MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS MARS, UPPSALA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA"

Transkript

1 MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS MARS, UPPSALA

2 Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen Kallelse till förbundskongress Mötesteknik Förslag på dagordning till förbundskongressen Formalia Verksamhetsberättelse för Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen Motioner Motion om grundlagsreform: Kontrollmekanismer i offentlig förvaltning Motion om avregistrering Motion om proposition Motion om ändrad förbundsstyrelse Motion om optimering av förbundsstyrelse Motion: En strålande energipolitik för framtiden Motion om att anta Principprogram Fastställande av verksamhetsplan Fastställande av budget för Budget Budgetkommentarer Fastställande av avgifter för Stadgemässiga val Valberedningens förslag Övriga frågor Mötets avslutande Stadga för Ung Pirat Bilagor Miljöpolitiskt förslag till Ung Pirats kongress Ung Pirats Basinkomstutredning Utredning om nya kontrollmekanismer i statsförvaltningen (96)

3 1. Praktisk information Till dig som är ombud Inför förbundskongressen är det en hel del praktiska saker att tänka på utöver själva mötet. I detta avsnitt har information om detta sammanställts. Dokumentarkivet där allt finns I förbundets dokumentarkiv finns alla möteshandlingar. Arkivet finns här: https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2014/f%c3%b6rbundskongress%202014? key=eorfn0gzpnws Kongresshemsidan På följande hemsida kommer det att löpande uppdateras information om kongressen. Inför kongressen Det är viktigt att du förbereder dig inför kongressen för att kunna hänga med i tempot kongressen genomförs. Det kan du göra genom att läsa igenom dessa möteshandlingar. Här finns praktisk information om mötet, information om mötesteknik och underlag för de beslut som ska fattas. För att kunna hänga med i diskussionerna och veta vad du ska rösta är det viktigt att gå igenom dessa handlingar i förväg. Möteshandlingarna kommer i förstahand finnas digitalt, liksom mycket annan information som berör kongressen. Ta därför väldigt gärna med din bärbara dator! Kom ihåg att ta med dig handlingarna på din dator. Det kommer finnas tillgång till internet och eluttag i kongressmötessalen, men ta gärna med ditt egna 3G-modem om du äger ett. Det kan även vara bra att ta en titt på Ung Pirats antagna policy-dokument. Dessa hittar du på: Boendet Vi bor på Uppsala Kvarntorget Vandrarhem & Hotell. Varje rum har en ansvarig person som ansvarar för nyckeln till rummet samt att städningen blir korrekt utförd på kongressens sista dag. Det är ej tillåtet att röka eller förtära alkohol i rummen. Kvarntorget Uppsala Vandrarhem & Hotell ligger på adressen: Kvarntorget 3, Uppsala Möteslokaler Förbundskongressen kommer att hållas på Clarion Hotell Gillet i centrala Uppsala. Clarion Hotell Gillet ligger på Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala Hitta till förbundskongressen i Uppsala Centralstationen (A), vandrarhemmet (B) och möteslokalen (C) finns utmärkta på kartan i följande länk: Med buss Till Kvarntorget: Buss nr. 8, hållplats 'Kvarntorget'. Går bland annat från Centralstationen. 3 (96)

4 Till Clarion Gillet: Det finns ingen jättenära busshållplats. Närmast är hållplats 'Klostergatan', dit både regions- och stadsbussar går. Till fots Se ovanstående länk. Från Stockholm och tillbaka. Det är enkelt att ta sig mellan med SJ mellan Stockholm och Uppsala. Buss mellan Stockholm och Uppsala trafikeras även av Swebus Express. Med bil söderifrån Kör in på E4. Ta avfart 186 mot Uppsala S Fortsätt rakt fram till Kungsängsleden. Sväng höger vid Kungsgatan Sväng vänster vid S:t Persgatan. Ta första höger in på Dragarbrunnsgatan. Med bil norrifrån Kör E4 söderut mot Uppsala Stockholm. Ta avfart 188 I rondellen tar du sedan 3:e avfarten på rutt 288 mot Östhammar. Stanna på rutt 288 i nästa rondell. I kommande rondell tar du andra avfarten in på Vaksalagatan. Sväng höger vid Kungsgatan Sväng vänster vid S:t Persgatan. Ta första höger in på Dragarbrunnsgatan. Alkohol Alkoholhaltiga drycker ska inte förekomma under aktiviteter som förbundet centralt anordnar, som exempelvis förbundskongressen. Anledningen till detta är att nykterister och omyndiga då kan uppleva sig utestängda. Inte heller allergier eller särskilda matpreferenser grundade på etiska eller religiösa övertygelser ska hindra en medlem från att delta. Social media Twitter-tags: #UPK14 och #ungpirat Kontakt Kongressansvarig: David Midhage på Telefonnummer: Ombudskontaktperson: Mikael Iresten på 4 (96)

5 Preliminärt schema för kongressen Notera att detta schema är preliminärt. Ett uppdaterat och mer detaljerat schema kommer att delas ut på kongressen. Fredag Ombud anländer på Clarion Hotell Gillet Mötet öppnas Lördag Frukost Mötet återupptas Lunch Mötet återupptas Middag på nation Söndag Frukost Mötet återupptas Lunch Mötet återupptas Mötet avslutas 5 (96)

6 2. Kallelse till förbundskongress 2014 I mars är det dags för Ung Pirats förbundskongress, den 8:e i ordningen, som är förbundets högsta beslutande organ. Det är tillfället då våra medlemsvalda ombud samlas för att utbyta åsikter, ta beslut om viktiga frågor för Ung Pirats arbete, vår framtid, samt för att välja pirater till förtroendeuppdrag. Alla medlemmar får närvara i mån av plats, dock är det enbart de medlemsvalda ombuden som har rösträtt samt får sina omkostnader betalda av förbundet. Tid och plats - Förbundskongressen börjar sent på eftermiddagen fredag den 14:e mars i Uppsala på Clarion Hotel Gillet. Kongressen slutar söndagen den 16:e mars. Handlingar Handlingar kommer att skickas ut i ett mejl i mitten av februari. Motioner Inför förbundskongressen har Ung Pirats medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer rätt att inkomma med motioner (förslag), uttalanden och nomineringar. Du skickar motioner till Viktiga datum 31 januari Sista dagen för nomineringar till nya förbundsstyrelsen och andra förtroendeuppdrag. Vill du nominera någon så kan du göra det till 31 januari Sista dagen för att skicka in motioner. Motioner skickas in till 14 februari Möteshandlingarna finns tillgängliga. 14 till 16 mars Ung Pirats förbundskongress i Uppsala. Ombudskontaktperson Mikael Iresten, Kongressansvarig David Midhage, Varmt välkomna! Med vänliga hälsningar Gustav Nipe förbundsordförande Ung Pirat 6 (96)

7 3. Mötesteknik Vid ett stort möte är det många som har åsikter och vill berätta vad de tycker. För att det inte ska bli för rörigt och för att undvika missförstånd har vi sammanställt regler för mötesteknik. Dessa regler finns för att det ska vara tydligt för alla vad som händer och vilka möjligheter en har att påverka mötet. Mötets deltagare kan givetvis komma överens om andra regler om de vill och ett förslag till en mötesordning som återfinns nedan har tagits fram av förbundsstyrelsen. Alla beslut och stora delar av diskussionerna kommer ske när alla ombud (och övriga deltagare) är samlade i den stora möteslokalen. En eller flera mötesordföranden kommer leda mötet genom att fördela ordet bland dem som vill tala samt leda beslutsfattandet. I en del frågor kommer mötesformen att vara annorlunda, exempelvis kan deltagarna dela in sig i mindre diskussionsgrupper eller röra sig fritt mellan olika diskussionsstationer. Att begära ordet Om du vill säga något på mötet ska du begära ordet. Det gör du genom att vifta med ditt röstkort/talarkort tills personen som sköter mötets talarlista uppfattar det. Denna person skriver ner ditt namn på listan och sedan är det bara att vänta på din tur att tala då ditt namn kommer att ropas upp. Yrkanden Om du har ett förslag som du anser att mötet skall besluta om presenterar du det i form av ett yrkande. Ett yrkande är ett förslag med inledningen Jag yrkar att.... Alla yrkanden lämnas in skriftligt till mötesordföranden. Beslut När debatten är över och det är dags att besluta säger en att mötet går till beslut. När mötet valt att gå till beslut ställer mötets ordförande upp en så kallad propositionsordning. Denna bestämmer i vilken ordning yrkandena kommer att ställas mot varandra. När propositionsordningen har godkänts ställer ordföranden yrkandena mot varandra i en votering. Det yrkande som vinner ställs slutligen mot avslag. Om det bara finns ett förslag ställs det direkt mot avslag. Omröstning röstkort Omröstning kommer att ske med uppsträckning av röstkort. Röstkort är personliga och bara de som har rösträtt får sådana. De som inte har rösträtt har istället en talarbricka som har en annan färg än röstkorten. När mötets ordförande föreslagit en propositionsordning och fått den godkänd av mötet frågar denne om mötet vill rösta för yrkandet. Vid beslutsfråga använder mötet uppsträckning av röstkort. När eller om en ska rösta med hjälp av uppsträckning av röstkort påkallar mötesordföranden omröstning med röstkort (försöksvotering). I en sådan omröstning läser mötesordföranden upp de olika röstningsalternativen i tur och ordning och en räcker då upp sitt röstkort då en vill rösta på ett av alternativen. Ett vinnande alternativ ställs sedan oftast mot avslag. I vissa frågor kan ett alternativ direkt ställas mot avslag. Ordföranden meddelar sedan 7 (96)

8 vilket yrkande hen anser har vunnit. Om en tycker att resultatet är oklart på något sätt har alla med yttranderätt rätt att begära rösträkning. Vid rösträkning får alla räcka upp sina röstkort på samma sätt som ovan, men nu räknar de två valda rösträknarna rösterna. Det går också bra att begära sluten omröstning. Då röstarengenom att skriva yrkandets namn eller nummer på en anonym lapp. Rösterna samlas sedan in och räknas av rösträknarna. När beslut av mindre betydelse fattas sker omröstning med något som kallas acklamation. Acklamation innebär att mötesdeltagarna röstar med sin egen röststyrka istället för med handen. När mötets ordförande gjort propositionsordningen och fått den godkänd av mötet frågar hen om mötet vill rösta för yrkandet. De som är för yrkandet svarar då högt och tydligt Ja. Sedan frågar ordföranden om det är någon som är däremot och dessa svarar då Ja. Ordföranden meddelar sedan vilket yrkande hen anser har vunnit. Sakupplysning Om något faktafel förekommer i diskussionen kan du rätta detta genom att säga sakupplysning. Talarlistan bryts då tillfälligt och du får av mötesordföranden möjlighet att framföra korrekt information. En sakupplysning får inte användas för att framföra nya åsikter eller yrkanden. Efter framförd sakupplysning återgår en till den vanliga talarlistan. Ordningsfråga Om du tycker att något formellt med själva mötet behöver åtgärdas begär du ordet genom att säga ordningsfråga. En ordningsfråga bryter talarlistan tillfälligt. Exempel på ordningsfrågor är att ajournera mötet för paus, införande av tidsbegränsning för talare och flyttande av punkter på dagordningen. Mötet tar normalt ställning till ordningsfrågor omedelbart. Streck i debatten Om du tycker att en fråga är färdigdebatterad kan du begära streck i debatten. Mötet får då ta beslut om ifall ett streck i debatten ska sättas. Streck i debatten innebär att alla som önskar får sätta upp sig på talarlistan, men endast en gång. Innan strecket dras måste alla yrkanden ha inkommit. När strecket väl är draget får inga fler yrkanden inkomma och ingen får sätta upp sig på talarlistan. När alla som blivit uppsatta på talarlistan sagt sitt och talarlistan är tom går mötet till beslut. Strecket kan, om mötet så önskar, upphävas senare som resultat av en ordningsfråga. Replik Om du blir personligt angripen kan du få möjlighet att bemöta detta genom att begära ordet och samtidigt säga replik. Om mötesordföranden anser det vara befogat bryts då den vanliga talarlistan tillfälligt. En replik får aldrig användas för att föra fram nya åsikter eller yrkanden. Reservation Om du anser att du inte kan acceptera ett beslut kan du begära att få en reservation mot beslutet antecknad i protokollet. Detta innebär inte att beslutet ändras, men det är ett sätt att kraftigt markera att du inte kan stödja beslutet. Skulle det visa sig att beslutet är olagligt frias 8 (96)

