3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20"

Transkript

1 F Ö R N AC K A KO M M U N 20 3 AVFALLSTAXA

2 INNEHÅLL Allmänt...4 Begreppsförklaringar...4 er...5 Allmänna bestämmelser...22

3 AVFALLSTAXA Inklusive moms Nacka kommun Denna avfallstaxa träder i kraft Tidigare avfallstaxa daterad , upphör då att gälla. Beslutad av kommunfullmäktige

4 ALLMÄNT För den renhållning som kommunen ska svara för enligt gällande lagstiftning utgår avgifter enligt denna avfallstaxa, inklusive moms. Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i Nacka kommuns renhållningsordning som innehåller Renhållningsföreskrifter för Nacka kommun. erna för hantering av hushållsavfall består av en fast årlig avgift per hushåll och en rörlig avgift beroende på behållarstorlek och antal hämtningar. Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster, till exempel extrahämtning, tillägg vid gångavstånd till avfallsbehållare, hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, latrin och slam. BEGREPPSFÖRKLARINGAR Fast årlig avgift som ska bidra till kommunens kostnader för drift- och underhåll av återvinningscentraler samt behandling av avfall som lämnas på centralerna, insamling och behandling av farligt avfall och batterier samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering och utveckling, information med mera. Rörlig avgift som ska täcka kommunens kostnader för insamling och behandling av kärl- och säckavfall samt bidra till kostnader för kundtjänst, avfallsplanering och utveckling, information med mera. Enbostadshus Fastigheter med en eller två bostadslägenheter. Flerbostadshus Fastigheter med fler än två bostadslägenheter. Verksamheter Affärer, restauranger, skolor, förskolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar, båtklubbar med mera som inte utgörs av boende. Budning Beställning vid enskild hämtning. Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 4

5 AVGIFTER I alla angivna avgifter ingår moms. Årsavgift = grundavgift per hushåll + rörlig avgift + eventuella avgifter för tilläggstjänster. per hushåll Grundavgift Fastighet Enbostadshus, permanentboende och fritidshus Flerbostadshus, per lägenhet 838 kr 220 kr Rörlig avgift för hushållsavfall Kärlabonnemang Kärlet tömningsregisteras. per hushåll och behållare Enbostadshus på fastland som inte önskar sortera ut sitt matavfall Behållarstorlek Grundavgift Rörlig avgift kr per hämtning Kärl 40 l 838 kr 29,00 kr Kärl 90 l 838 kr 32,00 kr Kärl 240 l 838 kr 38,20 kr Kärl 370 l 838 kr 58,90 kr Kärlabonnemang med hemkompost Kärlet tömningsregistreras. per hushåll och behållare Behållarstorlek Grundavgift Rörlig avgift kr per hämtning Kärl 40 l 838 kr 6,30 kr Kärl 90 l 838 kr 8, 0 kr Kärl 240 l 838 kr 22,90 kr Kärl 370 l 838 kr 35,30 kr 5

6 T-taxa T-taxa innebär hämtning varje eller varannan vecka även om kärlet inte är framdraget. per hushåll och behållare Behållarstorlek Antal hämtningar Grundavgift per år Kärl 40 l kr 38 kr kr kr Kärl 90 l kr 67 kr kr kr Kärl 240 l kr 344 kr kr kr Kärl 370 l kr 720 kr kr kr Tillägg vid gångavstånd för kärl med T-taxa, per påbörjat 10-tal meter utöver 1,5 meter Antal hämtningar per år kr kr Säckabonnemang Abonnemang med säck vid enbostadshus på fastlandet kommer på sikt att upphöra. På nya adresser tecknas inga abonnemang. Nya fastighetsägare där säck använts av föregående ägare kan teckna abonnemang med säck. per hushåll och behållare Behållarstorlek Antal hämtningar Grundavgift per år 60 l säck kr 883 kr 60 l säck vid hemkompostering kr 94 kr Tillägg vid gångavstånd med säck, per påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter Antal hämtningar per år kr 52 5 kr 6

7 Gemensam behållare, uppsamlingsplats per hushåll Fastighet Grundavgift Värdfastighet med säck ) eller kärl 838 kr Rörlig avgift för aktuell behållare och antal hämtningar Ansluten fastighet 838 kr - Del i uppsamlingsplats för kärl 370 l eller 660 l med hämtning en gång per vecka, kr per hushåll 838 kr 874 kr 1) För säck gäller endast hämtning 52 gånger per år. Enbostadshus med utsortering av matavfall Abonnemang med utsortering av matavfall innebär att hushållet sorterar ut matavfall till ett kärl 140 l. Fast årlig avgift på 100 kr per matavfallskärl. Matavfall hämtas varannan vecka under oktober april och varje vecka under maj september utan tömningsavgift. Kärlabonnemang matavfall Utsorterat brännbart hushållsavfall hämtas efter behov med tömningsregistrering, som mest 52 gånger per år. per hushåll och behållare för utsorterat brännbart hushållsavfall Behållarstorlek Grundavgift Rörlig avgift kr per hämtning Kärl 40 l 838 kr 6,30 kr Kärl 90 l 838 kr 8, 0 kr Kärl 240 l 838 kr 22,90 kr Kärl 370 l 838 kr 35,30 kr Fast årlig avgift 100 kr per matavfallskärl Gemensam behållare för matavfall och utsortering brännbart hushållsavfall Grundavgift Värdfastighet med kärl 838 kr Rörlig avgift för aktuell behållare med utsorterat brännbart och antal hämtningar Ansluten fastighet 838 kr - Fast årlig avgift 100 kr per matavfallskärl. en delas mellan värdfastighet och ansluten fastighet Gemensam behållare för matavfall (men separat kärl för utsorterat brännbart hushållsavfall som debiteras enligt särskild taxa) Fast avgift Rörlig avgift kr per hämtning Värdfastighet med kärl 00 per kärl* 0 kr *en delas mellan värdfastighet och ansluten fastighet 7

8 per behållare, inklusive fast årlig avgift Enbostadshus på öar Behållarstorlek med hemkompost 7 hämtningar per år 9 hämtningar per år 60 l säck kr 530 kr Tegelön 60 l säck (hämtning av grovavfall ingår inte) 653 kr 960 kr Tillägg vid gångavstånd, kr per påbörjat 0-tal meter utöver 0 meter 49 kr 26 kr 8

9 Flerbostadshus Årsavgift = (Grundavgift per lägenhet, 220 kr x antal lägenheter) + abonnemangsavgift Flerbostadshus osorterat hushållsavfall per behållare Behållarstorlek Abonnemangsavgift 52 hämtningar/år 04 hämtningar/år 56 hämtningar/år Kärl 90 l 290 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Kärl 240 l 629 kr kr kr Kärl 370 l kr kr kr Kärl 660 l 4 48 kr kr kr Kärl 400 l komprimerat ) kr Erbjuds inte Erbjuds inte Säck 60 l ) 4 2 kr kr Erbjuds inte Säck 240 l ) kr kr Erbjuds inte Säck 240 l komprimerat ) kr kr Erbjuds inte Säck 350 l ) kr kr Erbjuds inte 1) Nytecknande av abonnemang med denna behållare erbjuds inte och befintliga abonnemang kommer att upphöra enligt kommunens renhållningsordning. Flerbostadshus utsortering av matavfall erna gäller flerbostadshus som väljer att sortera ut matavfall för separat insamling. Vid gångavstånd tillkommer tillägg för detta. Fast årlig avgift 100 kr per matavfallskärl. per behållare för utsorterat brännbart hushållsavfall Behållarstorlek Abonnemangsavgift 52 hämtningar/år 04 hämtningar/år 56 hämtningar/år Kärl 90 l 290 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Kärl 240 l 629 kr kr kr Kärl 370 l kr kr kr Kärl 660 l 4 48 kr kr kr Kärl 400 l komp kr Erbjuds inte Erbjuds inte per behållare för utsorterat matavfall i kärl Abonnemangsavgift Behållarstorlek 52 hämtningar/år 104 hämtningar/år Kärl 40 l 0 kr 0 kr 9

10 Tillägg vid gångavstånd, per behållare och påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter Antal hämtningar per säck per kärl per år 52 5 kr 44 kr kr 287 kr kr 43 kr Verksamheter osorterat hushållsavfall per behållare Verksamheter Behållarstorlek Abonnemangsavgift 52 hämtningar/år 04 hämtningar/år 56 hämtningar/år Kärl 40 l 7 7 kr kr Erbjuds inte Kärl 90 l 838 kr kr Erbjuds inte Kärl 240 l 2 59 kr kr Erbjuds inte Kärl 370 l kr 6 93 kr kr Kärl 660 l kr 404 kr kr Kärl 400 l komprimerat ) 3 7 kr kr Erbjuds inte Kärl 600 l komprimerat ) kr kr Erbjuds inte Kärl 800 l komprimerat ) kr Erbjuds inte Erbjuds inte Säck 60 l 931 kr 3 86 kr kr Säck 60 l 872 kr kr kr Säck 240 l ) kr kr Erbjuds inte Säck 240 l komprimerat ) kr kr 792 kr Säck 350 l ) kr kr Erbjuds inte 1) Nytecknande av abonnemang med denna behållare erbjuds inte och befintliga abonnemang kommer att upphöra enligt kommunens renhållningsordning. Säsongshämtning Hämtning från verksamheter under sommarsäsong, gäller veckorna 16 till 43. per behållare 10 Behållarstorlek Abonnemangsavgift 20 hämtningar/år 40 hämtningar/år Kärl 240 l 916 kr 832 kr Kärl 370 l 344 kr kr Kärl 660 l 2 23 kr kr Säck 60 l 824 kr 648 kr Matavfallskärl 40 l -5 % på rörlig avgift för aktuell behållare och antal hämtningar

11 Tillägg vid gångavstånd Tillägg vid gångavstånd, per behållare och påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter Antal hämtningar per säck per kärl per år kr per hämtning 20 (säsong) 58 kr 55 kr 40 (säsong) 6 kr 0 kr 52 5 kr 44 kr kr 287 kr kr 43 kr Verksamheter utsortering av matavfall erna gäller verksamheter som väljer att sortera ut matavfall för separat insamling. Vid gångavstånd tillkommer tillägg enligt ovan. per behållare för utsorterat brännbart hushållsavfall Behållarstorlek Abonnemangsavgift 52 hämtningar/år 104 hämtningar/år 156 hämtningar/år Kärl 40 l 249 kr kr Erbjuds inte Kärl 90 l 337 kr kr Erbjuds inte Kärl 240 l 570 kr 3 42 kr Erbjuds inte Kärl 370 l kr kr kr Kärl 660 l kr kr kr Säck 60 l 702 kr kr kr per behållare för utsorterat matavfall i kärl Abonnemangsavgift Behållarstorlek 52 hämtningar/år 104 hämtningar/år Kärl 40 l kr kr För verksamhet med fler än 10 st matavfallskärl med hämtning 52 gånger per år kan kärlen tömningsregistreras Behållarstorlek Rörlig avgift Rörlig avgift Max hämtning Max hämtning gång per vecka 2 gång per vecka Kärl 40 l, kr per kärl 2, 5 kr 25 kr 11

12 Utsorterat matavfall i tank per behållare för matavfall i tank Behållarstorlek schemalagd hämtning budad hämtning Tank < 2 m 3 50 kr 400 kr Tank > 2 m kr 600 kr Behandlingsavgift för matavfall i tank kr per ton Matavfall i tank 50 kr Utsorterat förpackat livsmedelsavfall per behållare för utsorterat förpackat matavfall. Förpackningar i plast, papper eller metall ej glas. Behållarstorlek 52 hämtningar per år 04 hämtningar per år Kärl 40 l Kärl 90 l Kärl 370 l

13 Tillägg och extra tjänster för kärl- och säckavfall Hämtning av extra säck och extrahämtning av avfall i kärl avser hämtning på fastlandet om det inte framgår att avgiften avser hämtning på öar. för extra hämtning, per behållare och tillfälle Behållarstorlek vid budning vid ordinarie hämtning hämtning påföljande vardag Säck l 80 kr 228 kr Säck 60 l öar 80 kr 474 kr Säck 240 l komprimerat och 350 l 97 kr 255 kr Kärl 40 l 240 l 2 0 kr Kärl 370 l 660 l 234 kr Kärl 40 lutsorterat matavfall 50 kr för förbetald hämtning av säck, så kallad betalsäck Behållarstorlek Säck 60 l Säck 25 l för övriga tjänster, per tillfälle kr per 0 säckar 370 kr 440 kr Tjänst Utkörning och utbyte av trasigt kärl, inklusive montering Utkörning av matavfallskärl 40 l Utkörning/utbyte av kärl, vid byte av behållarstorlek eller efter uppehåll i hämtning, inklusive montering Rengöring av kärl 0 kr 0 kr 200 kr 200 kr 13

14 Sopsugsanläggning Årskostnad = (Grundavgift per lägenhet, 220 kr x antal lägenheter) + (avgift per hämtning x antal hämtningar) + (behandlingsavgift per ton avfall x antal ton). Stationär sopsug hämtning av container m 3 Tjänst Schemalagd hämtning Budad hämtning Behandlingsavgift hushållsavfall, kr per ton 063 kr 900 kr 750 kr Mobil sopsug Årskostnad = (Grundavgift per lägenhet, 220 kr x antal lägenheter) + (avgift per dockningspunkt x antal dockningspunkter x antal hämtningar) + (behandlingsavgift x antal ton avfall). vid hämtning av avfall med mobil sopsug Schemalagd hämtning: Färre än 200 lägenheter, kr per dockningspunkt Fler än 200 lägenheter, kr per dockningspunkt Verksamheter, kr per dockningspunkt behandling, kr per ton. Gäller när vägning kan ske. behandling, kr per m 3 tankvolym. Gäller när vägning inte kan ske. Tilläggsavgift vid budning, utöver ordinarie avgift 50 kr 550 kr 250 kr 750 kr 65 kr 625 kr 14

15 Bottentömmande behållare Bottentömmande behållare är underjordsbehållare och markbehållare. Årskostnad = (Grundavgift per lägenhet, 220 kr x antal lägenheter) + (avgift per hämtning x antal hämtningar). för hämtning och behandling av utsorterat brännbart hushållsavfall från bottentömmande behållare, exklusive avgift för innersäck. Utan sortering av matavfall. Behållarstorlek Antal hämtningar Schemalagd hämtning: gång per vecka 2 gånger per vecka Behållare 3 kbm 225 kr 450 kr Behållare > 3-5 kbm 325 kr 650 kr Tilläggsavgift för säck, kr per st 50 kr Tilläggsavgift vid budning, utöver ordinarie avgift 368 kr för hämtning och behandling av utsorterat brännbart hushållsavfall från bottentömmande behållare, exklusive avgift för innersäck, och utsorterat matavfall i separat bottentömmande behållare Behållarstorlek Antal hämtningar Hämtning av matavfall Schemalagd hämtning: gång per vecka 2 gånger per vecka gång per vecka Behållare 3 kbm 203 kr 406 kr 0 Behållare > 3-5 kbm 290 kr 580 kr 0 Tilläggsavgift för säck, kr per st 50 kr Tilläggsavgift vid budning, utöver ordinarie avgift 368 kr Komprimatoranläggning Årskostnad = ( per hämtning x antal hämtningar) + (behandlingsavgift per ton avfall x antal ton) + (för flerbostadshus grundavgift per lägenhet 220 kr x antal lägenheter) hämtning av container Behållarstorlek Schemalagd hämtning Tilläggsavgift vid budning, utöver ordinarie avgift Behandlingsavgift för brännbart hushållsavfall, kr per ton Behandlingsavgift för matavfall, kr per ton 00 kr 400 kr 750 kr 560 kr 15

16 Grovavfall Enbostadshus för hämtning av grovavfall från enbostadshus på fastlandet, efter beställning Tjänst Hämtning av grovavfall, max 3 m 3 kr per påbörjad m 3 95 kr Abonnemang grovavfall Flerbostadshus och samfälligheter för hämtning och behandling av grovavfall, per behållare Antal hämtningar 370 liters kärl 660 liters kärl gång per månad, 250 kr 470 kr gång varannan vecka, kr 3 85 kr gång per vecka, kr kr 2 gånger per vecka, kr kr 3 gånger per vecka, kr 9 0 kr Hämtning av extra behållare vid samtidig ordinarie hämtning, kr per gång 3 kr 44 kr Hämtning av lös mängd vid samtidig ordinarie hämtning, kr per påbörjad m 3 50 kr 50 kr Budning grovavfall för budad hämtning och behandling av grovavfall Behållarstorlek Kärl 370 l, kr per behållare och hämtning Kärl 660 l, kr per behållare och hämtning Löst grovavfall, kr per påbörjad m 3 63 kr 94 kr 2 0 kr 16

17 Container er för hämtning/tömning av grovavfall i container, hyra respektive utställning/utkörning av container. för behandling tillkommer. Containerstorlek hämtning hyra hyra utställning kr per gång kr per dag kr per månad kr per gång Liftdumper < 5 m 3 45 kr 77 kr 350 kr 000 kr Rullflak 30 m 3 45 kr 6 kr 930 kr 000 kr för behandling av grovavfall i container Typ av avfall Grovavfall kr per ton 270 kr Trädgårdsavfall vid abonnemang för hämtning och behandling av trädgårdsavfall, per behållare Behållare Antal hämtningar 370 l kärl, 6 gånger per år, veckorna 4 till 46 Extra hämtning av kärl, 2 37 kr 400 kr Budad hämtning kan även ske av trädgårdsavfall buntat eller i papperssäck. En bunt får inte vara större än en papperssäck. Maximalt 20 papperssäckar och/eller buntar får lämnas per tillfälle. Maxvikt 15 kg per papperssäck och /eller bunt. Annars kan hämtning inte utföras. för hämtning och behandling av trädgårdsavfall, per bunt eller säck Tjänst Första säcken eller bunten Tillkommande säck eller bunt, kr per st 200 kr 26 kr 17

18 Elektriskt- och elektroniskt avfall (EEA) Enbostadshus Tjänst EEA i lös mängd vid fastighetsgräns, kr per påbörjad m 3 Kylmöbler och övriga vitvaror, kr per st 276 kr 202 kr Flerbostadshus och samfälligheter Ägare till flerbostadshus kan teckna abonnemang för hämtning av EEA lastat i 660 l kärl, 370 l kärl eller gallerbur, max 1,5 m 3. I abonnemanget ingår samtidig hämtning av batterier respektive ljuskällor i separata behållare, max 40 liter och max 15 kg. Tömning av dessa behållare sker vid behov. Vid abonnemang på ytterligare kärl eller gallerbur på samma hämtningsadress ingår inte ytterligare behållare för ljuskällor och batterier. för hämtning av EEA med abonnemang Tjänst med abonnemang per gallerbur per 660 l kärl per 370 l kärl gång per vecka, kr kr kr gång varannan vecka, kr kr 742 kr gång per månad, kr 080 kr 804 kr gång var 8:e vecka, 434 kr 585 kr 436 kr Samtidig hämtning av ytterligare gallerbur, kr per behållare och hämtning. 205 kr 90 kr 67 kr Samtidig hämtning av lös mängd elavfall, kr per påbörjad m 3. Gäller ej kyl- och frysmöbler eller andra vitvaror, se under Budning nedan. 289 kr 289 kr 289 kr vid budning, 18 Tjänst EEA i gallerbur, max,5 m 3, kr per st. EEA i kärl 660 l eller 370 l, kr per st Ljuskällor och batterier i separata behållare, max 40 liter och max 5 kg vardera. en gäller enbart vid separat budning av dessa behållare, kr per st. Kylmöbler och övriga vitvaror vid beställning av hämtning, kr per st. Kylmöbler och övriga vitvaror vid abonnemang för hämtning av övrigt EEA om kundtjänst inte meddelas i förväg om förekomst av vitvaror, kr per st. EEA i lös mängd, kr per påbörjad m 3 29 kr 66 kr 8 kr 52 kr 246 kr 339 kr

19 för inköp och utkörning av gallerbur Tjänst Gallerbur kr per st kr Latrin Latrinkärl får max väga 15 kg. för nytt latrinkärl är 150 kr. per behållare Fastlandet Tjänst vid fastighetsgräns vid klosett ) vid budning, hämtning inom en vecka 500 kr 800 kr vid budning, hämtning senast påföljande vardag 800 kr 200 kr per ytterligare behållare 25 kr 25 kr 1) Denna tjänst kommer att upphöra enligt kommunens renhållningsordning. Öar per behållare Tjänst vid brygga vid fastighetsgräns vid budning, Hämtning fredagar v 2, 25, 28, 33 och kr 800 kr vid budning, hämtning senast påföljande vardag 653 kr 792 kr per ytterligare behållare 25 kr 25 kr 19

20 Slamtaxa För tömning av slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk medgivna av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt för bortforsling och behandling av slammet utgår följande avgifter per hämtningstillfälle. I priset ingår 10 meter slang. Antal tömningar per år ska ske enligt kommunens renhållningsordning. erna består av en fast avgift samt en avgift per kubikmeter slam. Vid tömning på fastlandet tillämpas vägning, vilket medför att kund betalar för faktisk mängd slam som töms, 65 kr/m 3. per behållare och hämtningstillfälle Fastlandet Tömd slammängd m kr 2 m kr 3 m kr 4 m kr 5 m kr 6 m kr 7 m kr 8 m kr 9 m kr 0 m kr m kr 2 m kr Bomkörning (p.g.a. hinder i framkomlighet) 300 kr Tilläggsavgifter, ordinarie avgifter enligt ovan tillkommer Tjänst Budad hämtning (ej planerad slamtömning under ordinarie arbetstid, slamtömning sker inom 5 arbetsdagar) Expresstömning (ej planerad slamtömning under ordinarie arbetstid där slamtömning sker inom 24 timmar, om efterkommande dag är en helgdag sker slamtömning senast nästkommande vardag) Jourutryckning (ej planerad slamtömning som utförs inom 24 timmar) Slangdragning, per påbörjade 5 meter utöver 0 meter Timavgift slamsugningsbil med förare Framgrävning av brunnslock Tilläggsavgift för sughöjd över 6 meter Tillägg, extra man vid hämtning 0 kr 25 kr 400 kr 60 kr/5 meter* 8 3 kr/h 800 kr/påbörjad hämtning 3 5 kr 350 kr 20 * Långa slangdragningar är inte förenligt med Arbetsmiljöverkets regler. Läs mer på Nackas webbplats under Bo&Bygga/avfall/slam

21 Öar per behållare och hämtningstillfälle vid samordnad rutt (t.ex. vår och/eller höst). Behållarstorlek m kr 2 m kr 3 m kr 4 m kr 5 m kr 6 m kr Tilläggsavgifter, ordinarie avgifter enligt ovan tillkommer Tjänst Budad hämtning (ej planerad slamtömning under ordinarie arbetstid, slamtömning sker inom 5 arbetsdagar) kr Expresstömning (ej planerad slamtömning under ordinarie arbetstid där slamtömning sker inom 24 timmar, om efterkommande dag är en helgdag sker slamtömning senast nästkommande vardag) Jourutryckning (ej planerad slamtömning som utförs inom 24 timmar) Slangdragning, per påbörjade 5 meter utöver 0 meter Framgrävning av brunnslock Tilläggsavgift för sughöjd över 6 meter kr 000 kr 60 kr/5 meter* 800 kr/påbörjad hämtning 3 5 kr Tillägg, extra man vid hämtning 350 kr * Långa slangdragningar är inte förenligt med Arbetsmiljöverkets regler. Läs mer på Nackas webbplats under Bo&Bygga/avfall/slam 21

22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Principer Denna avfallstaxa är miljöstyrande. 27 kap. 5 miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att en miljöanpassad avfallshantering främjas. sskyldighet Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighets ägare. sskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Faktura kan ställas till nyttjanderättshavaren efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare och kommunen. Fakturering och betalning en för regelbunden hämtning faktureras fyra gånger per år. er enligt denna taxa betalas till Nacka kommun. Samfakturering görs i förekommande fall med till exempel VA-avgifter. er ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Erbjudna behållarstorlekar, behållartyper och hämtningsintervall för hushållsavfall De kärlstorlekar som Nacka kommun tillhandahåller är 140 l, 190 l, 240 l, 370 l och 660 l. I taxan angivna behållarvolymer utgörs av beteckningar enligt uppgifter från leverantörer av behållare. Dessa beteckningar kan avvika från den faktiska volymen, till exempel kan en behållare med beteckningen 130 liter ha en faktisk volym mellan 130 och 140 liter och dessa betecknas i taxan med 140 l. Befintliga abonnemang för kärl med storlek 400 l, 600 l och 800 l där avfall komprimeras godtas, men nya abonnemang kan inte tecknas. Befintliga abonnemang för säck 240 l som komprimeras godtas, men nya abonnemang kan inte tecknas. Med komprimering avses både sammanpressning av avfallet genom mekanisk anordning eller genom fall, till exempel i sopnedkast med mer än två våningars fallhöjd. Sopsäck, som rymmer mer än 240 liter får inte komprimeras. Befintliga abonnemang för säck som rymmer 350 l godtas, men nya abonnemang kan inte tecknas. Hämtningsintervall som medges framgår av tabellerna med avgifter i denna taxa. Hinder i hämtningsväg Hinder i hämtningsväg omräknas till gångavstånd enligt följande: Trappsteg 2 meter/st Olåst dörr, grind 3 meter/st Låst grind, dörr 10 meter/st 22

23 Abonnemangsval för enbostadshus Regelbunden hämtningsdag kan förskjutas vid helger. Kärlabonnemang avser avgift för någon av följande varianter: 1) osorterat brännbart hushållsavfall (ett grönt kärl) 2) utsortering av matavfall (ett grönt och ett brunt kärl) 3) hemkompostering av matavfall (ett grönt kärl) De gröna kärlen tömningsregisteras och kunden avgör själv när kärlet ska tömmas genom att rulla fram det till vägen och ställa kärlet med hjulen vända mot huset och locket stängt. Maximalt antal tömningar är 52 per år. Det bruna kärlet rullas fram till vägen inför tömning med hjulen vända mot huset (nyhet från 1 april 2013) och locket stängt. Tömning sker varannan vecka under oktober april och varje vecka under maj september utan tömningsavgift. Kärlabonnemang med hemkompost kan väljas om allt matavfall hemkomposteras i en skadedjurssäker och isolerad behållare. Anmälan om hemkompost ska göras till kommunen. T-taxa gäller för abonnemang med ett bestämt antal tömningar, 26 eller 52 gånger per år. Kärlet töms även om behållaren inte är framdragen till tomtgräns. för gångavstånd tillkommer. Kärlet ska vara placerat på plats som överenskommits med kommunen. Säckabonnemang på fastlandet förekommer i vissa radhusområden. Denna typ av abonnemang nytecknas inte på nya adresser och kommer på sikt att upphöra. Nya fastighetsägare där säck använts av föregående ägare kan teckna abonnemang med säck. Gemensam behållare och Uppsamlingsplats, se kapitel om avgifter vid undantag från renhållningsföreskrifterna. Enbostadshus på öar får hushållsavfall hämtat i säck. Separat insamling av utsorterat matavfall Nacka kommun har beslutat att införa ett system med separat insamling av matavfall i linje med nationella, regionala och lokala miljömål inleddes insamlingen av matavfall. Först ut var ett antal företag/verksamheter. Under 2012 har alla som bor i enbostadshus erbjudits att sortera sitt matavfall kommer även flerbostadshus erbjudas möjligheten successivt. För verksamheter gäller följande: verksamheter kan välja abonnemang för matavfallsinsamling. De med fler än 10 st matavfallskärl med tömning 52 gånger per år kan välja att få matavfallskärlen tömningsregistrerade. Verksamheten ansvarar för att dra fram matavfallskärl som ska tömmas på tömningsdagen. Kärlen ska placeras på ett och samma ställe för att kunna tömmas. Den fastighetsägare som inte gör ett aktivt val, tilldelas ett abonnemang för osorterat brännbart hushållsavfall. Innan abonnemangsvalet får fastighetsinnehavaren information och anvisningar om sortering och hantering av avfallet. Nacka kommun har rätt att göra kvalitetskontroller av avfallet för att säkerställa en hög renhetsgrad på både matavfallet och det brännbara hushållsavfallet. Om fastighetsägaren inte uppfyller förutsättningarna eller följer anvisningarna för matavfallsabonnemang, och inte vidtar rättelse efter uppmaning, så har Nacka kommun rätt att klassa om abonnemanget till ett för osorterat brännbart hushållsavfall. 23

24 er vid undantag från renhållningsföreskrifterna Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som medgivits undantag från bestämmelserna i renhållningsföreskrifter för Nacka kommun debiteras avgift enligt följande: Eget omhändertagande av hushållsavfall Enbostadshus med eget omhändertagande genom hemkompostering av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, matavfall, väljer Kärlabonnemang med hemkompost. Om separat insamling av matavfall erbjudits tillämpas avgifter enligt Abonnemang hemkompostering. Gemensam avfallsbehållare Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i enbostadshus som beviljats rätt att använda gemensam avfallsbehållare betalar en fast avgift per hushåll och en rörlig avgift för aktuellt antal tömningar av kärlet, enligt avgift för Kärlabonnemang. En av fastigheterna kallas värdfastighet och faktura för den rörliga avgiften ställs till innehavaren av denna fastighet. Uppsamlingsplats Fastighetsinnehavaren i enbostadshus, exempelvis i område med radhus, som beviljats rätt att använda gemensam uppsamlingsplats, betalar en fast avgift per hushåll samt en rörlig avgift för del i uppsamlingsplats enligt denna taxa. Varje hushåll har inte ett eget kärl på uppsamlingsplatsen. Kommunen bestämmer typ och antal behållare efter samråd med fastighetsägarna. På uppsamlingsplatsen kan flera kärl ställas beroende på antalet deltagande hushåll. Det finns även möjlighet att ha gemensam behållare för utsorterat matavfall men separata kärl för utsorterat brännbart hushållsavfall. Uppehåll i hämtning Fastighetsinnehavare kan beviljas uppehåll i hämtningen enligt bestämmelser i kommunens renhållningsordning. Anmälan görs skriftligt till kommunens kundservice och uppehållet är tidsbegränsat. Vid beviljande av uppehåll hämtas kärlet in från fastigheten och körs ut igen när hämtningen ska återupptas mot en avgift. Om olika avfallsslag Kärl- och säckavfall Som komplement till ett ordinarie abonnemang kan en säck med förbetald hämtning, så kallad betal säck, användas. Betalsäcken ställs ut och hämtas vid ordinarie hämtningstillfälle. Säckkostnaden inkluderar avgift för insamling och behandling. Säckarna köps om buntar om 10 säckar och beställs av kommunens kundservice. Grovavfall Grovavfall från hushåll kan lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Hämtning av sorterat grovavfall, (max 3 m 3 ), från enbostadshus kan ske vid hämtningsfordonets stoppställe efter beställning och mot avgift enligt denna renhållningstaxa. Minsta debitering vid varje enskild beställning för hämtning av grovavfall är 1,0 m 3. Ägare till flerbostadshus kan teckna abonnemang för regelbunden hämtning av grovavfall från grovsopsrum eller beställa enstaka hämtning av grovavfall. Fastighetsinnehavare kan även beställa container för hämtning av grovavfall med avgifter för hämtning/ tömning, hyra och utställning/utkörning enligt denna taxa. Grovavfall får inte innehålla byggavfall, kärl- och säckavfall, bildäck, bildelar eller farligt avfall, inkl. batterier, kyl- och frysskåp och elavfall. 24

25 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall från hushåll kan lämnas utan avgift vid kommunens återvinningscentraler. Det finns möjlighet att teckna ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall under april oktober. Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka från ett 370 liters kärl. Trädgårdsavfall kan även hämtas i papperssäck eller i buntar vid grind efter beställning och mot avgift enligt denna avfallstaxa. En bunt får inte vara större än en papperssäck. Maximalt 20 papperssäckar och/eller buntar får lämnas per tillfälle. Maxvikt 15 kg per papperssäck och / eller buntar. Hämtning sker inom en vecka. Elektriskt- och elektroniskt avfall (EEA) EEA kan lämnas utan avgift vid kommunens återvinningscentraler. EEA kan hämtas efter särskild beställning, men inte tillsammans med övrigt grovavfall. För hämtning av EEA debiteras avgift enligt denna avfallstaxa. Kylmöbler och övriga vitvaror hämtas mot avgift efter beställning. Ägare till flerbostadshus kan teckna abonnemang för hämtning av EEA. I abonnemang ingår samtidig hämtning av batterier respektive ljuskällor i separata behållare, max 40 liter och max 15 kg. Tömning av dessa behållare sker vid behov. Minsta debitering vid varje enskild beställning för hämtning av elavfall från enbostadshus är 1,0 m 3. Farligt avfall Hushållens farliga avfall lämnas, utan avgift, vid kommunens miljöstationer och/eller till den mobila insamlingen av farligt avfall. Farligt avfall som härrör från bygg- och rivningsåtgärder från enbostadshus tas inte omhand av kommunen utan klassas som verksamhetsavfall. Detta avfall liksom annat farligt avfall som härrör från verksamheter får inte lov att lämnas vid kommunens miljöstationer eller mobila insamlingen av farligt avfall utan ska tas om hand av godkänd entreprenör. Latrin för latrinhämtning debiteras fastighetsinnehavaren enligt denna avfallstaxa. Hämtning sker så nära hämtningsfordonets stoppställe som möjligt. Med vid fastighetsgräns avses hämtningsplats högst 10 meter från körbar väg. Slam från enskilda avloppsanläggningar för tömning av slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk debiteras fastighetsinnehavaren enligt slamtaxan. Antal tömningar per år ska ske enligt kommunens renhållningsordning. Övrigt För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering av särskild avgift. en sätts av Nacka kommun, enheten Teknik VA och Avfall, till självkostnad. en beräknas utifrån entreprenadkostnad och övriga kostnader för hantering av det aktuella avfallet. erna i denna taxa påverkas av index enligt följande: Grundavgifter, enligt renhållningsindex R77:1. er för hämtning, enligt gällande entreprenadavtal med renhållningsindex R77:4. er för behandling, enligt gällande avtal med ägare till behandlingsanläggningar med konsumentprisindex, KPI. er för insamling och behandling av slam, enligt index T92 SÅ E2. erna kan justeras årligen fr.o.m. 1 januari enligt ovan. Indexreglering av taxan enligt ovan, kan ske om inte kommunfullmäktige beslutar annat. Förändring av index räknas från augusti föregående år till augusti innevarande år. 25

26 Produktion: Nacka kommun, Kommunikationsenheten, mars NACKA KOMMUN, GRANITVÄGEN 5, 3 8 NACKA TFN E-POST SMS

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4.

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4. Avfallstaxa 2014 Avfallstaxa 2014 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för kärl- och säckavfall 4 2.1 Enbostadshus på fastland 4 2.1.1 Kärlabonnemang osorterat

Läs mer

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15 Avfallstaxa 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 PRINCIPER 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för restavfall och matavfall (kärl och säck) 5 2.1 Enbostadshus på fastland 5 2.1.1 Kärlabonnemang

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2016

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2016 taxa för slam, latrin och fett 2016 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 4 2 Latrin 6 2.1 Fastlandet 6 2.2 Öar 6 3 Fett från fettavskiljare 7 ALLMÄNNA

Läs mer

INNEHÅLL TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2017

INNEHÅLL TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2017 TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2017 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 ER 4 1 Slam 4 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 4 2 Latrin 6 2.1 Fastlandet 6 2.2 Öar 6 3 Fett från fettavskiljare 7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Ny bild från Österviks ÅVC

Ny bild från Österviks ÅVC Ny bild från Österviks ÅVC AVFALLSTAXA 2017 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 PRINCIPER 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för restavfall och matavfall (kärl och säck) 5 2.1 Enbostadshus

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 14 december 2005, 189. Dnr: KS 1220/05 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 224 Dnr: KS 1078/10 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, 129

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2013 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Beslutad 2012-11-28 Gäller fr.o.m. 2013-04-01 Innehållsförteckning 1. Allmänna bestämmelser...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. TEAU 85/14 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-2 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Avfallstaxa Mariestad

Avfallstaxa Mariestad Avfallshantering Östra Skaraborg Taxan gäller från och med 2017-05-01 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Fastighetsägarens ansvar för avfallet... 4 1.3 Avgiftsskyldighet...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2017-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 117 1 (10) Renhållningstaxa A Allmänt Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun

Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun Datum 2016-11-03 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun Dnr: KS/2016:627 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

3.3. Den totala avgiften 3.4.1. för flerbostadshus. vecka. en gång per. Förutsättningar för. Avgift. 270 kr 360 kr 300 kr 380 kr 410 kr

3.3. Den totala avgiften 3.4.1. för flerbostadshus. vecka. en gång per. Förutsättningar för. Avgift. 270 kr 360 kr 300 kr 380 kr 410 kr 17 (35) 3.3 Flerbostadshus Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01

Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01 Kristianstads kommuns Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10, 281 2 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 50 Gäller från den 1 april 2013 Innehållsförteckning A. Fast

Läs mer

HKF 4410. Renhållningstaxa

HKF 4410. Renhållningstaxa HUDDINGE KOMMUNS HKF 4410 FÖRFATTNINGSSAMLING SIDA 1 (17) Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-14, 5 med ändring 2011-12-05, 233, 2012-12-10, 23, 2013-12-09, 15, 2014-12-08, 38 samt 2015-11-02, 8 Renhållningstaxa

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Taxa Renhållning Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Avfallstaxa för Sundbybergs stad

Avfallstaxa för Sundbybergs stad Avfallstaxa för Sundbybergs stad Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2016 VATTEN- OCH AVFALLSENHETEN STADSMIL JÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN Avfallstaxa Antagen av kommunfullmäktige den 21 november

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun gäller från och med 1 juli 2012 HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2012. Detta dokument utgör det som innan kallats

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kontoret för samhällsbyggnad Kerstin Kökeritz Styrdokument 08-59097716 KS/2016:313 Kerstin.Kokeritz@upplandsvasby.se Dnr Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31

Renhållningstaxa 2011. Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 Renhållningstaxa 2011 Gäller från och med 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad 2011-10-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna bestämmelser 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 VARBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info För

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat brunt

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer