All drift går att optimera. En presentation av Cactus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "All drift går att optimera. En presentation av Cactus."

Transkript

1 All drift går att optimera. En presentation av Cactus.

2 Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska funktioner med höga krav på driftsäkerhet. Våra kunder har en annan sak gemensam: verksamheter som gynnar ett långsiktigt hållbart samhälle. Kaktusen har gett namn åt vårt företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet. Samhällsviktig infrastruktur ligger oss varmt om hjärtat. 2

3 Vi är en av dem som verkat längst på den svenska marknaden. Hos oss kan du därför få samarbeta med flera av Sveriges mest erfarna projektledare, system utvecklare och automationsingenjörer. Redan 1974 levererade vi vårt första system. Vi levererar system till kundernas kärnverksamheter. Detta tillsammans med en stor förståelse för kundens vardag och en hög servicenivå har skapat ovanligt långa relationer. Flera av våra kunder är inne på sin fjärde generation system. Personalomsättningen är låg. Många arbetar här i både 20, 30 och 40 år. Det är tryggt att veta för dig som ny kund. Lyftet när två blir ett. Vårt bolag är en sammanslagning av två av Sveriges mest välmeriterade automationsbolag: Radius Control Systems och Cactus Automation. Vi är störst i Sverige på VAanläggningar och en betydande aktör inom energisektorn. Vår storlek och vår kundbas ger dig och andra kunder trygghet. Men också geografisk närhet: vi finns på fem orter. Vi satsar nu på att utveckla nästa generation driftdatorsystem. Samgåendet ger oss utmärkta förutsättningar att fortsätta driva utvecklingen. Konsten att driva projekt. Vår förmåga att driva projekt har blivit något av ett begrepp. Det omfattar allt från genomförande på utsatt tid och med högsta kvalitet, till att hålla överenskomna budgetar. Vi har aldrig gått bet på något uppdrag. Vår långa erfarenhet av att bygga tillförlitliga system gör att våra installationer håller en mycket hög tillgänglighet. Vi är certifierade enligt ISO9001:2008. Service & support på alla nivåer. Vi är måna om att du som kund ska vara nöjd med ditt system. Speciellt med tanke på att vi tar ett långsiktigt ansvar. Våra långa kundsamarbeten är ett bra kvitto på att kunderna uppskattar vår service och vårt samarbete. En del av våra kunder pratar till och med om en familje känsla. Du lär känna personerna i just ditt projekt. Beslutsvägarna är korta. Du vet vem du ska vända dig till för att snabbt få svar på frågor eller för att få en diskussionspartner. Vatten och avlopp. Hälften av alla svenskar får sitt vatten behandlat av en anläggning som styrs av ett Cactussystem. Läs mer på sidan 4. Järnväg. Ny teknik ger tätare trafik, lägre driftskostnader, gynnsamma miljöeffekter och rationellare drift. Läs mer på sidan 8. Elnät. Kraftfulla, skalbara, flexibla och säkra system för fjärrkontroll av eldistribution. Läs mer på sidan 6. Industri. Kompletta anläggningar till olika industrier som är i behov av driftövervakning. Läs mer på sidan 10. Kraft- och fjärrvärme. System för att styra och övervaka produktion och distribution. Läs mer på sidan 7. Biogas. Biogasanläggningar ställer speciella krav på driftdatorsystem. Vi var med från start. Läs mer på sidan 11. 3

4 Verkar du inom VA? På Cactus kan vi din process och din vardag. Hälften av alla svenskar får sitt vatten behandlat av en anläggning som styrs av ett Cactus-system. Vi arbetar med fler än 60 kommuner det gör oss störst inom VA i Sverige. Övervakning och styrning av VA-verk. Våra system hör till de mest kostnadseffektiva som går att installera. Ett bevis på det är förtroendet att installera ända upp till fjärde generationens system för vissa kommuner. Samtliga våra produkter har kunnat uppgraderas och återanvändas i nya miljöer under mer än 30 år. Allt sådant ingår i det vi kallar investeringsskydd. Vi delar dina utmaningar. Sedan starten på Ringsjöverket hos Sydvatten 1974, har ytterligare ett 60-tal kommuner valt våra system. Den samlade erfarenheten är kort sagt unik och du kan tryggt låta oss hjälpa dig med dina anläggningar och utmaningar. Bara en handfull av Sveriges 290 kommuner visar tillväxt. Skatteintäkterna minskar. Kraven på besparingar ökar. Samtidigt ökar nödvändiga investeringar i driften. Vi hjälper dig med ekvationen. Många av Sveriges VA-verk byggdes på 60- och 70-talen. Ledningsnäten är ännu äldre. Infrastrukturen åldras och underhållskostnaderna ökar. Brandkårsutryckningar ersätter planerat underhåll, men det finns lösningar. De närmaste fem åren går stora mängder VA-personal i pension. I dag sitter en stor del av kunskapen i huvud och i spridda pärmar. Kunskapsöverföring är A och O. Skärpta miljömål, Vattendirektivet och nya vattenmyndigheter. Ny lagstiftning slukar tid och ger fler krav att leva upp till. Utmaningar vi är vana vid. Driftdatorsystem och understationer. I Cactus systemkoncept ingår vårt överordnade driftdatorsystem. Till det kan du ansluta en rad funk tioner och utrustning: Integrerade understationer för att styra och övervaka. Redundanta och distribuerade system. PLC:er och instrument nya som existerande. Ett 60- tal protokoll finns tillgängliga. Läckageövervakning inklusive loggers och flödesmätare. Underhållssystem. Ärendehantering och erfarenhetsdatabank. Kopplingar till affärssystem och GIS. 4

5 5

6 Elnätsägare behöver hantera sitt nät mer effektivt och minimera effekten av elavbrott. En mängd svenska elnätskunder utnyttjar därför vårt kraftfulla och skalbara system för fjärrkontroll av sin eldistribution. Fjärrkontrollsystem för eldistribution. Ny teknik gör att mindre nätägare kan få tillgång till samma funktionalitet som stora nätägare. Vi erbjuder system som snabbt och enkelt går att konfigurera och installera efter er anläggnings storlek. Hur du håller ner investeringskostnaderna. Du kan pressa investeringskostnaderna genom att utnyttja den livslängd som finns kvar i befintlig utrustning och ansluta den till Cactus fjärrkontrollsystem. Systemet kan sedan kompletteras med nya terminaler av valfritt fabrikat. Kopplas på befintliga system. Du kan ansluta systemet till de flesta RTU:er, PLCsystem, databaser och affärssystem. Det gör att du som eldistributör kan behålla dina existerande system och expandera med nya system som bäst passar era behov. Nyckelfärdiga system. Nätägare som använder våra produkter och system hanterar sina nät mer effektivt. Bland våra kunder finns Lunds Energi, Umeå Energi, Borås Energi, C4 Elnät och Växjö Energi. Som kund till oss får du ta del av gedigna kunskaper kring styrning av elnätsanläggningar. Du får en enda part att vända till dig: vi levererar kompletta, nyckelfärdiga system med hårdvara, ingenjörsarbete, installation, idrifttagning, utbildning, dokumentation och service. 6

7 Branschen fjärrvärme, fjärrkyla som kraftvärme är en viktig del av det framtida samhället. Omställningen från olja till förnybar och återvunnen värme minskar årligen Sveriges koldioxidutsläpp. Men det finns utmaningar. Styrning och övervakning för kraft- och fjärrvärme. Branschen påverkas av det varmare klimatet, energieffektivisering och att nybyggda fastigheter har ett lägre värmebehov. Kunskaper om din process. Vi erbjuder kompletta styr- och automationsleveranser fram till nyckelfärdig anläggning. Men det räcker inte. Det krävs kunskap om din process för att de tekniska lösningarna ska ge en optimal funktion som verkligen fungerar. Den har vi. En rad skräddarsydda lösningar finns framtagna för att optimera produktion efter väderprognoser, råvarupriser, status på anläggning, bränslelager och priser på marknaden. Omfattande rapporter utformas för att stödja rapportering till berörda myndigheter. Hög tillförlitlighet och stabilitet. Vi har lång erfarenhet av leveranser till fjärrvärme anläggningar och kan erbjuda ett beprövat system med hög tillförlitlighet och stabilitet. Fråga gärna några av våra kunder: Falbygdens Energi, Hässleholm Miljö, Tekniska Verken i Linköping, Mölndal Energi, Katrine holm Energi eller Landskrona Kraft. 7

8 Tågledningssystem har blivit något av en specialitet för oss på Cactus. Vårt första tågledningssystem levererades till Storstockholms Lokaltrafik och Roslagsbanan tidigt 90-tal. Idag erbjuder vi såväl TMS som CTC-system. Cactus tågledningssystem. Över hela världen har rälsbunden trafik stora möjligheter att effektiviseras. Investeringar i ny teknik ger tätare trafik, lägre driftskostnader, gynnsamma miljö effekter och rationellare drift. Egenutvecklad programvara. Cactus Tågledningssystem (TMS) är beprövat, komplett och har kapacitet för i princip hur stora anlägg ningar som helst. Med hjälp av egenutvecklad program vara skapar vi kundanpassade lösningar som rönt stor uppskattning hos olika tåg operatörer i främst Skandinavien. Här har framför allt regionala järnvägar rustats upp med hårda krav på att integrera gammal och ny teknik. System enligt ERTMS till Trafikverket. Vi har utvecklat och levererat ett system till en av Sveriges två pilotbanor för ERTMS L2 till Haparandabanan. Den förenar det finska och ryska järnvägsnätet med det svenska och norska. ERTMS är ett gemensamt trafikstyrningssystem för Europa, som införs för att skapa gränsöverskridande tågtrafik och stärka järnvägens konkurrenskraft. EU har beslutat att ERTMS ska införas när nya banor byggs eller vid större ombyggnationer. Införande av ERTMS i Sverige är för närvarande planlagd fram till Cactus TMS till Danmark. Våra system styr en betydande del av tågtrafiken på Själland och är under utrullning på Jylland. Genom att återanvända befintliga reläställverk moderniseras anläggningarna kostnadseffektivt. Samtidigt som det lägger grunden för en bättre tidhållning och integration med trafiksystemet som helhet. Service & support på alla nivåer. Vi är måna om att du som kund ska vara nöjd med ditt system. Speciellt med tanke på att vi tar ett långsiktigt ansvar. Våra långa kundsamarbeten är ett bra kvitto på att kunderna uppskattar vår service och vårt samarbete. En del av våra kunder pratar till och med om en familjekänsla. Flera samarbeten uppgår till både 20 och 30 år. Vår förmåga att genomföra projektet med total kontroll över tidplaner, utlovade funktioner och avtalade kostnader gör att vi fått fortsatt förtroende från Trafikverket, Storstockholms Lokaltrafik, Lokalbanen och Banedanmark. 8

9 Byt motorn medan planet är i luften. Att uppgradera och driftsätta helt utan störningar eller driftavbrott är snarare regel än undantag för oss och våra kunder. Vi tar hand om allt från projektering till fullt färdig anläggning. Vår tradition av snabba och säkra uppgraderingar gör att du som beställare behöver engagera endast ett minimum av resurser från den egna organisationen. 9

10 I all industri finns det behov av driftövervakning och automation. Det ökar produktionen, minskar spillet och ökar tillgängligheten. Våra kunder finns i huvudsak inom basindustrin, som livsmedel, kemi, fordon, papper och massa. Driftövervakning för automation och industrin. Vi hjälper vi dig att få full kontroll över din anläggning. Ett 60 tal protokoll möjliggör ett centralt gränssnitt där all informa tion presenteras enhetligt, oavsett fabrikat på utrustning. Både hårda och mjuka delar i leveransen. Vi utför kompletta leveranser med omfattande dator- och PLC-system, automatikskåp, kommunikationsutrustning ända ner till givare och styrdon i processen. Men även de mjuka delarna ingår. Vi ansvarar för projektledning och medverkar i projekteringen. Doku mentation, utbildning och service är ytterligare tjänster som vi erbjuder för ett lyckat slutresultat. Standardiserat efter dina önskemål. Vi har lång erfarenhet av att utveckla SCADA-system. För oss betyder SCADA ett system som ger dig den nivå av övervakning och styrning som du behöver för att kunna förbättra din produktivitet och säkerhet. Det betyder också ett system som är skalbart och standardiserat, som går att jacka in på din nuvarande utrustning. Vi vet att din verksamhet ställer speciella krav att lyssna är en av våra specialiteter. Det är en viktig egenskap för att möta dina önskemål. 10

11 Intresset för biogas ökar. Inte undra på det. Biogas är ett av de renaste fordonsbränslen som finns. Men produktionen av biogas ställer höga driftkrav. I Linköping invigdes 1996 en av världens största anläggningar för framställning av biogas för fordonstrafik. Driftsystem för biogasanläggningar. Starten i Linköping var ett pionjärprojekt med stora risker som verkligen lyckades: Cactus fanns med då och finns med nu när allt fler anläggningar tas i drift. Den stora vinnaren är miljön. Med biogas minskar utsläppen från en enda buss med 1,2 ton kväveoxid och 90 ton koldioxid per år. Biogasen har en annan egenskap som är svår att bortse ifrån den produceras av avfall som vi annars inte skulle ha någon som helst nytta av. Etanol däremot framställs ur grödor som påverkas av spannmålspriser. Enkel princip, komplicerade driftsystem. Principen är densamma som i naturen när växter och annat organiskt material bryts ner. Skillnaden är att det här görs under kontrollerade former i en rötkammare och att man tar rätt på den gas som bildas. Ett av de vanligaste sätten att producera biogas är att använda avloppsslam från ett reningsverk. Många reningsverk har egna rötkammare och det enda som krävs för att göra fordonsgas är en reningsanläggning. Här är vår erfarenhet och kunskap ovärderlig. 11

12 Vi finns på fem ställen. Våra kunder finns överallt. ENERGI: Akademiska Hus Göteborg, Alingsås Energi Elnät, Alvesta Elnät, Bjäre Kraft Ek. förening, Borås Energi, Brittedals Elnät Ek. Förening, C4 Elnät, Falbygdens Energi, Forsmark F3, Hässleholms Miljö, Katrineholm Energi, KMW Energi, Landskrona Kraft, Linde Energi Elnät, Lunds Energi, Mellersta Skånes Kraft, Mölndal Energi, Nybro Energi Elnät, Nynäshamns Energi, OKG O2+O3, Perstorp Fjärrvärme, Perstorp Specialty Chemicals, Ringsjö Energi, Stenungsunds Energi & Miljö, Sölvesborgs Energi & Vatten, Tekniska Verken i Linköping, Umeå Energi Elnät, Växjö Energi Elnät, Ystad Energi, Ängelholm Energi. INDUSTRI: Dynea Ireland, Dynea Norway, Dynea Vietnam, Elkem Aluminium (Norge), Ellco Food, Kävlinge, Elmia Jönköping, Gelita Sweden, Stidsvig, Metso Fibertech Sundsvall, Perstorp Specialty Chemicals, Sapa Div Service Finspång, SMHI Norrköping, Swedish Space Corporation Ågesta, Svensk Depåautomation, Svenska Lantmännen Ek. förening Norrköping, V&S Absolut Spirits Nöbbelöv, Volvo Cars Göteborg, Värmlands Kalkningsförbund, Västervik Fiskerifabrik. VA ANLÄGGNINGAR: Ale kommun, Alvesta kommun, Avesta kommun, Bergen kommune (Norge), 12

13 Borgholm kommun, Botkyrka kommun, Citytunneln Malmö, Drammen kommune (Norge), Falu Energi & Vatten, Finspång kommun, Gislaved kommun, Grums kommun, Gästrike Vatten, Göteborgs Vatten, Halmstad kommun, Hammarö kommun, Haparanda kommun, Hudiksvalls kommun, Höganäs kommun, Karlstad Grums VV-förbund, Karlstad kommun, Kils kommun, Kristinehamns kommun, Kumla kommun, Kungälv kommun, Köping kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, Norrköping Vatten, NSVA, Helsingborg, NSVA, Landskrona, NSVA, Åstorp, Nynäshamns kommun, OKG Vattenverk, Oskarshamn kommun, Oxelö Energi, Partille kommun, Piteå kommun, Roslagsvatten, Salem kommun, Sel kommune (Norge), Stockholm Vatten, Svedala kommun, Sydvatten, Sölvesborg Energi & Vatten, Tekniska Verken i Linköping, Telge Nät, Tjörn kommun, Trelleborg kommun, Uppsala Vatten och avfall, Vaggeryd kommun, VA-Syd Lund, VA-Syd Malmö, Vattenfall Stenungsund, Värnamo kommun, Västervik kommun, Växjö kommun, Öckerö kommun, Örebro kommun. JÄRNVÄG: Banedanmark, Lokalbanen, Storstockholms Lokaltrafik, Trafikverket. BIOGAS: NSR Helsingborg, Svensk Biogas, Uppsala Biogas. 13

14 Egenutvecklade system. Cactus system är skalbara från mindre till omfattande anläggningar. Från enklare processer till Sveriges största och mest komplicerade anläggningar. Alltid med högsta krav på tillgänglighet och säkerhet. Systemlösningarna bygger vi kring egenutvecklad programvara, där lösningarna migrerats till nya plattformar under mer än 30 år. Du kan tryggt lita på ett systemval som håller i minst en generation till. Överordnade system som ger överblick. Det överordnade grundsystemet har SCADAfunktionalitet. För tätare integration mellan överordnade system och process kan systemet sedan utökas med DCSfunktionalitet. SCADA och DCS kan alltså kombineras till en hybridlösning som tar det bästa från båda världar i ett och samma system. Våra system kan i de närmaste kommunicera med valfri extern utrustning: PLC:er, RTU:er, understationer och instrumentering. Totalt finns ett 60-tal protokoll framtagna. Vi har därför goda förutsättningar att sy ihop ett enhetligt och gemensamt system oavsett fabrikat på utrustning i din anläggning. DCS för effektivt underhåll. Cactus system i DCS-utförande skapar en homogen lösning för bästa säkerhet, en positiv kostnadsutveckling och ett effektivt underhåll. Dedikerade understationer som är tätt integrerade i det centrala systemet, ger förnämligt enkelt underhåll och support. Genom enhetlig systemdesign utförs styrningar konsekvent. Samma principer, samma benämningar oavsett nivå i systemet. Alla förstår hur det fungerar. Antalet handhavandefel minimeras. Styrningarna är dessutom porterbara till nya generationer av DCSstationer. Det ger en positiv kostnadsutveckling, som bara blir bättre ju längre du äger systemet. Alltid hög säkerhet. Genom den höga integrationen kan kommunikation mellan server och understationer designas och utföras med hög säkerhet. Systemen är härdade och har integrerade lösningar för behörigheter mellan system och uppdateras löpande. Det skapar även hög säkerhet för kommunikation server-server/arbetsplatser. Med dessa system erbjuder vi 24 7 fjärrsupport, mycket hög kapacitet och kvalificerade lösningar för redundans och säkerhet. SCADA Supervisory Control And Data Acquisition DCS Distributed Control System PLC Programmable Logic Controller RTU Remote Terminal Unit 14

15 Våra serviceavtal. För att passa just dina behov och krav på service och underhåll erbjuder Cactus tre olika nivåer på serviceavtal: Brons, Silver och Guld. Beroende på vilken nivå du väljer så ingår alltid: Personlig kontaktperson. Telefonrådgivning. Enkel felanmälan via telefon, e-post och fax. Fjärrhjälp. Guldavtal Service dygnet runt alla dagar på året. Avtalet anpassas efter era behov. Ett urval på tjänster: Felanmälan dygnet runt alla dagar på året. Felsökning inom en timma från felanmälan. Förebyggande kontroller flera gånger i veckan. Testning av backupband. Uppföljningsmöten flera gånger per år. Säkerhetsuppdateringar. Testning av redundant serversystem. Silveravtal Service under kontorstid, men även under helger. Avtalet anpassas efter era behov. Ett urval på tjänster: Felanmälan samt helger. Felsökning inom två timmar från felanmälan. Förebyggande kontroll en gång per vecka. Uppföljningsmöte en gång per år. Säkerhetsuppdateringar. 20 % rabatt på våra kurser. Bronsavtal Service under ordinarie kontorstid. Avtalet anpassas efter era behov. Ett urval på tjänster: Felanmälan under Cactus kontorstid. Felsökning senast dagen efter felanmälan. Uppföljning en gång per år. 10 % rabatt på våra kurser. 15

16 I automationsbranschen är vi en av dem som verkat längst på den svenska marknaden. Hos oss kan du därför få samarbeta med flera av Sveriges mest erfarna projektledare, processingenjörer, systemutvecklare och automationsingenjörer. Redan 1974 levererade vi vårt första system. Tack vare ett stort branschkunnande skapar vi system och levererar nyckelfärdiga lösningar som hjälper våra kunder att optimera och kontrollera samhällsviktiga verksamheter. Du kan lita på oss, vi kan din verksamhet. Vi tänker långt. Kaktusen fick ge namn åt vårt företag. Den, liksom vårt system, klarar sig i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet. Vi är stolta över att leverera system till anläggningar som strävar efter långsiktig hållbarhet

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

Ett driftsystem utöver det vanliga.

Ett driftsystem utöver det vanliga. Ett driftsystem utöver det vanliga. Ett driftsystem som utgår ifrån ditt behov. Alla projekt startar med en vision. För oss var det enkelt. Vi ville skapa världens bästa system för din driftorganisation.

Läs mer

För övervakning och styrning av VA-verk.

För övervakning och styrning av VA-verk. För övervakning och styrning av VA-verk. Mer än var tredje svensk kommer varje dag i kontakt med Cactus. Mer än tre miljoner svenskar får sitt vatten behandlat av en anläggning som styrs av ett Cactussystem.

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet s Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin En partner En helhet ger ökad produktivitet insikt Globaliseringen av pappers- och massaindustrin skapar stark konkurrens i branschen. Koncernerna blir

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Drift Implema Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Implemas driftsorganisation består av ett tiotal medarbetare som tillsammans delar ansvaret - dygnet runt - för första till tredje linjens

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Ökning av orderingången med 17 procent till 139 MSEK. Ökning av omsättningen med 7 procent till 135 MSEK

Ökning av orderingången med 17 procent till 139 MSEK. Ökning av omsättningen med 7 procent till 135 MSEK ÅRSREDOVISNING 2000 ÅRET I SAMMANDRAG Året i sammandrag 2 Året i sammandrag 3 Novotek i korthet 4 VD har ordet 6 Datasystem i industrin 8 Novoteks verksamhet 11 Exempel på kunder och projekt 16 Historik

Läs mer

NYHETER FRÅN CACTUS UNIVIEW 2013:2

NYHETER FRÅN CACTUS UNIVIEW 2013:2 NYHETER FRÅN CACTUS UNIVIEW 2013:2 Växtkraft S venska VA-organisationer står inför utmaningar i fyra viktiga frågor: personal, kompetens, ekonomi och underhåll. I många mindre och mellanstora kommuner

Läs mer

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT F E M S T E G S modellen Halvera förbrukningen! Vare sig du siktar på att uppfylla kraven för Green Building eller bara är ute efter att

Läs mer

CSX FÖR ÖVERVAKNING OCH STYRNING

CSX FÖR ÖVERVAKNING OCH STYRNING CSX FÖR ÖVERVAKNING OCH STYRNING Samarbetet med Cactus har fungerat utmärkt. Mycket beror det på att Cactus är ett lagom stort företag där man alltid känner sig hemma och där man blir väl omhändertagen.

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

Inte bara miljön tjänar på naturgas.

Inte bara miljön tjänar på naturgas. Naturgas. Inte bara miljön tjänar på naturgas. 2 Ny energi. Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

OnRoad. Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet

OnRoad. Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet OnRoad Under ytan på det moderna svenska inrikesnätet VD eller lagtränare? I januari 2005 stod jag med två tomma händer och ett uppdrag att skapa ett nytt Svenskt inrikesnätverk. Kuehne+Nagel som var initiativtagare

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen.

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen. värmerapporten 2013 innehållsförteckning Fjärrvärmen som samhällsbyggare 13 Trender i Sverige 17 Aktuell forskning 20 Vision förflyttning framtid 24 Goda exempel 26 Hälften av svenskarna vet inte vad den

Läs mer