9 en från ansvar för beslutet om en har reserverat sig. En reservation måste anmälas innan mötet avslutas. Den som önskar kan även bifoga en motivering till reservationen. Yttrande i protokollet Om du vill tydliggöra en åsikt som inte framkommer i fattade beslut kan du få ett yttrande antecknat i protokollet. Det förändrar dock inte det fattade beslutet. 9 (96)

10 4. Förslag på dagordning till förbundskongressen 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Fastställande av röstlängd 1.3. Mötets beslutsmässighet 1.4. Val av mötesordförande 1.5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare 1.6. Val av minst två justerare 1.7. Val av tre rösträknare 1.8. Adjungeringar 1.9. Fastställande av dagordning Förslag till mötesordning förbundskongressen Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 3. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår 4. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen 6. Motioner 6.1 Förslag om Propositionsutkast 6.2 Motion om Avregistrering 6.3 Motion om proposition 6.4 Motioner om att anta Principprogram 6.5 Motion om ändrad förbundsstyrelse 6.6 Motion om optimering av förbundsstyrelse 6.7 Motion om att anta Principprogram 7. Fastställande av verksamhetsplan för Fastställande av budget för Fastställande av avgifter för Stadgemässiga val 10 (96)

11 10.1 Val av förbundsstyrelse för Val av valberedning för Val av revisorer för Övriga frågor 11 (96)

12 5. Formalia 1.1. Mötets öppnande Förbundsordförande Gustav Nipe förklarar mötet öppnat Fastställande av röstlängd Under denna punkt ropas alla valda ombud upp. Valet administrerades av de ombudsansvariga tillsammans med förbundsstyrelsen. På förbundskongressen har bara ombuden rösträtt. Vilka som får väljas till ombud regleras i förbundets stadgar Mötets beslutsmässighet Ordinarie förbundskongress är beslutsmässigt: I förbundets stadga 13 då: då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) december året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen då kongressombudsval förrättats i enlighet med vad som föreskrivs i stadgan då möteshandlingar har sänts ut till kongressombud, kongressreservombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna senast fyra (4) veckor före den ordinarie förbundskongressen. Så här har det gått till: 1. Kallelsen skickades ut den 28 december 2013 till lokalavdelningar, medlemmar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning. 2. Kongressombudsvalet genomfördes den 27 december. Sammanlagt hade 74 medlemmar tackat ja till sin nominering varav slutligen 51 ombud samt 21 ombudsreserver valdes. Valet genomfördes via Piratpartiets forum. 3. Förbundskongressens möteshandlingar skickades till förbundets kongressombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna den 14 februari Val av mötesordförande En eller flera mötesordförande väljs av kongressen med uppgift att leda mötet i dess arbete. Mötesordförande bör inte ha något annat uppdrag under kongressen eller delta debatten Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare Förbundskongressen väljer en eller flera mötessekreterare som har till uppgift att skriva förbundskongressens protokoll. 12 (96)

13 1.6. Val av minst två justerare Det som skrivs i protokollet gäller som beslut från förbundskongressen. Två eller flera justerare utses för att kontrollera att protokollet är korrekt skrivet Val av tre rösträknare Mötet väljer tre rösträknare. Dessa kan väljas bland ombuden eftersom mötet ändå måste stoppas under rösträkningen Adjungeringar Ombud och ersättare för ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- samt rösträtt på förbundskongressen. Förbundsstyrelsen, förbundets revisorer och förbundets valberedning, samt anställda som inte får väljas till ombud, har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. De som har lämnat in motioner eller är föreslagna i stadgemässiga val har rätt att yttra sig i dessa frågor. Övriga medlemmar är välkomna i mån av plats och om förbundskongressen vill kan de adjungeras och därigenom även ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på förbundskongressen. Förbundskongressen kan välja att adjungera vem som helst. Dock kan ingen få rösträtt på detta sätt. Förslag att: alla som är på förbundskongressen och som inte har stadgemässigt rätt att vara där adjungeras till mötet och de får rätt att yttra sig och ställa förslag till mötet Fastställande av dagordning Dagordningen är listan över alla ärenden som ska behandlas på förbundskongressen. Ett förslag på dagordning finns på sidan Förslag till mötesordning förbundskongressen 2013 Inledning Denna beslutsordning finns för att tydliggöra hur förbundskongressen i Ung Pirat genomförs och möjliggöra att ändringar kan ske genom beslut om förändrad beslutsordning. Röstlängd Mötets röstlängd justeras löpande när folk anländer eller lämnar mötet. Vid rösträkning kan röstlängden kontrollräknas. Åsiktstorg Här presenteras kort de punkter som förbundskongressen ska fatta beslut om. Varje punkt som presenteras får en plats på torget. Dessa ytor kan ligga i samma lokal eller vara utspridda i olika rum. Vid varje punkt finns en ansvarig diskussionsunderlättare vars uppgift är att lyssna, samordna och utveckla diskussionerna. Underlättaren ser till att alla förslag, motförslag och kommentarer skrivs ned på lappar som sätts upp på torget så att alla kan ta del av vad tidigare medlemmar sagt och argumenterat för. Underlättaren ska också, om möjligt, se till att jämka förslag som är snarlika eller försöka bena ut olikheterna i de förslag som läggs. Det är viktigt att varje medlem antingen muntligen eller via lapparna kan följa hur diskussionen har förts av de som tidigare befunnit sig på stationen. 13 (96)

14 Åsiktstorget brukar vara öppet ett par timmar och under den tiden kan medlemmarna gå runt till de olika stationerna och stanna till vid just de punkter som de själva tycker är viktigast och mest intressanta. När åsiktstorget är slut blir det underlättarnas uppgift att tillsammans med mötesordförande sammanställa ett beslutsunderlag utifrån de diskussioner och förslag som har luftats på åsiktstorget. Beslutsunderlaget ska innehålla alla de förslag som kommit fram på just den stationen. Om ingen enighet har kunnat uppnås i en fråga bedömer underlättaren vilket av förslagen som har en majoritet av medlemmarna bakom sig och gör detta förslag till huvudförslag. Ett enkelt sätt att avgöra det är att alla som stöder ett förslag noterar det på det papper som förslaget är nedskrivet på. Sammanställningen sker så snart som möjligt efter att åsiktstorget stängts och ett utskrivet beslutsunderlag delas så snabbt som möjligt ut till alla ombud. Debatt i plenum (mötessalen) Den som önskar begära ordet håller upp sin nummerbricka tills mötesordföranden bekräftar att namnet är uppsatt på talarlistan. Den som fått ordet har 3 minuter till sitt förfogande om inte mötet beslutar annat. Mötesordföranden påminner om att tiden närmar sig slutet efter ca 2,5 min. Talarlistan kan brytas av replik, sakupplysning och ordningsfråga efter mötesordförandens godkännande. Replik får pågå under maximalt 30 sekunder. Talarlistan kan stängas genom streck i debatten. Förslag under mötet Yrkanden lämnas in genom att skriftligen lämna in yrkandet till mötesordföranden. Mötesordförandena kan välja att ta emot muntliga yrkanden i vissa fall. Övriga frågor måste vara inkomna till mötesordföranden senast klockan 19 på mötets andra dag (lördag) för att behandlas under mötet. Beslut Beslut fattas enligt fastställd kontrapropositionsordning utslagsturnering. Alla vinnande förslag ställs mot avslag. Röstning sker med acklamation vid enklare ordningsfrågor och försöksvotering (handuppräckning) vid beslutsfrågor. Alla med rösträtt kan begära votering för att gå från en röstmetod till en mer exakt. Vid begäran genomförs sluten votering med lappar. 14 (96)

15 6. Verksamhetsberättelse för 2013 Detta är verksamhetsberättelsen för år Det vanliga beslutet är att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Det är ett finare sätt att säga att rapporten ska sparas i protokollet. Stolt men inte nöjd Ännu ett verksamhetsår har passerat har fungerat som ett förberedande år inför supervalåret. Under första halvåret arrangerade vi ett antal utbildningar för nyamedlemmar, samt en fortsättningsutbildning med fokus på fördjupning inför EU-valet. Dessa utbildningar blir alltid väldigt lyckade och förhoppningsvis är det något som förbundet kommer att fortsätta med efter valåret. Som ett steg i arbetet med förberedelserna inför supervalåret har vi startat sex stycken nya lokalavdelningar, vilket är superkul och viktigt. Våra lokalavdelningar är och förblir ryggraden i förbundet. En viktig milstolpe i Ung Pirats historia är att i somras var vi med och startade upp Young Pirates of Europe (YPE). Det är en europeisk paraplyorganisation för Europas olika Ung Pirat- örbund. YPE bildades under sommarlägret PLASK13, där vi hade deltagare från sju olika länder. Det var en fantastisk vecka vid Hjälmaren som bjöd på det bästa en svensk sommar kan ge. Under hösten arrangerade vi EU-Kon13 i syfte att dra upp pulsen inför det kommande året, en heldag som många pirater kommer att komma ihåg många år framöver. Nedan kommer en punktlista som är kopplad till de verksamhetsmål som förbundskongressen spikade för Förbundsstyrelsen är stolt men inte nöjd över året. Vi lyckades inte uppfylla alla målen, men vi var på väldigt god väg att göra det. En välfungerande och långsiktig organisation - att Ung Pirat ska aktivt bedriva medlemsvärvning och kampanjer under året. Medlemsvärvning har bedrivits på Dreamhack Summer och Winter där vi sammanlagt värvade knappt 400 medlemmar. Vi har även fortsatt driva informationskampanjen Brottskod att Ung Pirat ska under 2013 starta upp en lotteriverksamhet. Ung Pirat har inte startat upp en lotteriverksamhet - att Ung Pirat ska ha ett aktivt ägande i dotterbolaget Sharing is Caring AB. Bolaget har hållit årsstämma dit Ung Pirat skickat en företrädare som ombud. En ny styrelseordförande valdes. Ägardirektivet har uppdaterats. Förbundsstyrelsen har tagit del av halvårsrapporter från företaget. En plan och finansieringsmodell för marknadsföringskampanj har tagits fram. Denna kampanj har nu genomförts. - att Ung Pirat under året ska underlätta för lokalavdelningar att delta på demonstrationer och liknande aktiviteter. Medlemsvärvningsansvarig (MAG) har hjälpt lokalavdelningar att hitta event de kan delta på, t.ex. Dreamhack Summer och Winter och Stockholm Pride. 15 (96)

16 - att Ung Pirat ska vid årets slut ha minst 50 godkända lokalavdelningar. Det finns 37 godkända lokalavdelningar startades sex stycken nya lokalavdelningar. - att Ung Pirat under året ska besöka varje lokalavdelning minst en gång. Förbundsordförande såväl som styrelse har besökt de flesta lokalavdelningar. - att Ung Pirat under 2013 ska ha minst en lokalavdelning i varje län. Ung Pirat har lokalavdelningar i 15 av 21 län. - att Ung Pirat ska sätta större fokus på medlemsservice. En medlemsbehållningskampanj genomfördes i samband med årsdagen för Tanka Fetastrazzian i september. Av 2500 medlemmar som underlåtit att förnya sitt medlemskap räddades cirka att Ung Pirat under året ska förbättra sina kommunikationsvägar till de enskilda medlemmarna. Ung Pirats nya wiki innebär idag ett enkelt och smidigt sätt för medlemmar, nya som gamla, att ta del av förbundets samlade organisationserfarenhet. Ett kassörsnätverk har startats. - att Ung Pirat ska underlätta för nya medlemmar att engagera sig i lokalavdelningar, distrikt och förbundets arbetsgrupper. På de introduktionsutbildningar som hållits har alla deltagare fått vara med på föreläsningar om förbundets struktur, där de informerats om hur man kan engagera sig i olika delar av Ung Pirat. - att Ung Pirat ska samordna en distriktskonferens. Distrikten har inte samordnats för att hålla en gemensam konferens. - att Ung Pirat ska ta fram en guide för att söka landstingsbidrag. Förbundsstyrelsen bedömmer att ett sådant uppdrag skulle kräva en arvoderad funktionär i omkring en månad. Då inga pengar budgeterats för en sådan arvodering har guiden inte tagits fram. - att Ung Pirat ska starta ett forum för att underlätta kommunikation mellan lokalavdelningar och distrikt. Ett nätforum i traditionell bemärkelse har inte tagits fram. - att Ung Pirat ska ta fram standardiserade verktyg för att underlätta lokalavdelningars årsmöte. Standardiserade verktyg för att underlätta lokalavdelningarnas årsmöten och verksamhet har tagits fram som i ett led i projektet Kunskapsbanken. Informationen finns nu tillgänglig på Ung Pirats wiki. - att Ung Pirat ska underlätta protokollhanteringen för lokalavdelningarna och distrikten. Protokoll publiceras nu på wikin i stället för på forumet, men någon regelrätt förenkling har inte 16 (96)

17 skett. - att Ung Pirat ska anordna utbildningar för distriktens styrelser. Utbildningar har inte anordnats för distriktens styrelser. - att Ung Pirat ska anordna utbildningar för lokalavdelningars styrelser. Ung Pirat har inte anordnat utbildningar för lokalavdelningars styrelser. - att Ung Pirat ska fortsätta med utbildningar för förbundets nya medlemmar. Ung Pirat har haft tre introduktionsutbildningar för sammanlagt ungefär 45 medlemmar. - att Ung Pirat ska anordna nätverk för personer med likartade ansvarsposter inom förbundet och dess lokalavdelningar samt distrikt. Ett kassörsnätverk har startats tillsammans med Piratpartiet, och arbete har påbörjats med att starta ett ordförandenätverk. - att Ung Pirat ska ta fram en kunskapsbank för lokalavdelningar och distrikt. Under sommaren påbörjades arbetet med Kunskapsbanken, detta ledde sedan till den Wiki som går att hitta på wiki.ungpirat.se. - att ta fram arbetsbeskrivningar för samtliga förtroendevalda i förbundet Arbetsbeskrivningar har framtagits för valamiralen, distriktssamordnaren, alla arbetsgruppsledare samt för valberedningen och förbundsstyrelsen. Sedan tidigare finns arbetsbeskrivningar för Förbundsordförande, Förbundssekreterare, Vice Extern, och Vice Intern. Ett politiskt ungdomsförbund - att förbundsstyrelsen under året ska ta fram och utveckla politik att driva mot Piratpartiet. Ung Pirat lade inga motioner på Piratpartiets höstmöte att Ung Pirat ska ha en plan för att vara med i skolvalet. Ung Pirat har tagit fram en strategi för skolvalen att Ung Pirat ska samordna en EU-valupptakt. Ung Pirat har arrangerat EUkon13 den 12 oktober i Europahuset, Stockholm. Omkring 65 personer deltog. - att förbundsstyrelsen ser till att det finns en god förberedelse införvalet Ung Pirat har beslutat att arvodera och tillsätta en valamiral för perioden till Dessutom har en valstrategi för EU-valet tagits fram. 17 (96)

18 - att Ung Pirat under året utvecklar och tar fram en valstrategi för Ung Pirat under valen Ung Pirat har under året tillsatt en valstrategiarbetsgrupp och färdigställt en valstrategi för EU- valet samt påbörjat en valstrategi för riksdagsvalet. - att Ung Pirat ska arbeta för att unga pirater ska finnas med på Piratpartiets valsedlar. Många unga pirater har nominerats till både riksdagslistor och EU-listor. Ung Pirat har även stöttat Amelia Andersdotters kandidatur till förstaplatsen på EU-listan. - att förbundsstyrelsen under året tar fram ett idépolitiskt dokument baserat på Piratpartiets principprogram att presentera på förbundskongressen Ett förslag på idépolitiskt program har tagits fram Ett synligt, erkänt och legitimt ungdomsförbund - att Ung Pirat ska underlätta för medlemmar att ta del av information om förbundets centrala verksamhet. Det går regelbundet ut ett nyhetsbrev till förbundets medlemmar, och vid stora händelser kommuniceras information ut via sociala medier, så som Twitter och Facebook. Medlemsbreven har även blivit tydligare och sakligare. Ung Pirat har tagit fram en egen wiki, Kunskapsbanken, för att underlätta för medlemmarna att ta del av information. - att Ung Pirat ska söka bidrag för att driva ett jämlikhetsprojekt. Ung Pirat har inte sökt bidrag för att driva jämlikhetsprojekt. Förbundsstyrelsen har beslutat att Ung Pirat under 2014 ska delta i Jämställdhetsakademin. - att Ung Pirat ska deltaga på de organisationers årsmöten i vilka förbundet är medlem i. Ung Pirat har skickat ombud att representera organisationen på LSU:s årsmöte 2013 och Folk & Försvars årsmöte att Ung Pirat ska utveckla och söka samarbeten med andra organisationer. Ung Pirat har varit med och startat Young Pirates Europe tillsammans med UP-förbund från åtta andra länder. - att Ung Pirat ska starta upp en europeisk samarbetsorganisation för unga pirater. Ung Pirat sökte ett EU-projektbidrag för att kunna ha ett sommarläger i början av augusti med deltagare från 8 länder. Ansökan beviljades och vi hade PLASK! Under den sista dagen hade Young Pirates of Europe sitt uppstartsmöte. I Young Pirates of Europes styrelse har vi två styrelsemandat: en kassör och en ledamot. 18 (96)

19 - att Ung Pirat ska ha en rikstäckande kampanj. Ung Pirat har inte haft en rikstäckande kampanj. - att Ung Pirat ska vidareutveckla förbundets hemsida inför valåret. Ask.ungpirat.se och kunskapsbanken (wiki.ungpirat.se) har lanserats. Intern information och annat som har av pedagogiska skäl flyttats från ungpirat.se till kunskapsbanken. - att Ung Pirat ska delta på politikerveckan i Almedalen på ett aktivt, professionellt och strukturerat sätt. Ung Pirat skickade sju representanter till Almedalsveckan. Veckan inleddes med en veckoplanering som gav översikt över de olika seminarierna och mingel som var intressanta att delta på. Därefter organiserade vi oss så att vi skulle synas på bred front i våra ljuslila t-shirtar. Väl på ett seminarium deltog medlemmarna aktivt genom att dominera frågestunden som följer. - att Ung Pirat ska på politikerveckan i Almedalen anordna en kampanj. Ung Pirat kampanjade på Almedalen under parollen "Fildelning skapar välstånd". - att Ung Pirat ska kampanja på flera större festivaler och evenemang. Ung Pirat har deltagit på Dreamhack Winter och Summer, Pride, TPB10, Almedalsveckan, Bokmässan. - att Ung Pirat ska aktivt bedriva medlemsvärvning från grupper som är dåligt representerade i förbundet. Ung Pirat har inte aktivt bedrivit medlemsvärvning från grupper som är dåligt representerade i förbundet. 19 (96)

20 7. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår Den ekonomiska berättelsen består av två delar, dels en del som i ord och siffror berättar om hur förbundets pengar användes under 2013 tillsammans med en jämförelse med budgeten för 2013 och dels en formell årsredovisning för 2013 med resultaträkning och balansräkning. Vid dessa handlingars utskickande var bokslutet för 2013 inte antagit av förbundsstyrelsen och kunde därmed inte skickas med. Detta kommer att skickas ut till samtliga ombud och reserver när det står färdigställt. Det vanliga beslutet är att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. Det är ett finare sätt att säga att rapporten ska sparas i protokollet. 20 (96)

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Möteshandlingar. Kongress14

Möteshandlingar. Kongress14 Möteshandlingar Kongress14 Välkommen till Kongress14! Den svenska elevrörelsen är starkare än på länge. Under 2014 kommer vi att krossa alla tidigare rekord om hur många elever som är medlemmar och engagerade

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Möteshandlingar Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Årsmöte 2013 Välkommen till Årsmötet Kära vänner och företrädare för Sveriges Elevkårers medlemmar, Det är vi som är den svenska elevrörelsen. Vi är en

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer