Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solel för lantbruket. Solelsystem. Typer av solceller. Solelsystem"

Transkript

1 Solel för lantbruket Charlotta Winkler Solelsystem Enkelt system Ingen lagring Lite/inget underhåll (byte av växelriktare ca vart 15:e år) 25 års garanti och livslängden är mer än 25 år Bildkälla: cleanenergyquotes.homestead.com Solelsystem Typer av solceller Växelriktare Brytare Ledig plats i elcentralen Elmätare Fastighetens utformning och uttryck kan anpassas med olika typer av solceller. Monokristallint kisel Polykristallint kisel Tunnfilm (10-15 % av marknaden) Bildkälla: NAPS Systems AB 1

2 Säkerställ kvalitén genom testad teknik Säkerställ kvalitén genom testad teknik Standarder för att säkerställa prestanda hållbarhet, säkerhet och förväntad livslängd Solceller som tillverkas, säljs eller används ska uppfylla krav enligt IEC (betecknas också EN 61215) kristallina kiselsolceller eller IEC tunnfilmssolceller Från dessa standarder kan en produkts kvalité verifieras (toppeffekt, tålighet mot snö- och vindlaster och hagel). Dessutom SS-EN Solkraftverk Anslutning till elnätet anger krav för att systemet ska få anslutas till elnätet och SS Anslutning till lågspänningsinstallationer Märkning av produkter Komponenter i en anläggning och hela anläggningen ska vara CE-märkta. Märkningen visar att produktansvarig intygar att komponenter och anläggning uppfyller de krav som rör säkerhet och elektromagnetiska störningar. Certifiering av produkter Olika möjligheter för certifiering i Europa TÜV i Tyskland (vanligast i Europa) SPs egen produktcertifiering Certifiering av installatörer Etablerat system krav i EU sedan 2012/2013 IEC = International Electrotechnical Commission Nyckelfakta Solel ekonomi 1 kw t motsvarar cirka 7 m 2 aktiv solcellsarea kwh/m 2 och år kwh/kw (söder och lutning ) Vanligast ca 1 m x 1,6 m Kristallint kisel har cirka 90 % av marknaden En solcellsanläggning kostar (exkl. moms) kr/kw t Solelanläggningar är berättigat att få elcertifikat just nu med ett värde av ca öre/kwh Investeringsbidrag 35 % - ansök nu hos Länsstyrelsen i Halland! max bidrag 1,2 Mkr Eget arbete minskar kostander Hjälp till vid monteringen! Inkopplingen ska dock alltid göras av behörig elektriker 2

3 Prisutveckling solceller Prisutveckling solceller Hög konkurrens från bl.a. kinesiska tillverkare har halverat priserna på solceller de senaste två åren och de pressas nu ner mot kr/kw t Hans Nyhlén, Sala-Heby energi Systemkostnaden har minskat med 73 % på 3 år! Källa: Solarlab (annons 25/11) Prisutveckling solceller Prisutveckling solceller Ekonomin för solceller blir allt bättre då priserna faller kraftigt Priserna har sjunkit med 67 % sedan år Bild: (solenerginätverk för den tyska solcellsindustrin) Källa: IEA och Energimyndigheten 3

4 Lönsamhetsberäkning Lönsamhetsberäkning Annuitetskalkyl Annuitetskostnaden är en lika kostnad varje år med bara hänsyn tagen till ränta och antalet år, dvs inte ökning av elkostnaden eller inflationen. Avgörande är Anläggningens livslängd Med eller utan statligt stöd Räntekostnader Vs. eget kapital stor skillnad för lönsamheten Solelsystemet kostar kr/kw (innan bidrag) och ger 140 kwh/m² och år. Annuitetsfaktorn baseras på 30 års kalkyltid och 5 % kalkylränta Kalkylen avser en anläggning på 30 kw / 210 m² Kostnad för elgenerering beroende på räntesats och anläggningens livlängd. (investeringskostnad x annuitetsfaktor) + driftkostnad (0) = kronor/kwh solvärmeproduktion Resultat: 1,4 kr/kwh eller 1,3 kr/kwh efter elcertifikat Källa: Innovatum Teknikpark 2013 Elpris Elprisökning För industrikunder inkl. lantbruk i kr/kwh vid årsförbrukning mellan 20 och 500 MWh (inkl. fasta och rörliga kostander) Statistik från SCB och Energimyndigheten visar faktiska värden sedan år 2000 med en snittökning på elpriser på 7,9 % (exkl. skatt). Egen solelanläggning => oberoende för framtida elprisökning! Näringsverksamhet Småindustri Linjär (Småindustri) Källa: Innovatum Teknikpark

5 Utbud och efterfrågan Överskottsel God matchning sommarmånader Nettodebitering månadsvis ger full ersättning Möjligheter att sälja elöverskott Bixia (Nord Pool Spot per timme) E.ON (Spot -4 öre/kwh) Telge Energi (1,5 eller 2,5 kr/kwh) Falkenberg Energi BestEl Elhandelsbolag som köper från kunder DinEl (ca 1 kr/kwh) Sala-Heby Energi (1,50 kr/kwh) Vattenfall Elförsäljning (Spot -4 öre/kwh) m.fl. Elnätsägare som erbjuder annan ersättning för överskottsel Öresundskraft Fortum Utsikt Källa: Innovatum Teknikpark 2013 Överskottsel Installation Elnätsägare som erbjuder nettodebitering Elinorr: 16 olika nätbolag (årsvis) Ljusdal Elnät Mälarenergi Sandviken Energi Elnät Sundsvall Elnät Söderhamn Elnät Gävle Energi Härnösand Elnät Bergs Tingslags Elektriska Kramfors Energiverk Övik Energi Elnät Elektra Nät Hamra Besparingsskog Hofors Elverk Jämtkraft Årsunda Kraft och Härjeåns Nät Belysningsförening Åkab Nät och Skog mfl Plana ytor/fält Platta tak på ställningar Lutande tak Fasader listar aktuell information 5

6 Stor potential för byggnadsintegrerade anläggningar Solel olika lösningar Genom att ersätta byggmaterial med solceller eller solfångare minskar investeringskostnaden samtidigt som ytor utnyttjas effektivt. Moduler med dubbla funktioner Klimatskal Solskydd Design etc. Bild: Solceller som balkongräcken på Fullriggaren i Gävle (källa: Exotech) Kan integreras i tak, fasader, balkonger etc. Möjligt att ersätta de flesta byggmaterial Ger minskade materialkostnader vid nybyggen Kan integreras i glas och göras semitransparent Vilket annat byggnadsmaterial återbetalas? Bild: Solceller på välvt parkeringstak (källa: BIPV Best Practise Elforsk 2010) Stor potential då miljonprogrammen rustas upp Bildkällor: Solel olika lösningar Solel olika lösningar Bildkälla: SCHUCO International KG Bildkälla: SCHUCO International KG 6

7 Byggnadsintegration Båstad Tennisstadion Byggnadsintegrerade moduler på servicebyggnad Kristianstad Göteborg Energi AB Fasadintegrerade solceller 6,8 kw p Tunnfilmsolceller Fasadintegration Bildkällor: Energibanken AB 27 7

8 Ullevi Västra Hamnen, Malmö ,4 kw p 451 moduler, totalt 600 m 2 Enkristallina kiselsolceller Elproduktion kwh/år Investeringskostnader 5,5 MSEK Fasadintegration och solceller som skuggelement Bild källa: Gällivare Photovoltaic AB 30 Etnografiska museet Kårhuset vid Malmö Högskola ,6 kw p 560 m 2 Statens fastighetsverk Installation platt på tak Solceller i fasad, tak och som solavskärmare. Inkopplad till elnätet. 184 m 2 solceller / 25,6 kw p Bildkälla: Direct Energy 8

9 Körsbärsgården Simris, Simrishamn kw p 210 m 2 Elenergin från solceller täcker 13 % av byggnadens eget energibehov Sveriges hittills största solcellspark 442 kw kwh Idrifttagning i december 2012 Bildkälla: Micasa Bildkälla: SolectPower AB Stockholms Hamnar Invigning i september 2013 Stockholms största Levererar cirka 180 MWh per år Solpanelerna täcker en yta på m 2 15 % av byggnadens totala, årliga elbehov kommer nu att täckas av solenergi. Nya Vargbroskolan i Storfors Solceller fördelade på två takytor 131 m 2 / 18,3 kw + solfångare Miljösatsningen är unik eftersom det är första gången en solcellsanläggning går ihop ekonomiskt. Priset på solceller har sjunkit så mycket att vi för första gången kan räkna med att kunna producera elektricitet till en kostnad som kan konkurrera med inköpspriset. Solelenkommer att kosta 75 öre per kwh under sin beräknade livslängd på år, vilket är ett lägre pris än det vi idag betalar för vanlig el. - Viktor Axelsson, utvecklingsansvarig för fastigheter på Stockholms Hamnar 9

10 Tyskland Fler solcellsinstallationer i Sverige Micromorfa tunnfilmsmoduler 2 MW t 25 graders lutning 37 Bildkällor: Direct Energy, Elforsk, SolarRegion Skåne Fler solcellsinstallationer i Sverige På gång inom solenergi i Sverige Ett antal små och stora anläggningar byggs eller planeras över hela landet, från privatpersoner till energibolag och kommuner Bild: Solcellspark i Heby (källa: Solarit) Flera stora satsningar på gång Bullerskydd med solfångare i Lerum (WSP) Solcellspark i Heby planeras byggas ut till 1,5 fotbollsplaner Hållbara Järva : m 2 solceller, 280 m 2 solfångare planeras Solcellspark på Skedala deponi i Halmstad, 500 kw Bild från Bengts Villablogg Bildkällor: Direct Energy, Elforsk, SolarRegion Skåne 10

11 På gång inom solenergi i omvärlden Solenergi för både el- och värmeproduktion byggs ut världen över Solvärme används i danska fjärrvärmenät Mycket vindkraft bäddar för solvärme Stark lokal solfångarindustri Solenergi ger ca 5 % av elbehovet i Tyskland Stor omställning vid stängning av kärnkraft Feed-in tariffer ger incitament för investeringar Soliga sommardagar produceras 22 GW elektricitet DESERTEC planerar elproduktion i ökenområden Nätverk grundat av politiker, forskare, ekonomer m.fl. i medelhavsregionen CSP kan förse Europa med förnybar el från Sahara FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LANTBRUKET Bilder: Solvärmeanlägning i Braedsrup, Danmark (källa: SucessFactors in Solar District Heating CIT Energy Management AB); Brandenburg-BriestSolarpark i Tyskland (källa: Ny Teknik); ParabolicCSP (källa: GENI) Solel för lantbrukare Undersökning genomförd av Lantbrukarnas Riksförbund Solel för lantbrukare Jämför investeringen med andra långsiktiga investeringar solcellerna har garanti på 25 år, men håller betydligt längre än så (upp till 50 år). Direkt användning av genererade elen lönsammast (undvika avgifter om än energiskattebefriad). Anpassa drifttider efter solinstålning. Ventilation och foderhantering sommartid för fjärderfä- och grisproduktion. 11

12 Solel för lantbrukare Storskaligt är kostnadseffektivare än små anläggningar Stor del av inv.kostn. utgörs av montering/installation och växelriktare och inkoppling till nätet. Elbolag har också lättare att hantera större anläggningar. Ladugårdar perfekt Bra lutning, stora ytor och ingen skugga från andra byggnader. Minimera avståndet till elcentralen. Affärsidé att istället hyra ut gynnsamma tak Arrende Övrigt material; 25% Installation; 30% Solel för lantbrukare Gemensam satsning! upphandling för moduler, montering och installation förhandling av elavtal till energibolag behandla stödansökningar och administration gällande elcertifikat Dessutom Gemensamt utreda ekonomiska och juridiska förutsättningar för gemensamt ägande Projektering; 5% Solceller; 40% Exempel på en gård i Herrljunga Exempel på en gård i Herrljunga 40 kw 22 graders lutning kwh solel per år Indata år livslängd kr ( kr efter bidrag) Elpris 80 öre/kwh (inkl. rörlig nätavgift) 55 öre/kwh ersättning för antagen överskottsproduktion 30 % 20 öre/kwh från försäljning av elcertifikat under 15 år 3-5 % ränta Resultat Elproduktionskostnad öre/kwh (43-68 öre/kwh med bidrag) Återbetalningstid år (15-18 år med bidrag) Årlig avkastning 3,2-4,6 % (7,3-8,1 % med bidrag) Källa: Innovatum Teknikpark 2013 Källa: Innovatum Teknikpark

13 Exempel solcellspark Exempel solcellspark Markyta m 2 1 MW kwh solel per år 30 graders lutning Indata år livslängd 10 Mkr (8,8 Mkr efter bidrag, maxbelopp på bidraget 1,2 Mkr) Antaget försäljningspris 35 öre/kwh Antaget elcertifikatpris 20 öre/kwh Ränta 0 % All genererad el säljs till medlemmarna Resultat Elproduktionskostnad öre/kwh (25-38 öre/kwh efter bidrag) Återbetalningstid 28 år (24 år med bidrag) Årlig avkastning 0,4-2,3 % (1,4-3,1 % med bidrag) Beräkningsresultat för affärsmodellen är att medlemmarna skulle kunna köpa el från föreningen för 35 öre/kwh (exkl. nätavgifter) samtidigt som anläggningen betalas tillbaka under sin livstid. Bildkälla: Success factors in solar districtheating SDH 2010, beräkningar: Innovatum Teknikpark 2013 Bildkälla: Success factors in solar districtheating SDH 2010, beräkningar: Innovatum Teknikpark 2013 Om du funderar på solenergi - hur kan du börja? Mest gynnsamt i samband med bybyggnation eller renovering Var skiner solen mest på fastigheten? Finns lämpliga ytor? Orientering? PROJEKTERING SV S 81 SÖ Bildkällor: Solelprogrammet 13

14 Om du funderar på solenergi - hur kan du börja? Om du funderar på solenergi - hur kan du börja? Risk för framtida skuggning? Finns möjligheter för inmatning på nätet? Vilka energibehov finns i byggnaden? ta fram energistatistik När används energin? olika verksamhet, drifttid, effekt.. Vad kostar energin, hur är avtalen uppbyggda? ta fram avtal, kontakta energileverantören (de kanske vill samarbeta) Kommunen, har de restriktioner? Behövs bygglov? Bildkällor: Solelprogrammet Om du funderar på solenergi - så kan vi hjälpa dig! Förstudie (kartlägga energibehov - var och när, ekonomisk analys) Upprättande av förfrågningsunderlag med relevanta krav Ta höjd för mätning och utvärdering prestandagarantier! Anbudsutvärdering Vidare: Se till att produkterna är testade, certifierade och märkta Begär garantivillkor och att det följer med drift- och skötselanvisningar. WSP är din solenergipartner hela vägen Termisk och elektrisk solenergi Förstudier Förfrågningsunderlag Simuleringsar för solinstrålning Solkarta Förfrågningsunderlag Anbudsutvärderingar Förlustberäkningar Projektledning Kostnadskalkyler Besiktning 14

15 Vad kan WSP inom solenergi? Masthusen i Malmö för Diligentia Fastigheter WSP arbetar med solenergiprojekt i olika skeden och inom olika områden och avdelningar Solkartan togs fram av WSP i samarbete med Göteborgs Universitet Utredning av möjligheterna att installera solenergisystem för Diligentias fastigheter i området Masthusen i Malmö. Beslutsunderlag för storlek, typ och utformning av solenergiinstallation. Djup och omfattande ekonomisk analys, som tog hänsyn till Diligentias förutsättningar krav på egengenerering av el. Källa: Genererad bild från Solkartan, Göteborg Energi Solenergi vid Energi- och Miljöcentrum utanför Borås Potential för förnybar energitillförsel i H+, Helsingborg WSP utredde möjligheter för integrering av solenergi i ny anläggning där kraftvärme, avloppsrening och biogasproduktion ska samordnas. WSP analyserade potentialen för solenergi integrerat med övriga anläggningen Solvärme till biogasproduktion under sommarmånaderna Byggnadsintegrerade solceller Hybridsystem för både el och värme Kostnadskalkyler genomfördes för olika anläggningsförslag WSP fastställde ramvillkoren för utvecklingen av energisystemet och analyserade solenergipotentialen för den hållbara stadsdelen H+. H+ ska bli ett plusenergiområde WSP analyserade energibehovet samt potentialen för förnybar energitillförsel i området Bedömning av solenergitillförseln och analys av möjlig produktion av solel och solvärme Analys ur ett primärenergi- samt systemperspektiv Ekonomiska kalkyler för att jämföra energitillförsel från olika källor med effektiviseringsåtgärder 15

16 Solenergi - bra hemsidor Här finns leverantörer av solel och solvärme samlade samt en hel del frågor att få svar på. Redovisar tester av solpaneler och solfångare samt har en uppdaterad lista med bidragsberättigade solfångare. Tillsynsmyndighet för solelsbidraget. Här finns också en stor mängd allmän energiinfo. På länsstyrelsernas bostadsenheter söks bidrag för såväl solel som solvärmeinstallationer. Bengt skriver om solel och om vad som händer aktuellt på området i Sverige och världen. SVENSK SOLENERGIFÖRENING Svensk Solenergiförening Svensk solenergi är en branschförening som med drygt 100 professionella medlemmar. Föreningen representerar forskningsinstitutioner och solenergibranschen Uppvaktar myndigheter för att främja villkoren för solenergiutnyttjande i Sverige och agerar remissinstans i relaterade frågor Verkar för ökad kompetens för installatörer, allmänhet, beslutsfattare etc. Sveriges representant internationellt International Solar Energy Society (ISES) European Photovoltaic Industry Association Swedish Standards Institute TACK FÖR UPPMÄRKSAMHGETEN 16

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar Solcellsanläggningar Långt lönsammare än du tror Berätta mer om evenemanget här. Du kan dela med dig av information om organisationen, planeringen inför evenemanget eller saker som deltagarna bör ta med

Läs mer

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Oktober 2013 Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Uppdragsgivare: Regionförbundet Örebro, Energikontoret Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Direct Energy utvecklar hållbara

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan 2014-10-09 Från konsument till producent Innehåll Marknader i Sverige Vad är mikroproduktion Problemställning för solelproducenter

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE 1 MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE Rapporten har sammanställts av Svensk Vindkraftförening (SVIF) med delfinansiering av Energimyndigheten Senast uppdaterad 2013-12-27 Sammanfattning Denna

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer