RIU-KONFERENSEN SKINNSKATTEBERG 7-8 NOVEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIU-KONFERENSEN SKINNSKATTEBERG 7-8 NOVEMBER 2012"

Transkript

1 RIU-KONFERENSEN SKINNSKATTEBERG 7-8 NOVEMBER 2012

2 PROGRAM SKOGFORSK KURS&KONFERENS SKINNSKATTEBERG, 7-8 NOVEMBER 2012 RIU-konferensen Lunch & registrering Dag 1 Inledning Välkommen till RIU 2012 Lars Norman & Eric Sundstedt, SLU Forskningsfronten Dataförsörjning från fjärranalys: från medelvärden till diameterfördelningar Jörgen Wallerman, SLU Datafångst för miljö och naturvård. Hur kan vi skriva fram hänsyn? Tomas Lämås, SLU Utbytesberäkningar med Single Tree laserdata Andreas Barth, Skogforsk Fika & utställare Effektivare fältarbete med nya datakällor Johan Sonesson, Skogforsk Wet Areas Map traktplanerarens våta dröm? Johan Sonesson, Skogforsk Praktik SLU Skogskarta: dagsläget samt nya möjligheter med 3D-data Jörgen Wallerman, SLU Blå målklassning Johan Ekenstedt, Sveaskog Mingel & tilltugg & utställare MIDDAG Studentkårens pub öppnar Buss till Aspebo & Färna

3 PROGRAM SKOGFORSK KURS&KONFERENS SKINNSKATTEBERG, 7-8 NOVEMBER 2012 RIU-konferensen Buss från Färna Buss från Aspebo Till Systemair Dag 2 Inledning Summering av gårdagen Lars Norman & Eric Sundstedt, SLU forts. Praktik Heureka på Holmen Skog - Idag och i framtiden Jonas Eriksson, Holmen Skog Södras mobila lösningar nytt verktyg för tjänstemän och medlemmar Örjan Karlsson, Södra Skogsägarna Visioner Räkna med kontinuitetsskogsbruk? Peder Wikström, Peder Wikström Skogsanalys Virkesmätning för spårbarhet Bengt Sörvik, Otmetka AB Fika & utställare Skogsdata från fjärranalys och riktad fältinventering Magnus Nilsson, Finlands skogscentral Bergvik först ut med laserdata i stor skala Lars Sängstuvall, Bergvik Skog Skogsbruksplan 2.1 Jonas Kallin, Agima Management AB Mobila lösningar Torkel Zettergren, Handheld Scandinavia AB Summering av konferensen Lunch Avfärd RIU-busssen

4 Datafångst för miljö och naturvård - Hur kan vi skriva fram hänsyn? Tomas Lämås Inst. för skoglig resurshushållning, SLU, Umeå Hela skogslandskapet

5 Hela skogslandskapet Vad finns i - frivilliga avsättningar? - lämnad hänsyn? - impedimenten? Hur utvecklas de? Vad har de för roll i landskapet? Impediment

6 Impediment De trädbärande impedimentens betydelse för rödlistade arter. Cederberg m.fl De trädbevuxna impedimentens betydelse som livsmiljöer för växt och djurarter. Jasinksi och Uliczka 1998 Impedimentens potentiella betydelse för biologisk mångfald. Gessler 1998 Datafångst Företeelser av intresse för miljö- och naturvård: Gamla grova träd, lövträd av vissa arter, död ved Riksskogstaxeringen inventerar även impediment Fältinventeringsmetoder som avståndsmetoder, bältesinventering och adaptiv klusterinventering Relaskop-principen för att skatta volym stående och liggande död ved

7 Datafångst, hela landskapet Kartering av myr Flygbildtolkning Strömsjöliden och Kulbäcksliden

8 Laserskanning, Bergvik Skog Kartering inom impediment Vegetationshöjd inom impediment < 5 m öppet impediment m trädbevuxet imp. >14 m produktiv skogsmark Laserskanning, Bergvik Skog Detektering av lämnad hänsyn Belägen inom (tidigare känd) produktiv skogsmark Väsentligt högre trädhöjd än förväntat utifrån ålder och SI

9 Effekter av hänsyn Jonas Jonzén, Tomas Lämås, Håkan Olsson, Emma Sandström Nordvästra Strömsjöliden: Areal 533 ha Hänsynsområden (inkl. kantzoner): 32 ha (6 %), antal 163, min ha, max 6 ha Befintliga hänsynsområden i gallringsoch slutavverkningsskog fältinventerades Potentiell hänsyn i ungskog flygbildstolkades Analyser i Heureka PlanVis Framskrivning 100 år av hänsyn och bestånd: Bestånd enligt Sveaskogs indelning, särskild inventering utförd i försöksparkernas regi Produktionsinriktad skötsel av bestånden Hänsynsområden lämnas för fri utveckling

10 Aktivering av hänsyn Hänsyn anses aktiverad då omkringliggande bestånd (intilliggande om kantzon) slutavverkas Period (5-års) Areal "aktiverad" hänsyn 6 % av arealen Utveckling av åldrar för hänsynsområden och bestånd (5- årsperioder, dvs period 20 = 100 år) Areal (ha)

11 Förekomst av grova träd 9 8 Barr 40+ cm Med hänsyn Utan hänsyn Volym (m 3 sk/ha) Hela området, produktionsbestånd såväl som hänsyn 0.25 Löv 40+ cm Med hänsyn Utan hänsyn Volym (m 3 sk/ha) Period(5-års) Äldre lövrik skog Hela området, produktionsbestånd såväl som hänsyn Äldre lövrik skog: Lövandel > 30 % och ålder > 90 år Period (5-års) Med hänsyn Utan hänsyn Areal (ha)

12 Utvecklingsbehov Modeller och metodik Modeller för avgång i hänsynsytor Koppla händelser i hänsynsytor till avverkningstidpunkt för avdelningen Indata Mer detaljer om olika trädslag Data om död ved i utgångsläget Skogliga Hållbarhetesanalyser, SHa

13 Effektivare fältarbete med nya Syfte datakällor Hur kan tillgång till nya datakällor förbättra prestation och kvalitet i skogsbruksplanläggning Johan Sonesson & Henrik von Hofsten

14 Metod Ett område, fem planläggare Förhandsavfattning med olika dataskikt Beräkning av laserdata i förhandsavfattning Fältarbete med tids- och metodstudie Intervjuer Objektiv cirkelytetaxering i utvalda bestånd Gemensam diskussion i dessa utvalda bestånd

15

16

17

18 GPS-spår GPS-spår

19 GPS-spår Tidsfördelning Förflyttning Provyta Karta Gräns Rek Tomgång Övrigt A B C D E

20 Prestation Planläggare Prestation (ha/effektiv timme) Areal per avdelning (ha) A 12 3,1 B 18 3,3 C 18 3,7 D 18 3,0 E 18 3,3 Kvalitet Virkesförråd skattat (m 3 sk/ha) Klav Laser A B C D E Virkesförråd klavat (m 3 sk/ha)

21 Intervjuer Sammanfattning

22 Tack Studien finansierad av Stiftelsen Skogssällskapet

23 Utbytesberäkningar med Single Tree laserdata Andreas Barth, Johan Möller och Lars Wilhelmsson Bättre data för utbytesberäkningar Enskilda träd: position höjd DBH volym trädslag FORAN SingleTree Method

24 Flexwood projektet Laserdata över ett ha område Markägare: Bergvik Skog Avverkning: Korsnäs Planeringssystem: Logica VSOP (Skogforsk Aptan) Laserdata: Foran Single Tree Method Utvärderingsmetod Laserdata Skördardata Trädhöjd DBH Trädslag Stamvolym (Näslund 1947) Stocklängd > Trädhöjd (Kiljunen 2003) DBH Trädslag Stockvolym > Stamvolym

25 Slutavverkningar m 3 fub träd 139 ha Noggrannhet Single Tree Egenskap Mean Std Dev RMSE Höjd (GV) 0,9% 2,7% 2,9% Grundyta 0,7% 9,1% 9,2% Diameter (DBH) 1,3% 8,1% 8,2% Diameter (DGV) -3,2% 3,8% 4,9% Stamantal 0,1% 15,2% 15,2%

26 Diameterfördelning stamantal (n) diameterklass (cm) Laserdata Skördare Diameterfördelning, exempel Objekt 12 Objekt 11 Objekt 20 Laserdata Skördardata Diameterklass (DBH) Stamantal (n)

27 Volymuppskattning Metod Mean Std Dev RMSE Laserdata - Näslunds funktioner 6,2% 7,6% 9,8% - Lokala funktioner 1,9% 7,9% 8,1% Fältinventering 0,6% 12,3% 12,3% Register 4,1% 17,2% 17,7% Diameterfördelning volym (m3sk) diameterklass (cm) Laserdata Skördardata

28 Apteringssimulering Datakrav för utbytesberäkning Trädlista Stamform (höjd och diameter) Trädslag Stamfelsved Beståndsdata DBH fördeln. Träddata Stamform Stamform Apteringssimulering Datakrav för utbytesberäkning

29 Utvärdering av utbytesberäkningar Laserdata Apteringssimulering Stamfelsved Fältinventering Skördardata Stamfelsved

30 Diameterfördelning (flöde) Laserdata Fältinventering Skördare Toppdiameterklass (cm) Laserdata 0,11 Fältinv. 0,08 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Diameterfördelning (per objekt) Laserdata Fältinventering Objekt Laserdata 0,15 Fältinv. 0,18 Antal stockar (n) Error index

31 100% 80% 60% 40% 20% 0% Trädslagsfördelning (volym) Löv Gran Tall Skördare Laserdata Fältinventering Sortimentsfördelning (flöde) Skördare Laserdata Fältinventering m 3 fub

32 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sortimentsfördelning Tall Skördare Laserdata Fältinventering Tallmassa Tallklen Talltimmer 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sortimentsfördelning Gran Skördare Laserdata Fältinventering Granmassa Granklen Grantimmer

33 Slutsatser Österbybruk Med Näslunds volymfunktioner överskattar laserdata virkesförrådet Laserdata ger bättre information om fördelningar Trädslag Sortiment För enskilda objekt kan exempelvis dålig trädslagsklassificering ge dåliga prognoser på utbyte

34 Wet Areas Map traktplanerarens våta dröm? Johan Sonesson, Isabelle Bergkvist & Sima Mohtashami STIG - Skoglig terränganalys i GIS Digital terrängmodell Digital terrängmodell från laserdata Höjdlager Lutning Lutningens riktning Jordartskarta 1

35 2

36 Wet Areas Map 3

37 Vatten rinner nedåt 4

38 Vatten rinner nedåt

39 6

40 UNB Fredricton Har utvecklat metodiken Har karterat större areal än hela Sveriges yta Senaste projektet 10 milj. ha i Alberta Kartering kostar ca 70 öre per ha Har karterat två testområden åt Skogforsk 7

41 Validering planeras 8

42 Utvärdering av körskador Procent av skotarvägens längd som skadats 9

43 Sammanfattning WAM används operativt i skoglig planering i Kanada Stora arealer karterade till låg kostnad Två testområden finns i Sverige Validering planeras Tänkbara användningsområden i Sverige: Traktplanering Vägprojektering Planering av föryngringsåtgärder Ståndortsindex Naturvårdsplanering 10

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Heureka på Holmen Skog Idag och i framtiden Jonas Eriksson, RIU Planeringsprocessen på Holmen Skog 1. Indelning 2. Taxering/inventering 3. Strategisk avverkningsberäkning 4. Taktisk avverkningsberäkning

60 Taxering - Taxering på MoDo/Iggesund/Holmen vart 10e år sedan IPAK dominerande metod. - Skogstillstånd, nivåläggning av beståndsregister, AVB Taxering IPAK cirkelytemetod - ca 1100 bestånd, 9000 provytor.

61 47/49 55/56 65/66 75/ /49 55/56 65/66 75/ Taxering AVB-prognos M3sk/ha 114 År Strategisk avverkningsberäkning (Planwise) års sikt - Ägarens mål med skogsinnehavet är styrande - Ökat virkesförråd, stigande avverkningsnivå Taxering AVB-prognos M3sk/ha 114 År Erfarenheter från strategisk analys - IPAK-indata går bra att använda för analyser i Planwise - Inga prestandaproblem (ca 1100 bestånd) - Saknar möjlighet att justera indata i systemet

62 Taktisk avverkningsberäkning (Planwise) - Prioritering av avverkningsbestånd (slutavverkning och gallring). - 3st 5års-perioder. - Strategisk AVB ger målvolym per period. - Prioritering efter nuvärde med vissa restriktioner. Erfarenheter från taktisk avverkningsberäkning - Gränsfall ur prestandasynpunkt att hantera helt distrikt (uppemot bestånd). - Ren nuvärdesmaximering ger låg gallringsvolym.

63 Vart är vi på väg? - Ökad användning av fjärranalys/laserscanning i taxering. - Fältinsamling av kompletterande data (naturvård, vegetation, trädslag, ålder mm), och för validering av datakällor. - Beståndsbegreppet luckras upp. Ståndorter och åtgärdsskikt. Vad önskar vi av Heureka i framtiden? - Framtidens standard för taxering/avb baserat på nya datakällor. - Inventeringsrutin för kompletterande fältuppgifter. - Prestanda att klara avverkningsberäkning och prioriteringar av bestånd med ett stort antal bestånd/åtgärdsenheter. - Helhetssyn på objektsvalet bärighet, vägar, gödsling etc.

64 Bakgrund Mobilt arbetssätt en nyhet? Kravspec 2006 Hårdvara Vikt/format Ljusstark/högupplöst skärm Fukttålig (ruggad) Batterikapacitet Enkel installation + ominstallation Enkelt handhavande GPS koppling Funktionalitet Navigeringsstöd i skogen (GPS + ortofoto) Nätverksåtkomst Rita ytor med gps-stöd, koppla attributdata till ytan Digitalt kontrakt Integration mot verksamhetssystemen Offline funktionalitet Verksamhetsnytta Tid: Gränsletande, minskat dubbelarbete Kostnad: Färre resor, allt klart vid första besöket Information: Alltid tillgång till aktuell information Kvalité : Högre kvalitet på insamlat data Renommé: Proffsigt intryck Verksamhetskrav Mobilt arbetssätt Viss information måste fångas med stöd av GPS Crm + outlook funktionalitet, Inköpsprocessen

65 Strategiska beslut 2008 Ambition att hitta en enhet som klarar allt ( Smartphone, PDA, ruggade bärbara) Misslyckades 2011 Hårdvara som bäst motsvarar kraven Enkel telefon att ringa med Mobilt bredband till laptop Ipad Appar (offlinefunktionalitet) Målgrupper: Inköpare, medlemmar, entreprenörer Mobilt arbetssätt Läsplatta CRM / CWR Fält-App Södra Skogs inköpsprocess Verksamhetssystem

66 Intressent information Besöksbokning Laddning av fältapp Välj fastighet

67 Registrera Åtgärd

68 Inventering

69 Appen Skogsägare Prioritering / framgångsfaktorer Se din skogbruksplan Se dina fastighetsgränser Senaste flygfotot över din fastighet GPS och offlinestöd Hålla nere antal funktioner Mobil nytta inget annat Datakonsumtion och viss insamling Kartan i centrum Rätt information vid rätt tid Använda information vi redan har Nyheter från Södra Källa: Standish Group 11

70 Räkna med kontinuitetsskogsbruk? RIU 8 nov 2012 Peder Wikström Peder Wikström Skogsanalys 1 Modell Tillväxt Inväxning Mortalitet Åtgärder 10 SVL Höggallring, min 15 cm Priser Kostnader Upprepning av sista intervall Peder Wikström Skogsanalys 2

71 Hur jämföra? Måste naturligtvis starta från samma tillstånd oavsett bestånd eller helt innehav. Att olika skogsbrukssätt kan komma att ge upphov till olika tillstånd på sikt betyder inte att det ena tillståndet kan användas som startläge för det ena sättet, och det andra tillståndet för det andra sättet (). Peder Wikström Skogsanalys 3 Lång tidshorisont? Två investeringar som ska jämföras måste ha samma tidshorisont Blädning: Sista huggningen antas upprepas efter år 100 Trakthygge: Nästa generation antas upprepas i det oändliga Heureka räknar alltså med oändlig horisont Peder Wikström Skogsanalys 4

72 Tillämpbara modeller? Peder Wikström Skogsanalys 5 Peder Wikström Skogsanalys 6

73 Testdatat Granskog SIS = 22, lat = 61, alt = 200 Fall 1: All skog fullskiktad, 100 årig Vf = 223 m 3 sk/ha Fall 2: Likformig åldersfördelning, varav 5 % fullskiktad Vf = 172 m 3 sk/ha Peder Wikström Skogsanalys 7 Peder Wikström Skogsanalys 8

74 Skiktad skog q=0.8 q= q=0.8 q=0.7 V N/ha Dgv N över 20 cm Peder Wikström Skogsanalys 9 Planeringsproblemet Maximera nuvärde (2.5%) Jämn avverkningsnivå Peder Wikström Skogsanalys 10

75 Med och utan jämnhetskrav här 2 % nuvärdesförlust Peder Wikström Skogsanalys 11 Fall 1: 100 % skiktad skog Fall 1: 100 % skiktad skog Alt 1: Blädning Alt 2: Trakthygge med överhållning Peder Wikström Skogsanalys 12

76 Peder Wikström Skogsanalys 13 Potentiell förmögenhetsutveckling före skatt (100 ha) Fall 1: 100 % skiktad skog 100 % blädning 100 % trakthygge 100 ha ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97, ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 Pengar på banken Nuvärde Peder Wikström Skogsanalys 14 Fall 2: 5 % skiktad skog Alt 1: Trakthygge 95 % och blädning 5 % Alt 2: Trakthygge 100 % Fall 2: 5 % skiktad skog

77 Fall 2: 5 % skiktad skog Potentiell förmögenhetsutveckling före skatter Pengar på banken Nuvärde ha Peder Wikström Skogsanalys 15 Nuvärde Fall 1: 100 % skiktad skog Fall 2: 5 % skiktad skog % 98.6% 100 % % Blädning Trakthygge 0 Blädning 5% + trakthygge 95% Trakthygge 100% Peder Wikström Skogsanalys 16

78 Avverkning och förråd efter avv Avverkning (m3sk) Fall Blädning Trakthygge ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97, Virkesförråd efter avverkning (m3sk) Blädning Trakthygge ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 Peder Wikström Skogsanalys 17 Fall 2: 5 % skiktad skog Tillväxt Stor andel ungskog Underskattning p g a överdrivet åldrande? Blädning Trakthygge 1 0 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 Peder Wikström Skogsanalys 18

79 Kostnad per avverkad m 3 sk Samma sak här: Inte relevant jämföra start från gammalt bestånd med start från kalmark Kostnad för alla åtgärder utslaget på avverkad volym: Blädning Trakthygge ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 Peder Wikström Skogsanalys Död ved Fall 1: 100 % fullskiktat 6 Fall 2: 5 % fullskiktat 5 Trakthygge Blädning ,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5 87,5 92,5 97,5 Högre mortalitet i äldre och mer sluten skog => med död ved Peder Wikström Skogsanalys 20

80 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Rekreationsindex Fall1: 100% fullskiktat Fall2: 5% fullskiktat 0,3 Blädning 0,25 Trakthygge 0,2 0,15 0,1 0, Peder Wikström Skogsanalys 21 Uthålligt? Peder Wikström Skogsanalys 22

81 Slutord Blädning lönade sig inte, oavsett om hela skogen eller en del av den var blädningsskog Acceptabla nuvärdesförluster vid 5 % blädning? Död ved och rekreation högre vid blädningsbruk Prislistan kan avgöra Peder Wikström Skogsanalys 23

82 OTMETKA Teknik för spårbarhet av timmer OTMETKA Ökade krav för redovisning av skogsråvarans ursprung EUs Timmerförordning 3 mars 2013 EUs Hållbarhetskriterier för fasta biobränslen 2013 Verksamhetsutövare självverksamma skogsägare, virkesköpare och importörer skall lämna information om leverantörer och ursprung i flera led

83 Prövade metoder för att skapa unik kod OTMETKA Kemiska komponenter (DNA) Bildmatchning (årsringar) Matrisskrivning, färgmärkning (matriskod) RFID (transponder) Etikett (tryckt kod, RFID) Stansning (märkningshammare) återkommer Woodpecker en modern stämpelyxa OTMETKA Unika koder i oändlig mängd, (trovärdigt system) Säker och repeterbar teknologi (gjord för skogsmaskiner) Kombineras med enkel färgmärkning för att underlätta skotning Kan kombineras med RFID vid önskemål (utökad version) Lågkostnad(garanterat billigaste lösningen) Ingen produktionsförlust (extremt snabb stämpling) Tåltuff behandling, snö och lera men ändå läsbar (visionteknik) Kan långtidslagras, t.ex. ien Gudrunvälta (många handelsled) Stör inte fortsatta processer (ingen metall, plast etc.) Inbyggt system i skördaraggregat (inga högre stubbar)

84 OTMETKA Vad är det vi vill märka? OTMETKA OTMETKA Data bas säker het Ansluter till en skoglig standard (StanForD) Fungerar både On line som Off line (jmf Spotify) Transaktioner med symmetriska nycklar (banksäkerhet) Virtuell kod och enbart ett unikt nummer (enkel logistik) Enkel administration (en server hanterar alla koder) Personuppgifter kan skyddas (EU krav och kundskydd) Kunden bestämmer innehållet (anpassningsbart?) GIS koppling på koder (KML) 100 % spårbart (äkta spårbarhet)

85 OTMETKA Hur långt har vi kommit? Version 9.3 strax klar ( Proof of Concept ) Version 10 tas fram efter detta (Beta version, längre fälttest) Dessutom flera reservalternativ En titt in i verkstan OTMETKA

86 OTMETKA? Med Woodpecker koden kan sågverken dra full nytta av en XRay ram. Woodpecker koden fastställer: WP koden kopplar samman rätt leverantör med rätt kundorder WP koden minns stocken genom hela sågprocessen, vilket minskar behovet att bygga extra timmerfack WP koden vrider stocken rätt innan sågning utan extra XRay ram WP koden skapar möjlighet för automatisk klassning av kvalitet WP koden återför XRay ramens mätdata till skogen, ett lärande GIS system (WP koden säkerställer skördarmätning ) (WP koden säkerställer skördarens apteringsutrusning frekvent ) OTMETKA SPÅRBARHET skapar många nya möjligheter

87 Finlands skogscentral OFFENTLIGA TJÄNSTER RIU-konferens Magnus Nilsson Innehåll Finlands Skogscentral Skogsdata från fjärranalys och riktad fältinventering

88 Från länsvisa skogsnämnder till Finlands skogscentral Från länsvisa skogsnämnder till Finlands skogscentral SKOGSCENTRALER Centralskogsnämnderna blir Skogscentraler 1991 Underställs Jord- och skogsbruksministeriet 1996 FINLANDS SKOGSCENTRAL 2012 Offentliga tjänster och Skogstjänster Huvudkontoret för Offentliga tjänster i Lahtis 13 regionenheter Finlands skogscentral 5

89 Offentliga tjänster vid Skogscentralen

90 Välfärd och hälsa från skogen Leder skogspolitiken i Finland Erbjuder tjänster som främjar skogsbranschen finansiering och granskning skogsdatatjänster rådgivning och utbildning Finlands skogscentral 8 Nyckeltal för Offentliga tjänster SKOGSÄGARE ANSTÄLLDA INTRESSENTGRUPPER 1 HUVUDKONTOR I LAHTIS 13 VERKSAMHETS- OMRÅDEN

91 Tjänster för skogsägare Förmedling av arbetsobjekt på webben (MinSkog - Ägor och Jobb) MinSkog ABC för nya skogsägare MinSkog-grundkurs Annan skogsägarutbildning Aktuella frågor Praktisk vägledning Skogsdagar och mässor Programmet för skydd av skogens biologiska mångfald (METSO), t.ex. miljöstödsavtal Finlands skogscentral 10 MinSkog.fi För skogsägare och aktörer inom skogsbranschen Öppnas i november 2012 Baserar sig på databasen över skogstillgångar Det räcker med internetförbindelse för att man ska kunna använda tjänsten Kräver ingen fackkunskap om skogsbranschen Innehåll Uppgifter om skogstillgångar Förslag om skogsvårdsarbete och avverkning Kontakt med myndigheter och konkurrensutsättning av arbeten kommer senare att ingå Byggs upp med statsmedel, men vi uppbär en årsavgift för användning Finlands skogscentral 11

92 Skogsdatatjänster Skogsdatatjänster Samlar data om skogstillgångar i privata skogar Uppdaterar informationen Ger ut uppgifter inom ramen för lagen om skoglig information Främjar utnyttjandet av skogsdata Finlands skogscentral 13

93 Skogsdata från fjärranalys och riktad fältinventering

94 Bakgrund Finlands yta är ca 34 milj. ha 23 milj. ha skogmark 14 milj. ha skogsmark är i privat ägo ( skogsägare) Skogsdata från områdesvisa skogsinventeringar i fält 1 milj. ha per år inventerades De sista inventeringarna utfördes under år 2011 Står för största delen av uppgifterna i skogsdatabasen Skogsdata från fjärranalys och riktad fältinventering Inventeringssystemet togs i bruk år Finlands skogscentral 16 Strategi för insamling och upprätthållande av skogsdata Skogsdatan skall vara tillgänglig för alla. Data som kan kopplas till en enskild fastighet ges åt utomstående bara med skogsägarens tillstånd. Krav på skogsdatabasen Geografiskt täckande (hela Finland) Datan är tillräckligt färsk och Kvalitet: inventeringens noggrannhet motsvarar nuvarande inventeringsmetod, vilket möjliggör operativ verksamhet Inventeringsarealen höjs (mål 1,5 milj. ha), men kostnaderna per areal sjunker (mål 40%) Inventeringens produktivitet och kostnadseffektivitet förbättras Samarbetet mellan organisationerna förbättras (materialanskaffning, data för uppdatering) Mera resurser kan användas för rådgivning och kundbetjäning Man började planera ett nytt inventeringssystem (ny databas och nya mjukvaror) Finlands skogscentral 17

95 Skogsinventering, laser-foto-provyta Inventeringsprocessen Val av invent.omr (sc) Fjärranalys-material (köptjänst) Förhandsfigurdrag-ning (sc) First Referensprov-ytor (sc) Tolkning av beståndsdata (köptjänst) Second Third Sammanställning av figuruppgifter (sc) Riktad fältinventering (sc) Last All Returns Field sample plot, aerial photo and laser points. Picture Blom Kartta Oy. IBRUKTAGNING OCH INFORMATION Finlands skogscentral Finlands skogscentral 19

96 Inventering och uppdatering Aerial photography, laser scanning and sample plot measurements Forest interpretation, stand delineation and field check data ready to use Aerial photography, laser scanning and sample plot measurements Forest interpretation, stand delineation and field check data ready to use Continuous updating of cuttings or other operations and growth modeling Aerial photography and stand delineation update n n + 1 n + 5 n + 9 n + 10 years Inventering baserad på fjärranalys. Målsättningen är ett inventeringsintervall på 10 år med ständig uppdatering av uppgifterna mellan inventeringarna Finlands skogscentral 20 Provytor väljs och placeras ut med hjälp av tidigare skogsdata Finlands skogscentral 21

97 Provytemätningar Exakt GPS positionering Cirkel provytor med en radie på 9 m Sammanlagt provytor mäts inom ett inventeringsområde Pictures Masser Oy Finlands skogscentral 22 Provytemätning Finlands skogscentral 23

98 Fjärranalysbaserad skogsinventering Området flygfotograferas och laserskannas Inventeringsområdets storlek är ha skogsbruksmark Stora områden är kostnadseffektiva för fjärranalys, provytemätning och beståndstolkning Flygfotografier behövs främst för estimering av trädslagsfördelningen Arealbaserad metod: vi använder gles laserpuls (0,5-1 punkter/m 2 ) 2 km 1 km Finlands skogscentral 24 Fjärranalysbaserad skogsinventering Skattningsfunktioner för provytorna görs upp utgående från laserdatans höjdnoteringar och flygbildernas färg och texturvariation Efter det kan man generalisera uppgifter till hela inventeringsområdets skogar (knn) Finlands skogscentral 25

99 Höjdmodeller (CHM) och flygbilder användas vid den automatiska segmenteringen av skogsfigurer Finlands skogscentral Pictures Blom 26 Kartta Oy Tolkningsmaterialet levereras som ett raster; rutstorlek 16*16 m. Rasterdatan överförs till beståndsfigurerna (rastergeneralisering) Finlands skogscentral 27

100 Trädslagsvisa data uppskattas för tall, gran och lövträd. Kalkylprogrammet räknar ut beståndets uppgifter till nuläget och simulerar skogsvårdsmässiga åtgärdsförslag Finlands skogscentral 28 Resultat från den fjärranalysbaserade inventeringen Kuva Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tdk Metod Vtot, RMSE% G, RMSE% N, RMSE% Dgm, RMSE% Hgm, RMSE% Figurvis inv. i terräng Laserskanning + flygbild <22 < <15 < Finlands skogscentral 29

101 Kvalitetskrav på skogsdatan H: +/-2 m 80% av fallen D1.3: +/-3 cm 80% av fallen G: +/- 3 m2 80% av fallen V: +/- 20% 80% av fallen N: +/- 50% i plantbestånd Skötselförslag och skogsvårdsåtgärder Finlands skogscentral 30 Riktad fältinventering En del inventeras fortfarande i fält Plantbestånd Metoden ger inte tillförlitliga uppgifter Oklara figurer Totalt inventeras ca % i fält Största flaskhalsen Finlands skogscentral 31

102 Skogscentralens inventeringsområden er/index.html?appid=16dd47bbfd084dbe951e1f9 08e219c8c Finlands skogscentral 32 FINLANDS SKOGSCENTRAL OFFENTLIGA TJÄNSTER Skogsdatachef Magnus Nilsson Tfn

103 Laserinventering på Bergvik Skog RIU 2012 Lars Sängstuvall Disposition Sammanfattning/slutsatser Om Bergvik Skog Skogar Beståndsregister och dataförsörjning Bergviks laserprojekt Översiktlig beskrivning Exempel på tillämpningar Sammanfattning/slutsatser

104 Sammanfattning/slutsatser Beståndsregistrets indelning har uppdaterats Beståndsregistrets träddata har uppdaterats med laserinventeringsdata Skogliga data på beräkningsytor 15*15 m används i taktisk och operativ avverkningsplanering Kostnaden för laserprojektet täcks av minskade fältmätningar för ajourhållning Terrängmodeller värdefullt stöd i fältplanering Om Bergviks skogar ha produktiv skogsmark, 8,4% av Sveriges skogsmark 120 m 3 /ha Genomsnittligt bestånd 7,4 ha Dålig kvalité på indelningen Skogliga data i beståndsregistret: Fångade med olika metoder En del information är år gammal Medelfelet för virkesförråd per ha är ~ 25-40%

105 Exempel på datakvalitet i ett gallringsbestånd: Medelfel/relativa standardavvikelser: 68% konfidensintervall Registervärden - Höjd 17% - Grundyta 35% Dataförsörjningsstrategi före laserinventering Medelålder år Åtgärd Föryngring Röjning Gallring Gallring Föryngringsavverkning Taktisk åtgärdsplanering Operativ åtgärdsplanering och uppföljning - OBJ SUBJ/OBJ OBJ SUBJ/OBJ OBJ SUBJ/OBJ OBJ SUBJ/OBJ OBJ = objektiv provytetaxering SUBJ = subjektiv inventering eller skattning/hoftning Guesstimate + Företagstaxering vart ~10 år -

106 Bergviks laserprojekt Mål: Förbättrad beståndsindelning Heltäckande träddata på beräkningsytor för taktisk och operativ avverkningsplanering Förbättrade träddata på beståndsnivå för strategisk och taktisk planering samt analyser Förändrad dataförsörjningsstrategi Minskade inventeringskostnader Bergviks laserprojekt Översikt: Laserdata från Lantmäteriets NNH-scanning : ha Bergvik-landareal bearbetats av COWI (+ OL Skogsinventering, Arbonaut) Ny beståndsindelning, Träddata, Trädhöjds- och täthetsraster, Terrängmodeller (höh, lutning, skuggning, höjdkurvor : > ha, COWI och BLOM

107 Ny beståndsindelning 1. Gamla beståndsgränser rättas upp utifrån höjdskillnader längs beståndsgränserna Ny beståndsindelning 1. Gamla beståndsgränser rättas upp utifrån höjdskillnader längs beståndsgränserna 2. Gamla bestånd delas genom automatisk segmentering och höjdskillnader inom de gamla bestånden

Skogliga grunddata Vägen framåt

Skogliga grunddata Vägen framåt Skogliga grunddata Vägen framåt RIU konferensen 4 november 2015 Disposition Lägesrapport och nyheter för skogliga grunddata Nya kartor och funktioner för skogliga grunddata Framtiden Vad säger regeringen

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Metodik för skattning av skogliga variabler

Metodik för skattning av skogliga variabler Metodik för skattning av skogliga variabler Jonas Jonzén Forskningsingenjör SLU Swedish University of Agricultural Sciences Forest Remote Sensing Skattade variabler Pixelstorlek 12.5 x 12.5 m Variabel

Läs mer

Laserskanning för bättre beslut i skogsbruket - nu eller i framtiden?

Laserskanning för bättre beslut i skogsbruket - nu eller i framtiden? Laserskanning för bättre beslut i skogsbruket - nu eller i framtiden? Johan Holmgren SkogsGIS 9-10 april 2014 Foto: Lee Shand Laserskanner: TopEye, BLOM Vilken information kan vi få? http://commons.wikimedia.org/wiki/file:airborne_laser_scanning_discrete_echo_and_full_waveform_signal_comparison.svg

Läs mer

Vad kan fjärranalystekniken bidra med?

Vad kan fjärranalystekniken bidra med? Vad kan fjärranalystekniken bidra med? Håkan Olsson Institutionen för skoglig resurshushållning Avdelningen för skoglig fjärranalys e-post: hakan.olsson@slu.se Från rymden till marken via flyg och UAV

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-03-26 2014-2023 Jan Tagesson

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 4,3 0,0 0,1 13,3 23 0 1 72 Väg och kraftledning (linjeavdrag)

Läs mer

Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet

Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet Data, analyser och produkter för olika målgrupper baserat på Riksskogstaxeringen Anna-Lena Axelsson Skoglig resurshushållning SLU, Umeå Historiska

Läs mer

Metodik för skattning av skogliga variabler

Metodik för skattning av skogliga variabler Metodik för skattning av skogliga variabler Jonas Jonzén Forskningsingenjör SLU Swedish University of Agricultural Sciences Skattade variabler Pixelstorlek 12.5 x 12.5 m Variabel Beskrivning Enhet HGV

Läs mer

Skogsbruksplan. Norrbottens län

Skogsbruksplan. Norrbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kuivakangas 2:9 Övertorneå Övertorneå Norrbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-1-21 214-1-21-225-1-1 215-1-1 Sammanställning

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsskötselplan Fastighet Församling Kommun Län Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 213-12-13 213-222 Foran Sverige AB Sammanställning

Läs mer

Skoglig statistik för branden i Västmanland

Skoglig statistik för branden i Västmanland Skoglig statistik för branden i Västmanland 2014-12-12 Sammanfattning Ägarfördelning Areal per ägarkategori (angivna enligt Skogsstatistisk årsbok) inom brandområdet 2014-07-31 enligt Skogsstyrelsens beräkningar.

Läs mer

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7 2521509 Karta 3:21 2521509 Karta S:16 27:1 6:7 7:2 5:10 11:3 28:5 7:1 5:23 7:6 10:1 4:1 3:7 SKOGSKARTA Plan SVEASKOG 2521509 Församling Pajala Kommun Pajala Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare

Läs mer

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare.

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Bergvik Skog Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Juni 2012 2012-2021 Falu

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Metodik för skattning av skogliga variabler

Metodik för skattning av skogliga variabler Metodik för skattning av skogliga variabler Nils Lindgren Forskningsingenjör SLU Swedish University of Agricultural Sciences Forest Remote Sensing Skattade variabler Pixelstorlek 12.5 x 12.5 m Variabel

Läs mer

Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik. Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs

Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik. Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs Forststyrelsen Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som förvaltar drygt 12 miljoner

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län Ägare Kjell Johansson & Håkan Hedin Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2005-06-15 2011-2020 Töre

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Laserskanning Nya möjligheter för skogsbruket. Swedish University of Agricultural Sciences Forest Remote Sensing

Laserskanning Nya möjligheter för skogsbruket. Swedish University of Agricultural Sciences Forest Remote Sensing Laserskanning Nya möjligheter för skogsbruket Regeringsuppdrag under 3 år Totalt ca 20 MSEK till Skogsstyrelsens förvaltningsanslag för utveckling av förbättrade skogliga skattningar från laserdata Medlen

Läs mer

Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län. Sven Olsson Mfl. Älvros Sveg Lars-Olof Bylund

Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län. Sven Olsson Mfl. Älvros Sveg Lars-Olof Bylund Fastighet Församling Kommun Län Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län Ägare Adress Sven Olsson Mfl. Älvros 316 84292 Sveg Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-04 2015-2024

Läs mer

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län Ägare Adress Tord Abrahamsson Bysättra 10 740 12 Knutby Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-05-20

Läs mer

Ny standard Data om skog och brukande av skog. Johan Sonesson & Andreas Barth

Ny standard Data om skog och brukande av skog. Johan Sonesson & Andreas Barth Ny standard Data om skog och brukande av skog Johan Sonesson & Andreas Barth Introduktion Förstudie 2009 Svensk standard Informationsstandard Gränssnitt för kommunikation av geodata mellan skogliga planeringssystem

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2009-10-08 2009-2018 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

April Ägarförhållanden

April Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Långhed 26:1 Gunnarsmyrskiftet 2016-2025 April 2014 Christer Carlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Västerbottens län

Skogsbruksplan. Västerbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Tärna-Sandvik 1:1 Tärna Storuman Västerbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-6-5 214-6-5-224-1-1 214-6-1 Sammanställning

Läs mer

Användning av Skogsstyrelsens laserdataprodukter. Johan Eriksson och Svante Larsson

Användning av Skogsstyrelsens laserdataprodukter. Johan Eriksson och Svante Larsson Användning av Skogsstyrelsens laserdataprodukter Johan Eriksson och Svante Larsson 1 Produktionsläget skogliga grunddata 31 december 2015 Version 1.1 Återstår KSLA 2016-02-11 2 Skogliga grunddata Skog

Läs mer

Skogsvä rderi ng. Ekeby Mangsarve 1:4 rnft. f SKOGSSTVRELSEN

Skogsvä rderi ng. Ekeby Mangsarve 1:4 rnft. f SKOGSSTVRELSEN Skogsvä rderi ng Ekeby Mangsarve 1:4 rnft f SKOGSSTVRELSEN Datum SKOGSSTYRELSEN 2014-10-16 Värdeuttåtande Skogsstyrelsen Gotlands distrikt har på uppdrag av Berndt Magne värderat skogsmarken på Ekeby Mangsarve

Läs mer

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08 2015-2024 Mattias Widstrand Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Näsbyn 5:18 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 20160530 Niemi Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84) Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) ÄBBARP:1:3 2015-2024 oktober 2015 Torbjörn Knipbo skogskonsult Okuläruppskattning

Läs mer

SKOGSKARTA. m m. Teckenförklaring. Skala 1:10000. Fastighet: Sköldnora 1:1. Huggningsklass. Ägoslag. Församling: Fresta. Kommun: Upplands Väsby

SKOGSKARTA. m m. Teckenförklaring. Skala 1:10000. Fastighet: Sköldnora 1:1. Huggningsklass. Ägoslag. Församling: Fresta. Kommun: Upplands Väsby SKOGSKARTA Fastighet: Sköldnora 1:1 Försaling: Fresta Koun: Upplands Väsby Län: Stockhols län Upprättad år: 2014 Planläggare: FORAN Forest AB Utskriftsdatu: 2014-05-28 Teckenförklaring Huggningsklass Kalark/föryngring

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar Produktiv skogsmark 165,3 83 Myr/kärr/mosse 16,7 8 Berg/Hällmark 9,9 5 Inäga/åker 6,6 3 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,6

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-06-11 2014-2023 Ulf Bergqvist Sammanställning

Läs mer

Hur kan skogsbruket utnyttja laserscanningen som Lantmäteriet genomför över hela Sverige?

Hur kan skogsbruket utnyttja laserscanningen som Lantmäteriet genomför över hela Sverige? Hur kan skogsbruket utnyttja laserscanningen som Lantmäteriet genomför över hela Sverige? Patrik Olsson och Lars Björk Enheten för Geografisk Information Patrik.olsson@skogsstyrelsen.se Lars.bjork@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan För att kunna säkra en uthållig produktion av värdefullt virke krävs en kombination av bra planering och effektiva skötselåtgärder. Med en skogsbruksplan

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 176,2 13,7 0,1 0,1 91 7 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,1 1 Övrig areal 1,8 1 Summa landareal

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 545 2003 Så här kan ett hygge med hänsynsytor se ut. Kantzoner är sparade mot myr och vattendrag. Skog har lämnats uppe på den produktiva hällmarken. Fristående trädgrupper

Läs mer

SCA Skog. Skogsnäringens framtida behov av skoglig datainsamling Ola Kårén, Skogsvårdschef

SCA Skog. Skogsnäringens framtida behov av skoglig datainsamling Ola Kårén, Skogsvårdschef SCA Skog Skogsnäringens framtida behov av skoglig datainsamling Ola Kårén, Skogsvårdschef Skäl för ny nationell laserskanning Skogen är en central del av Sveriges bioekonomi - bidrar med beslutsstöd för

Läs mer

Karta Njorukholmen

Karta Njorukholmen Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:100 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:50 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:13 066 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:23 816 SKOGSKARTA Plan 2506505

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bälhult 1:5, Kråkås 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug 2016

Skogsbruksplan. Planens namn Bälhult 1:5, Kråkås 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug 2016 Skogsbruksplan Planens namn Bälhult 1:5, Kråkås 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 Aug 2016 Leif Persson Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Objekt Svappavara

Objekt Svappavara Objekt 2584070 Svappavara Objekt 2584070 Svappavara SKOGSKARTA Plan M2584070 Församling Vittangi Kommun Kiruna Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare Foran Sverige AB Utskriftsdatum 2016-08-24

Läs mer

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Viggen Dalby Torsby Värmlands län Ägare Gunnel Dunger Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2013 dec. 2014-2023 Miltander, Nygren Sammanställning

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013 Skogsbruksplan Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 juli 2013 Björn Forssman Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bengtsarvet S: Mora Mora Dalarnas län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 0-09-0 0-09-0-0-09-0 0-09-0 Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-08 Ingemar Olofsson Lat: 63 27' 8.77" N Long:

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Skogsstyrelsens vision och strategi för fjärranalysanvändning

Skogsstyrelsens vision och strategi för fjärranalysanvändning Skogsstyrelsens vision och strategi för fjärranalysanvändning Lars Björk Enheten för Geografisk information Skogsstyrelsen, Umeå 1 Övergripande mål Datadelning mellan myndigheter Skogsstyrelsen ska årligen

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 41 1,4 0,2 0,0 % 94 3 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 0 Övrig areal 0,7 2 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Korsbyn 1:119. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-01

Skogsbruksplan. Planens namn Korsbyn 1:119. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-01 Skogsbruksplan Planens namn Korsbyn 1:119 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-01 Göran Klarström Lat: 59 40' 23.58" N Long: 12 12' 18.38"

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-10 2015-2024 Jonny Lundberg

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn SVEASKOG 252159 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 216-225 216-7 Risbergs Skogskonsult AB Taxerad Vissa

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 134,7 1,4 10 1 % 89 1 7 1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,5 2 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län Ägare Adress Kurt o Anette Pettersson Skepptuna Sursta 195 93 MÄRSTA Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skogliga grunddata produktbeskrivning

Skogliga grunddata produktbeskrivning 1 1(5) Datum 2016-03-08 Skogliga grunddata produktbeskrivning Dokumentversion 1.0 Innehållsförteckning Skogliga grunddata produktbeskrivning... 1 Allmän beskrivning... 2 Innehåll... 2 Geografisk täckning...

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 22.9 1.4 0.0 2.5 85 5 0 9 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.0 0 Övrig areal 0.2 1 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län Ägare RAPP, JOHAN Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Okt 213 214-223 Foran Sverige AB

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 64,3 86 Myr/kärr/mosse 0,5 < Berg/Hällmark 0,8 < Inäga/åker 9,4 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0, < Annat 0, < Summa landareal 75,2

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Däningsholm 1:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. 2014-2023 Aug 2014.

Skogsbruksplan. Planens namn Däningsholm 1:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. 2014-2023 Aug 2014. Skogsbruksplan Planens namn Däningsholm 1:16 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2014-2023 Aug 2014 Tomas Lindqvist Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Magdalena

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsinventering Planens namn Vannamyst 1:2, Erikstorp 4:17 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 september 2016 Olle Linder Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) M25847 216-225 Aug. 28 Foran Sverige AB Lat: 67 38' 26.28" N Long: 21 19' 36.79" E

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Skogsbruksplan. Kråkviken 1:51, sim 2016 Vårvik Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare.

Skogsbruksplan. Kråkviken 1:51, sim 2016 Vårvik Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kråkviken 1:51, sim 2016 Vårvik Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Kajsa Jarlen Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2011-2012 2016-2025 Pär

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

Löv och Naturvård - En blandad historia i tid och rum

Löv och Naturvård - En blandad historia i tid och rum Löv och Naturvård - En blandad historia i tid och rum Olof Widenfalk Fotografier: Lina Widenfalk (Greensway) Upplägg Historik löv i skogen Lövinblandning - Fördelar och naturvårdsnytta Lövet i landskapet

Läs mer

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-2-7 214-2-7-224-2-7 214-2-7 Sammanställning

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015 Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl 2015-2024 oktober 2015 Tobias Barrstrand

Läs mer

Betesskador av älg i Götaland

Betesskador av älg i Götaland Betesskador av älg i Götaland Konsekvenser för virkesproduktion och ekonomi OM SÖDRA Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är

Läs mer

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden Planens namn Föränge 4:13 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2010 David Wahlund Ägarförhållanden Ägare Referenskoordinat (WGS84) Carl-Erik Carlsson SÄ Norvägen 50

Läs mer

Lantmäteriets Nationella Höjdmodell

Lantmäteriets Nationella Höjdmodell Lantmäteriets Nationella Höjdmodell Uppbyggnad Produkter Användning Nya tjänster Kristina.kallur.jaderkvist@lm.se Klimat- och sårbarhetsutredningen Utredningen, SOU 2007:60, föreslog att: Lantmäteriet

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lockarbo 2:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli.

Skogsbruksplan. Planens namn Lockarbo 2:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juli. Skogsbruksplan Planens namn Lockarbo 2:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2011 Juli FORAN K Granberg Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) GÖTE

Läs mer

SKA 15 Resultatpresentation. Skogskonferens 4 november 2015

SKA 15 Resultatpresentation. Skogskonferens 4 november 2015 SKA 15 Resultatpresentation Skogskonferens 4 november 2015 SKA 15 Global analys av framtida efterfrågan på och möjligt utbud av virkesråvara. Scenarioberäkningar. Rundvirkes- och skogsbränslebalanser för

Läs mer

Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis.

Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. Stig in i din skog: www.minskog.fi MinSkog.fi är Skogscentralens elektroniska tjänst för ärendehantering.

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:153 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby Kommun. Hajgosmyren, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 34,5 0,0 1 25,3 45 0 1 32 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,9 2 Övrig areal 16 20 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastiget Församling Kommun Län Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län Ägare Adress Siv Falk Västra Långgatan 52 441 33 Alingsås Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Förtolkning inför skogsbruksplanläggning med laserdata (NNH), eller traditionell flygbildstolkning?

Förtolkning inför skogsbruksplanläggning med laserdata (NNH), eller traditionell flygbildstolkning? SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2014:06 Förtolkning inför skogsbruksplanläggning med laserdata (NNH), eller traditionell flygbildstolkning? Preinterpretaion before forestry planning with laser data

Läs mer

Hur du laddar ner skogliga grunddata samt information om kartprodukterna

Hur du laddar ner skogliga grunddata samt information om kartprodukterna Hur du laddar ner skogliga grunddata samt information om kartprodukterna Sidan 2: Kartprodukter Sidan 3: Tidplan Sidan 4: Fler laserkartor Sidan 5: Kanaler för distribution Sidan 6-11: Ladda ner data via

Läs mer

SCA Skog. Hur har SCA Skog utnyttjat det unika tillfället som Lantmäteriets rikstäckande laserskanningen erbjuder?

SCA Skog. Hur har SCA Skog utnyttjat det unika tillfället som Lantmäteriets rikstäckande laserskanningen erbjuder? SCA Skog Hur har SCA Skog utnyttjat det unika tillfället som Lantmäteriets rikstäckande laserskanningen erbjuder? Inledning Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) Kartlägga samhällets sårbarhet

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark Väg och kraftledning Övrig areal landareal vatten hektar 1, 7, 8, 11,8 88,2 22 77 143 3 6 Medeltal Naturvårdsvolym

Läs mer

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Fastighet Församling Kommun Län Storga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 205-8 205-2024 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Projekt: 2.3 Rekreation Innehåll Allmänt om modellen... 1 Modellens resultat... 2 Variabler... 2 Funktion... 3 Implementering... 4

Projekt: 2.3 Rekreation Innehåll Allmänt om modellen... 1 Modellens resultat... 2 Variabler... 2 Funktion... 3 Implementering... 4 Rekreationsindex-bestånd Torgny Lind SLU, Umeå 2007-08-31 Version: 0.5 5 sidor Rekreationsindex-bestånd Projekt: 2.3 Rekreation Innehåll Allmänt om modellen... 1 Modellens resultat... 2 Variabler... 2

Läs mer

Manual för beräkningsverktyget Räkna med rotröta

Manual för beräkningsverktyget Räkna med rotröta Manual för beräkningsverktyget Räkna med rotröta Verktyget Räkna med rotröta hjälper dig att beräkna rotrötan i ett granbestånd i två steg. I det första steget räknar du ut den förväntade genomsnittliga

Läs mer

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010.

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010. PROTOKOLL Nr 111 1(1) Datum 2010-08-19 Närvarande: Monika Stridsman Johan Wester Håkan Wirtén Generaldirektör, beslutande Enhetschef Avdelningschef Handläggare, föredragande Justeras Monika Stridsman 1

Läs mer

Grön Skogsbruksplan maj Thomas Ericsson. Ägarförhållanden. JOHANSSON, LARS-ÅKE STORA VÄGEN GÅNGHESTER tel:

Grön Skogsbruksplan maj Thomas Ericsson. Ägarförhållanden. JOHANSSON, LARS-ÅKE STORA VÄGEN GÅNGHESTER tel: Grön Skogsbruksplan Planens namn LÖVASKOG 1:9 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2012-2021 maj 2012 Thomas Ericsson Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer