Lund Idéernas stad En attraktiv plats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lund Idéernas stad En attraktiv plats"

Transkript

1 Lunds kommun Kommunkontoret Utvecklingsavd. Daniel Svärd Lund Idéernas stad En attraktiv plats En attraktiv plats att bo på Figur 1 Befolkningsökningen i Lunds kommun Befolkningsökning Lunds kommun Att Lund är och har varit en attraktiv plats under en lång tid går inte att ta miste på. Sedan 196 har kommunen haft en kontinuerlig befolkningsökning som fördubblat befolkningen som figur 1 visar ovan. De senaste åren har befolkningsökningen accelererat och legat på cirka 2 nya invånare per år. Födelsetalen är stora i Lund men det är framförallt inflyttningen som står för den största delen av befolkningsökningen. Orsakerna är inte bara universitetet och de multinationella företagen utan också den attraktivitet som Lund erbjuder som boendekommun med expanderande näringsliv och högkvalitativ skola. På grund av universitetet har Lund en väldigt stor mängd unga, det vill säga personer i åldersgruppen Även i jämförelse med andra universitetsstäder som Uppsala och Umeå sticker Lund ut. Detta för även med sig att antalet personer som flyttar in och ut till och från vår kommun varje år är högst bland landets alla kommuner. Bostadsbyggandet har under en lång tid varit ett prioriterat område i Lunds kommun något som gett resultat. Under åren 2-28 byggdes cirka 5 nya bostäder. Om vi ser på Sveriges alla kommuner utifrån totalt antal nybyggda bostäder per kommun under åren 2-28 finner vi Lund på en sjätteplats. Före oss kommer kommunerna Stockholm,

2 Göteborg, Uppsala, Malmö och Umeå. Figur 2 nedan visar bostadsbyggandet under samma period per capita. Lund har i denna jämförelse byggt näst mest av de större kommunerna. Figur 2 Bostadsbyggande per capita 2-28, större kommuner Nybyggda bostäder per capita,6,5,4,3,2,1 Umeå Lund Uppsala Linköping Stockholm Malmö Göteborg Ett attraktivt näringsliv Attraktiviteten märks inte minst på näringslivsklimatet. Under 2-talet har totalt 13 nya arbetstillfällen skapas i Lund, en stor del av dessa i det så kallade kunskapsstråket där Lunds universitet, Lunds universitetssjukhus, Lunds tekniska högskola och företagsbyn Ideon möts. Ökningen är den femte största i Sverige efter Göteborg, Stockholm, Malmö och Solna. Totalt finns det cirka 65 6 arbetstillfällen i Lunds kommun 28 vilket gör Lund till den åttonde största kommunen räknar efter antalet arbetstillfällen. Befolkningsmässigt är Lund den 12:e största kommunen i Sverige.

3 Figur 3 Förändring av antalet arbetstillfällen 2-28 Antal pers 3 Förändring av antalet arbetstillfällen i Lunds kommun Strukturen på Lunds näringsliv speglas naturligtvis av kommunens stora arbetsgivare. Av kommunens arbetstillfällen finns 42 procent eller 28 (de prickade ytorna i figur 4) inom den offentliga sektorn. Forskning och utveckling (16 %), vård- och omsorg (21 %) och offentlig förvaltning(6 %) är här helt dominerande. Inom den privata sektorn är det i huvudsak fyra näringsgrenar som är dominerande; Tillverkning och utvinning 13 procent, handel kommunikationer 9 procent, Finansiell verksamhet och företagstjänster 12 procent samt utbildning och forskning 7 procent. Figur 4 Arbetstillfällen i Lund uppdelat på branscher 28 Lunds kommuns 65 5 arbetstillfällen uppdelade efter näringsgren 21% 6% 6% 13% 16% 1% 9% 7% 12% Tillverkning och utvinning Handel och kommnikation Finansiell verksmhet och företagstjänster Utbildning och forskning Övrigt Forskning och utveckling Vård- och omsorg Offentlig förvaltning Övrig offentlig verksamhet

4 Tillverkningsindustrin i Lunds kommun får dock sägas skilja sig markant från andra kommuner. Diagrammet visar indelning av industriföretag enligt Ohlsson-Vinell som är ett sätt att gruppera branscher inom industrin som tar hänsyn till olikheter i branschens fördelning av produktionsfaktorer. Denna fördelning speglar även industriföretagens konkurrensutsatthet, personalens kompetens och arbetskraftsinsatsen i verksamheten. Lunds tillverkningsindustri är i första hand kunskapsintensiv eller FoU-intensiv jämfört med den arbets- och kapitalintensiva industri som finns i andra delar av Skåne. Figur 5 Tillverkningsindustrin i Lunds kommun uppdelad enligt Ohlsson-Vinell Arbetsintensiv Kapitalintensiv Kunskapsintensiv FoU-intensiv Lund Malmö Helsingborg Övriga Skåne Figur 6 Andelen arbetslösa i Lund, Skåne län och Sverige år. Andel i procent 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2,9 2,7 2,6 2 1,5 1,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Lund 29 Lund 21 Skåne 29 Riket 29 Riket 21 Skåne 21 På grund av den stora andelen studenter i Lund har kommunen en förvärvsfrekvens på 68%. Arbetslösheten är trots alla mycket låg cirka en procent under Riks och Skånegenomsnittet. Den låga arbetslösheten gäller även för ungdomar och utrikesfödda. Lund och Malmöregionen rankades på andra plats av företagarna när det gäller företagsklimat i Europas stortstadsregioner i den EU-finansierade rankingen ECER (The ECER Banque Populaire Ranking 21). Endast Frankfurt rankades före. Företagarna, som startade företag mellan 25 och 27, rankade storstadsregionerna inom fem olika teman. Lund och Malmöregionen rankades högst av företagarna när det gäller stöd till befintliga företag

5 Kunskapsstaden Lunds historia som kunskapsstad syns tydligt i befolkningens utbildningsnivå. Hela 6 % av den vuxna befolkningen har eftergymnasial utbildning. Endast Danderyd kommun har en högre andel i Sverige. Vad gäller andelen invånare med forskarutbildning har Lund hela 6 %, det är den högsta andelen i Sverige, en hel procent högre än Uppsala. Universitetets attraktivitet går inte att ta miste på, inför höstterminen 29 hade universitetet det högsta antalet sökande av de svenska lärosätena. Mastersprogrammen lockar även till sig flest sökanden från utlandet bland alla svenska lärosäten. Lunds universitet tar både emot och skickar flest utbytesstudenter bland lärosätena i Sverige och tillhör de tio universitet i Europa som har mest studentutbyten. Lund tar emot studenter från 65 länder och erbjuder utbytesstudier i 5 länder. Lunds universitet erbjuder 27 utbildningsprogram och över 2 kurser till sina 46 studenter. Universitet har 5 5 anställda varav 55 är professorer och 27 är forskarstuderande. Under de senaste åren har Lunds universitet tagit hem mest forskningsmedel bland de svenska lärosätena. Lunds universitet har södra Sveriges största regionala innovationskontor. Lunds universitet rankas som ett av världens 1 främsta universitet enligt Times Higher Edcation. Även grundskolorna håller hög kvalitet. Lunds kommun har blivit utsedd till bästa skolkommun 28 och 24. Även de år Lund inte kommit som nummer ett så har Lund hamnat högt i Lärarförbundets undersökning. Totalt får Lund ett snitt på 2,75 bland Sveriges 29 kommuner. I Lunds kommun är 95 % av grundskoleleverna behöriga till gymnasiet. Lunds har även ett högt meritvärde, det vill säga det totala antalet poäng per elev. Här hamnar Lund på 5:plats bland Sveriges kommuner. Tabellen visar Lund i jämförelse med andra kommungrupper. Figur 7 Meritvärde i Lunds kommun 29 med jämförbara kommungrupper Lund Samtliga kommuner Storstäder Förortskommuner Större städer Meritvärde i åk 9 genomsnittligt, samtliga elever, ,2 27,4 212, ,7 Mångfalden och nöjda invånare Statistiska centralbyrån gör återkommande medborgarundersökningen Nöjdhetsindex för kommuner som består av tre nöjdhetsindex: "Bra att leva i", "Kommunal verksamhet" och "Möjlighet till inflytande". Ju högre värde en kommun har desto nöjdare invånare. Av landets 29 kommuner har 219 deltagit och 19 låter publicera resultaten. Genomsnittsindex för kommunerna är 157,4. Lund hamnar på en 14 plats efter en rad mindre kommuner.

