RIU-KONFERENSEN SKINNSKATTEBERG 7-8 NOVEMBER 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIU-KONFERENSEN SKINNSKATTEBERG 7-8 NOVEMBER 2012"

Transkript

1 RIU-KONFERENSEN SKINNSKATTEBERG 7-8 NOVEMBER 2012

2 PROGRAM SKOGFORSK KURS&KONFERENS SKINNSKATTEBERG, 7-8 NOVEMBER 2012 RIU-konferensen Lunch & registrering Dag 1 Inledning Välkommen till RIU 2012 Lars Norman & Eric Sundstedt, SLU Forskningsfronten Dataförsörjning från fjärranalys: från medelvärden till diameterfördelningar Jörgen Wallerman, SLU Datafångst för miljö och naturvård. Hur kan vi skriva fram hänsyn? Tomas Lämås, SLU Utbytesberäkningar med Single Tree laserdata Andreas Barth, Skogforsk Fika & utställare Effektivare fältarbete med nya datakällor Johan Sonesson, Skogforsk Wet Areas Map traktplanerarens våta dröm? Johan Sonesson, Skogforsk Praktik SLU Skogskarta: dagsläget samt nya möjligheter med 3D-data Jörgen Wallerman, SLU Blå målklassning Johan Ekenstedt, Sveaskog Mingel & tilltugg & utställare MIDDAG Studentkårens pub öppnar Buss till Aspebo & Färna

3 PROGRAM SKOGFORSK KURS&KONFERENS SKINNSKATTEBERG, 7-8 NOVEMBER 2012 RIU-konferensen Buss från Färna Buss från Aspebo Till Systemair Dag 2 Inledning Summering av gårdagen Lars Norman & Eric Sundstedt, SLU forts. Praktik Heureka på Holmen Skog - Idag och i framtiden Jonas Eriksson, Holmen Skog Södras mobila lösningar nytt verktyg för tjänstemän och medlemmar Örjan Karlsson, Södra Skogsägarna Visioner Räkna med kontinuitetsskogsbruk? Peder Wikström, Peder Wikström Skogsanalys Virkesmätning för spårbarhet Bengt Sörvik, Otmetka AB Fika & utställare Skogsdata från fjärranalys och riktad fältinventering Magnus Nilsson, Finlands skogscentral Bergvik först ut med laserdata i stor skala Lars Sängstuvall, Bergvik Skog Skogsbruksplan 2.1 Jonas Kallin, Agima Management AB Mobila lösningar Torkel Zettergren, Handheld Scandinavia AB Summering av konferensen Lunch Avfärd RIU-busssen

4 Datafångst för miljö och naturvård - Hur kan vi skriva fram hänsyn? Tomas Lämås Inst. för skoglig resurshushållning, SLU, Umeå Hela skogslandskapet

5 Hela skogslandskapet Vad finns i - frivilliga avsättningar? - lämnad hänsyn? - impedimenten? Hur utvecklas de? Vad har de för roll i landskapet? Impediment

6 Impediment De trädbärande impedimentens betydelse för rödlistade arter. Cederberg m.fl De trädbevuxna impedimentens betydelse som livsmiljöer för växt och djurarter. Jasinksi och Uliczka 1998 Impedimentens potentiella betydelse för biologisk mångfald. Gessler 1998 Datafångst Företeelser av intresse för miljö- och naturvård: Gamla grova träd, lövträd av vissa arter, död ved Riksskogstaxeringen inventerar även impediment Fältinventeringsmetoder som avståndsmetoder, bältesinventering och adaptiv klusterinventering Relaskop-principen för att skatta volym stående och liggande död ved

7 Datafångst, hela landskapet Kartering av myr Flygbildtolkning Strömsjöliden och Kulbäcksliden

8 Laserskanning, Bergvik Skog Kartering inom impediment Vegetationshöjd inom impediment < 5 m öppet impediment m trädbevuxet imp. >14 m produktiv skogsmark Laserskanning, Bergvik Skog Detektering av lämnad hänsyn Belägen inom (tidigare känd) produktiv skogsmark Väsentligt högre trädhöjd än förväntat utifrån ålder och SI

9 Effekter av hänsyn Jonas Jonzén, Tomas Lämås, Håkan Olsson, Emma Sandström Nordvästra Strömsjöliden: Areal 533 ha Hänsynsområden (inkl. kantzoner): 32 ha (6 %), antal 163, min ha, max 6 ha Befintliga hänsynsområden i gallringsoch slutavverkningsskog fältinventerades Potentiell hänsyn i ungskog flygbildstolkades Analyser i Heureka PlanVis Framskrivning 100 år av hänsyn och bestånd: Bestånd enligt Sveaskogs indelning, särskild inventering utförd i försöksparkernas regi Produktionsinriktad skötsel av bestånden Hänsynsområden lämnas för fri utveckling

10 Aktivering av hänsyn Hänsyn anses aktiverad då omkringliggande bestånd (intilliggande om kantzon) slutavverkas Period (5-års) Areal "aktiverad" hänsyn 6 % av arealen Utveckling av åldrar för hänsynsområden och bestånd (5- årsperioder, dvs period 20 = 100 år) Areal (ha)

11 Förekomst av grova träd 9 8 Barr 40+ cm Med hänsyn Utan hänsyn Volym (m 3 sk/ha) Hela området, produktionsbestånd såväl som hänsyn 0.25 Löv 40+ cm Med hänsyn Utan hänsyn Volym (m 3 sk/ha) Period(5-års) Äldre lövrik skog Hela området, produktionsbestånd såväl som hänsyn Äldre lövrik skog: Lövandel > 30 % och ålder > 90 år Period (5-års) Med hänsyn Utan hänsyn Areal (ha)

12 Utvecklingsbehov Modeller och metodik Modeller för avgång i hänsynsytor Koppla händelser i hänsynsytor till avverkningstidpunkt för avdelningen Indata Mer detaljer om olika trädslag Data om död ved i utgångsläget Skogliga Hållbarhetesanalyser, SHa

13 Effektivare fältarbete med nya Syfte datakällor Hur kan tillgång till nya datakällor förbättra prestation och kvalitet i skogsbruksplanläggning Johan Sonesson & Henrik von Hofsten

14 Metod Ett område, fem planläggare Förhandsavfattning med olika dataskikt Beräkning av laserdata i förhandsavfattning Fältarbete med tids- och metodstudie Intervjuer Objektiv cirkelytetaxering i utvalda bestånd Gemensam diskussion i dessa utvalda bestånd

15

16

17

18 GPS-spår GPS-spår

19 GPS-spår Tidsfördelning Förflyttning Provyta Karta Gräns Rek Tomgång Övrigt A B C D E

20 Prestation Planläggare Prestation (ha/effektiv timme) Areal per avdelning (ha) A 12 3,1 B 18 3,3 C 18 3,7 D 18 3,0 E 18 3,3 Kvalitet Virkesförråd skattat (m 3 sk/ha) Klav Laser A B C D E Virkesförråd klavat (m 3 sk/ha)

21 Intervjuer Sammanfattning

22 Tack Studien finansierad av Stiftelsen Skogssällskapet

23 Utbytesberäkningar med Single Tree laserdata Andreas Barth, Johan Möller och Lars Wilhelmsson Bättre data för utbytesberäkningar Enskilda träd: position höjd DBH volym trädslag FORAN SingleTree Method

24 Flexwood projektet Laserdata över ett ha område Markägare: Bergvik Skog Avverkning: Korsnäs Planeringssystem: Logica VSOP (Skogforsk Aptan) Laserdata: Foran Single Tree Method Utvärderingsmetod Laserdata Skördardata Trädhöjd DBH Trädslag Stamvolym (Näslund 1947) Stocklängd > Trädhöjd (Kiljunen 2003) DBH Trädslag Stockvolym > Stamvolym

25 Slutavverkningar m 3 fub träd 139 ha Noggrannhet Single Tree Egenskap Mean Std Dev RMSE Höjd (GV) 0,9% 2,7% 2,9% Grundyta 0,7% 9,1% 9,2% Diameter (DBH) 1,3% 8,1% 8,2% Diameter (DGV) -3,2% 3,8% 4,9% Stamantal 0,1% 15,2% 15,2%

26 Diameterfördelning stamantal (n) diameterklass (cm) Laserdata Skördare Diameterfördelning, exempel Objekt 12 Objekt 11 Objekt 20 Laserdata Skördardata Diameterklass (DBH) Stamantal (n)

27 Volymuppskattning Metod Mean Std Dev RMSE Laserdata - Näslunds funktioner 6,2% 7,6% 9,8% - Lokala funktioner 1,9% 7,9% 8,1% Fältinventering 0,6% 12,3% 12,3% Register 4,1% 17,2% 17,7% Diameterfördelning volym (m3sk) diameterklass (cm) Laserdata Skördardata

28 Apteringssimulering Datakrav för utbytesberäkning Trädlista Stamform (höjd och diameter) Trädslag Stamfelsved Beståndsdata DBH fördeln. Träddata Stamform Stamform Apteringssimulering Datakrav för utbytesberäkning

29 Utvärdering av utbytesberäkningar Laserdata Apteringssimulering Stamfelsved Fältinventering Skördardata Stamfelsved

30 Diameterfördelning (flöde) Laserdata Fältinventering Skördare Toppdiameterklass (cm) Laserdata 0,11 Fältinv. 0,08 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Diameterfördelning (per objekt) Laserdata Fältinventering Objekt Laserdata 0,15 Fältinv. 0,18 Antal stockar (n) Error index

31 100% 80% 60% 40% 20% 0% Trädslagsfördelning (volym) Löv Gran Tall Skördare Laserdata Fältinventering Sortimentsfördelning (flöde) Skördare Laserdata Fältinventering m 3 fub

32 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sortimentsfördelning Tall Skördare Laserdata Fältinventering Tallmassa Tallklen Talltimmer 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sortimentsfördelning Gran Skördare Laserdata Fältinventering Granmassa Granklen Grantimmer

33 Slutsatser Österbybruk Med Näslunds volymfunktioner överskattar laserdata virkesförrådet Laserdata ger bättre information om fördelningar Trädslag Sortiment För enskilda objekt kan exempelvis dålig trädslagsklassificering ge dåliga prognoser på utbyte

34 Wet Areas Map traktplanerarens våta dröm? Johan Sonesson, Isabelle Bergkvist & Sima Mohtashami STIG - Skoglig terränganalys i GIS Digital terrängmodell Digital terrängmodell från laserdata Höjdlager Lutning Lutningens riktning Jordartskarta 1

35 2

36 Wet Areas Map 3

37 Vatten rinner nedåt 4

38 Vatten rinner nedåt

39 6

40 UNB Fredricton Har utvecklat metodiken Har karterat större areal än hela Sveriges yta Senaste projektet 10 milj. ha i Alberta Kartering kostar ca 70 öre per ha Har karterat två testområden åt Skogforsk 7

41 Validering planeras 8

42 Utvärdering av körskador Procent av skotarvägens längd som skadats 9

43 Sammanfattning WAM används operativt i skoglig planering i Kanada Stora arealer karterade till låg kostnad Två testområden finns i Sverige Validering planeras Tänkbara användningsområden i Sverige: Traktplanering Vägprojektering Planering av föryngringsåtgärder Ståndortsindex Naturvårdsplanering 10

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Heureka på Holmen Skog Idag och i framtiden Jonas Eriksson, RIU Planeringsprocessen på Holmen Skog 1. Indelning 2. Taxering/inventering 3. Strategisk avverkningsberäkning 4. Taktisk avverkningsberäkning

60 Taxering - Taxering på MoDo/Iggesund/Holmen vart 10e år sedan IPAK dominerande metod. - Skogstillstånd, nivåläggning av beståndsregister, AVB Taxering IPAK cirkelytemetod - ca 1100 bestånd, 9000 provytor.

61 47/49 55/56 65/66 75/ /49 55/56 65/66 75/ Taxering AVB-prognos M3sk/ha 114 År Strategisk avverkningsberäkning (Planwise) års sikt - Ägarens mål med skogsinnehavet är styrande - Ökat virkesförråd, stigande avverkningsnivå Taxering AVB-prognos M3sk/ha 114 År Erfarenheter från strategisk analys - IPAK-indata går bra att använda för analyser i Planwise - Inga prestandaproblem (ca 1100 bestånd) - Saknar möjlighet att justera indata i systemet

62 Taktisk avverkningsberäkning (Planwise) - Prioritering av avverkningsbestånd (slutavverkning och gallring). - 3st 5års-perioder. - Strategisk AVB ger målvolym per period. - Prioritering efter nuvärde med vissa restriktioner. Erfarenheter från taktisk avverkningsberäkning - Gränsfall ur prestandasynpunkt att hantera helt distrikt (uppemot bestånd). - Ren nuvärdesmaximering ger låg gallringsvolym.

63 Vart är vi på väg? - Ökad användning av fjärranalys/laserscanning i taxering. - Fältinsamling av kompletterande data (naturvård, vegetation, trädslag, ålder mm), och för validering av datakällor. - Beståndsbegreppet luckras upp. Ståndorter och åtgärdsskikt. Vad önskar vi av Heureka i framtiden? - Framtidens standard för taxering/avb baserat på nya datakällor. - Inventeringsrutin för kompletterande fältuppgifter. - Prestanda att klara avverkningsberäkning och prioriteringar av bestånd med ett stort antal bestånd/åtgärdsenheter. - Helhetssyn på objektsvalet bärighet, vägar, gödsling etc.

64 Bakgrund Mobilt arbetssätt en nyhet? Kravspec 2006 Hårdvara Vikt/format Ljusstark/högupplöst skärm Fukttålig (ruggad) Batterikapacitet Enkel installation + ominstallation Enkelt handhavande GPS koppling Funktionalitet Navigeringsstöd i skogen (GPS + ortofoto) Nätverksåtkomst Rita ytor med gps-stöd, koppla attributdata till ytan Digitalt kontrakt Integration mot verksamhetssystemen Offline funktionalitet Verksamhetsnytta Tid: Gränsletande, minskat dubbelarbete Kostnad: Färre resor, allt klart vid första besöket Information: Alltid tillgång till aktuell information Kvalité : Högre kvalitet på insamlat data Renommé: Proffsigt intryck Verksamhetskrav Mobilt arbetssätt Viss information måste fångas med stöd av GPS Crm + outlook funktionalitet, Inköpsprocessen

65 Strategiska beslut 2008 Ambition att hitta en enhet som klarar allt ( Smartphone, PDA, ruggade bärbara) Misslyckades 2011 Hårdvara som bäst motsvarar kraven Enkel telefon att ringa med Mobilt bredband till laptop Ipad Appar (offlinefunktionalitet) Målgrupper: Inköpare, medlemmar, entreprenörer Mobilt arbetssätt Läsplatta CRM / CWR Fält-App Södra Skogs inköpsprocess Verksamhetssystem

66 Intressent information Besöksbokning Laddning av fältapp Välj fastighet

67 Registrera Åtgärd

68 Inventering

69 Appen Skogsägare Prioritering / framgångsfaktorer Se din skogbruksplan Se dina fastighetsgränser Senaste flygfotot över din fastighet GPS och offlinestöd Hålla nere antal funktioner Mobil nytta inget annat Datakonsumtion och viss insamling Kartan i centrum Rätt information vid rätt tid Använda information vi redan har Nyheter från Södra Källa: Standish Group 11

70 Räkna med kontinuitetsskogsbruk? RIU 8 nov 2012 Peder Wikström Peder Wikström Skogsanalys 1 Modell Tillväxt Inväxning Mortalitet Åtgärder 10 SVL Höggallring, min 15 cm Priser Kostnader Upprepning av sista intervall Peder Wikström Skogsanalys 2

71 Hur jämföra? Måste naturligtvis starta från samma tillstånd oavsett bestånd eller helt innehav. Att olika skogsbrukssätt kan komma att ge upphov till olika tillstånd på sikt betyder inte att det ena tillståndet kan användas som startläge för det ena sättet, och det andra tillståndet för det andra sättet (). Peder Wikström Skogsanalys 3 Lång tidshorisont? Två investeringar som ska jämföras måste ha samma tidshorisont Blädning: Sista huggningen antas upprepas efter år 100 Trakthygge: Nästa generation antas upprepas i det oändliga Heureka räknar alltså med oändlig horisont Peder Wikström Skogsanalys 4

72 Tillämpbara modeller? Peder Wikström Skogsanalys 5 Peder Wikström Skogsanalys 6

73 Testdatat Granskog SIS = 22, lat = 61, alt = 200 Fall 1: All skog fullskiktad, 100 årig Vf = 223 m 3 sk/ha Fall 2: Likformig åldersfördelning, varav 5 % fullskiktad Vf = 172 m 3 sk/ha Peder Wikström Skogsanalys 7 Peder Wikström Skogsanalys 8

74 Skiktad skog q=0.8 q= q=0.8 q=0.7 V N/ha Dgv N över 20 cm Peder Wikström Skogsanalys 9 Planeringsproblemet Maximera nuvärde (2.5%) Jämn avverkningsnivå Peder Wikström Skogsanalys 10

75 Med och utan jämnhetskrav här 2 % nuvärdesförlust Peder Wikström Skogsanalys 11 Fall 1: 100 % skiktad skog Fall 1: 100 % skiktad skog Alt 1: Blädning Alt 2: Trakthygge med överhållning Peder Wikström Skogsanalys 12

76 Peder Wikström Skogsanalys 13 Potentiell förmögenhetsutveckling före skatt (100 ha) Fall 1: 100 % skiktad skog 100 % blädning 100 % trakthygge 100 ha ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97, ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 Pengar på banken Nuvärde Peder Wikström Skogsanalys 14 Fall 2: 5 % skiktad skog Alt 1: Trakthygge 95 % och blädning 5 % Alt 2: Trakthygge 100 % Fall 2: 5 % skiktad skog

77 Fall 2: 5 % skiktad skog Potentiell förmögenhetsutveckling före skatter Pengar på banken Nuvärde ha Peder Wikström Skogsanalys 15 Nuvärde Fall 1: 100 % skiktad skog Fall 2: 5 % skiktad skog % 98.6% 100 % % Blädning Trakthygge 0 Blädning 5% + trakthygge 95% Trakthygge 100% Peder Wikström Skogsanalys 16

78 Avverkning och förråd efter avv Avverkning (m3sk) Fall Blädning Trakthygge ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97, Virkesförråd efter avverkning (m3sk) Blädning Trakthygge ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 Peder Wikström Skogsanalys 17 Fall 2: 5 % skiktad skog Tillväxt Stor andel ungskog Underskattning p g a överdrivet åldrande? Blädning Trakthygge 1 0 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 Peder Wikström Skogsanalys 18

79 Kostnad per avverkad m 3 sk Samma sak här: Inte relevant jämföra start från gammalt bestånd med start från kalmark Kostnad för alla åtgärder utslaget på avverkad volym: Blädning Trakthygge ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 Peder Wikström Skogsanalys Död ved Fall 1: 100 % fullskiktat 6 Fall 2: 5 % fullskiktat 5 Trakthygge Blädning ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 Högre mortalitet i äldre och mer sluten skog => med död ved Peder Wikström Skogsanalys 20

80 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Rekreationsindex Fall1: 100% fullskiktat Fall2: 5% fullskiktat 0,3 Blädning 0,25 Trakthygge 0,2 0,15 0,1 0, Peder Wikström Skogsanalys 21 Uthålligt? Peder Wikström Skogsanalys 22

81 Slutord Blädning lönade sig inte, oavsett om hela skogen eller en del av den var blädningsskog Acceptabla nuvärdesförluster vid 5 % blädning? Död ved och rekreation högre vid blädningsbruk Prislistan kan avgöra Peder Wikström Skogsanalys 23

82 OTMETKA Teknik för spårbarhet av timmer OTMETKA Ökade krav för redovisning av skogsråvarans ursprung EUs Timmerförordning 3 mars 2013 EUs Hållbarhetskriterier för fasta biobränslen 2013 Verksamhetsutövare självverksamma skogsägare, virkesköpare och importörer skall lämna information om leverantörer och ursprung i flera led

83 Prövade metoder för att skapa unik kod OTMETKA Kemiska komponenter (DNA) Bildmatchning (årsringar) Matrisskrivning, färgmärkning (matriskod) RFID (transponder) Etikett (tryckt kod, RFID) Stansning (märkningshammare) återkommer Woodpecker en modern stämpelyxa OTMETKA Unika koder i oändlig mängd, (trovärdigt system) Säker och repeterbar teknologi (gjord för skogsmaskiner) Kombineras med enkel färgmärkning för att underlätta skotning Kan kombineras med RFID vid önskemål (utökad version) Lågkostnad(garanterat billigaste lösningen) Ingen produktionsförlust (extremt snabb stämpling) Tåltuff behandling, snö och lera men ändå läsbar (visionteknik) Kan långtidslagras, t.ex. ien Gudrunvälta (många handelsled) Stör inte fortsatta processer (ingen metall, plast etc.) Inbyggt system i skördaraggregat (inga högre stubbar)

84 OTMETKA Vad är det vi vill märka? OTMETKA OTMETKA Data bas säker het Ansluter till en skoglig standard (StanForD) Fungerar både On line som Off line (jmf Spotify) Transaktioner med symmetriska nycklar (banksäkerhet) Virtuell kod och enbart ett unikt nummer (enkel logistik) Enkel administration (en server hanterar alla koder) Personuppgifter kan skyddas (EU krav och kundskydd) Kunden bestämmer innehållet (anpassningsbart?) GIS koppling på koder (KML) 100 % spårbart (äkta spårbarhet)

85 OTMETKA Hur långt har vi kommit? Version 9.3 strax klar ( Proof of Concept ) Version 10 tas fram efter detta (Beta version, längre fälttest) Dessutom flera reservalternativ En titt in i verkstan OTMETKA

86 OTMETKA? Med Woodpecker koden kan sågverken dra full nytta av en XRay ram. Woodpecker koden fastställer: WP koden kopplar samman rätt leverantör med rätt kundorder WP koden minns stocken genom hela sågprocessen, vilket minskar behovet att bygga extra timmerfack WP koden vrider stocken rätt innan sågning utan extra XRay ram WP koden skapar möjlighet för automatisk klassning av kvalitet WP koden återför XRay ramens mätdata till skogen, ett lärande GIS system (WP koden säkerställer skördarmätning ) (WP koden säkerställer skördarens apteringsutrusning frekvent ) OTMETKA SPÅRBARHET skapar många nya möjligheter

87 Finlands skogscentral OFFENTLIGA TJÄNSTER RIU-konferens Magnus Nilsson Innehåll Finlands Skogscentral Skogsdata från fjärranalys och riktad fältinventering

88 Från länsvisa skogsnämnder till Finlands skogscentral Från länsvisa skogsnämnder till Finlands skogscentral SKOGSCENTRALER Centralskogsnämnderna blir Skogscentraler 1991 Underställs Jord- och skogsbruksministeriet 1996 FINLANDS SKOGSCENTRAL 2012 Offentliga tjänster och Skogstjänster Huvudkontoret för Offentliga tjänster i Lahtis 13 regionenheter Finlands skogscentral 5

89 Offentliga tjänster vid Skogscentralen

90 Välfärd och hälsa från skogen Leder skogspolitiken i Finland Erbjuder tjänster som främjar skogsbranschen finansiering och granskning skogsdatatjänster rådgivning och utbildning Finlands skogscentral 8 Nyckeltal för Offentliga tjänster SKOGSÄGARE ANSTÄLLDA INTRESSENTGRUPPER 1 HUVUDKONTOR I LAHTIS 13 VERKSAMHETS- OMRÅDEN

91 Tjänster för skogsägare Förmedling av arbetsobjekt på webben (MinSkog - Ägor och Jobb) MinSkog ABC för nya skogsägare MinSkog-grundkurs Annan skogsägarutbildning Aktuella frågor Praktisk vägledning Skogsdagar och mässor Programmet för skydd av skogens biologiska mångfald (METSO), t.ex. miljöstödsavtal Finlands skogscentral 10 MinSkog.fi För skogsägare och aktörer inom skogsbranschen Öppnas i november 2012 Baserar sig på databasen över skogstillgångar Det räcker med internetförbindelse för att man ska kunna använda tjänsten Kräver ingen fackkunskap om skogsbranschen Innehåll Uppgifter om skogstillgångar Förslag om skogsvårdsarbete och avverkning Kontakt med myndigheter och konkurrensutsättning av arbeten kommer senare att ingå Byggs upp med statsmedel, men vi uppbär en årsavgift för användning Finlands skogscentral 11

92 Skogsdatatjänster Skogsdatatjänster Samlar data om skogstillgångar i privata skogar Uppdaterar informationen Ger ut uppgifter inom ramen för lagen om skoglig information Främjar utnyttjandet av skogsdata Finlands skogscentral 13

93 Skogsdata från fjärranalys och riktad fältinventering

94 Bakgrund Finlands yta är ca 34 milj. ha 23 milj. ha skogmark 14 milj. ha skogsmark är i privat ägo ( skogsägare) Skogsdata från områdesvisa skogsinventeringar i fält 1 milj. ha per år inventerades De sista inventeringarna utfördes under år 2011 Står för största delen av uppgifterna i skogsdatabasen Skogsdata från fjärranalys och riktad fältinventering Inventeringssystemet togs i bruk år Finlands skogscentral 16 Strategi för insamling och upprätthållande av skogsdata Skogsdatan skall vara tillgänglig för alla. Data som kan kopplas till en enskild fastighet ges åt utomstående bara med skogsägarens tillstånd. Krav på skogsdatabasen Geografiskt täckande (hela Finland) Datan är tillräckligt färsk och Kvalitet: inventeringens noggrannhet motsvarar nuvarande inventeringsmetod, vilket möjliggör operativ verksamhet Inventeringsarealen höjs (mål 1,5 milj. ha), men kostnaderna per areal sjunker (mål 40%) Inventeringens produktivitet och kostnadseffektivitet förbättras Samarbetet mellan organisationerna förbättras (materialanskaffning, data för uppdatering) Mera resurser kan användas för rådgivning och kundbetjäning Man började planera ett nytt inventeringssystem (ny databas och nya mjukvaror) Finlands skogscentral 17

95 Skogsinventering, laser-foto-provyta Inventeringsprocessen Val av invent.omr (sc) Fjärranalys-material (köptjänst) Förhandsfigurdrag-ning (sc) First Referensprov-ytor (sc) Tolkning av beståndsdata (köptjänst) Second Third Sammanställning av figuruppgifter (sc) Riktad fältinventering (sc) Last All Returns Field sample plot, aerial photo and laser points. Picture Blom Kartta Oy. IBRUKTAGNING OCH INFORMATION Finlands skogscentral Finlands skogscentral 19

96 Inventering och uppdatering Aerial photography, laser scanning and sample plot measurements Forest interpretation, stand delineation and field check data ready to use Aerial photography, laser scanning and sample plot measurements Forest interpretation, stand delineation and field check data ready to use Continuous updating of cuttings or other operations and growth modeling Aerial photography and stand delineation update n n + 1 n + 5 n + 9 n + 10 years Inventering baserad på fjärranalys. Målsättningen är ett inventeringsintervall på 10 år med ständig uppdatering av uppgifterna mellan inventeringarna Finlands skogscentral 20 Provytor väljs och placeras ut med hjälp av tidigare skogsdata Finlands skogscentral 21

97 Provytemätningar Exakt GPS positionering Cirkel provytor med en radie på 9 m Sammanlagt provytor mäts inom ett inventeringsområde Pictures Masser Oy Finlands skogscentral 22 Provytemätning Finlands skogscentral 23

98 Fjärranalysbaserad skogsinventering Området flygfotograferas och laserskannas Inventeringsområdets storlek är ha skogsbruksmark Stora områden är kostnadseffektiva för fjärranalys, provytemätning och beståndstolkning Flygfotografier behövs främst för estimering av trädslagsfördelningen Arealbaserad metod: vi använder gles laserpuls (0,5-1 punkter/m 2 ) 2 km 1 km Finlands skogscentral 24 Fjärranalysbaserad skogsinventering Skattningsfunktioner för provytorna görs upp utgående från laserdatans höjdnoteringar och flygbildernas färg och texturvariation Efter det kan man generalisera uppgifter till hela inventeringsområdets skogar (knn) Finlands skogscentral 25

99 Höjdmodeller (CHM) och flygbilder användas vid den automatiska segmenteringen av skogsfigurer Finlands skogscentral Pictures Blom 26 Kartta Oy Tolkningsmaterialet levereras som ett raster; rutstorlek 16*16 m. Rasterdatan överförs till beståndsfigurerna (rastergeneralisering) Finlands skogscentral 27

100 Trädslagsvisa data uppskattas för tall, gran och lövträd. Kalkylprogrammet räknar ut beståndets uppgifter till nuläget och simulerar skogsvårdsmässiga åtgärdsförslag Finlands skogscentral 28 Resultat från den fjärranalysbaserade inventeringen Kuva Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tdk Metod Vtot, RMSE% G, RMSE% N, RMSE% Dgm, RMSE% Hgm, RMSE% Figurvis inv. i terräng Laserskanning + flygbild <22 < <15 < Finlands skogscentral 29

101 Kvalitetskrav på skogsdatan H: +/-2 m 80% av fallen D1.3: +/-3 cm 80% av fallen G: +/- 3 m2 80% av fallen V: +/- 20% 80% av fallen N: +/- 50% i plantbestånd Skötselförslag och skogsvårdsåtgärder Finlands skogscentral 30 Riktad fältinventering En del inventeras fortfarande i fält Plantbestånd Metoden ger inte tillförlitliga uppgifter Oklara figurer Totalt inventeras ca % i fält Största flaskhalsen Finlands skogscentral 31

102 Skogscentralens inventeringsområden er/index.html?appid=16dd47bbfd084dbe951e1f9 08e219c8c Finlands skogscentral 32 FINLANDS SKOGSCENTRAL OFFENTLIGA TJÄNSTER Skogsdatachef Magnus Nilsson Tfn

103 Laserinventering på Bergvik Skog RIU 2012 Lars Sängstuvall Disposition Sammanfattning/slutsatser Om Bergvik Skog Skogar Beståndsregister och dataförsörjning Bergviks laserprojekt Översiktlig beskrivning Exempel på tillämpningar Sammanfattning/slutsatser

104 Sammanfattning/slutsatser Beståndsregistrets indelning har uppdaterats Beståndsregistrets träddata har uppdaterats med laserinventeringsdata Skogliga data på beräkningsytor 15*15 m används i taktisk och operativ avverkningsplanering Kostnaden för laserprojektet täcks av minskade fältmätningar för ajourhållning Terrängmodeller värdefullt stöd i fältplanering Om Bergviks skogar ha produktiv skogsmark, 8,4% av Sveriges skogsmark 120 m 3 /ha Genomsnittligt bestånd 7,4 ha Dålig kvalité på indelningen Skogliga data i beståndsregistret: Fångade med olika metoder En del information är år gammal Medelfelet för virkesförråd per ha är ~ 25-40%

105 Exempel på datakvalitet i ett gallringsbestånd: Medelfel/relativa standardavvikelser: 68% konfidensintervall Registervärden - Höjd 17% - Grundyta 35% Dataförsörjningsstrategi före laserinventering Medelålder år Åtgärd Föryngring Röjning Gallring Gallring Föryngringsavverkning Taktisk åtgärdsplanering Operativ åtgärdsplanering och uppföljning - OBJ SUBJ/OBJ OBJ SUBJ/OBJ OBJ SUBJ/OBJ OBJ SUBJ/OBJ OBJ = objektiv provytetaxering SUBJ = subjektiv inventering eller skattning/hoftning Guesstimate + Företagstaxering vart ~10 år -

106 Bergviks laserprojekt Mål: Förbättrad beståndsindelning Heltäckande träddata på beräkningsytor för taktisk och operativ avverkningsplanering Förbättrade träddata på beståndsnivå för strategisk och taktisk planering samt analyser Förändrad dataförsörjningsstrategi Minskade inventeringskostnader Bergviks laserprojekt Översikt: Laserdata från Lantmäteriets NNH-scanning : ha Bergvik-landareal bearbetats av COWI (+ OL Skogsinventering, Arbonaut) Ny beståndsindelning, Träddata, Trädhöjds- och täthetsraster, Terrängmodeller (höh, lutning, skuggning, höjdkurvor : > ha, COWI och BLOM

107 Ny beståndsindelning 1. Gamla beståndsgränser rättas upp utifrån höjdskillnader längs beståndsgränserna Ny beståndsindelning 1. Gamla beståndsgränser rättas upp utifrån höjdskillnader längs beståndsgränserna 2. Gamla bestånd delas genom automatisk segmentering och höjdskillnader inom de gamla bestånden

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Skogsstyrelsens vision och strategi för fjärranalysanvändning

Skogsstyrelsens vision och strategi för fjärranalysanvändning Skogsstyrelsens vision och strategi för fjärranalysanvändning Lars Björk Enheten för Geografisk information Skogsstyrelsen, Umeå 1 Övergripande mål Datadelning mellan myndigheter Skogsstyrelsen ska årligen

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Manual för beräkningsverktyget Räkna med rotröta

Manual för beräkningsverktyget Räkna med rotröta Manual för beräkningsverktyget Räkna med rotröta Verktyget Räkna med rotröta hjälper dig att beräkna rotrötan i ett granbestånd i två steg. I det första steget räknar du ut den förväntade genomsnittliga

Läs mer

Arbetsrapport. Från Skogforsk nr. 773-2012. Beståndsmätning med mobila sensorer i skogsbruket

Arbetsrapport. Från Skogforsk nr. 773-2012. Beståndsmätning med mobila sensorer i skogsbruket Arbetsrapport Från Skogforsk nr. 773-2012 Beståndsmätning med mobila sensorer i skogsbruket Use of mobile sensors in forestry to measure stand properties Andreas Barth Skogforsk, Johan Sonesson Skogforsk,

Läs mer

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö.

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö. Vi har nöjet att utbjuda en 32 ha stor skogsfastighet till försäljning, belägen mellan Östansjö och Vretstorp, väster om Hallsberg. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information

Läs mer

Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata. Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10

Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata. Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10 Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10 1 Blockdatabasen En geografisk databas över Sveriges jordbruksmark Ägs och förvaltas

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Rita in bestånd och skapa rapport på webbklienten för skogliga laserdata

Rita in bestånd och skapa rapport på webbklienten för skogliga laserdata Rita in bestånd och skapa rapport på webbklienten för skogliga laserdata Nu kan du själv rita in ett eller flera bestånd på valfri bakgrundskarta och ta fram en samlad rapport med totalvolym och total

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23 Preliminärt första utkast Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Innehåll Målformulering...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Material & Metod...4 Regionsindelning...4 Diameterfördelning...6

Läs mer

Jämförelse av ekonomi och produktion mellan trakthyggesbruk och blädning i skiktad granskog

Jämförelse av ekonomi och produktion mellan trakthyggesbruk och blädning i skiktad granskog RAPPORT 24 28 Jämförelse av ekonomi och produktion mellan trakthyggesbruk och blädning i skiktad granskog - analyser på beståndsnivå baserade på simulering Peder Wikström Skogsstyrelsen september 28 Författare

Läs mer

Fallstudie: Linköpings kommun. Trakthyggesbruk eller kontinuitetsskogsbruk? Arbetsgång. Kommunens frågeställning. Målformulering.

Fallstudie: Linköpings kommun. Trakthyggesbruk eller kontinuitetsskogsbruk? Arbetsgång. Kommunens frågeställning. Målformulering. Trakthyggesbruk eller kontinuitetsskogsbruk? En fallstudie av Linköpings kommun Eva-Maria Nordström, Hampus Holmström & Karin Öhman Institutionen för skoglig resurshushållning Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Allt det här kan du se

Allt det här kan du se Allt det här kan du se Massor av information som kan vara till nytta för dig Dina fastighetsgränser för den fastighet du markerat i vänsterkanten. Gränser syns för en fastighet i taget. Här finns de beståndsplaneringar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun 4 Juni 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Resultat... 4 4 Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning På uppdrag av

Läs mer

Jonas Fridman Programchef

Jonas Fridman Programchef Användning av en ny datalagermiljö ger Riksskogstaxeringen nya möjligheter för statistikproduktion och analys Jonas Fridman Programchef Innehåll Allmänt om Riksskogstaxeringen Arbetet med att bygga det

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Försök att med röjning framställa talltimmer med hög kvalitet

Försök att med röjning framställa talltimmer med hög kvalitet Försök att med röjning framställa talltimmer med hög kvalitet Kråkrödjan, Östergötland Mats Hagner 212-11-11 35 35 3 3 25 25 Frihetstal i brh 2 15 Frihetstal i brh 2 15 1 1 5 5 5 1 15 2 25 Diameter, cm

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning

Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning 1(11) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2014-12-12 1.0 1.0 Produktbeskrivning: Höjdmodell Visning Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 2 1.1

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer

7 Riktvärde för skogsmark

7 Riktvärde för skogsmark Riktvärde för skogsmark Avsnitt 7 155 7 Riktvärde för skogsmark 7.1 Allmänt Skogsbeskrivning 14 kap. 1 FTL Riktvärde för skogsmark med växande skog skall utgöra värdet per värderingsenhet skogsmark. Följande

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

UTVÄRDERING AV KONTINUITETSSKOGSBRUK FÖR LINKÖPINGS KOMMUNSKOGAR

UTVÄRDERING AV KONTINUITETSSKOGSBRUK FÖR LINKÖPINGS KOMMUNSKOGAR UTVÄRDERING AV KONTINUITETSSKOGSBRUK FÖR LINKÖPINGS KOMMUNSKOGAR Karin Öhman, Hampus Holmström och Eva-Maria Nordström Arbetsrapport 385 2013 Sveriges lantbruksuniversitet ISSN 1401 1204 Institutionen

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 3.13 DIN NATURLIGA PARTNER Hjärtstenen vid hörnet Röset ofta dold storhet vid gränsbestämning. Sidan 2 Ett vinnande samarbete Peter Eriksson tycker att BillerudKorsnäs är det naturliga valet för ett skogligt

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013 1 1 (12) Dokumentet upprättat 140110 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 140123 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014 1 1 (10) Dokumentet upprättat Beteckning 150109 Extern slutrapport Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 150120 Grönt bokslut efter slutavverkningar och

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER Ödenäs kyrkby: skiktad heterogen skog. Rekommenderad att brukas med k-skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk), kalhyggesfritt

Läs mer

Naturkultur. Befriande gallring, kombinerad med berikande plantering. Mats Hagner 2002-10-16. Bilder presenterade vid föredrag

Naturkultur. Befriande gallring, kombinerad med berikande plantering. Mats Hagner 2002-10-16. Bilder presenterade vid föredrag Naturkultur Befriande gallring, kombinerad med berikande plantering Mats Hagner 2002-10-16 Bilder presenterade vid föredrag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SPd5 mät- och styrsystem

SPd5 mät- och styrsystem SPd5 mät- och styrsystem mät- och styrsystem SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. SPd5Bucking är vårt mest avancerade system och har

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

Zonerat skogsbruk på fastighetsnivå effekter på ekonomi och miljö

Zonerat skogsbruk på fastighetsnivå effekter på ekonomi och miljö Zonerat skogsbruk på fastighetsnivå effekter på ekonomi och miljö Zoned forestry on estate level effects on economy and ecology Linus Elldegren Arbetsrapport 439 2015 Examensarbete 30hp A2E Jägmästarprogrammet

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Hur man arbetar med OL Laser

Hur man arbetar med OL Laser Hur man arbetar med OL Laser - Kortfattad handledning för nybörjare - 1. Att arbeta med OL Laser Det här dokumentet är en kortfattad beskrivning av hur man arbetar med programmet OL Laser för att skapa

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Foto: Magnus Nyman Januari 2006 Rapport 01-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund Simlångsdalen Vrå 2006, Sv. Natutförvaltning

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307

Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2014-08-14 1(8) Storskogsbrukets kostnader 2013 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Skogsgård Åseda, 30 ha

Skogsgård Åseda, 30 ha Skogsgård Åseda, 30 ha Uppvidinge Ugglebo 1:6 Skogsfastighet om ca 30 ha belägen ca 10 km nordost om Åseda. Trevligt gårdscentrum med mangårdsbyggnad i 2-plan med enkel standard samt ekonomibyggnader.

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-07-06 1(8) Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare HDMI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0 StarTech ID: USB3VDOCKH Denna HDMI -dockningsstation för bärbara datorer är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en arbetsstation i full storlek som

Läs mer

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk ATT KÖPA OCH SÄLJA SKOGS- VÅRDSTJÄNSTER Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk 1 Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut arbetar för ett långsiktigt,

Läs mer

gps@work ab Välkomna till Jord- och SkogsGIS och gps@work ab 8-9 november 2006

gps@work ab Välkomna till Jord- och SkogsGIS och gps@work ab 8-9 november 2006 gps@work ab Välkomna till Jord- och SkogsGIS och gps@work ab 8-9 november 2006 gps@work ab Aris Kolovos 2005 Magellan 2004 gps@work ab Thales Navigation 2000 Cartesia 1995 AgCom AB Ashtech gps@work ab

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg. Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg

3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg. Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg 3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg Insamlingsmethoder Digital fotogrammetri (fotogrammetrisk kartering) Flygburen laserskanning Bilburen laserskanning

Läs mer

Kandidatarbeten 2014:25 i skogsvetenskap Fakulteten för skogsvetenskap

Kandidatarbeten 2014:25 i skogsvetenskap Fakulteten för skogsvetenskap Kandidatarbeten 2014:25 i skogsvetenskap Fakulteten för skogsvetenskap Jämförelse av alternativa skogsskötselmetoder med hänsyn till virkesuttagsmöjligheter. - Comparison of alternative forest management

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD Jokkmokk Ovansjö 1:1 Obebyggd skogsfastighet om totalt 208 ha varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Belägen ca tre mil söder om Jokkmokk. Virkesförråd ca 8000 m

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell

Ny Nationell Höjdmodell Ny Nationell Höjdmodell Janos Böhm Anpassning till ett förändrat klimat 2010-04-21/22 Malmö Ny nationell höjdmodell Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslår i sitt betänkande (SOU 2007:60) att Lantmäteriet

Läs mer

Skogsfastighet i Övre Tväråsel

Skogsfastighet i Övre Tväråsel Skogsfastighet i Övre Tväråsel Areal och skogsuppgifter Anbudsdatum Fastighetsmäklare ÖvreTväråsel16:1 Anbudsunderlag Försäljningsobjekt Bebyggd skogsfastighet i ett skifte mot Piteälven. Gård med litet

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010 i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet. Bedriver FSC - och

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

Skattningar i gallringsskog med hjälp av flygburen laserskanning -beräkningar med massaslutenhet

Skattningar i gallringsskog med hjälp av flygburen laserskanning -beräkningar med massaslutenhet Skattningar i gallringsskog med hjälp av flygburen laserskanning -beräkningar med massaslutenhet Airborne laser scanning data estimates for forests that are candidates for thinning cuttings - calculations

Läs mer

Ekosystemtjänster i svenska skogar. Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

Ekosystemtjänster i svenska skogar. Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Ekosystemtjänster i svenska skogar Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet SKOG TRÄD SKOG DJUR BÄR SVAMPAR TRÄD SKOG BÄR DJUR SVAMPAR JAKT TRÄD SKOG BÄR DJUR

Läs mer

Ena analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för. Östads säteri

Ena analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för. Östads säteri Ena analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för Östads säteri utförda av studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i samband med kurs i strategisk och taktisk skoglig

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet,

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Dell Jackpot! 0000,- Följ med Dell till IT-mässan CES i Las Vegas 4.799:- 5.379:-

Dell Jackpot! 0000,- Följ med Dell till IT-mässan CES i Las Vegas 4.799:- 5.379:- Dell Jackpot! Följ med Dell till IT-mässan CES i Las Vegas Res med Dell, Intel och Nvidia till Las Vegas och besök CES 2014-mässan där framtidens IT-produkter presenteras. Köp och registrera dig redan

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer