All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView."

Transkript

1 All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

2 Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska funktioner med höga krav på driftsäkerhet. Våra kunder har en annan sak gemensamt: verksamheter som gynnar ett långsiktigt hållbart samhälle. Kaktusen har gett namn åt vårt företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet. Samhällsviktig infrastruktur ligger oss varmt om hjärtat. 2

3 Vi är en av dem som verkat längst på den svenska marknaden. Hos oss kan du därför få samarbeta med många av Sveriges mest erfarna projektledare, system utvecklare och automationsingenjörer. Redan 1974 levererade vi vårt första system. Vi levererar system till kundernas kärnverksamheter. Detta tillsammans med en stor förståelse för kundens vardag och en hög servicenivå har skapat genuint långa relationer. Flera av våra kunder är inne på sin fjärde generation system. Personalomsättningen är låg. Många arbetar här i både 20, 30 och 40 år. Det är tryggt att veta för dig som ny kund. Lyftet när två blir ett. Vårt bolag är en sammanslagning av två av Sveriges mest välmeriterade automationsbolag: Radius Control Systems och Cactus Automation. Vi är störst i Sverige på VAanläggningar och en betydande aktör inom energisektorn. Vår storlek och vår kundbas ger dig och andra kunder trygghet. Men också geografisk närhet: vi finns på fem orter. Vi satsar nu på att utveckla nästa generation driftdatorsystem. Samgåendet ger utmärkta förutsättningar för att fortsätta driva utvecklingen. Konsten att driva projekt. Vår förmåga att driva projekt har blivit något av ett begrepp. Det omfattar allt från genomförande på utsatt tid och med högsta kvalitet, till att hålla överenskomna budgetar. Vi har aldrig gått bet på något uppdrag. Vår långa erfarenhet av att bygga tillförlitliga system, gör att våra installationer håller en mycket hög tillgänglighet. Vi är certifierade enligt ISO9001:2008. Service & support på alla nivåer. Vi är måna om att du som kund ska vara nöjd med ditt system. Speciellt med tanke på att vi tar ett långsiktigt ansvar. Våra långa kundsamarbeten är ett bra kvitto på att kunderna uppskattar vår service och vårt samarbete. En del av våra kunder pratar till och med om en familjekänsla. Du lär känna personerna i just ditt projekt. Beslutsvägarna är korta. Du vet vem du ska vända dig till för att snabbt få svar på frågor eller för att få en diskussionspartner. Vatten och avlopp. Hälften av alla svenskar får sitt vatten behandlat av en anläggning som styrs av ett Cactussystem. Läs mer på sidan 4. Järnväg. Ny teknik ger tätare trafik, lägre driftskostnader, gynnsamma miljöeffekter och rationellare drift. Läs mer på sidan 8. Elnät. Kraftfulla, skalbara, flexibla och säkra system för fjärrkontroll av eldistribution. Läs mer på sidan 6. Industri. Kompletta anläggningar till olika industrier som är i behov av driftövervakning. Läs mer på sidan 10. Kraft- och fjärrvärme. System för att styra och övervaka produktion och distribution. Läs mer på sidan 7. Biogas. Biogasanläggningar ställer speciella krav på driftdatorsystem. Vi var med från start. Läs mer på sidan 11. 3

4 Verkar du inom VA? På Cactus UniView kan vi din process och din vardag. Hälften av alla svenskar får sitt vatten behandlat av en anläggning som styrs av ett Cactus UniView system. Vi arbetar med fler än 60 kommuner det gör oss störst inom VA i Sverige. Övervakning och styrning av VA-verk. Våra system hör till de mest kostnadseffektiva som går att installera. Ett bevis på det är förtroendet att installera ända upp till fjärde generationens system för vissa kommuner. Samtliga våra produkter har kunnat uppgraderas och återanvändas i nya miljöer under mer än 30 år. Allt sådant ingår i det vi kallar för investeringsskydd. Vi delar dina utmaningar. Sedan starten på Ringsjöverket hos Sydvatten 1974, har ytterligare ett 60-tal kommuner valt våra system. Den samlade erfarenheten är kort sagt unik och du kan tryggt låta oss hjälpa dig med dina anläggningar. Bara en handfull av Sveriges 290 kommuner visar tillväxt. Skatteintäkterna minskar. Kraven på besparingar ökar. Samtidigt ökar nödvändiga investeringar i driften. Vi hjälper dig med ekvationen. Många av Sveriges VA-verk byggdes på 60- och 70-talen. Ledningsnäten är ännu äldre. Infrastrukturen åldras och underhållskostnaderna ökar. Brandkårsutryckningar ersätter planerat underhåll. Det finns lösningar. De närmaste fem åren går stora mängder VA-personal i pension. I dag sitter en stor del av kunskapen i huvud och i spridda pärmar. Kunskapsöverföring är A och O. Skärpta miljömål, Vattendirektivet och nya vattenmyndigheter. Ny lagstiftning slukar tid och ger fler krav att leva upp till. Utmaningar vi är vana vid. Driftdatorsystem och understationer. I Cactus UniViews systemkoncept ingår vårt överordnade driftdatorsystem. Till det kan du ansluta en rad funk tioner och utrustning: Integrerade understationer för att styra och övervaka. Redundanta och distribuerade system. PLC:er och instrument nya som existerande. Ett 60- tal protokoll finns tillgängliga. Läckageövervakning inklusive loggers och flödesmätare. Underhållssystem. Ärendehantering och erfarenhetsdatabank. Kopplingar till affärssystem och GIS. 4

5 5

6 Elnätsägare behöver hantera sitt nät mer effektivt och minimera effekten av elavbrott. En mängd svenska elnätskunder utnyttjar därför vårt kraftfulla och skalbara system för fjärrkontroll av sin eldistribution. Fjärrkontrollsystem för eldistribution. Ny teknik gör att mindre nätägare kan få tillgång till samma funktionalitet som stora nätägare. Vi erbjuder system som snabbt och enkelt går att konfigurera och installera för valfri storlek efter er anläggning. Hur du håller ner investeringskostnaderna. Du kan hålla nere investeringskostnaderna genom att utnyttja den livslängd som finns kvar i befintlig utrustning och ansluta denna till Cactus UniViews fjärrkontrollsystem. Systemet kan sedan kompletteras med nya terminaler av valfritt fabrikat. Kopplas på befintliga system. Systemet kan anslutas till de flesta RTU:er, PLCsystem, databaser och affärssystem. Det gör att du som eldistributör kan behålla dina existerande system och expandera med nya system som bäst passar era behov. Nyckelfärdiga system. Nätägare som använder våra produkter och system hanterar sina nät mer effektivt. Bland våra kunder finns Lunds Energi, Umeå Energi, Borås Energi, C4 Elnät och Växjö Energi. Som kund till oss får du ta del av gedigna kunskaper kring styrning av elnätsanläggningar. Du får en enda part att vända till dig: vi levererar kompletta nyckelfärdiga system med hårdvara, ingenjörsarbete, installation, idrifttagning, utbildning, dokumentation och service. 6

7 Branschen är en viktig del för det framtida samhället. Den omfattar såväl fjärrvärme, fjärrkyla som kraftvärme. Omställningen från olja till förnybar och återvunnen värme minskar årligen Sveriges koldioxidutsläpp. Styrning och övervakning för kraft- och fjärrvärme. Samtidigt påverkas branschen av det varmare klimatet, energieffektivisering och att nybyggda fastigheter har ett lägre värmebehov. Kunskaper om din process. Vi erbjuder kompletta styr- och automationsleveranser fram till nyckelfärdig anläggning. Men det räcker inte. Det krävs kunskap om din process för att de tekniska lösningarna ska ge en optimal funktion som verkligen fungerar. Den har vi. En rad skräddarsydda lösningar finns framtagna för att optimera produktion efter väderprognoser, råvarupriser, status på anläggning, bränslelager och priser på marknaden. Omfattande rapporter utformas för att stödja rapportering till berörda myndigheter. Hög tillförlitlighet och stabilitet. Vi har lång erfarenhet av leveranser till fjärrvärme anläggningar och kan erbjuda ett beprövat system med hög tillförlitlighet och stabilitet. Fråga gärna några av kunder: Falbygdens Energi, Hässleholm Miljö, Tekniska verken i Linköping, Katrineholm Energi, Landskrona Kraft eller Mölndal Energi. 7

8 Tågledningssystem har blivit något av en specialitet för oss på Cactus UniView. Vårt första tågledningssystem levererades till Storstockholms Lokaltrafik och Roslagsbanan tidigt 90-tal. Idag erbjuder vi såväl TMS som CTC-system. Cactus UniView tågledningssystem. Över hela världen har rälsbunden trafik stora möjligheter att effektiviseras. Investeringar i ny teknik ger tätare trafik, lägre driftskostnader, gynnsamma miljö effekter och rationellare drift. Egenutvecklad programvara. Cactus UniView Tågledningssystem (TMS) är beprövat, komplett och har kapacitet för i princip hur stora anläggningar som helst. Med hjälp av egenutvecklad programvara skapar vi kundanpassade lösningar som rönt stor uppskattning i främst Skandinavien hos olika tåg operatörer. Här har framför allt regionala järnvägar rustats upp med hårda krav på att integrera gammal och ny teknik. System enligt ERTMS till Trafikverket Vi har utvecklat och levererat ett system till en av Sveriges två pilotbanor för ERTMS L2 till Haparandabanan. Den förenar det finska och ryska järnvägsnätet med det svenska och norska. ERTMS är ett gemensamt trafikstyrningssystem för Europa, som införs för att skapa gränsöverskridande tågtrafik och stärka järnvägens konkurrenskraft. EU har beslutat att ERTMS ska införas när nya banor byggs eller vid större ombyggnationer. Införandeplanen i Sverige är för närvarande planlagd fram till Cactus TMS till Danmark. Våra system styr en betydande del av tågtrafiken på Sjælland och är under utrullning på Jylland. Genom att återanvända befintliga reläställverk moderniseras anläggningarna kostnadseffektivt. Samtidigt som det lägger grunden för en bättre tidhållning och integration med trafiksystemet som helhet. Service & support på alla nivåer. Vi är måna om att du som kund ska vara nöjd med ditt system. Speciellt med tanke på att vi tar ett långsiktigt ansvar. Våra långa kundsamarbeten är ett bra kvitto på att kunderna uppskattar vår service och vårt samarbete. En del av våra kunder pratar till och med om en familjekänsla. Flera samarbeten uppgår till både 20 och 30 år. Cactus förmåga att genomföra projektet med total kontroll över tidplaner, utlovade funktioner och avtalade kostnader gör att Cactus fått fortsatt förtroende från Trafikverket, Storstockholms Lokaltrafik, Lokalbanen och Banedanmark. 8

9 Byt motorn medan planet är i luften. Att uppgradera och driftsätta helt utan störningar eller driftavbrott är snarare regel än undantag för oss och våra kunder. Vi tar hand om allt från projektering till fullt färdig anläggning. Vår tradition av snabba och säkra uppgraderingar gör att du som beställare endast behöver engagera ett minimum av resurser från den egna organisationen. 9

10 I all industri finns det behov av driftövervakning och automation. Det ökar produktionen, minskar spillet och ökar tillgängligheten. Våra kunder finns i huvudsak inom basindustrin, såsom livsmedel, kemi, fordon, papper och massa. Driftövervakning för industrin. Vi hjälper vi dig att få full kontroll över din anläggning. Ett 60 tal protokoll möjliggör ett centralt gränssnitt där all informa tion presenteras enhetligt, oavsett fabrikat på utrustning. Både hårda och mjuka delar i leveransen. Vi utför kompletta leveranser med omfattande dator- och PLC-system, automatikskåp, kommunikationsutrustning ända ner till givare och styrdon i processen. Men även de mjuka delarna ingår. Vi ansvarar för projektledning och medverkar i projekteringen. Doku mentation, utbildning och service är ytterligare tjänster som vi erbjuder för ett lyckat slutresultat. Standardiserat efter dina önskemål. Vi har lång erfarenhet av att utveckla SCADA-system. För oss betyder SCADA ett system som ger dig den nivå av övervakning och styrning som du behöver för att kunna förbättra din produktivitet och säkerhet. Det betyder också ett system som är skalbart och standardiserat som går att jacka in på din nuvarande utrustning. Vi vet att din verksamhet ställer speciella krav att lyssna är en av våra specialiteter. Det är en viktig egenskap för möta dina önskemål. 10

11 Intresset för biogas ökar. Inte undra på det. Biogas är ett av de renaste fordonsbränslen som finns. Men produktionen av biogas ställer höga driftkrav invigdes en av världens största anläggningar för framställning av biogas för fordonstrafik. Driftövervakning och automation för industrin. Starten i Linköping var ett pionjärprojekt med stora risker som verkligen lyckades: Cactus fanns med då och finns med nu när allt fler anläggningar tas i drift. Den stora vinsten är miljön. Med biogas minskar utsläppen från en enda buss med 1,2 ton kväveoxid och 90 ton koldioxid per år. Biogasen har en annan kvalitet som är svår att bortse ifrån den produceras av avfall som vi annars inte skulle ha någon som helst nytta av. Etanol däremot framställs ur grödor som påverkas av spannmålspriser. Enkel princip, komplicerade driftsystem. Principen är densamma som i naturen när växter och annat organiskt material bryts ner. Skillnaden är att det görs det under kontrollerade former i en rötkammare och tar rätt på den gas som bildas. Ett av de vanligaste sätten att producera biogas är att använda avloppsslam vid ett reningsverk. Många reningsverk har egna rötkammare och det enda som krävs för att göra fordonsgas är en reningsanläggning. Här är Cactus erfarenheter och kunskap ovärderliga. 11

12 Vi finns på fem ställen. Våra kunder finns överallt. Energi: Akademiska hus Göteborg, Alingsås Energi Elnät, Alvesta Elnät, Bjäre Kraft Ek.förening, Borås Energi, Brittedals Elnät Ek. Förening, C4 Elnät, Falbygdens Energi, Forsmark F3, Hässleholms Miljö AB, Katrineholm Energi, KMW Energi, Landskrona Kraft, Linde Energi Elnät, Lunds Energi, Mellersta Skånes Kraft, Mölndal Energi, Nybro Energi Elnät, Nynäshamns Energi, OKG O2+O3, Perstorp Fjärrvärme, Perstorp Specialty Chemical, Ringsjö Energi, Stenungsunds Energi & Miljö AB, Sölvesborgs Energi & Vatten, Tekniska Verken i Linköping, Umeå Energi Elnät, Växjö Energi Elnät, Ystad Energi, Ängelholm Energi. Industri: Dynea Ireland, Dynea Norway, Dynea Vietnam, Elkem Aluminium (Norge), Ellco Food, Kävlinge, Elmia Jönköping, Gelita Sweden, Stidsvig, Metso Fibertech, Sundsvall, Perstorp Specialty Chemical, Sapa Div Service, Finspång, SMHI Norrköping, Swedish Space Corporation, Ågesta, Svensk Depåautomation, Svenska Lantmännen ek.för. Norrköping, V&S Absolut Spirits, Nöbbelöv, Volvo Cars Göteborg, Värmlands Kalkningsförbund, Västervik Fiskerifabrik. VA ANLÄGGNINGAR: Ale kommun, Alvesta kommun, Avesta kommun, Bergen kommune (Norge), 12

13 Borgholm kommun, Botkyrka kommun, Citytunneln Malmö, Drammen kommune (Norge), Falu Energi & Vatten, Finspång kommun, Gislaved kommun, Grums kommun, Gästrike Vatten, Göteborgs Vatten, Halmstad kommun, Hammarö kommun, Haparanda kommun, Hudiksvalls kommun, Höganäs kommun, Karlstad Grums VV-förbund, Karlstad kommun, Kils kommun, Kristinehamns kommun, Kumla kommun, Kungälv kommun, Köping kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, Norrköping Vatten, NSVA, Helsingborg, NSVA, Landskrona, NSVA, Åstorp, Nynäshamns kommun, OKG Vattenverk, Oskarshamn kommun, Oxelö Energi, Partille kommun, Piteå kommun, Roslagsvatten, Salem kommun, Sel kommune (Norge), Stockholm Vatten, Svedala kommun, Sydvatten, Sölvesborg Energi & Vatten, Tekniska Verken i Linköping, Telge Nät, Tjörn kommun, Trelleborg kommun, Uppsala Vatten och avfall, Vaggeryd kommun, VA-Syd Lund, VA-Syd Malmö, Vattenfall Stenungsund, Värnamo kommun, Västervik kommun, Växjö kommun, Öckerö kommun, Örebro kommun. Järnväg: Banedanmark, Lokalbanen, Storstockholms Lokaltrafik, Trafikverket. Biogas: NSR, Helsingborg, Svensk Biogas, Uppsala Biogas. 13

14 Understationer. Cactus UniViews överordnade system och understationer ger tillsammans ett distribuerat kontrollsystem (DCS). De är integrerade i våra systemlösningar och erbjuder förnämligt enkelt underhåll och fjärrsupport. Att de är integrerade innebär en stor fördel för din verksamhet; understationer utspridda över stora geografiska områden kan underhållas centralt från ert överordnade system. Systemkonceptet är säkert, ger ett enhetligt utförande och versionshanterar all programkod. Vidare finns alla program och verktyg för konfigurering tillgängliga i alla systemets arbetsplatser. Dessutom alltid i senaste versioner. Våra understationer kan programmeras över alla former av kommunikations förbindelser, telefon, 3g, radio och nätverk. Om du önskar kan även vi nå dina under stationer för att göra kompletteringar, assistera vid driftsättning eller felsöka. Cactus CL70 för större anläggningar. Till Cactus CL70 kan du ansluta cirka I/O. I/O kan antingen monteras lokalt eller distribueras ut i anläggningen. I/O ansluts över Profibus DP. Till CL70 kan du ansluta fyra separata Profibusslingor, med vardera maximalt 128 noder. CL70 kan även förses med display för lokal manövrering. Cactus INGO små till medelstora anläggningar. Cactus INGO är en kompakt och kostnadseffektiv understation. Sin storlek till trots är den en fullfjädrad Cactus understation. Cactus INGO är perfekt för till exempel mindre vatten- och avloppsverk, pumpstationer och tryckstegringar. Finns i två versioner: en för montage på DIN-skena och en med integrerad skärm för montage i skåpsfront. Till INGO kan du ansluta cirka 200 I/O. Larmsändare och logger. Genom att koppla mindre insamlingsenheter till ert befintliga driftdatorsystem skapar vi en kostnadseffektiv lösning för att få kontroll och överblick även över mindre anläggningar. Sådana som ofta är geografiskt utspridda över stora områden. Anläggningar/mätpunkter som ansluts kan till exempel vara mindre pumpstationer, bräddavlopp, inbrottslarm, motorskydd eller flödesmätare. All insamlad data samlas in i er egen server och kan jämföras med all annan insamlad data via kurv presentationverktyg, bilder och rapporter. I de fall larm samlas in, vidarebefordras dessa till beredskapspersonal enligt schema. Insamlingsenheten är strömsnål och välkapslad för att kunna användas i svåra miljöer, där ibland endast batterimatning är möjlig. Varje enhet är utrustad med sju ingångar, varav fyra kan konfigureras som analoga. Cactus CL70. Kraftfull som få. Cactus INGO. Kompakt och kostnadseffektiv. 14

15 Cactus UniViews serviceavtal. För att passa just dina behov och krav på service och underhåll erbjuder Cactus UniView tre olika nivåer på serviceavtal; Brons, Silver och Guld. Beroende på vilken nivå du väljer så ingår alltid: Personlig kontaktperson Telefonrådgivning Enkelt att felanmäla via telefon, e-post och fax Fjärrhjälp Guldavtal Service dygnet runt alla dagar om året. Avtalet anpassas efter era behov. Ett urval på tjänster: Felanmälan dygnet runt dagar om året. Felsökningen inom en timma från felanmälan. Förebyggande kontroller flera gånger i veckan. Testning av backupband. Uppföljningsmöten flera gånger per år. Säkerhetsuppdateringar. Testning av redundant serversystem. Silveravtal Service även under helger. Avtalet anpassas efter era behov. Ett urval på tjänster: Felanmälan samt helger. Felsökning inom två timmar från felanmälan. Förebyggande kontroll en gång per vecka. Uppföljningsmöte en gång per år. 20 % rabatt på Cactus kurser. Bronsavtal Service under ordinarie kontorstid. Avtalet anpassas efter era behov. Ett urval på tjänster: Felanmälan under Cactus Univiews kontorstid. Felsökning senast dagen efter felanmälan. Uppföljning en gång per år. 10 % rabatt på Cactus kurser. 15

16 I automationsbranschen är vi en av dem som verkat längst på den svenska marknaden. Hos oss kan du därför få samarbeta med många av Sveriges mest erfarna projektledare, processingenjörer, systemutvecklare och automationsingenjörer. Redan 1974 levererade vi vårt första system, Genom ett stort branschkunnande skapar vi system och levererar nyckelfärdiga lösningar som hjälper våra kunder att optimera och kontrollera samhällsviktiga verksamheter. Du kan lita på oss, vi kan din verksamhet. Vi tänker långt. Kaktusen fick ge namn åt vårt företag. Den, liksom vårt system, klarar sig i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet. Vi är stolta över att leverera system till anläggningar som strävar efter långsiktig hållbarhet

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

IT-VERKTYG NATURLIGT FÖR UNG BYGGENTREPRENÖR

IT-VERKTYG NATURLIGT FÖR UNG BYGGENTREPRENÖR EN KUNDTIDNING FRÅN CONSULTEC mars 2011 IT-VERKTYG NATURLIGT FÖR UNG BYGGENTREPRENÖR 3 LUBEKONSULT HETT NYFÖRVÄRV Öppnar för it-lösningar och kalkyltjänster inom ventilation. 4 HOLMSTRÖMS ELEKTRISKA Full

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

CC Kyrka. Klimatstyrsystem som förvaltar din kyrka och vårt kulturarv.

CC Kyrka. Klimatstyrsystem som förvaltar din kyrka och vårt kulturarv. CC Kyrka Klimatstyrsystem som förvaltar din kyrka och vårt kulturarv. Vårt kulturarv är unikt och värdefullt. Visst är kyrkor speciella? Många av Sveriges kyrkor är i riskzonen för renovering till följd

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer