Ett driftsystem utöver det vanliga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett driftsystem utöver det vanliga."

Transkript

1 Ett driftsystem utöver det vanliga.

2 Ett driftsystem som utgår ifrån ditt behov. Alla projekt startar med en vision. För oss var det enkelt. Vi ville skapa världens bästa system för din driftorganisation. Efter flera manårs utvecklingstid, förstudier, intervjuer och användartester är det äntligen dags att presentera resultatet Cactus Eye. Varje dag styr och övervakar våra system produktionen för mer än 100 infrastrukturägare. Genom åren har kraven ökat på all drift och det är hög tid för ett system som möter dagens behov. Ett system som erbjuder mer funktioner än de rena SCADA-/DCS-systemen. Cactus Eye bygger på mer än 30 års erfarenhet från våra två driftdatorsystem CSX och Uni-View. I Cactus Eye förenas de bästa egenskaperna och erbjuder samtidigt helt nya funktioner för din verksamhet. Grunden: SCADA/DCS. Grunden i Cactus Eye är ett toppmodernt driftdatorsystem SCADA/DCS. Det ger även goda möjligheter till ökad integration och samordning mellan avdelningarna i din organisation. Samtidigt som det erbjuder verktyg för överblick av anläggningarna. Driftorganisationen kan lättare prioritera och fokusera på de frågor som är viktigast och därigenom få en effektivare styrning av verksamheten. Det säkra systemet med hög tillgänglighet. Cactus Eye-systemen är härdade, har långt driven behörighetskontroll och integrerar krypterade länkar med sidosystem och underliggande styrsystem. Cactus Eye är byggt för drift 24/7 med mycket hög tillgänglighet. Redundans erbjuds på alla nivåer från arbetsplatser till servrar, kommunikationslänkar och styrsystem. Vi erbjuder dygnet-runt-support, förlängd garanti, samt säkerhetssupport för alla våra leveranser med assistans på plats i princip över hela landet. Läs gärna mer om säkerhet och support på sidan 20 och 21. 2

3 3

4 Samhällsviktig struktur ligger oss varmt om hjärtat. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till tryggt vatten, en hållbar energiförsörjning och trygga transporter. Samhällsviktiga funktioner med höga krav på driftsäkerhet. Våra kunder har en annan sak gemensamt: verksamheter som gynnar ett långsiktigt hållbart samhälle. Kaktusen har gett namn åt vårt företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet. 4

5 5

6 Cactus Eye ett fullskaligt driftsystem med extra allt. Cactus Eye är ett fullfjädrat driftdatorsystem (SCADA/DCS) som övervakar, styr och optimerar dina anläggningar. Cactus Eye är tillräckligt kraftfullt för att klara de allra största anläggningarna. Men också tillräckligt skalbart för att även passa de allra minsta. Lite, Focus, Premium: olika versioner, olika behov. Cactus Eye finns i tre versioner: Lite, Focus och Premium. Vilken version som passar dig beror på önskad funktionalitet och storlek på din anläggning: mängden anslutna styrsystem och signaler, arbetsplatser och servrar. Focus och Premium har funktioner som nyckeltal, serviceportal, driftloggbok och informationssystem utöver de normala SCADA-/DCS-funktionerna. Alla tre versionerna har stöd för att ansluta våra egna understationer, men konfigureringsverktygen är mer utvecklade i Focus och Premium. Bronsavtal för support, hårdvaru- och uppgraderingsavtal finns för samtliga versioner. För Silver- och Guldsupport krävs Focus eller Premium. Det bästa från två världar. Med åren ökar ofta antalet styrsystem i verksamheterna och även floran av fabrikat. Härigenom minskar känslan för helheten och möjligheterna att verkligen optimera driften. Här är Cactus Eye är ett förträffligt verktyg för att skapa ett enhetligt system, oavsett vad är det är för typ av styrsystem, Projektering, planering & uppföljning instrumentering eller sidosystem som är anslutet. Cactus Eye ger en enhetlig operatörs miljö i kontrollrum, på webboch jourarbetsplatser. Till Cactus Eye finns ett 60-tal protokoll framtagna, vilket i princip täcker all förekommande utrustning i Sverige. Cactus Eye och våra understationer ger tillsammans ett distribuerat kontrollsystem: DCS. Understationerna är integrerade i våra systemlösningar och erbjuder ovanligt enkelt underhåll och fjärrsupport. De ger dessutom krypterad kommunikation, fjärrprogrammering över alla länkar liksom central versionshantering av all styrprogramkod. Självklart kan SCADA- och DCSstyrsystem samsas i ett och samma system vilket är fallet i det stora flertalet av våra system. Produktion Distribution Skapar överblick och struktur. Knyter ihop delarna i verksamheten. SCADA/DCS utgör en naturlig plattform. Cactus Eyes olika moduler ger möjlighet till ökad integration och samordning i din organisation. 6

7 7

8 För bästa överblick och kontroll. Cactus Eye innehåller alla de delar du förväntar dig av ett SCADA-/ DCS-system för att styra och övervaka din process. Men dessutom finns funktioner som integrerade kartfunktioner, nyckeltalsvyer, kalendervyer och driftloggböcker. Nyckeltalsvyer mål och resultat ur ditt perspektiv. Nyckeltalsvyerna beräknar och presenterar information ur ditt perspektiv med näst intill valfri presentationsform. Exempel: kvalitet, ekonomi, energieffektivitet, livscykel kostnader (LCC) och läckage är alla nyckeltal som förtjänar att visualiseras bättre. Presentationen kopplas till rätt personalkategori, så varje användargrupp arbetar mot rätt målbild. Övergripande mätetal kan även vara data som du manuellt matar in i systemet: antalet klagomål kring missfärgat vatten, vilket till exempel ska understiga ett måltal om 1,0 klagomål per brukare och år, motsvarande 50 klagomål per år. 8

9 Larmanalysverktyget tar tempen på din anläggning. Cactus Eye innehåller ett väl utvecklat verktyg för att analysera larm, händelser och indikering i systemet. Detta är ett övergripande verktyg som kompletterar de traditionella larm- och händelselistorna. Kartvyer med information i olika lager. Har du flera anläggningar utspridda? I den inledande vyn visas anläggningar och eventuellt ledningsnät geografiskt. Kartmarkörer visar anläggningarnas placering på kartan samt om anläggningarna är i normalläge eller i avvikande läge. Med Larmanalysverktyget får du en vy över varaktigheten av larmen i systemet: hur ofta de inträffar och vilka typer som förekommer mest. Du kan också enkelt ange målvärden och följa upp dessa i realtid. I kartvyn som visar anläggningarna kan du även skifta mellan karta, flygfoto och hybrider däremellan. 9

10 Kartvyer exempel på lager. Informationen indelas i olika lager för olika processdelar. De olika lagren kan sedan visas samtidigt eller släckas och tändas så att önskad information visas. Nytt gränssnitt baserat på forskning. Hur mår anläggningen? Är den på väg åt rätt håll? Följer vi lagstadgade utsläppskrav? Det är viktigt att processbilderna tydligt visar det är som är viktigast. Utmaningen är att vara tydlig och inte dränka operatören i mätvärden. Det underlättar också för dem som sällan är inne i systemet. Gränssnittet i Cactus Eye bygger därför på den senaste forskningen inom HMI (Human Machine Interface), på riktlinjerna inom High Performance HMI och på många och utförliga användartester. I kartvyn indikeras larm vid en pumpstation. Genom att välja driftbilden för pumpstationen får du upp processbilden. En processbild ska vara så ren och fri från färger och animeringar som möjligt. Bara det som är viktigt ska framgå. Det är alltså onödigt att visa många olika numeriska värden som är svårtolkade. Istället ska det som är viktigt visas: larm och avvikelser. Nivåer visas till exempel som staplar bredvid sina objekt det gör att en operatör snabbare kan se avvikelser utan att behöva tolka numeriska värden. 10

11 Larm och händelser. Cactus Eye lagrar allt som händer i din anläggning under flera år. Här finns stora möjligheter att sortera och söka ut aktuell information per larmklass, anläggningsdel, intensitet, styrsystem etc. Från varje larm är det enkelt att nå aktuell processbild, kurva eller åtgärdstexter. Och kombinera vyer av dessa. Distribution av larm. Distribution av larm görs snabbt och effektivt från larmsystemet. Du styr själv när och till vilka personer eller grupper larm eller larmgrupper ska distribureras. Typ av larmmottagare är också tämligen fritt via SMS eller som app. Larmappen kan även användas för se mätvärden, registrera viktiga händelser i verkligheten i form av text, foto, film samt skicka meddelanden till kollegor. Bildexemplet visar Cactus Eye larmapplikation. Den visar larm, händelser och mätvärden. Noteringar kan även matas in i applikationen som sedan synkas med driftloggboken. Valda larmklasser distribueras till drift- och jourpersonal. Dessa larm kan visas och hanteras i bärbara datorer, surfplattor eller smarta telefoner. 11

12 Ett kraftullt verktyg för att styra och manövrera. Cactus Eye är också ett verktyg för att du ska kunna styra och påverka din anläggning. Själva styrningen och regleringen sker normalt i underliggande styrsystem, men via bilder och s.k. faceplate (manöverruta) i Cactus Eye HMI kan du starta/stoppa eller öppna/ stänga objekt i din anläggning. Systemet innehåller ett avancerat behörighetssystem som förhindrar att obehöriga får tillgång till systemet. Manövrerbara objekt. Genom att föra markören över bilden ändrar markören utseende när den passerar ett manövrerbart objekt eller fält: från en pil till en pekande hand. Systemet kan också konfigureras så att när du pekar på ett mätvärde eller ett objekt så visas ett så kallat tool tip. Tool tip kan innehålla namn, beskrivning, område m.m. för mätvärdet eller objektet. 12

13 Manöverrutan. Genom att dubbelklicka på ett manövrerbart objekt får du fram en manöverruta eller faceplate. Beroende på objekt kan manöverrutan ha olika utseende och funktion. I rutan kan du manövrera men också titta på information som hör till objektet: signaler, larm, kurva, inställningar, drifttider, underhåll, m.m. Noteringar i driftloggboken. I samband med manövreringen kan du skriva noteringar som samlas i driftloggboken. På så sätt samlas värdefull information om varför olika manövrar gjordes. Noteringar kan också göras när du ändrar en larmgräns, blockerar ett larm eller i en kurva kopplat till ett mätvärde en specifik tidspunkt. Regulatorer. Ingår det regulatorer i styrsystemen kan du ta fram regulator faceplates/manöverrutor för att kontrollera eller ändra regulatorernas inställningar. 13

14 Kurvpresentation. Kurvpresentationen i Cactus Eye visar snabbt data från systemets historiklagringen i kurveller stapelform. Presentationen är synnerligen flexibel för val av variabel, presenta tionsfärg, linjetyper, etc. Tidsaxlar och värdeaxlar är skjutbara i respektive axelled för maximal flexibilitet. Lagringen är händelse styrd, vilket innebär ytterst goda möjligheter till exceptionellt långa lagringstider. Detta ger i sin tur naturligt inbyggda funktioner för data mining för att visa kurvor, rapporter och hämta ren rådata under lång tid. Driftloggbok. Det är dags att göra sig av med pappersloggböckerna. Driftloggboken är ett dynamiskt verktyg som ligger parallellt med driften. Den kan till exempel innehålla ett ingrepp i processen, varför det gjordes, vilka manövrar som behövdes och länkar till bilder, kurvor och rapporter. Du kan koppla en valfri mängd noteringar till kurvorna för att kommentera specifika händelser. Nya signaler kan läggas till genom drag-and-drop-funktioner från till exempel en processbild. Enklare beräkningar går att göra direkt i kurverktyget: summering av flöden, omräkning av storheter etc. Dessa kan sedan visas som en ny kurva. En separat tidsfunktion finns för att ange hur länge noteringen i loggboken ska gälla. 14

15 Kalenderfunktion. För att underlätta i vardagen finns en inbyggd kalenderfunktion. Den använder du för att kommunicera och följa upp aktiviteter i verksamheten. Från kalendern kan direktlänkar göras till skräddarsydda myndighetsrapporter, bilder, kurvor och andra informationspaket, vilka genereras automatiskt av systemet. Kalendern har en rad vyer som kan användas från användarnivå upp till hela drift avdelningen. Kalendervyerna i exemplen är grupperade under en Arbetskalender. I denna kan såväl personliga som administrativa vyer visas. Exempel på inlagda aktiviteter kan vara inlämning av myndighetsrapporter, löpande besiktningar i anläggningarna och underhållsaktiviteter. Vanligtvis pågår en rad projekt ute i anläggningarna. Genom att lägga in milstolpar i projektkalendern, kan dessa med fördel kopplas till Driftloggboken. Personalen får då all information om tider och processpåverkan i ett och samma system. De vet vad som pågår, var det pågår och hur länge. 15

16 Projektera, planera och följ upp. Att i högre grad knyta samman driften med felanmälan, kartfunktioner och analysverktyg ger stora möjligheter för den administrativa delen av din drift. Cactus Eye erbjuder moduler för läckagesökning, rapportsystem och system för att hantera långtidslagring av mätdata och gränssnitt (webb) där projekteringspersonal enkelt kan hämta data oavsett från vilket system det kommer. Alla typer av rapporter. Rapportverktyget i Cactus Eye genererar rapporter per begärt intervall som vecka, månad, kvartal eller år. I verktyget finns kraftfulla beräkningsfunktioner och designmöjligheter. Alla typer av rapporter kan genereras såväl driftrapporter som filstöd för SMP och andra format som uppföljande myndigheter efterfrågar. Labbdatasystem nu integrerat. Labbdatasystemet har tidigare varit en egen, fristående modul. Nu har vi integrerat systemet i Cactus Eye för ännu bättre funktionalitet och nåbarhet. Labbpersonalen får nu ett användarvänligt system för att hantera såväl automatiskt insamlade värden som manuellt insamlade från driften. Labbdata systemet kan med fördel också förses med Interlab gränssnitt för överföring av information från externt laboratorium. Det är kraftfullt, samtidigt som det är enkelt att använda och administrera. Valfritt antal mätvärden. I systemet definieras labbvärden som manuellt framtagna värden från provtagning och analys, till exempel temperatur, ph, hårdhet, kalkmättnad eller i princip allt som kan mätas. Mätvärdena matas in i Cactus Eye tillsammans med en tidpunkt. Systemet tillåter i stort sett obegränsat antal inmatningar. Alla labbdata kan du sedan visa som kurvbilder eller presentera i överskådliga rapporter. Labbdatasystem har tidigare levt sina egna liv. Ofta helt manuellt arbete kompletterat med Excel eller andra program. Nu har vi integrerat labbdatasystemet i Cactus Eye. 16

17 Underhållssystem. Våra informations- och underhållssystem sammanställer uppgifter från hela verksamheten. De ger god överblick, underlättar driften och skapar bättre kommunikation. Allt finns med i nya Cactus Eye. I alla verksamheter finns många olika processobjekt, manualer och dokument att hålla reda på. När du som operatör eller beslutsfattare vill ta fram underlag för ett objekt eller hela verksamheten måste du ofta sammanställa uppgifter manuellt. Det kräver både tid och resurser. Enklare att samla in, visa och underhålla. Informationssystemet i Cactus Eye gör det enklare att samla olika typer av information på ett och samma ställe. Informationen kan bestå av objektbeskrivningar, drifttider, driftinstruktioner och egna noteringar. Informationen finns sedan enkelt tillgänglig i systemet på alla arbetsplatser. Integrerat Underhållssystem. En mycket viktig del i driften är underhållet. Genom att integrera Cactus Eye och Underhållssystem erhålls ett enda verktyg för såväl styrning som samordning av UHintervaller enligt drifttider, arbetsorder och ronder. Föreskrivna egenkontroller enligt lagstadgande myndigheter administreras direkt i programmet. Du kan identifiera anläggningar genom streck- eller QRkoder för att synkronisera ronderingar med systemet. För anläggningarna kan du skapa check listor, reservdelslistor, arbetsprocedurer och FLT-kontroller för att på ett rationellt sätt få kontroll och minska underhållskostnaderna. Cactus Eye hjälper operatören att arbeta effektivare och mer metodiskt genom hela planeringsprocessen. Hela verksamheten får gemensamma uppgifter och enhetliga data för varje enskilt objekt. 17

18 Understationer för bättre underhåll och drift. Understationer eller styrsystem är viktiga delar av din anläggning. Det spelar ingen roll hur bra det överordnade systemet är om inte understationerna ute i processen håller måttet. Under alla år har vi, i kombination med fullt stöd för generella styrsystem, även hållit en egen linje med egenutvecklade understationer. Detta är något som våra kunder verkligen uppskattar: understationerna ger ett effektivt underhåll, de underlättar arbetet och de ger enhetligt utförda styrningar och benämningar. Allt för en optimal process. Underhållsverktyg tillgängliga överallt. Konfigurerings- och underhållsverktygen för de egna understationerna är integrerade i Cactus Eye. De nås från systemmenyer i alla arbetsplatser. Verktygen är även nåbara från till exempel aktuellt objekt i en processbild. Systemet har en central databas med distribuerade delar i varje understation. Det gör konfigurering av kommunikationen enkel och effektiv när uppdatering endast behövs centralt. Alla program versionhanteras automatiskt centralt och backuphanteras precis som det övriga systemet. Våra understationer kan du självklart programmera över alla former av kommunikationsförbindelser och hastigheter även mycket långsamma förbindelser. Därför kan understationer utspridda över stora geografiska områden underhållas och programmeras centralt från ditt system. Generella styrsystem fungerar utmärkt. Cactus Eye kommunicerar även med näst intill valfri extern utrustning: PLC:er, RTU:er, understationer och instrumentering. Totalt har vi ett 60-tal protokoll. Oavsett vilket fabrikat du ansluter, får du ett enhetligt system på överordnad operatörsnivå. I Cactus Eye finns också utmärkta funktioner för att samordna jourgrupper och larmdistribution även över kommungränser. 18

19 Cactus CL70 för större anläggningar. Till Cactus CL70 kan du ansluta cirka I/O. I/O kan antingen monteras lokalt eller distribueras ut i anläggningen. I/O ansluts över Profibus DP. Till CL70 kan du ansluta fyra separata Profibusslingor, med vardera maximalt 128 noder. CL70 kan även förses med display för lokal manövrering. Cactus Logger möjligheternas verktyg. Cactus Logger är ett utmärkt verktyg för att enkelt övervaka och till en lägre kostnad samla in data från valfri utrustning i din anläggning. Cactus Logger har inbyggd kommunikation och I/O-hantering för digitala, analoga och pulsingångar. Den finns i såväl batteriutförande, som för 230 VAC- och 24 VDC matning. Cactus INGO för små till medelstora anläggningar. Cactus INGO är en kompakt och kostnadseffektiv understation. Sin storlek till trots är den en fullfjädrad Cactus understation. Cactus INGO är perfekt för till mindre anläggningar och processavsnitt. Cactus Ingo kan även förses med Profibus DP interface för kommunikation med distribuerat I/O eller annan utrustning som frekvens omformare och givare. Finns i två versioner: en för montage på DIN-skena och en med integrerad skärm för montage i skåpsfront. Till Cactus INGO kan du ansluta cirka 200 I/O. 19

20 Det säkra systemet med den höga tillgängligheten. Driftsäkerhet har kommit allt mer i fokus. Med fler och fler enheter på nätverket blir anläggningarna sårbara med nya och högra krav på säkerhet. Som alltid beror säkerhet på hur väl teknik, människa och rutiner samverkar. Cactus Eye är byggt för drift 24/7 med mycket hög tillgänglighet. DISTRIBUTION Härdade operativsystem i server och driftarbetsplatser. Parallell arbetsplats Jourarbetsplatser Parallell eller klustrad server Utlokaliserad redundant server PRODUKTION Dubblerade arbetsplatser & nätverk Testsystem Redundant serversystem (hotswap) NÄTVERK Kraftfullt behörighetssystem i alla arbetsdatorer. Redundant styrsystem Verifiering & validering av uppgraderingar (Cactus Eye, OS-patchar, virus, etc.). Krypterad kommunikation med Cactus understationer genom inbyggt skydd. Mot styrsystem via säker APN och hårdvaruskydd. PROJEKTERING, PLANERING & UPPFÖLJNING För att skydda systemen krävs klara riktlinjer och föreskrifter för hur arbetet ska bedrivas. Funktionen för olika arbetsplatser, hur dessa får vara bestyckade och inte minst lösenordspolicys, behöver ofta klargöras. Speciellt som önskemålen om att integrera information från driftdatorsystemen med den övriga verksamheten ökar för varje år. Löpande säkerhetsuppdateringar behövs för datorutrustningen där även kontroller och loggar görs av statusen på nätverk och brandväggar. Arbetsplatser 20

21 Vilket serviceavtal passar din verksamhet? För att passa just dina behov och krav på service och underhåll erbjuder Cactus UniView tre olika nivåer på serviceavtal: Brons, Silver och Guld. Bronsavtal för support, hårdvaruavtal och uppgraderingsavtal finns för samtliga versioner av Cactus Eye (Lite, Focus och Premium). För Silver- och Guldavtal krävs Focus respektive Premium. Oberoende av vilken nivå du väljer så ingår alltid: Personlig kontaktperson. Telefonrådgivning. Enkelt att felanmäla via telefon, e-post och fax. Fjärrhjälp. Guldavtal. Silveravtal. Service dygnet runt alla dagar om året. Avtalet anpassas efter era behov. Service även under helger. I Cactus Eye finns en serviceportal en personaliserad portal med all information om service, kontaktpersoner, serviceavtal m.m. för just din verksamhet. Lättillgängligt och uppdaterat för alla i din organisation. Bronsavtal. Service under kontorstid. 21

22 Kompetens för att optimera din operatörsmiljö. Informationsmängden i moderna driftsystem ökar och ställer högre krav på operatören. Rätt utformade kontrollrum och ledningscentraler bidrar därför till säkrare drift, nöjdare medarbetare samt en bättre och attraktivare arbetsmiljö. På Cactus UniView erbjuder vi kompetens för att utforma kontrollrum ett område som kräver specialistkunskap och erfarenhet, något som är ovanligt i Sverige. Den mänskliga faktorn. Moderna operatörsmiljöer innehåller allt mer automatik och beslutsstöd. Systemen blir mer avancerade, snabbare och smartare. Men människan är ingen maskin och pratar inte ettor och nollor. Människan har känslor och empati med fysiska och mentala begränsningar. Särskilda krav. Arbete i kontrollrum ställer därför särskilda krav för att operatörerna ska få en så optimal arbetsmiljö som möjligt: motverka trötthet, förhindra arbetsskador och göra användaren alert vid problem och alarm. Det gäller särskilt för alla 24/7-verksamheter. Operatören och uppdraget i fokus. Vi erbjuder lösningar som verkligen sätter operatören i fokus och ger översikt på ett flexibelt och optimalt sätt: allt enligt den internationella standarden ISO för att utforma kontrollrum. Expertkunskap för alla miljöer. Vi bistår med expertkunskap för alla typer av verksam heter: övervakning av tåg-, bil- och flygtrafik, process-, el-, nät-, mobil och kameraövervakning, m.m. Den offentliga sektorn har flera viktiga områden där vi anpassar lösningarna för polis, räddningstjänst, försvar och katastrofrum. För att öka informationssäkerheten kan vi skapa slutna informationsflöden av känslig information. Efter era förutsättningar. Vi anpassar och designar lösningar tillsammans med dig och dina kollegor för att komma fram till den mest ergonomiska och miljöanpassade lösningen efter förutsättningarna på just din arbetsplats. Cactus kan erbjuda alla ingående produkter i ditt kontrollrum: allt från mjukvara, hårdvara och implementa tion till serviceavtal. Cactus UniView erbjudande Konsulttjänster. Avgränsade uppdrag. Kontrollrumsrevision till ett fast, lågt pris. Föreläsningar och seminarium. 22

23 23

24 Möbler och layouter som ökar medarbetarnas kapacitet. Ett kontrollrum innehåller en mängd olika detaljer: stolar, förvaringsutrymmen, skriv- och operatörsbord, ljusarmaturer och inte minst skärmar. Oavsett om du väljer en stor videovägg med bakprojektionskuber, LCD-videovägg, en front-projicerad videovägg eller en modern personlig storbildsöversikt för varje operatör, så har Cactus UniView lösningen. Genom många års erfarenhet av HMIintegration och utveckling av applikationer kan Cactus UniView erbjuda rätt lösning för kontrollrummet i din organisation. Krav och budgetar styr. Utbudet av utrustning, möbler och skärmar för kontrollrum är stort: från specialdesignad inredning för 24/7-miljöer till utrustning med lägre kvalitetskrav. Vi har alla de leverantörskontakter som krävs för att erbjuda en lösning som passar såväl krav som budgetar. Effektivt, bekvämt och målmedvetet. Vi utvecklar och presenterar översiktsbilden för att passa er process för att operatörerna ska kunna jobba så effektivt, bekvämt och målmedvetet som möjligt. Målet är alltid att skapa en optimal visuell koppling mellan användare och system, process och organisation. Rätt beslut vid rätt tidpunkt. Du får en 24/7-miljö med stabil drift, full översikt och som är optimerad för människan. 24

25 Verktygen som maximerar produktivitet och resultat. Här är några exempel på kravställningar som fokuserar på användaren inte tekniken: Operatörsmöbler som kan justeras individuellt bidrar till att alla operatörer behåller uppmärksamhet och precision. Sitt- och ståläge för ombytlig arbetsmiljö befrämjar hälsa och vitalitet. Anpassade konsoler för olika displaylösningar. Avskilda zoner för skiftbyte, informationsdelning och effektiv övervakning. Placering av datorer och andra starka elektromagnetiska fält, värme och buller utanför kontrollrummet med vår egen lösning. Produktiv atmosfär genom optimerat luftflöde, kontrollerad belysning och akustisk kontroll. Ytor som är lätta att rengöra och städa; framför, ovanpå, under och bakom. 25

26 Vi finns på fem ställen. Våra kunder finns överallt. ENERGI: Akademiska Hus Göteborg, Alingsås Energi Elnät, Alvesta Elnät, Bjäre Kraft Ek. förening, Borås Energi, Brittedals Elnät Ek. Förening, C4 Elnät, Falbygdens Energi, Forsmark F3, Hässleholms Miljö, Katrineholm Energi, KMW Energi, Landskrona Kraft, Linde Energi Elnät, Lunds Energi, Mellersta Skånes Kraft, Mölndal Energi, Nybro Energi Elnät, Nynäshamns Energi, OKG O2+O3, Perstorp Fjärrvärme, Perstorp Specialty Chemicals, Ringsjö Energi, Stenungsunds Energi & Miljö, Sölvesborgs Energi & Vatten, Tekniska Verken i Linköping, Umeå Energi Elnät, Växjö Energi Elnät, Ystad Energi, Ängelholm Energi. INDUSTRI: Dynea Ireland, Dynea Norway, Dynea Vietnam, Elkem Aluminium (Norge), Ellco Food, Kävlinge, Elmia Jönköping, Gelita Sweden, Stidsvig, Metso Fibertech Sundsvall, Perstorp Specialty Chemicals, Sapa Div Service Finspång, SMHI Norrköping, Swedish Space Corporation Ågesta, Svensk Depåautomation, Svenska Lantmännen Ek. förening Norrköping, V&S Absolut Spirits Nöbbelöv, Volvo Cars Göteborg, Värmlands Kalkningsförbund, Västervik Fiskerifabrik. VA ANLÄGGNINGAR: Ale kommun, Alvesta kommun, Avesta kommun, Bergen kommune (Norge), Borgholm kommun, Botkyrka kommun, Citytunneln Malmö, Drammen kommune (Norge), Falu Energi & Vatten, Finspång kommun, Gislaved kommun, Grums kommun, Gästrike Vatten, Göteborgs Vatten, Halmstad kommun, Hammarö kommun, Haparanda kommun, NSVA Helsingborg, NSVA Landskrona, NSVA Åstorp, Hudiksvalls kommun, Höganäs kommun, IVL Hammarby Sjöstad, Karlstad Grums VVförbund, Karlstad kommun, Kils kommun, Kristinehamns kommun, Kumla kommun, Kungälv kommun, Köping kommun, Laholmsbuktens VA, Lidingö stad, Nacka kommun, Norrköping Vatten, Norrtälje kommun, Nynäshamns kommun, OKG Bada, Oskarshamn kommun, Oxelö Energi, Partille kommun, Piteå kommun, Roslagsvatten, Salem kommun, Sel kommune (Norge), Stockholm Vatten, Svedala kommun, Sydvatten, Sölvesborg Energi & Vatten, Tekniska Verken i Linköping, Telge Nät, Tjörn kommun, Trelleborg kommun, Täby kommun, Uppsala Vatten och avfall, VA-Syd Lund, VA- Syd Malmö, Vaggeryd kommun, Vattenfall Stenungsund, Värnamo kommun, Västervik kommun, Växjö kommun, Öckerö kommun, Örebro kommun. JÄRNVÄG: Banedanmark, Lokalbanen, Storstockholms Lokaltrafik, Trafikverket. BIOGAS: NSR Helsingborg, Svensk Biogas, Uppsala Biogas. 26

27 27

28 I den här broschyren kan du läsa om vårt nya, egenutvecklade driftsystem Cactus Eye. Varje dag används våra system för drift av samhällsviktig infrastruktur hos mer än 100 kunder. Driften med våra system inkluderar en stor del av Sveriges vattenförsörjning samt viktiga delar av energiförsörjningen inom både produktion och distribution. Kaktusen fick ge namn åt vårt företag. Den, liksom vårt system, klarar sig i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet. Vi är stolta över att leverera system till anläggningar som strävar efter långsiktig hållbarhet. Du kan lita på oss, vi kan din verksamhet. Vi tänker långt SE.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förenkla din vardag både som företagare och konsument med maskin till maskin kommunikation. Mars 2011 nr. 1 Anders Olsson, vice vd, E.ON

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

vardagliga business intelligence Verksamhetsstöd som skapar intelligenta affärer sid 4 The Diver Solution Gör informationen tillgänglig sid 17

vardagliga business intelligence Verksamhetsstöd som skapar intelligenta affärer sid 4 The Diver Solution Gör informationen tillgänglig sid 17 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 business intelligence Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

I pärmen känner alla igen sig

I pärmen känner alla igen sig I pärmen känner alla igen sig Marcus Bengtsson på Tengbom, Nils Holmberg på NCC, Inge Johansson på Backgårdens Bygg, Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark använder Pärmen.se. De uppskattar alla

Läs mer

12 BÄSTA TIPSEN. för effektivare förvaltning

12 BÄSTA TIPSEN. för effektivare förvaltning TEMA Fastighetssystem och automation 12 BÄSTA TIPSEN för effektivare förvaltning De stora pengarna ligger i de små åtgärderna. Ofta krävs det inga enorma investeringskostnader för att förbättra driftnettot

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer