6 Trädgårdsavfall Abonnemang Budning Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4."

Transkript

1 Avfallstaxa 2014 Avfallstaxa 2014

2 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för kärl- och säckavfall Enbostadshus på fastland Kärlabonnemang osorterat Kärlabonnemang matavfall T-taxa Säckabonnemang Gemensam behållare och uppsamlingsplats Enbostadshus på öar Säckhämtning på öar Flerbostadshus och samfälligheter Kärlabonnemang osorterat Kärlabonnemang matavfall Verksamheter Kärlabonnemang osorterat Kärlabonnemang matavfall Tömningsregistrering matavfall Säsongshämtning Matavfall i tank Förpackat matavfall 9 3 Tillägg och extra tjänster för kärl- och säckavfall Extrahämtning Hämtning av betalsäck Tillägg vid dragväg/gångväg Övriga tjänster 10 4 Övriga insamlingssystem för kärl- och säckavfall Sopsugsanläggning Stationär sopsug Mobil sopsug Bottentömmande behållare Abonnemang osorterat Abonnemang matavfall Komprimatoranläggning Container 12 5 Grovavfall Enbostadshus Flerbostadshus Abonnemang Budning Container 13 6 Trädgårdsavfall Abonnemang Budning Container 14 7 Elavfall Enbostadshus Flerbostadshus Abonnemang Budning 15 8 Latrin Fastlandet Öar 15 9 Slam Fastlandet Öar 16 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 17 Principer 17 sskyldighet 17 Fakturering och betalning Abonnemang 17 Särskilda anvisningar 17 Tömningsfrekvens 17 Matavfallsinsamling 17 er vid undantag från renhållningsföreskrifterna 18 Eget omhändertagande 18 Gemensam behållare 18 Uppsamlingsplats 18 Uppehåll i hämtning 18 Om olika avfallsslag 18 Kärl- och säckavfall 18 Grovavfall 18 Trädgårdsavfall 18 Elavfall 18 Farligt avfall 19 Latrin 19 Slam från enskilda avloppsanläggningar 19 Övrigt 19 2

3 ALLMÄNT För den renhållning som kommunen ska svara för enligt gällande lagstiftning utgår avgifter enligt denna avfallstaxa, inklusive moms. Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i Nacka kommuns renhållningsordning som innehåller Renhållningsföreskrifter för Nacka kommun. erna för hantering av hushållsavfall består av en grundavgift per hushåll och en tömningsavgift beroende på fraktion och behållarstorlek. Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster, till exempel extrahämtning, tillägg vid dragväg/gångväg, hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, latrin och slam. BEGREPPSFÖRKLARINGAR Grundavgift som ska bidra till kommunens kostnader för drift och underhåll av återvinningscentraler samt behandling av avfall som lämnas på centralerna, insamling och behandling av farligt avfall och batterier samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering och utveckling, information med mera. Tömningsavgift som ska täcka kommunens kostnader för insamling och behandling av kärl- och säckavfall. Enbostadshus Fastigheter med en eller två bostadslägenheter. Flerbostadshus och samfälligheter Fastigheter med fler än två bostadslägenheter. Verksamheter Affärer, restauranger, skolor, förskolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar, båtklubbar med mera som inte utgörs av boende. Budning Beställning vid enskild hämtning. Abonnemang Regelbunden tömning enligt bestämt intervall eller efter behov. Avser avfallsbehållare som Nacka kommun tömmer/ hämtar, t.ex. kärl, säck, bottentömmande behållare och container. Restavfall (soppåsen) Det avfall som blir kvar när förpackningar, grovavfall, elavfall och farligt avfall har sorterats ut. Matavfall bör även sorteras ut. Restavfallet samlas in i grönt kärl eller annan därför avsedd behållare och går till förbränning. Matavfallsinsamling Matavfall från hushåll och verksamheter samlas in i brunt kärl eller annan därför avsedd behållare. Matavfallet går till rötning och blir biogas och biogödsel. 3

4 AVGIFTER I alla angivna avgifter ingår moms. 1 Grundavgift per hushåll och år. Fastighet Enbostadshus, permanentboende och fritidshus Flerbostadshus, per lägenhet Grundavgift 880 kr 240 kr 2 Tömningsavgift för kärl- och säckavfall 2.1 Enbostadshus på fastland Årsavgift = grundavgift per hushåll + tömningsavgift + ev. avgifter för tilläggstjänster Kärlabonnemang osorterat Restavfall och matavfall läggs osorterat i ett grönt kärl. Se Allmänna bestämmelser för anvisning om tömningsfrekvens. per tömning. Kärl 140 l Kärl 190 l Kärl 240 l Kärl 370 l Tömningsavgift 28 kr 38 kr 48 kr 70 kr Kärlabonnemang matavfall Matavfall sorteras ut i ett brunt kärl (140 l). Se Allmänna bestämmelser för anvisning om tömningsfrekvens. En årlig avgift på 100 kr tillkommer för matavfallskärlet. per tömning. restavfall Tömningsavgift Restavfall Matavfall (140 l) Kärl 140 l 14 kr 0 kr* Kärl 190 l 19 kr 0 kr* Kärl 240 l 24 kr 0 kr* Kärl 370 l 36 kr 0 kr* * En årlig avgift på 100 kr tillkommer för matavfallskärlet. 4

5 2.1.3 T-taxa T-taxa innebär tömning varje eller varannan vecka även om kärlet inte är framdraget. T-taxan kräver dispens som ansöks hos VA- och avfallsenheten. per behållare och år. Antal tömningar Tömningsavgift Kärl 140 l Kärl 190 l Kärl 240 l Kärl 370 l 1) kr kr kr kr kr kr kr kr 1) Nytecknande av abonnemang med denna behållare erbjuds inte och befintliga abonnemang kommer att upphöra enligt kommunens renhållningsordning. vid dragväg över 10 meter tillkommer enligt särskild taxa, se Tillägg vid dragväg/gångväg Säckabonnemang Abonnemang med säck vid enbostadshus på fastlandet kommer på sikt att upphöra. På nya adresser tecknas inga abonnemang. Nya fastighetsägare där säck använts av föregående ägare kan teckna abonnemang med säck. per behållare och år. Antal hämtningar Säck 160 l kr Säck 160 l kr vid gångväg över 10 meter tillkommer enligt särskild taxa, se Tillägg vid dragväg/gångväg GEMENSAM BEHÅLLARE OCH UPPSAMLINGSPLATS Gemensam behållare, osorterat Upp till 4 hushåll delar på ett grönt kärl. Kärlet tömningsregistreras och tömnings avgiften faktureras värdfastigheten (ansökande hushåll). Grundavgiften betalas som vanligt av alla hushåll. per tömning. Fastighet Tömningsavgift Värdfastighet med kärl Tömningsavgift beroende på vald behållare (se 2.1.1) Ansluten fastighet 0 kr (berörda ansvarar själva för att dela avgiften) Gemensam behållare, matavfall + restavfall Upp till 4 hushåll delar på ett restavfallskärl och ett matavfallskärl. Se Allmänna bestämmelser för anvisning om tömningsfrekvens. Tömningsavgiften för restavfall faktureras värdfastigheten (ansökande hushåll), avgiften för matavfallskärlet delas och faktureras varje hushåll separat. per tömning. 5 Fastighet Tömningsavgift Restavfall Matavfall Värdfastighet Tömningsavgift beroende på vald behållare (se 2.1.2) 0 kr * Ansluten fastighet 0 kr (berörda ansvarar själva för att dela avgiften) 0 kr * * En årlig avgift på 100 kr per matavfallskärl tillkommer, del av avgift faktureras varje hushåll.

6 Gemensam behållare, endast matavfall Upp till 4 hushåll delar på ett matavfallskärl. Varje hushåll har ett enskilt restavfallskärl. Se Allmänna bestämmelser för anvisning om tömningsfrekvens. en om 100 kr för matavfallskärlet delas och faktureras varje hushåll separat Uppsamlingsplats Gemensamma kärl alternativt enskilda kärl töms vid särskild uppsamlingsplats om behov finns. Gemensamma kärl töms en gång per vecka. Anslutna hushåll faktureras separat. Grundavgiften betalas som vanligt av alla hushåll. per ansluten fastighet och år. Gemensam behållare 370 eller 660 l osorterat abonnemang Gemensam behållare 370 eller 660 l matavfallsabonnemang Tömningsavgift Restavfall Matavfall 500 kr - Enskilda kärl -20 % på tömningsavgiften för restavfall enligt aktuellt abonnemang, se avsnitt eller kr 0 kr Uppsamlingsplats vintertid Gemensamma kärl alternativt enskilda kärl töms vid särskild uppsamlingsplats om behov finns vintertid, 15 november - 15 april. Beslut tas av kommunen. Gemensamma kärl töms en gång per vecka. erna gäller endast den aktuella perioden och faktureras varje anslutet hushåll separat. Grundavgiften betalas som vanligt av alla hushåll. per ansluten fastighet och år. Gemensam behållare 370 eller 660 l osorterat abonnemang Gemensam behållare 370 eller 660 l matavfallsabonnemang Enskilda kärl Tömningsavgift Restavfall Matavfall 240 kr % på tömningsavgiften för restavfall enligt aktuellt abonnemang, se avsnitt eller kr 0 kr Enbostadshus på öar Årsavgift = hämtningsavgift + ev. avgifter för tilläggstjänster Säckhämtning på öar per behållare och år, inklusive grundavgift. 17 hämtningar/år 9 hämtningar/år 160 l säck kr kr Tegelön 160 l säck (hämtning av grovavfall ingår inte) kr kr Tillägg vid gångavstånd, kr per påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter 52 kr 27 kr 6

7 2.3 Flerbostadshus och samfälligheter Årsavgift = grundavgift per lägenhet + tömningsavgift + ev. avgifter för tilläggstjänster Kärlabonnemang osorterat per behållare och år. Tömningsavgift 52 tömningar/år 104 tömningar/år 156 tömningar/år Kärl 190 l kr Erbjuds inte Erbjuds inte Kärl 240 l kr kr kr Kärl 370 l kr kr kr Kärl 660 l kr kr kr Säck 160 l 1) kr Erbjuds inte Erbjuds inte Säck 240 l 1) kr Erbjuds inte Erbjuds inte Säck 240 l komprimerat 1) kr Erbjuds inte Erbjuds inte Säck 350 l 1) kr Erbjuds inte Erbjuds inte 1) Nytecknande av abonnemang med denna behållare erbjuds inte och befintliga abonnemang kommer att upphöra enligt kommunens renhållningsordning. vid dragväg över 10 meter tillkommer enligt särskild taxa, se Tillägg vid dragväg/gångväg Kärlabonnemang matavfall Abonnemang matavfall innebär att matavfall sorteras ut i bruna kärl (140 l). En årlig avgift på 100 kr per matavfallskärl tillkommer. per behållare och år. Tömningsavgift restavfall 52 tömningar/år 104 tömningar/år 156 tömningar/år Kärl 190 l kr Erbjuds inte Erbjuds inte Kärl 240 l kr kr kr Kärl 370 l kr kr kr Kärl 660 l kr kr kr Tömningsavgift matavfall 52 tömningar/år 104 tömningar/år Kärl 140 l 0 kr * 0 kr * * En årlig avgift på 100 kr per matavfallskärl tillkommer. vid dragväg över 10 meter tillkommer enligt särskild taxa, se Tillägg vid dragväg/gångväg. 7

8 2.4 Verksamheter Kärlabonnemang osorterat per behållare och år. Tömningsavgift restavfall 52 tömningar/år 104 tömningar/år 156 tömningar/år Kärl 140 l kr kr Erbjuds inte Kärl 190 l kr kr Erbjuds inte Kärl 240 l kr kr Erbjuds inte Kärl 370 l kr kr kr Kärl 660 l kr kr kr Kärl 400 l komprimerat 1) kr kr Erbjuds inte Kärl 600 l komprimerat 1) kr kr Erbjuds inte Kärl 800 l komprimerat 1) kr Erbjuds inte Erbjuds inte Säck 60 l 1) kr kr kr Säck 160 l 1) kr kr kr Säck 240 l 1) kr kr Erbjuds inte Säck 240 l komprimerat 1) kr kr kr 1) Nytecknande av abonnemang med denna behållare erbjuds inte och befintliga abonnemang kommer att upphöra enligt kommunens renhållningsordning. vid dragväg över 10 meter tillkommer enligt särskild taxa, se Tillägg vid dragväg/gångväg Kärlabonnemang matavfall Abonnemang matavfall innebär att verksamheten sorterar ut matavfall i bruna kärl (140 l). per behållare och år. Tömningsavgift restavfall 52 tömningar/år 104 tömningar/år 156 tömningar/år Kärl 140 l kr kr Erbjuds inte Kärl 190 l kr kr Erbjuds inte Kärl 240 l kr kr Erbjuds inte Kärl 370 l kr kr kr Kärl 660 l kr kr kr Tömningsavgift matavfall 52 tömningar/år 104 tömningar/år 156 tömningar/år Kärl 140 l kr kr kr vid dragväg över 10 meter tillkommer enligt särskild taxa, se Tillägg vid dragväg/gångväg Tömningsregistrering MATAVFALL Verksamheter med fler än 10 matavfallskärl kan få sina kärl tömningsregistrerade. De kärl som ställs ut för tömning registreras. per tömt kärl. TÖMNINGSAVGIFT MATAVFALL 1 gång/vecka 2 gånger/vecka 3 gånger/vecka Kärl 140 l 19 kr 24 kr 26 kr vid dragväg över 10 meter tillkommer enligt särskild taxa, se Tillägg vid dragväg/gångväg. 8

9 2.4.4 Säsongshämtning Tömning för verksamheter under sommarsäsong, gäller veckorna 16, 20-35, 37, 39, 43. Tömning sker 1 eller 2 gånger per vecka aktuella veckor. per behållare och år. Tömningsavgift 20 tömningar/år 40 tömningar/år Kärl 240 l 916 kr kr Kärl 370 l kr kr Kärl 660 l kr kr Säck 160 l 824 kr kr Matavfallskärl 140 l -10 % på tömningsavgiften för restavfallsbehållaren. sfri tömning av matavfallet. Kan ej kombineras med säckhämtning. vid dragväg över 10 meter tillkommer enligt särskild taxa, se Tillägg vid dragväg/gångväg Matavfall i tank per behållare och tömning samt behandlingsavgift. Tömningsavgift Behandlingsavgift schemalagd tömning budad tömning per ton Tank < 2 m kr 400 kr 350 kr Tank > 2 m kr 600 kr 350 kr Förpackat matavfall Livsmedelsbutiker har möjlighet att sortera ut förpackat matavfall. Förpackningar i plast, papper eller metall är tillåtet ej glas. Tömning sker enligt schema; en eller två gånger per vecka. per behållare och TÖMNING SAMT BEHANDLINGSAVGIFT. Tömningsavgift Behandlingsavgift schemalagd tömning per ton Container 5 kbm 650 kr 400 kr Container 8 kbm 650 kr 400 kr Vid extra tömning utöver schemalagd tömning debiteras 900 kr. 3 Tillägg och extra tjänster för kärl- och säckavfall Extrahämtning Hämtning av extra säck och extrahämtning av avfall i kärl avser hämtning på fastlandet om det inte framgår att avgiften avser hämtning på öar. per behållare och hämtning/tömning. vid ordinarie hämtning vid budning hämtning påföljande vardag Säck l 88 kr 251 kr Säck 160 l öar 88 kr kr Säck 240 l komprimerat och 350 l 107 kr 281 kr Kärl 140 l 240 l 231 kr Kärl 370 l 660 l 257 kr Kärl 140 l utsorterat matavfall 165 kr

10 3.1.2 Hämtning av betalsäck Förbetald hämtning av säck, så kallad betalsäck. per behållare. Säck 60 l Säck 125 l bunt à 10 säckar 444 kr 528 kr Tillägg vid dragväg/gångväg Enbostadshus vid dragväg/gångväg, per påbörjat 10-tal meter över 10 meter, tillkommer enligt nedan. per år och behållare. Antal tömningar per säck per kärl kr 76 kr kr 151 kr Flerbostadshus vid dragväg/gångväg, per påbörjat 10-tal meter över 10 meter, tillkommer enligt nedan. per år och behållare. Antal tömningar per säck per kärl kr 151 kr kr 301 kr kr 453 kr Verksamheter vid dragväg/gångväg, per påbörjat 10-tal meter över 10 meter, tillkommer enligt nedan. per år och behållare. Antal tömningar per säck per kärl 20 (säsong) 80 kr 58 kr 40 (säsong) 154 kr 116 kr kr 151 kr kr 301 kr kr 453 kr Övriga tjänster för övriga tjänster, per tillfälle. Tjänst Utbyte av trasigt kärl, inklusive montering Utkörning av matavfallskärl 140 l Utkörning/utbyte av kärl, vid byte av behållare eller efter uppehåll i hämtning, inklusive montering Rengöring av kärl Lock i lock Låsbart lock Matavfallssäck 45 liter bunt à 20 st. Ställ till matavfallssäck 45 liter 0 kr 0 kr 200 kr 200 kr 312 kr 490 kr 76 kr kr 10

11 4 Övriga insamlingssystem för kärl- och säckavfall 4.1 Sopsugsanläggning Årsavgift = Grundavgift per lägenhet + tömningsavgift + behandlingsavgift per ton avfall Stationär sopsug Stationär sopsug gäller osorterat restavfall till container m 3. Tömning ska ske en eller två gånger per vecka. per behållare och tömning. Tjänst Schemalagd tömning Budad hämtning Behandlingsavgift, kr per ton kr kr 825 kr Mobil sopsug Årsavgift = Grundavgift per lägenhet + (avgift per dockningspunkt x antal tömningar) + behandlingsavgift. per behållare och tömning. Tjänst Schemalagd tömning: Färre än 200 lägenheter, kr per dockningspunkt Fler än 200 lägenheter, kr per dockningspunkt Verksamheter, kr per dockningspunkt Budad tömning, utöver ordinarie avgift Behandling, kr per ton (när vägning kan ske) Behandling, kr per m 3 tankvolym (när vägning inte kan ske) 165 kr 600 kr 275 kr 690 kr 825 kr 70 kr 4.2 Bottentömmande behållare Bottentömmande behållare är underjordsbehållare och markbehållare. erna för bottentömmande behållare gäller enbostadshus och flerbostadshus. Årsavgift = Grundavgift per hushåll + tömningsavgift Abonnemang osorterat för tömning och behandling av osorterat restavfall från bottentömmande behållare, exklusive avgift för innersäck. Utan sortering av matavfall. per tömning. Antal tömningar 1 gång/vecka 2 gånger/vecka 3 kbm 225 kr 450 kr > 3-5 kbm 325 kr 650 kr Tilläggsavgift för säck, kr per st. 50 kr Tilläggsavgift vid budning, utöver ordinarie avgift 368 kr 11

12 4.2.2 Abonnemang matavfall för tömning och behandling av sorterat restavfall samt matavfall från separata bottentömmande behållare, exklusive avgift för innersäck. per tömning. Tömningsavgift restavfall Tömningsavgift matavfall 1 gång per vecka 2 gånger per vecka 1 gång per vecka 3 kbm 203 kr 406 kr 0 kr > 3-5 kbm 290 kr 580 kr 0 kr Tilläggsavgift för säck, kr per st. 50 kr Tilläggsavgift vid budning, utöver ordinarie avgift 368 kr 4.3 Komprimatoranläggning Årsavgift = per hämtning + behandlingsavgift per ton avfall + grundavgift per lägenhet (flerbostadshus). per hämtning av container. Schemalagd hämtning Tilläggsavgift vid budning, utöver ordinarie avgift Behandlingsavgift för restavfall, kr per ton kr 440 kr 825 kr 4.4 Container erna gäller tömning av restavfall i container och eventuell hyra. I hyran ingår utställning och hemtagning. för behandling tillkommer. Containerstorlek TÖMNING Hyra/dygn Hyra/mån Liftdumper < 15 m kr 13 kr 250 kr Rullflak 20 m kr 13 kr 250 kr Rullflak 30 m kr 13 kr 250 kr Behandling Per ton 450 kr 5 Grovavfall 5.1 Enbostadshus för hämtning och behandling av grovavfall från enbostadshus på fastlandet, efter budad beställning. per påbörjad m 3. Tjänst Hämtning av grovavfall, max 3 m kr 12

13 5.2 Flerbostadshus Abonnemang I avgifterna ingår hämtning och behandling av grovavfall. per behållare och år. Antal hämtningar 370-literskärl 660-literskärl 1 gång per månad kr kr 1 gång varannan vecka kr kr 1 gång per vecka kr kr 2 gånger per vecka kr kr 3 gånger per vecka kr kr Hämtning av extra behållare vid samtidig ordinarie hämtning, kr per gång 124 kr 158 kr Budning I avgifterna för budning ingår hämtning och behandling av grovavfall. per behållare och hämtning. Kärl 370 l Kärl 660 l 179 kr 213 kr 5.3 CONTAINER erna gäller tömning av grovavfall i container och eventuell hyra. I hyran ingår utställning och hemtagning. för behandling tillkommer. Containerstorlek TÖMNING Hyra/dygn Hyra/mån Liftdumper < 15 m kr 13 kr 250 kr Rullflak 20 m kr 13 kr 250 kr Rullflak 30 m kr 13 kr 250 kr Behandling Behandling * Per ton 700 kr *Elavfall och farligt avfall får inte läggas i containern. Straffavgift om kr tillkommer vid felsortering. 6 Trädgårdsavfall Abonnemang erna gäller abonnemang för tömning och behandling av trädgårdsavfall. Tömning sker varannan vecka. per år. Antal hämtningar 370 l kärl 16 gånger per år, v kr Extra hämtning av kärl, kr per tillfälle 400 kr 13

14 6.1.2 Budning Budad hämtning av trädgårdsavfall görs buntat eller i papperssäck. En bunt får inte vara större än en papperssäck. Upp till cirka 20 papperssäckar och/eller buntar får lämnas per tillfälle. Maxvikt 15 kg per papperssäck och/eller bunt, annars kan hämtning inte utföras. erna täcker hämtning och behandling av trädgårdsavfall. per bunt eller säck. Tjänst Första säcken eller bunten Tillkommande säck eller bunt Papperssäck för trädgårdsavfall 240 liter 300 kr 40 kr 10 kr Container erna gäller tömning av trädgårdsavfall i container och eventuell hyra. I hyran ingår utställning och hemtagning. för behandling tillkommer. per tömning. Containerstorlek TÖMNING Hyra/dygn Hyra/mån Liftdumper < 15 m kr 13 kr 250 kr Rullflak 20 m kr 13 kr 250 kr Rullflak 30 m kr 13 kr 250 kr Behandling Ris, kvistar, grenar Blandat trädgårdsavfall (ris, kvistar, grenar, jord, gräs, löv etc.) Per ton 140 kr 650 kr 7 Elavfall Elavfall är elektriskt och elektroniskt avfall. 7.1 Enbostadshus per hämtning. Tjänst Elavfall i lös mängd vid fastighetsgräns, kr per påbörjad m 3 Kylmöbler och övriga vitvaror, kr per st. 276 kr 202 kr 7.2 Flerbostadshus Ägare till flerbostadshus kan teckna abonnemang för hämtning av elavfall lastat i 660 l kärl eller 370 l kärl, max 1,5 m 3. I abonnemanget ingår samtidig hämtning av batterier respektive ljuskällor i separata behållare, max 40 liter och max 15 kg. Tömning av dessa behållare sker vid behov. Vid abonnemang på ytterligare kärl på samma hämtningsadress ingår inte ytterligare behållare för ljuskällor och batterier. 14

15 7.2.1 Abonnemang per behållare och år. Tjänst 370 l kärl 660 l kärl 1 gång per vecka kr kr 1 gång varannan vecka kr kr 1 gång per månad 804 kr kr 1 gång var 8:e vecka 436 kr 585 kr Budning Tjänst Elavfall i kärl 660 l eller 370 l, kr per st. Ljuskällor och batterier i separata behållare, max 40 liter och max 15 kg vardera, kr per st. Kylmöbler och övriga vitvaror, kr per st. 166 kr 81 kr 152 kr 8 Latrin Latrinkärl får max väga 15 kg. för nytt latrinkärl är 165 kr. 8.1 Fastlandet per hämtning. Tjänst vid budning, hämtning inom en vecka vid budning, hämtning senast påföljande vardag per ytterligare behållare Fastighetsgräns 550 kr 880 kr 135 kr 8.2 Öar per budad hämtning. Tjänst Vid brygga Vid fastighetsgräns Hämtning v 21, 25, 28, 33 och kr 880 kr Hämtning senast påföljande vardag kr kr per ytterligare behållare 135 kr 135 kr 9 Slam För tömning av slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk medgivna av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt för bortforsling och behandling av slammet utgår följande avgifter. erna består av en fast avgift samt en avgift per kubikmeter slam. I avgiften ingår 10 meter slang. Vid tömning på fastlandet tillämpas vägning, vilket medför att kund betalar för faktisk mängd slam som töms, 65 kr/m 3. Antal tömningar per år ska ske enligt kommunens renhållningsordning. 15

16 9.1 Fastlandet Ordinarie tömning per m 3 slam. Tömd slammängd 1 m kr Tillägg per m 3 utöver 1 m 3, max 12 m 3 65 kr Bomkörning (p.g.a. hinder i framkomlighet) 300 kr Tilläggsavgifter utöver ordinarie avgifter per tömningstillfälle. Tjänst Budad tömning under arbetstid, inom 5 arbetsdagar Expresstömning under arbetstid, inom 24 timmar (vid helgdag sker slamtömning senast nästkommande vardag) 251 kr Jourutryckning, inom 24 timmar kr Slangdragning, per påbörjade 5 meter utöver 10 meter 60 kr/5 meter* Timavgift slamsugningsbil med förare 813 kr/h Framgrävning av brunnslock 800 kr/påbörjad tömning Tilläggsavgift för sughöjd över 6 meter 315 kr Tillägg, extra personal vid hämtning 350 kr * Långa slangdragningar är inte förenligt med Arbetsmiljöverkets regler. Läs mer på Nackas webbplats under Bo&Bygga/avfall/slam 0 kr 9.2 Öar Slamtömning sker efter samordnad rutt (t.ex. vår och/eller höst). per behållare och tömning. 1 m kr 2-3 m kr 4-6 m kr Tilläggsavgifter, utöver ordinarie avgifter ovan per tömningstillfälle. Tjänst Budad tömning under arbetstid, inom 5 arbetsdagar kr Expresstömning under arbetstid, inom 24 timmar (vid helgdag sker slamtömning senast nästkommande vardag) kr Jourutryckning, inom 24 timmar kr Slangdragning, per påbörjade 5 meter utöver 10 meter 60 kr/5 meter* Framgrävning av brunnslock 800 kr/påbörjad tömning Tilläggsavgift för sughöjd över 6 meter 315 kr Tillägg, extra personal vid hämtning 350 kr * Långa slangdragningar är inte förenligt med Arbetsmiljöverkets regler. Läs mer på Nackas webbplats under Bo&Bygga/avfall/slam 16

17 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Principer Denna avfallstaxa är miljöstyrande. 27 kap. 5 miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att en miljöanpassad avfallshantering främjas. sskyldighet Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. sskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Faktura kan ställas till nyttjanderättshavaren efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare och kommunen. Fakturering och betalning en för regelbunden hämtning faktureras fyra gånger per år. er enligt denna taxa betalas till Nacka kommun. Samfakturering görs i förekommande fall med t.ex. VA-avgifter. er ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. för kärl- och säckavfall som tillhandahålls av Nacka kommun är kärl, säck och container. Därutöver hämtas kärl- och säckavfall från bottentömmande behållare, sopsug och komprimatoranläggning enligt denna taxa. De kärlstorlekar som Nacka kommun tillhandahåller är 140 l, 190 l, 240 l, 370 l och 660 l. I taxan angivna behållar volymer utgörs av beteckningar enligt uppgifter från leverantörer av behållare. Befintliga abonnemang för kärl med storlek 400 l, 600 l och 800 l där avfall komprimeras godtas, men nya abonnemang kan inte tecknas. Befintliga abonnemang för säck 240 l som komprimeras godtas, men nya abonnemang kan inte tecknas. Med komprimering avses både sammanpressning av avfallet genom mekanisk anordning eller genom fall, till exempel i sopnedkast med mer än två våningars fallhöjd. Sopsäck, som rymmer mer än 240 liter får inte komprimeras. Befintliga abonnemang för säck som rymmer 350 l godtas, men nya abonnemang kan inte tecknas. Abonnemang Särskilda anvisningar Kärlabonnemang avser avgift för någon av följande varianter: 1) Kärlabonnemang osorterat: osorterat brännbart restavfall (grönt kärl) 2) Kärlabonnemang matavfall: sorterat brännbart restavfall och sorterat matavfall (grönt och brunt kärl) Den fastighetsägare som inte gör ett aktivt val, tilldelas ett abonnemang för osorterat restavfall. Innan abonnemangsvalet får fastighetsinnehavaren information och anvisningar om sortering och hantering av avfallet. Tömningsfrekvens För enbostadshus gäller behovshämtning och tömningsregistrering av restavfallet (det gröna kärlet). Kunden avgör själv när kärlet ska tömmas. Matavfallskärlet töms varje vecka under maj-september och varannan vecka under oktober-april. Vid tömning ska kärlen rullas fram till vägen med hjul och handtag vänt mot huset och lockets öppning vänt mot gatan. T-taxa kan tecknas av enbostadshus för ett bestämt antal tömningar, 26 eller 52 gånger per år. Kärlet töms även om behållaren inte är framdragen till tomtgräns. för dragväg tillkommer. Kärlet ska vara placerat på plats som överenskommits med kommunen. Dispens krävs. Säckabonnemang på fastlandet förekommer i vissa radhusområden. Denna typ av abonnemang nytecknas inte på nya adresser och kommer på sikt att upphöra. Nya fastighetsägare där säck använts av föregående ägare kan teckna abonnemang med säck. Enbostadshus på öar får restavfall hämtat i säck. Gemensam behållare och Uppsamlingsplats, se kapitel om avgifter vid undantag från renhållningsföreskrifterna. Matavfallsinsamling Nacka kommun har ett system med separat insamling av matavfall i linje med nationella, regionala och lokala miljömål inleddes insamlingen av matavfall. Först ut var ett antal företag/verksamheter. Under 2012 har alla 17

18 som bor i enbostadshus erbjudits att sortera sitt matavfall och under 2013 och 2014 erbjuds flerbostadshusen möjligheten. Nacka kommun har rätt att göra kvalitetskontroller för att säkerställa en hög renhetsgrad på både mat avfallet och restavfallet. Om fastighetsägaren inte uppfyller förutsättningarna eller följer anvisningarna för matavfallsabonnemang, och inte vidtar rättelse efter uppmaning, så har Nacka kommun rätt att klassa om abonnemanget till abonnemang osorterat. er vid undantag från renhållningsföreskrifterna Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som medgivits undantag från bestämmelserna i renhållningsföreskrifter för Nacka kommun debiteras avgift enligt följande: Eget omhändertagande Eget omhändertagande av matavfall genom kompostering kräver anmälan till miljöenheten, Nacka kommun. Gemensam behållare Upp till 4 stycken närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i enbostadshus som beviljats rätt att använda gemensam avfallsbehållare, betalar förutom grundav giften en tömningsavgift för aktuellt antal tömningar av kärlet, enligt avgift för Kärlabonnemang. En av fastig heterna kallas värdfastighet och faktura för tömnings avgiften ställs till innehavaren av denna fastighet. Det finns även möjlighet att ha gemensam behållare för matavfall men enskilda kärl för restavfall. Uppsamlingsplats Fastighetsinnehavaren i enbostadshus, exempelvis i område med radhus, som beviljats rätt att använda gemensam uppsamlingsplats, betalar förutom en grundavgift per hushåll en tömningsavgift för del i uppsamlingsplats enligt denna taxa. Kommunen bestämmer typ och antal behållare efter samråd med fastighetsägarna. På uppsamlingsplatsen kan flera kärl ställas beroende på antalet anslutna hushåll. Uppehåll i hämtning Fastighetsinnehavare kan beviljas uppehåll i hämtningen enligt bestämmelser i kommunens renhållningsordning. Anmälan görs skriftligt till kommunens kundservice och uppehållet är tidsbegränsat. Vid beviljande av uppehåll hämtas kärlet in från fastigheten och körs ut igen när hämtningen ska återupptas mot en avgift. Om olika avfallsslag Kärl- och säckavfall Avser brännbart restavfall som läggs i grönt kärl eller säck, alternativt bottentömmande behållare, sopsug, komprimator eller container. Restavfall är det avfall som blir kvar efter att förpackningar, grovavfall, elavfall och farligt avfall har sorterats ut. Här ingår även matavfall som bör sorteras ut för separat insamling. Grovavfall Grovavfall är avfall som uppstår i ett normalt hushåll men som är för skymmande för att få plats i sopkärlet. Grovavfall får inte innehålla byggavfall, kärl- och säckavfall, bildäck, bildelar, farligt avfall, vitvaror eller elavfall. Exempel på grovavfall är möbler, husgeråd, barnvagnar, mattor, madrasser. Grovavfall från hushåll kan lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Grovavfall kan även hämtas efter beställning eller regelbundet (abonnemang) i kärl eller container enligt denna taxa. Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall är t.ex. gräsklipp, blommor, blast, ogräs, löv, kvistar och fallfrukt, ej påsar, krukor, jord och sten. Trädgårdsavfall från hushåll kan lämnas utan avgift vid kommunens återvinningscentraler. Trädgårdsavfall kan även komposteras hemma, hämtas i bunt/säck eller i container efter beställning eller hämtas regelbundet i kärl (abonnemang) enligt denna taxa. Elavfall Elavfall är allt med sladd och batteri som lyser eller låter, samt ljuskällor och batterier. Elavfall från hushåll kan lämnas utan avgift vid kommunens återvinningscentraler. Elavfall kan hämtas vid fastigheten efter budad beställning enligt denna taxa, men inte tillsammans med grovavfall. Ägare till flerbostadshus kan dessutom teckna abonnemang för regelbunden hämtning av Elavfall. 18

19 Farligt avfall Farligt avfall är t.ex. bränslen, oljeprodukter, färg, starka rengöringsmedel, bekämpningsmedel, frätande ämnen och sådant som innehållare kvicksilver. Farligt avfall från hushåll kan lämnas utan avgift vid kommunens miljöstationer och/eller till den mobila insamlingen av farligt avfall. Farligt avfall som härrör från bygg- och rivningsåtgärder från enbostadshus tas inte omhand av kommunen utan klassas som verksamhetsavfall. Detta avfall liksom annat farligt avfall som härrör från verksamheter får inte lov att lämnas vid kommunens miljöstationer eller den mobila insamlingen utan ska tas om hand av godkänd entreprenör. Latrin Latrin från hushåll hämtas i kärl om 30 liter med en maxvikt om 15 kg. för latrinhämtning debiteras fastighetsinnehavaren enligt denna taxa. Hämtning sker så nära hämtningsfordonets stoppställe som möjligt. Med vid fastighetsgräns avses hämtningsplats högst 10 meter från körbar väg. Slam från enskilda avloppsanläggningar för tömning av slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk debiteras fastighetsinnehavaren enligt denna taxa. Antal tömningar per år ska ske enligt kommunens renhållningsordning. Övrigt För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering av särskild avgift. en sätts av Nacka kommun, enheten Teknik VA och Avfall, till självkostnad. en beräknas utifrån entreprenadkostnad och övriga kostnader för hantering av det aktuella avfallet. 19

20

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15 Avfallstaxa 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 PRINCIPER 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för restavfall och matavfall (kärl och säck) 5 2.1 Enbostadshus på fastland 5 2.1.1 Kärlabonnemang

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20 F Ö R N AC K A KO M M U N 20 3 AVFALLSTAXA INNEHÅLL Allmänt...4 Begreppsförklaringar...4 er...5 Allmänna bestämmelser...22 AVFALLSTAXA Inklusive moms Nacka kommun Denna avfallstaxa träder i kraft 2013-07-01.

Läs mer

Ny bild från Österviks ÅVC

Ny bild från Österviks ÅVC Ny bild från Österviks ÅVC AVFALLSTAXA 2017 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 PRINCIPER 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för restavfall och matavfall (kärl och säck) 5 2.1 Enbostadshus

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2016

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2016 taxa för slam, latrin och fett 2016 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 4 2 Latrin 6 2.1 Fastlandet 6 2.2 Öar 6 3 Fett från fettavskiljare 7 ALLMÄNNA

Läs mer

INNEHÅLL TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2017

INNEHÅLL TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2017 TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2017 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 ER 4 1 Slam 4 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 4 2 Latrin 6 2.1 Fastlandet 6 2.2 Öar 6 3 Fett från fettavskiljare 7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 14 december 2005, 189. Dnr: KS 1220/05 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 224 Dnr: KS 1078/10 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, 129

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2013 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Beslutad 2012-11-28 Gäller fr.o.m. 2013-04-01 Innehållsförteckning 1. Allmänna bestämmelser...

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

3.3. Den totala avgiften 3.4.1. för flerbostadshus. vecka. en gång per. Förutsättningar för. Avgift. 270 kr 360 kr 300 kr 380 kr 410 kr

3.3. Den totala avgiften 3.4.1. för flerbostadshus. vecka. en gång per. Förutsättningar för. Avgift. 270 kr 360 kr 300 kr 380 kr 410 kr 17 (35) 3.3 Flerbostadshus Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Avfallstaxa Mariestad

Avfallstaxa Mariestad Avfallshantering Östra Skaraborg Taxan gäller från och med 2017-05-01 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Fastighetsägarens ansvar för avfallet... 4 1.3 Avgiftsskyldighet...

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 50 Gäller från den 1 april 2013 Innehållsförteckning A. Fast

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-2 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun

Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun Datum 2016-11-03 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun Dnr: KS/2016:627 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kontoret för samhällsbyggnad Kerstin Kökeritz Styrdokument 08-59097716 KS/2016:313 Kerstin.Kokeritz@upplandsvasby.se Dnr Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Fullständig version finns på kommunens webbplats www.kungalv.se Gäller fr.o.m 2015-10-01 Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

HKF 4410. Renhållningstaxa

HKF 4410. Renhållningstaxa HUDDINGE KOMMUNS HKF 4410 FÖRFATTNINGSSAMLING SIDA 1 (17) Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-14, 5 med ändring 2011-12-05, 233, 2012-12-10, 23, 2013-12-09, 15, 2014-12-08, 38 samt 2015-11-02, 8 Renhållningstaxa

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2017-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 117 1 (10) Renhållningstaxa A Allmänt Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 VARBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info För

Läs mer

Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017

Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017 Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-27 285 2 3 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 5 Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande

Läs mer

Avfallstaxa för Sundbybergs stad

Avfallstaxa för Sundbybergs stad Avfallstaxa för Sundbybergs stad Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2016 VATTEN- OCH AVFALLSENHETEN STADSMIL JÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN Avfallstaxa Antagen av kommunfullmäktige den 21 november

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Taxa Renhållning Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER

AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER Gäller från 1 januari 2014 Hushållsavfall Grundpris Priset omfattar tömning, kärlhyra och moms. Utöver detta tillkommer avgifter för olika tillägg (se tabell Tillägg) beroende

Läs mer

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun gäller från och med 1 juli 2012 HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2012. Detta dokument utgör det som innan kallats

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01

Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01 Kristianstads kommuns Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10, 281 2 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. TEAU 85/14 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat

Läs mer

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre.

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Tillsammans för en värld som räcker längre. Ockelbo kommun Sandvikens kommun Gävle kommun Hofors kommun Älvkarleby kommun 2 Tillsammans skapar vi vardagens

Läs mer