3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr."

Transkript

1 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer enligt kapitel Vid tillfälligt stora mängder kan extra hämtning beställas enligt kapitel Avfall hämtas normalt en gångg per vecka. I vissa fall kan hämtning från verksamheterr ske oftare än en gång per vecka, efter ansökan till kommunen. Då gäller att: Vid hämtning 2 gångerr i veckan tas avgift ut motsvarande 2,5 gånger avgiften för hämtning en gång per vecka. Vid hämtning 3 gångerr i veckan tas avgift ut motsvarande 4 gångerr avgiften för hämtning en gång per vecka. Grundavgift för verksamheterr Förutsättningar för olika typerr av grundavgifter anges i kapitel , kr per anläggning och år: Hantering av matavfall Sorterarr inte matavfall Sorterarr matavfall i matavfallsbehållare Kompostering av matavfall på den egna fastigheten 390 kr 290 kr 330 kr Grundavgift tillägg för sopsugg med kommunalt huvudmannaskap för verksamheter Grundavgift enligt kapitel och avgifter för hantering och behandling b enligt kapitel och tillkommer., kr per verksamhet och år: Verksamhet Kostnader för hantering av sopsug, per verksamhet upp till 150 kvm BTA Per tillkommande 150 kvm BTA 750 kr 500 kr Grundavgift avdrag från avfallsavgift för verksamheter Avdrag, för avfallskvarn kopplad till tank, enligt kapitel 2.5, kr per anläggning och år: : Hantering av matavfall Avfallskvarn för matavfall, kopplad till tank Avdrag kr

2 26 (35) Restavfall i kärl från verksamheter per behållare, vid fastställt schema*, kr per hämtning: Kärl 140 liter 26 krr 190 liter 32 krr 370 liter 55 krr 660 liter 99 krr * Schema innebär normalt hämtning varje vecka. Om restavfallet inte innehåller matavfall eller om behållare förvaras kylt kan hämtning varannan vecka tillämpas Restavfall i container för verksamheter Grundavgift enligt kapitel tillkommer. Eventuell containerhyra tillkommer vid användning av liftdumpercontainer och lastväxlarcontainer enligt kapitel per behållare för hämtning i vippcontainer, vid fastställt schema, inklusive, behandling och hyra, kr per hämtning: Vippcontainer Upp tilll 6 kubikmeter 6,1-8 kubikmeter 980 kr kr per behållare för hämtning i komprimatorcontainer, vid fastställt f schema, inklusive behandling, kr per hämtning: Komprimatorcontainer Upp tilll 5 kubikmeter kr per behållare för hämtning i liftdumpercontainer och lastväxlarcontainer, vid fastställt schema (avfallet vägs vid hämtning och behandlingsavgift tas ut u enligt kapitel 3.5.7): Liftdumpercontainer Upp tilll 15 kubikmeter kr Lastväxlarcontainer Upp tilll 30 kubikmeter kr

3 27 (35) Restavfall i underjordsbehållare för verksamheter Grundavgift enligt kapitel och behandlingsavgift enligt kapitel tillkommer.. er per behållare vid fastställt schema*, kr per hämtning: Upp tilll 5 kubikmeter 420 kr * Schema innebär normalt hämtning varje vecka. Om matavfall sorteras ut kan k hämtning varannan vecka tillämpas Restavfall behandlingsavgift för verksamheter Behandlingsavgift för avfall i behållare: Restavfall i liftdumpercontainer, sopsug (stationär och mobil) eller underjordsbehållare Med vägning kr per ton 820 kr Utan vägning kr per kbm 100 kr Matavfall utsorterat för verksamheter Matavfall i kärl för verksamheter Grundavgift enligt kapitel tillkommer. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer t enligt kapitel per kärl (140 liter), hämtning och behandling en gång per vecka, förr utsorterat matavfall från verksamheter, till exempel restauranger, storkökk och butiker, kr per hämtning: Antal kärl Kärl 1 st. 2-6 st. * Fler än 6 st.* eller hämtning mer än en gång per vecka * en räknas fr.o. m. kärl nummer ett. 20 krr 25 krr 70 krr Matavfall i uppsamlingstank för verksamheter Grundavgift enligt och behandlings savgift enligt kapitel tillkommer. per behållare vid fastställt schema, kr per hämtning: Tank för matavfall Upp tilll 3 kubikmeter, per tillfälle 500 kr

4 28 (35) Matavfall i container för f verksamheter Grundavgift enligt kapitel och behandlingsavgift enligt kapitel tillkommer. per behållare, kr per hämtning: Lastväxlare Upp tilll 15 kubikmeter kr Matavfall förpackat för verksamheter Grundavgift enligt kapitel tillkommer. För matavfall i container tillkommer behandlingsavgift enligt kapitel Hämtning kan ske av matavfall i förpackning av papper, plast eller metall. Glasflaskor, glasburkar eller annan glasförpackning får inte läggas i behållaren. per behållare, kr per hämtning: Kärl 140 liter Pall Lastväxlarcontainer 100 kr kr kr Matavfall behandlingsavgift för verksamhete Grundavgift enligt kapitel och hämtningsavgift enligt kapitel eller kapitel tillkommer. Behandlingsavgift för matavfall: Avfallsslag Matavfall i uppsamlingstank efter avfallskvarn Matavfall i kyld container eller underjordsbehållare Matavfall förpackat i lastväxlarcontainer Med vägning kr per ton 200 kr 720 kr 880 kr Utann vägning kr per kbm 160 kr 160 kr 200 kr

5 29 (35) Tilläggstjänster för verksamheter Gångavståndstillägg för verksamheter Gångavståndstillägg vid hämtning inne på fastigheten, efter tillstånd enligt t 31 i kommunens avfallsföreskrifter. per behållare, kr per hämtning: Intervall Upp tilll 5 meter 5 15 meter meter Längre än 25 meter 0 kr 7 kr 16 krr 32 krr Extra hämtning av restavfall i kärl eller säck för verksamheter Säck får endast användas i undantagsfall och vid tillfälliga volymer, inte som ordinarie insamlingssystem. Om ordinarie hämtning inte har kunnat utföras på grund av omständigheterr som abonnenten råder över uteblir hämtningen. Efterr särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat till problemet, kan en extra hämtning utförass mot så kallad återbesöksavgift. Vid tillfälligt stora avfallsmängder kan extra hämtning beställas. per behållare och hämtningstillfälle: Tjänst Extra hämtning eller vid återbesök 180 kr för hämtning och behandling av restavfall i hämtning-be etald-säck: och antal 60 liter (så kallad storkökssäck) 25 st (en rulle), kr per rulle 50 st eller fler, kr per styck 160 liter 10 st (en rulle), kr per rulle 50 st eller fler, kr per styck 860 kr 32 krr 370 kr 35 krr Kommunen kan återta obrutna förpackningar med oanvända säckar.

6 30 (35) Extra hämtning av restavfall i container, sopsug och o underjordsbehållare för verksamheter Behandlingsavgift tillkommerr enligt kapitel för de behållare där vägning sker vid hämtning. per behållare, kr per hämtning: Behållare Komprimatorcontainer Liftdumpercontainer Mobil sopsug Stationär sopsug Underjordsbehållare Vippcontainer kr kr kr kr 840 kr kr Byte av behållarstorlek för verksamheter Vid byte av behållare på grund av byte avv behållarstorlek (gäller endast vidd befintligt abonnemang) tas avgift ut för utställning av kärl. per behållare, kr per tillfälle: Tjänst Byte av behållarstorlek 110 kr Avfall från tillfälliga verksamheter Vid tillfälliga verksamheter kan behållaree ställas ut för hushållsavfall motsvarande kärl- och säckavfall, (gäller inte grovavfall, farligt avfall eller el-avfall). Utställning U och hämtning av behållare sker enbart vardagar. en inkluderar utställning, hämtningg av avfall i samband med m hämtning av behållaren, behandling, hyra och administration. Vid behov av extra hämtning tillkommer avgift för hämtning och behandling enligt kapitel per behållare, kr per tillfälle: Behållare Kärl 140 liter, matavfall Kärl, liter, restavfall 30 krr 280 kr

7 31 (35) Grovavfallshämtning för verksamheter I behållare för grovavfall får läggas sådant avfall som anges i kapitel Grovavfallshämtning i kärl för verksamheterr per behållare vid fastställt schemaa och extra hämtning, inklusive hämtning, behandling och hyra av behållare, kr per hämtning: och typ av avfall Kärl, grovavfall 370 liter 660 liter Kärl, ej brännbart grovavfall sorterat 190 liter 370 liter 660 liter 70 krr 100 kr 30 krr 50 krr 80 krr Grovavfallshämtning i container för verksamheter per behållare, inklusive behandling och hyra av behållare, kr per hämtning: Vippcontainer Upp tilll 6 kubikmeter 8 kubikmeter Schemalagd hämtning 930 kr kr Extra hämtning kr kr Vid hämtning av grovavfall i liftdumper-l kapitell Om containerr hyrs av kommunen tillkommer hyra enligt kapitel eller lastväxlarcontainer vägs avfallet och behandlingsavgift debiteras enligt per behållare, kr per hämtning: Liftdumper Upp tilll 15 kubikmeter Lastväxlare Upp tilll 18 kubikmeter Upp tilll 30 kubikmeter kr kr kr

8 32 (35) Grovavfalll behandlingsavgift i container för verksamheterr Behandlingsavgift för grovavfall i liftdumper- eller lastväxlarco ontainer: Typ av avfall Grovavfall Med vägning kr per ton 840 kr Utan vägning kr per kbm 120 kr Hyra av container för f restavfall och grovavfall för hyra av container, kr per behållare: Liftdumper Upp tilll 15 kubikmeter Lastväxlare Upp till 30 kubikmeter Hyra per dag 27 kr 50 kr Hyra per månad 540 kr 960 kr

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-11-20 KS 2014/0879 50044 Kommunfullmäktige Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

RAPPORT U2011:19. Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:19. Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:19 Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092 Förord I många kommuner diskuteras att införa ett källsorteringssystem för matavfallsinsamling.

Läs mer

RVF Utveckling 2005:09

RVF Utveckling 2005:09 Tips och råd med kvalitetsarbetet vid insamling av källsorterat bioavfall RVF Utveckling 2005:09 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning och utvärdering av storskaliga system för kompostering

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsarbete samt problem vid olika insamlingstekniker för matavfall. Gunilla Henriksson

Kartläggning av utvecklingsarbete samt problem vid olika insamlingstekniker för matavfall. Gunilla Henriksson Kartläggning av utvecklingsarbete samt problem vid olika insamlingstekniker för matavfall Gunilla Henriksson Kartläggning av utvecklingsarbete samt problem vid olika insamlingstekniker för matavfall Survey

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Sortera mer i Härnösand!

Sortera mer i Härnösand! Sortera mer i Härnösand! Det är bra att sortera sopor. Här får du veta varför det är bra, vad som händer med allt som samlas in i Härnösand och var du kan lämna ditt sorterade avfall. Svenskarna återvinner

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Från matavfall till nya resurser Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall

Från matavfall till nya resurser Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall Maj 2009 Från matavfall till nya resurser Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall SYSAV BIOTEC Box 50344, 202 13 Malmö Telefon 040-635 18 00 Telefax 040-635 18 10 www.sysav.se epost@sysav.se Energi

Läs mer

Matavfallsmängder i Sverige

Matavfallsmängder i Sverige Matavfallsmängder i Sverige Rapporter Rapporter om matavfallstatistik finansierade av Naturvårdsverket: Stare Malin, Johansson Malin, Dunsö Olof, Stenmarck Åsa, Sörme Louise, Jensen Carl, (2013), Förbättrade

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Guide för kund Våra produkter Comfort INRIKES: Styckegodssändning med en maxvikt på 999 kg, maxvolym 3,57 m 3, maxhöjd 220 cm och maxlängd är 240 cm. Dessa sändningar

Läs mer

Sopbanta med ID-metoden [sid 18

Sopbanta med ID-metoden [sid 18 Branschtidning från Avfall Sverige # 4 /sep 2008 Biogasen kan mångdubblas PCB hinder för glasåtervinning Utställning i Falun och Torquay Nu satsar USA på förbränning Räka visar hur farligt avfallet är

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2 Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 Gäller fr o m 1.1.2012 INNEHÅLL Sid KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR 2 BYGGNADSTAXOR 3

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer