BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN"

Transkript

1 Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 9-1 Befolkningens åldersfördelning Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 9 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M Tot Kv M Tot Kv M Tot varav kv 1 kv Flyttmönster 1 Riktad flyttning 1 Kv M Tot Antal individer Antal inflyttade Inflyttade Utflyttade därav 19- år 13 1 Nässjö 19 Utlandet Utlandet 1 Nässjö Antal utflyttade Jönköping Jönköping därav 19- år Vetlanda 7 Vetlanda Stockholm 3 Stockholm Flyttningsnetto 13 1 Linköping 3 Linköping netto 19- år -3 1 Aneby 3 Göteborg Ydre Malmö Hultsfred 3 Växjö Göteborg Aneby Utrikes födda 1 Antal kvinnor per 1 män i åldern - år, 1 av befolkning Kv M Tot

2 ARBETSMARKNAD 1(3) Sysselsättningens fördelning (nattbefolkning) 17 Vård och omsorg Tillverkning och utvinning Utbildning och forskning Offentlig förvaltning Handel Finansiell verksamhet, företagstjänster m.m. Byggverksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Transport och magasinering Kulturella och personliga tjänster m.m. Hotell- och restaurangverksamhet Ej specificerad verksamhet Energiproduktion, miljöverksamhet m.m. 1 Andel förvärvsarbetande Andel födda utomlands av samtliga av befolkningen - år förvärvsarbetande (- år) 17 13,7, 77,1 1,,7 7, 1 1,9 1,3 77, ,1, 7, 1 17,, 79,1 1 Förvärvsarbetande 17 av befolkningen - år,1 1,3,,,, 77,9,3 79,1 Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning - år Andel av befolkningen med lång eftergymnasial utbildning ( 3 år) - år

3 JAN-1 FEB-1 MAR-1 APR-1 MAJ-1 JUN-1 JUL-1 AUG-1 SEP-1 OKT-1 NOV-1 DEC-1 JAN-1 FEB-1 MAR-1 APR-1 MAJ-1 JUN-1 JUL-1 AUG-1 SEP-1 OKT-1 NOV-1 DEC-1 ARBETSMARKNAD (3) Öppen arbetslöshet samt arbetssökande i program med aktivitetsstöd (registerbaserad arbetskraft 1- år) Andel kvarstående platser per arbetssökande,9,,7,,,,3,,1 Antal varsel per 1 invånare 3, 3,,, 1, 1,,,

4 1 = ARBETSMARKNAD 3(3) Största pendlingsströmmarna 17 Inpendling från: Utpendling till: Kv M Tot Kv M Tot Nässjö Nässjö Vetlanda Vetlanda Aneby Jönköping 1 9 Jönköping 1 Vimmerby Vimmerby 7 1 Aneby 11 Tranås Tranås Hultsfred Hultsfred Ydre 9 1 Sävsjö Sävsjö Stockholm 33 3 Linköping Ydre Totala pendlingsströmmar År Till Från Netto Index över nyföretagande 1-1 Under 1 registrerades nya företag i kommunen

5 1 = REGIONAL EKONOMI Medelinkomst i åldern - år, 17 Skattekraft 1 Kommun Län Total skattesats varav kommunalskatt Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index 3,7, , Medelvärde av skattesats Förädlingsvärde (BRP) 1 varav kommunalskatt Kommun Län Skatteunderlag, kr/inv Per capita 391 Skatteunderlag, index Per sysselsatt Medelvärde av skattesats varav kommunalskatt Skatteunderlag, kr/inv Index över utvecklingen av BRP per capita Skatteunderlag, index , 1,9 1 93,9 3,19 1,1 1 9 Kostnader per invånare, medelvärde (KOLADA) 1 Kr/inv Index s kostnader per invånare (KOLADA) 1 Äldre- och funktionshindrade Utbildning Barnomsorg Infrastruktur Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Fritidsverksamhet Kultur Politisk verksamhet Affärsverksamhet 1 Färdigställda bostäder i nybyggda hus Försörjningskvot 1 1,9 1,1 1,7 Uträkning: Befolkning (total) / befolkning (- år) Småhus Flerbostadshus

6 HÄLSA, OMSORG OCH SAMHÄLLE Medelålder vid första barnets födelse Aktivitets- och sjukersättning 1 1 av befolkningen (1- år) Kv M 7, 9, Heltid,3 3, 3,,1,7 Samtliga,,,7 9, 31, Ålderspensionärer 1 av befolkningen (- år) % Barnomsorg 17, Inskrivna barn, procent,7 19,9 Förskola, 1- år Fritidshem, -9 år 7 Fritidshem, -1 år 11 Pedagogisk omsorg, 1- år Äldreomsorg 1 Pedagogisk omsorg, -9 år av befolkningen, år och äldre Hemtjänst i ord. boende Särskilda boendeformer 1 Utsläpp av växthusgaser per invånare 1 ton/inv Index av befolkningen, år och äldre,79 1,97 93 Hemtjänst i ord. boende,37 Särskilda boendeformer Antal Ohälsotal (antal dagar) Anmälda brott per 1 invånare 1 1 Brott mot liv och hälsa Ny indelning efter brottsbalken from 1

7 DEFINITIONER Anmälda varsel Statistiken avser enbart varsel som berör mer än fem anställda. Förvärvsarbetande Folkbokförda personer 31 december aktuellt år som har inkomst av arbete i november samma år. Arbetslöshet Arbetslöshetsmåttet bygger på andelen av registerbaserad arbetskraft (1- år) utan arbete. I den totala arbetslösheten räknas öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd En hög andel kvarstående platser per arbetssökande är en indikation på kompetensbrist. Barnomsorg Den 1 juli 9 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Flyttningsöverskott Flyttningsöverskott beräknas som skillnaden mellan antal in- och utflyttade. Färdigställda bostäder För flerbostadshus avses antalet färdigställda lägenheter. Förädlingsvärde / BRP BRP är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukten (BNP). Det motsvarar värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BRP avser marknadspris i löpande priser. Alla regioners BRP summerar upp till BNP. Nyföretagande Med nyföretagande avses antalet nya aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Ohälsotal Ohälsotalet definieras som antalet utbetalda dagar med sjuk- och aktivitetsersättning i åldern 1- år. Dagar med sjuklön från arbetsgivare, d v s de två första veckorna av varje sjukdomsperiod, ingår inte i ohälsotalet. Skatteunderlag Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång. Utsläpp av växthusgaser Avser det totala utsläppet av CO, CH, NO, HFC, PFC och SF från samtliga sektorer. Anmälda brott Brott mot liv och hälsa ersätter tidigare statistik för våldsbrott. Ny indelning efter sorteringsordning i brottsbalken. KÄLLOR: Arbetsförmedlingen Bolagsverket Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Försäkringskassan KOLADA Skolverket Socialstyrelsen Statistiska Centralbyrån (SCB) Nationella emissionsdatabasen