Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012"

Transkript

1 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober

2 Lennart Eklund Bo Johannisson

3 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Men det handlar om förändring! 3

4 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Men det handlar om förändring! 4

5 Vårt ramverk bygger på en integrerad syn på strategi, organisation och styrning Ramverk för strategi, organisation och styrning Mission Värderingar Vision Strategiska mål Strategier Strategi Organisation Styrning Kompetenser och färdigheter Kultur och förhållningssätt Arbetssätt och processer Struktur Ledningsstil och -kommunikation Nyckeltal Åtgärder Verksamhetsplanering och -uppföljning Mål Medel 5

6 Den strategiska kartan anger mål och strategier för verksamheten Strategi Strategisk karta Varför vi finns Mission Vad vi vill åstadkomma på längre sikt De mål vi sätter upp på vägen mot vår vision Strategiska mål De strategier vi arbetar efter för att nå visionen och de strategiska målen Strategier Strategier Vision Strategiska mål Strategier Strategier Värderingar Vilka vi är och vad vi står för Strategiska mål Strategier Strategier 6

7 Styrningsmodellen hjälper organisationen att nå målen Styrning Styrning Mått som visar om vi rör oss framåt mot vår vision, mot våra mål och med hjälp av våra strategier Vad vi konkret gör på kort sikt för att leverera våra strategier och mot våra nyckeltalsmål Hur vi kontinuerligt arbetar med planering och uppföljning av mål, strategier och nyckeltal Nyckeltal Strategier Åtgärder Strategier Mission, värderingar, vision, strategiska mål och strategier Nyckeltal Strategier Åtgärder Strategier Verksamhetsplanering och -uppföljning Nyckeltal Strategier Åtgärder Strategier 7

8 Organisationen, både de hårda och mjuka delarna, utformas med utgångspunkt i mål och strategier Organisation Organisatoriska dimensioner Mission, värderingar, vision, strategiska mål och strategier Vad vi behöver vara duktiga på Kompetenser och färdigheter Kultur och förhållningssätt Hur vi ser på och agerar med våra medarbetare, kunder och andra intressenter Arbetssätt och processer Struktur Ledningsstil och -kommunikation Hur vi utför vårt löpande arbete Hur våra linjer, boxar och befattningar är utformade Hur våra ledare agerar och kommunicerar I utformningen av den framtida lösningen (efter nulägesanalysen) läggs fokus på de områden som anses mest prioriterade för att åstadkomma en mer välfungerande organisation 8

9 Angreppssätt för ett organisationsprojekt exempel Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Kartlägg och analysera nuvarande och framtida krav på organisationen Analysera hur väl organisationen möter kraven och identifiera förbättringsområden Ta fram förslag på ny organisation Utforma handlingsplan och analysera risker Aktiviteter Identifiera krav på organisationen utifrån de strategiska målen i långsiktsplanen Genomför workshop för att identifiera omvärldsfaktorer och förändrade kundbehov bortom 2014, som kan påverka kravbilden för organisationen: identifiera organisatoriska krav utifrån dessa Genomför intervjuer med relevanta representanter för att identifiera framtida utveckling av samverkan i gruppen Sammanställ och dokumentera kravbild på organisationen Ta del av relevant dokumentation (exv. organisationsbeskrivning, kund- och medarbetarundersökningar) Genomför intervjuer med representanter för olika delar av organisationen Identifiera styrkor och svagheter med nuvarande organisation Genomför avstämning och ev. workshops Beskriv, detaljera och prioritera de samlade kraven (strategiskta och organisatoriska) på den nya organisationen i termer av vad som ska bevaras, stärkas och skapas Ta fram förslag på möjliga organisationsmodeller inklusive interna och externa benchmark Utarbeta utvärderingskriterier (målbild) för förbättrad organisation Utvärdera föreslagna modeller mot utvärderingskriterier Detaljera organisationen, avseende prioriterade förbättringsområden inom: Arbetssätt Struktur, ansvar och styrning Kompetenser och färdigheter Kultur och förhållningssätt Ledningsstil och kommunikation Genomför avstämning och/eller workshops Utforma övergripande handlingsplan och riktlinjer för införandet av organisationen Analysera risker och identifiera åtgärder för att hantera/ motverka dessa risker Leveranser Beskrivning av nuvarande och framtida kravbild på organisationen Beskrivning av nuvarande organisation, inklusive styrkor och svagheter Förslag till förbättrad organisation Handlingsplan och riktlinjer Identifierade områden att bevara, stärka resp. skapa 9

10 Framgångsfaktorer baserat på våra erfarenheter Organisationen är inte ett mål i egen rätt utan ett medel som stöd för strategin vilket innebär att en ny organisation ska utgå från de mål som fastställs i strategin Säkerställ att de som berörs är involverade men utforma inte en demokratisk process Börja arbeta med organisationens mjuka delar försök undvika diskussionen kring struktur och personnamn så länge som möjligt Sträva efter enkelhet och tydlighet och minimera komplexitet det ska gå att förstå varför organisationen ser ut som den gör Acceptera kompromisser baserat på rådande förutsättningar men låt inte enskilda individer hindra nödvändiga förändringar Var uthållig, säkerställ överlämnande och följ upp Verifiera utfallet i efterhand och ändra det som inte blev bra 10

11 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Men det handlar om förändring! 11

12 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 12

13 Vanlig negativ spiral önskan om förändring men IT lyckas inte bryta spiralen Skär ner! Öka farten! IT behövs för verksamhetsprojekten BLACK BOX Skapar negativ spiral i alla dimensioner Skuren IT-budget Bara riktigt kritiska förbättringar kan göras Pressad till outsourcing av delar för att reducera kostnader För lite tid att styra helheten Driftstörning eftersom ingen ser till helheten Brandkårsutryckningar för att släcka bränder, begränsade resurser till förbättringar Inget förtroende i verksamheten, anarki, tar saken i egna händer Ytterligare budgetnedskärningar Spiralen måste brytas annars blir situationen bara värre och värre. IT har varken förmåga eller mandat att lyckas! 13

14 Målbild Rätt stöd till verksamheten till rätt kostnad Hög Entreprenöriell Tydlig balans Stöd till och besparingar i verksamheten Black box Låg Låg Lösningens kostnadseffektivitet Hög 14

15 Effektivisera befintlig IT BIT Hög Tydlig balans Stöd till och besparingar i verksamheten Industrialiserad IT- funktion Transparent ekonomisk modell med distinkt köpare vs. säljarelogik (inga allokeringar) Tydlig ägarskap i IT center BIT Låg Låg Lösningens kostnadseffektivitet Hög 15

16 Snabbhet mot ny värdeskapande IT NIT Hög Tydlig balans Tydliggör ansvar för verksamhetsutveckling (processansvar) Stöd till och besparingar i verksamheten NIT Säkra kompetens kring möjligheterna med IT Verksamheten ansvarar för investeringarna och för effekthemtagning BIT Låg Låg Lösningens kostnadseffektivitet Hög 16

17 Säkra rätt balans Taktik Hög Tydlig balans Tydligt mandat för att balansera verksamhetens behov och kostnadseffektivitet Stöd till och besparingar i verksamheten NIT Säkra koppling mellan affärsstrategi och IT-planer Balansera prioritering av projekt Facilitera arbetet med projektportfölj och tjänsteportfölj BIT Säkra arkitekturen Låg Låg Lösningens kostnadseffektivitet Hög 17

18 Essential to establish clear governance principles Group Management Business Verksamhetsutveckling Function Demand CIO Supply IT Center Scope Tactical development and IT demand Group tactical development Supply of IT solutions Primary purpose Control and develop business processes to professionally manage demand for IT development, support and services Ensure corporate business strategy execution with a holistic long-term perspective Be a professional partner that efficiently develops, delivers and operates the IT solutions required by the business Controlling Driving the right cost Doing the right things Doing things right Development (projects) Ensuring right demand and responsible for effect realization Optimize effectiveness of tactical development within resource constraints Service and support Support business in IT relations Facilitate the demand supply relationship Enterprise architecture Drive business architecture Convert corporate business strategy into information strategy and enterprise architecture Deliver on time, on budget and right competencies Cost efficient and reliable delivery with a responsive and knowledgeable position Drive solution and technical architecture 18

19 Governance responsibilities clustered into roles CASE Business strategy Group Management Business Function CIO ITC Management and Control Manager Project Manager Enterprise Architect Program Director ITdirector Proj-/Serv- Manager Business Process Process Owner Process Architect/ Specialist Information Information Owner Information Architect Information Specialist SOLUTION ARCH. Application Application Owner Application Architect Application Specialist Technical Technical Owner/ Architect Technical Specialist 19

20 A balanced organisational structure CASE CIO IT Center Management Business Partners Holland BF Holland UK BF UK GM Sales Marketing Finance BF BF Sales Marketing Finance Applications Operations IT Support Infrastructure Sourcing Logistic BF Supply Chain Etc. BF Etc. 20

21 Need distinction between strategy, tactics and operations What should we do? Strategy Define concept, decision to proceed How/where will it be released How should we do it? Tactical development What services are needed? What competences are needed? Perform initiatives to deliver new services and support Do it! Operations Work with new tools, processes and support 21

22 A need to create a customer value dialogue between strategy operations and tactics Traditional Wanted position Strategy Strategy Tactical development Operations Operations Development based on operational needs here and now Scattered and complex environment Limited proactive solutions Few solutions based on holistic needs Development based on real business needs and support to operations Solutions in a controlled context Ability to plan ahead and deliver solutions when needed 22

23 All tactical projects are part of CIO s prioritisation, which is not limited to IT projects CIO responsibility Strategic initiative Tactical project Operational project What? How? Do! Are strategic in nature Change business processes Do not change business processes Initiatives that and Do not yet involve changes in processes or tools and Utilize a limited amount of resources or Require new tools or Affect non-dedicated manning and Do not require new tools and Do not affect non-dedicated manning Examples Strategy to enter a new market M&A Decide new location Evaluate new offering Processes and tools to enter the new market New loyalty solution Processes for new web Pricing tool Execution of new market operation Establish new location Introduce new product Create new campaign 23

24 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel - IT governance - IT organisation - IT management - IT services and charges IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 24

25 Good job in bringing IT costs in control by a strict cost mandate CASE Top management team sets the IT spending level I think IT cost is OK IT mandate Strategy Business provides an IT wish list IT controls the spending and allocate where needed IT delivers services to the business We are low on cost but what is the value? Development Operations We perform fairly well. Compared to peers we are cost efficient. We have even heard that we spend too little money on IT 25

26 Adheres to a strict cost focus IT governance model CASE IT governance model High Strong business orientation Top performance balance I think IT cost is OK Business effectiveness IT support to business Strong cost orientation We are low on cost but what is the value? N/A We perform fairly well. Compared to peers we are cost efficient. We have even heard that we spend too little money on IT High Low IT efficiency IT cost and performance High 26

27 Top executives IT involvement lags compared to best practice CASE Top executive involvement on IT issues Hours spent per month on IT 1) 45 Best practice 20 Low practice I am responsible for a large multi million project nobody from management ever asks me how the project is performing never. I find that strange, but not surprising Top executives does not spend much time on IT. During a 2 hour strategy meeting, we spent 1 h and 53 minutes on sourcing, and 7 minutes on IT Best practice Low practice Best practice Low practice Number of top managers working on IT issues Average hours per month Best practice success factors: Focus from few top-managers with good IT specific know-how Intensive collaboration on content issues Concentration on strategic issues As far as I know the only time they spend are the minutes on cutting the IT budget 1) Do IT smart Seven rules for superior IT performance (Kempis/Rinbeck) 27

28 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel - IT governance - IT organisation - IT management - IT services and charges IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 28

29 Two split IT organisation structure that is accepted by all parties involved CASE Systems Business I have seen many IT organisations, and ours is not bad, quite the contrary Infrastructure Hard to say if it is simple or complex so far my impression is that it is somewhat closed 1 2 I see no need to know how IT is organised, as long as I get the services I need 29

30 IT organisation structure is set up for top performance CASE IT organisational model High Strong business orientation Top performance balance Business effectiveness IT support to business Strong cost orientation N/A High Low IT efficiency IT cost and performance High 30

31 In the IT organisation there is a 180 degrees changeover to support back-end synergies and to match the business CASE Systems Infrastructure need better user understanding Infrastructure 1 Primary focus: Synergies scale economics Working with Business 31

32 Clear IT organisation, structures and processes however: lacking common values and culture CASE There is an internal mistrust between units BPM The organisation chart is easy enough, but the organisation is not seem to be a lack of common values and culture Infrastructure I would grade the IT overall performance high on what is on paper, but low on how it actually works 1 This could potentially be improved by stronger and common values 32

33 IT management understands the business CASE Interviews shows that IT management is perceived as having a good understanding of business issues, while business is not that IT competent No understanding Full understanding IT understands business 3,74 IT management is very business competent, and understands the challenges facing the business. However, they know more about business than business about IT, so they strongly influence the IT business agenda Business understands IT 2,65 33

34 The current balanced trade-off supports today's situation CASE Limited cooperation between functions Trade off Systems Business Good alignment with business Infrastructure 2 34

35 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel - IT governance - IT organisation - IT management - IT services and charges IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 35

36 Management decisions are made high up in IT s pyramids CASE Information Most decisions Core IT-team IT-management team GM acts with great authority Infrastructure have problems being heard Only everyday problems Operations Different types of independent functional management groups 36

37 CASE Only big projects ever reach the decision makers, smaller ideas get filtered away as they move up toward the budgetary mandates I am part of top management, and my strategic demands are well catered for Sometimes I wonder if we don t do a lot of over-kill solutions... Business IT thinks in terms of thorough analysis first, then a big-bang change; I would like more small ideas to be tried and expanded if successful Our small needs are not a priority area for IT, so we are still paper-based 37

38 Strong cost orientation in the IT decision structure CASE High Strong business orientation Top performance balance We only follow up our business development goals, and IT s business cases do not synch with them Business effectiveness IT support to business N/A High Low IT efficiency IT cost and performance High 38

39 The use of external support could be improved in several areas CASE Best practice (BP) Outsourcing Selective Case BP Strategic Challenge internal operations against performance (cost & SLA) and outsource when an improvement can be bought, well defined and managed Resources, e.g. project leaders, coding Peaks BP Case Base Use extra resources only when needed, consider low cost resources, e.g. India, if task can be managed Competences, e.g. IT and business system skills Milking the competences BP Being milked by the consultant Case Use external competences when designing projects/solutions, and pull out their knowledge and experiences in early phase, not using them for execution Solutions Selective best of breed Case BP Package Approach dependent on current situation and solution/architecture strategy 39

40 Competences In preparing IT project best practice companies intensively use external know-how CASE Proportion of external competences (expertise) in IT projects 1) (% of project expenditure) Best practice Low practice We buy little cutting edge knowledge from consultants, just capacity 12,4 6,4 We have cut down dramatically on use of low value adding consultants 16,9 14,3 7,9 4,5 Total Project set-up Project execution Total Project set-up Project execution 1) Do IT smart Seven rules for superior IT performance (Kempis/Rinbeck) 40

41 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel - IT governance - IT organisation - IT management - IT services and charges IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 41

42 Top heavy budget and charging structure CASE Top management team sets the IT budget Business provides an IT wish list IT budget Strategy IT controls the spending and delivers on budget, deviations handled with internal IT allocation changes IT distributes cost related to budget items on top business unit level IT cost is like an income tax, you just have to pay it Development Operations 42

43 Charging model not supporting high performing IT CASE IT charging model High Strong business orientation Top performance balance I don't care about the IT cost, I don t even see the figure Business effectiveness IT support to business Strong cost orientation I push the business case so I can get the project I want, no one will control the benefits anyway IT has re-prioritised my project again, it scary that an organisation like mine doesn't have any real IT support High Low IT efficiency IT cost and performance High 43

44 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 44

45 What IT functions are there? IT functions IT strategy IT governance and planning Architecture Security and risk Quality Processes, tools and methods Resource planning and competence development Customer relations Sourcing and vendor management Project management Application development Application maintenance Application support Application operations Infrastructure development Infrastructure maintenance Infrastructure support Infrastructure operations Description Responsible for the IT strategy, describing how IT should support the realisation of the business strategy Specifying responsibilities, decision rights and accountability. Responsible for planning and follow up Creation of the blueprint that defines the structure and operation of the IT organisation deriving from the business-, process-, information-, application-, and technology perspective Responsible for guidelines and follow up of IT security and risk Responsible for guidelines and follow up of IT quality Responsible for guidelines regarding work processes, shared tools and methods Responsible for short and long term resource planning and identification of current and future competence requirements and planning how to fulfil those needs Customer contact with responsibility to find the right solution provider including make/buy decision and ensure that the delivery gets done Responsible for sourcing and vendor management Planning, organising and managing resources to reach project goals Realising business functionality through development of applications Maintain application functionality by addressing deficiencies and updating existing applications Provide support to users and manage incidents Responsible for keeping the applications running Meeting business demands by creating infrastructure functionality Maintaining infrastructural functionality Provide support to users and manage incidents Responsible for keeping the infrastructure running 18 IT functions will make up the basis for the structuring of IT 45

46 The IT functions follow different logic IT functions Normative IT IT delivery DEFINITIONS Normative IT: Rule making, support and follow up IT delivery: Execution of IT activities according to defined rules IT strategy IT governance (and planning) Architecture Security and risk Quality Processes, tools and methods X X X X X X Normative IT functions benefit from being gathered and separated from IT delivery functions Gathering all normative functions into one organisation aide coordination and communication Separating the normative functions ensures that focus stays on normative matters rather than operative ones Resource planning and competence development Customer relations Sourcing and vendor management Project management X X X X These are all common IT functions that benefit from being close to each other Grouping vendor management with customer relations ensures an holistic view where e.g. vendor management receive information on changing customer demands Gathering resource planning and competence development with vendor management ensures quicker competence supply through external providers Application development Application maintenance Application support X X X IT application development, maintenance and support benefits from being grouped together both from a competence and responsibility perspective Application operations X Infrastructure development Infrastructure maintenance Infrastructure support X X X Application operations and infrastructure functions closely interacts and benefits from being grouped together Infrastructure operations X Source: Occam analysis 46

47 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 47

48 Many companies have had major problems when outsourcing IT Reaching outsourcing decision Screening and selection of likely candidates Structuring the relationship Ongoing Management 1. Unclear business objectives 2. Unrealistic expectations of the customer; vendors oversell the deal 3. Vendor unwillingness to adequately define scope, service levels or pricing mechanisms 4. Lack of skilled resources committed to deal 5. Customer service, quality and performance issues often linked to inadequate processes and procedures 6. Most deals do not reflect changing market pricing, thus deals are not meeting customer cost expectation 8. Customers spend inadequate attention, time and resources on managing the deal 9. Vendors not as proactive as expected 10.Unanticipated changes in technology or business 7. Nobody left who understands the contract Terms & Conditions Source: Occam analysis 48

49 Fundamental issues in IT outsourcing Provider perspective Customer perspective Service, activity split for best scale economics Management of the total Improvement into process outsourcing, e.g. call centers, accounting, logistics Issues with gaps between services delivered by providers High profit Low total performance 49

50 IT management tasks to potentially be outsourced Strategy development Strategy development Strategy development Strategy development Strategy setting Procurement Procurement Procurement Procurement Architecture design Architecture design Architecture design Architecture design Vendor relationship Vendor relationship Vendor relationship Vendor relationship Relationship management Project control Project control Project control Project control Follow-up on SLA Follow-up on SLA Follow-up on SLA Follow-up on SLA Follow-up on financials Follow-up on financials Follow-up on financials Follow-up on financials Design Design Design Design Development and implementation Develop Develop Develop Develop Test and quality control Test and quality control Test and quality control Test and quality control Implement Implement Implement Implement Training Training Training Training Operations and maintenance Help-desk and technical support Help-desk and technical support Help-desk and technical support Help-desk and technical support Problem handling Problem handling Problem handling Problem handling Maintenance and change Maintenance and change Maintenance and change Maintenance and change Operations Operations Operations Operations Administrative support Administrative support Administrative support Administrative support DataCenter Network Desktop Business systems 50

51 Decide on principle strategy Strategic, comprehensive outsourcing Selective, opportunistic outsourcing Principle strategy Principles 1. Improve business focus 2. Reduce management complexity 3. Share risk Principles 1. Reduce and control cost 2. Use external resources only where needed 3. Control of strategic assets 51

52 Best practice service provider relationship Contract administration Strong organization in place from early negotiation phases Co ordination and united front to service provider Contract management Strategy setting Project and change management Daily delivery Financial analysis Negotiations Performance reviews Strategy planning Service portfolio creation Architecture design Project prioritization Project control Continuous improvements Project and change follow-up Change coordination Crisis management Service delivery Escalation handling User follow-up Hire special skills Reduce provider power by splitting contracts Do not under estimate the effort This can not be outsourced Ensure good alignment between business needs and provider possibilities Create contract that allow change Retain the right internal skills Projects and change efforts in tight control with business impact focus Focus to capture and resolve repetitive problems Clear SLA s based on business needs Users involved in service follow-up process Clear ownership, responsibilities and processes Source: Occam analysis 52

53 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Men det handlar om förändring! 53

54 Vad är en organisationsförändring? XXX XXX XXX XXX XXX Flytta boxar? 54

55 Vad är en organisationsförändring? Strategi Strategiska mål och strategier Vad vi behöver vara duktiga på Kompetenser och färdigheter Kultur och förhållningssätt Hur vi ser på och agerar med våra medarbetare, kunder och andra intressenter Arbetssätt och processer Struktur Ledningsstil och kommunikation Hur vi utför vårt löpande arbete Hur våra linjer, boxar och befattningar är utformade Hur våra ledare agerar och kommunicerar Ett omfattande iterativt pussel? 55

56 Vad är en organisationsförändring? Organisationsförändring handlar om kultur, styrning, kontroll och motstånd, hantering av förväntningar, visioner, kommunikation, utbildning, struktur, processer, människor, människor, människor och människor 56

57 Drömmen är den perfekta förändringen enligt ADKAR - modellen Steg i ett förändringsinitiativ Genomföra Utveckla Utforma Definiera Möjlighet Awareness Desire Knowledge Ability Den perfekta förändringen Reinforcement Medvetenhet Önskan Kunskap Förmåga Bidrag Faser för de berörda Källa: Boken The Perfect Change av Jeff Hiatt,

58 This image cannot currently be displayed. This image cannot currently be displayed. Hur det ser ut i verkligheten Vanliga faser att uppleva i en förändringsresa Kan jag klara det här? Ångest Äntligen en förändring? Glädje Vilken inverkan kommer detta att få? Hur påverkar det mig? Rädsla Detta är större än jag trodde? Gjorde jag verkligen det? Vem är jag? Det fungerar och blir riktigt bra! Jag ser att jag kan fungerar i det här! Gradvis acceptans Går framåt Förändring? Vilken förändring? Hot Förnekelse Skuld Besvikelse Depression Jag är inte med! detta är inte för mig! Uppgivenhet Jag gör detta bara för att jag är tvungen! Källa: Fri tolkning av John Fisher s Process of Transition diagram

59 I verkligheten finns alltid hinder i vägen Steg i ett förändringsinitiativ Motstånd Awareness Desire Knowledge Ability Reinforcement Faser för de berörda 59

60 Förändring på så kort tid som möjligt och med liten påverkan på affären Så kort tid som möjligt Kritisk lägsta nivå 1) Förbereda förändringen 2) Starta förändringen 3) Bygga nya organisationen 4) Upprätthålla ny nivå 60

61 Finns förutsättningar för framgång? PAIN Är förändringen nödvändig? Är det ett riktigt problem? Måste vi göra det nu? 61

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB SICS Introducing Internet of Things in Business Christer Norström, CEO SICS In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB A NOT CONNECTED PRODUCT TO A CONNECTED PRODUCT IOT introduction Examples What

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer Utvärdering av Ledningsprocesser Fredrik Kjellberg Mannheimer 0 Tre distinkta utvecklingsfaser Harvard Business School böcker Harvard Business Review - artiklar 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Mastering

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH TS CASESKOLA B Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH 2016 Ett styrdokument. Är en naturlig del av caset. Bör vara utförlig och strukturerad (se Asplund 2011). Undervisningssyfte, målgrupp, nivå, typ av kurs

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE TOMMY JARNEMARK DIGITAL AFFÄR B2C/B2B OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING SEDAN 2003, CHEF SEDAN 2004 BRINNER FÖR KUNDUPPLEVELSEN,

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

11/17/2016. Service Design. Stefan Titel/föreläsare

11/17/2016. Service Design. Stefan Titel/föreläsare Service Design Stefan Holmlid, @shlmld Titel/föreläsare 2016 11 17 2 1 2016 11 17 3 4 2 Nordic foundations for design» each thing must serve the purpose for which it was made. / / out of this vision will

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Verktyg: Erbjudandekatalog. CBA 22 April 2015 Olof Pompe, Cordial

Verktyg: Erbjudandekatalog. CBA 22 April 2015 Olof Pompe, Cordial Verktyg: Erbjudandekatalog CBA 22 April 2015 Olof Pompe, Cordial Erbjudandekatalog Erbjudandeportfölj Tjänsteportfölj Tjänstekatalog 1. Varför behövs en erbjudandekatalog? 2. Vad är en erbjudandekatalog?

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 VAD ÄR LEDARSKAP? 1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 2. Ledarskap har till avsikt få andra att göra något 3. Ledarskap ska bidra till att organisationer

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Repor&ng CSR. Malin Lindfors Speace Ethos Interna5onal October 2010

Repor&ng CSR. Malin Lindfors Speace Ethos Interna5onal October 2010 Repor&ng CSR Malin Lindfors Speace Ethos Interna5onal October 2010 Agenda Introduc5on CSR CSR repor5ng GRI About Ethos Interna&onal Founded in 2007 Stockholm, Riga and Athens Global and local networks

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer