alla tiders energi Katalog nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "alla tiders energi Katalog nr 2"

Transkript

1 alla tiders energi Katalog nr 2

2 Solens möjligheter! Det talas om energibrist, men tänk på följande; den energimängd som solen strålar till jorden under ett år är hela gånger större än hela mänsklighetens energibehov. På en halvtimme strålar solen in lika mycket energi som hela världen använder på ett år. Under ett dygn kommer solstrålning till oss motsvarande hela den kända oljereserven. De flesta energiformer kan hänföras till solenergi; pellets, ved, olja, vind- och vattenkraft. Det som skiljer solvärme från de just nämnda är att den samlas direkt av solfångarna och lagras i en solvärmetank. Med en solvärmetank som centrum i värmesystemet får du en flexibel lösning med möjlighet att utnyttja flera olika energikällor. Hur kommer det sig att inte fler använder solvärme? En del säger att det är för dyrt, andra menar att det är för krångligt och inte ger tillräckligt med energi här uppe i norden. Vår 25-åriga erfarenhet av Lesol solvärme visar dock på motsatsen, bl.a. säger de flesta av våra kunder att investeringen i solvärme är något av det bästa de gjort. De första LESOL-solfångarna sattes upp redan Sedan dess har vi fortlöpande utvecklat och förfinat solvärmetekniken. Mer än m 2 LESOL solfångare förser idag svenska hem med värme och varmvatten. 2

3 Så funkar det Lesol är en plan solfångare. Den tar emot all solstrålning oavsett om det är mulet eller soligt väder. Solstålningen omvandlas till värme. 1. AR-glas 2. Absorbator 3. Absorbatorrör 4. Bottenisolering 5. Sidoisolering 6. Solfångarlåda För att släppa igenom så stor del av solstrålningen som möjligt, använder vi ett antireflexbehandlat (AR) glas med låg järnhalt (1.). I absorbatorn (2.) omvandlas solstrålningen till värme. Absorbatorn är belagd med ett s.k. selektivt skikt för maximal värmeupptagning. Genom absorbatorns kopparrör (3.) transporteras värmen med solvärmevätskan genom rör till solvärmetanken (eller varmvattenberedaren). En välisolerad (4., 5.) solfångarlåda (6.) ger mycket små värmeförluster. Tappvattensystem Så här fungerar ett Lesol tappvarmvattensystem! Systemet ger solvärmt varmvatten hela sommarhalvåret och täcker mer än hälften av hushållets årliga varmvattenbehov. Passar bra i hus med direktelvärme. Beredaren ryms på en yta cm. Den ersätter en vanlig varmvatten-beredare i de flesta hus. Solfångare Varmvattenberedare I beredaren råder naturlagarna. Varmt vatten stiger och det kalla sjunker till botten, d.v.s. beredaren skiktas. Elpatron Varmvatten ut Cirkulationspump Kallvatten in 3

4 Kombisystem Så här fungerar ett Lesol kombisystem Solfångare Ackumulatortank Elpatron Panna Varmvatten ut Kallvatten in Cirkulationspump Systemet ger både värme och varmvatten. Solvärmen lagras i tankens vatten, som också kan värmas av t ex en panna, elpatron eller värmepump. Värmen som lagrats i tanken används för både uppvärmning och varmvatten. Uppvärmningen är oftast ett vattenburet värmesystem med radiatorer (element) eller golvvärme kopplade till tanken. 4

5 Dimensionering av ditt solvärmesystem En väl fungerande solvärmetank är ett måste för att utnyttja solvärmen på bästa sätt. En effektiv solvärmetank är utformad för att ge god temperaturskiktning. Det betyder att tanken skall vara varmast i toppen och kallare i botten. Varje värmekälla måste därför kopplas in på rätt nivå i tanken. Ved- pellets- och oljepannor ger hög temperatur och kopplas därför in i tankens topp. En värmepump ger lägre temperatur och ansluts i mitten av tanken. Det är gynnsamt om husets värmesystem kan arbeta med så låg temperatur som möjligt, som t.ex. i ett golvvärmesystem. Returen från värmesystemet skall alltid anslutas ovanför solslingan, aldrig i botten av tanken. Solvärmetanken måste ha effektiva värmeväxlare för solen och varmvattnet. Kamflänsslingorna i tanken skall därför vara minst 11 m långa. Längre slingor behövs till stora solfångarytor respektive stora varmvattenbehov. Slingornas placering är avgörande för tankens funktion. I solvärmetank med en solslinga, skall den placeras nära tankens botten och vara väl utdragen i höjdled, för att ge bästa värmeöverföring. Varmvattnet skall beredas i två steg, med förvärmningslinga i botten, bredvid solslingan och slutvärmningsslinga i toppen. Förvärmningsslingans placering bredvid solslingan gör att solfångaren kan värma inkommande kallvattnet även vid halvmulet väder. Tumregler för dimensionering med solfångarna mot söder och 30 lutning: För kombisystem: Beräkna 2-2,5 m2 Lesol solfångare per person och en tankvolym på motsvarande ca 75 liter per m2 solfångare. Ex. en familj på 4 personer bör installera 8-10 m2 Lesol och en tank på 750 liter. För enbart tappvarmvatten: Beräkna ca 1 m2 Lesol solfångare per person och en tankvolym på motsvarande ca 60 liter per m2 solfångare. Ex. en familj på 4 personer bör installera 4-5 m2 Lesol och en beredare på ca 300 liter. Solf.lutning Vädersträck Söder 84% 96% 100% 99% 90% Sydost-Sydväst 79% 86% 91% 90% 84% Öster-Väster 66% 72% 75% 75% 68% Tabellen visar solvärmeutbytet över året beroende på solfångarens lutning, och väderstreck. (90 = lodrät) Ex. beräkna ytan för att få samma energi från en solfångare som lutar 30 orienterad mot sydost i stället för 45 lutning mot söder. Dividera solfångarytan med procenttalet i decimalform 8/0,86=9,3 m 2 solfångare. Placering Solfångarna placeras i första hand på befintligt tak med minsta lutning 15. Montage lodrätt på vägg kan också göras. Om lämpligt tak eller vägg saknas placeras solfångarna på stativ. Då väljer man lutning. Solfångare mot öster eller väster tappar en del av solenergin vår och höst, men under sommaren är det ingen större skillnad jämfört med söderorienterad solfångare. 10 m2 Lesol solfångare kan värma en 750 liters tank från 30 C till 70 C en solig sommardag. 5

6 Och nu, några förslag på hur du på ett effektivt sätt kombinerar solvärmen med andra värmekällor Biosolpannan specialpanna för kombination av sol- och pelletsvärme Så funkar det Biosolpannan är en kombination av panna och solvärmetank. Pelletsbrännaren värmer övre delen av pannan vilket ger utrymme för solen att värma den nedre delen. Med dubbla blandnings-ventiler för varmvattnet utnyttjas solenergin optimalt. Värmen tas ut från två nivåer via den bivalenta (4- vägs) shunten. Den fungerar så att den i första hand hämtar värme från låg nivå (solvärme) och vid behov från hög nivå (el- eller pelletsvärme). Pellets-/Oljepanna Så funkar det Pellets-/Oljepannan kompletteras med en solvärmetank. Pannans uppgift blir nu endast att ladda in värme till tanken via ett laddkoppel. Laddomat 10 ökar pannans verkningsgrad och ger en välskiktad tank. Uttag av värme sker på samma sätt som ur Biosolpannan eller med vanlig 3-vägsshunt enligt bilden. En brännarstyrning ger långa drifttider för pellets eller oljebrännaren och förlusterna minskar vid start och stopp. Väljer du den här installationen så har du gjort en stor del av arbetet för att i framtiden enkelt kunna byta till en ny effektiv panna. Brännare Brännarstyrning 6

7 Vedeldare ny anläggning förberedd för solvärme Så funkar det Här är ett bra exempel på inkoppling av en modern keramisk vedpanna med tillhörande sol- och slavtank. För laddning mellan panna och tankar används Laddomat 21 som med fördel kan styras av en rökrörstermostat. Shunten kan bytas ut mot den bivalenta. (Se Biosolpannan) Att tänka på: lägg inte in för mycket ved en solig vårdag! Solvärmeladdare till befintlig ackumulatortank Så funkar det Om du redan har en ackumulatortank för tappvarmvatten och värmesystem som inte har solslinga, då har du två alternativ att välja mellan. 1. Om tankvolymen är för liten, installera en ny solvärmetank och använd den befintliga ackumulatortanken som slavtank. 2. Installera en solvärmeladdare till den befintliga ackumulatortanken. Solvärmeladdaren består av en plattvärmeväxlare som överför värmen från solfångaren till vattnet i tanken, utan att vätskorna blandas. Om temperaturen på vattnet som går från värmeväxlaren till tanken är över 60 C öppnas fördelningsventilen och solvärmen laddas in på hög nivå i tanken. Är temperaturen lägre laddas värmen in på lägre nivå, för att främja skikt-ningen i tanken. Fördelningsventilen kan bytas ut mot en trevägs motorventil som i alternativet med 4-slingorstanken. 7

8 4-slingorstanken Så funkar det Lesol 4-slingorstank har 4 kamflänsslingor, 2 för solen och 2 för varmvattnet. De dubbla solslingorna ger dels bättre skiktning i tanken och dels snabbare upp-värmning av tankens övre del. Detta gör att tillskottsvärmen (t.ex. el) stängs av snabbare. Solvärmeutbytet ökar. Vilken av solslingorna som skall värma tanken styrs av reglercentralen och trevägs motorventil beroende på tankens och solfångarens temperaturer. Värme- och varmvatten-kretsarna är inkopplade på samma sätt som Biosolpannan. Solfångare - LESOL 5 AR Fabriksbyggd solfångare, tillverkad för nordens hårda klimat. Absorbatorn är av fullplatetyp dvs. helplåtsabsorbator med heldraget kopparrör. Det innebär att inga lödningar finns i solfångaren. Mycket enkel montering, skarv- och fotlister ingår års livslängd. LESOL 5 AR är godkänd av SP (Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut) och berättigad till solvärmebidrag. Tekniska data Yttermått per modul: x 135 mm Vikt: 46 kg Referensarea: 1,62 m 2 10-års garanti Glas: 4mm härdat, låg järnhalt. Antireflexbehandlat, (AR). 96% transmission. Absorbator: Fullplate, helplåtsabsorbator med selektiv yta. Lasersvetsad kopparslinga. Anslutningar: 12 mm kopparrör på kortsida. Vätskevolym: 1,6 liter. Isolering: 80 mm mineralull. Material i låda: Galvaniserad plåt med plåtisol på synliga delar. Art nr 1005 anslutningsrör uppåt. Art nr 1006 anslutningsrör nedåt. Energiutbyte enligt SP (Sveriges Provnings- och Forsknings-institut) södertak 45 lutning Solfångarens Årsutbyte kwh/m 2 Årsutbyte kwh/modul Årsutbyte kwh/6 moduler medeltemp. 25 C C C

9 Lättmonterad solfångare med ram av aluminiumprofil. Alla delar är färdigkapade och skruvas snabbt ihop. Infästning av täckplåtar och skarvlister är förberedd i ramprofilen. LESOL 4 AR är godkänd av SP, (Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut) och berättigad till solvärmebidrag. Tekniska data Yttermått per modul: 1900 x 940 x 140 mm Vikt: 42 kg Referensarea: 1,54 m2 Glas: 4 mm härdat, låg järnhalt. Antireflexbehandlat, (AR). 96% transmission. Absorbator: Sunstrip (6 strips mm) med selektiv yta, eller fullplate med selektiv yta. Anslutningar: 10 mm resp 12 mm kopparrör på kortsida Isolering: 100 mm mineralull Material i låda: Sidoprofiler av aluminium, baksida av träfiber. Art nr 1004 Fullplate absorbator Solfångare - LESOL 4 AR Energiutbyte enligt SP (Sveriges Provnings- och Forsknings-institut) södertak 45 lutning Solfångarens Årsutbyte kwh/m 2 Årsutbyte kwh/modul Årsutbyte kwh/6 moduler medeltemp. 25 C C C Solkretsarmatur LESOL Solo LESOL Ventec Drivpaket för framledning till solfångare. Backventil, termometer, avluftare, flödesmätare 1-19 l/min, avtappningsventil, cirkulationspump Grundfos UPS 25-60, säkerhetsventil 6 bar, manometer, flexibelt anslutningsrör för expansionskärl, väggfäste. Tvådelad isolerkåpa. Art nr 2006 Art nr 2003 Lesol expansionskärl Art nr 2012 Tryckexpansionskärl 12 liter Art nr 2013 Tryckexpansionskärl 18 liter Art nr 2014 Tryckexpansionskärl 24 liter Drivpaket för framledning och returledning till solfångare. Backventilsfunktion med avstängningsventil styrs elektriskt. Självcirkulation förhindras. Lågt tryckfall. Termometrar, avluftare, avtappningsventil, flödesmätare 1-19 l/min, cirkulationspump Grundfos UPS 25-60, säkerhetsventil 6 bar, manometer, flexibelt anslutningsrör för expansionskärl, väggfäste. Tvådelad isolerkåpa. Anslutning 15 mm. Art nr

10 Reglercentral Solvärme LESOL BASIC/ENERGY/VISION ENERGY Microprocessorstyrd reglercentral med 4 ingångar för PT 1000 givare, 2 utgångar 230V. LCD-display. Möjlighet att varvtalsreglera cirkulationspumpen. Överhettningsskydd. Vakuumrörsfunktion. Drifttidsmätning. Ingång för flödesmätare (tillbehör) som mäter utvunnen energi. Grafiska symboler och enkelt handhavande. 4 givare. Art nr 2114 BASIC Microprocessorstyrd reglercentral med 3 ingångar för PT 1000 givare, en utgång 230V. LCD-display. Möjlighet att varvtalsreglera cirkulationspumpen. Överhettningsskydd. Vakuumrörsfunktion. Drifttidsmätning. Grafiska symboler och enkelt handhavande. 3 givare. Art nr 2113 Solvärmeladdare Solvärmeladdare för överföring av solvärme från solfångare till ackumulatortank utan solslinga. Den är uppbyggd kring en plattvärmeväxlare som överför värmen från värmebäraren till vattnet i tanken. Levereras med termisk eller motorstyrd fördelningsventil. Värmeväxlare med isolering, pump, ventiler, termometrar, flödesmätare. VISION Microprocessorstyrd reglercentral med 6 ingångar för PT 1000 givare, 3 utgångar 230V. LCD-display. Möjlighet att varvtalsreglera cirkulationspumpen. Överhettningsskydd. Vakuumrörsfunktion. Drifttidsmätning. Ingång för flödesmätare (tillbehör) som mäter utvunnen energi. En andra differenstermostat ingår, liksom en termostatfunktion. Grafiska symboler och enkelt handhavande. 5 givare. Art nr 2115 Tillbehör: Temperaturgivare PT1000. Art nr 2120 Flödesgivare för mätning av producerad energi. Art nr 2121 Art nr 2200 solvärmeladdare termisk ventil, upp till 7 m 2 Lesol Art nr 2201 solvärmeladdare motorventil, upp till 7 m 2 Lesol Art nr 2202 solvärmeladdare termisk ventil, upp till 10 m 2 Lesol Art nr 2203 solvärmeladdare motorventil, upp till 10 m 2 Lesol Art nr 2204 solvärmeladdare termisk ventil, upp till 13 m 2 Lesol Art nr 2205 solvärmeladdare motorventil, upp till 13 m 2 Lesol Art nr 2206 solvärmeladdare termisk ventil, upp till 17 m 2 Lesol Art nr 2207 solvärmeladdare motorventil, upp till 17 m 2 Lesol Art nr 2208 solvärmeladdare termisk ventil, upp till 20 m 2 Lesol Art nr 2209 solvärmeladdare motorventil, upp till 20 m 2 Lesol Solrör Mjukglödgat 15 mm kopparrör med 13 mm cellgummiisolering, högtemperaturbeständig. Art nr m solrör, 15 mm. Art nr ,5 m solrör, 15 mm. Värmebärare Värmebäraren transporterar värmen från solfångaren till värmelagret. Lesol P-50 är en blandning av propylenglykol (50%), avjoniserat vatten samt inhibitorer, d.v.s. tillsatser som hindrar förändringar av vätskan vid höga temperaturer. Lesol P-50 är speciellt framtagen för att passa till plana solfångare och vakuumrörsolfångare. Den är fri från borater, fosfater, silikater, aminer, nitriter och nitrater. Vätskan klarar temperaturer över 200 grader utan att det uppstår fasta partiklar utav nedbrutna tillsatsmedel och glykol. Lesol P-50 ger ett frysskydd ner till -40 grader. Art nr 2411 Lesol P-50 levereras i 10-liters dunk. 10

11 Vår soltank är designad för att ge optimalt utbyte av tappvarmvatten och solvärme. Det har vi åstadkommit genom att använda 3 utdragna kamflänsslingor (2 för tappvarmvatten och 1 för solvärme) placerade i tanken enligt senaste forskningsrön. Tanken har anslutningar för shuntventil och dockning av annan värmekälla samt uttag för elpatron och termometer. OBS! Slingornas uppbyggnad, längd och placering är viktiga faktorer för att få så högt solvärmeutbyte som möjligt. Tekniska data 1 12 m lång solslinga ansl 18 mm 2 st 12 m lång varmvattenslinga ansl 22 mm Max arbetstryck i tank 1,5 bar Art nr 3001 Soltank 500 liter, diam. 600 mm höjd 1900 mm, oisolerad Art nr 3002 Soltank 750 liter, diam. 750 mm höjd 1900 mm, oisolerad Art nr 3003 (röd) 3004 (blå) Soltank 750 liter, diam. 930 mm höjd 1900 mm, inkl. 90 mm PUR-isolering (freonfritt formgjutet polyuretanskum), formpressad i två halvor med röd eller blå ytbeklädnad, och svart topp. Art nr 3005 Soltank 1000 liter, diam. 900 mm höjd 1765 mm, oisolerad LESOL slavtank LESOL solvärmetank Tank utan slingor, med anslutningar till annan värmekälla samt uttag för 3 termometerar. Tekniska data Max arbetstryck i tank 1,5 bar Art nr 3006 Slavtank 500 liter, diam. 600 mm höjd 1900 mm, oisolerad Art nr 3007 Slavtank 750 liter, diam. 750 mm höjd 1900 mm, oisolerad Art nr 3008 (röd) 3009 (blå) Slavtank 750 liter, diam. 930 mm höjd 1900 mm inkl. 90 mm PUR-isolering (freonfritt formgjutet polyuretanskum), formpressad i två halvor med röd eller blå ytbeklädnad, och svart topp. Art nr 3010 Slavtank 1000 liter, diam. 900 mm höjd 1765 mm, oisolerad LESOL 4-slingorstanken Lesol 4-slingorstank har 4 kamflänsslingor, 2 för solen och 2 för varmvattnet. Tanken har anslutningar för shuntventil och annan värmekälla, ved, pellets-, oljepanna eller värmepump samt uttag för elpatron och 3 termometrar. Tekniska data 2 12 m långa solslingor anslutning 18 mm m långa varmvattenslingor anslutning 22 mm Max arbetstryck i tank 1,5 bar Art nr slingorstank 750 liter, diam. 750 mm höjd 1900 mm, oisolerad Art nr 3012 (röd) 3013 (blå) 4-slingorstank 750 liter, diam 930 mm höjd 1900 mm, inkl. 90 mm PUR-isolering (freonfritt formgjutet polyuretanskum), formpressad i två halvor med röd eller blå ytbeklädnad, svart topp. 11

12 Lesol modultank Isolerad och plåtklädd, 300 l eller 500 l Ansluting på framsidan Solvärmetank med 3 kamflänsslingor (2 för tappvarmvatten och 1 för solvärme). Anslutningar för shuntventil och annan värmekälla samt uttag för elpatron och 3 termometrar. Tankens yttermått är dörranpassade. Isolerad med mineralull. Beklädd med vitlackerad stålplåt. Tekniska data 1 11 m solslinga ansl. 22 mm 2 11 m varmvattenslinga ansl. 22 mm Max arbetstryck i tank 1,5 bar Art nr 3014 Modultank 300 liter, mm höjd 1850 mm, isolerad med 70 mm mineralull Art nr 3015 Modultank 300 liter, mm höjd 1850 mm, isolerad med 100 mm mineralull Art nr 3016 Modultank 500 liter, mm höjd 1850 mm, isolerad med 70 mm mineralull Art nr 3017 Modultank 500 liter, mm höjd 1850 mm, isolerad med 100 mm mineralull LESOL varmvattenberedare LESOL varmvattenberedare passar utmärkt för dig som har direktverkande el och vill använda solvärme för uppvärmning av tappvarmvatten. För såväl villa som fritidshus. Funktion: Solenergin värmer beredarens nedre del via solslingan. Om solen inte räcker till går elpatronen in och värmer vattnet. Elpatronen är monterad i beredarens övre del och värmer enbart vattnet ovanför denna. Detta innebär att solfångaren alltid får arbeta mot låg bottentemperatur vilket är gynnsamt för att få ut högt utbyte av solenergi. Beredaren finns även med en extra slinga monterad i övre delen. För iladdning från extern värmekälla, t.ex pelletskamin, eller uttag av värme till t.ex radiator. Levereras med blandningsventil och arbetsbrytare. Finns i storlekarna 200 liter och 300 liter. Tekniska data Volym: 194 liter. Höjd: 1230 mm. Diam.: 580 mm Solslinga: 9 meter, area 0,71 m2. Material: rostfritt stål Elpatron: 3 kw. Spänning: 400 V Volym: 287 liter. Höjd: 1680 mm. Diam.: 580 mm Solslinga: 12 meter, area 0,94 m2. Material: rostfritt stål Elpatron: 3 kw. Spänning: 400 V Art nr 3220 VVB Enkelslinga, 200 l Art nr 3221 VVB Dubbelslinga, 200 l Art nr 3230 VVB Enkelslinga, 300 l Art nr 3231 VVB Dubbelslinga, 300 l Art nr 3022 Termotopp, extra toppkåpa för ytterligare isolering Art nr 3023 Benställning, för placering ovanför inkommande rör. Höjd 280 mm. 12

13 Biosolpannan Biosolpannan är en unik lösning med flera funktioner i en välisolerad enhet. Ackumulatortank - Pelletspanna - Soltank - Elpanna. Pannan är en komplett lösning för uppvärmning av lokaler upp till 350 m2. Pannan har en cylindrisk stående ackumulatortank med tre slingor, två för varmvatten och en för solvärme. Den nedre delen värms av solen och den övre av en inbyggd pelletspanna. Temperaturskiktningen i tanken utnyttjas effektivt och ger solvärmedelen optimala förutsättningar. Givare i tanken styr pelletspannan eller elpatronen och tillåter dessa att arbeta först när solvärmen inte räcker till. Tanken är isolerad med freonfritt formgjutet polyuretanskum. I den gemensamma ackumulatortanken lagras energin, både från sol och pellets eller el. Välj din egen utbyggnadstakt. Solvärme - pellets, var för sig, eller båda tillsammans. Tekniska data Effekt max 25 kw Max driftstemp 90 C Max arbetstryck 1,5 bar Plåttjocklek 6 mm Isoleringstjocklek 90 mm Solslinga 12 m ansl. 18 mm Varmvattenslingor 2 12 m ansl. 22 mm Tankvolym 630 liter Vikt 300 kg Diameter 750/930 mm, utan och med isolering Höjd 1850 mm Standardutrustning, Panna enligt ovan. Elpatron 6 kw, dragbegränsare, asklåda, sotningsredskap och turbulatorer Art nr 3300 Tillbehör Art nr 3309 Elpatron 9 kw med glimlampa Art nr 3320 Anpassningskit för Pellxbrännare Art nr 3321 Anpassningskit för Janfire brännare Art nr 3322 Anpassningskit för Biona brännare Art nr 3323 Anpassningskit för Iwabo villa S1 Solfångarpaket Tappvarmvatten lämplig för LESOL varmvattenberedare 2 LESOL 5 AR art nr 1005 alt LESOL Solo art Tryckexpansionskärl 12 liter art LESOL Basic art liter LESOL P-50 art m solrör art 2325 Art nr 1130 anslutning uppåt Art nr 1131 anslutning neråt Kombi lämplig för Biosolpannan och 750-liters soltank 5 LESOL 5 AR art nr 1005 alt LESOL Ventec art Tryckexpansionskärl 24 liter art LESOL Basic art liter LESOL P-50 art m solrör art 2325 Art nr 1150 anslutning uppåt Art nr 1151 anslutning neråt Tillägg för extra solfångare Art nr 1005 anslutning uppåt Art nr 1006 anslutning neråt 13

14 Tillbehör Elpatron 2-stegs 3-9 kw Ventiler Elpatron för vattenuppvärmning med direktbrytande styrutrustning med 2-stegs termostat C och 3-poligt överhettningsskydd. Alla element levereras 400 V kopplade vid leverans. Patron med R50 gänga i mässing, rörmaterial i koppar eller rostfritt stål. Element med 150 mm inaktiv del som förhindrar kokning i anslutningsmuff. Kopplingsboxen är av pressgjuten aluminium. Art nr 4003 Elpatron 3 kw Art nr 4004 Elpatron 4,5 kw Art nr 4006 Elpatron 6 kw Bivalent shuntventil Bivalent 4-vägsshunt hämtar i första hand värme från låg nivå i tank (solvärme) och vid behov hämtas värme från högre nivå i tank eller panna (el- eller pelletsvärme). Främjar skiktningen och tar vara på billig solvärme. Förses lämpligen med shuntautomatik ERA. Anslutning 22 mm. Art nr 4104 Trevägs shuntventil Trevägs shuntventil hämtar värme från en nivå i tank eller panna. Förses lämpligen med shuntautomatik ERA. Anslutning 22 mm. Art nr 4103 Blandningsventil Blandningsventil för tappvattenanläggningar. Kan användas för seriekoppling enligt typexempel Biosolpannan. Anslutning 22 mm. Art nr 4110 Temperaturområden: C Termisk fördelningsventil Självreglerande ventil för iladdning på olika nivåer. Växlar portutgång vid 61 C Avsedd för temperaturstyrd ändring av flödesriktningen i solvärmeladdaren. Max arbetstemperatur 110 C. Anslutning 15mm. Art nr 4120 Trevägs motorventil För styrning av flöde i solkretsen eller i värmesystemet. Ex. för styrning mellan soltank och pool eller i kombination med solvärmeladdare. Anslutning 22 mm. Art nr 4130 Termometerpanel Med 3 termometrar. Kapillärledning 3 m C. Levereras med 3 dykrör anslutning R15. Art nr

15 ThermOmatic ERA Shuntautomatik och reglermotor i en enhet. ThermOmatics enkla reglerteknik håller din önskade inomhustemperatur inom 1 C, oavsett väder utomhus. Utrustningen ansluts via S-märkt nätadapter och därför krävs ingen behörig elektriker. Besparing mer än 20% jämfört med manuell reglering. Art nr 4210 Tillbehör Shuntautomatik Laddningspaket Laddomat 21 Laddkoppel för vedpanna till solvärmetank. Skiktning i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och funktionsdugligt vedeldningssystem. Helt avgörande är att inkopplingen mellan vedpannan och tanken/tankarna är rätt utförd. Laddomat 21 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling. Anslutning R32. Art nr 4321 Laddomat 10 Laddkoppel för pellets-/oljepanna till solvärmetank. Skiktning i ackumulatortanken är en förutsättning för ett effektivt ackumulatorsystem. Helt avgörande är att inkopplingen mellan pellets-/oljepannan och tanken/tankarna är rätt utförd. Laddomat 10 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling. Anslutning R32. Art nr 4310 Laddomat 5030/4030 Reglerar automatiskt i- och urladdning av ackumulatortank vid eldning i kombipanna samt elpanna med inbyggd varmvattenberedare och shuntventil. Laddomat 5030 gör det möjligt att ackumulera el med tarifftaxa, utöka befintlig tank med en eller flera extratankar som kan placeras nästan var som helst. Till kombipannor som kräver förvärmt vatten till botten väljs Laddomat Anslutning R25. Laddomat 5030 Art nr 4350 Laddomat 4030 Art nr 4340 Laddomat 33P För laddning av akumulatortank med pellets- eller oljepanna. Brännarstyrningen startar och stoppar brännaren efter inställda temperaturer. Med utgång för brännare, inkl. 2 kapillärrörsteromostater med dykrör R15. Art nr 4360 Vi marknadsför hela Termoventilers sortiment. Se 15

16 LESOL solvärmesystem Med våra produkter och systemlösningar vill vi kunna erbjuda våra kunder hög kvalitet till bästa pris. Sedan 1980 har LESOL solvärmesystem spridits över landet och är Sveriges mest uppsatta solfångare. Svenska Solgruppens nätverk består av hundratals kontaktpersoner runt om i landet. Återförsäljare Tel: ,

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 solvärme Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. solvärme. Vår erfarenhet - Din trygghet Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se.

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. solvärme. Vår erfarenhet - Din trygghet Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 4 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Solfångare Teknikmodul Tillsatsvärme Zenit RF SP Aquasol solvarmvattenberedare HW00T Elpatron Big L Aquasol solvarmvattenberedare 00 L Elpatron Big 6 L Aquasol 60

Läs mer

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem Besparing som värmer gott Bistra vinterdagar eller solheta sommardagar oavsett när har du glädje och nytta av en ackumulatortank. Den ger värme och varmvatten

Läs mer

Installation Drift Skötsel

Installation Drift Skötsel Installation Drift Skötsel Flexibel systemtank Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Säkerhetsföreskrifter Uppställning, ombyggnad Brandfara! Lödnings- och svetsningsarbeten kan försorsaka

Läs mer

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel solvärme Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 6 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING Teknikmodul Innehållsförteckning Allmänt - viktigt!... 2 Tekniska data... 3 Montering av drivenhet Ariterm 8000... 4 Montering av ventilkombination... 5 Montering av pelletspanna...

Läs mer

Innehållsförteckning. I alla paket ingår:

Innehållsförteckning. I alla paket ingår: Solpaket för produkter Innehållsförteckning Solpaket för NIBE Split...1 Solpaket för NIBE F370/470...2 Solpaket för F1145/VPBS...3 Solpaket för F1145/VPAS...4 Solpaket för ackumulatortank med solslinga...5

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

LMR_Produktpresentation.indd 813403 140224. Mångsidig regulator för styrning i värmesystem

LMR_Produktpresentation.indd 813403 140224. Mångsidig regulator för styrning i värmesystem LMR_Produktpresentation.indd 813403 140224 Mångsidig regulator för styrning i värmesystem LADDOMAT MR Mångsidig regulator för styrning i värmesystem Laddomat MR är en vidareutveckling och ersättare av

Läs mer

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar Solvärmepaket Färdiga paketlösningar 2 Innehållsförteckning 3. Paket med vakuumrörsolfångare 4. Paket med plansolfångare 5. Solpaket med optimaltank 6. Solpaket för varmvattenberedare 7. Solpaket för värmepump

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem Besparing som värmer gott Bistra vinterdagar eller solheta sommardagar oavsett när har du glädje och nytta av en ackumulatortank. Den ger värme och varmvatten

Läs mer

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING Rev. EA.013-01-08 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av ackumulator. Effecta ackumulatortank är utvecklad för att ge Er

Läs mer

Installation, Drift & Skötsel för Aquasol Drivpaket, DPN 18L

Installation, Drift & Skötsel för Aquasol Drivpaket, DPN 18L Aquasol Drivpaket DPN 18L Aquasol Big 6,6 S Innehåll: Beskrivning av Aquasol solvärmesystem Montering och installation Uppfyllning av systemet Drift, underhåll och skötsel Bilagor - Bruksanvisning till

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

AQUASOL. Prislista exkl. moms 2012.03.01. Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare.

AQUASOL. Prislista exkl. moms 2012.03.01. Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare. AQUASOL Prislista exkl. moms 2012.03.01 Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare. Leveransvillkor: Frakt tillkommer Leveransbestämmelser: NL01 Betalningsvillkor: 30 dagar

Läs mer

Solfångarsystem. Svesol solfångarsystem. Så fungerar det. Beskrivning Drift Underhåll Garanti. www.svesol.se

Solfångarsystem. Svesol solfångarsystem. Så fungerar det. Beskrivning Drift Underhåll Garanti. www.svesol.se Svesol solfångarsystem www.svesol.se Så fungerar det Beskrivning Drift Underhåll Garanti Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

Katalog 22 juli 2015 LESOL solvärme Köp Sveriges effektivaste plana solfångare! Låt solen ge dig varmvatten och husvärme billigt!

Katalog 22 juli 2015 LESOL solvärme Köp Sveriges effektivaste plana solfångare! Låt solen ge dig varmvatten och husvärme billigt! Katalog 22 juli 2015 LESOL solvärme Köp Sveriges effektivaste plana solfångare! Låt solen ge dig varmvatten och husvärme billigt! kr/år 15 000 Solvärme / köpt el-energi pris under 30 år el Med solfångare

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer

Laddomat 4030 Laddkoppel för vedpanna med varmvattenberedare och shunt kopplad till ackumulatortank.

Laddomat 4030 Laddkoppel för vedpanna med varmvattenberedare och shunt kopplad till ackumulatortank. Artikel nr Laddomat 4030 Laddkoppel för vedpanna med varmvattenberedare och shunt kopplad till ackumulatortank. RSK nr Skiktning* i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och funktionsdugligt

Läs mer

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS Innehåller information om olika systempaket som nyttjar solenergi! NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER MED SOLVÄRME! SOLVÄRMESYSTEM Här följer grundläggande beskrivningar av de vanligaste systemen

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Perifal Sol Solen som energikälla

Perifal Sol Solen som energikälla Perifal Sol Solen som energikälla Skattefri värme Generöst med varmvatten Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter,

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75%

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75% Sänk uppvärmningskostnaden upp till 75% Ariterm integrerade pellets/solsystem Ariterm Solsystem Ariterm Solsystem Förnyelsebar energi från samma källa David Wiman är produktansvarig för Ariterms satsning

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

PRODUKT KATALOG SUNCARRY SOLVÄRME

PRODUKT KATALOG SUNCARRY SOLVÄRME PRODUKT KATALOG SUNCARRY SOLVÄRME 2013 01 1 Innehåll Sidan 3 4 Solfångare Sidan 4 5 Drivpaket Sidan 5 6 Drivpaket tillbehör Sidan 7 Special kopplingar Sidan 7 Solautomatik Sidan 8 Övriga tillbehör Sidan

Läs mer

PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME

PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME 2010 1 Innehåll Sidan 3 4 Solfångare Sidan 4 5 Drivpaket Sidan 5 6 Drivpaket tillbehör Sidan 7 Special kopplingar Sidan 7 Solautomatik Sidan 8 Övriga tillbehör Sidan 8

Läs mer

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy!

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy! Roth Solvärme Produktsortiment... living full of energy! 1 Roth Solfångare Roth Heliostar plan solfångare Absorbator med högselektiv ytbehandling, 4 mm prismaslipat säkerhetsglas, svartfärgat hölje av

Läs mer

billig att byta. Givetvis ska man se solvärme liksom värmepumpar som en långsiktig investering.

billig att byta. Givetvis ska man se solvärme liksom värmepumpar som en långsiktig investering. Solen - en enorm energikälla Solen - en enorm energikälla En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett år! Ett vanligt villatak tar emot ca. sex gång- er mer

Läs mer

KONSUMENTBROSCHYR 2015

KONSUMENTBROSCHYR 2015 KONSUMENTBROSCHYR 2015 AUTOMIX 10 Reglerautomatik med utegivare Pris: 2 940:- AUTOMIX 20 Reglerautomatik med rumsgivare Pris: 2 940:- AUTOMIX 30 Reglerautomatik med utegivare och veckoprogram. Pris: 3

Läs mer

Fungerar solvärme i Sverige?

Fungerar solvärme i Sverige? Solvärmesystem - dimensionering i i - installationsexempel mindre system - Installationsexempel stora system Klaus Lorenz -Forskningsingenjör SERC -Företagsledare Svesol värmesystem - Leverantör av flexibla

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Solvärmepaket - färdiga paketlösningar

Solvärmepaket - färdiga paketlösningar Solvärmepaket - färdiga paketlösningar Solpaket med vakuumrörsolfångare...1 Solpaket med plansolfångare... 2 Solpaket med Optimaltank...3 Solpaket för varmvattenberedare...4 Produktblad Intelli-heat ST/AL...5

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

STANDARD PRISLISTA 2015-04-01. Värmetankar för alla energislag. Fastighetstankar

STANDARD PRISLISTA 2015-04-01. Värmetankar för alla energislag. Fastighetstankar STANDARD PRISLISTA 2015-04-01 Värmetankar för alla energislag Villatankar Bufferttankar Fastighetstankar sida 1 TIDA300 600x600x1540-1620 3 bar En rektangulärt isolerad tank, vitlackerad 60-modul med toppanslutningar.

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN

Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN Termoventiler 4H_SE.indd 88000001 150320 4H-SERIEN 4H-SERIEN LADDOMATIC 125 (alternativ) Sida 6-7 LADDOMAT 11-30 125 Sida 4-5 2 THERMOMATIC 125 Sida 8-9 LADDOMAT Pumpenhet 125 Sida 10-11 Fördelningsbalk

Läs mer

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA Svensk tillverkning Modell PV Extuna PV /PV 30 En kompakt pelletspanna som kan eldas med ved. PV Extuna PV /PV 30 är en liten och smidig villapanna för pellets/olja/ved

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem 5.1 Drift- och Skötselanvisning 1(8) Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem Innehållsförteckning Solvärmeanläggningens tekniska data Funktionsbeskrivning Solsystemets ingående delar Uppstart

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy!

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy! Roth Solvärme Produktsortiment... living full of energy! 200 Roth Boken 2012-2013 Roth Solfångare Roth Heliostar S4 plan solfångare Absorbator med högselektiv ytbehandling, 4 mm prismaslipat säkerhetsglas,

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Kompletta solvärmesystem

Kompletta solvärmesystem Energisystem Kompletta solvärmesystem Högeffektiva solvärmeanläggningar Living full of energy Solen skänker jorden enorma energimängder. Om man kunde ta tillvara all energi som strålar mot jorden under

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank

NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank NIBE EKS 500, 750, 1000 Ackumulatortank 1 Elektrisk varmvattenberedare Ackumulatortank Korrosionskydd av koppar Högsta tillåtna temperatur 95 C Stort vattenmagasin Isolering av polyuretan Möjlighet att

Läs mer

Kompletta solvärmesystem Högeffektiva solvärmeanläggningar

Kompletta solvärmesystem Högeffektiva solvärmeanläggningar Kompletta solvärmesystem Högeffektiva solvärmeanläggningar living full of energy Roth solvärmesystem För tappvarmvatten, uppvärmning och swimmingpooler. Solvärme Solen skänker jorden enorma energimängder.

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter, bland dessa jorden. Solljuset förser

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Laddomat 21-100 Laddningspaket

Laddomat 21-100 Laddningspaket Laddomat 21-100 Laddningspaket Laddomat 21-100 har till uppgift att......vid uppeldning snabbt låta pannan nå hög arbetstemperatur....under laddning förvärma det kalla tankvattnet till pannbotten så att

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Prislista Nordic Värmesystem

Prislista Nordic Värmesystem Prislista Nordic Värmesystem 2015-01-01 Vattenmantlade kaminer fristående modell Braskamin Caron Aqua - stålsidor/ståltopp Braskamin Caron Aqua - stålsidor/täljstenstopp Braskamin Caron Aqua - täljsten

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Gäller fr. o. m. 120201

Gäller fr. o. m. 120201 Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 120201 Moms 25% Elpatroner 2 Elkassetter 2 Tillbehör för elpatroner och elkassetter 3 Villapannor el, utan varmvattenberedare 3 OBS! Ersätter Cirkaprislista med tryckdatum

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Energiteknik 1. 100p

Energiteknik 1. 100p Energiteknik 1 100p Idag: 26 PowerPoint bilder I klassrummet Ta med böcker, papper och penna Vid sen ankomst, knacka på dörren och vänta på att bli insläppt vid lämpligt tillfälle Sen ankomst registreras

Läs mer

gratis värme från solen!

gratis värme från solen! Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM Värmen från solen är miljövänlig, gratis och riktigt smart En investering som ger värme i många år FÖRDELAR MED SOLVÄRME BILLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT MÅNGA

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Innehåll. 1. Viktig information. 2. Uppackning och materialkontroll 3. VVS. 4. Överhettning stagnation. 5. Konstruktion heatpipe med vakuumrör

Innehåll. 1. Viktig information. 2. Uppackning och materialkontroll 3. VVS. 4. Överhettning stagnation. 5. Konstruktion heatpipe med vakuumrör Innehåll 1. Viktig information 2. Uppackning och materialkontroll 3. VVS 4. Överhettning stagnation 5. Konstruktion heatpipe med vakuumrör 6. Ram montering 7. Installation solfångare 8. Solkrets installation

Läs mer

NIBE VPB

NIBE VPB NIBE VPB 500 750 1000 Ackumulatortank/varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare med laddslinga Korrosionsskydd av koppar. Maximalt avsäkringstryck av 10 bar. Varmvattenberedaren är försedd med laddslinga

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter.

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. IVT Solvärme Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. Solenergisystem för fastigheter. Innehåll Solen vår starkaste energikälla. 4 Energibesparing och hållbarhet. 6 Om solfångare. 8 Solfångare

Läs mer

AQUASOL Prislista exkl. moms

AQUASOL Prislista exkl. moms AQUASOL Prislista exkl. moms 2014.11.01 Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare. Leveransvillkor: Frakt tillkommer Leveransbestämmelser: NL01 Betalningsvillkor: 30 dagar

Läs mer

Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer

Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer Ansluts mot värmesystemet Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin En vattenmantlad braskamin

Läs mer

Specialister på solenergi och flexibla värmesystem

Specialister på solenergi och flexibla värmesystem www.svesol.se Specialister på solenergi och flexibla värmesystem KATALOG 33 SMÅHUS Svesol Värmesystem AB katalog 33/småhus www.svesol.se 1 Sol. Värme som framtiden älskar. Du som ska byta värmesystem,

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Gäller fr. o. m. 140201

Gäller fr. o. m. 140201 Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 140201 Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VARMVATTENBEREDARE 3 TILLBEHÖR FÖR ELPANNOR UTAN VARMVATTENBEREDARE

Läs mer

Gäller fr. o. m. 140201

Gäller fr. o. m. 140201 Cirkaprislista Gäller fr. o. m. 140201 Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VARMVATTENBEREDARE 3 TILLBEHÖR FÖR ELPANNOR UTAN VARMVATTENBEREDARE

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på

Läs mer