N S M A M O R P I L E O G O T Y P Mölndals stad G R A F I S K M A N U A L E E N S M A M O R P I L E O G O T Y P A B S T S Innehåll En fråga om identitet 1 Kuvert 11 Stadsvapnets

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Sweden AB. Stilmall & presentation av grafisk profil

Sweden AB. Stilmall & presentation av grafisk profil Stilmall & presentation av grafisk profil CMYK 0 / 0 / 0 / 0 RGB 255 / 255 / 255 HEX #FFFFFF HSV 0 / 0 / 0 Logotyp & färgschema En grafisk profil måste tydligt visa verksamhetens art och prägel. Logotypen

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

DESIGN. Juni 2016, Version 3

DESIGN. Juni 2016, Version 3 DESIGN HANDBOKEN Juni 2016, Version 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Organisationsbeskrivning... 4 Färger... 5 Typografi... 6 Vår logotyp... 7 Visitkort... 8-9 Gemensam mailavsändare... 10 Brevmallar...

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Placering av logotyp. Minimumavstånd till kant Avståndet till formatets ytterkant får inte understiga bredden på bokstaven A.

Placering av logotyp. Minimumavstånd till kant Avståndet till formatets ytterkant får inte understiga bredden på bokstaven A. VARUMÄRKESmanual för Arbetarnas Bildningsförbund 2010.12.01 13 Placering av logotyp ens uppgift är att skapa igenkänning och underlätta för mottagaren att veta varifrån informationen kommer. Därför ska

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 GRAFISK MANUAL Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 Innehållsförteckning Färger 1 Logotyp 2 Brevpapper 3 Visitkort 4 Kuvert 5 Informationsvykort 8 CD-omslag 9 Kollegieblock 10 Tygtryck

Läs mer

ScandiRec. Läs mer: Nya Volvo V90 Cross Country SID 23. ScandiRec.se - Skandinavisk Rekrytering Sverige

ScandiRec. Läs mer: Nya Volvo V90 Cross Country SID 23. ScandiRec.se - Skandinavisk Rekrytering Sverige ANNONSBILAGA I DAGENS INDUSTRI FRÅN SCANDIREC Sid. 29 Rekrytering inom Chefspositioner, Ledare & Specialister - Sverige se - Skandinavisk Rekrytering Sverige Issu e I Ve r.ta b l oi d Sv e ri ge Rekrytering

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer