Kommunal Vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal Vuxenutbildning"

Transkript

1 Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007

2 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt Biträdande rektor/ Biträdande enhetschef Eva Sonntag Samordnare För ökad kompetens och personlig utveckling DET LIVSLÅNGA LÄRANDET innebär att vi alla behöver olika former av utbildning hela livet, inte bara för att få behörighet till högre utbildningar eller för att möta nya krav som ställs på oss i arbetslivet, utan också för vår personliga utvecklings skull. PÅ CENTRUM FÖR ARBETE OCH STUDIER (CAS) finner du en stimulerande lärmiljö, god tillgång till modern teknik samt personal med lång erfarenhet av vuxenutbildning. Vårt pedagogiska förhållningssätt utgår från den vuxnes perspektiv, förutsättningar och behov. PÅ CAS ÄR NYCKELORDEN FLEXIBILITET OCH KVALITET. Vi strävar efter att skapa en utbildningssituation som passar alla vuxenstuderande. Du kan läsa på heltid eller deltid, på dagtid eller kvällstid, på distans eller traditionellt. För dig som önskar en yrkesutbildning erbjuder vi också arbetsplatsförlagda studier inom olika områden. VI VILL OCKSÅ STÖDJA NÄRINGSLIVET i Värmdö kommun med kompetenshöjande utbildningar. Du som är arbetsgivare är därför välkommen att diskutera hur vi kan skräddarsy utbildningar utifrån ditt företags behov. I DIN HAND HAR DU VÅRT KURSUTBUD FÖR VÅREN 2007 som jag hoppas ska inspirera dig till studier. Som du ser har vi ett brett utbud av kurser både på grundskole- och gymnasial nivå. Här finns också Svenska för invandrare (SFI) för dig som är nyanländ till Sverige och behöver lära dig svenska. För att du snabbt ska komma igång med studierna finns det åtta olika starttillfällen per år då du har möjlighet att börja kurser. BEHÖVER DU RÅD OCH VÄGLEDNING i ditt studieval är du alltid välkommen att besöka någon av våra studie- och yrkesvägledare. Det är roligt, utvecklande och inspirerande att studera! Välkommen till Centrum för arbete och studier! Leif Östfeldt Rektor Agneta Ericsson Besöksadress Postadress E-postadress Hemsida Fax Idrottsvägen 4 Centrum för arbete och studier Gustavsberg GUSTAVSBERG

3 Innehåll Studera som vuxen...4 Studieekonomi...5 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi...5 Hur och när du studerar...6 Flera starttillfällen per termin...7 Grundläggande vuxenutbildning Engelska...8 Matematik...8 Samhällskunskap...9 Svenska...9 Svenska för invandrare... 9 Gymnasial vuxenutbildning Data Ekonomi Matematik Människa och samhälle Naturvetenskap Språk Svenska Träna inför högskoleprovet Studieteknik Övrigt Arbetsplatsförlagd utbildning, APU APU, barnskötarutbildning Trafiklärarutbildning Kursöversikt, gymnasiala kurser Kursöversikt, grundläggande kurser Studievägledning Ansökningsblankett Vårterminen 2007: 15 januari 1 juni 3

4 Studera som vuxen nivå. Förkunskapstest i dessa ämnen äger rum kontinuerligt. Boka tid hos vår studievägledare Kicki Pierre, Kostnader Utbildningen är kostnadsfri men du måste själv köpa läromedel. Skolan tar ut en avgift för material som lärare kopierar och delar ut. Kopieringsavgiften är 100 kr om du läser en kurs och 200 kr om du läser flera kurser. Du får en faktura med det belopp du ska betala hemskickad. Så här anmäler du dig Fyll noga i ansökningsblanketten på sid. 23. Ange vilka kurser du ämnar påbörja innevarande termin. Om du avser att börja terminen i januari sänder du in blanketten senast den 10 december. I slutet av december får du en kallelse med ett lektionsschema. Vem får studera i kommunal vuxenutbildning? Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning höstterminen det år du fyller 20 år eller om du har slutbetyg från gymnasial utbildning. I kurser som inte är nybörjarkurser finns det dessutom krav på förkunskaper. Alla kurser på gymnasienivå kräver förkunskaper motsvarande genomgången grundskola. Förkunskaper Du som söker till något av ämnena engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk och som inte studerat på länge, ska göra förkunskapstest så att du börjar studera på rätt Prioritering vid intagning Om det finns flera behöriga sökanden än platser i en kurs prioriteras de som har kort tidigare utbildning och i den ordning som anges nedan. Vi prioriterar... den som vill fullfölja studier enligt en upprättad individuell studieplan, den som behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering den som behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet den som behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval. 4 Kurser för arbetslösa genomförs i samarbete med Lillsveds folkhögskola

5 Studieekonomi Försörjning för heltid, deltid, korttid Det finns olika typer av studiestöd som hjälper dig med försörjningen under studietiden. Du kan söka studiestöd oavsett om du avser att studera på heltid, deltid eller under en kortare tid. Om du har frågor, kontakta våra studievägledare. Studiemedel Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. Totalbeloppet är kr/fyraveckorsperiod. Bidragsdelen varierar mellan kr och kr beroende på ålder, studiebakgrund och studienivå. Du kan få studiemedel om du studerar 50 %, 75 % eller 100 %. Heltid: 20 poäng/vecka. Endast ett begränsat antal kan få det högre bidraget så sök i god tid! Ansökningsblankett kan du beställa hos CSN eller hämta hos oss på CAS. Rekryteringsbidrag Rekryteringsbidraget riktar sig till dig som... har kort tidigare utbildning är funktionshindrad alternativt arbetslös eller riskerar arbetslöshet är år Beviljande av rekryteringsbidraget är beroende av tillgång på medel. Du får inte ha haft något annat studiestöd under de senaste fem åren. Bidragets storlek beror på tidigare inkomst: kr/vecka kr/vecka i max 50 veckor. Bidraget är pensions- och semestergrundande. Kontakta Kicki Pierre, studievägledare vid Centrum för arbete och studier, Mer information får du på CSN:s hemsida eller per telefon Korttidsbidrag Korttidsbidrag är ett skattefritt vuxenbidrag, som riktar sig till personer som saknar treårig gymnasiekompetens och är mellan 20 och 65 år. Bidraget kan sökas för studier i mindre omfattning för kurser på grundskole- och gymnasienivå i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Bidraget riktar sig till såväl personer i arbete som arbetslösa. Bidragets storlek är 80 kronor per timme. Exempel: Läser du Engelska A kan du få ett skattefritt bidrag på kr. Mer information om korttidsbidrag finns på hemsidorna och eller kontakta våra studievägledare. Se sid 22. Bidrag för studerande med barn Du som har barn under 18 år kan söka ett extra bidrag som är 480 kr/fyraveckorsperiod för första barnet, 304 kr för andra barnet och därefter 160 kr per barn. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi I vårt moderna samhälle är det svårt att inte kunna läsa eller skriva. För den som har läs- och skrivsvårigheter kan det kännas tungt att tillägna sig ny kunskap. Men tro inte att du är ensam om dina problem. Kom till oss om du... sällan skriver för att du stavar så illa har svårt att förstå det du läser undviker blanketter undviker att läsa böcker inte hinner med att läsa textremsan på TV Hos oss kan du studera i liten grupp eller enskilt träna på just det du behöver använda dator och andra moderna hjälpmedel få handledning av specialutbildad lärare gå kursen Svenska för dyslektiker (se sid. 9) Kontakta Dagmar Göransson, , eller gå in på Vårterminen 2007: 15 januari 1 juni 5

6 Hur och när du studerar Studera på dagtid eller kvällstid De flesta kurser finns att tillgå på dagtid, men det finns också möjlighet att studera flera kurser på kvällstid (se nedan). Många dag- och kvällskurser är upplagda som terminskurser med kursstart i januari. Men det finns också kurser som börjar eller som du kan ansluta till under pågående termin. Läs mer under Flera starttillfällen per termin. Studera på distans eller halvdistans Att studera på distans innebär att du studerar hemma samtidigt som du har regelbunden kontakt med din lärare via e-post och telefon. erna ger dig möjlighet att välja tid, plats och tempo för studierna. Under studietiden förekommer vissa träffar med lärare och kursdeltagare. Träffarna äger i huvudsak rum på kvällstid. Vissa av distanskurserna genomförs i samarbete med andra kommuner på Södertörn. Flera distanskurser går att påbörja under pågående termin. Läs mer under Flera starttillfällen per termin. En kurs som genomförs på halvdistans har flera träffar med lärare och kursdeltagare än en vanlig distanskurs. Vanligtvis är det träffar på kvällstid varannan vecka. I övrigt studerar du hemma och har kontakt med din lärare via e-post och telefon. Halvdistanskurserna går att påbörja under pågående termin. Se nedan under Flera starttillfällen per termin. Både distanskurserna och halvdistanskurserna kräver att du har tillgång till dator med Internetuppkoppling och att du kan hantera e-post. I vår erbjuder vi följande kurser på kvällstid: I vår erbjuder vi följande kurser på distans och halvdistans: Bokföring grunder Data för nybörjare Datorkunskap A Ekonomisystem för PC Excel grunder Photoshop Elements grunder Programhantering Psykologi A Spanska steg 1 Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk A Affärsjuridik ECDL-datakörkortet Engelska A Engelska B Franska steg 1 Franska steg 2 Franska steg 3 Franska steg 4 Historia B Matematik A Matematik D Matematik E Naturkunskap A Naturkunskap B Rättskunskap Spanska steg 2 Spanska steg 3 Spanska steg 4 Svenska B Svenska som andraspråk B Tyska steg 1 Tyska steg 2 Tyska steg 3 Webbdesign (halvdistans) 6 Kurser för arbetslösa genomförs i samarbete med Lillsveds folkhögskola

7 Flera starttillfällen per termin För många av våra kurser gäller att vi följer den traditionella terminsindelningen, dvs. att du börjar studierna i januari och slutför dem i juni. I flera kurser kan du dock påbörja dina studier vid flera tillfällen per termin. När dessa tillfällen infaller ser du nedan. Vissa kurser har infört ett momentsystem, där varje moment startar i samband med något av de fyra starttillfällena. För att slutföra kursen gäller att samtliga kursmoment genomförs. Detta gör det möjligt att ansluta till en kurs en bit in på terminen, men kan då innebära att du slutför den en bit in på nästa. Andra kurser har koncentrerats till en del av terminen, några av dessa är förlagda till första delen av terminen medan andra är förlagda till den andra delen. Uppställningen nedan visar när du har möjlighet att påbörja olika kurser. Hur varje kurs är upplagd framgår i respektive kursbeskrivning längre fram i katalogen. Vecka 3 (15 19 januari) Vecka 7 (12 16 februari) Samtliga kurser inom grundläggande vuxenutbildning Samtliga distans- och halvdistanskurser Bokföring grunder Data för nybörjare Data för nybörjare, kväll Ekonomisystem för PC, kväll Engelska A Engelska B Engelsk grammatik Etik och livsfrågor Företagsekonomi A Grafisk kommunikation A Grafisk kommunikation B Historia A Information och layout AB Matematik A Matematik B Matematik C Multimedia A Programhantering, kväll Psykologi A, kväll Religionskunskap A Samhällskunskap A Spanska steg 1, kväll Svenska A, dag/kväll Svenska B, dag/kväll Svenska som andraspråk A, kväll Studieteknik De flesta distans- och halvdistanskurser Engelska grundläggande Matematik grundläggande Samhällskunskap grundläggande Svensk grammatik Svenska grundläggande Svenska för dyslektiker Svenska som andraspråk grundläggande Samhällskunskap A Desktopp ECDL-datakörkortet, distans Engelsk grammatik Excel grunder, kväll Företagsekonomi B Matematk A Photoshop Elements grunder, kväll Vecka 13 (26 30 mars) Vecka 18 (2 4 maj) De flesta distans- och halvdistanskurser Engelska grundläggande Matematik grundläggande Samhällskunskap grundläggande Samhällskunskap A Svenska grundläggande Svenska för dyslektiker Svenska som andraspråk grundläggande ECDL-datakörkortet, distans Datorkunskap A Datorkunskap A, kväll Engelska A Engelska B Företagsekonomi B Matematik A Samhällskunskap A Svenska A, dag/kväll Svenska B, dag/kväll Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B De flesta distans- och halvdistanskurser Engelska grundläggande Matematik grundläggande Samhällskunskap grundläggande Svenska grundläggande Svenska för dyslektiker Svenska som andraspråk grundläggande Samhällskunskap A ECDL-datakörkortet, distans Ytterligare information om våra starttillfällen finner du på vår hemsida, Vårterminen 2007: 15 januari 1 juni 7

8 Grundläggande vuxenutbildning Inom grundläggande vuxenutbildning erbjuder vi kurser i engelska, matematik, svenska och samhällskunskap. Dina förkunskaper avgör på vilken nivå inom en kurs du ska påbörja dina studier. Studierna anpassas till dina individuella utbildningsmål och du väljer själv studietakt. Innan du påbörjar dina studier inom grundläggande vuxenutbildning ska du göra ett förkunskapstest. Tillsammans med studieoch yrkesvägledare gör du upp en individuell studieplan där också studiestödspoängen bestäms. Du kan i de flesta kurser påbörja dina studier vid de fyra studiestarter vi har under terminen. mån Engelska grundläggande ons Den här kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller till dig som Starttillfällen: 15/1, 12/2, redan kan lite engelska och vill repetera de viktigaste grundläggande mo- 26/3, 2/5 menten. Nivåplacering sker vid kursstart. Är du inte nybörjare finns möj- lighet att starta kursen under terminens gång. Kursen ger dig kunskap i att förstå och tala engelska och delta i samtal och diskussioner om vardagliga ämnen. Du läser olika texter om bekanta förhållanden och skriver meddelanden och brev. Du får bekanta dig med några engelsktalande länder och träna uttal. Vissa moment om språkets form och struktur ingår också. mån Matematik grundläggande (egen studietakt) tis Här kan du läsa eller repetera grundläggande matematik i egen takt i ons mindre grupper på den nivå där du befinner dig. Kursen innefattar tor momenten decimaltal, storheter, bråk, procent, geometri, diagram, Starttillfällen: Löpande intag tabeller, potenser, negativa tal, algebra, ekvationer, linjära funktioner, statistik samt sannolikhetslära. 8 mån Matematik grundläggande tis En kurs för dig som vill läsa in eller repetera grundläggande matematik fre på en termin. Du får en bra grund för fortsatta matematikstudier på Starttillfälle: 15/1 gymnasienivå. Kursen innefattar momenten decimaltal, storheter, bråk, procent, geometri, diagram, tabeller, potenser, negativa tal, algebra, ekvationer, linjära funktioner, statistik samt sannolikhetslära. Grundläggande vuxenutbildning

9 Samhällskunskap grundläggande tor Du lär dig grunderna för demokratins principer och värderingar samt Starttillfällen: 18/1, 15/2 vilka rättigheter och skyldigheter vi har som medborgare. Kursen ger 29/3, 3/5 en översikt över det svenska samhällssystemet på nationell, regional och lokal nivå ur såväl ett ekonomiskt som socialt perspektiv samt grundläggande kunskaper om rättssystemet och massmedia. Svenska grundläggande mån Har du svårt att stava, skriva meningar eller förstå vad du läser? Denna kurs fre är för dig som behöver svenska från grunden. Vi repeterar det viktigaste inom Starttillfällen: 15/1, 12/2 grundläggande svenska och arbetar med studieteknik, skrivregler, stavning och 26/3, 4/5 ordkunskap. Vi läser och skriver olika typer av texter. När du läser Svenska grundläggande är kursen Svensk grammatik grundkurs (se nedan) obligatorisk. Du kan gå en eller två terminer med flexibelt antal timmar. Svensk grammatik grundkurs tis Vet du inte vad ett substantiv eller ett subjekt är? Då är detta en kurs för dig Starttillfällen: 16/1, 13/2 Vi arbetar med ordklasser och satsdelar. Du får en bra grund för att studera främmande språk. Kursen är obligatorisk i Svenska grundläggande, men kan också läsas separat. Kurslängd: veckor Svenska för dyslektiker tis Kursen vänder sig speciellt till dig som har läs- och skrivsvårigheter/dys- tor lexi. I egen takt och i en liten grupp tränar du upp din läs- och skrivförmåga. Du får också lära dig att använda dator och andra hjälpmedel. Starttillfällen: Löpande intag Svenska som andraspråk grundläggande tis Förkunskaper: Godkänd från SFI-kurs eller motsvarande. (Förkunskapsprov) ons För dig som inte har svenska som modersmål. En kurs som motsvarar tor Svenska grundläggande. Du förbättrar dina kunskaper om språket, både Starttillfällen: 16/1, muntligt och skriftligt, samt utökar ditt ordförråd. I kursen ingår också mo- 13/2, 27/3, 3/5 ment som studieteknik, stavning och språkriktighet. Du läser även olika typer av texter och lättlästa romaner. Svenska för invandrare, SFI Behöver du lära dig svenska eller kan du redan en del och vill lära dig mer? Denna kurs ger grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Det finns fyra nivåer att studera på beroende på förkunskaper och utbildningsbakgrund. Efter varje avslutad kurs ges betyg. Har du kort utbildning från ditt hemland kan du dessutom få träna grundläggande skrivning och läsning. SFI-studier kan påbörjas löpande under terminen och kombineras med andra kurser från vårt kursutbud. Vid tillräckligt stort antal sökande kan kvällskurs erbjudas en gång per vecka. Grundläggande vuxenutbildning 9

10 Gymnasial vuxenutbildning Data Kvällskurs tor Starttillfälle: 18/1 Kurslängd: 9 veckor Kvällskurs tor Starttillfälle: 29/3 Kurslängd: 9 veckor Dagkurs Data för nybörjare, 50 p (lokal kurs) tis Förkunskaper: inga tor En kurs för absoluta nybörjare som erbjuds både på dagtid och på kvälls- Starttillfälle: 16/1 tid. Tyngdpunkten ligger på att skriva text i Word, på Internet och e-post- Kurslängd: 9 veckor användning. Du får också lära dig att använda tangentbordet. Dagkurs Datorkunskap A, 50 p tis Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande tor En kurs som behandlar grunderna i persondatorer, nätverk, informa- Starttillfälle: 27/3 tionssökning på Internet samt grundfunktioner i programmen Word, Kurslängd: 9 veckor Excel och PowerPoint. Kursen kan ses som en fortsättning på kursen Data för nybörjare men passar också dig som har lite datavana. mån Starttillfälle: 12/2 Kurslängd: 8 veckor Starttillfälle: Löpande intag Desktopp (InDesign), 50 p Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande. Kursen ger grundläggande kunskaper i layout och typografi, med användningsområden som trycksaker och informationsblad. Tyngdpunkten ligger på textredigering i programmet Indesign. ECDL, datakörkortet, distans, 50 p (lokal kurs) Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Kursen genomförs i egen takt hemma eller på skolan för att klara ECDL:s sju moduler: allmän IT-kunskap, Windows grunder, ordbehandling i Word, kalkyl i Excel, databashantering i Access eller Excel, presentation i PowerPoint samt e-posthantering i Outlook. Kostnaden är för närvarande 450 kr i grundavgift + 65 kr per test. 10 mån Starttillfälle: 12/2 Kurslängd: 12 veckor Excel grunder, 50 p (lokal kurs) Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande. Kursen behandlar kalkyler i Excel med hjälp av egna och färdiga formler och funktioner samt hur kalkylerna presenteras i form av diagram. Register, etiketter, blanketter och massbrev är andra moment i denna kurs. Gymnasial vuxenutbildning, datakurser

11 Grafisk kommunikation A (Photoshop), 100 p tor Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande. Starttillfälle: 18/1 Kursen ger grundläggande kunskaper om hur man sammanfogar bild och text för att få fram sitt budskap. Vi jobbar från idé till färdig produkt. Du lär dig grunderna i layout; bl.a. skapar vi omslaget till denna katalog. Grafisk kommunikation B (Photoshop), 100 p tis Förkunskaper: Grafisk kommunikation A eller motsvarande. Starttillfälle: 16/1 Kursen ger fördjupade kunskaper i grafisk formgivning samt bild- och texthantering för att producera tryckta produkter. Du utvecklar din känsla för hur innehåll och form kan kombineras för att uppnå effekt och för hur samverkan mellan bild, text och form förstärker budskap och upplevelse. Information och layout AB (Word och PowerPoint), 150 p tis Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande. tor Kursen ger en fördjupning i Word och PowerPoint. Förutom formella af- Starttillfälle: 16/1 färsdokument framställs informationsmaterial, som t.ex. textsidorna i den här katalogen och digitala presentationer. Språkriktighet, grundläggande layoutregler och presentationsteknik är moment som visar att kursen inte bara är en datakurs. Multimedia A, 100 p fre Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Starttillfälle: 19/1 Du får lära dig grunderna i multimedieproduktion. Vi arbetar med hela produktionskedjan, från idé till färdig produkt, i flera olika program med bilder, animationer, video, ljud och text som sammanställs till interaktiva presentationer i programmet Multimedialab. Photoshop Elements grunder, 50 p (lokal kurs) tis Förkunskaper: Data för nybörjare eller motsvarande. Starttillfälle: 13/2 I den här kursen är det bilder och bildprogrammet Photoshop som står i centrum. Vi gör fotocollage av bilder som vi tar med digital kamera, hämtar från Internet eller skannar in. På vägen lär du dig bl.a. att markera, hantera lager och grundläggande layoutregler. Kurslängd: 8 veckor Programhantering, 100 p mån Förkunskaper: Data för nybörjare, Datorkunskap A eller motsvarande. Starttillfälle: 15/1 Kursen behandlar vanliga funktioner för ordbehandling, kalkylering och Internet. Vi redigerar text, bild och ljud som vi sammanfogar till presentationsmaterial. Vi tränar också på att använda nätverkstjänster och arbetar i flera programvaror samtidigt. Webbdesign, halvdistans, 100 p Förkunskaper: Grafisk kommunikation A, Operativsystem eller motsvarande. Starttillfälle: v. 3, 7 Du får lära dig grundkoderna i HTML-språket och skapa hemsidor med olika typer av HTML-editorer, såsom Notepad, HTML-edit och DreamWeaver, samt hur man publicerar, ändrar och uppdaterar befintliga webbsidor. Kursen innehåller åtta fysiska lektionstillfällen. Övrig kommunikation sker via e-post och kursens webbplats: rwww.cas.varmdo.se/jh/webbdistans/dist.html. Gymnasial vuxenutbildning, datakurser 11

12 Ekonomi Starttillfällen: v. 3, 13 Affärsjuridik, distans, 50 p Kursen behandlar lagar och avtal som är av betydelse inom affärslivet. Viktiga rättsområden i kursen är avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, associationsrätt, krediträtt, utsöknings- och konkursrätt, immaterialrätt, marknadsrätt och internationell affärsjuridik. Några obligatoriska träffar på kvällstid ingår. Övrigt stöd får du via e-postkontakt. tis Bokföring grunder, 50 p (lokal kurs) Starttillfälle: 16/1 Ger grundläggande kunskaper om budgetering, löpande bokföring och Kurslängd: 14 veckor hur enkla bokslut upprättas. Behandlar ekonomiska grundbegrepp, olika företagsformer, resultat- och likviditetsbudgetering, kontering av vanliga affärshändelser utifrån BAS 2000, samt bokslutsarbete och tolkning av redovisningsrapporter. Datortillämpningar förekommer också i kursen. tor Starttillfälle: 18/1 Ekonomisystem för PC 100 p (lokal kurs) Förkunskaper: Företagsekonomi B, Bokföring grunder eller motsvarande De vanligaste datortillämpningarna inom ekonomiområdet behandlas, som bokföring och bokslut, budget och uppföljning, orderhantering, lager, fakturering, kund- och leverantörsreskontra samt löneadministration. Vi arbetar med SPCSAdministration och SPCSLön tis Företagsekonomi A, 50 p ons Kursen ger grundläggande kunskaper om företagsekonomi. Den behandtor lar affärsidén, juridiska företagsformer, ekonomisk planering och kalkyle- Starttillfälle: 16/1 ring samt grunderna i marknadsföring, inköp och bokföring. Kurslängd: 4 veckor tis Företagsekonomi B, 150 p ons Förkunskaper: Företagsekonomi A eller motsvarande. tor En bred kurs lämplig som grund för yrkesverksamhet inom det eko- Starttillfällen: 13/2, 27/3 nomiska området eller för den som driver eller planerar att driva Kurslängd: 14 veckor egen verksamhet. Kursen behandlar inköp, marknadsföring, personalfrågor, organisationsmodeller, kalkylmetoder, budgetering, ekonomisk redovisning och rapportering. Inom avsnittet redovisning förekommer datortillämpningar.. Kursen är indelad i tre moment med följande innehåll: 1: Kalkylering och marknadsföring. 2: Bokföring och administration. 3: Bokslut. Starttillfällen: v. 3, 13 Rättskunskap, distans, 50 p Kursen behandlar vardagslivets juridik. Kursen behandlar avtal, köp, boende, krediter, försäkringar, arbetsrätt, rättsväsendet, brott och straff, familjerätt samt arv. Några obligatoriska träffar på kvällstid ingår. Övrigt stöd i dina studier får du via e-postkontakt. 12 Gymnasial vuxenutbildning, ekonomikurser

13 Matematik Matematik A, 100 p tis Förkunskaper: Grundläggande matematik eller motsvarande. fre Momenten från grundläggande matematik repeteras. Dessutom fördjupas kunskaperna inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik, funktionslära och trigonometri. Vi bekantar oss också med kalkylprogrammet Excel samt grafritande räknare. Starttillfällen: 16/1, 13/2, 27/3 Kurslängd: 9 18 veckor Matematik A, distans, 100 p Förkunskaper: Grundläggande matematik eller motsvarande. Starttillfälle: Löpande intag Kursinnehåll: se Matematik A (ovan). En obligatorisk introduktionsträff och fem provtillfällen på kvällstid ingår. Matematik B, 50 p Förkunskaper: Matematik A eller motsvarande. mån I denna kurs arbetar vi med algebra, andragradsekvationer, linjära ekvations- fre system, geometriska bevis, sannolikhetslära, statistik och funktioner. Genomgående används grafritande räknare. Starttillfälle: 15/1 Matematik C, 100 p mån Förkunskaper: Matematik B eller motsvarande. ons Kursen omfattar breddning och fördjupning inom områdena aritmetik, algebra och funktionslära. Vidare behandlas problem som gäller talföljder, optimeringsförändringar och extremvärden med hjälp av derivata. Genomgående används grafritande räknare. Starttillfälle: 15/1 Matematik D, distans, 100 p Förkunskaper: Matematik C eller motsvarande.. Starttillfälle: v. 3 I denna kurs får du en djupare förståelse för derivator och trigonometriska funktioner. Du får dessutom lära dig grunderna om integraler samt något om numeriska metoder. Grafritande räknare används genomgående. Kursen erbjuds som distanskurs i samarbete med andra komvux på Södertörn. Den huvudsakliga kontakten med skolan sker via FirstClass, och var fjärde vecka träffar du en lärare på Centrum Vux, Marinens väg 30, Haninge. Matematik E, distans, 50 p Förkunskaper: Matematik D eller motsvarande. Starttillfälle: v. 3 Kursen omfattar komplexa tal, problemlösning med derivator och integraler samt differentialekvationer. Grafritande räknare används. Kursen erbjuds som distanskurs i samarbete med andra komvux på Södertörn. Den huvudsakliga kontakten med skolan sker via FirstClass, och var fjärde vecka träffar du en lärare på Centrum Vux, Marinens väg 30, Haninge. Gymnasial vuxenutbildning, matematik 13

14 Människa och samhälle tis Etik och livsfrågor, 100 p Starttillfälle: 16/1 Kursen ger kunskaper om olika sätt att resonera kring etiska be- grepp och etiska teorier samt aktualiserar olika utmaningar som människan ställs inför i dagens samhälle. Kursen ger möjlighet att diskutera de livsfrågor som betraktas som eviga och de frågor och konflikter som hänger ihop med det mångkulturella samhället. mån fre Starttillfälle: 15/1 Starttillfällen: v. 3, 7 Historia A, 100 p Kursen börjar med de allra äldsta kulturerna och fortsätter kronologiskt fram till modern tid. Studieinriktning: Analys av drivkrafter och orsaker bakom historiska förlopp samt dess följdverkningar. Kursen indelas enligt följande: Moment 1: Antiken och medeltiden. Moment 2: Nya tider, nya världar. Moment 3: Revolutionens tidevarv. Moment 4: Världserövring och världskrig. Historia B, distans, 100 p Träning ges i att formulera historiska problem och att kritiskt bearbeta, strukturera och värdera olika källor och förklaringsmodeller. Analysen av historiska processer och historiska källor fördjupas. Möjlighet ges också att arbeta på ett kreativt sätt för att tillämpa de historiska kunskaperna. Några centrala och aktuella historiska problem väljs ut som kompletterande studier till kurs A. Kursen innehåller ett antal obligatoriska träffar på kvällstid. Övrig kontakt sker via e-post. 14 Gymnasial vuxenutbildning, människa och samhälle

15 Psykologi A, 50 p ons Vi studerar teorier och perspektiv på människans psykologiska utveckling, Starttillfällen: 17/1 lärande och samspel med andra. Att sätta ord på egna livserfarenheter och öka den egna självförståelsen, är viktiga mål för denna kurs. Religionskunskap A, 50 p ons Kursen vill utveckla förmågan att reflektera över existentiella frågor samt Starttillfällen: 17/1 ge insikt i religionens roll i samhället. Huvudtankarna i de stora världsreligionerna studeras och i anslutning till detta görs ett antal studiebesök. Samhällskunskap A, 100 p mån Kursen ger dig ökad tilltro till din förmåga att påverka och förstå samhälls- ons utvecklingen. Syftet med kursen är att med demokratin som värdegrund Starttillfällen: 15/1, 12/2 bredda och fördjupa kunskaperna om nutida samhällsförhållanden. Kurs- 26/3, 2/5 avsnitt: Sveriges statsskick, internationell politik och samhällsekonomi. Naturvetenskap Naturkunskap A, distans, 50 p Ekologi, energi och miljö står i centrum. Vilka förändringar behövs för att Starttillfällen: v. 3, 7, 13, 18 klara en hållbar utveckling i dagens samhälle? Vad energi är och vilka energikällor vi kommer att använda i framtiden, är frågor som också diskuteras. Några obligatoriska laborationer och seminarier ingår. Naturkunskap B, distans, 100 p Här fördjupar du dina kunskaper om materiens uppbyggnad och egen- Starttillfällen: v. 3, 7, 13, 18 skaper. Kursen behandlar förutsättningarna för liv, livets uppkomst och utveckling samt människokroppen från molekylär- till organnivå. Några obligatoriska laborationer och seminarier ingår. Gymnasial vuxenutbildning, naturvetenskap 15

16 Språk mån Starttillfällen: 15/1, 12/2 Kurslängd: veckor mån tor Starttillfällen: 15/1, 26/3 Starttillfälle: v. 3, 7, 13, 18 tor Starttillfällen: 18/1, 29/3 Starttillfälle: Löpande intag Engelsk grammatik, 25 p (lokal kurs) I anslutning till Engelska A ges en orienteringskurs i engelsk grammatik. Vi går bland annat igenom ordklasser och satsdelar, engelskans uttal samt skillnader mellan engelskans och svenskans (eller andra språks) grammatik. Engelska A, 100 p Förkunskaper: Grundläggande engelska eller motsvarande. Kursen tränar din förmåga att tala, skriva, lyssna och läsa. Du studerar också kulturtraditioner och samhällsförhållanden i engelskspråkiga länder samt läser skönlitteratur och utökar ditt ordförråd. Du som läser kursen rekommenderas att även läsa kursen Engelsk grammatik, se ovan. Engelska A, distans, 100 p Förkunskaper: Grundläggande engelska eller I distanskursen ingår obligatoriska träffar förlagda till kvällstid. Vi följer dagkursens upplägg och innehåll, varför det är möjligt att byta kurs under terminens gång. Engelska B, 100 p Förkunskaper: Engelska A eller motsvarande. Engelska B är en fördjupning av Engelska A och här förutsätts du ha grundläggande grammatiska kunskaper samt ett större ordförråd än i A-kursen. Romanläsning, realiastudier och vissa grammatikstudier ingår. Stor vikt läggs vid arbetet att utöka ordförrådet. Är du osäker på din nivå rekommenderas du att göra ett förkunskapstest. Kontakta studievägledare Kicki Pierre tfn Kursen har två moment: Moment 1: vocabulary practice, text and novel reading, project work. Moment 2: vocabulary practice, text and novel reading, national test. Engelska B, distans, 100 poäng Förkunskaper: Engelska A eller motsvarande. På distanskursen arbetar du på egen hand, utan stöd av lektioner, och du arbetar i din egen takt. Normal studietakt är en termin. Kursen är indelad i fem moment, vilka ska göras i ordningsföljd. I början av kursen planerar du för när du vill ha prov på de olika momenten. Kontakt med din lärare sker huvudsakligen via e-post, men du kan också boka in dig på handledning. 16 Gymnasial vuxenutbildning, språk

17 Spanska, steg 1, 100 p tis Kvällskurs för nybörjare. Träning i tal och skrift för att kunna använda Starttillfälle: 16/1 språket i enkla vardagssituationer. Du får inblick i traditioner och kultur i spansktalande länder. Språkstudier på distans: Franska, Spanska, Tyska Språkstudierna indelas i fyra steg (se nedan) där normal studietakt är ett steg per termin. Tyska steg 1-3, Spanska steg 2-4 samt Franska steg 1-4 anordnas i samarbete med andra komvux på Södertörn. Den huvudsakliga kontakten sker via First Class, och var fjärde vecka träffar du en lärare på Centrum Vux, Marinens väg 30, Haninge. Steg 1: Franska, Tyska, 100 p. För nybörjare. Träning i tal och skrift för att kunna använda språket i Starttillfälle: v. 3 enkla vardagssituationer. Du får också en inblick i traditioner och kultur i målspråkets länder. Steg 2: Franska, Spanska, Tyska, 100 p Förkunskaper: Steg 1 eller motsvarande. Starttillfälle: v. 3 Fördjupad träning i att tala och skriva samt språkets byggnad. Grundläggande studier i målspråkets länder är en annan viktig del. Steg 3: Franska, Spanska, Tyska, 100 p Förkunskaper: Steg 2 eller motsvarande. Starttillfälle: v. 3 En mer allsidig kommunikativ förmåga i tal och skrift tränas. Fördjupade studier i målspråkets länder ingår också. Steg 4: Franska, Spanska 100 p Förkunskaper: Steg 3 eller motsvarande. Starttillfälle: v. 3 Breddar språkförmågan och innehåller olika varianter av språket. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Gymnasial vuxenutbildning, språk 17

18 Svenska Dagkurs: Svenska A, 100 p. mån Förkunskaper: Grundläggande svenska eller motsvarande Starttillfällen: 15/1, 26/3 Kursens tonvikt ligger på skriftlig och muntlig träning samt textstudier. Kvällskurs: Kursen är indelad i följande fyra moment: 1: att skriva och tala. 2. texttis förståelse. 3: textskrivande 1. 4: textskrivande 2. Du kan välja mellan Starttillfällen: 16/1, 27/3 att läsa kursen på en termin (dag- och kvällskurs) eller två på terminer Kurslängd: 1 2 terminer (dag- eller kvällskurs). Dagkurs: Svenska B 100 p. ons Förkunskaper: Svenska A eller motsvarande Starttillfällen: 17/1, 28/3 Kursens tonvikt ligger på litteraturstudier och språkkunskap. Kursen Kvällskurs: är indelad följande i fyra moment: 1. antiken och medeltiden. 2. renästis sansen till romantiken talet och språkkunskap talet och Starttillfällen: 16/1, 27/3 nationella proven. Du kan välja mellan att läsa kursen på en termin (dag- Kurslängd: 1 2 terminer och kvällskurs) eller två på terminer (dag- eller kvällskurs). Svenska B, distans, 100 p. Starttillfälle: Löpande intag Förkunskaper: Svenska A, Sas A eller motsvarande På distanskursen arbetar du i egen takt och på egen hand, utan stöd av lektioner. Kursen är indelad i fyra moment, vilka ska göras i ordningsföljd. I början av kursen planerar du för när du vill göra prov på de olika momenten. Kontakt med din lärare sker huvudsakligen via e-post, men du kan också boka in dig på handledning. tis Svenska som andraspråk A, 50 p./termin tor Förkunskaper: Svenska som andraspråk grundläggande Starttillfällen: 16/1, 27/3 Svenska som andraspråk A motsvarar Svenska A. Kursens tonvikt Kurslängd: 2 terminer ligger på skriftlig och muntlig kommunikation och på att utöka sitt ordförråd. Moment 1: att skriva och tala. Moment 2. textförståelse. Moment 3. textskrivande 1. Moment 4. textskrivande Starttillfällen: v. 3, 13 Kurslängd: 2 terminer Svenska som andraspråk B, distans, 50 p./termin Förkunskaper: Svenska som andraspråk A eller motsvarande. Svenska som andraspråk B motsvarar Svenska B. Tonvikten ligger på litteraturstudier och språkkunskap. Kursen indelas i fyra moment, 1. Antiken och medeltiden. 2. Renässansen till romantiken talet talet och temastudier. Kursen är på distans med två träffar per moment förlagda på kvällstid. Gymnasial vuxenutbildning, svenska

19 Övrigt Träna inför högskoleprovet, 25 p. (lokal kurs) tor I denna orienteringskurs kan du förbereda dig inför högskoleprovets samtliga Lektionstillfällen: 22/2 delar. Vi går igenom hur provet är konstruerat, pratar strategi och tränar på 8/3, 15/3, 22/3 gamla prov. Kursen är indelad i fyra delar: två i matematik, en i svenska och Kurslängd: 4 veckor en i engelska. Studieteknik, 25 p. (lokal kurs) Kurs 1: Hur lär man sig på bästa sätt? I den här kursen får du lära dig om motiva- ons tionens betydelse, veckoplanering, studietekniska färdigheter, inlärningsstilar, Starttillfälle: 17/1 anteckningsteknik och att använda hjälpmedel för att du ska lyckas väl med Kurslängd: 4 veckor dina studier. Kurs 2: tor Starttillfälle: 18/1 Kurslängd: 4 veckor Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) APU - individuell inriktning Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) innebär att du kan studera vissa yrkesinriktade kurser på en arbetsplats. På arbetsplatsen hjälper en yrkesutbildad handledare dig med dina studier. Ansvarig för utbildningen är den kommunala vuxenutbildningen, dvs. CAS, som ger lärarstöd och utfärdar betyg. Arbetsplatsförlagd utbildning kan kombineras med andra kurser som ges på CAS. Arbetsplatsen anskaffas i första hand av dig själv. Ett begränsat antal platser finns inom arbetsplatsförlagd utbildning. Utbildningar anordnas i mån av tillgång på lärare och utbildade handledare inom det aktuella yrkesområdet. Utbildningen är studiestödsberättigad och utformas individuellt. Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare Helen Tronje, om du vill veta mer om arbetsplatsförlagd utbildning. Se sid. 22. APU - inriktning barnskötare Kursen startar i januari Tre-fyra dagar per vecka är utbildningen förlagd till en förskola. En dag per vecka sker undervisning på CAS. Nedan ser du exempel på kurser som ingår i utbildningen: Barn-, kultur- och fritidsverksamhet 100 p, Förskola, skola, fritidshem 200 p Kommunikation 50 p Natur- och friluftsliv 50 p Pedagogiskt ledarskap 100 p Psykosocialt arbete 100 p Utveckling, livsvillkor och socialisation 200 p Om du vill ha mer information om APU-barnskötare, kontakta vår studie- och yrkesvägledare Kicki Pierre, telefon: Påbyggnadsutbildning Trafiklärarutbildning, tre terminer Läs mer om trafiklärarutbildningen på Arbetsplatsförlagd utbildning, APU Påbyggnadsutbildning 19

20 Gymnasial vuxenutbildning Kurser på dagtid Kurser på distans och halvdistans Kurser Data för nybörjare, 50 p. Tid tis tor Starttillfälle Kurslängd 1) 16/1 9 veckor Kurs Starttillfälle Affärsjuridik, 50 p v. 3, 13 ECDL-datakörkortet, 50 p Löpande intag Datorkunskap A, 50 p. tis tor /3 8 veckor Engelska A, 100 p v. 3, 7, 13, 18 Desktopp, 50 p. mån /2 8 veckor Engelska B, 100 p Löpande intag Engelsk grammatik, 25 p. mån /1, 12/ veckor Engelska A, 100 p. mån tor /1, 26/3 18 veckor Engelska B, 100 p. tor /1, 29/3 18 veckor Etik och livsfrågor, 100 p. tis /1 18 veckor Företagsekonomi A, 50 p. Företagsekonomi B, 150 p. Grafisk kommunikation A, 100 p. Grafisk kommunikation B 100 p. Historia A, 100 p. Information och layout AB, 150 p. Matematik A, 100 p. tis ons tor tis ons tor /1 4 veckor 13/2, 27/3 14 veckor tor /1 18 veckor tis /1 18 veckor mån fre tis tor tis fre /1 18 veckor 16/1 18 veckor 16/1, 13/2, 27/3 18 veckor Franska steg 1 4, 100 p. v. 3 Historia B, 100 p. v. 3, 7 Matematik A, 100 p. Löpande intag Matematik D, 100 p. v. 3 Matematik E, 50 p. v. 3 Naturkunskap A, 50 p v. 3, 7, 13, 18 Naturkunskap B, 100 p v. 3, 7, 13, 18 Rättskunskap, 50 p v. 3, 13 Spanska steg 2 4, 100 p v. 3 Svenska B, 100 p Svenska som andraspråk B, 100 p Löpande intag v. 3, 13 Tyska steg 1 3, 100 p v. 3 Webbdesign, 100 p (halvdistans) v. 3 Matematik B, 50 p. Matematik C, 100 p. mån fre mån ons / veckor 15/1 18 veckor Multimedia A, 100 p. fre /1 18 veckor Religionskunskap A, 50 p. ons /1 18 veckor Samhällskunskap A, 100 p. mån ons /1, 12/2, 26/3, 2/5 18 veckor Svenska A, 100 p. mån tis /1, 26/3 16/1, 27/3 1 2 terminer Svenska B, 100 p. tis ons /1, 27/3 17/1, 28/3 1 2 terminer Studieteknik, 25 p. ons /1 4 veckor Studieteknik, 25 p. tor /1 4 veckor Träna inför högskoleprovet, 25 p. tor /2 4 veckor 1) Avser kursveckor För att räknas som heltidsstuderande måste du läsa 400 poäng på vårterminen 360 poäng på höstterminen 20 Kursöversikt: gymnasiala kurser dagtid och distans

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv

PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv Copyright SIOS 2007 Text Julio Fuentes Illustrationer Burhan Misirli Språkgranskning Ann-Marie Stenhammar Omslag Chris

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen?

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Fri eller ofri? Ann-Christin Lindberg Institutionen för Pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Vårdpedagogik

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Stockholm

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Stockholm ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Stockholm mer information och anmälan 08-789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm 1 4 8 23 Ekonomi Marknadsföring Juridik Data It Konst

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer