Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren"

Transkript

1 Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren Västbanken, Gaza, Israel, Palestina, Betlehem. Geografiska namn som förknippas med konflikter och krig. Öka elevernas förståelse för internationella förhållanden genom att studera en konflikt som fångar globala spänningar och ständigt är aktuell. Uppnåendemål - förslag Eleven ska - känna till huvuddragen i konflikten mellan Israel och Palestina och vilka centrala aktörer som ingått. - se att olika aktörer har olika perspektiv på konflikten och kunna reflektera kring olika lösningar. - känna till att det finns internationella överenskommelser om till exempel mänskliga rättigheter. Övningar och lektionsförslag kan användas för individuell fördjupning och som bas eller komplement till arbete i ämnena samhällskunskap, religion och svenska. Handledningen innehåller: 1. Inledningslektion 2. Långt till fred i Gaza Läsförståelsefrågor och fördjupningsövning. 3. Bakom muren systrar i Palestina Frågor till boken. 4. Konfliktlösning Värderingsövning, rollspel. 5. Varför är alla intresserade av staden Jerusalem? Platser och fenomen av religiöst intresse. 6. En mur utanför ditt hus Skrivövningar som bygger på episoder ur Bakom muren. Lärarrummet för lättläst

2 1. Inledning Man kan inleda med att ta reda på vad eleverna redan vet om konflikten. Låt dem i så fall prata två och två med varandra. De presenterar sedan för resten av gruppen och ni skriver upp centrala begrepp på tavlan. På så sätt kan de också påminna varandra om saker som de annars kanske glömt bort. Låt sedan eleverna läsa kapitlet Rakt genom trädgården i Bakom muren systrar i Palestina. De kan använda läsförståelsefrågorna som stöd. Titta också på kartan över området som finns i boken. Be dem anteckna sådant de undrar över eller vill veta mer om. Prata om konfliktens utveckling och hör efter med gruppen vilka frågor som väckts, vad de inte förstått och vad de är nyfikna på. Anteckna frågor kring konflikten på en del av tavlan, ett overheadblad eller ett blädderblock.

3 2. Långt till fred i Gaza Förberedelser: Skriv ut och kopiera artikeln Långt till fred i Gaza och läsförståelsefrågorna till artikeln. Artikeln ger en historisk översikt över hur konflikten utvecklats i området från det att Israel grundades 1948 fram till anfallet mot Gaza i december Man kan inleda med att ta reda på vad eleverna redan vet om konflikten. Låt dem i så fall prata två och två med varandra. De presenterar sedan för resten av gruppen och ni skriver upp centrala begrepp på tavlan. På så sätt kan de också påminna varandra om saker som de annars kanske glömt bort. Låt sedan eleverna arbeta med artikeln, enskilt eller tillsammans i par. Dela ut artikel och frågor till var och en. Så kan de rita en tidslinje där de för in viktiga händelser som tas upp i texten eller som kommit upp i den inledande diskussionen. Uppmana dem att sätta in sin egen födelse på linjen, och om de vet, till exempel sina föräldrars födelse. Nu kan vara ett tillfälle att prata om konfliktens utveckling och höra efter med gruppen vilka frågor som väckts, vad de inte förstått och vad de är nyfikna på. Anteckna frågor kring konflikten på en del av tavlan, ett overheadblad eller ett blädderblock. Grupparbete fördjupning av Långt till fred i Gaza Förberedelser: Artiklarna om länder och organisationer finns på 8SIDORs prenumerantwebb att ladda ner och skriva ut. Artiklarna kan också läsas direkt från skärmen, då kan eleverna också få texten uppläst via datorn. Ta fram världskartor, en stor som hänger på väggen eller mindre som eleverna kan titta i vid sina platser. Det är möjligt att ta reda på mer om konflikten via 8SI- DORs prenumerantwebb. Där finns information om Israel, Palestinska självstyret, Libanon, Syrien, Jordanien, Egypten, USA, Arabförbundet och FN. Dela in klassen i nio grupper som var och en får i uppgift att ta reda på mer om sitt land respektive organisation. Texterna kan skrivas ut i förväg. Om det finns tillgång till datorer kan eleverna lyssna till texten samtidigt som de läser från hemsidan. Arbetsfrågor finns som kopieringsunderlag.

4 Efter någon timme eller annan lämplig tidsrymd redovisar grupperna för övriga i klassen. Man kan låta gruppen stå inför resten av klassen och redovisa. Man kan också dela upp grupperna till tvärgrupp så att det ingår en eller två personer från varje land- och organisationsgrupp i varje tvärgrupp. Uppmana eleverna att visa sina länder på kartan. Nu har alla fått en breddad förståelse av konflikten och blivit uppmärksammade på att det finns flera aktörer som agerar på den internationella arenan. Avslutningsvis låter du eleverna skriva ned sina reflektioner kring vad de lärt sig, under lektionstid eller som läxa till nästa tillfälle.

5 3. Läsförståelsefrågor Bakom muren systrar i Palestina kap 1 Hjärtat i halsgropen 1. Varför tar taxin en omväg från Jerusalem till Betlehem? 2. Resenärerna i taxin verkar rädda när de kommit fram till vägspärren. Vad är de rädda för? 3. Vad är Födelsekyrkan? 4. När träffades Anne och Nadia första gången? 5. Vilka tittar på Anne och Nadia när de sitter på altanen och dricker saft? 6. Vad gör Nadia hemma efter arbetsdagen? kap 2 Rakt genom trädgården 1. Israel har ockuperat området som kallas för Västbanken. Vad betyder det? 2. Vilka driver sjukhus, daghem och skolor på Västbanken? 3. Vem bygger muren mellan Israel och Palestina? 4. Vad hamnar på den israeliska sidan om muren? 5. Det finns öppningar och grindar i muren. Varför samlas palestinska arbetare vid grinden på morgonen och eftermiddagen? 6. Vilka palestinier får använda grindarna i muren? 7. Varför menar Israel att muren behövs? 8. På vilket sätt är muren olaglig? 9. Vad tror palestinierna är skälet till att Israel bygger muren? kap 3 Kvinnorna kommer 1. Vad arbetar Nadia med? 2. Nadia får reda på att det pågår en konflikt mellan bönder och militären. Vad bråkar de om? 3. Vad är en kvinnoklubb? 4. Kvinnoklubben har peppat Soheila att uppfylla en dröm. Vad var det för dröm? kap 4 Ett val för livet 1. Varför är Natasja nunna? 2. Var ligger klostret? Vad tror nunnorna har hänt på platsen där klostret är byggt? 3. Vad är en ikon? 4. När Anne träffade Natasja och Nadia första gången tyckte hon att de var så olika. Hur tänker Anne nu?

6 kap 5 Borta är mandelträdet 1. Hur förändrades livet på Västbanken och i Gaza efter intifadan på 1980-talet? 2. Varför är Nadia och Elias hus inte färdigbyggt? 3. Varför får Elias inte tillstånd att passera genom muren? kap 6 Slingor av lila 1. För de palestinska familjerna är det extra svårt att ha ett cancersjukt barn, på vilket sätt? 2. Vad gör Nadia för att hjälpa familjen hon träffat? 3. När de är på väg hem är Anne trött och hungrig. Vad vill Nadia göra? kap 7 Därför blev jag kommunist 1. Vad hände när kriget bröt ut 1967? 2. Varför arresterades Nadia när hon var femton år? 3. När träffade Nadia Elias? 4. Varför reste inte Nadia till Beirut för att studera? 5. Vad är intifadan? När inleddes den första intifadan? 6. Vad är Osloavtalet? kap 8 Två tårtor åt Elias 1. Hur många timmar om dagen är Nadia i sitt kök? 2. Nadia är inte nöjd med hur hon ser ut. Vad vill hon förändra? 3. Vad vaknar Anne av? 4. Elias blir arg över något en av grannarna berättar. Vad blir han upprörd över? kap 9 Storasyster vet alltid bäst 1. Varför är det lättare för Natasja att resa till Nadia än tvärtom? 2. Vad har Natasja med som present till Nadia? 3. Vad brukar Nadia ha på bordet ovanpå tygduken? kap 10 Gud talade till mig! 1. Vad heter Natasja egentligen? 2. Hur gammal var Natasja när hon kom till klostret första gången och varför fick hon bo där? 3. Varför stannade Natasja på klostret? 4. Vem kommer för att hämta Natasja?

7 kap 11 Gud är större 1. Vad växer i klosterträdgården? 2. Vad är det som skrämmer Anne och Natasja på natten? 3. Vad arbetar Natasja med? 4. Vilka språk talar Natasja? kap 12 Allt blev svart! 1. Hur känner sig Anne när hon går igenom säkerhetskontrollen vid muren? 2. Varför blir Nadia irriterad på Anne? 3. Vad har Nadia och Anne köpt till varandra?

8 4. Konfliktlösning Eleverna har nu en del kunskap om konflikten och de olika aktörer som är inblandade. I den här värderingsövningen lever de sig in i hur det är att vara på den ena eller andra sidan i konflikten. Eleverna tränar sig i att inta olika ståndpunkter och se konflikten ur flera perspektiv, först som inblandade och senare som medlare. Dela klassrummet i två delar. Gruppera gärna stolarna så att de bildas två tydliga grupper och underlättar samtal inom respektive grupp. Låt halva klassen ta ställning för israeliskt och den andra halvan för palestinskt perspektiv. Ge dem i uppdrag att beskriva hur konflikten ser ut ur deras synvinkel. Låt de två grupperna redovisa sina perspektiv och sedan byta med varandra. De som gestaltat ett israeliskt perspektiv går till det palestinska perspektivet och vice versa. Här hjälper det om eleverna fysiskt byter plats och på så sätt markerar sitt nya perspektiv. Vardera gruppen formulerar vilka krav de har för att gå med på fred och argument för sina krav. Resultatet redovisas för den andra gruppen. Eleverna återgår till att vara sig själva. Här är ett bra tillfälle att ställa tillbaka möblerna som de brukar stå. Antingen skriver de kort ner sina tankar och sedan pratar två och två eller pratar två och två direkt om hur det var att vara med i rollspelet. Hur var det att vara på den ena och den andra sidan? Hur kändes det att byta sida? Var det lätt eller svårt att hitta argument? Var man överens inom respektive grupp eller fanns det olika israeliska och palestinska perspektiv? När de har fått prata en stund, be varje par dela med sig något från sitt samtal till hela klassen. Övningen kan väcka starka känslor av antagonism, låt gärna samtalet om övningen ta lite tid så att känslor hinner svalna lite och var uppmärksam på om någon eller några har verkat stanna kvar i rollspelet. Avslutningsvis be eleverna välja en ny arbetspartner. Tillsammans ska paret komma fram till ett förslag till lösning på konflikten. Be dem skriva ned sitt förslag och några skäl till varför de tycker att deras förslag är bra.

9 5. Varför är alla intresserade av staden Jerusalem? Konflikten mellan Israel och Palestina bär också en mängd religiösa värden. Intresse för konflikten föder en nyfikenhet på de tre stora religionerna judendom, kristendom och islam. I Bakom muren nämns en rad olika platser och fenomen. För vilken religion spelar de roll, på vilket sätt? På vilket sätt ger religionen argument för vilka landområden man gör anspråk på? Man kan använda kartan över området som inledning och be eleverna fundera över varför gränsen går så precis runt Jerusalem. Vad tror de att det beror på? På LL-förlaget finns böcker som handlar om judendom, kristendom och islam. Med keps och kippa En judisk familj i Sverige av Judit Lukacs Tro hopp och Koranen Muslimer i Sverige av Arne Järtelius Präst i Fruängen Med kyrkan i centrum av Anne Sörman Gamla och Nya testamentet i urval och bearbetning av Marie Louise Wallin

10 6. En mur utanför ditt hus Skrivövningarna som följer kan med fördel användas inom ämnet svenska. De bygger på episoder ur Bakom muren systrar i Palestina. Varje övning kan göras separat och bilda underlag för samtal om sociala förhållanden och avgörande livshändelser. De kan också byggas ut till noveller. En mur utanför ditt hus, två skrivövningar Övningarna tränar elevernas inlevelseförmåga. De får en fördjupad förståelse för hur konflikten påverkar civilbefolkningen i Palestina. Övningarna öppnar upp för reflektioner kring sociala fenomen och organiseringen av ett samhälle, en stad eller ett bostadsområde. De två övningarna kan göras efter varandra eller var och en för sig. Uppgift nummer två kräver tillgång till en karta över elevens bostadsområde som hon eller han kan rita på. Uppgifterna kan användas som en kortare skrivövning att arbeta med under en lektion, eleverna kan också få i uppgift att bygga på berättelsen till en novell. 1. Tänk dig att du vaknar en morgon och det går en mur utanför ditt hus. På vilken sida om huset går muren? Vad kan du inte längre göra, vem kan du inte längre träffa? Vem har byggt muren och varför? 2. Ta fram en karta över det område där du bor och rita ut var muren skulle kunna gå. Finns det en uppdelning som känns mer naturlig? Vilka konsekvenser får det för människorna som bor här? Olika perspektiv Läs kapitlet Hjärtat i halsgropen. Berätta om episoden vid vägspärren ur den unge soldatens, taxichaufförens, mannen som säljer kaffe eller någon annan av soldaternas eller taxiresenärernas perspektiv. Livsavgörande Läs kapitlet Därför blev jag kommunist och fundera över: Nadias liv påverkas mycket av vad som

11 händer mellan Israel och Palestina. Finns det någon politisk händelse, i Sverige eller i världen, som du tycker har påverkat ditt liv? Låt eleverna prata om viktiga politiska händelser två och två. Låt dem sedan redovisa ett par stycken genom att skriva in dem på en tidslinje på tavlan. När alla redovisat ge dem betänketid, till nästa lektion, att välja en händelse av dem som nämnts eller någon annan de kommer på som har påverkat deras liv. Ge dem i uppgift att skriva hemma eller vänta med det tills ni ses nästa gång. Att skiljas åt Läs kapitlet Allt blev svart! och fundera på: Tänk på ett tillfälle då du skildes från någon du tycker om, en vän eller en släkting. Hur gick det till när ni skildes åt? Hur kändes det?

12 Arbetsblad Långt till fred i Gaza Läs hela artikeln en gång. Läs artikeln en gång till bit för bit och svara på frågorna. 1. Vad bestämde FN för mer än femtio år sedan? 2. Vad gjorde de arabiska grannländerna då? 3. Var bor de flesta palestinier? 4. Israel har genom krig tagit ännu mer mark från det palestinska området. Vad tycker FN om det? 5. Vad hände när Fatah var den mäktigaste palestinska gruppen? 6. Varför är Hamas hatat i många länder? 7. Varför var Hamas så populärt bland palestinierna? 8. Varför anföll Israel Gaza strax efter jul 2008? På 8SIDORs prenumerantwebb kan du läsa mer om FN, Israel, Palestinska självstyret och deras grannländer.

13 Arbetsblad Om ett land: Var i världen ligger landet? Vilka människor bor där? Hur styrs det? Hur har landet handlat i konflikten mellan Israel och Palestina? Lyft fram något som du tycker är viktigt med landet.

14 Arbetsblad Om en organisation: Vilka är medlemmar av organisationen? Vad är organisationens syfte? Vad gör organisationen? Hur har organisationen handlat i konflikten mellan Israel och Palestina? Lyft fram något som du tycker är viktigt med organisationen.

15 Lättläst material man kan använda för tema Palestinakonflikten: Bakom muren systrar i Palestina av Anne Sörman Boken handlar om de två systrarna Nadia och Natasja i Palestina. Nadia bor i Betlehem, hon är en politiskt engagerad yrkesarbetande fyrabarnsmamma. Natasja är nunna och bor på ett kloster i Jerusalem, på andra sidan om muren som israelerna har byggt. Berättelsen om de två systrarna har flera lager. Man kan läsa den som en redogörelse för konfliktens utveckling och konsekvenser för den palestinska befolkningen. Den utspelar sig i en miljö som är starkt laddad för tre av de stora världsreligionerna och ger grund för samtal kring religion och politik. Den kan också läsas som en berättelse om familjen och hur händelser och mönster i familjen påverkar gestaltningen av våra liv. Anne Sörman har också, tillsammans med Birgitta Lagerlöf, skrivit Dima från Shantila i Libanon, en bok som ingår i LLförlagets serie Barn i världen. På 8SIDORs prenumerantwebb hittar du texter om alla världens länder och stora internationella organisationer. När det händer något i regionen står det att läsa om i 8SIDOR som kommer med ett nytt nummer varje vecka. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen finns i lättläst version att ladda ner från Lättlästtjänsten. På LL-förlaget finns böcker som handlar om judendom, kristendom och islam. Med keps och kippa En judisk familj i Sverige av Judit Lukacs Tro hopp och Koranen Muslimer i Sverige av Arne Järtelius Präst i Fruängen Med kyrkan i centrum av Anne Sörman Gamla och Nya testamentet i urval och bearbetning av Marie Louise Wallin

16 8 SIDOR nummer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING

JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING av Kalle Güettler, lärare, författare, skolbibliotekspedagog Illustrationer av Helle

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer