Kommunal Vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal Vuxenutbildning"

Transkript

1 Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007

2 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt Biträdande rektor/ Biträdande enhetschef Eva Sonntag Samordnare För ökad kompetens och personlig utveckling DET LIVSLÅNGA LÄRANDET innebär att vi alla behöver olika former av utbildning hela livet, inte bara för att få behörighet till högre utbildningar eller för att möta nya krav som ställs på oss i arbetslivet, utan också för vår personliga utvecklings skull. PÅ CENTRUM FÖR ARBETE OCH STUDIER (CAS) finner du en stimulerande lärmiljö, god tillgång till modern teknik samt personal med lång erfarenhet av vuxenutbildning. Vårt pedagogiska förhållningssätt utgår från den vuxnes perspektiv, förutsättningar och behov. PÅ CAS ÄR NYCKELORDEN FLEXIBILITET OCH KVALITET. Vi strävar efter att skapa en utbildningssituation som passar alla vuxenstuderande. Du kan läsa på heltid eller deltid, på dagtid eller kvällstid, på distans eller traditionellt. För dig som önskar en yrkesutbildning erbjuder vi också arbetsplatsförlagda studier inom olika områden. VI VILL OCKSÅ STÖDJA NÄRINGSLIVET i Värmdö kommun med kompetenshöjande utbildningar. Du som är arbetsgivare är därför välkommen att diskutera hur vi kan skräddarsy utbildningar utifrån ditt företags behov. I DIN HAND HAR DU VÅRT KURSUTBUD FÖR VÅREN 2007 som jag hoppas ska inspirera dig till studier. Som du ser har vi ett brett utbud av kurser både på grundskole- och gymnasial nivå. Här finns också Svenska för invandrare (SFI) för dig som är nyanländ till Sverige och behöver lära dig svenska. För att du snabbt ska komma igång med studierna finns det åtta olika starttillfällen per år då du har möjlighet att börja kurser. BEHÖVER DU RÅD OCH VÄGLEDNING i ditt studieval är du alltid välkommen att besöka någon av våra studie- och yrkesvägledare. Det är roligt, utvecklande och inspirerande att studera! Välkommen till Centrum för arbete och studier! Leif Östfeldt Rektor Agneta Ericsson Besöksadress Postadress E-postadress Hemsida Fax Idrottsvägen 4 Centrum för arbete och studier Gustavsberg GUSTAVSBERG

3 Innehåll Studera som vuxen...4 Studieekonomi...5 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi...5 Hur och när du studerar...6 Flera starttillfällen per termin...7 Grundläggande vuxenutbildning Engelska...8 Matematik...8 Samhällskunskap...9 Svenska...9 Svenska för invandrare... 9 Gymnasial vuxenutbildning Data Ekonomi Matematik Människa och samhälle Naturvetenskap Språk Svenska Träna inför högskoleprovet Studieteknik Övrigt Arbetsplatsförlagd utbildning, APU APU, barnskötarutbildning Trafiklärarutbildning Kursöversikt, gymnasiala kurser Kursöversikt, grundläggande kurser Studievägledning Ansökningsblankett Vårterminen 2007: 15 januari 1 juni 3

4 Studera som vuxen nivå. Förkunskapstest i dessa ämnen äger rum kontinuerligt. Boka tid hos vår studievägledare Kicki Pierre, Kostnader Utbildningen är kostnadsfri men du måste själv köpa läromedel. Skolan tar ut en avgift för material som lärare kopierar och delar ut. Kopieringsavgiften är 100 kr om du läser en kurs och 200 kr om du läser flera kurser. Du får en faktura med det belopp du ska betala hemskickad. Så här anmäler du dig Fyll noga i ansökningsblanketten på sid. 23. Ange vilka kurser du ämnar påbörja innevarande termin. Om du avser att börja terminen i januari sänder du in blanketten senast den 10 december. I slutet av december får du en kallelse med ett lektionsschema. Vem får studera i kommunal vuxenutbildning? Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning höstterminen det år du fyller 20 år eller om du har slutbetyg från gymnasial utbildning. I kurser som inte är nybörjarkurser finns det dessutom krav på förkunskaper. Alla kurser på gymnasienivå kräver förkunskaper motsvarande genomgången grundskola. Förkunskaper Du som söker till något av ämnena engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk och som inte studerat på länge, ska göra förkunskapstest så att du börjar studera på rätt Prioritering vid intagning Om det finns flera behöriga sökanden än platser i en kurs prioriteras de som har kort tidigare utbildning och i den ordning som anges nedan. Vi prioriterar... den som vill fullfölja studier enligt en upprättad individuell studieplan, den som behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering den som behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet den som behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval. 4 Kurser för arbetslösa genomförs i samarbete med Lillsveds folkhögskola

5 Studieekonomi Försörjning för heltid, deltid, korttid Det finns olika typer av studiestöd som hjälper dig med försörjningen under studietiden. Du kan söka studiestöd oavsett om du avser att studera på heltid, deltid eller under en kortare tid. Om du har frågor, kontakta våra studievägledare. Studiemedel Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. Totalbeloppet är kr/fyraveckorsperiod. Bidragsdelen varierar mellan kr och kr beroende på ålder, studiebakgrund och studienivå. Du kan få studiemedel om du studerar 50 %, 75 % eller 100 %. Heltid: 20 poäng/vecka. Endast ett begränsat antal kan få det högre bidraget så sök i god tid! Ansökningsblankett kan du beställa hos CSN eller hämta hos oss på CAS. Rekryteringsbidrag Rekryteringsbidraget riktar sig till dig som... har kort tidigare utbildning är funktionshindrad alternativt arbetslös eller riskerar arbetslöshet är år Beviljande av rekryteringsbidraget är beroende av tillgång på medel. Du får inte ha haft något annat studiestöd under de senaste fem åren. Bidragets storlek beror på tidigare inkomst: kr/vecka kr/vecka i max 50 veckor. Bidraget är pensions- och semestergrundande. Kontakta Kicki Pierre, studievägledare vid Centrum för arbete och studier, Mer information får du på CSN:s hemsida eller per telefon Korttidsbidrag Korttidsbidrag är ett skattefritt vuxenbidrag, som riktar sig till personer som saknar treårig gymnasiekompetens och är mellan 20 och 65 år. Bidraget kan sökas för studier i mindre omfattning för kurser på grundskole- och gymnasienivå i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Bidraget riktar sig till såväl personer i arbete som arbetslösa. Bidragets storlek är 80 kronor per timme. Exempel: Läser du Engelska A kan du få ett skattefritt bidrag på kr. Mer information om korttidsbidrag finns på hemsidorna och eller kontakta våra studievägledare. Se sid 22. Bidrag för studerande med barn Du som har barn under 18 år kan söka ett extra bidrag som är 480 kr/fyraveckorsperiod för första barnet, 304 kr för andra barnet och därefter 160 kr per barn. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi I vårt moderna samhälle är det svårt att inte kunna läsa eller skriva. För den som har läs- och skrivsvårigheter kan det kännas tungt att tillägna sig ny kunskap. Men tro inte att du är ensam om dina problem. Kom till oss om du... sällan skriver för att du stavar så illa har svårt att förstå det du läser undviker blanketter undviker att läsa böcker inte hinner med att läsa textremsan på TV Hos oss kan du studera i liten grupp eller enskilt träna på just det du behöver använda dator och andra moderna hjälpmedel få handledning av specialutbildad lärare gå kursen Svenska för dyslektiker (se sid. 9) Kontakta Dagmar Göransson, , eller gå in på Vårterminen 2007: 15 januari 1 juni 5

6 Hur och när du studerar Studera på dagtid eller kvällstid De flesta kurser finns att tillgå på dagtid, men det finns också möjlighet att studera flera kurser på kvällstid (se nedan). Många dag- och kvällskurser är upplagda som terminskurser med kursstart i januari. Men det finns också kurser som börjar eller som du kan ansluta till under pågående termin. Läs mer under Flera starttillfällen per termin. Studera på distans eller halvdistans Att studera på distans innebär att du studerar hemma samtidigt som du har regelbunden kontakt med din lärare via e-post och telefon. erna ger dig möjlighet att välja tid, plats och tempo för studierna. Under studietiden förekommer vissa träffar med lärare och kursdeltagare. Träffarna äger i huvudsak rum på kvällstid. Vissa av distanskurserna genomförs i samarbete med andra kommuner på Södertörn. Flera distanskurser går att påbörja under pågående termin. Läs mer under Flera starttillfällen per termin. En kurs som genomförs på halvdistans har flera träffar med lärare och kursdeltagare än en vanlig distanskurs. Vanligtvis är det träffar på kvällstid varannan vecka. I övrigt studerar du hemma och har kontakt med din lärare via e-post och telefon. Halvdistanskurserna går att påbörja under pågående termin. Se nedan under Flera starttillfällen per termin. Både distanskurserna och halvdistanskurserna kräver att du har tillgång till dator med Internetuppkoppling och att du kan hantera e-post. I vår erbjuder vi följande kurser på kvällstid: I vår erbjuder vi följande kurser på distans och halvdistans: Bokföring grunder Data för nybörjare Datorkunskap A Ekonomisystem för PC Excel grunder Photoshop Elements grunder Programhantering Psykologi A Spanska steg 1 Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk A Affärsjuridik ECDL-datakörkortet Engelska A Engelska B Franska steg 1 Franska steg 2 Franska steg 3 Franska steg 4 Historia B Matematik A Matematik D Matematik E Naturkunskap A Naturkunskap B Rättskunskap Spanska steg 2 Spanska steg 3 Spanska steg 4 Svenska B Svenska som andraspråk B Tyska steg 1 Tyska steg 2 Tyska steg 3 Webbdesign (halvdistans) 6 Kurser för arbetslösa genomförs i samarbete med Lillsveds folkhögskola

7 Flera starttillfällen per termin För många av våra kurser gäller att vi följer den traditionella terminsindelningen, dvs. att du börjar studierna i januari och slutför dem i juni. I flera kurser kan du dock påbörja dina studier vid flera tillfällen per termin. När dessa tillfällen infaller ser du nedan. Vissa kurser har infört ett momentsystem, där varje moment startar i samband med något av de fyra starttillfällena. För att slutföra kursen gäller att samtliga kursmoment genomförs. Detta gör det möjligt att ansluta till en kurs en bit in på terminen, men kan då innebära att du slutför den en bit in på nästa. Andra kurser har koncentrerats till en del av terminen, några av dessa är förlagda till första delen av terminen medan andra är förlagda till den andra delen. Uppställningen nedan visar när du har möjlighet att påbörja olika kurser. Hur varje kurs är upplagd framgår i respektive kursbeskrivning längre fram i katalogen. Vecka 3 (15 19 januari) Vecka 7 (12 16 februari) Samtliga kurser inom grundläggande vuxenutbildning Samtliga distans- och halvdistanskurser Bokföring grunder Data för nybörjare Data för nybörjare, kväll Ekonomisystem för PC, kväll Engelska A Engelska B Engelsk grammatik Etik och livsfrågor Företagsekonomi A Grafisk kommunikation A Grafisk kommunikation B Historia A Information och layout AB Matematik A Matematik B Matematik C Multimedia A Programhantering, kväll Psykologi A, kväll Religionskunskap A Samhällskunskap A Spanska steg 1, kväll Svenska A, dag/kväll Svenska B, dag/kväll Svenska som andraspråk A, kväll Studieteknik De flesta distans- och halvdistanskurser Engelska grundläggande Matematik grundläggande Samhällskunskap grundläggande Svensk grammatik Svenska grundläggande Svenska för dyslektiker Svenska som andraspråk grundläggande Samhällskunskap A Desktopp ECDL-datakörkortet, distans Engelsk grammatik Excel grunder, kväll Företagsekonomi B Matematk A Photoshop Elements grunder, kväll Vecka 13 (26 30 mars) Vecka 18 (2 4 maj) De flesta distans- och halvdistanskurser Engelska grundläggande Matematik grundläggande Samhällskunskap grundläggande Samhällskunskap A Svenska grundläggande Svenska för dyslektiker Svenska som andraspråk grundläggande ECDL-datakörkortet, distans Datorkunskap A Datorkunskap A, kväll Engelska A Engelska B Företagsekonomi B Matematik A Samhällskunskap A Svenska A, dag/kväll Svenska B, dag/kväll Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B De flesta distans- och halvdistanskurser Engelska grundläggande Matematik grundläggande Samhällskunskap grundläggande Svenska grundläggande Svenska för dyslektiker Svenska som andraspråk grundläggande Samhällskunskap A ECDL-datakörkortet, distans Ytterligare information om våra starttillfällen finner du på vår hemsida, Vårterminen 2007: 15 januari 1 juni 7

8 Grundläggande vuxenutbildning Inom grundläggande vuxenutbildning erbjuder vi kurser i engelska, matematik, svenska och samhällskunskap. Dina förkunskaper avgör på vilken nivå inom en kurs du ska påbörja dina studier. Studierna anpassas till dina individuella utbildningsmål och du väljer själv studietakt. Innan du påbörjar dina studier inom grundläggande vuxenutbildning ska du göra ett förkunskapstest. Tillsammans med studieoch yrkesvägledare gör du upp en individuell studieplan där också studiestödspoängen bestäms. Du kan i de flesta kurser påbörja dina studier vid de fyra studiestarter vi har under terminen. mån Engelska grundläggande ons Den här kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller till dig som Starttillfällen: 15/1, 12/2, redan kan lite engelska och vill repetera de viktigaste grundläggande mo- 26/3, 2/5 menten. Nivåplacering sker vid kursstart. Är du inte nybörjare finns möj- lighet att starta kursen under terminens gång. Kursen ger dig kunskap i att förstå och tala engelska och delta i samtal och diskussioner om vardagliga ämnen. Du läser olika texter om bekanta förhållanden och skriver meddelanden och brev. Du får bekanta dig med några engelsktalande länder och träna uttal. Vissa moment om språkets form och struktur ingår också. mån Matematik grundläggande (egen studietakt) tis Här kan du läsa eller repetera grundläggande matematik i egen takt i ons mindre grupper på den nivå där du befinner dig. Kursen innefattar tor momenten decimaltal, storheter, bråk, procent, geometri, diagram, Starttillfällen: Löpande intag tabeller, potenser, negativa tal, algebra, ekvationer, linjära funktioner, statistik samt sannolikhetslära. 8 mån Matematik grundläggande tis En kurs för dig som vill läsa in eller repetera grundläggande matematik fre på en termin. Du får en bra grund för fortsatta matematikstudier på Starttillfälle: 15/1 gymnasienivå. Kursen innefattar momenten decimaltal, storheter, bråk, procent, geometri, diagram, tabeller, potenser, negativa tal, algebra, ekvationer, linjära funktioner, statistik samt sannolikhetslära. Grundläggande vuxenutbildning

9 Samhällskunskap grundläggande tor Du lär dig grunderna för demokratins principer och värderingar samt Starttillfällen: 18/1, 15/2 vilka rättigheter och skyldigheter vi har som medborgare. Kursen ger 29/3, 3/5 en översikt över det svenska samhällssystemet på nationell, regional och lokal nivå ur såväl ett ekonomiskt som socialt perspektiv samt grundläggande kunskaper om rättssystemet och massmedia. Svenska grundläggande mån Har du svårt att stava, skriva meningar eller förstå vad du läser? Denna kurs fre är för dig som behöver svenska från grunden. Vi repeterar det viktigaste inom Starttillfällen: 15/1, 12/2 grundläggande svenska och arbetar med studieteknik, skrivregler, stavning och 26/3, 4/5 ordkunskap. Vi läser och skriver olika typer av texter. När du läser Svenska grundläggande är kursen Svensk grammatik grundkurs (se nedan) obligatorisk. Du kan gå en eller två terminer med flexibelt antal timmar. Svensk grammatik grundkurs tis Vet du inte vad ett substantiv eller ett subjekt är? Då är detta en kurs för dig Starttillfällen: 16/1, 13/2 Vi arbetar med ordklasser och satsdelar. Du får en bra grund för att studera främmande språk. Kursen är obligatorisk i Svenska grundläggande, men kan också läsas separat. Kurslängd: veckor Svenska för dyslektiker tis Kursen vänder sig speciellt till dig som har läs- och skrivsvårigheter/dys- tor lexi. I egen takt och i en liten grupp tränar du upp din läs- och skrivförmåga. Du får också lära dig att använda dator och andra hjälpmedel. Starttillfällen: Löpande intag Svenska som andraspråk grundläggande tis Förkunskaper: Godkänd från SFI-kurs eller motsvarande. (Förkunskapsprov) ons För dig som inte har svenska som modersmål. En kurs som motsvarar tor Svenska grundläggande. Du förbättrar dina kunskaper om språket, både Starttillfällen: 16/1, muntligt och skriftligt, samt utökar ditt ordförråd. I kursen ingår också mo- 13/2, 27/3, 3/5 ment som studieteknik, stavning och språkriktighet. Du läser även olika typer av texter och lättlästa romaner. Svenska för invandrare, SFI Behöver du lära dig svenska eller kan du redan en del och vill lära dig mer? Denna kurs ger grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Det finns fyra nivåer att studera på beroende på förkunskaper och utbildningsbakgrund. Efter varje avslutad kurs ges betyg. Har du kort utbildning från ditt hemland kan du dessutom få träna grundläggande skrivning och läsning. SFI-studier kan påbörjas löpande under terminen och kombineras med andra kurser från vårt kursutbud. Vid tillräckligt stort antal sökande kan kvällskurs erbjudas en gång per vecka. Grundläggande vuxenutbildning 9

10 Gymnasial vuxenutbildning Data Kvällskurs tor Starttillfälle: 18/1 Kurslängd: 9 veckor Kvällskurs tor Starttillfälle: 29/3 Kurslängd: 9 veckor Dagkurs Data för nybörjare, 50 p (lokal kurs) tis Förkunskaper: inga tor En kurs för absoluta nybörjare som erbjuds både på dagtid och på kvälls- Starttillfälle: 16/1 tid. Tyngdpunkten ligger på att skriva text i Word, på Internet och e-post- Kurslängd: 9 veckor användning. Du får också lära dig att använda tangentbordet. Dagkurs Datorkunskap A, 50 p tis Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande tor En kurs som behandlar grunderna i persondatorer, nätverk, informa- Starttillfälle: 27/3 tionssökning på Internet samt grundfunktioner i programmen Word, Kurslängd: 9 veckor Excel och PowerPoint. Kursen kan ses som en fortsättning på kursen Data för nybörjare men passar också dig som har lite datavana. mån Starttillfälle: 12/2 Kurslängd: 8 veckor Starttillfälle: Löpande intag Desktopp (InDesign), 50 p Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande. Kursen ger grundläggande kunskaper i layout och typografi, med användningsområden som trycksaker och informationsblad. Tyngdpunkten ligger på textredigering i programmet Indesign. ECDL, datakörkortet, distans, 50 p (lokal kurs) Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Kursen genomförs i egen takt hemma eller på skolan för att klara ECDL:s sju moduler: allmän IT-kunskap, Windows grunder, ordbehandling i Word, kalkyl i Excel, databashantering i Access eller Excel, presentation i PowerPoint samt e-posthantering i Outlook. Kostnaden är för närvarande 450 kr i grundavgift + 65 kr per test. 10 mån Starttillfälle: 12/2 Kurslängd: 12 veckor Excel grunder, 50 p (lokal kurs) Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande. Kursen behandlar kalkyler i Excel med hjälp av egna och färdiga formler och funktioner samt hur kalkylerna presenteras i form av diagram. Register, etiketter, blanketter och massbrev är andra moment i denna kurs. Gymnasial vuxenutbildning, datakurser

11 Grafisk kommunikation A (Photoshop), 100 p tor Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande. Starttillfälle: 18/1 Kursen ger grundläggande kunskaper om hur man sammanfogar bild och text för att få fram sitt budskap. Vi jobbar från idé till färdig produkt. Du lär dig grunderna i layout; bl.a. skapar vi omslaget till denna katalog. Grafisk kommunikation B (Photoshop), 100 p tis Förkunskaper: Grafisk kommunikation A eller motsvarande. Starttillfälle: 16/1 Kursen ger fördjupade kunskaper i grafisk formgivning samt bild- och texthantering för att producera tryckta produkter. Du utvecklar din känsla för hur innehåll och form kan kombineras för att uppnå effekt och för hur samverkan mellan bild, text och form förstärker budskap och upplevelse. Information och layout AB (Word och PowerPoint), 150 p tis Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande. tor Kursen ger en fördjupning i Word och PowerPoint. Förutom formella af- Starttillfälle: 16/1 färsdokument framställs informationsmaterial, som t.ex. textsidorna i den här katalogen och digitala presentationer. Språkriktighet, grundläggande layoutregler och presentationsteknik är moment som visar att kursen inte bara är en datakurs. Multimedia A, 100 p fre Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Starttillfälle: 19/1 Du får lära dig grunderna i multimedieproduktion. Vi arbetar med hela produktionskedjan, från idé till färdig produkt, i flera olika program med bilder, animationer, video, ljud och text som sammanställs till interaktiva presentationer i programmet Multimedialab. Photoshop Elements grunder, 50 p (lokal kurs) tis Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande. Starttillfälle: 13/2 I den här kursen är det bilder och bildprogrammet Photoshop som står i centrum. Vi gör fotocollage av bilder som vi tar med digital kamera, hämtar från Internet eller skannar in. På vägen lär du dig bl.a. att markera, hantera lager och grundläggande layoutregler. Kurslängd: 8 veckor Programhantering, 100 p mån Förkunskaper: Data för nybörjare, Datorkunskap A eller motsvarande. Starttillfälle: 15/1 Kursen behandlar vanliga funktioner för ordbehandling, kalkylering och Internet. Vi redigerar text, bild och ljud som vi sammanfogar till presentationsmaterial. Vi tränar också på att använda nätverkstjänster och arbetar i flera programvaror samtidigt. Webbdesign, halvdistans, 100 p Förkunskaper: Grafisk kommunikation A, Operativsystem eller motsvarande. Starttillfälle: v. 3, 7 Du får lära dig grundkoderna i HTML-språket och skapa hemsidor med olika typer av HTML-editorer, såsom Notepad, HTML-edit och DreamWeaver, samt hur man publicerar, ändrar och uppdaterar befintliga webbsidor. Kursen innehåller åtta fysiska lektionstillfällen. Övrig kommunikation sker via e-post och kursens webbplats: rwww.cas.varmdo.se/jh/webbdistans/dist.html. Gymnasial vuxenutbildning, datakurser 11

12 Ekonomi Starttillfällen: v. 3, 13 Affärsjuridik, distans, 50 p Kursen behandlar lagar och avtal som är av betydelse inom affärslivet. Viktiga rättsområden i kursen är avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, associationsrätt, krediträtt, utsöknings- och konkursrätt, immaterialrätt, marknadsrätt och internationell affärsjuridik. Några obligatoriska träffar på kvällstid ingår. Övrigt stöd får du via e-postkontakt. tis Bokföring grunder, 50 p (lokal kurs) Starttillfälle: 16/1 Ger grundläggande kunskaper om budgetering, löpande bokföring och Kurslängd: 14 veckor hur enkla bokslut upprättas. Behandlar ekonomiska grundbegrepp, olika företagsformer, resultat- och likviditetsbudgetering, kontering av vanliga affärshändelser utifrån BAS 2000, samt bokslutsarbete och tolkning av redovisningsrapporter. Datortillämpningar förekommer också i kursen. tor Starttillfälle: 18/1 Ekonomisystem för PC 100 p (lokal kurs) Förkunskaper: Företagsekonomi B, Bokföring grunder eller motsvarande De vanligaste datortillämpningarna inom ekonomiområdet behandlas, som bokföring och bokslut, budget och uppföljning, orderhantering, lager, fakturering, kund- och leverantörsreskontra samt löneadministration. Vi arbetar med SPCSAdministration och SPCSLön tis Företagsekonomi A, 50 p ons Kursen ger grundläggande kunskaper om företagsekonomi. Den behandtor lar affärsidén, juridiska företagsformer, ekonomisk planering och kalkyle- Starttillfälle: 16/1 ring samt grunderna i marknadsföring, inköp och bokföring. Kurslängd: 4 veckor tis Företagsekonomi B, 150 p ons Förkunskaper: Företagsekonomi A eller motsvarande. tor En bred kurs lämplig som grund för yrkesverksamhet inom det eko- Starttillfällen: 13/2, 27/3 nomiska området eller för den som driver eller planerar att driva Kurslängd: 14 veckor egen verksamhet. Kursen behandlar inköp, marknadsföring, personalfrågor, organisationsmodeller, kalkylmetoder, budgetering, ekonomisk redovisning och rapportering. Inom avsnittet redovisning förekommer datortillämpningar.. Kursen är indelad i tre moment med följande innehåll: 1: Kalkylering och marknadsföring. 2: Bokföring och administration. 3: Bokslut. Starttillfällen: v. 3, 13 Rättskunskap, distans, 50 p Kursen behandlar vardagslivets juridik. Kursen behandlar avtal, köp, boende, krediter, försäkringar, arbetsrätt, rättsväsendet, brott och straff, familjerätt samt arv. Några obligatoriska träffar på kvällstid ingår. Övrigt stöd i dina studier får du via e-postkontakt. 12 Gymnasial vuxenutbildning, ekonomikurser

13 Matematik Matematik A, 100 p tis Förkunskaper: Grundläggande matematik eller motsvarande. fre Momenten från grundläggande matematik repeteras. Dessutom fördjupas kunskaperna inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik, funktionslära och trigonometri. Vi bekantar oss också med kalkylprogrammet Excel samt grafritande räknare. Starttillfällen: 16/1, 13/2, 27/3 Kurslängd: 9 18 veckor Matematik A, distans, 100 p Förkunskaper: Grundläggande matematik eller motsvarande. Starttillfälle: Löpande intag Kursinnehåll: se Matematik A (ovan). En obligatorisk introduktionsträff och fem provtillfällen på kvällstid ingår. Matematik B, 50 p Förkunskaper: Matematik A eller motsvarande. mån I denna kurs arbetar vi med algebra, andragradsekvationer, linjära ekvations- fre system, geometriska bevis, sannolikhetslära, statistik och funktioner. Genomgående används grafritande räknare. Starttillfälle: 15/1 Matematik C, 100 p mån Förkunskaper: Matematik B eller motsvarande. ons Kursen omfattar breddning och fördjupning inom områdena aritmetik, algebra och funktionslära. Vidare behandlas problem som gäller talföljder, optimeringsförändringar och extremvärden med hjälp av derivata. Genomgående används grafritande räknare. Starttillfälle: 15/1 Matematik D, distans, 100 p Förkunskaper: Matematik C eller motsvarande.. Starttillfälle: v. 3 I denna kurs får du en djupare förståelse för derivator och trigonometriska funktioner. Du får dessutom lära dig grunderna om integraler samt något om numeriska metoder. Grafritande räknare används genomgående. Kursen erbjuds som distanskurs i samarbete med andra komvux på Södertörn. Den huvudsakliga kontakten med skolan sker via FirstClass, och var fjärde vecka träffar du en lärare på Centrum Vux, Marinens väg 30, Haninge. Matematik E, distans, 50 p Förkunskaper: Matematik D eller motsvarande. Starttillfälle: v. 3 Kursen omfattar komplexa tal, problemlösning med derivator och integraler samt differentialekvationer. Grafritande räknare används. Kursen erbjuds som distanskurs i samarbete med andra komvux på Södertörn. Den huvudsakliga kontakten med skolan sker via FirstClass, och var fjärde vecka träffar du en lärare på Centrum Vux, Marinens väg 30, Haninge. Gymnasial vuxenutbildning, matematik 13

14 Människa och samhälle tis Etik och livsfrågor, 100 p Starttillfälle: 16/1 Kursen ger kunskaper om olika sätt att resonera kring etiska be- grepp och etiska teorier samt aktualiserar olika utmaningar som människan ställs inför i dagens samhälle. Kursen ger möjlighet att diskutera de livsfrågor som betraktas som eviga och de frågor och konflikter som hänger ihop med det mångkulturella samhället. mån fre Starttillfälle: 15/1 Starttillfällen: v. 3, 7 Historia A, 100 p Kursen börjar med de allra äldsta kulturerna och fortsätter kronologiskt fram till modern tid. Studieinriktning: Analys av drivkrafter och orsaker bakom historiska förlopp samt dess följdverkningar. Kursen indelas enligt följande: Moment 1: Antiken och medeltiden. Moment 2: Nya tider, nya världar. Moment 3: Revolutionens tidevarv. Moment 4: Världserövring och världskrig. Historia B, distans, 100 p Träning ges i att formulera historiska problem och att kritiskt bearbeta, strukturera och värdera olika källor och förklaringsmodeller. Analysen av historiska processer och historiska källor fördjupas. Möjlighet ges också att arbeta på ett kreativt sätt för att tillämpa de historiska kunskaperna. Några centrala och aktuella historiska problem väljs ut som kompletterande studier till kurs A. Kursen innehåller ett antal obligatoriska träffar på kvällstid. Övrig kontakt sker via e-post. 14 Gymnasial vuxenutbildning, människa och samhälle

15 Psykologi A, 50 p ons Vi studerar teorier och perspektiv på människans psykologiska utveckling, Starttillfällen: 17/1 lärande och samspel med andra. Att sätta ord på egna livserfarenheter och öka den egna självförståelsen, är viktiga mål för denna kurs. Religionskunskap A, 50 p ons Kursen vill utveckla förmågan att reflektera över existentiella frågor samt Starttillfällen: 17/1 ge insikt i religionens roll i samhället. Huvudtankarna i de stora världsreligionerna studeras och i anslutning till detta görs ett antal studiebesök. Samhällskunskap A, 100 p mån Kursen ger dig ökad tilltro till din förmåga att påverka och förstå samhälls- ons utvecklingen. Syftet med kursen är att med demokratin som värdegrund Starttillfällen: 15/1, 12/2 bredda och fördjupa kunskaperna om nutida samhällsförhållanden. Kurs- 26/3, 2/5 avsnitt: Sveriges statsskick, internationell politik och samhällsekonomi. Naturvetenskap Naturkunskap A, distans, 50 p Ekologi, energi och miljö står i centrum. Vilka förändringar behövs för att Starttillfällen: v. 3, 7, 13, 18 klara en hållbar utveckling i dagens samhälle? Vad energi är och vilka energikällor vi kommer att använda i framtiden, är frågor som också diskuteras. Några obligatoriska laborationer och seminarier ingår. Naturkunskap B, distans, 100 p Här fördjupar du dina kunskaper om materiens uppbyggnad och egen- Starttillfällen: v. 3, 7, 13, 18 skaper. Kursen behandlar förutsättningarna för liv, livets uppkomst och utveckling samt människokroppen från molekylär- till organnivå. Några obligatoriska laborationer och seminarier ingår. Gymnasial vuxenutbildning, naturvetenskap 15

16 Språk mån Starttillfällen: 15/1, 12/2 Kurslängd: veckor mån tor Starttillfällen: 15/1, 26/3 Starttillfälle: v. 3, 7, 13, 18 tor Starttillfällen: 18/1, 29/3 Starttillfälle: Löpande intag Engelsk grammatik, 25 p (lokal kurs) I anslutning till Engelska A ges en orienteringskurs i engelsk grammatik. Vi går bland annat igenom ordklasser och satsdelar, engelskans uttal samt skillnader mellan engelskans och svenskans (eller andra språks) grammatik. Engelska A, 100 p Förkunskaper: Grundläggande engelska eller motsvarande. Kursen tränar din förmåga att tala, skriva, lyssna och läsa. Du studerar också kulturtraditioner och samhällsförhållanden i engelskspråkiga länder samt läser skönlitteratur och utökar ditt ordförråd. Du som läser kursen rekommenderas att även läsa kursen Engelsk grammatik, se ovan. Engelska A, distans, 100 p Förkunskaper: Grundläggande engelska eller I distanskursen ingår obligatoriska träffar förlagda till kvällstid. Vi följer dagkursens upplägg och innehåll, varför det är möjligt att byta kurs under terminens gång. Engelska B, 100 p Förkunskaper: Engelska A eller motsvarande. Engelska B är en fördjupning av Engelska A och här förutsätts du ha grundläggande grammatiska kunskaper samt ett större ordförråd än i A-kursen. Romanläsning, realiastudier och vissa grammatikstudier ingår. Stor vikt läggs vid arbetet att utöka ordförrådet. Är du osäker på din nivå rekommenderas du att göra ett förkunskapstest. Kontakta studievägledare Kicki Pierre tfn Kursen har två moment: Moment 1: vocabulary practice, text and novel reading, project work. Moment 2: vocabulary practice, text and novel reading, national test. Engelska B, distans, 100 poäng Förkunskaper: Engelska A eller motsvarande. På distanskursen arbetar du på egen hand, utan stöd av lektioner, och du arbetar i din egen takt. Normal studietakt är en termin. Kursen är indelad i fem moment, vilka ska göras i ordningsföljd. I början av kursen planerar du för när du vill ha prov på de olika momenten. Kontakt med din lärare sker huvudsakligen via e-post, men du kan också boka in dig på handledning. 16 Gymnasial vuxenutbildning, språk

17 Spanska, steg 1, 100 p tis Kvällskurs för nybörjare. Träning i tal och skrift för att kunna använda Starttillfälle: 16/1 språket i enkla vardagssituationer. Du får inblick i traditioner och kultur i spansktalande länder. Språkstudier på distans: Franska, Spanska, Tyska Språkstudierna indelas i fyra steg (se nedan) där normal studietakt är ett steg per termin. Tyska steg 1-3, Spanska steg 2-4 samt Franska steg 1-4 anordnas i samarbete med andra komvux på Södertörn. Den huvudsakliga kontakten sker via First Class, och var fjärde vecka träffar du en lärare på Centrum Vux, Marinens väg 30, Haninge. Steg 1: Franska, Tyska, 100 p. För nybörjare. Träning i tal och skrift för att kunna använda språket i Starttillfälle: v. 3 enkla vardagssituationer. Du får också en inblick i traditioner och kultur i målspråkets länder. Steg 2: Franska, Spanska, Tyska, 100 p Förkunskaper: Steg 1 eller motsvarande. Starttillfälle: v. 3 Fördjupad träning i att tala och skriva samt språkets byggnad. Grundläggande studier i målspråkets länder är en annan viktig del. Steg 3: Franska, Spanska, Tyska, 100 p Förkunskaper: Steg 2 eller motsvarande. Starttillfälle: v. 3 En mer allsidig kommunikativ förmåga i tal och skrift tränas. Fördjupade studier i målspråkets länder ingår också. Steg 4: Franska, Spanska 100 p Förkunskaper: Steg 3 eller motsvarande. Starttillfälle: v. 3 Breddar språkförmågan och innehåller olika varianter av språket. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Gymnasial vuxenutbildning, språk 17

18 Svenska Dagkurs: Svenska A, 100 p. mån Förkunskaper: Grundläggande svenska eller motsvarande Starttillfällen: 15/1, 26/3 Kursens tonvikt ligger på skriftlig och muntlig träning samt textstudier. Kvällskurs: Kursen är indelad i följande fyra moment: 1: att skriva och tala. 2. texttis förståelse. 3: textskrivande 1. 4: textskrivande 2. Du kan välja mellan Starttillfällen: 16/1, 27/3 att läsa kursen på en termin (dag- och kvällskurs) eller två på terminer Kurslängd: 1 2 terminer (dag- eller kvällskurs). Dagkurs: Svenska B 100 p. ons Förkunskaper: Svenska A eller motsvarande Starttillfällen: 17/1, 28/3 Kursens tonvikt ligger på litteraturstudier och språkkunskap. Kursen Kvällskurs: är indelad följande i fyra moment: 1. antiken och medeltiden. 2. renästis sansen till romantiken talet och språkkunskap talet och Starttillfällen: 16/1, 27/3 nationella proven. Du kan välja mellan att läsa kursen på en termin (dag- Kurslängd: 1 2 terminer och kvällskurs) eller två på terminer (dag- eller kvällskurs). Svenska B, distans, 100 p. Starttillfälle: Löpande intag Förkunskaper: Svenska A, Sas A eller motsvarande På distanskursen arbetar du i egen takt och på egen hand, utan stöd av lektioner. Kursen är indelad i fyra moment, vilka ska göras i ordningsföljd. I början av kursen planerar du för när du vill göra prov på de olika momenten. Kontakt med din lärare sker huvudsakligen via e-post, men du kan också boka in dig på handledning. tis Svenska som andraspråk A, 50 p./termin tor Förkunskaper: Svenska som andraspråk grundläggande Starttillfällen: 16/1, 27/3 Svenska som andraspråk A motsvarar Svenska A. Kursens tonvikt Kurslängd: 2 terminer ligger på skriftlig och muntlig kommunikation och på att utöka sitt ordförråd. Moment 1: att skriva och tala. Moment 2. textförståelse. Moment 3. textskrivande 1. Moment 4. textskrivande Starttillfällen: v. 3, 13 Kurslängd: 2 terminer Svenska som andraspråk B, distans, 50 p./termin Förkunskaper: Svenska som andraspråk A eller motsvarande. Svenska som andraspråk B motsvarar Svenska B. Tonvikten ligger på litteraturstudier och språkkunskap. Kursen indelas i fyra moment, 1. Antiken och medeltiden. 2. Renässansen till romantiken talet talet och temastudier. Kursen är på distans med två träffar per moment förlagda på kvällstid. Gymnasial vuxenutbildning, svenska

19 Övrigt Träna inför högskoleprovet, 25 p. (lokal kurs) tor I denna orienteringskurs kan du förbereda dig inför högskoleprovets samtliga Lektionstillfällen: 22/2 delar. Vi går igenom hur provet är konstruerat, pratar strategi och tränar på 8/3, 15/3, 22/3 gamla prov. Kursen är indelad i fyra delar: två i matematik, en i svenska och Kurslängd: 4 veckor en i engelska. Studieteknik, 25 p. (lokal kurs) Kurs 1: Hur lär man sig på bästa sätt? I den här kursen får du lära dig om motiva- ons tionens betydelse, veckoplanering, studietekniska färdigheter, inlärningsstilar, Starttillfälle: 17/1 anteckningsteknik och att använda hjälpmedel för att du ska lyckas väl med Kurslängd: 4 veckor dina studier. Kurs 2: tor Starttillfälle: 18/1 Kurslängd: 4 veckor Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) APU - individuell inriktning Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) innebär att du kan studera vissa yrkesinriktade kurser på en arbetsplats. På arbetsplatsen hjälper en yrkesutbildad handledare dig med dina studier. Ansvarig för utbildningen är den kommunala vuxenutbildningen, dvs. CAS, som ger lärarstöd och utfärdar betyg. Arbetsplatsförlagd utbildning kan kombineras med andra kurser som ges på CAS. Arbetsplatsen anskaffas i första hand av dig själv. Ett begränsat antal platser finns inom arbetsplatsförlagd utbildning. Utbildningar anordnas i mån av tillgång på lärare och utbildade handledare inom det aktuella yrkesområdet. Utbildningen är studiestödsberättigad och utformas individuellt. Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare Helen Tronje, om du vill veta mer om arbetsplatsförlagd utbildning. Se sid. 22. APU - inriktning barnskötare Kursen startar i januari Tre-fyra dagar per vecka är utbildningen förlagd till en förskola. En dag per vecka sker undervisning på CAS. Nedan ser du exempel på kurser som ingår i utbildningen: Barn-, kultur- och fritidsverksamhet 100 p, Förskola, skola, fritidshem 200 p Kommunikation 50 p Natur- och friluftsliv 50 p Pedagogiskt ledarskap 100 p Psykosocialt arbete 100 p Utveckling, livsvillkor och socialisation 200 p Om du vill ha mer information om APU-barnskötare, kontakta vår studie- och yrkesvägledare Kicki Pierre, telefon: Påbyggnadsutbildning Trafiklärarutbildning, tre terminer Läs mer om trafiklärarutbildningen på Arbetsplatsförlagd utbildning, APU Påbyggnadsutbildning 19

20 Gymnasial vuxenutbildning Kurser på dagtid Kurser på distans och halvdistans Kurser Data för nybörjare, 50 p. Tid tis tor Starttillfälle Kurslängd 1) 16/1 9 veckor Kurs Starttillfälle Affärsjuridik, 50 p v. 3, 13 ECDL-datakörkortet, 50 p Löpande intag Datorkunskap A, 50 p. tis tor /3 8 veckor Engelska A, 100 p v. 3, 7, 13, 18 Desktopp, 50 p. mån /2 8 veckor Engelska B, 100 p Löpande intag Engelsk grammatik, 25 p. mån /1, 12/ veckor Engelska A, 100 p. mån tor /1, 26/3 18 veckor Engelska B, 100 p. tor /1, 29/3 18 veckor Etik och livsfrågor, 100 p. tis /1 18 veckor Företagsekonomi A, 50 p. Företagsekonomi B, 150 p. Grafisk kommunikation A, 100 p. Grafisk kommunikation B 100 p. Historia A, 100 p. Information och layout AB, 150 p. Matematik A, 100 p. tis ons tor tis ons tor /1 4 veckor 13/2, 27/3 14 veckor tor /1 18 veckor tis /1 18 veckor mån fre tis tor tis fre /1 18 veckor 16/1 18 veckor 16/1, 13/2, 27/3 18 veckor Franska steg 1 4, 100 p. v. 3 Historia B, 100 p. v. 3, 7 Matematik A, 100 p. Löpande intag Matematik D, 100 p. v. 3 Matematik E, 50 p. v. 3 Naturkunskap A, 50 p v. 3, 7, 13, 18 Naturkunskap B, 100 p v. 3, 7, 13, 18 Rättskunskap, 50 p v. 3, 13 Spanska steg 2 4, 100 p v. 3 Svenska B, 100 p Svenska som andraspråk B, 100 p Löpande intag v. 3, 13 Tyska steg 1 3, 100 p v. 3 Webbdesign, 100 p (halvdistans) v. 3 Matematik B, 50 p. Matematik C, 100 p. mån fre mån ons / veckor 15/1 18 veckor Multimedia A, 100 p. fre /1 18 veckor Religionskunskap A, 50 p. ons /1 18 veckor Samhällskunskap A, 100 p. mån ons /1, 12/2, 26/3, 2/5 18 veckor Svenska A, 100 p. mån tis /1, 26/3 16/1, 27/3 1 2 terminer Svenska B, 100 p. tis ons /1, 27/3 17/1, 28/3 1 2 terminer Studieteknik, 25 p. ons /1 4 veckor Studieteknik, 25 p. tor /1 4 veckor Träna inför högskoleprovet, 25 p. tor /2 4 veckor 1) Avser kursveckor För att räknas som heltidsstuderande måste du läsa 400 poäng på vårterminen 360 poäng på höstterminen 20 Kursöversikt: gymnasiala kurser dagtid och distans

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser)

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser) På Komvux i Burlöv har vi kontinuerligt intag så du kan ansöka till en kurs när som helst under året. Studie- och yrkesvägledaren och läraren bestämmer när du kan starta dina studier, oftast inom ett par

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04 KURSUTBUD VÅREN 2017 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING PERIOD 2 3 P2 2017/03/20 2017/05/26 P3 2017/05/29 2017/08/04 Du ansöker till kurser på: Sista ansökningsdag P2: 01 Mars Sista ansökningsdag P3: 02 Maj P3

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2016

Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2017 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2018 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÄRVUX. - För dig som har gått särskolan

VÄLKOMMEN TILL SÄRVUX. - För dig som har gått särskolan VÄLKOMMEN TILL SÄRVUX - För dig som har gått särskolan Vad är särvux? Särvux är en egen skolform som består av grundläggande särvux och gymnasial särvux. Särvux vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning

Läs mer

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR KURSER & UTBILDNINGAR Vuxenstudier Haninge Hösten 2015 PERIODER HÖSTEN 2015 Period 4: 10 augusti 16 oktober (sista ansökningsdag 3 juni 2015) Period 4 5: 10 augusti 18 december (sista ansökningsdag 3 juni

Läs mer

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 Schema HT 2012 Schema för *grundvux Sök senast 6 augusti Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 15 oktober 21 december Kursnamn Kursbeteckning Poäng Schematid Data grund 2PPV DAGH12 50 måndag

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Sista ansökningsdag: 9 juni 2017 Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI),

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna Särvux

Särskild utbildning för vuxna Särvux SALA2000, v 1.0, 2010-06-09 1 (12) UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Enheten för vuxnas lärande Särskild utbildning för vuxna Särvux Kurskatalog 2010/11 SALA KOMMUN Box 304 733 25 Sala Besöksadress:

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna Vad är Lärvux? Lärvux är en egen skolform som består av en grundläggande och en gymnasial nivå. Du är välkommen att söka kurser hos oss om du behöver

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor RUNÖFOLKHÖGSKOLA Föreningen LOs folkhögskola Runö är en ideell förening utan vinstintresse som funnits sedan 1952. Våra huvudmän är: LO, LO:s medlemsförbund och ABF. EN STUDIEOAS I CITY På Runö Folkhögskola

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll Allmän kurs är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund

Särskild utbildning för vuxna. Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund Särskild utbildning för vuxna Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund Kurskatalog 2014/2015 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är till för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Kurskatalog. Våren

Kurskatalog. Våren Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna. - Att studera som vuxen är roligt och stimulerande!

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna. - Att studera som vuxen är roligt och stimulerande! VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna - Att studera som vuxen är roligt och stimulerande! Vad är Lärvux? Det är roligt att lära, och du växer som människa av kunskap, får nya intryck och

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2017 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2015

Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för läsåret 2015 2016 HITTA TILL OSS Vår expedition finns på Brogårdsskolan Gamla Kyrkogatan 2, Kristinehamn Studie- och yrkesvägledare 0550-874

Läs mer