6 Figur 7 Nöjdhetsindex för kommuner 1 Danderyd Vellinge Lomma Arvidsjaur Ystad Lidköping Nacka Åmål Kungsbacka 18 1 Piteå Kumla Sunne Varberg Lund års trygghetsmätning visar att Lund är en mycket trygg stad. Båstad och Lund toppar undersökningen bland Skånes kommuner. Bjuv och Malmö anses som mest otrygga. Lunds kommuns befolkning präglas av en mångfald. I kommunen finns cirka 16 nationaliteter representerade. De största grupperna kommer från Irak, Polen, Iran, Danmark, Tyskland och Kina. Den erlagda köpesumman för ett småhus i Lund maj 21 var vilket placerar Lund på en sjunde plats av Sveriges 29 kommuner. Övriga utmärkelser: Årets återvinningskommun 21 Årets Cykelstad 21 Årets ungdomskommun 24 Bästa skolkommun 24 Bästa boende kommun 27 (Totat under åren som tidningen Fokus har delat ut priset bästa boende kommun har Lund ett snitt på 3,5 av 29 kommuner. ) Bästa skolkommun 28 (Totalt under åren som utmärkelsen delats ut har Lund ett snitt på 2,6 av 29 kommuner) Vinnare av Ekomatsligan 29 (delad förstaplats med Uppsala läns landsting) Lunds blir mer attraktivt Kommunstyrelsen har arbetat fram en vision för hur det attraktiva Lund ska komma att bibehålla sin attraktivitet. Vision 225 Lund - idéernas stad I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

7 Lund har en hållbar utveckling med balanserad tillväxt. Vi är kända för vårt effektiva transportsystem och hushållning med energi och resurser. Här finns en livskvalitet med god hälsa, trivsel och frihet. Lunds stadskärna är levande, lockande och lättillgänglig för alla. Staden och omlandet stödjer varandra i ömsesidig utveckling. Lund är den goda staden - trygg och överblickbar, med en spännande blandning av historia och framtid. Lund är en attraktiv och självklar arena. Här möts idéer, näringsliv och kultur för att berika varandra. Lund är ett ledande internationellt centrum för forskning, utbildning och företagande. Lund är en kreativ miljö, där det är lätt att starta och driva företag. Utbildningen från förskola och skola till universitet är världsledande. I Lund finns naturliga mötesplatser för en levande dialog med delaktighet och påverkan. Servicen är av god kvalitet, lättillgänglig och flexibel för att passa skiftande behov. Genom ökad samverkan mellan kommunen och andra aktörer i regionen, nationellt och internationellt, skapas förutsättningar för en attraktiv region. Utvecklingen drivs av allas engagemang och ansvar för Lund. Alla kan stå på scen men också vara publik. Idéernas Lund kännetecknas av öppenhet för nya intryck, kombinerad med humor och glädje. Här får du vara ung lite längre." (Vision 225 fastställdes av Kommunstyrelsen den 15 januari 29) Lunds kommuns Vision 225 pekar ut fyra strategiska framtidsområden som kommunen arbetar med för att uppnå visionen. Nedan presenteras ett antal områden och projekt där kommunen satsar.

8 Visionsmatris Möte idéer och handlingskraft Hållbar utveckling med balanserad tillväxt Livskvalitet med god hälsa, trivsel och frihet Lunds stadskärna Kunskapsstaden Mötesplatsen Samverkan Allas engagemang och ansvar Kunskapsstråket campusutveckling Inkubatorer tjänsteinkubator Science Center Internationaliseringen av utbildning, masterstudenter och forskare Internationell skola bygga nytt? Spetsutbildningar utveckling Vipan samarbete med Region Skåne Polhem Alfa Laval Rektor proaktiv, locka företag Klimatsamverkan Lunds universitet- Lunds kommun Arbetet med reviderad översiktsplan Lund NE Brunnshög LundaEko LundaMats EES och MAX IV, Lundalänken Centrumutredning Övertäckning av E22 Nedgrävning av järnvägen Citytunneln Simrishamnbanan Handbolls-VM Förnyelse av stadsparken Ny fotbollsarena Utbyggnad av Högevallsbadet Bomässa i Dalby Kulturhus Levande Lundagård Karnevalen Saluhallen Galten Centrumutredningen Lundalänken Fyra spår Turistbyrån stadshallen Domkyrkans besökscentrum Konferenslokaler Trygghetsmätningen under Lundagård? visar att Lund är en Kristallen trygg stad Satsningar på kultur och evenemang Nya klimatmål och fossilbränslefrihet Utvecklingen av Skrylle ESS och MAX IV Spetsutbildningar Bästa skolkommun Fritt sök gymnasiet Lunds Universitets ranking Kunskapsstaden Forskning och utveckling på företagen Ideon Lund NE Internationella skolan IB utbildningar Bredbandstillgänglighet Högsta punkten Medborgarstämmor Centrumutredningen Kristallen Campusutveckling Kraftiga in- och utflyttningar i Lunds kommun Kraftig in (och ut)pendling Kommunikationskanaler via Sociala medier? Kansli klimatkommuner Internationella Lund Lund 2. MalmöLund Studentföreningarna Lunds Universitet SSSV Region Skåne ESS o MAX IV FINSAM Räddningstjänst VA-Syd Sydvatten SYSAV Öresundskommittén Internationella kontakter/vänorter SLU Klimatkommunerna Utvecklingsresan Medborgardialog (Medborgarförslag, medborgarstämmor, klimatdialogen) Kommunala råden (Pensionärs-, integrations-, handikapp-, student-) Ungdomstinget Brukardialog (klagomålshantering) Social ekonomi Klimatting

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 1 2011-01-20 Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm 1. Kraftsamling Ängelholm

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Innovativa kommuner. Sammanfattning av lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. vinnova Rapport VR 2013:10. vinnova I samarbete med:

Innovativa kommuner. Sammanfattning av lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. vinnova Rapport VR 2013:10. vinnova I samarbete med: Innovativa kommuner Sammanfattning av lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning vinnova Rapport VR 2013:10 vinnova I samarbete med: INNEHÅLL Förord 3 1. Bakgrund 4 1.1 SOU 2003:90 Innovativa processer

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19 Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning, som således ansvarar för framtagandet av faktauppgifter. Den uppföljnings- och utvärderingsplan

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Mål och Budget 2015 2017

Mål och Budget 2015 2017 Mål och Budget 2015 2017 Bilder: Martin Litens, där inget annat anges. Original: Bokstaven AB. Mål och budget 2015-2017 Mål och Budget 2015 2017 Mål och budget 2015-2017 3 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Förändrade. kundbehov. Riskhantering. Miljöbyggnad. Värdeutveckling. Kemicentrum. Investeringar. Hållbarhet. Kunskapssverige. Direktavkastning 6,9%

Förändrade. kundbehov. Riskhantering. Miljöbyggnad. Värdeutveckling. Kemicentrum. Investeringar. Hållbarhet. Kunskapssverige. Direktavkastning 6,9% Konkurrens Styrka Lokal Nationell Trygghet närvaro KVALITET LÖNSAMHET Kemicentrum Biocentrum silver Investeringar kliniken Kunskapssverige Direktavkastning 6,9% Långsiktighet Hyresintäkter 5 116 Mkr Biomedicum

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer