Ett driftsystem utöver det vanliga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett driftsystem utöver det vanliga."

Transkript

1 Ett driftsystem utöver det vanliga.

2 Ett driftsystem som utgår ifrån ditt behov. Alla projekt startar med en vision. För oss var det enkelt. Vi ville skapa världens bästa system för din driftorganisation. Efter flera manårs utvecklingstid, förstudier, intervjuer och användartester är det äntligen dags att presentera resultatet Cactus Eye. Varje dag styr och övervakar våra system produktionen för mer än 100 infrastrukturägare. Genom åren har kraven ökat på all drift och det är hög tid för ett system som möter dagens behov. Ett system som erbjuder mer funktioner än de rena SCADA-/DCS-systemen. Cactus Eye bygger på mer än 30 års erfarenhet från våra två driftdatorsystem CSX och Uni-View. I Cactus Eye förenas de bästa egenskaperna och erbjuder samtidigt helt nya funktioner för din verksamhet. Grunden: SCADA/DCS. Grunden i Cactus Eye är ett toppmodernt driftdatorsystem SCADA/DCS. Det ger även goda möjligheter till ökad integration och samordning mellan avdelningarna i din organisation. Samtidigt som det erbjuder verktyg för överblick av anläggningarna. Driftorganisationen kan lättare prioritera och fokusera på de frågor som är viktigast och därigenom få en effektivare styrning av verksamheten. Det säkra systemet med hög tillgänglighet. Cactus Eye-systemen är härdade, har långt driven behörighetskontroll och integrerar krypterade länkar med sidosystem och underliggande styrsystem. Cactus Eye är byggt för drift 24/7 med mycket hög tillgänglighet. Redundans erbjuds på alla nivåer från arbetsplatser till servrar, kommunikationslänkar och styrsystem. Vi erbjuder dygnet-runt-support, förlängd garanti, samt säkerhetssupport för alla våra leveranser med assistans på plats i princip över hela landet. Läs gärna mer om säkerhet och support på sidan 20 och 21. 2

3 3

4 Samhällsviktig struktur ligger oss varmt om hjärtat. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till tryggt vatten, en hållbar energiförsörjning och trygga transporter. Samhällsviktiga funktioner med höga krav på driftsäkerhet. Våra kunder har en annan sak gemensamt: verksamheter som gynnar ett långsiktigt hållbart samhälle. Kaktusen har gett namn åt vårt företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet. 4

5 5

6 Cactus Eye ett fullskaligt driftsystem med extra allt. Cactus Eye är ett fullfjädrat driftdatorsystem (SCADA/DCS) som övervakar, styr och optimerar dina anläggningar. Cactus Eye är tillräckligt kraftfullt för att klara de allra största anläggningarna. Men också tillräckligt skalbart för att även passa de allra minsta. Lite, Focus, Premium: olika versioner, olika behov. Cactus Eye finns i tre versioner: Lite, Focus och Premium. Vilken version som passar dig beror på önskad funktionalitet och storlek på din anläggning: mängden anslutna styrsystem och signaler, arbetsplatser och servrar. Focus och Premium har funktioner som nyckeltal, serviceportal, driftloggbok och informationssystem utöver de normala SCADA-/DCS-funktionerna. Alla tre versionerna har stöd för att ansluta våra egna understationer, men konfigureringsverktygen är mer utvecklade i Focus och Premium. Bronsavtal för support, hårdvaru- och uppgraderingsavtal finns för samtliga versioner. För Silver- och Guldsupport krävs Focus eller Premium. Det bästa från två världar. Med åren ökar ofta antalet styrsystem i verksamheterna och även floran av fabrikat. Härigenom minskar känslan för helheten och möjligheterna att verkligen optimera driften. Här är Cactus Eye är ett förträffligt verktyg för att skapa ett enhetligt system, oavsett vad är det är för typ av styrsystem, Projektering, planering & uppföljning instrumentering eller sidosystem som är anslutet. Cactus Eye ger en enhetlig operatörs miljö i kontrollrum, på webboch jourarbetsplatser. Till Cactus Eye finns ett 60-tal protokoll framtagna, vilket i princip täcker all förekommande utrustning i Sverige. Cactus Eye och våra understationer ger tillsammans ett distribuerat kontrollsystem: DCS. Understationerna är integrerade i våra systemlösningar och erbjuder ovanligt enkelt underhåll och fjärrsupport. De ger dessutom krypterad kommunikation, fjärrprogrammering över alla länkar liksom central versionshantering av all styrprogramkod. Självklart kan SCADA- och DCSstyrsystem samsas i ett och samma system vilket är fallet i det stora flertalet av våra system. Produktion Distribution Skapar överblick och struktur. Knyter ihop delarna i verksamheten. SCADA/DCS utgör en naturlig plattform. Cactus Eyes olika moduler ger möjlighet till ökad integration och samordning i din organisation. 6

7 7

8 För bästa överblick och kontroll. Cactus Eye innehåller alla de delar du förväntar dig av ett SCADA-/ DCS-system för att styra och övervaka din process. Men dessutom finns funktioner som integrerade kartfunktioner, nyckeltalsvyer, kalendervyer och driftloggböcker. Nyckeltalsvyer mål och resultat ur ditt perspektiv. Nyckeltalsvyerna beräknar och presenterar information ur ditt perspektiv med näst intill valfri presentationsform. Exempel: kvalitet, ekonomi, energieffektivitet, livscykel kostnader (LCC) och läckage är alla nyckeltal som förtjänar att visualiseras bättre. Presentationen kopplas till rätt personalkategori, så varje användargrupp arbetar mot rätt målbild. Övergripande mätetal kan även vara data som du manuellt matar in i systemet: antalet klagomål kring missfärgat vatten, vilket till exempel ska understiga ett måltal om 1,0 klagomål per brukare och år, motsvarande 50 klagomål per år. 8

9 Larmanalysverktyget tar tempen på din anläggning. Cactus Eye innehåller ett väl utvecklat verktyg för att analysera larm, händelser och indikering i systemet. Detta är ett övergripande verktyg som kompletterar de traditionella larm- och händelselistorna. Kartvyer med information i olika lager. Har du flera anläggningar utspridda? I den inledande vyn visas anläggningar och eventuellt ledningsnät geografiskt. Kartmarkörer visar anläggningarnas placering på kartan samt om anläggningarna är i normalläge eller i avvikande läge. Med Larmanalysverktyget får du en vy över varaktigheten av larmen i systemet: hur ofta de inträffar och vilka typer som förekommer mest. Du kan också enkelt ange målvärden och följa upp dessa i realtid. I kartvyn som visar anläggningarna kan du även skifta mellan karta, flygfoto och hybrider däremellan. 9

10 Kartvyer exempel på lager. Informationen indelas i olika lager för olika processdelar. De olika lagren kan sedan visas samtidigt eller släckas och tändas så att önskad information visas. Nytt gränssnitt baserat på forskning. Hur mår anläggningen? Är den på väg åt rätt håll? Följer vi lagstadgade utsläppskrav? Det är viktigt att processbilderna tydligt visar det är som är viktigast. Utmaningen är att vara tydlig och inte dränka operatören i mätvärden. Det underlättar också för dem som sällan är inne i systemet. Gränssnittet i Cactus Eye bygger därför på den senaste forskningen inom HMI (Human Machine Interface), på riktlinjerna inom High Performance HMI och på många och utförliga användartester. I kartvyn indikeras larm vid en pumpstation. Genom att välja driftbilden för pumpstationen får du upp processbilden. En processbild ska vara så ren och fri från färger och animeringar som möjligt. Bara det som är viktigt ska framgå. Det är alltså onödigt att visa många olika numeriska värden som är svårtolkade. Istället ska det som är viktigt visas: larm och avvikelser. Nivåer visas till exempel som staplar bredvid sina objekt det gör att en operatör snabbare kan se avvikelser utan att behöva tolka numeriska värden. 10

11 Larm och händelser. Cactus Eye lagrar allt som händer i din anläggning under flera år. Här finns stora möjligheter att sortera och söka ut aktuell information per larmklass, anläggningsdel, intensitet, styrsystem etc. Från varje larm är det enkelt att nå aktuell processbild, kurva eller åtgärdstexter. Och kombinera vyer av dessa. Distribution av larm. Distribution av larm görs snabbt och effektivt från larmsystemet. Du styr själv när och till vilka personer eller grupper larm eller larmgrupper ska distribureras. Typ av larmmottagare är också tämligen fritt via SMS eller som app. Larmappen kan även användas för se mätvärden, registrera viktiga händelser i verkligheten i form av text, foto, film samt skicka meddelanden till kollegor. Bildexemplet visar Cactus Eye larmapplikation. Den visar larm, händelser och mätvärden. Noteringar kan även matas in i applikationen som sedan synkas med driftloggboken. Valda larmklasser distribueras till drift- och jourpersonal. Dessa larm kan visas och hanteras i bärbara datorer, surfplattor eller smarta telefoner. 11

12 Ett kraftullt verktyg för att styra och manövrera. Cactus Eye är också ett verktyg för att du ska kunna styra och påverka din anläggning. Själva styrningen och regleringen sker normalt i underliggande styrsystem, men via bilder och s.k. faceplate (manöverruta) i Cactus Eye HMI kan du starta/stoppa eller öppna/ stänga objekt i din anläggning. Systemet innehåller ett avancerat behörighetssystem som förhindrar att obehöriga får tillgång till systemet. Manövrerbara objekt. Genom att föra markören över bilden ändrar markören utseende när den passerar ett manövrerbart objekt eller fält: från en pil till en pekande hand. Systemet kan också konfigureras så att när du pekar på ett mätvärde eller ett objekt så visas ett så kallat tool tip. Tool tip kan innehålla namn, beskrivning, område m.m. för mätvärdet eller objektet. 12

13 Manöverrutan. Genom att dubbelklicka på ett manövrerbart objekt får du fram en manöverruta eller faceplate. Beroende på objekt kan manöverrutan ha olika utseende och funktion. I rutan kan du manövrera men också titta på information som hör till objektet: signaler, larm, kurva, inställningar, drifttider, underhåll, m.m. Noteringar i driftloggboken. I samband med manövreringen kan du skriva noteringar som samlas i driftloggboken. På så sätt samlas värdefull information om varför olika manövrar gjordes. Noteringar kan också göras när du ändrar en larmgräns, blockerar ett larm eller i en kurva kopplat till ett mätvärde en specifik tidspunkt. Regulatorer. Ingår det regulatorer i styrsystemen kan du ta fram regulator faceplates/manöverrutor för att kontrollera eller ändra regulatorernas inställningar. 13

14 Kurvpresentation. Kurvpresentationen i Cactus Eye visar snabbt data från systemets historiklagringen i kurveller stapelform. Presentationen är synnerligen flexibel för val av variabel, presenta tionsfärg, linjetyper, etc. Tidsaxlar och värdeaxlar är skjutbara i respektive axelled för maximal flexibilitet. Lagringen är händelse styrd, vilket innebär ytterst goda möjligheter till exceptionellt långa lagringstider. Detta ger i sin tur naturligt inbyggda funktioner för data mining för att visa kurvor, rapporter och hämta ren rådata under lång tid. Driftloggbok. Det är dags att göra sig av med pappersloggböckerna. Driftloggboken är ett dynamiskt verktyg som ligger parallellt med driften. Den kan till exempel innehålla ett ingrepp i processen, varför det gjordes, vilka manövrar som behövdes och länkar till bilder, kurvor och rapporter. Du kan koppla en valfri mängd noteringar till kurvorna för att kommentera specifika händelser. Nya signaler kan läggas till genom drag-and-drop-funktioner från till exempel en processbild. Enklare beräkningar går att göra direkt i kurverktyget: summering av flöden, omräkning av storheter etc. Dessa kan sedan visas som en ny kurva. En separat tidsfunktion finns för att ange hur länge noteringen i loggboken ska gälla. 14

15 Kalenderfunktion. För att underlätta i vardagen finns en inbyggd kalenderfunktion. Den använder du för att kommunicera och följa upp aktiviteter i verksamheten. Från kalendern kan direktlänkar göras till skräddarsydda myndighetsrapporter, bilder, kurvor och andra informationspaket, vilka genereras automatiskt av systemet. Kalendern har en rad vyer som kan användas från användarnivå upp till hela drift avdelningen. Kalendervyerna i exemplen är grupperade under en Arbetskalender. I denna kan såväl personliga som administrativa vyer visas. Exempel på inlagda aktiviteter kan vara inlämning av myndighetsrapporter, löpande besiktningar i anläggningarna och underhållsaktiviteter. Vanligtvis pågår en rad projekt ute i anläggningarna. Genom att lägga in milstolpar i projektkalendern, kan dessa med fördel kopplas till Driftloggboken. Personalen får då all information om tider och processpåverkan i ett och samma system. De vet vad som pågår, var det pågår och hur länge. 15

16 Projektera, planera och följ upp. Att i högre grad knyta samman driften med felanmälan, kartfunktioner och analysverktyg ger stora möjligheter för den administrativa delen av din drift. Cactus Eye erbjuder moduler för läckagesökning, rapportsystem och system för att hantera långtidslagring av mätdata och gränssnitt (webb) där projekteringspersonal enkelt kan hämta data oavsett från vilket system det kommer. Alla typer av rapporter. Rapportverktyget i Cactus Eye genererar rapporter per begärt intervall som vecka, månad, kvartal eller år. I verktyget finns kraftfulla beräkningsfunktioner och designmöjligheter. Alla typer av rapporter kan genereras såväl driftrapporter som filstöd för SMP och andra format som uppföljande myndigheter efterfrågar. Labbdatasystem nu integrerat. Labbdatasystemet har tidigare varit en egen, fristående modul. Nu har vi integrerat systemet i Cactus Eye för ännu bättre funktionalitet och nåbarhet. Labbpersonalen får nu ett användarvänligt system för att hantera såväl automatiskt insamlade värden som manuellt insamlade från driften. Labbdata systemet kan med fördel också förses med Interlab gränssnitt för överföring av information från externt laboratorium. Det är kraftfullt, samtidigt som det är enkelt att använda och administrera. Valfritt antal mätvärden. I systemet definieras labbvärden som manuellt framtagna värden från provtagning och analys, till exempel temperatur, ph, hårdhet, kalkmättnad eller i princip allt som kan mätas. Mätvärdena matas in i Cactus Eye tillsammans med en tidpunkt. Systemet tillåter i stort sett obegränsat antal inmatningar. Alla labbdata kan du sedan visa som kurvbilder eller presentera i överskådliga rapporter. Labbdatasystem har tidigare levt sina egna liv. Ofta helt manuellt arbete kompletterat med Excel eller andra program. Nu har vi integrerat labbdatasystemet i Cactus Eye. 16

17 Underhållssystem. Våra informations- och underhållssystem sammanställer uppgifter från hela verksamheten. De ger god överblick, underlättar driften och skapar bättre kommunikation. Allt finns med i nya Cactus Eye. I alla verksamheter finns många olika processobjekt, manualer och dokument att hålla reda på. När du som operatör eller beslutsfattare vill ta fram underlag för ett objekt eller hela verksamheten måste du ofta sammanställa uppgifter manuellt. Det kräver både tid och resurser. Enklare att samla in, visa och underhålla. Informationssystemet i Cactus Eye gör det enklare att samla olika typer av information på ett och samma ställe. Informationen kan bestå av objektbeskrivningar, drifttider, driftinstruktioner och egna noteringar. Informationen finns sedan enkelt tillgänglig i systemet på alla arbetsplatser. Integrerat Underhållssystem. En mycket viktig del i driften är underhållet. Genom att integrera Cactus Eye och Underhållssystem erhålls ett enda verktyg för såväl styrning som samordning av UHintervaller enligt drifttider, arbetsorder och ronder. Föreskrivna egenkontroller enligt lagstadgande myndigheter administreras direkt i programmet. Du kan identifiera anläggningar genom streck- eller QRkoder för att synkronisera ronderingar med systemet. För anläggningarna kan du skapa check listor, reservdelslistor, arbetsprocedurer och FLT-kontroller för att på ett rationellt sätt få kontroll och minska underhållskostnaderna. Cactus Eye hjälper operatören att arbeta effektivare och mer metodiskt genom hela planeringsprocessen. Hela verksamheten får gemensamma uppgifter och enhetliga data för varje enskilt objekt. 17

18 Understationer för bättre underhåll och drift. Understationer eller styrsystem är viktiga delar av din anläggning. Det spelar ingen roll hur bra det överordnade systemet är om inte understationerna ute i processen håller måttet. Under alla år har vi, i kombination med fullt stöd för generella styrsystem, även hållit en egen linje med egenutvecklade understationer. Detta är något som våra kunder verkligen uppskattar: understationerna ger ett effektivt underhåll, de underlättar arbetet och de ger enhetligt utförda styrningar och benämningar. Allt för en optimal process. Underhållsverktyg tillgängliga överallt. Konfigurerings- och underhållsverktygen för de egna understationerna är integrerade i Cactus Eye. De nås från systemmenyer i alla arbetsplatser. Verktygen är även nåbara från till exempel aktuellt objekt i en processbild. Systemet har en central databas med distribuerade delar i varje understation. Det gör konfigurering av kommunikationen enkel och effektiv när uppdatering endast behövs centralt. Alla program versionhanteras automatiskt centralt och backuphanteras precis som det övriga systemet. Våra understationer kan du självklart programmera över alla former av kommunikationsförbindelser och hastigheter även mycket långsamma förbindelser. Därför kan understationer utspridda över stora geografiska områden underhållas och programmeras centralt från ditt system. Generella styrsystem fungerar utmärkt. Cactus Eye kommunicerar även med näst intill valfri extern utrustning: PLC:er, RTU:er, understationer och instrumentering. Totalt har vi ett 60-tal protokoll. Oavsett vilket fabrikat du ansluter, får du ett enhetligt system på överordnad operatörsnivå. I Cactus Eye finns också utmärkta funktioner för att samordna jourgrupper och larmdistribution även över kommungränser. 18

19 Cactus CL70 för större anläggningar. Till Cactus CL70 kan du ansluta cirka I/O. I/O kan antingen monteras lokalt eller distribueras ut i anläggningen. I/O ansluts över Profibus DP. Till CL70 kan du ansluta fyra separata Profibusslingor, med vardera maximalt 128 noder. CL70 kan även förses med display för lokal manövrering. Cactus Logger möjligheternas verktyg. Cactus Logger är ett utmärkt verktyg för att enkelt övervaka och till en lägre kostnad samla in data från valfri utrustning i din anläggning. Cactus Logger har inbyggd kommunikation och I/O-hantering för digitala, analoga och pulsingångar. Den finns i såväl batteriutförande, som för 230 VAC- och 24 VDC matning. Cactus INGO för små till medelstora anläggningar. Cactus INGO är en kompakt och kostnadseffektiv understation. Sin storlek till trots är den en fullfjädrad Cactus understation. Cactus INGO är perfekt för till mindre anläggningar och processavsnitt. Cactus Ingo kan även förses med Profibus DP interface för kommunikation med distribuerat I/O eller annan utrustning som frekvens omformare och givare. Finns i två versioner: en för montage på DIN-skena och en med integrerad skärm för montage i skåpsfront. Till Cactus INGO kan du ansluta cirka 200 I/O. 19

20 Det säkra systemet med den höga tillgängligheten. Driftsäkerhet har kommit allt mer i fokus. Med fler och fler enheter på nätverket blir anläggningarna sårbara med nya och högra krav på säkerhet. Som alltid beror säkerhet på hur väl teknik, människa och rutiner samverkar. Cactus Eye är byggt för drift 24/7 med mycket hög tillgänglighet. DISTRIBUTION Härdade operativsystem i server och driftarbetsplatser. Parallell arbetsplats Jourarbetsplatser Parallell eller klustrad server Utlokaliserad redundant server PRODUKTION Dubblerade arbetsplatser & nätverk Testsystem Redundant serversystem (hotswap) NÄTVERK Kraftfullt behörighetssystem i alla arbetsdatorer. Redundant styrsystem Verifiering & validering av uppgraderingar (Cactus Eye, OS-patchar, virus, etc.). Krypterad kommunikation med Cactus understationer genom inbyggt skydd. Mot styrsystem via säker APN och hårdvaruskydd. PROJEKTERING, PLANERING & UPPFÖLJNING För att skydda systemen krävs klara riktlinjer och föreskrifter för hur arbetet ska bedrivas. Funktionen för olika arbetsplatser, hur dessa får vara bestyckade och inte minst lösenordspolicys, behöver ofta klargöras. Speciellt som önskemålen om att integrera information från driftdatorsystemen med den övriga verksamheten ökar för varje år. Löpande säkerhetsuppdateringar behövs för datorutrustningen där även kontroller och loggar görs av statusen på nätverk och brandväggar. Arbetsplatser 20

21 Vilket serviceavtal passar din verksamhet? För att passa just dina behov och krav på service och underhåll erbjuder Cactus UniView tre olika nivåer på serviceavtal: Brons, Silver och Guld. Bronsavtal för support, hårdvaruavtal och uppgraderingsavtal finns för samtliga versioner av Cactus Eye (Lite, Focus och Premium). För Silver- och Guldavtal krävs Focus respektive Premium. Oberoende av vilken nivå du väljer så ingår alltid: Personlig kontaktperson. Telefonrådgivning. Enkelt att felanmäla via telefon, e-post och fax. Fjärrhjälp. Guldavtal. Silveravtal. Service dygnet runt alla dagar om året. Avtalet anpassas efter era behov. Service även under helger. I Cactus Eye finns en serviceportal en personaliserad portal med all information om service, kontaktpersoner, serviceavtal m.m. för just din verksamhet. Lättillgängligt och uppdaterat för alla i din organisation. Bronsavtal. Service under kontorstid. 21

22 Kompetens för att optimera din operatörsmiljö. Informationsmängden i moderna driftsystem ökar och ställer högre krav på operatören. Rätt utformade kontrollrum och ledningscentraler bidrar därför till säkrare drift, nöjdare medarbetare samt en bättre och attraktivare arbetsmiljö. På Cactus UniView erbjuder vi kompetens för att utforma kontrollrum ett område som kräver specialistkunskap och erfarenhet, något som är ovanligt i Sverige. Den mänskliga faktorn. Moderna operatörsmiljöer innehåller allt mer automatik och beslutsstöd. Systemen blir mer avancerade, snabbare och smartare. Men människan är ingen maskin och pratar inte ettor och nollor. Människan har känslor och empati med fysiska och mentala begränsningar. Särskilda krav. Arbete i kontrollrum ställer därför särskilda krav för att operatörerna ska få en så optimal arbetsmiljö som möjligt: motverka trötthet, förhindra arbetsskador och göra användaren alert vid problem och alarm. Det gäller särskilt för alla 24/7-verksamheter. Operatören och uppdraget i fokus. Vi erbjuder lösningar som verkligen sätter operatören i fokus och ger översikt på ett flexibelt och optimalt sätt: allt enligt den internationella standarden ISO för att utforma kontrollrum. Expertkunskap för alla miljöer. Vi bistår med expertkunskap för alla typer av verksam heter: övervakning av tåg-, bil- och flygtrafik, process-, el-, nät-, mobil och kameraövervakning, m.m. Den offentliga sektorn har flera viktiga områden där vi anpassar lösningarna för polis, räddningstjänst, försvar och katastrofrum. För att öka informationssäkerheten kan vi skapa slutna informationsflöden av känslig information. Efter era förutsättningar. Vi anpassar och designar lösningar tillsammans med dig och dina kollegor för att komma fram till den mest ergonomiska och miljöanpassade lösningen efter förutsättningarna på just din arbetsplats. Cactus kan erbjuda alla ingående produkter i ditt kontrollrum: allt från mjukvara, hårdvara och implementa tion till serviceavtal. Cactus UniView erbjudande Konsulttjänster. Avgränsade uppdrag. Kontrollrumsrevision till ett fast, lågt pris. Föreläsningar och seminarium. 22

23 23

24 Möbler och layouter som ökar medarbetarnas kapacitet. Ett kontrollrum innehåller en mängd olika detaljer: stolar, förvaringsutrymmen, skriv- och operatörsbord, ljusarmaturer och inte minst skärmar. Oavsett om du väljer en stor videovägg med bakprojektionskuber, LCD-videovägg, en front-projicerad videovägg eller en modern personlig storbildsöversikt för varje operatör, så har Cactus UniView lösningen. Genom många års erfarenhet av HMIintegration och utveckling av applikationer kan Cactus UniView erbjuda rätt lösning för kontrollrummet i din organisation. Krav och budgetar styr. Utbudet av utrustning, möbler och skärmar för kontrollrum är stort: från specialdesignad inredning för 24/7-miljöer till utrustning med lägre kvalitetskrav. Vi har alla de leverantörskontakter som krävs för att erbjuda en lösning som passar såväl krav som budgetar. Effektivt, bekvämt och målmedvetet. Vi utvecklar och presenterar översiktsbilden för att passa er process för att operatörerna ska kunna jobba så effektivt, bekvämt och målmedvetet som möjligt. Målet är alltid att skapa en optimal visuell koppling mellan användare och system, process och organisation. Rätt beslut vid rätt tidpunkt. Du får en 24/7-miljö med stabil drift, full översikt och som är optimerad för människan. 24

25 Verktygen som maximerar produktivitet och resultat. Här är några exempel på kravställningar som fokuserar på användaren inte tekniken: Operatörsmöbler som kan justeras individuellt bidrar till att alla operatörer behåller uppmärksamhet och precision. Sitt- och ståläge för ombytlig arbetsmiljö befrämjar hälsa och vitalitet. Anpassade konsoler för olika displaylösningar. Avskilda zoner för skiftbyte, informationsdelning och effektiv övervakning. Placering av datorer och andra starka elektromagnetiska fält, värme och buller utanför kontrollrummet med vår egen lösning. Produktiv atmosfär genom optimerat luftflöde, kontrollerad belysning och akustisk kontroll. Ytor som är lätta att rengöra och städa; framför, ovanpå, under och bakom. 25

26 Vi finns på fem ställen. Våra kunder finns överallt. ENERGI: Akademiska Hus Göteborg, Alingsås Energi Elnät, Alvesta Elnät, Bjäre Kraft Ek. förening, Borås Energi, Brittedals Elnät Ek. Förening, C4 Elnät, Falbygdens Energi, Forsmark F3, Hässleholms Miljö, Katrineholm Energi, KMW Energi, Landskrona Kraft, Linde Energi Elnät, Lunds Energi, Mellersta Skånes Kraft, Mölndal Energi, Nybro Energi Elnät, Nynäshamns Energi, OKG O2+O3, Perstorp Fjärrvärme, Perstorp Specialty Chemicals, Ringsjö Energi, Stenungsunds Energi & Miljö, Sölvesborgs Energi & Vatten, Tekniska Verken i Linköping, Umeå Energi Elnät, Växjö Energi Elnät, Ystad Energi, Ängelholm Energi. INDUSTRI: Dynea Ireland, Dynea Norway, Dynea Vietnam, Elkem Aluminium (Norge), Ellco Food, Kävlinge, Elmia Jönköping, Gelita Sweden, Stidsvig, Metso Fibertech Sundsvall, Perstorp Specialty Chemicals, Sapa Div Service Finspång, SMHI Norrköping, Swedish Space Corporation Ågesta, Svensk Depåautomation, Svenska Lantmännen Ek. förening Norrköping, V&S Absolut Spirits Nöbbelöv, Volvo Cars Göteborg, Värmlands Kalkningsförbund, Västervik Fiskerifabrik. VA ANLÄGGNINGAR: Ale kommun, Alvesta kommun, Avesta kommun, Bergen kommune (Norge), Borgholm kommun, Botkyrka kommun, Citytunneln Malmö, Drammen kommune (Norge), Falu Energi & Vatten, Finspång kommun, Gislaved kommun, Grums kommun, Gästrike Vatten, Göteborgs Vatten, Halmstad kommun, Hammarö kommun, Haparanda kommun, NSVA Helsingborg, NSVA Landskrona, NSVA Åstorp, Hudiksvalls kommun, Höganäs kommun, IVL Hammarby Sjöstad, Karlstad Grums VVförbund, Karlstad kommun, Kils kommun, Kristinehamns kommun, Kumla kommun, Kungälv kommun, Köping kommun, Laholmsbuktens VA, Lidingö stad, Nacka kommun, Norrköping Vatten, Norrtälje kommun, Nynäshamns kommun, OKG Bada, Oskarshamn kommun, Oxelö Energi, Partille kommun, Piteå kommun, Roslagsvatten, Salem kommun, Sel kommune (Norge), Stockholm Vatten, Svedala kommun, Sydvatten, Sölvesborg Energi & Vatten, Tekniska Verken i Linköping, Telge Nät, Tjörn kommun, Trelleborg kommun, Täby kommun, Uppsala Vatten och avfall, VA-Syd Lund, VA- Syd Malmö, Vaggeryd kommun, Vattenfall Stenungsund, Värnamo kommun, Västervik kommun, Växjö kommun, Öckerö kommun, Örebro kommun. JÄRNVÄG: Banedanmark, Lokalbanen, Storstockholms Lokaltrafik, Trafikverket. BIOGAS: NSR Helsingborg, Svensk Biogas, Uppsala Biogas. 26

27 27

28 I den här broschyren kan du läsa om vårt nya, egenutvecklade driftsystem Cactus Eye. Varje dag används våra system för drift av samhällsviktig infrastruktur hos mer än 100 kunder. Driften med våra system inkluderar en stor del av Sveriges vattenförsörjning samt viktiga delar av energiförsörjningen inom både produktion och distribution. Kaktusen fick ge namn åt vårt företag. Den, liksom vårt system, klarar sig i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet. Vi är stolta över att leverera system till anläggningar som strävar efter långsiktig hållbarhet. Du kan lita på oss, vi kan din verksamhet. Vi tänker långt SE.

VA-branschens nya driftsystem.

VA-branschens nya driftsystem. VA-branschens nya driftsystem. Ett renodlat VA-system som utgår ifrån ditt behov. Alla projekt startar med en vision. För oss var det enkelt. Vi ville skapa världens bästa system för din driftorganisation.

Läs mer

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

All drift går att optimera. En presentation av Cactus.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus. All drift går att optimera. En presentation av Cactus. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN ETT FLEXIBELT ÖVERVAKNINGSYSTEM MED MÅNGA MÖJLIGHETER Uni-View är ett SCADA system som ger användaren möjlighet att få full kontroll över sina anläggningar.

Läs mer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter CLOUDair Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer 2 CLOUDair CLOUDair Det enklaste sättet

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

För övervakning och styrning av VA-verk.

För övervakning och styrning av VA-verk. För övervakning och styrning av VA-verk. Mer än var tredje svensk kommer varje dag i kontakt med Cactus. Mer än tre miljoner svenskar får sitt vatten behandlat av en anläggning som styrs av ett Cactussystem.

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View Maskinkort

Systembeskrivning Uni-View Maskinkort Systembeskrivning Uni-View Maskinkort 1 Beskrivning av Uni-Views maskinkort Maskiner och andra objekt kan anslutas till Uni-View via I/O signaler. Denna anslutning definieras i signaldefinitionsblocken

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Operatörsbord Kontrollrumsbord

Operatörsbord Kontrollrumsbord Operatörsbord Kontrollrumsbord RackTech har marknadens bredaste sortiment av bord för operatörsrum, kontrollrum, övervakningscentraler, larmcentraler osv. Man finner våra operatörsbord i alla typer av

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Inbjudan till Uni-View utbildning hösten 2010

Inbjudan till Uni-View utbildning hösten 2010 Helsingborg den 24 augusti 2010 Inbjudan till Uni-View utbildning hösten 2010 Här kommer höstens program för Uni-View utbildning. Utbildningen vänder sig som vanligt till nya operatörer eller systemansvariga

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux

Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux Driftdatorsystem för att styra och övervaka Stockholms, Göteborgs och Malmös dricksvattenförsörjning Lösning driftsatt på Linux prisvärdhet

Läs mer

System 800xA Smart Client

System 800xA Smart Client System 800xA Smart Client Med Smart Client kan du ägna dig åt att analysera data istället för spendera tid på att samla in den Visst skulle fler inom ditt företag ha nytta av den produktions- och processinformation

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

CSX FÖR ÖVERVAKNING OCH STYRNING

CSX FÖR ÖVERVAKNING OCH STYRNING CSX FÖR ÖVERVAKNING OCH STYRNING Samarbetet med Cactus har fungerat utmärkt. Mycket beror det på att Cactus är ett lagom stort företag där man alltid känner sig hemma och där man blir väl omhändertagen.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Idus gör underhållet lönsamt och effektivt!

Idus gör underhållet lönsamt och effektivt! Idus gör underhållet lönsamt och effektivt! 1 2 Idus ger dig flera fördelar Idus har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation, drift och underhåll. Vår filosofi är att göra användarvänliga

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Mäter. Övervakar. Larmar. Dokumenterar. Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator

Mäter. Övervakar. Larmar. Dokumenterar. Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Cel s i c o m - s ys t emet Trådlösa radiogivare för t.ex. temperatur och fukt Basstation

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Internet of Things. Inom industriellt underhåll. Kontaktperson:

Internet of Things. Inom industriellt underhåll. Kontaktperson: Internet of Things Inom industriellt underhåll Kontaktperson: Hans Hellström Försäljningsansvarig, Underhållssystem Tel: 070-105 32 25 E-post: hans.hellstrom@sigma.se Ref: Sigma MS/EAM 2015-05-19 Sida

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS ger dig bara fördelar har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. I dag har vi över 2000 nöjda användare. Vår filosofi är att

Läs mer

Intelligent Infrastructure by Infracontrol. Since 1993

Intelligent Infrastructure by Infracontrol. Since 1993 Intelligent Infrastructure by Infracontrol Since 1993 Intelligent Infrastruktur Driftövervakning För många tekniska utrustningar lever ensamma Infracontrol Online Korta fakta om Infracontrol 30 personer

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Att arbeta strategiskt med. Lean ordning och reda i processen! Riskbaserad tillsyn. VA-rådgivning och klimatanpassade små avlopp

Att arbeta strategiskt med. Lean ordning och reda i processen! Riskbaserad tillsyn. VA-rådgivning och klimatanpassade små avlopp Att arbeta strategiskt med Att arbeta strategiskt med små avlopp små avlopp Vara Herrljunga Falkenberg MÖS Kungsbacka Gruppdiskussion Lean ordning och reda i processen! Hur säkerställer man att alla inspektioner

Läs mer

Det intelligenta övervakningssystemet

Det intelligenta övervakningssystemet Det intelligenta övervakningssystemet Huurre itop övervakar, förutspår och rapporterar Huurre itop är en onlinetjänst för fjärrövervakning och fjärrstyrning. Det är ett intelligent webbaserat övervakningssystem

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

NYHETER FRÅN CACTUS UNIVIEW 2013:2

NYHETER FRÅN CACTUS UNIVIEW 2013:2 NYHETER FRÅN CACTUS UNIVIEW 2013:2 Växtkraft S venska VA-organisationer står inför utmaningar i fyra viktiga frågor: personal, kompetens, ekonomi och underhåll. I många mindre och mellanstora kommuner

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Kritik på teknik Anders Sundström

Kritik på teknik Anders Sundström Kritik på teknik 2016 Anders Sundström Pappersenkät Två urvalsstorlekar 18-74 år 103 kommuner 76 000 enkäter v.6 v.17 3 olika enkäter Svarsandelar Antal medverkande Några resultat svara.statisticon.se/kritikpateknik

Läs mer

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart.

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. THE FLIR THERMAL FENCE Fullt integrerat varningssystem för omedelbar detektering och verifiering av objekt. FLIR Thermal Fence

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Cactus Informationssystem - CIS. Revision 1.1

Cactus Informationssystem - CIS. Revision 1.1 Cactus Informationssystem - CIS Revision 1.1 1 Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Objekt...2 1.2 Kategorier...2 2 Webbgränssnittet...3 2.1 Start av webbgränssnittet...3 2.2 Operatörsingång...4 2.2.1 Startsida...4

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W GPRS Data Logger och Internetportalen D2W Obegränsad åtkomst till mätdata! ventim.se » GPRS-Data Logger och Internetportalen D2W Rapportering Övervakning av gränsvärden Systemövervakning Larmhantering

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. PLOCKHJÄLPMEDEL PloCkhjälPmEdEl Compact Hissautomater arbetar med stor precision och hög hastighet. Rätt utnyttjade bidrar hissautomaterna till effektiv och rationell lagerhantering. För att operatören

Läs mer

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning EL-Online Telemetri / Individuell mätning Vad är Telemetri? Telemetri (Tele + metri) betyder fjärrmätning. Telemetri är överföring av mätdata från ett eller flera mätobjekt (t.ex. givare) till en central

Läs mer

Energieffektivisering belysning 2008

Energieffektivisering belysning 2008 Vägverket 1 Energieffektivisering belysning 2008 Vägverket Region Stockholm Mats Olsson Vägverket 2 Energieffektivisering belysning Införa tänd- och styrsystem Vägverket 3 Energieffektivisering belysning

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

MUR MaskinUppföljning Realtid

MUR MaskinUppföljning Realtid Produktionseffektivisering med MUR-Systemet ger produktions och organisationsförbättringar. Företagsutveckling Ta extern hjälp för att snabbt få igång ert förbättringsarbete. Hur går din maskin egentligen?

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post:

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post: Greyhound i kyrkan- vad är Greyhound? Botech har kunskap och erfarenhet av att styra och övervaka uppvärmning, luftfuktighet och luftkvalitet i kyrkor. Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer