Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012"

Transkript

1 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober

2 Lennart Eklund Bo Johannisson

3 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Men det handlar om förändring! 3

4 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Men det handlar om förändring! 4

5 Vårt ramverk bygger på en integrerad syn på strategi, organisation och styrning Ramverk för strategi, organisation och styrning Mission Värderingar Vision Strategiska mål Strategier Strategi Organisation Styrning Kompetenser och färdigheter Kultur och förhållningssätt Arbetssätt och processer Struktur Ledningsstil och -kommunikation Nyckeltal Åtgärder Verksamhetsplanering och -uppföljning Mål Medel 5

6 Den strategiska kartan anger mål och strategier för verksamheten Strategi Strategisk karta Varför vi finns Mission Vad vi vill åstadkomma på längre sikt De mål vi sätter upp på vägen mot vår vision Strategiska mål De strategier vi arbetar efter för att nå visionen och de strategiska målen Strategier Strategier Vision Strategiska mål Strategier Strategier Värderingar Vilka vi är och vad vi står för Strategiska mål Strategier Strategier 6

7 Styrningsmodellen hjälper organisationen att nå målen Styrning Styrning Mått som visar om vi rör oss framåt mot vår vision, mot våra mål och med hjälp av våra strategier Vad vi konkret gör på kort sikt för att leverera våra strategier och mot våra nyckeltalsmål Hur vi kontinuerligt arbetar med planering och uppföljning av mål, strategier och nyckeltal Nyckeltal Strategier Åtgärder Strategier Mission, värderingar, vision, strategiska mål och strategier Nyckeltal Strategier Åtgärder Strategier Verksamhetsplanering och -uppföljning Nyckeltal Strategier Åtgärder Strategier 7

8 Organisationen, både de hårda och mjuka delarna, utformas med utgångspunkt i mål och strategier Organisation Organisatoriska dimensioner Mission, värderingar, vision, strategiska mål och strategier Vad vi behöver vara duktiga på Kompetenser och färdigheter Kultur och förhållningssätt Hur vi ser på och agerar med våra medarbetare, kunder och andra intressenter Arbetssätt och processer Struktur Ledningsstil och -kommunikation Hur vi utför vårt löpande arbete Hur våra linjer, boxar och befattningar är utformade Hur våra ledare agerar och kommunicerar I utformningen av den framtida lösningen (efter nulägesanalysen) läggs fokus på de områden som anses mest prioriterade för att åstadkomma en mer välfungerande organisation 8

9 Angreppssätt för ett organisationsprojekt exempel Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Kartlägg och analysera nuvarande och framtida krav på organisationen Analysera hur väl organisationen möter kraven och identifiera förbättringsområden Ta fram förslag på ny organisation Utforma handlingsplan och analysera risker Aktiviteter Identifiera krav på organisationen utifrån de strategiska målen i långsiktsplanen Genomför workshop för att identifiera omvärldsfaktorer och förändrade kundbehov bortom 2014, som kan påverka kravbilden för organisationen: identifiera organisatoriska krav utifrån dessa Genomför intervjuer med relevanta representanter för att identifiera framtida utveckling av samverkan i gruppen Sammanställ och dokumentera kravbild på organisationen Ta del av relevant dokumentation (exv. organisationsbeskrivning, kund- och medarbetarundersökningar) Genomför intervjuer med representanter för olika delar av organisationen Identifiera styrkor och svagheter med nuvarande organisation Genomför avstämning och ev. workshops Beskriv, detaljera och prioritera de samlade kraven (strategiskta och organisatoriska) på den nya organisationen i termer av vad som ska bevaras, stärkas och skapas Ta fram förslag på möjliga organisationsmodeller inklusive interna och externa benchmark Utarbeta utvärderingskriterier (målbild) för förbättrad organisation Utvärdera föreslagna modeller mot utvärderingskriterier Detaljera organisationen, avseende prioriterade förbättringsområden inom: Arbetssätt Struktur, ansvar och styrning Kompetenser och färdigheter Kultur och förhållningssätt Ledningsstil och kommunikation Genomför avstämning och/eller workshops Utforma övergripande handlingsplan och riktlinjer för införandet av organisationen Analysera risker och identifiera åtgärder för att hantera/ motverka dessa risker Leveranser Beskrivning av nuvarande och framtida kravbild på organisationen Beskrivning av nuvarande organisation, inklusive styrkor och svagheter Förslag till förbättrad organisation Handlingsplan och riktlinjer Identifierade områden att bevara, stärka resp. skapa 9

10 Framgångsfaktorer baserat på våra erfarenheter Organisationen är inte ett mål i egen rätt utan ett medel som stöd för strategin vilket innebär att en ny organisation ska utgå från de mål som fastställs i strategin Säkerställ att de som berörs är involverade men utforma inte en demokratisk process Börja arbeta med organisationens mjuka delar försök undvika diskussionen kring struktur och personnamn så länge som möjligt Sträva efter enkelhet och tydlighet och minimera komplexitet det ska gå att förstå varför organisationen ser ut som den gör Acceptera kompromisser baserat på rådande förutsättningar men låt inte enskilda individer hindra nödvändiga förändringar Var uthållig, säkerställ överlämnande och följ upp Verifiera utfallet i efterhand och ändra det som inte blev bra 10

11 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Men det handlar om förändring! 11

12 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 12

13 Vanlig negativ spiral önskan om förändring men IT lyckas inte bryta spiralen Skär ner! Öka farten! IT behövs för verksamhetsprojekten BLACK BOX Skapar negativ spiral i alla dimensioner Skuren IT-budget Bara riktigt kritiska förbättringar kan göras Pressad till outsourcing av delar för att reducera kostnader För lite tid att styra helheten Driftstörning eftersom ingen ser till helheten Brandkårsutryckningar för att släcka bränder, begränsade resurser till förbättringar Inget förtroende i verksamheten, anarki, tar saken i egna händer Ytterligare budgetnedskärningar Spiralen måste brytas annars blir situationen bara värre och värre. IT har varken förmåga eller mandat att lyckas! 13

14 Målbild Rätt stöd till verksamheten till rätt kostnad Hög Entreprenöriell Tydlig balans Stöd till och besparingar i verksamheten Black box Låg Låg Lösningens kostnadseffektivitet Hög 14

15 Effektivisera befintlig IT BIT Hög Tydlig balans Stöd till och besparingar i verksamheten Industrialiserad IT- funktion Transparent ekonomisk modell med distinkt köpare vs. säljarelogik (inga allokeringar) Tydlig ägarskap i IT center BIT Låg Låg Lösningens kostnadseffektivitet Hög 15

16 Snabbhet mot ny värdeskapande IT NIT Hög Tydlig balans Tydliggör ansvar för verksamhetsutveckling (processansvar) Stöd till och besparingar i verksamheten NIT Säkra kompetens kring möjligheterna med IT Verksamheten ansvarar för investeringarna och för effekthemtagning BIT Låg Låg Lösningens kostnadseffektivitet Hög 16

17 Säkra rätt balans Taktik Hög Tydlig balans Tydligt mandat för att balansera verksamhetens behov och kostnadseffektivitet Stöd till och besparingar i verksamheten NIT Säkra koppling mellan affärsstrategi och IT-planer Balansera prioritering av projekt Facilitera arbetet med projektportfölj och tjänsteportfölj BIT Säkra arkitekturen Låg Låg Lösningens kostnadseffektivitet Hög 17

18 Essential to establish clear governance principles Group Management Business Verksamhetsutveckling Function Demand CIO Supply IT Center Scope Tactical development and IT demand Group tactical development Supply of IT solutions Primary purpose Control and develop business processes to professionally manage demand for IT development, support and services Ensure corporate business strategy execution with a holistic long-term perspective Be a professional partner that efficiently develops, delivers and operates the IT solutions required by the business Controlling Driving the right cost Doing the right things Doing things right Development (projects) Ensuring right demand and responsible for effect realization Optimize effectiveness of tactical development within resource constraints Service and support Support business in IT relations Facilitate the demand supply relationship Enterprise architecture Drive business architecture Convert corporate business strategy into information strategy and enterprise architecture Deliver on time, on budget and right competencies Cost efficient and reliable delivery with a responsive and knowledgeable position Drive solution and technical architecture 18

19 Governance responsibilities clustered into roles CASE Business strategy Group Management Business Function CIO ITC Management and Control Manager Project Manager Enterprise Architect Program Director ITdirector Proj-/Serv- Manager Business Process Process Owner Process Architect/ Specialist Information Information Owner Information Architect Information Specialist SOLUTION ARCH. Application Application Owner Application Architect Application Specialist Technical Technical Owner/ Architect Technical Specialist 19

20 A balanced organisational structure CASE CIO IT Center Management Business Partners Holland BF Holland UK BF UK GM Sales Marketing Finance BF BF Sales Marketing Finance Applications Operations IT Support Infrastructure Sourcing Logistic BF Supply Chain Etc. BF Etc. 20

21 Need distinction between strategy, tactics and operations What should we do? Strategy Define concept, decision to proceed How/where will it be released How should we do it? Tactical development What services are needed? What competences are needed? Perform initiatives to deliver new services and support Do it! Operations Work with new tools, processes and support 21

22 A need to create a customer value dialogue between strategy operations and tactics Traditional Wanted position Strategy Strategy Tactical development Operations Operations Development based on operational needs here and now Scattered and complex environment Limited proactive solutions Few solutions based on holistic needs Development based on real business needs and support to operations Solutions in a controlled context Ability to plan ahead and deliver solutions when needed 22

23 All tactical projects are part of CIO s prioritisation, which is not limited to IT projects CIO responsibility Strategic initiative Tactical project Operational project What? How? Do! Are strategic in nature Change business processes Do not change business processes Initiatives that and Do not yet involve changes in processes or tools and Utilize a limited amount of resources or Require new tools or Affect non-dedicated manning and Do not require new tools and Do not affect non-dedicated manning Examples Strategy to enter a new market M&A Decide new location Evaluate new offering Processes and tools to enter the new market New loyalty solution Processes for new web Pricing tool Execution of new market operation Establish new location Introduce new product Create new campaign 23

24 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel - IT governance - IT organisation - IT management - IT services and charges IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 24

25 Good job in bringing IT costs in control by a strict cost mandate CASE Top management team sets the IT spending level I think IT cost is OK IT mandate Strategy Business provides an IT wish list IT controls the spending and allocate where needed IT delivers services to the business We are low on cost but what is the value? Development Operations We perform fairly well. Compared to peers we are cost efficient. We have even heard that we spend too little money on IT 25

26 Adheres to a strict cost focus IT governance model CASE IT governance model High Strong business orientation Top performance balance I think IT cost is OK Business effectiveness IT support to business Strong cost orientation We are low on cost but what is the value? N/A We perform fairly well. Compared to peers we are cost efficient. We have even heard that we spend too little money on IT High Low IT efficiency IT cost and performance High 26

27 Top executives IT involvement lags compared to best practice CASE Top executive involvement on IT issues Hours spent per month on IT 1) 45 Best practice 20 Low practice I am responsible for a large multi million project nobody from management ever asks me how the project is performing never. I find that strange, but not surprising Top executives does not spend much time on IT. During a 2 hour strategy meeting, we spent 1 h and 53 minutes on sourcing, and 7 minutes on IT Best practice Low practice Best practice Low practice Number of top managers working on IT issues Average hours per month Best practice success factors: Focus from few top-managers with good IT specific know-how Intensive collaboration on content issues Concentration on strategic issues As far as I know the only time they spend are the minutes on cutting the IT budget 1) Do IT smart Seven rules for superior IT performance (Kempis/Rinbeck) 27

28 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel - IT governance - IT organisation - IT management - IT services and charges IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 28

29 Two split IT organisation structure that is accepted by all parties involved CASE Systems Business I have seen many IT organisations, and ours is not bad, quite the contrary Infrastructure Hard to say if it is simple or complex so far my impression is that it is somewhat closed 1 2 I see no need to know how IT is organised, as long as I get the services I need 29

30 IT organisation structure is set up for top performance CASE IT organisational model High Strong business orientation Top performance balance Business effectiveness IT support to business Strong cost orientation N/A High Low IT efficiency IT cost and performance High 30

31 In the IT organisation there is a 180 degrees changeover to support back-end synergies and to match the business CASE Systems Infrastructure need better user understanding Infrastructure 1 Primary focus: Synergies scale economics Working with Business 31

32 Clear IT organisation, structures and processes however: lacking common values and culture CASE There is an internal mistrust between units BPM The organisation chart is easy enough, but the organisation is not seem to be a lack of common values and culture Infrastructure I would grade the IT overall performance high on what is on paper, but low on how it actually works 1 This could potentially be improved by stronger and common values 32

33 IT management understands the business CASE Interviews shows that IT management is perceived as having a good understanding of business issues, while business is not that IT competent No understanding Full understanding IT understands business 3,74 IT management is very business competent, and understands the challenges facing the business. However, they know more about business than business about IT, so they strongly influence the IT business agenda Business understands IT 2,65 33

34 The current balanced trade-off supports today's situation CASE Limited cooperation between functions Trade off Systems Business Good alignment with business Infrastructure 2 34

35 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel - IT governance - IT organisation - IT management - IT services and charges IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 35

36 Management decisions are made high up in IT s pyramids CASE Information Most decisions Core IT-team IT-management team GM acts with great authority Infrastructure have problems being heard Only everyday problems Operations Different types of independent functional management groups 36

37 CASE Only big projects ever reach the decision makers, smaller ideas get filtered away as they move up toward the budgetary mandates I am part of top management, and my strategic demands are well catered for Sometimes I wonder if we don t do a lot of over-kill solutions... Business IT thinks in terms of thorough analysis first, then a big-bang change; I would like more small ideas to be tried and expanded if successful Our small needs are not a priority area for IT, so we are still paper-based 37

38 Strong cost orientation in the IT decision structure CASE High Strong business orientation Top performance balance We only follow up our business development goals, and IT s business cases do not synch with them Business effectiveness IT support to business N/A High Low IT efficiency IT cost and performance High 38

39 The use of external support could be improved in several areas CASE Best practice (BP) Outsourcing Selective Case BP Strategic Challenge internal operations against performance (cost & SLA) and outsource when an improvement can be bought, well defined and managed Resources, e.g. project leaders, coding Peaks BP Case Base Use extra resources only when needed, consider low cost resources, e.g. India, if task can be managed Competences, e.g. IT and business system skills Milking the competences BP Being milked by the consultant Case Use external competences when designing projects/solutions, and pull out their knowledge and experiences in early phase, not using them for execution Solutions Selective best of breed Case BP Package Approach dependent on current situation and solution/architecture strategy 39

40 Competences In preparing IT project best practice companies intensively use external know-how CASE Proportion of external competences (expertise) in IT projects 1) (% of project expenditure) Best practice Low practice We buy little cutting edge knowledge from consultants, just capacity 12,4 6,4 We have cut down dramatically on use of low value adding consultants 16,9 14,3 7,9 4,5 Total Project set-up Project execution Total Project set-up Project execution 1) Do IT smart Seven rules for superior IT performance (Kempis/Rinbeck) 40

41 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel - IT governance - IT organisation - IT management - IT services and charges IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 41

42 Top heavy budget and charging structure CASE Top management team sets the IT budget Business provides an IT wish list IT budget Strategy IT controls the spending and delivers on budget, deviations handled with internal IT allocation changes IT distributes cost related to budget items on top business unit level IT cost is like an income tax, you just have to pay it Development Operations 42

43 Charging model not supporting high performing IT CASE IT charging model High Strong business orientation Top performance balance I don't care about the IT cost, I don t even see the figure Business effectiveness IT support to business Strong cost orientation I push the business case so I can get the project I want, no one will control the benefits anyway IT has re-prioritised my project again, it scary that an organisation like mine doesn't have any real IT support High Low IT efficiency IT cost and performance High 43

44 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 44

45 What IT functions are there? IT functions IT strategy IT governance and planning Architecture Security and risk Quality Processes, tools and methods Resource planning and competence development Customer relations Sourcing and vendor management Project management Application development Application maintenance Application support Application operations Infrastructure development Infrastructure maintenance Infrastructure support Infrastructure operations Description Responsible for the IT strategy, describing how IT should support the realisation of the business strategy Specifying responsibilities, decision rights and accountability. Responsible for planning and follow up Creation of the blueprint that defines the structure and operation of the IT organisation deriving from the business-, process-, information-, application-, and technology perspective Responsible for guidelines and follow up of IT security and risk Responsible for guidelines and follow up of IT quality Responsible for guidelines regarding work processes, shared tools and methods Responsible for short and long term resource planning and identification of current and future competence requirements and planning how to fulfil those needs Customer contact with responsibility to find the right solution provider including make/buy decision and ensure that the delivery gets done Responsible for sourcing and vendor management Planning, organising and managing resources to reach project goals Realising business functionality through development of applications Maintain application functionality by addressing deficiencies and updating existing applications Provide support to users and manage incidents Responsible for keeping the applications running Meeting business demands by creating infrastructure functionality Maintaining infrastructural functionality Provide support to users and manage incidents Responsible for keeping the infrastructure running 18 IT functions will make up the basis for the structuring of IT 45

46 The IT functions follow different logic IT functions Normative IT IT delivery DEFINITIONS Normative IT: Rule making, support and follow up IT delivery: Execution of IT activities according to defined rules IT strategy IT governance (and planning) Architecture Security and risk Quality Processes, tools and methods X X X X X X Normative IT functions benefit from being gathered and separated from IT delivery functions Gathering all normative functions into one organisation aide coordination and communication Separating the normative functions ensures that focus stays on normative matters rather than operative ones Resource planning and competence development Customer relations Sourcing and vendor management Project management X X X X These are all common IT functions that benefit from being close to each other Grouping vendor management with customer relations ensures an holistic view where e.g. vendor management receive information on changing customer demands Gathering resource planning and competence development with vendor management ensures quicker competence supply through external providers Application development Application maintenance Application support X X X IT application development, maintenance and support benefits from being grouped together both from a competence and responsibility perspective Application operations X Infrastructure development Infrastructure maintenance Infrastructure support X X X Application operations and infrastructure functions closely interacts and benefits from being grouped together Infrastructure operations X Source: Occam analysis 46

47 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Grundläggande design av IT Designexempel IT-byggklossar IT outsourcing Men det handlar om förändring! 47

48 Many companies have had major problems when outsourcing IT Reaching outsourcing decision Screening and selection of likely candidates Structuring the relationship Ongoing Management 1. Unclear business objectives 2. Unrealistic expectations of the customer; vendors oversell the deal 3. Vendor unwillingness to adequately define scope, service levels or pricing mechanisms 4. Lack of skilled resources committed to deal 5. Customer service, quality and performance issues often linked to inadequate processes and procedures 6. Most deals do not reflect changing market pricing, thus deals are not meeting customer cost expectation 8. Customers spend inadequate attention, time and resources on managing the deal 9. Vendors not as proactive as expected 10.Unanticipated changes in technology or business 7. Nobody left who understands the contract Terms & Conditions Source: Occam analysis 48

49 Fundamental issues in IT outsourcing Provider perspective Customer perspective Service, activity split for best scale economics Management of the total Improvement into process outsourcing, e.g. call centers, accounting, logistics Issues with gaps between services delivered by providers High profit Low total performance 49

50 IT management tasks to potentially be outsourced Strategy development Strategy development Strategy development Strategy development Strategy setting Procurement Procurement Procurement Procurement Architecture design Architecture design Architecture design Architecture design Vendor relationship Vendor relationship Vendor relationship Vendor relationship Relationship management Project control Project control Project control Project control Follow-up on SLA Follow-up on SLA Follow-up on SLA Follow-up on SLA Follow-up on financials Follow-up on financials Follow-up on financials Follow-up on financials Design Design Design Design Development and implementation Develop Develop Develop Develop Test and quality control Test and quality control Test and quality control Test and quality control Implement Implement Implement Implement Training Training Training Training Operations and maintenance Help-desk and technical support Help-desk and technical support Help-desk and technical support Help-desk and technical support Problem handling Problem handling Problem handling Problem handling Maintenance and change Maintenance and change Maintenance and change Maintenance and change Operations Operations Operations Operations Administrative support Administrative support Administrative support Administrative support DataCenter Network Desktop Business systems 50

51 Decide on principle strategy Strategic, comprehensive outsourcing Selective, opportunistic outsourcing Principle strategy Principles 1. Improve business focus 2. Reduce management complexity 3. Share risk Principles 1. Reduce and control cost 2. Use external resources only where needed 3. Control of strategic assets 51

52 Best practice service provider relationship Contract administration Strong organization in place from early negotiation phases Co ordination and united front to service provider Contract management Strategy setting Project and change management Daily delivery Financial analysis Negotiations Performance reviews Strategy planning Service portfolio creation Architecture design Project prioritization Project control Continuous improvements Project and change follow-up Change coordination Crisis management Service delivery Escalation handling User follow-up Hire special skills Reduce provider power by splitting contracts Do not under estimate the effort This can not be outsourced Ensure good alignment between business needs and provider possibilities Create contract that allow change Retain the right internal skills Projects and change efforts in tight control with business impact focus Focus to capture and resolve repetitive problems Clear SLA s based on business needs Users involved in service follow-up process Clear ownership, responsibilities and processes Source: Occam analysis 52

53 Agenda Vår syn på organisationsarbete Viktiga aspekter vid utveckling av IT-organisationer Men det handlar om förändring! 53

54 Vad är en organisationsförändring? XXX XXX XXX XXX XXX Flytta boxar? 54

55 Vad är en organisationsförändring? Strategi Strategiska mål och strategier Vad vi behöver vara duktiga på Kompetenser och färdigheter Kultur och förhållningssätt Hur vi ser på och agerar med våra medarbetare, kunder och andra intressenter Arbetssätt och processer Struktur Ledningsstil och kommunikation Hur vi utför vårt löpande arbete Hur våra linjer, boxar och befattningar är utformade Hur våra ledare agerar och kommunicerar Ett omfattande iterativt pussel? 55

56 Vad är en organisationsförändring? Organisationsförändring handlar om kultur, styrning, kontroll och motstånd, hantering av förväntningar, visioner, kommunikation, utbildning, struktur, processer, människor, människor, människor och människor 56

57 Drömmen är den perfekta förändringen enligt ADKAR - modellen Steg i ett förändringsinitiativ Genomföra Utveckla Utforma Definiera Möjlighet Awareness Desire Knowledge Ability Den perfekta förändringen Reinforcement Medvetenhet Önskan Kunskap Förmåga Bidrag Faser för de berörda Källa: Boken The Perfect Change av Jeff Hiatt,

58 This image cannot currently be displayed. This image cannot currently be displayed. Hur det ser ut i verkligheten Vanliga faser att uppleva i en förändringsresa Kan jag klara det här? Ångest Äntligen en förändring? Glädje Vilken inverkan kommer detta att få? Hur påverkar det mig? Rädsla Detta är större än jag trodde? Gjorde jag verkligen det? Vem är jag? Det fungerar och blir riktigt bra! Jag ser att jag kan fungerar i det här! Gradvis acceptans Går framåt Förändring? Vilken förändring? Hot Förnekelse Skuld Besvikelse Depression Jag är inte med! detta är inte för mig! Uppgivenhet Jag gör detta bara för att jag är tvungen! Källa: Fri tolkning av John Fisher s Process of Transition diagram

59 I verkligheten finns alltid hinder i vägen Steg i ett förändringsinitiativ Motstånd Awareness Desire Knowledge Ability Reinforcement Faser för de berörda 59

60 Förändring på så kort tid som möjligt och med liten påverkan på affären Så kort tid som möjligt Kritisk lägsta nivå 1) Förbereda förändringen 2) Starta förändringen 3) Bygga nya organisationen 4) Upprätthålla ny nivå 60

61 Finns förutsättningar för framgång? PAIN Är förändringen nödvändig? Är det ett riktigt problem? Måste vi göra det nu? 61

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Anders Carlstedt, Editor ISO/IEC 27002, 27005 & 28008 Partner, Amentor About Amentor A Swedish GRC professional services company, founded in 2004, servicing

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Modulariserad IT på Scania

Modulariserad IT på Scania VÄLKOMMEN TILL Modulariserad IT på Scania Staffan Vildelin, Scania Nils Zetterlund, Enfo Zystems Agenda Modulariserad IT på Scania Modularisering på Scania Förankring av modulariserad IT SOA:s resa på

Läs mer

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Min bakgrund Biolog (Cell- och molekylär-) Forskarbakgrund Produktion (GMP) QA (GLP, GXP) ISO 9001 Processkurser

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser Ett mänskligt system kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT INDIVIDUELLT Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser KOLLEKTIVT Strukturer, system produkter, utrustning

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet Standardiserad styrning Forsknings- vs praktikerperspektiv Anneli Linde Handelshögskolan Umeå Universitet anneli.linde@usbe.umu.se agenda Vad är standardiserad styrning i en multiprojektorganisation Projektmodellen

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften?

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Estrella out-sourcing MAF 2012 Agenda Lite om... Anders Ivarsson, Estrella, Chipsmarknaden Bakgrund och problemområde Lösning Resultat Lite

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 www.ifsworld.com IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 Kompetensförsörjning med hjälp av IFS HR CHRISTER THÖRN, PARTNERTECH AB KRISTINA INGVARSDOTTER, IFS SCANDINAVIA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV IFS HR

Läs mer

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader Enfo Sweden AB Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader ett lönsamt ledarskap Johan de Verdier 2012-11-15 Agenda Enfo Sweden AB Vår utmaning Vad har vi gjort Avslutning Enfo Sweden AB IT-bolag,

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Agile Enterprise Architecture

Agile Enterprise Architecture Agile Enterprise Architecture Manifesto for Agile Software Development We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer